Gdańsk

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowy,
 • tramwajowy,
 • kolejowy,
 • lotniczy,
 • przemysłowy,
 • z imprez masowych
Gdzie te uciążliwości występują
 • wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych (drogowych) na obszarze całego miasta
 • uciążliwość komunikacji tramwajowej, szczególnie w dzielnicy Oliwa, Wrzeszcz
 • okresowo uciążliwość imprez masowych w ostatnim roku cykl koncertów na dawnym Placu Zebrań Ludowych
Czy były dokonywane pomiary

W 2000 r. w oparciu o pomiary hałasu wzdłuż ciągów komunikacyjnych wykonane w poprzednich latach oraz na podstawie pomiarów natężenia ruchu pojazdów wykonano symulację komputerową emisji hałasu komunikacyjnego dla:

 • 283 odcinków drogowych o łącznej długości ok. 280 km
 • linii tramwajowych łącznej długości ok. 41 km
 • linii kolejowych o łącznej długości ok. 24 km
 • hałasu lotniczego pochodzącego od Portu Lotniczego Gdańsk-Trójmiasto w Rębiechowie.

Według wyliczeń przy ogólnej powierzchni 262 km2 zajmowanych przez Miasto Gdańsk tereny spokojne stanowią 72,6 % powierzchni tj. 190,9 km2, w tym tereny zurbanizowane zajmują około 111 km2, a wśród nich tereny spokojne zajmują ok. 41,8 %, tj. 46,4 km2.
Teren może być uważany za spokojny, jeżeli maksymalny poziom imisji hałasu nie przekroczy ustalonej wartości. Wartości te wynoszą odpowiednio:

 • LAeq = 50-55 dB dla pory dziennej
 • LAeq = 45-50 dB dla pory nocnej.
  ( gdzie górna wartość przedziału jest poziomem granicznym, dolna . poziomem komfortu).


Hałas drogowy jest przyczyną przekroczenia wartości równoważnego poziomu dźwięku 55 dB, w porze dziennej na obszarze ok. 22,6 % powierzchni Gminy Gdańsk, natomiast hałas kolejowy powoduje przekroczenie ww. wartości dopuszczalnej na obszarze ok. 4,2 % Gminy Gdańsk, a hałas lotniczy przekracza ustalone poziomy dopuszczalne na obszarze ok. 2,7 % powierzchni Gminy. Można uznać, że do 30 % mieszkańców Gdańska narażonych jest na uciążliwości ponadnormatywnego hałasu.

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Gdynia

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowego
 • kolejowego
 • przemysłowego
 • lotniczego
 • z imprez masowych i z innego (reklama dźwiękowa, dzwony kościelne)
Gdzie te uciążliwości występują
 • główne arterie miasta - hałas drogowy
Czy były dokonywane pomiary

brak danych

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Bytowski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

NIE

Gdzie te uciążliwości występują
 • nie występują
Czy były dokonywane pomiary

NIE

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Chojnicki

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowy,
 • kolejowy,
 • przemysłowy,
 • z imprez masowych
Gdzie te uciążliwości występują
 • Hałas (drogowy) komunikacyjny występujący w centrum miasta w okolicy stacji paliw PB skrzyżowanie ulic Szerokiej i Człuchowskiej (droga krajowa 22)
 • Hałas przemysłowy występujący w Czersku przy ul. Królowej Jadwigi w obrębie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "HOLZ-POL" Spółka z o.o.
 • Hałas przemysłowy występujący w Chojnicach w okolicach Osiedla Bursztynowego, przy trasie Chojnice -Kościerzyna pochodzący Firmy Rodzinnej "DRO-BET" Musolf s.j., ul. Kościerska 23, 89 - 604 Chojnice
 • Hałas z imprez masowych w Chojnicach na stadionie "Chojniczanka"
Czy były dokonywane pomiary

Miejsce występowania

Źródło hałasu

Liczba mieszkańców

Firma Rodzinna "DRO-BET" Musolf s.j.Dwie wibroprasy kroczące do produkcji krawężnikówOsiedle Bursztynowe -
ul. Kościerska 23, 89 - 604 ChojniceJedna wibroprasa do produkcji kostki brukowejok. 10 bloków mieszkalnych
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "HOLZ-POL" Spółka z o. o, ul. Królowej Jadwigi 11, 89 - 650 CzerskDwie suszarnie komorowe do drewnaOsiedle Hallera w Czersku - ok. 5 bloków mieszkalnych
Centrum miasta Chojnice ( przy stacji paliw BP ), skrzyżowanie ul. Szerokiej z ul. Człuchowską - droga krajowa 22Hałas komunikacyjny3 bloki mieszkalne i ok. 8 domów wielorodzinnych

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Człuchowski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK 

 • drogowego
Gdzie te uciążliwości występują

Przy głównych ciągach komunikacyjnych w powiecie

 • droga krajowa nr 22
 • droga krajowa nr 25
Czy były dokonywane pomiary

NIE

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Gdański

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowego
 • kolejowego
 • lotniczego
 • przemysłowego
Gdzie te uciążliwości występują
 • ul. Grunwaldzka, Chopina, Kopernika, lotnisko JW. 1 300
 • Droga Krajowa nr 7 (Kiezmark, Bystra)
 • Droga Wojewódzka nr 222 (Gdańsk - Godziszewo), 
Czy były dokonywane pomiary
 • miejsce występowania, liczba mieszkańców: obszar otoczenia Jednostki Wojskowej
  • źródło hałasu: lotnisko JW. 1300
  • liczba mieszkańców: brak danych
 • miejsce występowania, liczba mieszkańców: Koszwały (731), Cedry Małe (871), Kiezmark (395)
  • źródło hałasu: DK nr 7
 • miejsce występowania: Kolnik
  • źródło hałasu: DK nr 1
  • liczba mieszkańców: 475
Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

TAK

 • Cedry Wielkie

Powiat Kartuski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowego
 • lotniczego
 • przemysłowego
 • z imprez masowych
Gdzie te uciążliwości występują
 • hałas drogowy: przy głównych ciągach dróg krajowych i wojewódzkich
 • hałas lotniczy: dotyczy oddziaływania Portu Lotniczego w Rębiechowie, w rejonie gminy Żukowo (miejscowość Banino)
 • hałas przemysłowy: UNILEVER POLSKA S.A. Oddział Lodów i Produktów Mrożonych, Zakład Produkcyjny w Baninie
 • z imprez masowych: Wyspa Łabędzia nad jeziorem Klasztornym Małym w Gaju Świętopełka w Kartuzach
Czy były dokonywane pomiary

Miejsce występowaniaŹródło hałasuLiczba mieszkańców
skrzyżowanie drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia z drogą powiatową nr 10212 Miszewo-Gdańsk w miejscowości Miszeworuch drogowyok. 8 budynków mieszkalnych
skrzyżowanie drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński-Gdynia z drogą powiatową nr 10211 Przodkowo-Leźnoruch drogowybrak danych
Droga nr 20 Chwaszczyno - Żukowo (ul. Gdyńska)ruch drogowy poziom hałasu powyżej 74 dBbrak danych
UNILEVER POLSKA S.A. Oddział Lodów i Produktów MrożonychSkraplacze maszynowni chłodniczejok. 10 budynków
Zakład Produkcyjny w Baninie, 80-297 Banino

 
Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Kościerski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowego
 • przemysłowego
Gdzie te uciążliwości występują
 • Droga krajowa nr 20 (Kościerzyna, ul. Wojska Polskiego)
 • Droga wojewódzka nr 214 (Kościerzyna ul. Kartuska)
 • Droga wojewódzka nr 235 (Korne-Brusy)
Czy były dokonywane pomiary
 • Zakład obróbki drewna PHT "PLUS" (ul. Kościerska 12 Stara Kiszewa): Urządzenia do obróbki drewna w hali produkcyjnej oraz instalacja wyciągu trocin z wentylatorem i cyklonem, poniżej 10 osób
 • Sklep Zakładów Mięsnych Kościerzyna Sp. z o. o. (ul. Strzelecka 34 Kościerzyna): Agregat chłodniczy - brak danych
Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Kwidzynski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowy,
 • przemysłowy
Gdzie te uciążliwości występują
 • Malborska
 • Jagiełły
 • Daszyńskiego
 • Grunwaldzka
 • Sportowa
 • droga wojewódzka o dużym natężeniu ruchu kołowego
Czy były dokonywane pomiary

NIE

Czy została opracowana mapa akustyczna

TAK

 • dla miasta Kwidzyn
Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Lęborski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowego
 • kolejowego
 • lotniczego
Gdzie te uciążliwości występują
 • Droga krajowa nr 6 (E28)
 • Droga wojewódzka nr 213
 • Droga wojewódzka nr 214
Czy były dokonywane pomiary

Miejsce występowaniaŹródło hałasu
1.Lębork, Leśnice, odcinek Kębłowo - Lębork, Lębork - SłupskKomunikacja samochodowa:
2.Odcinek Oskowo - Czarna Dąbrówkadroga krajowa nr 6(E28)
3.Odcinek Główczyce - Wicko i Wicko - Żelaznadroga wojewódzka nr 212
4.Odcinek Puzdrowo - Osowo, Osowo - Lębork, Lębork - Wicko, i Wicko - Łebadroga wojewódzka nr 213. droga wojewódzka nr 214

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Malborski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego - TAK
 • tramwajowego - NIE
 • kolejowego - TAK
 • lotniczego - TAK
 • przemysłowego - TAK
 • z imprez masowych - TAK
 • innego - NIE
Gdzie te uciążliwości występują

Malbork:

 • Al. Wojska Polskiego,
 • Al. Rodła,
 • ul. Armii Krajowej

Stare Pole:

 • Królewo Malborskie - teren Lotniska Wojskowego,
 • Droga krajowa nr 22
Czy były dokonywane pomiary
 • Al. Wojska Polskiego z ul. Chopina, hałas komunikacyjny, 778 osób
 • Al. Rodła, hałas komunikacyjny, 620 osób
 • Armii Krajowej, hałas komunikacyjny, 360 osób
 • ul. Sikorskiego, hałas komunikacyjny, 932 osób
 • Pl. Słowiański, hałas komunikacyjny, 300 osób
 • ul. Ch. de. Gaulle’a, hałas komunikacyjny, 240 osób
 • Lotnisko Wojskowe, hałas lotniczy, - brak danych
Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Nowodworski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

brak danych

Gdzie te uciążliwości występują

brak danych

Czy były dokonywane pomiary

NIE

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Pucki

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowego
 • przemysłowego
 • imprezy masowe
Gdzie te uciążliwości występują
 • Droga wojewódzkiej nr 216: odcinek Puck - Kuźnica w okresie sezonu letniego.
 • Linia kolejowa Chałupy - Jastarnia
Czy były dokonywane pomiary
 • nie prowadzono badań
   
Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Starogardzki

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowego
 • kolejowego
 • przemysłowego
 • z imprez masowych
Gdzie te uciążliwości występują
 • tereny zabudowane przy drodze wojewódzkiej nr 214, 222, 231, drodze krajowej nr 22 oraz niektóre drogi powiatowe, uciążliwość w głównej mierze stanowią pojazdy wielogabarytowe
 • budynki mieszkalne przy linii kolejowej PKP
 • osiedle mieszkaniowe znajdujące się przy Elektrociepłowni Starogard Gd. Sp. z o. o. oraz tartaki (25)
Czy były dokonywane pomiary
 • ul. Mickiewicza, hałas drogowy, ok. 1 600 osób
 • ul. Zblewska 23, hałas drogowy, ok. 300 osób
 • ul. Lubichowska 30, hałas drogowy, ok. 1 000 osób
 • ul. Skarszewska/Fabryka Wódek Gdańskich, hałas drogowy, ok. 500 osób
 • ul. Skarszewska 88, hałas drogowy, ok. 500 osób
   
Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Sztumski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

NIE

Gdzie te uciążliwości występują

brak danych

Czy były dokonywane pomiary

brak danych

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Słupski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowego
 • przemysłowego
 • z imprez masowych
Gdzie te uciążliwości występują
 • miejscowości Ustka i Rowy - sezonowo
 • droga Słupsk - Ustka
 • droga Szczecin - Gdańsk
Czy były dokonywane pomiary

NIE

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Tczewski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowego
Gdzie te uciążliwości występują
 • Droga Krajowa nr 1
 • Miasto Tczew (ulice: Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Jagiellońska, Gdańska, 30-go Stycznia)
Czy były dokonywane pomiary

NIE

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Wejherowski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowego,
 • kolejowego,
 • przemysłowego,
 • z imprez masowych
Gdzie te uciążliwości występują
 • Wzdłuż drogi krajowej nr 6 Gdańsk – Szczecin, pomiary wykonane w 9 punktach pomiarowych – równoważny poziom hałasu w porze dziennej kształtował się w granicach 72,5 – 76,8 dB(A)
 • Wzdłuż trasy kolejowej Gdańsk - Szczecin
Czy były dokonywane pomiary
 • Droga krajowa nr 6: ruch samochodowy, liczba mieszkańców - brak danych
Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Sopot

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowego
 • kolejowego
 • z imprez masowych
Gdzie te uciążliwości występują
 • Rejon Al.. Niepodległości
 • Rejon trakcji kolejowej ( centrum miasta)
 • Rejon przyplażowy ( imprezy masowe latem)
Czy były dokonywane pomiary
 • Pomiary były wykonywane dla 3 w/w źródeł - nie określono liczby mieszkańców narażonych na oddziaływanie (szacunkowo najbardziej narażeni mieszkańcy wzdłuż Al. Niepodległości, wzdłuż traktu kolejowego i wzdłuż ulicy Powstańców Warszawy)
Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Słupsk

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowego
Gdzie te uciążliwości występują
 • ul. Szczecińska
 • ul. Zamkowa - hałas drogowy
 • ul. Lutosławskiego
Czy były dokonywane pomiary

Miejsce występowaniaŹródło hałasuLiczba mieszkańców

ul. Szczecińska

Pojazdy samochodowe

1571

ul. Zamkowa

Pojazdy samochodowe

201

ul. Lutosławskiego

Pojazdy samochodowe

475

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002