Gdańsk

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem 28 055 002,

w tym:

 • komunalne:  26 287 537
 • przemysłowe  1 767 465
Oczyszczalnie komunalne
 • Oczyszczalnia „Gdańsk-Wschód” 
  • lokalizacja:  Gdańsk, ul. Benzynowa 26, gmina Gdańsk
  • użytkownik (prowadzący instalację):  Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o. ,
  • eksploatator -Saur Neptun Gdańsk S.A.,
  • ilość odbieranych ścieków:  94 355 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d]…180 000, obciążenie [RLM]  870 000.
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,3%, CHZT 95,1%, fosfor og. 95,2%, azot og, 85,6%,
  • zawiesina 96,8%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  11342
  • Sposób zagospodarowania osadów : brak danych     , w r. 2008   rekultywacja  składowiska w Wiślince, rekultywacja składowiska w Letnicy, kompostowanie, rolnictwo.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków : Zatoka Gdańska.
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

97,6 %

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

4,42

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • Przedsiębiorstwo „Comal” sp. z o.o.
  • lokalizacja Gdańsk, ul. Bałtycka 5
  • oczyszczalnia (wód zaolejonych)
  • przepustowość: 240 [m³/dobę] ; rzeczywista 151 [m³/dobę]     
  • odbiornik oczyszczonych ścieków – Zatoka Gdańska (Basen Portowy Ostrowica II)
 • Port Service Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Mjr. H. Sucharskiego 75
  • oczyszczalnia (wód balastowych), przepustowość: 60 000 m3/rok, rzeczywista : 0
  • wszystkie oczyszczone ścieki wykorzystywane są do chłodzenia instalacji w procesach technologicznych.
  • Potencjalny odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Gdańska (Basen Roboczy Portu Północnego)
 • Malteurop Polska  Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Promowa 1
  • oczyszczalnia ścieków (z produkcji słodu) przepustowość: 800 [m3/dobę], rzeczywista: 682 [m3/dobę]
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Gdańska (Kanał Kaszubski)
 • Siarkopol Gdańsk S.A., ul. Mjr.H.Sucharskiego 12
  • oczyszczalnia ścieków przemysłowych
  • przepustowość: 2580 [m³/dobę] , rzeczywista: 184,79 [m³/dobę] 
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Gdańska ( Fosa Twierdzy Wisłoujście)
 • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18
  • 3 oczyszczalnie ścieków bytowych
  • przepustowość łączna: 316 [m³/dobę] , rzeczywista : 81[m³/dobę] 
  • odbiornik oczyszczonych ścieków:  Zatoka Gdańska (Basen Górniczy, Kanał Kaszubski)
 • Grupa LOTOS S.A., Gdańsk, ul. Elbląska 135
  • oczyszczalnia ścieków technologicznych i bytowych na terenie Rafinerii w Gdańsku
  • przepustowość: 7200 [m³/dobę]  , rzeczywista : 2 998 [m³/dobę]  - odbiornik oczyszczonych ścieków: Martwa Wisła

Gdynia

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

12 075 172,7, w tym:

 • komunalne: 10 017 770,2
 • przemysłowe 2 057 402,5
Oczyszczalnie komunalne
 • nazwa „Dębogórze” lokalizacja Gmina Kosakowo
  • użytkownik (prowadzący instalację) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
  • ilość odbieranych ścieków 53 408 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 73 000 , obciążenie [RLM] 400 000
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny  z podwyższonym usuwaniem biogenów
  • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 97,8 , fosfor og. 95,8, azot og 89,8 ., zawiesina 98,7
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 5414
  • Sposób zagospodarowania osadów Przekształcenie termiczne, rekultywacja, magazynowanie czasowe
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Zatoka Pucka, miejscowość Mechelinki
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Brak danych z r.2009, w r.2008 98%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, lub ścieki przemysłowe 4,00
 • Dostawcy nieczystości ciekłych do punktów zlewnych 6,49
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Powiat Bytowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem: ok. 2 750 000,

w tym:

 • komunalne:   b.d.
 • przemysłowe: b.d.
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Borzytuchom

 • nazwa: Oczyszczalnia Borzytuchom, lokalizacja: Borzytuchom
  • użytkownik: Gmina Borzytuchom
  • ilość odbieranych ścieków: 82,2 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 338, obciążenie [RLM]: 2 000
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 99,32  CHZT: 92,81  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: 98,77
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 13,0
  • Sposób zagospodarowania osadów:  przekazywane do unieszkodliwiania na składowisku w Unichowie (gm. Czarna Dąbrówka)
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny, dalej do gruntu

Gmina Bytów

 • nazwa:  Oczyszczalnia miejska Przyborzyce, lokalizacja: Przyborzyce,
  • użytkownik: Wodociągi Miejskie w Bytowie
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 2 047,4
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 3 400, obciążenie [RLM]: 26 520
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: b.d.  CHZT: b.d.  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: b.d.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]:  557 (3850 t/rok – uwodnienie 83,5%)
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów): stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne – procesie odzysku R10
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Bytowa

Gmina Czarna Dąbrówka

 • nazwa:  Gminna Oczyszczalnia ścieków Czarna Dąbrówka , lokalizacja: Czarna Dąbrówka
  • użytkownik:  Zakład Usług Komunalnych
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 17,2
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 320, obciążenie [RLM]: 1356
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 97,7  CHZT: 95,3  fosfor og.: 82,4  azot og.: 70,0  zawiesina: 96,9
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 46,5 t/rok , 19,05 tsm/rok
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów): unieszkodliwianie na składowisku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łupawa
 • nazwa:  Gminna Oczyszczalnia ścieków Jasień, lokalizacja: Jasień
  • użytkownik:  Zakład Usług Komunalnych
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: b.d.
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 32, obciążenie [RLM]: 590
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 97,0  CHZT: 94,0  fosfor og.: 73,2  azot og.: 76,6  zawiesina: 92,3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów [t]: unieszkodliwianie na składowisku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: jezioro Jasień
 • nazwa:  Gminna Oczyszczalnia ścieków Mikorowo, lokalizacja: Mikorowo
  • użytkownik:  Zakład Usług Komunalnych
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: b.d.
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 16,51, obciążenie [RLM]: 200
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 96,0  CHZT: 90,0  fosfor og.: 80,0  azot og.: 70,0  zawiesina: 90.0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów [t]: unieszkodliwianie na składowisku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: do gruntu (zlewnia Łupawy)
 • nazwa:  Gminna Oczyszczalnia ścieków Karwno, lokalizacja: Karwno
  • użytkownik:  Zakład Usług Komunalnych
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: b.d.
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 40, obciążenie [RLM]: 400
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 97,0  CHZT: 94,0  fosfor og.: 81,0  azot og.: 72,0  zawiesina: 95,0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów [t]: unieszkodliwianie na składowisku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Jezioro Małe Karwno

Gmina Kołczygłowy

 • nazwa: Oczyszczalnia ścieków Łubno, lokalizacja: Łubno
  • użytkownik: Gmina Kołczygłowy
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 8
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 21, obciążenie [RLM]: 140
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 89,0  CHZT: 80,0  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: 58,3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów):
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Pokrzywna
 • nazwa: Oczyszczalnia ścieków Gałęźnia Wielka, lokalizacja: Gałęźnia Wielka
  • użytkownik: Gmina Kołczygłowy
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 22
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 58, obciążenie [RLM]: 387
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 80,0  CHZT: 76,0  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: 58,0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów [t]: b.d.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny, dalej rzeka Słupia
 • nazwa: Oczyszczalnia ścieków Wierszyno, lokalizacja: Wierszyno
  • użytkownik: Gmina Kołczygłowy
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 186
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 350, obciążenie [RLM]: 1554
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 93,0  CHZT: 88,0  fosfor og.: 83,0  azot og.: 65,0  zawiesina: 89,0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów [t]: stosowanie w rolnictwie – proces odzysku R10
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Potok Brodek

Gmina Lipnica

 • nazwa: Oczyszczalnia ścieków w Upiłce, lokalizacja: Upiłka
  • użytkownik: Gmina Lipnica
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 52
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 600, obciążenie [RLM]: 5 032
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 98,0  CHZT: 93,0  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: 98,0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]:  38,8 - t/rok
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów): do uprawy roślin nie  przeznaczonych  do spożycia i do produkcji pasz – proces odzysku R10
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Prądzona

Gmina Miastko

 • nazwa: Oczyszczalnia Miastko, lokalizacja: Węgorzynko
  • użytkownik:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]:  1 671,46
  • przepustowość projektowa [m³/d]:  2 542, obciążenie [RLM]: 11 239
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 96,0  CHZT: 93,0  fosfor og.: 95,0  azot og.: 85,0  zawiesina: 93,0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 358,26
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów):  zagospodarowanie w rolnictwie, w procesie odzysku R10
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Studnica
 • nazwa: Oczyszczalnia Słosinko, lokalizacja: Słosinko
  • użytkownik:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]:  b.d.
  • przepustowość projektowa [m³/d]:  54, obciążenie [RLM]: 270
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: b.d.  CHZT: b.d.  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: b.d.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów):  zagospodarowanie w rolnictwie, w procesie odzysku R10
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: do gruntu
 • nazwa: Oczyszczalnia Dretyń, lokalizacja: Dretyń
  • użytkownik:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]:  b.d.
  • przepustowość projektowa [m³/d]:  250, obciążenie [RLM]: 2 000
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: b.d.  CHZT: b.d.  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: b.d.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów):  zagospodarowanie w rolnictwie, w procesie odzysku R10
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Miłacz
 • nazwa: Oczyszczalnia Świerzenko, lokalizacja: Świerzenko
  • użytkownik:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]:  b.d.
  • przepustowość projektowa [m³/d]:  26,4, obciążenie [RLM]: 200
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: b.d.  CHZT: b.d.  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: b.d.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów):  zagospodarowanie w rolnictwie, w procesie odzysku R10
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Studnica

Gmina Parchowo

 • nazwa:  Oczyszczalnia  Ścieków  w  Parchowie, lokalizacja: Parchowo
  • użytkownik:  Zakład  Usług  Wodnych  w  Słupsku  Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]:  100
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 180, obciążenie [RLM]: 1 025
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: b.d.  CHZT:  b.d.  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: b.d.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]:  b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów):  wykorzystanie w rolnictwie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów, dalej do gruntu

Gmina Studzienice

 • nazwa: Oczyszczalnia ścieków Ugoszcz, lokalizacja: Ugoszcz
  • użytkownik: Gmina Studzienice
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 50
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 520, obciążenie [RLM]: 3 850
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 96,0  CHZT: 90,0  fosfor og.: 82,0  azot og.: 70,0  zawiesina: 95,0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]:  18
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów):  magazynowane na terenie oczyszczalni – nierozwiązany sposób zagospodarowania
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów, dalej rzeka Bytowa

Gmina Trzebielino

 • nazwa: Oczyszczalnia komunalna, lokalizacja: Zielin
  • użytkownik: Gmina Trzebielino
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: b.d.
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 160, obciążenie [RLM]: 1 733
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 93,7  CHZT: 95,4  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: 93,5
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 11 (wraz z ocz. Trzebielino)
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów): składowanie na poletkach, dalej b.d.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Bystrzenica
 • nazwa: Oczyszczalnia komunalna, lokalizacja: Trzebielino
  • użytkownik: Gmina Trzebielino
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: b.d.
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 224, obciążenie [RLM]: 1 342
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 93,8  CHZT: 95,2  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: 91,0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 11 (wraz z oczyszczalnią Trzebielino)
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów): składowanie na poletkach, dalej b.d.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Kunica

Gmina Tuchomie

 • nazwa: brak nazwy, lokalizacja: Tuchomie
  • użytkownik: Gmina Tuchomie
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 112,3
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 200, obciążenie [RLM]: 1188
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 97,8  CHZT: 94,1  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: 91,6
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 5
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów): magazynowanie/składowanie na terenie gminy – nierozwiązany sposób zagospodarowania osadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Kamienica
 • nazwa: brak nazwy, lokalizacja: Kramarzyny
  • użytkownik: Gmina Tuchomie
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]:  35,6
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 60, obciążenie [RLM]: 350
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 98,2  CHZT: 91,8  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: 92,7
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów): magazynowanie/składowanie na terenie gminy – nierozwiązany sposób zagospodarowania osadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Struga Kramarzyńska
 • nazwa: brak nazwy, lokalizacja: Tągowie
  • użytkownik: Gmina Tuchomie
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 16,4
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 30, obciążenie [RLM]: 100
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 93,5  CHZT: 84,1  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: 91,1
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów): magazynowanie/składowanie na terenie gminy – nierozwiązany sposób zagospodarowania osadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny, dalej rzeka Jutrzenka
 • nazwa: brak nazwy, lokalizacja: Modrzejewo
  • użytkownik: Gmina Tuchomie
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 21,9
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 42  obciążenie [RLM]: 300
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 94,0  CHZT: 85,2  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: 86,4
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]:  b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów): magazynowanie/składowanie na terenie gminy – nierozwiązany sposób zagospodarowania osadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Kamienica

 

Razem 4422,46 m³/d   (bez danych z gminy: Trzebielino;  dane częściowe z gmin: Czarna Dąbrówka i Miastko)

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

ok. 58,5% 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Borzytuchom: 2,70 
 • Miasto i Gmina Bytów: 3,50  
 • Gmina Czarna Dąbrówka:  3,41
 • Gmina Kołczygłowy:  2,70 
 • Gmina Lipnica:  2,80
 • Miasto i Gmina Miastko:  3,11
 • Gmina Parchowo:   b.d.   
 • Gmina Studzienice:      2,50
 • Gmina Trzebielino:  3,77
 • Gmina Tuchomie:  2,27
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Powiat Chojnicki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem w powiecie  2 386 325,8

 • Gmina Czersk 
  • Ogółem   409 794,80
  • Ścieki komunalne  389 599,80
  • Ścieki przemysłowe  20 195,00
 • Gmina Brusy 
  • Ogółem   174 796
  • Ścieki komunalne  106 569 
  • Ścieki przemysłowe 68 200
 • Gmina Konarzyny
  • Ogółem   67 441
  • Ścieki komunalne  53 311
  • Ścieki przemysłowe  9 130
 • Gmina Chojnice
  • Ogółem   354 294
  • Ścieki komunalne  brak danych
  • Ścieki przemysłowe  brak danych
 • Miasto Chojnice
  • Ogółem   1 380 000
  • Ścieki komunalne  1 115 000
  • Ścieki przemysłowe 265 000
Oczyszczalnie komunalne

 MIASTO CHOJNICE

 • Oczyszczalnia miejska w Chojnicach (ul. Igielska)
  • przepustowość 17000 m3/d , obciążenie 38330 RLM ,
  • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 6119 m3/d
  • ilość odbieranych ścieków:   5 328 m3/d
  • % oczyszczonych ścieków w powiecie 64,16
  • oczyszczanie mechaniczne , biologiczne i chemiczne ( strącanie fosforu preparatem PIX )
  • procent redukcji : BZT5 - 98 % , CHZT - 96 % , Zaw. og. 96,7 % , N og. 82,9 % , P og. 93,7 % .
  • Oczyszczalnię obsługuje mieszkańców miasta Chojnice i większość mieszkańców gminy Chojnice
  • Procent mieszkańców podłączonych do oczyszczalni - 98 %. - mieszkańców Chojnic, 84 % mieszkańców gminy Chojnice.
  • ilość wytworzonych osadów 990,2 t.s.m/rok
  • Sposób wykorzystania osadów : po odwodnieniu mechanicznym następuje utylizacja i kompostowanie ( wykorzystywanie rolnicze )
  • Odbiornik ścieków z oczyszczalni Struga Jarcewska - zlewnia J. Charzykowskiego.

GMINA CHOJNICE

 • Oczyszczalnia w Swornegaciach (w trakcie modernizacji)
  • przepustowość 584 m3/d , obciążenie 1703 RLM ,
  • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków średnio 163 m3/d
  • ilość odbieranych ścieków: 59 472 m3/rok
  • oczyszczanie mechaniczno - biologiczne ,
  • procent redukcji , BZT5, ChZT, Zaw.og., P pog  - brak danych ze względu na modernizację oczyszczalni.
  • Oczyszczalnię obsługuje mieszkańców gminy Chojnice (północna część) , miejscowości Małe Swornegacie , Swornegacie.
  • Ilość wytworzonych osadów  - brak danych.
  • Odbiornikiem ścieków jest rzeka Brda.
  • Oczyszczalnię obsługuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach ul. 31 Stycznia , 89 - 600 Chojnice

GMINA KONARZYNY 

 • Oczyszczalnia w Konarzynach
  • mechaniczno-biologiczna , przepustowość 200 m3/d , obciążenie 735 RLM,
  • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 167m3/d 
  • procent redukcji BZT5 – 94 % , ChZT – 69,37 % , Zaw. og 12,6 % , Nog.bd, Pog. bd.
  • Oczyszczalnia obsługuje głownie mieszkańców wsi Konarzyny.
  • ilość wytworzonych osadów 82,18 t.s.m/rok – składowanie (dane z całej gminy – łącznie z oczyszczalnią w Zielonej Hucie).
  • Odbiornikiem ścieków jest Brda.
  • Oczyszczalnię obsługuje Urząd Gminy Konarzyny.
 • Oczyszczalnia w Zielonej Hucie
  • % redukcji: BZT5 – 4,1 % , ChZT – 42,04 % , Zaw. og 6,40  % , Nog.bd,  Pog. bd.

GMINA BRUSY

 • Oczyszczalnia ścieków, ul. Świętopełka 20
  • mechaniczno - biologiczna o przepustowości 1300 m3/d i obciążeniu 4194 RLM ,
  • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 1300 m3d
  • ilość odbieranych ścieków 430m3/d
  • procent redukcji BZT5 96 % , ChZT - 91 % , Zaw.og. -  92 % , N og. - bd, Pog. -  bd.
  • Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców miasta Brusy i mieszkańców gminy Brusy.
  • Ilość wytworzonych osadów - 34 t.s.m/rok - składowanie.
  • Odbiornikiem ścieków jest rzeka Niechwaszcz - dopływ rzeki Wdy.
  • Oczyszczalnię obsługuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach.

GMINA CZERSK

 • Oczyszczalnia w Czersku, ul. Kilińskiego
  • mechaniczno - biologiczna o przepustowości 3438 m3/d i obciążeniu od 15.000 – 99.999 RLM ,
  • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 3438 max m3d
  • ilość odbieranych ścieków – 2097 m3/d
  • procent redukcji BZT5 97,61 % , CHZT – 94,58 % , Zaw. og. , 97,98 % ,  N og 90,42 % , P og. 93,39 %.
  • Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców miasta Czersk.
  • ilość osadów – 254,16 t.s.m/rok - składowane.
  • Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Czerska Struga - dopływ Brdy
  • Oczyszczalnię obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Czersku.
 • Oczyszczalnia w Rytlu
  • mechaniczno - biologiczna
  • o przepustowości 575 m3/d , obciążeniu 560 RLM ,
  • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 460 m3/d
  • ilość odbieranych ścieków -  242 m3/d
  • procent redukcji BZT5 94,53 % , CHZT – 89,45 % , Zaw. og. 95,54 % , N og. - bd , P og. bd
  • Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Wielki Kanał Brdy.
  • Oczyszczalnię obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Czersku.
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Czersk Gmina 60%
 • Konarzyny ok. 60 %
 • Brusy  ok. 63 %
 • Miasto Chojnice 98%
 • Gmina Chojnice  ok. 70 %

Stopień skanalizowania  w powiecie – 75%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Czersk: 4,54 zł (Czersk, Łąg, Odry); 4,74 zł (Rytel)
 • Gmina Chojnice: 4,93 zł
 • Gmina Brusy: 4,30 zł
 • Gmina Konarzyny: 2,14 zł
 • Miasto Chojnice: 4,31 zł;
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Chojnicach, ul. Igielska, 89 - 600 Chojnice

 • przepustowość [m3/doba]: 1000 m3/d odbiornik Struga Jarcewska
 • Gospodarstwo rolne Ciechocin – 27 m3/d, mechaniczna, odbiornik – rów melioracyjny w zlewni Strugi Ciechocińskiej
 • Gospodarstwo rolne Ostrowite – 20 m3/d, mechaniczno-biologiczna, odbiornik rów melioracyjny w zlewni jez. Piastoszyn
 • Gospodarstwo rolne Silno – 43,5 m3/d, mechaniczno-biologiczna, odbiornik – Struga Ciechocińska
 • Gorzelnie  Jeziorkach i Jarcewie – mechaniczne oczyszczalnie ścieków dla których odbiornika są: Suska Struga, rów melioracyjny w zlewni Suskiej Strugi oraz Struga Jarcewska.

Powiat Człuchowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

2 780 260 

w tym:

 • komunalne:
  • oczyszczone mechanicznie i biologicznie – 2 342 365 m3/r
  • biologiczno chemicznie – 437 895 m3/r
Oczyszczalnie komunalne

Miasto Człuchów

 • Miejska oczyszczalnia ścieków w Człuchowie
  • przepustowość -  6000,  m3/d
  • obciążenie        - 35 000 RLM
  • ilość ścieków    -   2463 m3/d  
  • sposoby oczyszczania – biologiczny, chemiczny
  • redukcji ładunku:       
   • BZT5        - 99,7 %
   • ChZT        - 97,3 %
   • fosfor og.  - 98,4 %
   • azot og.     - 95,4 %
   • zawiesina – 99,4 %
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych  254[tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów  rolniczy , odbiór przez firmę „Karol”
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków -  rzeka Chrząstawa

Miasto i Gmina Czarne

 • Miejska oczyszczalnia ścieków w Czarnem
  • przepustowość -  950,  m3/d
  • obciążenie - 5033 RLM
  • ilość ścieków - bd m3/d   (w 2008r   1111)
  • sposoby oczyszczania – biologiczny
  • % redukcji ładunku: - bd %                 
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – brak wytworzonego odpadu w 2009r
  • roku(założenie technologiczne oczyszczalni nie przewiduje wytworzenia osadu przez 20 lat od
  • daty jej zmodernizowania , a odpad ze skratek został zeskładowany na oczyszczalnii zostanie
  • wywieziony na wysypisko , po uzbieraniu jego większej ilości)
  • Sposób zagospodarowani wysypisko śmieci
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Czernica
 • Wiejska oczyszczalnia ścieków w Wyczechach i Krzemieniewie -  brak danych za 2009r , dane
  • archiwalne z 2008r

Miasto i Gmina Debrzno

 • Miejska oczyszczalnia ścieków w Debrznie
  • przepustowość - 1370,  m3/d
  • obciążenie - 51% RLM
  • ilość ścieków - 700m3/d
  • sposoby oczyszczania – mechaniczno-biologicznie
  • redukcji ładunku:       
   • BZT5        - 99,14 %
   • ChZT        - 95,95 %
   • fosfor        - 98,35%
   • azot og.     – 89,81 %
   • zawiesina – 98,66%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych  123,61[tsm/rok] -
  • Sposób zagospodarowania osadów – rolniczo
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Debrzynka
 • Wiejska Oczyszczalnia ścieków w Starym Gronowie  - brak danych za 2009r , dane  archiwalne z 2008r

Gmina Koczała

 • Wiejska oczyszczalnia ścieków w Koczale
  • przepustowość - 325  m3/d
  • obciążenie - 56% RLM
  • ilość ścieków - 180 m3/d
  • sposoby oczyszczania – biologiczny, mechaniczny
  • redukcji ładunku:       
   • BZT5 - bd
   • ChZT - bd
   • fosfor - bd
   • azot og. - bd
   • zawiesina 95– %
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 5
  • Sposób zagospodarowania osadów – rekultywacja wysypisk śmieci
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Ruda
 • Oczyszczalnia w Pietrzykowie – brak danych za 2009r

Gmina Przechlewo

 • Wiejska oczyszczalnia ścieków w Przechlewie
  • przepustowość - 2500  m3/d
  • obciążenie - 42 RLM
  • ilość ścieków - 1043 m3/d  
  • sposoby oczyszczania – biologiczno-mechaniczny
  • redukcji ładunku:       
   • BZT5       – 99,3 %
   • ChZT       –  98,5 %
   • fosfor        –  96,6 %
   • azot og.     –  91,7  %
   • zawiesina  –   99,4 %
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 243,97
  • Sposób zagospodarowania osadów –wykorzystanie rolniczo
  • Odbiornik  oczyszczonych ścieków rzeka Lipczyka

Brak danych  o oczyszczalni ścieków w Pakotulsku i Lipczyku za 2009r

Gmina Rzeczenica

 • Wiejska oczyszczalnia ścieków w Rzeczenicy
  • przepustowość - 400  m3/d
  • obciążenie - 2449 RLM
  • ilość ścieków - 264 m3/d  
  • sposoby oczyszczania – biologiczno-mechaniczny114,9m3/r
  • redukcji ładunku:       
   • BZT5 – 43,60 %
   • ChZT – 127,83 %
   • fosfor – b.d.
   • azot og. – b.d.
   • zawiesina – 36 %
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 9 [tsm/rok] -
  • Sposób zagospodarowania osadów -składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Czernica
 • Wiejska  oczyszczalnia ścieków w Pieniężnicy
  • przepustowość - 200  m3/d
  • obciążenie - 332 RLM
  • ilość ścieków - 50 m3/d   
  • sposoby oczyszczania – biologiczno-mechaniczny
  • redukcji ładunku:       
   • BZT5 – 9,5 %
   • ChZT – 69,75 %
   •  fosfor – b.d.
   •  azot og. – b.d.
   •  zawiesina – 20,50 %
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych  1[tsm/rok] 1
  • Sposób zagospodarowania osadów – składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Czernica


Razem ilość ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach komunalnych śr. Ok. 5500 m3/d

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto i Gmina Czarne  - 60%  
 • Miasto Człuchów   - 99,9%
 • Gmina Człuchów   - 34 %
 • Miasto i Gmina Debrzno  - 68%
  • Miasto 100%
  • Wieś      28%
 • Gmina    68%
 • Gmina Koczała   - bd  (w 2008r  72,5%)
 • Gmina Przechlewo   - 90%
 • Gmina Rzeczenica   - 67%

Średnio w powiecie  - 68,36

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto i Gmina Czarne   
  • 2,68 odbiorcy indywidualni
  • 3,15 ścieki przemysłowe
 • Miasto Człuchów   - 4,18
 • Gmina Człuchów   - 5,21
 • Miasto i Gmina Debrzno  - 4,17
 • Gmina Koczała   - 3,93
 • Gmina Przechlewo   -  2,63
 • Gmina Rzeczenica   -  4,16
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Brak

Powiat Gdański

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem  2 589 263

Oczyszczalnie komunalne

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

 • Oczyszczalnia „Wschód” w Gdańsku
  • ścieki powstałe na terenie gminy miejskiej Pruszcz Gdański kierowane są siecią kanalizacji sanitarnej do Gdańska na oczyszczalnię „Wschód” w Gdańsku.
  • użytkownik Saur Neptun Gdańsk
  • ilość odbieranych ścieków  z Gminy Miasta Pruszcz Gd.- 3864 w m³/d 
  • pozostałe dane o oczyszczalni „Wschód” podano przy mieście Gdańsk.

Gmina  Pruszcz Gdański

 • Oczyszczalnia „Wschód” w Gdańsku
  • ścieki powstałe na terenie gminy  Pruszcz Gdański kierowane są siecią kanalizacji sanitarnej do Gdańska na oczyszczalnię „Wschód” w Gdańsku.
  • użytkownik Saur Neptun Gdańsk
  • ilość odbieranych ścieków  z Gminy  Pruszcz Gd.- 397 w m³/d 
  • pozostałe dane o oczyszczalni „Wschód” podano przy mieście Gdańsk.

Gmina Cedry Wielkie:

 • Oczyszczalnia Cedry Wielkie
  • typ mechaniczno-biologiczna;
  • użytkownik "WEMA" - S.C. Pszczółki;
  • przepustowość – 650 m3/d
  • RLM 4000
  • ilość odbieranych ścieków 357m3/d
  • % redukcji ładunku: BZT5 93,8 CHZT 92,1 fosfor og. 20, azot og. 18, zawiesina 95,8;
  • odbiornik: kanał Piaskowy Śledziowy, Martwa Wisła
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 34 tsm/rok
  • sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie rolnicze.
 • Oczyszczalnia Trutnowy
  • użytkownik  WEMA S.C. Władysław Girsztowt Marek Ullmann 83-032 Pszczółki ul.Tczewska 2
  • ilość odbieranych ścieków  6,50 tys m3 /r tj ok.24 m3/d
  • przepustowość projektowa] 33,6 m3/d , obciążenie [RLM] 500
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 92,06, CHZT 85,84 fosfor og bd. azot og bd.,zawiesina 85,41
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych- około 1 Mg/rok
  • Sposób zagospodarowania osadów- osady ściekowe płynne wywożone do oczyszczalni Kiezmark
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków : Kanał Śledziowy
 •  Oczyszczalnia Koszwały
  • użytkownik  WEMA S.C. Władysław Girsztowt Marek Ullmann 83-032 Pszczółki ul.Tczewska 2
  • ilość odbieranych ścieków  13,5 tys m3/r tj 38 m3/d
  • przepustowość projektowa] 54,6 m3/d, obciążenie [RLM] 760
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 86,6., CHZT 78,6 fosfor og bd. azot og bd, . zawiesina 84,3
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych {tsm/r]: : 30-40m3/rok; (ok. 1 tsm/r) około 1 Mg/rok;
  • sposób zagospodarowania osadów -osady po  odwodnieniu przeznaczone do rekultywacji. wywóz na składowisko w Cedrach Wlk.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków :Kanał Śledziowy

Gmina  Kolbudy

 • Oczyszczalnia „Wschód” w Gdańsku
  • ścieki powstałe na terenie gminy  Pruszcz Gdański kierowane są siecią kanalizacji sanitarnej do Gdańska na oczyszczalnię „Wschód” w Gdańsku.
  • użytkownik Saur Neptun Gdańsk
  • ilość odbieranych ścieków  z Gminy Miasta Pruszcz Gd.- 1145 w m³/d 
  • pozostałe dane o oczyszczalni „Wschód” podano przy mieście Gdańsk.
 • Oczyszczalnia w Bystrej
  • typ: mechaniczno - biologiczna
  • przepustowość 40 m³/d, RLM  bd;
  • użytkownik: Gmina Pruszcz Gd.;
  • ilość odbieranych ścieków 35 m3/d;
  • % redukcji ładunku: bd; 
  • odbiornik: rów melioracyjny; 
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 504m3/r; 
  • sposób zagospodarowania osadów: odwożone na oczyszczalnię Wschód w Gdańsku

 Gmina Przywidz:

 • Oczyszczalnia w Przywidzu
  • typ: mechaniczno - chemiczno - biologiczna;
  • przepustowość projektowa 430 m³/d,
  • RLM 992;
  • użytkownik:  Gmina Przywidz.;
  • ilość odbieranych ścieków: 182,87 m3/doba,  
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,13, CHZT 91,17, zawiesina 94,71;  
  • odbiornik: Wietcisa;
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych: [t s.m./rok] 10;
  • sposób zagospodarowania osadów:  poletka

Gmina Pszczółki:

 • Oczyszczalnia w Pszczółkach
  • typ: mechaniczno-biologiczna
  • przepustowość projektowa 695 m³/d,
  • RLM 6930
  • użytkownik:  Gminy Pszczółki
  • ilość odbieranych ścieków: 502 m3/d;
  • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 93, zawiesina 96,2 ,fosfor og -bd; azot og-bd
  • odbiornik: rzeka Bielawka;
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 19 t s.m./rok
  • sposób zagospodarowania osadów: wywóz do oczyszczalni w Tczewie
 • Oczyszczalnia w Różynach
  • typ: mechaniczno-biologiczna
  • przepustowość 15 m³/d, RLM 137,5
  • użytkownik: Urząd Gminy Pszczółki
  • ilość odbieranych ścieków: 9,6 m3/d  
  • % redukcji ładunku: BZT5 96,7, CHZT 95,3, zawiesina 96,2;
  • odbiornik: Kanał Śledziowy; 
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 8 Mg/rok
  • sposób zagospodarowania osadów: wywóz do oczyszczalni w Tczewie
 • Oczyszczalnia w Suchym Dębie
  • typ: mechaniczno - biologiczna ELA-6
  • użytkownik: Gmina Suchy Dąb;
  • przepustowość projektowa 215 m³/d,
  • RLM 920;
  • ilość odbieranych ścieków 99 m3/d  
  • redukcji ładunku: bd, warunki na wylocie BZT5 8,8mg, CHZT 63mg, zawiesina 8,5mg;
  • odbiornik: Kozi Rów 
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych:[ t s.m./rok] 5;
  • sposób zagospodarowania osadów: poletko osadowe

Gmina Trąbki Wielkie

 • Oczyszczalnia w Trąbkach Wielkich
  • typ: mechaniczno – biologiczna Aquarius
  • przepustowość 97 m³/d,
  • RLM 300;
  • użytkownik: Gmina Trąbki Wielkie; 
  • ilość odbieranych ścieków 54  m3/d   (2004 r. - 93)
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,9, CHZT 95,5, fosfor og. 52,6,azot og. 88,2, zawiesina 96,4; 
  • odbiornik: rów melioracyjny R-A1, Wietcisa 
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych:[ t s.m./rok] 32; 
  • sposób zagospodarowania osadów: bd
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

 W powiecie w r.2008 - 70%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Pruszcz Gdański –  4,30 zł/m3
 • Gmina Cedry Wielkie –  3,37 zł/m3
 • Gmina Kolbudy –   4,18 zł/m3
 • Gmina Pruszcz Gdański –  5,40 zł/m3
 • Gmina Przywidz –   3,53 zł/m3
 • Gmina Pszczółki –   2,67 zł/m3
 • Gmina Suchy Dąb –   2,83 zł/m3
 • Gmina Trąbki Wielkie –  3,21 zł/m3
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Powiat Kartuski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

2 319 611 

w tym:

 • komunalne 1 879 749
 • przemysłowe 439 857

w tym:

 • Gmina Kartuzy – 810 706, w tym komunalne 645 462; przemysłowe 165 244
 • Gmina Sulęczyno – 54 000, w tym komunalne 51 400; przemysłowe 2 600
 • Gmina Chmielno – 143 000, w tym komunalne 121 500; przemysłowe 21 500
 • Gmina Stężyca – 71 000
 • Gmina Sierakowice – 420 000, w tym komunalne 375 000; przemysłowe 45 000
 • Gmina Przodkowo – 141 000 (komunalne 100%)
 • Gmina Żukowo – 427 000, w tym komunalne 283 400; przemysłowe 143 600
 • Gmina Somonino – 252 905, w tym komunalne 190 987; przemysłowe 61 918
Oczyszczalnie komunalne

GMINA KARTUZY

 • nazwa Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.
  • lokalizacja ul. Mściwoja II 4, Kartuzy, gmina Kartuzy.
  • użytkownik: Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 3850
  • przepustowość projektowa [m³/d] 10000, obciążenie [RLM] 47000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,5, CHZT  95,4, fosfor og  97,4, azot og 86,7, zawiesina 97,4
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1122
  • Sposób zagospodarowania osadów: w rolnictwie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Struga Klasztorna

 

GMINA SULĘCZYNO

 • nazwa Gminna Oczyszczalnia Ścieków
  • lokalizacja Sulęczyno
  • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
  • ilość odbieranych ścieków - 450 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 900 bciążenie [RLM] do 2000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99, CHZT  - 98, fosfor og  - 92, azot og 94, zawiesina 96.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 22
  • Sposób zagospodarowania osadów: przyrodnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Słupia
 • GMINA CHMIELNO
 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków
  • lokalizacja Kożyczkowo
  • użytkownik: Gmina Chmielno
  • ilość odbieranych ścieków - 143 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 170 obciążenie [RLM] do 2000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98, CHZT  - 93, fosfor og  - 97, azot og 73, zawiesina 98.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 99
  • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łeba

GMINA SIERAKOWICE

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków
  • lokalizacja Sierakowice
  • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
  • ilość odbieranych ścieków – 1 266 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 2000 obciążenie [RLM] 13600
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99, CHZT  - 98, fosfor og  - 95, azot og 94, zawiesina 98,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 345
  • Sposób zagospodarowania osadów: rolnicze wykorzystanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Bukowina, Czarna Woda

GMINA SOMONINO

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków Sławki
  • lokalizacja Sławki
  • użytkownik: Gminny Zakład Remontowo – Usługowy w Sławkach
  • ilość odbieranych ścieków – 929,24 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 1500 obciążenie [RLM] do 11666
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 93,46, CHZT  - 94,05, fosfor og  - 56,80, azot og 38,18,
  • zawiesina 71,61,  (dane z r.2008)
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych  287,44 [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów: rolnicze wykorzystanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Radunia

 

GMINA PRZODKOWO

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków Przodkowo
  • lokalizacja Przodkowo
  • użytkownik: Gmina Przodkowo
  • ilość odbieranych ścieków - 386 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 654 obciążenie [RLM] 2684
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 97%, CHZT  - 90, fosfor og  - 94, azot og 75,  zawiesina 95,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 45
  • Sposób zagospodarowania osadów: unieszkodliwiane na składowisku odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Klasztorna Struga

GMINA STĘŻYCA

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków Delowo
  • lokalizacja Delowo
  • użytkownik: Gmina Stężyca
  • ilość odbieranych ścieków – 400  m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 520 obciążenie [RLM] 2150
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 88 %, CHZT  - 97 %, zawiesina - 97%,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych – obecnie osad czynny zalega w stawie – szacunkowa ilość ok. 8 Mg
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Kania

GMINA ŻUKOWO

 • nazwa Oczyszczalnia Wschód
  • lokalizacja Gdańsk
  • użytkownik: Saur Neptun Gdańsk S.A., ul. Wałowa 46
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: - Zatoka Gdańska
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 35,79
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Kartuzy – 46,1
 • Sulęczyno– 25
 • Chmielno – 50
 • Sierakowice-30
 • Somonino- 65
 • Przodkowo-46
 • Stężyca-20
 • Żukowo- 38
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Kartuzy - gospodarstwa domowe –  3,28 ,- pozostali odbiorcy – 6,38
 • Sulęczyno-2,93
 • Chmielno-– 3,5
 • Sierakowice-3,61 odbiorcy indywidualni, 3,69 odbiorcy przemysłowi
 • Somonino-3,42
 • Przodkowo-2,95
 • Stężyca-3,50
 • Żukowo-4,29  gospodarstwa domowe, 6,78  odbiorcy przemysłowi
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Brak

Powiat Kościerski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 1 895 778

w tym:

 • komunalne: 1 867 178
 • przemysłowe 28 600
Oczyszczalnie komunalne

gmina Miejska Kościerzyna

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Kościerzyna,
  • lokalizacja Kościerzyna ul. Markubowo 7
  • użytkownik (prowadzący instalację) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. „Wodociągi Kościerskie” 
  • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 3 300 (dane za rok 2008)
  • przepustowość projektowa [m³/d] 3600,
  • obciążenie [RLM] 42 000
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,4, CHZT – 97,1, fosfor og. – 98, azot og – 80,9, zawiesina – 99,4
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 742
  • Sposób zagospodarowania osadów Kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków RZEKA BIBROWA

gmina KARSIN

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CISEWIE
  • lokalizacja CISEWIE użytkownik (prowadzący instalację) GMINA KARSIN
  • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 216
  • przepustowość projektowa [m³/d] 600,
  • obciążenie [RLM] 5 500
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 93,5, CHZT – 91,02, fosfor og. – 90,45, azot og – 92,45, zawiesina – 92,55
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 86
  • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE na terenie gminnego składowiska odpadów w Osowie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków RÓW MELIORACYJNY uchodzący do rzeki Wdy

gmina LIPUSZ

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW LIPUSZ
  • lokalizacja LIPUSZ
  • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA LIPUSZ
  • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 110,1
  • przepustowość projektowa [m³/d] 300,
  • obciążenie [RLM] 3 386
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,56, CHZT – 98,55, fosfor og. – 98,04, azot og – 88,30, zawiesina – 99,16
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 46
  • Sposób zagospodarowania osadów - rolnicze wykorzystanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków RÓW MELIORACYJNY dalej do rzeki Wdy

gmina STARA KISZEWA

 • nazwa OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW W STAREJ KISZEWIE lokalizacja STARA KISZEWA 
  • użytkownik (prowadzący instalację) Komunalny Zakład Budżetowy w Starej Kiszewie
  • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 168,2
  • przepustowość projektowa [m³/d] 300,
  • obciążenie [RLM] 3 600
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,4, CHZT – 96,04, zawiesina – 99,4
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 12,3
  • Sposób zagospodarowania osadów KOMPOSTOWANIE
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków RZEKA WIERZYCA

gmina LINIEWO

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ORLU lokalizacja ORLE 
  • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA LINIEWO
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 150
  • przepustowość projektowa [m³/d] 360,
  • obciążenie [RLM] 4 990
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,36, CHZT – 96,8, fosfor og. – 96,5, azot og – 91,0, zawiesina – 97,5
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 23,35
  • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Liniewskich Górach
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: poprzez kanał "A" do rzeki Małej Wierzycy


gmina DZIEMIANY

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W DZIEMIANACH lokalizacja DZIEMIANY     użytkownik (prowadzący instalację) GMINA DZIEMIANY
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 250
  • przepustowość projektowa [m³/d] 690,
  • obciążenie [RLM] 4 601
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,6, CHZT – 96,8, fosfor og. – 84,0, azot og – 94,8, zawiesina – 97,3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 74
  • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dziemianach
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Przerębel
 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KALISZU lokalizacja KALISZ 
  • użytkownik (prowadzący instalację) ZAKŁAD KOMUNALNY W DZIEMIANACH
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 17
  • przepustowość projektowa [m³/d] 36,
  • obciążenie [RLM] 300
  • sposoby oczyszczania: biologiczno – mechaniczny TYPU SEBIOFIKON
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 97,9, CHZT – 92,7, zawiesina – 96,8
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalnię ścieków w Dziemianach celem odwodnienia, a następnie składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: DO GRUNTU
 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W SCHODNIE lokalizacja SCHODNO     
  • użytkownik (prowadzący instalację) ZAKŁAD KOMUNALNY W DZIEMIANACH
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 6
  • przepustowość projektowa [m³/d] 22,
  • obciążenie [RLM] 160
  • sposoby oczyszczania: biologiczno – mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,1, CHZT – 97,3, zawiesina – 91,9
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalnię ścieków w Dziemianach celem odwodnienia, a następnie składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: DO GRUNTU

gmina NOWA KARCZMA

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W LUBANIU lokalizacja LUBAŃ     użytkownik (prowadzący instalację) GMINA NOWA KARCZMA
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 220
  • przepustowość projektowa [m³/d] 305,
  • obciążenie [RLM] 2 450
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98 , CHZT – 99, , zawiesina – 96
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 11
  • Sposób zagospodarowania osadów - wykorzystanie rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Leniwka
 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W REKOWNICY lokalizacja REKOWNICA     użytkownik (prowadzący instalację) GMINA NOWA KARCZMA
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 160
  • przepustowość projektowa [m³/d] 352
  • obciążenie [RLM] 2611
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98, CHZT – 98, fosfor og. – 99, azot og – 99, zawiesina - 99
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 12
  • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Liniewskich Górach lub w Starym Lesie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka WIERZYCA

 

gmina KOŚCIERZYNA

 • Nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WE WDZYDZACH KISZEWSKICH
  • lokalizacja WDZYDZE KISZEWSKIE
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 45
  • przepustowość projektowa [m³/d] 300
  • obciążenie [RLM] 750
  • sposoby oczyszczania: biologiczno – mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,8, CHZT – 96,7, fosfor og. – 97,5, azot og – 90,3, zawiesina – 97,2,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów w Gostomiu
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: jezioro Gołuń
 • Nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WE WIELKI KLINCZ
  • lokalizacja WIELKI KLINCZ
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 140
  • przepustowość projektowa [m³/d] 250
  • obciążenie [RLM] 2050
  • sposoby oczyszczania: biologiczno – mechaniczny
  • % redukcji ładunku: % redukcji ładunku: BZT5 – 97, CHZT – 93,3, fosfor og. – 92,3, azot og – 82,1, zawiesina – 96,1
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów w Gostomiu
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca
 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ŁUBIANIE
  • lokalizacja ŁUBIANA
  • użytkownik (prowadzący instalację) Firma LUBEKO sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 246,2
  • przepustowość projektowa [m³/d] 360
  • obciążenie [RLM] 3315
  • sposoby oczyszczania: biologiczno – mechaniczny
  • % redukcji ładunku: % redukcji ładunku: BZT5 – 98,6, CHZT – 93,9, fosfor og. – 72,1, azot og – 92,1, zawiesina – 96,6
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
  • Sposób zagospodarowania osadów: REKULTYWACJA
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka PILICA

Razem ilość ścieków odebranych przez oczyszczalnie komunalne- średnio 5028,5 m3/d

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Kościerzyna; 95%
 • Gmina Kościerzyna; 34%
 • Gmina Dziemiany; 55%
 • Gmina Karsin; 60%
 • Gmina Liniewo; 44%
 • Gmina Lipusz; 46,6%  
 • Gmina Nowa Karczma; 54,64%
 • Gmina Stara Kiszewa; 22,5 %

Średnio w powiecie; 60%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Miasto Kościerzyna 

 • 5,19 zł

Gmina Kościerzyna 

 • 3,77 zł (dla odbiorców przyłączonych do oczyszczalni w Wielkim Klinczu)
 • 4,82 zł (dla odbiorców przyłączonych do oczyszczalni w Łubianie)
 • 5,12 zł (dla odbiorców przyłączonych do oczyszczalni we Wdzydzach Kiszewskich)

Gmina Dziemiany 

 • 4,59 zł

Gmina Karsin  

 • 3,70 zł

Gmina Liniewo  

 • 4,00 zł
 • 4,71 zł ścieki dowożone

Gmina Lipusz  

 • 3,69 – dla gospodarstw domowych
 • 5,46 – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą
 • 3,85 – dot. ścieków dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków

Gmina Nowa Karczma 

 • 4,25 zł (dla odbiorców przyłączonych do oczyszczalni w Lubaniu)
 • 4,28 zł (dla odbiorców przyłączonych do oczyszczalni w Rekownicy)

Gmina Stara Kiszewa 

 • 3,85 zł
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

nazwa prowadzącego instalację Zakład Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.

 • lokalizacja Łubiana
 • przepustowość 840 [m³/doba]
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: RZEKA PILICA

nazwa prowadzącego instalację Ferma Tuczu Trzody Chlewnej

 • lokalizacja Grabowo Kościerskie
 • przepustowość 60 [m³/doba]
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: 

nazwa prowadzącego instalację Rybołówstwo Morskie, Jacek Schomburg

 • lokalizacja Karsin
 • przepustowość 70 [m³/doba]
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: DO ZIEMI

Powiat Kwidzynski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem  7423,9 m3/d tj  2 709 723 ,  

 w tym

 • Komunalne        1 698 418                
 • Przemysłowe      1 011 305
Oczyszczalnie komunalne

 

MIASTO KWIDZYN
Oczyszczalnia International Paper Kwidzyn S.A.
 • Użytkownik: IP Kwidzyn, Miasto Kwidzyn
 • Lokalizacja: Kwidzyn
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 8 770
 • przepustowość [m3/doba] 150000,
 • obciążenie [RLM] 84200
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,6 , CHZT 86,5, fosfor og 97,7, azot og 96,3, zawiesina 98,1
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 1883
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na składowisko odpadów własne
 • Odbiornik: rurociągiem do rzeki Wisły
 
GMINA GARDEJA
Oczyszczalnia w Gardei
 • Użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej Gardeja
 • Lokalizacja: Gardeja, ul. Młyńska
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  417
 • przepustowość [m3/doba] 480,
 • obciążenie [RLM] 2500
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku  bd, stan na wyjściu [mg/l]: BZT5 5,3 , CHZT 68, fosfor og. b.d, azot og b.d , zawiesina 2,75-informacja z gminy
 • % redukcji ładunku :BZT5 91 , CHZT 95, fosfor og. b.d, azot og b.d , zawiesina 98 –informacja za zakładu gospodarki komunalnej
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 75
 • Sposób zagospodarowania osadów: po odwodnieniu i higienizacji wywożone na składowisko w Bądkach do rekultywacji
 • Odbiornik: układ melioracyjny, a następnie jeziora w zlewni rzeki Osa
GMINA RYJEWO
Oczyszczalnia w Mątowskich Pastwiskach
 • Użytkownik: Gmina Ryjewo, Zarządzający: Zakład Budżetowy POMEZANIA
 • Lokalizacja: Mątowskie Pastwiska
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  239
 • przepustowość [m3/doba] 461
 • obciążenie [RLM] 2257
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5  97, CHZT 96, fosfor og.b.d, azot og  b.d, zawiesina 96,8
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 11
 • Sposób zagospodarowania osadów: po odwodnieniu wywożone na składowisko odpadów w Jałowcu do rekultywacji
 • Odbiornik: Struga Postolińska w zlewni rzeki Liwy
Oczyszczalnia lokalna w Watkowicach Małych,
 • Użytkownik: Gmina Ryjewo
 • Lokalizacja: Watkowice Małe
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d]
 • przepustowość [m3/doba] - 18
 • obciążenie [RLM] 180
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5, CHZT, fosfor og., azot og  , zawiesina
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] Mg/rok
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do Oczyszczalni w Ryjewie
 • Odbiornik: Rów melioracyjny
Oczyszczalnia lokalna w Watkowicach Dużych
 • Użytkownik: Gmina Ryjewo
 • Lokalizacja: Watkowice Duże
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 
 • przepustowość [m3/doba] – 9,5
 • obciążenie [RLM] 95
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 , CHZT, fosfor og., azot og  , zawiesina
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] Mg/rok
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do Oczyszczalni w Ryjewie
 • Odbiornik: Rów melioracyjny
Oczyszczalnia lokalna w Klecewku
 • Użytkownik: Gmina Ryjewo
 • Lokalizacja: Klecewko
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 
 • przepustowość [m3/doba] - 15
 • obciążenie [RLM] 150
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 , CHZT, fosfor og., azot og  , zawiesina
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] Mg/rok
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do Oczyszczalni w Ryjewie
 • Odbiornik: Kanał Graniczny
 
MIASTO I GMINA PRABUTY
Oczyszczalnia w Prabutach
 • Użytkownik: PEWIK Sp. z o.o. w Prabutach
 • Lokalizacja: Prabuty, ul. Warmińska
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] . – 928
 • przepustowość [m3/doba] 2000
 • obciążenie [RLM] 15000
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 94, fosfor og.92, azot og 91 , zawiesina 96
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 397,5
 • Sposób zagospodarowania osadów: kompostownia
 • Odbiornik: ścieki odprowadzane do ziemi
 
 
GMINA SADLINKI
Oczyszczalnia w Sadlinkach
 • Użytkownik: Gmina Sadlinki
 • Lokalizacja: Sadlinki
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  160
 • przepustowość [m3/doba] 350,
 • obciążenie [RLM] 1650
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 94 , CHZT 95, fosfor og., azot og  , zawiesina 70
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 3
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na składowisko
 • Odbiornik: Struga Krzeszowska w zlewni rzeki Liwa
 
GMINA KWIDZYN
Oczyszczalnia w Rakowcu 
 
 • Użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Kwidzynie
 • Lokalizacja: Rakowiec
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  212
 • przepustowość [m3/doba] 200,
 • obciążenie [RLM] 552
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 91, fosfor og.-, azot og - , zawiesina 96
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] b.d
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do zlewni ul. Wiślana Kwidzyn i przepompowywane do IP Kwidzyn
 • Odbiornik: Rów Rakowiecki, następnie rzeka Cyganówka, następnie rzeka Liwa
 
Oczyszczalnia w Tychnowach 
 • Użytkownik: Urząd Gminy Kwidzyn
 • Lokalizacja: Tychnowy
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d]  - 24
 • przepustowość [m3/doba] 125,
 • obciążenie [RLM] 327
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98 , CHZT 94 , fosfor og. -, azot og - , zawiesina 98
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]b.d
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do zlewni ul. Wiślana i przepompowane do oczyszczalni ścieków IP Kwidzyn
 • Odbiornik: Rów melioracyjny, uchodzący do rzeki Liwy
 
Oczyszczalnia BIOCLERE w Brachlewie 
 
 • Użytkownik: Gmina Kwidzyn
 • Lokalizacja: Brachlewo
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –   16
 • przepustowość [m3/doba] 19,
 • obciążenie [RLM] 55,7
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 93 , fosfor og.-, azot og. -, zawiesina 93
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]b.d
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do zlewni ul. Wiślana i przepompowane do oczyszczalni ścieków IP Kwidzyn
 • Odbiornik: Rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia BIOCLERE B-180 w Szałwinku
 • Użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PWiK w Kwidzynie
 • Lokalizacja: Szałwinek
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –6
 • przepustowość [m3/doba] 18
 • obciążenie [RLM] 157
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 93% , CHZT 92% , fosfor og.bd,azot og bd, zawiesina 78
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do zlewni ul. Wiślana Kwidzyn i przepompowywane do Oczyszczalni IP Kwidzyn
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia w Bronnie
Oczyszczalnia w Bronnie została zamknięta w 2008 roku. Sieć kanalizacyjna została przełączona do oczyszczalni  ścieków w Rakowcu.
 • Użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PWiK w Kwidzynie
 • Lokalizacja: Bronno
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  bd
 • przepustowość [m3/doba] 10,
 • obciążenie [RLM] 130
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5, CHZT , fosfor og . , azot og , zawiesina
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]b.d
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do zlewni ul. Wiślana Kwidzyn i przepompowywane do Oczyszczalni IP Kwidzyn
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy


Oczyszczalnia w Baldramie
·         Użytkownik: ANR
 • Lokalizacja: Baldram
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  8,7
 • przepustowość [m3/doba] 20,1,
 • obciążenie [RLM]
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 92 , CHZT , fosfor og., azot og , zawiesina -47
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]3
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na składowisko odpadów
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy 
Oczyszczalnia w Gurczu 
 • Użytkownik: ANR
 • Lokalizacja: Gurcz
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] 3,2
 • przepustowość [m3/doba] 5
 • obciążenie [RLM]
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 90 , CHZT , fosfor og., azot og, zawiesina 39
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]1
 • Sposób zagospodarowania osadów:
 • Odbiornik: Mały Kanał Nogatu w zlewni rzeki Liwy
Oczyszczalnia MINIBLOK w Janowie
 • Lokalizacja: Janowo
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] b.d
 • przepustowość [m3/doba] 11,
 • obciążenie [RLM] 14,66
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 , CHZT , fosfor og ., azot og , zawiesina
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]
 • Sposób zagospodarowania osadów:
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 Razem 10 784 m3/d bez trzech małych oczyszczalni w gm. Ryjewo
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Kwidzyn-85%
 • Gmina Kwidzyn- 65%
 • Gmina Sadlinki-29%
 • Gmina Gardeja- 38%
 • Gmina Ryjewo- 50%
 • Gmina Prabuty- 50%

Średnio w powiecie 50%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Kwidzyn- 2,74
 • Gmina Kwidzyn-2,72
 • Gmina Sadlinki-3,65
 • Gmina Gardeja-4,63
 • Gmina Ryjewo-3,56
 • Gmina Prabuty- 4,40
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

nazwa prowadzącego instalacje International Paper w Kwidzynie

 • lokalizacja Kwidzyn
 • przepustowość [m³/doba]    150000   
 • odbiornik oczyszczonych ścieków Wisła

Powiat Lęborski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Brak danych

Oczyszczalnie komunalne

Gmina: Nowa Wieś Lęborska

 • nazwa POGORSZEWO lokalizacja  POGORSZEWO
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina:Nowa Wieś Lęborska
  • ilość odbieranych ścieków 26,56 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] bd, obciążenie [RLM] bd
  • sposoby oczyszczania:mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: .98,3  CHZT : 94,2  fosfor og 87,4, azot og 69,7, zawiesina99,8
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  2
  • Sposób zagospodarowania osadów - stabilizacja
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rów melioracyjny
 • nazwa JANOWICE lokalizacja JANOWICE
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Nowa Wieś Lęborska
  • ilość odbieranych ścieków 23,35 m³/d.
  • przepustowość projektowa [m³/d] bd, obciążenie [RLM] bd
  • sposoby oczyszczania:mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 47,9, CHZT 29,5, fosfor og. 48,6, azot og 62,4, zawiesina 34,6
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2
  • Sposób zagospodarowania osadów - stabilizacja
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rów melioracyjny
 • nazwa ŁEBIEŃ lokalizacja ŁEBIEŃ
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Nowa Wieś Lęborska
  • ilość odbieranych ścieków 25,59 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] bd, obciążenie [RLM] bd
  • sposoby oczyszczania: (mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 -30,0 CHZT -31,4, fosfor og.90,4, azot og -45,4,    zawiesina -75,3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2
  • Sposób zagospodarowania osadów - stabilizacja
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rów melioracyjny B
 • nazwa NWL NA STOKU lokalizacja NWL NA STOKU
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Nowa Wieś Lęborska
  • ilość odbieranych ścieków 57 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] bd, obciążenie [RLM] bd
  • sposoby oczyszczania:mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd, stan na wyjściu :BZT5 0,4, CHZT 2,5, fosfor og. 42,4, azot og. 5,6  zawiesina -0,1
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 4
  • Sposób zagospodarowania osadów - stabilizacja
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Kisewa

Gmina Łeba

 • nazwa oczyszczalnia ścieków w Łebie
  • użytkownik Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Łeba” lokalizacja ul. Wspólna 1
  • ilość odbieranych ścieków  śr. roczna 3150 m³/d, śr. lipiec i sierpień 5708 m³/d …….
  • przepustowość projektowa [m³/d] 8600 , obciążenie [RLM] 50167
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny-chemiczny 
  • % redukcji ładunku: BZT5..98,3....., CHZT…93,4…, fosfor og.…93,00…, azot og…78,5….., zawiesina…96,7……….
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  164 Mg
  • Sposób zagospodarowania osadów  kompostowane,
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków  Rzeka Łeba

Gmina Wicko (dane za 2008r.)

 • nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Łeba” ul. Wspólna 1 
  • użytkownik:  
  • ilość odbieranych ścieków 123 m³/d ilość odbieranych ścieków ogółem 3448 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 8600 , obciążenie [RLM]  32463,  w sezonie letnim - 80000.
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Wicko gmina: Wicko
  • użytkownik:   Oczyszczalnia Wicko 43a Wicko
  • ilość odbieranych ścieków 9 m³/d 
  • obciążenie [RLM]  90
 • nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Wicko gmina: Wicko
  • użytkownik:   Oczyszczalnia Wicko 22-25 „Bioclere” Wicko
  • ilość odbieranych ścieków 34 m³/d 
  • obciążenie [RLM]  212
 • nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Wicko gmina: Wicko
  • użytkownik:   Oczyszczalnia Charbrowo Wicko
  • ilość odbieranych ścieków 15 m³/d 
  • obciążenie [RLM]  200
 • nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Wicko gmina: Wicko
  • użytkownik:   Oczyszczalnia Sarbsk (hydrobotaniczna) Wicko
  • ilość odbieranych ścieków 34 m³/d 
  • obciążenie [RLM]  210
 • nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Wicko gmina: Wicko
  • użytkownik:   Oczyszczalnia Zdrzewno Wicko
  • ilość odbieranych ścieków 15 m³/d 
  • obciążenie [RLM]  300

 Gmina miasta: Lębork

 • nazwa Oczyszczalnia ścieków lokalizacja  Lębork
  • użytkownik (prowadzący instalację): MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku
  • ilość odbieranych ścieków m³/d - 7232
  • przepustowość projektowa [m³/d] 10 167, obciążenie [RLM] 74 219
  • sposoby oczyszczania:mechaniczny/ mechaniczno-biologiczny/ chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: .98,3  CHZT : 92,9  fosfor og 93,7, azot og 80,2, zawiesina 96,4
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  981,28
  • Sposób zagospodarowania osadów - kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Łeba

Razem ilość odbieranych ścieków śr.10 775m3/d

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Gmina Cewice –  -53
Gmina Łeba – 100
Gmina Nowa Wieś Lęborska -brak danych
Gmina Wicko -brak danych
Gmina Lębork-brak danych

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Cewice - 3,20 
 • Gmina Łeba – 4,44
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – 4,43  GZUK,     3,99 MPWiK
 • Gmina Wicko -brak danych
 • Gmina Lębork-3,32
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Powiat Malborski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem: 2 284 655,45 m3/r

Oczyszczalnie komunalne

Gmina Malbork

 • Nazwa – Przedsiębiorstwo „Nogat” – lokalizacja – Kałdowo Wieś,
  • użytkownik: Przedsiębiorstwo „Nogat”
  • ilość odbieranych ścieków: śr.5 787,77 m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 12 000, obciążenie [RLM] 66 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku zanieczyszczeń: BZT5 99,0; CHZT 95,6; fosfor ogólny 95.1; azot ogólny 86,8; zawiesina 97,1.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 843,8 tsm/rok
  • Sposób zagospodarowania osadów – kompostowanie R3 w ilości 3 500 Mg
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Nogat 19 + 900 km.

Gmina Miłoradz

 • Nazwa – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – lokalizacja – Miłoradz,
  • użytkownik: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
  • ilość odbieranych ścieków 208,96 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 559, obciążenie [RLM] 2745
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 97,44; ChZT 92,00; zawiesina 95,21
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 7
  • Sposób zagospodarowania osadów: Ustabilizowane osady ściekowe odbierane są przez firmę Sita z Tczewa.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Duża Święta 6 + 500.

Gmina Stare Pole

 • Nazwa – Oczyszczalnia Ścieków – lokalizacja – Stare Pole,
  • użytkownik: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
  • ilość odbieranych ścieków: 218,08 m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d]  500, obciążenie [RLM] 1939
  • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 94; CHZT 92; zawiesina 97.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] brak danych
  • Sposób zagospodarowania osadów: osady są składowane na pryzmie wraz z wapnem gaszonym, po okresie stabilizacji wywożone na składowisko osadów w Szaleńcu. Proces w 2009 r. nie został ukończony, dlatego też osady nie zostały wywiezione na składowisko odpadów. Wobec powyższego brak danych dotyczących ilości osadów za cały rok 2009.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: do gruntu (rów melioracyjny R-K  w odległości ok. 50 m od Kanału Stary Nogat).

Gmina Nowy Staw

 • Nazwa – Oczyszczalnia ścieków – lokalizacja – Lipinka,
  • użytkownik: Miasto i Gmina Nowy Staw
  • ilość odbieranych ścieków 44,52 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 155, obciążenie [RLM] 859
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: nie przeprowadzono analiz ścieków surowych stąd brak danych o stopniu redukcji zanieczyszczeń, oczyszczone ścieki nie przekraczają następujących parametrów: BZT5 40 mg O2/l, ChZT 150 mg O2/l, zawiesina ogólna 50 mg/l
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] brak danych
  • Sposób zagospodarowania osadów: osady składowane są na składowisku osadów na terenie oczyszczalni.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Kanał Panieński w km 19 + 200.
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Malbork – 93 %
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 75 %
 • Gmina Malbork – 12 %
 • Gmina Miłoradz – 68 %
 • Gmina Lichnowy – 47 %
 • Gmina Stare Pole – 63,39 %

Średnio w powiecie 78,4 %

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 •  Przedsiębiorstwo „Nogat”  
  • 3,10 zł/m3 od 01 do 31.01.2010 r.
  • 3,36 zł/m3 od 01.02 do 31.12.2010 r.
 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu
  • 4,78 zł/m3 od 01.01.2009 do 28.02.2009 r.
  • 5,00 zł/m3 od 01.03.2009 do 31.12.2009 r.
 • Centralny Wodociąg Żuławski
  • 4,05 zł/m3 w roku 2009.
 • Oczyszczalnia ścieków w Lipince, gm. Nowy Staw
  • 4,85 zł/m3.
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Powiat Nowodworski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem: 1 369 160

w tym:

 • komunalne:  1 218 431
 • przemysłowe  150 729
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Nowy Dwór Gdański:

 • Nazwa:  SZOP Sp. z o.o.  ul. Warszawska 51,  82-100 Nowy Dwór Gdański
  • ilość odbieranych ścieków -  ca  2000  m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 3064 , obciążenie [RLM]  23 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  99,73% , CHZT 98,54%, fosfor og 97,23 %, azot og 96,24%, zawiesina 98,65%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]   236
  • Sposób zagospodarowania osadów  - rolniczo do upraw nie przeznaczonych do spożycia i produkcji pasz
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Kanał Panieński poprzez rów melioracyjny 

Gmina Stegna:

 • Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja”  ul. Gdańska 2 , 82-103  Stegna
  • ilość odbieranych ścieków  588  m³/d – poza sezonem,  2021  m³/d – w  sezonie
  • przepustowość projektowa [m³/d] 6000, obciążenie [RLM] 30 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  98,7%, CHZT 93,4%, fosfor og 97,3%, azot og 90,7 %, zawiesina 97,4%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 115
  • Sposób zagospodarowania osadów: rolniczo
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zalew Wiślany poprzez kanał melioracyjny „C”

Gmina Sztutowo:

 • Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja”  ul. Gdańska 2 , 82-103  Stegna
  • ilość odbieranych ścieków  450  m³/d – poza sezonem,  1300  m³/d – w  sezonie
  • przepustowość projektowa [m³/d] 6000, obciążenie [RLM] 30 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,7%, CHZT 93,4%, fosfor og 97,3%, azot og 90,7 %, zawiesina 97,4%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  55
  • Sposób zagospodarowania osadów: rolniczo
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zalew Wiślany poprzez kanał melioracyjny „C”

Miasto Krynica Morska:

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji   ul. Gdańska, 82-120 Krynica Morska
  • ilość odbieranych ścieków  216  m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 5300 , obciążenie [RLM] poza sezonem letnim 3100, w sezonie  21350
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,23%, CHZT 95,10%, fosfor og 91,85%, azot og 93,29%, zawiesina 98,41%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 105
  • Sposób zagospodarowania osadów – magazynowanie – odbiór przez firmę zewnętrzną
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zalew Wiślany

Gmina Ostaszewo:

 • Oczyszczalnia Ścieków w Ostaszewie
  • ilość odbieranych ścieków 27,50  m³/d   
  • przepustowość projektowa [m³/d] 200 , obciążenie [RLM]225
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT 5 98%, CHZT  90,7%, zawiesina 95%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 20
  • Sposób zagospodarowania osadów - rolniczo
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Kanał Struga Ostaszewska
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Nowy Dwór Gdański-68%
 • Gmina Krynica Morska-100%
 • Gmina Ostaszewo-0% (Kanalizacja na długości 0,6 km - z Gimnazjum w Ostaszewie do oczyszczalni)
 • Gmina Stegna-66%
 • Gmina Sztutowo-80%
 • Średnio w powiecie – 66,5%
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Nowy Dwór Gdański-3,85 PLN
 • Gmina Stegna-od 6,11 PLN +opłata abonamentowa 1,61 PLN do 7,43 PLN +opłata abonamentowa 33,71PLN
 • Gmina Sztutowo-od 6,11 PLN +opłata abonamentowa 1,61 PLN do 7,43 PLN +opłata abonamentowa 33,71PLN
 • Gmina Krynica Morska-6,91 PLN
 • Gmina Ostaszewo – dla dostawców z Ostaszewa 1,40 PLN, dla dostawców z poza Ostaszewa 2,15 PLN
 • Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

 

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak w powiecie

Powiat Pucki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem  2 900 000 

w tym:

 • komunalne: brak danych
 • przemysłowe – brak danych
Oczyszczalnie komunalne

GMINA PUCK:
Oczyszczalnia Swarzewo, lokalizacja Swarzewo

 • użytkownik: Spółka Wodno - Ściekowa "Swarzewo"
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] brak danych z powiatu za r.2009, dane wg opłat r.2007-6109
 • przepustowość [m³/d] - max 12000, obciążenie [RLM] - 9000
 • sposoby oczyszczania chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 94, CHZT 96, fosfor og. 99,9, azot og. 83, zawiesina 98
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Morze Bałtyckie

Oczyszczalnia Rekowo Górne, lokalizacja Rekowo Górne

 • użytkownik: Gmina Puck
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] brak danych z powiatu za r.2009
 • przepustowość [m³/doba] brak danych, obciążenie [RLM] brak danych
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. brak danych z powiatu za r.2009.
 • odbiornik: Rzeka Reda

Oczyszczalnia Darżlubie, lokalizacja Darżlubie

 • użytkownik: Gmina Puck
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 240 (jak w r.2003) brak danych z powiatu za r.2009
 • przepustowość [m³/doba] 242, obciążenie [RLM] 1250
 • sposób oczyszczania biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. brak danych z powiatu za r.2009
 • odbiornik: Rzeka Płutnica

Oczyszczalnia Celbowo, lokalizacja Celbowo

 • użytkownik: Gmina Puck
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 30 (jak w r.2003) brak danych z powiatu za r.2009
 • przepustowość [m³/doba] 33,4 , obciążenie [RLM] 444
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. brak danych z powiatu za r.2009.
 • odbiornik: kanał melioracyjny

GMINA KOSAKOWO:
 nazwa „Dębogórze” lokalizacja Gmina Kosakowo

 • użytkownik (prowadzący instalację) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
 • ilość odbieranych ścieków  z Kosakowa   449,8   m³/d wg danych PEWiK Gdynia
 • przepustowość projektowa [m³/d] 73 000 , obciążenie [RLM] 400 000
 • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny  z podwyższonym usuwaniem biogenów
 • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 97,8 , fosfor og. 95,8, azot og 89,8 ., zawiesina 98,7
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 5414
 • Sposób zagospodarowania osadów Przekształcenie termiczne, rekultywacja, magazynowanie czasowe
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków Zatoka Pucka, miejscowość Mechelinki

GMINA MIASTO WŁADYSŁAWOWO:
Oczyszczalnia w Jastrzębiej - Górze, lokalizacja: Jastrzębia Góra

 • użytkownik Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z o.o.
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 5200 (sezon letni) / 1150(sezon zimowy) rok 2007 brak danych z powiatu za r.2009
 • przepustowość [m³/d] 4500 obciążenie [RLM] 33712
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 96, fosfor og. 96, azot og. 78, zawiesina 97 rok 2007, brak danych z powiatu za r.2009
 • odbiornik: Rzeka Czarna Woda

Oczyszczalnia ścieków w Białogórze, lokalizacja - Białogóra

 • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 1,83 (sezon letni); 0,75 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 4000rok 2007, brak danych z powiatu za r.2009
 • przepustowość [m³/doba] - 350, obciążenie [RLM] - 2177
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 92,9; CHZT - 90,1; fosfor og. - 83,3; azot og. - 78,7; zawiesina - 93,5  rok 2007, brak danych z powiatu za r.2009
 • odbiornik: Rzeka Struga Białogórska

GMINA JASTARNIA:
Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Jurata - Jastarnia, ul. Mickiewicza

 • użytkownik Spółka Wodno - Ściekowa "Swarzewo"
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 3000 (sezon letni) / 600 (sezon zimowy) (jak w r.2003) brak danych z powiatu za r.2009
 • przepustowość [m³/d] 2905 (sezon letni) / 645 (sezon zimowy)
 • obciążenie [RLM] 30096 (sezon letni) / 6911 (sezon zimowy)
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,6, CHZT 97,8, fosfor og. 98,1, azot og. 90,2, zawiesina 96,0 rok 2003, brak danych z powiatu za r.2009
 • odbiornik: Zatoka Gdańska

GMINA KROKOWA:
 Oczyszczalnia ścieków w Krokowej, lokalizacja - Parszczyce 

 • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 567 (sezon letni) / 293 (sezon zimowy)  rok 2007, brak danych z powiatu za r.2009
 • przepustowość [m³/d] - 770, obciążenie [RLM] - 3021
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 94,6; CHZT - 95,3; fosfor og. - 84,2; azot og. - 76,9; zawiesina - 81,3.rok 2007, brak danych z powiatu za r.2009
 • odbiornik: Rzeka Karwianka

 Oczyszczalnia ścieków Żarnowiec, lokalizacja - Żarnowiec

 • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 3180 (sezon letni) / 1907,76 (sezon zimowy) rok 2007, brak danych z powiatu za r.2009
 • przepustowość [m³/doba] - 922, obciążenie [RLM] - 1868
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 99,6; CHZT - 98,9; fosfor og., azot og.; zawiesina - 97,9 rok 2007, brak danych z powiatu za r.2009
 • odbiornik: Rzeka Piaśnica

Oczyszczalnia ścieków Strefa Ekonomiczna Żarnowiec, lokalizacja - Żarnowiec

 • użytkownik: Gmina Puck
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 200 (jak w r.2003) , brak danych z powiatu za r.2009
 • przepustowość [m³/doba] - 650, obciążenie [RLM] - 12233
 • sposoby oczyszczania: % redukcji ładunku: BZT5 - 99,6; CHZT - 98,9; fosfor og., azot og. - nie wymagane pozwoleniem wodnoprawnym; zawiesina - 97,9 rok 2003, brak danych z powiatu za r.2009.
 • odbiornik: Rzeka Piaśnica

GMINA MIASTA HEL:
Oczyszczalnia Hel, lokalizacja Hel  

 • użytkownik Zespół Zakładów Obsługi Miasta Sp. z o.o. w Helu, ul. Kuracyjna 3
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 2000 (sezon letni) / 900 (sezon zimowy) (jak w r.2003) brak danych z powiatu za r.2009
 • przepustowość [m³/doba] 1800 m3, obciążenie [RLM] 13130
 • sposoby oczyszczania chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 95%, CHZT 95%, zawiesina. 90%, fosfor og. 95%; azot og. 80% rok 2003, brak danych z powiatu za r.2009
 • odbiornik: Zatoka Gdańska
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

brak danych

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

4,34 [zł/m³] (średnia)

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

nie ma

Powiat Starogardzki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem 4 103 129
w tym:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański:
  • Ogółem 3.026.630
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
  • Ogółem 36 123 w tym:
   • komunalne: 36123
 • Gmina Wiejska Osiek:
  • Ogółem 30000, w tym
   • komunalne: 30000
 • Gmina Wiejska Lubichowo:
  • Ogółem 81158, w tym:
   • komunalne: 81158
 • Gmina Wiejska Skórcz:
  • Ogółem 110000 w tym:
   • komunalne 110000
 • Gmina Miejska Czarna Woda:
  • Ogółem: 110000 w tym:
   • komunalne 110000
 • Gmina Miejska Skórcz:
  • Ogółem 141 000 W tym:
   • komunalne: 81000 m3/r
   • przemysłowe: 60000 m3/r
 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo:
 • Brak oczyszczalni (wywóz indywidualny)
 • Gmina Wiejska Zblewo:
  • Ogółem 220095
 • Gmina Wiejska Kaliska: b.d.
  •  przemysłowe 8123 m3/r
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:
  • Ogółem 340000
Oczyszczalnie komunalne

Miasto Starogard Gdański:

 • nazwa Miejska Oczyszczalnia Ścieków lokalizacja Starogard Gdański gmina Starogard Gdański
  • użytkownik (prowadzący instalację)
  • ilość odbieranych ścieków  8 500 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 16 000, obciążenie [RLM] 70 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny-chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 96, fosfor og 91, azot og 89, zawiesina -97
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1 033
  • Sposób zagospodarowania osadów kompostowanie, wykorzystanie rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Wierzyca

Gmina Starogard Gdański:

 • nazwa: Oczyszczalnia Ścieków Kokoszkowy
  • lokalizacja : Kokoszkowy, Szpęgawsk, Jabłowo, gmina Starogard Gdański
  • użytkownik (prowadzący instalację): Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie
  • ilość odebranych ścieków: 85,2
  • przepustowość projektowa [m³/d] 215, obciążenie [RLM] b.d.
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., fosfor og. b.d., azot og. b.d., zawiesina b.d.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów : odwadnianie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków : rz. Pliszka, rz. Szpęgawa, kanał Kochanka


Gmina Smętowo Graniczne:

 • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kopytkowie
 • nazwa Gminna Oczyszczalnia  Ścieków w Kopytkowie lokalizacja Kopytkowo
  • użytkownik (prowadzący instalację)
  • ilość odbieranych ścieków     100  m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 166 , obciążenie [RLM] 600
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd wynik oczyszczania: BZT5 1,75, CHZT   39,75  fosfor og.bd, azot og…bd., zawiesina   3,75
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]      bd
  • Sposób zagospodarowania osadów wywóz osadu nadmiernego do Oczyszczalni Ścieków w Pelplinie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rów melioracyjny RA

Gmina Osiek:

 • nazwa -Gminna Oczyszczalnia Ścieków
  • lokalizacja - Osiek, Osiedle Polne
  • użytkownik (prowadzący instalację)  Urząd Gminy Osiek
  • ilość odbieranych ścieków   79 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 300, obciążenie [RLM]2000.
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,5%., CHZT- 99%, fosfor og – 96%., azot og – 94,6%.., zawiesina 98,9% – zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  55 Mg
  • Sposób zagospodarowania osadów  -składowane na składowisku odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków  -rów melioracyjny, dalej jezioro Kałębie

Gmina Lubichowo:

 • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Lubichowie
  • lokalizacja : ul. Wdecka 30, Lubichowo, gmina Lubichowo
  • ilość odbieranych ścieków 220 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 627, obciążenie [RLM] 6270
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,5, CHZT 97, fosfor og. 96, azot og. 96, zawiesina 99%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 496 Mg
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny


Gmina Skórcz:

 • nazwa: Wolental, osadnik Imhoffa
  • lokalizacja : Wolental, gmina Skórcz
  • użytkownik (prowadzący instalację): b.d.
  • ilość odbieranych ścieków 12 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 23, obciążenie [RLM] 50
  • sposoby oczyszczania: biologiczny
  • % redukcji ładunku:bd, stopień oczyszczenia: BZT5 15, CHZT 39, fosfor og. 38, azot og. 35, zawiesina 15
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny – rzeka Węgiermuca - Wierzyca


Miasto Skórcz:

 • nazwa: Oczyszczalnia Skórcz
  • lokalizacja Miasto Skórcz ul. Gniewska 1
  • użytkownik (prowadzący instalację)   Zakład Gospodarki Miejskiej
  • ilość odbieranych ścieków. w m³/d 420
  • przepustowość projektowa [m³/d]750, obciążenie [RLM]5000.
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5..98, CHZT  94, fosfor og bd azot og bd, zawiesina 95,6
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  94,14
  • Sposób zagospodarowania osadów –składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Szoryca


Gmina Zblewo:

 • nazwa: Oczyszczalnia Ścieków w Zblewie
  • lokalizacja : ul. Pinczyńska 40, gmina Zblewo
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Komunalny Gminy Zblewo
  • ilość odbieranych ścieków 603 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 800, obciążenie [RLM] 8000
  • sposoby oczyszczania: tylko biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 91, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina 91
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 37
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku w Zblewie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Piesienica

Gmina Kaliska:

 • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kaliskach
  • lokalizacja : Kaliska, gmina Kaliska
  • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Kaliska
  • ilość odbieranych ścieków 208,2 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 500, obciążenie [RLM] 4.000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,4, CHZT 97,0, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina 96,8
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 34
  • Sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja gruntów, rolnictwo
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: kanał rzeki Wdy

Gmina Skarszewy:

 • nazwa: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 • lokalizacja : ul. Polna 33, 83-250 Skarszewy, gmina Skarszewy
 • użytkownik (prowadzący instalację): Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków 915 m³/d
 • przepustowość projektowa [m³/d] 1630, obciążenie [RLM] 15.000
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 92, fosfor og. 81, azot og. 62, zawiesina 94
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1093
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wietcisa

Miasto Czarna Woda:

 • nazwa: brak oczyszczalni
  • Ścieki komunalne z terenów objętych siecią kanalizacyjną odprowadzane są do przepompowni i tłoczone do oczyszczalni ścieków w Czersku. Ścieki z przydomowych zbiorników wywożone są do oczyszczalni w gminach: Czersk i Zblewo.
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 90
 • Gmina Wiejska Bobowo: brak danych
 • Gmina Miejska Czarna Woda: bd, (r.2008-35)
 • Gmina Wiejska Kaliska: bd , (r.2008-40)
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 36
 • Gmina Wiejska Osieczna: brak danych
 • Gmina Wiejska Osiek: 20
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy: miasto 86, wsie 23, (r.2008-śr.44)
 • Gmina Miejska Skórcz: bd (r.2008-60)
 • Gmina Wiejska Skórcz: 18
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 17
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: brak danych
 • Gmina Wiejska Zblewo:42
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Wiejska Bobowo: brak danych
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 6,53
 • Gmina Wiejska Kaliska: 3,05
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 3,317
 • Gmina Wiejska Osieczna: brak danych
 • Gmina Wiejska Osiek: 2,25
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy 3,91
 • Gmina Miejska Skórcz: 2,71-2,94
 • Gmina Wiejska Skórcz: 3,42
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 2,66
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 3,45
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 4,94
 • Gmina Wiejska Zblewo:  Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) 3,08 [zł/m³], w tym 1,00 zł netto dofinansowanie z budżetu gminy dla nieruchomości podłączonych do kanalizacji sanitarnej.
 • Opłata za zrzut ścieków  w punkcie zlewnym wynosi 4,20 zł netto.
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • nazwa prowadzącego instalację Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. Oddział Oczyszczalni Ścieków i Spalarni Odpadów
  • lokalizacja ul. Droga Owidzka 12 ; Owidz
  • przepustowość [m³/doba] 19 300 m3/doba          
  • odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Wierzyca
 • nazwa prowadzącego instalację  STEICO S.A 
  • lokalizacja - Zakład Czarna Woda ul. Mickiewicza 10, 83 – 262 Czarna Woda
  • przepustowość [m³/doba]  40608m3/d       
  • odbiornik oczyszczonych ścieków -  trwałe użytki zielone (kompleks łąk)

Powiat Sztumski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem : 1 185 958
w tym:

 • komunalne:  668 958
 • przemysłowe  517 600
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Sztum

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków w Sztumskim Polu
  • użytkownik (prowadzący instalację) PWiK Sp. z o.o. w Sztumie
  • ilość odbieranych ścieków  676 400 (m3/r)  tj 1853  m3/d 
  • przepustowość projektowa 5500 m3/d, obciążenie 25 600 RLM
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98 %, CHZT 95%, fosfor og 94 %, azot og 89 %, zawiesina : 98%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  135 tsm/ rok
  • sposób zagospodarowania osadów :  rolniczy, składowisko odpadów
  • odbiornik oczyszczonych ścieków : rów melioracyjny wpadający do jeziora Parleta


Gmina Dzierzgoń

 • nazwa Oczyszczalnia Dzierzgoń
  • lokalizacja : Dzierzgoń , Gmina Dzierzgoń
  • użytkownik : mieszkańcy Dzierzgonia, Nowin, Bągartu, Jeziorna, Bruku, Litewek , Nowej Karczmy
  • ilość odbieranych ścieków  1250 m³/d
  • przepustowość projektowa 2000 m3/d, obciążenie  8917 RLM
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 97 %, CHZT 93%, fosfor og 90 %, azot og 58 %, zawiesina 97 %
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  10 tsm/ rok
  • sposób zagospodarowania osadów :  składawane
  • odbiornik oczyszczonych ścieków : rzeka Dzierzgonia
 • nazwa Oczyszczalnia Jasna
  • lokalizacja : Jasna , Gmina Dzierzgoń
  • użytkownik : mieszkańcy Jasnej , Jasnej ZR
  • ilość odbieranych ścieków  100 m³/d
  • przepustowość projektowa 200 m3/d, obciążenie 700 RLMsposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 159 kg OS/d,  CHZT 366 kg O2/d,  fosfor og 5 kg Pog/d ,  azot og 22 kg Pog/d  zawiesina 87 kg/d
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  5 tsm/ rok
  • sposób zagospodarowania osadów :  przewożone do Dzierzgonia do przeróbki
  • odbiornik oczyszczonych ścieków : rzeka Balewka
 • nazwa Oczyszczalnia Blunaki
  • lokalizacja : Blunaki , Gmina Dzierzgoń
  • użytkownik : mieszkańcy Blunak
  • ilość odbieranych ścieków  22,5 m³/d
  • przepustowość projektowa 30 m3/d, obciążenie  64 RLM
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 93,30 kg O2/d,CHZT 7,57 O2/d, fosfor og 0,09 kg Pog/d, azot og 0,40 kg   Pog/d, zawiesina 2,58 kg/d
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  10 tsm/ rok
  • sposób zagospodarowania osadów : przewożone do Dzierzgonia do przeróbki
  • odbiornik oczyszczonych ścieków : rów melioracyjny


Gmina Mikołajki Pomorskie

 • nazwa Oczyszczalnia Mikołajki Pomorskie
  • lokalizacja : Mikołajki Pomorskie , Gmina Mikołajki Pomorskie
  • użytkownik ( prowadzący instalację) Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich
  • ilość odbieranych ścieków  35 000 (m3/r)  tj  96  m³/d 
  • przepustowość projektowa 200 m3/d, obciążenie 1140 RLM
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 8,04, CHZT 52*, fosfor og b.d, azot og b.d zawiesina b.d
  • wartość dobowa ładunku
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  brak danych
  • sposób zagospodarowania osadów : R-14
  • odbiornik oczyszczonych ścieków : poletko
 • nazwa: Oczyszczalnia ścieków Cieszymowo
  • lokalizacja : Mikołajki Pomorskie , Gmina Mikołajki Pomorskie
  • użytkownik ( prowadzący instalację) Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich
  • ilość odbieranych ścieków  18 000 (m3/r)  tj  50  m³/d 
  • przepustowość projektowa 100 m3/d, obciążenie 555 RLM
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 7,34, CHZT 48, fosfor og b.d, azot og b.d zawiesina 13*
  • wartość dobowa ładunku
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  brak danych
  • sposób zagospodarowania osadów : R-14
  • odbiornik oczyszczonych ścieków : Kanał Balewski
 • nazwa: Oczyszczalnia ścieków Balewo 
  • lokalizacja : Mikołajki Pomorskie , Gmina Mikołajki Pomorskie
  • użytkownik ( prowadzący instalację) Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich
  • ilość odbieranych ścieków  10 000 m³/r, tj 27,7 w m³/d
  • przepustowość projektowa 37 m3/d, obciążenie 440 RLM
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd,  wartość dobowa ładunku BZT5 3,17, CHZT 42  , fosfor og b.d, azot og b.d zawiesina 8,2
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  brak danych
  • sposób zagospodarowania osadów : R-14
  • odbiornik oczyszczonych ścieków : Kanał Juranda


Gmina Stary Dzierzgoń

 • nazwa: Oczyszczalnia ścieków Przezmark
  • lokalizacja : Przezmark, gmina Stary Dzierzgoń
  • użytkownik ( prowadzący instalację) GZGK Stary Dzierzgoń
  • ilość odbieranych ścieków  87  m³/d
  • przepustowość projektowa 150 m3/d, obciążenie mniej niż 2000 RLM
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98%, CHZT 95  %, fosfor og b.d%, azot og b.d zawiesina 97 %
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  8,308 tsm/ rok
  • sposób zagospodarowania osadów :składowanie na lagunach
  • odbiornik oczyszczonych ścieków : rzeka Stara Dzierzgonia

Gmina Stary Targ

 • nazwa: Mechaniczno – biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Zielonkach
  • lokalizacja : Zielonki, gmina Stary Targ
  • użytkownik ( prowadzący instalację) ZGK w Starym Targu
  • ilość odbieranych ścieków  27,4  m³/d
  • przepustowość projektowa 200 m3/d, obciążenie mniej niż 958 RLM
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 97%, CHZT 95  %, fosfor og 19 %, azot og 67 %, zawiesina 97 %
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  7 tsm/ rok
  • sposób zagospodarowania osadów :składowane
  • odbiornik oczyszczonych ścieków : rzeka Tyna
 • nazwa: Mechaniczno – biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Mleczewie
  • lokalizacja : Mleczewo, gmina Stary Targ
  • użytkownik ( prowadzący instalację) ZGK w Starym Targu
  • ilość odbieranych ścieków  13,7  m³/d
  • przepustowość projektowa 70 m3/d, obciążenie mniej niż 228 RLM
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 95%, CHZT 95  %, fosfor og 95 %, azot og 95 %, zawiesina 95 %
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  3 tsm/ rok
  • sposób zagospodarowania osadów : rekultywacja terenów
  • odbiornik oczyszczonych ścieków : rów melioracyjny do Strugi Orlęcej

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Sztum : 90 %
 • Gmina Dzierzgoń: ok. 80
 • Gmina Mikołajki Pomorskie: 85 %
 • Gmina Stary Dzierzgoń: 13 %
 • Gmina Stary Targ: 12,5 %

Średnio w powiecie  69%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Sztum: 3,56
 • Gmina Dzierzgoń: 4,74
 • Gmina Mikołajki Pomorskie:5,40
 • Gmina Stary Dzierzgoń: 4,00 , dotacja przedmiotowa : 5,23
 • Gmina Stary Targ: 4,27
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • Nazwa prowadzącego instalację : SNP Uśnice
  • Lokalizacja: Uśnice, gmina Sztum
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków : rzeka Nogat w km 7 + 700
 • Nazwa prowadzącego instalację : Elstar Oils S.A ( podczyszczanie)
  • Lokalizacja : Czernin , gmina Sztum
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków:  zrzut do oczyszczalni PWiK
 • Nazwa prowadzącego instalację : PHP Agropol ( podczyszczanie)
  • Lokalizacja : Gościszewo , gmina Sztum
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny 

Powiat Słupski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem – 4 326 425, bez gmin Słupsk i Kobylnica
w tym:

 • komunalne - bd
 • przemysłowe - bd
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Damnica:

 • Oczyszczalnia ścieków: Damnica
  • lokalizacja: Damnica
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Damnica 
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 140
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 300, obciążenie [RLM]: 1667
  • sposoby oczyszczania: biologiczny
  • % redukcji ładunku : BZT5 96; CHZT 95; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 94
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 30
  • Sposób zagospodarowania osadów: przekazane na składowisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Charstnica
 • Oczyszczalnia ścieków:  Bobrowniki
  • lokalizacja: Bobrowniki
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Damnica
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 126
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 336; obciążenie [RLM]: 1840
  • sposoby oczyszczania: biologiczny
  • % redukcji ładunku : BZT5 89; CHZT 96; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 91
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 24
  • Sposób zagospodarowania osadów: przekazane na składowisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łupawa
 • Oczyszczalnia ścieków:  Karżniczka
  • lokalizacja: Karżniczka
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Damnica
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 66
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 68; obciążenie [RLM]: 350
  • sposoby oczyszczania: biologiczny
  • % redukcji ładunku : BZT5 98; CHZT 91; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 90
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 15
  • Sposób zagospodarowania osadów: przekazane na składowisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Charstnica

Gmina Dębnica Kaszubska:

 • Oczyszczalnia ścieków: Dębnica Kaszubska
  • lokalizacja: Dębnica Kaszubska
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 522,7
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 1550; obciążenie [RLM]: 14880
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,63; CHZT 98,34; fosfor og. 98,67; azot og. 89,20; zawiesina 98,57
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 84,53
  • Sposób zagospodarowania osadów: odwadnianie oraz składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Skotawa
 • Oczyszczalnia ścieków:  Borzęcino
  • lokalizacja: Borzęcino
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 41,4
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 60; obciążenie [RLM]: 375
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 94,37; CHZT 82,29; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 89,55
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 3,0
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Graniczna
 • Oczyszczalnia ścieków:  Motarzyno
  • lokalizacja: Motarzyno
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 41,5
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 48; obciążenie [RLM]: 360
  • sposoby oczyszczania: mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 79,49; CHZT 70,88; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 85,96
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 3,0
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny
 • Oczyszczalnia ścieków:  Gogolewo
  • lokalizacja: Gogolewo
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 27,8
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 50; obciążenie [RLM]: 525
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 63,96; CHZT 71,20; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 79,2
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 3,0
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Ciek Gogolewski
 • Oczyszczalnia ścieków: Budowo
  • lokalizacja: Budowo
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 32,8
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 135; obciążenie [RLM]: 450
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 95,96; CHZT 89,67; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 96,62
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 3,0
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Skotawa

 Gmina Główczyce

 • Oczyszczalnia ścieków:  Główczyce
  • lokalizacja: Główczyce
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 142,17
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 200; obciążenie [RLM]: 1500
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd
  • uzyskany efekt oczyszczenia ścieków (ścieki oczyszczone): BZT5 22 mgO2/dm3; CHZT 80 mgO2/dm3; fosfor og. 320,4 mg/dm3; azot og. 70,0 mg/dm3; zawiesina 37 mg/dm3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 20
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Ciek Główczycki
 • Oczyszczalnia ścieków:  Pobłocie
  • lokalizacja: Pobłocie
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 14,38
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 44; obciążenie [RLM]: 160
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd
  • uzyskany efekt oczyszczenia ścieków (ścieki oczyszczone): BZT5 213 mgO2/ dm3; CHZT 223 mgO2/dm3; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 6,7 mg/ dm3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: kanał A Pobłocie
 • Oczyszczalnia ścieków:  Górzyno
  • Lokalizacja: Górzyno
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o. 
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 17,72
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 30, obciążenie [RLM]: bd
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd
  • uzyskany efekt oczyszczenia ścieków (ścieki oczyszczone): BZT5 40 mgO2/dm³; CHZT 150 mgO2/dm³; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 50 mg/dm³ 
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 1 
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Rzechcinka
 • Oczyszczalnia ścieków:  Stowięcino
  • lokalizacja: Stowięcino
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 43,98
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 41; obciążenie [RLM]: 250
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd
  • uzyskany efekt oczyszczenia ścieków (ścieki oczyszczone): BZT5 113 mgO2/dm3; CHZT 297 mgO2/dm3; fosfor og. 25 mg/dm3; azot og. 60 mg/dm3; zawiesina 105 mg/dm3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Rzechcinka
 • Oczyszczalnia ścieków:  Szczypkowice 
  • lokalizacja: Szczypkowice
  • użytkownik (prowadzący instalację): bd
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 75; obciążenie [RLM]: 500
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku - bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - bd
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Warblinka
 • Oczyszczalnia ścieków:  Żoruchowo
  • lokalizacja: Żoruchowo
  • użytkownik (prowadzący instalację): Spółdzielnia Mieszkaniowa Żoruchowo
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 100; obciążenie [RLM]: 86
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - bd
  • Sposób zagospodarowania osadów: bd
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Brodniczka


Gmina Kępice

 • Oczyszczalnia ścieków:  Kępice
  • lokalizacja: Kępice
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 3 500
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 1000; obciążenie [RLM]: 21800
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 53,8; CHZT 65,3; fosfor og. 32,2; azot og. 87,1; zawiesina 59
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 9820
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko  przemysłowe w Obłężu
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wieprza

Gmina Kobylnica – oczyszczalnie komunalne w trakcie likwidacji, wybudowano sieć kanalizacyjną łączącą gminę z oczyszczalnią w słupsku.

Gmina Potęgowo

 • Oczyszczalnia ścieków: Grapice
  • Lokalizacja: Grapice
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 34,22
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 50,00; obciążenie [RLM]: 350
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 97; CHZT 90; fosfor og. 72; azot og. 75; zawiesina 90
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 1,02
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny, rzeka Darżynka (dopływ Łupawy)
 • Oczyszczalnia ścieków: Grąbkowo
  • lokalizacja: Grąbkwo
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 16,27
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 28,40, obciążenie [RLM]: 240
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 85; CHZT 81; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 93
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 0,49
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny Ciek Grąbkowski (dopływ Łupawy)
 • Oczyszczalnia ścieków:  Karżnica
  • lokalizacja:Karżniczka
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków m³/d: 21,46
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 37,80; obciążenie [RLM]: 300
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 96; CHZT 95; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 91
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 0,64
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Rębówka (dopływ Łupawy)
 • Oczyszczalnia ścieków:  Łupawa
  • lokalizacja: Łupawa
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 146,47
  • przepustowość projektowa: 242,00 [m³/d], obciążenie [RLM]: 1850
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 96; CHZT 95; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 91
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych w tsm/rok: 4,94
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łupawa
 • Oczyszczalnia ścieków:  Potęgowo
  • lokalizacja: Potęgowo
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 143,94
  • przepustowość projektowa: 230,00 [m³/d], obciążenie [RLM]: 2400
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 97; CHZT 95; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 98
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 4,71
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Darżynka (dopływ Łupawy)
 • Oczyszczalnia ścieków:  Skórowo
  • lokalizacja:
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 48,72
  • przepustowość projektowa: 53,00 [m³/d]; obciążenie [RLM]: 355
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98; CHZT 97; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 99
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 1,41
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Struga Czerwieniecka (dopływ Łeby)
 • Oczyszczalnia ścieków: Warcimino
  • lokalizacja: Warcimino
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 11,19
  • przepustowość projektowa: 35,00 [m³/d]; obciążenie [RLM]: 100
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 94; CHZT 87; fosfor og. 78; azot og. 64; zawiesina 90
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 0,37
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Pogorzelica (dopływ Łeby)

 Gmina Słupsk

 • Oczyszczalnia ścieków: Bukówka
  • lokalizacja: Bukówka
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
  • przepustowość projektowa: 50 [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd
  • sposoby oczyszczania: bd
  • % redukcji ładunku: bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów - dopływ rzeki Słupi
 • Oczyszczalnia ścieków: Grąsino
  • lokalizacja: Grąsino
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
  • przepustowość projektowa: 50 [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd
  • sposoby oczyszczania: bd
  • % redukcji ładunku: bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Glaźna poprzez ciek
 • Oczyszczalnia ścieków: Kusowo
  • lokalizacja: Kusowo
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
  • przepustowość projektowa: 100 [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd m³
  • sposoby oczyszczania: bd
  • % redukcji ładunku: bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Glaźna poprzez rów
 • Oczyszczalnia ścieków: Krępa Słupska
  • lokalizacja: Krępa Słupska
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
  • przepustowość projektowa: 100 [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd
  • sposoby oczyszczania: bd
  • % redukcji ładunku: bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Glaźna poprzez ciek
 • Oczyszczalnia ścieków: Jezierzyce Osiedle
  • lokalizacja: Jezierzyce Osiedla
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
  • przepustowość projektowa: 247 [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd
  • sposoby oczyszczania: bd
  • % redukcji ładunku: bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 1,8
  • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: ziemia poprzez rów
 • Oczyszczalnia ścieków: Bruskowo Wielkie
  • lokalizacja: Bruskowo Wielkie
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
  • przepustowość projektowa: 200 [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd
  • sposoby oczyszczania: bd
  • % redukcji ładunku: bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 2
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na wysypisko w Bierkowie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Moszczeniczka poprzez rów
 • Oczyszczalnia ścieków: Rogawica
  • lokalizacja: Rogawica
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
  • przepustowość projektowa: bd [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: poprzez rów do ziemi
 • Oczyszczalnia ścieków: Jezierzyce SHR
  • lokalizacja: Jezierzyce
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
  • przepustowość projektowa: 73 [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny
 • Oczyszczalnia ścieków: Kukowo
  • lokalizacja: Kukowo
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
  • przepustowość projektowa: 24,5 [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd
  • sposoby oczyszczania: bd
  • % redukcji ładunku: bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na wysypisko w Bierkowie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: do gruntu
 • Oczyszczalnia ścieków: Lubuczewo
  • lokalizacja: Lubuczewo
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyc
  • ilość odbieranych ścieków: bd m³/d
  • przepustowość projektowa: 86 [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd
  • sposoby oczyszczania: bd
  • % redukcji ładunku: bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 1,2
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na wysypisko w Bierkowie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Gnilna poprzez ciek
 • Oczyszczalnia ścieków: Wieszyno
  • lokalizacja: Wieszyno
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
  • przepustowość projektowa: 25 [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd
  • sposoby oczyszczania: bd
  • % redukcji ładunku: bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 0,9
  • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Glaźna poprzez ciek
 • Oczyszczalnia ścieków: Wiklino
  • lokalizacja: Wiklino
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Jezierzyce
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
  • przepustowość projektowa: 21 [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd
  • sposoby oczyszczania: bd
  • % redukcji ładunku: bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 1,1
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na wysypisko w Bierkowie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Brodniczka poprzez ciek

Gmina Smołdzino

 • Oczyszczalnia ścieków: Smołdzino
  • lokalizacja: Smołdzino
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. w Smołdzinie
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 100
  • przepustowość projektowa: 280 [m³/d]; obciążenie [RLM]: poniżej 2000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd
  • uzyskany efekt oczyszczenia ścieków (ścieki oczyszczone): BZT5 4,41 mgO2/dm³; CHZT 31,20 mgO2/dm³; fosfor og. 3,70 mg/dm³; azot og. 1,76 mg/dm³; zawiesina 9,70 mg/dm³ 
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: bd
  • Sposób zagospodarowania osadów: odwodniony osad przesypany wapnem składowany w Bierkowie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łupawa

Gmina Ustka

 • Oczyszczalnia ścieków:  Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Rowach
  • lokalizacja: Rowy
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 990 
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 3500; obciążenie [RLM]: 15000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny i chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,2; CHZT 96,1; fosfor og. 91,6; azot og. 91,6; zawiesina 98
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 56
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów w Bierkowie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łupawa

Miasto Ustka

 • Oczyszalnia ścieków: Ustka
  • lokalizacja: Ustka
  • użytkownik (prowadzący instalację): Wodociągi Ustka Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 5 624,5
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 10 136; obciążenie [RLM]: 63 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,7; CHZT 94,6; fosfor og. 96,0; azot og. 83,6; zawiesina 98,0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 702
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Słupia
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Damnica - 55,70 %
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 69,5 %
 • Gmina Główczyce - 78,6 %
 • Gmina Kępice: 51,01 %
 • Gmina Kobylnica – 66 %
 • Gmina Potęgowo – 66 %
 • Gmina Słupsk – 83 %
 • Gmina Smołdzino – 5 %
 • Gmina Ustka – 92 %
 • Miasto Ustka – 99,8 %

Powiat słupski – 64,8 %

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Gmina Damnica:

 • wg ryczałtu – 3,83
 • wg wskazań wodomierzy – 3,05

Gmina Dębnica Kaszubska:

 • wg ryczałtu i wskazań wodomierzy (cele mieszkaniowe) – 3,55
 • wg ryczałtu i wskazań wodomierzy (cele pozostałe) – 4,52

Gmina Główczyce - 2,90
Gmina Kępice - 2,24
Gmina Kobylnica:

 • Dla posiadaczy pomp będących własnością gminy – 3,60
 • Dla posiadaczy pomp nie będących własnością gminy – 2,97
 • Inni – 2,60

Gmina Potęgowo

 • Gospodarstwa domowe - 3,81
 • Pozostali odbiorcy – 5,59

Gmina Słupsk – 4,07
Gmina Smołdzino – 8,92
Gmina Ustka

 • Dla odbiorców indywidualnych – 3,50
 • Dla podmiotów gospodarczych – 4,30

Miasto Ustka – 4,53

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Gmina Damnica – bd
Gmina Dębnica Kaszubska - brak

Gmina Główczyce - brak
Gmina Kępice:

 • Zakład Garbarski w Kępicach – podczyszczalnia ścieków przemysłowych
 • Lokalizacja: Kępice
 • Przepustowość: bd
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków – miejska oczyszczalnia ścieków w Kępicach

Gmina Kobylnica – brak
Gmina Potęgowo- bd
Gmina Słupsk - brak
Gmina Smołdzino – brak
Gmina Ustka – brak
Miasto Ustka - brak

Powiat Tczewski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem: 3 820 844,0

 • komunalne: 3 369 931,43
 • przemysłowe 450 912,57
Oczyszczalnie komunalne

Miasto Tczew

 • Oczyszczalnia miejska, mechaniczno – biologiczna, lokalizacja ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  w Tczewie
  • ilość odbieranych ścieków: 7 899,90  m3/d
  • przepustowość [m3/d] 22 318, obciążenie [RLM] 109 730 – projektowe
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99%, CHZT 97%, fosfor og.. 96% azot og. 92,4%, zawiesina 98,3
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 1 091
  • sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wisła


Gmina Tczew

 • Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, lokalizacja Swarożyn gmina Tczew
  • użytkownik (prowadzący instalację) Energoagva Tczew
  • ilość odbieranych ścieków: 273  m3/d
  • przepustowość [m3/d] 600, obciążenie [RLM] 5 000 – projektowe
  • sposoby oczyszczania: chemiczny-mechaniczno-biologiczna typu BIOGRADEX
  • % redukcji ładunku: BZT5 99%, CHZT 95%, zawiesina 98%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 160
  • sposób zagospodarowania osadów: wywożone do dalszego przerobu
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Swarożynka
 • Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, lokalizacja Turze gmina Tczew
  • użytkownik (prowadzący instalację) Energoagva Tczew
  • ilość odbieranych ścieków: 231  m3/d
  • przepustowość [m3/d] 600, obciążenie [RLM] 6 000 – projektowe
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczna typu BIOGRADEX
  • % redukcji ładunku: BZT5 99%, CHZT 90%, zawiesina 97%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 84
  • sposób zagospodarowania osadów: wywożone do dalszego przerobu
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: ciek Damaszka
 • Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, lokalizacja Mały Miłobądz gmina Tczew
  • użytkownik (prowadzący instalację) Energoagva Tczew – od maja 2009
  • ilość odbieranych ścieków: brak danych pomiarowych
  • przepustowość [m3/d] 12, obciążenie [RLM] 147 – projektowe
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczna typu SEBIONFIKON-NP
  • % redukcji ładunku: BZT5 92%, CHZT 98%, zawiesina 87% (wg danych za 2006 r)
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: brak danych
  • sposób zagospodarowania osadów: osady ściekowe poddawane dalszej obróbce na oczyszczalni ścieków w Tczewie
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny R-71 C
 • Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, lokalizacja Szpęgawa gmina Tczew- przewidziana do likwidacji
  • użytkownik (prowadzący instalację) Energoagva Tczew
  • ilość odbieranych ścieków: 80  m3/d
  • przepustowość [m3/d] 97, obciążenie [RLM] 500 – projektowe
  • sposoby oczyszczania: chemiczny-mechaniczno-biologiczna typu BIOGRADEX
  • % redukcji ładunku: BZT5 93%, CHZT 90%, zawiesina 85%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 160
  • sposób zagospodarowania osadów: wywożone do dalszego przerobu
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Swarożynka

Gmina Morzeszczyn

 • Segmentowa Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Morzeszczyn, gmina Morzeszczyn
  • użytkownik (prowadzący instalację) Urząd Gminy Morzeszczyn
  • ilość odbieranych ścieków:218  m3/d
  • przepustowość [m3/d] 450, obciążenie [RLM] 1 500 – projektowe
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 64%, CHZT 97%, zawiesina 98,3%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 11
  • sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalnię Pelplin - utylizacja
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka „JANKA”
 • Biologiczny Reaktor Oczyszczania Ścieków, lokalizacja Majewo, gmina Morzeszczyn
  • użytkownik (prowadzący instalację) Urząd Gminy Morzeszczyn
  • ilość odbieranych ścieków:67  m3/d
  • przepustowość [m3/d] 61, obciążenie [RLM] 820– projektowe
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 95%, CHZT 85%, zawiesina 89%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 2
  • sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalnię Pelplin - utylizacja
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka „STRUGA LIPIOGÓRSKA”

Gmina Subkowy

 • Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Subkowy, gmina Subkowy
  • użytkownik (prowadzący instalację) Spółdzielnia Kółek Rolniczych Subkowy
  • ilość odbieranych ścieków: 5,31  m3/d
  • przepustowość [m3/d] 26,4, obciążenie [RLM] 144 – projektowe
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98%, CHZT 96,5%, zawiesina 98%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 7
  • sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalnię ścieków
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Drybok
 • Oczyszczalnia Ścieków Gorzędziej, lokalizacja Gorzędziej, gmina Subkowy
  • użytkownik (prowadzący instalację) Spółdzielnia Kółek Rolniczych Subkowy
  • ilość odbieranych ścieków: 27,44  m3/d
  • przepustowość [m3/d] 70 obciążenie [RLM] 186 – projektowe
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 97%, CHZT 95,5%, zawiesina 98%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 25
  • sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalnię ścieków
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wisła

Gmina Gniew

 • Oczyszczalnia Ścieków w Gniewie, lokalizacja Ciepłe 26, gmina Gniew
  • użytkownik (prowadzący instalację) INWEST-KOM Sp. z o. o.
  • ilość odbieranych ścieków: 878  m3/d
  • przepustowość [m3/d] 2 000, obciążenie [RLM] 2 200 – projektowe
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 70%, CHZT 75%, fosfor og. 40, azot og. 35zawiesina 90%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 179
  • sposób zagospodarowania osadów: produkcja roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wisła

Miasto i Gmina Pelplin

 • Oczyszczalnia ścieków, lokalizacja ul. Generała Maczka gmina Pelplin
  • użytkownik (prowadzący instalację) Pelkom Sp. z o. o. w Pelplinie ul. Starogardzka 12
  • ilość odbieranych ścieków: 1 126  m3/d
  • przepustowość [m3/d] 2 287, obciążenie [RLM] 12 577 – projektowe
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczna
  • % redukcji ładunku: BZT5 98%, CHZT 96%, fosfor og 90 %, azot og 87% zawiesina 97%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 592
  • sposób zagospodarowania osadów: składowanie
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca

 

Razem ilość ścieków przyjętych przez oczyszczalnie w r.2009 3 948 442m3

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Tczew – 99,9
 • Gmina Tczew - 95
 • Gmina Morzeszczyn – 70
 • Gmina Subkowy – 60 
 • Miasto i Gmina Pelplin –  65
 • Miasto i Gmina Gniew – 60

Średnio w powiecie 86%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Tczew – 3,79
 • Gmina Tczew – 6,93 (sfera niematerialna), 9,75 (sfera materialna, 11,18 (pralnie, masarnie, myjnie)
 • Gmina Morzeszczyn – 2,65
 • Gmina Subkowy – 2,62   
 • Miasto i Gmina Pelplin – 3,06
 • Miasto i Gmina Gniew – 3,53/3,94/4,79 dla grup odbiorców
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • Gmina Subkowy – Fregata S.A., lokalizacja Waćmierz
 • Pozostałe gminy - brak

Powiat Wejherowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Brak danych z powiatu.

Oczyszczalnie komunalne

Brak danych z powiatu.

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Brak danych z powiatu.

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Brak danych z powiatu.

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Brak danych z powiatu.

Sopot

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem: 3 013 200

w tym:

 • komunalne: 1 826 600
 • przemysłowe: 546 000
Oczyszczalnie komunalne

Miasto Sopot nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Jest włączone do systemu gdańskiego. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków „Wschód”.

 • Ilość odbieranych ścieków:  7623 m³/d (ilość ścieków z Sopotu przyjętych na oczyszczalni „Wschód”)
 • przepustowość projektowa [m³/d] 180 000, obciążenie [RLM] 870 000
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,9 %, CHZT 95,6 %, fosfor og 95,4 %, azot og 86 %, zawiesina 97,3 %
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 9 728 (jest to całkowita ilość osadów powstająca na oczyszczalni „Wschód”)
 • Sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja składowiska fosfogipsów w Wiślince, rekultywacja składowiska w Letnicy, rolnictwo, kompostowanie.
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków:  Zatoka Gdańska
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

100 %

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

3,54

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Słupsk

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

4 771 315,6
w tym:

 • komunalne: 4 222 068,3
 • przemysłowe: 549 247,3
Oczyszczalnie komunalne
 • nazwa Gmina Miejska Słupsk,
  • lokalizacja: ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk
  • użytkownik (prowadzący instalację) „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d ok. 20 500
  • przepustowość projektowa [m³/d]40 000, obciążenie [RLM] 180 000, docelowo 230 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny z głębokim usuwaniem związków biogennych w trójfazowym modyfikowanym procesie Bardenpho uzupełnionym komorą predenitryfikacji
  • % redukcji ładunku: BZT5- 99,4, CHZT-97,7, fosfor og. - 97,4, azot og. 87,0, zawiesina 98,4
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1734,2
  • Sposób zagospodarowania osadów: odzysk substancji organicznej (R3) w procesach kompostowania
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Rzeka Słupia
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

100%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • dla gospodarstw domowych, innych odbiorców na cele socjalno-bytowe, produkcji spożywczej oraz przemysłu - 4,38
 • dla odprowadzających ścieki bez pośrednictwa miejskiej sieci kanalizacyjnej 3,26
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002