Gdańsk

Tereny zabudowane

44,27 km2 - 16,90 %

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 20,19 km2
 • przemysłowe: 13,05 km2
 • inne: 11,03 km2

 

Lasy

46,18 km2 - 17,61 %

w tym:

 • lasy państwowe: 35,52 km2
 • lasy prywatne: 0,17 km2
 • lasy komunalne: 10,49 km2
Użytki rolne

98,37 km2 - 37,54 %

Nieużytki

9,80 km2 - 3,74 %

Wody

14,71 km2 - 5,62 %

Inne

48,70 km2 - 18,59 %

 • w tym w Gdańsku wielkość terenów zieleni urządzonej - 350 ha

 

Gdynia

Tereny zabudowane

41,66 km2 - 30,75 % w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 16,19 km2
 • przemysłowe: 3,90 km2
 • inne: 2,63 km2
Lasy

62,01 km2 - 45,8 %

w tym:

 • lasy państwowe: 55,6 km2
 • lasy prywatne: 15,6 km2
 • lasy komunalne: 4,9 km2
Użytki rolne

24,38 km2 - 18%

Nieużytki

1 km2 - 0,75%

Wody

2,49 km2 - 1,8 %

Inne

3,96 km2 - 29 %

 •  w tym w zieleni urządzonej [ha] - 183,63

Powiat Bytowski

Tereny zabudowane
50,93 km2 - 2,32 %
 
w tym tereny:
 • mieszkaniowe: 3,40 km2
 • przemysłowe: 1,14 km2
 • inne: 46,39 km2

 

 
Lasy
1 152,38 km252,60 %
 
w tym:
 • lasy państwowe: 1 046,97 km2 
 • lasy prywatne: 105,08 km2 
 • lasy komunalne: 1,33 km2
Użytki rolne

851,31 km2 - 38,82%

Nieużytki
Wody

64,7 km2 - 2,95 %

Inne
9,85 km2 - 0,45 %
 •  w tym w zieleni urządzonej w mieście Bytów - 183,63 ha

Powiat Chojnicki

Tereny zabudowane

35,77 km2 - 2,62%

w tym tereny:

 • mieszkaniowe 4,8 km20,35%
 • przemysłowe 1,07 km0,08%
 • inne 29,9 km2 - 2,2%
Lasy

712,68 km252,2%

w tym:

 • państwowe - 597,44 km2 - 43,8%
 • prywatne - 110,11 km2 - 8,01%
 • inne - 5,13 km2  - 0,4%
Użytki rolne

523,33 km2 - 38,4%

Nieużytki

27,54 km2 - 2,01%

Wody

2,37 km2 -  0,17%

Inne
 • SUMA: 1 364,01km2 - 100,00% w tym w miastach - stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] m. Chojnice 97,25 ha ( parki, skwery )

Powiat Człuchowski

Tereny zabudowane

5,81 km0,37%

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 3,54 km2
 • przemysłowe: 0,84 km2
 • inne: 1,43 km2
Lasy

772,65 km2 - 49,1%

w tym:

 • lasy państwowe: 763,99 km2
 • lasy prywatne: 5,94 km2
 • lasy komunalne: 0,70 km2
Użytki rolne

677,73 km2 - 43,1%

Nieużytki

35,37 km2 - 2,25%

Wody

30,26 km2 - 1,9%

Inne

52,18 km3,3%

 • wielkość terenów zieleni urządzonej w Człuchowie

Powiat Gdański

Tereny zabudowane

około 7,5%

Lasy

około 18%

Użytki rolne

około 66%

Nieużytki

około 3 - 4%

Wody

około 4,5%

Inne

brak danych

Powiat Kartuski

Tereny zabudowane

40,39 km² - 3,61%

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: brak danych
 • przemysłowe: brak danych
 • inne: brak danych 
Lasy

343,40 km2 - 30,66%

w tym:

 • lasy państwowe: 242,09 km2
 • lasy prywatne: 100,04 km2
 • lasy komunalne: 1,27 km2
Użytki rolne

649,12 km2 - 57,96%

Nieużytki

32,44 km² - 2,90%

Wody

53,93 km² - 4,82%

Inne

0,76 km² - 0,07%

Powiat Kościerski

Tereny zabudowane

52,01 km2 - 4,46 %

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 3,92 km2
 • przemysłowe: 1,11 km2
 • inne: 46,98 km2
Lasy

515,80 km2 - 44,24 %

w tym:

 • lasy państwowe: 379,63 km2
 • lasy prywatne: 133,09 km2
 • lasy komunalne: 0,43 km2
 • lasy innej własności: 2,65 km2
Użytki rolne

504,59 km2 - 43,28 %

Nieużytki

34,11 km2 - 2,93 %

Wody

54,91 km2 - 4,71 %

Inne

4,43 km2 - 0,38 %

Powiat Kwidzynski

Tereny zabudowane

56,7 km2 - 6,8%

Lasy

180,9 km2 -  21,69 %

w tym:

 • lasy państwowe 173,67 km2
 • lasy prywatne 7,06 km2
 • lasy komunalne 0,17 km2
Użytki rolne

530 km2 - 63,55 %

Nieużytki

18,3 km2 - 2,19 %

Wody

38,4 km2 - 4,6 %

Inne

9,7 km2 - 1,16 %

Powiat Lęborski

Tereny zabudowane

8,08 km2 - 1,14 %

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 5,06 km2
 • przemysłowe: 1,54 km2
 • inne: 1,48 km2
Lasy

276,21 km2 - 39,10 %

w tym:

 • lasy państwowe: 269,7 km2
 • lasy prywatne: 4,98 km2
 • lasy komunalne: 1,53 km2
Użytki rolne

341,72 km2 - 48,37 %

Nieużytki

14,87 km2 - 2,40%

Wody

27,33 km2 - 3,87 %

Inne

38,25 km2 - 5,41 %

Powiat Malborski

Tereny zabudowane

7,58 km21,5 % 

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 4,8 km2
 • przemysłowe: 1,38 km2
 • inne: 1,40 km2
Lasy

9,4 km2 - 1,9 %

w tym:

 • lasy państwowe: 9,19 km2
 • lasy prywatne: 0,14 km2
 • lasy komunalne: 0,05 km2
Użytki rolne

423,25 km2 - 85,6 %

Nieużytki

3,62 km2 - 0,7 %

Wody

10,75 km2 - 2,2 %

Inne

40,03 km28,1 %

Powiat Nowodworski

Tereny zabudowane

6,24 km2 - 0,96%

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 3,97 km2
 • przemysłowe: 0,19 km2
 • inne: 2,08 km2
Lasy
Użytki rolne

378,15 km2 - 57,93 %

Nieużytki

12,55 km2 - 1,92 %

Wody

135,11 km2 - 20,70 %

Inne

67,69 km2 - 10,37 %

Powiat Pucki

Tereny zabudowane

42,75 km2 - 7,32 %

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 15,50 km2 - 2,68%
 • przemysłowe: 4,49 km2 - 0,7%
 • inne: 22,76 km2 - 3,94%
Lasy

180,95 km2 - 31,48 %
 

Użytki rolne

314,25 km2 - 54,4 %

Nieużytki

23,13 km2 - 4 %

Wody

8,07 km2 - 1,4 %

Inne

8,16 km2 - 1,4 %

Powiat Starogardzki

Tereny zabudowane
13,8 km2 - 1,06 %
 
w tym tereny:
 • mieszkaniowe: 11,46 km2
 • przemysłowe: 1,45 km2
 • inne: 0,89 km2
Lasy
565,98 km2 - 43,63 %
 
w tym:
 • lasy państwowe: 491,16 km2
 • lasy prywatne: 74,14 km2
 • lasy komunalne: 0,68 km2
 
Użytki rolne

655,56 km2 - 50,53 %

Nieużytki
28,6 km2 - 2,2 %
 
Wody

31,75 km2 - 2,45 %

Inne

1,56 km2 - 0,12 %

Powiat Sztumski

Tereny zabudowane

30,77 km2 - 4,22 %

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: brak danych
 • przemysłowe: brak danych 
Lasy

123,07 km2 - 16,87 %

w tym:

 • lasy państwowe: 114,62 km2
 • lasy prywatne: 7,41 km2
 • lasy komunalne: 1 km2
Użytki rolne

547,65 km2 - 75,07 %

Nieużytki

brak danych

Wody

12,01 km2 - 1,65 %

Inne

16,06 km2 - 2,20 %

Powiat Słupski

Tereny zabudowane

13,7 km2 - 0,59 %

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 9,4 km2
 • przemysłowe: 2,7 km2
 • inne: 1,6 km2
Lasy

825,7 km2 - 35,84 % w tym:

 • lasy państwowe: 816,4 km2
 • lasy prywatne: 7,8 km2
 • lasy komunalne: 1,5 km2
Użytki rolne

1 199,41 km2 - 52,06 %

Nieużytki

75,46 km2 - 3,28 %

Wody

100,73 km2 - 4,37 %

Inne

89 km2 - 3,86 %

Powiat Tczewski

Tereny zabudowane

7,72 km2 - 1,11 %

 w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 4,49 km2
 • przemysłowe: 1,00 km2
 • inne: 2,23 km2
Lasy

110,47 km2 - 15,83 %

w tym:

 • lasy państwowe: 98,81 km2
 • lasy prywatne: 11,66 km2
 • lasy komunalne: brak danych
Użytki rolne

520,23 km2 - 74,53%

Nieużytki

13,91 km2 - 1,99 %

Wody

20,98 km2 - 3,01 %

Inne

24,69 km2 - 3,54 %

Powiat Wejherowski

Tereny zabudowane
69,93 km2 - 5,45 %
 
w tym tereny:
 • mieszkaniowe: 10,69 km2
 • przemysłowe: 1,62 km2

inne:

 • tereny komunikacyjne: 37,63 km2
 • tereny zabudowane: 2,17 km2
Lasy
561,37 km2 - 43,77%

w tym:

 • lasy państwowe: 492,13 km2
 • lasy prywatne: 65,83 km2
 • lasy komunalne: 2,18 km2
Użytki rolne

587,66 km2 - 45,82%

Nieużytki

23,86 km2 - 1,86 %

Wody

28,30 km2 - 2,21 %

Inne

11,48 km2 - 0,90 %

Sopot

Tereny zabudowane

6,79 km2 - 39,22 %

 w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 2,45 km2
 • przemysłowe: 0,03 km2
 • inne: 4,31 km2
Lasy

9,34 km2 - 54 %

w tym:

 • lasy państwowe: 7,28 km2
 • lasy prywatne: 0,01 km2
 • lasy komunalne: 2,05 km2
Użytki rolne

0,68 km2 - 3,92 %

Nieużytki

0,24 km2 - 1,37 %

Wody

0,03 km2 - 0,17 %

Inne

0,23 km2 - 1,32 %

 • SUMA: 17,31 km2 w tym tereny zieleni urządzonej 73,3 ha

 

Słupsk

Tereny zabudowane

8,63 km2 - 20 %

w tym tereny:

 • mieszkaniowe 4,09 km2
 • przemysłowe 2,49 km2
 • inne 2,05 km2
Lasy

5,76 km2 - 13,35%

 w tym:

 • lasy państwowe: 3,83 km2
 • lasy prywatne:  brak danych
 • lasy komunalne: 1,90 km2
Użytki rolne

19,05 km2 - 44,15%

Nieużytki

0,55 km2 - 1,27%

Wody

0,28 km2 - 0,65%

Inne

8,880 km2 - 20,58%

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002