Gdańsk

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

 

Nazwa

Długość [km]

Ujście

Potok Strzyża13,3Martwa Wisła
Potok Jasień3,5Potok Strzyża
Potok Królewski2Potok Strzyża
Potok Oliwski9,7Zatoka Gdańska
Potok Rynarzewski3,4Potok Oliwski
Potok Oruński7,5Kanał Raduni
Potok Kozacki1,7Potok Oruński
Potok Kowalski3,4Potok Oruński
Potok Siedlicki6,9Kanał Raduni
Potok Maćkowy3,2Kanał Raduni
Potok Św. Wojciech5,5Kanał Raduni
Potok Borkowski3,3Potok Św. Wojciech

 

 • kanały

 

Nazwa

Długość [km]

Ujście

Kanał Raduni 13,5 (całość), 10,35 (w granicach Gdańska)Motława

 

 •  jeziora powyżej 5 ha

 

Nazwa

Powierzchnia [ha]

Głębokość max

Przepływowe tak/nie

Jezioro Osowskieok. 24brak danychnie
Jezioro Wysockieok. 41brak danychtak

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Oczyszczalnia "Zaspa": Basen Władysława IV
 • Oczyszczalnia "Gdańsk - Wschód": Zatoka Gdańska

   

Monitoring jakości wody

prowadzony przez Gdańsk

nazwa wód:

 • cieki i zbiorniki wodne,
 • morskie wody przybrzeżne,
 • wody w kolektorach deszczowych;

ilość punktów kontroli: 

 • 45; ilość badań/rok – 12 na każdym stanowisku

 

 

Monitoring jakości wody
 • W 2004 r. ocenę klasyfikacji wód przeprowadzono w oparciu o nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.02.2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód (DZ.U. nr 32 z dnia 1 marca 2004 r. poz. 284). W stosunku do lat ubiegłych zmienił się też zakres badań, który dostosowano do rozporządzenia.

rzeki

NAZWA

(punkt pomiaru – ujście)

KLASA WÓD *

(wg wskaźników fizyczno-chemicznych)

UDZIAŁ % WYNIKÓW W KLASACH:

I i II          III           IV           V

Strzyża

V

 85            14            0             1

Motława

V

 67            19            5             9

Martwa Wisła

V

 61            20            2           17

Radunia

III

 93              8            0             0

Czarna Łacha

III

 82            18            0             0

Rozwójka

V

 49            19            8           24

 potoki

NAZWA

(punkt pomiaru – ujście)

KLASA WÓD *

(wg wskaźników fizyczno-chemicznych)

UDZIAŁ WYNIKÓW W KLASACH:

I i II          III           IV         V

Jelitkowski

III

    95             4             0           0

Rynarzewski

III

    96             4             0           0

Siedlicki

IV

    76            21            2           1

Oruński

V

    77            20            2           1

 kanały

NAZWA

(punkt pomiaru – ujście)

KLASA WÓD *

(wg wskaźników fizyczno-chemicznych)

UDZIAŁ % WYNIKÓW W KLASACH:

  I i II          III           IV           V

Kanał Raduni

IV

   92              7            11           0

Opływ Motławy

V

   88             10           1             1

kolektory deszczowe

NAZWA

(punkt pomiaru – ujście)

KLASA WÓD *

(wg wskaźników fizyczno-chemicznych)

UDZIAŁ % WYNIKÓW W KLASACH:

    I i II          III           IV         V

Kołobrzeski

V

    79              13            5          3

z Brzeźna

V

    57               40           2          1

 • * wpływ na ogólną klasyfikację wód miał najbardziej niekorzystniejszy wynik badań otrzymany w rocznym okresie badawczym.
 • Przyczyną przekroczeń granicy III klasy jakości badanych cieków, głównie w zakresie BZT5 i ChZT, było drastyczne zaostrzenie kryteriów klasyfikacji wprowadzonej nowym rozporządzeniem, a nie pogorszenie jakości wód. Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczenia fizyczno-chemicznego wód w 2004 r. były niższe niż w 2003 r.
 • Poziom zanieczyszczenia bakteriologicznego cieków jest dość znacznie zróżnicowany, przy czym 80 % wyników spełniało wymagania stawiane wodom o zadawalającej jakości.  

 

Gdańsk - badania WIOŚ r.2005 

Elektrownie wodne

brak danych

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe
 • typ zagrożenia: wody morskie, wody roztopowe, wody opadowe
 • sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego: wały przeciwpowodziowe
 • retencja rezerwowa- 249 044 m3


Zestawienie istniejących zbiorników retencyjnych(w administracji Gdańskich Melioracji Sp. z o.o.):

 

Lp.

Nazwa obiektu

Powierzchnia zbiornika(ha)

Pojemność retencyjna (czynna) zbiornika (m3)

1.Zbiornik Nr 1 na Potoku Jelitkowskim, km 0+327, ul. Jelitkowska0,763800
2.Zbiornik Nr 2 na Potoku Jelitowskim, km 0+905, ul. Orłowska0,683400
3.Zbiornik Nr 3 na Potoku Jelitkowskim, km 1+366, ul. Chłopska1,115550
4.Zbiornik Nr 4 na Potoku Jelitkowskim, km 2+120, ul. Subisława1,89

9450

5.Zbiornik Nr 5 na Potoku Jelitowskim, km 2+819, ul. Grunwaldzka1,366800
6.Zbiornik Nr 6 na Potoku Jelitkowskim "Opacka", km 3+100, ul. Grunwaldzka 5200,462300
7.Zbiornik Nr 7 na Potoku Jelitkowskim, km 3+360, Park Oliwski0,363600
8.Zbiornik Nr 8 na Potoku Jelitkowski, km 4+010, ul. Spacerowa1,768800
9.Zbiornik Nr 12 na Potoku Jelitkowskim, km 5+375, ul. Bytowska 40,633150
10.Zbiornik Nr 14 na Potoku Jelitkowskim, km 5+945, ul. Bytowska 4a0,723700
11.Zbiornik Owczarnia0,17brak danych
12.Zbiornik na terenie POD "Przy Torze", ul. Hynka0,071562
13.Staw "Wielkopolska", Gdańsk-Łostowice, ul. Wielkopolska1,151740
14.Zbiorniki "Przemyska-Białostocka", Gdańsk-Ujeścisko, ul. Białostocka0,18 i 0,412010
15.Zbiornik "Srebrniki" na Potoku Strzyża (Bystrzec I), km 4+730 ÷5+100, ul. Słowackiego2,5830100
16.Zbiornik "Ogrodowa" na Potoku Strzyża (Bystrzec I), km 5+995, ul. Ogrodowa0,31500
17.Zbiornik "Kiełpinek" na Potoku Strzyża (Bystrzec I), ul. Szczęśliwa2,1717540
18.Zbiornik "Potokowa-Słowackiego", ul. Słowackiego0,36700
19.Zbiornik "Wileńska" na Potoku Królewskim (Bystrzec II), km 2+720 ÷ 2+900, ul. Wileńska1,287070
20.Zbiornik "Powstańców Warszwskich" na Potoku Siedlickim, ul. Powstańców Warszwskich0,33400
21.Zbiornik "Zabornia" na Potoku Siedlickim km 3+647 ÷ 3+800, ul. Kartuska0,429000
22.Zbiornik "Myśliwska" na Potoku Siedlickim, km 4+200 ÷ 4+842, ul. Myśliwska0,647222
23.Staw "Cyganka" Gdańsk-Suchanino, ul. Bethowena i Cygańska Góra0,18brak danych
24.Zbiornik "Zakoniczyn C" Gdańsk-Orunia, ul. Wieżycka i Świętokrzyska0,71100
25.Zbiornik "Nowiec II" na Potoku Strzyża, ul. Kiełpińska0,68400
26.Zbiornik "Małomiejska-Platynowa" Gdańsk-Orunia0,73200
27.Zbiornik "Kolorowy" na Potoku Maćkowy, ul. Niepołomicka0,93200
28.Zbiornik Nr 1 na Potoku Oruńskim780000
29.Zbiornik "Klukowo" na rowie M, Gdańsk-Klukowo1,58000
30.Staw przy ul. Warszawskiej - Łódzkiej, Gdańsk-Ujeścisko0,731600
30.Zbiornik "Barniewice"0,485150
  RAZEM249 044 m3

 

Gdynia

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

 • nazwa: Chylonka
  • długość (km): 3,20
  • ujście: basen portowy
 • nazwa: Cisowska Struga z dopływami Marszewska Struga i Potok Demptowski
  • długość (km): 12,5
  • ujście: dopływ Zagórskiej Strugi, która wpływa do Zatoki Puckiej
 • nazwa: Kacza
  • długość (km): 14,80, dopływy: Potok Źródło Marii, Potok Wiczliński, Potok Przemysłowy
  • ujście: Zatoka Gdańska
 • nazwa Swelina
  • długość (km) 2,60
  • ujście Zatoka Gdańska
 • kanały o długości powyżej 2 km:
  brak
 • jeziora powyżej 5ha:
  brak
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • poza Gdynią
Monitoring jakości wody

Monitoring wód powierzchniowych prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku:

 • nazwa wód: Chylonka ilość punktów kontroli 1 (ujście)
 • nazwa wód: Kacza ilość punktów kontroli 2 (powyżej Dąbrowy i ujście)
 • nazwa wód: Potok Kolibkowski ilość punktów kontroli 1 (ujście)
Monitoring jakości wody
 • Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Chylonka

Gdynia

uj.do basenu portowego / 0,5

2001

5,3

26,1

3,19

0,43

III

non

 

Gdynia

uj.do Zatoki

2004

7,8

33,7

3,23

0,47

V

IV

Kacza

Gdynia

pow. Dąbrowy

2001

2,1

39,9

3,33

0,28

II

III

 

Gdynia

uj.do Zatoki Gd.

2002

2,7

25,4

1,93

0,22

III

III

 

Gdynia

Orłowo,uj.do Zatoki

2004

4,2

31,1

2,27

0,20

V

IV

Cisa

Gdynia

pow.Pustek Cisowskich/12,0

2001

2,1

34,8

1,91

0,13

II

III

Potok Kolibkowski

Gdynia

uj. Do Zatoki Gd.

2001

2,3

32,5

1,66

0,16

III

non

Wody portowe

Gdynia

Basen żeglarski im.Zaruskiego

1999

2,3

41,3

0,59

0,11

II

III

 

 

Basen I przy Nab.Pomorskim

1999

2,2

40,0

0,57

0,09

II

III

 

 

Basen III przy Nab. Szwedzkim

1999

2,4

39,8

0,58

0,08

II

III

 

 

Nab.Francuskie

1999

2,3

41,7

0,61

0,08

III

III

 

 

Basen IV przy Nab. Indyjskim

!999

2,3

41,7

0,61

0,08

III

non

 

 

 Basen V przy Nab.Rumuńskim

1999

2,8

38,5

0,76

0,1

III

non

 

 

Basen VII stocznia

1999

3,1

38,9

0,70

0,09

non

non

 

 

Dworzec Żeglugi Promowej

1999

3,6

41,8

0,71

0,13

non

non

Elektrownie wodne
 • brak
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
 • Gdynia Śródmieście - obejmujące 200m linii brzegowej,
 • Gdynia Redłowo - obejmujące 200m linii brzegowej,
 • Gdynia Orłowo - obejmujące 100m linii brzegowej ,
 • Gdynia Babie Doły - obejmujące 100m linii brzegowej.

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu 7.1[km]

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk 4,18[km]
Zgodnie z komunikatem WSSE 1/12 z 29czerwca 2012r do użytkowania dopuszczono następujące kąpieliska

 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Śródmieście
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Redłowo
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Orłowo
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Babie Doły

www.kapieliskagdynia.pl

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe: tak
 • retencja -rezerwowa [m³]: 67.00 - zbiornik retencyjny Krykulec

Powiat Bytowski

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

[nazwa, długość, ujście]

 • rzeka Białka 5,3 km rz. Studnia
 • rzeka Brda 4,0 km rz. Wisła
 • rzeka Bukowina 3,6 km rz. Łupawa
 • rzeka Bystrzenica 14,3 km rz. Wieprza
 • rzeka Bytowa 22,6 km rz. Słupia
 • rzeka Boruja 11,8 km rz. Bytowa
 • rzeka Chocina 11,9 km rz. Brda
 • rzeka Czarna Woda 8,6 km rz. Wda
 • rzeka Czernica 11,7 km rz. Gwda
 • rzeka Doszenica 6,5 km rz. Wieprza
 • rzeka Gwiazda 3,2 km rz. Prondzona
 • rzeka Jutrzenka 12,6 km rz. Kamienica
 • rzeka Kamienica 27,2 km rz. Słupia
 • rzeka Kątnik 6,8 km rz. Studnia
 • rzeka Konitopska 4,4 km rz. Słupia
 • rzeka Koza 2,5 km rz. Słonecznica
 • rzeka Korzyca 4,4 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Kunica 12,1 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Łupawa 16,5 km Bałtyk
 • rzeka Łupawka 8,2 km rz. Łupawa
 • rzeka Malencinka 7,0 km rz. Studnia
 • rzeka Mała Czarna Woda 0,5 km rz. Czarna Woda
 • rzeka Miłacz 13,4 km rz. Wieprza
 • rzeka Obrowa 4,2 km rz. Łupawa
 • rzeka Osusznica 16,5 km rz. Chocina
 • rzeka Pierska Struga 11,5 km rz. Studnia
 • rzeka Pląsa 5,8 km rz. Studnia
 • rzeka Pokrzywna 25,8 km rz. Wieprza
 • rzeka Poleśnica 7,7 km rz. Kamienica
 • rzeka Pogorzelica 7,3 km rz. Łeba
 • rzeka Prądzona 11,5 km rz. Osusznica
 • rzeka Potok Maleniecki 4,0 km rz. Skatowa
 • rzeka Potok Brodek 11,9 km rz. Słupia
 • rzeka Rybiec 15,2 km rz. Pokrzywna
 • Struga Gostkowo 6,4 km rz. Bytowa
 • Struga Rosocha 3,8 km rz. Osusznica
 • Struga "C" Rosocha 1,1 km rz. Struga Rosocha
 • Struga Prądzona 3,4 km rz. Prądzona
 • Struga Zapceń 6,1 km rz. Słonecznica
 • Struga Niezabyszewska 3,8 km rz. Boruja
 • Struga Osieki 2,6 km rz. Bytowa
 • Struga "A" Karpno 3,2 km rz. Zbrzyca
 • Struga "C" Mielno 3,8 km rz. Zbrzyca
 • Struga "A" Zapceń 0,9 km Struga Zapceń
 • Struga Kramarzyńska 11,6 km rz. Wieprza
 • Struga Żerdziecka 2,5 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Skatowa 7,5 km rz. Słupia
 • rzeka Słupia 46,9 km Bałtyk
 • rzeka Słupianka 7,1 km rz. Łupawa
 • rzeka Stropna 6,3 km rz. Słupia
 • rzeka Struga 7,4 km rz. Słupia
 • Struga Bożanka 4,9 km rz. Wieprza
 • Struga Miszewska 6,0 km rz. Bystrzenica
 • rzeka Struchowska Struga 9,9 km rz. Obrowa
 • rzeka Studnia 24,8 km rz. Wieprza
 • rzeka Ślizie 11,3 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Wieprza 28,7 km Bałtyk
 • rzeka Zbrzyca 4,0 km rz. Brda
 • rzeka Żołenka 1,2 km rz. Wda 

kanały o długości powyżej 2 km:

 • Doprowadzalnik Karwno 2,7 km rz. Łupawa
 • Kanał Grzmiąca 5,1 km rz. Bytowa
 • Rurociąg "A" Miastko 0,1 km rz. Studnia

jeziora powyżej 5ha:

Gmina Borzytuchom ( 10 )                                                                                          

 • Chotkowskie     pow. (ha) 58,0    głęb. max 10,3 przepływowe – tak, , badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/94.
 • Osiecko   pow. (ha) 30,0  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Duże    pow. (ha) 48,7   głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Moczydło   pow. (ha) 9,0   głęb. max 4,5  przepływowe – nie
 • Krosnowskie   pow. (ha) 10,6  głęb. max 9,5 przepływowe – nie
 • Herta ( Ogrodowe ) pow. (ha) 5,6  głęb. max b.d  przepływowe – nie
 • Cicha Woda - zalew pow. (ha) 44,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wochowo   pow. (ha) 5,4   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Stradno    pow. (ha) 5,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Graniczne   pow. (ha) 5,9   głęb. max b.d przepływowe – tak

Gmina Bytów ( 19 )

 • Jeleń    pow. (ha) 88,9   głęb. max 33,2  przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/93
 • Boruja Duża   pow. (ha) 65,1  głęb. max 9,0 przepływowe – tak, , badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/92
 • Mądrzechowskie  pow. (ha) 52,4   głęb. max 4,8 przepływowe – tak
 • Niezabyszewskie  pow. (ha) 48,4   głęb. max 5,3 przepływowe – tak
 • Głęboczko   pow. (ha) 22,0  głęb. max 29,6 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/98
 • Ząbinowickie   pow. (ha) 16,7  głęb. max 10,0 przepływowe – nie
 • Gubisz    pow. (ha) 14,3  głęb. max 17,6 przepływowe – nie
 • Wiejskie   pow. (ha) 12,9   głęb. max 25,2 przepływowe – nie
 • Lubienieckie   pow. (ha) 11,7  głęb. max 8,2 przepływowe – nie
 • Stary Staw   pow. (ha) 11,0   głęb. max 10,0 przepływowe – tak
 • Rzepnica   pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Pyszne    pow. (ha) 10,0   głęb. max b.d, przepływowe – nie
 • Długie    pow. (ha) 8,0  głęb. max b.d, przepływowe – nie
 • Rekowskie   pow. (ha) 7,8  głęb. max 11,0 przepływowe – nie
 • Boruja Mała   pow. (ha) 7,6  głęb. max 10,5 przepływowe – nie
 • Płoczyca   pow. (ha) 7,1  głęb. max 11,0 przepływowe – nie
 • Udorpie   pow. (ha) 6,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak, 
 • Dąbie Duże i Małe  pow. (ha) 16.7   głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Czernik (Płotowo)  pow. (ha) 6,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Pinionko pow.(ha)22,8   głęb. max 10,7 przepływowe, badania WIOŚ II/05

Gmina Czarna Dąbrówka ( 26 )

 • Jasień Południowy  pow. (ha) 336,7  głęb. max 22,6 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,II/99,02, 
 • Jasień Północny  pow. (ha) 240,5  głęb. max 32,2  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,II/99,02
 • Karwno Duże   pow. (ha) 33,6  głęb. max 18,2 przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/96
 • Obrowo Duże   pow. (ha) 37,4   głęb. max 10,2 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/96
 • Kozie    pow. (ha) 103,0  głęb. max 16,9 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/95
 • Skotawsko Wielkie   pow. (ha) 80,0   głęb. max 8,7 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/98
 • Skotawsko Małe  pow. (ha) 33,0   głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Mikorowo   pow. (ha) 42,6   głęb. max 5,3 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/95
 • Kopieniec Średni  pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Kopieniec Duży  pow. (ha) 11,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Unichowo  pow. (ha) 19,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Piasno    pow. (ha) 6,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Sitno Duże   pow. (ha) 40,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Karwieńskie Małe pow. (ha) 7,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Stawisz ( Nożynko )  pow. (ha) 6,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Trzebiesz   pow. (ha) 33,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Odnoga   pow. (ha) 14,8   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Małe ( Rokity )  pow. (ha) 9,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 15,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lipieniec  pow. (ha) 10,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Pomyskie   pow. (ha) 9,8  głęb. max 6,0  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/92
 • Obrowo Małe   pow. (ha) 10,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czarne   pow. (ha) 18,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Rokitno   pow. (ha) 6,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak

Gmina Kołczygłowy ( 1 )

 • Graniczne   pow. (ha) 30,7   głęb. max 10,0  przepływowe – tak

Gmina Lipnica ( 29 )

 • Prondzona   pow. (ha) 16,9  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Gwiazdy Duże   pow. (ha) 210,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/01
 • Piaszno Duże   pow. (ha) 68,8  głęb. max 24,3 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/98
 • Piaszno Małe   pow. (ha) 10,2   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Staw Młyński  pow. (ha) 5,4  głęb. max b.d. przepływowe – nie
 • Borzyszkowy    pow. (ha) 104,4  głęb. max 31,0 przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/00
 • Kamieniczno   pow. (ha) 102,6  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Gwieździniec   pow. (ha) 50,8   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Mielonek   pow. (ha) 13,3  głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Luboszka   pow. (ha) 9,3  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Bez nazwy   pow. (ha) 5,8  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Głęboczek   pow. (ha) 9,18  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Trzcinne   pow. (ha) 8,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 25,5  głęb. max 8,7 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/99
 • Kielskie   pow. (ha) 139,6  głęb. max 23,3 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,II/90,03
 • Czarne    pow. (ha) 9,2  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Lipionek   pow. (ha) 5,1  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Brzezinek Duży  pow. (ha) 26,0  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Gliszczonek   pow. (ha) 11,6  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Kuchennik  pow. (ha) 5,7  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kiedrowickie   pow. (ha) 104,85 głęb. max 7,1 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,?/94,04 
 • Księże    pow. (ha) 77,54  głęb. max 4,6 przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III,II/90,03
 • Osowo Duże   pow. (ha) 17,6  głęb. max b.d przepływowe – nie, 
 • Trzebielskie   pow. (ha) 76,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Łąkie    pow. (ha) 156,4  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Młyńskie   pow. (ha) 8,9  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Długie   pow. (ha) 40,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Parszczenica   pow. (ha) 80,5  głęb. max 3,7 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III,III/90,91,03
 • Wiejskie   pow.(ha)166  głęb. max 3,7 b.d   badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/89,03 

Gmina Miastko ( 37 )

 • Bobęcińskie Wielkie pow. (ha) 521,6  głęb. max 48,0  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I,?/97,04
 • Bobęcińskie Małe  pow. (ha) 33,1  głęb. max 5,0 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I,?/97,04
 • Smołowe   pow. (ha) 35,5   głęb. max 12,2  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/97
 • Orle   pow. (ha) 11,2  głęb. max 10,8 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/01
 • Kamień Duży  pow. (ha) 49,4   głęb. max 15,2 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/96
 • Dolskie   pow. (ha) 34,8  głęb. max 30,0  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/03
 • Piasek    pow. (ha) 42,0  głęb. max 30,1 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/02
 • Okunino   pow. (ha) 8,6   głęb. max b.d. przepływowe – tak, 
 • Byczyńskie  pow. (ha) 16,7  głęb. max 7,5 przepływowe – tak
 • Kościelne   pow. (ha) 72,5   głęb. max 17,8 przepływowe – tak
 • Wołczyca  pow. (ha) 36,5  głęb. max 8,0  przepływowe – tak
 • Skąpe    pow. (ha) 64,1  głęb. max 26,4 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/92 
 • Świeszyńskie  W. pow. (ha) 31,6   głęb. max 14,6  przepływowe – tak
 • Studzieniczno  pow. (ha) 64,2  głęb. max 19,9 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/94
 • Pietrzykowskie(Głębokie)pow. (ha) 139,5 głęb. max 21,9 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/99
 • Słosineckie Wielkie pow. (ha) 41,5  głęb. max 8,1  przepływowe – tak
 • Słosineckie Małe pow. (ha) 28,8  głęb. max 5,0 przepływowe – tak, 
 • Lednik    pow. (ha) 7,4   głęb. max 12,0  przepływowe – tak
 • Bluj ( Głodowo )  pow. (ha) 43,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Pajerskie   pow. (ha) 20,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Białe ( Białynia )  pow. (ha) 8,2   głęb. max b.d przepływowe – tak, 
 • Siodło ( Kuźnia )  pow. (ha) 14,2  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Wałdowskie Małe  pow. (ha) 6,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wałdowskie Duże pow. (ha) 12,1   głęb. max b.d przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
 • Lipczyńskie ( Olchy ) pow. (ha) 14,9   głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
 • Kwiśnieńskie Małe pow. (ha) 7,3   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kwiśnieńskie Duże  pow. (ha) 12,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kamnickie (Kamień) pow. (ha) 18,1   głęb. max b.d przepływowe – tak, 
 • Średnie (Wołcza M)  pow. (ha) 14,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Tursko   pow. (ha) 6,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czarnka   pow. (ha) 12,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czarne (Czarnka) pow. (ha) 8,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kołoleż (Głodowo M)pow. (ha) 9,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lipkowo ( Płaskie ) pow. (ha) 11,4   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wołcza Mała   pow. (ha) 5,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Trzcińskie Duże pow. (ha) 29,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Zielonka    pow. (ha) 14,3   głęb. max b.d przepływowe – tak

Gmina Parchowo ( 10 )

 • bez nazwy (Nowa Wieś)pow. (ha) 7,32  głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Gogolinko   pow. (ha) 8,65   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Stropno   pow. (ha) 44,68  głęb. max b.d.  przepływowe – tak
 • Żukowskie   pow. (ha) 140,3  głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/93
 • Księże    pow. (ha) 8,21   głęb. max b.d.  przepływowe – nie
 • Nakla   pow. (ha) 29,52  głęb. max b.d. przepływowe – nie, 
 • Sumino   pow. (ha) 105,9  głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Chośnica  pow. (ha) 5,04  głęb. max b.d  przepływowe – nie
 • bez nazwy  pow. (ha) 6,62  głęb. max b.d przepływowe – nie
 • bez nazwy   pow. (ha) 18,61  głęb. max b.d.  przepływowe – nie, 

Gmina Studzienice ( 23 )

 • Studzieniczno-Kłączno-Ryńskie pow. (ha) 215,5, głęb. max 23 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.     II/99 
 • Somińskie   pow. (ha) 433,1,  głęb. max 14,0 przepływowe – tak
 • Cechyńskie Małe  pow. (ha) 48,4  głęb. max 19,7  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/92
 • Cechyńskie Wielkie  pow. (ha) 45,6   głęb. max 13,3 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/93
 • Glinowskie   pow. (ha) 34,0   głęb. max 15,5 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/94
 • Lubaszki   pow. (ha) 8,1  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Dyk    pow. (ha) 5,9   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Gromadzkie  pow. (ha) 11,0   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Jabłończ   pow. (ha) 8,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Dzierzażnik   pow. (ha) 6,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Mile ( Księże )  pow. (ha) 6,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lubaszki Wielkie  pow. (ha) 8,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Lubieniec Duży  pow. (ha) 5,3   głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Wiejskie (Prondzonka) pow. (ha) 5,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Długie ( Osława )  pow. (ha) 11,7  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Łąkie    pow. (ha) 25,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Helenowo  pow. (ha) 9,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Krążno    pow. (ha) 15,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Okunie ( Okolno )  pow. (ha) 13,7   głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
 • Czarna Dąbrowa pow. (ha) 40.0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czeruch   pow. (ha) 11,1  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Wiejskie (Czarna D)  pow. (ha) 5,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Laska     pow. (ha) 61,5   głęb. max b.d przepływowe – tak, 

Gmina Trzebielino ( 6 )

 • Trzebielińskie   pow. (ha) 30,8   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Miłaczewo   pow. (ha) 16,5   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Bakowo ( Leśnik )  pow. (ha) 8,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Darnowskie  pow. (ha) 8,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Święto ( Święte )  pow. (ha) 8,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wałdowskie Duże pow. (ha) 12,1   głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90

GminaTuchomie ( 11 )

 • Kamieniczno   pow. (ha) 29,5  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Piaszno   pow. (ha) 24,1  głęb. max b.d,  przepływowe – nie, 
 • Trzebiatkowskie D.  pow. (ha) 14,2  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Trzebiatkowskie M.  pow. (ha) 11,1  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d,   przepływowe – nie
 • Białe    pow. (ha) 9,52  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Przytarnia   pow. (ha) 7,78  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Krumer ( Krzywe ) pow. (ha) 7,21  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Gwodny   pow. (ha) 6,10  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Spore    pow. (ha) 5,78  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Bagno    pow. (ha) 5,60  głęb. max b.d,  przepływowe – nie

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • patrz: rozdział Ścieki - Odbiornik oczyszczalni ścieków
Monitoring jakości wody
 • Monitoring jakości wód jest prowadzony przez WIOŚ . W tabeli wyżej podano informację o ostatnich badaniach jezior wraz z oceną jakości wód.
Monitoring jakości wody
Elektrownie wodne

(zobacz: elektrownie wodne)

Energetyka Wodna Edward Marcinkowski
 • miejscowość Kozin
 • nazwa rzeki Łupawa
 • moc 30 kW
Energetyka Wodna Edward Marcinkowski
 • miejscowość Kozin
 • nazwa rzeki Bukowina
 • moc 56,8 kW
Energetyka Wodna Jerzy Żelazny
 • miejscowość Podkomorzyce
 • nazwa rzeki Łupawa
 • moc 45 kW
Elektrownia Wodna Bujno
 • miejscowość Trzebielino
 • nazwa rzeki Pokrzywna
 • moc 20 kW
Elektrownia wodna "Struga"
 • miejscowość Soszyce
 • nazwa rzeki Słupia
 • moc 250 kW
Elektrownia wodna "Gałęźnia"
 • miejscowość Gałęźnia M
 • nazwa rzeki Słupia
 • moc 3 500 kW
Elektrownia wodna "Hydrowat"
 • miejscowość Barnowiec
 • nazwa rzeki Kamienica
 • moc 90 kW
Elektrownia wodna "Borowy Młyn"
 • miejscowość Borowy Młyn
 • nazwa rzeki Gwiazda
 • moc b.d.
Elektrownia wodna "Kawczyn I"
 • miejscowość Kawcze
 • nazwa rzeki Studnica
 • moc 35 kW
Elektrownia wodna "Kawczyn II"
 • miejscowość Kawcze
 • nazwa rzeki Studnica
 • moc 65 kW
Elektrownia wodna "Żurawi Młyn"
 • miejscowość Ciemno
 • nazwa rzeki Kamienica
 • moc b.d.
   

 

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • nie występuje

Powiat Chojnicki

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu

 • rzeka Brda , długość 217 km , ujście do rzeki Wisły ,
 • rzeka Wda , długość 168 km , ujście do rzeki Wisły ,
 • rzeka Chocina , ujście do j. Karsińskiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Czerska Struga , ujście do rzeki Brdy ,
 • Raciążska Struga , ujście do rzeki Brdy ,
 • rzeka Niechwaszcz , ujście do rzeki Wdy ,
 • rzeka Zbrzyca , ujście do jeziora Witoczno w zlewni rzeki Brdy ,
 • rzeka Kłonecznica , ujście do rzeki Zbrzycy ,
 • rzeka Mlusina , ujście do rzeki Zbrzycy ,
 • rzeka Parzenica , ujście do rzeki Niechwaszcz ,
 • Struga Siedmiu Jezior , ujście do jeziora Charzykowskiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Kulawa , ujście do rzeki Zbrzycy ,
 • Orla Struga , ujście do jeziora Łąckiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Struga Czerwonka , ujście do jeziora Charzykowskiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Klaskawska Struga , ujście do Czerskiej Strugi ,
 • Rów Czernicki , ujście do jeziora Dybrz w zlewni rzeki Brdy

kanały o długości powyżej 2 km

 • nazwa: Wielki Kanał Brdy , ujście- rozlewa się na łąkach ,
 • Kanał Wdy - rozlewa się na łąkach

jeziora powyżej 5 ha: nazwa, powierzchnia, głębokość, przepływowe (tak/nie), kl.cz., rok badań

 • Skąpe - 158,06 ha - 20,1 m - kl. czystości II, 95
 • Kły - 18,3 ha - 7,8 m - kl. czystości - brak danych
 • Młosina Mała - 15,6 ha - kl. czystości - brak danych
 • Kały - 6,58 ha - 1,1 m - kl. czystości - brak danych
 • Brzeżno - 35,53 ha - 9,7 m - kl. czystości - brak danych
 • Młosino Duże - 42,67 ha - 22,4 m - brak danych
 • Lesno Górne - 53,41 ha - brak danych - brak danych
 • Gacno Małe - 17,44 ha - 5,5 m - brak danych
 • Ostrowie - Józefowo - 272,27 ha - 43,0 m - klasa czystości I
 • Gacno Wielkie - 13,42 ha - brak danych - brak danych
 • Płęsno - 46,04 ha - 11,0 m – II, 91
 • Nierybno - 10,36 ha - 7,5 m - brak danych
 • Krzywce Wielkie - 28,36 ha - 15,0 m - brak danych
 • Krzywce Małe - 13,35 ha - brak danych - brak danych
 • Zielone - 25,17 ha - brak danych - brak danych
 • Jeleń - 48,12 ha - 10,7 m - klasa czystości I,93
 • Dybrzk - 235,87 ha - 19,0 m - kl. czystości II,II/93,03
 • Kosobudno - 56,07 ha - brak danych - kl. czystości II,II/93,03
 • Łąckie - 155,5 ha -19,0 m - kl. czystości II,II/93,03
 • Płęsno - 92,85 ha - 37,0 m - kl. czystości II,91
 • Gardliczno Duże - 33,36 ha - brak danych - kl. czystości I,96
 • Gardliczno Małe - 13,29 ha - 26,5 m - brak danych
 • Witoczno - 99,28 ha - brak danych - kl. czystości II,II/93,03
 • Nowionek - 10,60 ha - brak danych - brak danych
 • Czarne - 9,19 ha - brak danych - brak danych
 • Zmarłe - 30,92 ha - 19,4 m - kl. czystości II,91
 • Laska - 61,54 ha - 4,6 m - kl. czystości II,II/91,03
 • Śluza - 51,18 ha - 6,1 m – II,II/91,03
 • Skrzynki Małe -30,76 ha - 8,3 m - brak danych
 • Wieckie - 42,28 ha - 7,9 m - brak danych
 • Łowne Duże - 16,58 ha - brak danych - brak danych
 • Charzykowskie - 1381,09 ha - 30 m - kl. czystości  płd III,II,płn II,II/95,03
 • Skszynka / Mielnica - 30,07 ha - brak danych - kl. czystości II
 • Karsińskie /Długie - 701,67 ha - 27,1 m - kl. czystości cz.wsch III,II,cz. zach.II,II/92,03
 • Głuche Duże - 39,92 ha - 17,2 m - kl. czystości II,98 , Gmina Chojnice,
 • Głuche Małe - 9,74 ha - 12,9 m - kl. czystości II,98 Gmina Chojnice,
 • Wegner - 10,90 ha - brak danych - brak danych
 • Niedzwiedzie - 30,33 ha - 8,3 m - brak danych
 • Trzemeszno - 189,63 ha - 4,8III,II/94,03
 • Czarnogłowie - 15,84 ha - brak danych - brak danych
 • Mętno - 15,44 - brak danych - brak danych
 • Głuche Małe - 17,28 ha - brak danych - kl. czystości II/95, Gmina Brusy
 • Głuche Duże - 45,91 ha - 29,8 - kl. czystości II/95, Gmina Brusy
 • Parzyn - 51,23 ha - 2,0 m - kl. czystości II,97
 • Kruszyńskie - 476,03 ha - 7,0 m – II/2000
 • Somińskie - 364,35 ha - 14,0 m – III/2000
 • Leśno Dolne - 43,35 ha - 8,3 m - brak danych
 • Lichnowskie - 12,04 ha - brak danych - brak danych
 • Ostrowite – 280,7 ha – 43,0 m – I/96
 • Śpierewnik - 141,56 ha - 14,0 m - kl. czystości III /90,04
 • Suszek - 11,91 ha - brak danych - brak danych
 • Wysockie - 23,36 ha - brak danych - brak danych
 • Świdno - 20,83 ha - brak danych - brak danych
 • Ostrowite - 41,14 ha - 8,4 m - brak danych
 • Świdno - 20,83 ha - brak danych - brak danych
 • Milachowo - 63,55 ha - brak danych - kl. czystości III, 97
 • Warszyn - 36,42 ha - 4,7 m - brak danych
 • Główka - 9,33 ha - brak danych - brak danych 
   
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Jarcewska Struga
 • rzeka Brda
 • rzeka Niechwaszcz
 • Czerska Struga
 • Wielki Kanał Brdy
Monitoring jakości wody

nazwa wód - rzeka Brda - ilość punktów kontroli 5 ilość badań/rok

 • rzeka Wda 2
 • Czerska Struga 2
 • Niechwaszcz 4
 • Parzenica 1
 • Zbrzyca 6
 • Kulawa 1
 • Jarcewska Struga 1
 • Kłonecznica 2
 • Struga Siedmiu Jezior 4
 • Struga Czerwonka 1
 • Chocina 3
Monitoring jakości wody
 • Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

 

Brda

Konarzyny

Ciecholewy /166,7

2003

1,8

21,9

1,38

0,15

II

III

 

 

Chojnice

Małe Swornegacie / 158,0

2003

2,1

22,7

1,06

0,12

I

non

 

 

Chojnice

Swornegacie / 152,6

2003

1,6

20,6

0,97

0,11

I

II

 

 

Chojnice

pon.jez.Kosobudno / 136,2

2003

2,0

21,7

0,97

0,12

I

II

 

 

Czersk

Rytel / 123,1

2003

2,2

19,6

1,04

0,12

I

II

 

Zbrzyca

Brusy

Parzyn / 29,4

2003

3,3

21,8

1,05

0,06

I

III

 

 

Chojnice

pon.uj.Młosiny/25,0

2003

3,0

22,8

0,99

0,06

II

III

 

 

Brusy

Laska,wlot do jez. / 12,6

2003

2,6

20,2

0,98

0,10

I

III

 

 

Chojnice

Swornegacie, wlot do jez. Witoczno / 1,0

2003

2,6

20,5

0,95

0,10

II

non

 

Czerwona Struga

Chojnice

Kopernica -uj.do jez.Charzykowskiego /  1,4

2003

2,4

24,6

1,60

0,15

II

II

 

Jarcewska Struga

Chojnice

uj.do jez.Charzykowskiego /  0,5

2003

10,3

46,6

7,94

1,15

III

non

Chocina

Chojnice

Chociński Młyn / 7,0

2003

2,2

22,3

1,57

0,17

II

II

Kulawa

Chojnice

uj.do Zbrzycy / 0,75

2003

1,7

19,7

0,49

0,10

II

II

Kłonecznica

Brusy

pon.miejsc.Laska

2003

2,7

23,0

1,19

0,13

II

II

Niechwaszcz

Brusy

pon.m.Brusy / 35,0

2000

2,4

50,3

1,70

0,32

III

III

 

Czersk

Dębowiec / 11,4

2000

2,2

28,1

1,55

0,21

II

II

 2005

Rzeka

Punkt kontrolny

Km

Wynik średni

Klasa czystości

Rodzaj

 

 

 

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

monitoringu

Brda

Rytel

123.1

1,9

16,4

1,04

0,15

II

III

Reg.

 
Elektrownie wodne

(zobacz: Elektrownie wodne)

 • Lutomski Nowy Młyn miejscowość Lutomski Nowy Młyn nazwa rzeki Czerska Struga , moc 20 kW
 • Młyn Wodny w Młynku , miejscowość Młynek , nazwa rzeki Parzenica , moc 18 kW ,
 • Młyn Wodny w Wojtalu , miejscowość Wojtal , nazwa rzeki Wda,
 • Młyn Wodny w Rolbiku , miejscowość Rolbik , nazwa rzeki Zbrzyca , moc 15 kW ,
 • Młyn Wodny w Czernicy , miejscowość Czernica , nazwa rzeki Rów Czernicki , moc 8 kW ,
 • Młyn Wodny w Zawadzie , miejscowość Zawada , nazwa rzeki Niechwaszcz , moc ca 23 kW ,
 • Młyn Wodny w Kaszubie , miejscowość Kaszuba , nazwa rzeki Zbrzyca , moc ca 24 kW ,
 • Elektrownia Wodna w Mylofie , miejscowość Mylof , nazwa rzeki Brda , moc
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • nie stosuje się

Powiat Człuchowski

Wody powierzchniowe

 • Naturalne cieki wodne w granicach powiatu

NazwaDługość - kmUjście - rzeka

Biała

14,3

Gwda

Bińcze

9

Gwda

Brzęczek

11,5

Gwda

Brda

48

Wisła

Chechło

5,9

Gwda

Chrząstawa

34

Gwda

Cylnica

18

Brda

Czernica

45,1

Gwda

Debrzynka

19,8

Gwda

Gnilec

10,2

Gwda

Klewiatka

5,8

Brda

Lipczynka

17,4

Brda

Łobzonka

3,2

Noteć

Modra

11,1

Brda

Polnica

11,5

Brda

Puczków

5,1

Brda

Ruda

20,1

Brda

Stołunia

9

Noteć

Szczyra

18,2

Gwda

 • kanały o długości powyżej 2 km

LpNazwaDługość

1

k. Cisowo

5,5

2

k. Jaromierski

11,8

3

k. Łękiński

2,8

4

k. Nowa Wieś

6,6

5

k. Wierzchowo

8,4

 
 • jeziora powyżej 5 ha

Nazwa jezioraGminaObrębRodzaj wódPow. (ha)Śr. głęb. (m)-kl. cz./r.badań
Dymno (Koczalskie)KoczałaKoczałaP88,697
GłębokieKoczałaPietrzykowoP8,1810,1
(Pietrzykowskie Duże)   138,910,1 II/99
Ciemno (Pietrzykowskie)KoczałaPietrzykowoP583,3
Pietrzykowo (Piotrowskie)KoczałaPietrzykowoP8,33b.d.
StarzeńskieKoczałaStarznoP336,3
Cietrzewie (Sękacz)KoczałaTrzyniecS19,052,1
ZalaneKoczałaTrzyniecP15,213,1
Przechlewskie (Dźwierzeńskie)KoczałaDźwierznoS225,1
Łękinia (Łęknica)KoczałaŁękiniaP21,453,1
Bardo (Przyłękińskie)KoczałaŁękiniaP12,174,3
SkarbnoKoczałaŁękiniaS6,23b.d.
Resko IKoczałaŁękiniaS5,54b.d.
KruczeKoczałaBielsko Pom.P7,13b.d.
BielskoKoczałaBielsko Pom.P11,73b.d.
RychnowskieCzłuchówm. CzłuchówP167,868713,1
Miejskie DużeCzłuchówm. CzłuchówP38,269310,2
UrzędoweCzłuchówm. CzłuchówP73,89797,6
Miejskie MałeCzłuchówm. CzłuchówP31,84631,5
Wieldządz (Biały Zdrój)CzłuchówBarkowoP55,683,2 III91
JęcznikiCzłuchówJęcznikiP17,454,2
Mąkowy (Wierzchowo)CzłuchówJęcznikiP29,32,3
Tuczno (Marysińskie-Tuczne)CzłuchówKołdowoP35,262,4
KrępskoCzłuchówKrępskP385,275,9 II01
Krępna (Staw Krępina)CzłuchówKrępskP8,97b.d.
Kłodzko Duże (Łodzin Duży)CzłuchówKiełpinP42,720,9
Kiełpińskie (Przechlewskie)CzłuchówKiełpinS17,020,5
Dużych OkoniCzłuchówPolnicaS15,365,5
WęgorzynCzłuchówPolnicaP18,14
Gostudno (Gostyńskie)CzłuchówPolnicaP48,194,3
Kłodzko Małe (Łodzin mały)CzłuchówPolnicaP20,462
WandzińskieCzłuchówPolnicaP13,011,8
PolnickieCzłuchówPolnicaP8,31b.d.
BuszewoCzłuchówSieroczynP8,64b.d.
Gwiazda (Krętek)PrzechlewoPłaszczycaP449,7
PłaskPrzechlewoPłaszczycaP21,993,1
LipczynoPrzechlewoPrzechlewkoP12,142,1 II03
KrasnePrzechlewoPrzechlewkoS29,432,8 I00
WęgorzkoPrzechlewoPrzechlewkoS3,82b.d.
Plasno (Płosno)PrzechlewoPrzechlewkoS24,696,2
Lipczyno WielkiePrzechlewoPrzechlewkoP154,669
Szczytno DużePrzechlewoSzczytnoP615,778
PoddębiePrzechlewoLisewoP152,6
Szczytno Małe (Szycienko)PrzechlewoLisewoP32 3,6 non95
KońskiePrzechlewoLisewoP559
GarbekPrzechlewoGarbekP10,13b.d.
Sosnowe (Czosnowo)PrzechlewoSąpolnoP15,584,9
GlinaPrzechlewoSąpolnoP10,67b.d.
Przechlewskie (Wiejskie)PrzechlewoPrzechlewoP20,074,5
DługiePrzechlewoPrzechlewoP438,8 II03
LinyPrzechlewoDąbrowaP24,634,6
SzarePrzechlewoLisewoP8b.d.
PijawkaPrzechlewoLisewoS5,24b.d.
KiełpińskiePrzechlewoKiełpinS7,57b.d.
PłosnoPrzechlewoPrzechlewoP5,08b.d.
RąbkiPrzechlewoPrzechlewoP7,09b.d.
Kumki IIPrzechlewoPrzechlewkoP5,56b.d.
OrzechowoRzeczenicaOlszanowoP21,247,9
Olszanowo Duże (Olszanowskie)RzeczenicaOlszanowoS68,836,2 II91
Gardzkie (Grodzkie)DebrznoCierznieS16,066,8
DługieDebrznoGrzymisławP26,06b.d
Ostrów Duży (Czarnowo)DebrznoUniechówP23,152,8
Główne (Trudna)DebrznoRozworyP20,321,6
Żuczek (Żukowo)DebrznoDebrznoP50,669,2
Staw Miejski (Debrzno)DebrznoDebrznoP26,36925

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie - Debrzno - rzeka Debrzynka
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacjiw Debrznie - Stare Gronowo - rów melior.
 • Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Człuchowie - Człuchów rz. Chrząstawa
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie - Przechlewo - rz. Lipczynka
 • Auto - Delta Lipczynak, Lipczynek - rz. Lipczynka
 • PPHU ROLPAKO w Pakotulsku -Pakotulsko - rz. Brda
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wyczechach - Wyczechy - rów melior.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krzemieniewie - Krzemieniewo - rów melior.
 • Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne sp. z o.o. w Czarnem - Czarne - rz. Czernica
 • Jednostka Wojskowa w Czarnem - Czarne - rz. Czernica
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale - Koczała - rów melior.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale - Pietrzykowo - rów melior.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy - Rzeczenica - rów melior.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy - Zalesie - rów melior.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy - Pieniężnica- rz. Czernica
Monitoring jakości wody

Nazwa rzeki

Ilość punktów kontrolnych

Ilość badań / rok

Brda

5

brak

Lipczynka

2

brak

Modra

1

brak

Ruda

1

brak

Monitoring jakości wody

 

 • według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
   
 • Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

RzekaGminaPunkt kontr./ost. rok  Wyniki badań  Klasyf. og.
  km rzekibadańBZT5ChZTNogPogSt. sanit 
CzernicaRzecznicaBrzezie / 33,420013,155,93,100,67IIIII
 CzarneCzarne I / 9,220012,128,71,820,14IIIII
 CzarneCzarne II / 6,620012,623,11,820,13IIIII
BiałaRzecznicaMiędzybórz / 3,520012,318,21,150,09IIIII
GnilecCzarneCzarne / 0,220012,117,00,700,12IIII
SzczyraCzarneKrzemieniewo / 7,820011,811,01,500,08IIII
 CzarnePrądy / 0,420011,817,52,200,13IIII
ChrząstowaCzłuchówCzłuchów / 33,620012,337,41,901,37IInon
 CzarneBuszkowo / 3,020012,330,14,400,32IIII

 • jeziora – w tab wyżej podano kl czystości wód oraz rokprzeprowadzenia badań przez WIOŚ

 

Elektrownie wodne
 • nazwa – Buszkowo
 • miejscowość – Cierznie – Buszkowo
 • nazwa rzeki – Chrząstawa
 • moc – 8 kW
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe – miasto Czarne , rzeka Czernica    
 • wody opadowe – miasto Czarne, rzeka Czernica   

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe - brak
 • retencja – rezerwowa - brak

Powiat Gdański

Wody powierzchniowe

 

 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

 

nazwa

długość (km)

ujście

Radunia

Wisła/Wisła Martwa

Kłodawa/Styna/Czerwona Struga

Struga Gęś

Bielawa

Czarna Lacha

Motława

Wietcisa

Wiercisa

Reknica

Rutkownica

5

 

34,8

3,84

21

 

30

66

6,3

9

0,8

rz. Motława

Zat. Gdańska

rz. Motława

rz. Radunia

rz. Motława

rz.Motława

rz. Wisła

Jezioro Przywidzkie

 

rz. Radunia

 

 • kanały o długości powyżej 2 km:

 nazwa

długość (km)

ujście

Raduński

Piaskowy, Śledziowy, Wielki

Wysoki

13,5

46,4

rz. Motława

rz. Martwa Wisła

 

 • jeziora powyżej 5ha:  

nazwa

powierzchnia (ha)

głębokość max

przepływowe

Klonowskie

Głębokie

Przywidzkie Wielkie

Przywidzkie Małe

Ząbrskie

Łąkie

Połęczyńskie

Marszewskie Małe

Goszczyn

Lapińskie

Sobowidzkie

Otomińskie

Bronisława

Małe

11,42

40,25

114

 17

22,20

39,75

 

12,5

 

40,0

12

 

25,66

12,73

3

22

12,2

 

2,3

13,1

 

 

 

15,4

4

T

T

T

 

T

T

T

 

N

T

T

N

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • miasto Pruszcz Gdański  –  Oczyszczalnia Ścieków Wschód
 • gmina Pruszcz Gdański –  rów melioracyjny
 • gmina Przywidz   – Wietcisa
 • gmina Pszczółki  – Bielawa
 • gmina Cedry Wielkie  – Kanał Śledziowy
 • gmina Suchy Dąb  – Kozi Rów
 • gmina Trąbki Wielkie –  rów melioracyjny R-A1
 • gmina Kolbudy  – Oczyszczalnia Ścieków Wschód

 

Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Radunia

Kolbudy

Bielkowo-kanał, pon.zb.w Kolbudach / 28,7

2004

2,3

21,4

1,42

0,12

III

III

 

Pruszcz Gd.

Straszyn-zbiornik, hala sit na uj. wody / 20,6

2004

2,0

18,8

*

*

*

III

 

Pruszcz Gd.

pon.Pruszcza / 8,4

2004

2,6

19,2

1,51

0,12

III

III

Reknica

Kolbudy

uj. do starego koryta Raduni w Bielkowie

2004

2,4

24,6

1,09

0,14

IV

III

Motława

Suchy Dąb

Suchy Dąb / 22,9

2003

2,9

24,7

2,83

0,18

II

non

 

Suchy Dąd

Grabowo / 17,1

2003

2,4

23,6

2,54

0,19

III

III

 

Pruszcz Gd

Wiślina / 10,0

2003

2,6

22,6

2,11

0,16

III

III

Kłodawa

Kolbudy

BuszkowyGrn/25,8

2003

2,5

23,8

1,99

0,32

II

non

 

Trąbki Wlk

pow.Kleszczewa /  1,7

2003

2,2

22,8

1,68

0,18

II

III

 

Trąbki Wlk

pon.Kleszczewa /  12,3

2003

2,4

20,4

1,58

0,17

II

III

 

Pruszcz Gd.

pon.Żukczyna / 9,2

2003

2,4

22,9

2,26

0,19

III

III

 

Pruszcz Gd.

pon.Łęgowa / 6,4

2003

3,0

23,0

2,39

0,22

III

III

 

Suchy Dąb

Grabina Zameczek uj.do Motławy / 0,5

2003

2,2

23,3

2,38

0,21

III

III

Styna

Trąbki Wlk

pon.Sobowidza / 6,6

2003

2,6

22,7

1,20

0,13

I

III

 

Trąbki Wlk

Łaguszewo / 4,3

2003

2,7

23,8

3,28

0,18

II

III

 

Trąbki Wlk

uj.do Kłodawy Trąbki Wlk./ 0,5

2003

2,0

19,5

1,62

0,14

II

II

Czerwona Struga

Trąbki Wlk

uj.do Kłodawy Czerniewo / 0,1

2003

2,2

21,7

1,52

0,17

II

II

 

 • jeziora:

 jeziora – nazwa

klasa wód /r.badań WIOŚ

Przywidzkie Małe

Przywidzkie Wielkie

Głęboczko

Łapińskie

Otomińskie

Ząbrowskkie

Zb. Kolbudy

III/1998

II /1998

II /1991

III 1991

III 1992

II /1991

III

 

2005

 

Rzeka

Punkt kontrolny

Km

Wynik średni

Klasa czystości

Rodzaj

 

 

 

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

monitoringu

Wisła

Kiezmark

926.0

3,2

23,6

2,33

0,16

III

III

R

Radunia

kanał w Bielkowie, poniżej zbiornika Kolbudy

28.7

2,8

18,5

1,37

0,12

III

III

Reg.

Reknica

ujście do starego koryta Raduni

0.5

2,2

17,3

0,98

0,10

IV

III

Reg.


 

Elektrownie wodne
 • Pruszcz - Pruszcz, rz. Radunia, moc 100 kW
 • Juszkowo - Juszkowo, rz. Radunia, moc 232 kW
 • Kuźnice - rz. Radunia, moc 785 kW
 • Prędzieszyn - Prędzieszyn, rz. Radunia, moc 872 kW
 • Straszyn - Straszyn, rz. Radunia, moc 2411 kW
 • Łapino - Łapino, rz. Radunia, moc 2300 kW
 • Bielkowo - Bielkowo, rz. Radunia, moc 7200 kW
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe: gminy - Cedry Wlk., Pruszcz Gd., Pszczółki i Suchy Dąb oraz w mieście Pruszcz Gd.
 • wody opadowe: gminy - Cedry Wlk., Pruszcz Gd., Przywidz, Pszczółki i Suchy Dąb oraz w mieście Pruszcz Gd.

Powiat Kartuski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu

  Nazwa

  Długość [km]

  Ujście

  Mała Supina5,6rz. Radunia
  Strzelniczka16,7rz. Radunia
  Sucha6,7J. Duży Guścierz
  Młynówka0,4J. Mausz
  Łupawka5,4rz. Łupawa
  Bukowina11,7rz. Łupawa
  Dębnica11,4rz. Łeba
  Czarna9,2Struga Klasztorna
  Wiercica4,2rz. Wietcisa
  Owśniczka1,2rz. Pieliska
  Borowa3,8rz. Pieliska
  Borucinka6,3J. Raduńskie
  Słupia17,2M. Bałtyckie
  Wierzyca3,2rz. Wisła
  Radunia68,7rz. Wisła
 • kanały powyżej 2km

  nazwa kanału

  długość (km)

  odbiornik

  "A" Sulmin

  3,5

  rz. Radunia

  Skrzeszewo

  2,1

  Rz. Bukowina

  Mirachowo

  1,2

  Struga Mirachowo

 • jeziora powyżej 5 ha

  nazwa

  powierzchnia (ha)

  głębokość
  (max)

  przepływowe

  Połęczyńskie38,4 tak
  Trzebno32,3 tak
  Rąty23 tak
  Radunia Dolna60035,4tak
  Białe (Chmielno)101,421,6tak
  Kłodno55,06 tak
  Rekowskie161,9 tak
  Długie (Borzestowo)12,17 tak
  Glinne10 nie
  Wielkie (Miechucino)36,31 tak
  Tuchomskie84,53 tak
  Wysokie11,99 nie
  Osowskie23,21 nie
  Łapińskie41,97 tak
  Głębokie (Borkowo)39,82 nie
  Długie (Kczewo)11 nie
  Kczewskie6 tak
  Smołdzińskie7 tak
  Głębokie (Smołdzino)11 tak
  Czarne (Czarna Huta)62 tak
  Przodkowskie12 nie
  Czeczewskie11 nie
  Otalżyńskie16 tak
  Demnica14 nie
  Białe (Czarna Huta)10 tak
  Długie (Łyśniewo)28 nie
  Trzono28 tak
  Świniewo12 nie
  Trzemeszno11 nie
  Kawle5,67 nie
  Junno60 tak
  Białe (Kamienica Młyn.)35 tak
  Czarne (Łyśniewo)8,82 nie
  Nieniko21,98 nie
  Bukowskie14,24 tak
  Malinko5,13 tak
  Ostrowite5,89 nie
  Gowidlińskie214 tak
  Mielonko9,5 tak
  Karczemne41,18 tak
  Klasztorne Małe16,4920tak
  Klasztorne Duże53,59 tak
  Łapalickie55,9123,6tak
  Rekowo-część9,8111,8tak
  Prokowskie8,29 nie
  Białe (Prokowo)54,56 nie
  bez nazwy (Sianowska Huta)6,24 nie
  Łąkie35,46 tak
  Sianowskie-część62,5715,6tak
  Osuszyno16,08 tak
  Potęgowskie48 tak
  Lubygość20,71 tak
  Kocinko7,29 tak
  Wielkie (Mirachowo)8,11 nie
  Bąckie22,02 tak
  Duże Kiełpino16,89 tak
  Małe Kiełpińskie8,24 tak
  Małe Mezowskie41,46 nie
  Okunkowo8,64 nie
  Szczyczno7,06 nie
  Dzierżążno23,87 nie
  Karlikowo32,83 nie
  Sitno62,65 nie
  Brodno Małe177,76 tak
  Brodno Wielkie145,32 tak
  Ostrzyckie-część448,921tak
  Moczydło15,05 tak
  Żakówko5,63 tak
  Warlińskie16,47 tak
  Chojnickie14,99 tak
  Mausz Duży760,5 tak
  Mausz Mały
  Węgorzyno136 tak
  Łukno20,5 tak
  Mściszewickie18 nie
  Kotynia16,57 tak
  Sominko14,8 tak
  Kłodzonko8,26 tak
  Skrzynka10 tak
  Guścień Duży8 tak
  Guścień Mały10.0 tak
  Gostkowo12 nie
  Długie (Zdunowice)35,79 tak
  Długie (Sulęczyno)6 tak
  Stasino19 nie
  Skarżyno8 nie
  Święte8,53,9nie
  Trzebocińskie12 tak
  Stężyczno66,56 tak
  Raduńskie Górne396,2943tak
  Patulskie97,337,8tak
  Dąbrowskie76,1215,2tak
  Sołeckie9,23 nie
  Kamionko17,8212nie
  Glinno8,68 tak
  Łączyńskie23,87 tak
  Niesiołowice20,1 tak
  Kosieńskie8,52 nie
  Kniewo19,58 tak
  Borucińskie12,86 nie
  Pierszczewo35,94 tak
  Żuromino10,19 nie

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Klasztorna Struga - Kartuzy
 • Przodkowo; Radunia - Sławki
 • Kania - Delowo
 • gm. Stężyca; Struga Kożyczkowska - Kożyczkowo
 • gm. Chmielno: Bukowina - Sierakowice
Monitoring jakości wody

Nazwa wód

Ilość punktów kontroli

Radunia w Ostrzycach1
Radunia poniżej Somonina1
Radunia w Borkowie1
Klasztorna Struga, wypływ z jeziora Klasztorne Duże1
Klasztorna Struga bezpośrednio poniżej zrzutu ścieków z oczyszczalni w Kartuzach1
Klasztorna Struga W Kobysewie1
Klasztorna Struga poniżej, poniżej zrzutu w Przodkowie1
Mała Supina w Żukowie, ujście do Raduni1
Radunia powyżej ujścia Strzelanki1
Strzelanka, most przy drodze Banino - Firoga1
Strzelanka, ujście do Raduni w Lniskach1
Radunia w Lniskach, poniżej ujścia Strzelanki1

 

Monitoring jakości wody

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Wda

Lipusz

Lipusz / 176,4

2000

2,4

17,9

1,20

0,08

III

II

 

Karsin

Borsk / 151,0

2000

2,3

12,5

0,96

0,06

II

II

Trzebiocha

Kościerzyna

Korne / 17,0

2000

2,3

15,6

1,20

0,08

III

II

 

 

Loryniec / 4,5

2000

2,3

15,6

1,09

0,06

II

II

Wierzyca

Nowa Karczma

pow.Grabowa

2002

7,5

32,3

3,06

0,94

III

non

 

Kościerzyna

Wlk.Klincz/143,6

2002

2,1

24,1

2,86

0,28

II

III

 

Kościerzyna

pow.jez.Wierzysko / 136,0

2002

1,7

24,0

3,04

0,25

II

III

 

Kościerzyna

Sarnowy/124,3

2002

4,2

25,3

2,40

0,2

II

non

 

Kościerzyna

Nowa Kiszewa / 116,8

2002

3,9

25,0

1,94

0,18

II

non

 

St.Kiszewa

Jaroszewy / 86,9

2002

4,0

25,8

2,00

0,15

III

non

Dopływ spod Lubania

Kościerzyna

uj.do Wierzycy

2002

4,8

34,9

7,28

0,39

III

non

Mała Wierzyca

St. Kiszewa

uj.do Wierzycy

2002

3,5

25,8

1,43

0,12

III

III

 

Badania rzek - rok 2005

 

Rzeka

Punktkontrolny

Km

Wynikśredni

Klasaczystości

Rodzaj

 

 

 

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

monitoringu

Wierzyca

Powyżej Grabowa

152.5

1,7

19,3

1,85

0,18

III

III

Reg.

 

Powyżej Jeziora Wierzysko

134.8

2,6

17,5

Lp

Nazwasubstancji

Okres uśrednianiawyników pomiarowych

Dopuszczalnypoziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalnaczęstość przekraczania

Marginestolerancji

[ mg/m3]

Do31.12.2004

Od01.01.2005

Do31.12.2004

Od01.01.2005

2004

2005/06

Dopuszczalnepoziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Benzen

Rok kalendarzowy

5

-

5

5

2

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

18

60

50

Rok kalendarzowy

40

-

12

10

3

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

24

30

0

24 godziny

150

125

3

0

0

4

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

-

0,1

0

5

Ozon

8 godzin

120

60

25

0

0

6

Pył zawieszony

PM10

24 godziny

50

35

5

0

Rok kalendarzowy

40

-

1,6

0

7

Tlenek węgla

8 godzin

10000

-

2000

0

Dopuszczalnepoziomy substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej

8

Benzen

Rok kalendarzowy

4

 

 

 

9

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

 

 

 

Rok kalendarzowy

35

 

 

 

10

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

 

 

 

24 godziny

125

 

 

 

11

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

 

 

 

12

Tlenek węgla

8 godzin

5000

 

 

 

 

Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę roślin

 

Lp

Nazwasubstancji

Okres uśrednianiawyników pomiarowych

Dopuszczalny poziomsubstancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstośćprzekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

2004

2005/06

Dopuszczalnepoziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

30

-

0

0

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

20

-

0

0

3

Ozon AOT40

Okres wegetacji

24000

-

0

0

Dopuszczalnepoziomy substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

20

 

 

 

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

15

 

 

 

 

Zestawienie wyników pomiarowych r. 2005

 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

automatyczne

Gdynia Pogórze

6,5

122,2

100

 

A

A

A

manualne

Gdynia Redłowo

5,0

75,3

100

 

A

A

A

Gdynia

2,0

14,0

94

 

A

A

 

Gdynia

2,6

15,0

96

 

A

A

 

NO2

automatyczne

Gdynia Pogórze

15,2

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Słupia

Sierakowice

Tuchlino /135.5

2003

2,9

13,6

1,67

0,10

non

II

Radunia

Somonino

Ostrzyce, pon jez. / 75,7

2004

2,3

19,2

0,80

0,08

II

III

 

Somonino

Somonino, pon.oczyszczalni w Stawkach /67,6

2004

2,2

16,0

0,93

0,10

III

III

 

Żukowo

pow. uj Strzelenki / 45,3

2004

2,1

18,9

1,35

0,17

III

III

 

Zukowo

Lniska, pon.uj.Strzelenki

2004

2,4

26,2

1,43

0,14

III

III

Klasztorna Struga

Kartuzy

pon.Jez.Klasztornego Duż./15,3

2004

5,7

35,6

2,09

0,43

III

IV

 

Kartuzy

pon.zrzutu z oczsz.w Kartuzach/14,0

2004

4,2

34,2

4,98

0,36

IV

III

 

Przodkowo

pon.zrzutu z oczsz.w Przodkowie / 9,0

2004

2,7

31,9

2,47

0,25

IV

III

Mała Słupina

Zukowo

Żukowo,uj do Raduni/0,5

2004

2,5

25,7

2,31

0,20

IV

III

Strzelenka

Żukowo

Lniska uj.do Raduni / 0,5

2004

3,5

31,7

2,99

0,23

IV

III

Bukowina

Sierakowice

Pałubice

2001

5,8

43,7

3,69

0,59

non

non

Łeba

Kartuzy

Cieszenie / 108,2

2000

4,6

31,3

1,76

0,07

II

II

Dębnica

Kartuzy

Sianowo / 0,2

2000

2,6

22,5

1,90

0,12

III

II

 

Badania WIOŚ 2005

 

Rzeka

Punkt kontrolny

Km

Wynik średni

Klasa czystości

Rodzaj

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

monitoringu

Łeba

Cieszenie

108,2

3,6

24,9

2,4

0,12

IV

III

operacyjny

Dębnica

Sianowo

0,2

2,7

20,6

1,8

0,08

IV

III

operacyjny

 

jeziora

 

Nazwa

Klasa wód

Rok badań

Klasztorne Małe

III/non/non

91/96/00

Ostrzyckie gmina Kartuzy

III/II

92/02

Wielkie Brodno

II/II

90/01

Małe Brodno

II /II

92/01

Łapalickie

II

2000

Rekowo

II

2000

Sianowskie

III

2000

Karczemne

non /III

91/96

Klasztorne Duże

III /III

91/96

Potęgowskie Duże gmina Kartuzy

III

1995

Głębokie

II

1992

Sitno

II

1992

Tuchomskie gmina Żukowo

non /III

91/01

Osowskie

III

1992

Wysockie

III

1991

Łapińskie

III

1991

Głębokie gmina Żukowo

II

1992

Łapino Dolne

III

1991

Raduńskie Dolne

II/II/II

90/93/02

Kłodno

II/II

90/01

Białe gmina Chmielno

II

2000

Ostrzyckie gmina Chmielno

II /III

92/02

Małe Brodno

II

92/01

Rekowo gmina Chmielno

II

2000

Sianowskie

III

2000

Tuchomskie gmina Przodkowo

 non /III

91/01

Otalżyno

II

2001

Gowidlińskie

II

1997

Białe gmina Sierakowice

I

1995

Kamienickie

III

1995

Potęgowskie Duże gmina Sierakowice

III

1995

Święte

Poza klasą

1995

Ostrzyckie gmina Somonino

II

 

Ostrzyckie gmina Stężyca

II

92/02

Dąbrowskie

II

90/02

Raduńskie Górne

II /II

90/93/02

Patulskie

III /III

90/02

Stężyckie

II

1990

Gowidlińskie

II

1997

Mausz Duży

II

1998

Mausz Mały

II

1998

Węgorzyno

II

1998

 

Elektrownie wodne
 • Mała Elektrownia Wodna przy Młynie miejscowość: Żukowo nazwa rzeki: w km 47+600 Raduni, moc 85 kW
 • Mała Elektrownia Wodna miejscowość: Lniska, gm. Żukowo, nazwa rzeki w km 32+400 Raduni,
 • Mała Elektrownia Wodna, miejscowość Młynek, gm. Przodkowo, nazwa rzeki: w km 5+570 Małej Supiny, moc 14,7 kW
 • "ENERGA" Gdańska Kampania Energetyczna Elektrownia Wodna w Rutkach, miejscowość Rutki, gm. Żukowo, w km 51+000 nazwa rzeki Radunia, moc 440 kW
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe (lokalnie),
 • wody opadowe (lokalnie)

Powiat Kościerski

Wody powierzchniowe

W BUDOWIE

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • oczyszczalnia ścieków w Kościerzynie - rzeka Bibrowa
 • oczyszczalnia ścieków we Wdzydzach - jezioro Gołuń
 • oczyszczalnia ścieków w Wielkim Klinczu - rzeka Wierzyca
 • oczyszczalnia ścieków w Łubianie - rzeka Pilica
 • oczyszczalnia ścieków w Dziemianach - rzeka Przerębel
 • oczyszczalnia ścieków w Orlu - poprzez kanał "A" do rzeki Małej Wierzycy
 • oczyszczalnia ścieków w Lipuszu - rzeka Czarna Woda
 • oczyszczalnia ścieków w Lubaniu - rzeka Leniwka
 • oczyszczalnia ścieków w Starej Kiszewie - rzeka Wierzyca
Monitoring jakości wody
 • Zakres monitoringu i wyniki badań podano niżej
Monitoring jakości wody

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Wda

Lipusz

Lipusz / 176,4

2000

2,4

17,9

1,20

0,08

III

II

 

Karsin

Borsk / 151,0

2000

2,3

12,5

0,96

0,06

II

II

Trzebiocha

Kościerzyna

Korne / 17,0

2000

2,3

15,6

1,20

0,08

III

II

 

 

Loryniec / 4,5

2000

2,3

15,6

1,09

0,06

II

II

Wierzyca

Nowa Karczma

pow.Grabowa

2002

7,5

32,3

3,06

0,94

III

non

 

Kościerzyna

Wlk.Klincz/143,6

2002

2,1

24,1

2,86

0,28

II

III

 

Kościerzyna

pow.jez.Wierzysko / 136,0

2002

1,7

24,0

3,04

0,25

II

III

 

Kościerzyna

Sarnowy/124,3

2002

4,2

25,3

2,40

0,2

II

non

 

Kościerzyna

Nowa Kiszewa / 116,8

2002

3,9

25,0

1,94

0,18

II

non

 

St.Kiszewa

Jaroszewy / 86,9

2002

4,0

25,8

2,00

0,15

III

non

Dopływ spod Lubania

Kościerzyna

uj.do Wierzycy

2002

4,8

34,9

7,28

0,39

III

non

Mała Wierzyca

St. Kiszewa

uj.do Wierzycy

2002

3,5

25,8

1,43

0,12

III

III

 

Badania rzek - rok 2005

 

Rzeka

Punkt kontrolny

Km

Wynik średni

Klasa czystości

Rodzaj

 

 

 

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

monitoringu

Wierzyca

Powyżej Grabowa

152.5

1,7

19,3

1,85

0,18

III

III

Reg.

 

Powyżej Jeziora Wierzysko

134.8

2,6

17,5

2,89

0,23

IV

III

Reg.

 

Sarnowy

124.3

4,6

23,5

2,87

0,33

III

IV

Reg.

 

Nowa Kiszewa

116.8

3,1

22,6

1,94

0,26

III

III

Reg.

 

Jaroszewy

86.9

2,9

19,7

1,67

0,22

III

III

Reg.

Dopływ spod Lubania

Ujście do Wierzycy

0.5

2,8

20,1

6,55

0,33

IV

IV

Reg.

Mała Wierzyca

Uj. do Wierzycy w m. Zamek Kiszewski

0.5

2,6

19,4

1,22

0,17

III

III

Reg

Elektrownie wodne

Lp.

Nazwa elektrowni

Miejscowość

Nazwa rzeki

Moc elektrowni w [MW]

1. Elektrownia wodna Zamek Kiszewski Zamek Kiszewski Wierzyca 0,07
2. Elektrownia wodna Ruda Młyn Ruda Młyn Wierzyca 0,02
3. Elektrownia wodna Nowa Kiszewa Nowa Kiszewa Wierzyca 0,018
4. Elektrownia wodna Grzybowski Młyn Grzybowski Młyn Trzebiocha 0,015
5. Elektrownia wodna Korne Korne Borowa 0,0081
6. Elektrownia wodna Wieprznica Wieprznica Raknica 0,0062

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Nie dodtyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe: nie
 • retencja - rezerwowa [m³]: tak, brak danych o ilości

Powiat Kwidzynski

Wody powierzchniowe

 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu

Nazwa

Długość [km]

Ujście

Gardęga9,9Osa
Cyganówka21,5Liwa
Struga Krzeszowska1,7Liwa
Struga Podstolińska10,5Liwa
Wandówka11,4Liwa
Liwa105,7Nogat

 •  kanały powyżej 2km

Nazwa

Dlugosc

Ujscie

Kanal Palemona18,5Liwa
Jajło I2.3Liwa
Jajło II2,2Liwa
Jajło III3,3Liwa
Jajło IIIa2,7Liwa
Jajło IV5,1Liwa
Jajło V2,3Liwa
Olszanski5,7Liwa
Sadlinski8,8Liwa
Skumanda I1,6Liwa
Skumanda II3,2Liwa
Skumanda III2,6Liwa
Skumanda IV3,5Liwa
Szkolny4,3Liwa
Ceglowy8,9Liwa
Korzeniewski6,3Liwa
Polny4Liwa
Stary Nogat5,9Liwa
Reja5,7Liwa
Reja4,5Liwa
Reja2Liwa
Reja3,3Liwa

 •  jeziora powyżej 5 ha

Nazwa

Powierzchnia [ha]

Glebokosc max

Przeplywowe

Dzierzgon892,610tak
Mateczne- Grazynowskie1683tak
Orkusz82,75tak
Liwieniec81,22,4tak
Burgale804tak
Sowica77,84tak
Jezewo18,32,5nie
bez nazwy Rakowiec7,32,5-
bez nazwy Matki37,82-
bez nazwy Glina75-
Kucki18821tak
Klasztorne83,620tak
Czarne76,38-
Lesne38,916tak
Sarnówek22,67nie
Czarne Male21,48-
Rybno194nie
Plinskie15,82,4tak
Morawy12,210tak
Wandowo9,211tak
Kamien5,15-

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

 brak danych

Monitoring jakości wody

brak danych

Monitoring jakości wody

Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Liwa

Prabuty

pow.Prabut / 75,0

1999

2,8

34,0

1,82

0,3

II

non

 

Prabuty

pon.Prabut / 62,5

1999

2,6

35,6

4,09

0,27

III

non

 

Kwidzyn

pow.Kwidzyna / 37,8

1999

2,8

32,3

2,37

0,27

non

non

 

Kwidzyn

Rozpędziny / 28,5

1999

2,8

31,8

2,48

0,27

III

non

 

Kwidzyn

Mareza / 21,6

1999

3,3

30,0

2,69

0,26

III

non

 

Ryjewo

Benowo / 5,0

1999

3,6

30,1

3,39

0,28

III

non

Podstolińska Struga

 Ryjewo

uj.do Liwy w Barcicach / 0,5

1999

5,9

37,7

10,70

0,47

III

non

 •  jeziora

Nazwa

Klasa wód

Rok badań

Burgale

II/III

91/97

Czarne

III

96

Czarne Dolne

NON

97

Dzierzgon

III /III/III

91/98/04

Mateczne - Grazynowskie

III/III

93/94

Klasztorne

III

95

Kucki

III/III

95/04

Lesne

III

95

Liwieniec

III

 

Morawy

II

96

Orkusz

NON/III

90/93

Plinskie

III

96

Rybno

III

97

Sarnówek

III

95

Sowica

NON/III

91/97

Wandowskie

NON

97

 

Rzeka

Punkt kontrolny

Km

Wynik średni

Klasa czystości

Rodzaj

 

 

 

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

monitoringu

Liwa

Powyżej Prabut

75.0

2,00

27,5

1,49

0,24

II

IV

Reg.

 

Poniżej Prabut

62.5

4,3

41,1

1,87

0,22

II

IV

Reg.

Powyżej Kwidzyna

38.7

2,9

32,2

1,95

0,23

III

III

Reg.

Rozpędziny

28.5

2,8

29,4

2,17

0,25

IV

IV

Reg.

Mareza

21.6

3,7

29,5

2,37

0,27

V

III

Reg.

Benowo

5.0

3,5

26,2

2,28

0,24

IV

IV

Reg.

Postolińska Struga

Barcice

0.5

4,4

25,0

3,87

0,46

IV

IV

Reg.

Elektrownie wodne

Nazwa

Miejscowosc

Nazwa rzeki

Moc

Nowy Mlyn

Gonty

Liwa

brak danych

Mlynsko

Gonty

Liwa

brak danych

Szadowo

Szadowo

Liwa

brak danych

Piekarniak

Kamionka

Liwa

brak danych

Jaz Kwidzyn, ul. Mlynska

Kwidzyn

Liwa

65 kW

Bialki

Bialki

Liwa

brak danych

Borowy Mlyn

Borowy Mlyn

Struga Postolinska

brak danych

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • opadowe
 • zatopowe
 • zatorowe

rodzaje zabezpieczeń:

 • wały przeciwpowodziowe na rzekach: Wiśle, Gardędze, Cyganówce, Liwie i Kanale Reja A
 • Zbiorniki retencyjne: jez. Dzierzgoń; przy elektrowniach wodnych:Nowy Młyn, Młynisko, Szadowo, BorowyMłyn

Powiat Lęborski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

nazwa

długość (km)

ujście

rzeka Łeba

44,3

jezioro Łebsko

rzeka Okalica

17,6

rzeka Łeba

rzeka Kisewa

8,3

rzeka Łeba

rzeka Pogorzelica

6,2

rzeka Łeba

rzeka Unieszynka

9,1

rzeka Pogerzelica

rzeka Bukowina

16,3

rzeka Łupawa

 •  kanały o długości powyżej 2km:

nazwa

długość (km)

ujście

Kanał Przyłebski

17,5

rzeka Łeba

Kanał Breński

6,7

rzeka Łeba

Kanał Żarnowiecki

7,0

jezioro Łebsko

Kanał Chełst

3,0

rzeka Łeba

Kanał Luciński

3,2

jezioro Łebsko

Kanał Pompowy

6,6

kanał Przyłebski

 •  jeziora powyżej 5 ha:

nazwa

powierzchnia [ha]

głębokość maks. [m]

przepływowe

klasa wód/rok badań

Jezioro Lubowidzkie

153,47

15,6

tak

II-III/91-95
II/2005

Jezioro Sarbsk

40,57

2,8

tak

III/95

Jezioro Oskowo

17,32

8,5

nie

-

Jezioro Brody

/Żurawie/

11,47

7,8

tak

-

Jezioro Łebsko

7600

6,3

tak

III/95

Jezioro Gardno

2500

2,6

tak

non-III/91-96

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Rzeka Łeba,
 • Rzeka Kisewa,
 • Struga Białogardzka,
 • Rzeka Okalica,
 • Rzeka Bukowina,
 • Rzeka Reknica,
 • Rzeka Czarny Potok (gm. Cewice)
Monitoring jakości wody
 • Prowadzony przez WIOŚ i PPSE
Monitoring jakości wody

Rzeka

Punkt kontrolny

Km

Wynik średni

Klasa czystości

Rodzaj

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

monitoringu

Białogardzka Struga

Białogarda

2,9

2,9

19,1

2,7

0,16

V

III

operacyjny

Charbrowska Struga

Charbrowo

5,7

2,9

24,9

1,7

0,13

V

III

operacyjny

Kisewska Struga

Nowa Wieś Lęborska

1,2

3,4

16,8

2,8

0,14

V

III

operacyjny

Pogorzelica

Pogorzelice

1,5

3,5

17,1

1,5

0,12

IV

III

operacyjny

Okalica

Osowo

10,5

1,8

8,51

1,7

0,06

IV

III

operacyjny

Lębork

0,1

3,1

12,2

2,2

0,14

IV

III

operacyjny

Łeba

Cecenowo

25.2

2,4

21,8

2,5

0,14

IV

III

diagnostyczny

Lębork Mosty

57,8

2,2

14,5

1,9

0,11

III

III

operacyjny

Chocielewko

46,6

2,9

31,3

2,7

0,25

IV

III

operacyjny

Łeba

2,0

5,0

70,4

2,0

0,11

III

IV

operacyjny

Elektrownie wodne

nazwa

miejscowość

nazwa rzeki

Moc [kW]

Mała elektrownia wodna w Białogardzie

Białogarda

Struga Rybnicka

11

 

Osowo Krzyżówka

Osowo

Okalica

20

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu: 12,7 km.

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk - Łeba ok. 3 km .  
Według komunikatu Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nr 1/2012 z dnia 29.06.2012r. SE.NS.30.9022.4711.8.2012.MS dopuszczono organizowanie kąpielisk w miejscowości Łeba 
 

 

L.p.
Nazwa akwenu
Gmina
Lokalizacja
1
Morze Bałtyckie
Łeba
Kąpielisko centralne przy plaży „A” na prawo od kanału portowego do hotelu „Neptun (przydatne)
2
Morze Bałtyckie
Łeba
Kąpielisko przy plaży „B” przy Ośrodku Wczasowym „Chaber” (przydatne)
3
Morze Bałtyckie
Łeba
Kąpielisko przy plaży „C” na wschód od hotelu „Neptun” do OW „Górnik”(przydatne)

 

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie
 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe: tak
 • retencja -rezerwowa [m³]: 37.400 - zbiornik Lędziechowo

Powiat Malborski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

 

nazwadługość (km)ujście
Wisła20,7 kmMorze Bałtyckie
Nogat30,6 kmZalew Wiślany
Jeziorna Łacha14,12 kmRzeka Duża Święta
Duża Święta30,16 kmRzeka Szkarpawa
Mała Święta19,51 kmRzeka Duża Święta
Tyna Górna6,12 kmJezioro Drużno
Tyna Dolna10,49 kmRzeka Tyna Mała
Tyna Mała6,75 kmRzeka Tyna Górna
Fiszewka3,6 kmKanał Elbląski

 

 • kanały o długości powyżej 2 km

nazwadługość (km)ujście
Kanał Juranda4,83kmRzeka Nogat
Kanał Ulgi4,75 kmRzeka Nogat
Kanał Świerkowski12,77 kmRzeka Duża Święta
Kanał A Bystrze5,86 kmJeziorna Łacha
Kanał Panieński16,55 kmKanał Myszewski
Dębińska Struga8,36 kmRzeka Duża Święta
Kanał Stary Nogat12,94 kmprzekop Rzeki Fiszewki

 

 • jeziora powyżej 5 ha:

nazwadługość (km)ujście
Lubstowo5,05 hanieprzepływowe
Mątowy Wielkie16,68 hanieprzepływowe
Mątowy Długie9,57 hanieprzepływowe
Gnojewo7,76 hanieprzepływowe

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Przedsiębiorstwo "Nogat" - Kałdowo Wieś - Rzeka Nogat w km 19+900
 • Oczyszczalnia ścieków w Starym Polu - Rów melioracyjny w odległości około 50 m od Kanału
  Stary Nogat,
 • Oczyszczalnia ścieków w Miłoradzu - Rzeka Duża Święta
 • Oczyszczalnia ścieków w Lipince - Staw śródpolny, a następnie Kanał Panieński
   
Monitoring jakości wody

nazwa wód:

 • rzeka Nogat, 2 punkty kontroli, badania prowadzone 11 razy w roku.
Monitoring jakości wody

 

Rzeka

Punkt kontrolny

Km

Wynik średni

Klasa czystości

Rodzaj

 

 

 

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

monitoringu

Nogat

Biała Góra

61.5

3,3

25,1

2,43

0,18

IV

III

Reg.

 

Powyżej Malborka

46.0

2,8

23,2

1,97

1,30

III

III

Reg.

 

Janówka, poniżej Malborka

38.5

4,1

32,0

2,19

0,19

III

IV

Reg.

Kanał Juranda

Ujście do Nogatu

0.1

15,4

67,7

1,87

0,82

V

V

Reg.

Biały Rów

Poniżej oczyszczalni w Sztumie

6.5

13,5

64,1

9,21

1,76

IV

V

Reg.

 

Koniecwałd

2.2

10,2

60,2

4,14

1,06

IV

V

Reg.

Elektrownie wodne
 • Rakowiec
 • miejscowość: Malbork
 • nazwa rzeki: Nogat, moc: 0,54 MW
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe

Powiat Nowodworski

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu

 • nazwa rzeka Wisła długość (km) 25 km, ujście Zatoka Gdańska
 • nazwa rzeka Nogat długość (km) 23 km, ujście Zalew Wiślany
 • nazwa rzeka Szkarpawa długość (km) 20,5 km, ujście Zalew Wiślany
 • nazwa rzeka Wisła Królewiecka długość (km) 11,5 km, ujście Zalew Wiślany
 • nazwa rzeka Tuga długość (km) 21 km, ujście rzeka Szkarpawa dalej Zalew Wiślany


kanały o długości powyżej 2 km

 • nazwa kanał Linawa długość (km) 22,5 km, ujście rzeka Szkarpawa
 • nazwa Kanał Panieński długość (km) 15 km, ujście rzeka Szkarpawa
 • nazwa Kanał Drzewny długość (km) 3,5 km, ujście Kanał Panieński

Na terenie Powiatu Nowodworskiego istnieją 102 kanały o łącznej długości 413,5 km.

jeziora powyżej 5 ha 

 •  nie występują
   
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Rów melioracyjny, Kanał Panieński, Zalew Wiślany;
 • Kanał melioracyjny „C”, Zalew Wiślany;
 • Zalew Wiślany;
 • Kanał Struga Ostaszewska, rzeka Linawa
Monitoring jakości wody
 • nie jest prowadzony przez powiat i gminy

 

Monitoring jakości wody
 • Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004. 

RzekaGminaPunkt kontr./ km rzekiost. rok badań                              WynikibadańKlasyf. og.
BZT5ChZT

Nog

PogSt. sanit.
Zalew Wiślany

Sztutowo, Krynica

10 punktów pomiarowych20033,049,81,860,19Iwyniki średnie z 10 pkt., udział wody morskiej bez klasyf.

Wisła

Nowy Dwór

Kiezmark - reper / 926

2004

3,4

28,2

2,52

0,20

III

III

Szkarpawa

 

 

Stegna

Drewnica / 23,3

2004

3,3

28,0

1,98

0,13

III

III

Stegna

Rybina / 11,6

2004

2,9

36,0

2,19

0,1

II

III

Nowy Dwór

Osłonka / 2,0

2004

2,0

36,0

1,61

0,14

II

III

Wisła Królewiecka

Sztutowo

Sztutowo / ,0

2004

3,0

39,5

2,76

0,13

III

IV

Linawa

Stegna

Chłodniewo/0,1

2004

2,6

36,2

2,66

0,11

III

III

Tuga

 

 

Nowy Dwór

pow.Nowego Dworu / 12,5

2000

1,8

24,4

1,67

0,11

III

III

Nowy Dwór

pon. Nowego Dworu / 10,0

2004

2,0

31,1

1,77

0,13

III

III

Stegna

Tujsk / 2,2

2004

2,5

24,8

1,66

0,12

III

III

Kanał Panieński

 

Nowy Dwór

Solnica / 10,0

2000

2,2

29,2

2,10

0,11

II

III

Nowy Dwór

Marzęcino / 4,0

2000

4,7

34,6

4,07

0,22

III

non

Kanał Panieński

Nowy Dwór

Osłonka / 0,1

2004

4,3

41,2

3,25

0,16

III

IV

Elektrownie wodne
 • nie występują
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie
 • wody roztopowe
 • wody opadowe     

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe  
 • retencja – rezerwowa [m³] – nie dotyczy

Powiat Pucki

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

nazwa

długość [km]

ujście

Czarna Woda19,9Morze Bałtyckie
Karwianka10Morze Bałtyckie
Płutnica9Morze Bałtyckie
Gizdepka8,4Morze Bałtyckie
Reda8,1Morze Bałtyckie
Struga Białogórska7,7Morze Bałtyckie
Piaśnica7,5Morze Bałtyckie
Zagórska Struga6,6Morze Bałtyckie
Struga Bychowska6,2Morze Bałtyckie

kanały:

nazwa

długość [km]

KANAŁ A - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA32
KANAŁ NR 1 - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA3
KANAŁ NR 4 - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA5
KANAŁ NR 5 - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA3
KANAŁ POMPOWY - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA38
KANAŁ BIAŁOGÓRSKI32
KANAŁ A ŻARNOWIECKIE BŁOTA51
KANAŁ B ŻARNOWIECKIE BŁOTA36
KANAŁ C ŻARNOWIECKIE BŁOTA31
KANAŁ A-I ŻARNOWIECKIE BŁOTA22
DOPROWADZALNIK D ŻARNOWIECKIE BŁOTA63
KANAŁ POMPOWY WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA45
KANAŁ D KARWIEŃSKIE BŁOTA364
KANAŁ BIELAWSKIE BŁOTA37
KANAŁ MŁYŃSKI61
KANAŁ POMPOWY23
KANAŁ B PUCKIE BŁOTA38
KANAŁ D BIELAWSKIE BŁOTA22
KANAŁ B BIELAWSKIE BŁOTA36
KANAŁ A ŻELISTRZEWO98
KANAŁ MRZEZINO65
KANAŁ A MRZEZINO30
KANAŁ A REKOWO32
KANAŁ B REKOWO35
KANAŁ ŁYSKI25
KANAŁ A WŁADYSŁAWOWO57
KANAŁ C WŁADYSŁAWOWO23
KANAŁ ŁYSKI KOSAKOWO24
KANAŁ KONITOP LENIWY28
KANAŁ B-4 KOSAKOWO38
KANAŁ B-5 KOSAKOWO39

 

jeziora powyżej 5 ha:

 • nazwa DOBRE
 • powierzchnia 10 (km²)
 • przepływowe - nie
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Zatoka Pucka
 • OBM Białogóra - rów melioracyjny - rzeka Białogórska Struga
 • OBM Krokowa - rów melioracyjny - rzeka Karwianka
 • OBM Żarnowiec - rów melioracyjny - rzeka Piaśnica
 • Czarna Woda
 • Morze Bałtyckie

 

Monitoring jakości wody

nazwa wód Zatoka Pucka;

 • ilość punktów kontroli 4
 • ilość badań/rok:

 

 • Swarzewo 1 punkt ( 6 badań /rok)
 • Gnieżdżewo 1 punkt ( 6 badań /rok)
 • Osłonino 1 punkt (58 badań/ rok)
 • Rzucewo 1 punkt ( 58 badań/ rok)

rzeka Karwianka;

 • ilość punktów kontroli - 2
 • ilość badań/rok - 2

rzeka Białogórska Struga;

 • ilość punktów kontroli - 2
 • ilość badań/rok - 2
Monitoring jakości wody

STAN  CZYSTOŚCI  WÓD  RZEK  KONTROLOWANYCH  W  WOJEWÓDZTWIE  POMORSKIM  2005 ROKU.-dane uzyskanie z WIOŚ

Rzeka

Punkt kontrolny

Km

Wynik średni

Klasa czystości

Rodzaj

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

monitoringu

Reda

Mrzezino, ujście do zatoki Puckiej

2,6

2,3

18,5

1,49

0,14

IV

III

operacyjny

 

 

Elektrownie wodne

Elektrownia Wodna ŻARNOWIEC S.A. Czymanowo-Gniewino; link: www.ewz.pl

 • Elektrownia szczytowo-pompowa wykorzystująca jezioro Żarnowieckie jako zbiornik dolny. Zbiornik górny, całkowicie sztuczny, jest zbudowany na pobliskim płaskowyżu
 • Moc elektrowni przy pracy turbinowej wynosi 716 MW, przy pracy pompowej 800 MW.
 • Elektrownia wodna na rzece Bychowska Struga; miejscowość - Brzyno; moc 15 kW/h
 • Elektrownia wodna w Smolnie na Gizdepce, 6 KW
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe

retencja - rezerwowa [m³]

 • 19 100

Powiat Starogardzki

Wody powierzchniowe

W BUDOWIE

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeka Wierzyca - Starogard Gd.
 • rzeka Piesienica - Zblewo
 • rzeka Szoryca -Skórcz
 • kanał rzeki Wdy - Kaliska
 • rzeka Żelgoszczówka - Lubichowo
 • rów melioracyjny - Kopytkowo, Wietcisa - Skarszewy
 • rów melioracyjny - Kokoszkowy
 • rów melioracyjny - Szpęgawsk
 • rów melioracyjny - Skórcz
Monitoring jakości wody

W powiecie znajdują się 32 punkty kontrolne w tym:

 • 14 kąpielisk i 18 miejsc zwyczajowo użytkowanych do kąpieli,
 • w ciągu roku wykonywanych jest 99 kontroli w 45 kąpieliskach i 54 miejscach zwyczajowo użytkowanych do kąpieli
Monitoring jakości wody
 • Badania WIOS r.2005

Rzeka

Punkt kontrolny

Km

Wynik średni

Klasa czystości

Rodzaj

 

 

 

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

monitoringu

Wda

Błędno

62.3

2,4

17,9

1,05

0,14

III

III

Reg.

Wierzyca

Zapowiednik

74.8

3,0

33,0

1,71

0,18

III

III

Reg.

 

Powyżej Starogardu Gd., most w rejonie Nowej Wsi

59.5

2,4

22,2

2,03

0,20

IV

III

Reg.

 

Poniżej Starogardu Gd., most w Owidzu

55.0

3,7

19,8

2,22

0,22

IV

III

Reg.

Piesienica

Ujście do Wierzycy

0.0

2,9

24,4

2,46

0,19

III

III

Reg.

Wietcisa

Ujście do Wierzycy

0.0

2,9

20,6

1,58

0,18

III

III

Reg.

Węgiermuca

Ujście do Wierzycy

0.1

2,6

29,6

3,49

0,22

III

III

Reg.

Elektrownie wodne

brak danych

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe - ok. 2.5 km na rz. Kochanka

Powiat Sztumski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

Nazwa cieku

Długość [km]

Ujście

Balewka

5,85

rz. Dzierzgoń

Dzierzgoń

45

j. Drużno

Nowa Dzierzgonka

16,65

rz. Dzierzgoń

Potok Dąbrówka

1,56

rz. Dzierzgoń

Stara Dzierzgonka

6,65

rz. Dzierzgoń

Struga Bągardzka

1,17

rz. Dzierzgoń

Struga Postolińska

19,98

rz. Liwa

Tyna Górna

17,8

j. Dużno

Wisła

3,9

Morze Bałtyckie


 

 • kanały:

Nazwa kanału

Długość [km]

Ujście

Balewski

8,7

kan. Juranda

Graniczny

4,4

Struga Postolińska

Judycki

4,55

rz. Dzierzgoń

Juranda

29,35

rz. Nogat

Kaniewski

11,6

j. Dąbrówka

Malewski

2,5

rz.Tyna Górna

Modry

10

rz. Dzierzgoń

Nowy

5,75

kan. Juranda

Polderowy A - Jasna

3,88

rz. Balewka

Pompowy "A"

2,44

rz, Tyna Górna

Postoliński

3,4

Struga Postolińska

Prakwicki

2,91

rz. Dzierzgoń

Rycerski

4,14

rz, Tyna Górna

Struga Orlęcka

10,9

kan. Juranda

Ulgi rz.Tyna Górna

2,2

rz, Tyna Górna

Uśnicki

3,7

rz. Nogat

Waplewski

6,74

rz. Dzierzgoń


 

 • jeziora powyżej 5 ha:

 

Lp.

Nazwa jeziora

Powierzchnia [ha]

Głębokość [m]

Przepływowe

Klasa wód/rok badań

1

Balewskie

119,54

10,8

tak

non-non/95-04

2

Barlewickie

67,09

 

tak

non/90-91

3

Bądze

149,9

6,7

b.d.

III-non/93-04

4

Dąbrówka

252,74

 

tak

non-non/95-04

5

Gemden

13,1

6

b.d.

 

6

Koślinka

9,88

 

tak

 

7

Kaniewo

18,12

 

tak

non/94

8

Kuksy

26,7

7,7

tak

III/96

9

Mołtawa Wlk.

58,9

7,5

b.d.

 

10

Parlęta

47,47

 

tak

non/93

11

Rozlewisko

40

 

b.d

 

12

Tulickie

8

 

b.d

 

13

Zajezierskie

51,49

24,6

tak

II/94

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • kan. Kaniewski
 • jez. Barlewickie
 • kan. Juranda
 • rzeka Struga Postolińska
 • rzeka Tyna
 • kan. Wilczewski
 • rzeka Dzierzgoń
 • jez.Balewskie
   
Monitoring jakości wody
 • Kąpieliska śródlądowe zorganizowane - jez. Zajezierskie (m. Sztum -gm. Sztum), Jezioro Kuksy (m. Morany - gm. Dzierzgoń)
 • Miejsca tradycyjnie wykorzystywane do kapieli: jez. Balewskie (m. Balewo - gm. Mikołajki Pomorskie), jez. Motława (m. Przezmark - gm. Stary Dzierzgoń), jez. Białe (m. Sztum - gm. Sztum), jez. Tulickie (m. Tulice - gm. Stary Targ)
 • W ciągu roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Malborku dokonuje 5 kontroli na każdym jeziorze. Każda kontrola - pobierane są 2 próby w kąpieliskach zorganizowanych i po 1 próbie w miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli.
Monitoring jakości wody

brak danych

Elektrownie wodne

Lp.

Nazwa obiektu

gmina

Ciek

Km cieku

Moc [kW]

1.

Elektrownia Wodna Myślice

Stary Dzierzgoń

rzeka - Dzierzgoń

52+270 km

20

2.

Elektrownia Wodna Gronajny

Sztum

ciek - kanał Juranda

6+730 km

66

3.

Elektrownia Wodna Stanówko

Dzierzgoń

rzeka Dzierzgoń

27+060

60

4.

Elektrownia Wodna Dzierzgoń

Dzierzgoń

rzeka Dzierzgoń

21+270 km

36

5.

Elektrownia Wodna Koniecwałd

Sztum

ciek - Kanał Kaniewski

 

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe: tak
 • retencja - rezerwowa [m3]: zbiornik retencyjny - jez. Dąbrówka, max. spiętrzenie (poziom) 33 m npm, max. pojemność 8 430 tys. m3; odpływ 7 m3/s

Powiat Słupski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

nazwadługość
(km)
ujście

Charstnica (Karżniczka)

11,02

Łupawa

Rębówka

12,8

Łupawa

Graniczna

10,5

Skotawa

Rzechcinka

11,7

Łeba

Kwacza

14,75

Słupia

Kamieniec

9,17

Słupia

Struga Sycewicka

15,9

Kwacza

Ścięgnica

15,32

Wieprza

Bystrzenica

15,46

Wieprza

Dzika

12,56

Studnica

Jasieńka

10,76

Grabowa

Podgórna

12,34

Grabowa

Wieprza

25,29

M. Bałtyckie

Darżynka

12,76

Łupawa

Pogorzelica

10,73

Łeba

Brodniczka (Czarny Młyn)

9,95

Łupawa

Glęźna

9,2

Słupia

Gnilna

12,3

Słupia

Struga Warblewska

10,4

Skotawa

Broknica - Wierzchocino

12,65

Pustynka

Pustynka

14,5

Jez. Łebsko

 

 • kanały:

nazwadługość(km)ujście

D Pompowy

6,4

A Pompowy

A Pobłocie

7

Łeba

Gardna - Łeba

8,9

Jez. Łebsko

Łupawa - Łeba (Smołdziński)

8,44

Jez. Łebsko

Żelazo - Kluki (C-9)

8,8

Pustynka

 • jeziora powyżej 5 ha:

nazwapowierzchnia
(ha)
głębokośćprzepływowe

Lewarowe

71,58

4,5

tak

Obłęskie (Obłęże)

62,4

8,9

tak

Przyjezierze

25,7

8,9

tak

Darnowskie (Darnowo)

13,25

8,5

nie

Lipnik (Nakło)

11,02

15

nie

Mzdowo

9,88

3

tak

Korzybie

5,1

3,5

nie

Krzynia (Krzemień)

70

5,5

tak

Kunitowskie

21,2

8,3

nie

Plasno (Piaszno)

17,88

5

nie

Krzynia Mała

14,9

3

tak

Wiejskie

6,25

7

nie

Dobrskie (Dobre)

28,5

12

tak

Czarne

11,42

brak danych

tak

Głębokie

107,5

31,2

tak

Rybiec

14,2

2,8

tak

Godzież Mała

7,4

brak danych

nie

Dąbrówka

14,24

1,2

nie

Darżyńskie

9,25

brak danych

nie

Łebsko

7140

6,3

tak

Gardno

2468,1

2,6

tak

Dołgie Duże

156,4

2,9

nie

Dołgie Małe

6,3

1,7

nie

Modła

61,9

4

tak

Ścięgnica

10,02

14

tak

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Rzeka Charstnica
 • Rzeka Skotawa
 • Rzeka Graniczna
 • Rzeka Pustynka
 • Rzeka Rzechcinka
 • Rzeka Brodniczka
 • Rzeka Wieprza
 • Rzeka Kwacza
 • Rzeka Ścięgnica
 • Rzeka Słupia
 • Rzeka Darżynka
 • Rzeka Łupawa
 • Rzeka Pogorzelica
 • Rzeka Gnilna
Monitoring jakości wody

brak danych

Monitoring jakości wody

Rzeka

 

Gmina

 

Punkt kontr./

km rzeki

ost. rok

badań

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

Słupia

 

 

 

 

 

Dębnica Kaszubska

Leśny Dwór

2003

3,2

12,9

1,25

0,07

II

II

Kobylnica

Łosino

2003

2,6

13,8

1,42

0,10

III

II

Słupsk

pow. Słupska/33,7

2003

3,8

15,0

1,41

0,11

non

II

Słupsk

poniżej Słupska /30,2

2003

3,2

16,0

1,49

0,11

non

II

Ustka

Charnowo-reper / 11,3

2005

2,8

15,7

1,98

0,12

III

II

Ustka

Ustka / 2,0

2003

3,2

14,1

2,01

0,14

non

II

Skotawa

 

 

Dębnica Kaszubska

Jawory / 25,8

2003

4,1

15,0

1,69

0,13

II

II

Dębnica Kaszubska

Starniczki / 8,5

2003

3,9

27,1

2,21

0,19

non

II

Dębnica Kaszubska

Skarszów Dln/1,0

2003

3,6

20,1

1,89

0,14

non

II

Kwacza

Kobylnica

Kwakowo / 2,1

2003

3,5

23,3

2,31

0,18

non

II

Gnilna

Ustka

Machowino / 1,2

2003

3,6

14,8

4,35

0,15

non

II

Głaźna

Słupsk

Łosino / 0,1

2003

3,9

18,3

3,50

0,21

non

II

Kamieniec

Kobylnica

Kobylnica / 0,1

2003

6,2

19,2

3,13

0,30

non

non

Darżyńska Struga

Potęgowo

Głuszyno /1,2

2004

2,8

33,6

5,34

0,18

III

II

Rębówka

Damnica

Rębowo/3,3

2004

4,3

45,2

4,50

0,2

III

III

Charstnica

 

Damnica

Mianowice /10,5

2004

1,9

21,4

2,41

0,07

non

II

Damnica

Damnica /0,6

2004

4,0

24,7

2,77

0,18

non

III

Łupawa

 

 

 

Potęgowo

Lupawa / 55,8

2004

2,4

21,8

2,30

0,14

III

II

Damnica

Damnica /42,2

2004

3,5

23,7

2,49

0,18

III

II

Damica

Damno /  38,4

2004

3,0

23,8

2,43

0,17

III

II

Główczyce

Żelkowo / 23,0

2004

3,2

19,0

2,94

0,15

III

II

Łeba

 

Główczyce

Cecenowo / 25,2

2000

2,5

23,0

2,34

0,15

non

II

Główczyce

Gać / 15,0

2000

2,8

25,1

2,16

0,16

III

II

Ciek spod

Główczyce

Główczyce / 10,0

2000

2,8

21,7

4,54

0,14

non

II

Dargolezy

Smołdzino

Kluku / 2,6

2000

3,0

31,4

3,20

0,13

non

II

Rzechcianka

Główcyce

Karpno / 1,8

2000

2,5

18,9

5,00

0,18

III

II

Wieprza

Kępice

Kruszka / 70,8

2002

2,6

14,1

1,29

0,11

non

II

 

Kępice

pon.m.Kępice / 65,2       

2002

2,4

17,0

1,48

0,12

III

II

 

Kępice

Korzybie / 57,0

2002

2,2

20,8

1,80

0,13

III

II

Studnica

Kępice

Ciecholub / 1,6

2002

2,4

15,2

1,54

0,12

III

II 

 • rzeki (nazwa, klasa wód):
  • Bystrzenica III
  • Darżynka II
  • Pogorzelica II
  • Brodniczka II
  • Struga Warblewska II
 • kanały - nie badano.
 • jeziora (nazwa, klasa wód):
  • Obłęskie III
  • Krzynia (Krzemień) II
  • Kunitowskie III
  • Głębokie III/II
  • Łebsko III
  • Gardno III
  • Dołgie Duże III
  • Dołgie Małe III
  • Modła NON
Elektrownie wodne

nazwa miejscowość nazwa rzeki moc [kW]

Krzynia

Krzynia

Słupia

900

Konradowo

Konradawo

Słupia

2400

Drżeżewo

Drzeżewo

Łupawa

90

Żelkowo

Zelkowo

Łupawa

382

Smołdzino

Smołdzino

Łupawa

220

Łebień

Łebień I,II

Łupawa

50

Łupawa

Łupawa

Łupawa

50

Poganice

Poganice

Łupawa

50

Kępice

Kępice

Wieprza

340

Biesowice

Biesowice

Wieprza

432

Kępka

Kępka

Wieprza

396

Ciecholub

Ciecholub

Studnica

60

Jawory

Jawory

Skotawa

10

Główczyce

Główczyce

Ciek Główczycki

5

Skarszów Dolny

Skarszów Dolny

Skotawa

188

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu 55 km

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk 1 750 [m]/ 

Zgodnie z komunikatem nr 1/11 dotyczącym kąpielisk morskich, w powiecie słupskim PWIS dopuszcza następujące kąpieliska w gminie Ustka:

 • Ustka Zachód- plaża na zachód od portu  
 • Ustka Wschód- plaża na zachód od portu
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie, wody roztopowe, wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe

retencja -rezerwowa [m³]

 • brak danych

Powiat Tczewski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

nazwa

długość (km)

ujście

Janka

24,3

Wierzyca

Struga Subkowska

18,2

Wisła

Struga Młyńska

17,9

Wisła

Beka I

10,6

Janka

Rów Młyński

9

Motława

Szpęgawa

8,5

Jezioro Rokickie

Turzyca

8,2

Motława

Struga Bielicka

6,4

Jezioro Rakowieckie

Czysta

5,5

Szpęgawa

Damaszka

4,3

Szpęgawa

Liszka

4,3

Janka

Swarożynka

4,1

Szpęgawa

Struga Kierwałdzka

3,9

Liszka

Struga Lipiogórska

3,7

Janka

Węgiermuca

2,6

Wierzyca

Waćmierka

2,4

Swarożynka

Rów Rakowiecki

2

Struga Bielicka

Struga Ulgowa

1,4

Motława

Mała Damaszka

0,7

Damaszka

Beka II

0,5

Beka I

 • kanały o długości powyżej 2km:

nazwa

długość (km)

ujście

Kanał Wałowy

13,7

Jezioro Pelplińskie

Kanał Graniczny

11,2

Jezioro Pelplińskie

Kanał Młyński

8,2

Wisła

Kanał Jeziorniak II

5,4

Kanał Graniczny

Kanał Średniak

5

Kanał Graniczny

Kanał Pelpliński

2,6

Kanał "P"

Kanał "C"

2,5

Kanał Graniczny

Kanał Jeziorniak I

2

Jezioro Granicznik

 •  jeziora powyżej 5 ha:

nazwa

powierzchnia [ha]

głębokość maks. [m]

przepływowe

Damaszka

80,9

4,7

tak

Półwieś

38,2

brak danych

tak

Rakowieckie

32,2

brak danych

tak

Jelenie

33,4

brak danych

nie

Pelplińskie Duże

31,2

3,5

tak

Pieniążkowo

26,2

brak danych

tak

Rokickie Duże

24,1

brak danych

tak

Zduńskie (część)

15,8

brak danych

tak

Smarzewskie (część)

15,5

brak danych

tak

Gętomie

11,5

brak danych

nie

Tymawskie

10,5

brak danych

tak

Węgornia

9,3

brak danych

tak

Pelplińskie Małe

8,9

brak danych

tak

Młyńskie

8,6

brak danych

tak

Rokickie Małe

7,8

brak danych

tak

Waćmierek

6,8

brak danych

nie

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeki: Wisła, Motława, Wierzyca, Swarożynka, Janka
 • strugi: Damaszka, Lipiogórska, Subkowska
 • kanały: Kanał Młyński
Monitoring jakości wody

nazwa wód: Wisła

 • ilość punktów kontroli: 2 - Opalenie, most Knybawski

nazwa wód: Wierzyca

 • ilość punktów kontroli: 7
Monitoring jakości wody

 

Rzeka

Punkt kontrolny

Km

Wynik średni

Klasa czystości

Rodzaj

monitoringu

 

 

 

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

Wisła

Most knibawski, na drodze Starogard-Malbork

903.0

3,2

28,2

2,38

0,16

III

III

K

Wierzyca

Poniżej Pelplina

16.7

2,7

20,6

2,40

0,22

IV

III

Reg.

Poniżej Gniewu

0.1

3,0

24,0

2,63

0,25

IV

III

Reg.

Janka

Ujście do Wierzycy

0.1

2,8

25,8

3,34

0,27

IV

III

Reg.


 

Elektrownie wodne

nazwa

miejscowość

nazwa rzeki

Moc [kW]

MEW Brodzkie Młyny

Brodzkie Młyny

Wierzyca

160

MEW Stocki Młyn

Stocki Młyn

Wierzyca

360

MEW Pelplin

Pelplin

Wierzyca

120

MEW Mała Karczma

Mała Karczma

Struga Młyńska

9

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe: tak
 • retencja - rezerwowa [m³]: 2 445 700

Powiat Wejherowski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

nazwa

długość (km)

w powiecie

ujście

Łeba11743,3Morze Bałtyckie
Reda4839,9Zatoka Pucka
Bolszewka33,633,6rz. Reda
Chełst31,7620,9Łeba
Gościcina30,330,3rz. Bolszewka
Piaśnica28,66,7Morze Bałtyckie
Zagórska Struga25,15,4Zatoka Pucka
Bychowska Struga21,713,5j. Żarnowieckie
Kacza16,46,4Zatoka Gdańska
Kisewa (Kisewka)20,710,1rz. Łeba
Okalica18,30,7rz. Łeba
Dębnica17,3411,8rz. Łeba
Struga Węgorza17,2513,6rz. Łeba
Trzy Rzeki15,652,9Radunia
Struga Choczewska9,79,7rz. Chełst
Struga Młyńska-Kostkowo99rz. Reda
Kanał Rybski6,66,6j. Orle
Wielistowska Struga6,36,3rz. Węgorza
Struga B Strzepcz5,25,2rz. Łeba
Struga Zęblewska3,83,8rz. Bolszewka
Struga Młyńska3,82,2rz. Bolszewka
Stara Reda3,43,4rz. Reda
Kanał "A" Orle2,92,9rz. Reda
Mulk2,12,1j. Tuchomskie
Struga Otalżyno2,12,1rz. Gościcina
Salinka (Struga Salińska)2,12,1rz. Bychowska Struga

 • kanały o długości powyżej 2km:

nazwa

długość (km)

w powiecie

ujście

Kanał Biebrowski I1212rz. Chełst
Kanał Mrzezino10,183,65rz. Zatoka Pucka
Kanał Łyski5,80,9rz. Zagórska Struga
Kanał Kębłowski51,7rz. Łeba
Kanał Księży Potok4,94,9Kanał Świetliński
Kanał Sasiński4,34,3rz. Chełst
Kanał "A" Tłuczewo3,63,6rz. Łeba
Kanał Wielki3,593,59rz. Łeba
Kanał Swietliński3,13,1rz. Łeba
Kanał "A" Mierzyno33rz. Struga Bychowska
Kanał "I" Zelewo2,72,7rz. Reda
Kanał "C" Góra Pomorska2,52,5rz. Reda
kanał Połchowo2,310,58rz. Reda
Kanał "B" Letni Dwór2,32,3rz. Gościcina
Kanał "G" Słuszewo2,22,2rz. Reda
Doprowadzalnik "B’ Lublewo2,12,1rz.Struga Bychowska
Kanał Stokowy22rz. Łeba
Kanał "B" Orle22Kanał "A" Orle
Kanał Stokowy22rz. Łeba

 • jeziora powyżej 5 ha:

Nazwa

Powierzchnia

(ha)

Głębokość max

(m)

Przepływowe

tak/nie

Kl. cz./r. badań

 

Żarnowieckie

1431,6

19,4

tak

II,II/93,02

Choczewskie

177,7

12,9

tak

II/ 2000

Tuchomskie[1]

134,7

8,0

tak

non,III/91,01

Potęgowskie[2]

133,3

8,8

tak

III/95

Otalżyno

79,6

5,0

tak

II/01

Salino

70,7

8,6

tak

II/00

Orle

64,7

2,8

tak

I/01

Czarne (gm. Gniewino)

61,0

23,1

tak

non/97

Dąbrze

57,6

5,6

nie

II/00

Wysoka (Wycztok)

52,3

6,0

tak

II/01

Lewinko

51,5

12,0

tak

-

Kamień

44,7

31,9

nie

II/01

Miłoszewskie

29,3

18,5

tak

-

Strzepcz

27,3

4,0

tak

-

Marchowo Wschodnie

23,4

15,7

tak

-

Wyspowo

23,0

4,6

tak

-

Zawiat

18,4

15,5

nie

-

Marchowo Zachodnie

18,2

11,9

tak

-

Borowo

15,4

9,2

nie

-

Orzechowo

15,1

4,2

tak

-

Folwarczne

12,9

7,2

nie

-

Mulk

11,2

2,7

tak

-

Wygoda

10,6

16,2

nie

-

Bieszkowickie

10,3

7,2

nie

-

Trepczykowo

10,1

9,2

nie

-

Pałsznik

8,7

18,0

nie

-

bez nazwy – k./Niepoczołowic

7,5

b.d.

nie

-

Morzyc

7,5

b.d.

nie

-

Łękno

7,5

b.d.

nie

-

Czarne (gm. Szemud)

7,4

b.d.>

tak

-

Jelonek

6,5

b.d.

nie

-

Brzeżonko

5,3

b.d.

nie

-

Ustarbowskie

5,3

b.d.

tak

-

[1] większa część powierzchni jeziora na terenie powiatu kartuskiego (gm. Przodkowo, gm. Żukowo)

[2] większa część powierzchni jeziora na terenie powiatu kartuskiego (gm. Sierakowice, gm. Kartuzy)

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • j. Żarnowieckie
 • rz. Łeba
 • rz. Bolszewka
 • rz. Gościcinka
 • rz. Struga Choczewska
 • rz. Chełst
 • rz. Mulk
 • rz. Bychowska Struga 
Monitoring jakości wody

rzeka Reda:

 • 1 punkt monitoringu reperowego w Wejherowie
 • badano ok. 40 wskaźników
Monitoring jakości wody

Badania WIOŚ 2005

Rzeka

Punkt kontrolny

Km

Wynik średni

Klasa czystości

Rodzaj

 

 

 

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

monitoringu

Reda

Wejherowo

20.9

2,9

19,4

1,53

0,15

IV

III

R
 
 • kanały - nie badano
 • jeziora: rok badań i ocenę stanu wód przez WIOŚ podano w roku 2004

 

Elektrownie wodne

Lp.

Nazwa elektrowni

Miejscowość

Nazwa rzeki

Moc elektrowni

1 Elektrownia Wodna Żarnowiec Czymanowo j. Żarnowieckie 716 MW
2 Mała Elektrownia Wodna "Tłuczewo" Tłuczewo rz. Łeba ~ 25 kW
3 Mała Elektrownia Wodna "Cementowianka" Wejherowo rz. Reda 130 kW
4 Mała Elektrownia Wodna "Paraszyno - Dworek" Paraszyno rz. Łeba ~ 14 kW
5 Mała Elektrownia Wodna Osiek rz. Łeba 60 kW

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe, wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • regulacja na jazie w cementowni

retencja -rezerwowa [m3]

 • brak

Sopot

Wody powierzchniowe
 • potoki:

 

nazwadługość (km)
kanał kryty
długość (km)
kanał otwarty
ujście
Swelina--2,40 kmZatoka Gdańska/Sopot
Potok Kamienny3,10 km1,80 kmZatoka Gdańska/Sopot
Potok Babidolski2,00 km0,38 kmZatoka Gdańska/Sopot
Potok Grodowy0,77 km0,20 kmZatoka Gdańska/Sopot
Ciek C7 (Potok Wiejski)8,35 km--Zatoka Gdańska/Sopot
Ciek C61,60 km--Zatoka Gdańska/Sopot
Potok Haffnera3,50 km0,14 kmZatoka Gdańska/Sopot
Potok Karlikowski3,10 km1,60 kmZatoka Gdańska/Sopot
Ciek C21,85 km0,10 kmZatoka Gdańska/Sopot
Ciek Graniczny C11,90 km0,86 kmZatoka Gdańska/Sopot

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • nie dotyczy
Monitoring jakości wody

nazwa wód: wszystkie w/w potoki oraz przybrzeżne wody Zatoki Gdańskiej

ilość punktów kontroli: 

 • potoki - 37 stanowisk 
 • morze - 12 punktów

 

ilość badań/rok:

potoki:

 • 865 bakteriologicznych badań/rok
 • 113 badań ekstraktu eterowego 
 • 91 badań przepływu

morze:

 • 216 badań bakteriologicznych
 • 216 badań fizykochemicznych
Monitoring jakości wody
 • Swelina – 97,22 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • Potok Grodowy – 97,9 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • P. Kamienny – 92,36 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • Haffnera – 96,6 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • P. Karlikowski – 81,94 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • C1 – 71,65 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • C2 – 86,9 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • P. Babidolski – 67,27 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • C6 – 39,14 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • C7 –  23,53 % wyników w I, II i III klasie czystości
Elektrownie wodne
 • nie ma
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie - podtapianie dolnego tarasu
 • wody roztopowe - podtapianie dolnego tarasu
 • wody opadowe - podtapianie dolnego tarasu

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • retencja -rezerwowa [m³]:  
 • 6 zbiorników retencyjnych:

 

nazwapojemność retencyjna, tyś m3
Staw Reja2,058
Staw Łokietka0,819
Stawy Krasickiego1, 240
Stawy Młyńskie1,100
Staw Obodrzyców1,242
Staw Mazowiecki0,970
Staw Kochanowski0,690
RAZEM8,119

Słupsk

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach miasta

 • nazwa rzeka Słupia
 • długość 12 km
 • ujście Morze Bałtyckie

kanały

 • nazwa Kanał Młyński
 • długość(km) 780 m
 • ujście rz. Słupia

jeziora powyżej 5 ha

 • brak
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeka Słupia
Monitoring jakości wody
 • nie badano
Monitoring jakości wody

brak danych

Elektrownie wodne

nazwa

miejscowość

nazwa rzeki

moc [kWh]

Mała Elektrownia

Słupsk

Kanał Młyński

16

Wyspa

Słupska

Słupsk

Kanał Młyński

170

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe
 • sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego: w trakcie opracowywania jest koncepcja "suchego zbiornika"
 • istnieje okresowe pogłębianie rzeki Słupi
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002