Gdańsk

Wody powierzchniowe

brak danych

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

brak danych

Monitoring jakości wody

brak danych

Monitoring jakości wody
Elektrownie wodne

brak danych

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

brak danych

Gdynia

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

 • nazwa: Chylonka
  • długość (km): 3,20
  • ujście: basen portowy
 • nazwa: Cisowska Struga z dopływami Marszewska Struga i Potok Demptowski
  • długość (km): 12,5
  • ujście: dopływ Zagórskiej Strugi, która wpływa do Zatoki Puckiej
 • nazwa: Kacza
  • długość (km): 14,80, dopływy: Potok Źródło Marii, Potok Wiczliński, Potok Przemysłowy
  • ujście: Zatoka Gdańska
 • nazwa Swelina
  • długość (km) 2,60
  • ujście Zatoka Gdańska
 • kanały o długości powyżej 2 km:
  brak
 • jeziora powyżej 5ha:
  brak
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • poza Gdynią
Monitoring jakości wody

Monitoring wód powierzchniowych prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku:

 • nazwa wód: Chylonka ilość punktów kontroli 1 (ujście)
 • nazwa wód: Kacza ilość punktów kontroli 2 (powyżej Dąbrowy i ujście)
 • nazwa wód: Potok Kolibkowski ilość punktów kontroli 1 (ujście)
Monitoring jakości wody
 • Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Chylonka

Gdynia

uj.do basenu portowego / 0,5

2001

5,3

26,1

3,19

0,43

III

non

 

Gdynia

uj.do Zatoki

2004

7,8

33,7

3,23

0,47

V

IV

Kacza

Gdynia

pow. Dąbrowy

2001

2,1

39,9

3,33

0,28

II

III

 

Gdynia

uj.do Zatoki Gd.

2002

2,7

25,4

1,93

0,22

III

III

 

Gdynia

Orłowo,uj.do Zatoki

2004

4,2

31,1

2,27

0,20

V

IV

Cisa

Gdynia

pow.Pustek Cisowskich/12,0

2001

2,1

34,8

1,91

0,13

II

III

Potok Kolibkowski

Gdynia

uj. Do Zatoki Gd.

2001

2,3

32,5

1,66

0,16

III

non

Wody portowe

Gdynia

Basen żeglarski im.Zaruskiego

1999

2,3

41,3

0,59

0,11

II

III

 

 

Basen I przy Nab.Pomorskim

1999

2,2

40,0

0,57

0,09

II

III

 

 

Basen III przy Nab. Szwedzkim

1999

2,4

39,8

0,58

0,08

II

III

 

 

Nab.Francuskie

1999

2,3

41,7

0,61

0,08

III

III

 

 

Basen IV przy Nab. Indyjskim

!999

2,3

41,7

0,61

0,08

III

non

 

 

 Basen V przy Nab.Rumuńskim

1999

2,8

38,5

0,76

0,1

III

non

 

 

Basen VII stocznia

1999

3,1

38,9

0,70

0,09

non

non

 

 

Dworzec Żeglugi Promowej

1999

3,6

41,8

0,71

0,13

non

non

Elektrownie wodne
 • brak
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
 • Gdynia Śródmieście - obejmujące 200m linii brzegowej,
 • Gdynia Redłowo - obejmujące 200m linii brzegowej,
 • Gdynia Orłowo - obejmujące 100m linii brzegowej ,
 • Gdynia Babie Doły - obejmujące 100m linii brzegowej.

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu 7.1[km]

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk 4,18[km]
Zgodnie z komunikatem WSSE 1/12 z 29czerwca 2012r do użytkowania dopuszczono następujące kąpieliska

 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Śródmieście
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Redłowo
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Orłowo
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Babie Doły

www.kapieliskagdynia.pl

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe: tak
 • retencja -rezerwowa [m3]: 67.00 - zbiornik retencyjny Krykulec

Powiat Bytowski

Wody powierzchniowe

brak danych

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

brak danych

Monitoring jakości wody

brak danych

Monitoring jakości wody

brak danych

Elektrownie wodne

brak danych

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

brak danych

Powiat Chojnicki

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu

 • rzeka Brda , długość 217 km , ujście do rzeki Wisły ,
 • rzeka Wda , długość 168 km , ujście do rzeki Wisły ,
 • rzeka Chocina , ujście do j. Karsińskiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Czerska Struga , ujście do rzeki Brdy ,
 • Raciążska Struga , ujście do rzeki Brdy ,
 • rzeka Niechwaszcz , ujście do rzeki Wdy ,
 • rzeka Zbrzyca , ujście do jeziora Witoczno w zlewni rzeki Brdy ,
 • rzeka Kłonecznica , ujście do rzeki Zbrzycy ,
 • rzeka Mlusina , ujście do rzeki Zbrzycy ,
 • rzeka Parzenica , ujście do rzeki Niechwaszcz ,
 • Struga Siedmiu Jezior , ujście do jeziora Charzykowskiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Kulawa , ujście do rzeki Zbrzycy ,
 • Orla Struga , ujście do jeziora Łąckiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Struga Czerwonka , ujście do jeziora Charzykowskiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Klaskawska Struga , ujście do Czerskiej Strugi ,
 • Rów Czernicki , ujście do jeziora Dybrz w zlewni rzeki Brdy

kanały o długości powyżej 2 km

 • nazwa: Wielki Kanał Brdy , ujście- rozlewa się na łąkach ,
 • Kanał Wdy - rozlewa się na łąkach

jeziora powyżej 5 ha: nazwa, powierzchnia, głębokość, przepływowe (tak/nie), kl.cz., rok badań

 • Skąpe - 158,06 ha - 20,1 m - kl. czystości II, 95
 • Kły - 18,3 ha - 7,8 m - kl. czystości - brak danych
 • Młosina Mała - 15,6 ha - kl. czystości - brak danych
 • Kały - 6,58 ha - 1,1 m - kl. czystości - brak danych
 • Brzeżno - 35,53 ha - 9,7 m - kl. czystości - brak danych
 • Młosino Duże - 42,67 ha - 22,4 m - brak danych
 • Lesno Górne - 53,41 ha - brak danych - brak danych
 • Gacno Małe - 17,44 ha - 5,5 m - brak danych
 • Ostrowie - Józefowo - 272,27 ha - 43,0 m - klasa czystości I
 • Gacno Wielkie - 13,42 ha - brak danych - brak danych
 • Płęsno - 46,04 ha - 11,0 m – II, 91
 • Nierybno - 10,36 ha - 7,5 m - brak danych
 • Krzywce Wielkie - 28,36 ha - 15,0 m - brak danych
 • Krzywce Małe - 13,35 ha - brak danych - brak danych
 • Zielone - 25,17 ha - brak danych - brak danych
 • Jeleń - 48,12 ha - 10,7 m - klasa czystości I,93
 • Dybrzk - 235,87 ha - 19,0 m - kl. czystości II,II/93,03
 • Kosobudno - 56,07 ha - brak danych - kl. czystości II,II/93,03
 • Łąckie - 155,5 ha -19,0 m - kl. czystości II,II/93,03
 • Płęsno - 92,85 ha - 37,0 m - kl. czystości II,91
 • Gardliczno Duże - 33,36 ha - brak danych - kl. czystości I,96
 • Gardliczno Małe - 13,29 ha - 26,5 m - brak danych
 • Witoczno - 99,28 ha - brak danych - kl. czystości II,II/93,03
 • Nowionek - 10,60 ha - brak danych - brak danych
 • Czarne - 9,19 ha - brak danych - brak danych
 • Zmarłe - 30,92 ha - 19,4 m - kl. czystości II,91
 • Laska - 61,54 ha - 4,6 m - kl. czystości II,II/91,03
 • Śluza - 51,18 ha - 6,1 m – II,II/91,03
 • Skrzynki Małe -30,76 ha - 8,3 m - brak danych
 • Wieckie - 42,28 ha - 7,9 m - brak danych
 • Łowne Duże - 16,58 ha - brak danych - brak danych
 • Charzykowskie - 1381,09 ha - 30 m - kl. czystości  płd III,II,płn II,II/95,03
 • Skszynka / Mielnica - 30,07 ha - brak danych - kl. czystości II
 • Karsińskie /Długie - 701,67 ha - 27,1 m - kl. czystości cz.wsch III,II,cz. zach.II,II/92,03
 • Głuche Duże - 39,92 ha - 17,2 m - kl. czystości II,98 , Gmina Chojnice,
 • Głuche Małe - 9,74 ha - 12,9 m - kl. czystości II,98 Gmina Chojnice,
 • Wegner - 10,90 ha - brak danych - brak danych
 • Niedzwiedzie - 30,33 ha - 8,3 m - brak danych
 • Trzemeszno - 189,63 ha - 4,8III,II/94,03
 • Czarnogłowie - 15,84 ha - brak danych - brak danych
 • Mętno - 15,44 - brak danych - brak danych
 • Głuche Małe - 17,28 ha - brak danych - kl. czystości II/95, Gmina Brusy
 • Głuche Duże - 45,91 ha - 29,8 - kl. czystości II/95, Gmina Brusy
 • Parzyn - 51,23 ha - 2,0 m - kl. czystości II,97
 • Kruszyńskie - 476,03 ha - 7,0 m – II/2000
 • Somińskie - 364,35 ha - 14,0 m – III/2000
 • Leśno Dolne - 43,35 ha - 8,3 m - brak danych
 • Lichnowskie - 12,04 ha - brak danych - brak danych
 • Ostrowite – 280,7 ha – 43,0 m – I/96
 • Śpierewnik - 141,56 ha - 14,0 m - kl. czystości III /90,04
 • Suszek - 11,91 ha - brak danych - brak danych
 • Wysockie - 23,36 ha - brak danych - brak danych
 • Świdno - 20,83 ha - brak danych - brak danych
 • Ostrowite - 41,14 ha - 8,4 m - brak danych
 • Świdno - 20,83 ha - brak danych - brak danych
 • Milachowo - 63,55 ha - brak danych - kl. czystości III, 97
 • Warszyn - 36,42 ha - 4,7 m - brak danych
 • Główka - 9,33 ha - brak danych - brak danych 
   
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Jarcewska Struga
 • rzeka Brda
 • rzeka Niechwaszcz
 • Czerska Struga
 • Wielki Kanał Brdy

   

Monitoring jakości wody

 

 • rzeka Wda 2
 • Czerska Struga 2
 • Niechwaszcz 4
 • Parzenica 1
 • Zbrzyca 6
 • Kulawa 1
 • Jarcewska Struga 1
 • Kłonecznica 2
 • Struga Siedmiu Jezior 4
 • Struga Czerwonka 1
 • Chocina 3

nazwa wód - rzeka Brda - ilość punktów kontroli 5 ilość badań/rok

Monitoring jakości wody
 • Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

 

Brda

Konarzyny

Ciecholewy /166,7

2003

1,8

21,9

1,38

0,15

II

III

 

 

Chojnice

Małe Swornegacie / 158,0

2003

2,1

22,7

1,06

0,12

I

non

 

 

Chojnice

Swornegacie / 152,6

2003

1,6

20,6

0,97

0,11

I

II

 

 

Chojnice

pon.jez.Kosobudno / 136,2

2003

2,0

21,7

0,97

0,12

I

II

 

 

Czersk

Rytel / 123,1

2003

2,2

19,6

1,04

0,12

I

II

 

Zbrzyca

Brusy

Parzyn / 29,4

2003

3,3

21,8

1,05

0,06

I

III

 

 

Chojnice

pon.uj.Młosiny/25,0

2003

3,0

22,8

0,99

0,06

II

III

 

 

Brusy

Laska,wlot do jez. / 12,6

2003

2,6

20,2

0,98

0,10

I

III

 

 

Chojnice

Swornegacie, wlot do jez. Witoczno / 1,0

2003

2,6

20,5

0,95

0,10

II

non

 

Czerwona Struga

Chojnice

Kopernica -uj.do jez.Charzykowskiego /  1,4

2003

2,4

24,6

1,60

0,15

II

II

 

Jarcewska Struga

Chojnice

uj.do jez.Charzykowskiego /  0,5

2003

10,3

46,6

7,94

1,15

III

non

Chocina

Chojnice

Chociński Młyn / 7,0

2003

2,2

22,3

1,57

0,17

II

II

Kulawa

Chojnice

uj.do Zbrzycy / 0,75

2003

1,7

19,7

0,49

0,10

II

II

Kłonecznica

Brusy

pon.miejsc.Laska

2003

2,7

23,0

1,19

0,13

II

II

Niechwaszcz

Brusy

pon.m.Brusy / 35,0

2000

2,4

50,3

1,70

0,32

III

III

 

Czersk

Dębowiec / 11,4

2000

2,2

28,1

1,55

0,21

II

II

 

Elektrownie wodne

(zobacz: Elektrownie wodne)

 • Lutomski Nowy Młyn miejscowość Lutomski Nowy Młyn nazwa rzeki Czerska Struga , moc 20 kW
 • Młyn Wodny w Młynku , miejscowość Młynek , nazwa rzeki Parzenica , moc 18 kW ,
 • Młyn Wodny w Wojtalu , miejscowość Wojtal , nazwa rzeki Wda,
 • Młyn Wodny w Rolbiku , miejscowość Rolbik , nazwa rzeki Zbrzyca , moc 15 kW ,
 • Młyn Wodny w Czernicy , miejscowość Czernica , nazwa rzeki Rów Czernicki , moc 8 kW ,
 • Młyn Wodny w Zawadzie , miejscowość Zawada , nazwa rzeki Niechwaszcz , moc ca 23 kW ,
 • Młyn Wodny w Kaszubie , miejscowość Kaszuba , nazwa rzeki Zbrzyca , moc ca 24 kW ,
 • Elektrownia Wodna w Mylofie , miejscowość Mylof , nazwa rzeki Brda , moc
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • nie stosuje się

Powiat Człuchowski

Wody powierzchniowe

Noteć

Szczyra

18,2

Gwda

 
 • kanały o długości powyżej 2 km

LpNazwaDługość

1

k. Cisowo

5,5

2

k. Jaromierski

11,8

3

k. Łękiński

2,8

4

k. Nowa Wieś

6,6

5

k. Wierzchowo

8,4

 
 • jeziora powyżej 5 ha

Nazwa jezioraGminaObrębRodzaj wódPow. (ha)Śr. głęb. (m)-kl. cz./r.badań
Dymno (Koczalskie)KoczałaKoczałaP88,697
GłębokieKoczałaPietrzykowoP8,1810,1
(Pietrzykowskie Duże)   138,910,1 II/99
Ciemno (Pietrzykowskie)KoczałaPietrzykowoP583,3
Pietrzykowo (Piotrowskie)KoczałaPietrzykowoP8,33b.d.
StarzeńskieKoczałaStarznoP336,3
Cietrzewie (Sękacz)KoczałaTrzyniecS19,052,1
ZalaneKoczałaTrzyniecP15,213,1
Przechlewskie (Dźwierzeńskie)KoczałaDźwierznoS225,1
Łękinia (Łęknica)KoczałaŁękiniaP21,453,1
Bardo (Przyłękińskie)KoczałaŁękiniaP12,174,3
SkarbnoKoczałaŁękiniaS6,23b.d.
Resko IKoczałaŁękiniaS5,54b.d.
KruczeKoczałaBielsko Pom.P7,13b.d.
BielskoKoczałaBielsko Pom.P11,73b.d.
RychnowskieCzłuchówm. CzłuchówP167,868713,1
Miejskie DużeCzłuchówm. CzłuchówP38,269310,2
UrzędoweCzłuchówm. CzłuchówP73,89797,6
Miejskie MałeCzłuchówm. CzłuchówP31,84631,5
Wieldządz (Biały Zdrój)CzłuchówBarkowoP55,683,2 III91
JęcznikiCzłuchówJęcznikiP17,454,2
Mąkowy (Wierzchowo)CzłuchówJęcznikiP29,32,3
Tuczno (Marysińskie-Tuczne)CzłuchówKołdowoP35,262,4
KrępskoCzłuchówKrępskP385,275,9 II01
Krępna (Staw Krępina)CzłuchówKrępskP8,97b.d.
Kłodzko Duże (Łodzin Duży)CzłuchówKiełpinP42,720,9
Kiełpińskie (Przechlewskie)CzłuchówKiełpinS17,020,5
Dużych OkoniCzłuchówPolnicaS15,365,5
WęgorzynCzłuchówPolnicaP18,14
Gostudno (Gostyńskie)CzłuchówPolnicaP48,194,3
Kłodzko Małe (Łodzin mały)CzłuchówPolnicaP20,462
WandzińskieCzłuchówPolnicaP13,011,8
PolnickieCzłuchówPolnicaP8,31b.d.
BuszewoCzłuchówSieroczynP8,64b.d.
Gwiazda (Krętek)PrzechlewoPłaszczycaP449,7
PłaskPrzechlewoPłaszczycaP21,993,1
LipczynoPrzechlewoPrzechlewkoP12,142,1 II03
KrasnePrzechlewoPrzechlewkoS29,432,8 I00
WęgorzkoPrzechlewoPrzechlewkoS3,82b.d.
Plasno (Płosno)PrzechlewoPrzechlewkoS24,696,2
Lipczyno WielkiePrzechlewoPrzechlewkoP154,669
Szczytno DużePrzechlewoSzczytnoP615,778
PoddębiePrzechlewoLisewoP152,6
Szczytno Małe (Szycienko)PrzechlewoLisewoP32 3,6 non95
KońskiePrzechlewoLisewoP559
GarbekPrzechlewoGarbekP10,13b.d.
Sosnowe (Czosnowo)PrzechlewoSąpolnoP15,584,9
GlinaPrzechlewoSąpolnoP10,67b.d.
Przechlewskie (Wiejskie)PrzechlewoPrzechlewoP20,074,5
DługiePrzechlewoPrzechlewoP438,8 II03
LinyPrzechlewoDąbrowaP24,634,6
SzarePrzechlewoLisewoP8b.d.
PijawkaPrzechlewoLisewoS5,24b.d.
KiełpińskiePrzechlewoKiełpinS7,57b.d.
PłosnoPrzechlewoPrzechlewoP5,08b.d.
RąbkiPrzechlewoPrzechlewoP7,09b.d.
Kumki IIPrzechlewoPrzechlewkoP5,56b.d.
OrzechowoRzeczenicaOlszanowoP21,247,9
Olszanowo Duże (Olszanowskie)RzeczenicaOlszanowoS68,836,2 II91
Gardzkie (Grodzkie)DebrznoCierznieS16,066,8
DługieDebrznoGrzymisławP26,06b.d
Ostrów Duży (Czarnowo)DebrznoUniechówP23,152,8
Główne (Trudna)DebrznoRozworyP20,321,6
Żuczek (Żukowo)DebrznoDebrznoP50,669,2
Staw Miejski (Debrzno)DebrznoDebrznoP26,36925

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie - Debrzno - rzeka Debrzynka
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacjiw Debrznie - Stare Gronowo - rów melior.
 • Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Człuchowie - Człuchów rz. Chrząstawa
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie - Przechlewo - rz. Lipczynka
 • Auto - Delta Lipczynak, Lipczynek - rz. Lipczynka
 • PPHU ROLPAKO w Pakotulsku -Pakotulsko - rz. Brda
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wyczechach - Wyczechy - rów melior.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krzemieniewie - Krzemieniewo - rów melior.
 • Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne sp. z o.o. w Czarnem - Czarne - rz. Czernica
 • Jednostka Wojskowa w Czarnem - Czarne - rz. Czernica
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale - Koczała - rów melior.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale - Pietrzykowo - rów melior.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy - Rzeczenica - rów melior.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy - Zalesie - rów melior.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy - Pieniężnica- rz. Czernica
Monitoring jakości wody

Nazwa rzeki

Ilość punktów kontrolnych

Ilość badań / rok

Brda

5

brak

Lipczynka

2

brak

Modra

1

brak

Ruda

1

brak

Monitoring jakości wody
 • według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
   
 • Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

RzekaGminaPunkt kontr./ost. rok  Wyniki badań  Klasyf. og.
  km rzekibadańBZT5ChZTNogPogSt. sanit 
CzernicaRzecznicaBrzezie / 33,420013,155,93,100,67IIIII
 CzarneCzarne I / 9,220012,128,71,820,14IIIII
 CzarneCzarne II / 6,620012,623,11,820,13IIIII
BiałaRzecznicaMiędzybórz / 3,520012,318,21,150,09IIIII
GnilecCzarneCzarne / 0,220012,117,00,700,12IIII
SzczyraCzarneKrzemieniewo / 7,820011,811,01,500,08IIII
 CzarnePrądy / 0,420011,817,52,200,13IIII
ChrząstowaCzłuchówCzłuchów / 33,620012,337,41,901,37IInon
 CzarneBuszkowo / 3,020012,330,14,400,32IIII

 • jeziora – w tab wyżej podano kl czystości wód oraz rokprzeprowadzenia badań przez WIOŚ
Elektrownie wodne
 • nazwa – Buszkowo
 • miejscowość – Cierznie – Buszkowo
 • nazwa rzeki – Chrząstawa
 • moc 8 kW
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe – miasto Czarne , rzeka Czernica    
 • wody opadowe – miasto Czarne, rzeka Czernica   

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe - brak
 • retencja – rezerwowa - brak

Powiat Gdański

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

 

nazwa

długość (km)

ujście

Radunia

Wisła/Wisła Martwa

Kłodawa/Styna/Czerwona Struga

Struga Gęś

Bielawa

Czarna Lacha

Motława

Wietcisa

Wiercisa

Reknica

Rutkownica

5

 

34,8

3,84

21

 

30

66

6,3

9

0,8

rz. Motława

Zat. Gdańska

rz. Motława

rz. Radunia

rz. Motława

rz.Motława

rz. Wisła

Jezioro Przywidzkie

 

rz. Radunia

 

 • kanały o długości powyżej 2 km:

 nazwa

długość (km)

ujście

Raduński

Piaskowy, Śledziowy, Wielki

Wysoki

13,5

46,4

rz. Motława

rz. Martwa Wisła

 

 • jeziora powyżej 5ha:  

nazwa

powierzchnia (ha)

głębokość max

przepływowe

Klonowskie

Głębokie

Przywidzkie Wielkie

Przywidzkie Małe

Ząbrskie

Łąkie

Połęczyńskie

Marszewskie Małe

Goszczyn

Lapińskie

Sobowidzkie

Otomińskie

Bronisława

Małe

11,42

40,25

114

 17

22,20

39,75

 

12,5

 

40,0

12

 

25,66

12,73

3

22

12,2

 

2,3

13,1

 

 

 

15,4

4

T

T

T

 

T

T

T

 

N

T

T

N


 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • miasto Pruszcz Gdański  –  Oczyszczalnia Ścieków Wschód
 • gmina Pruszcz Gdański –  rów melioracyjny
 • gmina Przywidz   – Wietcisa
 • gmina Pszczółki  – Bielawa
 • gmina Cedry Wielkie  – Kanał Śledziowy
 • gmina Suchy Dąb  – Kozi Rów
 • gmina Trąbki Wielkie –  rów melioracyjny R-A1
 • gmina Kolbudy  – Oczyszczalnia Ścieków Wschód

 

Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Radunia

Kolbudy

Bielkowo-kanał, pon.zb.w Kolbudach / 28,7

2004

2,3

21,4

1,42

0,12

III

III

 

Pruszcz Gd.

Straszyn-zbiornik, hala sit na uj. wody / 20,6

2004

2,0

18,8

*

*

*

III

 

Pruszcz Gd.

pon.Pruszcza / 8,4

2004

2,6

19,2

1,51

0,12

III

III

Reknica

Kolbudy

uj. do starego koryta Raduni w Bielkowie

2004

2,4

24,6

1,09

0,14

IV

III

Motława

Suchy Dąb

Suchy Dąb / 22,9

2003

2,9

24,7

2,83

0,18

II

non

 

Suchy Dąd

Grabowo / 17,1

2003

2,4

23,6

2,54

0,19

III

III

 

Pruszcz Gd

Wiślina / 10,0

2003

2,6

22,6

2,11

0,16

III

III

Kłodawa

Kolbudy

BuszkowyGrn/25,8

2003

2,5

23,8

1,99

0,32

II

non

 

Trąbki Wlk

pow.Kleszczewa /  1,7

2003

2,2

22,8

1,68

0,18

II

III

 

Trąbki Wlk

pon.Kleszczewa /  12,3

2003

2,4

20,4

1,58

0,17

II

III

 

Pruszcz Gd.

pon.Żukczyna / 9,2

2003

2,4

22,9

2,26

0,19

III

III

 

Pruszcz Gd.

pon.Łęgowa / 6,4

2003

3,0

23,0

2,39

0,22

III

III

 

Suchy Dąb

Grabina Zameczek uj.do Motławy / 0,5

2003

2,2

23,3

2,38

0,21

III

III

Styna

Trąbki Wlk

pon.Sobowidza / 6,6

2003

2,6

22,7

1,20

0,13

I

III

 

Trąbki Wlk

Łaguszewo / 4,3

2003

2,7

23,8

3,28

0,18

II

III

 

Trąbki Wlk

uj.do Kłodawy Trąbki Wlk./ 0,5

2003

2,0

19,5

1,62

0,14

II

II

Czerwona Struga

Trąbki Wlk

uj.do Kłodawy Czerniewo / 0,1

2003

2,2

21,7

1,52

0,17

II

II

 

 • jeziora:

 jeziora – nazwa

klasa wód /r.badań WIOŚ

Przywidzkie Małe

Przywidzkie Wielkie

Głęboczko

Łapińskie

Otomińskie

Ząbrowskkie

Zb. Kolbudy

III/1998

II /1998

II /1991

III 1991

III 1992

II /1991

III

Elektrownie wodne
 • Pruszcz - Pruszcz, rz. Radunia, moc 100kW
 • Juszkowo - Juszkowo, rz. Radunia, moc 232 kW
 • Kuźnice - rz. Radunia, moc 785 kW
 • Prędzieszyn - Prędzieszyn, rz. Radunia, moc 872 kW
 • Straszyn - Straszyn, rz. Radunia, moc 2411 kW
 • Łapino - Łapino, rz. Radunia, moc 2300 kW
 • Bielkowo - Bielkowo, rz. Radunia, moc 7200 kW
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe: gminy - Cedry Wlk., Pruszcz Gd., Pszczółki i Suchy Dąb oraz w mieście Pruszcz Gd.
 • wody opadowe: gminy - Cedry Wlk., Pruszcz Gd., Przywidz, Pszczółki i Suchy Dąb oraz w mieście Pruszcz Gd.

Powiat Kartuski

Wody powierzchniowe

brak danych

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

brak danych

Monitoring jakości wody

brak danych

 

Monitoring jakości wody

brak danych

Elektrownie wodne

brak danych

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

brak danych

Powiat Kościerski

Wody powierzchniowe

brak danych

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

brak danych

Monitoring jakości wody

brak danych

Monitoring jakości wody

brak danych

Elektrownie wodne

brak danych

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Nie dodtyczy

Zagrożenie powodziowe

brak danych

Powiat Kwidzynski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu

Nazwa

Długość [km]

Ujście

Gardęga9,9Osa
Cyganówka21,5Liwa
Struga Krzeszowska1,7Liwa
Struga Podstolińska10,5Liwa
Wandówka11,4Liwa
Liwa105,7Nogat

 •  kanały powyżej 2km

Nazwa

Dlugosc

Ujscie

Kanal Palemona18,5Liwa
Jajło I2.3Liwa
Jajło II2,2Liwa
Jajło III3,3Liwa
Jajło IIIa2,7Liwa
Jajło IV5,1Liwa
Jajło V2,3Liwa
Olszanski5,7Liwa
Sadlinski8,8Liwa
Skumanda I1,6Liwa
Skumanda II3,2Liwa
Skumanda III2,6Liwa
Skumanda IV3,5Liwa
Szkolny4,3Liwa
Ceglowy8,9Liwa
Korzeniewski6,3Liwa
Polny4Liwa
Stary Nogat5,9Liwa
Reja5,7Liwa
Reja4,5Liwa
Reja2Liwa
Reja3,3Liwa

 •  jeziora powyżej 5 ha

Nazwa

Powierzchnia [ha]

Glebokosc max

Przeplywowe

Dzierzgon892,610tak
Mateczne- Grazynowskie1683tak
Orkusz82,75tak
Liwieniec81,22,4tak
Burgale804tak
Sowica77,84tak
Jezewo18,32,5nie
bez nazwy Rakowiec7,32,5-
bez nazwy Matki37,82-
bez nazwy Glina75-
Kucki18821tak
Klasztorne83,620tak
Czarne76,38-
Lesne38,916tak
Sarnówek22,67nie
Czarne Male21,48-
Rybno194nie
Plinskie15,82,4tak
Morawy12,210tak
Wandowo9,211tak
Kamien5,15-

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

brak danych

Monitoring jakości wody

brak danych

Monitoring jakości wody

Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Liwa

Prabuty

pow.Prabut / 75,0

1999

2,8

34,0

1,82

0,3

II

non

 

Prabuty

pon.Prabut / 62,5

1999

2,6

35,6

4,09

0,27

III

non

 

Kwidzyn

pow.Kwidzyna / 37,8

1999

2,8

32,3

2,37

0,27

non

non

 

Kwidzyn

Rozpędziny / 28,5

1999

2,8

31,8

2,48

0,27

III

non

 

Kwidzyn

Mareza / 21,6

1999

3,3

30,0

2,69

0,26

III

non

 

Ryjewo

Benowo / 5,0

1999

3,6

30,1

3,39

0,28

III

non

Podstolińska Struga

 Ryjewo

uj.do Liwy w Barcicach / 0,5

1999

5,9

37,7

10,70

0,47

III

non

 

 • jeziora

Nazwa

Klasa wód

Rok badań

Burgale

II/III

91/97

Czarne

III

96

Czarne Dolne

NON

97

Dzierzgon

III /III/III

91/98/04

Mateczne - Grazynowskie

III/III

93/94

Klasztorne

III

95

Kucki

III/III

95/04

Lesne

III

95

Liwieniec

III

 

Morawy

II

96

Orkusz

NON/III

90/93

Plinskie

III

96

Rybno

III

97

Sarnówek

III

95

Sowica

NON/III

91/97

Wandowskie

NON

97

Elektrownie wodne

Nazwa

Miejscowosc

Nazwa rzeki

Moc

Nowy Mlyn

Gonty

Liwa

brak danych

Mlynsko

Gonty

Liwa

brak danych

Szadowo

Szadowo

Liwa

brak danych

Piekarniak

Kamionka

Liwa

brak danych

Jaz Kwidzyn, ul. Mlynska

Kwidzyn

Liwa

65 kW

Bialki

Bialki

Liwa

brak danych

Borowy Mlyn

Borowy Mlyn

Struga Postolinska

brak danych

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • opadowe,
 • zatopowe
 • zatorowe

rodzaje zabezpieczeń:

 • wały przeciwpowodziowe na rzekach: Wiśle, Gardędze, Cyganówce, Liwie i Kanale Reja A
 • Zbiorniki retencyjne: jez. Dzierzgoń; przy elektrowniach wodnych:Nowy Młyn, Młynisko, Szadowo, BorowyMłyn

Powiat Lęborski

Wody powierzchniowe

brak danych

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Rzeka Łeba,
 • Rzeka Kisewa,
 • Struga Białogardzka,
 • Rzeka Okalica,
 • Rzeka Bukowina,
 • Rzeka Reknica,
 • Rzeka Czarny Potok (gm. Cewice)
Monitoring jakości wody
 • Prowadzony przez WIOŚ i PPSE
Monitoring jakości wody
 • Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Bukowina

Cewice

Siemirowice     / 11,4

2001

5,8

33,0

2,34

0,21

III

III

 

Cewice

Oskowo / 5,7

2001

5,5

31,8

2,22

0,22

non

III

Łeba

Nowa Wieś

Lęb.Mosty / 57,8

2000

2,7

17,4

1,92

0,12

III

II

 

Nowa Wieś

pon. Lęborka / 52,4   

2000

2,7

18,2

2,07

0,18

non

II

 

Nowa Wieś

Chocielewko / 46,6   

2000

2,5

18,1

1,95

0,15

non

II

 

Wicko

Łeba / 2,0

2000

5,4

71,4

2,48

0,17

III

III

Okalica

Cewice

pow. Osowa / 10,5

2000

2,0

9,2

1,44

0,08

non

II

 

Nowa Wieś

pon.Lęborka / 0,1

2000

2,6

16,2

2,50

0,13

non

II

Pogorzelica

Nowa Wieś

Pogorzelice / 1,5

2000

3,1

17,1

1,46

0,1

  II

II

Chełst

Wicko

Ulinia / 9,3

2000

2,9

24,8

2,07

o,18

III

II

Węgorza

Lębork

Lubowidz / 3,0

2000

2,3

15,4

1,20

0,05

I

II

Kisewska Struga

Nowa Wieś

Nowa Wieś / 1,2

2000

3,3

21,8

2,88

0,17

non

II

Białogardzka Struga

Wicko

Białogarda / 2,9

2000

3,4

22,0

2,74

0,21

non

II

Charbowska Struga

Wicko

Charbowo / 5,7

2000

2,9

25,3

1,73

0,14

non

II

 

 • kanały: brak danych
 • jeziora: podano wyżej
Elektrownie wodne

nazwa

miejscowość

nazwa rzeki

Moc [kW]

Mała elektrownia wodna w Białogardzie

Białogarda

Struga Rybnicka

11

 

Osowo Krzyżówka

Osowo

Okalica

20

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu: 12,7 km.

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk - Łeba ok. 3 km .  
Według komunikatu Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nr 1/2012 z dnia 29.06.2012r. SE.NS.30.9022.4711.8.2012.MS dopuszczono organizowanie kąpielisk w miejscowości Łeba 
 

 

L.p.
Nazwa akwenu
Gmina
Lokalizacja
1
Morze Bałtyckie
Łeba
Kąpielisko centralne przy plaży „A” na prawo od kanału portowego do hotelu „Neptun (przydatne)
2
Morze Bałtyckie
Łeba
Kąpielisko przy plaży „B” przy Ośrodku Wczasowym „Chaber” (przydatne)
3
Morze Bałtyckie
Łeba
Kąpielisko przy plaży „C” na wschód od hotelu „Neptun” do OW „Górnik”(przydatne)

 

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie
 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe: tak
 • retencja -rezerwowa [m³]: 37.400 - zbiornik Lędziechowo

Powiat Malborski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

 

nazwadługość (km)ujście
Wisła20,7 kmMorze Bałtyckie
Nogat30,6 kmZalew Wiślany
Jeziorna Łacha14,12 kmRzeka Duża Święta
Duża Święta30,16 kmRzeka Szkarpawa
Mała Święta19,51 kmRzeka Duża Święta
Tyna Górna6,12 kmJezioro Drużno
Tyna Dolna10,49 kmRzeka Tyna Mała
Tyna Mała6,75 kmRzeka Tyna Górna
Fiszewka3,6 kmKanał Elbląski

 

 • kanały o długości powyżej 2 km

nazwadługość (km)ujście
Kanał Juranda4,83kmRzeka Nogat
Kanał Ulgi4,75 kmRzeka Nogat
Kanał Świerkowski12,77 kmRzeka Duża Święta
Kanał A Bystrze5,86 kmJeziorna Łacha
Kanał Panieński16,55 kmKanał Myszewski
Dębińska Struga8,36 kmRzeka Duża Święta
Kanał Stary Nogat12,94 kmprzekop Rzeki Fiszewki

 

 • jeziora powyżej 5 ha:

nazwadługość (km)ujście
Lubstowo5,05 hanieprzepływowe
Mątowy Wielkie16,68 hanieprzepływowe
Mątowy Długie9,57 hanieprzepływowe
Gnojewo7,76 hanieprzepływowe

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Przedsiębiorstwo "Nogat" - Kałdowo Wieś - Rzeka Nogat w km 19+900
 • Oczyszczalnia ścieków w Starym Polu - Rów melioracyjny w odległości około 50 m od Kanału
  Stary Nogat,
 • Oczyszczalnia ścieków w Miłoradzu - Rzeka Duża Święta
 • Oczyszczalnia ścieków w Lipince - Staw śródpolny, a następnie Kanał Panieński
   
Monitoring jakości wody

nazwa wód:

 • rzeka Nogat, 2 punkty kontroli, badania prowadzone 11 razy w roku.
Monitoring jakości wody

Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Nogat

Malbork

pon.Malborka/38,5

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

III

non

Wisła

Miłoradz

Most Knibawski-reper / 903,0

2004

4,1

33,6

2,58

0,2

III

IV

Nogat

Malbork

pow.Malborka / 46,0

1999

2,0

30,0

2,58

0,2

non

non

 

Malbork

pon.Malborka / 38,5

1999

4,3

29,5

3,04

0,25

non

non

 

Malbork

pon.Malborka, Janówka / 38,5

2004

4,7

28,1

2,16

0,19

IV

IV

Kanał Juranda

Malbork

uj.do Nogatu / 0,1

1999

8,9

42,0

4,11

0,89

non

non

Tuga

Nowy Staw

pow.Nowego Stawu / 28,5

2000

2,3

26,1

1,58

0,12

III

III

 

Nowy Staw

pon.Nowego Stawu / 25,5

2000

2,8

26,4

2,05

0,15

III

non

Mała Swięta

Nowy Staw

uj.do Tugi Nowy Staw

2000

2,2

24,3

1,66

0,12

II

non

Dębińska Struga

Nowy Staw

uj.do Tugi Nowy w Dębinie

2000

6,5

52,8

5,18

o,52

non

non

Kanał Swierkowski

Nowy Staw

uj.do Tugi w Chlebówce / 1,0

2000

4,7

37,9

2,41

0,42

II

non

 

 • jeziora: ze względu na małą powierzchnię jezior na terenie powiatu malborskiego nie są objęte kontrolą.
Elektrownie wodne
 • Rakowiec
 • miejscowość: Malbork
 • nazwa rzeki: Nogat, moc: 0,54 MW
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe

Powiat Nowodworski

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu

 • nazwa rzeka Wisła długość (km) 25 km, ujście Zatoka Gdańska
 • nazwa rzeka Nogat długość (km) 23 km, ujście Zalew Wiślany
 • nazwa rzeka Szkarpawa długość (km) 20,5 km, ujście Zalew Wiślany
 • nazwa rzeka Wisła Królewiecka długość (km) 11,5 km, ujście Zalew Wiślany
 • nazwa rzeka Tuga długość (km) 21 km, ujście rzeka Szkarpawa dalej Zalew Wiślany


kanały o długości powyżej 2 km

 • nazwa kanał Linawa długość (km) 22,5 km, ujście rzeka Szkarpawa
 • nazwa Kanał Panieński długość (km) 15 km, ujście rzeka Szkarpawa
 • nazwa Kanał Drzewny długość (km) 3,5 km, ujście Kanał Panieński

Na terenie Powiatu Nowodworskiego istnieją 102 kanały o łącznej długości 413,5 km.

jeziora powyżej 5 ha 

 •  nie występują
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Rów melioracyjny, Kanał Panieński, Zalew Wiślany;
 • Kanał melioracyjny „C”, Zalew Wiślany;
 • Zalew Wiślany;
 • Kanał Struga Ostaszewska, rzeka Linawa
Monitoring jakości wody
 • nie jest prowadzony przez powiat i gminy

 

Monitoring jakości wody
 • Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004. 

RzekaGminaPunkt kontr./ km rzekiost. rok badań                              WynikibadańKlasyf. og.
BZT5ChZT

Nog

PogSt. sanit.
Zalew Wiślany

Sztutowo, Krynica

10 punktów pomiarowych20033,049,81,860,19Iwyniki średnie z 10 pkt., udział wody morskiej bez klasyf.

Wisła

Nowy Dwór

Kiezmark - reper / 926

2004

3,4

28,2

2,52

0,20

III

III

Szkarpawa

 

 

Stegna

Drewnica / 23,3

2004

3,3

28,0

1,98

0,13

III

III

Stegna

Rybina / 11,6

2004

2,9

36,0

2,19

0,1

II

III

Nowy Dwór

Osłonka / 2,0

2004

2,0

36,0

1,61

0,14

II

III

Wisła Królewiecka

Sztutowo

Sztutowo / ,0

2004

3,0

39,5

2,76

0,13

III

IV

Linawa

Stegna

Chłodniewo/0,1

2004

2,6

36,2

2,66

0,11

III

III

Tuga

 

 

Nowy Dwór

pow.Nowego Dworu / 12,5

2000

1,8

24,4

1,67

0,11

III

III

Nowy Dwór

pon. Nowego Dworu / 10,0

2004

2,0

31,1

1,77

0,13

III

III

Stegna

Tujsk / 2,2

2004

2,5

24,8

1,66

0,12

III

III

Kanał Panieński

 

Nowy Dwór

Solnica / 10,0

2000

2,2

29,2

2,10

0,11

II

III

Nowy Dwór

Marzęcino / 4,0

2000

4,7

34,6

4,07

0,22

III

non

Kanał Panieński

Nowy Dwór

Osłonka / 0,1

2004

4,3

41,2

3,25

0,16

III

IV

Elektrownie wodne
 • nie występują
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie
 • wody roztopowe
 • wody opadowe     

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe  
 • retencja – rezerwowa [m³] – nie dotyczy

Powiat Pucki

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

nazwa

długość [km]

ujście

Czarna Woda19,9Morze Bałtyckie
Karwianka10Morze Bałtyckie
Płutnica9Morze Bałtyckie
Gizdepka8,4Morze Bałtyckie
Reda8,1Morze Bałtyckie
Struga Białogórska7,7Morze Bałtyckie
Piaśnica7,5Morze Bałtyckie
Zagórska Struga6,6Morze Bałtyckie
Struga Bychowska6,2Morze Bałtyckie

kanały:

nazwa

długość [km]

KANAŁ A - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA32
KANAŁ NR 1 - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA3
KANAŁ NR 4 - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA5
KANAŁ NR 5 - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA3
KANAŁ POMPOWY - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA38
KANAŁ BIAŁOGÓRSKI32
KANAŁ A ŻARNOWIECKIE BŁOTA51
KANAŁ B ŻARNOWIECKIE BŁOTA36
KANAŁ C ŻARNOWIECKIE BŁOTA31
KANAŁ A-I ŻARNOWIECKIE BŁOTA22
DOPROWADZALNIK D ŻARNOWIECKIE BŁOTA63
KANAŁ POMPOWY WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA45
KANAŁ D KARWIEŃSKIE BŁOTA364
KANAŁ BIELAWSKIE BŁOTA37
KANAŁ MŁYŃSKI61
KANAŁ POMPOWY23
KANAŁ B PUCKIE BŁOTA38
KANAŁ D BIELAWSKIE BŁOTA22
KANAŁ B BIELAWSKIE BŁOTA36
KANAŁ A ŻELISTRZEWO98
KANAŁ MRZEZINO65
KANAŁ A MRZEZINO30
KANAŁ A REKOWO32
KANAŁ B REKOWO35
KANAŁ ŁYSKI25
KANAŁ A WŁADYSŁAWOWO57
KANAŁ C WŁADYSŁAWOWO23
KANAŁ ŁYSKI KOSAKOWO24
KANAŁ KONITOP LENIWY28
KANAŁ B-4 KOSAKOWO38
KANAŁ B-5 KOSAKOWO39

 

jeziora powyżej 5 ha:

 • nazwa DOBRE
 • powierzchnia 10 (km²)
 • przepływowe - nie
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Zatoka Pucka
 • OBM Białogóra - rów melioracyjny - rzeka Białogórska Struga
 • OBM Krokowa - rów melioracyjny - rzeka Karwianka
 • OBM Żarnowiec - rów melioracyjny - rzeka Piaśnica
 • Czarna Woda
 • Morze Bałtyckie

 

Monitoring jakości wody

nazwa wód Zatoka Pucka;

 • ilość punktów kontroli 4
 • ilość badań/rok:

 

 • Swarzewo 1 punkt ( 6 badań /rok)
 • Gnieżdżewo 1 punkt ( 6 badań /rok)
 • Osłonino 1 punkt (58 badań/ rok)
 • Rzucewo 1 punkt ( 58 badań/ rok)

rzeka Karwianka;

 • ilość punktów kontroli - 2
 • ilość badań/rok - 2

rzeka Białogórska Struga;

 • ilość punktów kontroli - 2
 • ilość badań/rok - 2
Monitoring jakości wody

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Wda

Lipusz

Lipusz / 176,4

2000

2,4

17,9

1,20

0,08

III

II

 

Karsin

Borsk / 151,0

2000

2,3

12,5

0,96

0,06

II

II

Trzebiocha

Kościerzyna

Korne / 17,0

2000

2,3

15,6

1,20

0,08

III

II

 

 

Loryniec / 4,5

2000

2,3

15,6

1,09

0,06

II

II

Wierzyca

Nowa Karczma

pow.Grabowa

2002

7,5

32,3

3,06

0,94

III

non

 

Kościerzyna

Wlk.Klincz/143,6

2002

2,1

24,1

2,86

0,28

II

III

 

Kościerzyna

pow.jez.Wierzysko / 136,0

2002

1,7

24,0

3,04

0,25

II

III

 

Kościerzyna

Sarnowy/124,3

2002

4,2

25,3

2,40

0,2

II

non

 

Kościerzyna

Nowa Kiszewa / 116,8

2002

3,9

25,0

1,94

0,18

II

non

 

St.Kiszewa

Jaroszewy / 86,9

2002

4,0

25,8

2,00

0,15

III

non

Dopływ spod Lubania

Kościerzyna

uj.do Wierzycy

2002

4,8

34,9

7,28

0,39

III

non

Mała Wierzyca

St. Kiszewa

uj.do Wierzycy

2002

3,5

25,8

1,43

0,12

III

III

 

Badania rzek - rok 2005

 

Rzeka

Punktkontrolny

Km

Wynikśredni

Klasaczystości

Rodzaj

 

 

 

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

monitoringu

Wierzyca

Powyżej Grabowa

152.5

1,7

19,3

1,85

0,18

III

III

Reg.

 

Powyżej Jeziora Wierzysko

134.8

2,6

17,5

Lp

Nazwasubstancji

Okres uśrednianiawyników pomiarowych

Dopuszczalnypoziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalnaczęstość przekraczania

Marginestolerancji

[ mg/m3]

Do31.12.2004

Od01.01.2005

Do31.12.2004

Od01.01.2005

2004

2005/06

Dopuszczalnepoziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Benzen

Rok kalendarzowy

5

-

5

5

2

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

18

60

50

Rok kalendarzowy

40

-

12

10

3

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

24

30

0

24 godziny

150

125

3

0

0

4

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

-

0,1

0

5

Ozon

8 godzin

120

60

25

0

0

6

Pył zawieszony

PM10

24 godziny

50

35

5

0

Rok kalendarzowy

40

-

1,6

0

7

Tlenek węgla

8 godzin

10000

-

2000

0

Dopuszczalnepoziomy substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej

8

Benzen

Rok kalendarzowy

4

 

 

 

9

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

 

 

 

Rok kalendarzowy

35

 

 

 

10

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

 

 

 

24 godziny

125

 

 

 

11

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

 

 

 

12

Tlenek węgla

8 godzin

5000

 

 

 

 

Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę roślin

 

Lp

Nazwasubstancji

Okres uśrednianiawyników pomiarowych

Dopuszczalny poziomsubstancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstośćprzekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

2004

2005/06

Dopuszczalnepoziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

30

-

0

0

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

20

-

0

0

3

Ozon AOT40

Okres wegetacji

24000

-

0

0

Dopuszczalnepoziomy substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

20

 

 

 

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

15

 

 

 

 

Zestawienie wyników pomiarowych r. 2005

 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

automatyczne

Gdynia Pogórze

6,5

122,2

100

 

A

A

A

manualne

Gdynia Redłowo

5,0

75,3

100

 

A

A

A

Gdynia

2,0

14,0

94

 

A

A

 

Gdynia

2,6

15,0

96

 

A

A

 

NO2

automatyczne

Gdynia Pogórze

15,2

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Gizdepka

Puck

uj.do Zatoki Puc.

2004

3,0

26,8

2,35

0,25

IV

III

Karwianka

Władysławowo

uj.do Bałtyku w Karwi / 0,1

2004

2,7

34,2

1,77

0,32

III

IV

Płutnica

Puck

uj do Zatoki Puc.

2004

2,6

36,0

2,02

0,21

IV

IV

Reda

Puck

uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6

2004

2,6

22,5

1,60

0,14

III

III

Czarna Wda

Władysławowo

uj.do Bałtyku / 0.5

2004

2,5

30,5

2,30

0,36

IV

IV

Piaśnica

Krokowa

pow. Jez. Żarnowieckiego / 13.0

2004

1,8

23,7

1,56

0,11

III

III

 

Krokowa

uj.do Bałtyku

2004

2,2

27,9

1,43

0,15

III

III

Zagórska Struga

Kosakowo

Kazimierz pon. Rumii / 6,0

2001

2,9

25,7

1,95

0,15

II

?

 

Kosakowo

uj.do Zatoki Puckiej / 0,5

2001

3,0

26,9

1,85

0,19

III

?

Elektrownie wodne

Elektrownia Wodna ŻARNOWIEC S.A. Czymanowo-Gniewino; link: www.ewz.pl

 • Elektrownia szczytowo-pompowa wykorzystująca jezioro Żarnowieckie jako zbiornik dolny. Zbiornik górny, całkowicie sztuczny, jest zbudowany na pobliskim płaskowyżu
 • Moc elektrowni przy pracy turbinowej wynosi 716 MW, przy pracy pompowej 800 MW.
 • Elektrownia wodna na rzece Bychowska Struga; miejscowość - Brzyno; moc 15 kW/h
 • Elektrownia wodna w Smolnie na Gizdepce, 6 KW
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe

retencja - rezerwowa [m³]

 • 19 100

Powiat Starogardzki

Wody powierzchniowe

brak danych

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

brak danych

Monitoring jakości wody

brak danych

Monitoring jakości wody
 • Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r. 2004

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Wda

Osiek

Błędno-stały pkt. / 62,3

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

Wda

Czarna Woda

Klonowice/134,6

2000

2,2

14,6

1,07

0,11

II

II

 

Czarna Woda

Czarna Woda / 129,8

2000

2,1

17,9

1,26

0,11

II

II

 

Osieczna

Zimne Zdroje/122,8

2000

2,3

19,2

1,09

0,11

II

II

 

Osieczna

Osowo Leśne/105,7

2000

2,2

18,0

1,28

0,11

II

II

 

Lubichowo

Wda/87,0

2000

1,9

17,8

1,13

0,12

II

II

 

Osiek

Błędno-stały pkt / 62,3

2000

2,3

19,3

1,12

0,11

II

II

 

 

 

2002

1,4

22,8

0,91

0,13

II

II

 

 

 

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

 

 

 

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

Niechwaszcz

Czarna Woda

Czarna Woda / 2,2

2000

2,6

26,2

1,42

0,21

II

II

 Wierzyca

Skarszewy

Zapowiednik / 74,8

2002

3,0

25,6

1,99

0,21

III

III

 

Starogard

pow.Starogardu / 59,4

2002

2,7

24,5

1,99

0,21

III

III

 

Starogard

Owidz / 51,8

2002

4,4

28,2

2,69

0,26

III

III

 

Starogard

pow.uj.Węgiermucy / 40,0

2002

3,3

25,5

2,64

0,24

III

non

 

Starogard

pow.Pelplina

2002

2,9

26,7

2,87

0,22

III

non

 

Starogard

Stocki Młyn pon.Pelplina / 16,7

2002

3,5

28,0

2,87

0,22

non

non

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy

2002

3,0

35,5

2,17

0,13

III

III

Węgiermuca

Starogard

uj.do Wierzycy Klonówka

2002

3,2

31,7

2,17

0,13

III

non

Styna

Skarszewy

Wypływ z Jez. Godziszewskiego / 14,9

2003

1,7

19,5

1,36

0,16

II

II

Elektrownie wodne

brak danych

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

brak danych

Powiat Sztumski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

Nazwa cieku

Długość [km]

Ujście

Balewka

5,85

rz. Dzierzgoń

Dzierzgoń

45

j. Drużno

Nowa Dzierzgonka

16,65

rz. Dzierzgoń

Potok Dąbrówka

1,56

rz. Dzierzgoń

Stara Dzierzgonka

6,65

rz. Dzierzgoń

Struga Bągardzka

1,17

rz. Dzierzgoń

Struga Postolińska

19,98

rz. Liwa

Tyna Górna

17,8

j. Dużno

Wisła

3,9

Morze Bałtyckie


 

 • kanały:

Nazwa kanału

Długość [km]

Ujście

Balewski

8,7

kan. Juranda

Graniczny

4,4

Struga Postolińska

Judycki

4,55

rz. Dzierzgoń

Juranda

29,35

rz. Nogat

Kaniewski

11,6

j. Dąbrówka

Malewski

2,5

rz.Tyna Górna

Modry

10

rz. Dzierzgoń

Nowy

5,75

kan. Juranda

Polderowy A - Jasna

3,88

rz. Balewka

Pompowy "A"

2,44

rz, Tyna Górna

Postoliński

3,4

Struga Postolińska

Prakwicki

2,91

rz. Dzierzgoń

Rycerski

4,14

rz, Tyna Górna

Struga Orlęcka

10,9

kan. Juranda

Ulgi rz.Tyna Górna

2,2

rz, Tyna Górna

Uśnicki

3,7

rz. Nogat

Waplewski

6,74

rz. Dzierzgoń


 

 • jeziora powyżej 5 ha:

 

Lp.

Nazwa jeziora

Powierzchnia [ha]

Głębokość [m]

Przepływowe

Klasa wód/rok badań

1

Balewskie

119,54

10,8

tak

non-non/95-04

2

Barlewickie

67,09

 

tak

non/90-91

3

Bądze

149,9

6,7

b.d.

III-non/93-04

4

Dąbrówka

252,74

 

tak

non-non/95-04

5

Gemden

13,1

6

b.d.

 

6

Koślinka

9,88

 

tak

 

7

Kaniewo

18,12

 

tak

non/94

8

Kuksy

26,7

7,7

tak

III/96

9

Mołtawa Wlk.

58,9

7,5

b.d.

 

10

Parlęta

47,47

 

tak

non/93

11

Rozlewisko

40

 

b.d

 

12

Tulickie

8

 

b.d

 

13

Zajezierskie

51,49

24,6

tak

II/94

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • kan. Kaniewski
 • jez. Barlewickie
 • kan. Juranda
 • rzeka Struga Postolińska
 • rzeka Tyna
 • kan. Wilczewski
 • rzeka Dzierzgoń
 • jez.Balewskie
   
Monitoring jakości wody
 • Kąpieliska śródlądowe zorganizowane - jez. Zajezierskie (m. Sztum -gm. Sztum), Jezioro Kuksy (m. Morany - gm. Dzierzgoń)
 • Miejsca tradycyjnie wykorzystywane do kapieli: jez. Balewskie (m. Balewo - gm. Mikołajki Pomorskie), jez. Motława (m. Przezmark - gm. Stary Dzierzgoń), jez. Białe (m. Sztum - gm. Sztum), jez. Tulickie (m. Tulice - gm. Stary Targ)
 • W ciągu roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Malborku dokonuje 5 kontroli na każdym jeziorze. Każda kontrola - pobierane są 2 próby w kąpieliskach zorganizowanych i po 1 próbie w miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli.
Monitoring jakości wody
 • Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

RzekaGminaPunkt kontr.ost. rok  Wyniki badań  Kasyf. og.
  km rzekibadańBZT5ChZTNogPogSt. sanit. 

Nogat

Sztum

Biała Góra

1999

3,1

30,5

3,06

0,27

non

non

Liwa

Sztum

Koniecwałd / 2,2

1999

6,8

54,6

3,85

0,85

non

non

Biay Rów

Sztum

pon.oczyszczalni w Sztumie / 6,5

1999

12,1

73,2

8,64

1,33

non

non

Elektrownie wodne

Lp.

Nazwa obiektu

gmina

Ciek

Km cieku

Moc [kW]

1.

Elektrownia Wodna Myślice

Stary Dzierzgoń

rzeka - Dzierzgoń

52+270 km

20

2.

Elektrownia Wodna Gronajny

Sztum

ciek - kanał Juranda

6+730 km

66

3.

Elektrownia Wodna Stanówko

Dzierzgoń

rzeka Dzierzgoń

27+060

60

4.

Elektrownia Wodna Dzierzgoń

Dzierzgoń

rzeka Dzierzgoń

21+270 km

36

5.

Elektrownia Wodna Koniecwałd

Sztum

ciek - Kanał Kaniewski

 

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe: tak
 • retencja - rezerwowa [m3]: zbiornik retencyjny - jez. Dąbrówka, max. spiętrzenie (poziom) 33 m npm, max. pojemność 8 430 tys. m3; odpływ 7 m3/s

Powiat Słupski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

nazwadługość
(km)
ujście

Charstnica (Karżniczka)

11,02

Łupawa

Rębówka

12,8

Łupawa

Graniczna

10,5

Skotawa

Rzechcinka

11,7

Łeba

Kwacza

14,75

Słupia

Kamieniec

9,17

Słupia

Struga Sycewicka

15,9

Kwacza

Ścięgnica

15,32

Wieprza

Bystrzenica

15,46

Wieprza

Dzika

12,56

Studnica

Jasieńka

10,76

Grabowa

Podgórna

12,34

Grabowa

Wieprza

25,29

M. Bałtyckie

Darżynka

12,76

Łupawa

Pogorzelica

10,73

Łeba

Brodniczka (Czarny Młyn)

9,95

Łupawa

Glęźna

9,2

Słupia

Gnilna

12,3

Słupia

Struga Warblewska

10,4

Skotawa

Broknica - Wierzchocino

12,65

Pustynka

Pustynka

14,5

Jez. Łebsko

 

 • kanały:

 nazwadługość(km)ujście

D Pompowy

6,4

A Pompowy

A Pobłocie

7

Łeba

Gardna - Łeba

8,9

Jez. Łebsko

Łupawa - Łeba (Smołdziński)

8,44

Jez. Łebsko

Żelazo - Kluki (C-9)

8,8

Pustynka

 • jeziora powyżej 5 ha:

nazwapowierzchnia
(ha)
głębokośćprzepływowe

Lewarowe

71,58

4,5

tak

Obłęskie (Obłęże)

62,4

8,9

tak

Przyjezierze

25,7

8,9

tak

Darnowskie (Darnowo)

13,25

8,5

nie

Lipnik (Nakło)

11,02

15

nie

Mzdowo

9,88

3

tak

Korzybie

5,1

3,5

nie

Krzynia (Krzemień)

70

5,5

tak

Kunitowskie

21,2

8,3

nie

Plasno (Piaszno)

17,88

5

nie

Krzynia Mała

14,9

3

tak

Wiejskie

6,25

7

nie

Dobrskie (Dobre)

28,5

12

tak

Czarne

11,42

brak danych

tak

Głębokie

107,5

31,2

tak

Rybiec

14,2

2,8

tak

Godzież Mała

7,4

brak danych

nie

Dąbrówka

14,24

1,2

nie

Darżyńskie

9,25

brak danych

nie

Łebsko

7140

6,3

tak

Gardno

2468,1

2,6

tak

Dołgie Duże

156,4

2,9

nie

Dołgie Małe

6,3

1,7

nie

Modła

61,9

4

tak

Ścięgnica

10,02

14

tak

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Rzeka Charstnica
 • Rzeka Skotawa
 • Rzeka Graniczna
 • Rzeka Pustynka
 • Rzeka Rzechcinka
 • Rzeka Brodniczka
 • Rzeka Wieprza
 • Rzeka Kwacza
 • Rzeka Ścięgnica
 • Rzeka Słupia
 • Rzeka Darżynka
 • Rzeka Łupawa
 • Rzeka Pogorzelica
 • Rzeka Gnilna
Monitoring jakości wody

brak danych

Monitoring jakości wody

Rzeka

 

Gmina

 

Punkt kontr./

km rzeki

ost. rok

badań

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

Słupia

 

 

 

 

 

Dębnica Kaszubska

Leśny Dwór

2003

3,2

12,9

1,25

0,07

II

II

Kobylnica

Łosino

2003

2,6

13,8

1,42

0,10

III

II

Słupsk

pow. Słupska/33,7

2003

3,8

15,0

1,41

0,11

non

II

Słupsk

poniżej Słupska /30,2

2003

3,2

16,0

1,49

0,11

non

II

Ustka

Charnowo-reper / 11,3

2005

2,8

15,7

1,98

0,12

III

II

Ustka

Ustka / 2,0

2003

3,2

14,1

2,01

0,14

non

II

Skotawa

 

 

Dębnica Kaszubska

Jawory / 25,8

2003

4,1

15,0

1,69

0,13

II

II

Dębnica Kaszubska

Starniczki / 8,5

2003

3,9

27,1

2,21

0,19

non

II

Dębnica Kaszubska

Skarszów Dln/1,0

2003

3,6

20,1

1,89

0,14

non

II

Kwacza

Kobylnica

Kwakowo / 2,1

2003

3,5

23,3

2,31

0,18

non

II

Gnilna

Ustka

Machowino / 1,2

2003

3,6

14,8

4,35

0,15

non

II

Głaźna

Słupsk

Łosino / 0,1

2003

3,9

18,3

3,50

0,21

non

II

Kamieniec

Kobylnica

Kobylnica / 0,1

2003

6,2

19,2

3,13

0,30

non

non

Darżyńska Struga

Potęgowo

Głuszyno /1,2

2004

2,8

33,6

5,34

0,18

III

II

Rębówka

Damnica

Rębowo/3,3

2004

4,3

45,2

4,50

0,2

III

III

Charstnica

 

Damnica

Mianowice /10,5

2004

1,9

21,4

2,41

0,07

non

II

Damnica

Damnica /0,6

2004

4,0

24,7

2,77

0,18

non

III

Łupawa

 

 

 

Potęgowo

Lupawa / 55,8

2004

2,4

21,8

2,30

0,14

III

II

Damnica

Damnica /42,2

2004

3,5

23,7

2,49

0,18

III

II

Damica

Damno /  38,4

2004

3,0

23,8

2,43

0,17

III

II

Główczyce

Żelkowo / 23,0

2004

3,2

19,0

2,94

0,15

III

II

Łeba

 

Główczyce

Cecenowo / 25,2

2000

2,5

23,0

2,34

0,15

non

II

Główczyce

Gać / 15,0

2000

2,8

25,1

2,16

0,16

III

II

Ciek spod

Główczyce

Główczyce / 10,0

2000

2,8

21,7

4,54

0,14

non

II

Dargolezy

Smołdzino

Kluku / 2,6

2000

3,0

31,4

3,20

0,13

non

II

Rzechcianka

Główcyce

Karpno / 1,8

2000

2,5

18,9

5,00

0,18

III

II

Wieprza

Kępice

Kruszka / 70,8

2002

2,6

14,1

1,29

0,11

non

II

 

Kępice

pon.m.Kępice / 65,2       

2002

2,4

17,0

1,48

0,12

III

II

 

Kępice

Korzybie / 57,0

2002

2,2

20,8

1,80

0,13

III

II

Studnica

Kępice

Ciecholub / 1,6

2002

2,4

15,2

1,54

0,12

III

II 

 • rzeki (nazwa, klasa wód):
  • Bystrzenica III
  • Darżynka II
  • Pogorzelica II
  • Brodniczka II
  • Struga Warblewska II
 • kanały - nie badano.
 • jeziora (nazwa, klasa wód):
  • Obłęskie III
  • Krzynia (Krzemień) II
  • Kunitowskie III
  • Głębokie III/II
  • Łebsko III
  • Gardno III
  • Dołgie Duże III
  • Dołgie Małe III
  • Modła NON
Elektrownie wodne

nazwa miejscowość nazwa rzeki moc [kW]

Krzynia

Krzynia

Słupia

900

Konradowo

Konradawo

Słupia

2400

Drżeżewo

Drzeżewo

Łupawa

90

Żelkowo

Zelkowo

Łupawa

382

Smołdzino

Smołdzino

Łupawa

220

Łebień

Łebień I,II

Łupawa

50

Łupawa

Łupawa

Łupawa

50

Poganice

Poganice

Łupawa

50

Kępice

Kępice

Wieprza

340

Biesowice

Biesowice

Wieprza

432

Kępka

Kępka

Wieprza

396

Ciecholub

Ciecholub

Studnica

60

Jawory

Jawory

Skotawa

10

Główczyce

Główczyce

Ciek Główczycki

5

Skarszów Dolny

Skarszów Dolny

Skotawa

188

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu 55 km

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk 1 750 [m]/ 

Zgodnie z komunikatem nr 1/11 dotyczącym kąpielisk morskich, w powiecie słupskim PWIS dopuszcza następujące kąpieliska w gminie Ustka:

 • Ustka Zachód- plaża na zachód od portu  
 • Ustka Wschód- plaża na zachód od portu
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie, wody roztopowe, wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe

retencja -rezerwowa [m³]

 • brak danych

Powiat Tczewski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

nazwa

długość (km)

ujście

Janka

24,3

Wierzyca

Struga Subkowska

18,2

Wisła

Struga Młyńska

17,9

Wisła

Beka I

10,6

Janka

Rów Młyński

9

Motława

Szpęgawa

8,5

Jezioro Rokickie

Turzyca

8,2

Motława

Struga Bielicka

6,4

Jezioro Rakowieckie

Czysta

5,5

Szpęgawa

Damaszka

4,3

Szpęgawa

Liszka

4,3

Janka

Swarożynka

4,1

Szpęgawa

Struga Kierwałdzka

3,9

Liszka

Struga Lipiogórska

3,7

Janka

Węgiermuca

2,6

Wierzyca

Waćmierka

2,4

Swarożynka

Rów Rakowiecki

2

Struga Bielicka

Struga Ulgowa

1,4

Motława

Mała Damaszka

0,7

Damaszka

Beka II

0,5

Beka I

 • kanały o długości powyżej 2km:

nazwa

długość (km)

ujście

Kanał Wałowy

13,7

Jezioro Pelplińskie

Kanał Graniczny

11,2

Jezioro Pelplińskie

Kanał Młyński

8,2

Wisła

Kanał Jeziorniak II

5,4

Kanał Graniczny

Kanał Średniak

5

Kanał Graniczny

Kanał Pelpliński

2,6

Kanał "P"

Kanał "C"

2,5

Kanał Graniczny

Kanał Jeziorniak I

2

Jezioro Granicznik

 • jeziora powyżej 5 ha:

nazwa

powierzchnia [ha]

głębokość maks. [m]

przepływowe

Damaszka

80,9

4,7

tak

Półwieś

38,2

brak danych

tak

Rakowieckie

32,2

brak danych

tak

Jelenie

33,4

brak danych

nie

Pelplińskie Duże

31,2

3,5

tak

Pieniążkowo

26,2

brak danych

tak

Rokickie Duże

24,1

brak danych

tak

Zduńskie (część)

15,8

brak danych

tak

Smarzewskie (część)

15,5

brak danych

tak

Gętomie

11,5

brak danych

nie

Tymawskie

10,5

brak danych

tak

Węgornia

9,3

brak danych

tak

Pelplińskie Małe

8,9

brak danych

tak

Młyńskie

8,6

brak danych

tak

Rokickie Małe

7,8

brak danych

tak

Waćmierek

6,8

brak danych

nie

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeki: Wisła, Motława, Wierzyca, Swarożynka, Janka
 • strugi: Damaszka, Lipiogórska, Subkowska
 • kanały: Kanał Młyński
Monitoring jakości wody

nazwa wód: Wisła

 • ilość punktów kontroli: 2 - Opalenie, most Knybawski

nazwa wód: Wierzyca

 • ilość punktów kontroli: 7
Monitoring jakości wody
 • Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

Wierzyca

Gniew

Brody Pom. pow.Gniewu / 9,2

2002

4,2

27,4

3,14

0,22

III

non

 

Gniew

pon.Gniewu uj.do Wisły / 0,5

2002

3,3

26,7

3,09

0,22

III

non

Janka

Pelplin

uj.do Wierzycy Morzeszczyn

2002

2,8

30,3

4,14

0,26

III

III

Motława

Tczew

Rokitki / 52,1

2003

3,2

25,9

2,90

0,21

II

III

 • jeziora: jez.Damaszka-kl.czystości-non,na podstawie badań WIOŚ 1999,
 • pozostałe - brak danych
Elektrownie wodne

nazwa

miejscowość

nazwa rzeki

Moc [kW]

MEW Brodzkie Młyny

Brodzkie Młyny

Wierzyca

160

MEW Stocki Młyn

Stocki Młyn

Wierzyca

360

MEW Pelplin

Pelplin

Wierzyca

120

MEW Mała Karczma

Mała Karczma

Struga Młyńska

9

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe: tak
 • retencja - rezerwowa [m³]: 2 445 700

Powiat Wejherowski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

nazwa

długość (km)

w powiecie

ujście

Łeba11743,3Morze Bałtyckie
Reda4839,9Zatoka Pucka
Bolszewka33,633,6rz. Reda
Chełst31,7620,9Łeba
Gościcina30,330,3rz. Bolszewka
Piaśnica28,66,7Morze Bałtyckie
Zagórska Struga25,15,4Zatoka Pucka
Bychowska Struga21,713,5j. Żarnowieckie
Kacza16,46,4Zatoka Gdańska
Kisewa (Kisewka)20,710,1rz. Łeba
Okalica18,30,7rz. Łeba
Dębnica17,3411,8rz. Łeba
Struga Węgorza17,2513,6rz. Łeba
Trzy Rzeki15,652,9Radunia
Struga Choczewska9,79,7rz. Chełst
Struga Młyńska-Kostkowo99rz. Reda
Kanał Rybski6,66,6j. Orle
Wielistowska Struga6,36,3rz. Węgorza
Struga B Strzepcz5,25,2rz. Łeba
Struga Zęblewska3,83,8rz. Bolszewka
Struga Młyńska3,82,2rz. Bolszewka
Stara Reda3,43,4rz. Reda
Kanał "A" Orle2,92,9rz. Reda
Mulk2,12,1j. Tuchomskie
Struga Otalżyno2,12,1rz. Gościcina
Salinka (Struga Salińska)2,12,1rz. Bychowska Struga

 • kanały o długości powyżej 2km:

nazwa

długość (km)

w powiecie

ujście

Kanał Biebrowski I1212rz. Chełst
Kanał Mrzezino10,183,65rz. Zatoka Pucka
Kanał Łyski5,80,9rz. Zagórska Struga
Kanał Kębłowski51,7rz. Łeba
Kanał Księży Potok4,94,9Kanał Świetliński
Kanał Sasiński4,34,3rz. Chełst
Kanał "A" Tłuczewo3,63,6rz. Łeba
Kanał Wielki3,593,59rz. Łeba
Kanał Swietliński3,13,1rz. Łeba
Kanał "A" Mierzyno33rz. Struga Bychowska
Kanał "I" Zelewo2,72,7rz. Reda
Kanał "C" Góra Pomorska2,52,5rz. Reda
kanał Połchowo2,310,58rz. Reda
Kanał "B" Letni Dwór2,32,3rz. Gościcina
Kanał "G" Słuszewo2,22,2rz. Reda
Doprowadzalnik "B’ Lublewo2,12,1rz.Struga Bychowska
Kanał Stokowy22rz. Łeba
Kanał "B" Orle22Kanał "A" Orle
Kanał Stokowy22rz. Łeba

 • jeziora powyżej 5 ha:

Nazwa

Powierzchnia

(ha)

Głębokość max

(m)

Przepływowe

tak/nie

Kl. cz./r. badań

 

Żarnowieckie

1431,6

19,4

tak

II,II/93,02

Choczewskie

177,7

12,9

tak

II/ 2000

Tuchomskie[1]

134,7

8,0

tak

non,III/91,01

Potęgowskie[2]

133,3

8,8

tak

III/95

Otalżyno

79,6

5,0

tak

II/01

Salino

70,7

8,6

tak

II/00

Orle

64,7

2,8

tak

I/01

Czarne (gm. Gniewino)

61,0

23,1

tak

non/97

Dąbrze

57,6

5,6

nie

II/00

Wysoka (Wycztok)

52,3

6,0

tak

II/01

Lewinko

51,5

12,0

tak

-

Kamień

44,7

31,9

nie

II/01

Miłoszewskie

29,3

18,5

tak

-

Strzepcz

27,3

4,0

tak

-

Marchowo Wschodnie

23,4

15,7

tak

-

Wyspowo

23,0

4,6

tak

-

Zawiat

18,4

15,5

nie

-

Marchowo Zachodnie

18,2

11,9

tak

-

Borowo

15,4

9,2

nie

-

Orzechowo

15,1

4,2

tak

-

Folwarczne

12,9

7,2

nie

-

Mulk

11,2

2,7

tak

-

Wygoda

10,6

16,2

nie

-

Bieszkowickie

10,3

7,2

nie

-

Trepczykowo

10,1

9,2

nie

-

Pałsznik

8,7

18,0

nie

-

bez nazwy – k./Niepoczołowic

7,5

b.d.

nie

-

Morzyc

7,5

b.d.

nie

-

Łękno

7,5

b.d.

nie

-

Czarne (gm. Szemud)

7,4

b.d.>

tak

-

Jelonek

6,5

b.d.

nie

-

Brzeżonko

5,3

b.d.

nie

-

Ustarbowskie

5,3

b.d.

tak

-

[1] większa część powierzchni jeziora na terenie powiatu kartuskiego (gm. Przodkowo, gm. Żukowo)  

[2] większa część powierzchni jeziora na terenie powiatu kartuskiego (gm. Sierakowice, gm. Kartuzy)


 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • j. Żarnowieckie
 • rz. Łeba
 • rz. Bolszewka
 • rz. Gościcinka
 • rz. Struga Choczewska
 • rz. Chełst
 • rz. Mulk
 • rz. Bychowska Struga 
Monitoring jakości wody

rzeka Reda:

 • 1 punkt monitoringu reperowego w Wejherowie
 • badano ok. 40 wskaźników
Monitoring jakości wody
 • Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Reda

Łęczyce

pow.Strzebieli na / 45,7

2004

2,6

22,3

1,41

0,11

III

III

 

Lęczyce

pon.Strzebieli   na / 44,3

2004

2,2

18,5

1,57

0,13

IV

III

 

Wejherowo

pon.mOrle/2,5

2004

3,7

22,1

1,32

0,12

III

III

 

Wejherowo

Wejherowo -reper / 20,9

2004

3,2

22,6

1,67

0,15

IV

III

 

Reda

ponm.Reda/9,5

2004

2,6

24,7

1,71

0,15

III

III

Słuszewska Struga

Gniewino

uj.do Redy/1,0

2004

1,6

20,7

0,97

0,13

III

III

Bolszewka

Luzino

Barłomino pow.Luzina/ 11,0

2004

3,0

29,7

2,01

0,18

IV

III

 

Luzino

pon.Luzina/8,0

2004

3,6

29,0

2,29

0,22

IV

III

 

Wejherowo

uj.do Redy/0,5  

2004

3,4

25,4

1,96

0,19

IV

III

Gościcina

Wejherowo

uj.do Bolszew ki/0,5

2004

3,3

22,9

1,69

0,16

IV

III

Cedron

Wejhero wo

Młynki, uj.do Redy/0,5

2004

2,1

22,4

0,86

0,16

IV

III

Łeba

Linia

Miłoszewo / 95,0

2000

2,7

21,4

1,62

0,11

III

II

 

Łęczyce

Bożepole / 74,7

2000

2,9

17,9

1,77

0,12

III

II

Chełst

Choczewo

Choczewko / 25,0

2000

3,6

26,4

2,73

0,36

non

II

Zagórska Struga

Szemud

Koleczkowo / 23,0

2001

2,3

24,9

1,79

0,15

II

II

 

Rumia

Szmelta pow.Rumii / 13,0

2001

1,7

25,6

1,31

0,13

II

II

Cisa

Rumia

pon.Cisowej,uj.do Kanału Leniwego / 0,1

2001

1,7

27,4

2,38

0,10

III

III

 •  kanały - nie badano
Elektrownie wodne

Lp.

Nazwa elektrowni

Miejscowość

Nazwa rzeki

Moc elektrowni

1 Elektrownia Wodna Żarnowiec Czymanowo j. Żarnowieckie 716 MW
2 Mała Elektrownia Wodna "Tłuczewo" Tłuczewo rz. Łeba ~ 25 kW
3 Mała Elektrownia Wodna "Cementowianka" Wejherowo rz. Reda 130 kW
4 Mała Elektrownia Wodna "Paraszyno - Dworek" Paraszyno rz. Łeba ~ 14 kW
5 Mała Elektrownia Wodna Osiek rz. Łeba 60 kW

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe, wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • regulacja na jazie w cementowni

retencja -rezerwowa [m3]

 • brak

Sopot

Wody powierzchniowe
 • potoki:

 

nazwadługość (km)
kanał kryty
długość (km)
kanał otwarty
ujście
Swelina--2,40 kmZatoka Gdańska/Sopot
Potok Kamienny3,10 km1,80 kmZatoka Gdańska/Sopot
Potok Babidolski2,00 km0,38 kmZatoka Gdańska/Sopot
Potok Grodowy0,77 km0,20 kmZatoka Gdańska/Sopot
Ciek C7 (Potok Wiejski)8,35 km--Zatoka Gdańska/Sopot
Ciek C61,60 km--Zatoka Gdańska/Sopot
Potok Haffnera3,50 km0,14 kmZatoka Gdańska/Sopot
Potok Karlikowski3,10 km1,60 kmZatoka Gdańska/Sopot
Ciek C21,85 km0,10 kmZatoka Gdańska/Sopot
Ciek Graniczny C11,90 km0,86 kmZatoka Gdańska/Sopot

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • nie dotyczy
Monitoring jakości wody

nazwa wód: wszystkie w/w potoki oraz przybrzeżne wody Zatoki Gdańskiej

ilość punktów kontroli: 

 • potoki - 37 stanowisk 
 • morze - 12 punktów

 

ilość badań/rok:

potoki:

 • 865 bakteriologicznych badań/rok
 • 113 badań ekstraktu eterowego 
 • 91 badań przepływu

morze:

 • 216 badań bakteriologicznych
 • 216 badań fizykochemicznych
Monitoring jakości wody
 • Swelina – 97,22 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • Potok Grodowy – 97,9 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • P. Kamienny – 92,36 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • Haffnera – 96,6 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • P. Karlikowski – 81,94 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • C1 – 71,65 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • C2 – 86,9 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • P. Babidolski – 67,27 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • C6 – 39,14 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • C7 –  23,53 % wyników w I, II i III klasie czystości
Elektrownie wodne
 • nie ma
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie - podtapianie dolnego tarasu
 • wody roztopowe - podtapianie dolnego tarasu
 • wody opadowe - podtapianie dolnego tarasu

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • retencja -rezerwowa [m³]:  
 • 6 zbiorników retencyjnych:

 

nazwapojemność retencyjna, tyś m3
Staw Reja2,058
Staw Łokietka0,819
Stawy Krasickiego1, 240
Stawy Młyńskie1,100
Staw Obodrzyców1,242
Staw Mazowiecki0,970
Staw Kochanowski0,690
RAZEM8,119

Słupsk

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach miasta

 • nazwa rzeka Słupia
 • długość 12 km
 • ujście Morze Bałtyckie

kanały

 • nazwa Kanał Młyński
 • długość(km) 780 m
 • ujście rz. Słupia

jeziora powyżej 5 ha

 • brak
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeka Słupia
Monitoring jakości wody
 • nie badano
Monitoring jakości wody

Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

Rzeka

 

Miasto

 

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

 Słupia

 

Słupsk

pow. Słupska/33,7

2003

3,8

15,0

1,41

0,11

non

II

Słupsk

poniżej Słupska /30,2

2003

3,2

16,0

1,49

0,11

non

II

Elektrownie wodne

nazwa

miejscowość

nazwa rzeki

moc [kWh]

Mała Elektrownia

Słupsk

Kanał Młyński

16

Wyspa

Słupska

Słupsk

Kanał Młyński

170

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe
 • sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego: w trakcie opracowywania jest koncepcja "suchego zbiornika"
 • istnieje okresowe pogłębianie rzeki Słupi
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002