Gdańsk

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

NazwaDługość [km]Ujście
Potok Strzyża13,3Martwa Wisła
Potok Jasień3,5Potok Strzyża
Potok Królewski2Potok Strzyża
Potok Oliwski9,7Zatoka Gdańska
Potok Rynarzewski3,4Potok Oliwski
Potok Oruński7,5Kanał Raduni
Potok Kozacki1,7Potok Oruński
Potok Kowalski3,4Potok Oruński
Potok Siedlicki6,9Kanał Raduni
Potok Maćkowy3,2Kanał Raduni
Potok Św. Wojciech5,5Kanał Raduni
Potok Borkowski3,3Potok Św. Wojciech

 

 • kanały

NazwaDługość [km]Ujście
Kanał Raduni13,5 (całość), 10,35 (w granicach Gdańska)Motława

 

 • jeziora powyżej 5 ha

NazwaPowierzchnia [ha]Głębokość maxPrzepływowe tak/nie
Jezioro Osowskieok. 24brak danychnie
Jezioro Wysockieok. 41brak danychtak

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Oczyszczalnia "Zaspa": Basen Władysława IV
 • Oczyszczalnia "Gdańsk - Wschód": Zatoka Gdańska
Monitoring jakości wody

prowadzony przez Gdańsk

nazwa wód:

 • cieki i zbiorniki wodne,
 • morskie wody przybrzeżne,
 • wody w kolektorach deszczowych;

ilość punktów kontroli: 

 • 45; ilość badań/rok – 12 na każdym stanowisku
Monitoring jakości wody
 • rzeki

NazwaKlasa wód*
Strzyżapozaklasowe
Motławapozaklasowe
Martwa WisłaIII
RaduniaIII
Czarna ŁachaIII
Rozwójkapozaklasowe

 

 • potoki

NazwaKlasa wód*
JelitkowskiIII
RynarzewskiIII
Siedlickipozaklasowe
OruńskiIII

 

 • kanały

NazwaKlasa wód*
Kanał Radunipozaklasowe
Opływ Motławypozaklasowe

 

 • kolektory deszczowe

NazwaKlasa wód*
Kol. Kołobrzeskapozaklasowe
Kol. z Brzeźnapozaklasowe
* wpływ na ww. ogólną klasyfikację wód miał najbardziej niekorzystniejszy wynik badań otrzymany w rocznym okresie badawczym.

 • Generalnie monitorowane potoki, rzeki i kanały są nieznacznie zanieczyszczone pod względem zanieczyszczeń fizykochemicznych - powyżej 90 % wyników odpowiada I i II klasie czystości wód. Wysoki jest natomiast poziom zanieczyszczeń bakteriologicznych - przeważają wyniki w klasie III.
 • jeziora
  • Osowskie
  • Wysockie
  • Jasień
  • Pusty Staw

   Klasa wód:

**ocena przydatności wód do kąpieli wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16.10.2002 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.
Wody jezior przydatne do kąpieli w odniesieniu do wskaźników zanieczyszczenia bakteriologicznego, nie spełniają wymagań w odniesieniu do wskaźników fizykochemicznych, głównie ze względu na niski stopień nasycenia tlenem.

Elektrownie wodne

brak danych

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe
 • typ zagrożenia: wody morskie, wody roztopowe, wody opadowe
 • sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego: wały przeciwpowodziowe
 • retencja rezerwowa - 243 894 m3


Zestawienie istniejących zbiorników retencyjnych(w administracji Gdańskich Melioracji Sp. z o.o.):

 

Lp.Nazwa obiektuPowierzchnia zbiornika(ha)Pojemność retencyjna (czynna) zbiornika (m3)
1.Zbiornik Nr 1 na Potoku Jelitkowskim, km 0+327, ul. Jelitkowska0,763800
2.Zbiornik Nr 2 na Potoku Jelitowskim, km 0+905, ul. Orłowska0,683400
3.Zbiornik Nr 3 na Potoku Jelitkowskim, km 1+366, ul. Chłopska1,115550
4.Zbiornik Nr 4 na Potoku Jelitkowskim, km 2+120, ul. Subisława

 1,89

9450
5.Zbiornik Nr 5 na Potoku Jelitowskim, km 2+819, ul. Grunwaldzka1,366800
6.Zbiornik Nr 6 na Potoku Jelitkowskim "Opacka", km 3+100, ul. Grunwaldzka 5200,462300
7.Zbiornik Nr 7 na Potoku Jelitkowskim, km 3+360, Park Oliwski0,363600
8.Zbiornik Nr 8 na Potoku Jelitkowski, km 4+010, ul. Spacerowa1,768800
9.Zbiornik Nr 12 na Potoku Jelitkowskim, km 5+375, ul. Bytowska 40,633150
10.Zbiornik Nr 14 na Potoku Jelitkowskim, km 5+945, ul. Bytowska 4a0,723700
11.Zbiornik Owczarnia0,17brak danych
12.Zbiornik na terenie POD "Przy Torze", ul. Hynka0,071562
13.Staw "Wielkopolska", Gdańsk-Łostowice, ul. Wielkopolska1,151740
14.Zbiorniki "Przemyska-Białostocka", Gdańsk-Ujeścisko, ul. Białostocka0,18 i 0,412010
15.Zbiornik "Srebrniki" na Potoku Strzyża (Bystrzec I), km 4+730 ÷5+100, ul. Słowackiego2,5830100
16.Zbiornik "Ogrodowa" na Potoku Strzyża (Bystrzec I), km 5+995, ul. Ogrodowa0,31500
17.Zbiornik "Kiełpinek" na Potoku Strzyża (Bystrzec I), ul. Szczęśliwa2,1717540
18.Zbiornik "Potokowa-Słowackiego", ul. Słowackiego0,36700
19.Zbiornik "Wileńska" na Potoku Królewskim (Bystrzec II), km 2+720 ÷ 2+900, ul. Wileńska1,287070
20.Zbiornik "Powstańców Warszwskich" na Potoku Siedlickim, ul. Powstańców Warszwskich0,33400
21.Zbiornik "Zabornia" na Potoku Siedlickim km 3+647 ÷ 3+800, ul. Kartuska0,429000
22.Zbiornik "Myśliwska" na Potoku Siedlickim, km 4+200 ÷ 4+842, ul. Myśliwska0,647222
23.Staw "Cyganka" Gdańsk-Suchanino, ul. Bethowena i Cygańska Góra0,18brak danych
24.Zbiornik "Zakoniczyn C" Gdańsk-Orunia, ul. Wieżycka i Świętokrzyska0,71100
25.Zbiornik "Nowiec II" na Potoku Strzyża, ul. Kiełpińska0,68400
26.Zbiornik "Małomiejska-Platynowa" Gdańsk-Orunia0,73200
27.Zbiornik "Kolorowy" na Potoku Maćkowy, ul. Niepołomicka0,93200
28.Zbiornik Nr 1 na Potoku Oruńskim780000
29.Zbiornik "Klukowo" na rowie M, Gdańsk-Klukowo1,58000
30.Staw przy ul. Warszawskiej - Łódzkiej, Gdańsk-Ujeścisko0,731600
  RAZEM243 894 m3

Gdynia

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

 • nazwa: Chylonka
  • długość (km): 3,20
  • ujście: basen portowy
 • nazwa: Cisowska Struga z dopływami Marszewska Struga i Potok Demptowski
  • długość (km): 12,5
  • ujście: dopływ Zagórskiej Strugi, która wpływa do Zatoki Puckiej
 • nazwa: Kacza
  • długość (km): 14,80, dopływy: Potok Źródło Marii, Potok Wiczliński, Potok Przemysłowy
  • ujście: Zatoka Gdańska
 • nazwa Swelina
  • długość (km) 2,60
  • ujście Zatoka Gdańska
 • kanały o długości powyżej 2 km:
  brak
 • jeziora powyżej 5ha:
  brak

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • poza Gdynią
Monitoring jakości wody

Monitoring wód powierzchniowych prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku:

 • nazwa wód: Chylonka ilość punktów kontroli 1 (ujście)
 • nazwa wód: Kacza ilość punktów kontroli 2 (powyżej Dąbrowy i ujście)
 • nazwa wód: Potok Kolibkowski ilość punktów kontroli 1 (ujście)
Monitoring jakości wody
 • rzeki - nazwa Chylonka , klasa wód poza klasowa
 • rzeki - nazwa Kacza , klasa wód III klasa
 • rzeki - nazwa Potok Kolibkowski , klasa wód III klasa
Elektrownie wodne
 • brak
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
 • Gdynia Śródmieście - obejmujące 200m linii brzegowej,
 • Gdynia Redłowo - obejmujące 200m linii brzegowej,
 • Gdynia Orłowo - obejmujące 100m linii brzegowej ,
 • Gdynia Babie Doły - obejmujące 100m linii brzegowej.

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu 7.1[km]

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk 4,18[km]
Zgodnie z komunikatem WSSE 1/12 z 29czerwca 2012r do użytkowania dopuszczono następujące kąpieliska

 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Śródmieście
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Redłowo
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Orłowo
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Babie Doły

www.kapieliskagdynia.pl

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe: tak
 • retencja -rezerwowa [m³]: 67.00 - zbiornik retencyjny Krykulec

Powiat Bytowski

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

[nazwa, długość, ujście]

 • rzeka Białka 5,3 km rz. Studnia
 • rzeka Brda 4,0 km rz. Wisła
 • rzeka Bukowina 3,6 km rz. Łupawa
 • rzeka Bystrzenica 14,3 km rz. Wieprza
 • rzeka Bytowa 22,6 km rz. Słupia
 • rzeka Boruja 11,8 km rz. Bytowa
 • rzeka Chocina 11,9 km rz. Brda
 • rzeka Czarna Woda 8,6 km rz. Wda
 • rzeka Czernica 11,7 km rz. Gwda
 • rzeka Doszenica 6,5 km rz. Wieprza
 • rzeka Gwiazda 3,2 km rz. Prondzona
 • rzeka Jutrzenka 12,6 km rz. Kamienica
 • rzeka Kamienica 27,2 km rz. Słupia
 • rzeka Kątnik 6,8 km rz. Studnia
 • rzeka Konitopska 4,4 km rz. Słupia
 • rzeka Koza 2,5 km rz. Słonecznica
 • rzeka Korzyca 4,4 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Kunica 12,1 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Łupawa 16,5 km Bałtyk
 • rzeka Łupawka 8,2 km rz. Łupawa
 • rzeka Malencinka 7,0 km rz. Studnia
 • rzeka Mała Czarna Woda 0,5 km rz. Czarna Woda
 • rzeka Miłacz 13,4 km rz. Wieprza
 • rzeka Obrowa 4,2 km rz. Łupawa
 • rzeka Osusznica 16,5 km rz. Chocina
 • rzeka Pierska Struga 11,5 km rz. Studnia
 • rzeka Pląsa 5,8 km rz. Studnia
 • rzeka Pokrzywna 25,8 km rz. Wieprza
 • rzeka Poleśnica 7,7 km rz. Kamienica
 • rzeka Pogorzelica 7,3 km rz. Łeba
 • rzeka Prądzona 11,5 km rz. Osusznica
 • rzeka Potok Maleniecki 4,0 km rz. Skatowa
 • rzeka Potok Brodek 11,9 km rz. Słupia
 • rzeka Rybiec 15,2 km rz. Pokrzywna
 • Struga Gostkowo 6,4 km rz. Bytowa
 • Struga Rosocha 3,8 km rz. Osusznica
 • Struga "C" Rosocha 1,1 km rz. Struga Rosocha
 • Struga Prądzona 3,4 km rz. Prądzona
 • Struga Zapceń 6,1 km rz. Słonecznica
 • Struga Niezabyszewska 3,8 km rz. Boruja
 • Struga Osieki 2,6 km rz. Bytowa
 • Struga "A" Karpno 3,2 km rz. Zbrzyca
 • Struga "C" Mielno 3,8 km rz. Zbrzyca
 • Struga "A" Zapceń 0,9 km Struga Zapceń
 • Struga Kramarzyńska 11,6 km rz. Wieprza
 • Struga Żerdziecka 2,5 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Skatowa 7,5 km rz. Słupia
 • rzeka Słupia 46,9 km Bałtyk
 • rzeka Słupianka 7,1 km rz. Łupawa
 • rzeka Stropna 6,3 km rz. Słupia
 • rzeka Struga 7,4 km rz. Słupia
 • Struga Bożanka 4,9 km rz. Wieprza
 • Struga Miszewska 6,0 km rz. Bystrzenica
 • rzeka Struchowska Struga 9,9 km rz. Obrowa
 • rzeka Studnia 24,8 km rz. Wieprza
 • rzeka Ślizie 11,3 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Wieprza 28,7 km Bałtyk
 • rzeka Zbrzyca 4,0 km rz. Brda
 • rzeka Żołenka 1,2 km rz. Wda 

kanały o długości powyżej 2 km:

 • Doprowadzalnik Karwno 2,7 km rz. Łupawa
 • Kanał Grzmiąca 5,1 km rz. Bytowa
 • Rurociąg "A" Miastko 0,1 km rz. Studnia

jeziora powyżej 5ha:

Gmina Borzytuchom ( 10 )                                                                                          

 • Chotkowskie     pow. (ha) 58,0    głęb. max 10,3 przepływowe – tak,
 • Osiecko   pow. (ha) 30,0  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Duże    pow. (ha) 48,7   głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Moczydło   pow. (ha) 9,0   głęb. max 4,5  przepływowe – nie
 • Krosnowskie   pow. (ha) 10,6  głęb. max 9,5 przepływowe – nie
 • Herta ( Ogrodowe ) pow. (ha) 5,6  głęb. max b.d  przepływowe – nie
 • Cicha Woda - zalew pow. (ha) 44,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wochowo   pow. (ha) 5,4   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Stradno    pow. (ha) 5,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Graniczne   pow. (ha) 5,9   głęb. max b.d przepływowe – tak

Gmina Bytów ( 19 )

 • Jeleń    pow. (ha) 88,9   głęb. max 33,2  przepływowe – nie,
 • Boruja Duża   pow. (ha) 65,1  głęb. max 9,0 przepływowe – tak, ,
 • Mądrzechowskie  pow. (ha) 52,4   głęb. max 4,8 przepływowe – tak
 • Niezabyszewskie  pow. (ha) 48,4   głęb. max 5,3 przepływowe – tak
 • Głęboczko   pow. (ha) 22,0  głęb. max 29,6 przepływowe – tak,
 • Ząbinowickie   pow. (ha) 16,7  głęb. max 10,0 przepływowe – nie
 • Gubisz    pow. (ha) 14,3  głęb. max 17,6 przepływowe – nie
 • Wiejskie   pow. (ha) 12,9   głęb. max 25,2 przepływowe – nie
 • Lubienieckie   pow. (ha) 11,7  głęb. max 8,2 przepływowe – nie
 • Stary Staw   pow. (ha) 11,0   głęb. max 10,0 przepływowe – tak
 • Rzepnica   pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Pyszne    pow. (ha) 10,0   głęb. max b.d, przepływowe – nie
 • Długie    pow. (ha) 8,0  głęb. max b.d, przepływowe – nie
 • Rekowskie   pow. (ha) 7,8  głęb. max 11,0 przepływowe – nie
 • Boruja Mała   pow. (ha) 7,6  głęb. max 10,5 przepływowe – nie
 • Płoczyca   pow. (ha) 7,1  głęb. max 11,0 przepływowe – nie
 • Udorpie   pow. (ha) 6,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak, 
 • Dąbie Duże i Małe  pow. (ha) 16.7   głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Czernik (Płotowo)  pow. (ha) 6,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Pinionko pow.(ha)22,8   głęb. max 10,7 przepływowe,

Gmina Czarna Dąbrówka ( 26 )

 • Jasień Południowy  pow. (ha) 336,7  głęb. max 22,6 przepływowe – tak,  
 • Jasień Północny  pow. (ha) 240,5  głęb. max 32,2  przepływowe – tak
 • Karwno Duże   pow. (ha) 33,6  głęb. max 18,2 przepływowe – nie,
 • Obrowo Duże   pow. (ha) 37,4   głęb. max 10,2 przepływowe – tak,
 • Kozie    pow. (ha) 103,0  głęb. max 16,9 przepływowe – tak
 • Skotawsko Wielkie   pow. (ha) 80,0   głęb. max 8,7 przepływowe – tak,
 • Skotawsko Małe  pow. (ha) 33,0   głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Mikorowo   pow. (ha) 42,6   głęb. max 5,3 przepływowe – tak,
 • Kopieniec Średni  pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Kopieniec Duży  pow. (ha) 11,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Unichowo  pow. (ha) 19,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Piasno    pow. (ha) 6,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Sitno Duże   pow. (ha) 40,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Karwieńskie Małe pow. (ha) 7,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Stawisz ( Nożynko )  pow. (ha) 6,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Trzebiesz   pow. (ha) 33,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Odnoga   pow. (ha) 14,8   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Małe ( Rokity )  pow. (ha) 9,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 15,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lipieniec  pow. (ha) 10,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Pomyskie   pow. (ha) 9,8  głęb. max 6,0  przepływowe – tak,
 • Obrowo Małe   pow. (ha) 10,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czarne   pow. (ha) 18,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Rokitno   pow. (ha) 6,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak

Gmina Kołczygłowy ( 1 )

 • Graniczne   pow. (ha) 30,7   głęb. max 10,0  przepływowe – tak

Gmina Lipnica ( 29 )

 • Prondzona   pow. (ha) 16,9  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Gwiazdy Duże   pow. (ha) 210,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak,
 • Piaszno Duże   pow. (ha) 68,8  głęb. max 24,3 przepływowe – tak,
 • Piaszno Małe   pow. (ha) 10,2   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Staw Młyński  pow. (ha) 5,4  głęb. max b.d. przepływowe – nie
 • Borzyszkowy    pow. (ha) 104,4  głęb. max 31,0 przepływowe – nie
 • Kamieniczno   pow. (ha) 102,6  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Gwieździniec   pow. (ha) 50,8   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Mielonek   pow. (ha) 13,3  głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Luboszka   pow. (ha) 9,3  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Bez nazwy   pow. (ha) 5,8  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Głęboczek   pow. (ha) 9,18  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Trzcinne   pow. (ha) 8,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 25,5  głęb. max 8,7 przepływowe – tak,
 • Kielskie   pow. (ha) 139,6  głęb. max 23,3 przepływowe – tak
 • Czarne    pow. (ha) 9,2  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Lipionek   pow. (ha) 5,1  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Brzezinek Duży  pow. (ha) 26,0  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Gliszczonek   pow. (ha) 11,6  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Kuchennik  pow. (ha) 5,7  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kiedrowickie   pow. (ha) 104,85 głęb. max 7,1 przepływowe – tak,   
 • Księże    pow. (ha) 77,54  głęb. max 4,6 przepływowe – nie
 • Osowo Duże   pow. (ha) 17,6  głęb. max b.d przepływowe – nie, 
 • Trzebielskie   pow. (ha) 76,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Łąkie    pow. (ha) 156,4  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Młyńskie   pow. (ha) 8,9  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Długie   pow. (ha) 40,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Parszczenica   pow. (ha) 80,5  głęb. max 3,7 przepływowe – tak
 • Wiejskie   pow.(ha)166  głęb. max 3,7 b.d  

Gmina Miastko ( 37 )

 • Bobęcińskie Wielkie pow. (ha) 521,6  głęb. max 48,0  przepływowe – tak,
 • Bobęcińskie Małe  pow. (ha) 33,1  głęb. max 5,0 przepływowe – tak,
 • Smołowe   pow. (ha) 35,5   głęb. max 12,2  przepływowe – tak,
 • Orle   pow. (ha) 11,2  głęb. max 10,8 przepływowe – tak,
 • Kamień Duży  pow. (ha) 49,4   głęb. max 15,2 przepływowe – tak, 
 • Dolskie   pow. (ha) 34,8  głęb. max 30,0  przepływowe – tak,
 • Piasek    pow. (ha) 42,0  głęb. max 30,1 przepływowe – tak,  
 • Okunino   pow. (ha) 8,6   głęb. max b.d. przepływowe – tak, 
 • Byczyńskie  pow. (ha) 16,7  głęb. max 7,5 przepływowe – tak
 • Kościelne   pow. (ha) 72,5   głęb. max 17,8 przepływowe – tak
 • Wołczyca  pow. (ha) 36,5  głęb. max 8,0  przepływowe – tak
 • Skąpe    pow. (ha) 64,1  głęb. max 26,4 przepływowe – tak,  
 • Świeszyńskie  W. pow. (ha) 31,6   głęb. max 14,6  przepływowe – tak
 • Studzieniczno  pow. (ha) 64,2  głęb. max 19,9 przepływowe – tak,
 • Pietrzykowskie(Głębokie)pow. (ha) 139,5 głęb. max 21,9 przepływowe – tak,
 • Słosineckie Wielkie pow. (ha) 41,5  głęb. max 8,1  przepływowe – tak
 • Słosineckie Małe pow. (ha) 28,8  głęb. max 5,0 przepływowe – tak, 
 • Lednik    pow. (ha) 7,4   głęb. max 12,0  przepływowe – tak
 • Bluj ( Głodowo )  pow. (ha) 43,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Pajerskie   pow. (ha) 20,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Białe ( Białynia )  pow. (ha) 8,2   głęb. max b.d przepływowe – tak, 
 • Siodło ( Kuźnia )  pow. (ha) 14,2  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Wałdowskie Małe  pow. (ha) 6,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wałdowskie Duże pow. (ha) 12,1   głęb. max b.d przepływowe – tak,  
 • Lipczyńskie ( Olchy ) pow. (ha) 14,9   głęb. max b.d przepływowe – tak,
 • Kwiśnieńskie Małe pow. (ha) 7,3   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kwiśnieńskie Duże  pow. (ha) 12,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kamnickie (Kamień) pow. (ha) 18,1   głęb. max b.d przepływowe – tak, 
 • Średnie (Wołcza M)  pow. (ha) 14,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Tursko   pow. (ha) 6,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czarnka   pow. (ha) 12,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czarne (Czarnka) pow. (ha) 8,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kołoleż (Głodowo M)pow. (ha) 9,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lipkowo ( Płaskie ) pow. (ha) 11,4   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wołcza Mała   pow. (ha) 5,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Trzcińskie Duże pow. (ha) 29,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Zielonka    pow. (ha) 14,3   głęb. max b.d przepływowe – tak

Gmina Parchowo ( 10 )

 • bez nazwy (Nowa Wieś)pow. (ha) 7,32  głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Gogolinko   pow. (ha) 8,65   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Stropno   pow. (ha) 44,68  głęb. max b.d.  przepływowe – tak
 • Żukowskie   pow. (ha) 140,3  głęb. max b.d przepływowe – tak,
 • Księże    pow. (ha) 8,21   głęb. max b.d.  przepływowe – nie
 • Nakla   pow. (ha) 29,52  głęb. max b.d. przepływowe – nie, 
 • Sumino   pow. (ha) 105,9  głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Chośnica  pow. (ha) 5,04  głęb. max b.d  przepływowe – nie
 • bez nazwy  pow. (ha) 6,62  głęb. max b.d przepływowe – nie
 • bez nazwy   pow. (ha) 18,61  głęb. max b.d.  przepływowe – nie, 

Gmina Studzienice ( 23 )

 • Studzieniczno-Kłączno-Ryńskie pow. (ha) 215,5, głęb. max 23 przepływowe – tak,
 • Somińskie   pow. (ha) 433,1,  głęb. max 14,0 przepływowe – tak
 • Cechyńskie Małe  pow. (ha) 48,4  głęb. max 19,7  przepływowe – tak,
 • Cechyńskie Wielkie  pow. (ha) 45,6   głęb. max 13,3 przepływowe – tak,
 • Glinowskie   pow. (ha) 34,0   głęb. max 15,5 przepływowe – tak,
 • Lubaszki   pow. (ha) 8,1  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Dyk    pow. (ha) 5,9   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Gromadzkie  pow. (ha) 11,0   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Jabłończ   pow. (ha) 8,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Dzierzażnik   pow. (ha) 6,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Mile ( Księże )  pow. (ha) 6,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lubaszki Wielkie  pow. (ha) 8,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Lubieniec Duży  pow. (ha) 5,3   głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Wiejskie (Prondzonka) pow. (ha) 5,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Długie ( Osława )  pow. (ha) 11,7  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Łąkie    pow. (ha) 25,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Helenowo  pow. (ha) 9,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Krążno    pow. (ha) 15,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Okunie ( Okolno )  pow. (ha) 13,7   głęb. max b.d przepływowe – tak,
 • Czarna Dąbrowa pow. (ha) 40.0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czeruch   pow. (ha) 11,1  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Wiejskie (Czarna D)  pow. (ha) 5,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Laska     pow. (ha) 61,5   głęb. max b.d przepływowe – tak, 

Gmina Trzebielino ( 6 )

 • Trzebielińskie   pow. (ha) 30,8   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Miłaczewo   pow. (ha) 16,5   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Bakowo ( Leśnik )  pow. (ha) 8,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Darnowskie  pow. (ha) 8,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Święto ( Święte )  pow. (ha) 8,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wałdowskie Duże pow. (ha) 12,1   głęb. max b.d przepływowe – tak,

GminaTuchomie ( 11 )

 • Kamieniczno   pow. (ha) 29,5  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Piaszno   pow. (ha) 24,1  głęb. max b.d,  przepływowe – nie, 
 • Trzebiatkowskie D.  pow. (ha) 14,2  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Trzebiatkowskie M.  pow. (ha) 11,1  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d,   przepływowe – nie
 • Białe    pow. (ha) 9,52  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Przytarnia   pow. (ha) 7,78  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Krumer ( Krzywe ) pow. (ha) 7,21  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Gwodny   pow. (ha) 6,10  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Spore    pow. (ha) 5,78  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Bagno    pow. (ha) 5,60  głęb. max b.d,  przepływowe – nie

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • patrz: rozdział Ścieki - Odbiornik oczyszczalni ścieków
Monitoring jakości wody

Jeziora klasa wód:

 • Bobęcińskie Duże I
 • Somińskie III
 • Jasień Południowy II
 • Jasień Północny II
 • Studzienickie II
 • Gwiazdy I
 • Wiejskie Lipnica III
 • Kielskie II
 • Pietrzykowskie II
 • Żukowskie III
 • Kamieniczno II
 • Kozie II
 • Kiedrowickie II
 • Borzyszkowskie II
 • Jeleń I
 • Skotawsko W II
 • Parszczenica III
 • Księże III
 • Kościelne II
 • Trzebielsk II
 • Piaszno I
 • Boruja Duża II
 • Studzieniczno II
 • Skąpe II
 • Glinowskie II
 • Chodskowskie III
 • Mędrzechowskie poza klasami
 • Gwieździniec II
 • Kamień I
 • Cechińskie M II
 • Cechińskie W II
 • Mikorowo III
 • Piasek I
 • Długie ( Gm. Lipnica ) III
 • Obrowo III
 • Wołczyca III
 • Smołowe I
 • Dolskie II
 • Karwno Duże II
 • Skotawsko Małe II
 • Bobęcińskie Małe I
 • Długie k. Gwieździńca I
 • Głęboczko I
 • Krężno III
 • Orle I
 • Wałdowskie Duże III
 • Pomysko I
 • Kołoleż poza klasami
 • Wałdowskie Małe III
Monitoring jakości wody

brak danych

Elektrownie wodne
Energetyka Wodna Edward Marcinkowski
 • miejscowość Kozin
 • nazwa rzeki Łupawa
 • moc 30 kW
Energetyka Wodna Jerzy Żelazny
 • miejscowość Podkomorzyce
 • nazwa rzeki Łupawa
 • moc 45 kW
 Elektrownia Wodna Bujno
 • miejscowość Trzebielino
 • nazwa rzeki Pokrzywna
 • moc 20 kW
Elektrownia wodna "Struga"
 • miejscowość Soszyce
 • nazwa rzeki Słupia
 • moc 250 kW
Elektrownia wodna "Gałęźnia"
 • miejscowość Gałęźnia M
 • nazwa rzeki Słupia
 • moc 3 500 kW
Elektrownia wodna "Hydrowat"
 • miejscowość Barnowiec
 • nazwa rzeki Kamienica
 • moc 90 kW
Elektrownia wodna "Borowy Młyn"
 • miejscowość Borowy Młyn
 • nazwa rzeki Gwiazda
 • moc b.d.
Elektrownia wodna "Kawczyn I"
 • miejscowość Kawcze
 • nazwa rzeki Studnica
 • moc 35 kW
Elektrownia wodna "Kawczyn II"
 • miejscowość Kawcze
 • nazwa rzeki Studnica
 • moc 65 kW
Elektrownia wodna "Żurawi Młyn"
 • miejscowość Ciemno
 • nazwa rzeki Kamienica
 • moc b.d.

 

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • nie występuje

Powiat Chojnicki

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu

 • rzeka Brda , długość 217 km , ujście do rzeki Wisły ,
 • rzeka Wda , długość 168 km , ujście do rzeki Wisły ,
 • rzeka Chocina , ujście do j. Karsińskiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Czerska Struga , ujście do rzeki Brdy ,
 • Raciążska Struga , ujście do rzeki Brdy ,
 • rzeka Niechwaszcz , ujście do rzeki Wdy ,
 • rzeka Zbrzyca , ujście do jeziora Witoczno w zlewni rzeki Brdy ,
 • rzeka Kłonecznica , ujście do rzeki Zbrzycy ,
 • rzeka Mlusina , ujście do rzeki Zbrzycy ,
 • rzeka Parzenica , ujście do rzeki Niechwaszcz ,
 • Struga Siedmiu Jezior , ujście do jeziora Charzykowskiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Kulawa , ujście do rzeki Zbrzycy ,
 • Orla Struga , ujście do jeziora Łąckiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Struga Czerwonka , ujście do jeziora Charzykowskiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Klaskawska Struga , ujście do Czerskiej Strugi ,
 • Rów Czernicki , ujście do jeziora Dybrz w zlewni rzeki Brdy

kanały o długości powyżej 2 km

 • nazwa: Wielki Kanał Brdy , ujście- rozlewa się na łąkach ,
 • Kanał Wdy - rozlewa się na łąkach

jeziora powyżej 5 ha: nazwa, powierzchnia, głębokość, przepływowe (tak/nie), kl.cz., rok badań

 • Skąpe - 158,06 ha - 20,1 m - kl. czystości II, 95
 • Kły - 18,3 ha - 7,8 m - kl. czystości - brak danych
 • Młosina Mała - 15,6 ha - kl. czystości - brak danych
 • Kały - 6,58 ha - 1,1 m - kl. czystości - brak danych
 • Brzeżno - 35,53 ha - 9,7 m - kl. czystości - brak danych
 • Młosino Duże - 42,67 ha - 22,4 m - brak danych
 • Lesno Górne - 53,41 ha - brak danych - brak danych
 • Gacno Małe - 17,44 ha - 5,5 m - brak danych
 • Ostrowie - Józefowo - 272,27 ha - 43,0 m - klasa czystości I
 • Gacno Wielkie - 13,42 ha - brak danych - brak danych
 • Płęsno - 46,04 ha - 11,0 m – II, 91
 • Nierybno - 10,36 ha - 7,5 m - brak danych
 • Krzywce Wielkie - 28,36 ha - 15,0 m - brak danych
 • Krzywce Małe - 13,35 ha - brak danych - brak danych
 • Zielone - 25,17 ha - brak danych - brak danych
 • Jeleń - 48,12 ha - 10,7 m - klasa czystości I,93
 • Dybrzk - 235,87 ha - 19,0 m - kl. czystości II,II/93,03
 • Kosobudno - 56,07 ha - brak danych - kl. czystości II,II/93,03
 • Łąckie - 155,5 ha -19,0 m - kl. czystości II,II/93,03
 • Płęsno - 92,85 ha - 37,0 m - kl. czystości II,91
 • Gardliczno Duże - 33,36 ha - brak danych - kl. czystości I,96
 • Gardliczno Małe - 13,29 ha - 26,5 m - brak danych
 • Witoczno - 99,28 ha - brak danych - kl. czystości II,II/93,03
 • Nowionek - 10,60 ha - brak danych - brak danych
 • Czarne - 9,19 ha - brak danych - brak danych
 • Zmarłe - 30,92 ha - 19,4 m - kl. czystości II,91
 • Laska - 61,54 ha - 4,6 m - kl. czystości II,II/91,03
 • Śluza - 51,18 ha - 6,1 m – II,II/91,03
 • Skrzynki Małe -30,76 ha - 8,3 m - brak danych
 • Wieckie - 42,28 ha - 7,9 m - brak danych
 • Łowne Duże - 16,58 ha - brak danych - brak danych
 • Charzykowskie - 1381,09 ha - 30 m - kl. czystości  płd III,II,płn II,II/95,03
 • Skszynka / Mielnica - 30,07 ha - brak danych - kl. czystości II
 • Karsińskie /Długie - 701,67 ha - 27,1 m - kl. czystości cz.wsch III,II,cz. zach.II,II/92,03
 • Głuche Duże - 39,92 ha - 17,2 m - kl. czystości II,98 , Gmina Chojnice,
 • Głuche Małe - 9,74 ha - 12,9 m - kl. czystości II,98 Gmina Chojnice,
 • Wegner - 10,90 ha - brak danych - brak danych
 • Niedzwiedzie - 30,33 ha - 8,3 m - brak danych
 • Trzemeszno - 189,63 ha - 4,8III,II/94,03
 • Czarnogłowie - 15,84 ha - brak danych - brak danych
 • Mętno - 15,44 - brak danych - brak danych
 • Głuche Małe - 17,28 ha - brak danych - kl. czystości II/95, Gmina Brusy
 • Głuche Duże - 45,91 ha - 29,8 - kl. czystości II/95, Gmina Brusy
 • Parzyn - 51,23 ha - 2,0 m - kl. czystości II,97
 • Kruszyńskie - 476,03 ha - 7,0 m – II/2000
 • Somińskie - 364,35 ha - 14,0 m – III/2000
 • Leśno Dolne - 43,35 ha - 8,3 m - brak danych
 • Lichnowskie - 12,04 ha - brak danych - brak danych
 • Ostrowite – 280,7 ha – 43,0 m – I/96
 • Śpierewnik - 141,56 ha - 14,0 m - kl. czystości III /90,04
 • Suszek - 11,91 ha - brak danych - brak danych
 • Wysockie - 23,36 ha - brak danych - brak danych
 • Świdno - 20,83 ha - brak danych - brak danych
 • Ostrowite - 41,14 ha - 8,4 m - brak danych
 • Świdno - 20,83 ha - brak danych - brak danych
 • Milachowo - 63,55 ha - brak danych - kl. czystości III, 97
 • Warszyn - 36,42 ha - 4,7 m - brak danych
 • Główka - 9,33 ha - brak danych - brak danych 
   
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Jarcewska Struga
 • rzeka Brda
 • rzeka Niechwaszcz
 • Czerska Struga
 • Wielki Kanał Brdy
Monitoring jakości wody

nazwa wód - rzeka Brda - ilość punktów kontroli 5 ilość badań/rok

 • rzeka Wda 2
 • Czerska Struga 2
 • Niechwaszcz 4
 • Parzenica 1
 • Zbrzyca 6
 • Kulawa 1
 • Jarcewska Struga 1
 • Kłonecznica 2
 • Struga Siedmiu Jezior 4
 • Struga Czerwonka 1
 • Chocina 3
Monitoring jakości wody
 • większość rzek w powiecie jest w II i III klasie czystości 
 • klasa I nie występuje
 • poza klasowa ze względu na stan sanitarny jest Jarcewska Struga. Większość jezior jest w I i II klasie czystości , sporadycznie w III
Elektrownie wodne

(zobacz: Elektrownie wodne)

 • Lutomski Nowy Młyn miejscowość Lutomski Nowy Młyn nazwa rzeki Czerska Struga , moc 20 kW
 • Młyn Wodny w Młynku , miejscowość Młynek , nazwa rzeki Parzenica , moc 18 kW ,
 • Młyn Wodny w Wojtalu , miejscowość Wojtal , nazwa rzeki Wda,
 • Młyn Wodny w Rolbiku , miejscowość Rolbik , nazwa rzeki Zbrzyca , moc 15 kW ,
 • Młyn Wodny w Czernicy , miejscowość Czernica , nazwa rzeki Rów Czernicki , moc 8 kW ,
 • Młyn Wodny w Zawadzie , miejscowość Zawada , nazwa rzeki Niechwaszcz , moc ca 23 kW ,
 • Młyn Wodny w Kaszubie , miejscowość Kaszuba , nazwa rzeki Zbrzyca , moc ca 24 kW ,
 • Elektrownia Wodna w Mylofie , miejscowość Mylof , nazwa rzeki Brda , moc
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • nie stosuje się

Powiat Człuchowski

Wody powierzchniowe
Nazwa Długość - km Ujście - rzeka

Biała

14,3

Gwda

Bińcze

9

Gwda

Brzęczek

11,5

Gwda

Brda

48

Wisła

Chechło

5,9

Gwda

Chrząstawa

34

Gwda

Cylnica

18

Brda

Czernica

45,1

Gwda

Debrzynka

19,8

Gwda

Gnilec

10,2

Gwda

Klewiatka

5,8

Brda

Lipczynka

17,4

Brda

Łobzonka

3,2

Noteć

Modra

11,1

Brda

Polnica

11,5

Brda

Puczków

5,1

Brda

Ruda

20,1

Brda

Stołunia

9

Noteć

Szczyra

18,2

Gwda

 • kanały o długości powyżej 2 km
Lp Nazwa Długość

1

k. Cisowo

5,5

2

k. Jaromierski

11,8

3

k. Łękiński

2,8

4

k. Nowa Wieś

6,6

5

k. Wierzchowo

8,4

 

 • jeziora powyżej 5 ha
Nazwa jeziora Gmina Obręb Rodzaj wód Pow. (ha) Śr. głęb. (m)
Dymno (Koczalskie) Koczała Koczała P 88,69 7
Głębokie Koczała Pietrzykowo P 8,18 10,1
(Pietrzykowskie Duże)       138,9  
Ciemno (Pietrzykowskie) Koczała Pietrzykowo P 58 3,3
Pietrzykowo (Piotrowskie) Koczała Pietrzykowo P 8,33 b.d.
Starzeńskie Koczała Starzno P 33 6,3
Cietrzewie (Sękacz) Koczała Trzyniec S 19,05 2,1
Zalane Koczała Trzyniec P 15,21 3,1
Przechlewskie (Dźwierzeńskie) Koczała Dźwierzno S 22 5,1
Łękinia (Łęknica) Koczała Łękinia P 21,45 3,1
Bardo (Przyłękińskie) Koczała Łękinia P 12,17 4,3
Skarbno Koczała Łękinia S 6,23 b.d.
Resko I Koczała Łękinia S 5,54 b.d.
Krucze Koczała Bielsko Pom. P 7,13 b.d.
Bielsko Koczała Bielsko Pom. P 11,73 b.d.
Rychnowskie Człuchów m. Człuchów P 167,8687 13,1
Miejskie Duże Człuchów m. Człuchów P 38,2693 10,2
Urzędowe Człuchów m. Człuchów P 73,8979 7,6
Miejskie Małe Człuchów m. Człuchów P 31,8463 1,5
Wieldządz (Biały Zdrój) Człuchów Barkowo P 55,68 3,2
Jęczniki Człuchów Jęczniki P 17,45 4,2
Mąkowy (Wierzchowo) Człuchów Jęczniki P 29,3 2,3
Tuczno (Marysińskie-Tuczne) Człuchów Kołdowo P 35,26 2,4
Krępsko Człuchów Krępsk P 385,27 5,9
Krępna (Staw Krępina) Człuchów Krępsk P 8,97 b.d.
Kłodzko Duże (Łodzin Duży) Człuchów Kiełpin P 42,72 0,9
Kiełpińskie (Przechlewskie) Człuchów Kiełpin S 17,02 0,5
Dużych Okoni Człuchów Polnica S 15,36 5,5
Węgorzyn Człuchów Polnica P 18,1 4
Gostudno (Gostyńskie) Człuchów Polnica P 48,19 4,3
Kłodzko Małe (Łodzin mały) Człuchów Polnica P 20,46 2
Wandzińskie Człuchów Polnica P 13,01 1,8
Polnickie Człuchów Polnica P 8,31 b.d.
Buszewo Człuchów Sieroczyn P 8,64 b.d.
Gwiazda (Krętek) Przechlewo Płaszczyca P 44 9,7
Płask Przechlewo Płaszczyca P 21,99 3,1
Lipczyno Przechlewo Przechlewko P 12,14 2,1
Krasne Przechlewo Przechlewko S 29,43 2,8
Węgorzko Przechlewo Przechlewko S 3,82 b.d.
Plasno (Płosno) Przechlewo Przechlewko S 24,69 6,2
Lipczyno Wielkie Przechlewo Przechlewko P 154,66 9
Szczytno Duże Przechlewo Szczytno P 615,77 8
Poddębie Przechlewo Lisewo P 15 2,6
Szczytno Małe (Szycienko) Przechlewo Lisewo P 32 3,6
Końskie Przechlewo Lisewo P 55 9
Garbek Przechlewo Garbek P 10,13 b.d.
Sosnowe (Czosnowo) Przechlewo Sąpolno P 15,58 4,9
Glina Przechlewo Sąpolno P 10,67 b.d.
Przechlewskie (Wiejskie) Przechlewo Przechlewo P 20,07 4,5
Długie Przechlewo Przechlewo P 43 8,8
Liny Przechlewo Dąbrowa P 24,63 4,6
Szare Przechlewo Lisewo P 8 b.d.
Pijawka Przechlewo Lisewo S 5,24 b.d.
Kiełpińskie Przechlewo Kiełpin S 7,57 b.d.
Płosno Przechlewo Przechlewo P 5,08 b.d.
Rąbki Przechlewo Przechlewo P 7,09 b.d.
Kumki II Przechlewo Przechlewko P 5,56 b.d.
Orzechowo Rzeczenica Olszanowo P 21,24 7,9
Olszanowo Duże (Olszanowskie) Rzeczenica Olszanowo S 68,83 6,2
Gardzkie (Grodzkie) Debrzno Cierznie S 16,06 6,8
Długie Debrzno Grzymisław P 26,06 b.d.
Ostrów Duży (Czarnowo) Debrzno Uniechów P 23,15 2,8
Główne (Trudna) Debrzno Rozwory P 20,32 1,6
Żuczek (Żukowo) Debrzno Debrzno P 50,66 9,2
Staw Miejski (Debrzno) Debrzno Debrzno P 26,3692 5
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie - Debrzno - rzeka Debrzynka
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacjiw Debrznie - Stare Gronowo - rów melior.
 • Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Człuchowie - Człuchów rz. Chrząstawa
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie - Przechlewo - rz. Lipczynka
 • Auto - Delta Lipczynak, Lipczynek - rz. Lipczynka
 • PPHU ROLPAKO w Pakotulsku -Pakotulsko - rz. Brda
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wyczechach - Wyczechy - rów melior.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krzemieniewie - Krzemieniewo - rów melior.
 • Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne sp. z o.o. w Czarnem - Czarne - rz. Czernica
 • Jednostka Wojskowa w Czarnem - Czarne - rz. Czernica
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale - Koczała - rów melior.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale - Pietrzykowo - rów melior.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy - Rzeczenica - rów melior.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy - Zalesie - rów melior.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy - Pieniężnica- rz. Czernica
Monitoring jakości wody

Nazwa rzeki

Ilość punktów kontrolnych

Ilość badań / rok

Brda

5

brak

Lipczynka

2

brak

Modra

1

brak

Ruda

1

brak

Monitoring jakości wody
 • rzeki - brak danych
 • potoki - brak danych
 • kanały - brak danych
 • jeziora - brak danych
Elektrownie wodne
 • nazwa - Buszkowo,
 • miejscowość - Cierznie - Buszkowo,
 • nazwa rzeki - Chrząstawa ,
 • moc - 8 kW
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe – miasto Czarne , rzeka Czernica    
 • wody opadowe – miasto Czarne, rzeka Czernica   

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe - brak
 • retencja – rezerwowa - brak

Powiat Gdański

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2 km:

 • nazwa: Radunia
  • długość: 5 km,
  • ujście: rz. Motława
 • nazwa: Wisła, Wisła Martwa
  • ujście Zatoka Gdańska
 • Kłodawa dł. 34,8 km
 • Wietcisa dł. 66 km, Wiercica dł. 6,3 km, Reknica dł. 9 km, Rutkownica dł 0,8 km
 • Radunia, Motława, Martwa Wisła, Kłodawka, Struga Gęś
 • Radunia z Reknicą
 • Bielawa dł. 21 km, ujście Motława
 • Motława, dł. ok. 30 km, ujście Wisła,
 • Czarna Łacha

kanały o długości powyżej 2 km:

 • Raduński dł 13,5 km(całość) , w granicach powiatu 3 km, ujście Motława
 • Piaskowy, Śledziowy, Wielki, ujście Martwa Wisła
 • Czarna Łacha, Wysoki, Gołębi, Śledziowy, ujście Piaskowy

jeziora powyżej 5 ha:

 • Klonowskie (Modre), powierzchnia 11,42 ha, głębokość 3 m
 • Głębokie, 40,25 ha, 22 m
 • Przywidzkie, 131,82 ha, 12,2 m
 • Ząbrskie, 22,20 ha, 2,3 m
 • Łąkie, 39,75 ha, 13,1 m
 • Połęczyńskie
 • Marszewskie Małe, 12,5 ha
 • Goszyn
 • Łapińske, 40,0 ha, 15,4 m
 • Sobowidz, 12 ha, 4,0 m
 • Otomińskie

jeziora przpływowe:

 • Klonowskie
 • Głębokie
 • Przywidzkie
 • Ząbrskie
 • Łąkie
 • Połęczyńskie
 • Marszewskie Małe
 • Łapińskie
 • Sobowidz
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Przywidz - Wietcisa
 • Suchy Dąb - Kozi Rów
 • Pszczółki - rzeka Bielawa
 • Cedry Wielkie - kanał Śledziowy
 • Pruszcz Gdański - rów melioracyjny
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody
 • rzeki:
  • Radunia - kl. II, w pobliżu Pruszcza Gd. kl.III
  • Kłodawa - kl. III
  • Reknica - kl.II
  • Wietcisa - kl.II
  • Motława - kl.III
  • Kłodawa - kl.III
  • Styna - kl.II
  • Czerwona Struga - kl.II
  • Martwa Wisła - kl.II
  • Kłodawa - kl.III
  • Wisła - kl.III
 • kanały:
  • Raduni, kl. II
 • jeziora:
  • Głęboczko - kl.II
  • Ząbrowskie - kl.II
  • Przywidzkie - kl.II
  • Łapino - kl.III
  • Otomińskie - kl.III
  • Zb.Kolbudy - kl.III
  • Przywidzkie Małe - kl.III
  • Przywidzkie Duże - kl.II
Elektrownie wodne
 • Pruszcz - Pruszcz, rz. Radunia, moc 100 kW
 • Juszkowo - Juszkowo, rz. Radunia, moc 232 kW
 • Kuźnice - Straszyn, rz. Radunia, moc 785 kW
 • Straszyn - Prędzieszyn, rz. Radunia, moc 872 kW
 • Straszyn rz. Radunia, moc 2411 kW
 • Żukczyn - Żukczyn, rz. Kłodawka
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe: gminy - Cedry Wlk., Pruszcz Gd., Pszczółki i Suchy Dąb oraz w mieście Pruszcz Gd.
 • wody opadowe: gminy -Cedry Wlk., Pruszcz Gd., Przywidz, Pszczółki i Suchy Dąb oraz w mieście Pruszcz Gd.

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • Większość cieków, prowadzących wody przez Żuławy jest obwałowanych

Powiat Kartuski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu
  NazwaDługość [km]Ujście
  Mała Supina5,6rz. Radunia
  Strzelniczka16,7rz. Radunia
  Sucha6,7J. Duży Guścierz
  Młynówka0,4J. Mausz
  Łupawka5,4rz. Łupawa
  Bukowina11,7rz. Łupawa
  Dębnica11,4rz. Łeba
  Czarna9,2Struga Klasztorna
  Wiercica4,2rz. Wietcisa
  Owśniczka1,2rz. Pieliska
  Borowa3,8rz. Pieliska
  Borucinka6,3J. Raduńskie
  Słupia17,2M. Bałtyckie
  Wierzyca3,2rz. Wisła
  Radunia68,7rz. Wisła
 • kanały powyżej 2km
  nazwa kanału
   
   
  długość (km)
   
   
  odbiornik
   

  "A" Sulmin

  3,5

  rz. Radunia

  Skrzeszewo

  2,1

  Rz. Bukowina

  Mirachowo

  1,2

  Struga Mirachowo

 • jeziora powyżej 5 ha
  nazwapowierzchnia (ha)głębokość
  (max)
  przepływowe
  Połęczyńskie38,4 tak
  Trzebno32,3 tak
  Rąty23 tak
  Radunia Dolna60035,4tak
  Białe (Chmielno)101,421,6tak
  Kłodno55,06 tak
  Rekowskie161,9 tak
  Długie (Borzestowo)12,17 tak
  Glinne10 nie
  Wielkie (Miechucino)36,31 tak
  Tuchomskie84,53 tak
  Wysokie11,99 nie
  Osowskie23,21 nie
  Łapińskie41,97 tak
  Głębokie (Borkowo)39,82 nie
  Długie (Kczewo)11 nie
  Kczewskie6 tak
  Smołdzińskie7 tak
  Głębokie (Smołdzino)11 tak
  Czarne (Czarna Huta)62 tak
  Przodkowskie12 nie
  Czeczewskie11 nie
  Otalżyńskie16 tak
  Demnica14 nie
  Białe (Czarna Huta)10 tak
  Długie (Łyśniewo)28 nie
  Trzono28 tak
  Świniewo12 nie
  Trzemeszno11 nie
  Kawle5,67 nie
  Junno60 tak
  Białe (Kamienica Młyn.)35 tak
  Czarne (Łyśniewo)8,82 nie
  Nieniko21,98 nie
  Bukowskie14,24 tak
  Malinko5,13 tak
  Ostrowite5,89 nie
  Gowidlińskie214 tak
  Mielonko9,5 tak
  Karczemne41,18 tak
  Klasztorne Małe16,4920tak
  Klasztorne Duże53,59 tak
  Łapalickie55,9123,6tak
  Rekowo-część9,8111,8tak
  Prokowskie8,29 nie
  Białe (Prokowo)54,56 nie
  bez nazwy (Sianowska Huta)6,24 nie
  Łąkie35,46 tak
  Sianowskie-część62,5715,6tak
  Osuszyno16,08 tak
  Potęgowskie48 tak
  Lubygość20,71 tak
  Kocinko7,29 tak
  Wielkie (Mirachowo)8,11 nie
  Bąckie22,02 tak
  Duże Kiełpino16,89 tak
  Małe Kiełpińskie8,24 tak
  Małe Mezowskie41,46 nie
  Okunkowo8,64 nie
  Szczyczno7,06 nie
  Dzierżążno23,87 nie
  Karlikowo32,83 nie
  Sitno62,65 nie
  Brodno Małe177,76 tak
  Brodno Wielkie145,32 tak
  Ostrzyckie-część448,921tak
  Moczydło15,05 tak
  Żakówko5,63 tak
  Warlińskie16,47 tak
  Chojnickie14,99 tak
  Mausz Duży760,5 tak
  Mausz Mały
  Węgorzyno136 tak
  Łukno20,5 tak
  Mściszewickie18 nie
  Kotynia16,57 tak
  Sominko14,8 tak
  Kłodzonko8,26 tak
  Skrzynka10 tak
  Guścień Duży8 tak
  Guścień Mały10.0 tak
  Gostkowo12 nie
  Długie (Zdunowice)35,79 tak
  Długie (Sulęczyno)6 tak
  Stasino19 nie
  Skarżyno8 nie
  Święte8,5 nie
  Trzebocińskie12 tak
  Stężyczno66,56 tak
  Raduńskie Górne396,2943tak
  Patulskie97,337,8tak
  Dąbrowskie76,1215,2tak
  Sołeckie9,23 nie
  Kamionko17,82 nie
  Glinno8,68 tak
  Łączyńskie23,87 tak
  Niesiołowice20,1 tak
  Kosieńskie8,52 nie
  Kniewo19,58 tak
  Borucińskie12,86 nie
  Pierszczewo35,94 tak
  Żuromino10,19 nie
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Klasztorna Struga - Kartuzy
 • Przodkowo; Radunia - Sławki
 • Kania - Delowo
 • gm. Stężyca; Struga Kożyczkowska - Kożyczkowo
 • gm. Chmielno, Bukowina - Sierakowice
Monitoring jakości wody

Nazwa wódIlość punktów kontroli
Radunia w Ostrzycach1
Radunia poniżej Somonina1
Radunia w Borkowie1
Klasztorna Struga, wypływ z jeziora Klasztorne Duże1
Klasztorna Struga bezpośrednio poniżej zrzutu ścieków z oczyszczalni w Kartuzach1
Klasztorna Struga W Kobysewie1
Klasztorna Struga poniżej, poniżej zrzutu w Przodkowie1
Mała Supina w Żukowie, ujście do Raduni1
Radunia powyżej ujścia Strzelanki1
Strzelanka, most przy drodze Banino - Firoga1
Strzelanka, ujście do Raduni w Lniskach1
Radunia w Lniskach, poniżej ujścia Strzelanki1

Monitoring jakości wody

NazwaKlasa wód
Radunia powyżej Babiego DołuI
Klasztorna StrugaIII
ŁebaIII
DębnicaIII
WarzenicaIII
Mirachowska StrugaPoza klasą
Radunia w BorkowieI
Radunia poniżej ujścia StrzelankiIII
Mała SupiaIII
Strzelenka wypływ z jez. TuchomskiegoII
Strzelenka przy drodze Banino-FirogaII
Strzelanka ujście do RaduniIII
Radunia gmina ChmielnoII
Klasztorna Struga w KobysewieIII
Klasztorna Struga poniżej zrzutu oczyszczalni w PrzodkowiePoza klasą
Trzy rzeki w KczewieIII
BukowinaPoza klasą
Radunia gmina SomoninoII
BorucinkaII
Gołubska Struga W GołubiuII
Gołubska Struga w KrzesznejIII
Słupia w ParchowieII
  

 • jeziora

 

NazwaKlasa wód
Klasztorne MałePoza klasą
Ostrzyckie gmina KartuzyII
Wielkie BrodnoII
Małe BrodnoII
ŁapalickieII
RekowoII
SianowskieIII
KarczemneIII
Klasztorne DużeIII
Potęgowskie Duże gmina KartuzyIII
GłębokieII
SitnoII
Tuchomskie gmina ŻukowoIII
OsowskieIII
WysockieIII
ŁapińskieIII
Głębokie gmina ŻukowoII
Łapino DolneIII
Raduńskie DolneII
KłodnoII
Białe gmina ChmielnoII
Ostrzyckie gmina ChmielnoII
Małe BrodnoII
Rekowo gmina ChmielnoII
SianowskieIII
Tuchomskie gmina PrzodkowoIII
OtalżynoII
GowidlińskieII
Białe gmina SierakowiceI
KamienickieIII
Potęgowskie Duże gmina SierakowiceIII
ŚwiętePoza klasą
Ostrzyckie gmina SomoninoII
Ostrzyckie gmina SteżycaII
DąbrowskieII
Raduńskie GórneII
PatulskieIII
StężyckieII
GowidlińskieII
Mausz DużyII
Mausz MałyII
WęgorzynoII

Elektrownie wodne
 • Mała Elektrownia Wodna przy Młynie miejscowość: Żukowo nazwa rzeki: w km 47+600 Raduni, moc 85 kW
 • Mała Elektrownia Wodna miejscowość: Lniska, gm. Żukowo, nazwa rzeki w km 32+400 Raduni,
 • Mała Elektrownia Wodna, miejscowość Młynek, gm. Przodkowo, nazwa rzeki: w km 5+570 Małej Supiny, moc 14,7 kW
 • "ENERGA" Gdańska Kampania Energetyczna Elektrownia Wodna w Rutkach, miejscowość Rutki, gm. Żukowo, w km 51+000 nazwa rzeki Radunia, moc 440 kW
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe (lokalnie),
 • wody opadowe (lokalnie)

Powiat Kościerski

Wody powierzchniowe

W BUDOWIE

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • oczyszczalnia ścieków w Kościerzynie - rzeka Bibrowa
 • oczyszczalnia ścieków we Wdzydzach - jezioro Gołuń
 • oczyszczalnia ścieków w Wielkim Klinczu - rzeka Wierzyca
 • oczyszczalnia ścieków w Łubianie - rzeka Pilica
 • oczyszczalnia ścieków w Dziemianach - rzeka Przerębel
 • oczyszczalnia ścieków w Orlu - poprzez kanał "A" do rzeki Małej Wierzycy
 • oczyszczalnia ścieków w Lipuszu - rzeka Czarna Woda
 • oczyszczalnia ścieków w Lubaniu - rzeka Leniwka
 • oczyszczalnia ścieków w Starej Kiszewie - rzeka Wierzyca
Monitoring jakości wody
 • rzeka Wierzyca powyżej miejscowości Grabowo
 • rzeka Wierzyca dopływ do strony Lubania
 • rzeka Wierzyca poniżej miejscowości Wielki Klincz
 • rzeka Wierzyca powyżej jeziora Wierzysko
 • rzeka Wierzyca w miejscowości Sarnowy
 • rzeka Wierzyca w miejscowości Nowa Kiszewa
 • rzeka Mała Wierzyca przy ujściu do Wierzycy
 • rzeka Wietcisa przy ujściu do Wierzycy
Monitoring jakości wody
 • rzeki:
  • Wierzyca: klasa wód ( I - III)
  • Wda: klasa wód ( II - III)
 • kanały:
  • brak danych
 • jeziora:
  • jak powyżej
Elektrownie wodne

Lp. Nazwa elektrowni Miejscowość Nazwa rzeki Moc elektrowni w [MW]
1. Elektrownia wodna Zamek Kiszewski Zamek Kiszewski Wierzyca 0,07
2. Elektrownia wodna Ruda Młyn Ruda Młyn Wierzyca 0,02
3. Elektrownia wodna Nowa Kiszewa Nowa Kiszewa Wierzyca 0,018
4. Elektrownia wodna Grzybowski Młyn Grzybowski Młyn Trzebiocha 0,015
5. Elektrownia wodna Korne Korne Borowa 0,0081
6. Elektrownia wodna Wieprznica Wieprznica Raknica 0,0062

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Nie dodtyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe: nie
 • retencja - rezerwowa [m³]: tak, brak danych o ilości

Powiat Kwidzynski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu

NazwaDługość [km]Ujście
Gardęga9,9Osa
Cyganówka21,5Liwa
Struga Krzeszowska1,7Liwa
Struga Podstolińska10,5Liwa
Wandówka11,4Liwa
Liwa105,7Nogat

 • kanały powyżej 2km

NazwaDlugoscUjscie
Kanal Palemona18,5Liwa
Jalo I2.3Liwa
Jalo II2,2Liwa
Jalo III3,3Liwa
Jalo IIIa2,7Liwa
Jalo IV5,1Liwa
Jalo V2,3Liwa
Olszanski5,7Liwa
Sadlinski8,8Liwa
Skumanda I1,6Liwa
Skumanda II3,2Liwa
Skumanda III2,6Liwa
Skumanda IV3,5Liwa
Szkolny4,3Liwa
Ceglowy8,9Liwa
Korzeniewski6,3Liwa
Polny4Liwa
Stary Nogat5,9Liwa
Reja5,7Liwa
Reja4,5Liwa
Reja2Liwa
Reja3,3Liwa

 • jeziora powyżej 5 ha

Nazwa Powierzchnia [ha]Glebokosc max Przeplywowe
Dzierzgon892,610tak
Mateczne- Grazynowskie1683tak
Orkusz82,75tak
Liwieniec81,22,4tak
Burgale804tak
Sowica77,84tak
Jezewo18,32,5nie
bez nazwy Rakowiec7,32,5-
bez nazwy Matki37,82-
bez nazwy Glina75-
Kucki18821tak
Klasztorne83,620tak
Czarne76,38-
Lesne38,916tak
Sarnówek22,67nie
Czarne Male21,48-
Rybno194nie
Plinskie15,82,4tak
Morawy12,210tak
Wandowo9,211tak
Kamien5,15-

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

brak danych

Monitoring jakości wody

brak danych

Monitoring jakości wody
 • jeziora

NazwaKlasa wód
BurgaleIII/II
CzarneIII
Czarne DolneNON
DzierzgonIII
Mateczne - GrazynowskieIII
KlasztorneIII
KuckiIII
LesneIII
LiwieniecIII
MorawyII
OrkuszNON/III
PlinskieIII
RybnoIII
SarnówekIII
SowicaNON/III
WandowskieNON

Elektrownie wodne

Nazwa Miejscowosc Nazwa rzeki Moc
Nowy Mlyn Gonty Liwa brak danych
Mlynsko Gonty Liwa brak danych
Szadowo Szadowo Liwa brak danych
Piekarniak Kamionka Liwa brak danych
Jaz Kwidzyn, ul. Mlynska Kwidzyn Liwa 65 kW
Bialki Bialki Liwa brak danych
Borowy Mlyn Borowy Mlyn Struga Postolinska brak danych

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

brak danych

Powiat Lęborski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

nazwadługość (km)ujście

rzeka Łeba

44,3

jezioro Łebsko

rzeka Okalica

17,6

rzeka Łeba

rzeka Kisewa

8,3

rzeka Łeba

rzeka Pogorzelica

6,2

rzeka Łeba

rzeka Unieszynka

9,1

rzeka Pogerzelica

rzeka Bukowina

16,3

rzeka Łupawa

 • kanały o długości powyżej 2km:

nazwadługość (km)ujście

Kanał Przyłebski

17,5

rzeka Łeba

Kanał Breński

6,7

rzeka Łeba

Kanał Żarnowiecki

7,0

jezioro Łebsko

Kanał Chełst

3,0

rzeka Łeba

Kanał Luciński

3,2

jezioro Łebsko

Kanał Pompowy

6,6

kanał Przyłebski

 • jeziora powyżej 5 ha:

nazwapowierzchnia [ha]głębokość maks. [m]przepływowe

Jezioro Lubowidzkie

153,47

15,6

tak

Jezioro Sarbsk

40,57

2,8

tak

Jezioro Oskowo

17,32

8,5

nie

Jezioro Brody

/Żurawie/

11,47

7,8

tak

Jezioro Łebsko

7600

6,3

tak

Jezioro Gardno

2500

2,6

tak

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Rzeka Łeba
 • Rzeka Kisewa
 • Struga Białogardzka
 • Rzeka Okalica
 • Rzeka Bukowina
 • Rzeka Reknica
Monitoring jakości wody
 • Prowadzony przez WIOŚ i PPSE
Monitoring jakości wody
 • rzeki: Łeba, Okalica, Kisewa, Pogorzelica /klasa wód II/, rz. Bukowina /klasa wód III/
 • kanały: brak danych
 • jeziora: nazwa Łebsko, Sarbsko,Lubowidzkie, klasa wód III
 • reszta: brak danych
Elektrownie wodne

nazwa miejscowość nazwa rzeki Moc [kW]

Mała elektrownia wodna w Białogardzie

Białogarda

Struga Rybnicka

11

 

Osowo Krzyżówka

Osowo

Okalica

brak danych

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu: 12,7 km.

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk - Łeba ok. 3 km .  
Według komunikatu Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nr 1/2012 z dnia 29.06.2012r. SE.NS.30.9022.4711.8.2012.MS dopuszczono organizowanie kąpielisk w miejscowości Łeba 
 

 

L.p.
Nazwa akwenu
Gmina
Lokalizacja
1
Morze Bałtyckie
Łeba
Kąpielisko centralne przy plaży „A” na prawo od kanału portowego do hotelu „Neptun (przydatne)
2
Morze Bałtyckie
Łeba
Kąpielisko przy plaży „B” przy Ośrodku Wczasowym „Chaber” (przydatne)
3
Morze Bałtyckie
Łeba
Kąpielisko przy plaży „C” na wschód od hotelu „Neptun” do OW „Górnik”(przydatne)

 

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie
 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe: tak
 • retencja -rezerwowa [m³]: 37.400 - zbiornik Lędziechowo

Powiat Malborski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

 

nazwa długość (km) ujście
Wisła 25 km Morze Bałtyckie
Nogat 29,5 km Zalew Wiślany
Jeziorna Łacha 14,12 km Rzeka Duża Święta
Duża Święta 29,36 km Rzeka Szkarpawa
Mała Święta 19,62 km Rzeka Duża Święta
Tyna Górna 6,12 km Jezioro Drużno
Tyna Dolna 9,49 km Rzeka Tyna Mała
Tyna Mała 6,75 km Rzeka Tyna Górna
Fiszewka 3,6 km Kanał Elbląski

 

 • kanały

nazwa długość (km) ujście
Kanał Juranda 2,81 km Rzeka Nogat
Kanał Ulgi 1,71 km Rzeka Nogat
Kanał Świerkowski 12,77 km Rzeka Duża Święta
Kanał A Bystrze 5,86 km Jeziorna Łacha
Kanał Panieński 16,56 km Kanał Myszewski
Dębińska Struga 8,36 km Rzeka Duża Święta
Kanał Stary Nogat 12,94 km przekop Rzeki Fiszewki
Kanał Lichnowska Struga 11,36 km  
Kanał Linawa 6,96 km rzeka Szkarpawa
Kanał Lasowicki 7,16 km kanał Panieński
Kanał Leniwy Nogat 3,5  

 

 • jeziora powyżej 5 ha:

nazwa długość (km) ujście
Lubstowo 5,05 ha nieprzepływowe
Mątowy Wielkie 16,68 ha nieprzepływowe
Mątowy Długie 9,57 ha nieprzepływowe
Gnojewo 7,76 ha nieprzepływowe


 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Przedsiębiorstwo "Nogat" - Kałdowo Wieś - Rzeka Nogat w km 19+900
 • Oczyszczalnia ścieków w Starym Polu - Rów melioracyjny w odległości około 50 m od Kanału
  Stary Nogat
 • Oczyszczalnia ścieków w Miłoradzu - Rzeka Duża Święta
 • Oczyszczalnia ścieków w Lipince - Staw śródpolny, a następnie Kanał Panieński
Monitoring jakości wody

nazwa wód:

 • rzeka Nogat, 2 punkty kontroli, badania prowadzone 11 razy w roku.
Monitoring jakości wody

rzeki:

 • Nogat., klasa wód: III
 • Duża Święta, klasa wód: III
 • Mała Święta, klasa wód: III

kanały:

 • Kanał Juranda, klasa wód III

jeziora: ze względu na małą powierzchnię jezior na terenie powiatu malborskiego nie są objęte kontrolą.

Elektrownie wodne
 • Rakowiec, miejscowość: Malbork nazwa rzeki: Nogat, moc: 0,54 MW
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe

Powiat Nowodworski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

Nazwa cieku Długość (km)Ujście
rzeka Wisła25Zatoka Gdańska
rzeka Nogat23Zalew Wiślany
rzeka Szkarpawa20,5Zalew Wiślany
rzeka Wisła Królewiecka11,5Zalew Wiślany
rzeka Tuga21rzeka Szkarpawa, dalej Zalew Wiślany

 • kanały:

Nazwa cieku Długość (km)Ujście
kanał Linawa22,5rzeka Szkarpawa
kanał Panieński15rzeka Szkarpawa
kanał Drzewny3,5kanał Panieński


Długość wszystkich kanałów na terenie powiatu wynosi: 413,5 km.
 

 • jeziora powyżej 5 ha:
  • nie występują
    
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rów melioracyjny, Kanał Panieński, Zalew Wiślany
 • kanał melioracyjny "C", Zalew Wiślany
 • Zalew Wiślany
 • kanał Struga Ostaszewska, rzeka Linawa
Monitoring jakości wody
 • nazwa wód: kąpieliska morskie, zorganizowane, wykorzystywane tradycyjnie
 • ilość punktów kontroli 18, ilość badań na rok 126
 • punkty kontrolne na wodach śródlądowych zlokalizowane poza terenem powiatu
Monitoring jakości wody
 • brak monitoringu
Elektrownie wodne
 • nie występują
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie
 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe
 • retencja -rezerwowa [m³] - nie dotyczy

Powiat Pucki

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

nazwadługość [km] ujście
Czarna Wda19,9Morze Bałtyckie
Karwianka10Morze Bałtyckie
Płutnica9Morze Bałtyckie
Gizdepka8,4Morze Bałtyckie
Reda8,1Morze Bałtyckie
Struga Białogórska7,7Morze Bałtyckie
Piaśnica7,5Morze Bałtyckie
Zagórska Struga6,6Morze Bałtyckie
Struga Bychowska6,2Morze Bałtyckie

 • kanały:

nazwadługość [km]
KANAŁ A - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA32
KANAŁ NR 1 - WIERZCHUIŃSKIE BŁOTA3
KANAŁ NR 4 - WIERZCHUIŃSKIE BŁOTA5
KANAŁ NR 5 - WIERZCHUIŃSKIE BŁOTA3
KANAŁ POMPOWY - WIERZCHUIŃSKIE BŁOTA38
KANAŁ BIAŁOGÓRSKI32
KANAŁ A ŻARNOWIECKIE BŁOTA51
KANAŁ B ŻARNOWIECKIE BŁOTA36
KANAŁ C ŻARNOWIECKIE BŁOTA31
KANAŁ A-I ŻARNOWIECKIE BŁOTA22
DOPROWADZALNIK D ŻARNOWIECKIE BŁOTA63
KANAŁ POMPOWY WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA45
KANAŁ D KARWIEŃSKIE BŁOTA364
KANAŁ BIELAWSKIE BŁOTA37
KANAŁ MŁYŃSKI61
KANAŁ POMPOWY23
KANAŁ B PUCKIE BŁOTA38
KANAŁ D BIELAWSKIE BŁOTA22
KANAŁ B BIELAWSKIE BŁOTA36
KANAŁ A ŻELISTRZEWO98
KANAŁ MRZEZINO65
KANAŁ A MRZEZINO30
KANAŁ A REKOWO32
KANAŁ B REKOWO35
KANAŁ ŁYSKI25
KANAŁ A WŁADYSŁAWOWO57
KANAŁ C WŁADYSŁAWOWO23
KANAŁ ŁYSKI KOSAKOWO24
KANAŁ KONITOP LENIWY28
KANAŁ B-4 KOSAKOWO38
KANAŁ B-5 KOSAKOWO39

 

 • jeziora powyżej 5 ha:
  • nazwa DOBRE, powierzchnia 10 (km²), przepływowe - nie
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Zatoka Pucka
 • OBM Białogóra - rów melioracyjny - rzeka Białogórska Struga
 • OBM Krokowa - rów melioracyjny - rzeka Karwianka
 • OBM Żarnowiec - rów melioracyjny - rzeka Piaśnica
 • Czarna Woda
 • Morze Bałtyckie
Monitoring jakości wody

nazwa wód Zatoka Pucka; ilość punktów kontroli 4; ilość badań/rok:

 • Swarzewo 1 punkt ( 6 badań /rok)
 • Gnieżdżewo 1 punkt ( 6 badań /rok)
 • Osłonino 1 punkt (58 badań/ rok)
 • Rzucewo 1 punkt ( 58 badań/ rok)

rzeka Karwianka; ilość punktów kontroli - 2; ilość badań/rok - 2

rzeka Białogórska Struga; ilość punktów kontroli - 2; ilość badań/rok - 2

Monitoring jakości wody
 • rzeki (nazwa, klasa wód):
  • CZARNA WDA - wody górnego odcinka rzeki odpowiadają II klasie czystości wód, na odcinku ujściowym ich stan jest gorszy i odpowiada III klasie czystości
  • KARWIANKA - wody oceniane są jako pozaklasowe na całym biegu rzeki w związku z nadmierną zawartością fosforu. Pozostałe wskaźniki odpowiadały normom II i III klasy
  • PIAŚNICA - w górnym biegu rzeki klasa III, w dolnym biegu rzeki wszystkie badania wskazywały II klasę czystości
Elektrownie wodne

Elektrownia Wodna ŻARNOWIEC S.A. Czymanowo-Gniewino; link: www.ewz.pl

 • Elektrownia szczytowo-pompowa wykorzystująca jezioro Żarnowieckie jako zbiornik dolny. Zbiornik górny, całkowicie sztuczny, jest zbudowany na pobliskim płaskowyżu
 • Moc elektrowni przy pracy turbinowej wynosi 716 MW, przy pracy pompowej 800 MW.
 • Elektrownia wodna na rzece Bychowska Struga; miejscowość - Brzyno; moc 15 kW/h
 • Elektrownia wodna w Smolnie na Gizdepce, 6 KW
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe

retencja - rezerwowa [m³]

 • 19 100

Powiat Starogardzki

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

Nazwa cieku Długość w km Ujście
Struga Studziennice5,3Jez. Wieckie
Struga Zimne Zdroje2,7Rz. Wda
Struga Lubiki1,2Struga Zimne Zdroje
Struga Młyńsk1,6Rz. Wda
Struga Tuczno1,6Jez. Trzechowskie
Żelgoszczówka5,7Rz. Wda
Stara Wda2,2Rz. Wda
Brzezianek9,5Rz. Wda
Święta12,9Rz. Wda
Brzeźnica7,6Rz. Wda
Struga Karszanek4,6Jez. Kałębie
Kałębnica2,2Jez. Słone
Siekierka1,9Jez. Słone
Prusina8,6Rz. Wda
Struga Młyńska Smętowo3,5Rz. Struga Młyńska
Struga Młyńska5,3Rz. Wisła
Struga Kazub4,2J. Struga
Stara Wierzyca2Rz. Wierzyca
Rutkownica3,3Rz. Wietcisa
Kanał "D"2,3Rz. Wietcisa
Kanał "E"3,1Rz. Wietcisa
Rz. Wietcisa17,8Rz. Wierzyca
Struga "C" Bączek0,8Rz. Wierzyca
Struga "A" Bietowo4,8Jez. Sumin
Smela6,5Rz. Piesienica
Piesienica18,8Rz. Wierzyca
Kochanka10,2Rz. Wierzyca
Pliszka8,9Rz. Węgiermuca
Węgiermuca32,8Rz. Wierzyca
Janka Zachodnia4,1Rz. Janka Główna
Janka Wschodnia8Rz. Janka Główna
Liszka9,5Rz. Janka
Beka II2,2Rz. Beka I
Janka Główna4,8Rz. Wierzyca
Wierzyca54,8Rz. Wisła
Czysta2,4Rz. Szpęgawa
Swarożynka2,9Rz. Szpęgawa
Szpęgawa0,8Rz. Motława
Struga "B" Godziszewo1,1Jez. Godziszewskie
Struga "A" Demlin4Jez. Godziszewskie
Godziszewska3,4Jez. Godziszewskie
Styna2,1Rz. Kłodawa
Wstążka2Rz. Wda

 

 • kanały

Nazwa cieku Długość (km)Ujście
Kanał Sztachta7,7b. danych
Kanał "D"2,3b. danych
Kanał "E"3,1b. danych
Kanał Bytoński4,1b. danych
 10,1b. danych
Wysoka4,0b. danych
Kanał "A" Demlin4,0b. danych

 

 

 • jeziora powyżej 5 ha:

GminaNazwa jeziora Powierzchnia
(ha)
Głębokość
max
Przepływowe
 
Miejska StarogardSumińskie95,47Tak
Zduńskie77,9212Tak
Płaczewo49,5 Nie
Szpęgawskie31,34 Tak
Raduńskie18,3115Tak
Staroleskie15,01 Tak
Rokocińskie13,05 Tak
Jabłowo12,87 Tak
Jamertal8,09 Tak
Dolina Łez8,09 Nie
Żygowice6,82 Tak
Sumin5,34 Tak
Wiejska OsiekKałębie446,36,4Tak
Udzierz132,72,1Tak
Słone119,56,4Tak
Czarne Poł.98,02 Tak
Czarne Pn.79 Tak
Trzebiechowo16,9 Tak
Karszanek15,78 Tak
Wierzbiny13,43 Tak
Brzezianek12,8 Tak
Staw Młyński11,81 Tak
Bobrówek7,36 Tak
Siekerki6,74 Tak
Wstążki6,59 Tak
Okarpiec6 Tak
Godnik5,48 Tak
Miejska SkarszewyGodziszewskie169,4 Tak
Krawuńskie2812,3Tak
Czarne8,767Tak
Trzciniec7,54 Nie
Wiejska OsiecznaDługie51,8 Tak
Babskie13,6 Tak
Wiejska SkórczCzarnoleskie45,56 Tak
Wiejska LubichowoOcypel Wlk.114 Tak
Szteklin48,3 Tak
Jelonek20,0913,9Tak
Smolniki18,61 Tak
Kochanka16.40 Tak
Zelgoszcz Długie14,27 Tak
Zelgoszcz Stare14,23 Tak
Święte12,17 Tak
Ocypelek9,95 Tak
Firek7,06 Tak
Wiejska KaliskaTrzebiechowskie76,932Tak
Kaszubskie16,49 Tak
Smolnik15,22  
Studziennice7,56 Tak
Kamionka7,3 Tak
Wiejska ZblewoBorzechowskie237,735Tak
Niedackie115,330Tak
Semlińskie29,16,8Tak
Ostrowie24,2720,5Tak
Borzechowskie20,78 Tak
Grygorek11,6 Tak
Lipia Góra9 Tak


 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeka Wierzyca - Starogard Gd.
 • rzeka Piesienica - Zblewo
 • rzeka Szoryca -Skórcz
 • kanał rzeki Wdy - Kaliska
 • rzeka Żelgoszczówka - Lubichowo
 • rów melioracyjny - Kopytkowo, Wietcisa - Skarszewy
 • rów melioracyjny - Kokoszkowy
 • rów melioracyjny - Szpęgawsk
   
Monitoring jakości wody
 • W powiecie znajdują 32 punkty kontrolne w tym 14 kąpielisk i 18 miejsc zwyczajowo użytkowanych do kąpieli, w ciągu roku wykonywanych jest 99 kontroli w 45 kąpieliskach i 54 miejscach zwyczajowo użytkowanych do kąpieli.
Monitoring jakości wody

brak danych

Elektrownie wodne

Lp. Nazwa elektrowni Miejscowość Nazwa rzeki Moc elektrowni
w [MW]
Przepustowość [m3/s]
1. Elektrownia wodna Kolincz Kolincz Wierzyca 0,0407 8
2. Elektrownia wodna Owidz Owidz Wierzyca 0,195 7
3. Elektrowmia wodna Czarnocińskie Piece Czarnocińskie Piece Wierzyca 0,136 6
4. Elektrownia wodna Starogard Gd. Starogard Gd. Wierzyca 0,4 6,35
5. Elektrownia wodna Nowa Wieś Rzeczna Nowa Wieś Rzeczna Piesienica 0,075 10
6. Elektrownia wodna Wdecki Młyn Wdecki Młyn Wda 0,065 10
7. Elektrownia wodna "Dolina" Skarszewy Wietcisa 0,035 3,6
8. Elektrownia wodna przy młynie Skarszewy Skarszewy Wietcisa 0,06 4,1
9. Stanisław Pawłowski Młyńsk Struga Młyńska 0,0022 0,3


 

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe - ok. 2.5 km na rz. Kochanka

Powiat Sztumski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

Nazwa ciekuDługość [km]Ujście

Balewka

5,85

rz. Dzierzgoń

Dzierzgoń

45

j. Drużno

Nowa Dzierzgonka

16,65

rz. Dzierzgoń

Potok Dąbrówka

1,56

rz. Dzierzgoń

Stara Dzierzgonka

6,65

rz. Dzierzgoń

Struga Bągardzka

1,17

rz. Dzierzgoń

Struga Postolińska

19,98

rz. Liwa

Tyna Górna

17,8

j. Dużno

Wisła

3,9

Morze Bałtyckie


 

 • kanały:

Nazwa kanałuDługość [km]Ujście

Balewski

8,7

kan. Juranda

Graniczny

4,4

Struga Postolińska

Judycki

4,55

rz. Dzierzgoń

Juranda

29,35

rz. Nogat

Kaniewski

11,6

j. Dąbrówka

Malewski

2,5

rz.Tyna Górna

Modry

10

rz. Dzierzgoń

Nowy

5,75

kan. Juranda

Polderowy A - Jasna

3,88

rz. Balewka

Pompowy "A"

2,44

rz, Tyna Górna

Postoliński

3,4

Struga Postolińska

Prakwicki

2,91

rz. Dzierzgoń

Rycerski

4,14

rz, Tyna Górna

Struga Orlęcka

10,9

kan. Juranda

Ulgi rz.Tyna Górna

2,2

rz, Tyna Górna

Uśnicki

3,7

rz. Nogat

Waplewski

6,74

rz. Dzierzgoń


 

 • jeziora powyżej 5 ha:

Lp.Nazwa jezioraPowierzchnia [ha]Głębokość [m]Przepływowe

1

Balewskie

119,54

10,8

tak

2

Barlewickie

67,09

 

tak

3

Bądze

149,9

6,7

b.d.

4

Dąbrówka

252,74

 

tak

5

Gemden

13,1

6

b.d.

6

Koślinka

9,88

 

tak

7

Kaniewo

18,12

 

tak

8

Kuksy

26,7

7,7

tak

9

Mołtawa Wlk.

58,9

7,5

b.d.

10

Parlęta

47,47

 

tak

11

Rozlewisko

40

 

b.d

12

Tulickie

8

 

b.d

13

Zajezierskie

51,49

24,6

tak

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • kan. Kaniewski
 • jez. Barlewickie
 • kan. Juranda
 • rzeka Struga Postolińska
 • rzeka Tyna
 • kan. Wilczewski
 • rzeka Dzierzgoń
 • jez.Balewskie
Monitoring jakości wody
 • Kąpieliska śródlądowe zorganizowane - jez. Zajezierskie (m. Sztum -gm. Sztum), Jezioro Kuksy (m. Morany - gm. Dzierzgoń)
 • Miejsca tradycyjnie wykorzystywane do kapieli: jez. Balewskie (m. Balewo - gm. Mikołajki Pomorskie), jez. Motława (m. Przezmark - gm. Stary Dzierzgoń), jez. Białe (m. Sztum - gm. Sztum), jez. Tulickie (m. Tulice - gm. Stary Targ)
 • W ciągu roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Malborku dokonuje 5 kontroli na każdym jeziorze. Każda kontrola - pobierane są 2 próby w kąpieliskach zorganizowanych i po 1 próbie w miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli.
Monitoring jakości wody

brak danych

Elektrownie wodne

Lp. Nazwa obiektu gmina Ciek Km cieku Moc [kW]

1.

Elektrownia Wodna Myślice

Stary Dzierzgoń

rzeka - Dzierzgoń

52+270 km

20

2.

Elektrownia Wodna Gronajny

Sztum

ciek - kanał Juranda

6+730 km

66

3.

Elektrownia Wodna Stanówko

Dzierzgoń

rzeka Dzierzgoń

27+060

60

4.

Elektrownia Wodna Dzierzgoń

Dzierzgoń

rzeka Dzierzgoń

21+270 km

36

5.

Elektrownia Wodna Koniecwałd

Sztum

ciek - Kanał Kaniewski

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe: tak
 • retencja - rezerwowa [m3]: zbiornik retencyjny - jez. Dąbrówka, max. spiętrzenie (poziom) 33 m npm, max. pojemność 8 430 tys. m3; odpływ 7 m3/s

Powiat Słupski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

nazwadługość
(km)
ujście

Charstnica (Karżniczka)

11,02

Łupawa

Rębówka

12,8

Łupawa

Graniczna

10,5

Skotawa

Rzechcinka

11,7

Łeba

Kwacza

14,75

Słupia

Kamieniec

9,17

Słupia

Struga Sycewicka

15,9

Kwacza

Ścięgnica

15,32

Wieprza

Bystrzenica

15,46

Wieprza

Dzika

12,56

Studnica

Jasieńka

10,76

Grabowa

Podgórna

12,34

Grabowa

Wieprza

25,29

M. Bałtyckie

Darżynka

12,76

Łupawa

Pogorzelica

10,73

Łeba

Brodniczka (Czarny Młyn)

9,95

Łupawa

Glęźna

9,2

Słupia

Gnilna

12,3

Słupia

Struga Warblewska

10,4

Skotawa

Broknica - Wierzchocino

12,65

Pustynka

Pustynka

14,5

Jez. Łebsko

 

 • kanały:

nazwadługość(km)ujście

D Pompowy

6,4

A Pompowy

A Pobłocie

7

Łeba

Gardna - Łeba

8,9

Jez. Łebsko

Łupawa - Łeba (Smołdziński)

8,44

Jez. Łebsko

Żelazo - Kluki (C-9)

8,8

Pustynka

 • jeziora powyżej 5 ha:

nazwapowierzchnia
(ha)
głębokośćprzepływowe

Lewarowe

71,58

4,5

tak

Obłęskie (Obłęże)

62,4

8,9

tak

Przyjezierze

25,7

8,9

tak

Darnowskie (Darnowo)

13,25

8,5

nie

Lipnik (Nakło)

11,02

15

nie

Mzdowo

9,88

3

tak

Korzybie

5,1

3,5

nie

Krzynia (Krzemień)

70

5,5

tak

Kunitowskie

21,2

8,3

nie

Plasno (Piaszno)

17,88

5

nie

Krzynia Mała

14,9

3

tak

Wiejskie

6,25

7

nie

Dobrskie (Dobre)

28,5

12

tak

Czarne

11,42

brak danych

tak

Głębokie

107,5

31,2

tak

Rybiec

14,2

2,8

tak

Godzież Mała

7,4

brak danych

nie

Dąbrówka

14,24

1,2

nie

Darżyńskie

9,25

brak danych

nie

Łebsko

7140

6,3

tak

Gardno

2468,1

2,6

tak

Dołgie Duże

156,4

2,9

nie

Dołgie Małe

6,3

1,7

nie

Modła

61,9

4

tak

Ścięgnica

10,02

14

tak

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Rzeka Charstnica
 • Rzeka Skotawa
 • Rzeka Graniczna
 • Rzeka Pustynka
 • Rzeka Rzechcinka
 • Rzeka Brodniczka
 • Rzeka Wieprza
 • Rzeka Kwacza
 • Rzeka Ścięgnica
 • Rzeka Słupia
 • Rzeka Darżynka
 • Rzeka Łupawa
 • Rzeka Pogorzelica
 • Rzeka Gnilna
Monitoring jakości wody

nazwa wódilość punktów kontroliilość badań/rok

Rzeka Charstnica

2

12

Rębówka

1

12

Graniczna

1

12

Rzechcinka

1

12

Warblinka

1

12

Kwacza

1

12

Kamieniec

1

12

Bystrzenica

2

12

Wieprza

3

12

Darżynka

1

12

Pogorzelica

1

12

Brodniczka

1

12

Glęźna

1

12

Gnilna

1

12

Struga Warblewska

1

12

Słupia

8

12

Łeba

1

12

Skotawwa

3

12

Studnica

1

12

Łupawa

7

12

Jezioro Obłęskie

1

1

Krzynia

2

1

Kunitowskie

1

1

Głębokie

2

1

Łebsko

2

1

Gardno

2

1

Dołgie Duże

1

1

Dołgie Małe

1

1

Modła

1

1

Monitoring jakości wody

rzeki (nazwa, klasa wód):

 • Charstnica III
 • Rębówka III
 • Graniczna II
 • Rzechcinka II
 • Warblinka II
 • Kwacza II
 • Kamieniec NON
 • Bystrzenica III
 • Wieprza II
 • Darżynka II
 • Pogorzelica II
 • Brodniczka II
 • Glęźna III
 • Gnilna II
 • Struga Warblewska II
 • Słupia II
 • Łeba II
 • Skotawa I
 • Studnica II
 • Łupawa II

potoki:

 • nie badano.

kanały:

 • nie badano

jeziora (nazwa, klasa wód):

 • Obłęskie III
 • Krzynia (Krzemień) II
 • Kunitowskie III
 • Głębokie III/II
 • Łebsko III
 • Gardno III
 • Dołgie Duże III
 • Dołgie Małe III
 • Modła NON

 

Elektrownie wodne

nazwa miejscowość nazwa rzeki moc [kW]

Krzynia

Krzynia

Słupia

900

Konradowo

Konradawo

Słupia

2400

Drżeżewo

Drzeżewo

Łupawa

90

Żelkowo

Zelkowo

Łupawa

382

Smołdzino

Smołdzino

Łupawa

220

Łebień

Łebień I,II

Łupawa

50

Łupawa

Łupawa

Łupawa

50

Poganice

Poganice

Łupawa

50

Kępice

Kępice

Wieprza

340

Biesowice

Biesowice

Wieprza

432

Kępka

Kępka

Wieprza

396

Ciecholub

Ciecholub

Studnica

60

Jawory

Jawory

Skotawa

10

Główczyce

Główczyce

Ciek Główczycki

5

Skarszów Dolny

Skarszów Dolny

Skotawa

188

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu 55 km

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk 1 750 [m]/ 

Zgodnie z komunikatem nr 1/11 dotyczącym kąpielisk morskich, w powiecie słupskim PWIS dopuszcza następujące kąpieliska w gminie Ustka:

 • Ustka Zachód- plaża na zachód od portu  
 • Ustka Wschód- plaża na zachód od portu
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie, wody roztopowe, wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe

retencja -rezerwowa [m³]

 • brak danych

Powiat Tczewski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

nazwadługość (km)ujście

Janka

24,3

Wierzyca

Struga Subkowska

18,2

Wisła

Struga Młyńska

17,9

Wisła

Beka I

10,6

Janka

Rów Młyński

9

Motława

Szpęgawa

8,5

Jezioro Rokickie

Turzyca

8,2

Motława

Struga Bielicka

6,4

Jezioro Rakowieckie

Czysta

5,5

Szpęgawa

Damaszka

4,3

Szpęgawa

Liszka

4,3

Janka

Swarożynka

4,1

Szpęgawa

Struga Kierwałdzka

3,9

Liszka

Struga Lipiogórska

3,7

Janka

Węgiermuca

2,6

Wierzyca

Waćmierka

2,4

Swarożynka

Rów Rakowiecki

2

Struga Bielicka

Struga Ulgowa

1,4

Motława

Mała Damaszka

0,7

Damaszka

Beka II

0,5

Beka I

 • kanały o długości powyżej 2km:

nazwadługość (km)ujście

Kanał Wałowy

13,7

Jezioro Pelplińskie

Kanał Graniczny

11,2

Jezioro Pelplińskie

Kanał Młyński

8,2

Wisła

Kanał Jeziorniak II

5,4

Kanał Graniczny

Kanał Średniak

5

Kanał Graniczny

Kanał Pelpliński

2,6

Kanał "P"

Kanał "C"

2,5

Kanał Graniczny

Kanał Jeziorniak I

2

Jezioro Granicznik

 • jeziora powyżej 5 ha:

nazwapowierzchnia [ha]głębokość maks. [m]przepływowe

Damaszka

80,9

4,7

tak

Półwieś

38,2

brak danych

tak

Rakowieckie

32,2

brak danych

tak

Jelenie

33,4

brak danych

nie

Pelplińskie Duże

31,2

3,5

tak

Pieniążkowo

26,2

brak danych

tak

Rokickie Duże

24,1

brak danych

tak

Zduńskie (część)

15,8

brak danych

tak

Smarzewskie (część)

15,5

brak danych

tak

Gętomie

11,5

brak danych

nie

Tymawskie

10,5

brak danych

tak

Węgornia

9,3

brak danych

tak

Pelplińskie Małe

8,9

brak danych

tak

Młyńskie

8,6

brak danych

tak

Rokickie Małe

7,8

brak danych

tak

Waćmierek

6,8

brak danych

nie

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeki: Wisła, Motława, Wierzyca, Swarożynka, Janka
 • strugi: Damaszka, Lipiogórska, Subkowska
 • kanały: Kanał Młyński
Monitoring jakości wody

nazwa wód: Wisła

 • ilość punktów kontroli: 2 - Opalenie, most Knybawski

nazwa wód: Wierzyca

 • ilość punktów kontroli: 7
Monitoring jakości wody

rzeki:

 • nazwa: Wisła, klasa wód III
 • nazwa: Wierzyca, klasa wód III

potoki:

 • brak danych

kanały:

 • brak danych

jeziora:

 • brak danych
Elektrownie wodne

nazwa miejscowość nazwa rzeki Moc [kW]

MEW Brodzkie Młyny

Brodzkie Młyny

Wierzyca

160

MEW Stocki Młyn

Stocki Młyn

Wierzyca

360

MEW Pelplin

Pelplin

Wierzyca

120

MEW Mała Karczma

Mała Karczma

Struga Młyńska

9

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe: tak
 • retencja -rezerwowa [m³]: 2.445.700

Powiat Wejherowski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

nazwadługość (km) w powiecieujście
Łeba11743,3Morze Bałtyckie
Reda4839,9Zatoka Pucka
Bolszewka33,633,6rz. Reda
Chełst31,7620,9Łeba
Gościcina30,330,3rz. Bolszewka
Piaśnica28,66,7Morze Bałtyckie
Zagórska Struga25,15,4Zatoka Pucka
Bychowska Struga21,713,5j. Żarnowieckie
Kacza16,46,4Zatoka Gdańska
Kisewa (Kisewka)20,710,1rz. Łeba
Okalica18,30,7rz. Łeba
Dębnica17,3411,8rz. Łeba
Struga Węgorza17,2513,6rz. Łeba
Trzy Rzeki15,652,9Radunia
Struga Choczewska9,79,7rz. Chełst
Struga Młyńska-Kostkowo99rz. Reda
Kanał Rybski6,66,6j. Orle
Wielistowska Struga6,36,3rz. Węgorza
Struga B Strzepcz5,25,2rz. Łeba
Struga Zęblewska3,83,8rz. Bolszewka
Struga Młyńska3,82,2rz. Bolszewka
Stara Reda3,43,4rz. Reda
Kanał "A" Orle2,92,9rz. Reda
Mulk2,12,1j. Tuchomskie
Struga Otalżyno2,12,1rz. Gościcina
Salinka (Struga Salińska)2,12,1rz. Bychowska Struga

 • kanały o długości powyżej 2km:

nazwadługość (km)w powiecie ujście
Kanał Biebrowski I1212rz. Chełst
Kanał Mrzezino10,183,65rz. Zatoka Pucka
Kanał Łyski5,80,9rz. Zagórska Struga
Kanał Kębłowski51,7rz. Łeba
Kanał Księży Potok4,94,9Kanał Świetliński
Kanał Sasiński4,34,3rz. Chełst
Kanał "A" Tłuczewo3,63,6rz. Łeba
Kanał Wielki3,593,59rz. Łeba
Kanał Swietliński3,13,1rz. Łeba
Kanał "A" Mierzyno33rz. Struga Bychowska
Kanał "I" Zelewo2,72,7rz. Reda
Kanał "C" Góra Pomorska2,52,5rz. Reda
kanał Połchowo2,310,58rz. Reda
Kanał "B" Letni Dwór2,32,3rz. Gościcina
Kanał "G" Słuszewo2,22,2rz. Reda
Doprowadzalnik "B’ Lublewo2,12,1rz.Struga Bychowska
Kanał Stokowy22rz. Łeba
Kanał "B" Orle22Kanał "A" Orle
Kanał Stokowy22rz. Łeba

 • jeziora powyżej 5 ha:

nazwapowierzchnia (ha) głębokość (max) przepływowe
Żarnowieckie1431,619,4tak
Choczewskie177,712,9tak
Tuchomskie 1134,78tak
Potęgowskie2133,38,8tak
Otalżyno79,65tak
Salino70,78,6tak
Orle64,72,8tak
Czarne (gm. Gniewino)6123,1tak
Dąbrze57,65,6nie
Wysoka (Wycztok)52,36tak
Lewinko51,512tak
Kamień44,731,9nie
Miłoszewskie29,318,5tak
Strzepcz27,34tak
Marchowo Wschodnie23,415,7tak
Wyspowo234,6tak
Zawiat18,415,5nie
Marchowo Zachodnie18,211,9tak
Borowo15,49,2nie
Orzechowo15,14,2tak
Folwarczne12,97,2nie
Mulk11,22,7tak
Wygoda10,616,2nie
Bieszkowickie10,37,2nie
Trepczykowo10,19,2nie
Pałsznik8,718nie
bez nazwy - k./Niepoczołowic7,5b.d.nie
Morzyc7,5b.d.nie
Łękno7,5b.d.nie
Czarne (gm. Szemud)7,4b.d.tak
Jelonek6,5b.d.nie
Brzeżonko5,3b.d.nie
Ustarbowskie5,3b.d.tak
1 większa część powierzchni jeziora na terenie powiatu kartuskiego
(gm. Przodkowo, gm. Żukowo)
2 większa część powierzchni jeziora na terenie powiatu kartuskiego
(gm. Sierakowice, gm. Kartuzy)
 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Jezioro Żarnowieckie
 • Rzeka Łeba
 • Rzeka Bolszewka
 • Rzeka Gościcinka
 • Rzeka Struga Choczewska
 • Rzeka Chełst
 • Rzeka Mulk
 • Rzeka Bychowska Struga
Monitoring jakości wody

rzeka Reda:

 • 1 punkt monitoringu reperowego w Wejherowie
 • badano ok. 40 wskaźników
Monitoring jakości wody

rzeki:

 • nazwa: Reda
 • klasa wód: III
 • Punkt monitoringu reperowego w Wejherowie - badania WIOŚ

potoki:

 • nie badano

kanały:

 • nie badano

jeziora:

 • nazwa klasa wód brak danych
 • Jezioro Żarnowieckie II Dwukrotne badania w ramach monitoringu regionalnego - badania WIOŚ
Elektrownie wodne

Lp. Nazwa elektrowni Miejscowość Nazwa rzeki Moc elektrowni
1 Elektrownia Wodna Żarnowiec Czymanowo j. Żarnowieckie 716 MW
2 Mała Elektrownia Wodna "Tłuczewo" Tłuczewo rz. Łeba ~ 25 kW
3 Mała Elektrownia Wodna "Cementowianka" Wejherowo rz. Reda 130 kW
4 Mała Elektrownia Wodna "Paraszyno - Dworek" Paraszyno rz. Łeba ~ 14 kW
5 Mała Elektrownia Wodna Osiek rz. Łeba 60 kW

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe, wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • regulacja na jazie w cementowni

retencja - rezerwowa [m3]

 • brak

Sopot

Wody powierzchniowe
 • potoki:

 

nazwadługość (km)
kanał kryty
długość (km)
kanał otwarty
ujście
Swelina--2,40 kmZatoka Gdańska/Sopot
Potok Kamienny3,10 km1,80 kmZatoka Gdańska/Sopot
Potok Babidolski2,00 km0,38 kmZatoka Gdańska/Sopot
Potok Grodowy0,77 km0,20 kmZatoka Gdańska/Sopot
Ciek C7 (Potok Wiejski)8,35 km--Zatoka Gdańska/Sopot
Ciek C61,60 km--Zatoka Gdańska/Sopot
Potok Haffnera3,50 km0,14 kmZatoka Gdańska/Sopot
Potok Karlikowski3,10 km1,60 kmZatoka Gdańska/Sopot
Ciek C21,85 km0,10 kmZatoka Gdańska/Sopot
Ciek Graniczny C11,90 km0,86 kmZatoka Gdańska/Sopot

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • poza miastem Sopot
Monitoring jakości wody

nazwa wód: wszystkie w/w potoki oraz przybrzeżne wody Zatoki Gdańskiej
ilość punktów kontroli:

 • potoki - 36 stanowisk
 • morze - 12 punktów

 

ilość badań/rok:

 • potoki:
  • 740 bakteriologicznych badań/rok
  • 104 badań ekstraktu eterowego
  • 12 badań przepływu
 • morze:
  • 216 badań bakteriologicznych
  • 216 badań fizykochemicznych
Monitoring jakości wody

potoki:

 • Potok Grodowy - 93,2 % wyników w I i II klasie czystości
 • P. Kamienny, Swelina, Haffnera - 81-92% wyników w I i II klasie
 • P. Karlikowski, C1 i C2 - 70 % wyników w I i II klasie
 • P. Babidolski, C6 - przewaga wyników w II i III klasie
 • C7 - III klasa
Elektrownie wodne
 • nie ma
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie - podtapianie dolnego tarasu
 • wody roztopowe - podtapianie dolnego tarasu
 • wody opadowe - podtapianie dolnego tarasu

 

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • retencja -rezerwowa [m³]:

6 zbiorników retencyjnych:

 

nazwapojemność retencyjna, tyś m3
Staw Reja2,058
Staw Łokietka0,819
Stawy Krasickiego1, 240
Stawy Młyńskie1,100
Staw Obodrzyców1,242
Staw Mazowiecki0,970
RAZEM7,429

Słupsk

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach miasta

 • nazwa rzeka Słupia
 • długość 12 km
 • ujście Morze Bałtyckie

kanały

 • nazwa Kanał Młyński
 • długość(km) 780 m
 • ujście rz. Słupia

jeziora powyżej 5 ha

 • brak
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeka Słupia
Monitoring jakości wody

nazwa wódilość punktów kontroliilość badań/rok

Słupia (Charnowo)

1

31

Słupia (Słupsk)

2

po 12/ na punkcie

Monitoring jakości wody
 • rzeka Słupia , klasa wód - II
Elektrownie wodne

nazwa miejscowość nazwa rzeki moc [kWh]

Mała Elektrownia

Słupsk

Kanał Młyński

16

Wyspa

Słupska

Słupsk

Kanał Młyński

170

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe, wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • w trakcie opracowywania jest koncepcja "suchego zbiornika"
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002