Gdańsk

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

brak danych

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

brak danych

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

brak danych

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Gdynia

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków "Dębogórze"

 • lokalizacja: Dębogórze Wybudowanie Gmina Kosakowo
 • przepustowość [m3/doba]: 135 000, obciążenie [RLM] 370 000
 • ilość odbieranych ścieków 47 326,5 w tym gospodarstwa domowe 35 128,7 m3/d
 • sposoby oczyszczania : chemiczny , biologiczny , mechaniczny z podwyższonym usuwaniem biogenów
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,00%, CHZT 95,60%, fosfor og 90,30%, azot og 75,80%, zawiesina 95,0%
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

97,70%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • 3,25  za 1m3 ścieków wprowadzonych do kanalizacji sanitarnej przez wszystkich dostawców ścieków
 • 5,62  za 1m3 nieczystości płynnych zrzucanych do punktów zlewnych  
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PEWIK Sp z o.o.

 • ilość odbieranych ścieków: 17 397 tys. m3
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [t.s.m./rok]: 11 112
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów
 • spalanie oraz wykorzystanie do rekultywacji
Odbiornik oczyszczalni ścieków
 • Zatoka Pucka (rejon Mechelinek)
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Powiat Bytowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

brak danych

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

brak danych

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

brak danych

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Powiat Chojnicki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

MIASTO CHOJNICE

 • Oczyszczalnia Miejska w Chojnicach ul. Igielska ,
 • przepustowość 17 000 m3/d , obciążenie 38 330 RLM ,
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 6 100 m3/d
 • % oczyszczonych ścieków w powiecie 64,16
 • oczyszczanie mechaniczne , biologiczne i chemiczne ( strącanie fosforu preparatem PIX ) ,
 • procent redukcji : BZT5 - 98 % , CHZT - 94,08 % , Zaw. og. 96,91 % , N og. 88,21 % , P og. 92,23 % .
 • Oczyszczalnię obsługuje mieszkańców miasta Chojnice i większość mieszkańców gminy Chojnice
 • Procent mieszkańców podłączonych do oczyszczalni - 98 %. - mieszkańców Chojnic , 84 % mieszkańców gminy
 • Chojnice.
 • ilość wytworzonych osadów 912 t.s.m/rok o uwodnieniu 80 %.
 • Sposób wykorzystania osadów : po odwodnieniu mechanicznym następuje utylizacja i kompostowanie ( wykorzystywanie rolnicze )
 • Odbiornik ścieków z oczyszczalni Struga Jarcewska - zlewnia J. Charzykowskiego.

GMINA CHOJNICE

 • Oczyszczalnia Swornegacie
 • przepustowość 584 m3/d , obciążenie 1 703 RLM ,
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 280 m3/d
 • % oczyszczonych ścieków w powiecie 2,95
 • oczyszczanie mechaniczno - biologiczne
 • procent redukcji: BZT5 - 91,11 %, ChZT 90 %, Zaw.og. 80 %, N og. 60 %, P pog 91,25 %
 • Oczyszczalnię obsługuje mieszkańców gminy Chojnice ( północna część ), miejscowości Małe
 • Swornegacie, Swornegacie.
 • Procent mieszkańców podłączonych do oczyszczalni 52 %.
 • Ilość wytworzonych osadów 7,3 t.s.m/rok - składowanie. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Brda.
 • Oczyszczalnię obsługuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach ul. 31 Stycznia , 89 - 600 Chojnice

GMINA KONARZYNY:

 • Oczyszczalnia w Konarzynach
 • mechaniczno-biologiczna , przepustowość 200 m3/d , obciążenie 735 RLM,
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 167 m3/d
 • % oczyszczonych ścieków w powiecie 1,76
 • procent redukcji BZT5 - 92,8 % , ChZT - 81,35 % , Zaw. og 90,1 % , Nog. 66,6 % , Pog. 92,30 %. Oczyszczalnia
 • obsługuje głownie mieszkańców wsi Konarzyny.
 • Procent mieszkańców podłączonych do oczyszczalni - 46,7 %.
 • ilość wytworzonych osadów 36 t.s.m/rok o uwodnieniu 90 % - składowanie.
 • Odbiornikiem ścieków jest Brda.
 • Oczyszczalnię obsługuje Urząd Gminy Konarzyny.

GMINA BRUSY:

 • Oczyszczalnia ścieków w Brusach ul. Świętopełka 20 ,
 • mechaniczno - biologiczna o przepustowości 1 300 m3/d i obciążeniu 4 194 RLM ,
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 1 300 m3/d
 • % oczyszczonych ścieków w powiecie 13,67
 • procent redukcji BZT5 95,93 % , ChZT - 94,9 % , Zaw.og. 96,4 % , N og. 80 % , Pog. 82 %.
 • Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców miasta Brusy i mieszkańców gminy Brusy.
 • Procent mieszkańców podłączonych do oczyszczalni (miasto Brusy) ca 80 %.
 • Ilość wytworzonych osadów - 84 t.s.m/rok o uwodnieniu 82 % - składowanie.
 • Odbiornikiem ścieków jest rzeka Niechwaszcz - dopływ rzeki Wdy.
 • Oczyszczalnię obsługuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach,

GMINA CZERSK:

 • oczyszczalnia miejska w Czersku ul. Kilińskiego ,
 • mechaniczno - biologiczna o przepustowości 3 612 m3/d i obciążeniu 8 000 RLM ,
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 1 200 m3/d
 • % oczyszczonych ścieków w powiecie 12,62
 • procent redukcji BZT5 97,46 % , CHZT - 95,77 % , Zaw. og. , 97,9 % , N og 56,25 % , P og. 81,6 %.
 • Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców miasta Czersk.
 • Procent mieszkańców podłączonych do oczyszczalni - 80 %.
 • ilość osadów - 109 t.s.m/rok - składowane.
 • Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Czerska Struga - dopływ Brdy
 • Oczyszczalnię obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Czersku

 

 • Oczyszczalnia w Rytlu
 • mechaniczno - biologiczna
 • o przepustowości 575 m3/d , obciążeniu 560 RLM ,
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 460 m3/d
 • % oczyszczonych ścieków w powiecie 4,84
 • procent redukcji BZT5 98,56 % , CHZT - 96,38 % , Zaw. og. 97,7 % , N og. - 85,31 % , P og. 70 %
 • Obsługuje mieszkańców wsi Rytel. Procent mieszkańców podłączonych do oczyszczalni - 48 %
 • Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Wielki Kanał Brdy.
 • Oczyszczalnię obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Czersku.
 • Ilość ścieków oczyszczanych w powiecie - 9 507 m3/d

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

brak danych

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • gm. Chojnice: brak danych
 • gm. Czersk: 3,18
 • gm. Brusy: brak danych
 • gm. Konarzyny: 2,20 zł

 

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Chojnicach

 • lokalizacja: ul. Igielska, 89 - 600 Chojnice
 • przepustowość [m3/doba]: 1 000 m3/d odbiornik Struga Jarcewska

Powiat Człuchowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Miasto i Gmina Czarne

Miejska oczyszczalnia ścieków w Czarnem

 • przepustowość - 950,  m3/d
 • obciążenie - 5 033 RLM
 • ilość ścieków - 950 m3/d
 • sposoby oczyszczania – biologiczny

redukcji ładunku:   

 • BZT5 - 66 %
 • ChZT - 62 %
 • fosfor - 95,5 %
 • azot og. - 83 %
 • zawiesina – brak danych


Wiejska oczyszczalnia ścieków w Wyczechach

 • przepustowość - 400  m3/d
 • obciążenie - 2 566 RLM
 • ilość ścieków - brak danych
 • sposoby oczyszczania – biologiczny
   

redukcji ładunku:   

 • BZT5 - 97 %
 • ChZT - 92 %
 • fosfor - 5 %
 • azot og. - 58,0 %
 • zawiesina – 90,8%

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Krzemieniewie

 • przepustowość - 80  m3/d
 • obciążenie - 413 RLM
 • ilość ścieków - brak danych
 • sposoby oczyszczania – biologiczny

redukcji ładunku:

 • brak danych

Miasto Człuchów

Miejska oczyszczalnia ścieków w Człuchowie

 • przepustowość - 6 000,  m3/d
 • obciążenie - 35 000 RLM
 • ilość ścieków - 2 300 m3/d 
 • sposoby oczyszczania – biologiczny, chemiczny
   

redukcji ładunku:       

 • BZT5 - 98,0 %
 • ChZT - 98,4 %
 • fosfor og. - 95,5 %
 • azot og. - 96,0 %
 • zawiesina – 94,4 %

Miasto i Gmina Debrzno

Miejska oczyszczalnia ścieków w Debrznie Wsi ( pow. Złotów )

 • przepustowość - 780,  m3/d
 • obciążenie - 5 800 RLM
 • ilość ścieków  - 750 m3/d
 • sposoby oczyszczania – biologiczny

redukcji ładunku:       

 • BZT5 - 95 %
 • ChZT - 95 %
 • fosfor - 20 %
 • azot og. - 38 %
 • zawiesina – 15 %

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Starym Gronowie

 • przepustowość - 52 m3/d
 • obciążenie - 118 RLM
 • ilość ścieków - brak danych
 • sposoby oczyszczania – biologiczny
   

redukcji ładunku:       

 • BZT5 - 85 %
 • ChZT - 83 %
 • fosfor - 20 %
 • azot og.  - 15 %
 • zawiesina  – 85 %


Gmina Koczała

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Koczale

 • przepustowość - 300  m3/d
 • obciążenie - 2 660 RLM
 • ilość ścieków - 160 m3/d
 • sposoby oczyszczania – biologiczny, mechaniczny
   

redukcji ładunku:       

 • BZT5  - 99 %
 • ChZT  - 97 %
 • fosfor  - 76 %
 • azot og. - 93 %
 • zawiesina – 93%

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Pietrzykowie

 • przepustowość - 25  m3/d
 • obciążenie - 164 RLM
 • ilość ścieków - brak danych 
 • sposoby oczyszczania – biologiczny, mechaniczny
   

redukcji ładunku:       

 • BZT5 - 99%
 • ChZT - 98 %
 • fosfor - 93 %
 • azot og. - 93 %
 • zawiesina – 96 %

Gmina Przechlewo

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Przechlewie

 • przepustowość - 2 072  m3/d
 • obciążenie - 17 117 RLM
 • ilość ścieków - 1 106 m3/d  
 • sposoby oczyszczania – biologiczny, mechaniczny
   

redukcji ładunku:       

 •  BZT5 – 97,5 %
 • ChZT– 96,4 %
 • fosfor – 88,2 %
 • azot og. - 88,7 %
 • zawiesina – 93,5 %

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Pakotulsku

 • przepustowość - 175  m3/d
 • obciążenie - 253 RLM
 • ilość ścieków - brak danych
 • sposoby oczyszczania – biologiczny
   

redukcji ładunku:       

 • BZT5 – 97,0 %
 • ChZT – 94,0 %
 • fosfor - 92,3 %
 • azot og. - 83,0 %
 • zawiesina – 80,0 %

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Lipczynku

 • przepustowość -  75 m3/d
 • obciążenie - 405 RLM
 • ilość ścieków - brak danych
 • sposoby oczyszczania – biologiczny, mechaniczny
   

redukcji ładunku:       

 • BZT5 – 94,9 %
 • ChZT – 84,9 %
 • fosfor - 33,3 %
 • azot og. - 54,8 %
 • zawiesina  – 95,1 %

Gmina Rzeczenica

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Rzeczenicy

 • przepustowość -  400  m3/d
 • obciążenie - 637 RLM
 • ilość ścieków - 200 m3/d  
 • sposoby oczyszczania – biologiczny, mechaniczny

redukcji ładunku:      

 •  BZT5– 89,6 %
 • ChZT – 94,9 %
 • fosfor - 74,4 %
 • azot og. - 27,8 %
 • zawiesina – 96,9 %

Wiejska  oczyszczalnia ścieków w Pieniężnicy

 • przepustowość - 200  m3/d
 • obciążenie - 110 RLM
 • ilość ścieków - 30 m3/d
 • sposoby oczyszczania – biologiczny, mechaniczny

redukcji ładunku:

 • BZT5 – 98,7 %
 • ChZT – 95,1 %
 • fosfor - 80,0 %
 • azot og. - 87,7 %
 • zawiesina – 97,3 %

 Wiejska oczyszczalnia ścieków w Zalesiu

 • przepustowość -  39 m3/d
 • obciążenie - 115 RLM
 • ilość ścieków -  7 m3/d  
 • sposoby oczyszczania – mechaniczny

redukcji ładunku:       

 • BZT5 – 99,6 %
 • ChZT – 96,9 %
 • fosfor - 98,0 %
 • azot og. - 97,8 %
 • zawiesina – 96,9 %

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto i Gmina Czarne - 16,09 %
 • Miasto Człuchów - 95,00 %
 • Gmina Człuchów - 12,16 %
 • Miasto i Gmina Debrzno - 11,59 %
 • Gmina Koczała - 19,26 %
 • Gmina Przechlewo - 65,66 %
 • Gmina Rzeczenica - 20,87 %

   

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Człuchów - 2,64 zł/ m        
 • Miasto i Gmina Czarne - 2,32 zł/ m  
 • Miasto i Gmina Debrzno - 2,60 zł/ m 3   
 • Gmina Koczała - 3,00 zł/ m3   
 • Gmina Przechlewo - 1,94 zł/ m3    
 • Gmina Rzeczenica - 2,04 zł/ m3  
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

Miasto (M)

Miasto – Gmina (MG)

Gmina (G)

Odbiorca ścieków

                     Ilość odbieranych ścieków
  

m3/d

m3/rok

% od ogółu gm-pow

MG.Czarne

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne sp. z o.o. w Czarnem

850

309 643

85,2-17,6

Spółdzielnia Mieszkanowa Wyczechy

85

31 025

7,6-1,7

Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemieniewo

80

29 200

7,2-1,6

M Człuchów

Przesiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Człuchowie

1 643

599 700

100-34,0

MG.Debrzno

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie

711

259 600

100-14,7

G. Koczała

Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale

149

54 300

100-3,0

G. Przechlewo

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Przechlewie

1080

393 900

93,4-22,3

G. Rzeczenica

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy

230

84 106

100-5,0

Razem                                                                              4828     1761474

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

OczyszczalniaIlość wytwarzanych osadów ściekowych% uwodnieniaSposób zagospodarowania osadówOdbiornik cieków

 

 m 3/d

 T s.m./rok

                             Miasto i Gmina Czarne

Czarne

164

60

60

Rolniczo

rz. Czernica

Wyczech

32,8

12

60

Składowisko Nadziejewo

rz. Czernica

Krzemieniewo

-

-

-

-

rz. Szczyra

                          Miasto Człuchów

Człuchów

4,6

303

82

Uprawy przemysłowe

rz. Chrząstawa

                          Miasto i Gmina Debrzno

Debrzno

0,35

20

82

Składowisko odpadów

rz. Debrzynka

                          Gmina Koczała

Koczała

-

35,0

20

Rekultywacja wysypisk

rz. Ruda

Pietrzykowo

-

1,0

20

Rekultywacja wysypisk

rów mel.

                          Gmina Przechlewo

Przechlewo

1,6

195

66

Skład osadu

rz. Lipczynka

Pakotulsko

0,1

1,0

90

Skład osadu

rz. brda

Lipczynek

0,1

1,0

90

Skład osadu

rz. Lipczynka

                          Gmina Rzeczenica

 

Rzeczenica

0,06

0,07

99,3

Kompost.

rz. Czernica

Pieniężnica

0,006

0,007

99,3

Kompost.

rz. Czernica

Zalesie

-

-

-

-

rz. Czernica

Razem                                               628

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Powiat Gdański

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Cedry Wielkie:

 

Oczyszczalnia Cedry Wielkie

 • typ mechaniczno-biologiczna;
 • użytkownik "WEMA" - S.C. Pszczółki;
 • przepustowość – 650 m3/d
 • ilość odbieranych ścieków 145 m3/d
 • % redukcji ładunku: BZT5 84, CHZT 81, fosfor org. 20, azot org. 18, zawiesina 86;
 • odbiornik: kanał Piaskowy
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: brak danych;
 • sposób zagosp osadów: składowisko odpadów komunalnych.

Oczyszczalnia w Koszwałach

 • typ mechaniczno-biologiczna;
 • użytkownik "WEMA" - S.C. Pszczółki;
 • ilość dopływających ścieków: 15 m3/d
 • ilość dopływających ścieków: 15 m3/d
 • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 87, zawiesina 77;
 • odbiornik: kanał Śledziowy
 • ilość wytw. osadów ściekowych {tsm/r]:około 1 Mg/rok;
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko w Cedrach Wlk.

 Oczyszczalnia w Trutnowy

 • typ mechaniczno - biologiczna;
 • użytkownik "WEMA" - S.C. Pszczółki;
 • przepustowość – 28 m3/d, ilość dopływających ścieków: 15 m3/d
 • ilość dopływających ścieków: 15 m3/d
 • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 94, zawiesina 94;
 • odbiornik: kanał Śledziowy
 • ilość wytw. osadów ściekowych: 30-40 m3/rok; (ok. 1 tsm/r)
 • sposób zagosp osadów: poletka osadowe i docelowo w zależności od uzyskanych wyników badań oddawane będą na pola lub składowisko w Cedrach Wlk.

 

Gmina Przywidz:

Oczyszczalnia w Przywidzu

 • typ: mechaniczno - chemiczno - biologiczna;
 • przepustowość 576 m3/d, RLM 1403;
 • użytkownik: Urząd Gminy Pruszcz Gd.;
 • ilość odbieranych ścieków: 200 m3/d
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,9, CHZT 95,5, fosfor og.52,6,azot og. 88,2, zawiesina 96,450;  
 • odbiornik: Wietcisa;
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: [t s.m./rok] 13;
 • sposób zagospodarowania osadów: workowanie, poletka

 

Gmina Pszczółki:

Oczyszczalnia w Pszczółkach

 • typ: biologiczna
 • przepustowość 600 m3/d, RLM 9800
 • użytkownik: Urząd Gminy Pszczółki
 • ilość odbieranych ścieków: 300m3/d;
 • % redukcji ładunku: BZT5 97,7, CHZT 95,5, zawiesina 96,2 fosfor og 52,6.;
 • odbiornik: rzeka Bielawka;
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 3 t s.m./rok
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz do oczyszczalni w Tczewie

Oczyszczalnia w Różynach

 • typ: mechaniczno-biologiczna
 • przepustowość 15 m3/d, RLM 137,5
 • użytkownik: Urząd Gminy Pszczółki
 • ilość odbieranych ścieków: 9 m3/d
 • % redukcji ładunku: BZT5 96,7, CHZT 95,3, zawiesina 96,2;
 • odbiornik: Kanał Śledziowy; 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 7 Mg/rok
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz do oczyszczalni w Tczewie

Oczyszczalnia w Suchym Dębie

 • typ: mechaniczno - biologiczna ELA-6
 • przepustowość 97 m3/d, RLM 240;
 • użytkownik: Gmina Suchy Dąb;
 • ilość odbieranych ścieków 87m3/d;
 • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 96, fosfor og. 98,azot og. 90, zawiesina 91;
 • odbiornik: Kozi Rów 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych:[5 t s.m./rok] 5;
 • sposób zagospodarowania osadów: poletko

 

Gmina Pruszcz Gdański
Oczyszczalnia w Bystrej

 

 • typ: mechaniczno - biologiczna
 • przepustowość 40 m3/d, RLM  bd;
 • użytkownik: Gmina Pruszcz Gd.;
 • ilość odbieranych ścieków 32 m3/d;
 • % redukcji ładunku: brak danych
 • odbiornik: rów melioracyjny; 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 504m3/r; 
 • sposób zagospodarowania osadów: odwożone na oszczczalnię Wschód w Gdańsku

 

Gmina Trąbki Wielkie

Oczyszczalnia w Trąbkach Wielkich

 

 • typ: mechaniczno – biologiczna Aquarius
 • przepustowość 97 m3/d, RLM 240;
 • użytkownik: Gmina Trąbki Wielkie; 
 • ilość odbieranych ścieków 93 m3/d; 
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,9, CHZT 95,5, fosfor og. 52,6,azot og. 88,2, zawiesina 96,4
 • odbiornik: Wietcisa 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych:[ t s.m./rok] 13
 • sposób zagospodarowania osadów: poletka

   

Ścieki z gminy Kolbudy i Pruszcz Gdański oraz z miasta Pruszcz Gdański przekazywane są na oczyszczalnie ścieków „Wschód”. Ścieki z gminy Kolbudy w ilości 854 m3/d przekazywane są na oczyszczalnię przez firmę „REKNICA” Sp. z o.o.

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

56,2

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

2,86

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • Oczyszczalnia ścieków przy zakładzie „Oceanic” w Trąbkach Małych o przepustowości 14 m³/doba

Powiat Kartuski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Miejska Oczyszczalnia Ścieków lokalizacja - Kartuzy, użytkownik Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy

 • przepustowość 10 000 [m3/dobę],
 • obciążenie 33 133[RLM],
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie - 39,85
 • % redukcji ładunku: BZT5 99%, CHZT 96%, fosfor og. 98%, azot og. 88%, zawiesina 96%
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 3 000 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny, chemiczny
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: Klasztorna Struga; zlewnia rzeki Raduni
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 367
 • sposób zagospodarowania osadów: rolnicze

Oczyszczalnia Ścieków Wschód lokalizacja Gdańsk - dane miasto Gdańsk

 • rzeczywista ilość ścieków wpływających z Gm. Żukowo: 1 662,3 [m3/dobę]

Oczyszczalnia Ścieków lokalizacja Sławki, gm. Somonino, użytkownik Gminny Zakład Remontowo-Usługowy, ul. Ceramiczna 1, 83-314 Somonino

 • przepustowość 1 750 [m3/doba]
 • obciążenie 11 666 [RLM]
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie - 11,56
 • % redukcji ładunku: BZT5 96,9%, CHZT 94,9%, fosfor og 92,4%, azot og 70,6%, zawiesina 98,2%
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 870 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Radunia
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 84
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie

Oczyszczalnia Ścieków lokalizacja Sierakowice użytkownik Gmina Sierakowice

 • przepustowość 2 000 [m3/doba]
 • obciążenie 12 000 [RLM]
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie - 10,89
 • % redukcji ładunku: BZT5 95 %, CHZT 90 %, fosfor og. 80 %, azot og. 90 %, zawiesina 88 %
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 820 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik oczyszczalni ścieków rzeka Bukowina; zlewnia Łupawy
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 280
 • sposób zagospodarowania osadów: rolnicze pod zalesienie i rekultywację

Gminna Oczyszczalnia Ścieków lokalizacja Kożyczkowo, gm. Chmielno użytkownik Gmina Chmielno

 • przepustowość 1 750 [m3/doba],
 • obciążenie 2 900 [RLM]
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie 6,64
 • % redukcji ładunku: BZT5 95 %, CHZT 91%, fosfor og. 82 %, azot og 68 %, zawiesina 96 %
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 500 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik oczyszczalni ścieków rów melioracyjny o dł. 500 m wpadający do Strugi Kożyczkowskej; zlewnia rzeki Łeby
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 20
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie

Oczyszczalnia Ścieków lokalizacja Przodkowo użytkownik Gmina Przodkowo

 • przepustowość 600 [m3/doba]
 • obciążenie 770 [RLM]
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie - 4,65
 • % redukcji ładunku: BZT5 93,8%, CHZT 93,5% fosfor og. 77,4%, azot og. 68,7%, zawiesina 89%
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 350 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik oczyszczalni ścieków Klasztorna Struga; zlewnia Raduni
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 10,5
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie

Oczyszczalnia Ścieków lokalizacja Sulęczyno użytkownik Gmina Sulęczyno

 • przepustowość 450 [m3/doba],
 • obciążenie 1 580 [RLM]
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie - 2,34
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,5%, CHZT 97%, fosfor og 88,2%, azot og 97,7%, zawiesina 98%
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 176 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik oczyszczalni ścieków rzeka Słupia
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 36
 • sposób zagospodarowania osadów: rolnicze i do rekultywacji gruntów rolnych i leśnych

Oczyszczalnia Ścieków lokalizacja Delowo, gm. Stężyca użytkownik Zakład Komunalny Stężyca, ul. Jana III Sobieskiego 31, 83-322 Stężyca

 • przepustowość 520 [m3/doba],
 • obciążenie 1 220 [RLM],
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie 1,99
 • % redukcji ładunku: BZT5 90 %, CHZT 75 %, zawiesina 90 % azot og b.d, zawiesina b.d
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 150 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Kania, zlewnia rzeki Wdy
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: brak informacji ze względu na technologię z zastosowaniem stawów osadowych i klarujących, z których usunięcie osadów odbywa się raz na 4 lata
 • sposób zagospodarowania osadów: brak danych
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

brak danych

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

brak danych

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Powiat Kościerski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

brak danych

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

brak danych

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

brak danych

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Powiat Kwidzynski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

MIASTO KWIDZYN

Oczyszczalnia International Paper Kwidzyn S.A.

 • ilość ścieków oczyszczanych z miasta [m3/d] – 8 425 
 • obciążenie [RLM] 83 200
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 82,04

GMINA GARDEJA

Oczyszczalnia w Gardei

 • właściciel: Gmina Gardeja,
 • zarządzający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei,
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 2,39
 • przepustowość [m3/doba] 440
 • obciążenie [RLM] 1 240
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 2 080
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] 431,24  
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 97.68, CHZT 95,35, fosfor og. brak danych, azot og. brak danych zawiesina 97
 • odbiornik: rurociąg wpadający do układu melioracyjnego a następnie jeziora w zlewni rzeki Osa

Oczyszczalnia w Cyganach, Oczyszczalnia w Klecewie, Oczyszczalnia w Trumiejach zostały zlikwidowane

Oczyszczalnia w Wilkowie

 • właściciel : gmina Kwidzyn, Zarządzający Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,09
 • przepustowość [m3/doba] 15
 • obciążenie [RLM] brak danych
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 9,2
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 87
 • sposoby oczyszczania: biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: brak danych
 • Odbiornik: kanał melioracyjny następnie rzeka Gardęga w zlewni rzeki Osa
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gm. Gardeja [tsm/rok] - brak danych

GMINA RYJEWO

Oczyszczalnia w Mątowskich Pastwiskach

 • Właściciel: Gmina Ryjewo, Zarządzający: Zakład Budżetowy POMEZANIA
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 2,24
 • przepustowość [m3/doba] 827
 • obciążenie [RLM] 1 200
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 238 
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 2 305
 • sposoby oczyszczania: biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .97, CHZT 89, fosfor og. 72,15, azot og 74,73, zawiesina 92,65
 • Odbiornik: Struga Postolińska w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] w gm. Ryjewo 29,2

MIASTO I GMINA PRABUTY

Oczyszczalnia w Prabutach

 • Właściciel: Miasto i Gmina Prabuty; Zarządzający : PEWIK Sp. z o.o. w Prabutach
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 9,97
 • przepustowość [m3/doba] 2 000
 • obciążenie [RLM] 13 000
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 1 145,2
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 6 900
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .99,49, CHZT 93,65, fosfor og. 98,77, azot og 68,11, zawiesina 98,64
 • Odbiornik: poprzez stawy do ziemi a następnie do jeziora Liwieniec w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] w m. i gm. Prabuty 113,5

GMINA SADLINKI

Oczyszczalnia w Sadlinkach

 • Właściciel : Gmina Sadlinki
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 1,30
 • przepustowość [m3/doba] 400
 • obciążenie [RLM] 953
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 180-230 
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 1 480
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .98,5, CHZT 93,70, fosfor og. brak danych, azot og brak danych, zawiesina 97,91
 • Odbiornik: Struga Krzeszowska w zlewni rzeki Liwa
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] w gm. Sadlinki 134

GMINA KWIDZYN

Oczyszczalnia w Rakowcu

 • Właściciel: Gmina Kwidzyn, Zarządzający : Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Kwidzynie
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,72
 • przepustowość [m3/doba] 200
 • obciążenie [RLM] 552
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 28 
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 1 200
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 96,44, CHZT 94,91, fosfor og. 84,34, azot og 91.93, zawiesina 93,48
 • Odbiornik: rów melioracyjny, następnie ciek Cyganówka w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 65,7

Oczyszczalnia w Tychnowach

 • Właściciel : Gmina Kwidzyn
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,33
 • przepustowość [m3/doba] 100
 • obciążenie [RLM] 242
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 32
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 330
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .98,35, CHZT 93,25, fosfor og. 100, azot og 21,3, zawiesina 92,63
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 18,25

Oczyszczalnia BIOCLERE w Brachlewie

 • Właściciel: Gmina Kwidzyn
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,08
 • przepustowość [m3/doba] 19
 • obciążenie [RLM] 55,7
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 16 
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 126
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .95,69, CHZT 84,78, fosfor og. 42,86, azot og 65,15, zawiesina 53,66
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,4

Oczyszczalnie komunalne (przydomowe 6szt.) w Brachlewie

 • Właściciel: Gmina Kwidzyn
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,08
 • przepustowość [m3/doba] 31,88
 • obciążenie [RLM] brak danych
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 7,6
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 153
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .95,69, CHZT 84,78, fosfor og. 42,86, azot og 65,15, zawiesina 53,66
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia w Szałwinku

 • Zarządzający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PWiK w Kwidzynie
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,03
 • przepustowość [m3/doba] 30
 • obciążenie [RLM] 23
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 2,8
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 159
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .94,44, CHZT 86,67, fosfor og. 66,7, azot og 66,7, zawiesina 90,83
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,4

 Oczyszczalnia w Bronnie

 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,06
 • przepustowość [m3/doba] 10
 • obciążenie [RLM] 130
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 5,4 
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 256
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .brak danych, CHZT brak danych, fosfor og. brak danych, azot og brak danych, zawiesina brak danych
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia w Nowym Dworze Kwidzyńskim

 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,19
 • przepustowość [m3/doba] 142
 • obciążenie [RLM] 46,6
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] -  14,1
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 127
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .98,34, CHZT 96,13, fosfor og. brak danych, azot og brak danych, zawiesina 88,55
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 4,0

Oczyszczalnia w Baldramie

 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,13
 • przepustowość [m3/doba] 20
 • obciążenie [RLM] brak danych
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] -  12,9 
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 180
 • sposoby oczyszczania mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .brak danych, CHZT brak danych, fosfor og. brak danych, azot og brak danych, zawiesina brak danych
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy

 Oczyszczalnia w Gurczu

 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,04
 • przepustowość [m3/doba] 5
 • obciążenie [RLM] brak danych
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 4
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 100
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .brak danych, CHZT brak danych, fosfor og. brak danych, azot og brak danych, zawiesina brak danych
 • Odbiornik: kanał melioracyjny w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia MINIBLOK w Janowie

 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,02
 • przepustowość [m3/doba] 11
 • obciążenie [RLM] 14,66
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 2
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 200 dzieci
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .93,18, CHZT 84,69, fosfor og. 80, azot og 83,78, zawiesina 79,59
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,4
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Ryjewo - 40
 • Miasto Kwidzyn - 93
 • Gmina Kwidzyn - 75,9
 • Miasto i Gmina Prabuty - ok. 80
 • Gmina Gardeja - 31,2
 • Gmina Sadlinki - 26,8
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Ryjewo - 2,20
 • Miasto i Gmina Kwidzyn -  2,13
 • Miasto i Gmina Prabuty - 3,37
 • Gmina Gardeja – 2,73
 • Gmina Sadlinki – 2,10
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych z IP - Kwidzyn S.A. i miejskich z Kwidzyna

 • lokalizacja: Kwidzyn, ul. Lotnicza 1, International Paper - Kwidzyn S.A.
 • przepustowość [m3/doba] ok. 150 000
 • Ilość dopływających ścieków do oczyszczalni średnia/maksymalna
  • w czasie pogody bezopadowej: 113 594 m3/d w tym 8 229 m3/d ścieków miejskich w tym:
  • udział ścieków przemysłowych (w stosunku do średniej ilości ścieków dopływających w czasie pogody bezopadowej) 92,8 %
 • Liczba równoważnych mieszkańców ogółem: 83 200 (dla ścieków komunalnych)
 • liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię: 37 358
 • Ilość osadów powstających na oczyszczalni w t s.m./dobę i % ich uwodnienia: ok. 18 250 tsm/rok
 • Sposób zagospodarowania odpadów: spalanie w piecu fluidalnym
 • Odbiornik - rzeka Wisła

Powiat Lęborski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

brak danych

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Stopien zkanalizowania w powiecie 42,8% (28 147 mieszkanców)

 • Miasto Lębork i Miasto Łeba - 95%,
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 24,1%,
 • Gmina Wicko - 20%,
 • Gmina Cewice - 45%
   
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • gmina Lębork – brak danych     
 • gmina Miejska Łeba –  4,11  
 • gmina Cewice – 1,83     
 • gmina Nowa Wieś Lęborska :  3,35,  3,00 ,  4,19 
 • gmina Wicko –  3,38 

 

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Powiat Malborski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Przedsiębiorstwo „Nogat”, Kałdowo – Wieś, gm. Malbork

 • przepustowość: 12 000 [m3/dobę],
 • obciążenie 66 000 [RLM]
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających do oczyszczalni: 4 520 11 290 śr 6 079 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny,biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,32; CHZT - 94,41; fosfor og. – 94,02; azot og. – 84,68; zawiesina – 94,5
 • ilość odbieranych ścieków: 6 079 m3/d ; 93,4%
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]:  1 036 Mg/rok
 • Sposób zagospodarowania osadów: osady są higienizowane i stabilizowane wapnem palonym. Po tymczasowym gromadzeniu na składowisku osadu, są wywożone i zagospodarowane przez uprawnioną firmę, wyłonioną w drodze przetargu publicznego.
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: Rzeka Nogat w km 19+900

Oczyszczalnia ścieków w Miłoradzu – użytkownik Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu

 • przepustowość: 559 [m3/dobę],
 • obciążenie 1 800 RLM proj.
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających do oczyszczalni: 153 [m3/dobę], 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 92,0; CHZT - 89; fosfor og. - bd; azot og. - bd; zawiesina - 91
 • ilość odbieranych ścieków: 184 m3/d ; 2,6%
  ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 11 t s.m./rok
 • Sposób zagospodarowania osadów: osady składowane są na utwardzonym placu, a następnie wywożone i zagospodarowywane przez uprawnioną firmę.
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

brak danych

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

brak danych

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Powiat Nowodworski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia Ścieków w Nowym Dworze Gdańskim

 • lokalizacja Nowy Dwór Gdański
 • gmina Nowy Dwór Gdański 
 • użytkownik: Spółka z o.o. „Szop” w Nowym Dworze Gdańskim
 • ilość odbieranych ścieków  w m3/d  2 000
 • przepustowość [m3/d] 4 000
 • obciążenie [RLM] 15 108
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 93, fosfor og 92, azot og 86, zawiesina 92
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 108
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: rów melioracyjny, Kanał Panieński, Zalew Wiślany

Oczyszczalnia Ścieków w Stegnie

 • lokalizacja Stegna, gmina Stegna
 • użytkownik: Zakład Komunalny Związku Komunalnego „Mierzeja” w Stegnie
 • ilość odbieranych ścieków w m3/d 2122  (sezon letni), 704 (poza sezonem letnim)
 • przepustowość [m3/d] 6 000
 • obciążenie [RLM]  11 565
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 95, CHZT 82, fosfor og 98, azot og 94, zawiesina 89
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 208
 • Sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: rów melioracyjny „C”, Zalew Wiślany

Oczyszczalnia Ścieków w Krynicy Morskiej

 • lokalizacja Krynica Morska
 • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy Morskiej
 • ilość odbieranych ścieków w m3/d 2 100 (sezon letni), 550 (poza sezonem letnim)
 • przepustowość [m3/d] 5 300
 • obciążenie [RLM] 26 500
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 90, fosfor og 94, azot og 91, zawiesina 95
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 36
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: Zalew Wiślany

Oczyszczalnia Ścieków w Piaskach – Krynicy Morskiej

 

 • lokalizacja Piaski - Krynica Morska
 • użytkownik: Spółka Wodno – Ściekowa w likwidacji w Piaskach – Krynicy Morskiej
 • ilość odbieranych ścieków w m3/d 100(sezon letni), 20 (poza sezonem letnim)
 • obciążenie [RLM] 808
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 92, CHZT 88, fosfor og 67, azot og 61, zawiesina 98
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 36,5
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: Zalew Wiślany

 Oczyszczalnia Ścieków w Ostaszewie

 • lokalizacja: Ostaszewo
 • użytkownik: Urząd Gminy Ostaszewo
 • ilość odbieranych ścieków  w m3/d 20
 • przepustowość [m3/d]: 200
 • obciążenie [RLM]: 183
 • ilość ścieków m3/d: 20
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 94, zawiesina 95
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 5
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: Kanał Struga Ostaszewska, rzeka Linawa
   

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański – 50,4
 • Gmina Stegna i Gmina Sztutowo – 76
 • Miasto Krynica Morska – 85
 • Gmina Ostaszewo – 7,5
 • Stopień skanalizowania w powiecie – 60,8%
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański – 2,63 indywidualni mieszkańcy; 3,55 (dowożone); 4,81 (usługi)
 • Gmina Stegna i Gmina Sztutowo – 4,30  stali mieszkańcy; 6,13 (dowożone); 5,67 (usługi)
 • Miasto Krynica Morska – 5,40 indywidualni mieszkańcy; 7,29 (usługi)
 • Gmina Ostaszewo – 1,39 indywidualni mieszkańcy); 2,78 (usługi)
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • nie występują 

Powiat Pucki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia Swarzewo, lokalizacja Swarzewo

 • użytkownik Spółka Wodno - Ściekowa "Swarzewo"
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 48,19 (sezon letni); 58,78 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 10 000 (sezon letni) / 5 000 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/d] - max 12 000, obciążenie [RLM] - 9 000
 • sposoby oczyszczania chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 94, CHZT 96, fosfor og. 99,9, azot og. 83, zawiesina 98
 • odbiornik: Morze Bałtyckie

GOŚ Dębogórze lokalizacja Dębogórze - wybudowania (pracuje na rzecz Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki)

 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,63 (sezon letni); 1,53 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] ok. 130 (z Gminy Kosakowo)
 • przepustowość [m3/doba] 135 000 , obciążenie [RLM] 484 028
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 95,6 fosfor og 90,3 azot og 75,8 , zawiesina 95,0
 • odbiornik - Zatoka Pucka, rejon Mechelinek

Oczyszczalnia w Jastrzębiej - Górze, lokalizacja: Jastrzębia Góra

 • użytkownik Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z o.o.
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 16,87 (sezon letni); 9,40 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 3 500 (sezon letni) / 800 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/d] 4 500 obciążenie [RLM] 33 712
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 96, fosfor og. 96, azot og. 78, zawiesina 97
 • odbiornik: Rzeka Czarna Woda

 Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Jurata - Jastarnia, ul. Mickiewicza

 • użytkownik Spółka Wodno - Ściekowa "Swarzewo"
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 14,46 (sezon letni); 7,05 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 3 000 (sezon letni) / 600 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/d] 2 905 (sezon letni) / 645 (sezon zimowy)
 • obciążenie [RLM] 30 096 (sezon letni) / 6 911 (sezon zimowy)
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,6, CHZT 97,8, fosfor og. 98,1, azot og. 90,2, zawiesina 96,0
 • odbiornik: Zatoka Gdańska

 Oczyszczalnia ścieków w Białogórze, lokalizacja - Białogóra

 • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 1,83 (sezon letni); 0,75 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 379 (sezon letni) / 64 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/doba] - 350, obciążenie [RLM] - 2 177
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 92,9; CHZT - 90,1; fosfor og. - 83,3; azot og. - 78,7; zawiesina - 93,5
 • odbiornik: Rzeka Struga Białogórska

Oczyszczalnia ścieków w Krokowej, lokalizacja - Parszczyce

 • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 2,73 (sezon letni); 3,44 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 567 (sezon letni) / 293 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/d] - 770, obciążenie [RLM] - 3 021
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 94,6; CHZT - 95,3; fosfor og. - 84,2; azot og. - 76,9; zawiesina - 81,3.
 • odbiornik: Rzeka Karwianka

Oczyszczalnia ścieków Żarnowiec, lokalizacja - Żarnowiec

 • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 3,02 (sezon letni); 2,00 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 627 (sezon letni) / 170 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/doba] - 922, obciążenie [RLM] - 1 868
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 99,6; CHZT - 98,9; fosfor og., azot og. - nie wymagane pozwoleniem wodnoprawnym; zawiesina - 97,9
 • odbiornik: Rzeka Piaśnica

Oczyszczalnia ścieków Strefa Ekonomiczna Żarnowiec, lokalizacja - Żarnowiec

 • użytkownik: Gmina Puck
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,96 (sezon letni); 2,35 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 200
 • przepustowość [m3/doba] - 650, obciążenie [RLM] - 12 233
 • sposoby oczyszczania: % redukcji ładunku: BZT5 - 99,6; CHZT - 98,9; fosfor og., azot og. - nie wymagane pozwoleniem wodnoprawnym; zawiesina - 97,9.
 • odbiornik: Rzeka Piaśnica

 Oczyszczalnia Rekowo Górne, lokalizacja Rekowo Górne

 • użytkownik: Gmina Puck
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,39 (sezon letni); 0,94 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] b.d.
 • przepustowość [m3/doba] brak danych, obciążenie [RLM] brak danych
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.
 • odbiornik: Rzeka Reda

Oczyszczalnia Darżlubie, lokalizacja Darżlubie

 • użytkownik: Gmina Puck
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 1,16 (sezon letni); 2,82 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 240
 • przepustowość [m3/doba] 242, obciążenie [RLM] 1 250
 • sposób oczyszczania biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.
 • odbiornik: Rzeka Płutnica

Oczyszczalnia Celbowo, lokalizacja Celbowo

 • użytkownik: Gmina Puck
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,14 (sezon letni); 0,35 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 30
 • przepustowość [m3/doba] 33,4 , obciążenie [RLM] 444
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.
 • odbiornik: kanał melioracyjny

Oczyszczalnia Hel, lokalizacja Hel

 • użytkownik Zespół Zakładów Obsługi Miasta Sp. z o.o. w Helu, ul. Kuracyjna 3
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 9,64 (sezon letni); 10,58 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 2 000 (sezon letni) / 900 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/doba] 1 800 m3, obciążenie [RLM] 13 130
 • sposoby oczyszczania chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 95%, CHZT 95%, zawiesina. 90%, fosfor og. 95%; azot og. 80%
 • odbiornik: Zatoka Gdańska

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

75,1%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

3,21

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

1 920

Sposób zagospodarowania osadów
 • składowanie
 • spalanie
 • kompostowanie w pryzmach termicznych
 • higienizacji wapnem
 • wykorzystanie do nawożenia trawników i rekultywacji
Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • brak

Powiat Starogardzki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia Ścieków Starogard Gdański: 

 • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR WiK Sp. z o.o.
 • % ogólnej ilości cieków oczyszczanych z powiatu: 84,18
 • przepustowość 16 000 [m3/dobę] 
 • obciążenie [RLM] 70 000 
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca śr. 10 220 m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 97,8, CHZT 91,8, fosfor 90,4, azot og 80,9, zawiesina 96,9
 • odbiornik: rzeka Wierzyca 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych 1 230 tsm/rok 
 • sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie i przyrodnicze wykorzystanie

Oczyszczalnia ścieków Skarszewy: 

 • użytkownik: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu: 7,00
 • przepustowość 1 630 [m3/dobę] 
 • obciążenie [RLM] 15 000 
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca 850 [m3/dobę] 
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny, 
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,3, CHZT 97,7, fosfor 88, azot og 84,4, zawiesina 97,0 
 • ilość wytworzonych odpadów ściekowych 170 tsm/rok 
 • odbiornik: rzeka Wietcisa, 
 • sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie i przyrodnicze wykorzystanie


Oczyszczalnia ścieków Zblewo: 

 • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZOJAX" Jan Wildman 
   % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 3,29%
 • przepustowość 1 260 [m3/dobę] 
 • obciążenie [RLM] 3000 
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca śr. 400 [m3/d]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, mechaniczny 
 • odbiornik: rzeka Piesienica 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych 12 tsm/rok 
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie


Oczyszczalnia ścieków Skórcz: 

 • przepustowość 750 [m3/dobę]
 • użytkownik: Urząd Miasta Skórcz (od 2004 r. oczyszczalnia stanowi współwłasność Gminy wiejskiej Skórcz i Miasta Skórcz)
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 1,61
 • obciążenie [RLM] 5 000 
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca 196 [m3/dobę] 
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 92,3, CHZT 95,8, fosfor 89,4, azot og 83,2, zawiesina 95,4 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych 239 
 • odbiornik: rzeka Szoryca 
 • sposób zagospodarowania osadów: magazynowanie w zbiorniku magazynu osadu, odwodnienie i sprasowanie, sprasowany osad wykorzystywany jest jako przysypka odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Skórczu oraz wykorzystywany pod zakładanie trawników


Oczyszczalnia ścieków Lubichowo: 

 • użytkownik: Urząd Gminy Lubichowo 
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 1,09
 • przepustowość 260 [m3/dobę] 
 • obciążenie [RLM] 2 500 
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca śr. 132 [m3/dobę] 
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,5, CHZT 97,8, fosfor 93,2, azot og 80,1, zawiesina 97,2 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych 25 tsm/rok 
 • odbiornik: rzeka Zelgoszczówka 
 • sposób zagospodarowania osadów: brak danych


Oczyszczalnia ścieków Kokoszkowy: 

 • użytkownik: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie 
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 1,04
 • przepustowość 266 [m3/dobę] 
 • obciążenie [RLM] 130 
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca 126 [m3/dobę] 
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,24, CHZT 99,63, fosfor 78,8, azot og 89,12, zawiesina 96,27 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych 0,2 tsm/rok 
 • odbiornik: rów melioracyjny 
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie


Oczyszczalnia ścieków Kaliska: 

 • użytkownik: Urząd Gminy Kaliska 
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 0,82
 • przepustowość 500 [m3/dobę] 
 • obciążenie [RLM] 4 000 
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca 100 [m3/dobę] 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,2, CHZT 95,4, fosfor 93,8, azot og 96,7,zawiesina 90,7 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych 26 tsm/rok 
 • odbiornik: kanał rzeki Wdy 
 • sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie i przyrodnicze wykorzystanie


Oczyszczalnia ścieków Szpęgawsk: 

 • użytkownik: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie 
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 0,63
 • przepustowość 150 [m3/dobę] 
 • obciążenie [RLM] 100 
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca 77 [m3/dobę] 
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,21, CHZT 96,45, fosfor 83,77, azot og 91,60, zawiesina 98,0
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych 0,2 tsm/rok 
 • odbiornik: rów melioracyjny 
 • sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie i przyrodnicze wykorzystanie


Oczyszczalnia ścieków Kopytkowo (w modernizacji): 

 •  użytkownik: Urząd Gminy Smętowo Graniczne 
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 0,33%
 • przepustowość 160 [m3/dobę] 
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca śr. 40 [m3/dobę] 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny 
 • odbiornik rów melioracyjny 
 • sposób zagospodarowania osadów: brak danych


Oczyszczalnia ścieków w Osieku: 

 • użytkownik: Urząd Gminy w Osieku 
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 0,25
 • przepustowość 300 [m3/dobę] 
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca śr. 30 [m3/dobę] 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny 
 • odbiornik rów melioracyjny 
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Zblewo - 21,5
 • Gmina Czarna Woda - 40
 • Gmina Kaliska - 20
 • Miasto Skórcz - 25
 • Gmina Skórcz - 11
 • Gmina Lubichowo - 50
 • Gmina Smętowo Graniczne - 13,7
 • Gmina Bobowo - 0
 • Gmina Osiek - 0
 • Gmina Osieczna - 0
 • Gmina Starogard - 22
 • Miasto Starogard - 85
 • Gmina Skarszewy - 5
 • Miasto Skarszewy - 80

Stopień skanalizowania w powiecie - ok. 49,9%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Zblewo - 1,56 
 • Czarna Woda (miasto) – 3,40
 • Gmina Kaliska - 1,85  
 • Gmina Skórcz - 2,35
 • Skórcz (miasto) - 2,35 
 • Starogard Gdański (miasto) – 2,94 
 • Gmina Lubichowo – 2,68 
 • Gmina Smętowo Graniczne - 1,87 
 • Gmina Starogard Gdański – 3,36
 • Gmina i Miasto Skarszewy - 2,51
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

 • lokalizacja Owidz, ul. Droga Owidzka 12
 • przepustowość 19 300 m3/d , zrzut do rzeki Wierzycy

Zakłady Płyt Pilśniowych "Czarna Woda" S.A. w upadłości

 • lokalizacja Czarna Woda, ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda
 • użytkownik: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (oczyszczalnia rolnicza - obszar łąk na terenie gminy Kaliska
  Czarna Woda)
 • przepustowość 8 350 m3/dobę, zrzut do rzeki Wdy, przyjmuje scieki komunalne z miasta

Powiat Sztumski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia Ścieków w Sztumskim Polu, lokalizacja Sztumskie Pole

 • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 54
 • przepustowość 5 500 [m³/dobę], obciążenie 61 325 [RLM]
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 2 500 [m³/dobę] 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny % redukcji ładunku: BZT5 90, CHZT 85., fosfor og. 90., azot og. 80, zawiesina 95
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rów melioracyjny a następnie do jeziora Parleta połączonym z kanałem Kaniewskim
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 800
 • sposób zagospodarowania osadów: osad jest wywożony na komunalne składowisko odpadów w Nowej Wsi oraz odbierany przez firmę Nasza Energia i kompostowany w Czerninie

   

GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE

Oczyszczalnia Ścieków w Balewie,
zlikwidowana.


Oczyszczalnia Ścieków w Mikołajkach Pomorskich, lokalizacja Mikołajki Pomorskie - Wieś

 • użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 1,4
 • przepustowość 200 [m³/dobę], obciążenie 1 444 [RLM]
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 65 [m³/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny % redukcji ładunku: BZT5 97,8, CHZT 89,8, fosfor og. b.d.., azot og. b.d., zawiesina 96,7
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: Rów Wilczewski
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 21,5
 • sposób zagospodarowania osadów: wykorzystane są do rekultywacji składowiska w Nowej Wsi
   

Oczyszczalnia Ścieków w Cieszymowie

 • użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 0,7
 • przepustowość 100 [m³/dobę], obciążenie 555 [RLM]
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 34 [m³/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny % redukcji ładunku: BZT5 b.d, CHZT b.d, fosfor og. b.d.., azot og. b.d., zawiesina b.d
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: Kanał Balewski - TAK
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: ok. 10 
 • sposób zagospodarowania osadów: przewożone do oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich

 

GMINA STARY TARG

Oczyszczalnia Ścieków w Mleczewie

 • użytkownik: Gmina Stary Targ
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 0,5
 • przepustowość 70 [m³/dobę], obciążenie 288 [RLM]
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków: 21,5 [m³/dobę] 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny % redukcji ładunku: BZT5 95, CHZT b.d, fosfor og. b.d.., azot og. b.d., zawiesina 95
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rów melioracyjny a następnie Struga Orlęcia, która po ok. 1 km łączy się z kanałem Juranda
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: ok. 6
 • sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie rolnicze

Oczyszczalnia Ścieków w Zielonkach

 • użytkownik Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Bytowych w Zielonkach "EKOLOG"
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 1
 • przepustowość 200 [m³/dobę], obciążenie 958 [RLM]
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków: 47 [m³/dobę] 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 92, fosfor og. b.d.., azot og. b.d., zawiesina 97
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Tyna w km 30+990
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 7
 • sposób zagospodarowania osadów: brak danych


GMINA STARY DZIERZGOŃ

Oczyszczalnia Ścieków w Przezmarku

 • użytkownik Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 1,9
 • przepustowość 150 [m³/dobę], obciążenie 894 [RLM]
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków: 90 [m³/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 93,9, fosfor og. b.d.., azot og. b.d., zawiesina 98,5
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Stara Dzierzgonka w km 5+ 850
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: ok. 8,3
 • sposób zagospodarowania osadów: mineralizowany osad odpompowywany jest do lagun osadowych, tam odczekuje i wysusza się. Następnie jest przekompostowywany i podlega dezynfekcji (przesypywanie wapnem chlorowanym lub hydratyzowanym). Po około rocznym składowaniu osad wykorzystywany jest w rekultywacji terenów, w rolnictwie, do nawożenia terenów leśnych itp.

Oczyszczalnia Ścieków w Myślicach

 • użytkownik Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślicach
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 0,3
 • przepustowość  22 [m³/dobę], obciążenie  71 [RLM]
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków:  15 [m³/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 91, fosfor og.61., azot og.91., zawiesina 86
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rów melioracyjny wpadający do rzeki Dzierzgoń
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: brak danych
 • sposób zagospodarowania osadów: osady uwodnione są wywożone wozem ascenizasyjnym na duże oczyszczalnie.

 

GMINA DZIERZGOŃ

Oczyszczalnia Ścieków w Dzierzgoniu, lokalizacja Dzierzgoń - miasto

 • użytkownik Regionalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 38.9
 • przepustowość 2 400 [m³/dobę], obciążenie 10 733 [RLM]
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków: 1 800 [m³/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 95, fosfor og. 77., azot og. 64, zawiesina 97
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Dzierzgoń
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 152
 • sposób zagospodarowania osadów: wywożony na składowisko komunalne w Dzierzgoniu.

Oczyszczalnia Ścieków Jasna, lokalizacja Jasna - Wieś

 • użytkownik Regionalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 2,2
 • przepustowość 200 [m³/dobę], obciążenie 700 [RLM]
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków: 100 [m³/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny % redukcji ładunku: BZT5 brak danych, CHZT brak danych, fosfor og. brak danych, azot og. brak danych, zawiesina brak danych
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Balewka
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: ok. 5
 • sposób zagospodarowania osadów: osad wywożony jest na oczyszczanie ścieków w Dzierzgoniu, gdzie jest odwadniany i zagęszczany w prasie, a następnie wywożony na składowisko komunalne
   
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina. Sztum - 92
 • gmina Stary Dzierzgoń – 7,75
 • gmina Dzierzgoń – 79,3
 • gmina Mikołajki Pomorskie - 50
 • gmina Stary Targ - brak danych
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Dzierzgoń - 3,30
 • Gmina Stary Dzierzgoń – 1,98
 • Gmina Mikołajki Pomorskie – 3,14
 • Gmina Stary Targ – 1,86
 • Gmina Sztum – 2,78

 

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

1 010

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Zakład Utylizacji i Przetwarzania Odpadów

 • lokalizzacja: SNP Usznice, 82-416 Gościszewo

Powiat Słupski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

GMINA DAMNICA 

 • Ilość  odbieranych ścieków 380 [m3/d]
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gminie: [tsm/rok] 34,6
 • Sposób zagospodarowania osadów w gminie: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie

 

Oczyszczalnia ścieków Bobrowniki, lokalizacja Bobrowniki

 • użytkownik: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
 • przepustowość 350 [m3/doba], obciążenie 949 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 95, CHZT 93, fosfor og. 88, azot og. 64, zawiesina 99
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków - rów melioracyjny dopływ Łupawy

 

Oczyszczalnia ścieków Mianowice, lokalizacja Mianowice

 • użytkownik: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
 • przepustowość 50 [m3/doba], obciążenie 86 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 74, CHZT 59, fosfor og. 12, azot og. 15, zawiesina 73
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Charstnica

 

Oczyszczalnia ścieków Karżniczka lokalizacja Karżniczka

 • użytkownik: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
 • przepustowość 100 [m3/doba], obciążenie 264 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 97, fosfor og. 98, azot og. 78, zawiesina 99
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Charstnica

Oczyszczalnia ścieków Damnica

 • użytkownik: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
 • przepustowość 300 [m3/doba], obciążenie 1147 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 82, CHZT 75, fosfor og. 38, azot og. 28, zawiesina 83
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Charstnica
   

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

 

 • Ilość odbieranych ścieków 162 [m3/d] bez Budowa i Niepoględzia
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gminie: [tsm/rok] 55,4
 • Sposób zagospodarowania osadów w gminie: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie

 

 

Oczyszczalnia ścieków Dębnica Kaszubska, lokalizacja Dębnica Kaszubska

 • użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej
 • przepustowość 500 [m3/doba], obciążenie 2225 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • ilość odbieranych ścieków 141 [m3/dobę]
 • % redukcji ładunku: BZT5 87, CHZT 96, fosfor og. 32, azot og. 48, zawiesina 94
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Skotawa

Oczyszczalnia ścieków Borzęcino, lokalizacja Borzęcino

 • użytkownik: Agencje Nieruchomości Rolnych
 • przepustowość 200 [m3/doba], obciążenie 383 [RLM]
 • ilość odbieranych ścieków 11 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 63, CHZT 74, fosfor og. 24, azot og. 27, zawiesina 30
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - Rzeka Graniczna

Oczyszczalnia ścieków Gogolewo, lokalizacja Gogolewo

 • użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej
 • przepustowość 50 [m3/doba], obciążenie 175 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 92, CHZT 82, fosfor og. 60, azot og. 60, zawiesina 84
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - ciek Gogolewski
   

Oczyszczalnia ścieków Budowo, lokalizacja Budowo

 • użytkownik: Agencje Nieruchomości Rolnych
 • przepustowość 60 [m3/doba], obciążenie 414 [RLM]
 • ilość odbieranych ścieków 10 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 91, CHZT 84, fosfor og. 36, azot og. 36, zawiesina 87
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rów melioracyjny dopływ Skotawy
   

Oczyszczalnia ścieków Niepoględzie, lokalizacja Niepoględzie

 • użytkownik: Agencje Nieruchomości Rolnych
 • przepustowość 20 [m3/doba], obciążenie 166 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 88, CHZT 90, fosfor og. 26, azot og. 26, zawiesina 92
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - ziemia

GMINA GŁÓWCZYCE

 

 • Ilość odbieranych ścieków 220,24 [m3/d] bez Żoruchowa
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: [tsm/rok] 24,1
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie
   

Oczyszczalnia ścieków Główczyce, lokalizacja Główczyce

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych w Główczycach
 • przepustowość 257,5 [m3/doba] ,obciążenie [RLM] 933
 • ilość odbieranych ścieków 150,61[m3/d]
 • % redukcji ładunku: BZT5 95 , CHZT 87 , fosfor og 87 , azot og 20 , zawiesina 95
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Pustynka

 

Oczyszczalnia ścieków Górzyno, lokalizacja Górzyco

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych w Główczycach
 • przepustowość [m3/doba] 24,0 obciążenie [RLM] 100
 • ilość odbieranych ścieków 13,61 [m3/d]
 • % redukcji ładunku: BZT5 70 , CHZT 53 , fosfor og 50 , azot og 36 , zawiesina 99
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Rzechcinka

 

Oczyszczalnia ścieków Stowięcino, lokalizacja Stowięcino

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych w Główczycach
 • przepustowość [m3/doba] 35,0 obciążenie [RLM] 139
 • ilość odbieranych ścieków 42,45 [m3/d]
 • % redukcji ładunku: BZT5 78 , CHZT 63 , fosfor og 50 , azot og 16 , zawiesina 74
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Łeba

 

Oczyszczalnia ścieków Pobłocie, lokalizacja Pobłocie

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych w Główczycach
 • przepustowość [m3/doba] 30,0 obciążenie [RLM] 136
 • ilość odbieranych ścieków 13,57 [m3/d]
 • % redukcji ładunku: BZT5 24 , CHZT 33 , fosfor og 36 , azot og 16 , zawiesina 77
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Łeba

 

Oczyszczalnia ścieków Żoruchowo, lokalizacja Żoruchowo

 • użytkownik: Spółdzielnia Mieszkaniowa Żoruchowo
 • przepustowość [m3/doba] 100,0 obciążenie [RLM] 86
 • % redukcji ładunku: BZT5 95 , CHZT 90 , fosfor og 75 , azot og 10 , zawiesina 76
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Brodniczka

GMINA KĘPICE

 

 

 • Ilość odbieranych ścieków 950 [m3/d]
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  64,4
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Obłężu
   

Oczyszczalnia ścieków Kępice, lokalizacja Kępice

 • użytkownik: Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach
 • przepustowość [m3/doba] 3 500,0 obciążenie [RLM] 126 000
 • % redukcji ładunku: BZT5 90 , CHZT 91 , fosfor og 68 , azot og 50 , zawiesina 85
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Wieprza

 

Oczyszczalnia ścieków Biesowice, lokalizacja Biesowice

 • użytkownik: Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach
 • przepustowość [m3/doba] 200,0 obciążenie [RLM] 584
 • % redukcji ładunku: BZT5 92 , CHZT 84 , fosfor og 44 , azot og 54 , zawiesina 84
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Wieprza

GMINA KOBYLNICA

 

 • Ilość odbieranych ścieków z dwóch oczyczszalni – [64 m3/d ]
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gminie [tsm/rok]  ok. 7
 • Sposób zagospodarowania osadów w gminie: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie
   

 

Oczyszczalnia ścieków Sycewice, lokalizacja Sycewice

 • użytkownik: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sycewicach
 • przepustowość [m3/doba] 400,0 obciążenie [RLM] 1832
 • ilość odbieranych ścieków – brak danych
 • % redukcji ładunku: BZT5 93 , CHZT 85 , fosfor og 57 , azot og 46 , zawiesina 93
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: ciek Sycewicki

 

Oczyszczalnia ścieków Kwakowo, lokalizacja Kwakowo

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o
 • przepustowość [m3/doba] 100,0 obciążenie [RLM] 341
 • ilość odbieranych ścieków – 57 [m3/d]
 • % redukcji ładunku: BZT5 79 , CHZT 74 , fosfor og 72 , azot og 60 , zawiesina 95
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Kwacza

 

Oczyszczalnia ścieków Dobrzęcino, lokalizacja Dobrzęcino

 • użytkownik: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sycewicach
 • przepustowość [m3/doba] 33,0 obciążenie [RLM] 129
 • % redukcji ładunku: BZT5 86 , CHZT 85 , fosfor og 50 , azot og 44 , zawiesina 96
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Ścięgnica

 

Oczyszczalnia ścieków Zajączkowo, lokalizacja Zajączkowo

 • użytkownik: Zakład Instalacji Sanitarnych, Grzewczych i Gazowych "VIRAX" w Kobylnicy
 • przepustowość [m3/doba] 33,0 obciążenie [RLM] 372
 • ilość odbieranych ścieków – 7 [m3/d]
 • % redukcji ładunku: BZT5 67 , CHZT 68 , fosfor og 59 , azot og 10 , zawiesina 53
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: Struga Zajączkowska

GMINA POTĘGOWO

 

 • Ilość odbieranych ścieków 343,2 [m3/d]
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gminie [tsm/rok] 29,9
 • Sposób zagospodarowania osadów w gminie: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy
   

Oczyszczalnia ścieków Grapice, lokalizacja Grapice

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 50,0 obciążenie [RLM] 250
 • % redukcji ładunku: BZT5 92 , CHZT 81 , fosfor og 70 , azot og 39 , zawiesina 98
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Darżynka

 

Oczyszczalnia ścieków Grąbkowo, lokalizacja Grąbkowo

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 33,0 obciążenie [RLM] 94
 • % redukcji ładunku: BZT5 92 , CHZT 91 , fosfor og 60 , azot og 27 , zawiesina 92
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Łupawa

 

Oczyszczalnia ścieków Karżnica, lokalizacja Karżnica

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 50,0 obciążenie [RLM] 128
 • % redukcji ładunku: BZT5 90 , CHZT 87 , fosfor og 73 , azot og 56 , zawiesina 90
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Rębowa

 

Oczyszczalnia ścieków Łupawa, lokalizacja Łupawa

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 130,0 obciążenie [RLM] 498
 • % redukcji ładunku: BZT5 91 , CHZT 91 , fosfor og 75 , azot og 60 , zawiesina 97
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Łupawa

 

Oczyszczalnia ścieków Malczkowo, lokalizacja Malczkowo

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 60,0 obciążenie [RLM] 232
 • % redukcji ładunku: BZT5 63 , CHZT 53 , fosfor og 36 , azot og 19 , zawiesina 93
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Łupawa

 

Oczyszczalnia ścieków Nieckowo, lokalizacja Nieckowo

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 72,0 obciążenie [RLM] 60
 • % redukcji ładunku: BZT5 98 , CHZT 87 , fosfor og 28 , azot og 49 , zawiesina 93
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: Struga Czerwieniecka

 

Oczyszczalnia ścieków Potęgowo - Darżyno, lokalizacja Potęgowo - Darżyno

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 400,0 obciążenie [RLM] 962
 • % redukcji ładunku: BZT5 96 , CHZT 88 , fosfor og 86 , azot og 69 , zawiesina 98
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: Struga Darżyńska

 

Oczyszczalnia ścieków Rzechcino, lokalizacja Rzechcino

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 72,0 obciążenie [RLM] 151
 • % redukcji ładunku: BZT5 92 , CHZT 91 , fosfor og 77 , azot og 55 , zawiesina 95
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Rzechcianka

 

Oczyszczalnia ścieków Skórowo, lokalizacja Skórowo

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 53,0 obciążenie [RLM] 101
 • % redukcji ładunku: BZT5 93 , CHZT 95 , fosfor og 82 , azot og 73 , zawiesina 93
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: Struga Czerwieniecka

 

Oczyszczalnia ścieków Warcimino, lokalizacja Warcimino

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 35,0 obciążenie [RLM] 101
 • % redukcji ładunku: BZT5 98 , CHZT 95 , fosfor og 90 , azot og 86 , zawiesina 97
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Pogorzelica

GMINA SŁUPSK

 

 • Ilość odbieranych ścieków 371,7 [m3/d]
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gminie [tsm/rok] 36,5
 • Sposób zagospodarowania osadów w gminie: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie
   

Oczyszczalnia ścieków Bruskowo Wielkie, lokalizacja Bruskowo Wielkie

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 200,0 obciążenie [RLM] 942
 • % redukcji ładunku: BZT5 99 , CHZT 97 , fosfor og 74 , azot og 79 , zawiesina 90
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Moszczeniczka

 

Oczyszczalnia ścieków Bierkowo, lokalizacja Bierkowo

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 50,0 obciążenie [RLM] 300
 • % redukcji ładunku: BZT5 99 , CHZT 95 , fosfor og 66 , azot og 63 , zawiesina 94
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rów melioracyjny - dopływ rzeki Basienicy

 

Oczyszczalnia ścieków Rędzikowo, lokalizacja Rędzikowo

 • użytkownik: Garnizonowa Administracja Mieszkań w Rędzikowie
 • przepustowość [m3/doba] 1200,0 obciążenie [RLM] 1370
 • % redukcji ładunku: BZT5 95 , CHZT 96 , fosfor og 93 , azot og 93 , zawiesina 97
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Glaźna

 

Oczyszczalnia ścieków Jezierzyce, lokalizacja Jezierzyce

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 200,0 obciążenie [RLM] 816
 • % redukcji ładunku: BZT5 80 , CHZT 82 , fosfor og 37 , azot og 27 , zawiesina 81
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rów melioracyjny

 

Oczyszczalnia ścieków Lubuczewo , lokalizacja Lubuczewo

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 50,0 obciążenie [RLM] 292
 • % redukcji ładunku: BZT5 82 , CHZT 85 , fosfor og 40 , azot og 23 , zawiesina 94
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rów melioracyjny - dopływ Cieku Lubuczewskiego

 

Oczyszczalnia ścieków Wiklino, lokalizacja Wiklino

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 24,0 obciążenie [RLM] 200
 • % redukcji ładunku: BZT5 99 , CHZT 96 , fosfor og 27 , azot og 89 , zawiesina 99
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Brodniczka

 

Oczyszczalnia ścieków Kukowo , lokalizacja Kukowo

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 24,0 obciążenie [RLM] 158
 • % redukcji ładunku: BZT5 92 , CHZT 88 , fosfor og 54 , azot og 45 , zawiesina 89
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: ziemia

 

Oczyszczalnia ścieków Rogawica, lokalizacja Rogawica

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 47,5 obciążenie [RLM] 200
 • % redukcji ładunku: BZT5 83 , CHZT 81 , fosfor og 43 , azot og 23 , zawiesina 83
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rów melioracyjny

 

Oczyszczalnia ścieków Grąsino, lokalizacja Grąsino

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 50,0 obciążenie [RLM] 375
 • % redukcji ładunku: BZT5 72 , CHZT 57 , fosfor og 0 , azot og 0 , zawiesina 71
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Glaźna

 

Oczyszczalnia ścieków Wieszyno, lokalizacja Wieszyno

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 24,0 obciążenie [RLM] 225
 • % redukcji ładunku: BZT5 93 , CHZT 94 , fosfor og 29 , azot og 20 , zawiesina 93
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rów melioracyjny - dopływ rzeki Glaźnej

 

Oczyszczalnia ścieków Krępa Słupska, lokalizacja Krępa Słupska

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 100,0 obciążenie [RLM] 342
 • % redukcji ładunku: BZT5 76 , CHZT 85 , fosfor og 6 , azot og 20 , zawiesina 82
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Glaźna

 

Oczyszczalnia ścieków Bukówka, lokalizacja Bukówka

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 50,0 obciążenie [RLM] 283
 • % redukcji ładunku: BZT5 98 , CHZT 96 , fosfor og 79 , azot og 80 , zawiesina 89
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rów melioracyjny - dopływ Rzeki Słupi

 

Oczyszczalnia ścieków Jezierzyce SHR, lokalizacja Jezierzyce SHR

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 144,0 obciążenie [RLM] 275
 • % redukcji ładunku: BZT5 90 , CHZT 82 , fosfor og 36 , azot og 27 , zawiesina 84
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Glaźna

GMINA SMOŁDZINO

 • Ilość odbieranych ścieków 76,2 [m3/d]
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gminie [tsm/rok] ok.7
 • Sposób zagospodarowania osadów w gminie: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie

Oczyszczalnia ścieków Smołdzino, lokalizacja Smołdzino

 • użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie
 • przepustowość [m3/doba] 100,0 obciążenie [RLM] 676
 • % redukcji ładunku: BZT5 92 , CHZT 80 , fosfor og 55 , azot og 56 , zawiesina 88
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Łupawa

GMINA USTKA

 

 • Ilość odbieranych ścieków 3100 [m3/d] w sezonie.
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] ok. 150
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie
   

Oczyszczalnia ścieków Rowy, lokalizacja Rowy

 • użytkownik: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa Sp. z o.o.
 • przepustowość [m3/doba] 3500,0 obciążenie [RLM] 11 080
 • % redukcji ładunku: BZT5 96 , CHZT 92 , fosfor og 85 , azot og 73 , zawiesina 89
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Łupawa
   

 

GMINA MIEJSKA USTKA

 

 • Ilość odbieranych ścieków 5994 [m3/d]
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gminie[tsm/rok]  442
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie

Oczyszczalnia ścieków Ustka, lokalizacja Ustka

 • użytkownik: Wodociągi Ustka Sp. z o.o. w Ustce
 • przepustowość [m3/doba] 10 000,0 obciążenie [RLM] 38 020
 • % redukcji ładunku: BZT5 98 , CHZT 94 , fosfor og 89 , azot og 87 , zawiesina 87
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: Rzeka Słupia

Ilość ścieków oczyszczonych w powiecie - ok. 12000 m3/d
Ilość osadów ściekowych wytworzonych w powiecie ok.900 tsm/rok

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Damnica - 57
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 52
 • Gmina Główczyce - 40
 • Gmina Kępice - 53
 • Gmina Kobylnica - 60
 • Gmina Potęgowo - 45,2
 • Gmina Słupsk - 83
 • Gmina Smołdzino - 22
 • Gmina Ustka - 51
 • Gmina Miejska Ustka - 96

Stopien zkanalizowania w powiecie - 62,45%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Damnica - 2,72 , bez wodomierzy - 3,98
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 3,06
 • Gmina Główczyce - 1,84
 • Gmina Kępice - ZUW - 2,39 , ZEC - 2,37
 • Gmina Kobylnica - 2,75
 • Gmina Potęgowo - gospodarstwa domowe - 3,03 , pozostali odbiorcy - 2,34
 • Gmina Słupsk - gospodarstwa domowe - 2,45 , zakłady - 3,97
 • Gmina Smołdzino - 2,78
 • Gmina Ustka - 3,05 dla ludności, 3,55 ośrodki wypoczynkowe
 • Gmina Miejska Ustka - 2,39
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Oczyszczalnia Zakładu Mleczarskiego "LACPOL" Sp. z.o.o.

 • lokalizacja Kobylnica, ul. Profesora Poznańskiego 1
 • przepustowość 1 750 [m3/doba]

Powiat Tczewski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia Ścieków Swarożyn, lokalizacja Swarożyn, Gmina Tczew 

 • użytkownik: ENERGOAGVA S.C Tczew 
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: ok.2,14 
 • przepustowość [m3/doba]:  projektowa 660,obciążenie [RLM]: 2 684 
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d]: 293,2
 • sposoby oczyszczania : biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 94,5, CHZT 81,1 fosfor og.79,2, azot og 88,4, zawiesina 57,5 
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Swarożynka 
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych(tsm/rok) – ok.
 • Sposób zagospodarowania osadów: dostawa do Kommunalservice celem przerobu

Oczyszczalnia Ścieków Turze, lokalizacja Turze, Gmina Tczew 

 • użytkownik: ENERGOAGVA S.C. Tczew 
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: ok.1,17 
 • przepustowość [m3/doba]: projektowa 400, obciążenie: [RLM] 1 819 
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d]: 160,6 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny , mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 83,3 CHZT 92,9 fosfor og. 68,6, azot og 84,7, zawiesina 98,5 
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: jezioro Damaszka 
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 4,5 
 • Sposób zagospodarowania osadów dostawa do ZWiK Tczew celem dalszej przeróbki

Oczyszczalnia Ścieków Szpęgawa, lokalizacja Szpęgawa

 •  użytkownik: ENERGOAGVA S.C. Tczew 
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: ok.0,45
 • przepustowość [m3/doba]:, projektowa 50, obciążenie [RLM]: 500
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d]: 62,6 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 74,8, CHZT 93,5 fosfor og.72,2, azot og 52,4 zawiesina 72,1 
 • odbiornik oczyszczalni ścieków:Rów Młyński 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) - 1,2 
 • Sposób zagospodarowania osadów: magazynowanie na poletkach

Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Pelplin ul. Gen. Maczka

 • użytkownik: PELKOM Sp. z o. o w Pelplinie ul. Starogardzka 12 
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 10,26
 • przepustowość [m3/doba]:  projektowa 2 287, obciążenie [RLM]: 9 517 
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d]: - 1 404 
 • sposoby oczyszczania : mechaniczny, biologiczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 95, fosfor og.89, azot og 92, zawiesina 97 
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Wierzyca 
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 376 
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów Ropuchy,gm Pelplin

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, Tczew ul. Czatkowska 8

 • użytkownik: Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tczewie
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: ok.78 
 • przepustowość [m3/doba]:  projektowa 22 318, obciążenie[RLM] 109 730
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d]: 10 686 
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny, okresowo-chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5.99, CHZT 94,5, fosfor og.96, azot og. 85, zawiesina 93,3 
 • odbiornik: rzeka Wisła 
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 1 036 
 • Sposób zagospodarowania osadów kompostowanie

Oczyszczalnia Ścieków, Ciepłe dz,60/5, lokalizacja Gniew

 • użytkownik: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gniewie 
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 6,31 
 • przepustowość [m3/doba]:  projektowa 1 100, obciążenie [RLM]: 18 000 
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d]: 864 
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT 5.30, CHZT 17, fosfor og.12, azot og 19, zawiesina 39
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Wisła 
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] -
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na terenie oczyszczalni

Oczyszczalnia Ścieków Majewo, lokalizacja Majewo, Gmina Morzeszczyn 

 • Użytkownik: Urząd Gminy Morzeszczyn
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 0,34
 • przepustowość [m3/doba]:, projektowa 120, obciążenie [RLM]: ok. 820 
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d]: 46,5 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT 5.88, CHZT 77, fosfor og.-, azot og -, zawiesina 89 
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: Struga Lipiogórska 
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] -
 • Sposób zagospodarowania osadów: utylizacja

Oczyszczalnia Ścieków Morzeszczyn, lokalizacja Morzeszczyn

 • Użytkownik: Urząd Gminy Morzeszczyn 
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu:  1,22 
 • przepustowość [m3/doba]: 71, obciążenie [RLM]: 1 500 
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d]: 167 
 • sposoby oczyszczania :, biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT 5.86, CHZT 80, fosfor og.-, azot og -, zawiesina 86 
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka - Janka 
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] -
 • Sposób zagospodarowania osadów: utylizacja

Oczyszczalnia Ścieków Subkowy, lokalizacja Subkowy (przy szkole podstawowej)

 • Użytkownik: ENERGOAGVA S.C. Tczew 
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 0,04
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d]: 5.1 
 • przepustowość [m3/doba]: 24,4, obciążenie [RLM]: 200 
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT 5.18, CHZT 56, fosfor og. 4,8 azot og 7,8, zawiesina 24 
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: Struga Subkowska 
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 0,01 
 • Sposób zagospodarowania osadów: brak danych 

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Tczew - 100 
 • Gmina Tczew - 95
 • Miasto i Gmina Gniew - 90
 • Miasto i Gmina Pelplin - 48
 • Gmina Morzeszczyn – 60
 • Gmina Subkowy - 1

 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Tczew – 2,56
 • Gmina Tczew – 2,83
 • Miasto i Gmina Gniew –  1,86
 • Miasto i Gmina Pelplin – 1,82
 • Gmina Morzeszczyn – brak danych
 • Gmina Subkowy – 2,40
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

 

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
 • Gm. Tczew – 47,2 (Swarożyn + Szpęgawa + Turze)
 • Gm. Morzeszczyn - 13
 • Miasto Tczew – 1 135
 • Gm. Gniew – 7
 • Gm. Subkowy – brak danych
 • Gm. Pelplin – 634
Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • nie występują

Powiat Wejherowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia Ścieków „Dębogórze”

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu  86,47
 • Gminy miejskie: Wejherowo – 4 224 m3/d, Reda – 2408 m3/d i Rumia – 3 024 m3/d – obsługiwane są przez Oczyszczalnię ścieków „Dębogórze” w gm. Kosakowo, powiat pucki.
 • instytucją odpowiedzialna za odbiór ścieków z terenu tych gmin jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, ul. Witomińska 21.

Oczyszczalnia Ścieków w Gniewinie, lokalizacja: Gniewino

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu  4,36
 • przepustowość: 800 m3/d, obciążenie: 6 500 RLM
 • sposoby oczyszczania: biologiczno-mechaniczny z podwyższonym usuwaniem biogenów
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,8 %, CHZT – 97,3 %, fosfor og. – 94,1 %, azot og. – 89,1 %, zawiesina – 90,8 %.
 • instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków : Gminny Zakład Komunalny i Ochrony Środowiska w Gniewinie z/s w Nadolu, 84-250 Gniewino
 • ilość odbieranych ścieków: 487 m³/d - 100 % całkowitej ilości ścieków ujętych sieć kanalizacyjna w gminie
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 91,3
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rz. Bychowska Struga poprzez rów melioracyjny R-15

Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Luzinie, lokalizacja: Luzino, ul. Polna

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu  3,35
 • przepustowość: 650 m3/d, obciążenie: 2 800 RLM
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,6 %, CHZT – 93 %, fosfor og. – 76,2 %, azot og. – 86,5 %, zawiesina – 90,8 %
 • instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino
 • ilość odbieranych ścieków: średnio 374,3 m³/d, 100 % całkowitej ilości ścieków ujętych sieć kanalizacyjna w gminie
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 18,3
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie i rolnicze wykorzystanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rz. Bolszewka

Gmina Oczyszczalnia Ścieków w Bożympolu Wielkim, lokalizacja: Bożepole Wielkie, gm. Łęczyce

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu  1,61
 • przepustowość: 410 m3/d, obciążenie: 2 050 RLM
 • sposoby oczyszczania: biologiczno-mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 95,5 %, CHZT – 88,7 %, fosfor og. – 81,8 %, azot og. – 54,7 %, zawiesina – 92,4 %
 • instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie, 84-218 Łęczyce
 • ilość odbieranych ścieków: 180 m³/d - 100 % całkowitej ilości ścieków ujętych sieć kanalizacyjna w gminie
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 51,1
 • sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie przyrodnicze
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rz. Łeba

Oczyszczalnia Ścieków w Nadolu, lokalizacja: Nadole, gm.Gniewino

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu  1,27
 • przepustowość: 560 m3/d, obciążenie: 1 065 RLM
 • sposoby oczyszczania biologiczno-mechaniczny z podwyższonym usuwaniem biogenów
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,3 %, CHZT – 96,6 %, fosfor og. – 94,4 %, azot og. – 78,9 %, zawiesina – 97,1 %
 • instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Gminny Zakład Komunalny i Ochrony Środowiska w Gniewinie z/s w Nadolu, 84-250 Gniewino
 • ilość odbieranych ścieków : 142 m³/d – j.w. 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 14,6
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: Jezioro Żarnowieckie

Oczyszczalnia Ścieków w Tłuczewie, lokalizacja: Tłuczewo, gm. Linia

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu  1,07
 • przepustowość: 300 m3/d, obciążenie: 510 RLM
 • sposoby oczyszczania: biologiczno-mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 94,1 %, CHZT – 85,5 %, fosfor og. – 66,7 %, azot og. – 66 %, zawiesina – 89,3 %
 • instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia
 • ilość odbieranych ścieków - średnio 120 m³/d , 100 % całkowitej ilości ścieków komunalnych ujętych w systemy kanalizacyjne
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 19,8
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rz. Łeba

Oczyszczalnia Ścieków w Choczewie, lokalizacja: Choczewo, ul. I Osadników

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu  0,98
 • przepustowość: 800 m3/d, obciążenie: 1 000 RLM
 • sposoby oczyszczania: biologiczno-mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 85 %, CHZT – 20,7 %,
 • instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie, ul. Pierwszych Osadników 21, 84-210 Choczewo
 • ilość odbieranych ścieków: średnio 109,6 m³/d, 100 % całkowitej ilości ścieków ujętych sieć kanalizacyjna w gminie
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 26,6
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: Struga Choczewska – rz. Chełst

 Oczyszczalnia Ścieków w Kielnie, lokalizacja: Kielno, gm. Szemud

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu  0,88
 • przepustowość: 220 m3/d, obciążenie: 683 RLM
 • sposoby oczyszczania: biologiczno-mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 91 %, CHZT – 91,4 %, fosfor og. – 89,5 %, azot og. – 74,3 %, zawiesina – 94,8 %
 • instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Gmina Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
 • ilość odbieranych ścieków: 98 m³/d - 100 % całkowitej ilości ścieków ujętych sieć kanalizacyjna w gminie
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 32,9
 • sposób zagospodarowania osadów: rolnicze wykorzystanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rz. Mulk

 Sumaryczna ilość ścieków odbieranych z powiatu: 11 166,9 m3/d

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • 75 % w miejscowościach: Gniewino i Strzebielinek
 • 43,4 % w miejscowości Luzino
 • 46,3 % w miejscowościach: Bożepole Wielkie i Strzebielino
 • 100 % w miejscowościach: Nadole i Czymanowo
 • 92,8 % w miejscowości Linia
 • 74 % w miejscowości Choczewo
 • 64,6 % w miejscowościach: Kielno, Warzno i Rębiska.
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • od 2,35 do 3,25 zł/m3 ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnych przez osoby indywidualne, nie prowadzące działalności gospodarczej
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

zakładowa biologiczna oczyszczalnia ścieków

 • lokalizacja: teren zakładu Klose - Gościcińska Fabryka Mebli Sp. z o.o., Gościcino, ul. Fabryczna 1
 • przepustowość  -  217,0 [m³/dobę] 

Sopot

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne
 • Gdańsk Wschód lokalizacja Gdańsk
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

100%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

2,64

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
 • SAUR Neptun Gdańsk
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
 • ilość przesyłanych ścieków średnio 277 651,5 m3/miesiąc w 2004r.
Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Słupsk

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia ścieków lokalizacja Słupsk ul. Sportowa gmina Słupsk

 • użytkownik „Wodciągi Słupsk”
 • przepustowość [m³/d] 40 000  , obciążenie [RLM]  180 000
 • ilość odbieranych ścieków   23 000  
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,2 CHZT 96,7, fosfor og 96,7, azot og 88,4, zawiesina 96,9
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  2438,0
 • Sposób zagospodarowania osadów kompostowanie 1 923  , wysypisko 515 [tsm/rok]
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków rzeka Słupia 
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

98,7%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

3,21

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
 • brak
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • brak
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002