Gdańsk

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

brak danych

Struktura użytków [ha]

brak danych

Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]

brak danych

Wielkość gospodarstw - ilość

brak danych

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych

Rolnictwo ekologiczne

brak danych

Charakterystyczne produkty regionalne

Gdynia

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

2 438

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne: 1 803 [ha]
 • grunty ugorowane: 100 [ha]
 • łąki: 285 [ha]
 • pastwiska: 220 [ha]
 • sady: 24 [ha]
 • Rolnicy indywidulani: 966 [ha]
Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • brak
Klasy gleby [ha]
 • I - nie występuje
 • II - 0,55
 • III - 16,60
 • IIIa - 18,50
 • IIIb - 191,8
 • IV - 208,0
 • IVa - 154,0
 • IVb - 231,1
 • V - 96,44
 • VI - 85,31
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha - 58
 • 2-5 ha - 80
 • 5-10 ha - 60
 • 10-15 ha - 18
 • 15-25 ha - 4
 • 25-50 ha - nie występuje
 • 50-100 ha - nie występuje
 • 100 - 200 ha - nie występuje
 • > 200 ha - nie występuje
 • Średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie: 10,70
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • produkcja mleka - 230 [tys. l]
 • produkcja żywca wołowego - 0,06 [tys. t]
 • produkcja żywca wieprzowego - 0,17 [tys. t]
 • produkcja zbóż - 0,27 [tys. t]
 • produkcja ziemniaków - 2,0 [tys. t]
 • produkcja buraków cukrowych - nie jest prowadzona [tys. t]
 • produkcja warzyw - 1,40 [tys. t]
 • produkcja owoców - 0,08 [tys. t]
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha]: 120
 • CaO [kg/ha]: 120

   

Rolnictwo ekologiczne
 • brak
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Bytowski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

brak danych

Struktura użytków [ha]

brak danych

Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]

brak danych

Wielkość gospodarstw - ilość

brak danych

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
Rolnictwo ekologiczne

brak danych

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Chojnicki

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

49 238

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne - 40 088 [ha], 29,3 %
 • grunty ugorowane - 2 554 [ha], 1,87 %
 • łąki - 7 137 [ha], 5,23 %
 • pastwiska - 2 744 [ha], 2,01 %
 • sady, ogrody - 318 [ha], 0,23 %
Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • Instytut Aklimatyzacji i Hodowli Ziemniaka - Nieżychowice
Klasy gleby [ha]

brak danych

Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha - 690
 • 2-5 ha - 770
 • 5-10 ha - 639
 • 10-15 ha - 592
 • 15-25 ha - 505
 • 25-50 ha - 380
 • 50-100 ha - 72
 • 100-200 ha - 10
 • > 200 ha - 5
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych

Rolnictwo ekologiczne

10

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Człuchowski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

67 728

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne: 56 511 (83,4%)
 • grunty ugorowane: 7 206 (10,6%)
 • łąki: 5 365 (7,9%)
 • pastwiska: 3 187 (4,7%)
 • sady, ogrody: 516 (0,8%)
Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

19 030

Klasy gleby [ha]
 • I - 0
 • II - 0
 • IIIa - 1 490,44
 • IIIb - 4 413,88
 • III* - 77,64
 • IVa - 14 500,95
 • IVb - 12 030,29
 • IV* - 839,85
 • V - 211 084,41
 • VI - 8 143,84

* grunty łąk i pastwisk

Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha - 760
 • 2-5 ha - 479 razem 1-5 ha 43%
 • 5-10 ha - 338
 • 10-15 ha - 328 razem 10-20 ha 20%
 • 15-25 ha - 689 razem 20-30 ha 8%
 • 25-50 ha - brak danych
 • 50-100 ha - brak danych
 • 100 - 200 ha - brak danych
 • > 200 ha - brak danych
 • średnia wielkość gospodarstwa [ha] w powiecie - 15,66
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • produkcja mleka - 9,067 tys. l 4%
 • produkcja żywca wołowego - 1,15 tys. t 3%
 • produkcja żywca wieprzowego - 23,32 tys. t 56%
 • produkcja zbóż - 53,1 tys. t 23%
 • produkcja ziemniaków - 19,5 tys. t 2%
 • produkcja buraków cukrowych - 0 tys. t 0%
 • produkcja warzyw - 2,55 tys. t 0,2%
 • produkcja owoców - 5,2 tys. t 0,9%
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK 107 kg/ha
 • CaO 215 kg/ha
Rolnictwo ekologiczne

TAK

 • 5 gospodarstw w tym 1 pszczelarskie, 1 sadownicze i 3 produkcji roślinne
 • Ogólna powierzchnia upraw – 64 ha
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Gdański

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

42 957

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne: 37 561
 • grunty ugorowane: 8 893
 • łąki: 3 379
 • pastwiska: 1 669
 • sady i ogrody: 347
Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • zakłady rolne (1306,2 ha)
 • dzierżawa (960 ha)
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne
Klasy gleby [ha]

Klasa gleby

1

2

3

4

5

6

7

8

RAZEM

Ib.d.21,46b.d.--b.d.-b.d.21,46
IIb.d.2642,23b.d.-654b.d.5,02b.d.3301,25
IIIab.d.2450,33b.d.512746b.d.564,17b.d.5811,5
IIIbb.d.1184,37b.d.10593982b.d.906,81b.d.7132,18
IVab.d.942,56b.d.14832759b.d.665,63b.d.5850,19
IVbb.d.460,74b.d.2440731b.d.265,41b.d.3897,15
Vb.d.149,14b.d.473182b.d.141,12b.d.945,26
VIb.d.19,76b.d.51225b.d.9,94b.d.305,7
RAZEMb.d.7870,59b.d.555711279b.d.2558,1b.d. 

 

1 - Miasto Pruszcz Gdański; 2 - Cedry Wielkie; 3 - Trąbki Wielkie; 4 - Przywidz; 5 - Pruszcz Gdański; 6 - Kolbudy; 7 - Pszczółki; 8 - Suchy Dąb

Wielkość gospodarstw - ilość

 

 • 1-2 ha - 627
 • 2-5 ha - 638
 • 5-10 ha - 585
 • 10-15 ha - 283
 • 15-25 ha - 2
 • 25-50 ha - 158
 • 50-100 ha - 41
 • 100-200 ha - 18
 • > 200 ha - 14
 • średnia wielkość gospodarstwa [ha] - średnio 9,5 ha

   

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Produkcja [tys. l/t] [%]

1

2

3

4

5

6

7

8

mlekab.d.maj-0031003100/27,33200320033003400
żywiec wołowyb.d.210/3b.d.200/14,2202b.d.-b.d.
żywiec wieprzowyb.d.221/3b.d.440/28,7450b.d.-b.d.
zbożab.d.383*/6127,6*21,4*/16,831,4*27,2*35,6*37,4*
ziemniakib.d.220*/2240*.180*/10,1190*200*270*220*
buraki cukroweb.d.380*/14,5320*/1,27-380*/4,25-380*/8,25430*/18,6
warzywab.d.sty-00b.d.86/0,249b.d.2,5b.d.
owoceb.d.99/0,5b.d.50/0,23,2b.d.-b.d.

* - średni plon zbóż dt/ha Miasto Pruszcz Gdański; 2 - Cedry Wielkie; 3 - Trąbki Wielkie; 4 - Przywidz; 5 - Pruszcz Gdański; 6 - Kolbudy; 7 - Pszczółki; 8 - Suchy Dąb

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha]: 180
 • CaO [kg/ha]: 165
Rolnictwo ekologiczne
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Kartuski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

brak danych

Struktura użytków [ha]

brak danych

Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]

brak danych

Wielkość gospodarstw - ilość

brak danych

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych

Rolnictwo ekologiczne

brak danych

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Kościerski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

brak danych

Struktura użytków [ha]

brak danych

Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]

brak danych

Wielkość gospodarstw - ilość

brak danych

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych

Rolnictwo ekologiczne

brak danych

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Kwidzynski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

52 669

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne - 4 1670 - 79,10%
 • grunty ugorowane - 0
 • łąki - 6 008 - 11,40 %
 • pastwiska - 4 527 - 8,60%
 • sady, ogrody - 439 - 0,80%
 • plantacje wieloletnie - 25 ha
Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]
 • I - 211
 • II - 2 814
 • IIIa - 4 765
 • IIIb - 8 064
 • IVa - 14 749
 • IVb - 4 730
 • V - 4 485
 • VI - 2 101
 • VIz - 163
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha - 1 304
 • 2-5 ha - 632
 • 5-10 ha - 670
 • 10-15 ha - 752
 • 15-25 ha - 340
 • 25-50 ha - 159
 • 50-100 ha
 • 100 - 200 ha -
 • > 200 ha - 50 88
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • produkcja mleka: [tys. l] 14,59 [%]
 • produkcja żywca wołowego: [tys. t] 3,4 [%]
 • produkcja żywca wieprzowego: [tys. t] 10,64 [%]
 • produkcja zbóż: [tys. t] 40,12 [%]
 • produkcja ziemniaków: [tys. t] 5,97 [%]
 • produkcja buraków cukrowych: [tys. t] 67,17 [%]
 • produkcja warzyw: [tys. t] 67,74 [%]
 • produkcja owoców: [tys. t] 1,07 [%]
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha]  273
 • CaO [kg/ha]  203
Rolnictwo ekologiczne
 • brak gospodarstw ekologicznych
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Lęborski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

34 172

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne: 21 311 [ha]
 • grunty ugorowane: brak danych
 • łąki: 8 023 [ha]
 • pastwiska: 3 376 [ha]
 • sady: 69 [ha]

Razem: 32 779 [ha]

Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • 6 spółek
Klasy gleby [ha]
 • I - nie występuje
 • II - 23 ha
 • IIIa - 4 140 ha /w tym Ł i Ps kl III/
 • IIIb - 4 331 ha
 • IVa - 10 861 ha /w tym Ł i Ps kl IV/
 • IVb - 3 907 ha
 • V - 7 028 ha
 • VI - 2 986 ha /w tym R, Rz, Ł, Ps/

Razem: 33 276 ha

Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha - 742
 • 2-5 ha - 462
 • 5-10 ha - 310
 • 10-15 ha - 216
 • 15-25 ha - 165
 • 25-50 ha - 142
 • 50-100 ha - 46
 • 100 - 300 ha - 23
 • > 300 ha - 4

Razem: 2083 ha

Średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie:

 • Lębork - 3,9 ha
 • Łeba - gospodarka rolna nie jest prowadzona
 • Nowa Wieś Lęborska - 22,3 ha
 • Wicko - 18,0 ha
 • Cewice - 13,5 ha
 • Średnia powiatu - 20 ha
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • produkcja mleka - 1 748 370 [tys. l]
 • produkcja żywca wołowego - brak danych
 • produkcja żywca wieprzowego - brak danych
 • produkcja zbóż - 34 749 [t]
 • produkcja ziemniaków - 25 460 [t]
 • produkcja buraków cukrowych - nie jest prowadzona
 • produkcja warzyw - brak danych
 • produkcja owoców - brak danych
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha]: N- 64,2 kg/ha P- 20,3 kg/ha K- 27,2 kg/ha
 • CaO [kg/ha]: Ca - 23,6 kg/ha

 

Rolnictwo ekologiczne

brak danych

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Malborski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

41 387 

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne: 36 739 [ha] 88,8%
 • grunty ugorowane: brak danych   
 • łąki: 1 814 [ha] 4,4%
 • pastwiska: 2 700 [ha] 6,5%
 • sady: 134 [ha] 0,3%
Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • w trakcie weryfikacji danych
Klasy gleby [ha]

grunty orne:

 • I - 814 ha 
 • II - 10 154 ha
 • IIIa - 13 794 ha  
 • IIIb - 5 427 ha
 • IVa - 2 441 ha
 • IVb - 660 ha  
 • V - 292 ha    
 • VI - 144 ha

 użytki zielone:

 • I - 45 ha
 • II - 4 338 ha
 • III - 1 581 ha
 • IV - 900 ha
 • V - 460 ha
 • VI - 203 ha
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 - 287 ha    
 • 2-5 - 271 ha    
 • 5-10 - 333 ha   
 • 10-20 - 448 ha  
 • 20-50 - 421 ha  
 • 50-100 - 73 ha  
 • 100–300 - 30 ha     
 • > 300 - 21 ha 
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • produkcja warzyw jedynie na potrzeby własne
 • produkcja owoców jedynie na potrzeby własne
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

NPK [kg/ha]  

 • N – 108 [kg/ha]
 • P –  88 [kg/ha]
 • K – 106 [kg/ha]

CaO [kg/ha]  

 • Ca – 320 [kg/ha]
Rolnictwo ekologiczne

Na terenie powiatu znajduje się jedno gospodarstwo posiadające atest gospodarstwa ekologicznego. Gospodarstwo ma ok. 3 ha którego właścicielem jest:

 • Pan Leszek Walczak
 • Gospodarstwo ekologiczne
 • Janówki,  82-220 Stare Pole
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Nowodworski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

37 815

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne: 32 055 [ha]
 • grunty ugorowane: brak danych [ha]
 • łąki: 3 782 [ha]
 • pastwiska: 1 942 [ha]
 • sady: 36 [ha]
Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danychy

Klasy gleby [ha]
 • I - 815
 • II - 13 974
 • IIIa - 11 930
 • IIIb - 5 528
 • IVa - 4 228
 • IVb - 1 020
 • V - 778
 • VI - 237
Wielkość gospodarstw - ilość
 • do 1 ha - 778
 • 1-2 ha - 236
 • 2-5 ha - 228
 • 5-10 ha - 231
 • 10-15 ha - 201
 • 15-25 ha - 220
 • 25-50 ha - 102
 • 50-100 ha - 165
 • 100 - 200 ha - 17
 • > 200 ha - 9

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w powiecie:

 • Nowy Dwór Gdański - 18,10
 • Ostaszewo - 12,20
 • Stegna - 19,90; Sztutowo - 20,50
 • Krynica Morska - 5,40
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • produkcja mleka: [tys. l] - 22 000
 • produkcja żywca wołowego: [tys. t] - 470
 • produkcja żywca wieprzowego: [tys. t] - 2 100
 • produkcja zbóż: [tys. t] - 80 000
 • produkcja ziemniaków: [tys. t] - 15 000
 • produkcja buraków cukrowych: [tys. t] - 70 000
 • produkcja warzyw: [tys. t] - 8 800
 • produkcja owoców: [tys. t] - 850

   

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha] - 193 kg
 • CaO [kg/ha] - 102 kg

   

Rolnictwo ekologiczne
 • Gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego - nie występują
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Pucki

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

31 425

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne: 19 790 [ha] (62,98%)
 • grunty ugorowane: brak danych
 • łąki trwałe: 8 445 [ha] (26,87%)
 • pastwiska: 2 013 [ha] (6,41%)
 • sady i ogrody: 119 [ha] (0,38%)
 • zabudowane: 1 058 [ha] (3,36%)
Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • Działki rolne do 1 ha 584 szt o powierzchni łącznej 294 ha.
Klasy gleby [ha]
 • I - 9
 • II - 495
 • IIIa - 3 012
 • IIIb - 4 104
 • IVa - 4 339
 • IVb - 3 689
 • V - 2 863
 • VI - 1 224
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha - 1 196
 • 2-5 ha - 757
 • 5-10 ha - 557
 • 10-15 ha - 327
 • 15-25 ha - 208
 • 25-50 ha - 136
 • 50-100 ha - 37
 • 100 – 200 ha - 15
 • > 200 ha - 9

średnia wielkość gospodarstwa w powiecie 9,4 ha

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha] - 166,6
 • CaO [kg/ha] - 9,8
Rolnictwo ekologiczne
 • Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego: tak
 • Ilość gospodarstw (wymień jakie): 1  (produkcja ziół )
 • Ogólna powierzchnia upraw [ha]: 12
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Starogardzki

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

57 292

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne - 51 268 [ha], 89.5%
 • pastwiska - 3 470 [ha], 6.0%
 • sady, ogrody - 500 [ha], 0,8%
 • grunty rolne zabudowane - 1 372 [ha], 2,4%
 • grunty pod stawami - 4 [ha], 0,006%
 • grunty pod rowami - 678 [ha], 1,2%
Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • Spółki prawa handlowego - 587 ha
 • grunty które są we władaniu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych oraz grunty, których właściciel jest nie znany - 1 659 ha
 • grunty osób fizycznych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych - 3 846 ha
Klasy gleby [ha]
 • I - 0.21
 • II - 112
 • IIIa - 3 388
 • IIIb - 7 753
 • IVa - 1 1871
 • IVb - 10 180
 • V - 10 168
 • VI - 7 790
Wielkość gospodarstw - ilość

1-2 ha - 1 316
2-5 ha - 1 103
5-10 ha - 831
10-20 ha – 671  
>20 ha - 467

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w powiecie 14,93 ha

 • Bobowo - 11,28 ha
 • Kaliska - 5,4 ha
 • Lubichowo - 8,3 ha
 • Osieczna - 6,6 ha
 • Osiek - 7,3 ha
 • Smętowo Graniczne - 15,8 ha
 • Czarna Woda - 6,4 ha
 • m.Skórcz - 4,9 ha
 • g.Starogard Gd. - 11,8 ha

 

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Bobowo

 • Produkcja mleka (w tyś l) - 850  (5% )
 • Produkcja żywca wołowego  (w t) - 120  (5%)
 • Produkcja żywca wieprzowego (w t) - 850  (32%)
 • Produkcja zbóż (w t) - 7100  (48%)
 • Produkcja ziemniaków (w t) - 500  (1%)
 • Produkcja buraków cukrowych (w t) - 200  (0%)
 • Produkcja owoców (w t) - 250  (0%)
 • Produkcja warzyw (w t) - 15  (0%)

Kaliska

 • Produkcja mleka (w tyś l) - 400  (9%)
 • Produkcja żywca wołowego  (w t) - 50  (8%)
 • Produkcja żywca wieprzowego (w t) - 200  (29%)
 • Produkcja zbóż (w t) - 1 500  (39%)
 • Produkcja ziemniaków (w t) - 2 000  (13%)
 • Produkcja buraków cukrowych (w t) - 0  (0%)
 • Produkcja owoców (w t) - 15  (0%)
 • Produkcja warzyw (w t) - 20  (0%)

Osieczna

 • Produkcja mleka (w tyś l) - 2 500  (61%)
 • Produkcja żywca wołowego  (w t) - 95  (15%)
 • Produkcja żywca wieprzowego (w t) - 92  (14%)
 • Produkcja zbóż (w t) - 0  (0%)
 • Produkcja ziemniaków (w t) - 240  (2%)
 • Produkcja buraków cukrowych (w t) - 0  (0%)
 • Produkcja owoców (w t) - 0  (0%)
 • Produkcja warzyw (w t) - 25  (0%)

 Osiek

 • Produkcja mleka (w tyś l) - 1 580   (16%)
 • Produkcja żywca wołowego  (w t) - 155  (11%)
 • Produkcja żywca wieprzowego (w t) - 485  (31%)
 • Produkcja zbóż (w t) - 250  (3%)
 • Produkcja ziemniaków (w t) - 750  (2%)
 • Produkcja buraków cukrowych (w t) - 210  (1%)
 • Produkcja owoców (w t) - 0  (0%)
 • Produkcja warzyw (w t) - 35  (0%)

Skórcz

 • Produkcja mleka (w tyś l) - 2 500  (5%)
 • Produkcja żywca wołowego  (w t) - 360  (4%)
 • Produkcja żywca wieprzowego (w t) - 3750  (43%)
 • Produkcja zbóż (w t) - 17 000  (35%)
 • Produkcja ziemniaków (w t) - 2 550  (1%)
 • Produkcja buraków cukrowych (w t) - 11 520  (6%)
 • Produkcja owoców (w t) - 279   (0%)
 • Produkcja warzyw (w t) - 770   (0%)

Lubichowo

 • Produkcja mleka (w tyś l) - 900  (7%)
 • Produkcja żywca wołowego  (w t) - 150  (8%)
 • Produkcja żywca wieprzowego (w t) - 1 200  (56%)
 • Produkcja zbóż (w t) - 150  (25%)
 • Produkcja ziemniaków (w t) - 800  (2%)
 • Produkcja buraków cukrowych (w t) - 0  (0%)
 • Produkcja owoców (w t) - 10  (0%)
 • Produkcja warzyw (w t) - 50  (0%)

 Skarszewy

 • Produkcja mleka (w tyś l)   4000   7.26%
 • Produkcja żywca wołowego  (w t)  400  4.84%
 • Produkcja żywca wieprzowego (w t)  3990  44.26%
 • Produkcja zbóż (w t)    15600  31.47%
 • Produkcja ziemniaków (w t)   13640  6.88%
 • Produkcja buraków cukrowych (w t)  840  0.42%
 • Produkcja owoców (w t)    200   0.15%
 • Produkcja warzyw (w t)    750  0.23%

Smętowo Graniczne

 • Produkcja mleka (w tyś l) - 2 100  (7%)
 • Produkcja żywca wołowego  (w t) - 4325  (7%)
 • Produkcja żywca wieprzowego (w t) - 970  (20%)
 • Produkcja zbóż (w t) - 13 800  (52%)
 • Produkcja ziemniaków (w t) - 3 800  (4%)
 • Produkcja buraków cukrowych (w t) - 2 690  (3%)
 • Produkcja owoców (w t) - 0  (0%)
 • Produkcja warzyw (w t) - 35  (0%)

 Starogard Gdański

 • Produkcja mleka (w tyś l) - 4 200  (8,0%)
 • Produkcja żywca wołowego (w t) - 720  (9,1%)
 • Produkcja żywca wieprzowego (w t) - 3 540  (41,2%)
 • Produkcja zbóż (w t) - 16 500  (34,9%)
 • Produkcja ziemniaków (w t) - 5 000  (2,6%)
 • Produkcja buraków cukrowych (w t) - 640  (0,3%)
 • Produkcja owoców (w t) - 658  (0,5%)
 • Produkcja warzyw (w t) - 600  (0.2%)

Zblewo

 • Produkcja mleka (w tyś l) - 1 050  (5%)
 • Produkcja żywca wołowego (w t) - 485  (16%)
 • Produkcja żywca wieprzowego (w t) - 1 500  (46%)
 • Produkcja zbóż (w t) - 3 480  (19%)
 • Produkcja ziemniaków (w t) - 7 200  (10%)
 • Produkcja buraków cukrowych (w t) - 180  (0%)
 • Produkcja owoców (w t)  - 35  (0%)
 • Produkcja warzyw (w t) - 34  (0%)

 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

NPK [kg/ha] 

 • gm. Bobowo - 130
 • gm. Lubichowo - 79
 • gm. Skórcz - 145
 • gm. Smętowo - 187
 • gm. Starogard – 135
 • Czarna Woda - 137
 • Skórcz (miasto) - 140
 • Starogard Gd. (miasto) - 135
 • Kaliska - 140
 • Osieczna - 90
 • Osiek - 85
 • Skarszewy - 110
 • Zblewo - 101
CaO [kg/ha] 
 • gm. Bobowo - 30
 • gm. Lubichowo - 33
 • gm. Skórcz - 80
 • gm. Smętowo - 120
 • gm .Starogard – 20
 • Czarna Woda - 39
 • Skórcz (miasto) - 110
 • Starogard (miasto) - 35
 • Kaliska - 40
 • Osieczna - 40
 • Osiek - 35
 • Skarszewy - 90
 • Zblewo - 50

 

Rolnictwo ekologiczne
 • Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego - tak
 • Ilość gospodarstw (wymień jakie) - 2 gospodarstwa
 • Ogólna powierzchnia upraw [ha]: 13,83 ha
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Sztumski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

54 765

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne (wraz z odłogami i ugorami) - 41 806 [ha]
 • sady - 139 [ha]
 • łąki - 4 254 [ha]
 • pastwiska - 3 056 [ha]
Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]

Gmina

Klasy bonitacyjne gleb gruntów ornych [powierzchnia w ha]

 

I

II

III a

III b

IV a

IV b

V

VI

Sztum

4,59

68,44

1894,11

2342

2440,29

827,64

930,55

431,32

Stary Targ

2,64

202,54

-

6384,6

-

4271,55

328,03

255,32

Mikołajki Pom.

-

-

552,74

1278,03

1599,39

568,27

328,03

255,32

Dzierzgoń

-

559,18

-

6290

-

3469,89

-

483,06

Stary Dzierzgoń

Brak danych

Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha - 346
 • 2-5 ha - 224
 • 5-10 ha - 393
 • 10-15 ha - 391
 • 15-50 ha -490
 • > 50 ha - 122
 • średnia wielkość gospodarstwa [ha] w powiecie 34,75 ha
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

 

Sztum

Dzierzgoń

Mikołajki Pom.

Stary Targ

Stary Dzierzgoń

NPK [kg/ha]

230

429

Brak danych

Brak danych

180

CaO [kg/ha]

200

210

Brak danych

Brak danych

40

Rolnictwo ekologiczne
 • Na terenie powiatu istnieje gospodarstwo posiadające atest gospodarstwa ekologicznego:
 • Jerzy Kamiński (ogrodnik) Stary Targ , powierzchnia upraw 3,13 ha
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Słupski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

119 941

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne: 69 375 [ha] (57,85%)
 • grunty ugorowane: 19 203 [ha] (16,0%)
 • łąki: 18 979 [ha] (15,82%)
 • pastwiska: 8 755 [ha] (7,3%)
 • sady, ogrody: 318 [ha] (0,27%)
 • inne: 311 [ha] (2,76%)
Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]
 • I - 1, I - 1
 • II - 20
 • II - 256
 • III - 31 687
 • IIIa - 12 820
 • IIIb - 14 720
 • IVa - 27 709
 • IVb - 15 550
 • IV - 59 019
 • V - 13 693, V - 25 304
 • VI - 4 216, VI - 7 894
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha - 1 998
 • 2-5 ha - 1 480
 • 5-10 ha - 636
 • 10-15 ha - 622
 • 15-25 ha - 505
 • 25-50 ha - 545
 • 50-100 ha - 98
 • 100-200 ha - 41
 • pow. 200 ha - 23
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • produkcja mleka - 21 300 [tys. l]
 • produkcja żywca wołowego - 8,7 [[tys. t]
 • produkcja żywca wieprzowego - 5,3 [[tys.t]
 • produkcja zbóż - 164 [tys. t]
 • produkcja ziemniaków - 162 [tys. t]
 • produkcja buraków cukrowych - 2,8 [tys. t]
 • produkcja warzyw - 14 [tys. t]
 • produkcja owoców - 0,5 [tys. t]
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha] - 150
 • CaO [kg/ha] - 160
Rolnictwo ekologiczne
 • Istnieje 5 gospodarstw ogólnorolnych o powierzchni upraw 55 ha
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Tczewski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

49 891

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne: 42 237 [ha]
 • grunty ugorowane: 2 154 [ha]
 • łąki: 3 594 [ha]
 • pastwiska: 3 208 [ha]
 • sady: 852 [ha]
Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

gmina Tczew

 • spółki prawa handlowego - 1578,69
 • grunty, które nie są we władaniu rolniczych spółdzielni produkcyjnych – 4724,61
 • grunty osób fizycznych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych - brak

 

gmina Morzeszczyn

 • spółki prawa handlowego - brak
 • grunty, które nie są we władaniu rolniczych spółdzielni produkcyjnych – brak
 • grunty osób fizycznych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych - brak


miasto Tczew – nie dotyczy


miasto i gmina Gniew

 • spółki prawa handlowego – brak danych
 • grunty, które nie są we władaniu rolniczych spółdzielni produkcyjnych – brak danych
 • grunty osób fizycznych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych -  298,46


gmina Subkowy

 • spółki prawa handlowego – 2
 • grunty, które nie są we władaniu rolniczych spółdzielni produkcyjnych – 1 754
 • grunty osób fizycznych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych - 170
   

gmina i miasto Pelplin

 • spółki prawa handlowego - brak
 • grunty, które nie są we władaniu rolniczych spółdzielni produkcyjnych – brak
 • grunty osób fizycznych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych - 226

 

 

Klasy gleby [ha]
 • I - 172
 • II - 1 964
 • IIIa - 12 967
 • IIIb - 10 941
 • IVa - 9 772
 • IVb - 3 656
 • V - 3 188
 • VI - 1 902
Wielkość gospodarstw - ilość
 • gmina Tczew - 1 194
 • gmina Morzeszczyn -  brak danych
 • miasto Tczew - brak danych
 • miasto i gmina Gniew – brak danych
 • gmina Subkowy - 430
 • gmina i miasto Pelplin -  501
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • produkcja mleka: 16 619 [tys. l]   
 • produkcja żywca wołowego: brak danych
 • produkcja żywca wieprzowego:  brak danych
 • produkcja zbóż: 122 722,4 [tys. t]    
 • produkcja ziemniaków: 21 136 [tys. t]     
 • produkcja buraków cukrowych: 85 000 [tys. t]     
 • produkcja warzyw: brak danych     
 • produkcja owoców: brak danych
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Gmina

N

P

K

Ca

miasto Tczew

23

15

17

15

miasto i gmina Gniew

625

330

452

200

gmina Morzeszczyn

409

275

321

220

 gmina i miasto Pelplin

445

278

315

180

gmina Subkowy

572

373

419

200

gmina Tczew

936

468

551

240

Rolnictwo ekologiczne
 • brak
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Wejherowski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

58 766

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne: 41 818 [ha]
 • grunty ugorowane: 8 207 [ha]
 • łąki: 8 114 [ha]
 • pastwiska: 6 197 [ha]
 • sady: 349 [ha] 
Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]
 • I -  nie występuje
 • II  - 0% gruntów ornych i niespełna 1 % użytków zielonych
 • IIIa - ok.  3 % gruntów ornych     
 • IIIb - ok. 9 % gruntów ornych 
 • IVa - ok. 19 % gruntów ornych     
 • IVb - ok. 24 % gruntów ornych
 • V - ok. 27 % gruntów ornych i ok. 34 % użytków zielonych
 • VI - ok. 18 % gruntów ornych i ok. 12 % użytków zielonych
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha -719
 • 2-5 ha - 863
 • 5-10 ha - 1 014
 • 10-15 ha - 776
 • 15-30 ha - 479
 • 30-50 ha - 76
 • 50-100 ha - 36
 • > 100 ha - 18

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w powiecie  - 9,96 ha (od 6,74 ha - w gm. Wejherowo do 21,64 - w gm. Choczewo)

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • produkcja mleka:  22 443 tys.l ; 10,8 %
 • produkcja żywca wołowego:  2 337 t ; 7,5 %
 • produkcja żywca wieprzowego: 7 809 t ; 22,96 %
 • produkcja zbóż: 41 860 t ; 22,38 % 
 • produkcja ziemniaków: 45 936 t ; 6,14 %
 • produkcja buraków cukrowych: 0 t ; 0,00 %
 • produkcja warzyw: 6 350 t ; 0,51 %
 • produkcja owoców: 1 995 t ; 0,41 %
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha]: 37 kg N/ha; 22 kg P/ha; 29 kg K/ha w czystym składniku
 • CaO [kg/ha]: 27 kg Ca/ha w czystym składniku
Rolnictwo ekologiczne
 • Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego - istnieją
 • Ilość gospodarstw (wymień jakie): 2 gospodarstwa: w m. Donimierz, gm. Szemud - prowadzone przez  Jolantę i Marka Fopke oraz w m. Szemud, gm. Szemud – prowadzone przez Krzysztofa Brzezickiego
 • Ogólna powierzchnia upraw [ha]: powierzchnia upraw na terenie powiatu ok. 14 ha
Charakterystyczne produkty regionalne

Sopot

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]
 • NIE DOTYCZY miasta Sopot
Struktura użytków [ha]
 • NIE DOTYCZY miasta Sopot
Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • NIE DOTYCZY miasta Sopot
Klasy gleby [ha]
 • NIE DOTYCZY miasta Sopot 
Wielkość gospodarstw - ilość
 • NIE DOTYCZY miasta Sopot 
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • NIE DOTYCZY miasta Sopot 
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NIE DOTYCZY miasta Sopot 
Rolnictwo ekologiczne
 • NIE DOTYCZY miasta Sopot 
Charakterystyczne produkty regionalne

Słupsk

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

1 904

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne: 1 482 ha – 77,8%           
 • grunty ugorowane: 30 ha – 1,8 %
 • łąki: 253 ha – 13,2%
 • pastwiska: 99 ha – 5,1%
 • sady, ogrody: 22 ha – 1,2%
 • grunty pod zab.: 18 ha – 0,9 %
Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • dzierżawa: grunty orne – 88,97 ha
 • użytki zielone – 2,90 ha
 • grunty odłogujące – 2,69 ha
Klasy gleby [ha]
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha - 53
 • 2-5 ha  - 42
 • 5-10 ha - 14  
 • 10-15 ha  - 6  
 • 15 - 200 ha - 10
 • > 200 ha

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie 4,73 ha

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych

Rolnictwo ekologiczne
 • nie ma
Charakterystyczne produkty regionalne
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002