Gdańsk

Nazwa powiatu
Gdańsk
Obszar (km²)

261,96

Liczba mieszkańców

459 056 - dane WUS 30.09.2005  

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • brak
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

77209

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

302 570

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

78 274

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

51

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

4348

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

18709

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet
Dochody ogółem 1 252 093 781 zł
   
w tym dochody własne: 1 166 212 164
Aktualne władze powiatu
 • Prezydent Miasta Gdańska: Paweł Adamowicz
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Bogdan Oleszek

Gdynia

Nazwa powiatu

Gdynia

Obszar (km²)

135,1

Liczba mieszkańców

253 508

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gdynia

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

43 639

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

164 802

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

41 402

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

393

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

29 062

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

10 593

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem: 467 300 000 zł
   
w tym dochody własne: 154 300 000 zł

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Wojciech Szczurek
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Stanisław Szwabski

 

 

Powiat Bytowski

Nazwa powiatu

Bytowski

Obszar (km²)

2 192,07

Liczba mieszkańców

76 207

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
Gmina Borzytuchom2 745
Miasto i Gmina Bytów23 500
Gmina Czarna Dąbrówka5 715
Gmina Kołczygłowy4 251
Gmina Lipnica4 820
Miasto i Gmina Miastko20 802
Gmina Parchowo3 482
Gmina Studzienice3 263
Gmina Trzebielino3 827
Gmina Tuchomie3 802
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

23 485

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

41 545

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

10 062

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

62

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

3 969

Liczba rolników

5 108     w tym Gm. Czarna Dąbrówka 809, Gm. Kołczygłowy  381

Liczba bezrobotnych

10 743

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

15

Budżet
Dochody ogółem 52 387 775 zł
   
w tym:  
subwencje 34 061 931 zł
na zadania zlecone 4 757 050 zł
dotacje na zadania własne 3 073 126 zł
   
Ogółem środki własne 16 689 994 zł
Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Michał Świontek-Brzeziński 
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Jerzy Jobczyk

Powiat Chojnicki

Nazwa powiatu

Chojnicki

Obszar (km²)

1 364,21

Liczba mieszkańców

91 128

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Miasto Chojnice - 40 434
 • Gmina Chojnice - 15 872
 • Gmina Brusy - 13 601
 • Gmina Czersk - 20 806
 • Gmina Konarzyny - 2 200

 

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

25 960

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

56 434

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

11 240

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

337

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

6 748

Liczba rolników

4 913

Liczba bezrobotnych

9 766

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

50

Budżet

Dochody ogółem 58 582 101 zł 
   
w tym dochody własne 16 689 994 zł 

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Marek Buza
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Regina Szymańska

 

Powiat Człuchowski

Nazwa powiatu

Człuchowski

Obszar (km²)

1 571,48

Liczba mieszkańców

57 123

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Miejska Człuchów14 689
Wiejska Człuchów10 074
Debrzno9 434
Czarne9 433
Przechlewo6 204
Rzeczenica3 727
Koczała3 562

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

16 467

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

35 811

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

6 555

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

262

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

3 454

Liczba rolników

9 488

Liczba bezrobotnych

8 340

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem 37 500 000 zł
   
w tym dochody własne 4 800 000 zł

Aktualne władze powiatu
 • Starosta - Aleksander Gappa
 • Przewodniczący Rady Powiatu - Eugeniusz Dmytryszyn

   

Powiat Gdański

Nazwa powiatu

Gdański

Obszar (km²)

793,17 

Liczba mieszkańców

79 859

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Miasto Pruszcz Gdański

22 231
Gmina Przywidz5 248
Gmina Pszczółki7 289
Gmina Cedry Wielkie6 117
Gmina Pruszcz Gdański15 224
Gmina Suchy Dąb3 900
Gmina Trąbki Wielkie9 529
Gmina Kolbudy10 321

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

21 052

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

51 293

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

8 639

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

234

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

4 997

Liczba rolników

7 820

Liczba bezrobotnych

6 516

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

10

Budżet

Dochody ogółem 20 740 000 zł
   
w tym dochody własne  9 276 704 zł

Aktualne władze powiatu

 

 • Starosta: Bogdan Dombrowski
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Cezary Bieniasz-Krzywiec

   

Powiat Kartuski

Nazwa powiatu

Kartuski

Obszar (km²)

1 121

Liczba mieszkańców

104 077

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

 

Gmina Stężyca

8 299
Gmina Sulęczyno4 690
Gmina Sierakowice15 971
Miasto i Gmina Kartuzy30 298
Miasto i Gmina Żukowo23 035
Gmina Przodkowao6 635
Gmina Chmielno6 291

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

32 191

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

60 616

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

11 270

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

220

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

6 952

Liczba rolników

6 500

Liczba bezrobotnych

5 300

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem 44 300 000 zł
   
w tym dochody własne 4 500 000 zł

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Janina Kwiecień
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Edmund Kwidziński

   

Powiat Kościerski

Nazwa powiatu

Kościerski

Obszar (km²)

1165,68

Liczba mieszkańców

67 877

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Miasto Kościerzyna    

23 427
Gmina Kościerzyna         13 488
Gmina Dziemiany                 4 071
Gmina Karsin                   6 029
Gmina Liniewo               4 746
Gmina Nowa Karczma     6 348
Gmina Stara Kiszewa      6 405
Gmina Lipusz                 3 363

 

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

18 553

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

39 312

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

7 836

 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

4 060

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

4 060

Liczba rolników

5 500

Liczba bezrobotnych

6 200

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

 

Budżet

Dochody ogółem 42 757 589 zł
   
w tym dochody własne 9 197 592 zł 

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Grzegorz Cyrzan
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Ryszard Senger

Powiat Kwidzynski

Nazwa powiatu

Kwidzynski

Obszar (km²)

834

Liczba mieszkańców

81 630

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Ryjewo  

 5 712
 Gmina Kwidzyn  1 0411
 Gmina Sadlinki 5 659    
 Gmina Prabuty         13 600
 Miasto Kwidzyn

37 634 

 Gmina Gardeja  8 614 

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

21 224

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

49 751

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

8 934

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

21


 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego
 • Gmina Ryjewo - 179
 • Gmina Kwidzyn - 176
 • Gmina Sadlinki- 179
 • Gmina Prabuty - 673
 • Miasto Kwidzyn – 2500
 • Gmina Gardeja – brak danych
   
 • Ogółem w powiecie bez Gminy Gardeja - 3707 

Liczba rolników

3 945

Liczba bezrobotnych
 • 11 556 /według danych z gmin/ 
 • Gmina Ryjewo – 2 159
 • Gmina Kwidzyn - 1 025
 • Gmina Sadlinki- 480
 • GminaPrabuty - 1 388
 • Miasto Kwidzyn – 5 607
 • Gmina Gardeja – 897
Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem 68 799 107 zł 
   
w tym dochody własne 45 564 331 zł 

Aktualne władze powiatu

 

 • Starosta: Leszek Czarnobaj
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Jerzy Godzik

   

Powiat Lęborski

Nazwa powiatu

Lęborski   

Obszar (km²)

 

706 ,02

Liczba mieszkańców

63 998

 

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Lębork

 brak danych
Gmina Miejska Łeba 4 012
Gmina Cewice        brak danych
Gmina Nowa Wieś Lęborska12 627    
Gmina Wicko       5 633  

 

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

15 517

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

40 459

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

7 732

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

402

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

7 413

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

6 894

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem 44 262 864 zł 
   
w tym dochody własne 10 950 632 zł 

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Witold Piórkowski
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Danuta Mikołajczyk

   

Powiat Malborski

Nazwa powiatu

Malborski

Obszar (km²)

494,23

Liczba mieszkańców

63 167

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Miasto Malbork

  
Miasto i Gmina Nowy Staw   
Gmina Malbork              
Gmina Miłoradz                
Gmina Lichnowy        
Gmina Stare Pole  

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

14 241

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

40 286

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

8 602 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

517

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

4 916

Liczba rolników

2 028 

Liczba bezrobotnych

7 503

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

 Dochody ogółem  40 608 321 zł
   
 w tym dochody własne 4 360 190 zł
   

Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

3 481 543 zł
 Subwencje ogólne z budżetu państwa 25 205 432 zł
 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa  7 561 156 zł

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Waldemar Konopka
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Mirosław Czapla

   

Powiat Nowodworski

Nazwa powiatu
Obszar (km²)

653

Liczba mieszkańców

36 592

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański

18 389
 Miasto Krynica Morska1 307
 Gmina Ostaszewo3 324
 Gmina Stegna9 852
 Gmina Sztutowo3 703

 

 

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

8 853

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

22 936

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

4 803

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

145

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

3 148

Liczba rolników

1 906

Liczba bezrobotnych

5 860

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem 22 1201 243
   
w tym dochody własne 5 666 529 

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Mirosław Molski
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Eugeniusz Wyrzykowski

   

   

Powiat Pucki

Nazwa powiatu

Pucki

Obszar (km²)

557

Liczba mieszkańców

72 256

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Puck

brak danych
Gmina Krokowabrak danych
Gmina Kosakowo brak danych
Miasto Hel           brak danych
Miasto Władysławowobrak danych
Miasto Jastarniabrak danych
Miasto Puckbrakdanych

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

19 900

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

43 700

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

7 900

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

159

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

9 166

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

5 700

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

ok.60

Budżet

Dochody ogółem 37 415 785 zł
   
w tym dochody własne 13 135 471 zł

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Artur Jabłoński
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Mirosław Busz

   

   

Powiat Starogardzki

Nazwa powiatu

Starogardzki

Obszar (km²)

1 345

Liczba mieszkańców

122 217

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Bobowo

2 885
Miasto Czarna Woda3 476
Gmina Kaliska   5 036 
Gmina Lubichowo     5 858
Gmina Osieczna            2 990 
Gmina Osiek  2 500
Gmina Skarszewy   13 556 
Miasto Skórcz    3 427
Gmina Skórcz4 659
Gmina Smętowo Graniczne5 418
Miasto Starogard Gdański48 297
Gmina Starogard Gdański13 215
Gmina Zblewo10 500

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

30 870

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

75 212

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

15 315

 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

1 554

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

7 064

 

Liczba rolników

4 388

Liczba bezrobotnych

13 482

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

ok. 2

Budżet

Dochody ogółem 68 217 353
   
w tym dochody własne 9 757 058

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Sławomir Neumann
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Wiesław Brzoskowski

   

   

Powiat Sztumski

Nazwa powiatu

Powiat sztumski

Obszar (km²)

731 

Liczba mieszkańców

43 396

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Sztum 

18 490  
Gmina Dzierzgoń 9 932   
Gmina Stary Dzierzgoń                   4 369
Gmina Stary Targ              6 785 
Gmina Mikołajki Pomorskie             3 820 

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

11 563

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

25 728

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

7 752

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

73

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

2 239 

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

8 523

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem 78 079 027 zł
   
w tym dochody własne 29 807 765 zł

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Zbigniew Zwolenkiewicz
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Zygmunt Steinborn

   

Powiat Słupski

Nazwa powiatu
Obszar (km²)

2304,24

Liczba mieszkańców

93 710

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Damnica

6 328   
Gmina Dębnica Kaszubska9 200      
Gmina Główczyce         9 700         
Gmina Kępice                    9 811 
Gmina Kobylnica             9 700    
Gmina Potęgowo7 284   
Gmina Słupsk   13 800   
Gmina Smołdzino         3 628  
Gmina Ustka 7 459 
Miasto Ustka 16 800

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

56 931

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

10 551

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

235

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

7 277

Liczba rolników

54 138

Liczba bezrobotnych

13 380

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem 47 272 152 zł
   
w tym dochody własne 13 556 692 zł

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Zdzisław Kołodziejski
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Janusz Grzybowski

   

Powiat Tczewski

Nazwa powiatu

Tczewski

Obszar (km²)

698

Liczba mieszkańców

113 485

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Miasto Tczew

60 199   
Gmina Tczew 11 278   
Gmina Morzeszczyn          3 872        
Gmina i Miasto Pelplin        16 646
Miasto i Gmina Gniew16 279             
Gmina Subkowy5 211

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

27 004

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

72 761

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

13 720 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

284

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

7 439

Liczba rolników

4 721

Liczba bezrobotnych

9 586 

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

100

Budżet

Planowane 79 501 283 zł
Wykonane  80 423 745 zł
   
w tym dochody własne  brak danych
   
wydatki:  
planowane 75 593 471 zł
wykonane 73 478 517 zł

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Marek Modrzejewski
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Stanisław Ackerman

   

Powiat Wejherowski

Nazwa powiatu

Wejherowski

Obszar (km²)

1280

Liczba mieszkańców

180 202

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Miasta Wejherowo 

brak danych 
Gmina Miasta Reda   brak danych  
Gmina Miasta Rumia              brak danych  
Gmina Choczewo                 brak danych  
Gmina Gniewino              brak danych  
Gmina Linia brak danych  
Gmina Luzino   brak danych  
Gmina Łęczyce       brak danych  
Gmina Szemudbrak danych 
Gmina Wejherowobrak danych 

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

46 828 

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

113 468 

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

19 906  

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

15 483

w tym osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej:

2 779

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

brak danych

Liczba rolników

17 269

Liczba bezrobotnych

9 076

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem 76 960 462 zł
   
w tym dochody własne brak danych

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Józef Reszke
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Kazimierz Bistroń 

   

Sopot

Nazwa powiatu

Sopot

Obszar (km²)

17,26

Liczba mieszkańców

39 973

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • brak
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

6 465

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

24 734

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

8 774

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

331

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

6 711

Liczba rolników
 • brak
Liczba bezrobotnych

1 344

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

30

Budżet

Dochody ogółem 130 563 000 zł
   
w tym dochody własne 86 775 000 zł

Aktualne władze powiatu
 • Prezydent: Jacek Karnowski
 • Przewodniczący Rady Miasta: Wieczesław Augustniak

   

Słupsk

Nazwa powiatu

 MIASTO SŁUPSK

Obszar (km²)

43,15

Liczba mieszkańców

98 621

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Miejska Słupsk

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

18 620 

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

65 527 

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

14 610

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

960

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

4348

Liczba rolników
 • utrzymanie ludności w rolnictwie 463,
 • w tym w swoim gospodarstwie rolnym 203
Liczba bezrobotnych

9 051 

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem 284 371 514 zł
   
w tym dochody własne 205 526 716 zł

Aktualne władze powiatu
 • Starosta - Prezydent: Maciej Kobyliński
 • Przewodniczący Rady Powiatu – Rady Miejskiej Słupsk: Anna Bogucka-Skowrońska

 

 
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002