Gdańsk

Nazwa powiatu
Gdańsk
Obszar (km²)

261,96

Liczba mieszkańców

45 9072

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • brak
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

78 725

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

303 002

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

77 345

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

2 907

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

55 315

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

22 588

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet


Dochody ogółem 1 295 663 637
   
w tym dochody własne: 1 223 334 258

Aktualne władze powiatu
 • Prezydent Miasta Gdańska: Paweł Adamowicz
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Bogdan Oleszek

Gdynia

Nazwa powiatu

Gdynia

Obszar (km²)

135,1

Liczba mieszkańców

253 324 

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gdynia

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

44 630

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

165 986

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

42 708

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

508

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

29 990

Liczba rolników

brak danych

 

Liczba bezrobotnych

9 834

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

 

Budżet

Dochody ogółem  
Plan: 514 625 436 zł
Wykonane:  509 993 807 zł
   
w tym dochody własne  
Plan: 338 529 725 zł
Wykonane: 334 440 810 zł

Aktualne władze powiatu

 

 • Starosta: Wojciech Szczurek
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Stanisław Szwabski

   

Powiat Bytowski

Nazwa powiatu

Bytowski

Obszar (km²)

2 192,07

Liczba mieszkańców

76 207

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Borzytuchom2 745
Miasto i Gmina Bytów23 500
Gmina Czarna Dąbrówka5 715
Gmina Kołczygłowy4 251
Gmina Lipnica4 820
Miasto i Gmina Miastko20 802
Gmina Parchowo3 482
Gmina Studzienice3 263
Gmina Trzebielino3 827
Gmina Tuchomie3 802

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

23 485

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

41 545

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

10 062

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

62

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

3 969

Liczba rolników

5 108 

Liczba bezrobotnych

11 877

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

15

Budżet

brak danych

Aktualne władze powiatu

brak danych

Powiat Chojnicki

Nazwa powiatu

Chojnicki

Obszar (km²)

1 364,21

Liczba mieszkańców

91 400 

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Miasto Chojnice - 40 434
 • Gmina Chojnice - 15 872
 • Gmina Brusy - 13 601
 • Gmina Czersk - 20 806
 • Gmina Konarzyny - 2 200

 

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

25 960

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

54 200

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

11 240

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

141

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

5 260

Liczba rolników

4 913

Liczba bezrobotnych

9 376

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

50

Budżet

Dochody ogółem 47 356 663 zł
   
w tym dochody własne 9 600 754 zł

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Marek Buza
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Regina Szymańska

Powiat Człuchowski

Nazwa powiatu

Człuchowski

Obszar (km²)

1 571,48

Liczba mieszkańców

57 048

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Miejska Człuchów14 661 
Wiejska Człuchów10 146
Debrzno9 392
Czarne9 373
Przechlewo6 196
Rzeczenica3 748
Koczała3 532

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

16 467

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

35 811

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

6 555

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

262

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

3 454

Liczba rolników

9 488

Liczba bezrobotnych

8 340

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem 40,6 mln
   
w tym dochody własne 6,6 mln zł

Aktualne władze powiatu
 • Starosta - Aleksander Gappa
 • Przewodniczący Rady Powiatu - Eugeniusz Dmytryszyn

   

   

Powiat Gdański

Nazwa powiatu

Gdański

Obszar (km²)

793,17 

Liczba mieszkańców

82 297

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Miasto Pruszcz Gdański

23 028
Gmina Przywidz5 285
Gmina Pszczółki7 438
Gmina Cedry Wielkie6 215
Gmina Pruszcz Gdański15 963
Gmina Suchy Dąb3 893
Gmina Trąbki Wielkie9 204
Gmina Kolbudy11 271

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

22 796 

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

50 965

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

8 806

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

102

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

9 176

Liczba rolników

6 277

Liczba bezrobotnych

5 500

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem 23 714 614,50 zł
   
w tym dochody własne 10 329 563,5 zł

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Bogdan Dombrowski
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Janusz Podciborski

 

 

Powiat Kartuski

Nazwa powiatu

Kartuski

Obszar (km²)

1 121

Liczba mieszkańców

106 875

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

brak danych

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

31 479

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

63 877

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

11 699

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

7

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

533

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

7301

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

brak danych

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Janina Kwiecień
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Edmund Kwidziński

   

Powiat Kościerski

Nazwa powiatu

Kościerski

Obszar (km²)

1165,68

Liczba mieszkańców

66608

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

brak danych

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

17 673

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

40581

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

8 139

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

23

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

318

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

5985

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

brak danych

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Grzegorz Cyrzan
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Ryszard Senger

Powiat Kwidzynski

Nazwa powiatu

Kwidzynski

Obszar (km²)

834

Liczba mieszkańców

80 657 

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Ryjewo  

5 755
 Gmina Kwidzyn 10 104
 Gmina Sadlinki5 491
Miasto i Gmina Prabuty        13 132
 Miasto Kwidzyn

37 927  

 Gmina Gardeja8 248

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

21 224

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

49 751

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

8 934

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

450

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

6 284

Liczba rolników

3 945

Liczba bezrobotnych

8 837

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem 54 247 982 zł
   
w tym dochody własne 14 168 150 zł

Aktualne władze powiatu

 

 • Starosta: Leszek Czarnobaj
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Jerzy Godzik

   

   

Powiat Lęborski

Nazwa powiatu

Lęborski   

Obszar (km²)

 

706 ,02

Liczba mieszkańców

63 606

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Lębork

  36 957
Gmina Miejska Łeba   3 855
Gmina Cewice          7 198
Gmina Nowa Wieś Lęborska   12 301
Gmina Wicko          5 617

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

15 880

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

40 050

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

7 676

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

395

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

7 481

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

7 483

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem  42 787 634 zł 
   
w tym dochody własne  10 168 898 zł 

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Witold Piórkowski
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Danuta Mikołajczyk

   

   

Powiat Malborski

Nazwa powiatu

Malborski

Obszar (km²)

494,23

Liczba mieszkańców

63 129 

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Miasto Malbork

  
Miasto i Gmina Nowy Staw   
Gmina Malbork              
Gmina Miłoradz                
Gmina Lichnowy        
Gmina Stare Pole  

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

14 241

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

40 286

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

8 602

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

517

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

4 916 

Liczba rolników

2 028

Liczba bezrobotnych

7 503

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

 Dochody ogółem 40 608 321
   
 w tym dochody własne 4 360 190 zł
   

Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

3 481 543 zł
 Subwencje ogólne z budżetu państwa 25 205 432 zł
 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa  7 561 156 zł

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Waldemar Konopka
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Mirosław Czapla

   

   

Powiat Nowodworski

Nazwa powiatu
Obszar (km²)

653

Liczba mieszkańców

36 727

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański

18 499
 Miasto Krynica Morska1 290
 Gmina Ostaszewo3 383    
 Gmina Stegna9 852
 Gmina Sztutowo3 763

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

8 354

 

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

22 859

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

5 514

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

145

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

3 060

Liczba rolników

1 982

Liczba bezrobotnych

6 326

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem 20 517 371 zł
   
w tym dochody własne 2 755 273  zł

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Mirosław Molski
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Eugeniusz Wyrzykowski

   

   

Powiat Pucki

Nazwa powiatu

Pucki

Obszar (km²)

557

Liczba mieszkańców

72 256

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Puck

20 617
Gmina Krokowa10 082
Gmina Kosakowo 6 564 
Miasto Hel           4 511
Miasto Władysławowo15 009 
Miasto Jastarnia3 972
Miasto Puck11 505 

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

19 900

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

43 700

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

7 900

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

159

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

9 166

Liczba rolników

2 395

Liczba bezrobotnych

5 700

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem 35 344 234 zł
   
w tym dochody własne 9 542 000 zł

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Artur Jabłoński
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Mirosław Busz

   

Powiat Starogardzki

Nazwa powiatu

Starogardzki

Obszar (km²)

1 345

Liczba mieszkańców

121 397

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Bobowo

2 884 
Miasto Czarna Woda3 483 
Gmina Kaliska   5 036 
Gmina Lubichowo     5 732 
Gmina Osieczna            2 990 
Gmina Osiek  2 481 
Gmina Skarszewy   13 556 
Miasto Skórcz    3 543 
Gmina Skórcz4 659
Gmina Smętowo Graniczne5 113
Miasto Starogard Gdański48 710
Gmina Starogard Gdański12 597
Gmina Zblewo10 500

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

 

30 870

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

75 212

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

15 315

 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

1 554

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

7 064

Liczba rolników

4 388

Liczba bezrobotnych

13 482

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

ok. 2

Budżet

Dochody ogółem 62 441 033 zł
   
w tym dochody własne 8 258 367 zł

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Sławomir Neumann
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Wiesław Brzoskowski

   

Powiat Sztumski

Nazwa powiatu

Powiat sztumski

Obszar (km²)

731 

Liczba mieszkańców

43 839

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Sztum 

18 649
Gmina Dzierzgoń 9 944 
Gmina Stary Dzierzgoń                   4 455
Gmina Stary Targ              6 806
Gmina Mikołajki Pomorskie             3 985

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

11 563

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

25 728

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

7 752

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

176

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

2 634

Liczba rolników

1 966

Liczba bezrobotnych
Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem 68 175 080
   
w tym dochody własne 5 207 554 zł

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Zbigniew Zwolenkiewicz
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Zygmunt Steinborn

Powiat Słupski

Nazwa powiatu
Obszar (km²)

2304,24

Liczba mieszkańców

93 700

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Damnica

6 200   
Gmina Dębnica Kaszubska9 200      
Gmina Główczyce         9 700         
Gmina Kępice                    9 800 
Gmina Kobylnica             9 700    
Gmina Potęgowo7 200
Gmina Słupsk   13 800   
Gmina Smołdzino         3 700
Gmina Ustka 7 300
Miasto Ustka 16 800

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

24 305

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

56 931

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

10 551

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

235

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

7 277

Liczba rolników

54 138

Liczba bezrobotnych

13 380

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem 44 300 000
   
w tym dochody własne 11 000 000

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Zdzisław Kołodziejski
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Janusz Grzybowski

   

Powiat Tczewski

Nazwa powiatu

Tczewski

Obszar (km²)

698

Liczba mieszkańców

112 414

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Miasto Tczew

60 153 
Gmina Tczew 11 062
Gmina Morzeszczyn          3 814      
Gmina i Miasto Pelplin        16 556
Miasto i Gmina Gniew15 640          
Gmina Subkowy5 147

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

27 010

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

71 219

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

14 185

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

52

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

brak danych

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

10 765

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

95

Budżet

Dochody:  
planowane 63 662 672 zł
wykonane  64 603 211 zł
   
w tym dochody własne:  
planowane 7 638 609 zł
wykonane 8 349 485 zł

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Marek Modrzejewski
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Stanisław Ackerman

   

Powiat Wejherowski

Nazwa powiatu

Wejherowski

Obszar (km²)

1280

Liczba mieszkańców

176 030

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Miasta Wejherowo 

46 995
Gmina Miasta Reda   17 505
Gmina Miasta Rumia              43 102 
Gmina Choczewo                 5 835
Gmina Gniewino              6 700
Gmina Linia 5 736 
Gmina Luzino   11 749
Gmina Łęczyce       11 255 
Gmina Szemud11 363
Gmina Wejherowo15 247

 

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

48 519

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

107 942

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

19 026

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

339

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

13 849

Liczba rolników
Liczba bezrobotnych

12 250 

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem 68 555 854 zł
   
w tym dochody własne 7 539 190 zł

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Józef Reszke
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Kazimierz Bistroń 

Sopot

Nazwa powiatu

Sopot

Obszar (km²)

17,26

Liczba mieszkańców

39 587

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • brak
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

5 740

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

24 653

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

9 194

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

378

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

6 933

Liczba rolników
 • brak
Liczba bezrobotnych

1 512

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu
Budżet

Dochody ogółem 140 468 190 zł
   
w tym dochody własne 105 717 127 zł

Aktualne władze powiatu
 • Prezydent: Jacek Karnowski
 • Przewodniczący Rady Miasta: Wieczesław Augustniak

   

Słupsk

Nazwa powiatu
Obszar (km²)

43,15

Liczba mieszkańców

98 757 

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Miejska Słupsk

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

18 620  

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

65 527 

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

14 610 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

862

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

13 460

Liczba rolników
 • utrzymanie ludności w rolnictwie 463,
 • w tym w swoim gospodarstwie rolnym 203
Liczba bezrobotnych

10 318  

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Wydatki 287 547 450 zł
   
w tym dochody własne 130 273 050 zł

Aktualne władze powiatu
 • Starosta - Prezydent: Maciej Kobyliński
 • Przewodniczący Rady Powiatu – Rady Miejskiej Słupsk: Anna Bogucka-Skowrońska
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002