Gdańsk

Tereny zabudowane

brak danych

Lasy

brak danych

Użytki rolne

brak danych

Nieużytki

brak danych

Wody

brak danych

Inne

brak danych

Gdynia

Tereny zabudowane

41,66 km2 - 30,75 %

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 16,19 km2
 • przemysłowe: 3,90 km2
 • inne: 2,63 km2
Lasy

62,01 km2 - 45,8 %

w tym:

 • lasy państwowe: 55,6 km2
 • lasy prywatne: 15,6 km2
 • lasy komunalne: 4,9 km2
Użytki rolne

24,38 km2 - 18%

Nieużytki

1 km2 - 0,75%

Wody

2,49 km2 - 1,8 %

Inne

3,96 km2 - 29 %

 • w tym w zieleni urządzonej [ha] - 183,63

Powiat Bytowski

Tereny zabudowane

50,93 km2 - 2,32 %

w tym tereny:
 • mieszkaniowe: 3,40 km2
 • przemysłowe: 1,14 km2
 • inne: 46,39 km2

 

Lasy
1 152,38 km252,60 %
 
w tym:
 • lasy państwowe: 1 046,97 km2 
 • lasy prywatne: 105,08 km2 
 • lasy komunalne: 1,33 km2
Użytki rolne

851,31 km2 - 38,82%

Nieużytki

62,64 km2 - 2,86%

Wody

64,7 km2 - 2,95 %

Inne
9,85 km2 - 0,45 %
 •  w tym w zieleni urządzonej w mieście Bytów - 183,63 ha

Powiat Chojnicki

Tereny zabudowane

35,77 km2 - 2,62%

w tym tereny:

 • mieszkaniowe 4,8 km20,35%
 • przemysłowe 1,07 km0,08%
 • inne 29,9 km2 - 2,2%
Lasy

712,68 km252,2%

w tym:

 • państwowe - 597,44 km2 - 43,8%
 • prywatne - 110,11 km2 - 8,01%
 • inne - 5,13 km2  - 0,4%
Użytki rolne

523,33 km2 - 38,4%

Nieużytki

27,54 km2 - 2,01%

Wody

2,37 km2 -  0,17%

Inne
 • SUMA: 1 364,01km2 - 100,00% w tym w miastach - stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] m. Chojnice 97,25 ha ( parki, skwery )

Powiat Człuchowski

Tereny zabudowane

5,81 km0,37%

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 3,54 km2
 • przemysłowe: 0,84 km2
 • inne: 1,43 km2
Lasy

772,65 km2 - 49,1%

w tym:

 • lasy państwowe: 763,99 km2
 • lasy prywatne: 5,94 km2
 • lasy komunalne: 0,70 km2

 

Użytki rolne

677,73 km2 - 43,1%

Nieużytki

35,37 km2 - 2,25%

Wody

30,26 km2 - 1,9%

Inne

52,18 km3,3%

 • wielkość terenów zieleni urządzonej w Człuchowie

Powiat Gdański

Tereny zabudowane

około 7,5%

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: brak danych
 • przemysłowe: brak danych
 • inne: brak danych
Lasy

około 30,66%

w tym:

 • lasy państwowe: brak danych
 • lasy prywatne: brak danych
 • lasy komunalne: brak danych
Użytki rolne

około 66%

Nieużytki

około 3-4 %

Wody

około 4,5 %

Inne

brak danych

Powiat Kartuski

Tereny zabudowane

brak danych

Lasy

brak danych

Użytki rolne

brak danych

Nieużytki

brak danych

Wody

brak danych

Inne

brak danych

Powiat Kościerski

Tereny zabudowane

brak danych

Lasy

brak danych

Użytki rolne

brak danych

Nieużytki

brak danych

Wody

brak danych

Inne

brak danych

Powiat Kwidzynski

Tereny zabudowane

56,7 km2 6,8%

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: brak danych 
 • przemysłowe: brak danych
 • inne: brak danych
Lasy

180,9 km2 -  21,69 %

w tym:

 • lasy państwowe 173,67 km2
 • lasy prywatne 7,06 km2
 • lasy komunalne 0,17 km2
Użytki rolne

530 km2 - 63,55 %

Nieużytki

18,3 km22,19 %

Wody

38,4 km24,6 %

Inne

9,7 km2 - 1,16 %

Powiat Lęborski

Tereny zabudowane

8,08 km2 - 1,11 %

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 5,06 km2
 • przemysłowe: 1,54 km2
 • inne: 1,48 km2
Lasy

276,21 km2 - 39,58 %

w tym:

 • lasy państwowe: 269,7 km2
 • lasy prywatne: 4,98 km2
 • lasy komunalne: 1,53 km2
Użytki rolne

341,72 km2 - 48,87 %

 

Nieużytki

14,87 km2 - 2,05%

Wody

27,33 km2 - 3,87 %

Inne

31,98 km2 - 5,52 %

Powiat Malborski

Tereny zabudowane

8,35 km2 (1,7 % ogólnej powierzchni powiatu)

w tym tereny:

 •  mieszkaniowe: 5,04 km2 - 60,3 %
 • przemysłowe: 1,47 km- 17,6 %
 • inne: 1,84 km2 - 22,1 %
Lasy

9,37 km2 (1,9 % ogólnej powierzchni powiatu)

 w tym:

 •  lasy państwowe: 9,16 km2 - 97,8%
 • lasy prywatne: 0,14 km2 - 1,5%
 • lasy komunalne: 0,07 km2 - 0,7%
Użytki rolne

421,52 km2 - 85,21 %

Nieużytki

3,57 km2 - 0,72 %

Wody

11,99 km2 - 2,42 %

Inne

39,83 km2 - 8,05 %

Powiat Nowodworski

Tereny zabudowane

6,24 km2 - 0,96%

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 3,97 km2
 • przemysłowe: 0,19 km2
 • inne: 2,08 km2

 

Lasy

53,01 km2 - 8,12 %

w tym:

 • lasy państwowe: 54,42 km2
 • lasy prywatne: 0,35 km2
 • lasy komunalne: 0,24 km2
Użytki rolne

378,15 km2 - 57,93 %

Nieużytki

12,55 km2 - 1,92 %

Wody

135,11 km2 - 20,70 %

 

Inne

67,69 km2 - 10,37 %

Powiat Pucki

Tereny zabudowane

42,75 km2 - 7,32 %

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 15,50 km2 - 2.68%
 • przemysłowe: 4,49 km2 - 0,7%
 • inne: 22,76 km2 - 3,94%
Lasy

180,95 km2 - 31,48

Użytki rolne

314,25 km2 - 54,4 %

Nieużytki

23,13 km2 - 4 %

Wody

8,07 km2 - 1,4 %

Inne

8,16 km2 - 1,4 %

Powiat Starogardzki

Tereny zabudowane

 30.4 km2.26 %

w tym:

 • mieszkaniowe: 25.30 km
 • przemysłowe: 2.22 km
 • inne: 2.88 km
Lasy

578,68 km243.00 %

w tym:

 • lasy państwowe: 490 km2
 • lasy prywatne: 88 km2
 • lasy komunalne: 0,68 km2
Użytki rolne

650 km243.32%

Nieużytki

25 km21.86 %

Wody

33 km22,45 %

Inne

28,2 km22,10 %

Powiat Sztumski

Tereny zabudowane

30,77 km2 - 4,22 %

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: brak danych
 • przemysłowe: brak danych 
Lasy

123,07 km2 - 16,87 %

w tym:

 • lasy państwowe: 114,62 km2
 • lasy prywatne: 7,41 km2
 • lasy komunalne: 1 km2
Użytki rolne

547,65 km2 - 75,07 %

Nieużytki

brak danych

Wody

12,01 km2 - 1,65 %

Inne

16,06 km2 - 2,20 %

Powiat Słupski

Tereny zabudowane

13,7 km2 - 0,59 %

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 9,4 km2
 • przemysłowe: 2,7 km2
 • inne: 1,6 km2
Lasy

828,0 km2 – 35,93 %

w tym:

 • lasy państwowe: 818,25 km2
 • lasy prywatne: 8,4 km2
 • lasy komunalne: 1,5 km2
Użytki rolne

1 199,41 km251,94 %

Nieużytki

71,43 km23,10 %

Wody

102,28 km24,44 %

Inne

91,89 km2 - 3,99 %

Powiat Tczewski

Tereny zabudowane

7,72 km2 - 1,11 %

 w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 4,49 km2
 • przemysłowe: 1,00 km2
 • inne: 2,23 km2
Lasy

110,47 km2 - 15,83 %

w tym:

 • lasy państwowe: 98,81 km2
 • lasy prywatne: 11,66 km2
 • lasy komunalne: brak danych
Użytki rolne

520,23 km2 - 74,53%

Nieużytki

13,91 km2 - 1,99 %

Wody

20,98 km2 - 3,01 %

Inne

24,69 km2 - 3,54 %

Powiat Wejherowski

Tereny zabudowane
69,93 km2 - 5,45%
 
w tym:
 • mieszkaniowe: 10,69 km2
 • przemysłowe: 1,62 km2
inne:
 • tereny komunikacyjne: 37,63 km2
 • tereny zabudowane: 2,17 km2
Lasy
561,37 km2 - 43,77%

w tym:

 • lasy państwowe: 492,13 km2
 • lasy prywatne: 65,83 km2
 • lasy komunalne: 2,18 km2

 

Użytki rolne

587,66 km2 - 45,82%

Nieużytki

23,86 km2 - 1,86%

Wody
28,30 km2 - 2,21%
 
Inne

11,48 km2 - 0,90%

Sopot

Tereny zabudowane

6,79 km2 - 39,22 %

 w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 2,45 km2
 • przemysłowe: 0,03 km2
 • inne: 4,31 km2
Lasy

9,34 km2 - 54 %

w tym:

 • lasy państwowe: 7,28 km2
 • lasy prywatne: 0,01 km2
 • lasy komunalne: 2,05 km2
Użytki rolne

0,68 km2 - 3,92 %

Nieużytki

0,24 km2 - 1,37 %

Wody

0,03 km2 - 0,17 %

Inne

0,23 km2 - 1,32 %

Słupsk

Tereny zabudowane

9,7 km2 - 22,47%

w tym tereny:

 • mieszkaniowe  4,28 km2
 • przemysłowe  2,51 km2
 • inne               2,91 km2
Lasy

5,77 km2 - 13,37%

w tym:

 • lasy państwowe: 3,38 km2
 • lasy prywatne: 0 km2
 • lasy komunalne: 1,93 km2
Użytki rolne

16,52 km2 - 38,29%

Nieużytki

0,48 km2 - 1,12 %

Wody

0,29 km2 - 0,67 %

Inne

10,39 km2 - 24,08 %

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002