Gdańsk

Zadania, projekty

Nazwa zadania, ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie powiatu:

 • Zamknięcie do końca 2009r wszystkich składowisk nie spełniających standardów Unii Europejskiej; Zdecydowane przeciwdziałanie porzucaniu odpadów w środowisku i „dzikim składowiskom”
 • Wartość zadania brak danych
 • Czas realizacji 2007 -2009

Nazwa zadania, ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie powiatu:

 • Objęcie do końca 2010r wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania i systemem selektywnego zbierania odpadów; Skuteczne rozwiązanie problemu odpadów niebezpiecznych
 • Wartość zadania brak danych
 • Czas realizacji 2007 -2010
 • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 80%

Nazwa zadania, ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie powiatu:

 • Sporządzenie mapy akustycznej i programów ochrony środowiska przed hałasem
 • Czas realizacji 2007 -2008

Nazwa zadania, ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie powiatu:

 • Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku – Szadółkach
 • Wartość zadania 289,2 mln zł
 • Czas realizacji 2007 -2012

Gdynia

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Bytowski

Zadania, projekty

Brak danych z powiatu

Powiat Chojnicki

Zadania, projekty

http://www.powiat.chojnice.pl/strona?id_ln=37&id_typ=6&id_kat=5&szuk=&id_tekst=1450 oto strona na której można się zapoznać z informacją dotyczącą realizacji zadań ujętych w programie ochrony środowiska  za lata 2003-2006

Powiat Człuchowski

Zadania, projekty

Miasto Człuchów:

 • Rekultywacja składowisk w Kiełpinie i w Dębnicy
  • Wartość zadania 2 mln
  • Czas realizacji do końca 2011

Gmina Przechlewo

 • Budowa kanalizacji sanitarnej  na terenie Gminy  Przechlewo. Etap I Zawada-Szczytno
  • Wartość zadania 474 448,02
  • Czas realizacji 2006 r.
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2006 (rok aktualizacji danych)
 • Wymiana  sieci wodociągowej ,kanalizacji sanitarnej , deszczowej w  m. Przechlewo ul. Jeziorna oraz budowa kanalizacji ul. Młyńska
  • Wartość zadania 525.875,40
  • Czas realizacji 2005 – 2006
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2006 (rok aktualizacji danych)
   • kanalizacja sanitarna         487,4 mb
   • przyłącza kanalizacyjne     52,00mb
   • sieć wodociągowa             710,8 mb
   • przyłącza wodociągowe
 • Wymiana sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej deszczowej ul. Człuchowska w Przechlewie 
  • Wartość zadania 412 932,00
  • Czas realizacji - 2006
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2006 (rok aktualizacji danych)    
   • remont drogi powiatowej nr 2505G Lisewo- Przechlewo wymieniona została  sieć wodociągowa (rury azbestocementowe),
   • kanalizacja sanitarna i deszczowa (zły stan techniczny rur) na ul. Człuchowskiej w Przechlewie
   • kanalizacja sanitarna – 123,2 mb
   • sieć wodociągowa – 1053,1 mb
   • kanalizacja deszczowa – 178,3 mb.
 • Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne gmina Przechlewo
  • Wartość zadania 1.000,000,00 zł
  • Czas realizacji – 2006 – 2008

Powiat Gdański

Zadania, projekty


zamknięcie i rekultywacja składowiska w Mirocinie w gminie Cedry Wielkie

 • Wartość zadania 120 tys. zł
 • Czas realizacji 2006 – 2011
 • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2006 brak danych
 • Wartość zrealizowanej części projektu 50 tys. zł

zamknięcie i rekultywacja składowiska w Gołębiewie w gminie Trąbki Wielkie

 • Wartość zadania 150 tys. zł
 • Czas realizacji 2008 – 2011

Informacja i edukacja

 • Wartość zadania 226 tys. zł
 • Czas realizacji 2004 – 2011
 • Wartość zrealizowanej części projektu 68 tys. zł


likwidacja nielegalnych wysypisk w Pruszczu Gdańskim

 • Wartość zadania 285 tys. zł
 • Czas realizacji 2004 – 2011
 • Wartość zrealizowanej części projektu 110 tys. zł

Powiat Kartuski

Zadania, projekty

Gmina Somonino

 • Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Kaplica ujęta w Planie
  • Gospodarki Odpadami dla gminy Somonino
  • Szacowana wartość zadania  663 533,33 PLN
  • Czas realizacji VII 2009 – IX 2010
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2008 – prace projektowe o wartości 14 980,00 PLN
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Somonino ujęta w Programie Ochrony Środowiska
  • Gminy Somonino 2004 – 2011
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Goręczyno, Rąty, Hopowo
  • Wartość zadania 3 712 116,19 PLN
  • Czas realizacji VII 2008 – XI 2009
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2008 – prace projektowe oraz część robót budowlanych o wartości 2 488 333,36 PLN – 67,03%

Gmina Przodkowo:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobysewie i Smołdzinie
  • Kwota dofinansowania: 1 420 106,77 PLN
 • Budowa kanalizacji sanitarnej (Kawle Górne – Przodkowo – Pomieczyno)
  • Kwota dofinansowania: 3 546 264,28 PLN

Gmina Sulęczyno:

 • Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Kłodno ujęta w Planie
  • Gospodarki Odpadami dla gminy Sulęczyno
  • Wartość zadania ok. 500 000,00 PLN
  • Czas realizacji do końca 2012 r.

Gmina Kartuzy:

 • Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Kartuzy ujęta w Planie
  • Gospodarki Odpadami dla gminy Kartuzy
  • Wartość zadania 4 000 000,00 PLN
  • Czas realizacji do końca 2012 r.

Powiat Kościerski

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Kwidzynski

Zadania, projekty

W r. 2007 został zrealizowany projekt „Budowa  Zakładu Gospodarki Odpadami Gliwa Mała.-etap I

Powiat Lęborski

Zadania, projekty

Brak informacji z powiatu.

Powiat Malborski

Zadania, projekty

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • nazwa zadania: Poprawa jakości wód i zabezpieczenie przeciwpowodziowe,
  • wartość zadania: 39 647,95 zł.,
  • czas realizacji: każdego roku
 • nazwa zadania: Racjonalizacja gospodarki odpadami,
  • wartość zadania: 20 740,00 zł.,
  • czas realizacji: każdego roku,
 • nazwa zadania: Rozwój edukacji ekologicznej,
  • wartość zadania: 2 501,90 zł.
  • czas realizacji: każdego roku
 • nazwa zadania: Utrzymanie terenów zielonych,
  • wartość zadania: 4 493,91 zł.
  • czas realizacji: każdego roku

Gmina Miłoradz

 • nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Pogorzała Wieś,
  • wartość zadania: 3 000 000,00 zł.,
  • czas realizacji: do 2009 r.
 • nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrze,
  • wartość zadania: 2 500 000,00 zł.
  • czas realizacji: do 2009 r.
 • nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mątowy Wielkie,
  • wartość zadania: 2 500 000,00 zł.
  • czas realizacji: do 2009 r.
 • nazwa zadania: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Mątwach Małych,
  • wartość zadania: 475 000,00
  • czas realizacji: do 2009 r.

Gmina Lichnowy

 • nazwa zadania: Regionalny system Gospodarki Odpadami w Tczewie,
  • wartość zadania: 3 899 000,00 zł.
  • czas realizacji: 2009 – 2010 r.

Gmina Stare Pole

 • nazwa zadania: „Regionalny System Gospodarowania Odpadami Tczew”.- dotyczy on m. in. rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Szaleniec.
  • wartość zadania: 1 252 500 zł.
  • udział własny gmin.: 313 000 zł.
  • czas realizacji: do 2013 r.

Powiat Nowodworski

Zadania, projekty
 • Reaktywacja Żuławskiej Kolei Dojazdowej.
 • Realizacja kompleksu parkowo-stawowego w m. Żuławki gm. Stegna.
 • Odnowa i urządzanie terenów zieleni  w m. Nowy Dwór Gdański.

Powiat Pucki

Zadania, projekty

Brak danych z powiatu.

Powiat Starogardzki

Zadania, projekty

 Zakład Utylizacji Odpadów Stary Las

 • Wartość zadania – 83,289 mln zł
 • Czas realizacji – 2010 r.
 • Zrealizowany zakres projektu do końca roku ……. (rok aktualizacji danych)
 • Zakres projektu w toku realizacji w roku ….. (bieżącym)
 • Wartość realizowanej części projektu

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • W latach 2006-2007 zrealizowano projekt pn.„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wodzie wraz z budową kolektora tłocznego łączącego systemy kanalizacyjne Czarnej Wody i Czerska”. 
 • Wartość zadania: 579 867,68 zł.
 • Uzyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 300 000,00zł. Po zrealizowaniu zadania i spłacie 65% pożyczki, 35% - w kwocie 105 000 zł, zostało umorzonych.
 • W rezultacie zbudowano dwie przepompownie, 933m kanalizacji ciśnieniowej oraz zmodernizowano i rozbudowano  kanalizację grawitacyjna na odcinku  1330m.
   

Powiat Sztumski

Zadania, projekty
 • Rekultywacja nielegalnych wysypisk w Sztumie i Mikołajkach Pomorskich
 • Wartość zadania: ok.1 mln zł
 • Potencjalne źródło finansowania: EFRR
 • Aktualizacja gminnych planów gospodarki odpadami
 • Aktualizacja powiatowego Programu Ochrony Środowiska
 • Opracowanie Programu Usuwania Azbestu
 • Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych

Powiat Słupski

Zadania, projekty


  brak danych z terenu powiatu 

Powiat Tczewski

Zadania, projekty
 • Miasto Tczew
  • Opracowanie dokumentacji technicznej i opracowania wniosku do Funduszu Spójności wraz z badaniami morfologicznymi odpadów dla przedsięwzięcia „Regionalny System Gospodarki Odpadami w Tczewie”.
 • Gmina Morzeszczyn – brak danych
 • Miasto i Gmina Gniew – brak danych
 • Miasto i Gmina Pelplin – w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego ujęty został plan rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Rokitki”, który obejmowałby działalnością teren gminy Pelplin
 • Gmina Tczew – brak danych
 • Gmina Subkowy
  • Nazwa zadania ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie gminy:
  • Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompowniami I i II etap w Subkowach
  • Wartość zadania 17 883 744
  • Czas realizacji 2004-2013 rok
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2008
  • 2004 r.
   • Wykonano mapy do celów projektowych obszarów, po których będą przebiegać kolektory oraz terenu oczyszczalni ścieków. Koszt opracowań 40 495,46 zł.
  • 2005 r.
   • Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla I etapu. Koszt dokumentacji 59 780,00 zł.
   • Przeprowadzenie przetargów i wyłonienie wykonawców projektów:
   • kanalizacji sanitarnej II etap. Wyłoniony wykonawca to Pracownia Projektowo Wdrożeniowa inż. Andrzej Krysiński z Gdyni. Koszt opracowania 46 000,00 zł.
   • oczyszczalni ścieków. Wyłoniony wykonawca to BIOKONSULT z Poznania. Koszt opracowania 54 290,00 zł.
  • 2006 r.
   • Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla II etapu. Koszt dokumentacji wg umowy 46 000 zł. Projekt wykonała Pracownia Projektowo Wdrożeniowa inż. Andrzej Krysiński z Gdyni.
   • Wykonanie projektu budowy oczyszczalni ścieków. Projekt wykonała firma BIOKONSULT z Poznania. Koszt opracowania 54 290,00 zł.
  • 2007 r.
   • Zakończono rozliczenie z firmą wykonującą projekt budowy oczyszczalni ścieków dla obszaru administracyjnego wsi Subkowy (BIOKONSULT z Poznania).
   • Koszt opracowania – 54 858,17 zł
   • Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gorzędzieju
   • Wartość zadania 696 000 zł.
   • Czas realizacji 2008-2009 rok.

Powiat Wejherowski

Zadania, projekty

Brak informacji z powiatu

Sopot

Zadania, projekty
 • Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę
  • Wartość zadania: 29 893 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 - 2011
 • Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej
  • Wartość zadania: 28 822 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej – ochrona przybrzeżnych wód Zatoki Gdańskiej
  • Wartość zadania: 120 738 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Ochrona atmosfery (m.in.: zmiana źródeł ogrzewania, modernizacja układu komunikacyjnego Miasta, budowa tras rowerowych)
  • Wartość zadania: 2 315 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Hałas (m.in.: opracowanie mapy akustycznej Miasta, projekt budowy ekranów akustycznych wzdłuż linii kolejowych, modernizacja i budowa nowych ulic – tzw. ciche nawierzchnie, budowa tras rowerowych)
  • Wartość zadania: 5 375 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2005 – 2011
 • Promieniowanie elektromagnetyczne (wykonanie pomiarów kontrolnych poziomu pól elektromagnetycznych)
  • Wartość zadania: 120 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2005 – 2011
 • Gospodarka odpadami
  • Wartość zadania: 36 176 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Ochrona przyrody i krajobrazu, kształtowanie zieleni
  • Wartość zadania: 3 109 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Zrównoważone wykorzystanie lasów
  • Wartość zadania: 186 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Ochrona zasobów kopalin
  • Wartość zadania: 18 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Edukacja ekologiczna
  • Wartość zadania: 2 565 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011

Słupsk

Zadania, projekty

Aktualnie trwają prace nad aktualizacją Programu ochrony środowiska na lata 2008-2010. Część  celów ujętych w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010 w formie nowozdefiniowanych zadań i projektów przeniesiono do przygotowanego dokumentu.
 

Wśród działań wpisujących się w dotychczasową strukturę zaplanowanych na rok 2008 wymienić należy:

 • Zaopatrzenie w wodę: koszty tyś zł w roku 2008
 • Program Gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska : 11215,53; WPI 106
 • Uzbrojenie osiedla Przemysłowa-Południe sieć wodociągowa; 602,20; WPI 241
 • Gospodarka ściekowa
 • Program gospodarki wodnościekowej w rejonie Słupska; 492,16; WPI 106
 • Uzbrojenie osiedla Przemysłowa-Południe sieć kanalizacyjna; 602,20; WPI 241
 • Kolektor kanalizacji sanitarnej Rejtana -Grunwaldzka; 2050,00; zd.własne
 • Budowa kolektorów deszczowych w rejonie ul. Rejtana Grunwaldzka; 2050,00 Zd. Własne
 • Budowa kolektorów deszczowych ul. Sz. Szeregów; 810,00; WPI
 • Budowa kolektora deszczowego ul. Banacha; 570,00+396,00 WPI
 • Ochrona przed hałasem - zadanie nie kwalifikuje się do realizacji w związku z ustawowym limitem liczby mieszkańców (<100 tyś)
 • Ochrona powietrza atmosferycznego
 • Termomodernizacja budynków komunalnych; 1360; Zd. Własne
 • Modernizacja systemu ogrzewania, podłączenia; 4560; Zd. własne
 • Program tworzenia sprawnego i bezpiecznego systemu komunikacyjnego miasta; 6,49; Sydkraft
 • Ochrona i zarządzanie zasobami wodnymi
 • Cykliczne bilansowanie możliwości zaopatrzenia miasta w wodę, weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych inwentaryzacja wylotów do rzeki; 7,5  Zd. własne
 • Ochrona przed powodzią
 • Budowa magazynu przeciwpowodziowego; 62,00; WPI
 • Zarządzanie środowiskowe
 • Aktualizacja programu ochrony środowiska; 45,00; WPI
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002