Gdańsk

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 Ujęcie komun.-wody powierzchn. „Straszyn”Ujęcie komun. –wody podziemneUjęcia przemysłowe na potrzeby kom. – wody podziemne*Studnie indywidualne
% udział ujęć w zaopatrzeniu w wodę pitną w gminie Gdańsk29,170,40,5brak danych
Ilości ogólnego zużycia wody[m3/rok]7 524 98518 173 156130 209*brak danych
% mieszkańców korzystających ze źródeł zaopatrzenia w wodę0,6 

Uwaga:
*  - pobór wody z ujęć zakładowych będących w administracji.:
• Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych i Komunalnych Sp. „UNIKOM” – ujęcie Kokoszki „UNIKOM”,
• Spółdzielni Budownictwa Jednorodzinnego „KALINA” – ujęcie Kokoszki „KALINA” (w eksploatacji od 1.01.2005r. do 17.11.2005r.),
• Agencji Nieruchomości Rolnych w Pruszczu Gdańskim – ujęcie Kokoszki przy ul. Stokłosy w Gdańsku.

 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

122,6  

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych – 56 277
 • do celów przemysłowych – 4 843,5
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • 99,4
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • gospodarstwa domowe, przemysł i pozostali odbiorcy – 2,55 zł/m3
 • przemysłowi i pozostali odbiorcy – 4,03 zł/m3

 

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych – 83,6 % (z ogólnego bilansu wody podawanej do sieci miejskiej)
 • parametrów bakteriologicznych – 99,94 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

 

Saur Neptun Gdańsk Sp. S.A, 80 - 858 Gdańsk, ul. Wałowa 46:

 • wielkość produkcji śr. ( zużycie wody przez mieszkańców ) – 72 399 m3/db, w roku – 26 498 197 m3; 99,5

Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych Sp. z o.o. „UNIKOM”, 80-298 Gdańsk-kokoszki, ul. Budowlanych 31:

 • Wielkość produkcji śr. ( zużycie wody przez mieszkańców ) – 264,7 m3/db, w roku – 96 869 m3; 0,39%

Spółdzielnia Budownictwa Jednorodzinnego „KALINA” 80-177 Gdańsk, ul. Kalinowa 1B:

 • wielkość produkcji śr. ( z ujęcia Kokoszki „KALINA” ) – 111,4 m3/db, w roku 40 777 m3; 0,1%

Agencja Nieruchomości Rolnych – Gospodarstwo Nadzoru i Administrowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa w Pruszczu Gdańskim
83 – 000  Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 3:

 • wielkość produkcji śr. ( z ujęcia Kokoszki przy ul. Stokłosy ) – 9,4 m3/db, w roku 3 426 m3; 0,01 %

Gdynia

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcia komunalne - wody powierzchniowe: brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 12 642 447,50
  • uj. Sieradzka  - 1 443 821
  • uj. Źródło Marii – 875 183
  • uj. Kolibki – 1 317 600
  • uj. Jana z Kolna – 16 241
  • uj. Wiczlino – 2 857 690
  • uj. Wiczlino Wieś – 23 775
  • uj. Orłowo - zlikwidowane
  • uj. Reda II – 6 200 672
  • uj. Rumia – 2 421 277
 • studnie indywidualne: około 10 000 m³/rok
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne: około 4 000 000 m³/rok
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe: brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • 111,80
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • woda pobrana do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe: 27 806,8  
 • pobrana przez odbiorców prowadzących działalność produkcyjną artykułów spożywczych i farmaceutycznych: 168,0
 • inne cele: 4806,0
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • ogółem 97,9 %
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • za 1 m3 wody pobranej do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe:  2,61  
 • za 1 m3 wody pobranej przez odbiorców prowadzących działalność produkcyjną artykułów spożywczych i farmaceutycznych: 2,64
 • inne cele: 2,66
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych: 100%
 • parametrów bakteriologicznych: 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PEWIK Sp zo.o.

 • wielkość produkcji (sprzedaż wody): 16 675 w tys.m³
 • % całkowitego zaopatrzenia: 100

Powiat Bytowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcia komunalne - wody powierzchniowe: 0,1%
 • ujęcia komunalne - wody podziemne: 91,7%
 • studnie indywidualne: 8,0%
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne: 0,2%
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe: brak

Gmina Borzytuchom:

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 96%
 • studnie indywidualne 4%
Miasto i Gmina Bytów:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 98%
 • studnie indywidualne 2%
Gmina Czarna Dąbrówka:
 • ujęcie komunalne -wody powierzchniowe 1%
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 91%
 • studnie indywidualne 8%
Gmina Kołczygłowy:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 100%
Gmina Lipnica:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 63%
 • studnie indywidualne 30%
Miasto i Gmina Miastko:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 95%
 • studnie indywidualne 5%
Gmina Parchowo:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 75%
 • studnie indywidualne 25%
Gmina Studzienice:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 80%
 • studnie indywidualne 15%
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne 5%
Gmina Trzebielino:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 80%
 • studnie indywidualne 20%
Gmina Tuchomie:
 • ujęcie komunalne - wody podziemne 97,2%
 • studnie indywidualne 2,8%

 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

ogółem w powiecie - 96,5

 • Gmina Borzytuchom - 74
 • Miasto i Gmina Bytów - 126
 • Gmina Czarna Dąbrówka - 70
 • Gmina Kołczygłowy – 80  
 • Gmina Lipnica - 100
 • Miasto i Gmina Miastko - 88
 • Gmina Parchowo - 58
 • Gmina Studzienice - 90
 • Gmina Trzebielino - 80
 • Gmina Tuchomie - 66,9
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
do celów komunalnych:
 • ogółem w powiecie - 6 719
 • Gmina Borzytuchom - 199
 • Miasto i Gmina Bytów - 3 009
 • Gmina Czarna Dąbrówka - 366
 • Gmina Kołczygłowy - 445
 • Gmina Lipnica - 273
 • Miasto i Gmina Miastko - 1 475
 • Gmina Parchowo - 209
 • Gmina Studzienice - 245
 • Gmina Trzebielino - 236
 • Gmina Tuchomie - 262
do celów przemysłowych:
 • ogółem w powiecie - 346
 • Gmina Czarna Dąbrówka - 1
 • Gmina Kołczygłowy - 40
 • Miasto i Gmina Miastko - 301
 • Gmina Studzienice - 4
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

Powiat bytowski ( ogółem ) stopień zwodociągowania: 88,3 %

 • Borzytuchom - 96 %
 • Bytów - 98 %
 • Czarna Dąbrówka - 91 %
 • Kołczygłowy - 99,8%
 • Lipnica - 63 %
 • Miastko - 95 %
 • Studzienice - 85 %
 • Trzebielino - 80 %
 • Tuchomie - 93 %

 

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Borzytuchom - 1,54
 • Bytów - 1,66
 • Czarna Dąbrówka - 1,50 
 • Kołczygłowy  - 1,81 
 • Lipnica - 1,39
 • Miastko - 1,46
 • Studzienice - 1,36
 • Trzebielino - 1,84
 • Tuchomie - 1,42
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Borzytuchom

 • parametrów fizykochemicznych 99,9 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Bytów

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Czarna Dąbrówka

 • parametrów fizykochemicznych 99 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Kołczygłowy

 • parametrów fizykochemicznych 83 %
 • parametrów bakteriologicznych 91 %

Lipnica

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Miastko

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Studzienice

 • parametrów fizykochemicznych 90%
 • parametrów bakteriologicznych 98 %

Trzebielino

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Tuchomie

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
Zakład Usług Wodnych w Słupku 76-200 Słupsk ul. Szczecińska 86
 • zaopatruje Gminę Borzytuchom
 • wielkość produkcji średnio 199 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 2,8 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. 77-100 Bytów ul. Mickiewicza 1
 • zaopatruje Miasto i Gminę Bytów
 • wielkość produkcji średnio 2 828 m³/d
 • 94% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 40 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Zakład Usług dla Potrzeb Rolnictwa ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk
 • zaopatruje Gminę Czarna Dąbrówka
 • wielkość produkcji średnio 335 m³/d
 • 80,2 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 4,7 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Agencja Nieruchomości Rolnych
 • zaopatruje Gminę Czarna Dąbrówka
 • wielkość produkcji średnio 32,5 m³/d
 • 7,8 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 0,5 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Zakład Usług Wodnych, 76-200 Słupsk ul. Szczecińska 78
 • zaopatruje Gminę Kołczygłowy
 • wielkość produkcji średnio 500 m³/d
 • 99,6 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 6,3 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Urząd Gminy w Lipnicy
 • zaopatruje Gminę Lipnica
 • wielkość produkcji średnio 300 m³/d
 • 63% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 4,2 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku
 • zaopatruje Gminę Miastko
 • wielkość produkcji średnio 1 775 m³/d
 • 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 25,1 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Urząd Gminy w Parchowie
 • zaopatruje Gminę Parchowo 
 • wielkość produkcji średnio 272 m³/d
 • 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 3,8 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Urząd Gminy Studzienice
 • zaopatruje Gminę Studzienice 
 • wielkość produkcji średnio 230 m³/d
 • 80% całkowitego zaopatrzenia Gminy Studzienice
 • 3,3 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
"PREFABET" Osława Dąbrowa
 • zaopatruje Gminę Studzienice
 • wielkość produkcji średnio 7 m³/d
 • 5% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 0,1 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Zakład Usług Wodnych w Słupku 76 - 200 Słupsk ul. Szczecińska 86
 • zaopatruje Gminę Trzebielino
 • wielkość produkcji średnio 378 m³/d
 • 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 5,4 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Urząd Gminy Tuchomie
 • zaopatruje Gminę Tuchomie
 • wielkość produkcji średnio 3,24 m³/d  
 • 1,2 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 0,1 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Usługi Wodociągowe Rekowski Erwin
 • zaopatruje Gminę Tuchomie 
 • wielkość produkcji średnio 34,52 m³/d
 • 12,83 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 0,5 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Usługi Wodociągowe Irena Redo
 • zaopatruje Gminę Tuchomie
 • wielkość produkcji śr 213,2 m³/d
 • 79,25 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 3,0 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Konserwacja Wodociągu i Sprzedaż Wody J.H. Wirkus
 • zaopatruje Gminę Tuchomie 
 • wielkość produkcji średnio 18,08 m³/d
 • 6,72 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 0,3 % całkowitego zaopatrzenia powiatu

Powiat Chojnicki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne - wody powierzchniowe

 • Gmina Czersk - brak
 • Gmina Chojnice - brak
 • Gmina Brusy - brak
 • Gmina Konarzyny -brak
 • Miasto Chojnice - brak

ujęcie komunalne - wody podziemne

 • Gmina Czersk - 91%
 • Gmina Chojnice - 100%
 • Gmina Brusy - 86%
 • Gmina Konarzyny - 95%
 • Miasto Chojnice - 100%

studnie indywidualne

 • Gmina Czersk - 9%
 • Gmina Chojnice - brak
 • Gmina Brusy - 14%
 • Gmina Konarzyny -5%
 • Miasto Chojnice - brak

 

 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne - brak
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe- brak

 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • gm. Chojnice:  77,82
 • gm. Czersk:  71,21
 • gm. Brusy:  73,20
 • gm. Konarzyny:  122
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych: 

 • gm. Chojnice:   4 014,18
 • gm. Czersk:  1 206
 • gm. Brusy:  831
 • gm. Konarzyny:   287,12

do celów przemysłowych: 

 • gm. Chojnice:   528,54
 • gm. Czersk:  78,6
 • gm. Brusy:   78
 • gm. Konarzyny:   29,04

 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • gm. Chojnice: 100
 • gm. Czersk:  83%
 • gm. Brusy:  87%
 • gm. Konarzyny:  92%
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • gm. Chojnice: 1,94
 • gm. Czersk:  1,54
 • gm. Brusy:  1,42
 • gm. Konarzyny:  1,35
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych

 • Gmina Czersk - 100%
 • Gmina Chojnice - 100%
 • Gmina. Brusy - 97,7%
 • Gmina Konarzyny - 100%
 • Miasto Chojnice - 100%

parametrów bakteriologicznych

 • Gmina Czersk - 100%
 • Gmina Chojnice - 100%
 • Gmina. Brusy - 100%
 • Gmina Konarzyny - 100%
 • Miasto Chojnice - 100%

 

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Czersk
 • zaopatruje Gmina Czersk
 • wielkość produkcji średnio 621,539 m3/d
 • całkowitego zaopatrzenia gminy - brak danych
 • całkowitego zaopatrzenia powiatu - brak danych

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

 • zaopatruje Gmina Chojnice
 • wielkość produkcji średnio 1,200  m3/d
 • całkowitego zaopatrzenia gminy - brak danych
 • całkowitego zaopatrzenia powiatu - brak danych

Zakład Gospodarki Komunalnej

 • zaopatruje Gmina Brusy
 • wielkość produkcji średnio 1,090 m3/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • całkowitego zaopatrzenia powiatu - brak danych

Brak danych zakładu

 • zaopatruje Gmina Konarzyny
 • wielkość produkcji średnio 285 m3/d
 • 88% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • całkowitego zaopatrzenia powiatu - brak danych

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.

 • zaopatruje Miasto Chojnice
 • wielkość produkcji średnio - brak danych
 • całkowitego zaopatrzenia gminy - brak danych
 • całkowitego zaopatrzenia powiatu - brak danych

 

Powiat Człuchowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

W BUDOWIE

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • 87,5 
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych – 4 895
 • do celów przemysłowych - 648
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • 54 577 mieszkańców tj. 95,6
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Człuchów – 1,34
 • Gmina Człuchów – 1,62
 • Miasto i Gmina Czarne – 2,56
 • Miasto i Gmina Debrzno – 1,79
 • Gmina Koczała – 1,37
 • Gmina Przechlewo – 1,34
 • Gmina Rzeczenica – 2,04
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych – 100 %
 • parametrów bakteriologicznych – 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Miasto i Gmina Czarne

 • Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne spółka z o.o. w Czarnem;
 • wielkość produkcji śr. 938,23 m3/d w r. 83,5 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Wyczechy;
 • wielkość produkcji śr. 82,02 m3/d w r. 7,3 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemieniewo;
 • wielkość produkcji śr. 103,38 m3/d w r. 9,2 % całkowitego zaopatrzenia gminy
   

Miasto Człuchów  

 • Przedsiębiorstwo Komunalne sp.z o.o. w Człuchowie;
 • wielkość produkcji śr. 2 001 m3/d w r. 93 % całkowitego zaopatrzenia miasta
   

Gmina Człuchów 

 • Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie;
 • wielkość produkcji śr. 841,2 m3/d w r. 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
   

Miasto i Gmina Debrzno 

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
 • wielkość produkcji śr. 1 632 m3/d w r. 94,3 % całkowitego zaopatrzenia gminy
   

Gmina Koczała  

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale;
 • wielkość produkcji śr. 300 m3/d w r. 81 % całkowitego zaopatrzenia gminy
   

Gmina Przechlewo      

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie;
 • wielkość produkcji śr. 602 m3/d w r. 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
   

Gmina Rzeczenica      

 • Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Rzeczenica w Rzeczenicy;
 • wielkość produkcji śr. 293,76 m3/d w r. 31 %całkowitego zaopatrzenia gminy
   

Powiat Gdański

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • Gmina Cedry Wielkie - 11 ujęć wody podziemnej
 • Gmina Kolbudy - 10 ujęć wody podziemnej, 1 ujęcie wody powierzchniowej Straszyn - dostarcza wodę dla wsi Jankowo i Kowale
 • Gmina Pszczółki - 6 ujęć wody podziemnej, około 20 studni indywidualnych
 • Gmina Pruszcz Gdański - 6 ujęć wody podziemnej zaspokajające 30% potrzeb, 70 % wody dostarczana jest spoza terenu gminy
 • Miasto Pruszcz Gdański - 3 ujęcia wody podziemnej, liczne ujęcia zakładowe i studnie publiczne
 • Gmina Przywidz - 12 ujęć wody podziemnej
 • Gmina Suchy Dąb - 3 ujęcia wody podziemnej
 • Gmina Trąbki Wielkie - 36 ujęć wody podziemnej

ujęcie komunalne - wody powierzchniowe:

 • poniżej 1% całkowitego zapotrzebowania na wodę (wsie Jankowo i Kowale)

ujęcie komunalne - wody podziemne:

 • około 96% całkowitego zapotrzebowania:

studnie indywidualne:

 • około 3%
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • miasto Pruszcz Gdański - 1 050
 • gm. Pruszcz Gdański - 125
 • gm. Kolbudy - 86
 • gm. Przywidz - brak danych
 • gm. Trąbki Wielkie - 77
 • gm.Cedry Wielkie - 105
 • gm. Suchy Dąb - 51
 • gm. Pszczółki - 98
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych:

 • w powiecie - 6 445 bez m. Pruszcza Gd.
 • miasto Pruszcz Gdański – brak danych
 • gm. Pruszcz Gdański – 2 076
 • gm. Kolbudy – 966
 • gm. Przywidz – 530
 • gm. Trabki Wielkie – 1 016
 • gm.Cedry Wielkie – 575
 • gm. Suchy Dąb – 547
 • gm. Pszczółki - 735

do celów przemysłowych: brak danych

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • około 96 %
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • miasto Pruszcz Gdański – 2,31   
 • gm. Pruszcz Gdański – 2,25  
 • gm. Kolbudy – 1,95  
 • gm. Przywidz – 1,77  
 • gm. Trabki Wielkie – 1,87 
 • gm.Cedry Wielkie – 1,92  
 • gm. Suchy Dąb – 1,61  
 • gm. Pszczółki – 1,88  
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych: Ilość wody, spełniającej normy, waha się w granicach od 70 do 100%, w gminach Cedry Wielkie i Suchy Dąb w wodzie występują ponadnormatywne ilości fluoru (wszystkie ujęcia z wyjątkiem ujęcia w Kiezmarku i Wocławach)
 • parametrów bakteriologicznych: 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Miasto i Gmina Pruszcz Gd.

 • Spółka Wodna „PRUSZCZ”
 • wielkość produkcji śr w 3 200 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 46,3% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Przywidz

 • Urząd Gminy Przywidz
 • wielkość produkcji śr w 350 m³/d
 • 90,5% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 5,1% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Pszczółki

 • Urząd Gminy Pszczółki
 • wielkość produkcji śr w 900 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 13% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Cedry Wlkie

 • ”WEMA” S.C. Pszczółki
 • wielkość produkcji śr w 551 m³/d 
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 8% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Such Dąb

 • Urząd Gminy Suchy Dąb
 • wielkość produkcji śr w 340 m³/d 
 • 98% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 4,9% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Trąbki Wlk.

 • Urząd Gminy Trąbki Wielkie
 • wielkość produkcji śr w 700 m³/d
 • 92% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 10,1% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Kolbudy

 • ”REKNICA” Sp. z o.o.
 • wielkość produkcji śr w 870 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 12,6% całkowitego zaopatrzenia w powiecie,
   

 

Powiat Kartuski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne – wody powierzchniowe 0%
 • ujęcie komunalne – wody podziemne  90%
 • studnie indywidualne  10%
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne - brak danych
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe - brak danych
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • 173
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

6 664,3 (łącznie – dla gmin: Kartuzy, Przodkowo, Stężyca, Żukowo)

 • do celów komunalnych: 6 146,24 (łącznie – dla gmin: Żukowo, Przodkowo, Kartuzy)
 • do celów przemysłowych: 560,08 (łącznie – dla gmin: Żukowo i Stężyca)
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • 89,12 %
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

2,04

 

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych 52,5 %
 • parametrów bakteriologicznych 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Miasto i Gmina Kartuzy

 • Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji; ul. Mściwoja II, 83-300 Kartuzy
 • wielkość produkcji śr w 2 793,5 m³/d
 • 98% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 25,6% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Żukowo

 •  Zakład Usług Komunalnych w Glinczu 58a - Marian Marszałkowski
 • wielkość produkcji śr w 2 212,9 m³/d
 • 81% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 20,79% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Somonino

 • Gminny Zakład Usługowo-Remontowy w Somoninie
 • wielkość produkcji śr w 938 m³/d
 • 92% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 12,55% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Stężyca

 • Urząd Gminy w Stężycy
 • wielkość produkcji śr w 1 298 m³/d
 • 89% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 11,9% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Chmielno

 • Urząd Gminy w Chmielnie
 • wielkość produkcji śr w 921,6m³/d
 • 92% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 8,33% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Sierakowice

 • Urząd Gminy w Sierakowicach
 • wielkość produkcji śr w 1 370m³/d
 • 98% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 8,25% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Przodkowo

 • Urząd Gminy w Przodkowie
 • wielkość produkcji śr w 1 015m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 6,9% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Sulęczyna

 • Urząd Gminy w Sulęczynie
 • wielkość produkcji śr w 520m³/d
 • 90% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 5,65% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

 

Powiat Kościerski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe - brak
 • ujęcia komunalne - wody podziemne
  • Miasto Kościerzyna: 99% (912,500 m³)
  • Gmina Kościerzyna: 80% (346,750 m³)
  • Gmina Dziemiany: 56,3% (117,368 m³)
  • Gmina Karsin: 75% (272,000 m³)
  • Gmina Liniewo: 95% (205,130 m³)
  • Gmina Lipusz: 14% (9,200 m³)
  • Gmina Nowa Karczma: 92% (131,728 m³)
  • Gmina Stara Kiszewa: 44% (86,140 m³)
 • studnie indywidualne:
  • Miasto Kościerzyna: 1%
  • Gmina Kościerzyna: 20%
  • Gmina Dziemiany: 43,7%
  • Gmina Karsin: 25%
  • Gmina Liniewo: 5%
  • Gmina Lipusz: 86%
  • Gmina Nowa Karczma: 8%
  • Gmina Stara Kiszewa: 56%

 

 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne:

Miasto Kościerzyna:

 • Zakłady Mięsne "Kościerzyna" Sp. z o.o. w Kościerzynie
 • pobór wód z 2 studni w ilości Qdmax = 800,0 m³/d
 • Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
 • pobór wód z 1 studni w ilości Qdmax = 400 m³/d

Gmina Kościerzyna: 

 • Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA S.A. w Łubianie
 • pobór wód z 4 studni w ilości Qdśr = 1301,3 m³/d
   

Gmina Dziemiany: 

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "COMPLEX" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul.Kościuszki 7/9,
 • pobór wód z 1 studni zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcji Drzewnej w Trzebuniu w ilości Qdśr = 10 m³/d
   

Gmina Karsin:

 • Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" z siedzibą w Karsinie przy ul. Długiej 184
 • pobór wód z 1 studni zlokalizowanej na terenie masarni w Karsinie w ilości Qdśr = 25,0 m³/d
   
 • Zbigniew Zabrocki, Wytwórnia Wędlin w Górkach,
 • pobór wód z 1 studni zlokalizowanej na terenie zakładu w ilości Qdśr = 20,9 m³/d
   
 • SYLVA Sp. z o.o. w Wielu,
 • pobór wód z 1 studni zlokalizowanej na terenie zakładu obróbki drewna

Gmina Lipusz:

 • Elżbieta Woźniak, Zakład Przetwórstwa Mięsa i Wędlin, Papiernia - Grajewo 3,
 • pobór wód z 1 studni zlokalizowanej na terenie zakładu w ilości Qdśr = 30,2 m³/d
 • ujęcia przemysłowe- wody powierzchniowe:

Gmina Kościerzyna:

 • Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. z Olsztyna
 • pobór wód powierzchniowych dla celów technologicznych Zakładu Górniczego "Niedamowo" w Niedamowie w ilości Qdmax = 13 962 m³/d
 • Instytut Naboru Kadr Sp. z o.o. z Warszawy,
 • pobór wód powierzchniowych z jeziora Sudomie dla celów technologicznych Zakładu Produkcji Kruszywa "RYBAKI" w Rybakach w ilości: Qdmax = 336 m³/d
 • Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Skanska S.A. z Gdańska
 • pobór wód powierzchniowych dla celów technologicznych Zakładu Produkcji Kruszyw w Gostomiu w ilości Qdmax = 125 m³/d
 • Zakłady Rybackie "WDZYDZE" Sp. z o.o. z Czarliny
 • pobór wód powierzchniowych z rzeki Trzebiochy, w miejscowości Grzybowski Młyn dla celów hodowli ryb łososiowatych, karpia, wylęgarni i podchowalni w ilości Q = 329 l/s
 • Zakłady Rybackie "WDZYDZE" Sp. z o.o. z Czarliny
 • pobór wód powierzchniowych z rzeki Wierzycy w miejscowości Stawiska dla celów hodowli karpia w ilości Q = 50 - 75 l/s
 • Zakłady Rybackie "WDZYDZE" Sp. z o.o. z Czarliny
 • pobór wód powierzchniowych z rzeki Reknicy w miejscowości Skorzewo dla celów ośrodka hodowli narybku trociowo-pstrągowego w ilości Q = 60 l/s

Gmina Nowa Karczma:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe POLGRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska
 • pobór wód powierzchniowych dla celów technologicznych Zakładu Produkcyjno-Usługowego w Nowym Barkoczynie w ilości: Qdśr = 1 500 m³/d

Gmina Stara Kiszewa:

 • Zakłady Rybackie "WDZYDZE" Sp. z o.o. z Czarliny
 • pobór wód powierzchniowych z rzeki Wierzycy w miejscowości Ruda Młyn dla celów hodowli ryb łososiowatych i karpia w ilości Q = 300 l/s
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Miasto Kościerzyna - brak danych 
 • Gmina Kościerzyna - 80,0
 • Gmina Dziemiany - 10,0
 • Gmina Karsin - 70,0
 • Gmina Liniewo - 77,0
 • Gmina Nowa Karczma - 16,5
 • Gmina Stara Kiszewa - 77,0
 • Gmina Lipusz - 55,0
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

 

do celów komunalnych w powiecie:

 • Miasto Kościerzyna - brak danych 
 • Gmina Kościerzyna - 483,0 
 • Gmina Dziemiany - 220,0 
 • Gmina Karsin - 329,0  
 • Gmina Liniewo - 346,0 
 • Gmina Nowa Karczma - 92,0  
 • Gmina Stara Kiszewa - 233,5 
 • Gmina Lipusz - 28,5 

do celów przemysłowych:

 • brak danych

 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

 

 • Miasto Kościerzyna - 99,0%
 • Gmina Kościerzyna - 81,0%
 • Gmina Dziemiany - 54,9%
 • Gmina Karsin - 85,8%
 • Gmina Liniewo - 97,5%
 • Gmina Lipusz - 9,1%
 • Gmina Nowa Karczma - 59,2%
 • Gmina Stara Kiszewa - 43,5%
 • średnio w powiecie - 78,3%
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Kościerzyna - brak danych
 • Gmina Kościerzyna - 2,02   
 • Gmina Dziemiany - 1,71 
 • Gmina Karsin - 1,93 
 • Gmina Liniewo - 2,07 
 • Gmina Nowa Karczma - 2,34 
 • Gmina Stara Kiszewa - 1,87 
 • Gmina Lipusz - 2,06 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych:

 • ujęcia miejskie - 100%
 • ujęcia wiejskie - 87%

parametrów bakteriologicznych:

 • ujęcia miejskie - 100%
 • ujęcia wiejskie - 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

brak danych

 

Powiat Kwidzynski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe: brak 
 • ujęcie komunalne - wody podziemne:
  • Miasto Kwidzyn i Gmina Kwidzyn
  • Miasto i Gmina Prabuty - 99%
  • Gmina Gardeja - 100%
  • Gmina Sadlinki - 71%
  • Gmina Ryjewo - 87%
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe:
  • występują - 115 000 m3/d
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne
  • brak danych o ogólnym zużyciu

   

   

   

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gm. Ryjewo – 73,1  
 • Gm.Kwidzyn - 85
 • Gm. Sadlinki- 80  
 • Gm. Prabuty - 78
 • Miasto Kwidzyn – 80  
 • Gmina Gardeja – 70  
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych:

 • Gm. Ryjewo – 348   
 • Gm.Kwidzyn - 777,9
 • Gm. Sadlinki- 369,3  
 • Gm. Prabuty - 1 004
 • Miasto Kwidzyn – 1 111
 • Gmina Gardeja – 588,5   

do celów przemysłowych: brak danych

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gm. Ryjewo – 82%
 • Gm.Kwidzyn - 99,8%
 • Gm. Sadlinki- 79,3%
 • Miasto i Gm.  Prabuty - 95%
 • Miasto Kwidzyn – 99%
 • Gmina Gardeja – 99%

Stopień zwodociągowania w powiecie 84,42

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gm. Ryjewo – 2,24  
 • Gm.Kwidzyn - 2,50
 • Gm. Sadlinki - 2,25  
 • Gm. Prabuty - 2,77
 • Miasto Kwidzyn – 2,43  
 • Gmina Gardeja – 2,32  
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - 100
 • parametrów bakteriologicznych - 100
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Miasto i Gmina Kwidyzn

 • Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne Sp z.o.o. ul.Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn
 • wielkość produkcji śr w 6 756 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 70,91% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Gardeja

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei
 • wielkość produkcji śr w 525 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 5,51% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Sadlinki

 • Zakład Usług Wielobranżowych, Tadeusz Kawka, Sadlinki ul. Grudziądzka 13
 • wielkość produkcji śr w 397 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 4,17% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Ryjewo

 • Zakład Budżetowy "Pomezania" Ryjewo ul. Lipowa 1
 • wielkość produkcji śr w 220 m³/d
 • 72,4% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 2,31% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Miasto i Gmina Prabuty

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa "PEWiK" Sp. z.o.o. Prabuty  ul.Kwidzyńska 15
 • wielkość produkcji śr w 1 541 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 16,18% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Ryjewo

 • Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacjne Sp. z.o.o. Kwidzyń ul.Sportowa 29
 • wielkość produkcji śr w 88 m³/d
 • 26,6% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 0,92% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Powiat Lęborski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcia komunalne - wody powierzchniowe: brak
 • ujęcia komunalne - wody podziemne: dane z r. 2004
  • Miasto Lębork - 95%
  • Miasto Łeba - 100%
  • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 100%
  • Gmina Wicko – w 2005 r. 99,2 % mieszkańców
  • Gmina Cewice - 91% 
 • studnie indywidualne:
  • Miasto Lębork - brak danych
  • Miasto Łeba - brak danych
  • Gmina Nowa Wieś Lęborska - brak
  • Gmina Wicko – w 2005 r. 0,6 % mieszkańców
  • Gmina Cewice – 9 %
 • ujęcia przemysłowe - wody poziemne
  • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 1 ujęcie
  • Gmina Wicko - 1 ujęcie, zaopatruje również mieszkańców
  • pozostałe gminy - brak danych
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe: brak
   
 • Zbiorcze zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi powiatu odbywa się z ujęć wody zlokalizowanych w poszczególnych wsiach zasilających lokalne wodociągi zbiorowe. Część wsi połączonych jest wodociągami grupowymi. W części wsi nadal zaopatrzenie w wodę odbywa się z indywidualnych studni (wierconych i kopanych).
 • Zaopatrzenie miasta Łeby odbywa się z ujęć zlokalizowanych na terenie gminy Wicko (w miejscowościach Nowęcin i Łebieniec). Zaopatrzenie Lęborka odbywa się z ujęcia zlokalizowanego w mieście (Dolina Łeby) oraz z ujęcia zlokalizowanego na terenie gminy Cewice (w miejscowości Okalice).
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • gmina Lębork - brak danych  
 • gmina Miejska Łeba - brak danych  
 • gmina Cewice - brak danych  
 • gmina Nowa Wieś Lęborska - 94  
 • gmina Wicko - 125  

 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych:

 • gmina Lębork – brak danych     
 • gmina Miejska Łeba – 1 088
 • gmina Cewice – brak danych     
 • gmina Nowa Wieś Lęborska – 906,68
 • gmina Wicko –701,93.  

do celów przemysłowych:

 • gmina Miejska Łeba –  śr. 279
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • gmina Lębork – brak danych  
 • gmina Miejska Łeba –  100%
 • gmina Cewice – brak danych     
 • gmina Nowa Wieś Lęborska –  brak danych    
 • gmina Wicko –  98,7%

 

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • gmina Lębork – brak danych    
 • gmina Miejska Łeba –  1,68    
 • gmina Cewice – brak danych  
 • gmina Nowa Wieś Lęborska –  1,65
 • gmina Wicko – cena minim. 1,36; cena maks. 1,56   
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych:

 • Gmina Wicko - 51%
 • Miasto Lębork- 100%
 • Miasto Łeba- 100%
 • Gmina Cewice - 94%
 • Gmina NWL - brak danych

parametrów bakteriologicznych:

 • Gmina Wicko - 100%
 • Miasto Lębork - 100%
 • Miasto Łeba- 100%
 • Gmina Cewice - 100%
 • Gmina NWL - brak danych

 

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Nowa Wieś Lęborska

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Młynarska 10
 • wielkość produkcji śr w 5 875 m³/d
 • 90% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 30,95% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Nowa Wieś Lęborska

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2
 • wielkość produkcji śr w 493 m³/d
 • 10% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 2,60% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Miasto Lębork

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2
 • wielkość produkcji śr w 4 435 m³/d
 • 90% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 23,37% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Wicko

 • Urząd Gminy Wicko
 • wielkość produkcji śr w 406 m³/d
 • 75% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 2,22% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Wicko (m. Szczenurze, Łebieniec, Nowęcin)

 • Przedsiębiorstwo Wodociągowe "Łeba-Wicko" Spółka z.o.o. Nowęcin ul. Łebska 49
 • wielkość produkcji śr w 136m³/d
 • 25% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 9,16% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Miasto Łeba

 • Przedsiębiorstwo Wodociągowe "Łeba-Wicko" Spółka z.o.o. Nowęcin ul. Łebska 49
 • wielkość produkcji śr w 5 503 m³/d
 • 76% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 28,99% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Gmina Cewice

 • Urząd Gminy Cewice
 • wielkość produkcji śr w 118 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 2,71% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

 

 

Powiat Malborski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe - brak
 • ujęcie komunalne - wody podziemne:
  • Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Zakład Technicznych Usług Komunalnych w Elblągu z/s w Starym Polu - 5 studni ( 3 studnie w gm. Lichnowy i 2 w gm. Malbork).
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku - 8 studni na terenie miasta Malborka.
  • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu - 8 studni na terenie gminy Miłoradz.
 • studnie indywidualne: 49 studni przydomowych.
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne:
  • 1 studnia - PRINO-PLAST Sp. z o.o. JV - Produkcja Artykułów Higienicznych - Malbork.
  • 1 studnia "MADEX" - Zakład Pracy Chronionej - Kościeleczki, gm. Malbork - Produkcja przędzy lnianej.
  • 1 studnia - M. Leier - Wytwórnia Materiałów Budowlanych w Malborku.
   (Dane podano z wyjątkiem zakładów rolnych, ogródków działkowych itp.)
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe:
  • Cukrownia "Malbork" - w okresie kampanii cukrowniczej.
  • Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu - Elektrownia wodna - Rakowiec - Malbork.
  • Cukrownia "Nowy Staw" - w okresie kampanii cukrowniczej.
   (Dane podano z wyjątkiem zakładów rolnych, ogródków działkowych itp.)

 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • 104 (wyliczono na podstawie zużycia wody do celów komunalnych)
 • 116 (wyliczono na podstawie całkowitego zużycia wody w powiecie) 
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych: 

 • 4 780 m³/dobę;  dane z PWiK w Malborku
 • 1397,5   m³/dobę;  dane z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska – Zakładu Technicznych Usług Komunalnych w Nowym w Dworze Gdańskim 544,15 m 3/d dane z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu

do celów przemysłowych:

 • 249,6 m³/dobę; (dane z PWiK w Malborku)
 • 377,5   m³/dobę; dane z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska – Zakładu Technicznych Usług Komunalnych w Nowym Dworze Gdańskim
 • 87 m³/dobę; (dane z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu)


 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Malbork - 100 %
 • Gmina Malbork - 98 %
 • Gmina Miłoradz - 99 %
 • Gmina Lichnowy - 99,5 %
 • Gmina Stare Pole - 99,7 %
 • Miasto i Gmina Nowy Staw - 99,7 %
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

 

 • 2,25 zł/m3 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
 • 3,39 zł/m3 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Zakład Technicznych Usług Komunalnych w Nowym Dworze Gdańskim  
 • 2,10 zł/m3 Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu 

   

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych: 100 %, za wyjątkiem przekroczonych dopuszczalnych zakresów wartości dla: fluorków (Malbork, Grobelno, Zarzecze);
 • parametrów bakteriologicznych: 100%; ( dane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji)
 • parametrów fizykochemicznych: 100 %, za wyjątkiem przekroczonych dopuszczalnych zakresów wartości dla: manganu (Kraśniewo, Cisy, Malbork-Kałdowo),
 • parametrów bakteriologicznych: 100%;  (dane z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska – Zakładu Technicznych Usług Komunalnych w Nowym Dworze Gdańskim)
 • parametrów fizykochemicznych: 100 %, za wyjątkiem przekroczonych dopuszczalnych zakresów wartości dla: żelaza (Kończewice, Bystrze, Stara Wisła); luorków, sodu, żelaza i barwy (Miłoradz, Pogorzała Wieś, Kłosowo-Mątowy; barwy (Mątowy Wielkie, Mątowy Małe)
 • parametrów bakteriologicznych: 100 %; (dane z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu)

 

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku

 • wielkość produkcji śr.: 4 780 m³/h; 71,3 %
 • Zaopatruje następujące miejscowości: 
  • Zarzecze, gm. Stare Pole – 100 %,
  • Nowa Wieś Malborska, gm. Malbork – 100 %,
  • Miasto Malbork – 100 %,
  • Grobelno, gm Malbork – 100 %

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Zakład Technicznych Usług Komunalnych w Nowym Dworze Gdańskim

 • wielkość produkcji śr.: 8,75 m³/h; 210,03 m³/d , 76 871 m3/rok,  2%
 • Zaopatruje następujące miejscowości: 
  • Gminę Stare Pole z wyjątkiem miejscowości Zarzecze oraz osób, które korzystają z 6 studni przydomowych,
  • Gminę Malbork z wyjątkiem miejscowości Grobelno, Nowa Wieś Malborska i Szawałd,
  • Gminę Nowy Staw z wyjątkiem osób, które korzystają z 29 studni przydomowych,
  • Gminę Lichnowy z wyjątkiem osób, które korzystają z 14 studni przydomowych.

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu

 • wielkość produkcji śr.: 554,15 m3/d
 • Zaopatruje następujące miejscowości: 
  • Całą gminę Miłoradz

Powiat Nowodworski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe - brak
 • ujęcia komunalne - wody podziemne (1 692 tys. m  tj 4 636 m3/d ) 99%
 • studnie indywidualne - brak danych - szacunkowo - 1 %
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne - brak danych
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe - brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • 127
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych: ok. 4 640
 • do celów przemysłowych: brak danych
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • 99,0%
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Krynica Morska – 3,91
 • Centralny Wodociąg Żuławski (CWŻ)   (M. i G. Nowy Dwór Gd., gm. Stegna, gm. Sztutowo, gm. Ostaszewo) - 3,39
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych  - 95 %
 • parametrów bakteriologicznych  - 100%
   
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim

 • wielkość sprzedaży śr [m³/d]: 3 893, tj. 1 420 987 m3/rok   
 • % całkowitego zaopatrzenia 99% (miasta i gminy Nowy Dwór Gdański, gm. Stegna, Sztutowo i Ostaszewo).  W odniesieniu do terenu powiatu ok. 84%

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy Morskiej

 • wielkość sprzedaży śr. [m³/d] – 1 980 (w sezonie lipiec-sierpień);  480 (w pozostałym okresie), tj 271 000 m3/rok     
 • % całkowitego zaopatrzenia 98%  (miasta Krynica Morska). W odniesieniu do terenu powiatu ok. 16%.

Powiat Pucki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe - brak
 • ujęcia komunalne - wody podziemne - 96%
 • studnie indywidualne: 4% (ok. 1000 szt.)
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne: 10 szt.
 • ujęcia przemysłowe- wody powierzchniowe: brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

brak danych

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

brak danych

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

94%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

1,94 

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych: 85%
 • parametrów bakteriologicznych: 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy (% zaopatrzenia miasta/gminy; % zaopatrzenia powiatu)

 • Urząd Gminy w Pucku, ul. 10-go Lutego 29 Gmina Puck - (100; 28,56%)
 • Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z o.o. ul. Droga Chłąpowska 21, 84 - 120 Władysławowo Miasto Władysławowo - (100; 20,48%)
 • Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Miasto Puck - (100; 15,74%)
 • Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Żarnowiec 76 Gmina Krokowa - (86,54; 11,97%)
 • P.U.K Peko Sp. z o.o Gmina Kosakowo - (70; 6,83%)
 • ZZOM Sp. z o.o. w Helu, ul. Kuracyjna 3 Miasto Hel - (100; 6,16%)
 • Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z o.o. ul. Droga Chłąpowska 21, 84 - 120 Władysławowo Miasto Jastarnia - (100; 5,48%)
 • RSP "Wiosna" Karwieńskie Błota I Gmina Krokowa - (8,43; 1,17%)
 • RSP "Jedność" Jeldzino Gmina Krokowa - (2,89; 0,40%)
 • ANR (Świecino) Gmina Krokowa - (1,74; 0,24%)
 • DPS Lubkowo Gmina Krokowa - (0,4; 0,06%)
   

Powiat Starogardzki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne - wody powierzchniowe

 • brak

ujęcia komunalne - wody podziemne 

 • Miasto Starogard Gdański: 2 ujęcia (Wierzyca - 8 studni, Południe - 21 studni) - 98% 
 • Gmina Starogard: 2 ujęcia - 72% 
 • Gmina Smętowo Graniczne: 1 ujęcie - 90% 
 • Gmina Osiek: 1 ujęcie (2 studnie ) - 85% 
 • Gmina Lubichowo: 52% 
 • Gmina Skórcz: 92%, (studnie indywidualne 8%)
 • Miasto Czarna Woda: 2% studni 98
 • Miasto Skórcz: 2 ujęcia - 95% 
 • Gmina Osieczna: 4 ujęcia (Osieczna, Klaniny, Zimne Zdroje, Osówek) - 85 % 
 • Gmina Bobowo: 1 ujęcie (3 studnie) - 100 % 
 • Gmina Zblewo: 1 ujęcie (7 studni) – 90,8% 
 • Gmina Kaliska: 92 % 

studnie indywidualne - pozostałe zaopatrzenie dla celów komunalnych

ujęcia przemysłowe - wody podziemne

 • Miasto Starogard Gdański - ujęcia własne: Polpharma, Szpital Kocborowo, Zakłady Obuwnicze "Neptun", Famos, Stado Ogierów 
 • Gmina Osieczna: 1 ujęcie - tartak

ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe 

 • Miasto Starogard Gdański: Polpharma z Wierzycy, Polmos z Wierzycy 
 • Miasto Czarna Woda: Zakłady Płyt Pilśniowych z Wdy
 • Miasto Czarna Woda: STEICO S.A. Czarnków 
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Miasto Starogard Gdański - 120 
 • Gmina Starogard - 40  
 • Gmina Smętowo Graniczne – 82 
 • Gmina Osiek – 80 
 • Gmina Lubichowo – 90 
 • Gmina Skórcz – 90 
 • Gmina Osieczna – 133 
 • Miasto Czarna Woda – 85 
 • Miasto Skórcz – 124   
 • Gmina Bobowo – 102,54  
 • Gmina Zblewo – 74 
 • Gmina Kaliska – 72 
 • Miasto i Gmina Skarszewy – 85 

 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych w powiecie: 10 534 (z wodociągów) 

 • Miasto Starogard Gdański: 6 030 
 • Gmina Starogard: 898,6 
 • Gmina Smętowo Graniczne: 450 
 • Gmina Osiek: 450  
 • Gmina Lubichowo: 531
 • Gmina Skórcz: 380  
 • Miasto Czarna Woda: 309,2 
 • Gmina Osieczna: 374 
 • Miasto Skórcz – 427 
 • Gmina Bobowo:- 295,83 
 • Gmina Zblewo: 696  
 • Gmina Kaliska: 350  
 • Miasto i Gmina Skarszewy: 831 
 • razem: 10 534 m3/d

do celów przemysłowych 

 • Miasto Starogard Gdański: 47,5
 • Miasto Skórcz: 92,97
 • Gmina Starogard: 168  
 • Gmina Smętowo Graniczne: brak danych  
 • Gmina Osiek: brak danych 
 • Gmina Lubichowo: 11  
 • Gmina Skórcz: 291 
 • Miasto Czarna Woda: 64 
 • Gmina Osieczna: brak danych 
 • Gmina Bobowo: brak danych 
 • Gmina Zblewo: 19
 • Gmina Kaliska: 12
 • Miasto i Gmina Skarszewy: 293
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Starogard Gdański - 98%
 • Gmina Starogard Gdański - 77%
 • Miasto Czarna Woda - 98%
 • Gmina Osieczna - 94,2 %
 • Gmina Osiek - 93 %
 • Gmina Skórcz - 81 %
 • Gmina Bobowo - 75 %
 • Miasto Skórcz - 98%
 • Miasto Skarszewy - 93 %
 • Gmina Skarszewy - 60%
 • Gmina Kaliska - 92%
 • Gmina Lubichowo - 42%
 • Gmina Smętowo Graniczne -78%
 • Gmina Zblewo - 91%

Stopień zwodociągowania w powiecie - ok. 90%
 

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Starogard Gdański - 2,14
 • Gmina Starogard Gdański - 2,10
 • Miasto Czarna Woda - 1,47
 • Gmina Osieczna - 1,24
 • Gmina Osiek - 1,60
 • Gmina Skórcz – 1,82 
 • Gmina Bobowo - 1,82
 • Miasto Skórcz - 1,87
 • Gmina Kaliska - 1,50 
 •  Gmina Lubichowo – 1,819 
 • Gmina Smętowo Graniczne - 1,87
 • Gmina Zblewo - 1,96
 • Miasto i Gmina Skarszewy - 1,73
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - 100%
 • parametrów bakteriologicznych - 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy (wielkość produkcji śr.[m³/d] ; % zaopatrzenia miasta/gminy; % zaopatrzenia powiatu)

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,STAR - WiK"- miasto Starogard Gd. (6030; 100; 51,28%)
 • Gminne Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o., w Skarszewach (1124; 100; 9,55%) 
 • P.W. "ZOJAX" Jan Wildman, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo (925; 90,8; 7,86%) 
 • Urząd Gminy Kaliska (541; 100; 4,60%) 
 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie (424; 100; 4,18%) 
 • Urząd Gminy Skórcz (443;90; 4,14%) 
 • Urząd Gminy Smętowo Graniczne (455; - ;3,87%) 
 • Zakład Gospodarki Miejskiej Skórcz (464; 100; 3,73%) 
 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie - gmina Starogard Gd. (356,1; 68,7; 3,03%) 
 • Urząd Gminy Bobowo (234; 100; 1,95%) 
 • Urząd Gminy Osieczna (195,6; 52,3; 1,66%) 
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi SZLACHTA - gm. Osieczna (8,4; 47,7; 1,52%) 
 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Kooperol"- gmina Starogard Gd. (139,7; 26,9; 1,19%) 
 • Urząd Gminy Osiek 88 m3 w r.2004
 • Urząd Gminy Lubichowo (58; 42; 0,49%) 
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Star-Wik" - gmina Starogard Gd. (22,5; 10,3; 0,19%)
   

SUMA: 11715,3 - 100%

Powiat Sztumski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Powiat sztumski zaopatrywany jest w wodę z ujęć wód podziemnych. Na terenie każdej gminy funkcjonuje po kilka ujęć komunalnych. Istnieje kilka ujęć indywidualnych, głównie zakładowych.

 • ilość ogólnego zużycia z ujęć wód podziemnych m3/rok
  • Mikołajki Pomorskie: 85 500 m³/rok
  • Dzierzgoń: 708 465 m³/rok
  • Sztum: 779 275 m³/rok
  • Stary Targ: 183 600 m³/rok
  • Stary Dzierzgoń: 116 800 m³/rok
  • Powiat sztumski: 1 873 640 m³/rok
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • 112  
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

5 351

 • do celów komunalnych:  3 906
 • do celów przemysłowych: 172
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • ok. 86,7%
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • 2,62
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych: brak danych
 • parametrów bakteriologicznych: brak danych
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy ( wielkość produkcji śr.[m³/d]; % zaopatrzenia miasta/gminy; % zaopatrzenia powiatu)

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie (2135; 100%; 41,59%)
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu (1941; 90%; 37,81%)
 • Urząd Gminy, Referat Komunalny w Starym Targu (503; brak danych; 9,80%)
 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu (320 100%; 6,23%)
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich (234 85% 4,56%)


RAZEM: wielkość produkcji śr. 5133 [m³/d]; zaopatrzenia powiatu 100% ;

Powiat Słupski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne - wody powierzchniowe 

 •  brak

ujęcia komunalne - wody podziemne

 • Gmina Damnica: 83%
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 93%
 • Gmina Główczyce: 80%
 • Gmina Kępice: 96%
 • Gmina Kobylnice: 98%
 • Gmina Potęgowo: 99%
 • Gmina Słupsk: 99%
 • Gmina Ustka: 100%
 • Gmina Miejska Ustka: 99,3%

studnie indywidualne:

 • Gmina Damnica: 1%
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 2%
 • Gmina Główczyce: 2%
 • Gmina Kępice: 2%
 • Gmina Kobylnice: 1%
 • Gmina Potęgowo: 1%
 • Gmina Słupsk: 1%
 • Gmina Ustka: 0%
 • Gmina Miejska Ustka: 0%

ujęcia przemysłowe - wody podziemne

 • Gmina Damnica: 16%
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 4%
 • Gmina Główczyce: 18% ( w tym dla potrzeb rolnictwa - podlewanie upraw)
 • Gmina Kępice: 2%
 • Gmina Kobylnice: 1%
 • Gmina Potęgowo: 0%
 • Gmina Słupsk: 0%
 • Gmina Ustka: 0%
 • Gmina Miejska Ustka: 0,7%

ujęcia przemysłowe- wody powierzchniowe

 • Gmina Damnica: 0%
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 1%
 • Gmina Główczyce: 0%
 • Gmina Kępice: 0%
 • Gmina Kobylnice: 0%
 • Gmina Potęgowo: 0%
 • Gmina Słupsk: 0%
 • Gmina Ustka: 0%
 • Gmina Miejska Ustka: 0%

 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • gm. Damnica - 83
 • gm. Kępice - 75
 • gm. Smołdzino - 102
 • M.  Ustka - 164
 • gm. Ustka - 140
 • gm. Potęgowo - brak danych
 • gm. Kobylnica - 95
 • gm. Dębnica Kasz. - brak danych
 • gm. Główczyce -  brak danych
 • gm.Słupsk - brak danych

średnio w powiecie 94,16

 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych w powiecie: 6 425  w powiecie  bez gmina Potęgowo, Dębnica Kasz., Główczyce,  Słupsk  

 • gm. Damnica -  420 
 • gm. Kępice -  590
 • gm. Smołdzino - 293
 • gm. Potęgowo - brak danych
 • gm. Kobylnica -  886,8
 • gm. Ustka - 1 067,4 
 • M. Ustka - 3 168 
 • gm. Dębnica Kasz - brak danych
 • gm. Główczyce - brak danych 
 • gm. Słupsk - brak danych

do celów przemysłowych:

 • Gmina Damnica: 158,9
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 117
 • Gmina Główczyce: 269
 • Gmina Kępice: 140
 • Gmina Kobylnica: 966
 • Gmina Potęgowo: 121,7 
 • Gmina Słupsk: 515,9
 • Gmina Smołdzino: 28,3
 • Gmina Ustka: 81,5
 • Gmina Miejska Ustka: 423

 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Damnica - 99%
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 92%
 • Gmina Główczyce - 98%
 • Gmina Kępice - 95%
 • Gmina Kobylnica - 98%
 • Gmina Potęgowo - 97%
 • Gmina Słupsk - 99%
 • Gmina Smołdzino - 79%
 • Gmina Ustka - 100%
 • Gmina Miejska Ustka - 100%;

Stopień zwodociągowania w powiecie - 96,97%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

gm. Damnica

 • dla odbior. bez wodomierza  - 2,40  
 • z  wodomierzem  - 1,90 

gm. Kępice

 • miasto 2,00  
 • wieś 2,39 

gm. Kobylnica  - 1,80  

gm .Smołdzino  - 1,59  

gm. Potęgowo - brak danych

 • gosp.domowe  - 2,10 
 • pozostali odb. -  2,74  

 

 

gm.Ustka

 

 • M. Ustka - 1,53  
 • indyw.odbiorcy  - 1,39  
 • zakłady - 3,10  

 

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych:

 • Gmina Damnica: 60%
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 70%
 • Gmina Główczyce: 60%
 • Gmina Kępice: 85%
 • Gmina Kobylnice: 67%
 • Gmina Potęgowo: 65%
 • Gmina Słupsk: 80%
 • Gmina Samołdzino: 80%
 • Gmina Ustka: 70%
 • Gmina Miejska Ustka: 100%
   

parametrów bakteriologicznych: wszystkie gminy - 100%

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy (wielkość produkcji śr.[m3/d]; % zaopatrzenia miasta/gminy; % zaopatrzenia powiatu)

 • "Wodociągi Ustka" Sp. z.o.o. w Ustce (3231; 99,3%; 26,74%)
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Słupsku z/s w Jezierzycach (1676; 99%; 13,87%)
 • Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku (1538; 83%; 12,73%)
 • Zakład Usług Publicznych w Główczycach (1227; 80%; 10,15%)
 • Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwaw Słupsku (1045; 100%; 8,65%)
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej (795; 80%; 6,58%)
 • Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie (602,4; 99%, 4,99%)
 • Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku (458; 83%; 3,79%)
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie (435,62; 77%; 3,61%)
 • Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach (350; 50%; 2,90%)
 • Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku (322; 46%; 2,66%)
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sycewicach (277; 15%; 2,29%)
 • Agencja Nieruchomości Rolnych (126; 13%; 1,04%)

 

Powiat Tczewski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcia komunalne - wody powierzchniowe

 • brak

ujęcia komunalne - wody podziemne

 • Miasto Tczew - 100 %
 • Gmina Tczew - 99,3 %
 • Gmina Morzeszczyn - 75,46 %
 • Gmina i Miasto Pelplin - 98,9 %
 • Miasto i Gmina Gniew - 91 %
 • Gmina Subkowy - 92 %
   

studnie indywidualne:

 • Gmina Tczew - 0,7 % ( 78 studni)
 • Gmina Morzeszczyn - 24,54 %
 • Gmina i Miasto Pelplin - 1,1 %
 • Miasto i Gmina Gniew - 9 %
 • Gmina Subkowy - 8 %
   

ujęcia przemysłowe - wody podziemne w m3 / rok

 • Miasto Tczew - brak danych
 • Gmina Tczew - brak danych
 • Gmina Morzeszczyn - brak ujęć
 • Gmina i Miasto Pelplin - brak danych
 • Miasto i Gmina Gniew - 115 900
 • Gmina Subkowy- 3 931

 

ujęcia przemysłowe - wody podziemne

 • brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Miasto Tczew - 147  
 • Gmina Tczew - 100  
 • Gmina Morzeszczyn - 90  
 • Gmina i Miasto Pelplin - 84,2  
 • Miasto i Gmina Gniew - 80  
 • Gmina Subkowy - 65  
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

dla celów komunalnych:

 • Miasto Tczew - 7 466,5  
 • Gmina Tczew - 850,4   
 • Gmina Morzeszczyn - 369   
 • Gmina i Miasto Pelplin - 1 233  
 • Miasto i Gmina Gniew - 1 144  
 • Gmina Subkowy - 348,7  

dla celów przemysłowych:

 • Miasto Tczew - 1 422,2
 • Gmina Tczew - 185,7
 • Gmina Morzeszczyn - 12
 • Gmina i Miasto Pelplin - 168
 • Miasto i Gmina Gniew - 318
 • Gmina Subkowy - 10,77
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Tczew - 60 199 – 100 %
 • Gmina Tczew - 11 200 – 99 %
 • Gmina Morzeszczyn - 2 921 – 75,46 %
 • Gmina i Miasto Pelplin - 14 981- 90 %
 • Miasto i Gmina Gniew - 13 999 – 86 %
 • Gmina Subkowy - 5 002 – 96 %
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Tczew - 2,24  
 • Gmina Tczew - 2,18  
 • Gmina Morzeszczyn - 2,10   
 • Gmina i Miasto Pelplin - 1,92  
 • Miasto i Gmina Gniew - 2,51  
 • Gmina Subkowy - 2,41  
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych

 • Gmina Tczew - 100%
 • Gmina Morzeszczyn - 100%
 • Miasto Tczew - 100%
 • Miasto i Gmina Gniew - 82%
 • Gmina Subkowy - 100%
 • Gmina Pelplin - 100%

parametrów bakteriologicznych

 • Gmina Tczew - 100%
 • Gmina Morzeszczyn - 100%
 • Miasto Tczew - 100%
 • Gmina Gniew - 100%
 • Gmina Subkowy - 100%
 • Gmina Pelplin - 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Miasto Tczew

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tczewie
 • wielkość produkcji śr w 8 888,7 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Gmina Gniew

 • Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gniewie
 • wielkość produkcji śr w 1 462 m³/d
 • 86% całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Gmina Tczew

 • ENEROAGVA S.C  w Tczewie
 • wielkość produkcji śr w 1 400 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Gmina Pelplin

 • PELKOM Sp. z o.o.
 • wielkość produkcji śr w 1 556,7m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Gmina Subkowy

 • PECOL Eugeniusz Bober w Rożentalu
 • wielkość produkcji śr w 497,6m³/d
 • 96% całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Gmina Morzeszczyn

 • Urząd Gminy Morzeszczyn
 • wielkość produkcji śr w 381m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Powiat Wejherowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe: brak
 • ujęcia komunalne - wody podziemne: średnio   w powiecie ok. 90,8 % (od ok. 50 % w gm. Łęczyce do ok. 99,3 % w gm. M. Rumia)
 •  studnie indywidualne, ujęcia przemysłowe - wody podziemne, ujęcia przemysłowe- wody powierzchniowe: ok. 9,2 % 
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • 111,6
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

17 581 m3/d

 • do celów komunalnych - 13 833 m3/d
 • do celów przemysłowych - 2 085 m3/d
 • do celów rolnictwa i leśnictwa – 1 663 m3/d
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • w gminach wiejskich - od 50 %
 • w gm. Łęczyce do 97 %
 • w gm. Gniewino - brak danych 
 • w gminach miejskich - 95 %
 • w gm. M. Wejherowo do 99,3 %
 • w gm. M. Rumia - brak danych
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • od 1,70 do 2,31 zł/m3 brutto dla odbiorców indywidualnych, nie prowadzących działalności gospodarczej  
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych – 41, 9 % przebadanych w 2002 r. przez Sanepid ujęć komunalnych
 • parametrów bakteriologicznych – 100 % przebadanych w 2002 r. przez Sanepid ujęć komunalnych
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy (wielkość produkcji śr.[m³/d]; % zaopatrzenia powiatu/gminy)

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w Gdyni, ul. Witomińska 21 – zaopatruje w wodę mieszkańców miasta: Wejherowo, Reda i Rumia (zaopatruje ok. 65,6 % mieszkańców powiatu zaopatrywanych z sieci wodociągowej);
 • Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie, ul. Pierwszych Osadników 21 – zaopatruje w wodę mieszkańców gm. Choczewo (zaopatruję ok. 3,4 % mieszkańców powiatu zaopatrywanych z sieci wodociągowej); 
 • Gminny Zakład Komunalny i Ochrony Środowiska w Gniewinie, z/s w Nadolu – zaopatruje w wodę mieszkańców gm. Gniewino (zaopatruje ok. 4,1 % mieszkańców powiatu zaopatrywanych z sieci wodociągowej); 
 • Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15 – zaopatruje w wodę mieszkańców gm. Linia (zaopatruje ok. 3,4 % mieszkańców powiatu zaopatrywanych z sieci wodociągowej); 
 • Urząd Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11 – zaopatruje w wodę mieszkańców gm. Luzino (zaopatruje ok. 7,1 % mieszkańców powiatu zaopatrywanych z sieci wodociągowej);
 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie – zaopatruje w wodę mieszkańców gm. Łęczyce (zaopatruje ok. 3,5 % mieszkańców powiatu zaopatrywanych z sieci wodociągowej);
 • Urząd Gminy Szemud, ul. Kartuska 13 – zaopatruje w wodę mieszkańców gm. Szemud (zaopatruje ok. 5,2 % mieszkańców powiatu zaopatrywanych z sieci wodociągowej);
 • Gdyńskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „SZYMANEK” z/s w Gdyni, ul. Unruga 11 – zaopatruje w wodę mieszkańców gm. Wejherowo (zaopatruje ok. 7,7 % mieszkańców powiatu zaopatrywanych z sieci wodociągowej).

Sopot

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody podziemne - 100%
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • 141
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych - 2 025,37 tys.m3- 5 549  
 • do celów przemysłowych - 99,68 tys.m3- 273
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • 100%
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • 1,92  
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych – 89,15 %
 • parametrów bakteriologicznych - 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • SAUR Neptun Gdańsk w 100%
 • wielkość produkcji śr 11 158 w m3/doba .

Słupsk

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe - brak
 • ujęcie komunalne - wody podziemne - 100%
 • studnie indywidualne - brak
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne - brak danych
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe - brak danych
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

115

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych:  11 396,5 
 • do celów przemysłowych:  663,6 
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

100%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • w Gminie Miejskiej Słupsk: gosp. domowe - 1,80  
 • produkcja przem. - 1,93 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych sieć 83%,  studnie głębinowe 36%
 • parametrów bakteriologicznych 100%

 

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Miejska Słupsk

 • ”WODOCIĄGI SŁUPSK” Spółka z o.o., ul. E. Orzeszkowej 1 Słupsk
 • wielkość produkcji śr w 18 726,0  m³/d
 • 100% zaopatrzenia miasta
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002