Gdańsk

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Nie

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

TAK. Mapa dotycząca pola elektromagnetycznego na obszarze Gminy Gdańsk została opracowana w 2000 r
W r. 2005 WIOŚ prowadził pomiary wokół masztu Jaśkowa Kopa.

W r. 2006 WIOŚ wykonał pomiary wokół stacji bazowych GSM:

 • ERA GSM ul. Lęborska
 • Centertel na dachu szpitala przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2,
 • Centertel i Era na dachu szpitala przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2 po rozbudowie.
 • Gdańsk Rębiechowo w okolicy lokalizacji radarów służby lotnictwa i IMGW.
 • Pomiary w sąsiedztwie  linii wysokiego napięcia 220kV przecinającą Trakt Św. Wojciecha na wysokości posesji 383 w Gdańsku.
 • Pomiary wielkości pól w centrum  miasta:Gdańsk-Śródmieście, rejon ul. Elbląskiej.

W r. 2007 WIOŚ w Gdańsku  prowadził badania

 • w rejonie stacji bazowej Centertel i Era na dachu szpitala przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2 ,
 • w sąsiedztwie  linii wysokiego napięcia 110kV przecinającej ul. Stecka w Gdańsku –Krakowcu,
 • w sąsiedztwie  linii wysokiego napięcia 400kV , teren posesji ul. Zawodzie 46,
 • pomiary wielkości pól w centrum  miasta:Gdańsk-Śródmieście, rejon ulRajskiej, Podwale Grodzkie, Podwale Staromiejskie, Łagiewniki, Al. Zwycięstwa, Armii Krajowej.

W r. 2008 WIOŚ w Gdańsku  prowadził badania:

 • ul.Porębskiego 53, stacja bazowa telefonii komórkowej,
 • ul.Obrońców Wybrzeża 25, w otoczeniu stacji,
 • ul.Opolska, pod linią 110 kV.
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Gdynia

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Pośrednio - decyzje.
Prowadzona ewidencja przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (pozwolenia radiowe zestawione w tabeli dostępnej na stronie internetowej:

http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=358&layout=9

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2008 WIOŚ nie wykonywał pomiarów w Gdyni.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Bytowski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak danych z powiatu

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

Brak danych z powiatu

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

Brak danych z powiatu

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Brak danych z powiatu

Powiat Chojnicki

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
 • nie jest prowadzona
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia
 • W obrębie Rejonu Energetycznego Chojnice jest pięć linii wysokiego napięcia 110kV :
  • linia 110 kV Chojnice, Przemysłowa Chojnice, Kościerska o długości 2929 mb
  • linia 110 kV Tuchola Chojnice o długości 14238 mb
  • linia 110 kV Sępólno Chojnice o długości 14711 mb
  • linia 110 kV Czarna Woda Czersk o długości 11324 mb
  • linia 110 kV Chojnice Brusy o długości 36358 mb
 • stacje transformatorowe GPZ 4
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 21
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

nie były prowadzone 
W r. 2008 WIOŚ nie prowadził badań.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych
 • nie stwierdzono 

Powiat Człuchowski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - 69 km
 • stacje transformatorowe - GPZ - 3 szt.
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - 53 szt
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2008 WIOŚ nie prowadził pomiarów w powiecie człuchowskim.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych
 • Nie stwierdzono.
   

Powiat Gdański

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
 • nie jest prowadzona
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2008 WIOŚ badał otoczenie stacji bazowej telefonii komórkowej przy oczyszczalni ścieków w Cedrach Wlk.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono

Powiat Kartuski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE.

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2008 WIOŚ  prowadził badania w miejscowości Sulmin pod linią 400kV.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

W wyniku prowadzonych r.2008 badań stwierdzono przekroczenia w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej. Zabudowa mieszkaniowa w tym miejscu nie istnieje.

Powiat Kościerski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia  (brak danych)   
 • stacje transformatorowe   (brak danych) 
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej (brak danych)
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2008 WIOŚ nie wykonywał badań w powiecie kościerskim.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Kwidzynski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2008 WIOŚ nie prowadził badań na terenie powiatu kwidzyńskiego.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono na podstawie przeprowadzonych przez WIOŚ badań występowania przekroczeń w stosunku do obowiązujących standardów.

Powiat Lęborski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak danych z powiatu.

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2007 WIOŚ w Gdańsku prowadził pomiary w Lęborku, ul. Mieszka I,1c
W r.2008 WIOŚ nie prowadził badań na terenie powiatu lęborskiego.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Malborski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

brak danych

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł
 • W r.2008 WIOŚ prowadził badania w Malborku ul.Głowackiego-ul.Zacisze 11 wzdłuż linii 110kV
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono

Powiat Nowodworski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

nie jest prowadzona

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

brak danych

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

brak danych

W r. 2008 WIOŚ nie prowadził badań.

 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Pucki

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak informacji z powiatu.

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

Są to głównie wieże stacje bazowe telefonii komórkowej.

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2008 WIOŚ nie prowadził pomiarów na terenie powiatu puckiego.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Starogardzki

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak informacji z powiatu

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2008 WIOŚ nie wykonywał badań w powiecie starogardzkim

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Sztumski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 17 szt.

Dane z Rejonu Energetycznego Kwidzyn:

 • linie energetyczne wysokiego napięcia: 2 szt. (dane z Rejonu Energetycznego Kwidzyn)
 • stacje transformatorowe: 248 szt.(dane z Rejonu Energetycznego Kwidzyn)

 
Dane z Rejonu Energetycznego Malbork:

 • linie napowietrzne SN 15 kV: 130 km
 • linie kablowe SN 15 kV: 25km
 • linie 110 kV: 17,5km
 • stacje transformatorowe: 125 szt.
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

NIE

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Słupski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
 • Gmina Potęgowo – tak
 • Miasto Ustka – tak

Nie jest prowadzona inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego dla pozostałych gmin powiatu słupskiego

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

wszystkie gminy:

 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

Brak pomiarów  wykonanych  z inicjatywy gmin lub powiatu.
W r. 2008 WIOŚ nie prowadził badań w powiecie słupskim.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Tczewski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Nie

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2008 WIOŚ nie prowadził badań

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Brak danych.

Powiat Wejherowski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak informacji z powiatu

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

Brak informacji z powiatu

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

Brak informacji z powiatu

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Brak informacji z powiatu

Sopot

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Nie

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia:   3   
 • stacje transformatorowe :    1     
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej:  30
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2008 WIOŚ  prowadził badania

 • ul.23 marca, stacja bazowa,
 • ul. Wybickiego, tło miejskie.
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono przekroczeń.

Słupsk

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Tak - w ramach wydawanych decyzji

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2008 WIOŚ nie prowadził badań w mieście Słupsku.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002