Gdańsk

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • ciepło z miejskiej sieci: 1
 • gaz z sieci: 2
 • indywidualne piece węglowe: 3
 • olej opałowy: 4
 • gaz z butli: 5
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy: 6
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła: 6
 • inne - kominki z odzyskiem ciepła: 6
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie

 • Elektrociepłownia Gdańska Ec2 Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. ; moc cieplna - 993 MW; nośnik energii- węgiel kamienny
 • Elektrociepłownia Grupy LOTOS S.A. ; moc cieplna 350 MW; nośnik energii - olej opałowy i napędowy

kotłownie zakładowe

 • GZNF " Fosfory" Sp. z o. o. ; moc cieplna 13,50 MW; nośnik energii - olej opałowy
 • "Siarkopol " Sp. z o. o. ;moc cieplna 24,3 MW; nośnik energii - olej opałowy
 • Spółdzielnia Mleczarska " Maćkowy" ; moc cieplna 6,4 MW; nośnik energii - miał węglowy
 • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.; moc cieplna 5,8 MW; nośnik energii - miał węglowy
  moc cieplna 3,6 MW; nośnik energii - olej opał., gaz propan - butan

Kotłownie innych jednostek

 • PUEiK" Unicom" ; moc cieplna 27 MW; nośnik energii - węgiel kamienny
 • GPEC - lokalne kotłownie
  • ul. Zawiślańska, moc cieplna 23,3 MW; nośnik - węgiel kamienny,
  • Osowa , moc cieplna 10 MW; nośnik- gaz ziemny ( rez. - olej opał.)
Główne źródła emisji

Elektrociepłownie Wybrzeże S.A

 • SO2 - 6 648,3
 • NO2 - 2 803,2
 • pył - 475,4

Rafineria Gdańska SA.

 • SO2 - 5 687,3
 • NO2 - 1 403,2
 • pył - 110,6

GZNF "Fosfory" Sp. z.o.o.

 • SO2 - 727,3
 • NO2 - 67,2
 • pył - 71,7

GPEC Sp. z o.o.

 • SO2 - 276,3
 • NO2 - 133,86
 • pył - 273,21

"SIARKOPOL" Gdańsk S.A.

 • SO2 - 192
 • NO2 - 45,9
 • pył - 19,5

POLLYTAG S.A.

 • SO2 - 93
 • NO2 - 21
 • pył - 54

Spółdz. Mleczarska "MAĆKOWY"

 • SO2 - 40
 • NO2 - 21
 • pył - 39

Zarząd Morskiego Portu Gd. S.A.

 • SO2 - 20,8
 • NO2 - 7,7
 • pył - 10,74

Woj.Rej. Zarząd Infrastruktury:

 • SO2 - 18,78
 • NO2 - 3,03
 • pył - 34,72

PUEiK "UNIKOM" sp. z o.o.

 • SO2 - 18,57
 • NO2 - 13,71
 • pył - 16,27

Carnaud Metalbox - Gopak

 • SO2 - 13
 • NO2 - 4,06
 • pył - 3,69
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Nazwa zanieczyszczenia - Mg/rok (ton/rok)

 • Dwutlenek siarki - SO2 - 13 785
 • Dwutlenek azotu - NOx - 4 623
 • Pyły - 1 277
 • Tlenek węgla - CO - 1 833
Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • 0-40% normy b. dobry dwutlenek siarki, tlenek węgla
 • 61%-100% normy dostateczny dwutlenek azotu, pył PM10, ozon

Gdynia

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 5
 • gaz (z butli): 3
 • gaz z sieci: 2
 • olej opałowy: 4
 • ciepło z miejskiej sieci: 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy: 6
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła: brak danych
 • kolektory słoneczne: nie występują: brak danych
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie :

 • Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. Elektrociepłownia Gdyńska
  moc cieplna 497,6 MW, moc elektryczna 108 MW, nośnik energii węgiel

kotłownie:

 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Gdyni
  • ul. Szczecińska 11 moc 1,483 MW, nośnik energii gaz
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Gdyni
  • ul. Dickmana 24 moc 0,989 MW, nośnik energii gaz
Główne źródła emisji

Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. Elektrociepłownia Gdyńska

 • brak danych

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Gdyni

 • SO2 - 118 Mg t/rok
 • NO2 - 96 t/rok
 • pyły - 79 t/rok

Stocznia Gdańska-Grupa Stoczni Gdynia S.A w Gdyni

 • NO2 - 17 t/rok
 • pyły - 31 t/rok

Stocznia Gdynia w Gdyni

 • SO2 - 18 t/rok
 • NO2 - 15 t/rok
 • pyły - 3 t/rok

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A w Gdyni

 • SO2 - 4 t/rok
 • NO2 - 7 t/rok
 • pyły - 4 t/rok
   

 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

brak danych

Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • SO2 - bardzo dobry
 • NO2 -bardzo dobry
 • Pyły- dostateczny/zły

Powiat Bytowski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 4-5
 • gaz z sieci 6
 • olej opałowy 4-5
 • ciepło z miejskiej sieci 2-3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy  2-3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6
 • kolektory słoneczne 6
 • inne: 6
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie

 • brak

kotłownie

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. w Bytowie, 24 MW, miał węglowy
 • Zakład Energetyki Cieplnej w Miastku, 7,62 MW, miał węglowy
Główne źródła emisji
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
 • SO2 t/rok, 123,47
 • NOx t/rok, 57,60
 • Pyły t/rok, 72,28
 • CO t/rok, 219,05
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 

 • 0 - 40 % normy stan b. dobry
 • SO2 - 20%
 • NO2 -10%
 • Pyły - 37%

   

Powiat Chojnicki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 2
 • gaz z butli: 4
 • gaz z sieci: 5
 • olej opałowy: 3
 • ciepło z miejskiej sieci: 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy: 6
   
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie

 •  brak

kotłownie

 • Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach ul. Ceynowy 15, moc 34.89 MWt, miał węgla kamiennego
 • Jednostka Wojskowa 4961 w Niżychowicach, moc 1 929 KW., koks
 • Areszt Śledczy w Chojnicach, ul. Pietruszkowa 4, moc 975 KW, gaz ziemny
 • Kotłownia Grzewcza w Pawłówku /k. Chojnic, moc 600 KW, węgiel kamienny
 • Rindipol s.a, w Chojnicach, ul .Przemysłowa 4,moc 17.45 MWt,węgiel kamienny
 • Gminny Zarząd Oświaty, ul.4 marca 1, 89-632 Brusy, moc 0.17 MWt, słoma
Główne źródła emisji

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

 • SO2 = 181, 93
 • NOx = 64,000
 • pyły = 161 , 51

"Rindipol" S.A. ul. Przemysłowa 4, Chojnice

 • SO2 = 134.4
 • NOx = 48,00
 • pyły = 101, 230

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe For - Tech ul. Świętopełka 10F Chojnice

 • pyły = 4,083

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Chojnicach Sp. z o.o. ul. Bydgoska 14

 • SO2 = 0.27
 • NOx = 0.53
 • pyły = 26.17

Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowo - Usługowe PeBeRol, Chojnice sp. z o.o. ul. Łużycka 1a

 • SO2 = 20.746
 • NO2 = 4.18
 • pyły = 21.20

"Klose" Czerska Fabryka Mebli sp. z o.o. ul. Szkolna 13

 • SO2 = 2.32
 • NOx = 9.12
 • pyły = 2.40

Kotłownia przy Szkole Podstawowej w Brusach ul. Ogrodowa 2 Gminny Zarząd Oświaty w Brusach ul. 4 marca

 • SO2 = 74.40
 • NOx = 31.79
 • pyły = 24.74

Gorzelnia Rolnicza Jeziorki 14 , 89 - 641 Nowa Cerkiew

 • SO2 = 10.40
 • NOx = 0.98
 • pyły = 2.65

Kotłownia ze spalarnią przy Szpitalu rejonowym w Chojnicach

 • SO2 = 3.90
 • NOx = 8.21
 • pyły = 0.075

Spółdzielnia Inwalidów im. H. Derdowskiego w Chojnicach Zakład Pracy Chronionej ul. Morozowa 1

 • SO2 = 4.07
 • NOx = 0.55
 • pyły = 8.08

Kotłownia Jednostki Wojskowej w Nieżychowicach gm. Chojnice

 • SO2 = 5.28
 • NOx = 0.84
 • pyły = 7.04

Kotłownia w Pawłówku k/ Chojnic w dzierżawie Pomorskiej Agencji Poszanowania Energii

 • SO2 = 4.60
 • NOx = 0.32
 • pyły 1.08

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "Holz-Pol w Czersku ul. Królowej Jadwigii 11

 • SO2 = 0.78
 • NOx = 0.72
 • pyły = 6.98

Gorzelnia w Jarcewie w adm. Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Nieżychowicach

 • SO2 = 16.49
 • NOx = 1.43
 • pyły = 18.59

Kotłownia - Gorzelnia Niyżychowice w adm. jak wyżej

 • SO2 = 16.49
 • NOx 1.49
 • pyły = 18.59

Kotłownia osiedlowa w Nieżychowicach w adm. jak wyżej

 • SO2 = 2.66
 • NOx = 0.18
 • pyły = 0.071
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

zliczono z danych wymienionych powyżej

 • SO2 t/rok, 479 ,32 (według WIOŚ w Gdańsku 700, 00)
 • NOx t/rok, 172,99
 • Pyły t/rok, 431,73 (według WIOŚ w Gdańsku 233,00)
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

brak danych

Powiat Człuchowski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe - 1
 • gaz z butli - 6
 • gaz z sieci - 5
 • olej opałowy - 4
 • ciepło z miejskiej sieci - 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła
 • kolektory słoneczne
Główne obiekty energetyczne

brak danych

Główne źródła emisji

kotłownia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Człuchowie

 • SO2 -72,298 t/rok,
 • NOx - 4,535 t/rok,
 • pyły - 19,129 t/rok

kotłownia osiedlowa w Koczale

 • SO2 - 30,0 t/rok,
 • Nox - 8,0 t/rok,
 • pyły - 10,516 t/rok

kotłownia osiedlowa w Debrznie przy ul. Miłej 22

 • SO2 - 35,33 t/rok,
 • NOx - 11,84 t/rok,
 • pyły - 17,28 t/rok

kotłownia Zakładu Produkcji Drzewnej w Rzeczenicy

 • pyły - 192,61 t/rok

ciepłownia KR-1 w Człuchowie

 • SO2 -110,769 t/rok,
 • NOx - 31,16 t/rok,
 • pyły - 59,86 t/rok
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
 • SO2 t/rok, 102
 • NOx t/rok, 55
 • Pyły t/rok, 85
 • CO t/rok, 231
Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • 0 - 40 % normy stan b.dobry - NO2 ,
 • b. dobry - pyły,
 • b. dobry -SO2

Powiat Gdański

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 1
 • gaz (z butli): 2
 • gaz z sieci: 5
 • olej opałowy: 4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy: 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła: 6
 • kolektory słoneczne: nie występują
Główne obiekty energetyczne

kotłownie:

 • Ciepłownia moc 9,8 MW, gaz - lokalizacja Miasto Pruszcz Gdański
 • Kotłownia SM Żuławy, 2,1 MW, węgiel
 • Kotłownia osiedlowa Torell, 1,1 MW, węgiel
 • SP WIOSNA - lokalizacja Przywdz
 • Ciepłownia moc - 1,98 MW, gaz - lokalizacja Pruszc Gdański
Główne źródła emisji

nazwa: Ciepłownia

 • SO2 0,05 t/rok
 • NOx 4,0 t/rok
 • pyły 0,03 t/rok

nazwa: Cukrownia PRUSZCZ

 • SO2 39 t/rok
 • NOx 49 t/rok
 • pyły 49 t/rok

nazwa: PROMEX sp.j.

 • SO2 55 t/rok
 • NOx 37 t/rok
 • pyły 13 t/rok
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
 • SO2 [t/rok]: co najmniej 414,0
 • NOx [t/rok]: co najmniej 3 216,0
 • Pyły [t/rok]: co najmniej 4 67,0
 • CO [t/rok]: co najmniej 1 900,0
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

brak danych

Powiat Kartuski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe - 1
 • gaz z butli - 5
 • gaz z sieci - 2
 • olej opałowy - 3
 • ciepło z miejskiej sieci - 4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 6
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła - 6
 • kolektory słoneczne - 6
 • inne: brak danych
Główne obiekty energetyczne

Elektrociepłownie

 • brak

 

Kotłownie:

 

  Nazwa Moc [MW] Nośnik energii
1.

kotłownia K-2308 na Osiedlu J. Wybickiego w Kartuzach, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej "SPEC-PEC" Sp. z o.o. w Kartuzach

17,4 miał węglowy
2.

kotłownia K-2301 na Osiedlu XX-lecia PRL w Kartuzach, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej „SPEC-PEC” Sp. z o.o. w Kartuzach

2,471

węgiel kamienny

3. kotłownia Osiedla Mieszkaniowego w Dzierżążnie, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej "SPEC-PEC" Sp. z o.o. w Kartuzach 1,06 węgiel kamienny i miał węglowy
4. kotłownia Osiedla Mieszkaniowego "Wichrowe Wzgórza" w Sierakowicach, eksploatowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Kaszuby" w Kartuzach 1,06 olej opałowy typu EKOTERM
5. kotłownia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kartuzach 3,14 węgiel kamienny
6. kotłownia przy ul. Gdyńskiej w Żukowie brak danych brak danych
Główne źródła emisji

NazwaSO2 [t/rok]NOx [t/rok]Pył ogółem [t/rok]
kotłownia K-2308 na Osiedlu J. Wybickiego w Kartuzach76,82433,9
kotłownia K-2301 na Osiedlu XX-lecia PRL w Kartuzach8,010,6314,59
kotłownia Osiedla Mieszkaniowego w Dzierżążnie, gm. Kartuzy9,1650,71613,8
kotłownia Osiedla Mieszkaniowego "Wichrowe Wzgórza" w Sierakowicach2,853,17brak danych
kotłownia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kartuzach11,0860,729410,941
Zakład Produkcji Drzewnej4,4770,9855,662
"Fogia Furniture" Sp. z o.o. w Maksie, gm. Chmielno (kotłownia , hala: traku, obróbki i produkcji)
"MASFALT" Sp. z o.o. Wytwórnia Mas Bitumicznych i Betonu w Przyjaźni, gm. Żukowo (wytwórnia masy asfaltowej, silosy cementu)1,14051,350,8812
Zakłady Mięsne "PRIMA" w Chmielnie (kotłownia i komory wędzarnicze)1,872,250,05

Zakład Uszlachetniania i Obróbki Kruszyw "AS" S.C., Glincz, gm. Żukowo

(piec obrotowy do obróbki kruszywa)

1,661,361,01
RAZEM:117,0635,1980,8

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

brak danych

Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • 0 - 40 % normy, stan b. dobry - SO2 i NO2
 • 40 - 60 % normy, stan dobry
 • 60-100% normy, stan dostateczny
 • > 100% normy, stan zły

Powiat Kościerski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 1
 • gaz z butli: 6
 • gaz z sieci: 4
 • olej opałowy: 3
 • ciepło z miejskiej lub osiedlowej sieci: 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy: 5
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, inne
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie :

 • brak

kotłownie:

 • Zakład Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o.o., Kościerzyna, ul. Tetmajera 3 moc 23,2 MW, nośnik energii miał węglowy
Główne źródła emisji

Zakład Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o.o., Kościerzyna, ul. Tetmajera 3

 • SO2 - 139,49 t/rok
 • NO2 - 38,75 t/rok
 • pyły - 42,72 t/rok
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Zakłady Porcelany Stołowej "LUBIANA" S.A.- emisja zanieczyszczeń do powietrza:

 • pyły - 6 Mg/rok
 • dwutlenek azotu - 23 Mg/rok
 • tlenek węgla - 4 Mg/rok
 • dwutlenek węgla - 26 401 Mg/rok

Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "UNIBUD" Sp. z o.o.- emisja zanieczyszczeń do powietrza:

 • dwutlenek azotu - 2 077 Mg/rok
 • dwutlenek siarki - 1 808 Mg/rok
 • tlenek węgla - 29 945 Mg/rok
 • pył całkowity - 9 416 Mg/rok

Zakłady Mięsne "KOŚCIERZYNA"- emisja zanieczyszczeń do powietrza:

 • dwutlenek azotu - 2,067 Mg/rok
 • dwutlenek siarki - 22,0 Mg/rok
 • tlenek węgla - 138,0 Mg/rok
 • dwutlenek węgla - 2 549,0 Mg/rok
 • pył całkowity - 6,613 Mg/rok

Zakład Energetyki Cieplnej "KOSPEC" Sp. z o.o. - emisja zanieczyszczeń do powietrza:

 • dwutlenek azotu - 43,51 Mg/rok
 • dwutlenek siarki - 107,9 Mg/rok
 • tlenek węgla - 165,0 Mg/rok
 • dwutlenek węgla - 23 554,7 Mg/rok
 • pył całkowity - 34,5 Mg/rok
Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • 0 - 40 % normy, stan b. dobry - SO2 (24,5%) i NO2 (37,8%)
 • 40 - 60 % normy, stan dobry
 • 60-100% normy, stan dostateczny Pyły (91,5%)
 • > 100% normy, stan zły

Powiat Kwidzynski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 2
 • gaz z butli 3
 • gaz z sieci 3
 • olej opałowy 3
 • ciepło z miejskiej sieci 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 3
 • inne odnawialne źródla energii: pompy ciepła 6
 • kolektory słoneczne 6
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie: International Paper S. A. Kwidzyn moc 540 MW nośnik energii węgiel kamienny ( miał ), ług powarzelny czarny, kora i odpady drzewne.
 • kotłownie
  • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prabutach ul. Kuracyjna 30; moc [MW]: 12; nośnik energii: gaz + olej opałowy
  • WZPOW Sp. z o. o. w Kwidzynie ; moc [MW]: 11; gaz + olej opałowy: węgiel
  • PWKiC w Prabutach, ul. Ogrodowa 14; moc [MW]: 5,2; węgiel: gaz + olej opałowy
  • LEMAHIEU Polska Sp. z o. o. ul. Zielna w Kwidzynie; moc [MW]: 3,25; gaz + olej opałowy: olej
  • Przedsiębiorstwo Naprawczo-Produkcyjne EXPOM ; moc [MW]: 3,1; olej: węgiel
  • Nowy Dwór Kwidzyński; moc [MW]: ; węgiel:
  • Wytwórnia Win " MIX" w Kwidzynie ul. Zielna 15; moc [MW]: 2,68; : olej
  • Knauf Pack w Kwidzynie ul. Lotnicza 2; moc [MW]: 2,6; olej: olej
  • Firma Majerowicz Import -Eksport s. c. w Brachlewie ; moc [MW]: 2,1; olej: węgiel
  • POLIMA S.A. w Gurczu; moc [MW]: 2; węgiel: trociny
  • Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie; moc [MW]: 2; trociny: węgiel
  • Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej POLMO w Kwidzynie ; moc [MW]: 2; węgiel: węgiel
  • Kotłownia PWKiC w Prabutach ul.Jagiełły 18; moc [MW]: 1,6; węgiel: węgiel
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kwidzynie; moc [MW]: 1,6; węgiel: węgiel
  • Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska zakład w Korzeniewie; moc [MW]: 1,5; węgiel: olej
  • Zakład Karny w Kwidzynie ul. Lotnicza; moc [MW]: 1,5; olej: węgiel
  • Zakład Obróbki Drewna H.M. Ryjewo sp. z o. o.; moc [MW]: 1,2; węgiel: trociny
  • Kotłownia PWKiC w Prabutach nr 2, ul.Kraszewskiego 1 ; moc [MW]: 1,2; trociny: węgiel
Główne źródła emisji

International Paper S. A. Kwidzyn

 • SO2 [t/rok]: 6 850,5
 • NOx [t/rok]: 2 160,4
 • pyły [t/rok]: 971,2

PWKiC w Prabutach ul. Ogrodowa 14

 • SO2 [t/rok]: 0,25
 • NOx [t/rok]: 2,9
 • pyły [t/rok]: 0,244

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prabutach, ul. Kuracyjna 30

 • SO2 [t/rok]: 2,9
 • NOx [t/rok]: 3,8
 • pyły [t/rok]: 0,727

Kotłownia PWKiC w Prabutach, ul.Jagiełły 18

 • SO2 [t/rok]: 17,58
 • NOx [t/rok]: 1,2
 • pyły [t/rok]: 8,79

Kotłownia PWKiC w Prabutach nr 2, ul. Kraszewskiego 1

 • SO2 [t/rok]: 9,9
 • NOx [t/rok]: 0,967
 • pyły [t/rok]: 35,69

Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie

 • SO2 [t/rok]: 6,6
 • NOx [t/rok]: 1,3
 • pyły [t/rok]: 3,6

Przedsiębiorstwo Naprawczo-Produkcyjne EXPOM Nowy Dwór Kwidzyński

 • SO2 [t/rok]: 12,5
 • NOx [t/rok]: 2,5
 • pyły [t/rok]: 11,9

Firma Majerowicz Import -Eksport s. c. w Brachlewie

 • SO2 [t/rok]: 0,106
 • NOx [t/rok]: 0,021
 • pyły [t/rok]: 0,1

POLIMA S.A. w Gurczu

 • SO2 [t/rok]: brak danych
 • NOx [t/rok]: 14,1
 • pyły [t/rok]: 28,744

LEMAHIEU Polska Sp. z o. o. ul. Zielna w Kwidzynie

 • SO2 [t/rok]: 7,9 (olej)
 • NOx [t/rok]: 5,3 (olej)
 • pyły [t/rok]: 0,63 (olej)

 

Wytwórnia Win " MIX" w Kwidzynie ul. Zielna 15

 • SO2 [t/rok]: 6,1
 • NOx [t/rok]: 4,7
 • pyły [t/rok]: 1,9

Knauf Pack w Kwidzynie ul. Lotnicza 2

 • SO2 [t/rok]: 3,1
 • NOx [t/rok]: 7
 • pyły [t/rok]: 2,5

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kwidzynie

 • SO2 [t/rok]: 5,6
 • NOx [t/rok]: 9,7
 • pyły [t/rok]: 3

WZPOW Sp. z o. o. w Kwidzynie

 • SO2 [t/rok]: 136
 • NOx [t/rok]: 29,8
 • pyły [t/rok]: 125,05

Zakład Karny w Kwidzynie ul. Lotnicza

 • SO2 [t/rok]: 1,92
 • NOx [t/rok]: 0,1456
 • pyły [t/rok]: 1,28

Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska zakład w Korzeniewie

 • SO2 [t/rok]: 5,18
 • NOx [t/rok]: 2,44
 • pyły [t/rok]: 0,61

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej POLMO w Kwidzynie

 • SO2 [t/rok]: 13,44
 • NOx [t/rok]: 1,05
 • pyły [t/rok]: 4,18
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

brak danych

Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • 0 - 40 % normy - stan b. ,dobry: SO2, NO2, pyły

Powiat Lęborski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 1
 • gaz (z butli): 3
 • gaz z sieci: 4
 • olej opałowy: 5
 • ciepło z miejskiej sieci: 2 /133 - dla m. Lębork , Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy: 6
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła: 7 /5 - w gm. Wicko, 1 - w Lęborku /kościół p.w. NMP Królowej Polski/
 • kolektory słoneczne: nie występują

inne:

 • Odbiorcy energii elektrycznej w tys. - 26,3
 • Odbiorcy gazu z sieci w tys. - 10,2
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie :

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lęborku /zaopatruje w ciepło 55% mieszkańców Lęborka/, moc 2 kotły wodne x 11,63 MW, 4 x 1,4 MW /Cała moc cieplna kotłowni - 46 MW, nośnik energii węgiel kamienny

kotłownie:

 • "G.O.K. Wicko 0,5 MW olej opałowy
 • "Kotłownia Zespołu Szkół Budowlanych /Źródłem energii odnawialnej jest kocioł na słomę o mocy 400 [KW], ilość energii wytworzonej - 2900 [GJ/rok], rodzaj zużytego paliwa - słoma, ilość zużytego paliwa ton-słomy/m3 - 200
 • "Kotłownia KR 1 w Lęborku
 • Kotłownia lokalna w Siemirowicach, moc 5 MW, nośnik energii - miał węglowy
 • Kotłownia komunalna w Cewicach, moc 4,4 MW, nośnik energii - miał węglowy
 • Kotłownia przemysłowa w Maszewie, moc 6 MW, nośnik energii - miał węglowy
Główne źródła emisji

G.O.K. Wicko 60, kotłownia

 • SO2 0,2285 t/rok
 • Nox 0,401 t/rok
 • pyły 0,008 t/rok

Wienerberger Cegielnia Lębork Sp. z o.o. w Lęborku

 • SO2 39,49 t/rok
 • NO2 16,13 t/rok
 • pyły 19,51 t/rok

Lessafre bio-corporation Oddział w Maszewie Lęborskim

 • SO2 32,18 t/rok
 • NO2 3,29 t/rok
 • pyły 144,09 t/rok
   
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

brak danych

Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • 0 - 40 % normy, stan b. dobry SO2 NO2 pyły
 • dla wszystkich stacji oprócz stacji w Łebie (obszar ochrony uzdrowiskowej)

Powiat Malborski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • ciepło z miejskiej sieci: 1
 • olej opałowy: 2
 • gaz z butli: 3
 • gaz z sieci: 4
 • indywidualne piece węglowe: 5
Główne obiekty energetyczne

kotłownie

 • PEC Malbork, ul. Piaskowa 1, moc: 60,40 MW; nośnik energii: miał węglowy roczne zużycie 21 872,64 Mg
 • PEC Malbork, Pl. Narutowicza 21, moc: 3,84 MW; nośnik energii: miał węglowy roczne zużycie 651,22 Mg
 • PEC Malbork, Plac Słowiański 5; moc: 460 kW każdy (dwa kotły olejowe); nośnik energii: olej opałowy lekki, roczne zużycie 87,37 Mg
 • ADM Nowy Staw, ul. Bankowa, moc: 1,97 MW; nośnik energii: miał roczne zużycie 1 342,04 ton
 •  ADM Nowy Staw, Kotłownia "Stawiec" ul. Gdańska, moc: 2,116 MW; nośnik energii: miał roczne zużycie 600 Mg
 • ADM Nowy Staw, Lipinka, moc: 1,2 MW, nośnik energii: miał, roczne zużycie 600 Mg
Główne źródła emisji

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Piaskowa 1, ul. Główna 19,  Pl. Narutowicza 21, Pl. Słowiański 5, ul. Maczka 15, ul. Wejhera 5;

 • SO2: 61,07 t/rok
 • Nox: 46,26 t/rok
 • pyły: 33,45 t/rok

Krajowa Spółka Cukrowa S.A w Toruniu, Oddział: „Cukrownia Malbork S.A”

 • SO2: 99,91 t/rok
 • NOx: 59,81  t/rok
 • pyły: 84,55 t/rok

Malborskie Zakłady Chemiczne „Organika”

 • SO2: 1,81 t/rok
 • NOx: 4,66 t/rok
 • pyły: 0,0024 t/rok

„Danuta”  S.A.

 • SO2: 14,6 t/rok
 • NOx: 10,8 t/rok
 • pyły: brak danych

„Pemal” Malborska Fabryka Obrabiarek S.A.

 • SO2: 0,0096 t/rok
 • NOx: 0,0089 t/rok
 • pyły: 0,029 t/rok,

Malborska Fabryka Wentylatorów „Mawent” S.A.

 • SO2: 17,49 t/rok
 • NOx: 7,7 t/rok
 • pyły: 16,71 t/rok

Krajowa Spółka Cukrowa S.A w Toruniu, Oddział: „Cukrownia Nowy Staw”

 • SO2: 64,97 t/rok
 • NOx: 39,58 t/rok
 • pyły: 64,26 t/rok

Administracja Domów Mieszkalnych

 • SO2: 13,4 t/rok
 • NOx: 5,66 t/rok
 • pyły: 9,05 t/rok
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
 • SO2 - 11,201 t/rok
 • NOx - 4,1061 t/rok
 • Pyły - 7,176 t/rok
 • CO - 28,345 t/rok
Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • 0 - 40 % normy stan b. dobry: SO2, NO2
 • Pyły* - 66,7 g/m2, CO, O3 * roczna wielkość opadu pyłu (2002 r.) największa zmierzona wartość na jednym stanowisku

Powiat Nowodworski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 1
 • gaz z butli: 6
 • gaz z sieci: 4
 • olej opałowy: 3
 • ciepło z miejskiej sieci: 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy: 5
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła
 • kolektory słoneczne: brak danych
 • inne
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie:

 • brak

kotłownie:

 • nazwa kotłownia osiedlowa przy ul. Jantarowej w Nowym Dworze Gdańskim, należąca do PEC Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim moc 5,8 MW, nośnik energii opalana miałem węglowym
Główne źródła emisji

Kotłownia osiedlowa przy ul. Jantarowej 5 w Nowym Dworze Gd. należąca do PEC Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gd.

 • SO2 [t/rok] 52,8
 • NOx [t/rok] 24,76 
 • pyły [t/rok] 26,8

 

 • SO2 52,8 [t/a]
 • NOx 24,76 [t/a]
 • pyły 26,8 [t/a]
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

brak danych

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

brak danych

Powiat Pucki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 2
 • gaz z butli: 6
 • gaz z sieci: 2
 • olej opałowy: 5
 • ciepło z miejskiej sieci: 3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy: 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła: 6
 • kolektory słoneczne: 6
Główne obiekty energetyczne
 • Elektrociepłownia Władysławowo, moc elektryczna 11 MW, moc cieplna osiągalna 32 MW, dostarcza do sieci energetycznej kraju ok. 76 tys. MWh energii elektrycznej rocznie, gaz w ilości docelowej ok. 100 000 m3/dobę dostarczany jest na ląd z platformy na Bałtyku nowo wybudowanym rurociągiem podmorskim. 2 kotły odzysknicowe za turbinami - ok. 20 MWt oraz 3 kotły szczytowe (pomocnicze): 3 x 5 MWt.
Główne źródła emisji
 • Elektrociepłownia Władysławowo
 • Kotłownia osiedlowa, Puck, ul. Nowy Świat [3,3 MW] - opał miał
 • Kotłownia osiedlowa, Puck, ul. Majkowskiego 18 [3,3 MW] - opał miał
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
 • SO2 [t/rok] - 46,6 Mg/a
 • NOx [t/rok] - 141,8 Mg/a
 • Pyły [t/rok] - 53,2 Mg/a
 • CO [t/rok] - 23,2 Mg/a
Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • nie są prowadzone badania

Powiat Starogardzki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 1
 • ciepło z miejskiej sieci: 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy oraz olej opałowy: 3
 • gaz z butli, gaz z sieci: 4
 • inne - energia elektryczna: 5
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne 6
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie

 • Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Jabłowska 17, moc łączna 2 X 60, 2 MW, nośnik energii - węgiel kamienny (miał)

kotłownie

 • Zakład Energetyki Cieplnej Star-Pec Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Owidzka 20: Rejonowa Ciepłownia "Południe" KS-101 Starogard Gd., ul. Pomorska 26, cztery kotły o mocy 11,63 MW każdy, nośnik energii węgiel kamienny (miał)
 • Kotłownia osiedlowa KS-301 Starogard Gd., Al. Woj. Polskiego 27, moc 2 X 1,125 MW, nośnik energii olej opałowy
 • Kotłownia osiedlowa KS-313 w Starogardzie Gd., ul. J. Iwaszkiewicza 1, moc 2 X 0,35 MW, nośnik energii węgiel kamienny;
 • Kotłownia osiedlowa KS-322 w Starogardzie Gd., ul. Traugutta 56, moc 3 X1,105 MW, nośnik energii węgiel kamienny
 • Gminna Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skarszewach, os. Sikorskiego 13
 • Kotłownia miejska KM-1 w Skarszewach, os. Sikorskiego, łącznej mocy 3,720 MW, nośnik energii węgiel kamienny (miał)
 • Kotłownia olejowa KO-2 w Skarszewach, Pl. Halera 18, moc 0,465 MW, nośnik energii olej opalowy
 • Kotłownia olejowa KO-3 w Skarszewach, ul. Kościuszki 2/10, moc 0,505 MW, nośnik energii olej opalowy
 • Kotłownia olejowa w Kamierowskich Piecach, moc 0,290 MW, nośnik energii olej opałowy.
Główne źródła emisji

Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A., Starogard Gd., ul. Pelplińska 19

"Centrozłom" Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Litewska 16, Odlewnia Żeliwa, Starogard Gd., ul. Traugutta 56

 • SO2 - 1,65 t/rok
 • NO2 - 1,27 t/rok
 • pył - 23,055 t/rok

Fabryka Mebli Okrętowych "Famos", Starogard Gd., ul. Gdańska 37

 • SO2 - 52,89 t/rok
 • NO2 - 15,57 t/rok
 • pył - 23,51 t/rok

Fabryka Wódek Gdańskich w Starogardzie Gd. S.A., Starogard Gd., ul. Skarszewska 1

 • SO2 - 104,7 t/rok
 • NO2 - 38,09 t/rok
 • pył - 72,63 t/rok

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Starogard Gd., ul. Norwida 4

 • SO2 - 8,64 t/rok
 • NO2 - 2,69 t/rok
 • pył - 7,98 t/rok

Zakłady Wielobranżowe "Fast" Sp. z o.o., Gdańsk, Al. Grunwaldzka 345, Zakład Produkcyjny nr 3 w Skórczu, ul. Pomorska 2

 • SO2 - 5,152 t/rok
 • NO2 - 0,760 t/rok
 • pył - 25,88 t/rok

Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Jabłowska 17

 • SO2 - 130,34 t/rok
 • NO2 - 45,72 t/rok
 • pył - 18,76 t/rok

Zakład Energetyki Cieplnej "Star-Pec" Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Owidzka 20:
Rejonowa Ciepłownia "Południe" KS-101 Starogard Gd., ul. Pomorska 26

 • SO2 - 241,96 t/rok
 • NO2 - 81,74 t/rok
 • pył - 72,65 t/rok

Zakłady Płyt Pilśniowych "Czarna Woda" S.A., Czarna Woda, ul. Mickiewicza 10

 • SO2 - 345,27 t/rok
 • NO2 - 115,84 t/rok
 • pył - 75,4 t/rok

Gminna Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skarszewach, os. Sikorskiego 13

 • SO2 - 21,25 t/rok
 • NO2 - 9,14 t/rok
 • pył - 3,89 t/rok
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

brak danych

Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • 0 - 40 % normy, stan b. dobry - SO2
 • 60-100% normy, stan dostateczny - NO2 (73%) i pył (80%)

Powiat Sztumski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 1
 • gaz z butli: 6
 • gaz z sieci: 5
 • olej opałowy: 4
 • ciepło z miejskiej sieci: 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy: 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne 
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie
  • ciepłownia - Praterm S.A w Warszawie oddział w Sztumie, moc 23,3 MW, nośnik energii- woda
    
 • kotłownie

kotłowniamoc [MW]nośnik energii

kotłownia miejska w Sztumie

22,5

węgiel

kotłownia Sztum

5150

biomasa

kotłownia w Starym Targu

2

słoma

kotłownia w Zielonce

1

słoma

kotłownia w Jurkowicach

0,8

słoma

kotłownia w Waplewie

3

słoma

kotłownia w Cieszymowie

brak danych

brak danych

kotłownie w Dzierzgoniu:

Nr 1 ul. Mickiewicza 7

1,1

gaz

Nr 2 ul. Przemysłowa 7

109

gaz

Nr 4 Os. Jagiełły 1

0,74

gaz

Nr 5 Os. Jagiełły 11

0,17

gaz

Nr 6 Os. Krasickiego 2

1,12

gaz

Nr 7 Os. Jagiełły 8

1,21

gaz

Główne źródła emisji
 • z procesów spalania paliw - zbiorowe i indywidualne ogrzewanie pomieszczeń
 • ze środków transportu kołowego
 • z procesów produkcyjnych

na terenie powiatu sztumskiego brak jest znaczących źródeł zanieczyszczeń powietrza

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
 • w powiecie sztumskim, głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń są kotły i piece grzewcze
Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • 0 - 40 % normy stan b. dobry SO2...... NO2 Pyły……CO b.d.…….O3b.d.…

Powiat Słupski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 1
 • gaz z butli: 2
 • gaz z sieci: 5
 • olej opałowy: 6
 • ciepło z miejskiej lub osiedlowej sieci: 4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy: 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, inne
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie :

 • brak

kotłownie (nazwa, moc w MW, nośnik energii):

 • S.P.R.M. "Łosoś" - Ustka; 2,93; olej opałowy
 • Zespół Ośr. Wczasowych w Rowach; 2,0; węgiel kamienny
 • "Korab" kotłownia konserwiarni -Ustka; 2,13; gaz ziemny
 • P.E.C. "EMPEC" - Ustka - kotłownia KR-1; 31,0; węgiel kam., olej opałowy, gaz
 • Zakł. Energ. Cieplnej- kotłownia osiedlowa -Kępice; 4,0; drewno (zrębki)
 • Zakł. Energetyki Cieplnej Miastko w Kępicach; 3,52; węgiel kamienny, brykiet
 • SPV Dębnica Kaszubska (garbarnia); 5,48; olej opałowy lekki
 • kotłownia osiedlowa w Główczycach; 2,4; węgiel kamienny
 • "NESTLE" w Kobylnicy; 26,8; węgiel kamienny (miał)
Główne źródła emisji

NESTLE" w Kobylnicy

 • SO2 128,0 t/rok
 • NO2 40,0 t/rok
 • pyły 72,04 t/rok

Zakł. Energetyki Cieplnej Miastko w Kępicach

 • SO2 114,98 t/rok
 • NO2 3,98 t/rok
 • pyły 41,6 t/rok

P.E.C. "EMPEC" - Ustka - kotłownia KR-1

 • SO2 94,62 t/rok
 • NO2 57,18 t/rok
 • pyły 112,98 t/rok

S.P.R.M. "Łosoś" - Ustka

 • SO2 26,78 t/rok
 • NO2 21,60 t/rok
 • pyły 9,45 t/rok

Zespół Ośr. Wczasowych w Rowach

 • SO2 25,21 t/rok
 • NO2 4,46 t/rok
 • pyły 26,52 t/rok
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
 • pyły - 439 t/rok
 • dwutlenek azotu - 68 t/rok
 • tlenek węgla - 405 t/rok
 • dwutlenek siarki - 200 t/rok
Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • 0 - 40 % normy, stan b. dobry - SO2 (12,5%), NO2 (12%), pyły (14%)

Powiat Tczewski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 1
 • gaz (z butli): 6
 • gaz z sieci: 3
 • olej opałowy: 4
 • ciepło z miejskiej sieci: 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy:
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła: 7
 • kolektory słoneczne: 9
 • inne: 8
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie :

 • brak

kotłownie:

Zakładu Energetyki Cieplnej

 • nazwa KT-1602 "Rokitki" moc 58 MW paliwo - miał, czynnik grzewczy - woda
 • nazwa KT-1601 "Gdańska" moc 52,2 MW paliwo - miał, czynnik grzewczy - woda
 • nazwa KT-1702 C "Czyżykowo" moc 8,1 MW paliwo - gaz- olej, czynnik grzewczy - woda
 • kotłownie - nazwa przy ul. Hallera w Gniewie .moc 12,7. MW 1 paliwo -miał

kotłownie w Pelplinie

 • kotłownie - nazwa osiedlowa kotłownia olejowo-gazowa ul. Wybickiego 5. moc 3,36. MW
 • kotłownie - nazwa osiedlowa kotłownia olejowo-gazowa ul. Sambora. moc 1,695. MW
 • lokalne w Pelplinie o łącznej mocy 0,66 MW
  • kotłownia- gazowa Ochotniczej Straży Pożarnej ul Sambora 32
  • kotłownia- gazowa Zespołu Szkół Podstawowych nr 2 ul Kościuszki 2
  • kotłownia- gazowa Urzędu Gminy i Miasta Plac Grunwaldzki 5
  • kotłownia- gazowa ul. Mickiewicza 19
  • kotłownia- olejowa ul. Mickiewicza 23
  • kotłownia- olejowa Plac Cukrowni 5
 • kotłownie lokalne - gazowe - Pólko 1, 3, 5, 7 -4 kotły gazowe o mocy 0,233 MW każdy
 • kotłownia osiedlowa - Małe Walichnowy o mocy 0,486 MW
Główne źródła emisji

METRIX S.A. w Tczewie

 • SO2 - 0,1 [t/rok]
 • NO2 - 2 [t/rok]
 • pyły - 0,3 [t/rok]

Optiroc Gniew Sp. z o.o. w Gniewie

 • SO2 - 132 [t/rok]
 • NO2 - 36 [t/rok]
 • pyły - 31 [t/rok]

Cukrownia "Pelplin" w Pelplinie

 • SO2 - 95 [t/rok]
 • NO2 - 32 [t/rok]
 • pyły - 33 [t/rok]

Pomorska Fabryka Drożdży "Polmos" w Tczewie

 • SO2 - 11 [t/rok]
 • NO2 - 1 [t/rok]
 • pyły - 2 [t/rok]

Generator KW-GR

 • SO2 - 2,9 [t/rok]
 • NO2 - 0,4 [t/rok]
 • pyły - 1,6 [t/rok]
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Miasto Tczew:

 • SO2 [t/rok], 677,31
 • NO2 [t/rok], 213,51
 • Pyły [t/rok], 272,15
 • CO [t/rok], 3 186,17

Morzeszczyn:

 • SO2 [t/rok], 2,90
 • NO2 [t/rok], 0,40
 • Pyły [t/rok], 1,60
 • CO [t/rok], 13,00

Gniew:

 • SO2 [t/rok], 96,7
 • NO2 [t/rok], 7,6
 • Pyły [t/rok], 204,1
 • CO [t/rok], 340,1

Subkowy (oprac. z 1990):

 • SO2 [t/rok], 95
 • NO2 [t/rok], 8
 • Pyły [t/rok], 126
 • CO [t/rok], 252

Pelplin - kotłownie:

 • SO2 [t/rok], 2,82
 • NO2 [t/rok], 4,41
 • Pyły [t/rok], 0,51
 • CO [t/rok], 0,75
Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • 0 - 40 % normy, stan b. dobry
 • 40 - 60 % normy, stan dobry; SO2 NO2 CO
 • 60-100% normy, stan dostateczny
 • 100% normy, stan zły; Pyły

Powiat Wejherowski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 1 (obszary pozamiejskie)
 • gaz (ze zbiorników przydomowych): 4
 • gaz z sieci: 3
 • olej opałowy: 5
 • ciepło z miejskiej sieci: 1 (miasta)
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy: 2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła: 6 
 • kolektory słoneczne: 6
 • inne
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie :

 • brak

kotłownie:

 • Kotłownia osiedlowa "NANICE" w Wejherowie, ul. Weteranów 20, prowadzona przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Opata Hackiego 18. Całkowita moc cieplna kotłowni wynosi 55,4 MW Kotłownia "NANICE" opalana jest miałem węglowym.
 • Kotłownia Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo Komunalnego "KOKSIK" Sp. z o.o., w Redzie, ul. Obwodowa 52, zlokalizowana w m. Reda, przy ul. Obwodowej 52. Całkowita moc cieplna kotłowni wynosi 43,6 MW Kotłownia opalana jest węglem kamiennym.
Główne źródła emisji

Kotłownia osiedlowa "Nanice" w Wejherowie, ul. Weteranów 20, prowadzona przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z/s w Gdyni, ul. Opata Hackiego 14 - emisja roczna w 2002 r.:

 • SO2 - 115 [t/a]
 • NOx - 72 [t/a]
 • pył - 75 [t/a]

Cementownia WEJHEROWO Sp. z o.o. w Wejherowie, ul. Przemysłowa 36 - emisja roczna w 2002 r.:

 • SO2 - 55,7 [t/a]
 • NOx - 27,3 [t/a]
 • pył - 23,6 [t/a]

Kotłownia miejska Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego w Redzie, zlokalizowana w Redzie, przy ul. Obwodowej 52 - emisja roczna w 2002 r.:

 • SO2 - 49,3 [t/a]
 • NOx - 27,0 [t/a]
 • pył - 19,8 [t/a]

"PREFABET - REDA" S.A. w Redzie, ul. Gniewowska 5 - emisja roczna w 2002 r.:

 • SO2 - 50,5 [t/a]
 • NOx - 21,0 [t/a]
 • pył - 33,6 [t/a]

KLOSE - Gościcińska Fabryka Mebli Sp. z o.o. w Gościcinie, ul. Fabryczna 1 - emisja roczna w 2002 r.:

 • SO2 - 3,1 [t/a]
 • NOx - 33,8 [t/a]
 • pył - 16,8 [t/a]
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

brak danych

Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • 0 - 40 % normy, stan b. dobry - SO2 (Wejherowo i Rumia); Pyły (Rumia)
 • 40 - 60 % normy, stan dobry - NO2 (Wejherowo i Rumia); Pyły (Wejherowo)
 • 60-100% normy, stan dostateczny
 • > 100% normy, stan zły

Sopot

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • ciepło z miejskiej sieci: 1
 • gaz z sieci: 2
 • olej opałowy: 3
 • indywidualne piece węglowe: 4
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6
Główne obiekty energetyczne
 • kotłownie - 267 kotłowni o łącznej mocy 91,9 MW
 • System zaopatrzenia w ciepło m. Sopotu jest bardzo rozproszony. Składa się na niego ok. 267 lokalnych kotłowni, z których największa dysponuje mocą rzędu 16 MW. Na terenie miasta istnieje jeden większy zakład przemysłowy, dlatego poza nim nie występują kotłownie przemysłowe. Niektóre większe źródła pracują na potrzeby lokalnych sieci ciepłowniczych zaopatrując w ciepło po kilka do kilkunastu budynków. Tych wydzielonych, lokalnych sieci znajduje się na terenie miasta 16, z których 4 jest eksploatowanych przez właścicieli budynków i kotłowni, a pozostałe przez OPEC. Największa sieć zasilana jest kotłowni "Brodwino" ( 16 MW) ma przyłączonych 114 budynków. Poza tym do południowej części miasta dochodzi magistrala wchodząca w skład gdańskiego systemu ciepłowniczego, która zasila również niedużą lokalną sieć. Jest ona eksploatowana przez GPEC.
 • Obecnie głównym eksploatatorem źródeł ciepła na terenie miasta jest OPEC Gdynia, który dysponuje ok. 35% całej mocy cieplnej zainstalowanej w mieście 32,4 MW do 91,9 MW. Około 75 % mocy zainstalowanej w kotłowniach jest zasilana gazem a tylko nieco poniżej 10% węglem.
Główne źródła emisji

Źródła ciepła (emisji)Nazwa zanieczysczeniaWartości (t/rok)
Kotłownie gazoweNO2 CO CO2 pył     -      28,9      9      42250      0,4
Kotłownie olejoweSO2 NO2 CO CO2 pył15,0      1,3      0,2      420       -
Kotłownie węgloweSO2 NO2 CO CO2 pył    44       5,8     117     9360      58
Piece węgloweSO2 NO2 CO CO2 pył    31      4,7     124      5500      19
RAZEMSO2 NO2 CO CO2

pył

 90    40,7    250    57530    77

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

brak danych

Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • 0 - 40 % normy stan b. dobry: SO2 - 20 %
 • 40 - 60 % normy stan dobry: NO2 - 42%
 • 60-100% normy stan dostateczny: Pyły - 65%
 • > 100% normy stan zły: brak

Słupsk

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe - 3
 • gaz z butli - brak danych
 • gaz z sieci 30,7% mieszkańców korzysta z gazu sieciowego - 2
 • olej opałowy - 3 budynki - 4
 • ciepło z miejskiej sieci ok. 66% zasobów mieszkaniowych - 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (link - Odnawialne źródła energii) - brak
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (link - Odnawialne źródła energii) - brak
 • kolektory słoneczne - brak
 • inne - brak
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie - brak
 • kotłownie: 

nazwaMWnośnik energii
Kotłownia Rejonowa Nr187,2

miał węglowy

Kotłownia Rejonowa Nr 2

69,8

miał węglowy

Kotłownia osiedlowa ul.Wandy

0,3

olej opałowy

Kotłownia lokalna ul.Gw.Ludowej

0,05

olej opałowy

Kotłownia lokalna ul.Tuwima

0,105

olej opałowy

Główne źródła emisji

nazwaSO2 [t/rok]NOx [t/rok]pyły [t/rok]CO [t/rok]

Kotłownia Rejonowa nr 1

115,2

69,4

67,3

14

Kotłownia Rejonowa nr 2

57,7

33,7

47,6

10,8

Kotłownia osiedlowa ul.Wandy

0,16

0,27

0,08

0,03

Kotłownia lokalna ul. Gw. Ludowej

0,04

0,06

0,02

0,008

Kotłownia lokalna ul.Tuwima

0,07

0,11

0,04

0,014

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
 • jak wyżej
Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • 0 - 40 % normy - stan b. dobry - SO2 (1)
 • 40 - 60 % normy - stan dobry - NO2 (4)
 • 60-100% normy - stan dostateczny - Pyły (3)
 • > 100% normy - stan zły

,,1,2,3" dot. pomiarów na stacji w.w ,,4" dot. pomiarów metodą pasywną w mieście

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002