Gdańsk

Tereny zabudowane

9901 ha, 37,8 %
w tym tereny:

 • mieszkaniowe - 4144 ha
 • przemysłowe - 1402 ha
 • inne - 4355 ha
Lasy

4919 ha, 18,8 %
w tym:

 • lasy państwowe - 3627
 • lasy prywatne – 192
 • lasy komunalne - 1100 
Użytki rolne

8936 ha, 34,1

Nieużytki

861 ha, 3,4

Wody

1293 ha, 4,9

Inne

286 ha, 1,1 %
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] 479 (Gdańsk)
 

Gdynia

Tereny zabudowane

4 439 ha    32,8 %
w tym tereny:

 • mieszkaniowe – 1 403
 • przemysłowe - 510
 • inne 2 526
Lasy

6 249 ha,  46,2 %
 w tym:

 • lasy państwowe
 • lasy prywatne
 • lasy komunalne

Rozliczenie gruntów wg własności 2012 r.

Wyszczególnienie
Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste
SP przekazane w użytkowanie wieczyste
spółek SP przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych osób prawnych
gmin i związków międzygminnych z wyłaczeniem gruntów przekazanych w użytkowanie
gmin i związków międzygminnych przekazanych w użytkowanie wieczyste
grunty osób fizycznych
spółdzielni
kosciołów i zwiazków wyznaniowych
województw z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie
bedące przedmiotem własności i władania osób niewymienionych
ogółem
Powierzchnia gruntów ogółem
5770
19
1
1008
180
1207
1
7
1
136
8330
w tym
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
5649
4
0
432
2
151
1
0
1
9
6249
 - lasy
5648
4
 
427
2
134
1
 
1
7
6224
 - grunty zadrzewione i zakrzewione
1
 
 
5
 
17
 
 
 
2
25

Użytki rolne

2 081 ha ,  15,4 %

Nieużytki

 91 ha,  0,6 %

Wody

372 ha,  2,8 %

Inne

282 ha,  2,1 %
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]  -brak informacji

Powiat Bytowski

Tereny zabudowane

Brak danych z roku 2012

Lasy

117 606 ha
w tym

 • lasy państwowe - 105264 ha
 • lasy prywatne - 12342 ha
   
Użytki rolne

Brak danych z roku 2012

Nieużytki

Brak danych z roku 2012

Wody

Brak danych z roku 2012

Inne

Brak danych z roku 2012

Powiat Chojnicki

Tereny zabudowane

4570 ha, 3,50 %
w tym tereny:

 • mieszkalne 1065 ha
 • przemysłowe 256 ha
 • inne 3291 ha 
Lasy

71 855 ha, 52,7%
w tym:

• lasy państwowe 60 666 ha

• lasy prywatne 11 189 ha

• lasy komunalne brak 

Użytki rolne

50 260 ha, 36,90 

Nieużytki

2 395 ha, 1,8 %

Wody

6420 ha, 4,70 

Inne

922 ha,  0,7 %
 

Powiat Człuchowski

Tereny zabudowane

825 ha, 0,52 %
w tym tereny: 

 • mieszkaniowe 447 ha
 • przemysłowe 151 ha
 • inne 227 ha
Lasy

79 431 ha, 50,54 %
w tym:
lasy państwowe 77 109 ha
lasy prywatne 1 728 ha
lasy komunalne 77 ha

Użytki rolne

65 782, 41,85%

Nieużytki

3 397, 2,16%

Wody

3 283 ha, 2,09 % 

Inne

4 432 ha, 2,82 %
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]

Powiat Gdański

Tereny zabudowane

1463 ha, 1,85 %
w tym tereny:

 • mieszkaniowe 924 ha 
 • przemysłowe 121 ha
 • inne 418 ha
Lasy

14 899 ha, 18,78 %
w tym:

 • lasy państwowe – 13927  ha
 • lasy komunalne – 45  ha
 • lasy prywatne – 838  ha
 • lasy pozostałe – 89  ha
Użytki rolne

54 979 ha, 69,32

Nieużytki

1 298 ha, 1,64

Wody

1 544 ha; 1,95%

Inne

5223 ha, 6,60 %
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] - brak danych

Powiat Kartuski

Tereny zabudowane

6 145 ha ( 5,50 %),
w tym tereny:

 • mieszkaniowe – 1 483 ha
 • przemysłowe – 160 ha
 • inne tereny zabudowane – 451 ha
 • zurbanizowane tereny niezabudowane – 639 ha
 • tereny rekreacyjne i wypoczynkowe – 119 ha (bez zmian)
 • tereny komunikacyjne - 3 261 ha (2 869 ha – drogi; 391 ha – tereny kolejowe, inne – 1 ha)
 • użytki kopalne – 32 ha  
Lasy

34 996 ha (31,32 %),
w tym:

 • lasy – 34 650 ha
 • zadrzewienia i zakrzewienia – 346 ha (bez zmian) 
Użytki rolne

61 594 ha (55,12 %) 

Nieużytki

3 134 ha (2,8 %) 

Wody

5 842 ha (5,23 %) 

Inne

34 ha (0,03 %) (bez zmian)
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] – brak danych 

Powiat Kościerski

Tereny zabudowane

4 482 ha   3,85%
w tym tereny:

 • mieszkaniowe 757 ha
 • przemysłowe 142 ha
 • inne 3 583 ha
Lasy

53 783 ha   46,23%
w tym:

 • lasy państwowe 38 717 ha
 • lasy prywatne 14  529 ha
 • lasy pozostałe 537 ha
Użytki rolne

48 731 ha   41,89%

Nieużytki

3 161 ha  2,72 %

Wody

6 017 ha  5,17%

Inne

152 ha  0,13%
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] – brak danych

Powiat Kwidzynski

Tereny zabudowane

5241 ha, 6%
w tym tereny

 • mieszkaniowe 1913 ha
 • przemysłowe 361 ha
 • inne 286 ha 
Lasy

19615 ha, 23%
w tym:

 • lasy państwowe 18354 ha
 • lasy prywatne 1219 ha
 • lasy komunalne 42 ha 
Użytki rolne

51378 ha, 62

Nieużytki

1756 ha, 2

Wody

3898 ha, 5

Inne

1398 ha, 2%
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] bd 

Powiat Lęborski

Tereny zabudowane

3430 ha, 4,85 %
w tym tereny: 

 • mieszkaniowe 594 ha
 • przemysłowe 209 ha
 • inne 2627 ha 
Lasy

29 214 ha, 41,38 %
w tym: 

 • lasy państwowe 28 011,563 ha
 • lasy prywatne 1 042,142 ha
 • lasy komunalne 160,2959 ha 
Użytki rolne

32894  ha, 46,6

Nieużytki

1 326 ha, 1,8

Wody

2 817 ha, 4,0

Inne

1,30
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]
Brak danych 

Powiat Malborski

Tereny zabudowane

3 251 ha, 6,58%
w tym tereny:

 • mieszkaniowe 558 ha
 • przemysłowe 143 ha
 • inne 2 550 ha 
Lasy

1 150 ha, 2,33%
w tym:

 • lasy państwowe 1 017 ha
 • lasy prywatne 77 ha
 • lasy komunalne 5 ha
 • inne 51 ha 
Użytki rolne

41 860 ha, 84,7

Nieużytki

346 ha, 0,7

Wody

1 213 ha, 2,45

Inne

1 603 ha, 3,24%
w tym w miastach – stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej 40 ha (wraz z terenem Północnego Parku Miejskiego)  

Powiat Nowodworski

Tereny zabudowane

714 ha, 1,1 %
 w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 665 ha
 • przemysłowe: 5 ha
 • inne: 44 ha
Lasy

5 493 ha, 8,4 %
w tym:

 • lasy państwowe: 5 410
 • lasy prywatne: 60
 • lasy komunalne: 23
Użytki rolne

40 502 ha, 62,0%

Nieużytki

975 ha, 1,4 %

Wody

14 127 ha, 21,6 %

Inne

3 489 ha,  5,3 %
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej    3,9 ha

Powiat Pucki

Tereny zabudowane

 4527 ha, 7,8 % 

w tym tereny:  

 • mieszkaniowe – 1188 ha
 • przemysłowe - 498 ha
 • inne - 539 ha
Lasy

 18608 ha, 32,2 %

w tym:

 • lasy państwowe - 16475 ha
 • lasy prywatne - 1843 ha
 • lasy komunalne- 290 ha
Użytki rolne

30883 ha, 53,5%

Nieużytki
Wody

 166 ha, 0,3%

Inne

 1422 ha, 2,5%

Powiat Starogardzki

Tereny zabudowane

1993 ha; 1,48 %
w tym tereny:

 • mieszkaniowe 1374
 • przemysłowe 281
 • inne 338
Lasy

58334 ha; 43,36
w tym:

 • lasy państwowe  49408
 • lasy prywatne  8847
 • lasy komunalne  79
Użytki rolne

63569 ha; 47,25 %

Nieużytki

2474 ha; 1,84 %

Wody

3480 ha; 2,59 %

Inne

4684 ha; 3,48 %


Razem 134534ha ; 100%

Powiat Sztumski

Tereny zabudowane

wg danych z powiatu 1460 ha,18%, wg danych z gmin-2773,78 ha , 3,8%
w tym tereny:

 • mieszkaniowe – 542 ha
 • przemysłowe – 38,58 ha
 • inne –  
Lasy

10497,52 ha, 14,4 %
w tym:

 • lasy państwowe – 9871,32 ha
 • lasy prywatne – 558,8 ha
 • lasy komunalne – 67,4 ha
Użytki rolne

54 106,5 ha , 74,0 % 

Nieużytki

2535,7 ha , 3,5 % 

Wody

1 112 ha 1,5 %

Inne

2074,5 ha, 2,8%
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]
brak danych 

Powiat Słupski

Tereny zabudowane

8 215 ha; 4 %
w tym tereny:

 • mieszkaniowe 1 259 ha
 • przemysłowe 305 ha
 • inne 6 651 ha
Lasy

85 651 ha; 37%
w tym:

 • lasy prywatne 1 542 ha
 • lasy komunalne 131 ha
 • lasy państwowe 83 978 ha 
Użytki rolne

117 351 ha; 51

Nieużytki

7 145 ha; 3

Wody

10 330 ha; 4

Inne

1 632 ha; 1%
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] 

Powiat Tczewski

Tereny zabudowane

1396 ha; 2%
w tym tereny:

 • mieszkaniowe 784 ha
 • przemysłowe 257 ha
 • inne 355 ha 
Lasy

10 431 ha; 14,96%
w tym:

 • lasy państwowe 9 081,26 ha
 • lasy prywatne 1 316,4 ha
 • lasy komunalne 33,34 ha 
Użytki rolne

51 012 ha; 73,18

Nieużytki

1 372 ha; 1,97

Wody

1 646 ha; 2,36

Inne

3 854 ha; 5,53%
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]
Miasto Tczew – 92,7 , inne- Gniew – 2,7 , Pelplin – 3 

Powiat Wejherowski

Tereny zabudowane

Brak danych z powiatu za rok 2012

Lasy

w tym:

 • lasy państwowe i komunalne - 50414 ha
 • lasy prywatne - 7063 ha
   
Użytki rolne

Brak danych z powiatu za rok 2012

Nieużytki

Brak danych z powiatu za rok 2012

Wody

Brak danych z powiatu za rok 2012

Inne

Brak danych z powiatu za rok 2012

Sopot

Tereny zabudowane

678 ha, 39,3%
w tym tereny:

 • mieszkaniowe 242
 • przemysłowe 3
 • inne 433 
Lasy

932 ha, 54%
w tym:

 • lasy państwowe 728
 • lasy prywatne 2
 • lasy komunalne 202 
Użytki rolne

66 ha, 3,8

Nieużytki

24 ha, 1,4

Wody

3 ha, 0,2

Inne

23 ha, 1,3%
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] 64,5 

Słupsk

Tereny zabudowane

1059 ha , 24,5 %,
w tym tereny:

 • mieszkaniowe - 466 ha
 • przemysłowe – 239 ha
 • inne – 354 ha 
Lasy

555 ha, 12,86 %
w tym tereny:

 • lasy państwowe – 362 ha
 • lasy prywatne – 2 ha
 • lasy komunalne – 191 ha 
Użytki rolne

1 593 ha, 36,9

Nieużytki

42 ha, 0,97

Wody

28 ha, 0,65

Inne

1 036 ha, 24,0 %
(w tym zadrzewione i zakrzewione, tereny niezabudowane, rekreacyjno – wypoczynkowe, komunikacyjne, kopalne, ekologiczne, tereny różne)
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] – 300 [ha] 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002