Gdańsk

Strategia zrównoważonego rozwoju

rok uchwalenia przez radę: 2004
„Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015” UCHWAŁA NR XXXIII/1011/04 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 22 grudnia 2004 roku

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

rok uchwalenia przez radę 2007-12-20

UCHWAŁA RMG Nr XVIII/431/2007

Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • rok uchwalenia przez radę: 2002
 • gminny i powiatowy programu ochrony środowiska na lata 2002-2010.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • rok uchwalenia przez radę: 26.03.2002r UCHWAŁA RMG Nr XLVII/1416/2002
 • aktualizacja planu w toku .
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe Uchwała nr XLIX/1669/06  30 marca 2006r

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • prowadzona od 1997
 • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane
  • Forum Lokalnej Agendy 21
  • spotkania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic
  • konsultacje i seminaria
  • ankiety
  • publikacje w prasie
  • kampania informacyjno-ekologiczna
 • inne godne uwagi informacje
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Gdynia

Strategia zrównoważonego rozwoju

rok uchwalenia przez Radę Miasta - 1998    ,
okres wizji i misji miasta do roku 2010.

Strategia w trakcie aktualizacji

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

UCHWAŁA NR XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r.

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

W dniu 24 września 2008 roku Rada Miasta Gdyni uchwałą nr XXIII/557/08 przyjęła "Program ochrony środowiska”

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

„Plan gospodarki odpadami na lata 2008 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014" przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXIII/557/08 w dniu 24 września 2008 roku

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Uchwała nr XXXVIII/1255/2002 Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2002r
Więcej informacji na stronie: http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/srodowisko/news/114_43035.html

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Forum Lokalnej Agendy 21,  spotkania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic, konsultacje, ankiety, publikacje w prasie

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

brak informacji

Powiat Bytowski

Strategia zrównoważonego rozwoju

Brak danych z powiatu

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Brak danych z powiatu

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Brak danych z powiatu

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Brak danych z powiatu

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Brak danych z powiatu

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Brak danych z powiatu

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Powiat Chojnicki

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Brusy            30 czerwca 2003
 • Chojnice g  14 czerwca 2002
 • Czersk         28 września 2000
 • Konarzyny  24 kwietnia 2002
 • Miasto Chojnice    brak
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Brusy  1999r
 • Gmina Konarzyny  30 marca 2000r
 • Chojnice gmina 30 kwietnia 1998r
 • Czersk    28 września 2000
 • Gmina Miejska Chojnice  6 października 1997r
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Brusy        29 grudnia 2005
 • Czersk                 luty 2005
 • Konarzyny     25 .11. 2005
 • M Chojnice  18 maj 2006
 • Gmina Chojnice 19 maja 2005
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiat Chojnicki  Nr XXXIII/222/2002 Rada Powiatu Chojnickiego z dnia 25 marca 2002r Pod nazwa Strategia Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego który następnie w 2004r został uzupełniony o pierwszy plan gospodarki odpadami dla PCh  Całość została Przyjęta  Uchwałą Nr XXII/159/2004 z dnia 15 grudnia 2004 oraz XXIV /185/2005 z dnia 25 lutego 2005r.
 • Brusy uchwała Nr XXII – 223/2005 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2005
 • Gmina Wiejska Chojnice Nr XXX/391/2005 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 23.06.2005r.
 • Czersk Nr XXV/287/05 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23.02.2005
 • Konarzyny Nr XXIII/138/2005 z dnia 05.11.2005
 • Gmina Miejska Chojnice Nr XLIV/392/06 z dnia 18 05.2006
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

NIE

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

W przypadku powiatu chojnickiego uchwałą Nr XXXIII/222/2002 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 25 marca 2002 r. został przyjęty program ochrony środowiska pn. „Strategia Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego, zgodnie z zaleceniami Agendy 21”, który następnie w 2004 r. został uzupełniony o pierwszy plan gospodarki odpadami dla powiatu chojnickiego oraz dokonano aktualizacji programu. Całość została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/159/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. oraz Nr XXIV/185/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. , jako aktualizacja powiatowego programu ochrony środowiska pn. „Strategia Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego, zgodnie z zaleceniami AGENDY 21”.

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak informacji

Powiat Człuchowski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Człuchów; rok uchwalenia przez radę 10.03.2008; okres, którego dotyczy 2008 – 2013
 • Gmina Człuchów; rok uchwalenia przez radę 2005; okres, którego dotyczy  2005 – 2013
 • Gmina Przechlewo; rok uchwalenia przez radę  2006; okres, którego dotyczy    2006 – 2020
 • Gmina Czarne; rok uchwalenia przez radę  2005; okres, którego dotyczy  bez zmian
 • Gmina Koczała; rok uchwalenia przez radę  2006; okres, którego dotyczy    2006 – 2015
 • Gmina Debrzno; rok uchwalenia przez radę 2006; okres, którego dotyczy 2006 – 2013
 • Gmina Rzeczenica; uchwalona w 2007 na okres 2007 - 2020
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Człuchów       15.06.1998
 • Gmina Człuchów      2002
 • Gmina Przechlewo     tak   1998
 • Gmina Czarne        tak  2005
 • Gmina Koczała       tak  2007
 • Gmina Debrzno    tak 2004
 • Gmina Rzeczenica   tak   23.09.2004
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat 2004-2011, uchwalony 30.12.2004
 • Miasto Człuchów      2005
 • Gmina Człuchów        2006
 • Gmina Przechlewo     tak   2005
 • Gmina Czarne        tak   2005
 • Gmina Koczała       tak   2005
 • Gmina Debrzno    tak  2004
 • Gmina Rzeczenica   tak    2005
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiat  2004-2011, uchwalony 30.12.2004 r.
 • Miasto Człuchów    tak   2005
 • Gmina Człuchów    tak    2006
 • Gmina Przechlewo     tak   2005
 • Gmina Czarne        tak   2005
 • Gmina Koczała       tak   2005
 • Gmina Debrzno    tak  2004
 • Gmina Rzeczenica   tak    2005
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Gmina Człuchów    tak    2002

Gmina Przechlewo     nie

Gmina Czarne        tak   2005

Gmina Koczała       tak   2001 (nieaktualny)

Gmina Debrzno    brak danych

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

nie

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

brak

Powiat Gdański

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Pruszcz Gdański – tak
 • Gmina Cedry Wielkie – tak, Uchwała Rady Gminy Cedry Wielkie Nr VIII/75/OB z dnia 04. 07. 2003 roku
 • Gmina Kolbudy – tak, uchwalona w 1999 roku
 • Gmina Pruszcz Gdański – tak, 1999
 • Gmina Przywidz – tak, 2004
 • Gmina Pszczółki – tak, 2001
 • Gmina Suchy Dąb – tak, 2003
 • Gmina Trąbki Wielkie – nie
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Pruszcz Gdański – tak, uchwała Rady Miasta Pruszcz Gdański nr XLV/458/2006 z 26.06.2006,
 • Gmina Cedry Wielkie – brak danych
 • Gmina Kolbudy – tak, 2000, 2004, 2006
 • Gmina Pruszcz Gdański – brak danych
 • Gmina Przywidz – tak, 2004
 • Gmina Pszczółki – nie
 • Gmina Suchy Dąb – tak, 2003
 • Gmina Trąbki Wielkie – tak, 2004
Czy powiat ma program ochrony środowiska?

powiatowy plan gospodarki odpadami:

 • Uchwała Nr XXI/105/04 Rady Powiatu Gdańskiego  z dnia 30 listopada 2004 roku

gminny plan gospodarki odpadami:

 • Przywidz Uchwała Nr XVII/134/2004 Rady Gminy Przywidz  z dnia 19 października 2004 roku
 • Kolbudy Uchwała Nr VII/157/2004 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26 października 2004 roku
 • Miasto Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXVI/250/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 grudnia 2004 roku
 • Pszczółki Uchwała Nr XVI/188/04 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 listopada 2004 roku
 • Cedry Wielkie Uchwała Nr XIX/181/04 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 września 2004 roku
 • Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXI/67/2004 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 października  2004 roku
 • Trąbki Wielkie Uchwała Nr 118/VIII/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 listopada  2004 roku
 • Suchy Dąb Uchwała Nr XVIII/132/05 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 lutego 2005 roku
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

powiatowy plan gospodarki odpadami:

 • Uchwała Nr XXI/105/04 Rady Powiatu Gdańskiego  z dnia 30 listopada 2004 roku

gminny plan gospodarki odpadami:

 • Przywidz Uchwała Nr XVII/134/2004 Rady Gminy Przywidz  z dnia 19 października 2004 roku
 • Kolbudy Uchwała Nr VII/157/2004 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26 października 2004 roku
 • Miasto Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXVI/250/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 grudnia 2004 roku
 • Pszczółki Uchwała Nr XVI/188/04 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 listopada 2004 roku
 • Cedry Wielkie Uchwała Nr XIX/181/04 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 września 2004 roku
 • Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXI/67/2004 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 października  2004 roku
 • Trąbki Wielkie Uchwała Nr 118/VIII/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 listopada  2004 roku
 • Suchy Dąb Uchwała Nr XVIII/132/05 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 lutego 2005 roku
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Cedry Wielkie – tak
 • Gmina Kolbudy – nie
 • Gmina Pruszcz Gdański – tak, 2001 rok
 • Gmina Przywidz – nie
 • Gmina Pszczółki – nie
 • Gmina Suchy Dąb – tak, 2001 rok
 • Gmina Trąbki Wielkie – tak, 2001 rok
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

NIE

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Nazwa: Kolbudzkie Towarzystwo Ekologiczne im. prof. J. Aleksandrowicza Kolbudy, 83-050 ul. Młyńska3-- 7, Tel. 058 682 62 29 (Prezes)
 • Nazwa: Stowarzyszenie Ekologiczne „Żuławy” Wiślinka, 83-011 ul. Sobieszewska 1tel. 058 683 62 31
 • Nazwa: Stowarzyszenie Koło Otomin  Polski Klub Ekologiczny Otomin, 80-174 ul. Tęczowa 3 tel. 058 303 97 16
 • Nazwa: „EKTON” Nadbałtyckie Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej Ul. Sielanka 39 83 – 000 Pruszcz Gdański

Powiat Kartuski

Strategia zrównoważonego rozwoju

Powiat Kartuzy – uchwała nr XXXVII/298/06 z dnia 27.09.2006 r. 

Powiat/gmina
Strategia zrównoważonego rozwoju
Rok uchwalenia przez radę
Okres, którego dotyczy
Gmina Sierakowice
tak
1999
Do 2015
Gmina Przodkowo
tak
2000
Do 2015
Gmina Sulęczyno
tak
2000
Do 2015
Gmina Stężyca
tak
1999
Do 2015
Gmina Chmielno
tak
2001
Do 2015

Gmina Somonino: nie
Gmina Żukowo-brak danych
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Kartuzy – TAK, 24 czerwca 1997 r. (zmiany: 6.07.2005 r.; 27.12.2007 r.)
 • Gmina Somonino – TAK, 11 grudnia 2002 r.
 • Gmina Stężyca – TAK, rok uchwalenia 2005
 • Gmina Sierakowice – TAK, rok uchwalenia 2002
 • Gmina Sulęczyno – TAK, rok uchwalenia 2008
 • Gmina Żukowo – TAK,
 • Przodkowo – brak danych
 • Chmielno – brak danych
Czy powiat ma program ochrony środowiska?

rok uchwalenia przez radę: uchwała nr XV/150/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

uchwała nr XV/150/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Gmina Stężyca – 2004 r.

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Brak informacji z powiatu

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak informacji z powiatu

Powiat Kościerski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Kościerzyna  NIE
 • Gmina Kościerzyna  TAK
 • Gmina Dziemiany  NIE
 • Gmina Karsin  NIE  
 • Gmina Liniewo  TAK data uchwalenia przez radę 2005, okres którego dotyczy 2001-2020    
 • Gmina Nowa Karczma     NIE
 • Gmina Stara Kiszewa  NIE
 • Gmina Lipusz  TAK data uchwalenia przez radę 2000, okres którego dotyczy 2000-2008
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Kościerzyna TAK  rok uchwalenia przez radę - 2007
 • Gmina Kościerzyna TAK   rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Dziemiany TAK   rok uchwalenia przez radę - 2003 
 • Gmina Karsin TAK   rok uchwalenia przez radę - 2001
 • Gmina Liniewo TAK   rok uchwalenia przez radę - 2003 
 • Gmina Nowa Karczma TAK   rok uchwalenia przez radę - 2003 
 • Gmina Stara Kiszewa TAK  rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Lipusz  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2000
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Miasto Kościerzyna TAK  rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Kościerzyna TAK rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Dziemiany NIE
 • Gmina Karsin TAK rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Liniewo TAK rok uchwalenia przez radę - 2008          
 • Gmina Nowa Karczma TAK  rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Stara Kiszewa  TAK  rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Gmina Lipusz  TAK rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Starostwo Powiatowe w Kościerzyna TAK rok uchwalenia przez radę - 2008
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Miasto Kościerzyna TAK rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Kościerzyna TAK rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Dziemiany TAK rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Gmina Karsin TAK rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Liniewo TAK rok uchwalenia przez radę - 2008
 • Gmina Nowa Karczma TAK rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Stara Kiszewa TAKrok uchwalenia przez radę - 2006
 • Gmina Lipusz  TAK rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Starostwo Powiatowe w Kościerzyna TAK rok uchwalenia przez radę - 2008
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto Kościerzyna TAK rok uchwalenia przez radę - 2007
 • Gmina Kościerzyna TAK rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Dziemiany TAK rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Karsin NIE
 • Gmina Liniewo TAK rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Nowa Karczma TAK rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Stara Kiszewa TAK rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Lipusz TAK rok uchwalenia przez radę – 2005
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

NIE

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • LIGA OCHRONY PRZYRODY
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY LIPUSZ
 • SPOŁECZNY KOMITET OCHRONY KRAJOBRAZU ZIEMI KOŚCIERSKIEJ
 • SPOŁECZNY KOMITET OCHRONY JEZIORA CHEB I OKOLIC

Powiat Kwidzynski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Kwidzyn - rok uchwalenia przez radę 1999
 • Miasto i Gmina Prabuty- rok uchwalenia przez Radę 1997
 • Gmina Kwidzyn - tak, rok uchwalenia przez Radę 2001, dotyczy lat 2001-2010
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Kwidzyn - tak, uchwalone w 1999 r.
 • Gmina Kwidzyn - tak, uchwalone w 2000r.
 • Miasto i Gmina Prabuty - tak, uchwalone w 2002r.
 • Gmina Gardeja - tak, uchwalone w 1999r.
 • Gmina Ryjewo- tak, uchwalone w 2000r.
 • Gmina Sadlinki - tak, opracowane w 2002r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Gmina Gardeja -  2004
 • Gmina Sadlinki - 2004
 • Miasto i Gmina Prabuty - 2004
 • Gmina Kwidzyn - 2004 ,aktualizacja 2008
 • Miasto Kwidzyn – 2004, aktualizacja 2008
 • Gmina Ryjewo – 2004
 • Powiat – 2004, aktualizacja 2008r.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiat Kwidzyński - 29.12.2003, data aktualizacji 26.05.2008r.
 • Miasto Kwidzyn -27.05.2004, data aktualizacji 16.12.2008r.
 • Gmina Kwidzyn – 24.06.2004, data aktualizacji 30.12.2008r.
 • Gmina Gardeja – 30.06.2004
 • Gmina Sadlinki – 29.06.2004
 • Gmina Ryjewo – 31.05.2004
 • Miasto i Gmina Prabuty – 22.06.2004
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Wiejska Kwidzyn : 2007r.
 • Gmina Miejska Kwidzyn : 2001r.
 • Gmina i Miasto Prabuty : 2004r.
 • Gmina Gardeja : 2002r.
 • Gmina Sadlinki: 2007r.
 • Gmina Ryjewo: 2007r.
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Miasto Kwidzyn- od 1999r,
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Stowarzyszenie EkoInicjatywa
 • Zielona Szkoła w Brachlewie
 • Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego w Górkach
 • Ośrodek Aktywności Społecznej Zaułek Benowo

Powiat Lęborski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - rok uchwalenia przez radę  2005
 • Gmina Cewice - rok uchwalenia przez radę  2002   okres, którego dotyczy    do 2015
 • Gmina Łeba - rok uchwalenia przez radę    1999   ,okres którego dotyczy 2000 - 2010
 • Gmina Wicko – tak brak danych
 • Gmina Lębork-brak danych
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - rok uchwalenia przez radę  2002r.
 • Gmina Cewice - rok uchwalenia przez radę 2000r.
 • Gmina Łeba - rok uchwalenia przez radę 2000 r.
 • Gmina Wicko - rok uchwalenia przez radę 1996 r.
 • Gmina Lębork-brak danych
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat Lęborski – rok uchwalenia przez radę 2004r., dotyczy lat 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy 2008-2011
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - rok uchwalenia przez radę  2004r. dotyczy lat 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy 2008-2011
 • Gmina Cewice - rok uchwalenia przez radę:  2004
 • Gmina Łeba – rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wicko - rok uchwalenia przez radę: 2004 r. dotyczy lat 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy 2008-2011
 • Gmina Lębork-brak danych
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiat Lęborski – rok uchwalenia przez radę 2004r.
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - rok uchwalenia przez radę  2004r.
 • Gmina Cewice - rok uchwalenia przez radę:  2004
 • Gmina Łeba - rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wicko - rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Lębork-brak danych
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Cewice - rok uchwalenia przez radę:  2004
 • Gmina Łeba - rok uchwalenia przez radę: 2007 r.
 • Gmina Wicko - rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska-brak danych
 • Gmina Lębork-brak danych
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Brak informacji z powiatu.  

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak informacji z powiatu.  

Powiat Malborski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Malbork – Strategia Rozwoju Miasta  z dnia 24.04.2001 r.
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – nie
 • Gmina Malbork – nie
 • Gmina Miłoradz – Strategia Rozwoju Gminy – uchwalona w 2007 r.
 • Gmina Lichnowy – Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Lichnowy – Uchwała Nr IX/88/2003 Rady Gminy Lichnowy z dnia 11.09.2003 r.
 • Gmina Stare Pole – nie
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Malbork – 1996 r.
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 2000 r., zmiana w 2006 r.
 • Gmina Malbork – 1999
 • Gmina Miłoradz – w trakcie opracowywania (planowany termin zatwierdzenia Studium - do końca roku 2009 r.)
 • Gmina Lichnowy – 14.03.2000 r.
 • Gmina Stare Pole – 1999 r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • powiat-  2004, uchwała Rady Powiatu  27/262/2004 z dnia 1.12.2004
 • Miasto Malbork – 2004 r.
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 2004 r.
 • Gmina Malbork – 2004 r.
 • Gmina Miłoradz – 2004 r.
 • Gmina Lichnowy – 2004 r.
 • Gmina Stare Pole – 2004 r.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • powiat   - 2004,   uchwała Rady Powiatu  27/262/2004 z dnia 1.12.2004
 • Miasto Malbork – 2005 r.
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 2004 r.
 • Gmina Malbork – 2005 r.
 • Gmina Miłoradz – 2004 r.
 • Gmina Lichnowy – 2005 r.
 • Gmina Stare Pole – 2004 r.
 • Powiat Malborski – 2004 r.
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto Malbork – 2002 r.
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 2006 r.
 • Gmina Malbork – 2005 r.
 • Gmina Miłoradz – 2006 r.
 • Gmina Lichnowy – 2007 r.
 • Gmina Stare Pole – 2006 r.
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Miasto Malbork – nie
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – tak
  • rok od kiedy prowadzona jest LA 21 – 2005 r.
  • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są  realizowane:
   • informacje podawane są do publicznej wiadomości;
   • informacje dla mieszkańców są przekazywane na zebraniach wiejskich, sesjach rady, spotkaniach z sołtysami;
   • ulotki;
   • informacje na stronach internetowych.
 • Gmina Malbork – nie
 • Gmina Miłoradz – nie
 • Gmina Lichnowy – nie
 • Gmina Stare Pole – nie
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

brak aktywnych organizacji

Powiat Nowodworski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.  –  nie
 • Miasto Krynica Morska - tak  -  2006r.-–  na lata 2007-2013
 • Gmina Ostaszewo –  nie
 • Gmina Stegna – tak – 2007 r. – 2007-2020
 • Gmina Sztutowo – tak – 2002r. – 2002-2015
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.  –  tak – 1995 r.
 • Miasto Krynica Morska - tak  -  2004r.
 • Gmina Ostaszewo –  nie
 • Gmina Stegna – tak – 2004 r.
 • Gmina Sztutowo – tak – 2004r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiatowy Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Powiatu 12 lutego 2004 r.
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Gminy Ostaszewo 27 października 2004 r.
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Miasta Krynica Morska 27 października 2004 r.
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański 26 listopada 2004 r.
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Gminy Sztutowo 28 października 2004 r.
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Gminy Stegna 30 grudnia 2004 r.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Powiatu 12 lutego 2004 r.
 • Gminny Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Gminy Ostaszewo 27 października 2004 r.
 • Gminny Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Gminy Stegna 30 grudzień 2004 r.
 • Gminny Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Gminy Sztutowo 28 października 2004 r.
 • Gminny Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Miasta Krynica Morska 27 października 2004 r.
 • Gminny Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański 26 listopada 2004 r.
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.  – 2001 r.
 • Miasto Krynica Morska – nie
 • Gmina Ostaszewo – nie
 • Gmina Stegna – 2002 r.
 • Gmina Sztutowo – tak  -  2005 r
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

nie prowadzą

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 •  Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski
 •  Towarzystwo Kulturalne IWA
 •  Klub Ekologiczny „Salwinia”
 •  Stowarzyszenie Lokalna Agencja Turystyczna   Sztutowo

Powiat Pucki

Strategia zrównoważonego rozwoju

Strategia rozwoju Ziemi Puckiej przygotowana przez komisje Rozwoju Gospodarczego Grudzień 2000/aktualizacja wrzesień 20006 r.

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Brak danych z powiatu.

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Brak danych z powiatu.

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Brak danych z powiatu.

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Brak danych z powiatu.

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak danych z powiatu.

Powiat Starogardzki

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Powiat Starogardzki:  nie ma
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
  • okres, którego dotyczy: bd
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: nie ma
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:  nie ma
 • Gmina Wiejska Osiek:  nie ma
 • Gmina Wiejska Lubichowo:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
  • okres, którego dotyczy: 2003 – 2015 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz: rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
  • okres, którego dotyczy: 2015 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:  nie ma
 • Gmina Miejska Skórcz:  rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
  • okres, którego dotyczy: do 2015 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:  bd
 • Gmina Wiejska Bobowo:  nie ma
 • Gmina Wiejska Zblewo:  rok uchwalenia przez radę: bd
  • okres, którego dotyczy: bd
 • Gmina Wiejska Kaliska:  rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
  • okres, którego dotyczy: 2005 – 2020 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:  rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
  • okres, którego dotyczy: 2015 r.
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:  rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:  rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Wiejska Osiek:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo:  rok uchwalenia przez radę: 2006 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz: rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:  rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Miejska Skórcz:  rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:  rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo:  rok uchwalenia przez radę: 1999 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo:  rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Kaliska:  rok uchwalenia przez radę: 1999 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:  rok uchwalenia przez radę: 1998 r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat Starogardzki: rok uchwalenia przez radę: 2003 r. (Program ochrony środowiska dla Powiatu Starogardzkiego i gmin powiatu na lata 2003-2010)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz: rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:  rok uchwalenia przez radę: nie ma
 • Gmina Miejska Skórcz:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:  rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Bobowo:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo:  rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Kaliska:  rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo:  rok uchwalenia przez radę: 2007 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz: rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:  rok uchwalenia przez radę: nie ma
 • Gmina Miejska Skórcz:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:  rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Bobowo:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo:  rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Kaliska:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:  rok uchwalenia przez radę: 1999 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:  nie ma
 • Gmina Wiejska Osiek:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo:  rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz: rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:  rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Miejska Skórcz:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:  rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Bobowo:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska:  rok uchwalenia przez radę: 2006 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:  rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Gmina Miejska Skórcz:  

 • rok od kiedy prowadzona jest LA 21: 2005 r. (Plan Rozwoju Lokalnego)
 • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane: dobrowolny udział mieszkańców w budowie infrastruktury

Pozostałe gminy nie prowadzą LA21

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

brak danych

Powiat Sztumski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Gmina Sztum: tak
  • rok uchwalenia przez radę: 2001r.
  • okres, którego dotyczy: 2001 - 2010
 • Gmina Dzierzgoń: tak
  • rok uchwalenia przez radę: 2000r.
  • okres, którego dotyczy: 2000-2015
 • Gmina Mikołajki Pomorskie: tak
  • rok uchwalenia przez radę: 2002r.
  • okres, którego dotyczy: 2002-2012
 • Gmina Stary Dzierzgoń: nie
 • Gmina Stary Targ: tak
  • rok uchwalenia przez radę: 1999
  • okres, którego dotyczy: 1999-2009
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Sztum: tak
  • rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
 • Gmina Dzierzgoń: tak
  • rok uchwalenia przez radę: 2004r.
 • Gmina Mikołajki Pomorskie: tak
  • rok uchwalenia przez radę: 2002r.
 • Gmina Stary Dzierzgoń: tak
  • rok uchwalenia przez radę: 2000
 • Gmina Stary Targ: tak
  • rok uchwalenia przez radę :2002
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 •  Powiat Sztumski - rok uchwalenia przez radę: 2004r.
 • Gmina Sztum - rok uchwalenia przez radę: 2005r.
 • Gmina Dzierzgoń - rok uchwalenia przez radę: 2005r.
 • Gmina Mikołajki Pomorskie - rok uchwalenia przez radę: 2005r.
 • Gmina Stary Dzierzgoń - rok uchwalenia przez radę: 2005r.
 • Gmina Stary Targ - rok uchwalenia przez radę: 2005r.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiat Sztumski - rok uchwalenia przez radę: 2004, rok aktualizacji: 2008
 • Sztum - rok uchwalenia przez radę: 2005
 • Dzierzgoń - rok uchwalenia przez radę: 2005
 • Mikołajki Pomorskie - rok uchwalenia przez radę: 2005
 • Stary Dzierzgoń - rok uchwalenia przez radę: 2005
 • Stary Targ - rok uchwalenia przez radę: 2005
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Sztum - rok uchwalenia przez radę: 2004r.
 • Gmina Dzierzgoń: nie
 • Gmina Mikołajki Pomorskie - rok uchwalenia przez radę: 2007r.
 • Gmina Stary Dzierzgoń - rok uchwalenia przez radę: 2006r.
 • Gmina Stary Targ: brak danych
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Gmina Dzierzgoń: tak
  • rok od kiedy prowadzona jest LA 21: 1995
  • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane: konsultacje
 • Gmina Sztum: tak
  • rok od kiedy prowadzona jest LA 21: 1994
  • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane:
   • Przysposabianie społeczeństwa
   • Udział w prelekcjach 
   • Seminariach, lokalnych akcjach
 • Gmina Stary Dzierzgoń: tak
  • rok od kiedy prowadzona jest LA 21: 1995
  • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane: brak danych
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Centrum Edukacji Ekologicznej Sztum przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum
 • Stowarzeszenie LGD „POD NAZWĄ KRAINA DOLNEGO POWIŚLA”

Powiat Słupski

Strategia zrównoważonego rozwoju

Gmina Damnica - brak danych
Gmina Dębnica Kaszubska – nie
Gmina Główczyce – tak (2000)
Gmina Kępice – nie
Gmina Kobylnica – tak (2007)
Gmina Potęgowo – nie
Gmina Słupsk - nie
Gmina Smołdzino – brak danych
Gmina Ustka – tak (1999); 10-15 lat
Miasto Ustka – tak (1996)

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Gmina Damnica – tak (2000)

Gmina Dębnica Kaszubska - tak (1986)

Gmina Główczyce – tak (2002)

Gmina Kępice – tak (1989)

Gmina Kobylnica – tak (2002)

Gmina Potęgowo – tak (1997)

Gmina Słupsk – tak (2004)

Gmina Smołdzino – tak (2001)

Gmina Ustka – tak (2002)

Miasto Ustka – tak (2001, zmiany w 2003, 2005)

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Gmina Damnica – tak (2004)
Gmina Dębnica Kaszubska - tak (2004)
Gmina Główczyce – tak (2004)
Gmina Kępice – tak (2009)
Gmina Kobylnica – tak (2004)
Gmina Potęgowo – tak (2004)
Gmina Słupsk  - tak (20030
Gmina Smołdzino – tak (2003)
Gmina Ustka – tak (2003)
Miasto Ustka – tak (2004)

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Gmina Damnica – tak (2007)
Gmina Dębnica Kaszubska - tak (2004)
Gmina Główczyce – tak (2004)
Gmina Kępice – tak (2009)
Gmina Kobylnica – tak (2004)
Gmina Potęgowo – tak (2004)
Gmina Słupsk – tak (2003)
Gmina Smołdzino – tak (2003)
Gmina Ustka – tak (2004)
Miasto Ustka – tak (2004)

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Damnica – tak (2007)
 • Gmina Dębnica Kaszubska - tak (2006)
 • Gmina Główczyce – tak (2006)
 • Gmina Kępice – nie
 • Gmina Kobylnica – tak (bd)
 • Gmina Potęgowo – tak (2004)
 • Gmina Słupsk – tak (2005)
 • Gmina Smołdzino – tak (2007)
 • Gmina Ustka – tak (2002)
 • Miasto Ustka – tak (2008)
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Gmina Ustka – od roku 1999
 • Pozostałe gminy - nie
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony


brak danych z powiatu

Powiat Tczewski

Strategia zrównoważonego rozwoju

Miasto i Gmina Pelplin – tak

 • rok uchwalenia przez radę: 1998
 • okres, którego dotyczy: 2000 - 2010

Gmina Tczew – tak

 • rok uchwalenia przez radę: 2007
 • okres, którego dotyczy: 2007-2020

Gmina Morzeszczyn – tak

 • rok uchwalenia przez radę: 2001
 • okres, którego dotyczy: 2001 – 2010

Gmina Subkowy – nie

Miasto i Gmina Gniew – tak

 • rok uchwalenia przez radę: 2004
 • okres, którego dotyczy: 2004-2014

Miasto Tczew – nie

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto i Gmina Gniew – tak,  2005
 • Gmina Subkowy – tak,  1999
 • Miasto Tczew – tak, 2004
 • Gmina Tczew – tak, 2000
 • Miasto i Gmina Pelplin – tak, 1999
 • Gmina Morzeszczyn – tak, 2001
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat – tak, 2004, rok aktualizacji: 2008
 • Miasto i Gmina Gniew – tak, 2004
 • Gmina Subkowy – tak, 2004
 • Miasto Tczew – tak, rok 2002, rok aktualizacji: 2009
 • Gmina Tczew – tak, 2004
 • Miasto i Gmina Pelplin – tak, 2004, rok aktualizacji 2008
 • Gmina Morzeszczyn – tak, 2004
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiat – tak, rok 2004, rok aktualizacji: 2008
 • Miasto Tczew – tak, rok 2002, rok aktualizacji: 2009
 • Gmina Subkowy – tak, rok 2004
 • Miasto i Gmina Gniew – tak, rok 2004, rok aktualizacji 2008
 • Miasto i Gmina Pelplin – tak, rok 2004, rok aktualizacji 2008
 • Gmina Tczew – tak, rok 2004
 • Gmina Morzeszczyn – tak, rok 2004
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto i Gmina Gniew – tak, rok 2003, aktualizacja rok 2009
 • Gmina Subkowy – tak, rok 2003
 • Miasto Tczew – tak, rok 2000
 • Miasto i Gmina Pelplin – tak, rok 2003
 • Gmina Morzeszczyn – tak,  rok 2006
 • Gmina Tczew – tak, rok 2000
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Powiat i gminy nie prowadzą

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Koło Ligi Ochrony Przyrody przy Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie

Powiat Wejherowski

Strategia zrównoważonego rozwoju

Brak informacji z powiatu

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Brak informacji z powiatu

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Brak informacji z powiatu

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Brak informacji z powiatu

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Brak informacji z powiatu

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Brak informacji z powiatu

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak informacji z powiatu

Sopot

Strategia zrównoważonego rozwoju

TAK

 • rok uchwalenia przez radę: 1996
 • okres, którego dotyczy: okres ogólnej wizji i misji miasta do 2045 r.,
 • okres celów strategicznych do 2012 r.

W 2002 r. Rada Miasta Sopotu przyjęła aktualizację Planu Strategicznego Miasta Sopotu. 
 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

TAK 
Uchwała Rady Miasta nr XXXV/581/2002 z dnia 04.10.2002 r.

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

TAK
Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XIX/347/2004 z dnia 13.08.2004 r.

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

TAK
Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XIX/347/2004 z dnia 13.08.2004 r.

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

TAK
Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XXXIV/553/2002 z dnia 06.09.2002 r.

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Sopot przystąpił do realizacji Agendy 21 w 1998 r., co zatwierdzono uchwałą nr XXXIX/468/98 z dnia 14 maja 1998 r. w sprawie udziału Miasta Sopotu w Globalnym Programie Działania Agenda 21.
realizowane formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju:

 • konsultacje,
 • spotkania z mieszkańcami,
 • otwarte spotkania warsztatowe,
 • ankiety,
 • publikacje w prasie

 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Stowarzyszenie Sopot dla Środowiska,
Towarzystwo opieki nad zwierzętami,
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
Kaszubska Fundacja Ekologiczna „Wiatr”,
Młodzieżowe Forum Ekologiczne,
Stowarzyszenie Ekologii Życia „Ekoistnienie”,
Stowarzyszenie "Ekozespoły".

Słupsk

Strategia zrównoważonego rozwoju

TAK

 • rok uchwalenia przez radę 2003
 • okres, którego dotyczy 2003-2010
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

tak  (26 czerwca 2002 roku, zmiana: 29 grudnia 2004 roku, obecnie trwają prace nad aktualizacją)

Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta Słupska na lata 2005-2008 z perspektywą  do roku 2012
 • Uchwała Rady Miejskiej w Słupsku Nr LIII/678/06 z dnia 22 lutego 2006 
 • Trwają prace nad aktualizacją
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Słupska
 • Uchwała Rady Miejskiej w Słupsku Nr LIII/678/06 z dnia 22 lutego 2006
 • Trwają prace nad aktualizacją
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

TAK;

2001 ROK

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

LA 21: od 1998

Plany uspołecznione z udziałem liderów lokalnych, partnerskich instytucji organizacji pozarządowych organizowano konferencje, seminaria, warsztaty studyjne, szkolenia

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy
 • Centrum Ekologiczne w mieście przy Dyrekcji Parku Krajobrazowego Dolina Słupi
 • Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Słupska
 • Stowarzyszenie Proekoligiczne „Słupia”
 • Stowarzyszenie na rzecz ochrony środowiska Ekostar
 • Stowarzyszenie Inicjatywa przeciwko Elektroskażeniom
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002