Gdańsk

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

 oczyszczalnia "Gdańsk-Wschód", Gdańsk- Płonia, ul. Benzynowa 26

 • projektowe-przepustowość [m3/dobę] 180 000
 • obciążenie [RLM]  - 870 000
 • rzeczywista  ilość ścieków wpływających do oczyszczalni wynosi  83 929 [m3/dobę] 
 • rzeczywiste  obciążenie [RLM] – 586 100         sposoby oczyszczania:  mechaniczny, biologiczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,4  CHZT- 94,5   fosfor og. – 93,7   azot og. - 83,9 zawiesina – 96,8
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 8 819 tsm/rok 
 • Sposób zagospodarowania osadów -  przyrodnicze
 • Odbiornikiem oczyszczalni ścieków „Wschód” jest Zatoka Gdańska (wylot na odległość 2,4 km w głąb Zatoki) 

oczyszczalnia "Zaspa", Gdańsk, ul. Hallera 201

 • projektowe -przepustowość [m3/dobę] 20 000
 • obciążenie [RLM]  - 235 000
 • rzeczywista  ilość ścieków wpływających do oczyszczalni  = 11 788 [m3/dobę]  
 • rzeczywiste  obciążenie [RLM] – 61 100 
 • sposoby oczyszczania:  mechaniczny biologiczny chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,2  CHZT- 94,4   fosfor og. – 38,1  azot og. -37,9 zawiesina – 96,5
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych:  448  tsm/rok  
 • Sposób zagospodarowania osadów -  przyrodnicze
 • Odbiornikiem oczyszczalni ścieków Zaspa jest basen  portowy im. Władysława IV w Porcie Gdańsk
   
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • 98% budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych 
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • gospodarstwa domowe 3,30   [zł /m3] 
 • przemysł i pozostali odbiorcy brak danych

 

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Grupa LOTOS, 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135  

 • przepustowość 21 600 m3/dobę     
 • rzeczywista ilość ścieków oczyszczanych Qdmax =11 208 m3/ dobę
 • zrzut oczyszczonych ścieków  do rzeki Rozwójki

Przedsiębiorstwo "Comal" sp. z o.o, 80-341 Gdańsk, ul. Bałtycka 5

 • przepustowość Qdmax - 240 m3 /dobę
 • rzeczywista ilość ścieków oczyszczanych Qdmax = 102  m3/ dobę
 • zrzut oczyszczonych ścieków  z oczyszczalni wód zaolejonych na Wyspie Ostrów do Martwej Wisły (Basenu portowego Ostrowica II)

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta 18

 • przepustowość 413 m3/dobę
 • rzeczywista ilość ścieków oczyszczanych Qdmax = 152 m3/ dobę
 • jeden zrzut do Zatoki Gdańskiej w rejonie ul. Poinca/mjr Sucharskiego
 • dwa zrzuty do kanałów portowych

Siarkopol  Gdańsk S.A. , ul. mjr Sucharskiego 12, 80-958 Gdańsk

 • Przepustowość Qdmax  = 2 580 m3/d
 • rzeczywista ilość ścieków oczyszczanych Qdmax = 259 m3/dobę
 • Zrzut oczyszczonych ścieków do Fosy Twierdzy Wisłoujście

Balic Malt Sp. z o.o. ul. Promowa 1, 80-702 Gdańsk

 • przepustowość 800 m3/dobę
 • rzeczywista ilość ścieków oczyszczanych Qdmax= 694 m3/ dobę
 • zrzut oczyszczonych ścieków  do Kanału Kaszubskiego 

PORT SERVICE Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. mjr Sucharskiego 75, 80-950 Gdańsk

 • Wg pozwolenia wodnoprawnego Qdmax/rok = 60 000 m3/rok
 • W 2004 r. zrzucono do portowego Basenu Roboczego 6 000 m3 oczyszczonych wód balastowych jednym, zrzutem.

 

Gdynia

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków "Dębogórze"

 • lokalizacja: Dębogórze Wybudowanie Gmina Kosakowo
 • przepustowość [m³/doba]: 135 000, obciążenie [RLM] 370 000
 • Ilość odbieranych ścieków: 13 040 242,8 m3/rok tj śr.35726,7 m3/d   
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych oraz sposób zagospodarowania osadów: 24 tys. ton, z czego 19,5 tys. ton spalono. Pozostała część przeznaczona jest na rekultywację terenów przemysłowych.
 • sposoby oczyszczania : chemiczny , biologiczny , mechaniczny z podwyższonym usuwaniem biogenów
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,00%, CHZT 95,60%, fosfor og 90,30%, azot og 75,80%, zawiesina 95,0%
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • 97,70%
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • za 1 m3 ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej przez wszystkich dostawców ścieków: 3,32
 • za 1 m3 nieczystości ciekłych zrzucanych do punktów zlewnych: 5,72
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PEWIK Sp z o.o.

 • ilość odbieranych ścieków: 17 397 tys. m3 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [t.s.m./rok]: 11 112
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
 • 11 112
Sposób zagospodarowania osadów
 • spalanie oraz wykorzystanie do rekultywacji
Odbiornik oczyszczalni ścieków
 • Zatoka Pucka (rejon Mechelinek)
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Powiat Bytowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Borzytuchom

Gminna oczyszczalnia ścieków

 • lokalizacja Borzytuchom 
 • użytkownik-Urząd Gminy Borzytuchom
 • przepustowość [m³/doba] 220 
 • obciążenie [RLM] 1 303 
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 95,4 % CHZT 87,1 % fosfor og. 75,5 %, azot og. 66,0 % zawiesina 89 %
 • odbiornik oczyszczonych ścieków- rów R-J
 • sposób zagospodarowania osadów - brak danych

Gmina Bytów

Oczyszczalnia miejska

 • lokalizacja Przyborzyce gm. Bytów
 • użytkownik -Urząd Miejski w Bytowie
 • przepustowość [m³/doba] 4 000
 • obciążenie [RLM] 18 000 
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 97,6 % CHZT 95,4 % fosfor og. 92,0 %, azot og. 69,2 % zawiesina 97,4 %
 • odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Bytowa
 • sposób zagospodarowania osadów - brak danych 

Gmina Czarna Dąbrówka
 
Gminna oczyszczalnia ścieków

 • lokalizacja Jasień, gm. Czarna Dabrówka 
 • użytkownik-Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce
 • przepustowość [m³/doba] 32 
 • obciążenie [RLM] 590 
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 95 % CHZT 89,5 % fosfor og. 73,2 %, azot og. 76,6 % zawiesina 93,0 %
 • odbiornik oczyszczonych ścieków- jezioro Jasień
 • sposób zagospodarowania osadów - brak danych

Gminna oczyszczalnia ścieków

 • lokalizacja Karwno, gm. Czarna Dąbrówka 
 • użytkownik-Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce
 • przepustowość [m³/doba] 40 
 • obciążenie [RLM] 400 
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 97 % CHZT 90 % fosfor og. 80 %, azot og. 72 % zawiesina 95 %
 • odbiornik oczyszczonych ścieków- grunt
 • sposób zagospodarowania osadów - brak danych

Gminna oczyszczalnia ścieków 

 • lokalizacja Mikorowo, gm. Czarna Dąbrówka 
 • użytkownik-Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce
 • przepustowość [m³/doba] 16,5
 • obciążenie [RLM] 200 
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 96 % CHZT 90 % fosfor og. 80 %, azot og. 70 % zawiesina 90 %
 • odbiornik oczyszczonych ścieków- grunt
 • sposób zagospodarowania osadów - brak danych 

Gmina Lipnica
 
Oczyszczalnia ścieków

 • lokalizacja Osusznica, gm. Lipnica 
 • użytkownik-Urząd Gminy w Lipnicy
 • przepustowość [m³/doba] 50 
 • obciążenie [RLM] 1 100 
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 95,4 % CHZT 87,1 % fosfor og. 75,5 %, azot og. 67,4 % zawiesina 94 %
 • odbiornik oczyszczonych ścieków - brak danych
 • sposób zagospodarowania osadów - brak danych

Gmina Studzienice
 
Oczyszczalnia ścieków 

 • lokalizacja Ugoszcz, gm. Studzienice 
 • użytkownik-Urząd Gminy w Stydzienicach
 • przepustowość [m³/doba] 520 
 • obciążenie [RLM] 3 000 
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 96 % CHZT 90 % fosfor og. 80 %, azot og.76 % zawiesina 90 %
 • odbiornik oczyszczonych ścieków - brak danych
 • sposób zagospodarowania osadów - brak danych

Gmina Trzebielino
 
Oczyszczalnia ścieków 

 • lokalizacja Zielin, gm. Trzebielino 
 • użytkownik-Urząd Gminy w Trzebielinie
 • przepustowość [m³/doba] 160 
 • obciążenie [RLM] 3 300 
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny,biologiczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 96 % CHZT 90 % fosfor og. 80 %, azot og. 76 % zawiesina 90 %
 • odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Bystrzyca
 • sposób zagospodarowania osadów - brak danych

Gmina Tuchomie
 
Oczyszczalnia ścieków

 • lokalizacja Tuchomie, gm. Tuchomie 
 • użytkownik-Urząd Gminy w Tuchomiu
 • przepustowość [m³/doba] 200 
 • obciążenie [RLM] 1 188 
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,54 % CHZT 91 % fosfor og. 93 %, azot og. 84 % zawiesina 65 %
 • odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Kamienica
 • sposób zagospodarowania osadów - brak danych


Oczyszczalnia ścieków 

 • lokalizacja Kramażyny, gm. Tuchomie 
 • użytkownik-Urząd Gminy w Tuchomiu
 • przepustowość [m³/doba] 60 
 • obciążenie [RLM] 300 
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 80 % CHZT 91 % fosfor og. 60 %, azot og. 45 % zawiesina 65 %
 • odbiornik oczyszczonych ścieków- Struga Kramażyńska
 • sposób zagospodarowania osadów - brak danych


Oczyszczalnia ścieków 

 • lokalizacja Tągowie, gm. Tuchomie 
 • użytkownik-Urząd Gminy w Tuchomiu
 • przepustowość [m³/doba] 30 
 • obciążenie [RLM] 100 
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 96 % CHZT 91 % fosfor og. 70 %, azot og. 60 % zawiesina 75 %
 • odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Jutrzenka
 • sposób zagospodarowania osadów - brak danych


Oczyszczalnia ścieków 

 • lokalizacja Modrzejewo, gm. Tuchomie 
 • użytkownik-Urząd Gminy w Tuchomiu
 • przepustowość [m³/doba] 28,5 
 • obciążenie [RLM] 300 
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 98 % CHZT 93 % fosfor og. 60 %, azot og. 77,8 % zawiesina 95 %
 • odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Kamienica
 • sposób zagospodarowania osadów - brak danych 

Gmina Kołczygłowy
 
Oczyszczalnia Łubno 

 • lokalizacja Łubno 
 • użytkownik-Urząd Gminy w Kołczygłowach
 • przepustowość [m³/doba] 50 
 • obciążenie [RLM] 125
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 92 % CHZT 90 % fosfor og 80. , azot og. 90 zawiesina % brak danych
 • odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Pokrzywna
 • sposób zagospodarowania osadów - brak danych


Oczyszczalnia Gałęźnia Wielka 

 • lokalizacja Gałęźnia Wielka 
 • użytkownik-Urząd Gminy w Kołczygłowach
 • przepustowość [m³/doba] 65 
 • obciążenie [RLM] 216
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 97 , CHZT 92 , fosfor og.88 , azot og.brak danych, zawiesina brak danych
 • odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Słupia
 • sposób zagospodarowania osadów - brak danych

Gmina Parchowo
 
Oczyszczalnia Parchowo

 • lokalizacja Parchowo 
 • użytkownik-Urząd Gminy w Parchowie
 • przepustowość [m³/doba] 180 
 • obciążenie [RLM] 514 
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 96 % CHZT 95 % fosfor og. 70 % , azot og. 66 % zawiesina 97 %
 • odbiornik oczyszczonych ścieków-rzeka Stropna
 • sposób zagospodarowania osadów - brak danych

Gmina Miastko
 
Oczyszczalnia Węgorzynko

 • lokalizacja Węgorzynko gmina Miastko
 • użytkownik-Urząd Miasta i Gminy w Miastku
 • przepustowość [m³/doba] 2 542 
 • obciążenie [RLM] 12 060 
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 96,  CHZT 92 , fosfor og. 94,6  azot og. 86, zawiesina 92,5 
 • odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Studnica
 • sposób zagospodarowania osadów - brak danych

Oczyszczalnia Chlebowo 

 • lokalizacja Chlebowo gmina Miastko 
 • użytkownik-Zakład Wodociągów iKanalizacji w Miastku 
 • przepustowość [m³/doba] 16
 • obciążenie [RLM] 200 
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 90, fosfor og.65, zawiesina 48,8
 • odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Studnica
 • sposób zagospodarowania osadów - brak danych

Oczyszczalnia Słosinko 

 • lokalizacja Słosinko gmina Miastko 
 • użytkownik-kład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku
 • przepustowość [m³/doba] 54 
 • obciążenie [RLM] 270 
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 90, CHZT 85, zawiesina 75.
 • odbiornik oczyszczonych ścieków- grunt
 • sposób zagospodarowania osadów - brak danych


Oczyszczalnia Dretyń 

 • lokalizacja Dretyń gmina Miastko 
 • użytkownik-Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku
 • przepustowość [m³/doba] 250 
 • obciążenie [RLM] 2 000 
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,1 % CHZT 93,9 % fosfor og. 88,7 % , azot og. 95,0 % zawiesina 94,2 
 • odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Miłacz
 • sposób zagospodarowania osadów - brak danych


Oczyszczalnia Świerzenko 

 • lokalizacja Świerzenko gmina Miastko 
 • użytkownik-Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku
 • przepustowość [m³/doba] 26,4 
 • obciążenie [RLM] 200 
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny 
 • % redukcji ładunku: BZT5 70, CHZT 88, fosfor og.65, zawiesina 48,8
 • odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Studnica
 • sposób zagospodarowania osadów - brak danych

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Powiat bytowski (ogółem): 52,2 % (39 772 osób) – dane z r. 2003

 • Borzytuchom 40%
 • Bytów 79,6%
 • Czarna Dąbrówka 31,4%
 • Kołczygłowy 70%
 • Lipnica 3%
 • Miastko 45%
 • Parchowo 25%
 • Studzienice 55%
 • Trzebielino 37%
 • Tuchomie 40%
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Powiat bytowski (ogółem): od 1,30 do 2,74 zł

 • Borzytuchom 1,98
 • Bytów 2,74
 • Czarna Dąbrówka 2,11
 • Kołczygłowy 1,97
 • Lipnica 1,39
 • Miastko 1.50 - 2,00
 • Parchowo 2,20
 • Studzienice 1,50
 • Trzebielino 1,98
 • Tuchomie 1,30-1,57
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

Urząd Gminy Borzytuchom

 • ilość odbieranych ścieków 75 m³/d
 • rocznie 27 000
 • 100 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w gminie Parchowo
 • 1,6 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w powiecie bytowskim

Wodociągi Miejskie Bytów Sp z o. o. 77-100 Bytów ul. Mickiewicza 3

 • ilość odbieranych ścieków 2 197 m³/d
 • rocznie 800 000
 • 84 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w gminie Bytów
 • 47,8 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w powiecie bytowskim

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

 • ilość odbieranych ścieków 140 m³/d
 • rocznie 50 000
 • 89,0 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w gminie Czarna Dabrówka
 • 3,0 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w powiecie bytowskim

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku – r. 2005 brak usług

 • ilość odbieranych ścieków 17,2 m³/d
 • rocznie 6 300
 • 11,0 % całkowitej ilości oczyszczonych ścieków w gminie Czarna Dąbrówka
 • 0,4 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w powiecie bytowskim

Urząd Gminy Lipnica

 • ilość odbieranych ścieków 40 m³/d
 • rocznie 15 000
 • 80 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w gminie Lipnica
 • 0,9 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w powiecie bytowskim

Urząd Gminy Studzienice

 • ilość odbieranych ścieków 170 m³/d
 • rocznie 62 000
 • 55 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w gminie Studzienice
 • 3,7 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w powiecie bytowskim

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku – r. 2005 brak usług

 • ilość odbieranych ścieków 424 m³/d
 • rocznie 155 000
 • 100 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w gminie Trzebielino
 • 9,3 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w powiecie bytowskim

Urząd Gminy Tuchomie

 • ilość odbieranych ścieków 134 m³/d
 • rocznie 50 000
 • 100 % całkowitej ilości oczyszczonych ścieków w gminie Tuchomie
 • 3,0 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w powiecie bytowskim

Urząd Gminy Kołczygłowy

 • ilość odbieranych ścieków 450 m³/d
 • rocznie 165 000
 • 100 % całkowitej ilości oczyszczonych ścieków w gminie Kołczygłowy
 • 9,9 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w powiecie bytowskim

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miastko 77-200 Miastko ul. Mickiewicza 3

 • ilość odbieranych ścieków 1 600 m³/d
 • rocznie 584 000 m3
 • 100 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w gminie Miastko
 • 34,9 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w powiecie bytowskim

Urząd Gminy Parchowo

 • ilość odbieranych ścieków 76,4 m³/d
 • rocznie 28 000 m3
 • 100 % całkowitej ilości oczyszczonych ścieków w gminie Parchowo
 • 1,7 % całkowitej ilości ścieków oczyszczonych w powiecie bytowskim
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

Powiat bytowski ( ogółem ): 861,5

 • Borzytuchom 29,2
 • Bytów 547,5
 • Czarna Dąbrówka 11,0
 • Kołczygłowy 13,0
 • Lipnica 0,8
 • Miastko 239
 • Parchowo 14
 • Studzienice 1,0
 • Trzebielino 1,0
 • Tuchomie 5,0
Sposób zagospodarowania osadów
 • przyrodniczo
Odbiornik oczyszczalni ścieków

Borzytuchom

 • oczyszczalnia Borzytuchom - rzeka Jutrzenka

Bytów

 • oczyszczalnia Bytów - rzeka Bytowa

Czarna Dąbrówka

 • oczyszczalnia Czarna Dąbrówka - rzeka Łupawa
 • oczyszczalnia Jasień - jezioro Jasień
 • oczyszczalnia Karwno - jezioro Małe Karwno
 • oczyszczalnia Mikorowo - do ziemi

Kołczygłowy

 • oczyszczalnia Kołczygłowy - rzeka Brodek
 • oczyszczalnia Łubno - rzeka Pokrzywna
 • oczyszczalnia Gałęźnia Wielka - poprzez ciek bez nazwy do rzeki Słupi

Lipnica

 • oczyszczalnia Osusznica - rzeka Osusznica

Miastko

 • oczyszczalnia Węgorzyno - rzeka Studnica
 • oczyszczalnia Dretyń - rzeka Miłacz
 • oczyszczalnia Miłocice - do ziemi
 • oczyszczalnia Słosinko - do ziemi
 • oczyszczalnia Świerzenko - do ziemi
 • oczyszczalnia Czarnica - do ziemi

Parchowo

 • oczyszczalnia Parchowo - rzeka Stropna

Studzienice

 • oczyszczalnia Ugoszcz - rzeka Bytowa

Trzebielino

 • oczyszczalnia Zielin - rzeka Bystrzenica
 • oczyszczalnia Trzebielino - rzeka Kunica

Tuchomie

 • oczyszczalnia Tuchomie - rzeka Kamienica
 • oczyszczalnia Tągowie - rzeka Jutrzenka
 • oczyszczalnia Kramarzyny - poprzez Rów Kramarzyński do rzeki Wieprzy
 • oczyszczalnia. Modrzejewo - rzeka Kamienica
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Powiat Chojnicki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia Miejska w Chojnicach, ul. Igielska, 89-620 Chojnice

 • użytkownik: Miejskie Wodociągi Sp. z o.o., Pl. Piastowski 27a, 89-600 Chojnice
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 5 857
 • przepustowość [m³/d]: 17 060, obciążenie [RLM]: 56 350,
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno – biologiczne
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,6, CHZT 95,6, fosfor og 93,3, azot og 85,1, zawiesina 97,3
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 2,54 tsm/dobę
 • Sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: Struga Jarcewska
 • Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców miasta Chojnice i większość mieszkańców gminy Chojnice.

Oczyszczalnia Swornegacie – gmina Chojnice

 • użytkownik: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a,
  89-600 Chojnice
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 224,66
 • przepustowość [m³/d]: 584, obciążenie [RLM]: 1 500,
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno – biologiczne
 • % redukcji ładunku: BZT5 91, CHZT 90, fosfor og 91, azot og 60, zawiesina 80
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 3
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Brda
 • Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców gminy Chojnice - miejscowości Swornegacie, Małe Swornegacie, Zbrzyca.

Oczyszczalnia ścieków w Brusach – gmina Brusy

 • użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach, ul. Świętopełka 20, 89-632 Brusy
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 605
 • przepustowość [m³/d]: 1 300, obciążenie [RLM]: 4 194,
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno – biologiczne
 • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 95, fosfor og 82, azot og 80, zawiesina 96
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 61
 • Sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Niechwaszcz
 • Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców miasta i gminy Brusy.

Oczyszczalnia miejska w Czersku

 • użytkownik: Zakład Usług Komunalnych w Czersku, ul. Leśna 1, 89-650 Czersk
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 1 329
 • przepustowość [m³/d]: 3 612, obciążenie [RLM]: 19 908,
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno – biologiczne
 • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 93, fosfor og 76, azot og 46, zawiesina 95
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 219
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: Czerska Struga
 • Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców miasta Czersk.

Oczyszczalnia w Rytlu – gmina Czersk

 • użytkownik: Zakład Usług Komunalnych w Czersku, ul. Leśna 1, 89-650 Czersk
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 231
 • przepustowość [m³/d]: 575, obciążenie [RLM]: 2 856,
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno – biologiczne
 • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 91, fosfor og 65, azot og 92, zawiesina 91
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 81
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: Wielki Kanał Brdy

Oczyszczalnia w Konarzynach – gmina Konarzyny

 • użytkownik: Urząd Gminy w Konarzynach, ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 249
 • przepustowość [m³/d]: 200, obciążenie [RLM]: 1 600,
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno – biologiczne
 • % redukcji ładunku: BZT5 93, CHZT 81, fosfor og 92, azot og 67, zawiesina 90
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 18
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Brda
 • Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców gminy Konarzyny.
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

brak danych

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

gm. Chojnice: 3,18 zł 
gm. Czersk: 3,18
gm. Brusy: 3,35 zł 
gm. Konarzyny: brak danych

 • komunalne - 1,82
 • przemysłowe - 2,20
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Chojnicach

 • lokalizacja: ul. Igielska, 89 - 600 Chojnice
 • przepustowość [m3/doba]: 1 000 m3/d odbiornik Struga Jarcewska

Powiat Człuchowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Miasto i Gmina Czarne

Miejska oczyszczalnia ścieków w Czarnem

 • przepustowość - 950,  m3/d
 • obciążenie - 5 033 RLM
 • ilość ścieków - 950 m3/d
 • sposoby oczyszczania – biologiczny

redukcji ładunku:   

 • BZT5 - 66 %
 • ChZT - 62 %
 • fosfor - 95,5 %
 • azot og. - 83 %
 • zawiesina – brak danych


Wiejska oczyszczalnia ścieków w Wyczechach

 • przepustowość - 400  m3/d
 • obciążenie - 2 566 RLM
 • ilość ścieków - brak danych
 • sposoby oczyszczania – biologiczny
   

redukcji ładunku:   

 • BZT5 - 97 %
 • ChZT - 92 %
 • fosfor - 5 %
 • azot og. - 58,0 %
 • zawiesina – 90,8%

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Krzemieniewie

 • przepustowość - 80  m3/d
 • obciążenie - 413 RLM
 • ilość ścieków - brak danych 
 • sposoby oczyszczania – biologiczny

redukcji ładunku:

 • brak danych

Miasto Człuchów

Miejska oczyszczalnia ścieków w Człuchowie

 • przepustowość - 6 000,  m3/d
 • obciążenie - 35 000 RLM
 • ilość ścieków - 2 300 m3/d 
 • sposoby oczyszczania – biologiczny, chemiczny
   

redukcji ładunku:       

 • BZT5 - 98,0 %
 • ChZT - 98,4 %
 • fosfor og. - 95,5 %
 • azot og. - 96,0 %
 • zawiesina – 94,4 %

Miasto i Gmina Debrzno

Miejska oczyszczalnia ścieków w Debrznie Wsi ( pow. Złotów )

 • przepustowość - 780,  m3/d
 • obciążenie - 5 800 RLM
 • ilość ścieków  - 750 m3/d
 • sposoby oczyszczania – biologiczny

redukcji ładunku:       

 • BZT5 - 95 %
 • ChZT - 95 %
 • fosfor - 20 %
 • azot og. - 38 %
 • zawiesina – 15 %

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Starym Gronowie

 • przepustowość - 52 m3/d
 • obciążenie - 118 RLM
 • ilość ścieków - brak danych
 • sposoby oczyszczania – biologiczny
   

redukcji ładunku:       

 • BZT5 - 85 %
 • ChZT - 83 %
 • fosfor - 20 %
 • azot og.  - 15 %
 • zawiesina  – 85 %

Gmina Koczała

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Koczale

 • przepustowość - 300  m3/d
 • obciążenie - 2 660 RLM
 • ilość ścieków - 160 m3/d
 • sposoby oczyszczania – biologiczny, mechaniczny
   

redukcji ładunku:       

 • BZT5  - 99 %
 • ChZT  - 97 %
 • fosfor  - 76 %
 • azot og. - 93 %
 • zawiesina – 93%

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Pietrzykowie

 • przepustowość - 25  m3/d
 • obciążenie - 164 RLM
 • ilość ścieków - brak danych 
 • sposoby oczyszczania – biologiczny, mechaniczny
   

redukcji ładunku:       

 • BZT5 - 99%
 • ChZT - 98 %
 • fosfor - 93 %
 • azot og. - 93 %
 • zawiesina – 96 %

Gmina Przechlewo

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Przechlewie

 • przepustowość - 2 072  m3/d
 • obciążenie - 17 117 RLM
 • ilość ścieków - 1 106 m3/d  
 • sposoby oczyszczania – biologiczny, mechaniczny
   

redukcji ładunku:       

 •  BZT5 – 97,5 %
 • ChZT– 96,4 %
 • fosfor – 88,2 %
 • azot og. - 88,7 %
 • zawiesina – 93,5 %

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Pakotulsku

 • przepustowość - 175  m3/d
 • obciążenie - 253 RLM
 • ilość ścieków - brak danych
 • sposoby oczyszczania – biologiczny
   

redukcji ładunku:       

 • BZT5 – 97,0 %
 • ChZT – 94,0 %
 • fosfor - 92,3 %
 • azot og. - 83,0 %
 • zawiesina – 80,0 %

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Lipczynku

 • przepustowość -  75 m3/d
 • obciążenie - 405 RLM
 • ilość ścieków - brak danych
 • sposoby oczyszczania – biologiczny, mechaniczny
   

redukcji ładunku:       

 • BZT5 – 94,9 %
 • ChZT – 84,9 %
 • fosfor - 33,3 %
 • azot og. - 54,8 %
 • zawiesina  – 95,1 %

Gmina Rzeczenica

Wiejska oczyszczalnia ścieków w Rzeczenicy

 • przepustowość -  400  m3/d
 • obciążenie - 637 RLM
 • ilość ścieków - 214 m3/d 
 • sposoby oczyszczania – biologiczny, mechaniczny

redukcji ładunku:      

 •  BZT5– 89,6 %
 • ChZT – 94,9 %
 • fosfor - 74,4 %
 • azot og. - 27,8 %
 • zawiesina – 96,9 %

Wiejska  oczyszczalnia ścieków w Pieniężnicy

 • przepustowość - 200  m3/d
 • obciążenie - 110 RLM
 • ilość ścieków - 30 m3/d
 • sposoby oczyszczania – biologiczny, mechaniczny

redukcji ładunku:

 • BZT5 – 98,7 %
 • ChZT – 95,1 %
 • fosfor - 80,0 %
 • azot og. - 87,7 %
 • zawiesina – 97,3 %

 Wiejska oczyszczalnia ścieków w Zalesiu

 • przepustowość -  39 m3/d
 • obciążenie - 115 RLM
 • ilość ścieków -  8,2  m3/d  
 • sposoby oczyszczania – mechaniczny

redukcji ładunku:       

 • BZT5 – 99,6 %
 • ChZT – 96,9 %
 • fosfor - 98,0 %
 • azot og. - 97,8 %
 • zawiesina – 96,9%

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto i Gmina Czarne - 16,09 %
 • Miasto Człuchów - 95,00 %
 • Gmina Człuchów - 12,16 %
 • Miasto i Gmina Debrzno - 11,59 %
 • Gmina Koczała - 19,26 %
 • Gmina Przechlewo - 65,66 %
 • Gmina Rzeczenica - 20,87 %
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Człuchów - 2,64 zł/ m     
 • Gmnia Człuchów - 3,20 zł/m  
 • Miasto i Gmina Czarne - 2,32 zł/ m  
 • Miasto i Gmina Debrzno - 2,32 zł/ m 3   
 • Gmina Koczała - 3,00 zł/ m3   
 • Gmina Przechlewo - 1,94 zł/ m3    
 • Gmina Rzeczenica - 3,58 zł/ m3  
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

Miasto (M)

Miasto – Gmina (MG)

Gmina (G)

Odbiorca ścieków

                     Ilość odbieranych ścieków
   

m3/d

m3/rok

% od ogółu gm-pow

MG.Czarne

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne sp. z o.o. w Czarnem

850

309 643

85,2-17,6

Spółdzielnia Mieszkanowa Wyczechy

85

31 025

7,6-1,7

Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemieniewo

80

29 200

7,2-1,6

M Człuchów

Przesiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Człuchowie

1 643

599 700

100-34,0

MG.Debrzno

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie

711

259 600

100-14,7

G. Koczała

Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale

149

54 300

100-3,0

G. Przechlewo

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Przechlewie

1080

393 900

93,4-22,3

G. Rzeczenica

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy

230

84 106

100-5,0

Razem                                                                              4828     1761474

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

OczyszczalniaIlość wytwarzanych osadów ściekowych% uwodnieniaSposób zagospodarowania osadówOdbiornik cieków

 

 m 3/d

 T s.m./rok

                             Miasto i Gmina Czarne

Czarne

164

60

60

Rolniczo

rz. Czernica

Wyczech

32,8

12

60

Składowisko Nadziejewo

rz. Czernica

Krzemieniewo

-

-

-

-

rz. Szczyra

                          Miasto Człuchów

Człuchów

4,6

303

82

Uprawy przemysłowe

rz. Chrząstawa

                          Miasto i Gmina Debrzno

Debrzno

0,35

20

82

Składowisko odpadów

rz. Debrzynka

                          Gmina Koczała

Koczała

-

35,0

20

Rekultywacja wysypisk

rz. Ruda

Pietrzykowo

-

1,0

20

Rekultywacja wysypisk

rów mel.

                          Gmina Przechlewo

Przechlewo

1,6

195

66

Skład osadu

rz. Lipczynka

Pakotulsko

0,1

1,0

90

Skład osadu

rz. brda

Lipczynek

0,1

1,0

90

Skład osadu

rz. Lipczynka

                          Gmina Rzeczenica

 

Rzeczenica

0,06

0,07

99,3

Kompost.

rz. Czernica

Pieniężnica

0,006

0,007

99,3

Kompost.

rz. Czernica

Zalesie

-

-

-

-

rz. Czernica

Razem                                               628

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Powiat Gdański

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Cedry Wielkie:

Oczyszczalnia Cedry Wielkie

 • typ mechaniczno-biologiczna;
 • użytkownik "WEMA" - S.C. Pszczółki;
 • przepustowość – 650 m3/d
 • ilość odbieranych ścieków 145 m3/d
 • % redukcji ładunku: BZT5 84, CHZT 81, fosfor org. 20, azot org. 18, zawiesina 86;
 • odbiornik: kanał Piaskowy
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: brak danych;
 • sposób zagosp osadów: składowisko odpadów komunalnych.

Oczyszczalnia w Koszwałach

 • typ mechaniczno-biologiczna;
 • użytkownik "WEMA" - S.C. Pszczółki;
 • ilość dopływających ścieków: 15 m3/d
 • ilość dopływających ścieków: 15 m3/d
 • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 87, zawiesina 77;
 • odbiornik: kanał Śledziowy
 • ilość wytw. osadów ściekowych {tsm/r]:około 1 Mg/rok;
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko w Cedrach Wlk.

 Oczyszczalnia w Trutnowy

 • typ mechaniczno - biologiczna;
 • użytkownik "WEMA" - S.C. Pszczółki;
 • przepustowość – 28 m3/d, ilość dopływających ścieków: 15 m3/d
 • ilość dopływających ścieków: 15 m3/d
 • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 94, zawiesina 94;
 • odbiornik: kanał Śledziowy
 • ilość wytw. osadów ściekowych: 30-40 m3/rok; (ok. 1 tsm/r)
 • sposób zagosp osadów: poletka osadowe i docelowo w zależności od uzyskanych wyników badań oddawane będą na pola lub składowisko w Cedrach Wlk.

 

Gmina Przywidz:

Oczyszczalnia w Przywidzu

 • typ: mechaniczno - chemiczno - biologiczna;
 • przepustowość 576 m³/d, RLM 1403;
 • użytkownik: Urząd Gminy Pruszcz Gd.;
 • ilość odbieranych ścieków: 207 m3/d,  
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,9, CHZT 95,5, fosfor og.52,6,azot og. 88,2, zawiesina 96,450;  
 • odbiornik: Wietcisa;
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: [t s.m./rok] 13;
 • sposób zagospodarowania osadów: workowanie, poletka

 

Gmina Pszczółki:

Oczyszczalnia w Pszczółkach

 • typ: biologiczna
 • przepustowość 600 m³/d, RLM 9800
 • użytkownik: Urząd Gminy Pszczółki
 • ilość odbieranych ścieków: 300m3/d;
 • % redukcji ładunku: BZT5 97,7, CHZT 95,5, zawiesina 96,2 fosfor og 52,6.;
 • odbiornik: rzeka Bielawka;
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 3 t s.m./rok
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz do oczyszczalni w Tczewie

Oczyszczalnia w Różynach

 • typ: mechaniczno-biologiczna
 • przepustowość 15 m³/d, RLM 137,5
 • użytkownik: Urząd Gminy Pszczółki
 • ilość odbieranych ścieków: 390 m3/d  
 • % redukcji ładunku: BZT5 96,7, CHZT 95,3, zawiesina 96,2;
 • odbiornik: Kanał Śledziowy; 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 7 Mg/rok
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz do oczyszczalni w Tczewie

Oczyszczalnia w Suchym Dębie

 • typ: mechaniczno - biologiczna ELA-6
 • przepustowość 97 m³/d, RLM 240;
 • użytkownik: Gmina Suchy Dąb;
 • ilość odbieranych ścieków 97 m3/d  
 • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 96, fosfor og. 98,azot og. 90, zawiesina 91;
 • odbiornik: Kozi Rów 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych:[5 t s.m./rok] ;
 • sposób zagospodarowania osadów: poletko

 

Gmina Pruszcz Gdański


Oczyszczalnia w Bystrej

 

 • typ: mechaniczno - biologiczna
 • przepustowość 40 m³/d, RLM  brak danych;
 • użytkownik: Gmina Pruszcz Gd.;
 • ilość odbieranych ścieków 32 m3/d;
 • % redukcji ładunku: brak danych
 • odbiornik: rów melioracyjny; 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 504 m3/r; 
 • sposób zagospodarowania osadów: odwożone na oszczczalnię Wschód w Gdańsku

 

Gmina Trąbki Wielkie

Oczyszczalnia w Trąbkach Wielkich

 

 • typ: mechaniczno – biologiczna Aquarius
 • przepustowość 97 m³/d, RLM 240;
 • użytkownik: Gmina Trąbki Wielkie; 
 • ilość odbieranych ścieków 93 m3/d  
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,9, CHZT 95,5, fosfor og. 52,6,azot og. 88,2, zawiesina 96,4
 • odbiornik: Wietcisa 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych:[ t s.m./rok] 13
 • sposób zagospodarowania osadów: poletka

   

Ścieki z gminy Kolbudy i Pruszcz Gdański oraz z miasta Pruszcz Gdański przekazywane są na oczyszczalnie ścieków „Wschód”. Ścieki z gminy Kolbudy w ilości 854 m3/d przekazywane są na oczyszczalnię przez firmę „REKNICA” Sp. z o.o.

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

56,2

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

średnio w powiecie

 • gm.. Przywidz – 2,45 z kolektora, 1,78 dowożone
 • gm. Trabki Wielkie – 2,44
 • gm. Cedry Wielkie – 2,92
 • gm. Suchy Dąb – 2,09
 • gm. Pszczółki – 2,16
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

 brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • Oczyszczalnia ścieków przy zakładzie „Oceanic” w Trąbkach Małych o przepustowości 14 m³/doba

Powiat Kartuski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

brak danych

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Kartuzy - 65%
 • Gmina Somonino - 50%
 • Gmina Stężyca - 11%
 • Gmina Przodkowo - 23%
 • Gmina Sierakowice - 30%
 • Gmina Chmielno - 62%
 • Gmina Sulęczyno - 30%
 • Gmina Żukowo - 26%
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Kartuzy  - 3,40   
 • Gmina Somonino  - 2,25  
 • Gmina Stężyca  - 2,73   
 • Gmina Przodkowo  - 2,57  
 • Gmina Sierakowice - 2,80
 • Gmina Chmielno - 2,78
 • Gmina Sulęczyno  - 2,56 
 • Gmina Żukowo - 3,60

 

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Powiat Kościerski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia ścieków Kościerzyna, ul. Markubowo 7

 • przepustowość 3 500 [m³/doba], obciążenie 41 700 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 74
 • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 93, fosfor og. 95, azot og. 85, zawiesina 96
 • instytucje/firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków:
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Kościerskie" spółka z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków - brak danych 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych - 388 [t s.m./rok]
 • sposób zagospodarowania osadów: osad jest przerabiany na prepart "Biocal", który wykorzystuje się w rolnictwie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Bibrowa

Oczyszczalnia ścieków "LUBEKO" lokalizacja Łubiana

 • przepustowość 360 [m³/doba], obciążenie 3 315 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 4,6
 • % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 96, fosfor og. 97,7, azot og. 97, zawiesina 96
 • instytucje/firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: LUBEKO Sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków - 173 m³/d 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych - 68,26 [t s.m./rok]
 • sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Pilica

Gminna oczyszczalnia ścieków lokalizacja Lubań

 • przepustowość 305 [m³/doba], obciążenie 2 450 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 5,1
 • % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 94, fosfor og. 83, azot og. 69, zawiesina 94
 • instytucje/firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Urząd Gminy w Nowej Karczmie
 • ilość odbieranych ścieków - 220 m³/d   
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych - 9 [t s.m./rok]
 • sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie rolnicze
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Leniwka

Oczyszczalnia ścieków Wielki Klincz

 • przepustowość 250 [m³/doba], obciążenie 616 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 2,25
 • % redukcji ładunku: BZT5 95, CHZT 89, fosfor og. 90, azot og. 93, zawiesina 97
 • instytucje/firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
 • ilość odbieranych ścieków - 85 m³/d   
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych - 25,55 [t s.m./rok]
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Wierzyca

Gminna oczyszczalnia ścieków lokalizacja Orle

 • przepustowość 300 [m³/doba], obciążenie 1 100 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 2,65
 • % redukcji ładunku: BZT5 95, CHZT 98, fosfor og. 80, azot og. 82, zawiesina 98
 • instytucje/firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Urząd Gminy w Liniewie
 • ilość odbieranych ścieków - 104 m³/d   
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych - 25,2 [t s.m./rok]
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - poprzez kanał "A" do rzeki Małej Wierzycy

Oczyszczalnia ścieków Dziemiany

 • przepustowość 690 [m³/doba], obciążenie 4 601 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 5,55
 • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 97,7, fosfor og. 95,8, azot og. 97,1, zawiesina 96,6
 • instytucje/firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Urząd Gminy w Dziemianach
 • ilość odbieranych ścieków - 200 m³/d   
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych - 72 [t s.m./rok]
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Przerębel

Oczyszczalnia ścieków Stara Kiszewa, ul. Zamkowa

 • przepustowość 300 [m³/doba], obciążenie 3 600 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 1,85
 • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 93, fosfor og. 85, azot og. 70, zawiesina 91
 • instytucje/firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Komunalny Zakład Budżetowy w Starej Kiszewie
 • ilość odbieranych ścieków - 70 m³/d   
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych - 8,6 [t s.m./rok]
 • sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Wierzyca

Oczyszczalnia ścieków Wdzydze Kiszewskie

 • przepustowość 300 [m³/doba], obciążenie 298 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 1
 • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 98, fosfor og. 98, azot og. 98, zawiesina 93
 • instytucje/firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
 • ilość odbieranych ścieków - 38 m³/d   
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych - 10,95 [t s.m./rok]
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - jezioro Gołuń

Oczyszczalnia ścieków Cisewie

 • przepustowość 39,1 [m³/doba], obciążenie 218 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, chemiczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 0,54
 • % redukcji ładunku: BZT5 92,1, CHZT 80,2, fosfor og. 64,5, azot og. 62,5, zawiesina 86,8
 • instytucje/firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu
 • ilość odbieranych ścieków - 20,5 m³/d 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych - 2,19 [t s.m./rok]
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rów melioracyjny

Oczyszczalnia ścieków Kalisz

 • przepustowość 636 [m³/doba], obciążenie 300 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 0,51
 • % redukcji ładunku: BZT5 90, CHZT 90, fosfor og. 50, azot og. 60, zawiesina 95
 • instytucje/firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Urząd Gminy w Dziemianach
 • ilość odbieranych ścieków - 8 m³/d   
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych - 1 [t s.m./rok]
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalnię ścieków w Dziemianach celem odwodnienia, a następnie składowanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - grunt

Oczyszczalnia ścieków typu Sebiofikon lokalizacja Lipusz

 • przepustowość 6,5 [m³/doba], obciążenie 60 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 0,14
 • % redukcji ładunku: BZT5 94,4, CHZT 85,5, fosfor og. 21, azot og. 14,3, zawiesina 93,9
 • instytucje/firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków Urząd Gminy w Lipuszu
 • ilość odbieranych ścieków - 5,26 m³/d  
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych - 1 [t s.m./rok]
 • sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Czarna Woda

Hydrobotaniczna oczyszczalnia ścieków lokalizacja Schodno

 • przepustowość 22 [m³/doba], obciążenie 160 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu: 0,06
 • % redukcji ładunku: BZT5 90, CHZT 90, fosfor og. 50, azot og. 60, zawiesina 95
 • instytucje/firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Urząd Gminy w Dziemianach
 • ilość odbieranych ścieków - 1 m³/d   
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 0,3 [t s.m./rok]
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalnię ścieków w Dziemianach celem odwodnienia, a następnie składowanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: grunt

Nazwa oczyszczalnia ścieków lokalizacja Karsin

 • przepustowość brak danych [m³/doba], obciążenie 4 950 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu     1,85
 • % redukcji ładunku: BZT5 25, CHZT 125, fosfor og. 2,0; azot og. 15, zawiesina 35
 • instytucje/firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Komunalny Zakład Budżetowy w Starej Kiszewie
 • ilość odbieranych ścieków 80 m³/d  
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych   brak [t s.m./rok]
 • sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków 


 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Stopien zkanalizowania w powiecie 42,8% (28 147 mieszkanców)

 • Stara Kiszewa 30,4% (450),
 • Nowa Karczma 77% (324),
 • Zielona Wies 52% (60),
 • Luban 67% (647),
 • Koscierzyna 87% (20199),
 • Lipusz 8,3% (20),
 • Orle 100% (651),
 • Garczyn 100% (324),
 • Glodowo 41% (240),
 • Cisewie 86% (254),
 • Kalisz 26% (400),
 • Wielki Klincz 90% (1700),
 • Dziemiany 80% (880),
 • Lubiana 93% (1800),
 • Wdzydze Kiszewskie 100% (168),
 • Schodno 43% (30).

 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Stara Kiszewa - 3,50  
 • Nowa Karczma, Zielona Wieś, Lubań - 3,35    
 • Kościerzyna - brak danych
 • Lipusz - 4,82     
 • Orle, Garczyn, Głodowo - 3,49      
 • Cisewie - brak danych    
 • Kalisz - 3,21      
 • Dziemiany - 3,16      
 • Wdzydze Kiszewskie - 4,42      
 • Łubiana - brak danych  
 • Wielki Klincz - 3,24      
 • Schodno - 3,21   
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Oczyszczalnia ścieków Zakładów Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.

 • lokalizacja Łubiana
 • przepustowość 840 [m³/doba]

Oczyszczalnia ścieków Fermy Tuczu Trzody Chlewnej

 • lokalizacja Grabowo Kościerskie
 • przepustowość 60 [m³/doba]

Oczyszczalnia ścieków Rybołówstwo Morskie, Jacek Schomburg

 • lokalizacja Karsin
 • przepustowość 70 [m³/doba]

Powiat Kwidzynski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

MIASTO KWIDZYN

Oczyszczalnia International Paper Kwidzyn S.A.

 • ilość ścieków oczyszczanych z miasta [m3/d] – 8 425 
 • obciążenie [RLM] 83 200
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 82,04

GMINA GARDEJA

Oczyszczalnia w Gardei

 • właściciel: Gmina Gardeja,
 • zarządzający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei,
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 2,39
 • przepustowość [m3/doba] 408
 • obciążenie [RLM] 2 500
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 2 080
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] 440
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 97.68, CHZT 95,35, fosfor og. brak danych, azot og. brak danych zawiesina 97
 • odbiornik: rurociąg wpadający do układu melioracyjnego a następnie jeziora w zlewni rzeki Osa

Oczyszczalnia w Cyganach, Oczyszczalnia w Klecewie, Oczyszczalnia w Trumiejach zostały zlikwidowane

Oczyszczalnia w Wilkowie

 • właściciel : gmina Kwidzyn, Zarządzający Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,09
 • przepustowość [m3/doba] 15
 • obciążenie [RLM] brak danych
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 9,2
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 87
 • sposoby oczyszczania: biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: brak danych
 • Odbiornik: kanał melioracyjny następnie rzeka Gardęga w zlewni rzeki Osa
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gm. Gardeja [tsm/rok] - brak danych

GMINA RYJEWO

Oczyszczalnia w Mątowskich Pastwiskach

 • Właściciel: Gmina Ryjewo, Zarządzający: Zakład Budżetowy POMEZANIA
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 2,24
 • przepustowość [m3/doba] 461
 • obciążenie [RLM] 2 257
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 218,2
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 2 305
 • sposoby oczyszczania: biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .97, CHZT 89, fosfor og. 72,15, azot og 74,73, zawiesina 92,65
 • Odbiornik: Struga Postolińska w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] w gm. Ryjewo 29,2

MIASTO I GMINA PRABUTY

Oczyszczalnia w Prabutach

 • Właściciel: Miasto i Gmina Prabuty; Zarządzający : PEWIK Sp. z o.o. w Prabutach
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 9,97
 • przepustowość [m3/doba] 2 000
 • obciążenie [RLM] 15 000
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 901
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 6 900
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .99,49, CHZT 93,65, fosfor og. 98,77, azot og 68,11, zawiesina 98,64 
 • Odbiornik: poprzez stawy do ziemi a następnie do jeziora Liwieniec w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] w m. i gm. Prabuty 113,5

GMINA SADLINKI

Oczyszczalnia w Sadlinkach

 • Właściciel : Gmina Sadlinki, Użytkownik Zakłąd usług Wielobranżowych, Sadlinki ul. Grudziądzka 13
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 1,30
 • przepustowość [m3/doba] 350
 • obciążenie [RLM] 1 650
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 200
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 1 480
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .98,5, CHZT 93,70, fosfor og. brak danych, azot og brak danych, zawiesina 97,91
 • Odbiornik: Struga Krzeszowska w zlewni rzeki Liwa
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] w gm. Sadlinki 134

GMINA KWIDZYN

Oczyszczalnia w Rakowcu

 • Właściciel: Gmina Kwidzyn, Zarządzający : Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Kwidzynie
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,72
 • przepustowość [m3/doba] 200
 • obciążenie [RLM] 552
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 85
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 1 200
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 96,44, CHZT 94,91, fosfor og. 84,34, azot og 91.93, zawiesina 93,48
 • Odbiornik: rów melioracyjny, następnie ciek Cyganówka w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 65,7

Oczyszczalnia w Tychnowach

 • Właściciel : Gmina Kwidzyn
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,33
 • przepustowość [m3/doba] 100
 • obciążenie [RLM] 242
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 35
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 330
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .98,35, CHZT 93,25, fosfor og. 100, azot og 21,3, zawiesina 92,63
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 18,25

Oczyszczalnia BIOCLERE w Brachlewie

 • Właściciel: Gmina Kwidzyn
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,08
 • przepustowość [m3/doba] 19
 • obciążenie [RLM] 55,7
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 7,6
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 126
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .95,69, CHZT 84,78, fosfor og. 42,86, azot og 65,15, zawiesina 53,66
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,4

Oczyszczalnie komunalne (przydomowe 6szt.) w Brachlewie

 • Właściciel: Gmina Kwidzyn
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,08
 • przepustowość [m3/doba] 31,2,
 • obciążenie [RLM] brak danych
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 7,7
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 153
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .95,69, CHZT 84,78, fosfor og. 42,86, azot og 65,15, zawiesina 53,66 
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia w Szałwinku

 • Zarządzający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PWiK w Kwidzynie
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,03
 • przepustowość [m3/doba] 20
 • obciążenie [RLM] 23
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 6,4 
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 159
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .94,44, CHZT 86,67, fosfor og. 66,7, azot og 66,7, zawiesina 90,83
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,4

Oczyszczalnia w Bronnie

 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,06
 • przepustowość [m3/doba] 10
 • obciążenie [RLM] 130
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 5,4 
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 256
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .brak danych, CHZT brak danych, fosfor og. brak danych, azot og brak danych, zawiesina brak danych
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia w Nowym Dworze Kwidzyńskim

 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,19
 • przepustowość [m3/doba] 142
 • obciążenie [RLM] 45,4
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] -  25,4
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 127
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .98,34, CHZT 96,13, fosfor og. brak danych, azot og brak danych, zawiesina 88,55
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 4,0

Oczyszczalnia w Baldramie

 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,13
 • przepustowość [m3/doba] 20
 • obciążenie [RLM] brak danych
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] -  12,9 
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 180
 • sposoby oczyszczania mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .brak danych, CHZT brak danych, fosfor og. brak danych, azot og brak danych, zawiesina brak danych
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia w Gurczu

 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,04
 • przepustowość [m3/doba] 5
 • obciążenie [RLM] brak danych
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 4
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 100
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .brak danych, CHZT brak danych, fosfor og. brak danych, azot og brak danych, zawiesina brak danych
 • Odbiornik: kanał melioracyjny w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia MINIBLOK w Janowie

 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,02
 • przepustowość [m3/doba] 11
 • obciążenie [RLM] 14,66
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 2,2
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 200 dzieci
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .93,18, CHZT 84,69, fosfor og. 80, azot og 83,78, zawiesina 79,59
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,4

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Ryjewo - 40
 • Miasto Kwidzyn - 93
 • Gmina Kwidzyn - 75,9
 • Miasto i Gmina Prabuty - ok. 80
 • Gmina Gardeja - 31,2
 • Gmina Sadlinki - 26,8
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gm. Ryjewo – 2,14 
 • Gm.Kwidzyn - 2,35  
 • Gm. Sadlinki- 2,10  
 • Gm. Prabuty - 3,62  
 • Miasto Kwidzyn – 2,35  
 • Gmina Gardeja – 2,86  
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych z IP - Kwidzyn S.A. i miejskich z Kwidzyna

 • lokalizacja: Kwidzyn, ul. Lotnicza 1, International Paper - Kwidzyn S.A.
 • przepustowość [m3/doba] ok. 150 000
 • Ilość dopływających ścieków do oczyszczalni średnia/maksymalna
  • w czasie pogody bezopadowej: 113 594 m3/d w tym 8 229 m3/d ścieków miejskich w tym:
  • udział ścieków przemysłowych (w stosunku do średniej ilości ścieków dopływających w czasie pogody bezopadowej) 92,8 %
 • Liczba równoważnych mieszkańców ogółem: 83 200 (dla ścieków komunalnych)
 • liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię: 37 358
 • Ilość osadów powstających na oczyszczalni w t s.m./dobę i % ich uwodnienia: ok. 18 250 tsm/rok
 • Sposób zagospodarowania odpadów: spalanie w piecu fluidalnym
 • Odbiornik - rzeka Wisła

Powiat Lęborski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Łebie – dane z roku 2005

 • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Łeba" Sp. z o.o.
 • lokalizacja: Łeba, ul. Wspólna 1
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 8.600
 • ilość mieszkańców korzystających z oczyszczalni: 52 167
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: 2 971 z wodami opadowymi
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,6, CHZT - 93, fosfor og – 81,6, azot og – 81,6, zawiesina – 97,4
 • odbiornik: rzeka Łeba, zlewnia rzeki: Morze Bałtyckie
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 74
 • sposób zagospodarowania osadów: do przygotowania gruntu pod nasadzenia wierzby krzewiastej
   

Gmina Nowa Wieś Lęborska (NWL) -dane z roku 2003 - bez zmian w r. 2005
% ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - 3,07

Oczyszczalnia biologiczna "SEBIFIKON" z poletkiem filtracyjnym, Nowa Wieś Lęborska - Os. XXX-LECIA PRL, oczyszczalnię w Obliwicach zlikwidowano.

 

Oczyszczalnia Spółdzielnia Mieszkaniowa Łebie, lokalizacja: Łebień

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 179,4, obciążenie [RLM] 470
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 41,1
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - brak danych CHZT - brak danych, fosfor og - brak danych, azot og - brak danych, zawiesina - brak danych
 • odbiornik: rów melioracyjny, zlewnia rzeki: struga Białogardzka
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: brak danych
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko

 

Oczyszczalnia Janowice, lokalizacja Janowice

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 69, obciążenie [RLM] 460
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 40,0
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 58, CHZT - 56, fosfor og - 24, azot og - 8, zawiesina - 67
 • odbiornik: rzeka Łeba, zlewnia rzeki: rzeka Łeba
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: brak danych
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz do oczyszczalni w Lęborku

 

Oczyszczalnia Osiedle "Na Stoku", lokalizacja Nowa Wieś Lęborska

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 78, obciążenie [RLM] 520
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 67
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - brak danych, CHZT - brak danych, fosfor og - brak danych, azot og - brak danych, zawiesina - brak danych
 • odbiornik: rzeka Kisewa, zlewnia rzeki: rzeka Kisewa
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 6,935
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalni miejskiej w Lęborku

 

Oczyszczalnia Osiedle Pogorszewo, lokalizacja Pogorszewo

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 45,31, obciążenie [RLM] 384
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 45,36/ 58,97
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 80, CHZT - 81, fosfor og - 82, azot og - 66, zawiesina - 94
 • odbiornik: rów melioracyjny, zlewnia rzeki: rzeka Kisewa
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: brak danych
 • sposób zagospodarowania osadów: brak danych

 

Oczyszczalnia Spółdzielnia Mieszkaniowa Kębłowo Nowowiejskie, lokalizacja Kębłowo Nowiejskie

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 30, obciążenie [RLM] 203
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 15,5
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - brak danych, CHZT - brak danych, fosfor og - brak danych, azot og - brak danych, zawiesina - brak danych
 • odbiornik: rów melioracyjny, zlewnia rzeki: rzeka Kisewa
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: brak danych
 • sposób zagospodarowania osadów: brak danych


Gmina Cewice - brak danych z r. 2005
% ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych

Oczyszczalnia Cewice, lokalizacja Cewice,

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 264, obciążenie [RLM] brak danych
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej i w czasie opadów - 139/145
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 70, CHZT - 72, fosfor og - 30, azot og - 96, zawiesina - 85
 • odbiornik: rzeka Okalica, zlewnia rzeki: Okalica
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 4,015
 • sposób zagospodarowania osadów: do rekultywacji

 

Oczyszczalnia Łebunia, lokalizacja Łebunia

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 38, obciążenie [RLM] brak danych
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]:w czasie pogody bezopadowej i w czasie opadów - 18/20 wg danych 2004 r. 44 m3/doba
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - brak danych, CHZT - brak danych, fosfor og - brak danych , azot og - brak danych, zawiesina - brak danych
 • odbiornik: Rzeka Okalica, Zlewnia rzeki: Okalice
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 9
 • sposób zagospodarowania osadów: do rekultywacji, składowanie

 

Oczyszczalnia Oskowo, lokalizacja Oskowo

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 21, obciążenie [RLM] - brak danych
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej i w czasie opadów - 20/21
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - brak danych, CHZT - brak danych, fosfor og - brak danych , azot og - brak danych, zawiesina - brak danych
 • odbiornik: rzeka Bukowina, zlewnia rzeki: Bukowina
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 0,365
 • sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja

 

Oczyszczalnia Maszewo, lokalizacja Maszewo

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 245, obciążenie [RLM]- brak danych
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 60/90, w czasie opadów - 80/120
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - brak danych, CHZT - brak danych, fosfor og - brak danych , azot og - brak danych, zawiesina - brak danych
 • odbiornik: rzeka Czarny Potok, zlewnia rzeki: Okalica
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 1,46
 • sposób zagospodarowania osadów: odbiór osadów przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Oskowie

 

Oczyszczalnia Siemirowice, lokalizacja Siemirowice

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 100, obciążenie [RLM] brak danych
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 327, w czasie opadów - 350
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - brak danych, CHZT - brak danych, fosfor og - brak danych , azot og - brak danych, zawiesina - brak danych
 • odbiornik: rzeka Bukowina, zlewnia rzeki: Bukowina
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 9,125
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie


Gmina Wicko -  dane z r.2005
% ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych

Oczyszczalnia ścieków komunalnych Urzędu Gminy Wicko, lokalizacja Wicko oczyszczalnia „BIOCLERE”

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • ilość odbieranych ścieków: w m³/d 14
 • projektowa przepustowość [m³/d] 212; obciążenie [RLM 210
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 34,0/ 75,6, w czasie opadów - 34,0/ 75,6 wg danych z 2004 14 m3/doba
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 66, CHZT - 62, fosfor og - bd, azot og - bd, zawiesina - 81
 • odbiornik: rów melioracyjny, Zlewnia rzeki: Charbrowska Struga
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 1
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni PWK "Łeba" Sp. z o.o. w Łebie

 

Oczyszczalnia ścieków komunalnych Urzędu Gminy Wicko, lokalizacja Sarbsk  oczyszczalnia trzcinowa – hydrofilowa

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
  przepustowość [m3/doba]: 84, obciążenie [RLM] 186
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej i w czasie opadów - 34,0/44,2
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5: 89, CHZT: 87, fosfor og.: brak danych   , azot og.: brak danych, zawiesina: 76
 • odbiornik: rów melioracyjny, zlewnia jeziora: Sarbsko
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 14,6
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów komunalnych w Czarnówku gm. Nowa Wieś Lęborska
   

 

Oczyszczalnia AWRSP Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Handlu i Usług Rejon Mieszkaniowo - Usługowy w Potegowie Charbrowo, lokalizacja Chabrowo 

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 20, obciążenie [RLM] 122
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej i w czasie opadów - 11,5/ 35
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny - (osadnik Imhoffa)
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 37, CHZT - 20, fosfor og - 32, azot og - 63, zawiesina - 24
 • odbiornik: rzeka Charbrowska Struga, zlewnia rzeki: Łeba
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 1,825
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni PWK "Łeba" Sp. z o.o. w Łebie

 

Oczyszczalnia AWRSP Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Handlu i Usług Rejon Mieszkaniowo - Usługowy w Potęgowie Zdrzewno, lokalizacja Drzewno

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 10, obciążenie [RLM] 40
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej i w czasie opadów - 2/4
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny (Osadnik Imhoffa)
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 58, CHZT - 31, fosfor og - 33, azot og - 18, zawiesina - 11
 • odbiornik: rów melioracyjny, zlewnia rzeki: Łeba
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 1,095 
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni PWK "Łeba" Sp. z o.o. w Łebie

   Oczyszczalnia,  lokalizacja: Wicko, gmina: Wicko

  • użytkownik : Blok mieszkalny 43A + Ośrodek Zdrowia
  • ilość odbieranych ścieków : m³/d
  • projektowa przepustowość [m³/d] 9 , obciążenie RLM 92
  • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 86; CHZT: 51; fosfor og. brak danych, azot og. brak danych, zawiesina: 87
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  1
  • Sposób zagospodarowania osadów : wywóz na składowisko odpadów w Czarnówku, gm. Nowa Wieś Lęborska
  • Odbiornik oczyszczalni ścieków- rów melioracyjny

   

  Osadnik Imhoffa; lokalizacja: Roszczyce; gmina: Wicko

  • użytkownik: brak danych  
  • ilość odbieranych ścieków .w m³/d
  •  projektowa przepustowość [m³/d] 9  , obciążenie [RLM   88
  • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5:  95;  CHZT: 40;   fosfor og.  brak danych, azot og.  brak danych, zawiesina:  90
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
  • Sposób zagospodarowania osadów : wywóz na składowisko odpadów w Czarnówku, gm. Nowa Wieś Lęborska
  • Odbiornik oczyszczalni ścieków: rów melioracyjny

   

  % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
   

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Stopien zkanalizowania w powiecie 42,8% (28 147 mieszkanców)

 • Miasto Lębork i Miasto Łeba - 95%,
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 24,1%,
 • Gmina Wicko - 20%,
 • Gmina Cewice - 45%
   
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • gmina Lębork – brak danych     
 • gmina Miejska Łeba –  4,11  
 • gmina Cewice – brak danych     
 • gmina Nowa Wieś Lęborska :  3,35,  3,00 ,  4,19 
 • gmina Wicko –  2,96   

 

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Farm Frites Poland S.A.

 • lokalizacja: Fabryka zlokalizowana jest na południowo - wschodnim skraju miasta Lęborka przy obwodnicy Gdańsk - Słupsk. Adres: 84-300 Lębork, ul. Abrahama 13
 • przepustowość [m³/doba]: brak danych Qmax= 1400m³/d

PHU "Remix" Sp. z o.o. w Łebieńcu

 • lokalizacja: Łebieniec, gm. Wicko
 • przepustowość [m3/doba]: 13,20

Gorzelnia w Leśnicach

 • lokalizacja: Leśnice, gm. Nowa Wieś Lęborska
 • przepustowość [m³/doba]: brak danych

Powiat Malborski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Przedsiębiorstwo „Nogat”, Kałdowo – Wieś, gm. Malbork

 • przepustowość: 12 000 [m³/dobę],
 • obciążenie 66 000 [RLM]
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających do oczyszczalni: 4 560 – 11 210 śr 6 079 [m³/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny,biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,32; CHZT - 94,41; fosfor og. – 94,02; azot og. – 84,68; zawiesina – 94,5
 • ilość odbieranych ścieków: 2 192 770 m3/r                       
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]:  6007- 4560-11210 m3/d ; 93,4%
 • Sposób zagospodarowania osadów: osady są higienizowane i stabilizowane wapnem palonym. Po tymczasowym gromadzeniu na składowisku osadu, są wywożone i zagospodarowane przez uprawnioną firmę, wyłonioną w drodze przetargu publicznego.
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: Rzeka Nogat w km 19+900

Oczyszczalnia ścieków w Miłoradzu – użytkownik Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu

 • przepustowość: 559 [m³/dobę],
 • obciążenie 1 800 RLM proj.
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających do oczyszczalni: 153 [m³/dobę],
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 92,0; CHZT - 89; fosfor og. - bd; azot og. - bd; zawiesina - 91
 • ilość odbieranych ścieków: 165,76 m3/d; 2,6%
  ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 11 t s.m./rok
 • Sposób zagospodarowania osadów: osady składowane są na utwardzonym placu, a następnie wywożone i zagospodarowywane przez uprawnioną firmę.
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków Rzeka Duża Święta

Oczyszczalnia ścieków w Starym Polu – użytkownik Gmina Stare Pole

 • przepustowość: 500 [m³/dobę],
 • obciążenie 1 492 – RLM
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających do oczyszczalni: 204 [m³/dobę],   
 • sposoby oczyszczania:mechaniczny, biologiczny,
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 95; CHZT - 92; fosfor og. – 74; azot og. –76,6; zawiesina – 98,9
 • ilość odbieranych ścieków: 207 m3/d ; 3,2%
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 20 t s.m.
 • Sposób zagospodarowania osadów: osady są składowane na trzech poletkach osadowych filtracyjnych, po procesie higienizacji i wysuszeniu są składowane na utwardzonym placu oczyszczalni i okresowo wywożone na gminne składowisko odpadów w Szaleńcu
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: Rów melioracyjny w odległości około 50 m od Kanału Stary Nogat


Oczyszczalnia osiedlowa w Lipince – użytkownik Agencja Nieruchomości Rolnych – Gospodarstwo Nadzoru i Administrowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa w Malborku.

 • przepustowość: 155 [m³/dobę],
 • obciążenie 1 000 [RLM]
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających do oczyszczalni: 51 [m³/dobę],   
 • sposoby oczyszczania:  biologiczny, mechaniczny
 • %redukcji ładunku: BZT5 – bd.; CHZT - bd.; fosfor og. - bd.; azot og. - bd.; zawiesina - bd.
 • ilość odbieranych ścieków: 52 [m³/dobę],                                      
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 18
 • Sposób zagospodarowania osadów : osady są składowane.
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków Staw śródpolny, a następnie Kanał Panieński

 

Powyżej wymieniono jedynie większe oczyszczalnie na terenie powiatu. Oprócz nich w gminie Stare Pole funkcjonuje 1 oczyszczalnia mniejsza oraz w gminie Lichnowy 7 oczyszczalni, z tego 3 należą do Agencji Nieruchomości Rolnych.

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • ogółem powiat malborski – 69,5 – (udział mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych w ogólnej liczbie mieszkańców)
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Przedsiębiorstwo „Nogat” – Kałdowo Wieś – 3,30 zł/m3 
 • Oczyszczalnia ścieków w Starym Polu – 3,25 zł/m3
 • Oczyszczalnia ścieków w Miłoradzu – GZGK – 2,75 zł/m3
 • Oczyszczalnia ścieków w Lipince – 2,50 zł/m3

 

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Powiat Nowodworski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia Ścieków w Nowym Dworze Gdańskim

 • lokalizacja Nowy Dwór Gdański
 • gmina Nowy Dwór Gdański 
 • użytkownik: Spółka z o.o. „Szop” w Nowym Dworze Gdańskim
 • ilość odbieranych ścieków 1 815  w m³/d
 • przepustowość [m³/d] 4 000
 • obciążenie [RLM] 17 031
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,CHZT 94, fosfor og 91, azot og 91, zawiesina 98
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 141
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: rów melioracyjny, Kanał Panieński, Zalew Wiślany 

Oczyszczalnia Ścieków w Stegnie

 • lokalizacja Stegna, gmina Stegna
 • użytkownik: Zakład Komunalny Związku Komunalnego „Mierzeja” w Stegnie
 • ilość odbieranych ścieków [m³/d ] 2 337 (sezon letni), 728 (poza sezonem letnim)
 • przepustowość [m³/d] 6 000
 • obciążenie [RLM]  12 737  
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 89, CHZT 86, fosfor og 83, azot og 75, zawiesina 95
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 219
 • Sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: rów melioracyjny „C”, Zalew Wiślany

 Oczyszczalnia Ścieków w Krynicy Morskiej

 • lokalizacja Krynica Morska
 • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy Morskiej
 • ilość odbieranych ścieków  2 100 (sezon letni), 580 (poza sezonem letnim) w m³/d
 • przepustowość [m³/d] 5 300
 • obciążenie [RLM] 26 500
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 89, fosfor og 91, azot og 86, zawiesina 98
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 350
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: Zalew Wiślany

Oczyszczalnia Ścieków w Piaskach – Krynicy Morskiej

 • lokalizacja Piaski - Krynica Morska
 • użytkownik: Spółka Wodno – Ściekowa w likwidacji w Piaskach – Krynicy Morskiej
 • ilość odbieranych ścieków 100 (sezon letni), 20 (poza sezonem letnim) w m³/d
 • przepustowość [m³/d] 150
 • obciążenie [RLM] 808
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 92, CHZT 88, fosfor og 67, azot og 61, zawiesina 98
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 36,5
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: Zalew Wiślany

Oczyszczalnia Ścieków w Ostaszewie

 • lokalizacja: Ostaszewo
 • użytkownik: Urząd Gminy Ostaszewo
 • ilość odbieranych ścieków 21 w m³/d 
 • przepustowość [m³/d]: 200
 • obciążenie [RLM]: 183
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 94, zawiesina 95
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 5
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków: Kanał Struga Ostaszewska, rzeka Linawa
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański – 50,4
 • Gmina Stegna i Gmina Sztutowo – 76
 • Miasto Krynica Morska – 85
 • Gmina Ostaszewo – 7,5
 • Stopień skanalizowania w powiecie – 60,8%
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański – 2,63 (indywidualni mieszkańcy); 3,55 (dowożone); 4,81 (usługi)
 • Gmina Stegna i Gmina Sztutowo – 4,12 (stali mieszkańcy); 6,13 (dowożone); 5,67 (usługi)
 • Miasto Krynica Morska – 5,40 (indywidualni mieszkańcy); 7,29 (usługi)
 • Gmina Ostaszewo – 1,39 (indywidualni mieszkańcy); 2,78 (usługi)
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • nie występują 

Powiat Pucki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia Swarzewo, lokalizacja Swarzewo

 • użytkownik Spółka Wodno - Ściekowa "Swarzewo"
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 48,19 (sezon letni); 58,78 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 10 000 (sezon letni) / 5 000 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/d] - max 12 000, obciążenie [RLM] - 9 000
 • sposoby oczyszczania chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 94, CHZT 96, fosfor og. 99,9, azot og. 83, zawiesina 98
 • odbiornik: Morze Bałtyckie

GOŚ Dębogórze lokalizacja Dębogórze - wybudowania (pracuje na rzecz Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki)

 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,63 (sezon letni); 1,53 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] ok. 130 (z Gminy Kosakowo)
 • przepustowość [m3/doba] 135 000 , obciążenie [RLM] 484 028
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 95,6 fosfor og 90,3 azot og 75,8 , zawiesina 95,0
 • odbiornik - Zatoka Pucka, rejon Mechelinek

Oczyszczalnia w Jastrzębiej - Górze, lokalizacja: Jastrzębia Góra

 • użytkownik Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z o.o.
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 16,87 (sezon letni); 9,40 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 3 500 (sezon letni) / 800 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/d] 4 500 obciążenie [RLM] 33 712
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 96, fosfor og. 96, azot og. 78, zawiesina 97
 • odbiornik: Rzeka Czarna Woda

 Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Jurata - Jastarnia, ul. Mickiewicza

 • użytkownik Spółka Wodno - Ściekowa "Swarzewo"
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 14,46 (sezon letni); 7,05 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 3 000 (sezon letni) / 600 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/d] 2 905 (sezon letni) / 645 (sezon zimowy)
 • obciążenie [RLM] 30 096 (sezon letni) / 6 911 (sezon zimowy)
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,6, CHZT 97,8, fosfor og. 98,1, azot og. 90,2, zawiesina 96,0
 • odbiornik: Zatoka Gdańska

 Oczyszczalnia ścieków w Białogórze, lokalizacja - Białogóra

 • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 1,83 (sezon letni); 0,75 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 379 (sezon letni) / 64 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/doba] - 350, obciążenie [RLM] - 2 177
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 92,9; CHZT - 90,1; fosfor og. - 83,3; azot og. - 78,7; zawiesina - 93,5
 • odbiornik: Rzeka Struga Białogórska

Oczyszczalnia ścieków w Krokowej, lokalizacja - Parszczyce

 • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 2,73 (sezon letni); 3,44 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 567 (sezon letni) / 293 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/d] - 770, obciążenie [RLM] - 3 021
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 94,6; CHZT - 95,3; fosfor og. - 84,2; azot og. - 76,9; zawiesina - 81,3.
 • odbiornik: Rzeka Karwianka

Oczyszczalnia ścieków Żarnowiec, lokalizacja - Żarnowiec

 • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 3,02 (sezon letni); 2,00 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 627 (sezon letni) / 170 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/doba] - 922, obciążenie [RLM] - 1 868
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 99,6; CHZT - 98,9; fosfor og., azot og. - nie wymagane pozwoleniem wodnoprawnym; zawiesina - 97,9
 • odbiornik: Rzeka Piaśnica

Oczyszczalnia ścieków Strefa Ekonomiczna Żarnowiec, lokalizacja - Żarnowiec

 • użytkownik: Gmina Puck
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,96 (sezon letni); 2,35 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 200
 • przepustowość [m3/doba] - 650, obciążenie [RLM] - 12 233
 • sposoby oczyszczania: % redukcji ładunku: BZT5 - 99,6; CHZT - 98,9; fosfor og., azot og. - nie wymagane pozwoleniem wodnoprawnym; zawiesina - 97,9.
 • odbiornik: Rzeka Piaśnica

 Oczyszczalnia Rekowo Górne, lokalizacja Rekowo Górne

 • użytkownik: Gmina Puck
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,39 (sezon letni); 0,94 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] b.d.
 • przepustowość [m3/doba] brak danych, obciążenie [RLM] brak danych
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.
 • odbiornik: Rzeka Reda

Oczyszczalnia Darżlubie, lokalizacja Darżlubie

 • użytkownik: Gmina Puck
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 1,16 (sezon letni); 2,82 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 240
 • przepustowość [m3/doba] 242, obciążenie [RLM] 1 250
 • sposób oczyszczania biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.
 • odbiornik: Rzeka Płutnica

Oczyszczalnia Celbowo, lokalizacja Celbowo

 • użytkownik: Gmina Puck
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,14 (sezon letni); 0,35 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 30
 • przepustowość [m3/doba] 33,4 , obciążenie [RLM] 444
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.
 • odbiornik: kanał melioracyjny

Oczyszczalnia Hel, lokalizacja Hel

 • użytkownik Zespół Zakładów Obsługi Miasta Sp. z o.o. w Helu, ul. Kuracyjna 3
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 9,64 (sezon letni); 10,58 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 2 000 (sezon letni) / 900 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m3/doba] 1 800 m3, obciążenie [RLM] 13 130
 • sposoby oczyszczania chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 95%, CHZT 95%, zawiesina. 90%, fosfor og. 95%; azot og. 80%
 • odbiornik: Zatoka Gdańska

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

75,1%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • 3,21  
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

1 920

Sposób zagospodarowania osadów
 • składowanie
 • spalanie
 • kompostowanie w pryzmach termicznych
 • higienizacji wapnem
 • wykorzystanie do nawożenia trawników i rekultywacji
Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • brak

Powiat Starogardzki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

brak danych

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Zblewo - 21,5
 • Gmina Czarna Woda - 40
 • Gmina Kaliska - 20
 • Miasto Skórcz - 25
 • Gmina Skórcz - 11
 • Gmina Lubichowo - 50
 • Gmina Smętowo Graniczne - 13,7
 • Gmina Bobowo - 0
 • Gmina Osiek - 0
 • Gmina Osieczna - 0
 • Gmina Starogard - 22
 • Miasto Starogard - 85
 • Gmina Skarszewy - 5
 • Miasto Skarszewy - 80

Stopień skanalizowania w powiecie - ok. 49,9%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Zblewo - 1,56 
 • Czarna Woda (miasto) – 3,40
 • Gmina Kaliska - 1,85  
 • Gmina Skórcz - 2,35
 • Skórcz (miasto) - 2,35 
 • Starogard Gdański (miasto) – 2,94 
 • Gmina Lubichowo – 2,68 
 • Gmina Smętowo Graniczne - 1,87 
 • Gmina Starogard Gdański – 3,36
 • Gmina i Miasto Skarszewy - 2,51

 

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

 • lokalizacja Owidz, ul. Droga Owidzka 12
 • przepustowość 19 300 m3/d , zrzut do rzeki Wierzycy

Zakłady Płyt Pilśniowych "Czarna Woda" S.A. w upadłości

 • lokalizacja Czarna Woda, ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda
 • użytkownik: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (oczyszczalnia rolnicza - obszar łąk na terenie gminy Kaliska
  Czarna Woda)
 • przepustowość 8 350 m3/dobę, zrzut do rzeki Wdy, przyjmuje scieki komunalne z miasta

Powiat Sztumski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia Ścieków w Sztumskim Polu, lokalizacja Sztumskie Pole

 • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 54
 • przepustowość 5 500 [m³/dobę], obciążenie 61 325 [RLM]
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 2 500 [m³/dobę] 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny % redukcji ładunku: BZT5 90, CHZT 85., fosfor og. 90., azot og. 80, zawiesina 95
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rów melioracyjny a następnie do jeziora Parleta połączonym z kanałem Kaniewskim
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 800
 • sposób zagospodarowania osadów: osad jest wywożony na komunalne składowisko odpadów w Nowej Wsi oraz odbierany przez firmę Nasza Energia i kompostowany w Czerninie

   

GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE

Oczyszczalnia Ścieków w Balewie,
zlikwidowana.


Oczyszczalnia Ścieków w Mikołajkach Pomorskich, lokalizacja Mikołajki Pomorskie - Wieś

 • użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 1,4
 • przepustowość 200 [m³/dobę], obciążenie 1 444 [RLM]
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 65 [m³/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny % redukcji ładunku: BZT5 97,8, CHZT 89,8, fosfor og. b.d.., azot og. b.d., zawiesina 96,7
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: Rów Wilczewski
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 21,5
 • sposób zagospodarowania osadów: wykorzystane są do rekultywacji składowiska w Nowej Wsi
   

Oczyszczalnia Ścieków w Cieszymowie

 • użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 0,7
 • przepustowość 100 [m³/dobę], obciążenie 555 [RLM]
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających: 34 [m³/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny % redukcji ładunku: BZT5 b.d, CHZT b.d, fosfor og. b.d.., azot og. b.d., zawiesina b.d
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: Kanał Balewski - TAK
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: ok. 10 
 • sposób zagospodarowania osadów: przewożone do oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich

 

GMINA STARY TARG

Oczyszczalnia Ścieków w Mleczewie

 • użytkownik: Gmina Stary Targ
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 0,5
 • przepustowość 70 [m³/dobę], obciążenie 288 [RLM]
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków: 21,5 [m³/dobę] 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny % redukcji ładunku: BZT5 95, CHZT b.d, fosfor og. b.d.., azot og. b.d., zawiesina 95
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rów melioracyjny a następnie Struga Orlęcia, która po ok. 1 km łączy się z kanałem Juranda
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: ok. 6
 • sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie rolnicze

Oczyszczalnia Ścieków w Zielonkach

 • użytkownik Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Bytowych w Zielonkach "EKOLOG"
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 1
 • przepustowość 200 [m³/dobę], obciążenie 958 [RLM]
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków: 47 [m³/dobę] 
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 92, fosfor og. b.d.., azot og. b.d., zawiesina 97
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Tyna w km 30+990
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 7
 • sposób zagospodarowania osadów: brak danych


GMINA STARY DZIERZGOŃ

Oczyszczalnia Ścieków w Przezmarku

 • użytkownik Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 1,9
 • przepustowość 150 [m³/dobę], obciążenie 894 [RLM]
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków: 90 [m³/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 93,9, fosfor og. b.d.., azot og. b.d., zawiesina 98,5
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Stara Dzierzgonka w km 5+ 850
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: ok. 8,3
 • sposób zagospodarowania osadów: mineralizowany osad odpompowywany jest do lagun osadowych, tam odczekuje i wysusza się. Następnie jest przekompostowywany i podlega dezynfekcji (przesypywanie wapnem chlorowanym lub hydratyzowanym). Po około rocznym składowaniu osad wykorzystywany jest w rekultywacji terenów, w rolnictwie, do nawożenia terenów leśnych itp.

Oczyszczalnia Ścieków w Myślicach

 • użytkownik Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślicach
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 0,3
 • przepustowość  22 [m³/dobę], obciążenie  71 [RLM]
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków:  15 [m³/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 91, fosfor og.61., azot og.91., zawiesina 86
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rów melioracyjny wpadający do rzeki Dzierzgoń
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: brak danych
 • sposób zagospodarowania osadów: osady uwodnione są wywożone wozem ascenizasyjnym na duże oczyszczalnie.

 

GMINA DZIERZGOŃ

Oczyszczalnia Ścieków w Dzierzgoniu, lokalizacja Dzierzgoń - miasto

 • użytkownik Regionalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 38.9
 • przepustowość 2 400 [m³/dobę], obciążenie 10 733 [RLM]
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków: 1 800 [m³/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 95, fosfor og. 77., azot og. 64, zawiesina 97
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Dzierzgoń
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 152
 • sposób zagospodarowania osadów: wywożony na składowisko komunalne w Dzierzgoniu.

Oczyszczalnia Ścieków Jasna, lokalizacja Jasna - Wieś

 • użytkownik Regionalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu
 • % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków w powiecie: 2,2
 • przepustowość 200 [m³/dobę], obciążenie 700 [RLM]
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków: 100 [m³/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny % redukcji ładunku: BZT5 brak danych, CHZT brak danych, fosfor og. brak danych, azot og. brak danych, zawiesina brak danych
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Balewka
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: ok. 5
 • sposób zagospodarowania osadów: osad wywożony jest na oczyszczanie ścieków w Dzierzgoniu, gdzie jest odwadniany i zagęszczany w prasie, a następnie wywożony na składowisko komunalne
   
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina. Sztum - 92
 • gmina Stary Dzierzgoń – 7,75
 • gmina Dzierzgoń – 79,3
 • gmina Mikołajki Pomorskie - 50
 • gmina Stary Targ - brak danych
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • 2,73
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
 • 780
Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Zakład Utylizacji i Przetwarzania Odpadów

 • lokalizzacja: SNP Usznice, 82-416 Gościszewo

Powiat Słupski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

GMINA DAMNICA

 • Ilość odbieranych ścieków  315 w m3 /d  
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gminie: [tsm/rok] 34,6
 • Sposób zagospodarowania osadów w gminie: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie

Oczyszczalnia ścieków Bobrowniki, lokalizacja Bobrowniki

 • użytkownik: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
 • przepustowość 350 [m3/doba], obciążenie 949 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 95, CHZT 93, fosfor og. 88, azot og. 64, zawiesina 99
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków - rów melioracyjny dopływ Łupawy

Oczyszczalnia ścieków Mianowice, lokalizacja Mianowice

 • użytkownik: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
 • przepustowość 50 [m3/doba], obciążenie 86 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 74, CHZT 59, fosfor og. 12, azot og. 15, zawiesina 73
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Charstnica

Oczyszczalnia ścieków Karżniczka lokalizacja Karżniczka

 • użytkownik: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
 • przepustowość 100 [m3/doba], obciążenie 264 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 97, fosfor og. 98, azot og. 78, zawiesina 99
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Charstnica

Oczyszczalnia ścieków Damnica

 • użytkownik: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
 • przepustowość 300 [m3/doba], obciążenie 1 147 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 82, CHZT 75, fosfor og. 38, azot og. 28, zawiesina 83
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Charstnica
   

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA - brak danych za rok 2005

 • Ilość odbieranych ścieków 162 [m3/d] bez Budowa i Niepoględzia
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gminie: [tsm/rok] 55,4
 • Sposób zagospodarowania osadów w gminie: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie

Oczyszczalnia ścieków Dębnica Kaszubska, lokalizacja Dębnica Kaszubska

 • użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej
 • przepustowość 500 [m3/doba], obciążenie 2 225 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • ilość odbieranych ścieków 141 [m3/dobę]
 • % redukcji ładunku: BZT5 87, CHZT 96, fosfor og. 32, azot og. 48, zawiesina 94
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Skotawa

Oczyszczalnia ścieków Borzęcino, lokalizacja Borzęcino

 • użytkownik: Agencje Nieruchomości Rolnych
 • przepustowość 200 [m3/doba], obciążenie 383 [RLM]
 • ilość odbieranych ścieków 11 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 63, CHZT 74, fosfor og. 24, azot og. 27, zawiesina 30
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - Rzeka Graniczna

Oczyszczalnia ścieków Gogolewo, lokalizacja Gogolewo

 • użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej
 • przepustowość 50 [m3/doba], obciążenie 175 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 92, CHZT 82, fosfor og. 60, azot og. 60, zawiesina 84
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - ciek Gogolewski
   

Oczyszczalnia ścieków Budowo, lokalizacja Budowo

 • użytkownik: Agencje Nieruchomości Rolnych
 • przepustowość 60 [m3/doba], obciążenie 414 [RLM]
 • ilość odbieranych ścieków 10 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 91, CHZT 84, fosfor og. 36, azot og. 36, zawiesina 87
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rów melioracyjny dopływ Skotawy
   

Oczyszczalnia ścieków Niepoględzie, lokalizacja Niepoględzie

 • użytkownik: Agencje Nieruchomości Rolnych
 • przepustowość 20 [m3/doba], obciążenie 166 [RLM]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 88, CHZT 90, fosfor og. 26, azot og. 26, zawiesina 92
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - ziemia

 

GMINA GŁÓWCZYCE  - brak danych za rok 2005

 • Ilość odbieranych ścieków 220,24 [m3/d] bez Żoruchowa
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: [tsm/rok] 24,1
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie

Oczyszczalnia ścieków Główczyce, lokalizacja Główczyce

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych w Główczycach
 • przepustowość 257,5 [m3/doba] ,obciążenie [RLM] 933
 • ilość odbieranych ścieków 150,61 [m3/d]
 • % redukcji ładunku: BZT5 95 , CHZT 87 , fosfor og 87 , azot og 20 , zawiesina 95
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Pustynka

Oczyszczalnia ścieków Górzyno, lokalizacja Górzyco

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych w Główczycach
 • przepustowość [m3/doba] 24,0 obciążenie [RLM] 100
 • ilość odbieranych ścieków 13,61[m3/d]
 • % redukcji ładunku: BZT5 70 , CHZT 53 , fosfor og 50 , azot og 36 , zawiesina 99
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Rzechcinka

Oczyszczalnia ścieków Stowięcino, lokalizacja Stowięcino

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych w Główczycach
 • przepustowość [m3/doba] 35,0 obciążenie [RLM] 139
 • ilość odbieranych ścieków 42,45 [m3/d]
 • % redukcji ładunku: BZT5 78 , CHZT 63 , fosfor og 50 , azot og 16 , zawiesina 74
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Łeba

Oczyszczalnia ścieków Pobłocie, lokalizacja Pobłocie

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych w Główczycach
 • przepustowość [m3/doba] 30,0 obciążenie [RLM] 136
 • ilość odbieranych ścieków 13,57 [m3/d]
 • % redukcji ładunku: BZT5 24 , CHZT 33 , fosfor og 36 , azot og 16 , zawiesina 77
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Łeba

Oczyszczalnia ścieków Żoruchowo, lokalizacja Żoruchowo

 • użytkownik: Spółdzielnia Mieszkaniowa Żoruchowo
 • przepustowość [m3/doba] 100,0 obciążenie [RLM] 86
 • % redukcji ładunku: BZT5 95 , CHZT 90 , fosfor og 75 , azot og 10 , zawiesina 76
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Brodniczka

GMINA KĘPICE

 • Ilość odbieranych ścieków 900 [m3/d]
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  64,4
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Obłężu 

Oczyszczalnia ścieków Kępice, lokalizacja Kępice

 • użytkownik: Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach
 • przepustowość [m3/doba] 3 500,0 obciążenie [RLM] 126 000
 • % redukcji ładunku: BZT5 90 , CHZT 91 , fosfor og 68 , azot og 50 , zawiesina 85
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Wieprza

Oczyszczalnia ścieków Biesowice, lokalizacja Biesowice

 • użytkownik: Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach
 • przepustowość [m3/doba] 200,0 obciążenie [RLM] 584
 • % redukcji ładunku: BZT5 92 , CHZT 84 , fosfor og 44 , azot og 54 , zawiesina 84
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Wieprza

GMINA KOBYLNICA

 • Ilość odbieranych ścieków z dwóch oczyczszalni – [64m3/d ]
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gminie [tsm/rok]  ok. 7
 • Sposób zagospodarowania osadów w gminie: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie

Oczyszczalnia ścieków Sycewice, lokalizacja Sycewice

 • użytkownik: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sycewicach
 • przepustowość [m3/doba] 400,0 obciążenie [RLM] 1832
 • ilość odbieranych ścieków – brak danych
 • % redukcji ładunku: BZT5 93 , CHZT 85 , fosfor og 57 , azot og 46 , zawiesina 93
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: ciek Sycewicki

Oczyszczalnia ścieków Kwakowo, lokalizacja Kwakowo

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o
 • przepustowość [m3/doba] 100,0 obciążenie [RLM] 341
 • ilość odbieranych ścieków – 57 [m3/d]
 • % redukcji ładunku: BZT5 79 , CHZT 74 , fosfor og 72 , azot og 60 , zawiesina 95
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Kwacza

Oczyszczalnia ścieków Dobrzęcino, lokalizacja Dobrzęcino

 • użytkownik: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sycewicach
 • przepustowość [m3/doba] 33,0 obciążenie [RLM] 129
 • % redukcji ładunku: BZT5 86 , CHZT 85 , fosfor og 50 , azot og 44 , zawiesina 96
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Ścięgnica

Oczyszczalnia ścieków Zajączkowo, lokalizacja Zajączkowo

 • użytkownik: Zakład Instalacji Sanitarnych, Grzewczych i Gazowych "VIRAX" w Kobylnicy
 • przepustowość [m3/doba] 33,0 obciążenie [RLM] 372
 • ilość odbieranych ścieków – 7 [m3/d]
 • % redukcji ładunku: BZT5 67 , CHZT 68 , fosfor og 59 , azot og 10 , zawiesina 53
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: Struga Zajączkowska

GMINA POTĘGOWO – brak danych za rok 2005

 • Ilość odbieranych ścieków 343,2 [m3/d]
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gminie [tsm/rok] 29,9
 • Sposób zagospodarowania osadów w gminie: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy

Oczyszczalnia ścieków Grapice, lokalizacja Grapice

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 50,0 obciążenie [RLM] 250
 • % redukcji ładunku: BZT5 92 , CHZT 81 , fosfor og 70 , azot og 39 , zawiesina 98
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Darżynka

Oczyszczalnia ścieków Grąbkowo, lokalizacja Grąbkowo

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 33,0 obciążenie [RLM] 94
 • % redukcji ładunku: BZT5 92 , CHZT 91 , fosfor og 60 , azot og 27 , zawiesina 92
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Łupawa

Oczyszczalnia ścieków Karżnica, lokalizacja Karżnica

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 50,0 obciążenie [RLM] 128
 • % redukcji ładunku: BZT5 90 , CHZT 87 , fosfor og 73 , azot og 56 , zawiesina 90
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Rębowa

 Oczyszczalnia ścieków Łupawa, lokalizacja Łupawa

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 130,0 obciążenie [RLM] 498
 • % redukcji ładunku: BZT5 91 , CHZT 91 , fosfor og 75 , azot og 60 , zawiesina 97
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Łupawa

Oczyszczalnia ścieków Malczkowo, lokalizacja Malczkowo

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 60,0 obciążenie [RLM] 232
 • % redukcji ładunku: BZT5 63 , CHZT 53 , fosfor og 36 , azot og 19 , zawiesina 93
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Łupawa

Oczyszczalnia ścieków Nieckowo, lokalizacja Nieckowo

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 72,0 obciążenie [RLM] 60
 • % redukcji ładunku: BZT5 98 , CHZT 87 , fosfor og 28 , azot og 49 , zawiesina 93
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: Struga Czerwieniecka

Oczyszczalnia ścieków Potęgowo - Darżyno, lokalizacja Potęgowo - Darżyno

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 400,0 obciążenie [RLM] 962
 • % redukcji ładunku: BZT5 96 , CHZT 88 , fosfor og 86 , azot og 69 , zawiesina 98
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: Struga Darżyńska

Oczyszczalnia ścieków Rzechcino, lokalizacja Rzechcino

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 72,0 obciążenie [RLM] 151
 • % redukcji ładunku: BZT5 92 , CHZT 91 , fosfor og 77 , azot og 55 , zawiesina 95
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Rzechcianka

Oczyszczalnia ścieków Skórowo, lokalizacja Skórowo

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 53,0 obciążenie [RLM] 101
 • % redukcji ładunku: BZT5 93 , CHZT 95 , fosfor og 82 , azot og 73 , zawiesina 93
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: Struga Czerwieniecka

Oczyszczalnia ścieków Warcimino, lokalizacja Warcimino

 • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • przepustowość [m3/doba] 35,0 obciążenie [RLM] 101
 • % redukcji ładunku: BZT5 98 , CHZT 95 , fosfor og 90 , azot og 86 , zawiesina 97
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Pogorzelica

GMINA SŁUPSK – brak danych za rok 2005

 • Ilość odbieranych ścieków 371,7 [m3/d]
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gminie [tsm/rok] 36,5
 • Sposób zagospodarowania osadów w gminie: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie

Oczyszczalnia ścieków Bruskowo Wielkie, lokalizacja Bruskowo Wielkie

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 200,0 obciążenie [RLM] 942
 • % redukcji ładunku: BZT5 99 , CHZT 97 , fosfor og 74 , azot og 79 , zawiesina 90
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Moszczeniczka

Oczyszczalnia ścieków Bierkowo, lokalizacja Bierkowo

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 50,0 obciążenie [RLM] 300
 • % redukcji ładunku: BZT5 99 , CHZT 95 , fosfor og 66 , azot og 63 , zawiesina 94
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rów melioracyjny - dopływ rzeki Basienicy

Oczyszczalnia ścieków Rędzikowo, lokalizacja Rędzikowo

 • użytkownik: Garnizonowa Administracja Mieszkań w Rędzikowie
 • przepustowość [m3/doba] 1200,0 obciążenie [RLM] 1370
 • % redukcji ładunku: BZT5 95 , CHZT 96 , fosfor og 93 , azot og 93 , zawiesina 97
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Glaźna

Oczyszczalnia ścieków Jezierzyce, lokalizacja Jezierzyce

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 200,0 obciążenie [RLM] 816
 • % redukcji ładunku: BZT5 80 , CHZT 82 , fosfor og 37 , azot og 27 , zawiesina 81
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rów melioracyjny

Oczyszczalnia ścieków Lubuczewo , lokalizacja Lubuczewo

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 50,0 obciążenie [RLM] 292
 • % redukcji ładunku: BZT5 82 , CHZT 85 , fosfor og 40 , azot og 23 , zawiesina 94
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rów melioracyjny - dopływ Cieku Lubuczewskiego

Oczyszczalnia ścieków Wiklino, lokalizacja Wiklino

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 24,0 obciążenie [RLM] 200
 • % redukcji ładunku: BZT5 99 , CHZT 96 , fosfor og 27 , azot og 89 , zawiesina 99
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Brodniczka

Oczyszczalnia ścieków Kukowo , lokalizacja Kukowo

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 24,0 obciążenie [RLM] 158
 • % redukcji ładunku: BZT5 92 , CHZT 88 , fosfor og 54 , azot og 45 , zawiesina 89
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: ziemia

Oczyszczalnia ścieków Rogawica, lokalizacja Rogawica

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 47,5 obciążenie [RLM] 200
 • % redukcji ładunku: BZT5 83 , CHZT 81 , fosfor og 43 , azot og 23 , zawiesina 83
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rów melioracyjny

Oczyszczalnia ścieków Grąsino, lokalizacja Grąsino

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 50,0 obciążenie [RLM] 375
 • % redukcji ładunku: BZT5 72 , CHZT 57 , fosfor og 0 , azot og 0 , zawiesina 71
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Glaźna

Oczyszczalnia ścieków Wieszyno, lokalizacja Wieszyno

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 24,0 obciążenie [RLM] 225
 • % redukcji ładunku: BZT5 93 , CHZT 94 , fosfor og 29 , azot og 20 , zawiesina 93
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rów melioracyjny - dopływ rzeki Glaźnej

Oczyszczalnia ścieków Krępa Słupska, lokalizacja Krępa Słupska

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 100,0 obciążenie [RLM] 342
 • % redukcji ładunku: BZT5 76 , CHZT 85 , fosfor og 6 , azot og 20 , zawiesina 82
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Glaźna

 Oczyszczalnia ścieków Bukówka, lokalizacja Bukówka

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 50,0 obciążenie [RLM] 283
 • % redukcji ładunku: BZT5 98 , CHZT 96 , fosfor og 79 , azot og 80 , zawiesina 89
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rów melioracyjny - dopływ Rzeki Słupi

Oczyszczalnia ścieków Jezierzyce SHR, lokalizacja Jezierzyce SHR

 • użytkownik: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
 • przepustowość [m3/doba] 144,0 obciążenie [RLM] 275
 • % redukcji ładunku: BZT5 90 , CHZT 82 , fosfor og 36 , azot og 27 , zawiesina 84
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Glaźna

GMINA SMOŁDZINO

 • Ilość odbieranych ścieków 76 [m3/d]
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gminie [tsm/rok] ok.7
 • Sposób zagospodarowania osadów w gminie: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie

Oczyszczalnia ścieków Smołdzino, lokalizacja Smołdzino

 • użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie
 • przepustowość [m3/doba] 100,0 obciążenie [RLM] 676
 • % redukcji ładunku: BZT5 92 , CHZT 80 , fosfor og 55 , azot og 56 , zawiesina 88
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Łupawa

GMINA USTKA

 • Ilość odbieranych ścieków śr. 760 [m3/d] w sezonie.
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] ok. 150
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie

 Oczyszczalnia ścieków Rowy, lokalizacja Rowy

 • użytkownik: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa Sp. z o.o.
 • przepustowość [m3/doba] 3500,0 obciążenie [RLM] 11 080
 • % redukcji ładunku: BZT5 96 , CHZT 92 , fosfor og 85 , azot og 73 , zawiesina 89
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • Sposób zagospodarowania osadów  odwodnienie i składowanie na wysypisku w Bierkowie
 • odbiornik: rzeka Łupawa
   

GMINA MIEJSKA USTKA

 • Ilość odbieranych ścieków śr.   6162,1 [m3/d]
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych w gminie[tsm/rok]  442
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie

Oczyszczalnia ścieków Ustka, lokalizacja Ustka

 • użytkownik: Wodociągi Ustka Sp. z o.o. w Ustce
 • przepustowość [m3/doba] 10 000,0 obciążenie [RLM] 38 020
 • % redukcji ładunku: BZT5 98 , CHZT 94 , fosfor og 89 , azot og 87 , zawiesina 87
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik: Rzeka Słupia

Ilość ścieków oczyszczonych w powiecie - ok. 12000 m3/d
Ilość osadów ściekowych wytworzonych w powiecie ok.900 tsm/rok

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Damnica - 57
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 52
 • Gmina Główczyce - 40
 • Gmina Kępice - 53
 • Gmina Kobylnica - 60
 • Gmina Potęgowo - 45,2
 • Gmina Słupsk - 83
 • Gmina Smołdzino - 22
 • Gmina Ustka - 51
 • Gmina Miejska Ustka - 96

Stopien zkanalizowania w powiecie - 62,45%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • gm. Damnica 
  • dla  odb. indyw. bez  wodomierzy - 3,99 
   • z  wodomierzem - 3,32  
  • pozostali odbiorcy - 3,99
 • gm. Kępice
  • odb. indywid   miasto - 2,37
  • odb.indywid. wieś - 2,39
  • z-dy przemysłowe - 2,77
 • gm. Kobylnica - 2,60 
 • gm. Smołdzino - 2,78
 • gm. Potęgowo
  • indywid. – 3,55  
  • pozostali odb. - 4,40 
 • gm. Ustka
  • zakłady - 3,55
  • pozostali odb. - 3,05
 • M. Ustka - 2,54
 • gm. Dębnica Kasz. - brak danych
 • gm. Główczyce - brak danych
 • gm. Słupsk - brak danych

 

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Oczyszczalnia Zakładu Mleczarskiego "LACPOL" Sp. z.o.o.

 • lokalizacja Kobylnica, ul. Profesora Poznańskiego 1
 • przepustowość 1 750 [m3/doba]

Powiat Tczewski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia mechaniczno- biologiczna, lokalizacja Tczew

 • użytkownik: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, okresowo- chemiczny
 • przepustowość (m3/d): 22 018
 • obciążenie [RLM]: 254 000
 • ilość ścieków w [m3 / dobę]: 10 069
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 99,2   ChZT- 93,7 fosfor og.- 94,0  azot og.- 89,1 zawiesina - 96,6
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm / rok]: 9 984
 • sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Wisła

Oczyszczalnia Ścieków Swarożyn, lokalizacja Swarożyn

 • użytkownik: ENERGOAGVA S.C w Tczewie
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • przepustowość [ m3 / d]: 660
 • obciążenie [RLM]: 2 684
 • ilość ścieków w [m3 / dobę]: 244
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 97  ChZT- 94  zawiesina - 94  azot og.- 83  fosfor og. - 71
 • ilość wytwarzanych osadów ściekowych [tsm / rok]: 8,0
 • sposób zagospodarowania osadów: przekazanie do firmy przetwarzającej osady
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Swarożynka

Oczyszczalnia Ścieków Turze, lokalizacja Turze

 • użytkownik: ENERGOAGVA S.C w Tczewie
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • przepustowość [ m3 / d]: 400
 • obciążenie [RLM]: 1 920
 • ilość ścieków w [m3 / dobę]: 159 
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 99  ChZT- 94  zawiesina - 95  azot og.- 71  fosfor og.- 43
 • ilość wytwarzanych osadów ściekowych [tsm / rok]: 5,0
 • sposób zagospodarowania osadów: przekazywanie do firmy przetwarzającej osady
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: ciek Damaszka

Oczyszczalnia Ścieków Szpęgawa, lokalizacja Szpęgawa

 • użytkownik: ENERGOAGVA S.C w Tczewie
 • sposoby oczyszczania: biologiczny
 • przepustowość [ m3 / d]: 55,0
 • obciążenie [RLM]: 550
 • ilość ścieków w [m3 / dobę]: 55    
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 68  ChZT - 71  zawiesina - 66  azot og.- 80  fosfor og.- 55
 • ilość wytwarzanych osadów ściekowych [tsm / rok]: 1,4
 • sposób zagospodarowania osadów: przekazywanie do firmy przetwarzającej osady
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: Rów Młyński

Oczyszczalnia Ścieków Morzeszczyn, lokalizacja Morzeszczyn

 • użytkownik: Urząd Gminy Morzeszczyn
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • przepustowość [ m3 / d]: 300
 • obciążenie [RLM]: 510
 • ilość ścieków w [m3 / dobę]: 179,80
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 86  ChZT- 80  zawiesina - 86  fosfor og.- -   azot og.- -
 • ilość wytwarzanych osadów ściekowych [tsm / rok]: 12
 • sposób zagospodarowania osadów: unieszkodliwianie osadów poprzez ich składowanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Janka

Oczyszczalnia Ścieków Majewo, lokalizacja Majewo

 • użytkownik: Urząd Gminy Morzeszczyn
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • przepustowość [ m3 / d]: 61
 • obciążenie [RLM]: 590
 • ilość ścieków w [m3 / dobę]: 49
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 98  ChZT- 88  zawiesina - 81  fosfor og.--   azot og--
 • ilość wytwarzanych osadów ściekowych [tsm / rok]: 2
 • sposób zagospodarowania osadów: unieszkodliwianie osadów poprzez ich składowanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: Struga Lipiogórska

Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Pelplin ul. Generała Maczka

 • użytkownik: PELKOM Sp. z o.o. w Pelplinie
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny
 • przepustowość [ m3 / d]: 2 287
 • obciążenie [RLM]: 12 577
 • ilość ścieków w [m3 / dobę]:1 126
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 98  ChZT- 96  fosfor og.- 88  azot og.- 97  zawiesina - 95 
 • ilość wytwarzanych osadów ściekowych [tsm / rok]: 350
 • sposób zagospodarowania osadów: unieszkodliwianie osadów poprzez ich składowanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Wierzyca

Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Gniew

 • użytkownik: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gniewie
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny
 • przepustowość [ m3 / d]: 2 000
 • obciążenie [RLM]: 13 300
 • ilość ścieków w [m3 / dobę]: 338
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 99  ChZT- 95  fosfor og.- 68  azot og.- 83  zawiesina - 97
 • ilość wytwarzanych osadów ściekowych [tsm / rok]: 360
 • sposób zagospodarowania osadów: rolnictwo, rekultywacja terenu, składowisko
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Wisła


Oczyszczalnia Ścieków Subkowy, lokalizacja Subkowy

 • użytkownik: PECOL Eugeniusz Bober, Rożental w Pelplinie
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • przepustowość [ m3 / d]: 26,4
 • obciążenie [RLM]: 360
 • ilość ścieków w [m3 / dobę]: 5,2
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 83,7  ChZT - 72,9  zawiesina - 69,5  azot og.- 44,7  fosfor og.- 34,5
 • ilość wytwarzanych osadów ściekowych [tsm / rok]: 7,3
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Drybok

Oczyszczalnia Ścieków Gorzędziej, lokalizacja Gorzędziej

 • użytkownik: PECOL Eugeniusz Bober, Rożental w Pelplinie
 • przepustowość [ m3 / d]: 70
 • obciążenie [RLM]: 465
 • ilość ścieków w [m3 / dobę]: 18,1
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 93  ChZT- 93  zawiesina - 90  azot og.- 70  fosfor og.- 70
 • ilość wytwarzanych osadów ściekowych [tsm / rok]: 25,5
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Wisła

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Tczew - 99
 • Gmina Tczew -  99
 • Gmina Morzeszczyn - 60
 • Gmina i Miasto Pelplin - 60
 • Miasto i Gmina Gniew - 40
 • Gmina Subkowy - 60
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Tczew - 2,67  
 • Gmina Tczew - 2,83  
 • Gmina Morzeszczyn - 2,24  
 • Gmina i Miasto Pelplin - 2,52  
 • Miasto i Gmina Gniew - 2,23   
 • Gmina Subkowy - 2,67 
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • nie występują

Powiat Wejherowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia Ścieków „Dębogórze”

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu  86,47
 • Gminy miejskie: Wejherowo – 4 224 m3/d, Reda – 2408 m3/d i Rumia – 3 024 m3/d – obsługiwane są przez Oczyszczalnię ścieków „Dębogórze” w gm. Kosakowo, powiat pucki.
 • instytucją odpowiedzialna za odbiór ścieków z terenu tych gmin jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, ul. Witomińska 21
 • użytkownik (prowadzący instalację) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni www.pewik.gdynia.pl/index.php

Oczyszczalnia Ścieków w Gniewinie, lokalizacja: Gniewino

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu  4,36
 • przepustowość: 800 m3/d, obciążenie: 6 500 RLM
 • sposoby oczyszczania: biologiczno-mechaniczny z podwyższonym usuwaniem biogenów
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,8 %, CHZT – 97,3 %, fosfor og. – 94,1 %, azot og. – 89,1 %, zawiesina – 90,8 %.
 • instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków : Gminny Zakład Komunalny i Ochrony Środowiska w Gniewinie z/s w Nadolu, 84-250 Gniewino
 • ilość odbieranych ścieków: 487 m³/d - 100 % całkowitej ilości ścieków ujętych sieć kanalizacyjna w gminie
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 91,3
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rz. Bychowska Struga poprzez rów melioracyjny R-15

Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Luzinie, lokalizacja: Luzino, ul. Polna

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu  3,35
 • przepustowość: 650 m3/d, obciążenie: 2 800 RLM
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,6 %, CHZT – 93 %, fosfor og. – 76,2 %, azot og. – 86,5 %, zawiesina – 90,8 %
 • instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino
 • ilość odbieranych ścieków: średnio 374,3 m³/d, 100 % całkowitej ilości ścieków ujętych sieć kanalizacyjna w gminie
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 18,3
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie i rolnicze wykorzystanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rz. Bolszewka

Gmina Oczyszczalnia Ścieków w Bożympolu Wielkim, lokalizacja: Bożepole Wielkie, gm. Łęczyce

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu  1,61
 • przepustowość: 410 m3/d, obciążenie: 2 050 RLM
 • sposoby oczyszczania: biologiczno-mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 95,5 %, CHZT – 88,7 %, fosfor og. – 81,8 %, azot og. – 54,7 %, zawiesina – 92,4 %
 • instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie, 84-218 Łęczyce
 • ilość odbieranych ścieków: 180 m³/d - 100 % całkowitej ilości ścieków ujętych sieć kanalizacyjna w gminie
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 51,1
 • sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie przyrodnicze
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rz. Łeba

Oczyszczalnia Ścieków w Nadolu, lokalizacja: Nadole, gm.Gniewino

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu  1,27
 • przepustowość: 560 m3/d, obciążenie: 1 065 RLM
 • sposoby oczyszczania biologiczno-mechaniczny z podwyższonym usuwaniem biogenów
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,3 %, CHZT – 96,6 %, fosfor og. – 94,4 %, azot og. – 78,9 %, zawiesina – 97,1 %
 • instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Gminny Zakład Komunalny i Ochrony Środowiska w Gniewinie z/s w Nadolu, 84-250 Gniewino
 • ilość odbieranych ścieków : 142 m³/d – j.w. 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 14,6
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: Jezioro Żarnowieckie

Oczyszczalnia Ścieków w Tłuczewie, lokalizacja: Tłuczewo, gm. Linia

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu  1,07
 • przepustowość: 300 m3/d, obciążenie: 510 RLM
 • sposoby oczyszczania: biologiczno-mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 94,1 %, CHZT – 85,5 %, fosfor og. – 66,7 %, azot og. – 66 %, zawiesina – 89,3 %
 • instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia
 • ilość odbieranych ścieków - średnio 120 m³/d , 100 % całkowitej ilości ścieków komunalnych ujętych w systemy kanalizacyjne
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 19,8
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rz. Łeba

Oczyszczalnia Ścieków w Choczewie, lokalizacja: Choczewo, ul. I Osadników

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu  0,98
 • przepustowość: 800 m3/d, obciążenie: 1 000 RLM
 • sposoby oczyszczania: biologiczno-mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 85 %, CHZT – 20,7 %,
 • instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie, ul. Pierwszych Osadników 21, 84-210 Choczewo
 • ilość odbieranych ścieków: średnio 109,6 m³/d, 100 % całkowitej ilości ścieków ujętych sieć kanalizacyjna w gminie
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 26,6
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: Struga Choczewska – rz. Chełst

 Oczyszczalnia Ścieków w Kielnie, lokalizacja: Kielno, gm. Szemud

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu  0,88
 • przepustowość: 220 m3/d, obciążenie: 683 RLM
 • sposoby oczyszczania: biologiczno-mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 91 %, CHZT – 91,4 %, fosfor og. – 89,5 %, azot og. – 74,3 %, zawiesina – 94,8 %
 • instytucje/ firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków: Gmina Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
 • ilość odbieranych ścieków: 98 m³/d - 100 % całkowitej ilości ścieków ujętych sieć kanalizacyjna w gminie
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 32,9
 • sposób zagospodarowania osadów: rolnicze wykorzystanie
 • odbiornik oczyszczalni ścieków: rz. Mulk

 Sumaryczna ilość ścieków odbieranych z powiatu: 11 166,9 m3/d
 

 

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Wejherowo - brak danych
 • Reda - brak danych
 • Rumia - brak danych
 • Gniewino i Strzebielinek - 75 
 • Luzino -  43,4
 • Bożepole Wielkie i Strzebielino - 46,3
 • Nadole i Czymanowo - 100
 • Linia - 92,8 
 • Choczewo - 74
 • Kielno, Warzno i Rębiska - 64,6
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • od 2,53 do 4,09 zł/m3 ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnych przez osoby indywidualne, nie prowadzące działalności gospodarczej  
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

zakładowa biologiczna oczyszczalnia ścieków

 • lokalizacja: teren zakładu Klose - Gościcińska Fabryka Mebli Sp. z o.o., Gościcino, ul. Fabryczna 1
 • przepustowość  -  217,0 [m³/dobę] 

Sopot

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Gdańsk Wschód lokalizacja Gdańsk

 • ilość odbieranych ścieków  3 064,86  tys. m38 397 m3/d
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

100%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • 2,82 
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
 • SAUR Neptun Gdańsk
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Słupsk

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia ścieków lokalizacja Słupsk ul. Sportowa gmina Słupsk

 • użytkownik „Wodciągi Słupsk”
 • przepustowość [m³/d] 40 000  , obciążenie [RLM]  180 000
 • ilość odbieranych ścieków   23 000  
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,2 CHZT 96,7, fosfor og 96,7, azot og 88,4, zawiesina 96,9
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  2438,0
 • Sposób zagospodarowania osadów kompostowanie 1 923  , wysypisko 515 [tsm/rok]
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków rzeka Słupia 
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

98,7%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • 3,21 
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
 • brak
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • brak
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002