Gdańsk

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 3
 • gaz z butli 5
 • gaz z sieci 2
 • olej opałowy 4
 • ciepło z miejskiej sieci 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) 6
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) 6
 • kolektory słoneczne 6
 • inne: 6 - kominki z odzyskiem ciepła
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie : Elektrociepłownie Wybrzeże Gdańsk ,

 • moc 1 235,90 MW ,
 • nośnik energii –węgiel.
 • Kotłownia węglowa w Gdańsku - Matarni została przebudowana w 2003 r. i obecnie jest to Elektrociepłownia opalana gazem ziemnym

Kotłownie pracujące na potrzeby komunalne:

 • przy ul. Zawiślańskiej w dzielnicy Stogi,
 • przy  ul. Równej w dzielnicy Orunia,
 • kotłownia Przedsiębiorstwa „Unikom” w Kokoszkach ,
 • kotłownia w dzielnicy Osowa.
Główne źródła emisji

 Emisja według opłat pow. 5000 zł; Rok 2009

 Nazwa; Ładunek[Mg]

GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA IM.J.PIŁSUDSKIEGO S.A.

 • alkohole alifatyczne i pochodne 35,93
 • alkoh. pierś. aromat. i pochod. 5,90
 • dwutlenek węgla 778,80
 • ketony i pochodne 1,91
 • kw.org. ich związki i pochodne 10,24
 • mangan 0,63
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 3,65
 • pyły pozostałe 16,90
 • tlenek węgla 1,31
 • tlenki azotu (NO2) 2,0
 • węglowodory alifatyczne i poch. 17,41
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 139,23
 • Instytut Morski w Gdańsku
 • dwutlenek siarki 0,94
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,63
 • tlenek węgla 1,26
 • tlenki azotu (NO2) 9,13
 • węglowodory alifatyczne i poch. 0,86

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

 • dwutlenek węgla 3264,81
 • tlenki azotu (NO2) 6,15

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "Polmlek - Maćkowy"

 • dwutlenek siarki 23,70
 • dwutlenek węgla 8799
 • pyły ze spalania paliw 13,91
 • tlenek węgla 41,9
 • tlenki azotu (NO2) 16,76

Zakłady Wielobranżowe "FAST" Spółka z o.o.,

 • alkohole alifatyczne i pochodne 18,24
 • alkoh. pierś. aromat. i pochod. 1,09
 • dwutlenek siarki 2,78
 • dwutlenek węgla 435,72
 • ketony i pochodne 2,07
 • pyły ze spalania paliw 3,35
 • pyły pozostałe 5,05
 • tlenek węgla 9,80
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 11,49

Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych "UNIKOM" Sp. z o.o.

 • dwutlenek siarki 22,10
 • dwutlenek węgla 8285,48
 • pyły ze spalania paliw 12,96
 • tlenek węgla 41,80
 • tlenki azotu (NO2) 15,78

Przedsiębiorstwo CEMET Ltd. Sp. z o.o.

 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 1,03

CRIST Spółka z o.o.

 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 4,48

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "ELCOM" S.A.

 • dwutlenek węgla 64,72
 • ketony i pochodne 5,17
 • tlenek węgla 1,45

Marine Projects Ltd. Spółka z o.o.

 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 1,05

Amitech Poland Sp. z o.o.

 • ketony i pochodne 30,98
 • tlenek węgla 0,84
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 15,13

HYDROBUDOWA S.A.

 • dwutlenek siarki 0,54
 • tlenek węgla 0,73
 • tlenki azotu (NO2) 5,31
 • węglowodory alifatyczne i poch. 0,50

Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe "PORT-TRANS" Sp. z o.o.

 • węglowodory alifatyczne i poch. 0,70
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 1,99

WUŻ Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o

 • alkohole alifatyczne i pochodne 0,49
 • dwutlenek siarki 8,24
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 5,49
 • tlenek węgla 10,98
 • tlenki azotu (NO2) 79,66
 • węglowodory alifatyczne i poch. 7,74
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 4,29

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Spółka z o.o.

 • węglowodory alifatyczne i poch. 1300,38
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 5,73

Przedsiębiorstwo Przeładunkowo - Składowe "PORT PÓŁNOCNY" Sp. z o.o.

 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 10,07
 • węglowodory alifatyczne i poch. 108,88

Morska Straż Pożarniczo-Ratownicza Sp. z o.o.

 • dwutlenek siarki 0,96
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,64
 • tlenek węgla 1,28
 • tlenki azotu (NO2) 9,31
 • węglowodory alifatyczne i poch. 0,88
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 0,40

UNITRADE SPÓŁKA Z O.O.

 • pyły pozostałe 17,43
 • tlenek węgla 2,96

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

 • amoniak 14,71
 • kw.nieorg. ich sole i bezwodniki 0,73
 • metan 11288,93
 • pyły pozostałe 4,90
 • Stocznia Wisła Sp. z o.o.
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 1,21

WPRD GRAVEL Sp. z o.o.

 • dwutlenek siarki 0,72
 • dwutlenek węgla 342,45
 • pyły ze spalania paliw 0,52
 • tlenki azotu (NO2) 0,95

Stocznia Północna S.A.

 • alkohole alifatyczne i pochodne 42,10
 • alkoh. pierś. aromat. i pochod. 3,57
 • aminy i pochodne 1,62
 • etery i pochodne 1,03
 • ketony i pochodne 2,90
 • pyły pozostałe 7,92
 • tlenek węgla 2,24
 • węglowodory alifatyczne i poch. 9,0
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 69,92

MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 • dwutlenek siarki 1,82
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,21
 • tlenek węgla 2,43
 • tlenki azotu (NO2) 17,68
 • węglowodory alifatyczne i poch. 1,73
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 0,79

ENERGA - OPERATOR S.A.

 • węglowodory alifatyczne i poch. 0,89

POLLYTAG S.A.

 • dwutlenek siarki 34,65
 • dwutlenek węgla 5316,38
 • pyły ze spalania paliw 10,94
 • tlenek węgla 531,62
 • tlenki azotu (NO2) 13,68

ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE SPÓŁKA AKCYJNA

 • dwutlenek siarki 6949,51
 • pyły ze spalania paliw 333,62
 • tlenek węgla 332,98
 • tlenki azotu (NO2) 3687,83

CEDAT Sp. z o.o.

 • tlenek węgla 2,80

Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.

 • dwutlenek siarki 0,45
 • dwutlenek węgla 1794,89
 • tlenki azotu (NO2) 1,67

GRUPA LOTOS  S.A.

 • dwutlenek siarki 4169,64
 • pyły ze spalania paliw 219,53
 • tlenek węgla 181,96
 • tlenki azotu (NO2) 1122,11
 • węglowodory alifatyczne i poch. 15,55

Port Service Sp.z o.o.

 • dwutlenek siarki 0,57
 • substancje organiczne 0,92
 • tlenek węgla 0,68
 • tlenki azotu (NO2) 2,14

SIARKOPOL GDAŃSK S. A.

 • dwutlenek siarki 19,02
 • dwutlenek węgla 2163,99
 • pierwiastki niemetaliczne 1,91
 • tlenek węgla 0,60
 • tlenki azotu (NO2) 6,01

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA Spółka z o.o.

 • dwutlenek siarki 3,31
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 2,20
 • pyły pozostałe 1,73
 • tlenek węgla 11,04
 • tlenki azotu (NO2) 27,61
 • węglowodory alifatyczne i poch. 3,65
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 1,64

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 • dwutlenek siarki 105,58
 • dwutlenek węgla 35642,88
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,20
 • pyły ze spalania paliw 138,66
 • tlenek węgla 195,28
 • tlenki azotu (NO2) 90,19
 • węglowodory alifatyczne i poch. 7,70

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "ZIELEŃ"  Sp. z o.o.

 • dwutlenek siarki 1,03
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,68
 • tlenek węgla 6,08
 • tlenki azotu (NO2) 8,40
 • węglowodory alifatyczne i poch. 1,13
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 0,49

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Spółka z o.o.

 • aldehydy alifatyczne i pochodne 1,92
 • dwutlenek siarki 36,55
 • dwutlenek węgla 66,51
 • pyły nawozów sztucznych 6,29
 • pyły pozostałe 15,01
 • tlenek węgla 1,30
 • tlenki azotu (NO2) 10,17

SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.

 • amoniak 35,70
 • dwutlenek siarki 8,05
 • dwutlenek węgla 43420,61
 • kw.nieorg. ich sole i bezwodniki 0,57
 • pierwiastki niemetaliczne 2,62
 • pyły ze spalania paliw 2,62
 • tlenek węgla 6,91
 • tlenki azotu (NO2) 4,26

Malteurop Polska Sp. z o.o.

 • dwutlenek węgla 8303,68
 • pyły pozostałe 2,62
 • tlenek węgla 1,14
 • tlenki azotu (NO2) 15,64

Polwar S.A.

 • alkohole alifatyczne i pochodne 3,26
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 12,57

Usługi Ogólnobudowlane i Transportowe Mirosława Derlecka,

 • dwutlenek siarki 42,66
 • dwutlenek węgla 12445,57
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,75
 • pyły ze spalania paliw 29,17
 • tlenek węgla 151,87
 • tlenki azotu (NO2) 19,16

MARTITIM - SHIPYARD  Sp. z o.o.

 • alkohole alifatyczne i pochodne 2,58
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 9,30
 • pyły pozostałe 4,93
 • tlenek węgla 12,42
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 14,37

ECOL - UNICON Sp. z o.o.

 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 1,21

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

 • tlenki azotu (NO2) 0,69

Stocznia Gdańsk S.A.

 • alkohole alifatyczne i pochodne 57,63
 • dwutlenek węgla 3418,09
 • kw.org. ich związki i pochodne 8,00
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 4,27
 • substancje organiczne 1,74
 • tlenek węgla 2,59
 • tlenki azotu (NO2) 2,03
 • węglowodory alifatyczne i poch. 0,87
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 37,20

MOSTOSTAL POMORZE S.A.

 • alkohole alifatyczne i pochodne 0,81
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 2,32

Q-BART Bartosz Kuczyk

 • dwutlenek siarki 3,07
 • dwutlenek węgla 1344
 • pyły ze spalania paliw 3,58
 • tlenek węgla 12,8
 • tlenki azotu (NO2) 2,56

INVEST - REM S.A.

 • alkohole alifatyczne i pochodne 2,04
 • alkoh. pierś. aromat. i pochod. 0,45
 • kw.org. ich związki i pochodne 0,80
 • węglowodory alifatyczne i poch. 1,75
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 12,87

HYDROSTER - Zakłady Urządzeń Okrętowych Sp. z o.o. w Gdańsku

 • dwutlenek siarki 2,24
 • dwutlenek węgla 1090,74
 • pyły ze spalania paliw 8,85
 • pyły pozostałe 1,36
 • tlenek węgla 10,40
 • tlenki azotu (NO2) 2,90

Żegluga Gdańska  Sp. z o.o.

 • dwutlenek siarki 2,86
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,90
 • tlenek węgla 3,81
 • tlenki azotu (NO2) 27,65
 • węglowodory alifatyczne i poch. 2,62
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 1,19

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno - Torowe Sp. z o.o.

 • dwutlenek siarki 0,42
 • dwutlenek węgla 193,13
 • tlenki azotu (NO2) 0,58

EUROLUK - Grupa Stoczni Gdynia Sp. z o.o.

 • dwutlenek węgla 141,25
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 0,96
 • tlenek węgla 0,50

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

 • dwutlenek węgla 1317,25
 • metan 163,81
 • tlenki azotu (NO2) 0,86

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w Gdańsku Sp. z o.o.

 • węglowodory alifatyczne i poch. 0,81
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 1,27

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

 • dwutlenek siarki 85,03
 • dwutlenek węgla 10595,13
 • pyły ze spalania paliw 1,47
 • tlenek węgla 142,45
 • tlenki azotu (NO2) 10,72

TALKOR Sp. z o.o.

 • alkohole alifatyczne i pochodne 0,51
 • ketony i pochodne 0,81
 • węglowodory alifatyczne i poch. 0,62
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 3,09

Decor Trends Sp. z o.o.

 • alkohole alifatyczne i pochodne 5,59
 • ketony i pochodne 0,84
 • pyły pozostałe 0,70
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 1,43
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Miasto Gdańsk
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł.
 
SO2
11542,15
CO
1548,73
CO2
149444,68
NO2
5212,37
Suma pyłów
854,87

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego, nie przekracza poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego A -
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji B

Marszałek województwa informuje właściwego ministra o działaniach podejmowanych na rzecz zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)  Przekracza poziom dopuszczalny powiększony

Przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego C Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3,5)/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚ art. 91a)

Klasy stref dla celów długoterminowych.

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego D1 -
Przekracza poziom celu długoterminowego D2 Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

Zestawienie wyników pomiarowych - rok 2008:

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Maks. µg/m³ Pokr. Liczność**) Klasa
              a 24 1
SO2 Automatyczny Gdańsk, Pow. Warszawskich 4,4 111,9(1h) 20,2(24)) 85   A A A
    Gdańsk Stogi, ul. Kaczeńce 6,2 195,2(1h) 36,1(24) 98   A A A
    Gdańsk N. Port 5,7 162,4(1h) 28,0(24) 98   A A A
  manualny Gd. Szadółki, ul. Ostrzycka 4,0 60,1(1h), 19,8(24) 97   A A A
    Gd. Wrzeszcz, ul. Leczkowa 3,2 87,7(1h), 13,8(24) 93   A A A
    Gdańsk Morena, ul. Jaś. Dolina 1,2 17,0(24) 89   A A  
    Gd. Śródmieście, ul. Rajska 2,6 19,0(24) 69   A A  
    Gd. Wrzeszcz, ul. Legionów 1,5 11,0(24) 68   A A  
    Gd. Nowy Port, ul. Na Zaspę 4,7 37,0(24) 68   A A  
    Gd. Wrzeszcz Dębinki 2,1 15,0(24) 68   A A  
  pasywny Gdańsk, Twierdza Wisłoujście 5,6 9,1(m) 100   A    
  pasywny Gdańsk Stogi 7,1 17,4(m) 100   A    
NO2 Automatyczny Gdańsk, Pow. Warszawskich 25,5 120,5(1h) 70,8(24) 94   A A  
    Gdańsk Stogi, ul. Kaczeńce 14,0 79,3(1h) 32,4(24) 98   A A  
    Gdańsk N. Port, ul. Wyzwolenia 17,3 101,6(1h) 87   A A  
    Gd. Szadółki, ul. Ostrzycka 13,5 89,7(1h) 39,1(24) 97   A A  
    Gd. Wrzeszcz, ul. Leczkowa 18,8 112,4(1h) 57,2(24) 96   A A  
  manualny Gdańsk Morena, ul. Jaś. Dolina 20,7 66,0(24) 89   A    
    Gd. Śródmieście, ul Rajska 27,3 66,0(24) 69   A    
    Gd. Wrzeszcz, ul. Legionów 28,7 77,0(24) 69   A    
    Gd. Nowy Port, ul. Na Zaspę 22,1 74,0(24) 69   A    
    Gdańsk Wrzeszcz Dębinki 22,9 52,0(24) 69   A    
  pasywna Gdańsk Twierdza Wisłoujście 18,4 25,1(m) 100   A    
  pasywna Stogi 17,6 33,8(m) 100   A    
PM10 automatyczny Gdańsk, Pow. Warszawskich 17,0 111(24) 98 4 A A  
    Gdańsk Stogi, ul. Kaczeńce 22,3 132(24) 97 9 A A  
    Gdańsk N. Port, ul. Wyzwolenia 14,4 109(24) 99 7 A A  
    Gd. Wrzeszcz, ul. Leczkowa 11,7 103(24) 98 4 A A  
  automatyczny Gd. Szadółki, ul. Ostrzycka 21,4 127(24) 97 10 A A  
  manualny Gd. Przeróbka, ul. Głęboka 24,2 151(24) 90 16 A A  
  manualny Gd. Wrzeszcz, ul. Leczkowa 20,4 108(24) 85 15 A A  
  refektomet Gdańsk Morena, ul. Jaś. Dolina 7,0 70(24) 89 2 A A  
    Gd. Śródmieście, ul. Rajska 9,8 100(24) 69 4 A A  
    Gd. Wrzeszcz, ul. Legionów 9,8 108(24) 69 3 A A  
    Gdańsk N. Port, Na Zaspę 9,1 99(24) 69 3 A A  
    Gdańsk Wrzeszcz Dębinki 7,3 87(24) 69 3 A A  
CO Automatyczny Gdańsk Nowy Port 364,8 2177,0(8h) 95   A    
    Gdańsk Szadółki 313,1 1542,9(8h) 97   A    
    Gdańsk Wrzeszcz 435,6 2909,6(8h) 96   A    
ozon automatyczny Gdańsk Szadółki 40,7 134,5(8h) 67,6weg 2 A2010 C2020  
    Gdańsk Wrzeszcz 44,0 120,1(8h) 99,0weg 1 A2010 C2020  
AOT40 automatyczny Gdańsk Szadółki -   0weg        
    Gdańsk Wrzeszcz 5992,5   100weg   2010A C2020  
benzen manualny Gdańsk Śródmieście 1,0   33   A    
  pasywny Gdańsk Twierdza Wisłoujście 1,6   100   A    
  pasywny Stogi 2,2   1004   A    
Metale w pyle PM10 manualny Gdańsk, ul. Głęboka Pb0,02 Cd0,8* Ni2,0* As1,0*       A    
Metale w pyle PM10 manualny Gd. Wrzeszcz, Leczkowa Pb0,01 Cd038* Ni1,3* As1,0*       A    
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Gdańsk, ul. Głęboka 1,6*       C    
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Gd. Wrzeszcz, Leczkowa 1,1*       C    

**) Liczność - ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

*) ng/m

Zestawienie wyników pomiarowych - rok 2009:

 Czynnik Pomiar  Miasto  Średnia µg/m³ Max. µg/m³ Pokr.  Liczność**)  Klasa   
               a 24 
 SO2  Automatyczny Gdańsk, Pow Warszawskich  8,29  196,2(1h), 47,6(24))  97   
    Gdańsk Stogi, ul. Kaczeńce  6,17  77,0(1h), 32,3(24)  98   
    Gdańsk N. Port, ul. Wyzwolenia  4,08  64,4(1h), 28,9(24)  96   
    Gd. Szadółki, ul. Ostrzycka  3,86  86,3(1h), 22,3(24)  97   
     Gd. Wrzeszcz, ul. Leczkowa 3,57  75,0(1h), 22,9(24)  93   
   manualny Gdańsk Morena, ul. Jaś. Dolina  3,22  10,0(24)  95     
     Gd. Śródmieście, ul. Rajska 4,88  31,0(24)  68     
    Gd. Wrzeszcz, ul. Legionów  2,94  22,0(24)  69     
    Gd Nowy Port, ul. Na Zaspę  5,44  27,0(24)  68     
    Gd Wrzeszcz Dębinki  3,67  22,0(24)  69     
  pasywny  Gdańsk, Twierdza Wisłoujście  3,62  6,4(m)  100       
NO2  Automatyczny  Gdańsk, Pow. Warszawskich  32,50  174,5(1h); 93,3(24)  97     
    Gdańsk Stogi, ul. Kaczeńce  14,80  99,2(1h); 61,4(24)  97     
    Gdańsk N. Port, ul. Wyzwolenia  18,5  114,6(1h); 68,5(24)  95     
    Gd. Szadółki, ul. Ostrzycka  16,90  114,2(1h); 49,7(24)  96     
    Gd Wrzeszcz, ul. Leczkowa  20,78 14,0 (1h)71,8(24)  93     
  manualny  Gdańsk Morena; ul. Jaś. Dolina  23,76  63,0(24)  97       
    Gd. Śródmieście, ul. Rajska  31,61  74,0(24)  68       
    Gd. Wrzeszcz, ul. Legionów  32,9  85,0(24)  68       
    Gd. Nowy Port, ul. Na Zaspę  25,23  70,0(24)  68       
    Gdańsk Wrzeszcz z Dębinki  27,16  69,0(24)  69       
  pasywny  Gdańsk, Twierdza Wisłoujście  18,50  25,1(m)  100       
PM10  automatyczny  Gdańsk, Pow. Warszawskich  21,11  106,5(24)  97  15   
    Gdańsk Stogi, ul. Kaczeńce  24,84  104,5(24)  98  19   
    Gdańsk N. Port, ul. Wyzwolenia  19,07  125,5(24)  95  16   
    Gdańsk Wrzeszcz, ul. Leczkowa  19,90  115,6(24)  95  16   
    Gd. Szadółki, ul Ostrzycka  24,50  88,4(24)  97  16   
  manualny  Gd Przeróbka, ul. Głęboka  27,75  160,7(24)  96  40   
  manualny  Gd Wrzeszcz, ul. Leczkowa  26,67  167,0(24)  82  30   
  refektomet  Gdańsk Morena, ul. Jaś. Dolina  7,34  56,0(24)  96   
    Gd Śródmieście, ul. Rajska  11,06  77,0(24)  68   
    Gd Wrzeszcz, ul. Legionów  10,45  94,0(24)  68   
    Gdańsk N Port, Na Zaspę  10,06  92(24)  68   
    Gdańsk Wrzeszcz Dębinki  8,85  88(24)  69   
CO  Automatyczny  Gdańsk Nowy Port  366,36  2596,2(8h)  96       
    Gdańsk Szadółki  329,92  1584,2(8h)  96       
    Gdańsk Wrzeszcz  442,72  452280(8h)  95       
ozon  automatyczny  Gdańsk Szadółki  39,27  124,8(8h)  78weg  A2010  D2020   
    Gdańsk Wrzeszcz  40,83  134,8(8h)  96,0weg  A2010  D2020   
AOT40  automatyczny  Gdańsk Szadółki  1414,1    96weg    A2010  D2020   
    Gdańsk Wrzeszcz  3228,7    90weg    A2010  D2020   
benzen  manualny  Gdańsk Śródmieście  1,0    32       
  pasywny  Gdańsk Twierdza Wisłoujście  1,65    100       
Metale w pyle PM10  manualny  Gdańsk, ul. Głęboka  Pb0,06 Cd1,15* Ni2,70* As4,20*             
Metale w pyle PM10  manualny  Gd. Wrzeszcz Leczkowa  Pb0,01 Cd0,36* Ni1,74* As1,13*           
Benzo(a)piren w pyle PM10  manualny  Gdańsk, ul. Głęboka  2,58*           
Benzo(a)piren w pyle PM10  manualny  Gd. Wrzeszcz Leczkowa  2,82*         C    

**) Liczność - ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

*) ng/m

W tabeli zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Nazwa strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
aglomeracja trójmiejska  PL.22.01.z.03 A B C A A A A A A C A(C)  niedotrzymane poziomy dla  pyłu zawieszonego PM10 / niedotrzymane poziomy dla ozonu w przypadku celów długoterminowych (2020 r)

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia .
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2009 opracowanej przez WIOŚ Gdańsk  należący do strefy trójmiejskiej zakwalifikowano  do klasy C, w związku z przekroczeniami stężeń pyłu zawieszonego PM10 zanotowanymi na stacji w Gdańsku Przeróbce, na wszystkich stacjach , w tym na stacji w Gdańsku przy ul. Głębokiej i ul.Leczkowa, odnotowano przekroczenia benzo(a)pirenu w pyle PM10 dla r.2013, poziomy długoterminowe dla ozonu (r.2020) nie zostały dotrzymane na wszystkich stacjach w Trójmieście –klasa D2

Z pełną Oceną roczną jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2009 można zapoznać się na stronie www.gdansk.wios.gov.pl

 

Gdynia

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 5
 • gaz z butli  3
 • gaz z sieci  2
 • olej opałowy  4
 • ciepło z miejskiej sieci   1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) 6
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc)
 • kolektory słoneczne
 • inne:
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie:

 • nazwa Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. Elektrociepłownia Gdyńska EC3
  • moc osiągalna cieplna 470,3MW,
  • moc osiągalna elektryczna 105,2MW
  • nośnik energii - węgiel kamienny

kotłownie:

 • nazwa Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Gdyni ul. Szczecińska 11
  • moc 1,009  MW
  • nośnik energii - gaz
 • nazwa Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Gdyni ul. Dickmana 24
  • moc 0,375 MW,
  • nośnik energii- gaz
Główne źródła emisji

Emisje wg opłat powyżej 5000zł; Rok 2009;

Nazwa; Ładunek [Mg]

MORSKI INSTYTUT RYBACKI SEA FISHERIES INSTITUTE

 • dwutlenek siarki 1,44
 • pyły ze spalania paliw 0,96
 • tlenek węgla 1,92
 • tlenki azotu (NO2) 13,94
 • węglowodory alifatyczne i poch. 1,32
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 0,60
 • Stocznia Marynarki Wojennej S.A.
 • alkohole alifatyczne i pochodne 3,79
 • dwutlenek siarki 4,25
 • dwutlenek węgla 6393,48
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 1,97
 • pyły krzemowe 7,03
 • pyły pozostałe 2,08
 • tlenek węgla 1,56
 • tlenki azotu (NO2) 4,01
 • węglowodory alifatyczne i poch. 8,22
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 21,44
 • RAZEM 

MEBLARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  DĄB

 • alkohole alifatyczne i pochodne 0,63
 • ketony i pochodne 0,77
 • pyły pozostałe 2,72
 • węglowodory alifatyczne i poch. 0,97
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 0,65

Spółdzielnia Pracy Wyrobów Skórzanych im. Jana Kilińskiego

 • ketony i pochodne 1,30

Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT  Sp. z o.o.

 • dwutlenek siarki 32,40
 • dwutlenek węgla 14750
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,31
 • pyły ze spalania paliw 29,49
 • tlenek węgla 164,25
 • tlenki azotu (NO2) 21,97

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w W-wie Z-d Linii Kolejowych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni,

 • dwutlenek siarki 4,53
 • dwutlenek węgla 1446,13
 • pyły ze spalania paliw 6,17
 • tlenek węgla 30,54
 • tlenki azotu (NO2) 0,97

Stocznia Gdynia S.A.

 • alkohole alifatyczne i pochodne 26,35
 • alkoh. pierś. aromat. i pochod. 0,89
 • dwutlenek siarki 0,69343574
 • dwutlenek węgla 2069,81
 • ketony i pochodne 1,76
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 7,25
 • tlenek węgla 0,87
 • tlenki azotu (NO2) 1,23
 • węglowodory alifatyczne i poch. 3,70
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 60,44

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W GDYNI

 • alkohole alifatyczne i pochodne 0,74
 • ketony i pochodne 0,35
 • pyły pozostałe 1,26
 • węglowodory alifatyczne i poch. 2,96
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 1,51

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH  SPÓŁKA AKCYJNA

 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 1,77

Gdynia Container Terminal S.A.  (dawniej WOLNY OBSZAR GOSPODARCZY Spółka Akcyjna )

 • dwutlenek węgla 5,93

RADMOR S.A.

 • alkohole alifatyczne i pochodne 1,06
 • pyły pozostałe 0,84
 • węglowodory alifatyczne i poch. 1,49
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 2,30

OLIVA Centrum Produkcyjne Gdynia Sp. z o.o.

 • alkohole alifatyczne i pochodne 1,35
 • ketony i pochodne 1,90
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 5,65

Energomontaż Północ Gdynia Sp. z o.o.

 • alkohole alifatyczne i pochodne 7,81
 • alkoh. pierś. aromat. i pochod. 1,41
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 0,72
 • pyły pozostałe 2,24
 • tlenek węgla 0,48
 • węglowodory alifatyczne i poch. 1,14
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 12,60

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SANITARNO-PORZĄDKOWYCH "SANIPOR" SP. Z O.O.

 • dwutlenek węgla 178,86
 • tlenki azotu (NO2) 0,54
 • węglowodory alifatyczne i poch. 0,72
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 1,16

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka  z o.o.

 • dwutlenek siarki 111,58
 • dwutlenek węgla 56092,19
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,985
 • pyły ze spalania paliw 77,07
 • tlenek węgla 199,02
 • tlenki azotu (NO2) 98,49

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

 • dwutlenek siarki 1,64
 • dwutlenek węgla 8950,72
 • tlenek węgla 2,05
 • tlenki azotu (NO2) 10,58

SAFE Co. Ltd. Sp.z o.o.

 • alkohole alifatyczne i pochodne 0,85
 • węglowodory alifatyczne i poch. 0,53
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 2,94

CTL "TRANS-PORT" SP.Z O.O. (było PORTOWY ZAKŁAD TRANSPORTU)

 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 3,33
 • pyły pozostałe 4,92
 • węglowodory alifatyczne i poch. 19,27
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 1,51

WUŻ Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia Spółka z o.o.

 • dwutlenek siarki 9,14
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 6,09
 • tlenek węgla 12,18
 • tlenki azotu (NO2) 88,37
 • węglowodory alifatyczne i poch. 8,38
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 3,80

Damen Shipyards Gdynia S.A.

 • alkohole alifatyczne i pochodne 2,37
 • pyły pozostałe 0,57
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 6,03

UNITRANS Sp. z o.o.

 • dwutlenek węgla 3,1795

EUROMAL - Grupa Stoczni Gdynia Sp. z o.o.

 • alkohole alifatyczne i pochodne 2,98
 • węglowodory alifatyczne i poch. 0,48
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 8,75

EURO RUSZTOWANIA - Grupa Stoczni Gdynia Sp. z o.o.

 • dwutlenek węgla 1,1
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 1,55
 • alkohole alifatyczne i pochodne 0,71
 • ketony i pochodne 0,65
 • węglowodory alifatyczne i poch. 1,36
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 2,97

ANTADO Sp. z o.o.

 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 1,86

VISTAL KONSTRUKCJE Sp. z o.o.

 • dwutlenek węgla 48
 • pyły pozostałe 0,79
 • tlenek węgla 0,71
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

MIASTO GDYNIA SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł
według opłat powyżej 2000 zł
 
SO2
166,53
NO2
240,60
CO2
89938,33
CO
414,35
SUMA PYŁÓW
148,71

 
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 10 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego, nie przekracza poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego A -
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji  B Marszałek województwa informuje właściwego ministra o działaniach podejmowanych na rzecz zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4) Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego C Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3, 5)/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚ art. 91a)

 Klasy stref dla celów długotermionowych

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego D1 -
Przekracza poziomu celu długoterminowego D2 Wpisanie osiągnięć celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

 Zestawienie wyników pomiarowych r. 2008

Czynnik Pomiar Miasto Średnia Maks.[1h/24] Pokr. Liczność**) Klasa
a 24 1
SO2 automatyczny Gdynia Pogórze 4,9 75,2, 29,7(24) 98   A A A
  automatyczny Gdynia Redłowo 3,6 51,1, 26,5(24) 54   A A A
    Gdynia-Śród 3,3 20,0(24) 96   A A  
  manualny Gdynia-Karwiny 1,5 9,0(24) 96   A A  
SO2 pasywny Gdynia Redłowo 5,4 17,3(m-c) 67   A    
SO2 pasywny Gdynia Śródmieście 8,9 39,6(m-c) 92   A    
NO2 automatyczny Gdynia Pogórze 13,8 140,6, 44,8(24) 90   A A  
    Gdynia Redłowo 11,3 70,6, 27,6(24) 74   A A  
    Gdynia Śródmieście 21,9 118,7, 70,7(24) 97   A A  
  manualny Gdynia, ul. Piłsudzkiego 42,6 81,0(24) 65   B    
    Gdynia Karwiny 21,3 106,0(24) 96   A    
NO2 manualny Gdynia Śród Żwirki i Wigury 24,5 89(24) 96   A    
NO2 pasywny Gdynia Redłowo 17,7 49,3(24) 75   A    
NO2 pasywny Gdynia Śródmieście 25,1 45,2(m-c) 100   A    
PM10 automatyczny Gdynia Śródmieście 33,8 200(24) 99 51 A C  
    Gdynia Redłowo 16,6 58(24) 74 2 A A  
    Gdynia Pogórze 22,0 113(24) 97 16 A A  
  manualny Gdynia ul. Piłsudzkiego 21,7 120(24) 63 7 A A  
  refektomet Gdynia Śród. 7,0 51(24) 96 1 A A  
    Gdynia Karwiny 4,5 27 96 0 A A  
CO automatyczny Gdynia Pogórze 303,6 1904,7(8h) 98   A    
ozon automatyczny Gdynia Pogórze 53,1 126,2(8h) 99 4 A 2010 C 2020  
    Gdynia Redłowo 61,6 145,0(8h) 74,0 4 A 2010 C 2010  
AOT40 automatyczny Gdynia Pogórze 12444,5 7885,4 97 wegetacja   A C  
    Gdynia Redłowo 19510,2 8783,2 100 wegetacja   A C  
benzen automatyczny Gdynia Śródmieście 1,3   97   A    
  manualny Gdynia ul. Piłsudzkiego 1,9   31   A    
benzen pasywny Gdynia Redłowo 1,8   67   A    
benzen pasywny Gdynia Śródmieście 2,1   92   A    
metale w pyle PM10 manualny Gdynia Śródmieście, ul. Żwirki i Wigury

Pb 0,03

Cd 0,7

Ni 1,2

As 1,0

 

      A    
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Gdynia Śródmieście, ul. Piłsudzkiego 1,4       C    

* ng/m3

**) Liczność - ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Zestawienie wyników pomiarowych r. 2009

Czynnik Pomiar Miasto Średnia [µg/m³] Maks.[1h/24] [µg/m³] Pokr. % Liczność**) Klasa
a 24 1
SO2 automatyczny Gdynia Pogórze Porębskiego 3,59 135,0 17,0(24) 97   A A A
    Gdynia-Śród ŻiW 2,63 8,0(24) 95   A A  
  manualny Gdynia-Karwiny Staffa 1,76 5,0(24) 95   A A  
NO2 automatyczny Gdynia Pogórze 13,70 116,7, 45,0(24) 97   A A  
  manualny Gdynia, ul. Piłsudzkiego 38,4 66,0(24) 67   A    
 NO2   Gdynia Karwiny 19,26 52,0(24) 95   A    
 PM10 automatyczny  Gdynia Pogórze 22,43 93,6(24) 98 15 A A  
 PM10 manualny Gdynia ul. Piłsudzkiego 20,91 104,5(24) 69 9 A A  
  refektomet Gdynia Śród. 6,20 66,0(24) 95 1 A A  
PM10    Gdynia Karwiny 4,63 31,0(24) 95 0 A A  
CO automatyczny Gdynia Pogórze 366,36 1534,2(8h) 97   A    
ozon automatyczny Gdynia Pogórze 47,03 131,7(8h) 98 3 A 2010 D2 2020  
AOT40 automatyczny Gdynia Pogórze 12444,5 2006 2415,1 2009 97 wegetacja   A 2010 D2 2020  
benzen manualny Gdynia ul. Piłsudzkiego 1,38   32   A    
metale w pyle PM10 manualny Gdynia Śródmieście, ul. Żwirki i Wigury

Pb 0,06

Cd 0,6*

Ni 2,33*

As 3,46*

 

      A    
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Gdynia Śródmieście, ul. Piłsudzkiego 3,44*       C    

*[ng/m3]

**) Liczność - ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

W tabeli zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Nazwa strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
aglomeracja trójmiejska PL.22.01.a.03 A B C A A A A A A C  A(C) niedotrzymane poziomy dla  pyłu zawieszonego PM10 / ,poziomy docelowe dla benzo-(a)pirenu,niedotrzymane poziomy dla ozonu w przypadku celów długoterminowych (2020 r)

W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2009 opracowanej przez WIOŚ Gdynię należącą do strefy trójmiejskiej zakwalifikowano  do klasy C, w związku z przekroczeniami stężeń pyłu zawieszonego PM10 zanotowanymi na stacji w Gdańsku Przeróbce, na wszystkich stacjach , w tym na stacji w Gdyni przy ul. Piłsudskiego, odnotowano przekroczenia benzo(a)piranu w pyle PM10 dla r.2013, poziomy długoterminowe dla ozonu (r.2020) nie zostały dotrzymane na wszystkich stacjach w Trójmieście –klasa D2
Z pełną Oceną roczną jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2009 można zapoznać się na stronie www.gdansk.wios.gov.pl

 

 

 

Powiat Bytowski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 4-5
 • gaz z sieci 6
 • olej opałowy 4-5
 • ciepło z miejskiej sieci 2-3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy  2-3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6
 • kolektory słoneczne 6
 • inne: 6
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie

 • brak

kotłownie

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. w Bytowie, 24 MW, miał węglowy
 • Zakład Energetyki Cieplnej w Miastku, 7,62 MW, miał węglowy
Główne źródła emisji

Emisja wg opłat powyżej 5000zł
Rok 2009
Nazwa
Ładunek [Mg]
KOGA spółka z o.o.
ketony i pochodne
0,92
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
0,42
Zakład Energetyki Cieplnej
dwutlenek siarki
62,12
dwutlenek węgla
10293,86
pyły węglowo-grafitowe,sadza
1,61
pyły ze spalania paliw
45,53
tlenek węgla
122,16
tlenki azotu (NO2)
17,39
Przed. Prod. Handlowo-Hurtowe Metals Works - Stanisław Malek
alkohole alifatyczne i pochodne
0,46
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
4,81
Zakład Produkcyjno-Usługowy WIRAX Wiesław Maczacza
pyły pozostałe
0,61
węglowodory alifatyczne i poch.
2,42
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
3,15
GCB DOMSTAL MIASTKO S.A.
alkohole alifatyczne i pochodne
1,74
dwutlenek węgla
145,69
tlenki azotu (NO2)
0,46
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
5,49
PREFABET Osława Dąbrowa S.A.
dwutlenek siarki
21,42
dwutlenek węgla
8078,99
pyły cem-wap i mat.ogniotrw.
3,46
pyły węglowo-grafitowe,sadza
0,62
pyły ze spalania paliw
12,56
tlenek węgla
76,94
tlenki azotu (NO2)
15,38
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czarnej Dąbrówce
dwutlenek siarki
3,55
dwutlenek węgla
1026,56
pyły ze spalania paliw
4,10
tlenek węgla
23,09
tlenki azotu (NO2)
0,51
POLMOR Sp. z o. o.
alkohole alifatyczne i pochodne
18,58
dwutlenek siarki
0,94
dwutlenek węgla
273,65
kw.org. ich związki i pochodne
0,93
pyły pozostałe
0,48
tlenki azotu (NO2)
0,83
węglowodory alifatyczne i poch.
2,82
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
15,06
Gospodarstwo Rolne Ferma Suchorze
amoniak
0,96
dwutlenek siarki
1,31
dwutlenek węgla
289,95
pyły ze spalania paliw
0,94
tlenek węgla
8,24
Łąccy - Kołczygłowy Spółka z o.o.
alkohole alifatyczne i pochodne
1,54
ketony i pochodne
0,85
kw.org. ich związki i pochodne
1,61
pyły pozostałe
4,62
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
0,79
STAKOM Sp. z o.o.
alkohole alifatyczne i pochodne
0,59
węglowodory alifatyczne i poch.
1,69
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
10,84
DEJCOMP - LAMINATY
Jerzy Dudziak
ketony i pochodne
1,42
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
0,71
DRUTEX S. A.
węglowodory alifatyczne i poch.
29,79

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT BYTOWSKI
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł.
SO2
89,71
CO2
20108,71
CO
231,25
NO2
34,78
SUMA PYŁÓW
74,94

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego, nie przekracza poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego A -
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji B

Marszałek województwa informuje właściwego ministra o działaniach podejmowanych na rzecz zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)  Przekracza poziom dopuszczalny powiększony

Przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego C Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3,5)/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚ art. 91a)

Klasy stref dla celów długoterminowych.

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego D1 -
Przekracza poziom celu długoterminowego D2 Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

Zestawienie wyników pomiarowych za rok 2008

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia µg/m³

Maks m-c

Pokr.

Klasa

NO2

 

 

 

 

 

 

 

 

pasywna

 

 

 

 

 

 

 

 

Bytów ul. Szarych Szeregów

7,1

10,9

100

A

Bytów ul. Armii Krajowej

12,0

15,5

100

A

Miastko ul. Wybickiego

12,6

16,4

100

A

Miastko ul. Dworcowa

9,8

15,6

100

A

Miastko ul. JPII

12,6

18,9

100

A

Kołczygłowy

6,3

8,2

100

A

Lipnica

6,2

8,7

100

A

Studzienice

5,7

9,1

100

A

Trzebielino

7,5

10,2

100

A

Tuchomie

8,8

12,6

100

A

Dretyń

7,5

9,4

100

A

         
benzen

pasywny 

Bytów 3,1 - 100 A

 

 

Miastko ul. Dworcowa 3,0 - 100 A
    Miastko ul. JPII 2,5 - 100 A
    Kołczygłowy 2,2 - 100 A
    Trzebielino 1,7 - 100 A

 • Zestawienie wyników pomiarowych z r.2009

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia µg/m³

Maks m-c

Pokr.

Klasa

NO2

 

 

 

 

 

 

 

 

pasywna

 

 

 

 

 

 

 

 

Bytów ul. Szarych Szeregów

7,20

11,9

100

A

Bytów ul. Armii Krajowej

11,40

19,0

100

A

Miastko ul. Wybickiego

12,40

19,1

100

A

Miastko ul. Dworcowa

10,20

17,0

100

A

Miastko ul. JPII

11,30

19,1

100

A

Kołczygłowy

6,60

12,3

100

A

Lipnica

5,40

9,3

100

A

Studzienice

5,20

8,5

100

A

Trzebielino

6,90

11,4

100

A

Tuchomie

7,80

12,8

100

A

Dretyń

6,60

10,1

91,7

A

         
benzen pasywny  Bytów 4,20 - 100 A
    Miastko ul. Dworcowa 3,40 - 100 A
    Miastko ul. JPII 3,20 - 100 A
    Kołczygłowy 2,50 - 100 A
    Trzebielino 2,00 - 100 A

W tabeli zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Nazwa strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
strefa bytowsko-chojnicka PL.22.03.z.03 A A A A A A A A A A    

W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2009 opracowanej przez WIOŚ, strefę bytowsko-chojnicką  do której należy  powiat bytowski, chojnicki i człuchowski , zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej).
Do klasy D2 zakwalifikowano całe woj.pomorskie, dla O3- poziom długoterminowy (2020) pod względem ochrony zdrowia i ochrony roślin .
Pełne dane na stronie www.gdansk.wios.gov.pl

 

Powiat Chojnicki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Brak danych z powiatu.

Dane z r.2008

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 3
 • gaz z sieci 1
 • olej opałowy 4
 • ciepło z miejskiej sieci 4

 

Główne obiekty energetyczne

Brak danych z powiatu.

Dane z r.2008

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. , Chojnice , ul. Ceynowy 15

 • nominalna moc cieplna ciepłowni 34,85 MWt: kocioł WLM 5 o mocy 5,0 MW ( 5,815 MWtopalany miałem węglowym ), 3 kotły WR 5 o mocy 5,0 MW każdy ( 5,815 MWt opalane miałem węglowym), kocioł WR 10 o mocy 10 MW ( 11,63 MWt opalany miałem węglowym ),
 • roczne zużycie paliwa ( miału węglowego ) ca 14884 Mg/a,
 • kotły podłączone do 3 emitorów o wysokości 65,0 m , średnicy 0,80 m ( E – 1 Kocioł WLM 5 i WR – 5 , czas pracy 8760 h/rok ,  E – 2 , 2 kotły WR – 5 , czas pracy 5000 h/rok , E – 3 kocioł WR 10 , czas pracy 5000 h/rok. Emitory 1, 2 i 3 podłączone do odpylaczy bateryjno-cyklonowych o skuteczności odpylania do 85 %.
 • Kotłownia podlega pod standardy emisyjne dla kotłowni o mocy od 5 do 50 MW opalanych węglem kamiennym.

Rindipol S.A. , ul. Przemysłowa 13 , 89 – 620 Chojnice.

 • nominalna moc cieplna 20,06 MWt : kocioł na biomasę typ. 13-16.57000-65000 o mocy  6 , 5 MW ( 7,56 MWt ) JANFORSEN ENERGI SYSTEM AB SZWECJA , 2 kotły opalane olejem opałowym niskosiarkowym WAR – 2 typu HWV – 500 o mocy 5,0 MW każdy ( 6,25 MWt ) FUO RUMIA , 2 kotły wodne WLM – 5 opalane węglem kamiennym o mocy 5 MW ( 5, 819 MWt ) eksploatowane do lutego 2005 r.
 • Kocioł na biomasę podłączony do emitora E – 1 o wysokości 25 m , średnicy 0,80 (czas pracy 8760 h/rok ) , kocioł na olej opałowy HWV – 500 FUO RUMIA podłączony do emitora E-2 o wysokości 25 m , średnicy 0,60 m ( czas pracy 1500 h/rok ) , kocioł na olej opałowy HWV – 500 FUO RUMIA podłączony do emitora E-3 ( czas pracy 1500 h/rok ). Urządzenia ochrony powietrza E-1 elektrofiltr V.A.S. o skuteczności odpylania 92,50 % , emitory E-2 i E-3 brak urządzeń oczyszczających. Kotłownia podlega pod standardy emisyjne dla kotłowni o mocy od 5 MW od 50 MW opalanych biomasą i olejem opałowym.

„Klose” Czerska Fabryka Mebli Sp. z o.o. ul. Szkolna 13

 • ciepłownia na odpady drzewne , kocioł parowy P2 o mocy 2,0 MW ( 3,08 MWt ) oraz 2 kotły E – 125 o mocy 2,0 MW każdy ( 2,86 MWt ) podłączone do emitora E-1 o wysokości 60,5 m ,średnicy 1,25 m Przez 2 miesiące w roku pracują 3 wymienione kotły , przez pozostałe 5 miesięcy sezonu grzewczego 2 kotły E-125 , w sezonie letnim 1 kocioł E-125. Z kotłami współpracują cyklony MGK-20 o sprawności odpylania do 85 %. Kotłownia  podlega obowiązkowi zgłoszenia , natomiast nie jest wymagana decyzja o dopuszczalnej emisji .   

„Floors” Sp. z o.o. ul. 2 lutego 10 , 89 – 632 Brusy

 • kotłownia na rozdrobnione odpady drzewne , kocioł typu CMT/F o mocy grzewczej 2,9 MW oraz 2 kotły Buderus o mocy grzewczej 600 KW każdy opalane olejem opałowym Ekoterm.  Kotłownia ogrzewa zakład Floors Sp. z o.o. , pobliską szkołę podstawową przy ul. Ogrodowej oraz Kaszubskie Osiedle Mieszkaniowe Przedmiotowa instalacja wymaga zgłoszenia. Przedmiotowa ciepłownia zastąpiła kotłownie Gminnego Zakładu Oświaty przy ul. 4 Marca.

Ciepłownia ze spalarnią przy Szpitalu Specjalistycznym im. J.K.  Łukowicza w Chojnicach

 • kotłownia olejowo – gazowa o mocy 6,82 MW wytwarzająca ciepłą wodę dla szpitala i Osiedla Leśnego oraz parę technologiczną dla szpitala – 3 kotły wodne o mocy 1780 KW każdy i 2 kotły parowe o mocy 785 KW każdy opalane gazem lub olejem opałowym , spalarka odpadów SP – 100 L opalana gazem – obecnie nie funkcjonuje.
 • Kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kłos” , Nieżychowice , 89 – 600 Chojnice
 • 2 kotły wodne Rumia o mocy 147 KW każdy oraz kocioł wodny UKS-200 o mocy 200 , KW podłączone do     emitora E-1 o wysokości 26 m i średnicy 0,8 m. Urządzenie odpylające: czopuch o sprawności odpylania 20%

Kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kłos” , Nieżychowice , 89 – 600 Chojnice

 • 2 kotły wodne Rumia o mocy 147 KW każdy oraz kocioł wodny UKS-200 o mocy 200 KW podłączone do emitora E-1 o wysokości 26 m i średnicy 0,8 m. Urządzenie odpylające: czopuch o sprawności odpylania 20%
Główne źródła emisji
 • Emisja wg opłat powyżej 5000zł; Rok 2009
 • Nazwa; Ładunek [Mg]

 

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"

 • dwutlenek siarki 3,02
 • dwutlenek węgla 540,26
 • pyły ze spalania paliw 3,78
 • tlenek węgla 12,15

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

 • dwutlenek węgla 1856,50
 • tlenki azotu (NO2) 1,81

Spółdzielnia Inwalidów im. H.Derdowskiego

 • alkoh. pierś. aromat. i pochod. 0,91

Spółdzielnia Inwalidów "RÓWNOŚĆ" Zakład Pracy Chronionej,

 • dwutlenek siarki 1,28
 • dwutlenek węgla 320
 • pyły ze spalania paliw 1,49
 • tlenek węgla 7,2
 • tlenki azotu (NO2) 0,24

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż Kazimierz Ginter Zakład Pracy Chronionej

 • dwutlenek siarki 1,18
 • dwutlenek węgla 313,55
 • pyły ze spalania paliw 1,45
 • tlenek węgla 4,07

Fabryka Mebli Sękowski , Bogdan Sękowski

 • tlenek węgla 0,49
 • węglowodory alifatyczne i poch. 1,02
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 1,04

Zakłady Mięsne SKIBA Andrzej Skiba

 • dwutlenek węgla 2083,80
 • kw.org. ich związki i pochodne 0,87
 • substancje organiczne 1,91
 • tlenki azotu (NO2) 1,35
 • węglowodory alifatyczne i poch. 0,63

FIRMA RODZINNA DRO-BET MUSOLF Sp. z o.o.

 • dwutlenek siarki 0,49
 • dwutlenek węgla 354,55
 • tlenki azotu (NO2) 0,52

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych  "Mostostal - Chojnice"  Spółka Akcyjna

 • alkohole alifatyczne i pochodne 9,54
 • alkoh. pierś. aromat. i pochod. 1,27
 • aminy i pochodne 3,25
 • dwutlenek węgla 20,79
 • ketony i pochodne 0,43
 • kw.org. ich związki i pochodne 0,78
 • pyły pozostałe 0,37
 • węglowodory alifatyczne i poch. 0,57
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 39,85
 • związki izocykliczne 0,94

RAZEM 

SOLANUM Roman Miłaszewski Gorzelnia Rolnicza Gockowice

 • dwutlenek siarki 2,73
 • dwutlenek węgla 684
 • pyły ze spalania paliw 3,62
 • tlenek węgla 15,39

KLOSE Czerska Fabryka Mebli Spółka  z o.o.

 • alkohole alifatyczne i pochodne 18,83
 • etery i pochodne 2,15
 • ketony i pochodne 8,34
 • kw.org. ich związki i pochodne 0,45
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 6,47

RAZEM 
Zakład Budowy Maszyn "ZREMB - Chojnice" S.A.

 • pyły pozostałe 4,34
 • substancje organiczne 12,10
 • tlenek węgla 0,64
 • tlenki azotu (NO2) 1,55

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

 • dwutlenek siarki 124,52
 • dwutlenek węgla 27809,25
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,87
 • pyły ze spalania paliw 10,70
 • tlenek węgla 57,46
 • tlenki azotu (NO2) 36,57

COMPTE FOR TECH sp. z o. o.

 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 2,61

Spółdzielnia Mieszkaniowa "KŁOS"

 • dwutlenek siarki 1,07
 • dwutlenek węgla 224
 • pyły ze spalania paliw 2,18
 • tlenek węgla 5,04

Polcom Collection Gabriela Słomińska

 • alkohole alifatyczne i pochodne 1,24
 • węglowodory alifatyczne i poch. 0,71
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 2,61

CREMO POL spółka z o.o.

 • ketony i pochodne 6,32
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 13,99

Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo - Lokatorska "ORION" w Ogorzelinach

 • dwutlenek siarki 0,71
 • dwutlenek węgla 177,8
 • pyły ze spalania paliw 0,92
 • tlenek węgla 4,00

SEKO  S.A.

 • alkohole alifatyczne i pochodne 0,46
 • kw.org. ich związki i pochodne 4,24
 • węglowodory alifatyczne i poch. 3,49
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 0,48

Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Brusach Spółka z o.o.

 • dwutlenek siarki 2,15
 • dwutlenek węgla 694,58
 • pyły ze spalania paliw 0,58
 • tlenek węgla 15,62
 • tlenki azotu (NO2) 0,52

MEBLIK sp. z o.o.

 • alkohole alifatyczne i pochodne 2,64
 • ketony i pochodne 0,61
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 2,48

POLIPOL MEBLE Sp. z o.o.

 • alkohole alifatyczne i pochodne 1,37
 • ketony i pochodne 1,79
 • węglowodory alifatyczne i poch. 3,76
 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 1,05

Rindipol S.A.

 • dwutlenek siarki 3,50
 • dwutlenek węgla 414,74
 • pyły ze spalania paliw 1,04
 • tlenki azotu (NO2) 6,77
 • RAZEM 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność"  w Silnie

 • dwutlenek siarki 1,26
 • dwutlenek węgla 264
 • pyły ze spalania paliw 2,23
 • tlenek węgla 5,94

CORSIVA  YACHTING ARTUR  GRUGEL

 • węgl. pierś.,aromat. i pochod. 0,99
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT CHOJNICKI
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł.
SO2
141,98
CO2
35757,85
CO
129,11
NO2
50,84
Suma pyłów
92,49

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego, nie przekracza poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego A -
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji B

Marszałek województwa informuje właściwego ministra o działaniach podejmowanych na rzecz zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)  Przekracza poziom dopuszczalny powiększony

Przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego C Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3,5)/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚ art. 91a)

Klasy stref dla celów długoterminowych.

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego D1 -
Przekracza poziom celu długoterminowego D2 Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

 Zestawienie wyników pomiarowych  z r. 2008

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia µg/m³

Maks. µg/m³

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a 24 1

 

 

 

SO2

manualny

Chojnice,

4,2

26,0(24)

63

 

A

A

 

NO2

manualny

Chojnice

24,0

87,0(24)

60

 

A

 

 

 

pasywny

Konarzyny

5,9

6,4 (m)

100 

 

A

 

 

 

 

Czersk, ul. Szkolna

8,7

11,9(m)

100

 

A

 

 

 

 

Czersk, ul. Chojnicka

13,6

16 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Bory Tucholskie

3,9

6,6 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice Pl. Piastowski

17,4

23,8 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice, ul. Gdańska

11,1

13,9 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice, ul. Bytowska

9,5

20,6 (m)

92

 

A

 

 

 

 

Brusy

8,3

13,3 (m)

100

 

A

 

 

PM10

refektomet,

Chojnice, ul. Szpitalna

22,4

147 (24)

64

17

A

A

 

benzen

pasywny

Czersk

2,2

 

100

 

A

 

 

 

 

Brusy

3,0

 

100

 

A

 

 

 

 

Bory Tucholskie

1,0

 

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice, ul. Gdańska

1,8

 

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice, Pl. Piastowski

3,2

 

100

 

A

 

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

 Zestawienie wyników pomiarowych  z r. 2009

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia µg/m³

Maks. µg/m³

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a 24 1

 

 

 

SO2

manualny

Chojnice

4,31

48,00(24)

63

 

A

A

 

NO2

manualny

Chojnice

21,41

80,0(24)

64

 

A

 

 

 

pasywny

Konarzyny

7,0

11,8 (m)

100 

 

A

 

 

 

 

Czersk, ul. Szkolna

9,60

16,4(m)

100

 

A

 

 

 

 

Czersk, ul. Chojnicka

12,90

17,9 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Bory Tucholskie

4,20

9,3 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice ul. Gdańska

8,60

14,1 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice, Pl. Piastowski

18,10

23,4 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice, ul. Bytowska

10,00

15,4 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Brusy

8,30

13,5 (m)

100

 

A

 

 

PM10

refektomet,

Chojnice, ul. Szpitalna

22,31

166,0 (24)

62

26

A

A

 

benzen

pasywny

Czersk

2,70

 

100

 

A

 

 

 

 

Brusy

3,30

 

100

 

A

 

 

 

 

Bory Tucholskie

1,00

 

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice, ul. Gdańska

1,8

 

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice, Pl. Piastowski

4,40

 

100

 

A

 

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

 W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

 

Nazwa strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
strefa bytowsko - chojnicka PL.22.03.z.03 A A A A A A A A A A    

W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2009 opracowanej przez WIOŚ, strefę bytowsko-chojnicką  do której należy  powiat bytowski, chojnicki i człuchowski, zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej).
Do klasy D2 zakwalifikowano całe woj.pomorskie, dla O3- poziom długoterminowy (2020) pod względem ochrony zdrowia i ochrony roślin .
Pełne dane na stronie www.gdansk.wios.gov.pl

Powiat Człuchowski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe -1
 • gaz z butli - 6
 • gaz z sieci -5
 • olej opałowy  -4
 • ciepło z miejskiej sieci - 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) - 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) - 7
 • kolektory słoneczne - 8
 • inne:
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie

 • nazwa  Biogazownia Rolnicza w Pawłówku
 • nazwa Biogazownia Rolnicza w Płaszczycy

kotłownie

 • nazwa KR1. moc 33 MW nośnik energii miał węglowy
 • nazwa Osiedle Młodych moc 0,6MW nośnik miał energii węglowy
 • nazwa Słowackiego moc 0,09MW nośnik energii miał węglowy
 • nazwa Słowackiego moc 0,06 MW nośnik energii miał węglowy
 • nazwa Słowackiego moc 0,04MW nośnik energii miał węglowy
 • nazwa Słowackiego moc 0,055 MW nośnik energii olej opałowy
 • nazwa Wojska Polskiego moc 0,13 MW nośnik energii gaz ziemny
 • nazwa Kotłownia na biomasę w Przechlewie moc 5 MW nośnik energii słoma
 • nazwa Kotłownia osiedlowa w Koczale moc 5 MW nośnik energii brak danych
 • nazwa Kotłownia w Rzeczenicy moc 5 MW nośnik energii zrębki defibracyjne
 • nazwa Kotłownia K1 SEEGER DACH sp.z o.o. Rzeczenica moc 3,9 MW nośnik energii trociny
 • nazwa Kotłownia K2  SEEGER DACH sp.z o.o. Rzeczenica moc 0,45 MW nośnik energii trociny
 • nazwa Kotłownia OSP Rzeczenica moc 0,21 MW nośnik energii drewno opałowe
 • nazwa Kotłownia szkolna Międzybórz moc 0,3 MW nośnik energii drewno opałowe
Główne źródła emisji

Emisje wg opłat powyżej 5000zł
Rok 2009
Nazwa
Ładunek [Mg]
Zakład Produkcyjno-Handlowy
Cecylia Kapelska
alkohole alifatyczne i pochodne
2,15
ketony i pochodne
0,6
pyły pozostałe
0,41
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
0,65
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe"ROLPAKO" - Sp. z o.o.
dwutlenek siarki
14,94
dwutlenek węgla
2859,4
pyły ze spalania paliw
3,90
tlenek węgla
64,33
tlenki azotu (NO2)
1,42
Spółdzielnia Mieszkaniowa "NADZIEJA"
dwutlenek siarki
8,43
dwutlenek węgla
1110,02
pyły ze spalania paliw
5,27
tlenek węgla
24,97
tlenki azotu (NO2)
0,55
PROMET Sp.z o.o. Produkcja Metalowa,
alkohole alifatyczne i pochodne
1,04
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
0,66
Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego "Poltarex" Sp. z o.o. w Lęborku Tartak w Nowej Wsi
pyły pozostałe
10,56
Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego "Poltarex" Sp. z o.o. w Lęborku Tartak
w Polnicy
pyły pozostałe
8,34
RADPOL S.A. Zaklad Osprzetu Termokurczliwego
dwutlenek siarki
1,69
dwutlenek węgla
372,04
pyły ze spalania paliw
1,82
tlenek węgla
3,53
tlenki azotu (NO2)
0,71
Poldanor S.A.
aldehydy alifatyczne i pochodne
7,41
amoniak
63,22
dwutlenek węgla
19674,66
metan
294,68
pyły pozostałe
34,04
tlenek węgla
37,74
tlenki azotu (NO2)
61,97
węglowodory alifatyczne i poch.
0,53
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
0,50
Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy.
dwutlenek siarki
12,48
dwutlenek węgla
2572,5
pyły ze spalania paliw
6,495
tlenek węgla
12,25
tlenki azotu (NO2)
4,9
Przedsiębiorstwo Komunalne Człuchów Spółka z o.o.
dwutlenek siarki
45,28
dwutlenek węgla
15688,46
pyły ze spalania paliw
57,01
tlenek węgla
36,61
tlenki azotu (NO2)
27,30
Pol-Dróg Człuchów sp. z o.o.
dwutlenek siarki
6,83
dwutlenek węgla
917,67
pyły ze spalania paliw
1,40
pyły pozostałe
0,31
tlenek węgla
0,49
tlenki azotu (NO2)
4,02
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o. w Czarnem
dwutlenek siarki
20,26
dwutlenek węgla
4525,05
pyły ze spalania paliw
11,82
tlenek węgla
21,54
tlenki azotu (NO2)
 
8,61
 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT CZŁUCHOWSKI
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł
według opłat powyżej 2000 zł
SO2
110,31
CO2
47719,82
CO
201,52
NO2
109,51
Suma pyłów
142,27

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego, nie przekracza poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego A -
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji B

Marszałek województwa informuje właściwego ministra o działaniach podejmowanych na rzecz zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)  Przekracza poziom dopuszczalny powiększony

Przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego C Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3,5)/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚ art. 91a)

Klasy stref dla celów długoterminowych.

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego D1 -
Przekracza poziom celu długoterminowego D2 Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

Rok 2008

 Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia µg/m³

Maks. µg/m³

Pokr. %

Klasa

NO2

pasywny

Człuchów, ul. Słowackiego

9,1

14,2(m)

100

A

Człuchów, ul. Wojska Polskiego

13,4

20,4(m)

100

A

Czarne, ul. Zamkowa

6,2

11,3(m)

100

A

Czarne, ul. Moniuszki

7,5

15,5(m)

100

A

Debrzno, ul. Niepodległości

7,1

11(m)

100

A

Debrzno, ul. Balickiego

5,8

10(m)

100

A

Koczała

5,5

8,7(m)

100

A

Przechlewo

8,2

12,7(m)

100

A

Rzeczenica

9,9

12,8(m)

100

A

benzen

pasywny

Człuchów, ul. Słowackiego

2,2

-

100

A

 

pasywny

Człuchów, ul. Wojska Polskiego

2,7

-

100

A

 

pasywny

Czarne

2,1

-

100

A

 

pasywny

Debrzno

2,2

-

100

A

 

pasywny

Rzeczenica

3,1

-

100

A

 Rok 2009

 Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia µg/m³

Maks. µg/m³

Pokr. %

Klasa

NO2

pasywny

Człuchów, ul. Słowackiego

9,2

14,8(m)

100

A

Człuchów, ul. Woj. Polskiego

12,60

20,3(m)

100

A

Czarne, ul. Zamkowa

6,30

10,7(m)

100

A

Czarne, ul. Moniuszki

6,90

13,0(m)

100

A

Debrzno, ul. Niepodległości

7,70

15,6(m)

100

A

Debrzno, ul. Bałtycka

7,30

16,2(m)

100

A

Koczała

5,40

10,0(m)

100

A

Przechlewo

8,30

15,9(m)

100

A

Rzeczenica

10,90

17,8(m)

100

A

benzen

pasywny

Człuchów, ul. Słowackiego

2,30

-

100

A

 

pasywny

Człuchów, ul. Wojska Polskiego

2,80

-

100

A

 

pasywny

Czarne

2,90

-

100

A

 

pasywny

Debrzno

2,80

-

100

A

 

pasywny

Rzeczenica

3,60

-

100

A

 W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Nazwa strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
strefa bytowsko - chojnicka PL.22.03.z.03 A A A A A A A A A A    

W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2009 opracowanej przez WIOŚ, strefę bytowsko-chojnicką  do której należy  powiat bytowski, chojnicki i człuchowski, zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej).
Do klasy D2 zakwalifikowano całe woj.pomorskie, dla O3- poziom długoterminowy (2020) pod względem ochrony zdrowia i ochrony roślin .
Pełne dane na stronie www.gdansk.wios.gov.pl

Powiat Gdański

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe - 1
 • gaz z butli - 3
 • gaz z sieci - 4
 • olej opałowy - 5
 • ciepło z miejskiej sieci - 3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - brak danych 
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła - 6
 • kolektory słoneczne - 6
Główne obiekty energetyczne

a) elektrociepłownie –                                     brak

 
b) kotłownie –
 

Lp.
Nazwa
Adres
Moc [MW]
Nośnik energii
1.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Niepodległości 9
Pruszcz Gdański
<1,4
gaz ziemny wysokometanowy
2.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Chopina 34
Pruszcz Gdański
>5
olej opałowy lekki
3.
Przedszkole Niepubliczne „Jedynaczka”
ul. Kochanowskiego 8
Pruszcz Gdański
<1,4
gaz ziemny wysokometanowy
4.
Szkoła Podstawowa Nr 3
Matejki 1
Pruszcz Gdański
1,4
olej opałowy lekki
5.
Urząd Miasta
ul. Grunwaldzka 20
Pruszcz Gdański
<1,4
gaz ziemny wysokometanowy
6.
Zespół Szkół Nr 4
ul. Kasprowicza 16
Pruszcz Gdański
<1,4
gaz ziemny wysokometanowy
7.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
ul. Niemcewicza 1
Pruszcz Gdański
>5
gaz ziemny wysokometanowy/ olej opałowy lekki
8.
"Promex" Sp.j. Wspólne Przedsiębiorstwo T. Ciarkowski i M. Czechowski
Spacerowa 22
83-010 Straszyn
3,3
miał węglowy

Główne źródła emisji

Kategoria cenowa
Opłata za emisję
Nazwa
Ładunek [Mg]
KOMERS INTERNATIONAL Franciszek Mądry
dwutlenek węgla
3562,69
tlenek węgla
0,48
tlenki azotu (NO2)
3,48
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "POMKOL" Spółka z o.o.
dwutlenek siarki
1,67
dwutlenek węgla
214,95
pyły krzemowe
0,44
pyły węglowo-grafitowe,sadza
0,52
pyły ze spalania paliw
1,46
tlenek węgla
11,66
CROWN Packaging Polska Spółka z o.o.
alkohole alifatyczne i pochodne
2,72
amoniak
0,46
dwutlenek węgla
2499,79
tlenek węgla
78,27
tlenki azotu (NO2)
5,60
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
1,42
Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze "PEC" Spółka z o.o.
dwutlenek węgla
2727,84
tlenek węgla
0,40
tlenki azotu (NO2)
2,48
Wspólne Przedsiębiorstwo "Promex" Spółka Jawna T.Ciarkowski, M.Czechowski
dwutlenek siarki
19,16
dwutlenek węgla
9471,38
pyły węglowo-grafitowe,sadza
0,96
pyły ze spalania paliw
58,86
tlenek węgla
63,78
tlenki azotu (NO2)
13,69
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
dwutlenek siarki
4,10
dwutlenek węgla
641
pyły ze spalania paliw
3,14
tlenek węgla
14,42
Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIOSNA"
dwutlenek siarki
5,50
dwutlenek węgla
1444,38
pyły ze spalania paliw
6,23
tlenek węgla
13,75
tlenki azotu (NO2)
2,75
RAZEM
 
GALEON Sp. z o.o. Sp. k.
ketony i pochodne
7,26

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT GDAŃSKI
 SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł.
SO2
30,55
CO2
20562,04
CO
182,80
NO2
28,46
SUMA PYŁÓW
72,04

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego, nie przekracza poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego A -
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji B

Marszałek województwa informuje właściwego ministra o działaniach podejmowanych na rzecz zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)  Przekracza poziom dopuszczalny powiększony

Przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego C Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3,5)/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚ art. 91a)

Klasy stref dla celów długoterminowych.

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego D1 -
Przekracza poziom celu długoterminowego D2 Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

Zestawienie wyników pomiarowych za rok 2008

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max. µg/m³ Pokr. % Liczność*) Klasa
a 24 1
SO2 manualny Pruszcz Gdański 0,9 7,0(24) 97   A A  
  pasywny Pruszcz Gdański ul. Plater 8,3 36,1(m) 100   A    
    Pruszcz Gdański ul. 10 Lutego 7,1 36,6(m) 100   A    
    Przejazdowo 4,7 14,3(m) 100   A    
    Pszczółki 6,7 27,1(m) 100   A    
    Kiezmark 3,1 5,3(m) 100   A    
SO2 pasywny Przywidz 6,3 16,5(m) 100   A    
SO2 pasywny Trąbki Wlk. 9,6 22,9(m) 83   A    
SO2 pasywny Straszyn 4,4 7,5(m) 100   A    
SO2 pasywny Gołębiewo 4,9 8,3(m) 100   A    
SO2 pasywny Kolbudy 3,4 10,4(m) 92   A    
SO2 pasywny Łęgowo 7,2 18,2(m) 92   A    
NO2 manualny Pruszcz Gdański ul. Woj. Pol. 19,8 84(24) 97   A    
  pasywny Gołębiewo 14,1 20,6(m) 100   A    
    Pruszcz Gdański ul. E. Plater 19,02 28,7(m) 100   A    
    Pruszcz Gdański ul. 10 Lutego 17,83 24,3(m) 100   A    
    Przejazdowo 21,3 33,6(m) 100   A    
    Pszczółki 23,35 21,1(m) 100   A    
    Trąbki Wlk. 16,72 21(m) 83   A    
    Łęgowo 17,44 24,6(m) 92   A    
    Kiezmark 11,49 13,19(m) 100   A    
NO2 pasywny Straszyn 29,23 38,2(m) 100   A    
NO2 pasywny Kolbudy 11,63 23(m) 100   A    
NO2 pasywny Przywidz 13,08 18(m) 100   A    
benzen pasywny Pruszcz Gdański ul. E Plater 2,6   100   A    
    Pruszcz Gdański ul. 10 lutego 2,0   100   A    
    Przejazdowo 2,4   100   A    
    Kiezmark 1,7   100   A    
    Pszczółki 2,7   100   A    
    Gołębiewo 2,0   100   A    
    Trąbki Wlk. 2,8   92   A    
    Straszyn 2,9   100   A    
    Łęgowo 2,5   100   A    
    Kolbudy 1,9   100   A    
    Przywidz 2,1   100   A    
PM10 refektomet Pruszcz Gdański 7,0 83(24) 97 2 A A  

Zestawienie wyników pomiarowych za rok 2009

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max. µg/m³ Pokr. % Liczność*) Klasa
a 24 1
SO2 manualny Pruszcz Gdański 2,20 8,0(24) 93   A A  
  pasywny Pruszcz Gdański ul. Plater 4,93 10,3(m) 100   A    
    Pruszcz Gdański ul. 10 Lutego 4,60 11,8(m) 100   A    
    Przejazdowo 4,46 6,6(m) 92   A    
    Pszczółki 5,42 12,9(m) 83   A    
    Kiezmark 4,63 13,1(m) 92   A    
SO2 pasywny Przywidz 6,3 16,5(m) 100   A    
SO2 pasywny Trąbki Wlk. 9,6 22,9(m) 83   A    
SO2 pasywny Straszyn 3,98 7,7(m) 100   A    
SO2 pasywny Gołębiewo 4,51 9,9(m) 92   A    
SO2 pasywny Kolbudy 3,10 7,3(m) 92   A    
SO2 pasywny Łęgowo 6,40 12,7(m) 83   A    
NO2 manualny Pruszcz Gdański ul. Woj. Pol. 22,02 59,0(24) 94   A    
  pasywny Gołębiewo 13,28 23,7(m) 100   A    
    Pruszcz Gdański ul. E. Plater 18,22 25,9(m) 100   A    
    Pruszcz Gdański ul. 10 Lutego 18,45 29,1(m) 83   A    
    Przejazdowo 19,64 26,6(m) 92   A    
    Pszczółki 20,2 329,1(m) 83   A    
    Trąbki Wlk. 16,79 26,2(m) 92   A    
    Łęgowo 19,88 26,8(m) 83   A    
    Kiezmark 12,51 19,5(m) 92   A    
NO2 pasywny Straszyn 30,88 39,3(m) 100   A    
NO2 pasywny Kolbudy 11,47 19,0(m) 100   A    
NO2 pasywny Przywidz 11,98 18,0(m) 100   A    
benzen pasywny Pruszcz Gdański ul. E Plater 2,83   100   A    
    Pruszcz Gdański ul. 10 lutego 2,08   100   A    
    Przejazdowo 2,70   92   A    
    Kiezmark 2,12   92   A    
    Pszczółki 3,12   83   A    
    Gołębiewo 2,25   100   A    
    Trąbki Wlk. 2,56   92   A    
    Straszyn 2,68   100   A    
    Łęgowo 2,85   92   A    
    Kolbudy 2,19   100   A    
    Przywidz 1,89   100   A    
PM10 refektomet Pruszcz Gdański 8,21 69,0(24) 94 3 A A  

**) Liczność - ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

W tabeli zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Nazwa strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
strefa kartusko - kościerska PL.22.04.z.03 A A C A A A A A A C   niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10 / niedotrzymane poziomy docelowe (2013 r) benzo(a)pirenu

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia.

W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2009 opracowanej przez WIOŚ powiat kościerski należący do strefy kartusko - kościerskiej, w skład której wchodzą powiaty kościerski, kartuski i gdański, dla kryterium ochrony zdrowia strefę tę zakwalifikowano do klasy C, w związku z przekroczeniami stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stacjach w Kościerzynie oraz niedotrzymaniem poziomu docelowego dla zawartości benzo(a)pirenu w pyle PM10-pomiar na stacji w Kościerzynie, pozostałe zanieczyszczenia-klasa A.

W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza.

Do klasy D2 zakwalifikowano całe woj. pomorskie, dla O3 - poziom długoterminowy (2020) pod względem ochrony zdrowia i ochrony roślin.

Pełne dane na temat oceny stanu powietrza na stronie www.gdansk.wios.gov.pl

Powiat Kartuski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe – 1
 • gaz z butli – 5
 • gaz z sieci – 2
 • olej opałowy – 3
 • ciepło z miejskiej sieci – 4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy

Szkoła podstawowa w Chmielnie
Szkoła podstawowa w Miechucinie
Szkoły w Prokowie, Czeczewie, Pomieczynie, Sulęczynie
Dom pomocy społecznej w Kobysewie
Rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki
 
Zespół Szkół w Czeczewie i Pomieczynie.
Rodzaj wykorzystywanej biomasy: pellety

W gminie Kartuzy:

Nazwa i położenie obiektu
Rodzaj instalacji
Moc cieplna
Rodzaj nośnika energii
Dom mieszkalny, ul. Zamkowa 14B, Kartuzy
kotłownia
50kW
pellety
Dom mieszkalny, ul. Ogrodowa 23, Dzierżążno
kotłownia
25 kW
pellety
Dom mieszkalny, ul. Hallera 7, Kiełpino
kotłownia
30 kW
pellety
Dom mieszklany, ul. Tredera 7, Kartuzy
kotłownia
23 kW
pellety
SP Prokowo
kotłownia
Brak danych
pellety

inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła
• Parafia pw. WNMP w Kartuzach
• Biurowiec na dz. nr 410/14 w Chwaszczynie, gm. Żukowo
• Firma ZITE Promat Sp z o. o. w Chwaszczynie, gm. Żukowo
• Działka nr 199/11 w Pępowie, gm. Żukowo
• Działka nr 100/2 w Chwaszczynie
• Parafia w Baninie, gm. Żukowo
• Kościół w Przodkowie
• Hala Sportowa w Sulęczynie, efekt energetyczny w ciągu roku-zużyta energia elektryczna

24,6 [kWh], pozyskane ciepło 265,68 [GJ]
kolektory słoneczne – 6

Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie – brak
 • kotłownie:

Gmina Kartuzy:

Nazwa
Moc [MW]
Nosnik energii
kotłownia K-2308 na osiedlu J. Wybickiego w Kartuzach, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach
17,45
miał węglowy
kotłownia K-2301 na osiedlu XX-lecia PRL w Kartuzach, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach
1,88
węgiel kamienny
kotłownia Osiedla Mieszkaniowego w Dzierżążnie przy ul. Szpitalnej 45, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach
1,12
węgiel kamienny
kotłownia na ul. Mściwoja II/10 w Kartuzach, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach
0,06
miał węglowy
Kotłownia w Brodnicy Górnej (Szkoła) na ul. Chmieleńskiej 1, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach
0,24
miał węglowy,
węgiel kamienny
Kotłownia w Brodnicy Górnej (Dom) na ul. Chmieleńskiej 2, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach
0,05
węgiel kamienny
kotłownia Osiedla Mieszkaniowego “ Wichrowe Wzgórza “ w Sierakowicach, eksploatowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową “ Kaszuby “ w Kartuzach
1,06
olej opałowy typu EKOTERM
kotłownia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kartuzach
3,14
węgiel kamienny

 
Gmina Żukowo

Miejscowość
Moc [MW]
Nosnik energii
Chwaszczyno
0,05
gaz ziemny
Banino
0,05
gaz ziemny
Miszewo
0,05
olej lekki
Skrzeszewo
0,04
olej lekki
Sulmin
0,04
gaz ziemny
Niestępowo
0,04
olej lekki
Leźno
0,07
olej lekki
Babi Dół
0,08
olej lekki
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby”
w Żukowie
0,25
gaz ziemny
Pozostałe gminy –brak danych w 2009 r.

 

Główne źródła emisji

Kategoria cenowa
Opłata za emisję
Nazwa
Ładunek [Mg]
Zei Zukowo Sp.z o.o.
alkohole alifatyczne i pochodne
1,46
pierwiastki metaliczne i ich zw.
0,45
pyły pozostałe
1,69
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
3,10
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "MESTWIN"
w Kartuzach
dwutlenek siarki
2,63
dwutlenek węgla
748,42
pyły ze spalania paliw
4,41
tlenek węgla
16,83
Urząd Gminy Chmielno
dwutlenek siarki
0,51
dwutlenek węgla
316,33
tlenek węgla
3,38
tlenki azotu (NO2)
0,58
ROCKFIN Spółka z o.o.
alkohole alifatyczne i pochodne
0,46
węglowodory alifatyczne i poch.
1,11
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
3,13
RAZEM
 
SIGMA BK Bartosz, Korchow i wspólnicy s-ka jawna
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
0,46
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "SPEC-PEC"
SPÓŁKA Z O.O.
dwutlenek siarki
85,13
dwutlenek węgla
13883,75
pyły węglowo-grafitowe,sadza
0,97
pyły ze spalania paliw
58,41
tlenek węgla
95,69
tlenki azotu (NO2)
24,10
EKBORK Spółka z o.o.
dwutlenek węgla
81,25
pyły ze spalania paliw
0,54
pyły pozostałe
0,57
tlenek węgla
 
1,26
 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT KARTUSKI
 
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł
według opłat powyżej 2000 zł
SO2
88,34
CO2
15029,75
CO
117,52
NO2
24,74
SUMA PYŁÓW
84,00

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego, nie przekracza poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego A -
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji B

Marszałek województwa informuje właściwego ministra o działaniach podejmowanych na rzecz zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)  Przekracza poziom dopuszczalny powiększony

Przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego C Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3,5)/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚ art. 91a)

Klasy stref dla celów długoterminowych.

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego D1 -
Przekracza poziom celu długoterminowego D2 Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

Rok 2008:

Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia µg/m³
Maks. µg/m³
Pokr.
Liczność*)
Klasa
a
24
1
SO2
manualny
Kartuzy
16,4
76,0(24)
 
28
 
A
A
 
pasywny
Dzierżążno
5,0
11,5(m)
83
 
A
 
 
Przodkowo
5,7
14,4(m)
83
 
A
 
 
Żukowo
6,0
30,3(m)
83
 
A
 
 
NO2
manualny
Kartuzy
32,6
99,0(24)
28
 
A
 
 
pasywny
Dzierżążno
13,44
19,5(m)
92
 
A
 
 
Przodkowo
16,87
21,5(m)
92
 
A
 
 
Żukowo
26,28
30,6(m)
92
 
A
 
 
benzen
pasywny
Kartuzy
1,9
 
56
 
A
 
 
Żukowo
2,5
 
100
 
A
 
 
Dzierżążno
2,4
 
92
 
A
 
 
Przodkowo
2,7
 
92
 
A
 
 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Rok 2009:

Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia µg/m³
Maks. µg/m³
Pokr.
Liczność*)
Klasa
a
24
1
SO2
manualny
Kartuzy
12,45
59,0(24)
 
25
 
A
A
 
pasywny
Dzierżążno
3,48
5,8(m)
100
 
A
 
 
Przodkowo
4,41
10,9(m)
100
 
A
 
 
Żukowo
3,35
5,9(m)
100
 
A
 
 
NO2
manualny
Kartuzy
17,54
44,0(24)
25
 
A
 
 
pasywny
Dzierżążno
14,02
22,4(m)
100
 
A
 
 
Przodkowo
13,70
18,9(m)
100
 
A
 
 
Żukowo
24,45
32,7(m)
100
 
A
 
 
benzen
pasywny
Kartuzy
1,48
 
45
 
A
 
 
Żukowo
2,71
 
100
 
A
 
 
Dzierżążno
2,39
 
100
 
A
 
 
Przodkowo
2,48
 
100
 
A
 
 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Nazwa strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
strefa kartusko - kościerska PL.22.04.z.03 A A C A A A A A A C   niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10 / niedotrzymane poziomy docelowe (2013 r) benzo(a)pirenu

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2009 opracowanej przez WIOŚ, powiat kartuski należący do strefy kartusko-kościerskiej, razem z powiatami gdańskim i kościerskim, zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla mierzonych zanieczyszczeń. za wyjątkiem pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu w pyle PM10, dla których strefę zakwalifikowano do klasy C ze względu na wyniki pomiarów w Kościerzynie.
Do klasy D2 zakwalifikowano całe woj.pomorskie, dla O3- poziom długoterminowy (2020) pod względem ochrony zdrowia i ochrony roślin .

Pełna informacja  www.gdansk.wios.gov.pl

 

Powiat Kościerski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe - 1
 • gaz z butli - 5
 • gaz z sieci - 5
 • olej opałowy - 3
 • ciepło z miejskiej sieci - 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 5
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła - 6
 • kolektory słoneczne - 6
 • inne - 5
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie – nazwa - brak
 • kotłownie - nazwa Zakład Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o.o., Kościerzyna, ul. Tetmajera 3 moc 27,6 MW i 1,4 MW, nośnik energii miał węglowy i biomasa
Główne źródła emisji

Kategoria cenowa
Opłata za emisję
Nazwa
Ładunek [Mg]
KASZUB Meblarska Spółdzielnia Zakład Pracy Chronionej
alkohole alifatyczne i pochodne
7,74
ketony i pochodne
6,77
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
3,50
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "WIERZYCA"
dwutlenek siarki
0,86
dwutlenek węgla
301,2
pyły ze spalania paliw
0,92
tlenek węgla
6,77
 
Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "UNIBUD" Sp. z o.o.
alkohole alifatyczne i pochodne
12,81
pyły ze spalania paliw
1,70
pyły pozostałe
3,87
tlenek węgla
0,85
tlenki azotu (NO2)
4,26
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
19,64
 
Zakłady Porcelany Stołowej "LUBIANA" S.A.
dwutlenek węgla
16919,33
pierwiastki metaliczne i ich zw.
1,09
pyły cem-wap i mat.ogniotrw.
2,39
tlenek węgla
2,46
tlenki azotu (NO2)
15,54
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIERZYCA"
w Grabowie Kościerskim
dwutlenek siarki
10,75
dwutlenek węgla
1568,49
pyły ze spalania paliw
8,96
tlenek węgla
14,93
tlenki azotu (NO2)
2,98
 
Spółdzielnia Mieszkańców "LUBANIANKA"
w Lubaniu
dwutlenek siarki
6,02
dwutlenek węgla
1581,09
pyły ze spalania paliw
3,01
tlenek węgla
15,05
tlenki azotu (NO2)
3,01
LIMKO Sp. z o.o.
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
1,90
 
Zakład Energetyki Cieplnej "KOSPEC" Sp. z o.o.
dwutlenek siarki
39,34
dwutlenek węgla
17631,02
pyły węglowo-grafitowe,sadza
0,69
pyły ze spalania paliw
16,81
tlenek węgla
107,33
tlenki azotu (NO2)
36,99
Spółdzielnia Mieszkaniowa "ORLEWIANKA"
w Orlu
dwutlenek siarki
4,59
dwutlenek węgla
1004,53
pyły ze spalania paliw
2,55
tlenek węgla
9,56
tlenki azotu (NO2)
1,91
 
Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych S.A.
dwutlenek węgla
225,27
tlenki azotu (NO2)
0,68
 
Zakłady Mięsne Kościerzyna Sp. z o.o.
 
dwutlenek siarki
6,00
dwutlenek węgla
851
pyły węglowo-grafitowe,sadza
0,65
pyły ze spalania paliw
1,30
tlenek węgla
47,23
tlenki azotu (NO2)
0,69

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

 
POWIAT KOŚCIERSKI 
 
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł.
SO2
68,03
CO2
40081,94
CO
204,31
NO2
66,32
Suma pyłów
41,84
 
 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego, nie przekracza poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego A -
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji B

Marszałek województwa informuje właściwego ministra o działaniach podejmowanych na rzecz zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)  Przekracza poziom dopuszczalny powiększony

Przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego C Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3,5)/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚ art. 91a)

Klasy stref dla celów długoterminowych.

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego D1 -
Przekracza poziom celu długoterminowego D2 Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

Zestawienie wyników pomiarowych za rok 2008

Czynnik Pomiar Miasto Średnia / rok Maks. Pokr. Liczność**) Klasa
a 24 1
SO2 manualny Kościerzyna, Rynek 5,8 31,0(24) 96   A  A  
  pasywny  Kościerzyna  4,9  11,9(m)  100    A    
  pasywny Nowa Karczma  6,1  14,8(m)  100       
  pasywny  Stara Kiszewa  3,6  7,9(m)  100       
  pasywny  Sarnowy  2,5  4,8(m)  100       
NO2  manualny  Kościerzyna, Rynek  20,7  48,0(24)  81       
  pasywny  Kościerzyna  19,8  27,1(m)  100       
  pasywny  Sarnowy  10,2  16,5(m)  100       
  pasywny   Nowa Karczma  14,3  18,4(m)  100       
  pasywny  Stara Kiszewa  11,5  20,9(m)  100       
PM10  manualny  Kościerzyna, ul. Staszica  24,7  167(24)  95  25  A  
  refektomet  Kościerzyna, ul. Rynek  33,2  179,0(24)  96  76  C  
benzen  pasywny  Kościerzyna  2,6  100       
  pasywny  Nowa Karczma  2,2  100       
  pasywny   Stara Kiszewa  2,0  100       
  pasywny   Sarnowy  1,3  -   100       
Metale w pyle PM10 manualny  Kościerzyna, ul. Staszica  0,05 Pb         
      0,8 Cd*            
      1,6 Ni*            
      1,3 As*            
Benzo(a)piren w pyle PM10  manualny  Kościerzyna, ul. Staszica  3,6*           

**) Liczność - ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

*) ng/m3

Zestawienie wyników pomiarowych rok 2009

Czynnik Pomiar Miasto Średnia/rok µg/m³ Max Pokr. Liczność**) Klasa
So2 manualny Kościerzyna, Rynek 3,99 21,0(24) 95   A A  
  pasywny Kościerzyna 6,46 14,1(m) 100   A    
  pasywny Nowa Karczma 6,40 12,3(m) 6,7   A    
  pasywny Stara Kiszewa 3,45 7,1(m) 100   A    
  pasywny Sarnowy 2,78 6,1(m) 100   A    
NO2 manualny Kościerzyna, Rynek 18,68 44,0(24) 93   A    
  pasywny Kościerzyna 17,42 25,8(m) 100   A    
  pasywny Sarnowy 8,76 16,1 100   A    
  pasywny Nowa Karczma 13.21 19,5(m) 75   A    
  pasywny Stara Kiszewa 9,03 15,6 100   A    
PM10 manualny Kościerzyna, ul. Staszica 27,69 288,5(24) 89 35 A A  
  refektomet Kościerzyna, Rynek 40,49 151,0(24) 94 124 A C  
benzen pasywny Kościerzyna 2,74 - 100   A    
  pasywny Nowa Karczma 2,0 - 75   A    
  pasywny Stara Kiszewa 1,81 - 100   A    
  pasywny Sarnowy 1,28 - 100   A    
Metale w pyle PM10 manualny Kościerzyna, ul. Staszica 0,09 Pb - -   A    
      0,80 Cd*            
      1,98 Ni*            
      4,54 As*            
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Kościerzyna, ul. Staszica 3,79*       C    

**) Liczność - ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

*) ng/m

W tabeli zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Nazwa strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
strefa kartusko - kościerska PL.22.04.z.03 A A C A A A A A A C   niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10 / niedotrzymane poziomy docelowe (2013 r) benzo(a)pirenu

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia.

W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2009 opracowanej przez WIOŚ powiat kościerski należący do strefy kartusko - kościerskiej, w skład której wchodzą powiaty kościerski, kartuski i gdański, dla kryterium ochrony zdrowia strefę tę zakwalifikowano do klasy C, w związku z przekroczeniami stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stacjach w Kościerzynie oraz niedotrzymaniem poziomu docelowego dla zawartości benzo(a)pirenu w pyle PM10-pomiar na stacji w Kościerzynie, pozostałe zanieczyszczenia-klasa A.

W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza.

Do klasy D2 zakwalifikowano całe woj. pomorskie, dla O3 - poziom długoterminowy (2020) pod względem ochrony zdrowia i ochrony roślin.

Pełne dane na temat oceny stanu powietrza na stronie www.gdansk.wios.gov.pl

Powiat Kwidzynski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 2
 • gaz z butli 3
 • gaz z sieci 3
 • olej opałowy 3
 • ciepło z miejskiej sieci 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6
 • kolektory słoneczne 6
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie:
  • International Paper S. A. Kwidzyn moc 540 MW nośnik energii węgiel kamienny ( miał ), ług powarzelny czarny, kora i odpady drzewne.
 • kotłownie
  • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prabutach ul. Kuracyjna 30; moc [MW]: 12; nośnik energii: gaz + olej opałowy
  • WZPOW Sp. z o. o. w Kwidzynie ; moc [MW]: 11; gaz + olej opałowy: węgiel
  • PWKiC w Prabutach, ul. Ogrodowa 14; moc [MW]: 5,2; węgiel: gaz + olej opałowy
  • LEMAHIEU Polska Sp. z o. o. ul. Zielna w Kwidzynie; moc [MW]: 3,25; gaz + olej opałowy: olej
  • Przedsiębiorstwo Naprawczo-Produkcyjne EXPOM ; moc [MW]: 3,1; olej: węgiel Nowy Dwór Kwidzyński; moc [MW]: ; węgiel:
  • Wytwórnia Win " MIX" w Kwidzynie ul. Zielna 15; moc [MW]: 2,68; : olej
  • Knauf Pack w Kwidzynie ul. Lotnicza 2; moc [MW]: 2,6; olej: olej
  • Firma Majerowicz Import -Eksport s. c. w Brachlewie ; moc [MW]: 2,1; olej: węgiel
  • POLIMA S.A. w Gurczu; moc [MW]: 2; węgiel: trociny
  • Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie; moc [MW]: 2; trociny: węgiel
  • Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej POLMO w Kwidzynie ; moc [MW]: 2; węgiel: węgiel
  • Kotłownia PWKiC w Prabutach ul.Jagiełły 18; moc [MW]: 1,6; węgiel: węgiel
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kwidzynie; moc [MW]: 1,6; węgiel: węgiel
  • Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska zakład w Korzeniewie; moc [MW]: 1,5; węgiel: olej
  • Zakład Karny w Kwidzynie ul. Lotnicza; moc [MW]: 1,5; olej: węgiel
  • Zakład Obróbki Drewna H.M. Ryjewo sp. z o. o.; moc [MW]: 1,2; węgiel: trociny
Główne źródła emisji

Kategoria cenowa
Opłata za emisję
Nazwa
Ładunek [Mg]
INTERNATIONAL PAPER - KWIDZYN S.A.
dwutlenek siarki
2562,50
dwutlenek węgla
1,48E+06
kw.nieorg. ich sole i bezwodniki
6,19
organiczne pochodne zw. siarki
18,78
pyły cem-wap i mat.ogniotrw.
8,51
pyły ze spalania paliw
63,79
pyły pozostałe
393,40
tlenek węgla
487,91
tlenki azotu (NO2)
1989,68
tlenki niemetali
0,54
BM Polska Spółka z o.o.
etery i pochodne
0,58
ketony i pochodne
0,57
węglowodory alifatyczne i poch.
3,33
Przedsiębiorstwo Naprawczo-Produkcyjne EXPOM Kwidzyn Sp. z o.o. w Nowym Dworze Kwidzyńskim
dwutlenek siarki
2,64
dwutlenek węgla
578,34
pyły ze spalania paliw
2,09
tlenek węgla
5,50
tlenki azotu (NO2)
1,10
Przedsiębiorstwo Produkcvyjno - Handlowe "TOR-PAL" Sp. z o.o.
pyły pozostałe
0,73
tlenek węgla
1,68
tlenki azotu (NO2)
1,33
WARMIŃSKIE ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO Spółka z o.o.
amoniak
3,66
dwutlenek siarki
56,99
dwutlenek węgla
12762,53
pyły ze spalania paliw
43,13
tlenek węgla
62,76
tlenki azotu (NO2)
29,29
węglowodory alifatyczne i poch.
0,54
POLIMA SA
aldehydy alifatyczne i pochodne
0,55
dwutlenek siarki
3,09
dwutlenek węgla
2166,41
pyły ze spalania paliw
1,23
pyły pozostałe
7,86
tlenek węgla
2,47
tlenki azotu (NO2)
3,23
Przedsiębiorstwo "MODEX-OIL"
 Łucja Strzelecka
dwutlenek siarki
11,07
dwutlenek węgla
1922,75
pyły ze spalania paliw
2,09
tlenek węgla
0,69
tlenki azotu (NO2)
5,82
STYROPIAN PLUS Sp. z o.o.
węglowodory alifatyczne i poch.
65,48
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
1,44
Jabil Circuit Poland Spółka z o.o.
alkohole alifatyczne i pochodne
8,66
węglowodory alifatyczne i poch.
2,20
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe BGW Wiesław Błachuta
pyły pozostałe
4,22

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT KWIDZYŃSKI SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł
według opłat powyżej 2000 zł
SO2
2636,31
CO
560,35
CO2
17430,05
NO2
2024,66
SUMA PYŁÓW
525,73

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego, nie przekracza poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego A -
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji B

Marszałek województwa informuje właściwego ministra o działaniach podejmowanych na rzecz zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)  Przekracza poziom dopuszczalny powiększony

Przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego C Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3,5)/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚ art. 91a)

Klasy stref dla celów długoterminowych.

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego D1 -
Przekracza poziom celu długoterminowego D2 Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

Zestawienie wyników pomiarowych rok 2008

 Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia [µg/m3]
Maks.
24[µg/m3]
Pokr.
%
Częst.
Przekr.
Klasa
a
24
1
SO2
manualny
Kwidzyn
1,0
12,0
19
 
A
A
 
NO2
manualny
Kwidzyn
17,8
47.0
19
 
A
 
 
PM10
refektomet.
Kwidzyn Chopina
10,6
41,0
19
0
A
A
 

 
Zestawienie wyników pomiarowych rok 2009

 Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia [µg/m3]
Maks.
24 [µg/m3]
Pokr.
%
Częst.
Przekr.
Klasa
a
24
1
SO2
manualny
Kwidzyn
1,40
10,0
20
 
A
A
 
NO2
manualny
Kwidzyn
22,8
53.0
20
 
A
 
 
PM10
refektomet.
Kwidzyn Chopina
17,19
84,0
20
2
A
A
 

 
W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 

 

Uwagi

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

strefa kwidzyńsko - tczewska

PL.22.03.z.03

A

B

C

A

A

A

A

A

A

C

 

 Niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10 / niedotrzymane poziomy docelowe (2013r) benzo(a)pirenu do klasy D2 dla O3 - poziom długoterminowy (2020)

 W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2009, opracowanej przez WIOŚ, powiat kwidzyński należący razem z powiatami tczewskim i starogardzkim do strefy kwidzyńsko-tczewskiej, zakwalifikowano do klas jak podano wyżej w tabeli. Strefa została zakwalifikowana do klasy C pod względem pyłu PM10 z powodu przekroczeń normy dobowej w Starogardzie, pod względem zawartości benzo(a)piranu w pyle PM10 z powodu przekroczenia normy rocznej  na stacji WIOŚ w Tczewie. W klasie A poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej pod katem ochrony zdrowia. W klasie C nakładany jest obowiązek opracowania I wdrażania programu naprawczego.
Do klasy D2 zakwalifikowano całe woj.pomorskie, dla O3- poziom długoterminowy (2020) pod względem ochrony zdrowia i ochrony roślin na wszystkich stacjach prowadzących pomiary.
Pełna informacja na stronie www.gdansk.wios.gov.pl

Powiat Lęborski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Dane z Urzędu Gminy Wicko:

 • indywidualne piece węglowe - 1
 • gaz z butli - 5
 • gaz z sieci - 6
 • olej opałowy - 2
 • ciepło z miejskiej sieci - 6
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc)- 2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) - 6
 • kolektory słoneczne - 5
 • inne: kotłownie węglowe w blokach - 1
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie –brak na terenie powiatu

kotłownie: 

 • nazwa : Osiedlowa Cewice  moc 4 MW nośnik energii: miał węglowy
 • nazwa: Osiedlowa Siemirowice   moc 5,5 MW nośnik energii:  miał węglowy
 • nazwa: Gimnazjum Cewice moc 0,6 MW nośnik energii:  miał węglowy
 • nazwa: Szkoła Podstawowa. moc 0,12 MW nośnik energii:  miał węglowy
 • nazwa: Urząd Gminy Cewice moc 0,15 MW nośnik energii    miał węglowy
 • nazwa:  MPEC Sp. z o.o. Lębork       moc 7,76 MWt nośnik energii    węgiel kamienny
 • nazwa:  MPEC Sp. z o.o. Lębork    moc 7,76 MWt nośnik energii    węgiel kamienny
 • nazwa:  MPEC Sp. z o.o. Lębork    moc 7,76 MWt nośnik energii    węgiel kamienny
 • nazwa:  MPEC Sp. z o.o. Lębork    moc 9,41 MWt nośnik energii    węgiel kamienny/ biomasa (drewno)
 • nazwa:  MPEC Sp. z o.o. Lębork    moc 13,86 MWt nośnik energii    węgiel kamienny
Główne źródła emisji

Kategoria cenowa Opłata za emisję
Nazwa Ładunek [Mg]
SPOMEL Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych Spółdzielnia Pracy
alkohole alifatyczne i pochodne 3,67
dwutlenek siarki

1,93

dwutlenek węgla 289,38
ketony i pochodne 0,52
pyły ze spalania paliw 1,73
pyły pozostałe 8,68
tlenek węgla 75,70
tlenki azotu (NO2) 0,61
węglowodory alifatyczne i poch. 2,06
węgl. pierś., aromat. i pochod. 6,58
Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska
dwutlenek siarki 1,77
dwutlenek węgla 499,48
pyły ze spalania paliw 3,00
tlenek węgla 11,23
FARM FRITES POLAND S. A.
dwutlenek węgla 15986,40
oleje (mgła olejowa) 1,55
tlenek węgla 2,25
tlenek azotu (NO2) 26,55
PPH AMG Spółka z o.o.
alkohole alifatyczne i pochodne 1,06
etery i pochodne 3,45
węglowodory alifatyczne i poch 12,08
węgl. pierś., aromat i pochodne 24,49
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
dwutlenek siarki 92,72
dwutlenek węgla 42641,01
pyły węglowo-grafitowe, sadza 0,85
pyły ze spalania paliw 29,24
tlenek węgla 24,53
tlenki azotu (NO2) 44,60
Spółdzielnia Mieszkaniowa KĘBŁOWO
dwutlenek siarki 1,024
dwutlenek węgla 320
pyły ze spalania paliw 0,76
tlenek węgla 7,2
tlenki azotu (NO2) 0,16
ROBEX PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SP. Z O.O.
alkohole alifatyczne i pochodne 0,74
węglowodory alifatyczne i poch. 2,02
węgl. pierś., aromat. i pochod. 1,96
Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego "Poltarex" Sp. z o.o. w Lęborku Tartak w Godętowie
pyły pozostałe 6,11
Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego "Poltarex" Sp. z o.o. w Lęborku Tartak w Bielsku Pomorskim
pyły pozostałe 35,08
Ternaeben - PL Sp. z o.o.
aldeh. pierś. aromat i pochod. 0,79
dwutlenek siarki 1,39
ketony i pochodne 3,72
pyły ze spalania paliw 3,07
tlenek węgla 7,83
tlenek azotu (NO2) 1,80
POL-DRÓG LĘBORK S.A.
dwutlenek siarki 0,92
dwutlenek węgla 1106,78
pyły krzemowe 10,63
pyły ze spalania paliw 0,97
tlenek węgla 3,31
tlenki azotu 2,88
PPHU DAWIA Mirosław Dawidziuk (cegielnia)
dwutlenek siarki 5,63
dwutlenek węgla 1828,97
pyły ze spalania paliw 2,60
tlenek węgla 10,61
tlenek azotu (NO2) 5,78
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SKALA" Sp.j K. Nowacki, A. Węsierski
alkohole alifatyczne i pochodne 1,55
dwutlenek siarki 0,37
dwutlenek węgla 75,62
pyły ze spalania paliw 0,67
tlenek węgla 1,76
węgl. pierś., aromat. i pochod. 2,81

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT LĘBORSKI
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł
według opłat powyżej 2000 zł
SO2
105,97
NO2
82,74
CO2
62747,65
CO
144,72
SUMA PYŁÓW
104,65

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego, nie przekracza poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego A -
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji B

Marszałek województwa informuje właściwego ministra o działaniach podejmowanych na rzecz zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)  Przekracza poziom dopuszczalny powiększony

Przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego C Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3,5)/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚ art. 91a)

Klasy stref dla celów długoterminowych.

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego D1 -
Przekracza poziom celu długoterminowego D2 Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

Zestawienie wyników pomiarowych  , rok 2008 , [µg/m³]

 Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia
Maks.
Pokr.
Liczność*)
Klasa
a
24
1
SO2
manualny
Łeba’ ul. Nadmorska
5,2
20,0(24)
20
 
A
A
 
Lębork
7,6
24,0(24)
20
 
A
A
 
Łeba’ul. Rąbka1
2,1
11,8(24)
99
 
A
A
 
NO2
manualny
Łeba’
7,1
19,0(24)
20
 
A
 
 
Łeba’
5,1
23,6(24)
99
 
A
 
 
Lębork ul.Czołgist
11,7
33,0(24)
20
 
A
 
 
pasywny
Lęborkpl. Pokoju
11,7
19,1(m)
100
 
A
 
 
Lęborkul. JPII
12,3
20,0(m)
100
 
A
 
 
Lęborkul. Krzywou
9,8
13,8(m)
100
 
A
 
 
Łeba’
7,5
11,9(m)
92
 
A
 
 
Nowa Wieś Lęborska
12,3
18,2(m)
100
 
A
 
 
Wicko
8,5
11,7(m)
100
 
A
 
 
PM10
refektomet,
Łeba’
5,9
18(24)
20
0
A
A
 
Lębork
5,7
14(24)
20
0
A
A
 
ozon
automatyczny
Łeba ul. Rąbka 1
62,5
134,8(8h)
100
10 
A/C
 
 
AOT40
automatyczny
Łeba ul. Rąbka 1
14016,0
15723,8 śr z 3-5lat 
100 
 
A/C
 
 
benzen
pasywny
Lęborkpl. Pokoju
2,9
-
100
 
A
 
 
 
 
Lębork, JPII
1,9
-
100
 
A
 
 
 
 
Łeba
2,2
-
92
 
A
 
 
 
 
Nawa Wieś Lęborska
3,1
-
100
 
A
 
 
 
 
Wicko
2,2
-
100
 
A
 
 

 *) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
Łeba’-uzdrowisko

Zestawienie wyników pomiarowych  , rok 2009 , [µg/m³]

 Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia
Maks.
Pokr.
Liczność*)
Klasa
a
24
1
SO2
manualny
Łeba’ ul. Nadmorska
7,61
24,0(24)
19
 
A
A
 
Lębork
13,13
30,0(24)
19
 
A
A
 
Łeba’ul. Rąbka1
2,23
8,8(24)
99
 
A
A
 
NO2
manualny
Łeba’
9,24
21,0(24)
18
 
A
 
 
Łeba’
4,76
26,6(24)
97
 
A
 
 
Lębork ul.Czołgist
13,91
36,0(24)
19
 
A
 
 
pasywny
Lęborkpl. Pokoju
12,80
22,0(m)
100
 
A
 
 
Lęborkul. JPII
12,50
20,2(m)
100
 
A
 
 
Lęborkul. Krzywou
9,70
17,5(m)
100
 
A
 
 
Łeba’
8,60
12,9(m)
100
 
A
 
 
Nowa Wieś Lęborska
12,70
22,2(m)
92
 
A
 
 
Wicko
8,80
13,1(m)
100
 
A
 
 
PM10
refektomet,
Łeba’
7,85
28(24)
19
0
A
A
 
Lębork
7,56
29,0(24)
20
0
A
A
 
ozon
automatyczny
Łeba ul. Rąbka 1
60,82
139,9(8h)
99
11 
A/D2
 
 
AOT40
automatyczny
Łeba ul. Rąbka 1
20078,3
13341,57 śr z 3-5lat 
100 
 
A/D2
 
 
benzen
pasywny
Lęborkpl. Pokoju
2,90
-
100
 
A
 
 
 
 
Lębork, JPII
2,40
-
100
 
A
 
 
 
 
Łeba
2,30
-
100
 
A
 
 
 
 
Nawa Wieś Lęborska
4,20
-
92
 
A
 
 
 
 
Wicko
2,90
-
100
 
A
 
 

 *) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
Łeba’-uzdrowisko

W tabeli   poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Nazwa strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
Strefa lęborsko-słupska PL.22.06.z.02 A A A A A A A A A A    

W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 20098 opracowanej przez WIOŚ strefę lęborsko-słupską, do której należy powiat lęborski zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) dla wszystkich zanieczyszczeń , za wyjątkiem docelowych poziomów(r.2020) ozonu i ATO 40(ochrona roślin) –klasa D2 dla całego woj.pomorskiego.
Pełne informacje na stronie www.gdansk.wios.gov.pl

Powiat Malborski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe - 1
 • gaz z butli - 4
 • gaz z sieci - 3
 • olej opałowy - 3
 • ciepło z miejskiej sieci – 1 (na terenie miasta Malbork i Nowy Staw)
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy  – 5
  • piec na słomę, zużycie 7,5 tony, 12 kW, Złotowo, Gm. Stare Pole,
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła  – 6
  • Malbork, 9,1 kW,
 • kolektory słoneczne – 6
  • Malbork, wykorzystywane do ogrzewania wody, 38,66 GJ
 • inne - 6
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie - brak
 • kotłownie:
  • Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddział ‘’Cukrownia Malbork’’ przy  ul. Reymonta 16/17 w Malborku, moc cieplna 84,22 MW. Nośnik energii: miał  węglowy
  • ECO Malbork Sp. z o.o. Ciepłownia Miejska przy ul. Piaskowej 1  w Malborku,  łączna moc cieplna – 63,60 MW. Nośnik energii: miał węglowy,
Główne źródła emisji

Kategoria cenowa
Opłata za emisję
Nazwa
Ładunek [Mg]
AMBER BOATS Spółka z o.o.
alkohole alifatyczne i pochodne
0,71
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
0,74
Malborskie Zakłady Chemiczne "ORGANIKA " S.A.
dwutlenek węgla
70,58
węglowodory alifatyczne i poch.
3,38
NYBORG-MAWENT S.A. (było Malborska Fabryka Wentylatorów " MAWENT " S.A.)
alkohole alifatyczne i pochodne
0,98
ketony i pochodne
0,58
pyły pozostałe
5,68
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
3,66
Administracja Domów Mieszkalnych
w likwidacji,
 
dwutlenek siarki
9,16
dwutlenek węgla
2004,53
pyły ze spalania paliw
6,29
tlenek węgla
19,09
tlenki azotu (NO2)
3,81
ECO Malbork Sp. z o.o.
dwutlenek siarki
131,22
dwutlenek węgla
48851,43
pyły węglowo-grafitowe,sadza
0,93
pyły ze spalania paliw
50,52
tlenek węgla
92,76
tlenki azotu (NO2)
51,60
BIOPALIWA S.A.
 
alkohole alifatyczne i pochodne
 
 
0,78
 
Zakład Ciepłowniczy Sp. z o.o.,
dwutlenek siarki
4,27
dwutlenek węgla
934,71
pyły ze spalania paliw
2,93
tlenek węgla
8,90
tlenki azotu (NO2)
1,78

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT MALBORSKI
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł.
SO2
144,66
CO2
51861,27
CO
120,76
NO2
57,20
SUMA PYŁÓW
66,82

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego,
nie przekracza poziomu docelowego lub nie
przekracza poziomu celu długoterminowego
 
A
-
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B
Marszałek województwa informuje właściwego
ministra o działaniach podejmowanych na rzecz
zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji lub przekracza poziom
docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego
 
C
Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala
program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3, 5)
/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do
wojewódzkiego programu ochrony środowiska
(POŚ art. 91a)
 

Klasy stref dla celów długoterminowych.
 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego
D1
-
Przekracza poziomu celu długoterminowego
D2
Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Zestawienie wyników za rok 2008:

 Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

manualny

Malbork ul. Konopnickiej

0,6

1,0(24)

20

 

A

A

 

pasywny

Nowy Staw

8,2

32,1(m)

100

 

A

 

 

Malbork ul. Mickiewicza

6,9

31,2(m)

100

 

A

 

 

NO2

manualny

Malbork ul. Konopnickiej

17,1

38,0(24)

120

 

A

 

 

pasywny

Nowy Staw

13,8

22,3(m)

100

 

A

 

 

Malbork ul. Mickiewicza

18,7

32,5(m)

92

 

A

 

 

PM10

refektomet,

Malbork

           4,4

21(24)

20

 

A

A

 

Benzen

pasywny

Nowy Staw

2,3

-

100

 

A

 

 

Malbork

2,2

-

92

 

A

 

 

Zestawienie wyników za rok 2009

 Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia µg/m³

Maks. µg/m³

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

manualny

Malbork, ul. Konopnickiej

0,58

1,0(24)

20

 

A

A

 

pasywny

Nowy Staw

5,35

15,6(m)

92

 

A

 

 

Malbork, ul. Mickiewicza

3,29

6,5(m)

92

 

A

 

 

NO2

manualny

Malbork, ul. Konopnickiej

19,60

56,0(24)

20

 

A

 

 

pasywny

Nowy Staw

13,20

22,6(m)

92

 

A

 

 

Malbork, ul. Mickiewicza

17,7

25,6(m)

92

 

A

 

 

PM10

refektomet

Malbork

           6,57

34,0(24)

20

 

A

A

 

Benzen

pasywny

Nowy Staw

2,51

-

100

 

A

 

 

Malbork

2,89

-

100

 

A

 

 

W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na

poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Lp

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 

 

Uwagi

 

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

7

strefa malborsko-sztumska

PL.22.07.z.03

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2009 opracowanej przez WIOŚ powiat malborski, zaliczony do strefy malborsko-sztumskiej, zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin ,do klasy D2 całe woj.pomorskie ,dla O3- poziom długoterminowy (2020) pod względem ochrony zdrowia i ochrony roślin na wszystkich stacjach prowadzących pomiary.
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

Powiat Nowodworski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe – 1
 • gaz z butli - 5
 • gaz z sieci - 4
 • olej opałowy - 5
 • ciepło z miejskiej sieci - 4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 6
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła - 6
 • kolektory słoneczne - 6
 • inne - brak danych
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie:   brak
 • kotłownie:
  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim, Moc: 10,46 MW,  nośnik energii: ciepła woda do 130 oC   lub  95oC
Główne źródła emisji

Kategoria cenowa
Opłata za emisję
Nazwa
Ładunek [Mg]
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
dwutlenek siarki
4,32
dwutlenek węgla
3170
pyły ze spalania paliw
2,00
tlenek węgla
31,71
tlenki azotu (NO2)
1,09
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "TUGA" Sp. z o.o.
dwutlenek węgla
7,97
pyły pozostałe
0,80
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W NOWYM DWORZE GD.
dwutlenek siarki
24,62
dwutlenek węgla
8633,22
pyły węglowo-grafitowe,sadza
0,93
pyły ze spalania paliw
19,08
tlenek węgla
31,20
tlenki azotu (NO2)
14,73

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

 
POWIAT NOWODWORSKI
 
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł.
SO2
28,97
CO2
11811,20
CO
62,98
NO2
15,85
Suma pyłów
22,96

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego,
nie przekracza poziomu docelowego lub nie
przekracza poziomu celu długoterminowego
 
A
-
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B
Marszałek województwa informuje właściwego
ministra o działaniach podejmowanych na rzecz
zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji lub przekracza poziom
docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego
 
C
Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala
program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3, 5)
/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do
wojewó