Gdańsk

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne - wody powierzchniowe "Straszyn"

 • % udział ujęć w zaopatrzeniu w wodę pitną w gminie Gdańsk - 31,4
 • Ilości ogólnego zużycia wody [m3/d] - 24 712

ujęcia komunalne - wody podziemne

 • % udział ujęć w zaopatrzeniu w wodę pitną w gminie Gdańsk - 68,6
 • Ilości ogólnego zużycia wody [m3/d] - 53 935

studnie indywidualne

 • % mieszkańców korzystających ze źródeł zaopatrzenia w wodę - 0,6
 • % mieszkańców korzystających ze źródeł zaopatrzenia w wodę - 99,4 (wspólnie z ujęcia komunalne - wody podziemne)

ujęcia przemysłowe - wody podziemne

 • Ilość ogólnego zużycia wody [m3/d] - 14 200 *

ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe

 • Ilość ogólnego zużycia wody [m3/d] - 118 076 *

UWAGA: * - dane uzyskane od 20 potencjalnych zakładów przemysłowych na terenie m. Gdańska

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

132

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych - 58 666
 • do celów przemysłowych - 132 000
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

99,4

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • gospodarstwa domowe - 2,39 zł/m³
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - 88,1 %
 • parametrów bakteriologicznych - 98,8 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy (wielkość produkcji śr.[m³/d]; % zaopatrzenia powiatu/gminy)

 • Saur Neptun Gdańsk Sp. S.A, 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 46 (77 796; 99,4)
 • Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych Sp. z o.o. "UNIKOM", 80-298 Gdańsk-Kokoszki, ul. Budowlanych 31 (505; 0,6)

Gdynia

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

 

 • ujęcia komunalne - wody powierzchniowe: brak
 • ujęcia komunalne - wody podziemne: 15 286 684 m³/rok
  • uj. Sieradzka - 1 414 481
  • uj. Źródło Marii - 710 272
  • uj. Kolibki - 1 178 951
  • uj. Jana z Kolna - 19 276
  • uj. Wiczlino I - 2 895 514
  • uj. Wiczlino Wieś - 23 121
  • uj. Orłowo - 320
  • uj. Reda II - 6 464 136
  • uj. Rumia Janowo - 2 580 613
 • studnie indywidualne: około 10 000 m³/rok
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne: około 4 000 000 m³/rok
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe: brak

   

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

112

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych: około 30 000 m³/d
 • do celów przemysłowych: 4 678
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • ogółem 97,9 %
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

2,25
 

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych: 100%
 • parametrów bakteriologicznych: 100%
   
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PEWIK Sp zo.o.

 • wielkość produkcji (sprzedaż wody): 17 425 w tys.m³
 • % całkowitego zaopatrzenia: 100

Powiat Bytowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcia komunalne - wody powierzchniowe: 0,1%
 • ujęcia komunalne - wody podziemne: 91,7%
 • studnie indywidualne: 8,0%
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne: 0,2%
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe: brak

Gmina Borzytuchom:

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 96%
 • studnie indywidualne 4%
Miasto i Gmina Bytów:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 98%
 • studnie indywidualne 2%
Gmina Czarna Dąbrówka:
 • ujęcie komunalne -wody powierzchniowe 1%
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 91%
 • studnie indywidualne 8%
Gmina Kołczygłowy:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 100%
Gmina Lipnica:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 63%
 • studnie indywidualne 30%
Miasto i Gmina Miastko:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 95%
 • studnie indywidualne 5%
Gmina Parchowo:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 75%
 • studnie indywidualne 25%
Gmina Studzienice:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 80%
 • studnie indywidualne 15%
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne 5%
Gmina Trzebielino:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 80%
 • studnie indywidualne 20%
Gmina Tuchomie:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 97,2%
 • studnie indywidualne 2,8%

 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
ogółem w powiecie - 96,5
 
 • Gmina Borzytuchom - 74
 • Miasto i Gmina Bytów - 126
 • Gmina Czarna Dąbrówka - 70
 • Gmina Kołczygłowy - 100
 • Gmina Lipnica - 100
 • Miasto i Gmina Miastko - 88
 • Gmina Parchowo - 58
 • Gmina Studzienice - 90
 • Gmina Trzebielino - 80
 • Gmina Tuchomie - 66,9
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
do celów komunalnych:
 • ogółem w powiecie - 6 719
 • Gmina Borzytuchom - 199
 • Miasto i Gmina Bytów - 3 009
 • Gmina Czarna Dąbrówka - 366
 • Gmina Kołczygłowy - 445
 • Gmina Lipnica - 273
 • Miasto i Gmina Miastko - 1 475
 • Gmina Parchowo - 209
 • Gmina Studzienice - 245
 • Gmina Trzebielino - 236
 • Gmina Tuchomie - 262
do celów przemysłowych:
 • ogółem w powiecie -  346
 • Gmina Czarna Dąbrówka - 1
 • Gmina Kołczygłowy - 40
 • Miasto i Gmina Miastko - 301
 • Gmina Studzienice - 4
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

Powiat bytowski ( ogółem ) stopień zwodociągowania: 88,3 %

 • Borzytuchom - 96 %
 • Bytów - 98 %
 • Czarna Dąbrówka - 91 %
 • Kołczygłowy - 99,6 %
 • Lipnica - 63 %
 • Miastko - 95 %
 • Studzienice - 85 %
 • Trzebielino - 80 %
 • Tuchomie - 93 %
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Borzytuchom - 1,54
 • Bytów - 1,66
 • Czarna Dąbrówka - 1,60
 • Kołczygłowy - 1,75
 • Lipnica - 1,39
 • Miastko - 1,46
 • Studzienice - 1,36
 • Trzebielino - 1,84
 • Tuchomie - 1,42
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Borzytuchom

 • parametrów fizykochemicznych 99,9 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Bytów

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Czarna Dąbrówka

 • parametrów fizykochemicznych 99 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Kołczygłowy

 • parametrów fizykochemicznych 83 %
 • parametrów bakteriologicznych 91 %

Lipnica

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Miastko

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Studzienice

 • parametrów fizykochemicznych 90%
 • parametrów bakteriologicznych 98 %

Trzebielino

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Tuchomie

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
Zakład Usług Wodnych w Słupku 76-200 Słupsk ul. Szczecińska 86
 • zaopatruje Gminę Borzytuchom
 • wielkość produkcji średnio 199 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 2,8 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. 77-100 Bytów ul. Mickiewicza 1
 • zaopatruje Miasto i Gminę Bytów
 • wielkość produkcji średnio 2 828 m³/d
 • 94% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 40 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Zakład Usług dla Potrzeb Rolnictwa ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk
 • zaopatruje Gminę Czarna Dąbrówka
 • wielkość produkcji średnio 335 m³/d
 • 80,2 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 4,7 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Agencja Nieruchomości Rolnych
 • zaopatruje Gminę Czarna Dąbrówka
 • wielkość produkcji średnio 32,5 m³/d
 • 7,8 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 0,5 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Zakład Usług Wodnych, 76-200 Słupsk ul. Szczecińska 78
 • zaopatruje Gminę Kołczygłowy
 • wielkość produkcji średnio 500 m³/d
 • 99,6 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 6,3 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Urząd Gminy w Lipnicy
 • zaopatruje Gminę Lipnica
 • wielkość produkcji średnio 300 m³/d
 • 63% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 4,2 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku
 • zaopatruje Gminę Miastko
 • wielkość produkcji średnio 1 775 m³/d
 • 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 25,1 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Urząd Gminy w Parchowie
 • zaopatruje Gminę Parchowo 
 • wielkość produkcji średnio 272 m³/d
 • 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 3,8 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Urząd Gminy Studzienice
 • zaopatruje Gminę Studzienice 
 • wielkość produkcji średnio 230 m³/d
 • 80% całkowitego zaopatrzenia Gminy Studzienice
 • 3,3 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
"PREFABET" Osława Dąbrowa
 • zaopatruje Gminę Studzienice
 • wielkość produkcji średnio 7 m³/d
 • 5% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 0,1 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Zakład Usług Wodnych w Słupku 76 - 200 Słupsk ul. Szczecińska 86
 • zaopatruje Gminę Trzebielino
 • wielkość produkcji średnio 378 m³/d
 • 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 5,4 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Urząd Gminy Tuchomie
 • zaopatruje Gminę Tuchomie
 • wielkość produkcji średnio 3,24 m³/d  
 • 1,2 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 0,1 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Usługi Wodociągowe Rekowski Erwin
 • zaopatruje Gminę Tuchomie 
 • wielkość produkcji średnio 34,52 m³/d
 • 12,83 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 0,5 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Usługi Wodociągowe Irena Redo
 • zaopatruje Gminę Tuchomie
 • wielkość produkcji śr 213,2 m³/d
 • 79,25 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 3,0 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Konserwacja Wodociągu i Sprzedaż Wody J.H. Wirkus
 • zaopatruje Gminę Tuchomie 
 • wielkość produkcji średnio 18,08 m³/d
 • 6,72 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 0,3 % całkowitego zaopatrzenia powiatu

Powiat Chojnicki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne - wody powierzchniowe

 • Gmina Czersk - brak
 • Gmina Chojnice - brak
 • Gmina Brusy - brak
 • Gmina Konarzyny -brak
 • Miasto Chojnice - brak

ujęcie komunalne - wody podziemne

 • Gmina Czersk - 91%
 • Gmina Chojnice - 100%
 • Gmina Brusy - 86%
 • Gmina Konarzyny - 95%
 • Miasto Chojnice - 100%

studnie indywidualne

 • Gmina Czersk - 9%
 • Gmina Chojnice - brak
 • Gmina Brusy - 14%
 • Gmina Konarzyny -5%
 • Miasto Chojnice - brak

 

 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne - brak
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe- brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Czersk - 40
 • Gmina Chojnice - 90
 • Gmina Brusy - 85
 • Gmina Konarzyny - 104
 • Miasto Chojnice - 190
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych :

 • Gmina Czersk - 1 180
 • Gmina Chojnice - 1 150
 • Gmina Brusy - 802,7
 • Gmina Konarzyny -240
 • Miasto Chojnice - brak danych

do celów przemysłowych:

 • Gmina Czersk - 95
 • Gmina Chojnice - brak danych
 • Gmina Brusy - 25
 • Gmina Konarzyny - 46
 • Miasto Chojnice - brak danych
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Czersk - 72
 • Gmina Chojnice - 96
 • Gmina Brusy - 86
 • Gmina Konarzyny - brak danych
 • Miasto Chojnice - 100
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Czersk - 1,31
 • Gmina Chojnice - 1,80
 • Gmina. Brusy - 1,21
 • Gmina Konarzyny - 1,30
 • Miasto Chojnice - 1,90
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych:

 • Gmina Czersk - 100
 • Gmina Chojnice - 100
 • Gmina. Brusy - 97,7
 • Gmina Konarzyny - 100
 • Miasto Chojnice - 100

parametrów bakteriologicznych:

 • Gmina Czersk - 100
 • Gmina Chojnice - 100
 • Gmina. Brusy - 100
 • Gmina Konarzyny - 100
 • Miasto Chojnice - 100

 

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Czersk
 • zaopatruje Gmina Czersk
 • wielkość produkcji średnio 621,539 m3/d
 • całkowitego zaopatrzenia gminy - brak danych
 • całkowitego zaopatrzenia powiatu - brak danych

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

 • zaopatruje Gmina Chojnice
 • wielkość produkcji średnio 1,200  m3/d
 • całkowitego zaopatrzenia gminy - brak danych
 • całkowitego zaopatrzenia powiatu - brak danych

Zakład Gospodarki Komunalnej

 • zaopatruje Gmina Brusy
 • wielkość produkcji średnio 1,090 m3/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • całkowitego zaopatrzenia powiatu - brak danych

Brak danych zakładu

 • zaopatruje Gmina Konarzyny
 • wielkość produkcji średnio 285 m3/d
 • 88% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • całkowitego zaopatrzenia powiatu - brak danych

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.

 • zaopatruje Miasto Chojnice
 • wielkość produkcji średnio - brak danych
 • całkowitego zaopatrzenia gminy - brak danych
 • całkowitego zaopatrzenia powiatu - brak danych

Powiat Człuchowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Ujęcie komunalne - wody podziemne

Miasto-Gmina Czarne

 • Pobór wody: 1 140
 • % mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej: 98,8/47,7

Miasto Człuchów

 • Pobór wody: 2 148
 • % mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej: 100

Gmina Człuchów

 • Pobór wody: 838
 • % mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej: 100

Miasto-Gmina Debrzno

 • Pobór wody: 1 632
 • % mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej: 99

Gmina Koczała

 • Pobór wody: 617
 • % mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej: 71

Gmina Przechlewo

 • Pobór wody: 1 937
 • % mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej: 89,9

Studnie indywidualne

 • Miasto-gmina Czarne - 44 studni
 • Gmina Człuchów - 224 studni
 • Miasto-gmina Debrzno - 21 studni
 • Gmina Koczała - 271 studni
 • Gmina Przechlewo -19 studni

Ujęcia przemysłowe - wody podziemne

 • Miasto-gmina Czarne - 266 m3/d
 • Miasto Człuchów - 121 m3/d
 • Gmina Człuchów - 39 m3/d
 • Miasto-gmina Debrzno - 49 m3/d
 • Gmina Koczała - 97 m3/d
 • Gmina Przechlewo - 77 m3/d
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

95,2

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych - 8 311
 • do celów przemysłowych - 648
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • 54 577 mieszkańców tj. 95,54%
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto i Gmina Czarne - 2,30
 • Miasto Człuchów - 2,64
 • Gmina Człuchów - 1,62
 • Miasto i Gmina Debrzno - 1,67
 • Gmina Koczała - 1,37
 • Gmina Przechlewo - 1,73
 • Gmina Rzeczenica - 1,39
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - 100 %
 • parametrów bakteriologicznych - 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Człuchowie - Miasto Człuchów (2001; 93; 29,45%)
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie - Miasto i Gmina Debrzno (1632; 94,3; 24,02%)
 • Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne spółka z o.o. w Czarnem - Miasto i Gmina Czarne (938,23; 83,5; 13,81%)
 • Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie - Gmina Człuchów (841,2; 100; 12,38%)
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie - Gmina Przechlewo (602; 100; 8,86%)
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale - Gmina Koczała (300; 81; 4,42%)
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Rzeczenica w Rzeczenicy - Gmina Rzeczenica (293,76; 31; 4,32%)
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemieniewo - Miasto i Gmina Czarne (103,38; 9,2; 1,52%)
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Wyczechy - Miasto i Gmina Czarne (82,02; 7,3; 1,21%)

Powiat Gdański

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcia komunalne - wody powierzchniowe:

 • ujęcie w Straszynie, zaopatrzenie w wodę dla miasta Gdańsk

ujęcia komunalne - wody podziemne: 100%

studnie indywidualne - brak danych

ujęcia przemysłowe - wody podziemne - brak danych

ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe - brak danych

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • średnio: 78,4
   
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

brak danych

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • średnio 94,3%
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Pruszcz Gdański – 2,23
 • Gmina Przywidz – 1,60
 • Gmina Pszczółki – 2,10
 • Gmina Cedry Wielkie – 1,84
 • Gmina Pruszcz Gdański – 1,82
 • Gmina Suchy Dąb – 1,50
 • Gmina Trąbki Wielkie – 1,75
 • Gmina Kolbudy – 1,74
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych: Ilość wody, spełniającej normy, waha się w granicach od 70 do 100%, w gminach Cedry Wielkie i Suchy Dąb w wodzie występują ponadnormatywne ilości fluoru (wszystkie ujęcia z wyjątkiem ujęcia w Kiezmarku i Wocławach)
 • parametrów bakteriologicznych: 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Miasto i Gmina Pruszcz Gd.

 • Spółka Wodna „PRUSZCZ”
 • wielkość produkcji śr w 3 200 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 46,3% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Przywidz

 • Urząd Gminy Przywidz
 • wielkość produkcji śr w 350 m³/d
 • 90,5% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 5,1% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Pszczółki

 • Urząd Gminy Pszczółki
 • wielkość produkcji śr w 900 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 13% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Cedry Wlkie

 • ”WEMA” S.C. Pszczółki
 • wielkość produkcji śr w 551 m³/d 
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 8% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Such Dąb

 • Urząd Gminy Suchy Dąb
 • wielkość produkcji śr w 340 m³/d 
 • 98% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 4,9% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Trąbki Wlk.

 • Urząd Gminy Trąbki Wielkie
 • wielkość produkcji śr w 700 m³/d
 • 92% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 10,1% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Kolbudy

 • ”REKNICA” Sp. z o.o.
 • wielkość produkcji śr w 870 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 12,6% całkowitego zaopatrzenia w powiecie,
   

 

Powiat Kartuski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne -wody powierzchniowe 0%
 • ujęcie komunalne - wody podziemne: 100 %
 • studnie indywidualne - brak danych
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne - brak danych
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe - brak danych
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

173

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

16 882

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

ilość mieszkańców korzystających z wodociągu w powiecie 90 059 osób - 86,53%
stopień zwodociągowania gmin:

 • gmina Żukowo - 81 %
 • gmina Przodkowo - 85%
 • gmina Kartuzy - 91 %
 • gmina Chmielno - 92 %
 • gmina Somonino - 85 %
 • gmina Stężyca - 89 %
 • gmina Sulęczyno - 80%
 • gmina Sierakowice - 86%
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • gmina Żukowo - 2,83
 • gmina Przodkowo - 1,77
 • gmina Kartuzy - gmina 2,26, miasto: 2,46
 • gmina Chmielno - 2,35 + 1 zł (opłata stała miesięczna od gospodarstwa za dostawę wody)
 • gmina Somonino - 1,92
 • gmina Stężyca - 1,71
 • gmina Sulęczyno - 2,0
 • gmina Sierakowice - 1,85
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych 52,5 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Miasto i Gmina Kartuzy

 • Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji; ul. Mściwoja II, 83-300 Kartuzy
 • wielkość produkcji śr w 2 793,5 m³/d
 • 98% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 25,6% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Żukowo

 •  Zakład Usług Komunalnych w Glinczu 58a - Marian Marszałkowski
 • wielkość produkcji śr w 2 268 m³/d
 • 81% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 20,79% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Somonino

 • Gminny Zakład Usługowo-Remontowy w Somoninie
 • wielkość produkcji śr w 1 369 m³/d
 • 85% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 12,55% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Stężyca

 • Urząd Gminy w Stężycy
 • wielkość produkcji śr w 1 298 m³/d
 • 89% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 11,9% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Chmielno

 • Urząd Gminy w Chmielnie
 • wielkość produkcji śr w 909 m³/d
 • 92% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 8,33% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Sierakowice

 • Urząd Gminy w Sierakowicach
 • wielkość produkcji śr w 900 m³/d
 • 98% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 8,25% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Przodkowo

 • Urząd Gminy w Przodkowie
 • wielkość produkcji śr w 753 m³/d
 • 85% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 6,9% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Sulęczyna

 • Urząd Gminy w Sulęczynie
 • wielkość produkcji śr w 620 m³/d
 • 90% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 5,68% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Powiat Kościerski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe - brak
 • ujęcia komunalne - wody podziemne
  • Miasto Kościerzyna: 99% (912,500 m³)
  • Gmina Kościerzyna: 80% (346,750 m³)
  • Gmina Dziemiany: 56,3% (117,368 m³)
  • Gmina Karsin: 75% (272,000 m³)
  • Gmina Liniewo: 95% (205,130 m³)
  • Gmina Lipusz: 14% (9,200 m³)
  • Gmina Nowa Karczma: 92% (131,728 m³)
  • Gmina Stara Kiszewa: 44% (86,140 m³)
 • studnie indywidualne:
  • Miasto Kościerzyna: 1%
  • Gmina Kościerzyna: 20%
  • Gmina Dziemiany: 43,7%
  • Gmina Karsin: 25%
  • Gmina Liniewo: 5%
  • Gmina Lipusz: 86%
  • Gmina Nowa Karczma: 8%
  • Gmina Stara Kiszewa: 56%

 

 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne:

Miasto Kościerzyna:

 • Zakłady Mięsne "Kościerzyna" Sp. z o.o. w Kościerzynie
 • pobór wód z 2 studni w ilości Qdmax = 800,0 m³/d
 • Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
 • pobór wód z 1 studni w ilości Qdmax = 400 m³/d

Gmina Kościerzyna: 

 • Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA S.A. w Łubianie
 • pobór wód z 4 studni w ilości Qdśr = 1301,3 m³/d
   

Gmina Dziemiany: 

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "COMPLEX" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul.Kościuszki 7/9,
 • pobór wód z 1 studni zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcji Drzewnej w Trzebuniu w ilości Qdśr = 10 m³/d
   

Gmina Karsin:

 • Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" z siedzibą w Karsinie przy ul. Długiej 184
 • pobór wód z 1 studni zlokalizowanej na terenie masarni w Karsinie w ilości Qdśr = 25,0 m³/d
   
 • Zbigniew Zabrocki, Wytwórnia Wędlin w Górkach,
 • pobór wód z 1 studni zlokalizowanej na terenie zakładu w ilości Qdśr = 20,9 m³/d
   
 • SYLVA Sp. z o.o. w Wielu,
 • pobór wód z 1 studni zlokalizowanej na terenie zakładu obróbki drewna

Gmina Lipusz:

 • Elżbieta Woźniak, Zakład Przetwórstwa Mięsa i Wędlin, Papiernia - Grajewo 3,
 • pobór wód z 1 studni zlokalizowanej na terenie zakładu w ilości Qdśr = 30,2 m³/d
 • ujęcia przemysłowe- wody powierzchniowe:

Gmina Kościerzyna:

 • Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. z Olsztyna
 • pobór wód powierzchniowych dla celów technologicznych Zakładu Górniczego "Niedamowo" w Niedamowie w ilości Qdmax = 13 962 m³/d
 • Instytut Naboru Kadr Sp. z o.o. z Warszawy,
 • pobór wód powierzchniowych z jeziora Sudomie dla celów technologicznych Zakładu Produkcji Kruszywa "RYBAKI" w Rybakach w ilości: Qdmax = 336 m³/d
 • Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Skanska S.A. z Gdańska
 • pobór wód powierzchniowych dla celów technologicznych Zakładu Produkcji Kruszyw w Gostomiu w ilości Qdmax = 125 m³/d
 • Zakłady Rybackie "WDZYDZE" Sp. z o.o. z Czarliny
 • pobór wód powierzchniowych z rzeki Trzebiochy, w miejscowości Grzybowski Młyn dla celów hodowli ryb łososiowatych, karpia, wylęgarni i podchowalni w ilości Q = 329 l/s
 • Zakłady Rybackie "WDZYDZE" Sp. z o.o. z Czarliny
 • pobór wód powierzchniowych z rzeki Wierzycy w miejscowości Stawiska dla celów hodowli karpia w ilości Q = 50 - 75 l/s
 • Zakłady Rybackie "WDZYDZE" Sp. z o.o. z Czarliny
 • pobór wód powierzchniowych z rzeki Reknicy w miejscowości Skorzewo dla celów ośrodka hodowli narybku trociowo-pstrągowego w ilości Q = 60 l/s

Gmina Nowa Karczma:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe POLGRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska
 • pobór wód powierzchniowych dla celów technologicznych Zakładu Produkcyjno-Usługowego w Nowym Barkoczynie w ilości: Qdśr = 1 500 m³/d

Gmina Stara Kiszewa:

 • Zakłady Rybackie "WDZYDZE" Sp. z o.o. z Czarliny
 • pobór wód powierzchniowych z rzeki Wierzycy w miejscowości Ruda Młyn dla celów hodowli ryb łososiowatych i karpia w ilości Q = 300 l/s
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Miasto Kościerzyna - 106,0
 • Gmina Kościerzyna - 91,8
 • Gmina Dziemiany - 138,8
 • Gmina Karsin - 148,4
 • Gmina Liniewo - 122,9
 • Gmina Lipusz - 83,1
 • Gmina Nowa Karczma - 112,3
 • Gmina Stara Kiszewa - 113,1
 • średnio w powiecie: - 110,3
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych w powiecie: 5775,1 ( z wodociągów)

 • Miasto Kościerzyna: 2 500,0
 • Gmina Kościerzyna: 950,0
 • Gmina Dziemiany: 299,1 
 • Gmina Karsin: 743,0
 • Gmina Liniewo: 553,0
 • Gmina Lipusz: 25,0
 • Gmina Nowa Karczma: 400,0 
 • Gmina Stara Kiszewa: 305,0

do celów przemysłowych

 • brak danych
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Kościerzyna - 99,0%
 • Gmina Kościerzyna - 81,0%
 • Gmina Dziemiany - 54,9%
 • Gmina Karsin - 85,8%
 • Gmina Liniewo - 97,5%
 • Gmina Lipusz - 9,1%
 • Gmina Nowa Karczma - 59,2%
 • Gmina Stara Kiszewa - 43,5%
 • średnio w powiecie - 78,3%
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Kościerzyna - 2,43
 • Gmina Kościerzyna - 1,98
 • Gmina Dziemiany - 2,14
 • Gmina Karsin - 1,93
 • Gmina Liniewo - 2,21
 • Gmina Lipusz - 2,09
 • Gmina Nowa Karczma - 2,00
 • Gmina Stara Kiszewa - 1,87
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych:

 • ujęcia miejskie - 100%
 • ujęcia wiejskie - 87%

parametrów bakteriologicznych:

 • ujęcia miejskie - 100%
 • ujęcia wiejskie - 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

brak danych

Powiat Kwidzynski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe: brak 
 • ujęcie komunalne - wody podziemne:
  • Miasto Kwidzyn i Gmina Kwidzyn
  • Miasto i Gmina Prabuty - 99%
  • Gmina Gardeja - 100%
  • Gmina Sadlinki - 71%
  • Gmina Ryjewo - 87%
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe:
  • występują - 115 000 m3/d
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne
  • brak danych o ogólnym zużyciu
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Miasto Kwidzyn i Gmina Kwidzyn - 105
 • Miasto i Gmina Prabuty - 74
 • Gmina Gardeja - 61,9
 • Gmina Sadlinki - 57,2
 • Gmina Ryjewo - 100
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych

 • Miasto Kwidzyn i Gmina Kwidzyn - 4 571
 • Miasto i Gmina Prabuty - 1 109
 • Gmina Gardeja - 469
 • Gmina Sadlinki - 310
 • Gmina Ryjewo - brak danych

do celów przemysłowych:

 • brak danych
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Kwidzyn i Gmina Kwidzyn - 97,8
 • Miasto i Gmina Prabuty - 50
 • Gmina Gardeja - 93
 • Gmina Sadlinki - 70
 • Gmina Ryjewo - 50

Stopień zwodociągowania w powiecie 84,42

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Kwidzyn i Gmina Kwidzyn - 2,30
 • Miasto i Gmina Prabuty - 2,11
 • Gmina Gardeja - 2,22
 • Gmina Sadlinki - 2,10
 • Gmina Ryjewo - 2,09
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - 100
 • parametrów bakteriologicznych - 100
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Miasto i Gmina Kwidyzn

 • Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne Sp z.o.o. ul.Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn
 • wielkość produkcji śr w 6 756 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 70,91% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Gardeja

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei
 • wielkość produkcji śr w 525 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 5,51% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Sadlinki

 • Zakład Usług Wielobranżowych, Tadeusz Kawka, Sadlinki ul. Grudziądzka 13
 • wielkość produkcji śr w 397 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 4,17% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Ryjewo

 • Zakład Budżetowy "Pomezania" Ryjewo ul. Lipowa 1
 • wielkość produkcji śr w 220 m³/d
 • 72,4% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 2,31% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Miasto i Gmina Prabuty

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa "PEWiK" Sp. z.o.o. Prabuty  ul.Kwidzyńska 15
 • wielkość produkcji śr w 1 541 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 16,18% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Ryjewo

 • Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacjne Sp. z.o.o. Kwidzyń ul.Sportowa 29
 • wielkość produkcji śr w 88 m³/d
 • 26,6% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 0,92% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Powiat Lęborski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcia komunalne - wody powierzchniowe: brak
 • ujęcia komunalne - wody podziemne:
  • Miasto Lębork - 95%
  • Miasto Łeba - 100%
  • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 100%
  • Gmina Wicko - 88 % mieszkańców
  • Gmina Cewice - 98%
 • studnie indywidualne:
  • Miasto Lębork - brak danych
  • Miasto Łeba - brak danych
  • Gmina Nowa Wieś Lęborska - brak
  • Gmina Wicko - 12 % mieszkańców
  • Gmina Cewice - 2%
 • ujęcia przemysłowe - wody poziemne
  • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 1 ujęcie
  • Gmina Wicko - brak
  • pozostałe gminy - brak danych
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe: brak
 • Zbiorcze zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi powiatu odbywa się z ujęć wody zlokalizowanych w poszczególnych wsiach zasilających lokalne wodociągi zbiorowe. Część wsi połączonych jest wodociągami grupowymi. W części wsi nadal zaopatrzenie w wodę odbywa się z indywidualnych studni (wierconych i kopanych).
 • Zaopatrzenie miasta Łeby odbywa się z ujęć zlokalizowanych na terenie gminy Wicko (w miejscowościach Nowęcin i Łebieniec). Zaopatrzenie Lęborka odbywa się z ujęcia zlokalizowanego w mieście (Dolina Łeby) oraz z ujęcia zlokalizowanego na terenie gminy Cewice (w miejscowości Okalice).
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Miasto Lębork - 120
 • Miasto Łeba - 76
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 101
 • Gmina Wicko - 192
 • Gmina Cewice - 80
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych:

 • Miasto Lębork - 4 435
 • Miasto Łeba - 3 100
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 6 350
 • Gmina Wicko - 520
 • Gmina Cewice - 354

do celów przemysłowych:

 • Miasto Lębork - brak danych
 • Miasto Łeba - 0
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 0
 • Gmina Wicko - 34
 • Gmina Cewice - 0,1
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Lębork - 95%
 • Miasto Łeba - 99%
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska (NWL) - 97%
 • Gmina Wicko - 83%
 • Gmina Cewice - 93%
   

Stopień zwodociągowania w gminie w powiecie - 94%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Lębork - 1,27
 • Miasto Łeba - 1,30
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska (NWL) - 1,60
 • Gmina Wicko - 1,33
 • Gmina Cewice - 1,45
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych:

 • Gmina Wicko - 75%
 • Miasto Lębork - 100%
 • Miasto Łeba - 100%
 • Gmina Cewice -100%
 • Gmina NWL - brak danych

parametrów bakteriologicznych:

 • Gmina Wicko - 100%
 • Miasto Lębork - 100%
 • Miasto Łeba - 100%
 • Gmina Cewice - 100%
 • Gmina NWL - brak danych
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Nowa Wieś Lęborska

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Młynarska 10
 • wielkość produkcji śr w 5 875 m³/d
 • 90% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 30,95% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Nowa Wieś Lęborska

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2
 • wielkość produkcji śr w 493 m³/d
 • 10% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 2,60% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Miasto Lębork

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2
 • wielkość produkcji śr w 4 435 m³/d
 • 90% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 23,37% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Wicko

 • Urząd Gminy Wicko
 • wielkość produkcji śr w 422 m³/d
 • 76% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 2,22% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Wicko (m. Szczenurze, Łebieniec, Nowęcin)

 • Przedsiębiorstwo Wodociągowe "Łeba-Wicko" Spółka z.o.o. Nowęcin ul. Łebska 49
 • wielkość produkcji śr w 1 738m³/d
 • 24% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 9,16% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Miasto Łeba

 • Przedsiębiorstwo Wodociągowe "Łeba-Wicko" Spółka z.o.o. Nowęcin ul. Łebska 49
 • wielkość produkcji śr w 5 503 m³/d
 • 76% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 28,99% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Cewice

 • Urząd Gminy Cewice
 • wielkość produkcji śr w 514 m³/d
 • 98% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 2,71% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Powiat Malborski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe - brak
 • ujęcie komunalne - wody podziemne:
  • Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Zakład Technicznych Usług Komunalnych w Elblągu z/s w Starym Polu - 5 studni ( 3 studnie w gm. Lichnowy i 2 w gm. Malbork).
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku - 8 studni na terenie miasta Malborka.
  • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu - 8 studni na terenie gminy Miłoradz.
 • studnie indywidualne: 49 studni przydomowych.
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne:
  • 1 studnia - PRINO-PLAST Sp. z o.o. JV - Produkcja Artykułów Higienicznych - Malbork.
  • 1 studnia "MADEX" - Zakład Pracy Chronionej - Kościeleczki, gm. Malbork - Produkcja przędzy lnianej.
  • 1 studnia - M. Leier - Wytwórnia Materiałów Budowlanych w Malborku.
   (Dane podano z wyjątkiem zakładów rolnych, ogródków działkowych itp.)
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe:
  • Cukrownia "Malbork" - w okresie kampanii cukrowniczej.
  • Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu - Elektrownia wodna - Rekowiec - Malbork.
  • Cukrownia "Nowy Staw" - w okresie kampanii cukrowniczej.
   (Dane podano z wyjątkiem zakładów rolnych, ogródków działkowych itp.)
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

110

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych - 6 921,62 m3/dobę
  • 5 143,7 m3/dobę; (dane z PWiK w Malborku)
  • 1 504,4 m3/dobę; (dane z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska - Zakładu Technicznych Usług Komunalnych w Elblągu z/s w Starym Polu)
  • 273 m3/dobę; (dane z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu)
 • do celów przemysłowych - 766,3 m3/doba
  • 255,3 m3/dobę; (dane z PWiK w Malborku)
  • 420,0 m3/dobę; (dane z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska - Zakładu Technicznych Usług Komunalnych w Elblągu z/s w Starym Polu)
  • 91 m3/dobę; (dane z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu)
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Malbork - 100 %
 • Gmina Malbork - 96 %
 • Gmina Miłoradz - 99 %
 • Gmina Lichnowy - 98 %
 • Gmina Stare Pole - 100 %
 • Miasto i Gmina Nowy Staw - 95 %
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • 2,08 zł/m3 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
 • 3,39 zł/m3 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Zakład Technicznych Usług Komunalnych w Elblągu z/s w Starym Polu.
 • 2,10 zł/m3 Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu.
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - odpowiada normom za wyjątkiem zwiększonej zawartości fluorków,
 • parametrów bakteriologicznych - 100% (dane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji),
 • parametrów fizykochemicznych - 100%,
 • parametrów bakteriologicznych - 100% (dane z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska - Zakładu Technicznych Usług Komunalnych w Elblągu z/s w Starym Polu),
 • parametrów fizykochemicznych - 100%,
  parametrów bakteriologicznych - 100% (dane z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu).
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku

 • wielkość produkcji śr.: 273,9; 65 72,9 m3/d , 2 399 100 m3/rok, 73,4%
  Zaopatruje następujące miejscowości:
  • Zarzecze, gm. Stare Pole - 100 %,
  • Nowa Wieś Malborska, gm. Malbork - 100 %,
  • Miasto Malbork - 100 %,
  • Grobelno, gm Malbork - 100 %

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Zakład Technicznych Usług Komunalnych w Elblągu z/s w Starym Polu

 • wielkość produkcji śr.: 80,18 m3/h; 1924,4 m3/d , 702 400 m3/rok, 21,5%,
 • w tym: produkcja własna NFOŚ - 8,1; 194,7 m3/d , 71 059 m3/rok, woda z CWŻ - ujęcie Letniki - 72,08 m3/h; 1 729,7 m3/d , 631 341 m3/rok
 • Zaopatruje następujące miejscowości:
  • Gminę Stare Pole z wyjątkiem miejscowości Zarzecze oraz osób, które korzystają z 6 studni przydomowych,
  • Gminę Malbork z wyjątkiem miejscowości Grobelno, Nowa Wieś Malborska i Szawałd,
  • Gminę Nowy Staw z wyjątkiem osób, które korzystają z 29 studni przydomowych,
  • Gminę Lichnowy z wyjątkiem osób, które korzystają z 14 studni przydomowych.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu

 • wielkość produkcji śr.: 19; 455 m3/d; 166 000 m3/rok, 5,1%
 • Zaopatruje następujące miejscowości:
  • Całą gminę Miłoradz

 

Powiat Nowodworski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe - brak
 • ujęcia komunalne - wody podziemne (1 740 tys. m3) - 99%
 • studnie indywidualne - brak danych - szacunkowo - 1 %
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne - brak danych
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe - brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

133

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

brak danych

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

99,0%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Krynica Morska - 3,91
 • Centralny Wodociąg Żuławski (CWŻ) (m.i gm. Nowy Dwór Gd., gm. Stegna, gm. Sztutowo, gm. Ostaszewo) - 3,39
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

brak danych

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy (wielkość sprzedaży, % całkowitego zaopatrzenia):

 • Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska w Starym Polu (39 000 m3/d; 99% (pozostałej części powiatu); 98,03%)
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy Morskiej (782 m3/d; 98% (miasta Krynica Morska); 1,97%)
 • Ilość dostarczanej wody w powiecie 39 782 m3/d

Powiat Pucki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe - brak
 • ujęcia komunalne - wody podziemne - 96%
 • studnie indywidualne: 4% (ok. 1000 szt.)
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne: 10 szt.
 • ujęcia przemysłowe- wody powierzchniowe: brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

110

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych w powiecie: 7 865
 • do celów przemysłowych: 139,8

 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

94%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

2,05

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych: 85%
 • parametrów bakteriologicznych: 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy (% zaopatrzenia miasta/gminy; % zaopatrzenia powiatu)

 • Urząd Gminy w Pucku, ul. 10-go Lutego 29 Gmina Puck - (100; 28,56%)
 • Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z o.o. ul. Droga Chłąpowska 21, 84 - 120 Władysławowo Miasto Władysławowo - (100; 20,48%)
 • Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Miasto Puck - (100; 15,74%)
 • Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Żarnowiec 76 Gmina Krokowa - (86,54; 11,97%)
 • P.U.K Peko Sp. z o.o Gmina Kosakowo - (70; 6,83%)
 • ZZOM Sp. z o.o. w Helu, ul. Kuracyjna 3 Miasto Hel - (100; 6,16%)
 • Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z o.o. ul. Droga Chłąpowska 21, 84 - 120 Władysławowo Miasto Jastarnia - (100; 5,48%)
 • RSP "Wiosna" Karwieńskie Błota I Gmina Krokowa - (8,43; 1,17%)
 • RSP "Jedność" Jeldzino Gmina Krokowa - (2,89; 0,40%)
 • ANR (Świecino) Gmina Krokowa - (1,74; 0,24%)
 • DPS Lubkowo Gmina Krokowa - (0,4; 0,06%)

Powiat Starogardzki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne - wody powierzchniowe

 • brak

ujęcia komunalne - wody podziemne 

 • Miasto Starogard Gdański: 2 ujęcia (Wierzyca - 8 studni, Południe - 21 studni) - 98% 
 • Gmina Starogard: 2 ujęcia - 72% 
 • Gmina Smętowo Graniczne: 1 ujęcie - 90% 
 • Gmina Osiek: 1 ujęcie (2 studnie ) - 85% 
 • Gmina Lubichowo: 52% 
 • Gmina Skórcz: 92%, (studnie indywidualne 8%)
 • Miasto Czarna Woda: 2% studni 98
 • Miasto Skórcz: 2 ujęcia - 95% 
 • Gmina Osieczna: 4 ujęcia (Osieczna, Klaniny, Zimne Zdroje, Osówek) - 85 % 
 • Gmina Bobowo: 1 ujęcie (3 studnie) - 100 % 
 • Gmina Zblewo: 1 ujęcie (7 studni) – 90,8% 
 • Gmina Kaliska: 92 % 

studnie indywidualne - pozostałe zaopatrzenie dla celów komunalnych

ujęcia przemysłowe - wody podziemne

 • Miasto Starogard Gdański - ujęcia własne: Polpharma, Szpital Kocborowo, Zakłady Obuwnicze "Neptun", Famos, Stado Ogierów 
 • Gmina Osieczna: 1 ujęcie - tartak

ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe 

 • Miasto Starogard Gdański: Polpharma z Wierzycy, Polmos z Wierzycy 
 • Miasto Czarna Woda: Zakłady Płyt Pilśniowych z Wdy
 • Miasto Czarna Woda: STEICO S.A. Czarnków 
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Miasto Starogard Gdański - 120
 • Gmina Starogard - 45
 • Gmina Smętowo Graniczne - 82
 • Gmina Osiek - 80
 • Gmina Lubichowo - 98
 • Gmina Skórcz - 90
 • Gmina Osieczna - 133
 • Miasto Czarna Woda –79
 • Miasto Skórcz – 85
 • Gmina Bobowo - 49
 • Gmina Zblewo – 74
 • Gmina Kaliska - 72
 • Miasto i Gmina Skarszewy - 85
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych w powiecie: 10 534 ( z wodociągów)

 • Miasto Starogard Gdański: 5 412
 • Gmina Starogard: 430 
 • Gmina Smętowo Graniczne: 450 
 • Gmina Osiek: 450
 • Gmina Lubichowo: brak danych
 • Gmina Skórcz: 344
 • Miasto Czarna Woda: 230 
 • Gmina Osieczna: 374
 • Miasto Skórcz - 348 (śr./d/ zużycie wody)
 • Gmina Bobowo:- 132,0
 • Gmina Zblewo: 833
 • Gmina Kaliska: 350
 • Miasto i Gmina Skarszewy: 831

do celów przemysłowych

 • Miasto Starogard Gdański: 47,5
 • Gmina Starogard: 168
 • Gmina Smętowo Graniczne: brak danych
 • Gmina Osiek: brak danych
 • Gmina Lubichowo: 11
 • Gmina Skórcz: 291
 • Miasto Czarna Woda: 67 
 • Gmina Osieczna: brak danych
 • Gmina Bobowo: brak danych
 • Gmina Zblewo: 92
 • Gmina Kaliska: 12
 • Miasto i Gmina Skarszewy: 293

 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Starogard Gdański - 98%
 • Gmina Starogard Gdański - 77%
 • Miasto Czarna Woda - 98%
 • Gmina Osieczna - 94,2 %
 • Gmina Osiek - 93 %
 • Gmina Skórcz - 81 %
 • Gmina Bobowo - 75 %
 • Miasto Skórcz - 98%
 • Miasto Skarszewy - 93 %
 • Gmina Skarszewy - 60%
 • Gmina Kaliska - 92%
 • Gmina Lubichowo - 42%
 • Gmina Smętowo Graniczne -78%
 • Gmina Zblewo - 91%

Stopień zwodociągowania w powiecie - 88,8 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Starogard Gdański - 2,03
 • Gmina Starogard Gdański - 2,00
 • Miasto Czarna Woda - 1,37
 • Gmina Osieczna - 1,24
 • Gmina Osiek - 1,65
 • Gmina Skórcz - 1,40
 • Gmina Bobowo - 1,65
 • Miasto Skórcz - 1,65
 • Gmina Kaliska - 1,50
 • Gmina Lubichowo - 1,60
 • Gmina Smętowo Graniczne - 1,66
 • Gmina Zblewo - 1,96
 • Miasto i Gmina Skarszewy - 1,73
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - 100%
 • parametrów bakteriologicznych - 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy (wielkość produkcji śr.[m³/d] ; % zaopatrzenia miasta/gminy; % zaopatrzenia powiatu)

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,STAR - WiK"- miasto Starogard Gd. (6030; 100; 51,28%)
 • Gminne Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o., w Skarszewach (1124; 100; 9,55%) 
 • P.W. "ZOJAX" Jan Wildman, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo (925; 90,8; 7,86%) 
 • Urząd Gminy Kaliska (541; 100; 4,60%) 
 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie (424; 100; 4,18%) 
 • Urząd Gminy Skórcz (443;90; 4,14%) 
 • Urząd Gminy Smętowo Graniczne (455; - ;3,87%) 
 • Zakład Gospodarki Miejskiej Skórcz (464; 100; 3,73%) 
 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie - gmina Starogard Gd. (356,1; 68,7; 3,03%) 
 • Urząd Gminy Bobowo (234; 100; 1,95%) 
 • Urząd Gminy Osieczna (195,6; 52,3; 1,66%) 
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi SZLACHTA - gm. Osieczna (8,4; 47,7; 1,52%) 
 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Kooperol"- gmina Starogard Gd. (139,7; 26,9; 1,19%) 
 • Urząd Gminy Osiek 88 m3 w r.2004
 • Urząd Gminy Lubichowo (58; 42; 0,49%) 
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Star-Wik" - gmina Starogard Gd. (22,5; 10,3; 0,19%)
   

SUMA: 11715,3 - 100%

Powiat Sztumski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Powiat sztumski zaopatrywany jest w wodę z ujęć wód podziemnych. Na terenie każdej gminy funkcjonuje po kilka ujęć komunalnych. Istnieje kilka ujęć indywidualnych, głównie zakładowych.

 • ilość ogólnego zużycia z ujęć wód podziemnych m3/rok
  • Mikołajki Pomorskie: 85 500 m³/rok
  • Dzierzgoń: 708 465 m³/rok
  • Sztum: 779 275 m³/rok
  • Stary Targ: 183 600 m³/rok
  • Stary Dzierzgoń: 116 800 m³/rok
  • Powiat sztumski: 1 873 640 m³/rok
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

122,09

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

5133,3

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

ok. 86,7%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

średnio - 2,5

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych: brak danych
 • parametrów bakteriologicznych: brak danych
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy ( wielkość produkcji śr.[m³/d]; % zaopatrzenia miasta/gminy; % zaopatrzenia powiatu)

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie (2135; 100%; 41,59%)
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu (1941; 90%; 37,81%)
 • Urząd Gminy, Referat Komunalny w Starym Targu (503; brak danych; 9,80%)
 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu (320 100%; 6,23%)
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich (234 85% 4,56%)


RAZEM: wielkość produkcji śr. 5133 [m³/d]; zaopatrzenia powiatu 100% ;

Powiat Słupski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne - wody powierzchniowe 

 •  brak

ujęcia komunalne - wody podziemne

 • Gmina Damnica: 83%
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 93%
 • Gmina Główczyce: 80%
 • Gmina Kępice: 96%
 • Gmina Kobylnice: 98%
 • Gmina Potęgowo: 99%
 • Gmina Słupsk: 99%
 • Gmina Ustka: 100%
 • Gmina Miejska Ustka: 99,3%

studnie indywidualne:

 • Gmina Damnica: 1%
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 2%
 • Gmina Główczyce: 2%
 • Gmina Kępice: 2%
 • Gmina Kobylnice: 1%
 • Gmina Potęgowo: 1%
 • Gmina Słupsk: 1%
 • Gmina Ustka: 0%
 • Gmina Miejska Ustka: 0%

ujęcia przemysłowe - wody podziemne

 • Gmina Damnica: 16%
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 4%
 • Gmina Główczyce: 18% ( w tym dla potrzeb rolnictwa - podlewanie upraw)
 • Gmina Kępice: 2%
 • Gmina Kobylnice: 1%
 • Gmina Potęgowo: 0%
 • Gmina Słupsk: 0%
 • Gmina Ustka: 0%
 • Gmina Miejska Ustka: 0,7%

ujęcia przemysłowe- wody powierzchniowe

 • Gmina Damnica: 0%
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 1%
 • Gmina Główczyce: 0%
 • Gmina Kępice: 0%
 • Gmina Kobylnice: 0%
 • Gmina Potęgowo: 0%
 • Gmina Słupsk: 0%
 • Gmina Ustka: 0%
 • Gmina Miejska Ustka: 0%
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Damnica - 85,7
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 109
 • Gmina Główczyce - 150
 • Gmina Kępice - 69,8
 • Gmina Kobylnica - 195
 • Gmina Potęgowo - 83
 • Gmina Słupsk - 156
 • Gmina Smołdzino - 151,6
 • Gmina Ustka - 140
 • Gmina Miejska Ustka - 190
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych w powiecie: 5 775,1 ( z wodociągów)

 • Gmina Damnica: 391,8
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 1038
 • Gmina Główczyce: 1 227 
 • Gmina Kępice: 560
 • Gmina Kobylnica: 921
 • Gmina Potęgowo: 486,8 
 • Gmina Słupsk: 1 547,8 
 • Gmina Smołdzino: 537,7
 • Gmina Ustka: 963,5
 • Gmina Miejska Ustka: 2 831

do celów przemysłowych:

 • Gmina Damnica: 158,9
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 117
 • Gmina Główczyce: 269
 • Gmina Kępice: 140
 • Gmina Kobylnica: 966
 • Gmina Potęgowo: 121,7 
 • Gmina Słupsk: 515,9 
 • Gmina Smołdzino: 28,3 
 • Gmina Ustka: 81,5
 • Gmina Miejska Ustka: 423
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Damnica - 99%
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 92%
 • Gmina Główczyce - 98%
 • Gmina Kępice - 95%
 • Gmina Kobylnica - 98%
 • Gmina Potęgowo - 97%
 • Gmina Słupsk - 99%
 • Gmina Smołdzino - 79%
 • Gmina Ustka - 100%
 • Gmina Miejska Ustka - 100%;

Stopień zwodociągowania w powiecie - 96,97%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Damnica - 1,39
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 1,24
 • Gmina Główczyce - 1,45
 • Gmina Kępice - 1,96
 • Gmina Kobylnica - 1,75
 • Gmina Potęgowo - 1,63
 • Gmina Słupsk - 1,65
 • Gmina Smołdzino - 1,35
 • Gmina Ustka - 1,24
 • Gmina Miejska Ustka - 1,63
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych:

 • Gmina Damnica: 60%
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 70%
 • Gmina Główczyce: 60%
 • Gmina Kępice: 85%
 • Gmina Kobylnice: 67%
 • Gmina Potęgowo: 65%
 • Gmina Słupsk: 80%
 • Gmina Samołdzino: 80%
 • Gmina Ustka: 70%
 • Gmina Miejska Ustka: 100%
   

parametrów bakteriologicznych:

 • Gmina Damnica: 100%
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 100%
 • Gmina Główczyce: 100%
 • Gmina Kępice: 100%
 • Gmina Kobylnice: 100%
 • Gmina Potęgowo: 100%
 • Gmina Słupsk: 100%
 • Gmina Samołdzino: 100%
 • Gmina Ustka: 100%
 • Gmina Miejska Ustka: 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy (wielkość produkcji śr.[m3/d]; % zaopatrzenia miasta/gminy; % zaopatrzenia powiatu)

 • "Wodociągi Ustka" Sp. z.o.o. w Ustce (3231; 99,3%; 26,74%)
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Słupsku z/s w Jezierzycach (1676; 99%; 13,87%)
 • Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku (1538; 83%; 12,73%)
 • Zakład Usług Publicznych w Główczycach (1227; 80%; 10,15%)
 • Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwaw Słupsku (1045; 100%; 8,65%)
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej (795; 80%; 6,58%)
 • Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie (602,4; 99%, 4,99%)
 • Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku (458; 83%; 3,79%)
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie (435,62; 77%; 3,61%)
 • Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach (350; 50%; 2,90%)
 • Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku (322; 46%; 2,66%)
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sycewicach (277; 15%; 2,29%)
 • Agencja Nieruchomości Rolnych (126; 13%; 1,04%)

Powiat Tczewski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne - wody powierzchniowe

 • brak

ujęcia komunalne - wody podziemne:

 • Gmina Tczew - 4 307 905 m3/rok
 • Gmina Morzeszczyn - 11 ujęć
 • Miasto Tczew - 2 ujęcia
 • Gmina Gniew - 552 100 m3/rok
 • Gmina Subkowy - 96 756 m3/rok
 • Gmina Pelplin - brak danych

studnie indywidualne:

 • Gmina Morzeszczyn - 178

ujęcia przemysłowe - wody podziemne

 • brak

ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe

 • brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Tczew - 79
 • Gmina Morzeszczyn - 88
 • Miasto Tczew - 106
 • Gmina Gniew - 86
 • Gmina Subkowy - 37
 • Gmina Pelplin - 80
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych

 • Gmina Tczew - 1 242
 • Gmina Morzeszczyn - 250
 • Miasto Tczew - 6 888
 • Gmina Gniew - 1 383 
 • Gmina Subkowy - 114
 • Gmina Pelplin - 1 200

do celów przemysłowych

 • Gmina Tczew - 1 000
 • Gmina Morzeszczyn - brak danych
 • Miasto Tczew - 1 649
 • Gmina Gniew - 130
 • Gmina Subkowy - 520
 • Gmina Pelplin - brak
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Tczew - 100%
 • Gmina Morzeszczyn - 74,8%
 • Miasto Tczew - 100%
 • Gmina Gniew - brak danych
 • Gmina Subkowy - 60%
 • Gmina Pelplin - 98%

Stopień zwodociągowania w powiecie (bez gm. Gniew): 96,55%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Tczew - 1,65
 • Gmina Morzeszczyn - 2,00
 • Miasto Tczew - 1,80
 • Gmina Gniew - 1,65
 • Gmina Subkowy - 2,40
 • Gmina Pelplin - 1,45
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych

 • Gmina Tczew - 100%
 • Gmina Morzeszczyn - 100%
 • Miasto Tczew - 100%
 • Gmina Gniew - 85,5%
 • Gmina Subkowy - 100%
 • Gmina Pelplin - 100%

parametrów bakteriologicznych

 • Gmina Tczew - 100%
 • Gmina Morzeszczyn - 100%
 • Miasto Tczew - 100%
 • Gmina Gniew - 100%
 • Gmina Subkowy - 100%
 • Gmina Pelplin - 85%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Miasto Tczew

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tczewie
 • wielkość produkcji śr w 9 274 m³/d
 • 68,1% / 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Gmina Gniew

 • Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gniewie
 • wielkość produkcji śr w 1 383m³/d
 • 10,16% /  całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Gmina Tczew

 • ENEROAGVA S.C  w Tczewie
 • wielkość produkcji śr w 1 242 m³/d
 • 9,2% / 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Gmina Pelplin

 • PELKOM Sp. z o.o.
 • wielkość produkcji śr w 1 200 m³/d
 • 8,81% / 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Gmina Subkowy

 • ENEROAGVA S.C Tczew
 • wielkość produkcji śr w 269 m³/d
 • 1,98% / 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Gmina Morzeszczyn

 • Urząd Gminy Morzeszczyn
 • wielkość produkcji śr w 250m³/d
 • 1,84% / 70% całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Powiat Wejherowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe: brak
 • ujęcia komunalne - wody podziemne: średnio   w powiecie ok. 90,8 % (od ok. 50 % w gm. Łęczyce do ok. 99,3 % w gm. M. Rumia)
 •  studnie indywidualne, ujęcia przemysłowe - wody podziemne, ujęcia przemysłowe- wody powierzchniowe: ok. 9,2 % 
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

111,6

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych - 13 833 m³/d
 • do celów przemysłowych - 2 085 m³/d
 • do celów rolnictwa i leśnictwa - 1 663 m³/d
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • w gminach wiejskich - od 50 %
 • w gm. Łęczyce do 97 %
 • w gm. Gniewino - brak danych 
 • w gminach miejskich - 95 %
 • w gm. M. Wejherowo do 99,3 %
 • w gm. M. Rumia - brak danych

 

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • od 1,70 do 2,25 zł/mbrutto dla odbiorców indywidualnych
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych – 41, 9 % przebadanych w 2002 r. przez Sanepid ujęć komunalnych
 • parametrów bakteriologicznych – 100 % przebadanych w 2002 r. przez Sanepid ujęć komunalnych
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy (wielkość produkcji śr.[m³/d]; % zaopatrzenia powiatu/gminy)

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w Gdyni, ul. Witomińska 21 – zaopatruje w wodę mieszkańców miasta: Wejherowo, Reda i Rumia (zaopatruje ok. 65,6 % mieszkańców powiatu zaopatrywanych z sieci wodociągowej);
 • Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie, ul. Pierwszych Osadników 21 – zaopatruje w wodę mieszkańców gm. Choczewo (zaopatruję ok. 3,4 % mieszkańców powiatu zaopatrywanych z sieci wodociągowej); 
 • Gminny Zakład Komunalny i Ochrony Środowiska w Gniewinie, z/s w Nadolu – zaopatruje w wodę mieszkańców gm. Gniewino (zaopatruje ok. 4,1 % mieszkańców powiatu zaopatrywanych z sieci wodociągowej); 
 • Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15 – zaopatruje w wodę mieszkańców gm. Linia (zaopatruje ok. 3,4 % mieszkańców powiatu zaopatrywanych z sieci wodociągowej); 
 • Urząd Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11 – zaopatruje w wodę mieszkańców gm. Luzino (zaopatruje ok. 7,1 % mieszkańców powiatu zaopatrywanych z sieci wodociągowej);
 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie – zaopatruje w wodę mieszkańców gm. Łęczyce (zaopatruje ok. 3,5 % mieszkańców powiatu zaopatrywanych z sieci wodociągowej);
 • Urząd Gminy Szemud, ul. Kartuska 13 – zaopatruje w wodę mieszkańców gm. Szemud (zaopatruje ok. 5,2 % mieszkańców powiatu zaopatrywanych z sieci wodociągowej);
 • Gdyńskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „SZYMANEK” z/s w Gdyni, ul. Unruga 11 – zaopatruje w wodę mieszkańców gm. Wejherowo (zaopatruje ok. 7,7 % mieszkańców powiatu zaopatrywanych z sieci wodociągowej).

Sopot

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody podziemne - 100%
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

151

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych - 6 027,62
 • do celów przemysłowych - 1 707,55
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

100%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

1,42

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - 81,42 %
 • parametrów bakteriologicznych - 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • SAUR Neptun Gdańsk w 100 %
 • wielkość produkcji śr 14 187,7 w m3/doba

Słupsk

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe - brak
 • ujęcie komunalne - wody podziemne - 100%
 • studnie indywidualne - brak
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne - brak danych
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe - brak danych
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

120

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych - 14 967
 • do celów przemysłowych - 668
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

100%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • gosp. domowe 1,30
 • gosp. domowe 1,21
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych 100%
 • parametrów bakteriologicznych 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Miejska Słupsk

 • ”WODOCIĄGI SŁUPSK” Spółka z o.o., ul. E. Orzeszkowej 1 Słupsk
 • wielkość produkcji śr w 18 500 m³/d
 • 100% zaopatrzenia miasta
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002