Gdańsk

Nazwa powiatu
Gdańsk
Obszar (km²)

261,96

Liczba mieszkańców

456 658

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

nie dotyczy

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

75 919

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

300 695

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

80 044

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

2 839

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

56 010

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

11 800

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

1.419.3044  000
W tym dochody własne:
1.449.210 000  zł - nadwyżka budżetowa

Aktualne władze powiatu
 • Prezydent Miasta Gdańska: Paweł Adamowicz
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Bogdan Oleszek

Gdynia

Nazwa powiatu

Gdynia

Obszar (km²)

135,1

Liczba mieszkańców

247 722

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gdynia

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

39 130 

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

160 930

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

47 662

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

548

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

31 088

Liczba rolników

375

Liczba bezrobotnych

6 152

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

50%

Budżet
Dochody ogółem: 781 562 770 zł
   
w tym dochody własne: 489 916 566  zł
Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Wojciech Szczurek
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Stanisław Szwabski

Powiat Bytowski

Nazwa powiatu

Bytowski

Obszar (km²)

2 192,07

Liczba mieszkańców

75 286

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Gmina Borzytuchom:         2 815
 • Miasto i Gmina Bytów:      23 593
 • Gmina Czarna Dąbrówka:    5 626
 • Gmina Kołczygłowy:        4 313
 • Gmina Lipnica:        4 789
 • Miasto i Gmina Miastko:    19 698 ( w tym miasto 10 945)
 • Gmina Parchowo:    3 624
 • Gmina Studzienice:        3 389
 • Gmina Trzebielino:        3 741
 • Gmina Tuchomie:         3 915
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

18 753 (wg faktycznego zamieszkania)

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

47 871

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

8 662

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

239

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

5 535

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

9 508

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

ok. 20 %

Budżet

52 757 728,90
W tym dochody własne
10 363 935,23

Aktualne władze powiatu
 • Starosta - Jacek Żmuda-Trzebiatowski
 • Przewodniczący Rady Powiatu - Andrzej Hrycyna   

Powiat Chojnicki

Nazwa powiatu

Chojnicki

Obszar (km²)

1 364,21

Liczba mieszkańców

92 447

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Miasto Chojnice – 39 861
 • Gm. Chojnice – 16 383
 • Gm. Brusy – 13 31 5
 • Gm. Czersk  - 20 675
 • Gm. Konarzyny – 2 213
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

23 309

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

57 505

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

12 011

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

347

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

6 722

Liczba rolników

4 450

Liczba bezrobotnych

5 714

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

53

Budżet

Dochody ogółem 57 789 312 zł
   
w tym dochody własne 4 674 791 zł 

 

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Stanisław Skaja
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Stefan Kwiatkowski

Powiat Człuchowski

Nazwa powiatu

Człuchowski

Obszar (km²)

1 571,48

Liczba mieszkańców

57 926

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

M. Człuchów
14574
Wieś Człuchów
10264
Debrzno
9408
Czarne
9292
Przechlewo
6165
Rzeczenica
3747
Koczała
3476

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

 13 158

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

 36 808

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

6 960

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

293

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

4 634

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

5 524

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

54 796 948,11
W tym dochody własne - 22 701 322,17

Aktualne władze powiatu
 • Starosta - Aleksander Gappa
 • Przewodniczący Rady Powiatu  Tadeusz Lisowski

Powiat Gdański

Nazwa powiatu

Gdański

Obszar (km²)

793,17 

Liczba mieszkańców

85 789

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

            

Miasto Pruszcz Gdański

23 927
Gmina Przywidz5 162
Gmina Pszczółki7 929
Gmina Cedry Wielkie6 188
Gmina Pruszcz Gdański16 939 
Gmina Suchy Dąb3 867
Gmina Trąbki Wielkie9 625
Gmina Kolbudy12 152

 

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

20 384

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

56 676

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

9 391

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

1

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

9 176

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

2 640

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

ok. 60

Budżet

Dochody ogółem  31 332 366 zł
   
w tym dochody własne 15 423 349 zł

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Bogdan Dombrowski
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Janusz Podciborski

Powiat Kartuski

Nazwa powiatu

Kartuski

Obszar (km²)

1 121

Liczba mieszkańców

110 086

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina miejsko-wiejska Żukowo
25 688
Gmina miejsko-wiejska Kartuzy
31 162
Gm.Przodkowo
6 955 
Gm.Somonino
9 237
Gm.Sierakowice
16 683 
Gm.Sulęczyno
4 920
Gm.Stężyca
8 745
Gm.Chmielno
6 575

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

30 878

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

67 077

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

12 131

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

285

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

8 040

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

4 992

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem 52 219 115
W tym dochody własne:  - 15 514 712,   

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Janina Kwiecień
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Edmund Kwidziński

Powiat Kościerski

Nazwa powiatu

Kościerski

Obszar (km²)

1165,68

Liczba mieszkańców

67 336

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Miejska Kościerzyna
22 992
Gmina Kościerzyna
13 46
Gmina Dziemiany
4 121
Gmina Karsin
5 993
Gmina Liniewo
4 652
Gmina Nowa Karczma
6 329
Gmina Stara Kiszewa
6 359
Gmina Lipusz
3 424

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

17 058

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

41 626

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

8 352

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

250

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

4 127

Liczba rolników

4 402

Liczba bezrobotnych

5114

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet
Dochody ogółem 45 849 732  zł
   
w tym dochody własne 9 055 257 zł 
Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Wiesław Baryła  
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Zbigniew Kucki

Powiat Kwidzynski

Nazwa powiatu

Kwidzynski

Obszar (km²)

834

Liczba mieszkańców

80 742

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Ryjewo  

5 708

Gmina Kwidzyn  10 267
Gmina Sadlinki 5 541
Miasto i Gmina Prabuty         13 116
Miasto Kwidzyn

37 872

Gmina Gardeja 8 229
 

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

19 234

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

52 418

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

9 246

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

521

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

6 439

Liczba rolników

3 300

Liczba bezrobotnych

5 480

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

40

Budżet

Dochody ogółem 57 392 712,13 zł
   
w tym dochody własne  45 967 770 zł

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Jerzy Godzik
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Andrzej Zwolak


 

Powiat Lęborski

Nazwa powiatu

Lęborski   

Obszar (km²)

 

706 ,02

Liczba mieszkańców

63 693

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

gm. Lębork
34 918
gm. Łeba
3 849
gm. Cewice
6 885
gm. Nowa
12 570
gm. Wicko
5 521

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

15 099

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

40 741

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

7 863

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

388

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

7 515

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

6 444

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

44 262 864


w tym dochody własne: 10 950 632

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Ryszard Wenta
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Waldemar Walkusz

Powiat Malborski

Nazwa powiatu

Malborski

Obszar (km²)

494,23

Liczba mieszkańców

63 472

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Miasto Malbork - 38 296
 • Miasto i Gmina Nowy Staw - 7 867
 • Gmina Malbork -  4 062                    
 • Gmina Miłoradz - 3 430                         
 • Gmina Lichnowy - 4 604                 
 • Gmina Stare Pole - 4 608
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

13 229

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

41 594

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

8 650

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

508

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

5 116

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

5 381

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem       47 400 396,41  zł       
w tym dochody własne     12 813 826,86  zł     

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Mirosław Czapla
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Tadeusz Kaczorek

Powiat Nowodworski

Nazwa powiatu
Obszar (km²)

653

Liczba mieszkańców

36 358

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Miasto Nowy Dwór Gdański
18 322
Miasto Krynica Morska
1 329
Gmina Ostaszewo
3 320
Gmina Stegna
9 720
Gmina Sztutowo
3 667

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

8 184

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

23 324

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

4 868

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

124
 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

2 353

Liczba rolników

1 906

Liczba bezrobotnych

4 363

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

80%

Budżet
Dochody ogółem 26 864 951,30 zł
   
w tym dochody własne 9 934 435,62  zł
Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Mirosław Molski
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Eugeniusz Wyrzykowski

Powiat Pucki

Nazwa powiatu

Pucki

Obszar (km²)

557

Liczba mieszkańców

74 717

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

gmina wiejska Puck
22 062
Gmina Krokowa
10 129
gmina Kosakowo
8 322
Hel 
3 921
gmina Władysławowo
14 941
gmina Jastarnia
4 014
Miasto Puck
11 328

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

18 248

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

47 875

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

8 594

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

  230

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

5 729

Liczba rolników

2 088

Liczba bezrobotnych

4 238

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet
Dochody ogółem 38 253 529 
   
w tym dochody własne 4 687 361 

 

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Artur Jabłoński
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Mirosław Busz

Powiat Starogardzki

Nazwa powiatu

Starogardzki

Obszar (km²)

1 345

Liczba mieszkańców

122 116

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Wiejska Bobowo:     2.888
Gmina Miejska Czarna Woda: 3173
Gmina Wiejska Kaliska:     5.143
Gmina Wiejska Lubichowo: 5.625
Gmina Wiejska Osieczna: 2.789
Gmina Wiejska Osiek: 2.471
Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 14.032
Gmina Miejska Skórcz: 3.508
Gmina Wiejska Skórcz: 4.531
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 5.243
Gmina Miejska Starogard Gdański: 48.021
Gmina Wiejska Starogard Gdański: 13.841
Gmina Wiejska Zblewo: 10.851

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

29 257 ; (wg. GUS - 29 257

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

77 232 ; (wg. GUS - 77 232

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

15 627 ; (wg. GUS - 15 627

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

413

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

9 224

Liczba rolników

483

Liczba bezrobotnych

11 196

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

10-15%

Budżet

70 320 292,61
W tym dochody własne:
9.260.160,13

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Sławomir Neumann
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Wiesław Brzoskowski

Powiat Sztumski

Nazwa powiatu

Powiat sztumski

Obszar (km²)

731 

Liczba mieszkańców

41 823

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Sztum - gmina miejsko - wiejska: 17 920
 • Dzierzgoń - gmina miejsko - wiejska: 9 550
 • Stary Dzierzgoń: 4 049
 • Stary Targ: 6 565
 • Mikołajki Pomorskie: 3 739
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

10 022

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

27 040

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

4 761

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

210

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

2 893

Liczba rolników

2 285

Liczba bezrobotnych

3 736

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

29.670.739,31

W tym dochody własne:
3.363.897,26

Aktualne władze powiatu
 • Starosta - Piotr Stec
 • Przewodniczący Rady Powiatu-Wojciech Zielonka   

Powiat Słupski

Nazwa powiatu
Obszar (km²)

2304,24

Liczba mieszkańców

92 355

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Damnica
6 332
Gmina Dębnica Kaszubska
9 427 
Gmina Główczyce
9 406 
Gmina Kępice
9 709 
Gmina Kobylnica
9 752 
Gmina Potęgowo
7 135
Gmina Słupsk
13 578 
Gmina Smołdzino
3 445
Gmina Ustka
7 367
Miasto Ustka
16 204

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

21 358

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

60 109

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

10 888

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

324

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

7 710

Liczba rolników

975

Liczba bezrobotnych

9 319

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem: 54 130 000

w tym dochody własne: 13 597 000

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Sławomir Ziemianowicz
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Ryszard Stus

Powiat Tczewski

Nazwa powiatu

Tczewski

Obszar (km²)

698

Liczba mieszkańców

112 716

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Miasto Tczew
60 283
Gmina Tczew
11 320
Gmina Morzeszczyn
3 819
Gmina i Miasto Pelplin
16 537
Gmina Subkowy
5 255
Miasto i Gmina Gniew
15 502

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

25 629 

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

72 589

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

14 498

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

297 
 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

5 591

Liczba rolników

1 508

Liczba bezrobotnych

8 464

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu
 • Gmina Morzeszczyn -  ponad 50      
 • Miasto i Gmina Pelplin - ok. 40
 • Pozostałe gminy - brak danych
Budżet

Budżet - 80 509 000  zł
W tym dochody własne - 25 109 000

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Witold Sosnowski
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Waldemar Pawlusek

Powiat Wejherowski

Nazwa powiatu

Wejherowski

Obszar (km²)

1280

Liczba mieszkańców

181 978

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Miasta Wejherowo
19 049
Gmina Miasta Reda
18 490
Gmina Miasta Rumia
43 853
Gmina Choczewo
5 647
Gmina Gniewino
6 835
Gmina Linia
5 836
Gmina Luzino
13 000
Gmina Łęczyce
11 316
Gmina Szemud
12 934
Gmina Wejherowo
45 018

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

43 375

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

116 972

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

20 738

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

422

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego
Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

6 316

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet
Dochody ogółem  84 388 868 
   
w tym dochody własne 26 835 660
Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Józef Reszke
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Wiesław Szczygieł

Sopot

Nazwa powiatu

Sopot

Obszar (km²)

17,26

Liczba mieszkańców

38 654

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

nie dotyczy

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

5 268

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

24 085

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

9 304

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

381

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

7 138

Liczba rolników

93

Liczba bezrobotnych

876

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

50

Budżet

Dochody ogółem 223 200 000 zł
   
w tym dochody własne 171 800 000 zł

Aktualne władze powiatu
 • Prezydent - Jacek Karnowski
 • Przewodniczący Rady Miasta - Wieczesław Augustniak 

 

Słupsk

Nazwa powiatu

 MIASTO SŁUPSK

Obszar (km²)

43,15

Liczba mieszkańców

 97 857

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Miejska Słupsk

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

17 296 

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

65 500 

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

15 296

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

980

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

12 798

Liczba rolników

68 

 • utrzymanie ludności w rolnictwie 463
 • w swoim gospodarstwie rolnym 203
Liczba bezrobotnych

5 807

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem  327 975 000
W tym dochody własne:  174 712 000

Aktualne władze powiatu
 • Starosta - Prezydent: Maciej Kobyliński
 • Przewodniczący Rady Powiatu – Rady Miejskiej Słupsk: Sołowin Zdzisław
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002