Gdańsk

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

brak danych

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

brak danych

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

brak danych

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

brak danych

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

brak danych

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

brak danych

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

brak danych

Gdynia

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcia komunalne - wody powierzchniowe: brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 12 642 447,50
  • uj. Sieradzka  - 1 443 821
  • uj. Źródło Marii – 875 183
  • uj. Kolibki – 1 317 600
  • uj. Jana z Kolna – 16 241
  • uj. Wiczlino – 2 857 690
  • uj. Wiczlino Wieś – 23 775
  • uj. Orłowo - zlikwidowane
  • uj. Reda II – 6 200 672
  • uj. Rumia – 2 421 277
 • studnie indywidualne: około 10 000 m³/rok
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne: około 4 000 000 m³/rok
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe: brak

 

 

 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

121,6

 • w tym gospodarstwa domowe 99,0
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

 

 • do celów komunalnych: 34 636,84
 • do celów przemysłowych: 4 678

   

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • ogółem 97,9 %
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych: 100%
 • parametrów bakteriologicznych: 100%

   

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PEWIK Sp zo.o.

 • wielkość produkcji (sprzedaż wody): 16 675 w tys.m³
 • % całkowitego zaopatrzenia: 100

Powiat Bytowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcia komunalne - wody powierzchniowe: 0,1%
 • ujęcia komunalne - wody podziemne: 91,7%
 • studnie indywidualne: 8,0%
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne: 0,2%
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe: brak

Gmina Borzytuchom:

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 96%
 • studnie indywidualne 4%
Miasto i Gmina Bytów:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 98%
 • studnie indywidualne 2%
Gmina Czarna Dąbrówka:
 • ujęcie komunalne -wody powierzchniowe 1%
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 91%
 • studnie indywidualne 8%
Gmina Kołczygłowy:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 100%
Gmina Lipnica:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 63%
 • studnie indywidualne 30%
Miasto i Gmina Miastko:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 95%
 • studnie indywidualne 5%
Gmina Parchowo:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 75%
 • studnie indywidualne 25%
Gmina Studzienice:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 80%
 • studnie indywidualne 15%
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne 5%
Gmina Trzebielino:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 80%
 • studnie indywidualne 20%
Gmina Tuchomie:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 97,2%
 • studnie indywidualne 2,8%
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

ogółem w powiecie - 96,5

 • Gmina Borzytuchom - 74
 • Miasto i Gmina Bytów - 126
 • Gmina Czarna Dąbrówka - 70
 • Gmina Kołczygłowy – 80  
 • Gmina Lipnica - 100
 • Miasto i Gmina Miastko - 88
 • Gmina Parchowo - 58
 • Gmina Studzienice - 90
 • Gmina Trzebielino - 80
 • Gmina Tuchomie - 66,9
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
do celów komunalnych:
 • ogółem w powiecie - 6 719
 • Gmina Borzytuchom - 199
 • Miasto i Gmina Bytów - 3 009
 • Gmina Czarna Dąbrówka - 366
 • Gmina Kołczygłowy - 445
 • Gmina Lipnica - 273
 • Miasto i Gmina Miastko - 1 475
 • Gmina Parchowo - 209
 • Gmina Studzienice - 245
 • Gmina Trzebielino - 236
 • Gmina Tuchomie - 262
do celów przemysłowych:
 • ogółem w powiecie - 346
 • Gmina Czarna Dąbrówka - 1
 • Gmina Kołczygłowy - 40
 • Miasto i Gmina Miastko - 301
 • Gmina Studzienice - 4
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

Powiat bytowski ( ogółem ) stopień zwodociągowania: 88,3 %

 • Borzytuchom - 96 %
 • Bytów - 98 %
 • Czarna Dąbrówka - 91 %
 • Kołczygłowy - 99,8%
 • Lipnica - 63 %
 • Miastko - 95 %
 • Studzienice - 85 %
 • Trzebielino - 80 %
 • Tuchomie - 93 %
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Borzytuchom - 1,54
 • Bytów - 1,66
 • Czarna Dąbrówka - 1,50 
 • Kołczygłowy  - 1,81 
 • Lipnica - 1,39
 • Miastko - 1,46
 • Studzienice - 1,36
 • Trzebielino - 1,84
 • Tuchomie - 1,42
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Borzytuchom

 • parametrów fizykochemicznych 99,9 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Bytów

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Czarna Dąbrówka

 • parametrów fizykochemicznych 99 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Kołczygłowy

 • parametrów fizykochemicznych 83 %
 • parametrów bakteriologicznych 91 %

Lipnica

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Miastko

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Studzienice

 • parametrów fizykochemicznych 90%
 • parametrów bakteriologicznych 98 %

Trzebielino

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Tuchomie

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
Zakład Usług Wodnych w Słupku 76-200 Słupsk ul. Szczecińska 86
 • zaopatruje Gminę Borzytuchom
 • wielkość produkcji średnio 199 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 2,8 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. 77-100 Bytów ul. Mickiewicza 1
 • zaopatruje Miasto i Gminę Bytów
 • wielkość produkcji średnio 2 828 m³/d
 • 94% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 40 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Zakład Usług dla Potrzeb Rolnictwa ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk
 • zaopatruje Gminę Czarna Dąbrówka
 • wielkość produkcji średnio 335 m³/d
 • 80,2 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 4,7 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Agencja Nieruchomości Rolnych
 • zaopatruje Gminę Czarna Dąbrówka
 • wielkość produkcji średnio 32,5 m³/d
 • 7,8 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 0,5 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Zakład Usług Wodnych, 76-200 Słupsk ul. Szczecińska 78
 • zaopatruje Gminę Kołczygłowy
 • wielkość produkcji średnio 500 m³/d
 • 99,6 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 6,3 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Urząd Gminy w Lipnicy
 • zaopatruje Gminę Lipnica
 • wielkość produkcji średnio 300 m³/d
 • 63% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 4,2 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku
 • zaopatruje Gminę Miastko
 • wielkość produkcji średnio 1 775 m³/d
 • 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 25,1 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Urząd Gminy w Parchowie
 • zaopatruje Gminę Parchowo 
 • wielkość produkcji średnio 272 m³/d
 • 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 3,8 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Urząd Gminy Studzienice
 • zaopatruje Gminę Studzienice 
 • wielkość produkcji średnio 230 m³/d
 • 80% całkowitego zaopatrzenia Gminy Studzienice
 • 3,3 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
"PREFABET" Osława Dąbrowa
 • zaopatruje Gminę Studzienice
 • wielkość produkcji średnio 7 m³/d
 • 5% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 0,1 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Zakład Usług Wodnych w Słupku 76 - 200 Słupsk ul. Szczecińska 86
 • zaopatruje Gminę Trzebielino
 • wielkość produkcji średnio 378 m³/d
 • 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 5,4 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Urząd Gminy Tuchomie
 • zaopatruje Gminę Tuchomie
 • wielkość produkcji średnio 3,24 m³/d  
 • 1,2 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 0,1 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Usługi Wodociągowe Rekowski Erwin
 • zaopatruje Gminę Tuchomie 
 • wielkość produkcji średnio 34,52 m³/d
 • 12,83 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 0,5 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Usługi Wodociągowe Irena Redo
 • zaopatruje Gminę Tuchomie
 • wielkość produkcji śr 213,2 m³/d
 • 79,25 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 3,0 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Konserwacja Wodociągu i Sprzedaż Wody J.H. Wirkus
 • zaopatruje Gminę Tuchomie 
 • wielkość produkcji średnio 18,08 m³/d
 • 6,72 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 0,3 % całkowitego zaopatrzenia powiatu

Powiat Chojnicki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne - wody powierzchniowe

 • Gmina Czersk - brak
 • Gmina Chojnice - brak
 • Gmina Brusy - brak
 • Gmina Konarzyny -brak
 • Miasto Chojnice - brak

ujęcie komunalne - wody podziemne

 • Gmina Czersk - 91%
 • Gmina Chojnice - 100%
 • Gmina Brusy - 86%
 • Gmina Konarzyny - 95%
 • Miasto Chojnice - 100%

studnie indywidualne

 • Gmina Czersk - 9%
 • Gmina Chojnice - brak
 • Gmina Brusy - 14%
 • Gmina Konarzyny -5%
 • Miasto Chojnice - brak

 

 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne - brak
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe- brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Chojnice: 3,3 m3 obliczone 259 
 • Gmina Czersk: 40 
 • Gmina Brusy: 80 
 • Gmina Konarzyny: 104 
 • Miasto Chojnice: brak danych 
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych: 

 • gm. Chojnice:   3 940
 • gm. Czersk:  1 180
 • gm. Brusy:  802,7
 • gm. Konarzyny:   240
 • Misto Chojnice: brak danych

do celów przemysłowych: 

 • gm. Chojnice:   534
 • gm. Czersk:  95
 • gm. Brusy:   25
 • gm. Konarzyny:   46
 • Miasto Chojnice: brak danych
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • gm. Chojnice: 96
 • gm. Czersk:  72%
 • gm. Brusy:  86%
 • gm. Konarzyny:  brak danych
 • Miasto Chojnice: 100%

   

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 •  gm. Chojnice: 1,94
 • gm. Czersk:  1,54
 • gm. Brusy:  1,42
 • gm. Konarzyny:  1,35

   

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych

 • Gmina Czersk - 100%
 • Gmina Chojnice - 100%
 • Gmina. Brusy - 97,7%
 • Gmina Konarzyny - 100%
 • Miasto Chojnice - 100%

parametrów bakteriologicznych

 • Gmina Czersk - 100%
 • Gmina Chojnice - 100%
 • Gmina. Brusy - 100%
 • Gmina Konarzyny - 100%
 • Miasto Chojnice - 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Czersk
 • zaopatruje Gmina Czersk
 • wielkość produkcji średnio 621,539 m3/d
 • całkowitego zaopatrzenia gminy - brak danych
 • całkowitego zaopatrzenia powiatu - brak danych

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

 • zaopatruje Gmina Chojnice
 • wielkość produkcji średnio 1,200  m3/d
 • całkowitego zaopatrzenia gminy - brak danych
 • całkowitego zaopatrzenia powiatu - brak danych

Zakład Gospodarki Komunalnej

 • zaopatruje Gmina Brusy
 • wielkość produkcji średnio 1,090 m3/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • całkowitego zaopatrzenia powiatu - brak danych

Brak danych zakładu

 • zaopatruje Gmina Konarzyny
 • wielkość produkcji średnio 285 m3/d
 • 88% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • całkowitego zaopatrzenia powiatu - brak danych

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.

 • zaopatruje Miasto Chojnice
 • wielkość produkcji średnio - brak danych
 • całkowitego zaopatrzenia gminy - brak danych
 • całkowitego zaopatrzenia powiatu - brak danych

Powiat Człuchowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

- ujęcie komunalne – wody podziemne

 

Miasto (M)

Miasto – Gmina (MG)

Gmina (G)

Pobór wody

m3/rok  m3/d

% mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej

MG.Czarne

199 938       548

98,8/47,7

M. Człuchów

702 000     1923

100

G. Człuchów

314 842       863

100

MG. Debrzno

540 000     1479

99,0

G. Koczała

182 300       499

71,0

G. Przechlewo

216 800      594

89,9

G. Rzeczenica

256 095     702

100

Razem

2 411 975 

6608

 

- studnie indywidualne

Miasto (M)

Miasto – Gmina (MG)

Gmina (G)

Studnie indywidualne

szt.

MG.Czarne

44

G. Człuchów

224

MG. Debrzno

21

G. Koczała

271

G. Przechlewo

19

 

- ujęcia przemysłowe – wody podziemne

Miasto (M)

Miasto – Gmina (MG)

Gmina (G)

Pobór wody

m3/rok

MG.Czarne

97 000

M. Człuchów

44 000

G. Człuchów

14 200

MG. Debrzno

18 000

G. Koczała

35 348

G. Przechlewo

28 000

Razem                                   

236 548    tj 648m3/d

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

115

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych – 8 311
 • do celów przemysłowych - 648
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • 54 577 mieszkańców tj. 95,6
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Człuchów – 1,34
 • Gmina Człuchów – 1,62
 • Miasto i Gmina Czarne – 2,48
 • Miasto i Gmina Debrzno – 1,64
 • Gmina Koczała – 1,37
 • Gmina Przechlewo – 1,34
 • Gmina Rzeczenica – 2,04
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych – 100 %
 • parametrów bakteriologicznych – 100 %

 

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Miasto i Gmina Czarne

 • Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne spółka z o.o. w Czarnem;
 • wielkość produkcji śr. 938,23 m3/d w r. 83,5 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Wyczechy;
 • wielkość produkcji śr. 82,02 m3/d w r. 7,3 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemieniewo;
 • wielkość produkcji śr. 103,38 m3/d w r. 9,2 % całkowitego zaopatrzenia gminy
   

Miasto Człuchów  

 • Przedsiębiorstwo Komunalne sp.z o.o. w Człuchowie;
 • wielkość produkcji śr. 2 001 m3/d w r. 93 % całkowitego zaopatrzenia miasta
   

Gmina Człuchów 

 • Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie;
 • wielkość produkcji śr. 841,2 m3/d w r. 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
   

Miasto i Gmina Debrzno 

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
 • wielkość produkcji śr. 1 632 m3/d w r. 94,3 % całkowitego zaopatrzenia gminy
   

Gmina Koczała  

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale;
 • wielkość produkcji śr. 300 m3/d w r. 81 % całkowitego zaopatrzenia gminy
   

Gmina Przechlewo      

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie;
 • wielkość produkcji śr. 602 m3/d w r. 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
   

Gmina Rzeczenica      

 • Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Rzeczenica w Rzeczenicy;
 • wielkość produkcji śr. 293,76 m3/d w r. 31 %całkowitego zaopatrzenia gminy
   

Powiat Gdański

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • Gmina Cedry Wielkie - 11 ujęć wody podziemnej
 • Gmina Kolbudy - 10 ujęć wody podziemnej, 1 ujęcie wody powierzchniowej Straszyn - dostarcza wodę dla wsi Jankowo i Kowale
 • Gmina Pszczółki - 6 ujęć wody podziemnej, około 20 studni indywidualnych
 • Gmina Pruszcz Gdański - 6 ujęć wody podziemnej zaspokajające 30% potrzeb, 70 % wody dostarczana jest spoza terenu gminy
 • Miasto Pruszcz Gdański - 3 ujęcia wody podziemnej, liczne ujęcia zakładowe i studnie publiczne
 • Gmina Przywidz - 12 ujęć wody podziemnej
 • Gmina Suchy Dąb - 3 ujęcia wody podziemnej
 • Gmina Trąbki Wielkie - 36 ujęć wody podziemnej

ujęcie komunalne - wody powierzchniowe:

 • poniżej 1% całkowitego zapotrzebowania na wodę (wsie Jankowo i Kowale)

ujęcie komunalne - wody podziemne:

 • około 96% całkowitego zapotrzebowania:

studnie indywidualne:

 • około 3%
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

90,5

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

7 082

 • do celów komunalnych: brak danych
 • do celów przemysłowych: brak danych
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

około 96 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • miasto Pruszcz Gdański – 2,08   
 • gm. Pruszcz Gdański – 2,08
 • gm. Kolbudy – 1,75
 • gm. Przywidz – 1,60
 • gm. Trabki Wielkie – 1,75
 • gm.Cedry Wielkie – 1,84 
 • gm. Suchy Dąb – 1,50
 • gm. Pszczółki – 1,88  
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych: Ilość wody, spełniającej normy, waha się w granicach od 70 do 100%, w gminach Cedry Wielkie i Suchy Dąb w wodzie występują ponadnormatywne ilości fluoru (wszystkie ujęcia z wyjątkiem ujęcia w Kiezmarku i Wocławach)
 • parametrów bakteriologicznych: 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Miasto i Gmina Pruszcz Gd.

 • Spółka Wodna „PRUSZCZ”
 • wielkość produkcji śr w 3 200 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 46,3% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Przywidz

 • Urząd Gminy Przywidz
 • wielkość produkcji śr w 350 m³/d
 • 90,5% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 5,1% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Pszczółki

 • Urząd Gminy Pszczółki
 • wielkość produkcji śr w 900 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 13% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Cedry Wlkie

 • ”WEMA” S.C. Pszczółki
 • wielkość produkcji śr w 551 m³/d 
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 8% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Such Dąb

 • Urząd Gminy Suchy Dąb
 • wielkość produkcji śr w 340 m³/d
 • 98% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 4,9% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Trąbki Wlk.

 • Urząd Gminy Trąbki Wielkie
 • wielkość produkcji śr w 700 m³/d
 • 92% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 10,1% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Kolbudy

 • ”REKNICA” Sp. z o.o.
 • wielkość produkcji śr w 870 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 12,6% całkowitego zaopatrzenia w powiecie,
   

 

Powiat Kartuski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

brak danych

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

123

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

brak danych

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

85,53%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

2,04

 • Gmina Kartuzy: 2,21   
 • Gmina Somonino: 1,98
 • Gmina Stężyca: 1,82    
 • Gmina Przodkowo: 1,75  
 • Gmina Chmielno: 2,35   
 • Gmina Sierakowice: 1,85
 • Gmina Sulęczyno: 2,0   
 • Gmina Żukowo: 2,01 

2,41 (dla podmiotów gospodarczych) 

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

brak danych

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

brak danych

Powiat Kościerski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

brak danych

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

brak danych

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

brak danych

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

brak danych

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

brak danych

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

brak danych

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

brak danych

Powiat Kwidzynski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

 

 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe: brak 
 • ujęcie komunalne - wody podziemne:
  • Miasto Kwidzyn i Gmina Kwidzyn
  • Miasto i Gmina Prabuty - 99%
  • Gmina Gardeja - 100%
  • Gmina Sadlinki - 71%
  • Gmina Ryjewo - 87%
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe:
  • występują - 115 000 m3/d
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne
  • brak danych o ogólnym zużyciu

   

   

   

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Miasto i Gmina Kwidzyn – 105,9    
 • Miasto i Gmina Prabuty – 73,69     
 • Gmina Ryjewo - 46,7    
 • Gmina Gardeja - 67,42            
 • Gmina Sadlinki -  21,2   
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych:

 • Gmina Gardeja - 554,4
 • Gmina Ryjewo - 331,16 
 • Gmina Sadlinki - 166,6

do celów przemysłowych: brak danych

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto i Gmina Kwidzyn - 2,34 
 • Miasto i Gmina Prabuty - 2,13 
 • Gmina Ryjewo - 2,05  
 • Gmina Gardeja - 2,06  
 • Gmina Sadlinki - 2,11 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

 

 • parametrów fizykochemicznych - 100
 • parametrów bakteriologicznych - 100

   

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Miasto i Gmina Kwidyzn

 • Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne Sp z.o.o. ul.Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn
 • wielkość produkcji śr w 6 756 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 70,91% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Gardeja

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei
 • wielkość produkcji śr w 525 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 5,51% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Sadlinki

 • Zakład Usług Wielobranżowych, Tadeusz Kawka, Sadlinki ul. Grudziądzka 13
 • wielkość produkcji śr w 397 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 4,17% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Ryjewo

 • Zakład Budżetowy "Pomezania" Ryjewo ul. Lipowa 1
 • wielkość produkcji śr w 220 m³/d
 • 72,4% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 2,31% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Miasto i Gmina Prabuty

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa "PEWiK" Sp. z.o.o. Prabuty  ul.Kwidzyńska 15
 • wielkość produkcji śr w 1 541 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 16,18% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Ryjewo

 • Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacjne Sp. z.o.o. Kwidzyń ul.Sportowa 29
 • wielkość produkcji śr w 88 m³/d
 • 26,6% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 0,92% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Powiat Lęborski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcia komunalne - wody powierzchniowe: brak
 • ujęcia komunalne - wody podziemne: dane z r. 2004
  • Miasto Lębork - 95%
  • Miasto Łeba - 100%
  • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 100%
  • Gmina Wicko – w 2005 r. 99,2 % mieszkańców
  • Gmina Cewice - 91% 
 • studnie indywidualne:
  • Miasto Lębork - brak danych
  • Miasto Łeba - brak danych
  • Gmina Nowa Wieś Lęborska - brak
  • Gmina Wicko – w 2005 r. 0,6 % mieszkańców
  • Gmina Cewice – 9 %
 • ujęcia przemysłowe - wody poziemne
  • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 1 ujęcie
  • Gmina Wicko - 1 ujęcie, zaopatruje również mieszkańców
  • pozostałe gminy - brak danych
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe: brak
   
 • Zbiorcze zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi powiatu odbywa się z ujęć wody zlokalizowanych w poszczególnych wsiach zasilających lokalne wodociągi zbiorowe. Część wsi połączonych jest wodociągami grupowymi. W części wsi nadal zaopatrzenie w wodę odbywa się z indywidualnych studni (wierconych i kopanych).
 • Zaopatrzenie miasta Łeby odbywa się z ujęć zlokalizowanych na terenie gminy Wicko (w miejscowościach Nowęcin i Łebieniec). Zaopatrzenie Lęborka odbywa się z ujęcia zlokalizowanego w mieście (Dolina Łeby) oraz z ujęcia zlokalizowanego na terenie gminy Cewice (w miejscowości Okalice).
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • gmina Lębork - 120
 • gmina Miejska Łeba - 76
 • gmina Cewice - 100 
 • gmina Nowa Wieś Lęborska - 101
 • gmina Wicko - 100
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych:

 • gmina Lębork – 4 435    
 • Miasto Łeba – 3 100
 • gmina Cewice – 301     
 • gmina Nowa Wieś Lęborska – 6 350
 • gmina Wicko – 510  

do celów przemysłowych:

 • Miasto Lębork - brak danych
 • Miasto Łeba - 0
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 0
 • Gmina Wicko - 32
 • Gmina Cewice - 26
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Lębork - 95%
 • Miasto Łeba - 99%
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska (NWL) - 97%
 • Gmina Wicko - 83%
 • Gmina Cewice - 93%
   

Stopień zwodociągowania w gminie w powiecie - 94%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Lębork - 1,51
 • Miasto Łeba - 1,31
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska (NWL) - 1,68 i 1,64
 • Gmina Wicko - 1,59 i 1,91
 • Gmina Cewice - 1,55
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych:

 • Gmina Wicko - 51%
 • Miasto Lębork - 100%
 • Miasto Łeba - 100%
 • Gmina Cewice - 94%
 • Gmina NWL - brak danych

parametrów bakteriologicznych:

 • Gmina Wicko - 100%
 • Miasto Lębork - 100%
 • Miasto Łeba - 100%
 • Gmina Cewice - 100%
 • Gmina NWL - brak danych
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Nowa Wieś Lęborska

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Młynarska 10
 • wielkość produkcji śr w 5 875 m³/d
 • 90% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 30,95% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Nowa Wieś Lęborska

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2
 • wielkość produkcji śr w 493 m³/d
 • 10% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 2,60% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Miasto Lębork

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2
 • wielkość produkcji śr w 4 435 m³/d
 • 90% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 23,37% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Wicko

 • Urząd Gminy Wicko
 • wielkość produkcji śr w 406 m³/d
 • 75% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 2,22% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Wicko (m. Szczenurze, Łebieniec, Nowęcin)

 • Przedsiębiorstwo Wodociągowe "Łeba-Wicko" Spółka z.o.o. Nowęcin ul. Łebska 49
 • wielkość produkcji śr w 136m³/d
 • 25% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 9,16% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Miasto Łeba

 • Przedsiębiorstwo Wodociągowe "Łeba-Wicko" Spółka z.o.o. Nowęcin ul. Łebska 49
 • wielkość produkcji śr w 5 503 m³/d
 • 76% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 28,99% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Cewice

 • Urząd Gminy Cewice
 • wielkość produkcji śr w 118 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 2,71% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

 

 

Powiat Malborski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe - brak
 • ujęcie komunalne - wody podziemne:
  • Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Zakład Technicznych Usług Komunalnych w Elblągu z/s w Starym Polu - 5 studni ( 3 studnie w gm. Lichnowy i 2 w gm. Malbork).
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku - 8 studni na terenie miasta Malborka.
  • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu - 8 studni na terenie gminy Miłoradz.
 • studnie indywidualne: 49 studni przydomowych.
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne:
  • 1 studnia - PRINO-PLAST Sp. z o.o. JV - Produkcja Artykułów Higienicznych - Malbork.
  • 1 studnia "MADEX" - Zakład Pracy Chronionej - Kościeleczki, gm. Malbork - Produkcja przędzy lnianej.
  • 1 studnia - M. Leier - Wytwórnia Materiałów Budowlanych w Malborku.
   (Dane podano z wyjątkiem zakładów rolnych, ogródków działkowych itp.)
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe:
  • Cukrownia "Malbork" - w okresie kampanii cukrowniczej.
  • Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu - Elektrownia wodna - Rakowiec - Malbork.
  • Cukrownia "Nowy Staw" - w okresie kampanii cukrowniczej.
   (Dane podano z wyjątkiem zakładów rolnych, ogródków działkowych itp.)

 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

 

 • 104 (wyliczono na podstawie zużycia wody do celów komunalnych)
 • 116 (wyliczono na podstawie całkowitego zużycia wody w powiecie) 

   

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych: 

 • 4 897,8 m3/dobę; (dane z PWiK w Malborku)
 • 1410,7 m3/dobę; (dane z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska – Zakładu Technicznych Usług Komunalnych w Nowym w Dworze Gdańskim)
 • 290 m3/dobę; (dane z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu)   

do celów przemysłowych:

 • 249,6 m3/dobę; (dane z PWiK w Malborku)
 • 400,5 m3/dobę; (dane z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska – Zakładu Technicznych Usług Komunalnych w Nowym Dworze Gdańskim
 • 87 m3/dobę; (dane z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu)
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Malbork - 100 %
 • Gmina Malbork - 98 %
 • Gmina Miłoradz - 99 %
 • Gmina Lichnowy - 99,5 %
 • Gmina Stare Pole - 99,7 %
 • Miasto i Gmina Nowy Staw - 99,7 %
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych: 100 %, za wyjątkiem przekroczonych dopuszczalnych zakresów wartości dla: fluorków (Malbork, Grobelno, Zarzecze);
 • parametrów bakteriologicznych: 100%; ( dane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji)
 • parametrów fizykochemicznych: 100 %, za wyjątkiem przekroczonych dopuszczalnych zakresów wartości dla: manganu (Kraśniewo, Cisy, Malbork-Kałdowo),
 • parametrów bakteriologicznych: 100%;  (dane z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska – Zakładu Technicznych Usług Komunalnych w Nowym Dworze Gdańskim)
 • parametrów fizykochemicznych: 100 %, za wyjątkiem przekroczonych dopuszczalnych zakresów wartości dla: żelaza (Kończewice, Bystrze, Stara Wisła); luorków, sodu, żelaza i barwy (Miłoradz, Pogorzała Wieś, Kłosowo-Mątowy; barwy (Mątowy Wielkie, Mątowy Małe)
 • parametrów bakteriologicznych: 100 %; (dane z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu)
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku

 • wielkość produkcji śr.: 310,6 m3/h; 7455 m3/d , 2 721 100 m3/rok,  93%
 • Zaopatruje następujące miejscowości: 
  • Zarzecze, gm. Stare Pole – 100 %,
  • Nowa Wieś Malborska, gm. Malbork – 100 %,
  • Miasto Malbork – 100 %,
  • Grobelno, gm Malbork – 100 %

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Zakład Technicznych Usług Komunalnych w Nowym Dworze Gdańskim

 • wielkość produkcji śr.: 8,75 m3/h; 210,03 m3/d , 76 871 m3/rok,  2%
 • Zaopatruje następujące miejscowości: 
  • Gminę Stare Pole z wyjątkiem miejscowości Zarzecze oraz osób, które korzystają z 6 studni przydomowych,
  • Gminę Malbork z wyjątkiem miejscowości Grobelno, Nowa Wieś Malborska i Szawałd,
  • Gminę Nowy Staw z wyjątkiem osób, które korzystają z 29 studni przydomowych,
  • Gminę Lichnowy z wyjątkiem osób, które korzystają z 14 studni przydomowych.

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu

 • wielkość produkcji śr.: 19,4 m3/h; 466 m3/d; 170 256 m3/rok,  5%
 • Zaopatruje następujące miejscowości: 
  • Całą gminę Miłoradz

Powiat Nowodworski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe - brak
 • ujęcia komunalne - wody podziemne (1 692 tys. m  tj 4 636 m3/d ) 99%
 • studnie indywidualne - brak danych - szacunkowo - 1 %
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne - brak danych
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe - brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

127

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych: brak danych
 • do celów przemysłowych: brak danych
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • 99,0%
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Krynica Morska – 3,91
 • Centralny Wodociąg Żuławski (CWŻ)   (M. i G. Nowy Dwór Gd., gm. Stegna, gm. Sztutowo, gm. Ostaszewo) - 3,39
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych  - 95 %
 • parametrów bakteriologicznych  - 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska w Starym Polu

 • wielkość sprzedaży śr [m3/d]: 3922, tj. 1 435 600 m3/rok
 • % całkowitego zaopatrzenia 99% (miasta i gminy Nowy Dwór Gdański, gm. Stegna, Sztutowo i Ostaszewo).        
 • W odniesieniu do terenu powiatu ok. 83,81%

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy Morskiej

 • wielkość sprzedaży śr. [m3/d] – 1980 (w sezonie lipiec-sierpień);  480 (w pozostałym okresie), tj 277 300 m3/rok 
 • % całkowitego zaopatrzenia 98%  (miasta Krynica Morska).
 • W odniesieniu do terenu powiatu ok. 16,19%.

Powiat Pucki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe - brak
 • ujęcia komunalne - wody podziemne - 96%
 • studnie indywidualne: 4% (ok. 1000 szt.)
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne: 10 szt.
 • ujęcia przemysłowe- wody powierzchniowe: brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

110 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych w powiecie: 7 865
 • do celów przemysłowych: 139,8
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

94%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

1,94

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych: 85%
 • parametrów bakteriologicznych: 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy (% zaopatrzenia miasta/gminy; % zaopatrzenia powiatu)

 • Urząd Gminy w Pucku, ul. 10-go Lutego 29 Gmina Puck - (100; 28,56%)
 • Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z o.o. ul. Droga Chłąpowska 21, 84 - 120 Władysławowo Miasto Władysławowo - (100; 20,48%)
 • Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Miasto Puck - (100; 15,74%)
 • Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Żarnowiec 76 Gmina Krokowa - (86,54; 11,97%)
 • P.U.K Peko Sp. z o.o Gmina Kosakowo - (70; 6,83%)
 • ZZOM Sp. z o.o. w Helu, ul. Kuracyjna 3 Miasto Hel - (100; 6,16%)
 • Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z o.o. ul. Droga Chłąpowska 21, 84 - 120 Władysławowo Miasto Jastarnia - (100; 5,48%)
 • RSP "Wiosna" Karwieńskie Błota I Gmina Krokowa - (8,43; 1,17%)
 • RSP "Jedność" Jeldzino Gmina Krokowa - (2,89; 0,40%)
 • ANR (Świecino) Gmina Krokowa - (1,74; 0,24%)
 • DPS Lubkowo Gmina Krokowa - (0,4; 0,06%)

Powiat Starogardzki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne - wody powierzchniowe

 • brak

ujęcia komunalne - wody podziemne 

 • Miasto Starogard Gdański: 2 ujęcia (Wierzyca - 8 studni, Południe - 21 studni) - 98% 
 • Gmina Starogard: 2 ujęcia - 72% 
 • Gmina Smętowo Graniczne: 1 ujęcie - 90% 
 • Gmina Osiek: 1 ujęcie (2 studnie ) - 85% 
 • Gmina Lubichowo: 52% 
 • Gmina Skórcz: 92%, (studnie indywidualne 8%)
 • Miasto Czarna Woda: 2% studni 98
 • Miasto Skórcz: 2 ujęcia - 95% 
 • Gmina Osieczna: 4 ujęcia (Osieczna, Klaniny, Zimne Zdroje, Osówek) - 85 % 
 • Gmina Bobowo: 1 ujęcie (3 studnie) - 100 % 
 • Gmina Zblewo: 1 ujęcie (7 studni) – 90,8% 
 • Gmina Kaliska: 92

studnie indywidualne - pozostałe zaopatrzenie dla celów komunalnych

ujęcia przemysłowe - wody podziemne

 • Miasto Starogard Gdański - ujęcia własne: Polpharma, Szpital Kocborowo, Zakłady Obuwnicze "Neptun", Famos, Stado Ogierów 
 • Gmina Osieczna: 1 ujęcie - tartak

ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe 

 • Miasto Starogard Gdański: Polpharma z Wierzycy, Polmos z Wierzycy 
 • Miasto Czarna Woda: Zakłady Płyt Pilśniowych z Wdy
 • Miasto Czarna Woda: STEICO S.A. Czarnków 
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Miasto Starogard Gdański - 120
 • Gmina Starogard - 45
 • Gmina Smętowo Graniczne - 82
 • Gmina Osiek - 80
 • Gmina Lubichowo - 98
 • Gmina Skórcz - 90
 • Gmina Osieczna - 133
 • Miasto Czarna Woda –79
 • Miasto Skórcz – 85
 • Gmina Bobowo - 49
 • Gmina Zblewo – 74
 • Gmina Kaliska - 72
 • Miasto i Gmina Skarszewy - 85
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych w powiecie: 10 534 (z wodociągów) 

 • Miasto Starogard Gdański: 5 412
 • Gmina Starogard: 430 
 • Gmina Smętowo Graniczne: 450 
 • Gmina Osiek: 450 
 • Gmina Lubichowo: brak danych 
 • Gmina Skórcz: 360
 • Miasto Czarna Woda: 236,5 
 • Gmina Osieczna: 374 
 • Miasto Skórcz – 294,43  
 • Gmina Bobowo:- 142,4  
 • Gmina Zblewo: 696  
 • Gmina Kaliska: 350
 • Miasto i Gmina Skarszewy: 831

do celów przemysłowych 

 • Miasto Starogard Gdański: 47,5 
 • Miasto Skórcz: 92,97
 • Gmina Starogard: 168  
 • Gmina Smętowo Graniczne: brak danych  
 • Gmina Osiek: brak danych 
 • Gmina Lubichowo: 11 
 • Gmina Skórcz: 291 
 • Miasto Czarna Woda: 64
 • Gmina Osieczna: brak danych 
 • Gmina Bobowo: brak danych 
 • Gmina Zblewo: 19
 • Gmina Kaliska: 12
 • Miasto i Gmina Skarszewy: 293
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Starogard Gdański - 98%
 • Gmina Starogard Gdański - 77%
 • Miasto Czarna Woda - 98%
 • Gmina Osieczna - 94,2 %
 • Gmina Osiek - 93 %
 • Gmina Skórcz - 81 %
 • Gmina Bobowo - 75 %
 • Miasto Skórcz - 98%
 • Miasto Skarszewy - 93 %
 • Gmina Skarszewy - 60%
 • Gmina Kaliska - 92%
 • Gmina Lubichowo - 42%
 • Gmina Smętowo Graniczne -78%
 • Gmina Zblewo - 91%

Stopień zwodociągowania w powiecie - 88,8 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Starogard Gdański - 2,44 
 • Gmina Starogard Gdański - 2,06
 • Miasto Czarna Woda - 1,47
 • Gmina Osieczna - 1,24
 • Gmina Osiek - 1,55
 • Gmina Skórcz – 1,60 
 • Gmina Bobowo - 1,71 
 • Miasto Skórcz - 1,77
 • Gmina Kaliska - 1,50
 • Gmina Lubichowo - 1,60
 • Gmina Smętowo Graniczne - 1,66
 • Gmina Zblewo - 1,96
 • Miasto i Gmina Skarszewy - 1,73
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - 100%
 • parametrów bakteriologicznych - 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy (wielkość produkcji śr.[m³/d] ; % zaopatrzenia miasta/gminy; % zaopatrzenia powiatu)

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,STAR - WiK"- miasto Starogard Gd. (6030; 100; 51,28%)
 • Gminne Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o., w Skarszewach (1124; 100; 9,55%) 
 • P.W. "ZOJAX" Jan Wildman, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo (925; 90,8; 7,86%) 
 • Urząd Gminy Kaliska (541; 100; 4,60%) 
 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie (424; 100; 4,18%) 
 • Urząd Gminy Skórcz (443;90; 4,14%) 
 • Urząd Gminy Smętowo Graniczne (455; - ;3,87%) 
 • Zakład Gospodarki Miejskiej Skórcz (464; 100; 3,73%) 
 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie - gmina Starogard Gd. (356,1; 68,7; 3,03%) 
 • Urząd Gminy Bobowo (234; 100; 1,95%) 
 • Urząd Gminy Osieczna (195,6; 52,3; 1,66%) 
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi SZLACHTA - gm. Osieczna (8,4; 47,7; 1,52%) 
 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Kooperol"- gmina Starogard Gd. (139,7; 26,9; 1,19%) 
 • Urząd Gminy Osiek 88 m3 w r.2004
 • Urząd Gminy Lubichowo (58; 42; 0,49%) 
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Star-Wik" - gmina Starogard Gd. (22,5; 10,3; 0,19%)
   

SUMA: 11715,3 - 100%

Powiat Sztumski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Powiat sztumski zaopatrywany jest w wodę z ujęć wód podziemnych. Na terenie każdej gminy funkcjonuje po kilka ujęć komunalnych. Istnieje kilka ujęć indywidualnych, głównie zakładowych.

 • ilość ogólnego zużycia z ujęć wód podziemnych m3/rok
  • Mikołajki Pomorskie: 85 500 m³/rok
  • Dzierzgoń: 708 465 m³/rok
  • Sztum: 779 275 m³/rok
  • Stary Targ: 183 600 m³/rok
  • Stary Dzierzgoń: 116 800 m³/rok
  • Powiat sztumski: 1 873 640 m³/rok
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

174,42

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

ok. 86,7%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

2,53

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych: brak danych
 • parametrów bakteriologicznych: brak danych
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy ( wielkość produkcji śr.[m³/d]; % zaopatrzenia miasta/gminy; % zaopatrzenia powiatu)

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie (2135; 100%; 41,59%)
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu (1941; 90%; 37,81%)
 • Urząd Gminy, Referat Komunalny w Starym Targu (503; brak danych; 9,80%)
 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu (320 100%; 6,23%)
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich (234 85% 4,56%)


RAZEM: wielkość produkcji śr. 5133 [m³/d]; zaopatrzenia powiatu 100% ;

Powiat Słupski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne - wody powierzchniowe 

 •  brak

ujęcia komunalne - wody podziemne

 • Gmina Damnica: 83%
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 93%
 • Gmina Główczyce: 80%
 • Gmina Kępice: 96%
 • Gmina Kobylnice: 98%
 • Gmina Potęgowo: 99%
 • Gmina Słupsk: 99%
 • Gmina Ustka: 100%
 • Gmina Miejska Ustka: 99,3%

studnie indywidualne:

 • Gmina Damnica: 1%
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 2%
 • Gmina Główczyce: 2%
 • Gmina Kępice: 2%
 • Gmina Kobylnice: 1%
 • Gmina Potęgowo: 1%
 • Gmina Słupsk: 1%
 • Gmina Ustka: 0%
 • Gmina Miejska Ustka: 0%

ujęcia przemysłowe - wody podziemne:

 • Gmina Damnica: 16%
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 4%
 • Gmina Główczyce: 18% ( w tym dla potrzeb rolnictwa - podlewanie upraw)
 • Gmina Kępice: 2%
 • Gmina Kobylnice: 1%
 • Gmina Potęgowo: 0%
 • Gmina Słupsk: 0%
 • Gmina Ustka: 0%
 • Gmina Miejska Ustka: 0,7%

ujęcia przemysłowe- wody powierzchniowe

 • Gmina Damnica: 0%
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 1%
 • Gmina Główczyce: 0%
 • Gmina Kępice: 0%
 • Gmina Kobylnice: 0%
 • Gmina Potęgowo: 0%
 • Gmina Słupsk: 0%
 • Gmina Ustka: 0%
 • Gmina Miejska Ustka: 0%
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Damnica - 85,7
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 109
 • Gmina Główczyce - 150
 • Gmina Kępice - 69,8
 • Gmina Kobylnica - 195
 • Gmina Potęgowo - 83
 • Gmina Słupsk - 156
 • Gmina Smołdzino - 151,6
 • Gmina Ustka - 140
 • Gmina Miejska Ustka - 190

średnio w powiecie - 135,5

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych w powiecie: 5 775,1  ( z wodociągów)

 • Gmina Damnica: 391,8
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 1 038
 • Gmina Główczyce: 1 227
 • Gmina Kępice: 560
 • Gmina Kobylnica: 921
 • Gmina Potęgowo: 486,8
 • Gmina Słupsk: 1 547,8
 • Gmina Smołdzino: 537,7 
 • Gmina Ustka: 963,5 
 • Gmina Miejska Ustka: 2 831

do celów przemysłowych:

 • Gmina Damnica: 158,9
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 117
 • Gmina Główczyce: 269
 • Gmina Kępice: 140
 • Gmina Kobylnica: 966
 • Gmina Potęgowo: 121,7
 • Gmina Słupsk: 515,9 
 • Gmina Smołdzino: 28,3
 • Gmina Ustka: 81,5 
 • Gmina Miejska Ustka: 423

 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Damnica - 99%
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 92%
 • Gmina Główczyce - 98%
 • Gmina Kępice - 95%
 • Gmina Kobylnica - 98%
 • Gmina Potęgowo - 97%
 • Gmina Słupsk - 99%
 • Gmina Smołdzino - 79%
 • Gmina Ustka - 100%
 • Gmina Miejska Ustka - 100%;

Stopień zwodociągowania w powiecie - 96,97%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Damnica – 1,56 z wodomierzem, 1,97 bez wodomierza
 • Gmina Dębnica Kaszubska – 1,41
 • Gmina Główczyce – 1,60
 • Gmina Kępice – 1,80
 • Gmina Kobylnica – 1,80
 • Gmina Potęgowo – 1,79 - odbiorcy indywidualni, 2,34 - podmioty gospodarcze
 • Gmina Słupsk - 1,65 - odbiorcy indywidualni, 2,14 - podmioty gospodarcze
 • Gmina Smołdzino – 1,49
 • Gmina Ustka – 1,39 - odbiorcy indywidualni, 3,10 - podmioty gospodarcze
 • Gmina Miejska Ustka - 1,63
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych:

 • Gmina Damnica: 60%
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 70%
 • Gmina Główczyce: 60%
 • Gmina Kępice: 85%
 • Gmina Kobylnice: 67%
 • Gmina Potęgowo: 65%
 • Gmina Słupsk: 80%
 • Gmina Samołdzino: 80%
 • Gmina Ustka: 70%
 • Gmina Miejska Ustka: 100%
   

parametrów bakteriologicznych: wszystkie gminy - 100%

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy (wielkość produkcji śr.[m3/d]; % zaopatrzenia miasta/gminy; % zaopatrzenia powiatu)

 • "Wodociągi Ustka" Sp. z.o.o. w Ustce (3231; 99,3%; 26,74%)
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Słupsku z/s w Jezierzycach (1676; 99%; 13,87%)
 • Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku (1538; 83%; 12,73%)
 • Zakład Usług Publicznych w Główczycach (1227; 80%; 10,15%)
 • Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwaw Słupsku (1045; 100%; 8,65%)
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej (795; 80%; 6,58%)
 • Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie (602,4; 99%, 4,99%)
 • Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku (458; 83%; 3,79%)
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie (435,62; 77%; 3,61%)
 • Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach (350; 50%; 2,90%)
 • Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku (322; 46%; 2,66%)
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sycewicach (277; 15%; 2,29%)
 • Agencja Nieruchomości Rolnych (126; 13%; 1,04%)

Powiat Tczewski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne - wody powierzchniowe

 • brak

ujęcia komunalne - wody podziemne

 • Gmina Tczew – 100% mieszkańców
 • Gmina Morzeszczyn – 100% mieszkańców
 • Miasto Tczew – 100% mieszkańców
 • Miasto i Gmina Gniew – 100% mieszkańców
 • Gmina Subkowy – 100% mieszkańców
 • Miasto i Gmina Pelplin - 99 % mieszkańców

studnie indywidualne:

 • Gm. Morzeszczyn – brak
 • Gm. Pelplin – 1%

ujęcia przemysłowe - wody podziemne

 • brak
 • Gm. Pelplin – 0,1%

ujęcia przemysłowe- wody powierzchniowe

 • brak
   
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Wyliczone na podstawie dobowego zużycia :

 • Gmina Tczew – 68,6                                                            
 • Gmina Morzeszczyn – 70                               
 • Miasto Tczew – 118                                 
 • Miasto i Gm. Gniew – 79,5                     
 • Gmina Subkowy – 26,7                     
 • Miasto i Gm. Pelplin – 100  

Podane przez powiat: 

 • Gmina Tczew – 0,2                                                         
 • Gmina Morzeszczyn – 0,07                               
 • Miasto Tczew – 129,7                             
 • Miasto i Gm. Gniew – 79,5                    
 • Gmina Subkowy – 0,2                    
 • Miasto i Gm. Pelplin – 10,2

Średnie dobowe zużycie wody dm3/m/dobę:  ok.97

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych 

 • Gmina Tczew – 759
 • Gmina Morzeszczyn – 234 
 • Miasto Tczew – 7 107
 • Miasto i Gmina Gniew – 1 068
 • Gmina Subkowy – 110 
 • Miasto i Gmina Pelplin – 1 640

do celów przemysłowych 

 • Gmina Tczew – 310
 • Gmina Morzeszczyn – 24
 • Miasto Tczew – 1 066
 • Miasto i Gmina Gniew – 92
 • Gmina Subkowy – 540
 • Gmina Pelplin – brak danych
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Tczew 100%
 • Gmina Morzeszczyn  89 %
 • Miasto Tczew 100% 
 • Miasto i Gmina Gniew - brak danych
 • Gmina Subkowy 100% 
 • Gmina Pelplin - 99%
   

Stopień zwodociągowania w powiecie (bez gm. Gniew): 96,55%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Tczew – 2,18
 • Gmina Morzeszczyn – brak danych
 • Miasto Tczew – 2,03
 • Gmina Gniew – 2,15
 • Gmina Subkowy – 2,41
 • Gmina Pelplin - 1,55
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych

 • Gmina Tczew - 100%
 • Gmina Morzeszczyn - 100%
 • Miasto Tczew - 100%
 • Miasto i Gmina Gniew - 82%
 • Gmina Subkowy - 100%
 • Gmina Pelplin - 100%

parametrów bakteriologicznych

 • Gmina Tczew - 100%
 • Gmina Morzeszczyn - 100%
 • Miasto Tczew - 100%
 • Gmina Gniew - 100%
 • Gmina Subkowy - 100%
 • Gmina Pelplin - 100%
   

 

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Miasto Tczew

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tczewie
 • wielkość produkcji śr w 9 704 m³/d
 • 62,2% / 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Gmina Gniew

 • Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gniewie
 • wielkość produkcji śr w 1 984 m³/d
 • 12,7% /  całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Gmina Tczew

 • ENEROAGVA S.C  w Tczewie
 • wielkość produkcji śr w 1 711 m³/d
 • 11,0% / 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Gmina Pelplin

 • PELKOM Sp. z o.o.
 • wielkość produkcji śr w 1 735 m³/d
 • 11,0 / 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Gmina Subkowy

 • ENEROAGVA S.C Tczew
 • wielkość produkcji śr w 137 m³/d
 • 0,9% / 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Gmina Morzeszczyn

 • Urząd Gminy Morzeszczyn
 • wielkość produkcji śr w 373m³/d
 • 2,2% / 70% całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Powiat Wejherowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

brak danych

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

brak danych

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

brak danych

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

brak danych

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

brak danych

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

brak danych

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

brak danych

Sopot

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody podziemne - 100%
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

143,66

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

100%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

1,92

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych – 89,15 %
 • parametrów bakteriologicznych - 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • SAUR Neptun Gdańsk w 100%
 • wielkość produkcji śr 11 158 w m3/doba

Słupsk

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe - brak
 • ujęcie komunalne - wody podziemne - 100%
 • studnie indywidualne - brak
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne - brak danych
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe - brak danych
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

119

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych: 13 892,6
 • do celów przemysłowych: 755,6
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

100%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • w Gminie Miejskiej Słupsk : gosp. domowe - 1,80
 • cele socjalne - 1,83
 • produkcja przem.- 1,93
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych sieć 83%,  studnie głębinowe 36%
 • parametrów bakteriologicznych 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Miejska Słupsk

 • ”WODOCIĄGI SŁUPSK” Spółka z o.o., ul. E. Orzeszkowej 1 Słupsk
 • wielkość produkcji śr w 18 726,0  m³/d
 • 100% zaopatrzenia miasta
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002