Gdańsk

Strategia zrównoważonego rozwoju

brak danych

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

brak danych

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

brak danych

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

brak danych

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

brak danych

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

brak danych

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Gdynia

Strategia zrównoważonego rozwoju

TAK 

 • rok uchwalenia przez radę 1998
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

TAK

 • rok uchwalenia przez radę 1999
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • w toku opracowania
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • w toku opracowania
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

TAK

 • rok uchwalenia przez radę 2000
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

TAK

 • prowadzona od 1999 roku
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Powiat Bytowski

Strategia zrównoważonego rozwoju

brak danych

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

brak danych

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

brak danych

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

brak danych

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

brak danych

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

brak danych

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Powiat Chojnicki

Strategia zrównoważonego rozwoju

brak danych

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

brak danych

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

brak danych

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

brak danych

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

brak danych

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

brak danych

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Powiat Człuchowski

Strategia zrównoważonego rozwoju

TAK

 • rok uchwalenia przez radę powiatu 1999
 • okres, którego dotyczy 1999-2010
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Miejska Człuchów - tak - 1998 r.
 • Gmina Wiejska Człuchów - tak - 2003 r.
 • Gmina Debrzno - tak - 2001 r.
 • Gmina Przechlewo - tak -1998 r.
 • Gmina. Czarne - tak - 2000 r.
 • Gmina Rzeczenica - nie
 • Gmina Koczała - tak - 2002 r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Gmina Miejska Człuchów - tak - 1998
 • Gmina Wiejska Człuchów - tak - 2003
 • Gmina Debrzno: tak - 2001
 • Gmina Przechlewo: tak - 1998
 • Gmina. Czarne: tak - 2000
 • Gmina Rzeczenica: nie
 • Gmina Koczała: tak - 2002
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

NIE

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

TAK

 • gmina Człuchów: rok uchwalenia przez radę - 2003
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Gmina miejska Człuchów - od 1996 r.

 • formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju: podanie do publicznej wiadomości
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Powiat Gdański

Strategia zrównoważonego rozwoju

TAK - rok uchwalenia przez radę:

 • Gmina Kolbudy - 2000
 • Gmina Przywidz - 2004
 • Gmina Trąbki Wielkie – 2001
 • Miasto Pruszcz Gdański - 2004
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Miasto Pruszcz Gdański, rok uchwalenia przez radę - 2001

 •     Gmina Pruszcz Gdański - 1999
 •     Gmina Pszczółki - 2001
 •     Gmina Suchy Dąb - 2003
 •     Gmina Cedry Wielkie - 2003
 •     Gmina Trąbki Wielkie - 2004
 •     Gmina Kolbudy – 2000
 •     Gmina Przywidz - 2004
Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Gmina Cedry Wielkie - rok uchwalenia przez radę - 2004

 •     Gmina Kolbudy - 2004
 •     Miasto Pruszcz Gdański - 2004
 •     Gmina Pruszcz Gdański - 2004
 •     Gmina Przywidz - 2004
 •     Gmina Pszczółki - 2004
 •     Gmina Suchy Dąb - 2004
 •     Gmina Trąbki Wielkie - 2004
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

brak danych

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Miasto Pruszcz Gdański - rok uchwalenia przez radę - 2003

 •     Gmina Trąbki Wielkie - 2001
 •     Gmina Pruszcz Gdański - 2001
 •     Gmina Suchy Dąb - 2001
 •     Gmina Cedry Wielkie - 2002
 •     Gmina Przywidz
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

LA 21 prowadzona jest w mieście Pruszcz Gd. od roku 1995

 • Jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane:  dostęp do informacji bezpośredni udział społeczeństwa w opracowywaniu dokumentacji, np. „Strategia rozwoju miasta Pruszcz Gd. W 2010r.”
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Powiat Kartuski

Strategia zrównoważonego rozwoju

brak danych

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

brak danych

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

brak danych

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

brak danych

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

brak danych

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

brak danych

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Powiat Kościerski

Strategia zrównoważonego rozwoju

brak danych

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

brak danych

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

brak danych

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

brak danych

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

brak danych

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

brak danych

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Powiat Kwidzynski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Kwidzyn - rok uchwalenia przez radę 1999
 • Miasto i Gmina Prabuty - rok uchwalenia przez Radę 1997
 • Gmina Kwidzyn - tak, rok uchwalenia przez Radę 2001, dotyczy lat 2001-2010
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Kwidzyn - tak, uchwalone w 1999 r.
 • Gmina Kwidzyn - tak, uchwalone w 2000r.
 • Miasto i Gmina Prabuty - tak, uchwalone w 2002r.
 • Gmina Gardeja - tak, uchwalone w 1999r.
 • Gmina Ryjewo- tak, uchwalone w 2000r.
 • Gmina Sadlinki - tak, opracowane w 2002r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Gmina Gardeja - tak, rok uchwalenia przez radę 2004
 • Gmina Sadlinki - 2004
 • Miasto i Gmina Prabuty - 2004
 • Gmina Kwidzyn - 2004
 • Miasto Kwidzyn - 2004
 • Gmina Ryjewo - 2004
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Gmina Gardeja - tak, rok uchwalenia przez radę 2004
 • Gmina Sadlinki - 2004
 • Miasto i Gmina Prabuty - 2004
 • Gmina Kwidzyn - 2004
 • Miasto Kwidzyn - 2004
 • Gmina Ryjewo - 2004
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

rok od kiedy prowadzona jest LA 21
Miasto Kwidzyn- od 1999r,

jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane

 • konsultacje
 • ankiety
 • publikacje w prasie lokalnej
 • debata społeczna,
 • informacje dla mieszkańców na zebraniach wiejskich, sesjach rady gminy, spotkaniach z sołtysami
 • ulotki
 • informacje na stronach internetowych powiatu i gmin

inne godne uwagi informacje

 • brak
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Powiat Lęborski

Strategia zrównoważonego rozwoju

Powiat ma strategię, rok uchwalenia przez radę - 2001r.
okres, którego dotyczy: 2001r. do 2006r.

Gminy:

 • Gmina Łeba, rok uchwalenia przez radę - 1999r.
  • okres, którego dotyczy /2000 - 2010/
 • Gmina Wicko, tak rok uchwalenia przez radę - brak danych
  • okres, którego dotyczy /2000 - 2010/
 • Gmina Cewice, rok uchwalenia przez radę  2002, do r. 2015
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - nie
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - rok uchwalenia przez radę - 2002r.
 • Miasto Lębork - rok uchwalenia przez radę - 2002r.
 • Miasto Łeba - rok uchwalenia przez radę - 2000r.
 • Gmina Wicko - rok uchwalenia przez radę - 1995r.
 • Gmina Cewice - rok uchwalenia przez radę - 2002r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Uchwalony w roku 2004
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Uchwalony w roku 2004
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - tak, rok uchwalenia przez radę - 2002r.
 • Gmina Wicko - w trakcie realizacji
 • Gmina Cewice - tak, rok uchwalenia przez radę - 2001r.
 • Miasto Lębork - tak, rok uchwalenia przez radę - 2002r.
 • Miasto Łeba - nie
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Powiat, i gmina Wicko - nie
 • Miasto Lębork, gmina Cewice - tak
 • Gmina Łeba - brak danych
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Powiat Malborski

Strategia zrównoważonego rozwoju

brak danych

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

brak danych

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

brak danych

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

brak danych

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

brak danych

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Gmina Nowy Staw

 • Gmina ma strategię zrównoważonego rozwoju , rok uchwalenia przez radę – 01.03.2005 r na lata 2004-2006 i kolejny okres programowy do 2013 roku
 • Gminy ma „Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego” rok uchwalenia przez radę – w 2000r .
 • Gmina ma program ochrony środowiska ,rok uchwalenia przez radę gminy – 30.12.2004 r
 • Gmina ma plan gospodarki odpadami ,rok uchwalenia przez radę gminy – 30.12.2004r.
 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  – w trakcie opracowywania
 • Gmina nie prowadzi Lokalnej Agendy 21
 • W gminie nie ma aktywnych organizacji ekologicznych i innych ukierunkowanych na rozwój zrównoważony.

Gmina Malbork

 • Gmina ma strategię zrównoważonego rozwoju , rok uchwalenia przez radę – 09.10.20025 r – na lata 2002-2012
 • Gmina nie ma „Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego” .
 • Gmina ma program ochrony środowiska ,rok uchwalenia przez radę gminy – 31.03.2005 r
 • Gmina ma plan gospodarki odpadami ,rok uchwalenia przez radę gminy – 31.03.2005r.
 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – nie ma
 • Gmina nie prowadzi Lokalnej Agendy 21.
 • W gminie nie ma aktywnych organizacji ekologicznych i innych ukierunkowanych na rozwój zrównoważony.

Gmina Miłoradz

 • Gmina ma strategię zrównoważonego rozwoju , rok uchwalenia przez radę – 2004
 • Gmina nie ma „Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego” 1999 r..
 • Gmina ma program ochrony środowiska, rok uchwalenia przez radę gminy–grudzień 2004, na lata 2004-12
 • Gmina ma plan gospodarki odpadami, rok uchwalenia przez radę gminy–grudzień 2004, na lata 2004-12
 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe –nie ma
 • Gmina nie prowadzi Lokalnej Agendy 21.
 • W gminie nie ma aktywnych organizacji ekologicznych i innych ukierunkowanych na rozwój zrównoważony.

Gmina Stare Pole

 • Gmina nie ma strategii zrównoważonego rozwoju .
 • Gmina  ma „Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego” - 1999.
 • Gmina ma program ochrony środowiska ,rok uchwalenia przez radę gminy – 30.12.2004 r
 • Gmina ma plan gospodarki odpadami ,rok uchwalenia przez radę gminy – 30.12.2004 r.
 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe –nie ma
 • Gmina nie prowadzi Lokalnej Agendy 21.
 • W gminie nie ma aktywnych organizacji ekologicznych i innych ukierunkowanych na rozwój zrównoważony.

 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Powiat Nowodworski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • nie posiadają
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Sztutowo – uchwała Rady Gminy z 2004 r.
 • Gmina Ostaszewo – uchwała Rady Gminy z 2000 r.
 • Gmina Stegna – uchwała Rady Gminy z 2004 r.
 • Miasto Krynica Morska – uchwała Rady Miasta z 2002 r.
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański – uchwała Rady Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański z 2001 r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiatowy Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Powiatu 12 lutego 2004
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Gminy Ostaszewo 27 października 2004
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Gminy Stegna 30 grudnia 2004
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Gminy Sztutowo 28 października 2004
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Miasta Krynica Morska 27 października 2004
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. 26 listopada 2004
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Powiatu 12 lutego 2004
 • Gminny Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Gminy Ostaszewo 27 października 2004
 • Gminny Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Gminy Stegna 30 grudnia 2004
 • Gminny Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Gminy Sztutowo 28 października 2004
 • Gminny Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Miasta Krynica Morska 27 października 2004
 • Gminny Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański 26 listopada 
 • 2004
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Sztutowo – uchwała Rady Gminy z 2001 r.
 • Gmina Stegna – uchwała Rady Gminy z 2002 r.
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański – uchwała Rady Miasta i Gminy z 2001 r. 
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • nie prowadzą
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Powiat Pucki

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Gmina Puck - tak, rok uchwalenia przez radę 2000, okres, którego dotyczy 2001 - 2010
 • Miasto Jastarnia - tak, rok uchwalenia przez radę 2002, okres, którego dotyczy 2002 - 2016
 • Gmina Krokowa - tak, uchwalona w r. 2004
 • Miasto Władysławowo - tak, rok uchwalenia przez radę 2000
 • Miasto Puck - nie
 • Gmina Kosakowo - nie
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Puck - tak, rok uchwalenia przez radę 2002
 • Miasto Jastarnia - nie
 • Gmina Krokowa - tak, rok uchwalenia przez radę 2003
 • Miasto Władysławowo - tak
 • Miasto Puck - nie
 • Gmina Kosakowo - tak
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • powiat - tak, rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Krokowa - tak, rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Miasto Puck - tak
 • Gmina Kosakowo - tak, rok uchwalenia przez radę  - 2004 r.
 • Gmina Puck - tak, rok uchwalenia przez radę - 2004
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Miasto Jastarnia – uchwalony w r. 2004
 • Gmina Krokowa - tak, rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Miasto Puck - tak
 • Gmina Kosakowo - tak, rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Puck - tak, rok uchwalenia przez radę - 2004
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Powiat - tak, rok uchwalenia przez radę II 2004, okres, którego dotyczy 2004-2006
 • Gmina Puck - tak, rok uchwalenia przez radę 2002
 • Miasto Jastarnia - nie
 • Gmina Krokowa - nie
 • Miasto Władysławowo - tak
 • Miasto Puck - nie
 • Gmina Kosakowo - nie
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Gmina Puck - nie
 • Miasto Jastarnia - tak
  • rok od kiedy prowadzona jest LA 21: 2001
  • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane: brak danych
  • inne godne uwagi informacje: brak danych
 • Gmina Krokowa - nie
 • Miasto Władysławowo - nie
 • Miasto Puck - nie
 • Gmina Kosakowo - tak
  • rok od kiedy prowadzona jest LA 21: brak danych
  • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane: brak danych
  • inne godne uwagi informacje: brak danych

 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Powiat Starogardzki

Strategia zrównoważonego rozwoju

NIE

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

TAK

 • Gmina Miejska Starogard Gd., rok uchwalenia 2001
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy, rok uchwalenia 1998
 • Gmina Miejska Czarna Woda, rok uchwalenia 2000
 • Gmina Miejska Skórcz, rok uchwalenia 2002
 • Gmina Wiejska Bobowo, rok uchwalenia 2000
 • Gmina wiejska Kaliska, rok uchwalenia 1999
 • Gmina Wiejska Lubichowo, rok uchwalenia 2000
 • Gmina Wiejska Skórcz, rok uchwalenia 2002
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne, rok uchwalenia 2000
 • Gmina Wiejska Starogard Gd. rok uchwalenia 2000
 • Gmina Wiejska Zblewo, rok uchwalenia 1995
 • Gmina Wiejska Osiek, rok uchwalenia 2003
Czy powiat ma program ochrony środowiska?

NIE

 • Gmina Miejska Starogard Gd., rok uchwalenia 1999
 • Gmina Wiejska Bobowo – rok uchwalenia 2004 r.
 • dla gmin i powiatu uchwała w 2003 r.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

TAK 

 •  uchwała w 2003 r.
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

częściowo TAK

 • Gmina Miejska Starogard Gd., rok uchwalenia 2000
 • Gmina Miejsko - Wiejska Skarszewy, rok uchwalenia 2002
 • Gmina Miejska Czarna Woda, rok uchwalenia 2000
 • Gmina Wiejska Osiek – rok uchwalenia 2003
 • Gmina Wiejska Bobowo – rok uchwalenia 2004
 • Gmina Wiejska Zblewo – rok uchwalenia 2004
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

NIE

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Powiat Sztumski

Strategia zrównoważonego rozwoju

 

Strategia zrównoważonego rozwoju

Rok uchwalenia przez radę

Okres, którego dotyczy

Gmina Stary Targ

tak

1999

10 lat

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Gmina

 

Rok uchwalenia przez radę

Stary Targ

tak

2002

Mikołajki Pomorskie

tak

2002

Stary Dzierzgoń

tak

b.d.

Gmina Dzierzgoń

tak

2002

Sztum

tak

2002

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

TAK

 • Został uchwalony dla powiatu i wszystkich gmin we wrześniu  r, 2004.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

TAK

 • Został uchwalony dla powiatu i wszystkich gmin we wrześniu  r, 2004.
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

NIE

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Gmina Dzierzgoń: TAK, od 1996 r.
 • Gmina Sztum: TAK, od 1994 r.
  • Realizowane formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju:
   • Przysposabianie społeczeństwa
   • Udział w prelekcjach
   • Seminariach lokalnych akcjach
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Powiat Słupski

Strategia zrównoważonego rozwoju

 Strategia zrównoważonego rozwoju (tak/nie)Rok uchwalenia przez radęOkres, którego dotyczy

Powiat

tak

2001

do 2011 r.

Gmina Damnica

tak

2000

 

Gmina Dębnica Kaszubska

tak

1999

do 2010 r.

Gmina Główczyce

tak

1999

do 2010 r.

Gmina Kępice

nie

 

 

Gmina Kobylnica

tak

1999

do 2010 r.

Gmina Potęgowo

nie

 

 

Gmina Słupsk

tak

1997

do 2005 r.

Gmina Smołdzino

nie

 

 

Gmina Ustka

tak

1999

na okres 10-15 lat

Gmina Miejska Ustka

tak

1996

 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

 "Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego" (tak/nie)Rok uchwalenia przez radę

Gmina Damnica

tak

2000

Gmina Dębnica Kaszubska

tak

1996

Gmina Główczyce

tak

2002

Gmina Kępice

tak

2000

Gmina Kobylnica

tak

2002

Gmina Potęgowo

tak

1997

Gmina Słupsk

nie

 

Gmina Smołdzino

tak

2001

Gmina Ustka

tak

2002

Gmina Miejska Ustka

tak

2001

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

TAK

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

TAK

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

tak

 

 "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energii elektryczną i paliwa gazowe" (tak/nie)Rok uchwalenia przez radę

Gmina Damnica

nie

 

Gmina Dębnica Kaszubska

nie

 

Gmina Główczyce

nie

 

Gmina Kępice

nie

 

Gmina Kobylnica

tak

2002

Gmina Potęgowo

tak

2002

Gmina Słupsk

nie

 

Gmina Smołdzino

nie

 

Gmina Ustka

tak

2002

Gmina Miejska Ustka

nie

 

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Gmina Główczyce

 • LA21 jest prowadzona od 1999 r.
 • według zaleceń LA 21 została opracowana "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Główczyce"
 • strategia została opracowana przez Zespół opracowujący w skład którego wchodzili przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych, biznesu, instytucji i lokalnych liderów,
 • organizacje pozarządowe, instytucje, biznes oraz przedstawiciele samorządu biorą czynny udział w realizacji założeń opracowanej strategii

Gmina Ustka

 • LA21 jest prowadzona od 1999 r.
 • "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ustka" została opracowana zgodnie z zaleceniami Agendy 21 i stanowiła ona pierwszy etap budowy w gminie Ustka AGENDY 21. Strategia została opracowana przez Zespół opracowujący w skład którego wchodzili przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych, biznesu, instytucji i lokalnych liderów.
 • Organizacje pozarządowe, instytucje, biznes oraz przedstawiciele samorządu biorą czynny udział w realizacji założeń opracowanej strategii

W pozostałych gminach LA21 nie jest prowadzona

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Powiat Tczewski

Strategia zrównoważonego rozwoju

Gmina Pelplin

 • rok uchwalenia przez radę: 1998
 • okres, którego dotyczy: 2000 - 2010

Gmina Tczew

 • rok uchwalenia przez radę: 2000
 • okres, którego dotyczy: 2000 - 2010

Gmina Morzeszczyn

 •  rok uchwalenia przez radę: 2001
 • okres, którego dotyczy: 2001 - 2010
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Gniew - tak, rok uchwalenia przez radę 2000 r.
 • Gmina Subkowy - tak, rok uchwalenia przez radę 1999
 • Miasto Tczew - tak, rok uchwalenia przez radę 2001
 • Gmina Tczew - tak, rok uchwalenia przez radę 2000
 • Gmina Pelplin - tak, rok uchwalenia przez radę 1999
 • Gmina Morzeszczyn - tak, rok uchwalenia przez radę 2001
   
Czy powiat ma program ochrony środowiska?

TAK

 • uchwalony w roku 2004
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiat - w toku opracowania, zakończenie w V 2004
 • Miasto Tczew - tak, rok uchwalenia przez radę - 2002
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Gniew - tak, rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Subkowy - tak, rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Miasto Tczew - tak, rok uchwalenia przez radę 2000
 • Gmina i Miasto Pelplin – tak, uchwalony  w r 2003
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

NIE prowadzą

Gmina Pelplin - były podejmowane próby realizacji, bezskutecznie z powodu braku chętnych do pracy. 

 • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane: konsultacje, opinie i uwagi 
 • inne godne uwagi: informacje funkcjonowanie systemu edukacji i informacji poprzez Pracownię Edukacji Ekologicznej, Pelplin - udział społeczeństwa rolników, członkiń KGW, uczniów, nauczycieli biologii w szkoleniach ekologicznych organizowanych przez WODR Gdańsk - Lipce i UGiM Pelplin od 1998 roku do chwili obecnej
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Powiat Wejherowski

Strategia zrównoważonego rozwoju

została uchwalona

 • „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego” – przyjęta Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr XVI/177/2000 z dnia 25 sierpnia 2000 r.. okres, którego dotyczy: 2001-2010
   
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

 

Rok uchwalenia przez radę

Choczewo

2003

Gniewino

2002

Linia

1999

Luzino

2000

Łęczyce

1997

Szemud

2002

Wejherowo

2001

Miasto Reda

1997

Miasto Rumia

1999

Miasto Wejherowo

2001

Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • „Program ochrony środowiska dla powiatu wejherowskiego i gmin powiatu na lata 2004-2011” przyjęty Uchwałą Nr II/XVI/168/04 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 26 marca 2004 r.  Tekst programu dostępny na stronie: www.bip.powiat.wejherowo.pl
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • „Plan gospodarki odpadami dla powiatu wejherowskiego i gmin powiatu na lata 2004-2011” przyjęty Uchwałą Nr II/XVI/164/04  Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 26 marca 2004 r. Tekst programu dostępny na stronie: www.bip.powiat.wejherowo.pl
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • dla powiatu nie został opracowany, zostały opracowane  w gminach powiatu
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • nie jest prowadzona
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Sopot

Strategia zrównoważonego rozwoju

TAK

 • rok uchwalenia przez radę: 1996 okres, którego dotyczy: okres ogólnej wizji i misji miasta do 2045 r., okres celów strategicznych do 2012 r. W 2002 r. Rada Miasta Sopotu przyjęła aktualizację Planu Strategicznego Miasta Sopotu.
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

TAK

 • rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?

TAK

 • rok uchwalenia-2004
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

TAK

 • rok uchwalenia 2004
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

TAK

 • rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

TAK

rok od kiedy prowadzona jest LA 21: 1998 r. realizowane formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju: 

 • konsultacje,
 • spotkania z mieszkańcami,
 • otwarte spotkania warsztatowe,
 • ankiety,
 • publikacje w prasie
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Słupsk

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • została opracowana, rok uchwalenia przez radę: 2003
 • okres, którego dotyczy: 2003 - 2010
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • zostało opracowane, rok uchwalenia przez radę: 2002
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • został opracowany
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • został opracowany
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • został opracowany rok uchwalenia przez radę: 2001
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • rok od kiedy prowadzona jest LA 21 1998
 • formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane
  • plany uspołecznione z udziałem liderów lokalnych, partnerskich, instytucji, organizacji pozarządowych,
  • organizowano konferencje, seminaria, warsztaty studyjne, szkolenia
  • obszar objęty projektem "Kompleksowy program gospodarki ściekowej regionu Słupska" pokrywa się częściowo z projektowanym zasięgiem sieci NATURA 2000. Zgodnie z aktualnym stanem zaawansowania projektu NATURA 2000 planowane jest utworzenie obszaru specjalnej ochrony "Dolina Słupi"
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002