Gdańsk

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

brak danych

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

brak danych

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

brak danych

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Gdynia

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków "Dębogórze"

 • lokalizacja: Dębogórze Wybudowanie Gmina Kosakowo
 • przepustowość [m3/doba]: 135 000, obciążenie [RLM] 370 000
 • ilość napływających ścieków: 49 466 m3/d, w tym z Gdyni 39 082 m3/d
 • sposoby oczyszczania : chemiczny , biologiczny , mechaniczny z podwyższonym usuwaniem biogenów
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,00%, CHZT 95,60%, fosfor og 90,30%, azot og 75,80%, zawiesina 95,0%
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

97,70%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

3,10

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PEWIK Sp zo.o.

 • ilość odbieranych ścieków: 49 466 m3/d łącznie, z Gdyni 39 082 m3/d
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [ t.s.m./rok]: 17 397 
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów
 • palanie oraz wykorzystanie do rekultywacji
Odbiornik oczyszczalni ścieków
 • Zatoka Pucka (rejon Mechelinek)
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Powiat Bytowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Gminna oczyszczalnia ścieków

 • lokalizacja Borzytuchom
 • przepustowość [m³/doba] 220
 • obciążenie [RLM] 1303
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 95,4 % CHZT 87,1 % fosfor og. 75,5 %, azot og. 67,4 % zawiesina 94 %

Oczyszczalnia miejska

 • lokalizacja Przyborzyce gm. Bytów
 • przepustowość [m³/doba] 3400
 • obciążenie [RLM] 18.000
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 97,6 % CHZT 95,4 % fosfor og. 92,1 %, azot og. 69,2 % zawiesina 97,4 %

Gminna oczyszczalnia ścieków

 • lokalizacja Czarna Dąbrówka
 • przepustowość [m³/doba] 320
 • obciążenie [RLM] 1356
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 97,7 % CHZT 95,3 % fosfor og. 82,4 %, azot og. 70 % zawiesina 96,9 %

Gminna oczyszczalnia ścieków

 • lokalizacja Jasień, gm. Czarna Dabrówka
 • przepustowość [m³/doba] 32
 • obciążenie [RLM] 590
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 95 % CHZT 89,5 % fosfor og. 73,2 %, azot og. 76,6 % zawiesina 92,3 %

Gminna oczyszczalnia ścieków

 • lokalizacja Karwno, gm. Czarna Dąbrówka
 • przepustowość [m³/doba] 40
 • obciążenie [RLM] 400
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 97 % CHZT 94 % fosfor og. 81 %, azot og. 72 % zawiesina 95 %

Gminna oczyszczalnia ścieków

 • lokalizacja Mikorowo, gm. Czarna Dąbrówka
 • przepustowość [m³/doba] 16,5
 • obciążenie [RLM] 200
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 96 % CHZT 90 % fosfor og. 80 %, azot og. 70 % zawiesina 90 %

Oczyszczalnia ścieków - pkt. zlewny

 • lokalizacja Osusznica, gm. Lipnica
 • przepustowość [m³/doba] 50
 • obciążenie [RLM] 1100
 • sposoby oczyszczania: biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 95,4 % CHZT 87,1 % fosfor og. 75,5 %, azot og. 67,4 % zawiesina 94 %

Oczyszczalnia ścieków

 • lokalizacja Ugoszcz, gm. Studzienice
 • przepustowość [m³/doba] 260
 • obciążenie [RLM] 2100
 • sposoby oczyszczania: biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 90 % CHZT 90 % fosfor og. 80 %, azot og. 80 % zawiesina 90 %

Oczyszczalnia ścieków

 • lokalizacja Zielin, gm. Trzebielino
 • przepustowość [m³/doba] 200
 • obciążenie [RLM] 950
 • sposoby oczyszczania: biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 96 % CHZT 85 % fosfor og. 80 %, azot og. 76 % zawiesina 90 %

Oczyszczalnia ścieków

 • lokalizacja Trzebielino, gm. Trzebielino
 • przepustowość [m³/doba] 224
 • obciążenie [RLM] 850
 • sposoby oczyszczania: biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 92 % CHZT 80 % fosfor og. 37,5 %, azot og. 33,3 % zawiesina 87,5 %

Oczyszczalnia ścieków

 • lokalizacja Tuchomie, gm. Tuchomie
 • przepustowość [m³/doba] 200
 • obciążenie [RLM] 1188
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,54 % CHZT 94 % fosfor og. 93 %, azot og. 84 % zawiesina 65,21 %

Oczyszczalnia ścieków

 • lokalizacja Kramarzyny, gm. Tuchomie
 • przepustowość [m³/doba] 36
 • obciążenie [RLM] 260
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 80 % CHZT 91 % fosfor og. 60 %, azot og. 45 % zawiesina 65 %

Oczyszczalnia ścieków

 • lokalizacja Tągowie, gm. Tuchomie
 • przepustowość [m³/doba] 20
 • obciążenie [RLM] 86
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 83,8 % CHZT 91 % fosfor og. 60 %, azot og. 45 % zawiesina 65 %

Oczyszczalnia ścieków

 • lokalizacja Modrzejewo, gm. Tuchomie
 • przepustowość [m³/doba] 42
 • obciążenie [RLM] 300
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,77 % CHZT 93 % fosfor og. 60 %, azot og. 77,8 % zawiesina 95 %

Oczyszczalnia Kołczygłowy

 • lokalizacja Kołczygłowy
 • przepustowość [m³/doba] 360
 • obciążenie [RLM] 1516
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 % CHZT % fosfor og. % , azot og. % zawiesina %

Oczyszczalnia Łubno

 • lokalizacja Łubno
 • przepustowość [m³/doba] 25
 • obciążenie [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 % CHZT % fosfor og. , azot og. zawiesina %

Oczyszczalnia Gałęźnia Wielka

 • lokalizacja Gałęźnia Wielka
 • przepustowość [m³/doba] 65
 • obciążenie [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 % CHZT % fosfor og. , azot og. zawiesina %

Oczyszczalnia Parchowo

 • lokalizacja Parchowo
 • przepustowość [m³/doba] 180
 • obciążenie [RLM] 514
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 95 % CHZT 95 % fosfor og. 64 % , azot og. 66 % zawiesina 97 %

Oczyszczalnia Węgorzynko

 • lokalizacja Węgorzyno gmina Miastko
 • przepustowość [m³/doba] 2000
 • obciążenie [RLM] 11239
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 95,6 % CHZT 92,1 % fosfor og. 94,6 % azot og. 85 % zawiesina 92,5 %

Oczyszczalnia Miłocice

 • lokalizacja Miłocice gmina Miastko
 • przepustowość [m³/doba] 6
 • obciążenie [RLM] 54
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 88,0 % CHZT 86,8 % zawiesina 90,1 %

Oczyszczalnia Czarnica

 • lokalizacja Czarnica gmina Miastko
 • przepustowość [m³/doba] 5
 • obciążenie [RLM] 50
 • sposoby oczyszczania: biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 32,0 % CHZT 80,2 % zawiesina 18,6 %

Oczyszczalnia Słosinko

 • lokalizacja Słosinko gmina Miastko
 • przepustowość [m³/doba] 54
 • obciążenie [RLM] 270
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 85,0 % CHZT 78,8 % zawiesina 75,0 %

Oczyszczalnia Dretyń

 • lokalizacja Dretyń gmina Miastko
 • przepustowość [m³/doba] 320
 • obciążenie [RLM] 2000
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,1 % CHZT 93,9 % fosfor og. 88,7 % , azot og. 95,0 % zawiesina 94,2 %

Oczyszczalnia Świerzenko

 • lokalizacja Świerzenko gmina Miastko
 • przepustowość [m³/doba] 47
 • obciążenie [RLM] 250
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 60,7 % CHZT 44,2 % zawiesina 48,8 %
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Powiat bytowski (ogółem): 52,2 % (39 772 osób)

 • Borzytuchom 40%
 • Bytów 79,6%
 • Czarna Dąbrówka 31,4%
 • Kołczygłowy 70%
 • Lipnica 3%
 • Miastko 45%
 • Parchowo 25%
 • Studzienice 55%
 • Trzebielino 37%
 • Tuchomie 40%
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Powiat bytowski ( ogółem ): od 1,30 do 2,74

 • Borzytuchom 1,98
 • Bytów 2,74
 • Czarna Dąbrówka 2,11
 • Kołczygłowy 1,97
 • Lipnica 1,39
 • Miastko 1,50 - 2,00
 • Parchowo 2,20
 • Studzienice 1,50
 • Trzebielino 1,98
 • Tuchomie 1,30-1,57
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

Urząd Gminy Borzytuchom

 • ilość odbieranych ścieków 75 m³/d
 • rocznie 27 000
 • 100 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w gminie Parchowo
 • 1,6 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w powiecie bytowskim

Wodociągi Miejskie Bytów Sp z o. o. 77-100 Bytów ul. Mickiewicza 3

 • ilość odbieranych ścieków 2197 m³/d
 • rocznie 800 000
 • 84 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w gminie Bytów
 • 47,8 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w powiecie bytowskim

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

 • ilość odbieranych ścieków 140 m³/d
 • rocznie 50 000
 • 89,0 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w gminie Czarna Dabrówka
 • 3,0 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w powiecie bytowskim

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku

 • ilość odbieranych ścieków 17,2 m³/d
 • rocznie 6 300
 • 11,0 % całkowitej ilości oczyszczonych ścieków w gminie Czarna Dąbrówka
 • 0,4 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w powiecie bytowskim

Urząd Gminy Lipnica

 • ilość odbieranych ścieków 40 m³/d
 • rocznie 15 000
 • 80 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w gminie Lipnica
 • 0,9 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w powiecie bytowskim

Urząd Gminy Studzienice

 • ilość odbieranych ścieków 170 m³/d
 • rocznie 62 000
 • 55 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w gminie Studzienice
 • 3,7 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w powiecie bytowskim

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku

 • ilość odbieranych ścieków 424 m³/d
 • rocznie 155 000
 • 100 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w gminie Trzebielino
 • 9,3 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w powiecie bytowskim

Urząd Gminy Tuchomie

 • ilość odbieranych ścieków 134 m³/d
 • rocznie 50 000
 • 100 % całkowitej ilości oczyszczonych ścieków w gminie Tuchomie
 • 3,0 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w powiecie bytowskim

Urząd Gminy Kołczygłowy

 • ilość odbieranych ścieków 450 m³/d
 • rocznie 165 000
 • 100 % całkowitej ilości oczyszczonych ścieków w gminie Kołczygłowy
 • 9,9 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w powiecie bytowskim

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miastko 77-200 Miastko ul. Mickiewicza 3

 • ilość odbieranych ścieków 1 600 m³/d
 • rocznie 584 000 m3
 • 100 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w gminie Miastko
 • 34,9 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w powiecie bytowskim

Urząd Gminy Parchowo

 • ilość odbieranych ścieków 76,4 m³/d
 • rocznie 28 000 m3
 • 100 % całkowitej ilości oczyszczonych ścieków w gminie Parchowo
 • 1,7 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w powiecie bytowskim

 

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

Powiat bytowski ( ogółem ): 861,5

 • Borzytuchom 29,2
 • Bytów 547,5
 • Czarna Dąbrówka 11,0
 • Kołczygłowy 13,0
 • Lipnica 0,8
 • Miastko 239
 • Parchowo 14
 • Studzienice 1,0
 • Trzebielino 1,0
 • Tuchomie 5,0
Sposób zagospodarowania osadów
 • przyrodniczo
Odbiornik oczyszczalni ścieków

Borzytuchom

 • oczyszczalnia Borzytuchom - rzeka Jutrzenka

Bytów

 • oczyszczalnia Bytów - rzeka Bytowa

Czarna Dąbrówka

 • oczyszczalnia Czarna Dąbrówka - rzeka Łupawa
 • oczyszczalnia Jasień - jezioro Jasień
 • oczyszczalnia Karwno - jezioro Małe Karwno
 • oczyszczalnia Mikorowo - do ziemi

Kołczygłowy

 • oczyszczalnia Kołczygłowy - rzeka Brodek
 • oczyszczalnia Łubno - rzeka Pokrzywna
 • oczyszczalnia Gałęźnia Wielka - poprzez ciek bez nazwy do rzeki Słupi

Lipnica

 • oczyszczalnia Osusznica - rzeka Osusznica

Miastko

 • oczyszczalnia Węgorzyno - rzeka Studnica
 • oczyszczalnia Dretyń - rzeka Miłacz
 • oczyszczalnia Miłocice - do ziemi
 • oczyszczalnia Słosinko - do ziemi
 • oczyszczalnia Świerzenko - do ziemi
 • oczyszczalnia Czarnica - do ziemi

Parchowo

 • oczyszczalnia Parchowo - rzeka Stropna

Studzienice

 • oczyszczalnia Ugoszcz - rzeka Bytowa

Trzebielino

 • oczyszczalnia Zielin - rzeka Bystrzenica
 • oczyszczalnia Trzebielino - rzeka Kunica

Tuchomie

 • oczyszczalnia Tuchomie - rzeka Kamienica
 • oczyszczalnia Tągowie - rzeka Jutrzenka
 • oczyszczalnia Kramarzyny - poprzez Rów Kramarzyński do rzeki Wieprzy
 • oczyszczalnia. Modrzejewo - rzeka Kamienica
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • brak

Powiat Chojnicki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

MIASTO CHOJNICE

 • Oczyszczalnia Miejska w Chojnicach ul. Igielska ,
 • przepustowość 17 000 m3/d , obciążenie 38 330 RLM ,
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 6 100 m3/d
 • % oczyszczonych ścieków w powiecie 64,16
 • oczyszczanie mechaniczne , biologiczne i chemiczne ( strącanie fosforu preparatem PIX ) ,
 • procent redukcji : BZT5 - 98 % , CHZT - 94,08 % , Zaw. og. 96,91 % , N og. 88,21 % , P og. 92,23 % .
 • Oczyszczalnię obsługuje mieszkańców miasta Chojnice i większość mieszkańców gminy Chojnice
 • Procent mieszkańców podłączonych do oczyszczalni - 98 %. - mieszkańców Chojnic , 84 % mieszkańców gminy
 • Chojnice.
 • ilość wytworzonych osadów 912 t.s.m/rok o uwodnieniu 80 %.
 • Sposób wykorzystania osadów : po odwodnieniu mechanicznym następuje utylizacja i kompostowanie ( wykorzystywanie rolnicze )
 • Odbiornik ścieków z oczyszczalni Struga Jarcewska - zlewnia J. Charzykowskiego.

GMINA CHOJNICE

 • Oczyszczalnia Swornegacie
 • przepustowość 584 m3/d , obciążenie 1 703 RLM ,
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 280 m3/d
 • % oczyszczonych ścieków w powiecie 2,95
 • oczyszczanie mechaniczno - biologiczne
 • procent redukcji: BZT5 - 91,11 %, ChZT 90 %, Zaw.og. 80 %, N og. 60 %, P pog 91,25 %
 • Oczyszczalnię obsługuje mieszkańców gminy Chojnice ( północna część ), miejscowości Małe
 • Swornegacie, Swornegacie.
 • Procent mieszkańców podłączonych do oczyszczalni 52 %.
 • Ilość wytworzonych osadów 7,3 t.s.m/rok - składowanie. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Brda.
 • Oczyszczalnię obsługuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach ul. 31 Stycznia , 89 - 600 Chojnice

GMINA KONARZYNY:

 • Oczyszczalnia w Konarzynach
 • mechaniczno-biologiczna , przepustowość 200 m3/d , obciążenie 735 RLM,
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 167 m3/d
 • % oczyszczonych ścieków w powiecie 1,76
 • procent redukcji BZT5 - 92,8 % , ChZT - 81,35 % , Zaw. og 90,1 % , Nog. 66,6 % , Pog. 92,30 %. Oczyszczalnia
 • obsługuje głownie mieszkańców wsi Konarzyny.
 • Procent mieszkańców podłączonych do oczyszczalni - 46,7 %.
 • ilość wytworzonych osadów 36 t.s.m/rok o uwodnieniu 90 % - składowanie.
 • Odbiornikiem ścieków jest Brda.
 • Oczyszczalnię obsługuje Urząd Gminy Konarzyny.

GMINA BRUSY:

 • Oczyszczalnia ścieków w Brusach ul. Świętopełka 20 ,
 • mechaniczno - biologiczna o przepustowości 1 300 m3/d i obciążeniu 4 194 RLM ,
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 1 300 m3/d
 • % oczyszczonych ścieków w powiecie 13,67
 • procent redukcji BZT5 95,93 % , ChZT - 94,9 % , Zaw.og. 96,4 % , N og. 80 % , Pog. 82 %.
 • Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców miasta Brusy i mieszkańców gminy Brusy.
 • Procent mieszkańców podłączonych do oczyszczalni (miasto Brusy) ca 80 %.
 • Ilość wytworzonych osadów - 84 t.s.m/rok o uwodnieniu 82 % - składowanie.
 • Odbiornikiem ścieków jest rzeka Niechwaszcz - dopływ rzeki Wdy.
 • Oczyszczalnię obsługuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach,

GMINA CZERSK:

 • oczyszczalnia miejska w Czersku ul. Kilińskiego ,
 • mechaniczno - biologiczna o przepustowości 3 612 m3/d i obciążeniu 8 000 RLM ,
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 1 200 m3/d
 • % oczyszczonych ścieków w powiecie 12,62
 • procent redukcji BZT5 97,46 % , CHZT - 95,77 % , Zaw. og. , 97,9 % , N og 56,25 % , P og. 81,6 %.
 • Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców miasta Czersk.
 • Procent mieszkańców podłączonych do oczyszczalni - 80 %.
 • ilość osadów - 109 t.s.m/rok - składowane.
 • Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Czerska Struga - dopływ Brdy
 • Oczyszczalnię obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Czersku

 

 • Oczyszczalnia w Rytlu
 • mechaniczno - biologiczna
 • o przepustowości 575 m3/d , obciążeniu 560 RLM ,
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 460 m3/d
 • % oczyszczonych ścieków w powiecie 4,84
 • procent redukcji BZT5 98,56 % , CHZT - 96,38 % , Zaw. og. 97,7 % , N og. - 85,31 % , P og. 70 %
 • Obsługuje mieszkańców wsi Rytel. Procent mieszkańców podłączonych do oczyszczalni - 48 %
 • Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Wielki Kanał Brdy.
 • Oczyszczalnię obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Czersku.
 • Ilość ścieków oczyszczanych w powiecie - 9 507 m3/d
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

brak danych

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

brak danych

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Chojnicach

 • lokalizacja: ul. Igielska, 89 - 600 Chojnice
 • przepustowość [m3/doba]: 1 000 m3/d odbiornik Struga Jarcewska

Powiat Człuchowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Miasto i gmina Czarne:

Miejska oczyszczalnia ścieków w Czarnem

 • przepustowość - 950 m3/d
 • obciążenie - 5 033 RLM
 • ilość ścieków - 950 m3/d
 • % oczyszczanych ścieków w powiecie - 18,55
 • użytkownik - Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne sp. z o. o. w Czarnem
 • sposoby oczyszczania - biologiczny

redukcji ładunku:

 • BZT5 - 66 %
 • ChZT - 62 %
 • fosfor - 95,5 %
 • azot og. - 83 %
 • zawiesina - 0%
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 60
 • Sposób zagospodarowania osadów - rolnicze
 • Odbiornik - Rzeka Czernica

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Wyczechach

 • przepustowość - 400 m3/d
 • obciążenie - 2 566 RLM
 • użytkownik: Spółdzielnia Mieszkaniowa Wyczechy
 • ilość ścieków [m3/d] - 85
 • % oczyszczanych ścieków w powiecie - 1,66
 • sposoby oczyszczania - biologiczny

redukcji ładunku:

 • BZT5 - 97 %
 • ChZT - 92 %
 • fosfor - 5 %
 • azot og. - 58,0 %
 • zawiesina - 90,8%
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 12
 • Sposób zagospodarowania osadów - składowisko Nadziejewo
 • Odbiornik - Rzeka Czernica

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Krzemieniewie

 • przepustowość - 80 m3/d
 • obciążenie - 413 RLM
 • użytkownik - Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemieniewo
 • ilość ścieków [m3/d] - 80
 • % oczyszczanych ścieków w powiecie - 1,56
 • sposoby oczyszczania - biologiczny

redukcji ładunku:

 • BZT5 - 0 %
 • ChZT - 0 %
 • fosfor - 0 %
 • azot og. - 0 %
 • zawiesina - 0%
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - brak danych 
 • Sposób zagospodarowania osadów - brak danych 
 • Odbiornik - Rzeka Szczyra

Miasto Człuchów Miejska oczyszczalnia ścieków w Człuchowie

 • przepustowość - 6 000 m3/d
 • obciążenie - 35 000 RLM
 • użytkownik - Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Człuchowie
 • ilość ścieków - 2 077 m3/d
 • % oczyszczanych ścieków w powiecie - 40,57
 • sposoby oczyszczania - biologiczny, chemiczny

redukcji ładunku:

 • BZT5 - 98,0 %
 • ChZT - 98,4 %
 • fosfor og. - 95,5 %
 • azot og. - 96,0 %
 • zawiesina - 94,4 %
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 303
 • Sposób zagospodarowania osadów - uprawy przemysłowe
 • Odbiornik - Rzeka Czernica

Miasto i gmina Debrzno

 • ilość ścieków - 657 m3/d (razem oczyszczalnie: Debrzno i Stare Gronowo) % oczyszczanych ścieków w powiecie - 12,83

Miejska oczyszczalnia ścieków w Debrznie Wsi ( pow. Złotów )

 • przepustowość - 780, m3/d
 • obciążenie - 5 800 RLM
 • użytkownik - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie
 • sposoby oczyszczania - biologiczny

redukcji ładunku:

 • BZT5 - 95 %
 • ChZT - 95 %
 • fosfor - 20 %
 • azot og. - 38 %
 • zawiesina - 15 %
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 20
 • Sposób zagospodarowania osadów - składowisko odpadów
 • Odbiornik - Rzeka Debrzynka

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Starym Gronowie

 • przepustowość - 52 m3/d
 • obciążenie - 118 RLM
 • użytkownik - Zakłąd Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie
 • sposoby oczyszczania - biologiczny

redukcji ładunku:

 • BZT5 - 85 %
 • ChZT - 83 %
 • fosfor - 20 %
 • azot og. - 15 %
 • zawiesina - 85 %
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - brak danych 
 • Sposób zagospodarowania osadów - brak danych 
 • Odbiornik - brak danych 

Gmina Koczała

 • ilość ścieków - 150 m3/d (razem oczyszczalnie:Koczała i Pietrzykowo) % oczyszczanych ścieków w powiecie - 2,93

 

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Koczale

 • przepustowość - 300 m3/d
 • obciążenie - 2 660 RLM
 • użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale
 • sposoby oczyszczania - biologiczny, mechaniczny

redukcji ładunku:

 • BZT5 - 99 %
 • ChZT - 97 %
 • fosfor - 76 %
 • azot og. - 93 %
 • zawiesina - 93%
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 35
 • Sposób zagospodarowania osadów - rekultywacja wysypisk
 • Odbiornik - Rzeka Ruda

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Pietrzykowie

 • przepustowość - 25 m3/d
 • obciążenie - 164 RLM
 • użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale
 • sposoby oczyszczania - biologiczny, mechaniczny

redukcji ładunku:

 • BZT5 - 99%
 • ChZT - 98 %
 • fosfor - 93 %
 • azot og. - 93 %
 • zawiesina - 96 %
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 1
 • Sposób zagospodarowania osadów - rekultywacja wysypisk
 • Odbiornik - rów melioracyjny

Gmina Przechlewo

 

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Przechlewie

 • przepustowość - 2 072 m3/d
 • obciążenie - 17 117 RLM
 • % oczyszczanych ścieków w powiecie - 18,26
 • ilość ścieków - 935 m3/d
 • sposoby oczyszczania - biologiczny, mechaniczny

redukcji ładunku:

 • BZT5 - 97,5 %
 • ChZT - 96,4 %
 • fosfor - 88,2 %
 • azot og. - 88,7 %
 • zawiesina - 93,5 %
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 195
 • Sposób zagospodarowania osadów - skład osadu
 • Odbiornik - Rzeka Lipczynka


Wiejska oczyszczalnia ścieków w Pakotulsku

 • przepustowość - 175 m3/d
 • obciążenie - 253 RLM
 • użytkownik: administrator lokalny
 • ilość ścieków - 10 m3/d
 • % oczyszczanych ścieków w powiecie - 0,20
 • sposoby oczyszczania - biologiczny

redukcji ładunku:

 • BZT5 - 97,0 %
 • ChZT - 94,0 %
 • fosfor - 92,3 %
 • azot og. - 83,0 %
 • zawiesina - 80,0 %
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 1
 • Sposób zagospodarowania osadów - skład osadu
 • Odbiornik - Rzeka Brda

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Lipczynku

 • przepustowość - 75 m3/d
 • obciążenie - 405 RLM
 • użytkownik: administrator lokalny
 • ilość ścieków - 6 m3/d
 • % oczyszczanych ścieków w powiecie - 0,12
 • sposoby oczyszczania - biologiczny, mechaniczny

redukcji ładunku:

 • BZT5 - 94,9 %
 • ChZT - 84,9 %
 • fosfor - 33,3 %
 • azot og. - 54,8 %
 • zawiesina - 95,1 %
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 1
 • Sposób zagospodarowania osadów - skład osadu
 • Odbiornik - Rzeka Lipczynka

Gmina Rzecznica

 • ilość ścieków - 170 m3/d (razem oczyszczalnie: Rzeczenica, Pieniężnica, Zalesie) % oczyszczanych ścieków w powiecie - 3,32

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Rzeczenicy

 • przepustowość - 400 m3/d
 • obciążenie - 637 RLM
 • użytkownik - Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy
 • sposoby oczyszczania - biologiczny, mechaniczny

redukcji ładunku:

 • BZT5 - 89,6 %
 • ChZT - 94,9 %
 • fosfor - 74,4 %
 • azot og. - 27,8 %
 • zawiesina - 96,9 %
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 0,07
 • Sposób zagospodarowania osadów - kompostowanie
 • Odbiornik - Rzeka Czernica

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Pieniężnicy

 • przepustowość - 200 m3/d
 • obciążenie - 110 RLM
 • użytkownik - Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy
 • sposoby oczyszczania - biologiczny, mechaniczny

redukcji ładunku:

 • BZT5 - 98,7 %
 • ChZT - 95,1 %
 • fosfor - 80,0 %
 • azot og. - 87,7 %
 • zawiesina - 97,3 %
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 0,007
 • Sposób zagospodarowania osadów - kompostowanie
 • Odbiornik - Rzeka Czernica

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Zalesiu

 • przepustowość - 39 m3/d
 • obciążenie - 115 RLM
 • użytkownik - Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy
 • sposoby oczyszczania - mechaniczny

redukcji ładunku:

 • BZT5 - 99,6 %
 • ChZT - 96,9 %
 • fosfor - 98,0 %
 • azot og. - 97,8 %
 • zawiesina - 96,9%
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - brak danych 
 • Sposób zagospodarowania osadów - kompostowanie
 • Odbiornik - Rzeka Czernica
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto i Gmina Czarne - 16,09 %
 • Miasto Człuchów - 95,00 %
 • Gmina Człuchów - 12,16 %
 • Miasto i Gmina Debrzno - 11,59 %
 • Gmina Koczała - 19,26 %
 • Gmina Przechlewo - 65,66 %
 • Gmina Rzeczenica - 20,87 %
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto i Gmina Czarne - 1,79
 • Miasto Człuchów - 2,64
 • Miasto i Gmina Debrzno - 2,17
 • Gmina Koczała - 3,00
 • Gmina Przechlewo - 1,81
 • Gmina Rzeczenica - 1,94
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Powiat Gdański

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia Cedry Wielkie, obsługuje również Koszwały, Trutnowy;

 • typ mechaniczno-chemiczno-biologiczna;
 • użytkownik "WEMA" - S.C. Pszczółki;
 • przepustowość – 650 m3/d 
 • % redukcji ładunku: BZT5 84, CHZT 81, fosfor org. 20,azot org. 18, zawiesina 86;
 • odbiornik: kanał Śledziowy;
 • ilość wytworzonych osadów - brak danych 
 • sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów komunalnych.

Oczyszczalnia w Koszwałach

 • typ mechaniczno – biologiczna
 • użytkownik WEMA S.C. Pszczółki
 • przepustowość – 54 m3/d, il.dopływających ścieków: 15 m3/d
 • % redukcji ładunku BZT 96%, ChZT 87%, zawiesina 77%
 • odbiornik: kanał Śledziowy
 • ilość wytworzonych osadów – około 1 Mg/rok
 • sposób zagospodarowania osad. – wywóz na składowisko w Cedrach Wlk.

Oczyszczalnia w Trutnowy

 • typ mechaniczno – biologiczna
 • użytkownik WEMA S.C. Pszczółki,
 • przepustowość – 28 m3/d, ilość odbieranych ścieków: 15 m3/d
 • % redukcji ładunku BZT 96%, ChZT 94%, zawiesina 96%
 • odbiornik: kanał Śledziowy
 • ilość wytworzonych osadów – 30-40 m3/rok
 • sposób zagospodarowania osad. – poletka osadowe i docelowo w zależności od uzyskanych wyników badań wywiezione będą na pola lub składowisko w Cedrach Wlk.

Oczyszczalnia Przywidz

 • przepustowość 576 m3/d, RLM.-1 403;
 • typ mechaniczno- chemiczno-biologiczna;
 • użytkownik: Urząd Gminy Przywidz;
 • ilość odbieranych ścieków: 200 m3/d;
 • % redukcji ładunku: BZT5 30, CHZT 150, fosfor org. 5,azot org. 30, zawiesina 50;
 • odbiornik Wietcisa; ilość wytw osadów ściekowych: 9,5 t s.m./rok;
 • sposób zagosp osadów: workowanie, poletka.

Gminna Oczyszczalnia Ścieków Pszczółki

 • lokalizacja: ul. Pomorska 18;
 • przepustowość 600 m3/d, RLM 9 800; typ -biologiczna;
 • użytkownik:Urząd Gminy Pszczółki;
 • ilość odbieranych ścieków: 300 m3/d;
 • ilość wytworzonych osadów – 3 t s.m./rok
 • % redukcji ładunku: BZT5 96,7, CHZT 95,3, zawiesina 96,2;
 • odbiornik: rzeka Bielawa; ilość wytw osadów ściekowych: 3 t s.m./rok;
 • sposób zagosp osadów: wywóz do oczyszczalni w Tczewie

Oczyszczalnia w Różynach

 • typ mechaniczno – biologiczna
 • użytkownik Urząd Gminy Pszczółki
 • przepustowość: 15m3/d, il. oczyszczanych ścieków: Qdśr = 9 m3/d
 • RLM = 137,5
 • odbiornik: kanał Śledziowy
 • ilość wytworzonych osadów – 7 Mg/rok
 • sposób zagospodarowania osad. – wywóz na oczyszczalnię ścieków w Tczewie

Oczyszczalnia Suchy Dąb

 • lokalizacja:Suchy Dąb;
 • przepustowość 170 m3/d, RLM 244;
 • typ mechaniczno -biologiczna; użytkownik: "KRECIK" Suchy Dąb;
 • ilość odbieranych ścieków: 60% całkowitej ilości;
 • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 96, fosfor org. 98,azot org. 90, zawiesina 91;
 • odbiornik: Kozi Rów; ilość wytw osadów ściekowych: 5 t s.m./rok;
 • sposób zagosp osadów: poletko


Ścieki z gminy Kolbudy i gminy Pruszcz Gd. oraz z miasta Pruszcz Gd. Przekazywane są na oczyszczalnię ścieków „Wschód”. Z gminy Kolbudy ścieki przekazywane są przez firmę ”REKNICA” Sp. z o.o. w ilości śr. 800 m3/d - 2003 r.. Część ścieków z gminy Pruszcz Gd. oczyszczana jest w oczyszczalni ścieków BYSTRA (35 m3/d), natomiast reszta oraz ścieki z miasta Pruszcz Gd. Przekazywane są do oczyszczalni ścieków „Wschód”.

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • średnio 52
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

2,90

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • Oczyszczalnia ścieków przy zakładzie „Oceanic” w Trąbkach Małych o przepustowości 14 m3/doba

Powiat Kartuski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Miejska Oczyszczalnia Ścieków lokalizacja - Kartuzy, użytkownik Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy

 • przepustowość 10 000 [m3/dobę],
 • obciążenie 33 133[RLM],
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie - 39,85
 • % redukcji ładunku: BZT5 99%, CHZT 96%, fosfor og. 98%, azot og. 88%, zawiesina 96%
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 3 000 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny, chemiczny
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: Klasztorna Struga; zlewnia rzeki Raduni
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 367
 • sposób zagospodarowania osadów: rolnicze

Oczyszczalnia Ścieków Wschód lokalizacja Gdańsk - dane miasto Gdańsk

 • rzeczywista ilość ścieków wpływających z Gm. Żukowo: 1 662,3 [m3/dobę]

Oczyszczalnia Ścieków lokalizacja Sławki, gm. Somonino, użytkownik Gminny Zakład Remontowo-Usługowy, ul. Ceramiczna 1, 83-314 Somonino

 • przepustowość 1 750 [m3/doba]
 • obciążenie 11 666 [RLM]
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie - 11,56
 • % redukcji ładunku: BZT5 96,9%, CHZT 94,9%, fosfor og 92,4%, azot og 70,6%, zawiesina 98,2%
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 870 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Radunia
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 84
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie

Oczyszczalnia Ścieków lokalizacja Sierakowice użytkownik Gmina Sierakowice

 • przepustowość 2 000 [m3/doba]
 • obciążenie 12 000 [RLM]
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie - 10,89
 • % redukcji ładunku: BZT5 95 %, CHZT 90 %, fosfor og. 80 %, azot og. 90 %, zawiesina 88 %
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 820 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik oczyszczalni ścieków rzeka Bukowina; zlewnia Łupawy
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 280
 • sposób zagospodarowania osadów: rolnicze pod zalesienie i rekultywację

Gminna Oczyszczalnia Ścieków lokalizacja Kożyczkowo, gm. Chmielno użytkownik Gmina Chmielno

 • przepustowość 1 750 [m3/doba],
 • obciążenie 2 900 [RLM]
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie 6,64
 • % redukcji ładunku: BZT5 95 %, CHZT 91%, fosfor og. 82 %, azot og 68 %, zawiesina 96 %
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 500 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik oczyszczalni ścieków rów melioracyjny o dł. 500 m wpadający do Strugi Kożyczkowskej; zlewnia rzeki Łeby
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 20
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie

Oczyszczalnia Ścieków lokalizacja Przodkowo użytkownik Gmina Przodkowo

 • przepustowość 600 [m3/doba]
 • obciążenie 770 [RLM]
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie - 4,65
 • % redukcji ładunku: BZT5 93,8%, CHZT 93,5% fosfor og. 77,4%, azot og. 68,7%, zawiesina 89%
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 350 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik oczyszczalni ścieków Klasztorna Struga; zlewnia Raduni
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 10,5
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie

Oczyszczalnia Ścieków lokalizacja Sulęczyno użytkownik Gmina Sulęczyno

 • przepustowość 450 [m3/doba],
 • obciążenie 1 580 [RLM]
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie - 2,34
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,5%, CHZT 97%, fosfor og 88,2%, azot og 97,7%, zawiesina 98%
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 176 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik oczyszczalni ścieków rzeka Słupia
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 36
 • sposób zagospodarowania osadów: rolnicze i do rekultywacji gruntów rolnych i leśnych

Oczyszczalnia Ścieków lokalizacja Delowo, gm. Stężyca użytkownik Zakład Komunalny Stężyca, ul. Jana III Sobieskiego 31, 83-322 Stężyca

 • przepustowość 520 [m3/doba],
 • obciążenie 1 220 [RLM],
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie 1,99
 • % redukcji ładunku: BZT5 90 %, CHZT 75 %, zawiesina 90 % azot og b.d, zawiesina b.d
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 150 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Kania, zlewnia rzeki Wdy
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: brak informacji ze względu na technologię z zastosowaniem stawów osadowych i klarujących, z których usunięcie osadów odbywa się raz na 4 lata
 • sposób zagospodarowania osadów: brak danych
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Kartuzy - 65%
 • Gmina Somonino - 50%
 • Gmina Stężyca - 11%
 • Gmina Przodkowo - 23%
 • Gmina Sierakowice - 30%
 • Gmina Chmielno - 62%
 • Gmina Sulęczyno - 30%
 • Gmina Żukowo - 26%
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Kartuzy - 2,72
 • Gmina Somonino - 2,14
 • Gmina Stężyca - 2,72
 • Gmina Przodkowo - 2,35
 • Gmina Sierakowice - 2,80
 • Gmina Chmielno - 2,78
 • Gmina Sulęczyno - 2,56
 • Gmina Żukowo - 3,60
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Powiat Kościerski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia ścieków Kościerzyna, ul. Markubowo 7

 • przepustowość 3 500 [m3/doba], obciążenie 41 700 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 77,30
 • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 93, fosfor og. 95, azot og. 85, zawiesina 96
 • Instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków:
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Kościerskie" spółka z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków - 2400 m3/d
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych - 466,4 [t s.m./rok]
 • Sposób zagospodarowania osadów: osad jest przerabiany na prepart "Biocal", który wykorzystuje się w rolnictwie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Bibrowa

Oczyszczalnia ścieków "LUBEKO" lokalizacja Łubiana

 • przepustowość 360 [m3/doba], obciążenie 3 315 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 5,57
 • % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 96, fosfor og. 97,7, azot og. 97, zawiesina 96
 • Instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: LUBEKO Sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków - 173 m3/d
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych - 68,26 [t s.m./rok]
 • Sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Pilica

Gminna oczyszczalnia ścieków lokalizacja Lubań

 • przepustowość 305 [m3/doba], obciążenie 2 450 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 4,35
 • % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 94, fosfor og. 83, azot og. 69, zawiesina 94
 • Instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Urząd Gminy w Nowej Karczmie
 • ilość odbieranych ścieków - 135 m3/d
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych - 4 [t s.m./rok]
 • Sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie rolnicze
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Leniwka

Oczyszczalnia ścieków Wielki Klincz

 • przepustowość 250 [m3/doba], obciążenie 616 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 2,74
 • % redukcji ładunku: BZT5 95, CHZT 89, fosfor og. 90, azot og. 93, zawiesina 97
 • Instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
 • ilość odbieranych ścieków - 85 m3/d
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych - 25,55 [t s.m./rok]
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Wierzyca

Gminna oczyszczalnia ścieków lokalizacja Orle

 • przepustowość 300 [m3/doba], obciążenie 1 100 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 2,64
 • % redukcji ładunku: BZT5 95, CHZT 98, fosfor og. 80, azot og. 82, zawiesina 98
 • Instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Urząd Gminy w Liniewie
 • ilość odbieranych ścieków - 82 m3/d
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych - 21 [t s.m./rok]
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków - poprzez kanał "A" do rzeki Małej Wierzycy

Oczyszczalnia ścieków Dziemiany

 • przepustowość 690 [m3/doba], obciążenie 4 601 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 2,40
 • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 97,7, fosfor og. 95,8, azot og. 97,1, zawiesina 96,6
 • Instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Urząd Gminy w Dziemianach
 • ilość odbieranych ścieków - 74,5 m3/d
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych - 72 [t s.m./rok]
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Przerębel

Oczyszczalnia ścieków Stara Kiszewa, ul. Zamkowa

 • przepustowość 300 [m3/doba], obciążenie 3 600 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 2,25
 • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 93, fosfor og. 85, azot og. 70, zawiesina 91
 • Instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Komunalny Zakład Budżetowy w Starej Kiszewie
 • ilość odbieranych ścieków - 70 m3/d
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych - 8,6 [t s.m./rok]
 • Sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Wierzyca

Oczyszczalnia ścieków Wdzydze Kiszewskie

 • przepustowość 300 [m3/doba], obciążenie 298 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 1,22
 • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 98, fosfor og. 98, azot og. 98, zawiesina 93
 • Instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
 • ilość odbieranych ścieków - 38 m3/d
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych - 10,95 [t s.m./rok]
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków - jezioro Gołuń

Oczyszczalnia ścieków Cisewie

 • przepustowość 39,1 [m3/doba], obciążenie 218 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, chemiczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 0,66
 • % redukcji ładunku: BZT5 92,1, CHZT 80,2, fosfor og. 64,5, azot og. 62,5, zawiesina 86,8
 • Instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
 • Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu
 • ilość odbieranych ścieków - 20,5 m3/d
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych - 2,19 [t s.m./rok]
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków - rów melioracyjny

Oczyszczalnia ścieków Kalisz

 • przepustowość 636 [m3/doba], obciążenie 300 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 0,62
 • % redukcji ładunku: BZT5 90, CHZT 90, fosfor og. 50, azot og. 60, zawiesina 95
 • Instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
 • Urząd Gminy w Dziemianach
 • ilość odbieranych ścieków - 19,1 m3/d
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych - 1 [t s.m./rok]
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalnię ścieków w Dziemianach celem odwodnienia, a następnie składowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków - grunt

Oczyszczalnia ścieków typu Sebiofikon lokalizacja Lipusz

 • przepustowość 6,5 [m3/doba], obciążenie 60 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 0,17
 • % redukcji ładunku: BZT5 94,4, CHZT 85,5, fosfor og. 21, azot og. 14,3, zawiesina 93,9
 • Instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków Urząd Gminy w Lipuszu
 • ilość odbieranych ścieków - 5,26 m3/d
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych - 1 [t s.m./rok]
 • Sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Czarna Woda

Hydrobotaniczna oczyszczalnia ścieków lokalizacja Schodno

 • przepustowość 22 [m3/doba], obciążenie 160 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 0,08
 • % redukcji ładunku: BZT5 90, CHZT 90, fosfor og. 50, azot og. 60, zawiesina 95
 • Instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
 • Urząd Gminy w Dziemianach
 • ilość odbieranych ścieków - 2,55 m3/d
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 0,3 [t s.m./rok]
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalnię ścieków w Dziemianach celem odwodnienia, a następnie składowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: grunt
   
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Stopien zkanalizowania w powiecie 42,8% (28 147 mieszkanców)

 • Stara Kiszewa 30,4% (450),
 • Nowa Karczma 77% (324),
 • Zielona Wies 52% (60),
 • Luban 67% (647),
 • Koscierzyna 87% (20199),
 • Lipusz 8,3% (20),
 • Orle 100% (651),
 • Garczyn 100% (324),
 • Glodowo 41% (240),
 • Cisewie 86% (254),
 • Kalisz 26% (400),
 • Wielki Klincz 90% (1700),
 • Dziemiany 80% (880),
 • Lubiana 93% (1800),
 • Wdzydze Kiszewskie 100% (168),
 • Schodno 43% (30).

 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Stara Kiszewa - 3,75
 • Nowa Karczma, Zielona Wieś, Lubań - 2,73
 • Kościerzyna - 3,62
 • Lipusz - 4,17
 • Orle, Garczyn, Głodowo - 3,41
 • Cisewie - 2,35
 • Kalisz - 3,0
 • Dziemiany - 2,5
 • Wdzydze Kiszewskie - 4,28
 • Kościerzyna - 3,16
 • Łubiana - 3,51
 • Wielki Klincz - 3,16
 • Schodno - 6,00
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Oczyszczalnia ścieków Zakładów Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.

 • lokalizacja Łubiana
 • przepustowość 840 [m³/doba]

Oczyszczalnia ścieków Fermy Tuczu Trzody Chlewnej

 • lokalizacja Grabowo Kościerskie
 • przepustowość 60 [m³/doba]

Oczyszczalnia ścieków Rybołówstwo Morskie, Jacek Schomburg

 • lokalizacja Karsin
 • przepustowość 70 [m³/doba]

Powiat Kwidzynski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

MIASTO KWIDZYN

Oczyszczalnia International Paper Kwidzyn S.A.

 • ilość ścieków oczyszczanych z miasta [m3/d] - 8 229 ;
 • obciążenie [RLM] 83 200
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 82,04

GMINA GARDEJA

Oczyszczalnia w Gardei

 • właściciel: Gmina Gardeja,
 • zarządzający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei,
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 2,39
 • przepustowość [m3/doba] 440,
 • obciążenie [RLM] 1 240
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 2 080
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] 240
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 97.68, CHZT 95,35, fosfor og. brak danych, azot og. brak danych zawiesina 97
 • odbiornik: rurociąg wpadający do układu melioracyjnego a następnie jeziora w zlewni rzeki Osa

Oczyszczalnia w Cyganach

 • właściciel: Gmina Gardeja,
 • zarządzający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,04
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] 4,0
 • przepustowość [m3/doba] brak danych,
 • obciążenie [RLM] brak danych
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 215
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: brak danych
 • Odbiornik: ciek o nazwie Cyganówka w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia w Klecewie

 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,13
 • przepustowość [m3/doba] 15,
 • obciążenie [RLM] brak danych
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - ok. 13 (wartość obliczona)
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 215
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: brak danych
 • Odbiornik: rów melioracyjny następnie rzeka Gardęga w zlewni rzeki Osa

Oczyszczalnia w Trumiejach

 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,13
 • przepustowość [m3/doba] 20,
 • obciążenie [RLM]
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 13,4
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 102
 • sposoby oczyszczania: biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 brak danych, CHZT brak danych, fosfor og. brak danych, azot og brak danych, zawiesina brak danych
 • Odbiornik: kanał melioracyjny następnie rzeka Gardęga w zlewni rzeki Osa

Oczyszczalnia w Wilkowie

 • właściciel : gmina Kwidzyn, Zarządzający Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,09
 • przepustowość [m3/doba] 15,
 • obciążenie [RLM] brak danych
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 9,2
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 87
 • sposoby oczyszczania: biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: brak danych
 • Odbiornik: kanał melioracyjny następnie rzeka Gardęga w zlewni rzeki Osa

Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gm. Gardeja [tsm/rok]

brak danych

GMINA RYJEWO

Oczyszczalnia w Mątowskich Pastwiskach

 • Właściciel: Gmina Ryjewo, Zarządzający: Zakład Budżetowy POMEZANIA
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 2,24
 • przepustowość [m3/doba] 827,
 • obciążenie [RLM] 1 200.
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 225
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 2 305
 • sposoby oczyszczania: biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .97, CHZT 89, fosfor og. 72,15, azot og 74,73, zawiesina 92,65 .
 • Odbiornik: Struga Postolińska w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] w gm. Ryjewo 29,2

MIASTO I GMINA PRABUTY

Oczyszczalnia w Prabutach

 • Właściciel: Miasto i Gmina Prabuty; Zarządzający : PEWIK Sp. z o.o. w Prabutach
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 9,97
 • przepustowość [m3/doba] 2 000,
 • obciążenie [RLM] 13 000
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 1 000
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 6 900
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .99,49, CHZT 93,65, fosfor og. 98,77, azot og 68,11, zawiesina 98,64 .
 • Odbiornik: poprzez stawy do ziemi a następnie do jeziora Liwieniec w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] w m. i gm. Prabuty 113,5

GMINA SADLINKI

Oczyszczalnia w Sadlinkach

 • Właściciel : Gmina Sadlinki
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 1,30
 • przepustowość [m3/doba] 400,
 • obciążenie [RLM] 953
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 130
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 1480
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .98,5, CHZT 93,70, fosfor og. brak danych, azot og brak danych, zawiesina 97,91 .
 • Odbiornik: Struga Krzeszowska w zlewni rzeki Liwa
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] w gm. Sadlinki 134

GMINA KWIDZYN

Oczyszczalnia w Rakowcu

 • Właściciel: Gmina Kwidzyn, Zarządzający : Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Kwidzynie
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,72
 • przepustowość [m3/doba] 200,
 • obciążenie [RLM] 552
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 72
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 1 200
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 96,44, CHZT 94,91, fosfor og. 84,34, azot og 91.93, zawiesina 93,48
 • Odbiornik: rów melioracyjny, następnie ciek Cyganówka w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 65,7

Oczyszczalnia w Tychnowach

 • Właściciel : Gmina Kwidzyn
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,33
 • przepustowość [m3/doba] 100,
 • obciążenie [RLM] 242
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 33
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 330
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .98,35, CHZT 93,25, fosfor og. 100, azot og 21,3, zawiesina 92,63 .
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 18,25

Oczyszczalnia BIOCLERE w Brachlewie

 • Właściciel: Gmina Kwidzyn
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,08
 • przepustowość [m3/doba] 19,
 • obciążenie [RLM] 55,7
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] 7,6
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 126
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .95,69, CHZT 84,78, fosfor og. 42,86, azot og 65,15, zawiesina 53,66 .
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,4

Oczyszczalnie komunalne (przydomowe 6szt.) w Brachlewie

 • Właściciel: Gmina Kwidzyn
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,08
 • przepustowość [m3/doba] 31,88,
 • obciążenie [RLM] brak danych .
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 7,6
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 153
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .95,69, CHZT 84,78, fosfor og. 42,86, azot og 65,15, zawiesina 53,66 .
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia w Szałwinku

 • Zarządzający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PWiK w Kwidzynie
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,03
 • przepustowość [m3/doba] 30,
 • obciążenie [RLM] 18
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 3
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 159
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .94,44, CHZT 86,67, fosfor og. 66,7, azot og 66,7, zawiesina 90,83 .
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,4

Oczyszczalnia w Bronnie

 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,06
 • przepustowość [m3/doba] 10,
 • obciążenie [RLM] brak danych
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 6,2
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 256
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .brak danych, CHZT brak danych, fosfor og. brak danych, azot og brak danych, zawiesina brak danych .
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia w Nowym Dworze Kwidzyńskim

 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,19
 • przepustowość [m3/doba] 142,
 • obciążenie [RLM] 46,6
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 18,6
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 127
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .98,34, CHZT 96,13, fosfor og. brak danych, azot og brak danych, zawiesina 88,55 .
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 4,0

Oczyszczalnia w Baldramie

 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,13
 • przepustowość [m3/doba] 20,
 • obciążenie [RLM] brak danych
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 13,3
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 180
 • sposoby oczyszczania mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .brak danych, CHZT brak danych, fosfor og. brak danych, azot og brak danych, zawiesina brak danych .
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia w Gurczu

 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,04
 • przepustowość [m3/doba] 5,
 • obciążenie [RLM] brak danych
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 4
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 100
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .brak danych, CHZT brak danych, fosfor og. brak danych, azot og brak danych, zawiesina brak danych .
 • Odbiornik: kanał melioracyjny w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia MINIBLOK w Janowie

 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,02
 • przepustowość [m3/doba] 11,
 • obciążenie [RLM] 14,66
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 2
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 200 dzieci
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .93,18, CHZT 84,69, fosfor og. 80, azot og 83,78, zawiesina 79,59
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,4
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Ryjewo - 40
 • Miasto Kwidzyn - 93
 • Gmina Kwidzyn - 75,9
 • Miasto i Gmina Prabuty - ok. 80
 • Gmina Gardeja - 31,2
 • Gmina Sadlinki - 26,8
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Ryjewo - 2,27
 • Miasto i Gmina Kwidzyn - 2,08
 • Miasto i Gmina Prabuty - 3,47
 • Gmina Gardeja - brak danych
 • Gmina Sadlinki - brak danych
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych z IP - Kwidzyn S.A. i miejskich z Kwidzyna

 • lokalizacja: Kwidzyn, ul. Lotnicza 1, International Paper - Kwidzyn S.A.
 • przepustowość [m3/doba] ok. 150 000
 • Ilość dopływających ścieków do oczyszczalni średnia/maksymalna
  • w czasie pogody bezopadowej: 113 594 m3/d w tym 8 229 m3/d ścieków miejskich w tym:
  • udział ścieków przemysłowych (w stosunku do średniej ilości ścieków dopływających w czasie pogody bezopadowej) 92,8 %
 • Liczba równoważnych mieszkańców ogółem: 83 200 (dla ścieków komunalnych)
 • liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię: 37 358
 • Ilość osadów powstających na oczyszczalni w t s.m./dobę i % ich uwodnienia: ok. 18 250 tsm/rok
 • Sposób zagospodarowania odpadów: spalanie w piecu fluidalnym
 • Odbiornik - rzeka Wisła

Powiat Lęborski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia Ścieków w Lęborku

 • użytkownik: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • lokalizacja: ul. Pionierów, 84-300 Lębork
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - 70,3
 • przepustowość [m3/doba]: 7.600, max - 9.100 [m3/doba] , obciążenie [RLM] 36 709 (56,630 statystycznie)
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - poza sezonem 5 663/ w sezonie 8 170, w czasie opadów - poza sezonem 7 513/ w sezonie 26.070 m3/d, w tym udział ścieków przemysłowych (w stosunku do średniej ilości ścieków dopływających w czasie pogody bezopadowej) 18%
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 97, CHZT - 92, fosfor og - 57, azot og - 87, zawiesina - 92
 • odbiornik: rzeka Łeba, zlewnia rzeki: zlewnia Morza Bałtyckiego
  ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 547,5
 • sposób zagospodarowania osadów: do rekultywacji, składowanie - składowisko odpadów w Czarnówku (gm. Nowa Wieś Lęborska)

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Łebie

 • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Łeba" Sp. z o.o.
 • lokalizacja: Łeba, ul. Wspólna 1
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - 18,62
 • przepustowość [m3/doba]: 8.600
 • ilość mieszkańców korzystających z oczyszczalni: 50.167
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - poza sezonem - 1.500/ w sezonie - 6.620, w czasie opadów - poza sezonem - 2.500/ w sezonie - 7.040, w tym udział ścieków przemysłowych (w stosunku do średniej ilości dopływających w czasie pogody bezopadowej) - 6,7%
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 97, CHZT - 92, fosfor og - 97, azot og - 81, zawiesina - 95
 • odbiornik: rzeka Łeba, zlewnia rzeki: Morze Bałtyckie
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 1642,5
 • sposób zagospodarowania osadów: osad nadmierny usuwany jest wozem asenizacyjnym na oczyszczalnię miejską

   

Gmina Nowa Wieś Lęborska (NWL)
% ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - 3,07

Oczyszczalnia biologiczna "SEBIFIKON" z poletkiem filtracyjnym, Nowa Wieś Lęborska - Os. XXX-LECIA PRL

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - 0,23
 • ilość ścieków wpływających do oczyszczalni: 37,8 [m3/dobę]
 • ilość mieszkańców korzystających z oczyszczalni: 176
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 18,8
 • sposoby oczyszczania: biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 71, CHZT - 39, fosfor og - brak danych, azot og - brak danych, zawiesina - 88
 • odbiornik: rzeka Kiszewa, zlewnia rzeki: Kiszewa
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 2,555
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko

Oczyszczalnia Spółdzielnia Mieszkaniowa Łebie, lokalizacja: Łebień

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - 0,51
 • przepustowość [m3/doba]: 179,4, obciążenie [RLM] 470
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 41,1
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - brak danych CHZT - brak danych, fosfor og - brak danych, azot og - brak danych, zawiesina - brak danych
 • odbiornik: rów melioracyjny, zlewnia rzeki: struga Białogardzka
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: brak danych
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko

Oczyszczalnia Janowice, lokalizacja Janowice

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - 0,5
 • przepustowość [m3/doba]: 69, obciążenie [RLM] 460
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 40,0
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 58, CHZT - 56, fosfor og - 24, azot og - 8, zawiesina - 67
 • odbiornik: rzeka Łeba, zlewnia rzeki: rzeka Łeba
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: brak danych
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz do oczyszczalni w Lęborku

Oczyszczalnia Obliwice, lokalizacja Obliwice

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - 0,24
 • przepustowość [m3/doba]: 38, obciążenie [RLM]: 148
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 19,7
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - brak danych, CHZT - brak danych, fosfor og - brak danych, azot og - brak danych, zawiesina - brak danych
 • odbiornik: rzeka reknica, zlewnia rzeki: rzeka Reknica
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 1,095
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko

Oczyszczalnia Osiedle "Na Stoku", lokalizacja Nowa Wieś Lęborska

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - 0,83
 • przepustowość [m3/doba]: 78, obciążenie [RLM] 520
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 67
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - brak danych, CHZT - brak danych, fosfor og - brak danych, azot og - brak danych, zawiesina - brak danych
 • odbiornik: rzeka Kisewa, zlewnia rzeki: rzeka Kisewa
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 6,935
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalni miejskiej w Lęborku

Oczyszczalnia Osiedle Pogorszewo, lokalizacja Pogorszewo

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - 0,56
 • przepustowość [m3/doba]: 45,31, obciążenie [RLM] 384
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 45,36/ 58,97
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 80, CHZT - 81, fosfor og - 82, azot og - 66, zawiesina - 94
 • odbiornik: rów melioracyjny, zlewnia rzeki: rzeka Kisewa
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: brak danych
 • sposób zagospodarowania osadów: brak danych

Oczyszczalnia Spółdzielnia Mieszkaniowa Kębłowo Nowowiejskie, lokalizacja Kębłowo Nowiejskie

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - 0,19
 • przepustowość [m3/doba]: 30, obciążenie [RLM] 203
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 15,5
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - brak danych, CHZT - brak danych, fosfor og - brak danych, azot og - brak danych, zawiesina - brak danych
 • odbiornik: rów melioracyjny, zlewnia rzeki: rzeka Kisewa
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: brak danych
 • sposób zagospodarowania osadów: brak danych


Gmina Cewice
% ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - 7,0

Oczyszczalnia Cewice,
lokalizacja Cewice,

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - 1,73
 • przepustowość [m3/doba]: 264, obciążenie [RLM] brak danych
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej i w czasie opadów - 139/145
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 70, CHZT - 72, fosfor og - 30, azot og - 96, zawiesina - 85
 • odbiornik: rzeka Okalica, zlewnia rzeki: Okalica
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 4,015
 • sposób zagospodarowania osadów: do rekultywacji

Oczyszczalnia Łebunia, lokalizacja Łebunia

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - 0,22
 • przepustowość [m3/doba]: 38, obciążenie [RLM] brak danych
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]:w czasie pogody bezopadowej i w czasie opadów - 18/20
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - brak danych, CHZT - brak danych, fosfor og - brak danych , azot og - brak danych, zawiesina - brak danych
 • odbiornik: Rzeka Okolica, Zlewnia rzeki: Okalice
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 0,365
 • sposób zagospodarowania osadów: do rekultywacji, składowanie

Oczyszczalnia Oskowo, lokalizacja Oskowo

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - 0,25
 • przepustowość [m3/doba]: 21, obciążenie [RLM] - brak danych
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej i w czasie opadów - 20/21
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - brak danych, CHZT - brak danych, fosfor og - brak danych , azot og - brak danych, zawiesina - brak danych
 • odbiornik: rzeka Bukowina, zlewnia rzeki: Bukowina
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 0,365
 • sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja

Oczyszczalnia Maszewo, lokalizacja Maszewo

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - 0,74
 • przepustowość [m3/doba]: 245, obciążenie [RLM]- brak danych
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 60/90, w czasie opadów - 80/120
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - brak danych, CHZT - brak danych, fosfor og - brak danych , azot og - brak danych, zawiesina - brak danych
 • odbiornik: rzeka Czarny Potok, zlewnia rzeki: Okalica
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 1,46
 • sposób zagospodarowania osadów: odbiór osadów przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Oskowie

Oczyszczalnia Siemirowice, lokalizacja Siemirowice

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - 4,06
 • przepustowość [m3/doba]: 100, obciążenie [RLM] brak danych
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 327, w czasie opadów - 350
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - brak danych, CHZT - brak danych, fosfor og - brak danych , azot og - brak danych, zawiesina - brak danych
 • odbiornik: rzeka Bukowina, zlewnia rzeki: Bukowina
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 9,125
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie


Gmina Wicko
% ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - 1,01

Oczyszczalnia ścieków komunalnych Urzędu Gminy Wicko,
lokalizacja Wicko

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - 0,42
 • przepustowość [m3/doba]: 85, obciążenie [RLM] 200
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 34,0/ 75,6, w czasie opadów - 34,0/ 75,6
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 98, CHZT - 93, fosfor og - 82, azot og - 52, zawiesina - 91
 • odbiornik: rów melioracyjny, Zlewnia rzeki: Charbrowska Struga
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 47,45
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni PWK "Łeba" Sp. z o.o. w Łebie

Oczyszczalnia ścieków komunalnych Urzędu Gminy Wicko, lokalizacja Sarbsk

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - 0,42
  przepustowość [m3/doba]: 84, obciążenie [RLM] 186
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej i w czasie opadów - 34,0/44,2
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 99, CHZT - 96, fosfor og - 86, azot og - 78, zawiesina - 98
 • odbiornik: rów melioracyjny, zlewnia jeziora: Sarbsko
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 14,6
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni PWK "Łeba" Sp. z o.o. w Łebie

Oczyszczalnia AWRSP Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Handlu i Usług Rejon Mieszkaniowo - Usługowy w Potegowie Charbrowo, lokalizacja Chabrowo

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - 0,14
 • przepustowość [m3/doba]: 20, obciążenie [RLM] 122
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej i w czasie opadów - 11,5/ 35
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny - (osadnik Imhoffa)
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 37, CHZT - 20, fosfor og - 32, azot og - 63, zawiesina - 24
 • odbiornik: rzeka Charbrowska Struga, zlewnia rzeki: Łeba
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 1,825
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni PWK "Łeba" Sp. z o.o. w Łebie

Oczyszczalnia AWRSP Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Handlu i Usług Rejon Mieszkaniowo - Usługowy w Potęgowie Zdrzewno, lokalizacja Drzewno

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - 0,02
 • przepustowość [m3/doba]: 10, obciążenie [RLM] 40
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej i w czasie opadów - 2/4
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny (Osadnik Imhoffa)
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 58, CHZT - 31, fosfor og - 33, azot og - 18, zawiesina - 11
 • odbiornik: rów melioracyjny, zlewnia rzeki: Łeba
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 1,095
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni PWK "Łeba" Sp. z o.o. w Łebie
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Lębork i Miasto Łeba - 95%
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 24,1%
 • Gmina Wicko - 14,7%
 • Gmina Cewice - 69%
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Lębork - 3,12
 • Miasto Łeba - 3,0
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 1,85
 • Gmina Wicko - 2,81 
 • Gmina Cewice - 1,60
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Farm Frites Poland S.A.

 • lokalizacja: Fabryka zlokalizowana jest na południowo - wschodnim skraju miasta Lęborka przy obwodnicy Gdańsk - Słupsk. Adres: 84-300 Lębork, ul. Abrahama 13
 • przepustowość [m³/doba]: brak danych Qmax= 1400m³/d

PHU "Remix" Sp. z o.o. w Łebieńcu

 • lokalizacja: Łebieniec, gm. Wicko
 • przepustowość [m3/doba]: 13,20

Gorzelnia w Leśnicach

 • lokalizacja: Leśnice, gm. Nowa Wieś Lęborska
 • przepustowość [m³/doba]: brak danych

Powiat Malborski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia Ścieków Kałdowo - Wieś:

 • lokalizacja: Kałdowo - Wieś, gm. Malbork
 • użytkownik: Przedsiębiorstwo "Nogat"
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków - 93 %
 • przepustowość: 12 000 [m3/dobę]
 • obciążenie 66 000 [RLM]
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 6 000 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 95; CHZT - 88,8; fosfor og. - 93,0; azot og. - 91,7; zawiesina - 88,0
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Nogat w km 19+900
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 6 500 Mg/rok
 • sposób zagospodarowania osadów: osady są higienizowane i stabilizowane wapnem palonym. Po tymczasowym gromadzeniu na składowisku osadu, są wywożone i zagospodarowane przez uprawnioną firmę, wyłonioną w drodze przetargu publicznego.

Oczyszczalnia ścieków w Miłoradzu:

 • użytkownik: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu,
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków - 2 %
 • przepustowość: 235 [m3/dobę]
 • obciążenie: 2 104 - ilość mieszkańców korzystających z oczyszczalni,
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 130 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 95,0; CHZT - 88,8; fosfor og. - 93,0; azot og. -91,7; zawiesina - 88,0
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Duża Święta
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 11 t s.m./rok
 • sposób zagospodarowania osadów: osady wywożone są na składowisko odpadów w Mątowach Małych

Oczyszczalnia ścieków w Starym Polu:

 • użytkownik Gmina Stare Pole,
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków - 4 %
 • przepustowość: 500 [m3/dobę],
 • obciążenie: 2 584 - ilość mieszkańców korzystających z oczyszczalni,
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 260 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 95,5; CHZT - 92,4; fosfor og. - 74,4; azot og. -76,6; zawiesina - 98,9
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rów melioracyjny w odległości około 50 m od kanału Stary Nogat,
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 50 t s.m.
 • sposób zagospodarowania osadów: osady są składowane na trzech poletkach osadowych filtracyjnych, po procesie higienizacji i wysuszeniu są składowane na utwardzonym placu oczyszczalni i okresowo wywożone na gminne składowisko odpadów w Szaleńcu.

Oczyszczalnia osiedlowa w Lipince:

 • użytkownik: Dyrekcja Nieruchomości Rolnych; Gospodarstwo Nadzoru i Administrowania Zasobami ............. w Malborku,
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków - ok. 1 %
 • przepustowość: 155 [m3/dobę],
 • obciążenie: 50 [RLM],
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających do oczyszczalni: 52 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - bd.; CHZT - bd.; fosfor og. - bd.; azot og. - bd.; zawiesina - bd.
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: staw śródpolny, a następnie kanał Panieński,
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
 • sposób zagospodarowania osadów: osady są składowane
   

Powyżej wymieniono jedynie większe oczyszczalnie na terenie powiatu. Oprócz nich w gminie Stare Pole funkcjonuje 1 oczyszczalnia mniejsza oraz w gminie Lichnowy 8 oczyszczalni, z tego 3 należą do Agencji Nieruchomości Rolnych.

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

63,7%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Przedsiębiorstwo "Nogat" - Kałdowo Wieś - 2,89
 • Oczyszczalnia ścieków w Starym Polu - 3,01 
 • Oczyszczalnia ścieków w Miłoradzu - GZGK - 2,75
 • Oczyszczalnia ścieków w Lipince - 2,50
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Powiat Nowodworski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia ścieków w Nowym Dworze Gdańskim, lokalizacja Nowy Dwór Gdański

 • użytkownik: Spółka z o.o. "Szop" w Nowym Dworze Gdańskim
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu: 24,48 (sezon letni), 56,22 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/doba] 2 500, obciążenie [RLM] 10 900
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca śr. [m3/d] 1 400
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 95, fosfor og. 98, azot og. 96, zawiesina 93
 • odbiornik: rów melioracyjny, Kanał Panieński, Zalew Wiślany
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 10,5
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie

 

Oczyszczalnia ścieków w Stegnie, lokalizacja Stegna(obsługuje gminy: Stegna i Sztutowo)

 • użytkownik: Zakład Komunalny Związku Komunalnego "Mierzeja" w Stegnie
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu: 34,97 (sezon letni), 20,08 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/doba] 6 000, obciążenie [RLM] 3 162
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca śr. [m3/d] 2 000 (sezon letni), 500 (sezon zimowy)
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 95, CHZT 93, fosfor og. 90, azot og. 85, zawiesina 95
 • odbiornik: kanał melioracyjny "C", Zalew Wiślany
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 220
 • sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie

Oczyszczalnia ścieków w Krynicy Morskiej, lokalizacja Krynica Morska

 • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy Morskiej
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 38,46 (sezon letni), 22,09 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/doba] 5 300, obciążenie [RLM] 14 300
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca śr. [m3/d] 2 200 (sezon letni), 550 (sezon zimowy)
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 87, CHZT 86, fosfor og. 30, azot og. 68, zawiesina 90
 • odbiornik: Zalew Wiślany
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 180
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie

Oczyszczalnia ścieków w Piaskach - Krynicy Morskiej

 • użytkownik Spółka Wodno-Ściekowa w likwidacji w Piaskach-Krynicy Morskiej
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 1,75 (sezon letni), 0,80 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/doba] 150, obciążenie [RLM] 808
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca śr. [m3/d] 100 (sezon letni), 20 (sezon zimowy)
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 92, CHZT 88, fosfor og. 67, azot og. 61, zawiesina 98
 • odbiornik: Zalew Wiślany
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 36,5
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie
   

Oczyszczalnia ścieków w Ostaszewie

 • użytkownik Urząd Miasta i Gminy Ostaszewo
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 0,35 (sezon letni), 0,80 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/doba] 200, obciążenie [RLM] 183
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca śr. [m3/d] 20
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 94, fosfor og. 89, azot og. bd., zawiesina 95
 • odbiornik: Kanał Struga Ostaszewska, rzeka Linawa
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 11
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie
   
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

50,4

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

2,14 (indywidualni mieszkańcy),  4,01 (przemysł)

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

nie występują

Powiat Pucki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia Swarzewo, lokalizacja Swarzewo

 • użytkownik Spółka Wodno - Ściekowa "Swarzewo"
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 48,19 (sezon letni); 58,78 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 10 000 (sezon letni) / 5 000 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/d] - max 12 000, obciążenie [RLM] - 9 000
 • sposoby oczyszczania chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 94, CHZT 96, fosfor og. 99,9, azot og. 83, zawiesina 98
 • odbiornik: Morze Bałtyckie

GOŚ Dębogórze lokalizacja Dębogórze - wybudowania (pracuje na rzecz Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki)

 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,63 (sezon letni); 1,53 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] ok. 130 (z Gminy Kosakowo)
 • przepustowość [m3/doba] 135 000 , obciążenie [RLM] 484 028
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 95,6 fosfor og 90,3 azot og 75,8 , zawiesina 95,0
 • odbiornik - Zatoka Pucka, rejon Mechelinek

Oczyszczalnia w Jastrzębiej - Górze, lokalizacja: Jastrzębia Góra

 • użytkownik Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z o.o.
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 16,87 (sezon letni); 9,40 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 3 500 (sezon letni) / 800 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/d] 4 500 obciążenie [RLM] 33 712
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 96, fosfor og. 96, azot og. 78, zawiesina 97
 • odbiornik: Rzeka Czarna Woda

 Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Jurata - Jastarnia, ul. Mickiewicza

 • użytkownik Spółka Wodno - Ściekowa "Swarzewo"
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 14,46 (sezon letni); 7,05 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 3 000 (sezon letni) / 600 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/d] 2 905 (sezon letni) / 645 (sezon zimowy)
 • obciążenie [RLM] 30 096 (sezon letni) / 6 911 (sezon zimowy)
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,6, CHZT 97,8, fosfor og. 98,1, azot og. 90,2, zawiesina 96,0
 • odbiornik: Zatoka Gdańska

 Oczyszczalnia ścieków w Białogórze, lokalizacja - Białogóra

 • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 1,83 (sezon letni); 0,75 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 379 (sezon letni) / 64 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/doba] - 350, obciążenie [RLM] - 2 177
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 92,9; CHZT - 90,1; fosfor og. - 83,3; azot og. - 78,7; zawiesina - 93,5
 • odbiornik: Rzeka Struga Białogórska

Oczyszczalnia ścieków w Krokowej, lokalizacja - Parszczyce

 • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 2,73 (sezon letni); 3,44 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 567 (sezon letni) / 293 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/d] - 770, obciążenie [RLM] - 3 021
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 94,6; CHZT - 95,3; fosfor og. - 84,2; azot og. - 76,9; zawiesina - 81,3.
 • odbiornik: Rzeka Karwianka

Oczyszczalnia ścieków Żarnowiec, lokalizacja - Żarnowiec

 • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 3,02 (sezon letni); 2,00 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 627 (sezon letni) / 170 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/doba] - 922, obciążenie [RLM] - 1 868
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 99,6; CHZT - 98,9; fosfor og., azot og. - nie wymagane pozwoleniem wodnoprawnym; zawiesina - 97,9
 • odbiornik: Rzeka Piaśnica

Oczyszczalnia ścieków Strefa Ekonomiczna Żarnowiec, lokalizacja - Żarnowiec

 • użytkownik: Gmina Puck
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,96 (sezon letni); 2,35 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 200
 • przepustowość [m3/doba] - 650, obciążenie [RLM] - 12 233
 • sposoby oczyszczania: % redukcji ładunku: BZT5 - 99,6; CHZT - 98,9; fosfor og., azot og. - nie wymagane pozwoleniem wodnoprawnym; zawiesina - 97,9.
 • odbiornik: Rzeka Piaśnica

 Oczyszczalnia Rekowo Górne, lokalizacja Rekowo Górne

 • użytkownik: Gmina Puck
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,39 (sezon letni); 0,94 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] b.d.
 • przepustowość [m3/doba] brak danych, obciążenie [RLM] brak danych
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.
 • odbiornik: Rzeka Reda

Oczyszczalnia Darżlubie, lokalizacja Darżlubie

 • użytkownik: Gmina Puck
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 1,16 (sezon letni); 2,82 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 240
 • przepustowość [m3/doba] 242, obciążenie [RLM] 1 250
 • sposób oczyszczania biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.
 • odbiornik: Rzeka Płutnica

Oczyszczalnia Celbowo, lokalizacja Celbowo

 • użytkownik: Gmina Puck
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,14 (sezon letni); 0,35 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 30
 • przepustowość [m3/doba] 33,4 , obciążenie [RLM] 444
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.
 • odbiornik: kanał melioracyjny

Oczyszczalnia Hel, lokalizacja Hel

 • użytkownik Zespół Zakładów Obsługi Miasta Sp. z o.o. w Helu, ul. Kuracyjna 3
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 9,64 (sezon letni); 10,58 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 2 000 (sezon letni) / 900 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/doba] 1 800 m3, obciążenie [RLM] 13 130
 • sposoby oczyszczania chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 95%, CHZT 95%, zawiesina. 90%, fosfor og. 95%; azot og. 80%
 • odbiornik: Zatoka Gdańska

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

75,1%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

3,67

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Oczyszczalnia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Teren Żarnowiec

 • lokalizacja Kartoszyno
 • przepustowość 2.000 [m3/doba]

Powiat Starogardzki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia Ścieków Starogard Gdański:

 • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR WiK Sp. z o.o.
 • % ogólnej ilości cieków oczyszczanych z powiatu: 83,81%
 • przepustowość 16 000 [m3/dobę]
 • obciążenie [RLM] 70 000
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca śr. 8 789 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,4, CHZT 93,8, fosfor 89,7, azot og 89,5, zawiesina 96,0
 • odbiornik: rzeka Wierzyca
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych 1 175 tsm/rok
 • sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie i przyrodnicze wykorzystanie

Oczyszczalnia ścieków Skarszewy:

 • użytkownik: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu: 8,11%
 • przepustowość 1 630 [m3/dobę]
 • obciążenie [RLM] 15 000
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca 850 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny,
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,3, CHZT 97,7, fosfor 88, azot og 84,4, zawiesina 97,0
 • ilość wytworzonych odpadów ściekowych 170 tsm/rok
 • odbiornik: rzeka Wietcisa,
 • sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie i przyrodnicze wykorzystanie

Oczyszczalnia ścieków Zblewo:

 • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZOJAX" Jan Wildman
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 1,91%
 • przepustowość 1 260 [m3/dobę]
 • obciążenie [RLM] 3 000
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca śr. 200 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Piesienica
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych 12 tsm/rok
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie

Oczyszczalnia ścieków Skórcz:

 • przepustowość 750 [m3/dobę]
 • użytkownik: Urząd Miasta Skórcz
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 1,65%
 • obciążenie [RLM] 5 000
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca 173 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 92,3, CHZT 95,8, fosfor 89,4, azot og 83,2, zawiesina 95,4
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych 220,
 • odbiornik: rzeka Szoryca
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie

Oczyszczalnia ścieków Lubichowo:

 • użytkownik: Urząd Gminy Lubichowo
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 1,26%
 • przepustowość 260 [m3/dobę]
 • obciążenie [RLM] 2 500
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca śr. 132 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,5, CHZT 97,8, fosfor 93,2, azot og 80,1, zawiesina 97,2
 • ilośc wytworzonych osadów ściekowych 25 tsm/rok
 • odbiornik: rzeka Żelgoszczówka
 • sposób zagospodarowania osadów: brak danych

Oczyszczalnia ścieków Kokoszkowy:

 • użytkownik: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 1,20%
 • przepustowość 266 [m3/dobę]
 • obciążenie [RLM] 130
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca 126 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,24, CHZT 99,63, fosfor 78,8, azot og 89,12, zawiesina 96,27
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych 0,2 tsm/rok
 • odbiornik: rów melioracyjny
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie

Oczyszczalnia ścieków Kaliska:

 • użytkownik: Urząd Gminy Kaliska
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 0,95%
 • przepustowość 500 [m3/dobę]
 • obciążenie [RLM] 4 000
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca 100 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,2, CHZT 95,4, fosfor 93,8, azot og 96,7,zawiesina 90,7
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych 26 tsm/rok
 • odbiornik: kanał rzeki Wdy
 • sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie i przyrodnicze wykorzystanie

Oczyszczalnia ścieków Szpęgawsk:

 • użytkownik: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 0,73%
 • przepustowość 150 [m3/dobę]
 • obciążenie [RLM] 100
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca 77 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,21, CHZT 96,45, fosfor 83,77, azot og 91,60, zawiesina 98,0,
 • ilośc wytworzonych osadów ściekowych 0,2 tsm/rok
 • odbiornik: rów melioracyjny
 • sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie i przyrodnicze wykorzystanie

Oczyszczalnia ścieków Kopytkowo (w modernizacji):

 • użytkownik: Urząd Gminy Smętowo Graniczne
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 0,38%
 • przepustowość 122 [m3/dobę]
 • obciążenie [RLM] 1 420
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca śr. 40 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik rów melioracyjny
 • sposób zagospodarowania osadów: brak danych
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Zblewo - 21,5
 • Gmina Czarna Woda - 40
 • Gmina Kaliska - 20
 • miasto Skórcz - 25
 • Gmina Skórcz - 8,7
 • Gmina Lubichowo - 50
 • Gmina Smętowo Graniczne - 13,7
 • Gmina Bobowo - 0
 • Gmina Osiek - 0
 • Gmina Osieczna - 0
 • Gmina Starogard - 22
 • miasto Starogard - 85
 • Gmina Skarszewy - 5
 • Miasto Skarszewy - 80

Stopień skanalizowania w powiecie - ok. 49,6%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Zblewo - 1,56
 • Gmina Zblewo - 1,56
 • Czarna Woda (miasto) - 3,00  (ścieki odprowadzane do oczyszczalni przemysłowej)
 • Gmina Kaliska - 1,85
 • Skórcz (miasto) - 2,25
 • Starogard Gdański (miasto) - 2,72
 • Gmina Lubichowo - 2,20
 • Gmina Smętowo Graniczne - 1,55 
 • Gmina Starogard Gdański - 3,21
 • Gmina i Miasto Skarszewy - 2,51
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

 • lokalizacja Owidz, ul. Droga Owidzka 12
 • przepustowość 19 300 m3/d , zrzut do rzeki Wierzycy

Zakłady Płyt Pilśniowych "Czarna Woda" S.A. w upadłości

 • lokalizacja Czarna Woda, ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda
 • użytkownik: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (oczyszczalnia rolnicza - obszar łąk na terenie gminy Kaliska
  Czarna Woda)
 • przepustowość 8 350 m3/dobę, zrzut do rzeki Wdy, przyjmuje scieki komunalne z miasta

Powiat Sztumski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

GMINA SZTUM

Oczyszczalnia Ścieków w Sztumskim Polu
, lokalizacja Sztumskie Pole

 • użytkownik: Urząd Miasta i Gminy Sztum
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 56,17
 • przepustowość 5 500 [m3/dobę], obciążenie 61 325 [RLM]
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 3 000 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,5, CHZT b.d., fosfor og. 97., azot og. 84, zawiesina 96
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rów melioracyjny a następnie do jeziora Parleta połączonym z kanałem Kaniewskim
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 550
 • sposób zagospodarowania osadów: osad jest wywożony na komunalne składowisko odpadów w Nowej Wsi

GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE

Oczyszczalnia Ścieków w Balewie, lokalizacja Balewo - Wieś

 • użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 0,66
 • przepustowość 37 [m3/dobę], obciążenie 150 [RLM]
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 35 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, z chemicznym wspomaganiem usuwania związków fosforu
 • % redukcji ładunku: BZT5 92,3, CHZT 83,1., fosfor og. b.d.., azot og. b.d., zawiesina 86,6
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: kanał Juranda w km 35+ 483
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 1,8
 • sposób zagospodarowania osadów: przewożone do oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich
   

Oczyszczalnia Ścieków w Mikołajkach Pomorskich, lokalizacja Mikołajki Pomorskie - Wieś

 • użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 2,43
 • przepustowość 200 [m3/dobę], obciążenie 1 444 [RLM]
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 130 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 97,8, CHZT 89,8, fosfor og. b.d.., azot og. b.d., zawiesina 96,7
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: Rów Wilczewski
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 21,5
 • sposób zagospodarowania osadów: wykorzystane są do rekultywacji składowiska w Nowej Wsi
   

Oczyszczalnia Ścieków w Cieszymowie, lokalizacja Cieszymowo - Wieś

 • użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 1,22
 • przepustowość 100 [m3/dobę], obciążenie 555 [RLM]
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 65 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 b.d, CHZT b.d, fosfor og. b.d.., azot og. b.d., zawiesina b.d
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: Rów Wilczewski
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: ok. 10
 • sposób zagospodarowania osadów: przewożone do oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich

GMINA STARY TARG

Oczyszczalnia Ścieków w Mleczewie, lokalizacja Mleczewo - Wieś

 • użytkownik: Gmina Stary Targ
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 0,40
 • przepustowość 70 [m3/dobę], obciążenie 288 [RLM]
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków: 21,5 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 95, CHZT b.d, fosfor og. b.d.., azot og. b.d., zawiesina 95
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rów melioracyjny a następnie Struga Orlęcia, która po ok. 1 km łączy się z kanałem Juranda
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: ok. 3
 • sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie rolnicze lub nierolnicze np. do rekultywacji albo jeżeli niemożliwe jest wykorzystanie gospodarcze, osady deponuje się na składowisku odpadów
   

Oczyszczalnia Ścieków w Zielonkach, lokalizacja Zielonki - Wieś

 • użytkownik Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Bytowych w Zielonkach "EKOLOG"
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 2,12
 • przepustowość 200 [m3/dobę], obciążenie 803 [RLM]
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków: 113,45 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 92, fosfor og. b.d.., azot og. b.d., zawiesina 97
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Tyna w km 30+990
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 17,7
 • sposób zagospodarowania osadów: brak danych


GMINA STARY DZIERZGOŃ

Oczyszczalnia Ścieków w Przezmarku, lokalizacja Przezmark - Wieś

 • użytkownik Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 2,62
 • przepustowość 150 [m3/dobę], obciążenie 840 [RLM]
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków: 140 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 92, fosfor og. b.d.., azot og. b.d., zawiesina 97
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Stara Dzierzgonka w km 5+ 850
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: ok. 20
 • sposób zagospodarowania osadów: mineralizowany osad odpompowywany jest do lagun osadowych, tam odczekuje i wysusza się. Następnie jest przekompostowywany i podlega dezynfekcji (przesypywanie wapnem chlorowanym lub hydratyzowanym). Po około rocznym składowaniu osad wykorzystywany jest w rekultywacji terenów, w rolnictwie, do nawożenia terenów leśnych itp.


GMINA DZIERZGOŃ

Oczyszczalnia Ścieków w Dzierzgoniu, lokalizacja Dzierzgoń - miasto

 • użytkownik Regionalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 33,70
 • przepustowość 2 400 [m3/dobę], obciążenie 10 733 [RLM]
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków: 1 800 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 95, fosfor og. 77., azot og. 64, zawiesina 97
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Dzierzgoń
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 152
 • sposób zagospodarowania osadów: wywożony na składowisko komunalne
   

Oczyszczalnia Ścieków Jasna, lokalizacja Jasna - Wieś

 • użytkownik Regionalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 0,68
 • przepustowość 200 [m3/dobę], obciążenie 740 [RLM]
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków: 36,41 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., fosfor og. b.d., azot og. b.d., zawiesina b.d. 
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Balewka
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: ok. 5
 • sposób zagospodarowania osadów: osad wywożony jest na oczyszczanie ścieków w Dzierzgoniu, gdzie jest odwadniany i zagęszczany w prasie, a następnie wywożony na składowisko komunalne

   

Powyżej wymieniono jedynie większe oczyszczalnie na terenie powiatu. Oprócz nich w gminie Dzierzgoń funkcjonują jeszcze dwie oczyszczalnie w Stanowie i w Miniętych (które w perspektywie2004 r. przeznaczone są do likwidacji) oraz w gm. Stary Dzierzgoń - Przyszkolna Oczyszczalnia w Myślicach.
 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • gmina Sztum - 92
 • gmina Stary Dzierzgoń - 10,64
 • gmina Dzierzgoń - 75,3
 • gmina Mikołajki Pomorskie i gmina Stary Targ - brak danych

Stopień skanalizowania dla całego powiatu - 57,52% (bez gm. Mikołajki Pomorskie i gm. Stary Targ)

 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

2,81

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Zakład Utylizacji i Przetwarzania Odpadów

 • lokalizzacja: SNP Usznice, 82-416 Gościszewo
 • przepustowość 300 m3/d, zrzut do rzeki Nogat

Powiat Słupski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

GMINA DAMNICA

Oczyszczalnia ścieków Bobrowniki, lokalizacja Bobrowniki

 • użytkownik: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
 • przepustowość 350 [m3/doba], obciążenie 949 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 95, CHZT 93, fosfor og. 88, azot og. 64, zawiesina 99
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków - rów melioracyjny dopływ Łupawy

Oczyszczalnia ścieków Mianowice, lokalizacja Mianowice

 • użytkownik: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
 • przepustowość 50 [m3/doba], obciążenie 86 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 74, CHZT 59, fosfor og. 12, azot og. 15, zawiesina 73
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Charstnica

Oczyszczalnia ścieków Karżniczka lokalizacja Karżniczka

 • użytkownik: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
 • przepustowość 100 [m3/doba], obciążenie 264 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 97, fosfor og. 98, azot og. 78, zawiesina 99
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Charstnica

Oczyszczalnia ścieków Damnica

 • użytkownik: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
 • przepustowość 300 [m3/doba], obciążenie 1 147 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 82, CHZT 75, fosfor og. 38, azot og. 28, zawiesina 83
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Charstnica
   

Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gminie: [tsm/rok] 34,6
Sposób zagospodarowania osadów w gminie: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie
 

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

Oczyszczalnia ścieków Dębnica Kaszubska, lokalizacja Dębnica Kaszubska

 • użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej
 • przepustowość 16 000 [m3/doba], obciążenie 2 225 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 87, CHZT 96, fosfor og. 32, azot og. 48, zawiesina 94
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Skotawa

Oczyszczalnia ścieków Borzęcino, lokalizacja Borzęcino

 • użytkownik: Agencje Nieruchomości Rolnych
 • przepustowość 200 [m3/doba], obciążenie 383 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 63, CHZT 74, fosfor og. 24, azot og. 27, zawiesina 30
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - Rzeka Graniczna

Oczyszczalnia ścieków Gogolewo, lokalizacja Gogolewo

 • użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej
 • przepustowość 50 [m3/doba], obciążenie 175 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 92, CHZT 82, fosfor og. 60, azot og. 60, zawiesina 84
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - ciek Gogolewski
   

Oczyszczalnia ścieków Budowo, lokalizacja Budowo

 • użytkownik: Agencje Nieruchomości Rolnych
 • przepustowość 60 [m3/doba], obciążenie 414 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 91, CHZT 84, fosfor og. 36, azot og. 36, zawiesina 87
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rów melioracyjny dopływ Skotawy
   

Oczyszczalnia ścieków Niepoględzie, lokalizacja Niepoględzie

 • użytkownik: Agencje Nieruchomości Rolnych
 • przepustowość 20 [m3/doba], obciążenie 166 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 88, CHZT 90, fosfor og. 26, azot og. 26, zawiesina 92
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - ziemia

Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gminie: [tsm/rok] 55,4
Sposób zagospodarowania osadów w gminie: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie

GMINA GŁÓWCZYCE

Oczyszczalnia ścieków Główczyce, lokalizacja Główczyce

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych w Główczycach
 • przepustowość 257,5 [m3/doba] ,obciążenie [RLM] 933
 • % redukcji ładunku: BZT5 95 , CHZT 87 , fosfor og 87 , azot og 20 , zawiesina 95
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Pustynka

Oczyszczalnia ścieków Górzyno, lokalizacja Górzyco

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych w Główczycach
 • przepustowość [m3/doba] 24,0 obciążenie [RLM] 100
 • % redukcji ładunku: BZT5 70 , CHZT 53 , fosfor og 50 , azot og 36 , zawiesina 99
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Rzechcinka

Oczyszczalnia ścieków Stowięcino, lokalizacja Stowięcino

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych w Główczycach
 • przepustowość [m3/doba] 35,0 obciążenie [RLM] 139
 • % redukcji ładunku: BZT5 78 , CHZT 63 , fosfor og 50 , azot og 16 , zawiesina 74
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Łeba

Oczyszczalnia ścieków Pobłocie, lokalizacja Pobłocie

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych w Główczycach
 • przepustowość [m3/doba] 30,0 obciążenie [RLM] 136
 • % redukcji ładunku: BZT5 24 , CHZT 33 , fosfor og 36 , azot og 16 , zawiesina 77
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Łeba

Oczyszczalnia ścieków Żoruchowo, lokalizacja Żoruchowo

 • użytkownik: Spółdzielnia Mieszkaniowa Żoruchowo
 • przepustowość [m3/doba] 100,0 obciążenie [RLM] 86
 • % redukcji ładunku: BZT5 95 , CHZT 90 , fosfor og 75 , azot og 10 , zawiesina 76
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Brodniczka

Ilość wytworzonych osadów ściekowych: [tsm/rok] 24,1
Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie

GMINA KĘPICE

Oczyszczalnia ścieków Kępice, lokalizacja Kępice

 • użytkownik: Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach
 • przepustowość [m3/doba] 3 500,0 obciążenie [RLM] 126 000
 • % redukcji ładunku: BZT5 90 , CHZT 91 , fosfor og 68 , azot og 50 , zawiesina 85
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Wieprza

Oczyszczalnia ścieków Biesowice, lokalizacja Biesowice

 • użytkownik: Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach
 • przepustowość [m3/doba] 200,0 obciążenie [RLM] 584
 • % redukcji ładunku: BZT5 92 , CHZT 84 , fosfor og 44 , azot og 54 , zawiesina 84
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Wieprza

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 226,1
Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Obłężu

GMINA KOBYLNICA

Oczyszczalnia ścieków Sycewice, lokalizacja Sycewice

 • użytkownik: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sycewicach
 • przepustowość [m3/doba] 400,0 obciążenie [RLM] 1 832
 • % redukcji ładunku: BZT5 93 , CHZT 85 , fosfor og 57 , azot og 46 , zawiesina 93
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: ciek Sycewicki

Oczyszczalnia ścieków Kwakowo, lokalizacja Kwakowo

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o
 • przepustowość [m3/doba] 100,0 obciążenie [RLM] 341
 • % redukcji ładunku: BZT5 79 , CHZT 74 , fosfor og 72 , azot og 60 , zawiesina 95
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Kwacza

Oczyszczalnia ścieków Dobrzęcino, lokalizacja Dobrzęcino

 • użytkownik: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sycewicach
 • przepustowość [m3/doba] 33,0 obciążenie [RLM] 129
 • % redukcji ładunku: BZT5 86 , CHZT 85 , fosfor og 50 , azot og 44 , zawiesina 96
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Ścięgnica

Oczyszczalnia ścieków Zajączkowo, lokalizacja Zajączkowo

 • użytkownik: Zakład Instalacji Sanitarnych, Grzewczych i Gazowych "VIRAX" w Kobylnicy
 • przepustowość [m3/doba] 33,0 obciążenie [RLM] 372
 • % redukcji ładunku: BZT5 67 , CHZT 68 , fosfor og 59 , azot og 10 , zawiesina 53
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: Struga Zajączkowska

Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gminie [tsm/rok] 125,5
Sposób zagospodarowania osadów w gminie: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie

GMINA POTĘGOWO

Oczyszczalnia ścieków Grapice, lokalizacja Grapice

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 50,0 obciążenie [RLM] 250
 • % redukcji ładunku: BZT5 92 , CHZT 81 , fosfor og 70 , azot og 39 , zawiesina 98
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Darżynka

Oczyszczalnia ścieków Grąbkowo, lokalizacja Grąbkowo

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 33,0 obciążenie [RLM] 94
 • % redukcji ładunku: BZT5 92 , CHZT 91 , fosfor og 60 , azot og 27 , zawiesina 92
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Łupawa

Oczyszczalnia ścieków Karżnica, lokalizacja Karżnica

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 50,0 obciążenie [RLM] 128
 • % redukcji ładunku: BZT5 90 , CHZT 87 , fosfor og 73 , azot og 56 , zawiesina 90
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Rębowa

Oczyszczalnia ścieków Łupawa, lokalizacja Łupawa

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 130,0 obciążenie [RLM] 498
 • % redukcji ładunku: BZT5 91 , CHZT 91 , fosfor og 75 , azot og 60 , zawiesina 97
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Łupawa

Oczyszczalnia ścieków Malczkowo, lokalizacja Malczkowo

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 60,0 obciążenie [RLM] 232
 • % redukcji ładunku: BZT5 63 , CHZT 53 , fosfor og 36 , azot og 19 , zawiesina 93
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Łupawa

Oczyszczalnia ścieków Nieckowo, lokalizacja Nieckowo

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 72,0 obciążenie [RLM] 60
 • % redukcji ładunku: BZT5 98 , CHZT 87 , fosfor og 28 , azot og 49 , zawiesina 93
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: Struga Czerwieniecka

Oczyszczalnia ścieków Potęgowo - Darżyno, lokalizacja Potęgowo - Darżyno

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 400,0 obciążenie [RLM] 962
 • % redukcji ładunku: BZT5 96 , CHZT 88 , fosfor og 86 , azot og 69 , zawiesina 98
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: Struga Darżyńska

 Oczyszczalnia ścieków Rzechcino, lokalizacja Rzechcino

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 72,0 obciążenie [RLM] 151
 • % redukcji ładunku: BZT5 92 , CHZT 91 , fosfor og 77 , azot og 55 , zawiesina 95
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Rzechcianka

Oczyszczalnia ścieków Skórowo, lokalizacja Skórowo

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 53,0 obciążenie [RLM] 101
 • % redukcji ładunku: BZT5 93 , CHZT 95 , fosfor og 82 , azot og 73 , zawiesina 93
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: Struga Czerwieniecka

Oczyszczalnia ścieków Warcimino, lokalizacja Warcimino

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 35,0 obciążenie [RLM] 101
 • % redukcji ładunku: BZT5 98 , CHZT 95 , fosfor og 90 , azot og 86 , zawiesina 97
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Pogorzelica

Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gminie [tsm/rok] 29,9
Sposób zagospodarowania osadów w gminie: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy

GMINA SŁUPSK

Oczyszczalnia ścieków Bruskowo Wielkie, lokalizacja Bruskowo Wielkie

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 200,0 obciążenie [RLM] 942
 • % redukcji ładunku: BZT5 99 , CHZT 97 , fosfor og 74 , azot og 79 , zawiesina 90
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Moszczeniczka

 

Oczyszczalnia ścieków Bierkowo, lokalizacja Bierkowo

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 50,0 obciążenie [RLM] 300
 • % redukcji ładunku: BZT5 99 , CHZT 95 , fosfor og 66 , azot og 63 , zawiesina 94
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rów melioracyjny - dopływ rzeki Basienicy

Oczyszczalnia ścieków Rędzikowo, lokalizacja Rędzikowo

 • użytkownik: Garnizonowa Administracja Mieszkań w Rędzikowie
 • przepustowość [m3/doba] 1 200,0 obciążenie [RLM] 1 370
 • % redukcji ładunku: BZT5 95 , CHZT 96 , fosfor og 93 , azot og 93 , zawiesina 97
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Glaźna

Oczyszczalnia ścieków Jezierzyce, lokalizacja Jezierzyce

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 200,0 obciążenie [RLM] 816
 • % redukcji ładunku: BZT5 80 , CHZT 82 , fosfor og 37 , azot og 27 , zawiesina 81
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rów melioracyjny

Oczyszczalnia ścieków Lubuczewo , lokalizacja Lubuczewo

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 50,0 obciążenie [RLM] 292
 • % redukcji ładunku: BZT5 82 , CHZT 85 , fosfor og 40 , azot og 23 , zawiesina 94
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rów melioracyjny - dopływ Cieku Lubuczewskiego

Oczyszczalnia ścieków Wiklino, lokalizacja Wiklino

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 24,0 obciążenie [RLM] 200
 • % redukcji ładunku: BZT5 99 , CHZT 96 , fosfor og 27 , azot og 89 , zawiesina 99
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Brodniczka

Oczyszczalnia ścieków Kukowo , lokalizacja Kukowo

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 24,0 obciążenie [RLM] 158
 • % redukcji ładunku: BZT5 92 , CHZT 88 , fosfor og 54 , azot og 45 , zawiesina 89
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: ziemia

Oczyszczalnia ścieków Rogawica, lokalizacja Rogawica

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 47,5 obciążenie [RLM] 200
 • % redukcji ładunku: BZT5 83 , CHZT 81 , fosfor og 43 , azot og 23 , zawiesina 83
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rów melioracyjny

Oczyszczalnia ścieków Grąsino, lokalizacja Grąsino

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 50,0 obciążenie [RLM] 375
 • % redukcji ładunku: BZT5 72 , CHZT 57 , fosfor og 0 , azot og 0 , zawiesina 71
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Glaźna

Oczyszczalnia ścieków Wieszyno, lokalizacja Wieszyno

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 24,0 obciążenie [RLM] 225
 • % redukcji ładunku: BZT5 93 , CHZT 94 , fosfor og 29 , azot og 20 , zawiesina 93
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rów melioracyjny - dopływ rzeki Glaźnej

Oczyszczalnia ścieków Krępa Słupska, lokalizacja Krępa Słupska

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 100,0 obciążenie [RLM] 342
 • % redukcji ładunku: BZT5 76 , CHZT 85 , fosfor og 6 , azot og 20 , zawiesina 82
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Glaźna

Oczyszczalnia ścieków Bukówka, lokalizacja Bukówka

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 50,0 obciążenie [RLM] 283
 • % redukcji ładunku: BZT5 98 , CHZT 96 , fosfor og 79 , azot og 80 , zawiesina 89
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rów melioracyjny - dopływ Rzeki Słupi

Oczyszczalnia ścieków Jezierzyce SHR, lokalizacja Jezierzyce SHR

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 144,0 obciążenie [RLM] 275
 • % redukcji ładunku: BZT5 90 , CHZT 82 , fosfor og 36 , azot og 27 , zawiesina 84
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Glaźna

Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gminie [tsm/rok] 3,65
Sposób zagospodarowania osadów w gminie: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie

GMINA SMOŁDZINO

Oczyszczalnia ścieków Smołdzino, lokalizacja Smołdzino

 • użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie
 • przepustowość [m3/doba] 100,0 obciążenie [RLM] 676
 • % redukcji ładunku: BZT5 92 , CHZT 80 , fosfor og 55 , azot og 56 , zawiesina 88
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Łupawa

Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gminie [tsm/rok] 3,65
Sposób zagospodarowania osadów w gminie: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie

GMINA USTKA

Oczyszczalnia ścieków Rowy, lokalizacja Rowy

 • użytkownik: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa Sp. z o.o.
 • przepustowość [m3/doba] 3 500,0 obciążenie [RLM] 11 080
 • % redukcji ładunku: BZT5 96 , CHZT 92 , fosfor og 85 , azot og 73 , zawiesina 89
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Łupawa

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 93,7
Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie
 

GMINA MIEJSKA USTKA

Oczyszczalnia ścieków Ustka, lokalizacja Ustka

 • użytkownik: Wodociągi Ustka Sp. z o.o. w Ustce
 • przepustowość [m3/doba] 10 000,0 obciążenie [RLM] 38 020
 • % redukcji ładunku: BZT5 98 , CHZT 94 , fosfor og 89 , azot og 87 , zawiesina 87
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: Rzeka Słupia

Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gminie[tsm/rok] 3 911
Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Damnica - 57
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 52
 • Gmina Główczyce - 40
 • Gmina Kępice - 53
 • Gmina Kobylnica - 60
 • Gmina Potęgowo - 45,2
 • Gmina Słupsk - 83
 • Gmina Smołdzino - 22
 • Gmina Ustka - 51
 • Gmina Miejska Ustka - 96
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Damnica - 2,30
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 2,46
 • Gmina Główczyce - 1,45
 • Gmina Kępice - 1,96
 • Gmina Kobylnica - 2,45 
 • Gmina Potęgowo - 3,03
 • Gmina Słupsk - 2,45
 • Gmina Smołdzino - 2,13
 • Gmina Ustka - 2,90
 • Gmina Miejska Ustka - 2,12

 

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Oczyszczalnia Zakładu Mleczarskiego "LACPOL" Sp. z.o.o.

 • lokalizacja Kobylnica, ul. Profesora Poznańskiego 1
 • przepustowość 1 750 [m3/doba]

Powiat Tczewski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia Ścieków Swarożyn, lokalizacja Swarożyn

 • użytkownik: ENERGOAGVA S.C Tczew
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: projektowa 660,obciążenie [RLM]: 2 684
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d]: 161
 • sposoby oczyszczania : chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,3, CHZT 94,7, fosfor og.79,3, azot og 88,4, zawiesina 93,0
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Swarożynka
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych(tsm/rok) - 33,12
 • Sposób zagospodarowania osadów: dostawa do ZWiK Tczew celem przerobu

Oczyszczalnia Ścieków Turze, lokalizacja Turze

 • użytkownik: ENERGOAGVA S.C. Tczew
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: projektowa 400, obciążenie: [RLM] 1 800
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d]: 120
 • sposoby oczyszczania: chemiczny , biologiczny , mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5.97,3, CHZT 90,0, fosfor og.84,7, azot og 84,7, zawiesina 98,3
 • odbiornik oczyszczania ścieków: Damaszka
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 11,88
 • Sposób zagospodarowania osadów dostawa do ZWiK Tczew celem przerobu


Oczyszczalnia Ścieków Szpęgawa, lokalizacja Szpęgawa.

 • użytkownik: ENERGOAGVA S.C. Tczew
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 55, obciążenie [RLM]: 500
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d]: brak danych
 • sposoby oczyszczania chemiczny , biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5.98,4, CHZT 84,8, fosfor og.72,2, azot og 65,0, zawiesina 90,9
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: Rów Młyński
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) - 1,08
 • Sposób zagospodarowania osadów: magazynowanie na poletkach

Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Pelplin ul. Gen. Maczka

 • użytkownik: PELKOM Sp. z o. o w Pelplinie ul. Starogardzka 12
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: projektowa 3 200, obciążenie [RLM]: 9 517
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d]: 1 374
 • sposoby oczyszczania : chemiczny , biologiczny , mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5.99,2, CHZT 98,3, fosfor og.96,1, azot og 93,0, zawiesina 98,3
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Wierzyca
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 589
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów


Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, lokalizacja Tczew

 • użytkownik: Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tczewie
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: projektowa 24 000, obciążenie projektowe[RLM]: 109 730, rzeczywiste[RLM]: 216 000
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d]: 11 005
 • sposoby oczyszczania chemiczny , biologiczny , mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5.99, CHZT 93, fosfor og.96, azot og. 84, zawiesina 94
 • odbiornik: rzeka Wisła
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 1 135
 • Sposób zagospodarowania osadów kompostowanie

Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Gniew

 • użytkownik: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gniewie
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: projektowa 1 100, obciążenie [RLM]: 18 000
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d]: 1 115
 • sposoby oczyszczania : chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5.30, CHZT 17, fosfor og.12, azot og 19, zawiesina 39
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Wisła
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 7
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na terenie oczyszczalni


Oczyszczalnia Ścieków Majewo, lokalizacja Majewo

 • Użytkownik: Urząd Gminy Morzeszczyn
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 120, obciążenie [RLM]: 820
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d]: brak danych
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5.88, CHZT 77, fosfor og.74, azot og 40, zawiesina 89
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: Struga Lipiogórska
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 2
 • Sposób zagospodarowania osadów: utylizacja


Oczyszczalnia Ścieków Morzeszczyn, lokalizacja Morzeszczyn

 • Użytkownik: Urząd Gminy Morzeszczyn
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: brak danych
 • przepustowość rzeczywista [m3/doba]: 71, obciążenie [RLM]: 1 500
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d]: brak danych
 • sposoby oczyszczania : chemiczny , biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5.86, CHZT 80, fosfor og.86, azot og 65, zawiesina 86
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka - Janka
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 11
 • Sposób zagospodarowania osadów: utylizacja

Oczyszczalnia Ścieków Subkowy, lokalizacja Subkowy (przy szkole podstawowej)

 • Użytkownik: ENERGOAGVA S.C. Tczew
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: brak danych
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d]: brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 14,2 - obecnie (24,4 - po zakończeniu inwestycji), obciążenie [RLM]: 1 500
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny , mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 18, CHZT 56, fosfor og. 34,5, azot og 78, zawiesina 24
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: Struga Subkowska
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 0,01
 • Sposób zagospodarowania osadów: brak danych
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Tczew - 95
 • Gmina Tczew - 39,87
 • Gmina Gniew - 37,37
 • Gmina Pelplin - 28
 • Gmina Morzeszczyn - 52
 • Gmina Subkowy - 1
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Tczew - 2,09
 • Gmina Tczew - 2,35
 • Gmina Gniew - 1,50
 • Gmina Pelplin - 1,19
 • Gmina Morzeszczyn - 2,00
 • Gmina Subkowy - 2,40
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • nie występują

Powiat Wejherowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia Ścieków "Dębogórze" lokalizacja: gmina Kosakowo, powiat pucki

 • ilość oczyszczanych ścieków z powiatu: (gminy miejskie) Wejherowo - 4 224 m3/d, Reda - 2408 m3/d, Rumia - 3 024 m3/d
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 86,47
 • Instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków :
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, ul. Witomińska 21.

Oczyszczalnia Ścieków w Gniewinie lokalizacja: Gniewino

 • przepustowość: 800 m3/d, obciążenie: 6 500 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczno-mechaniczny z podwyższonym usuwaniem biogenów
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu: 4,36
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 98,8 %, CHZT - 97,3 %, fosfor og. - 94,1 %, azot og. - 89,1 %, zawiesina - 90,8 %
 • Instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków :
  Gminny Zakład Komunalny i Ochrony Środowiska w Gniewinie z/s w Nadolu, 84-250 Gniewino
 • ilość odbieranych ścieków: 487 m³/d - 100 % całkowitej ilości ścieków ujętych w sieć kanalizacyjna w gminie.
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 91,3
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: rz. Bychowska Struga poprzez rów melioracyjny R-15

Oczyszczalnia Ścieków w Luzinie lokalizacja: Luzino, ul. Polna

 • przepustowość: 650 m3/d, obciążenie: 2 800 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu: 3,35
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 98,6 %, CHZT - 93 %, fosfor og. - 76,2 %, azot og. - 86,5 %, zawiesina - 90,8 %
 • Instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków :
  Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino
 • ilość odbieranych ścieków: średnio 374,3 m³/d, 100 % całkowitej ilości ścieków ujętych w sieć kanalizacyjna w gminie.
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 18,3
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie i rolnicze wykorzystanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: rz. Bolszewka

Oczyszczalnia Ścieków w Bożympolu Wielkim lokalizacja: Bożepole Wielkie, gm. Łęczyce

 • przepustowość: 410 m3/d, obciążenie: 2 050 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczno-mechaniczny
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu: 1,61
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 95,5 %, CHZT - 88,7 %, fosfor og. - 81,8 %, azot og. - 54,7 %, zawiesina - 92,4 %.
 • Instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków :
  Nazwa firmy: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie, 84-218 Łęczyce
 • ilość odbieranych ścieków: 180 m³/d - 100 % całkowitej ilości ścieków ujętych w sieć kanalizacyjna w gminie.
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 51,1
 • Sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie przyrodnicze
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: rz. Łeba

Oczyszczalnia Ścieków w Nadolu lokalizacja: Nadole, gm.Gniewino

 • przepustowość: 560 m3/d, obciążenie: 1 065 [RLM]
 • sposoby oczyszczania biologiczno-mechaniczny z podwyższonym usuwaniem biogenów
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu: 1,27
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 98,3 %, CHZT - 96,6 %, fosfor og. - 94,4 %, azot og. - 78,9 %, zawiesina - 97,1 %
 • Instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków :
  Gminny Zakład Komunalny i Ochrony Środowiska w Gniewinie z/s w Nadolu, 84-250 Gniewino
 • ilość odbieranych ścieków : 142 m³/d - j.w.
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 14,6
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: Jezioro Żarnowieckie

Oczyszczalnia Ścieków w Tłuczewie lokalizacja: Tłuczewo, gm. Linia

 • przepustowość: 300 m3/d, obciążenie: 510 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczno-mechaniczny
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu: 1,07
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 94,1 %, CHZT - 85,5 %, fosfor og. - 66,7 %, azot og. - 66 %, zawiesina - 89,3 %
 • Instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków :
  Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia
 • ilość odbieranych ścieków - średnio 120 m³/d , 100 % całkowitej ilości ścieków komunalnych ujętych w systemy kanalizacyjne.
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 19,8
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: rz. Łeba

Oczyszczalnia Ścieków w Choczewie lokalizacja: Choczewo, ul. I Osadników

 • przepustowość: 800 m3/d, obciążenie: 1 000 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczno-mechaniczny
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu: 0,98
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 85 %, CHZT - 20,7 %
 • Instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków :
  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie, ul. Pierwszych Osadników 21, 84-210 Choczewo
 • ilość odbieranych ścieków: średnio 109,6 m³/d, 100 % całkowitej ilości ścieków ujętych w sieć kanalizacyjna w gminie.
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 26,6
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: Struga Choczewska - rz. Chełst

 

Oczyszczalnia Ścieków w Kielnie lokalizacja: Kielno, gm. Szemud

 • przepustowość: 220 m3/d, obciążenie: 683 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczno-mechaniczny
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu: 0,88
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 91 %, CHZT - 91,4 %, fosfor og. - 89,5 %, azot og. - 74,3 %, zawiesina - 94,8 %
 • Instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków :
  Nazwa firmy: Gmina Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
 • ilość odbieranych ścieków: 98 m³/d - 100 % całkowitej ilości ścieków ujętych w sieć kanalizacyjna w gminie.
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 32,9
 • Sposób zagospodarowania osadów: rolnicze wykorzystanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: rz. Mulk


Ilość odbieranych ścieków w powiecie: 11 166,9 m³/d

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Wejherowo - 85
 • Rumia - 80
 • Reda - 89
 • Gniewino i Strzebielinek - 75
 • Luzino 43,4
 • Bożepole Wielkie i Strzebielino - 46,3
 • Nadole i Czymanowo - 100
 • Linia - 92,8
 • Choczewo - 74
 • Kielno, Warzno i Rębiska - 64,6
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Gniewino - 2,53
 • Gmina Luzino - 2,34
 • Gmina Łęczyce - 2,60
 • Gmina Linia (oczyszczalnia Tłuczewo) - 2,25
 • Gmina Choczewo - 3,50
 • Gmina Szemud (oczyszczalnia Kielno) - 2,0
 • miasta: Wejherowo, Reda, Rumia - 2,96
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Zakładowa biologiczna oczyszczalnia ścieków

 • lokalizacja: teren zakładu Klose - Gościcińska Fabryka Mebli Sp. z o.o., Gościcino, ul. Fabryczna 1
 • przepustowość: brak danych [m³/dobę]

Sopot

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne
 • Gdańsk Wschód lokalizacja Gdańsk
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

100%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

2,26

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
 • SAUR Neptun Gdańsk
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Słupsk

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

(zobacz: oczyszczalnie ścieków) Oczyszczalnia Ścieków lokalizacja Słupsk ul. Sportowa

 • użytkownik: "Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o.
 • przepustowość [m3/doba] 40 000, obciążenie [RLM] 180 000
 • ilość odbieranych ścieków [m3/d]: 27 000 (z m. Słupsk, z gm. Słupsk i części gm. Kobylnicy)
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,7, CHZT 96,3, fosfor og 93,4, azot og 80,7, zawiesina 96,5
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2 300
 • sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie 1 200 tsm/rok i składowanie 1 100 tsm/rok
 • odbiornik: rzeka Słupia
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

100%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • do 01.07.2003 - 2,56 
 • od 01.07.2003 - 2,96
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
 • brak
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • brak
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002