Gdańsk

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • ciepło z miejskiej sieci: 1
 • gaz z sieci: 2
 • indywidualne piece węglowe: 3
 • olej opałowy: 4
 • gaz z butli: 5
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy: 6
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła: 6
 • inne - kominki z odzyskiem ciepła: 6
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie

 • Elektrociepłownia Gdańska Ec2 Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. ; moc cieplna - 993 MW; nośnik energii- węgiel kamienny
 • Elektrociepłownia Grupy LOTOS S.A. ; moc cieplna 350 MW; nośnik energii - olej opałowy i napędowy

kotłownie zakładowe

 • GZNF " Fosfory" Sp. z o. o. ; moc cieplna 13,50 MW; nośnik energii - olej opałowy
 • "Siarkopol " Sp. z o. o. ;moc cieplna 24,3 MW; nośnik energii - olej opałowy
 • Spółdzielnia Mleczarska " Maćkowy" ; moc cieplna 6,4 MW; nośnik energii - miał węglowy
 • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.; moc cieplna 5,8 MW; nośnik energii - miał węglowy
  moc cieplna 3,6 MW; nośnik energii - olej opał., gaz propan - butan

Kotłownie innych jednostek

 • PUEiK" Unicom" ; moc cieplna 27 MW; nośnik energii - węgiel kamienny
 • GPEC - lokalne kotłownie
  • ul. Zawiślańska, moc cieplna 23,3 MW; nośnik - węgiel kamienny,
  • Osowa , moc cieplna 10 MW; nośnik- gaz ziemny ( rez. - olej opał.)
Główne źródła emisji

Elektrociepłownie Wybrzeże S.A

 • SO2 - 6 648,3
 • NO2 - 2 803,2
 • pył - 475,4

Rafineria Gdańska SA.

 • SO2 - 5 687,3
 • NO2 - 1 403,2
 • pył - 110,6

GZNF "Fosfory" Sp. z.o.o.

 • SO2 - 727,3
 • NO2 - 67,2
 • pył - 71,7

GPEC Sp. z o.o.

 • SO2 - 276,3
 • NO2 - 133,86
 • pył - 273,21

"SIARKOPOL" Gdańsk S.A.

 • SO2 - 192
 • NO2 - 45,9
 • pył - 19,5

POLLYTAG S.A.

 • SO2 - 93
 • NO2 - 21
 • pył - 54

Spółdz. Mleczarska "MAĆKOWY"

 • SO2 - 40
 • NO2 - 21
 • pył - 39

Zarząd Morskiego Portu Gd. S.A.

 • SO2 - 20,8
 • NO2 - 7,7
 • pył - 10,74

Woj.Rej. Zarząd Infrastruktury:

 • SO2 - 18,78
 • NO2 - 3,03
 • pył - 34,72

PUEiK "UNIKOM" sp. z o.o.

 • SO2 - 18,57
 • NO2 - 13,71
 • pył - 16,27

Carnaud Metalbox - Gopak

 • SO2 - 13
 • NO2 - 4,06
 • pył - 3,69
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Nazwa zanieczyszczenia - Mg/rok (ton/rok)

 • SO2 - 14 969
 • NOx - 4 903
 • Pyły - 1 927
 • CO - 1 877
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 W BUDOWIE

Gdynia

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 5
 • gaz (z butli): 3
 • gaz z sieci: 2
 • olej opałowy: 4
 • ciepło z miejskiej sieci: 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy: 6
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła: brak danych
 • kolektory słoneczne: nie występują: brak danych
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie :

 • Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. Elektrociepłownia Gdyńska
  moc cieplna 497,6 MW, moc elektryczna 108 MW, nośnik energii węgiel

kotłownie:

 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Gdyni
  • ul. Szczecińska 11 moc 1,483 MW, nośnik energii gaz
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Gdyni
  • ul. Dickmana 24 moc 0,989 MW, nośnik energii gaz
Główne źródła emisji

Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. Elektrociepłownia Gdyńska

 • brak danych

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Gdyni

 • SO2 - 118 Mg t/rok
 • NO2 - 96 t/rok
 • pyły - 79 t/rok

Stocznia Gdańska-Grupa Stoczni Gdynia S.A w Gdyni

 • NO2 - 17 t/rok
 • pyły - 31 t/rok

Stocznia Gdynia w Gdyni

 • SO2 - 18 t/rok
 • NO2 - 15 t/rok
 • pyły - 3 t/rok

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A w Gdyni

 • SO2 - 4 t/rok
 • NO2 - 7 t/rok
 • pyły - 4 t/rok
   

 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

brak danych

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 

StacjaSO2NO2PM10
AM944,8139,6466,18
AM10 61,49 108,99
AM440,8921,9167,14
 • Dla CO i O3 nie są mierzone stężenia średnioroczne.

 

Powiat Bytowski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 4-5
 • gaz z sieci 6
 • olej opałowy 4-5
 • ciepło z miejskiej sieci 2-3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy  2-3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6
 • kolektory słoneczne 6
 • inne: 6
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie

 • brak

kotłownie

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. w Bytowie, 24 MW, miał węglowy
 • Zakład Energetyki Cieplnej w Miastku, 7,62 MW, miał węglowy
Główne źródła emisji
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
 • SO2 t/rok, 123,47
 • NOx t/rok, 57,60
 • Pyły t/rok, 72,28
 • CO t/rok, 219,05
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

0 - 40 % normy stan b. dobry

 • SO2 - 20%
 • NO2 -10%
 • Pyły - 37%

 

 • Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczaniaMargines tolerancji

[ mg/m3]

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

2004

2005

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Benzen

Rok kalendarzowy

5

-

5

5

2

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

18

60

50

Rok kalendarzowy

40

-

12

10

3

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

24

30

0

24 godziny

150

125

3

0

0

4

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

-

0,1

0

5

Ozon

8 godzin

120

60

25

0

0

6

Pył zawieszony

PM10

24 godziny

50

35

5

0

Rok kalendarzowy

40

-

1,6

0

7

Tlenek węgla

8 godzin

10000

-

2000

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej

8

Benzen

Rok kalendarzowy

4

 

 

 

9

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

 

 

 

Rok kalendarzowy

35

 

 

 

10

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

 

 

 

24 godziny

125

 

 

 

11

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

 

 

 

12

Tlenek węgla

8 godzin

5000

 

 

 

 • Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę roślin

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

2004

2005

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

30

-

0

0

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

20

-

0

0

3

Ozon AOT40

Okres wegetacji

24000

-

0

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

20

 

 

 

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

15

 

 

 

 • Zestawienie wyników pomiarowych

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Klasa

NO2

pasywna

Bytów

6,3

9,0

100

A

Bytów

10,3

15,0

100

A

Bytów

5,6

9,0

92

A

Miastko

11,4

15,0

100

A

Miastko

9,6

14,0

100

A

Miastko

11,5

15,0

92

A

Borzytuchom

4,5

6,0

83

A

Czarna Dąbrówka

4,3

7,0

100

A

Kołczygłowy

6,1

9,0

100

A

Lipnica

4,8

7,0

100

A

Parchowo

5,8

9,0

100

A

Studzienice

4,6

7,0

100

A

Trzebielino

5,8

9,0

100

A

Tuchomie

7,0

10,0

100

A

Rekowo

4,6

7,0

67

A

Dretyń

6,4

9,0

67

A

benzen

pasywna

Bytów

3,3

5,6

67

A

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Powiat Chojnicki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe:2
 • gaz z butli: 4
 • gaz z sieci: 5
 • olej opałowy: 3
 • ciepło z miejskiej sieci: 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy: 6
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie

 •  brak

kotłownie

 • Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach ul. Ceynowy 15, moc 34.89 MWt, miał węgla kamiennego
 • Jednostka Wojskowa 4961 w Niżychowicach, moc 1 929 KW., koks
 • Areszt Śledczy w Chojnicach, ul. Pietruszkowa 4, moc 975 KW, gaz ziemny
 • Kotłownia Grzewcza w Pawłówku /k. Chojnic, moc 600 KW, węgiel kamienny
 • Rindipol s.a, w Chojnicach, ul .Przemysłowa 4,moc 17.45 MWt,węgiel kamienny
 • Gminny Zarząd Oświaty, ul.4 marca 1, 89-632 Brusy, moc 0.17 MWt, słoma
Główne źródła emisji

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

 • SO2 = 181, 93
 • NOx = 64,000
 • pyły = 161 , 51

"Rindipol" S.A. ul. Przemysłowa 4, Chojnice

 • SO2 = 134.4
 • NOx = 48,00
 • pyły = 101, 230

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe For - Tech ul. Świętopełka 10F Chojnice

 • pyły = 4,083

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Chojnicach Sp. z o.o. ul. Bydgoska 14

 • SO2 = 0.27
 • NOx = 0.53
 • pyły = 26.17

Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowo - Usługowe PeBeRol, Chojnice sp. z o.o. ul. Łużycka 1a

 • SO2 = 20.746
 • NO2 = 4.18
 • pyły = 21.20

"Klose" Czerska Fabryka Mebli sp. z o.o. ul. Szkolna 13

 • SO2 = 2.32
 • NOx = 9.12
 • pyły = 2.40

Kotłownia przy Szkole Podstawowej w Brusach ul. Ogrodowa 2 Gminny Zarząd Oświaty w Brusach ul. 4 marca

 • SO2 = 74.40
 • NOx = 31.79
 • pyły = 24.74

Gorzelnia Rolnicza Jeziorki 14 , 89 - 641 Nowa Cerkiew

 • SO2 = 10.40
 • NOx = 0.98
 • pyły = 2.65

Kotłownia ze spalarnią przy Szpitalu rejonowym w Chojnicach

 • SO2 = 3.90
 • NOx = 8.21
 • pyły = 0.075

Spółdzielnia Inwalidów im. H. Derdowskiego w Chojnicach Zakład Pracy Chronionej ul. Morozowa 1

 • SO2 = 4.07
 • NOx = 0.55
 • pyły = 8.08

Kotłownia Jednostki Wojskowej w Nieżychowicach gm. Chojnice

 • SO2 = 5.28
 • NOx = 0.84
 • pyły = 7.04

Kotłownia w Pawłówku k/ Chojnic w dzierżawie Pomorskiej Agencji Poszanowania Energii

 • SO2 = 4.60
 • NOx = 0.32
 • pyły 1.08

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "Holz-Pol w Czersku ul. Królowej Jadwigii 11

 • SO2 = 0.78
 • NOx = 0.72
 • pyły = 6.98

Gorzelnia w Jarcewie w adm. Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Nieżychowicach

 • SO2 = 16.49
 • NOx = 1.43
 • pyły = 18.59

Kotłownia - Gorzelnia Niyżychowice w adm. jak wyżej

 • SO2 = 16.49
 • NOx 1.49
 • pyły = 18.59

Kotłownia osiedlowa w Nieżychowicach w adm. jak wyżej

 • SO2 = 2.66
 • NOx = 0.18
 • pyły = 0.071
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

zliczono z danych wymienionych powyżej

 • SO2 t/rok, 479 ,32 (według WIOŚ w Gdańsku 700, 00)
 • NOx t/rok, 172,99
 • Pyły t/rok, 431,73 (według WIOŚ w Gdańsku 233,00)
Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2004 opracowanej przez WIOŚ powiat chojnicki zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin

Powiat Człuchowski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe - 1
 • gaz z butli - 6
 • gaz z sieci - 5
 • olej opałowy - 4
 • ciepło z miejskiej sieci - 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła
 • kolektory słoneczne
Główne obiekty energetyczne

brak danych

Główne źródła emisji

kotłownia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Człuchowie

 • SO2 -72,298 t/rok,
 • NOx - 4,535 t/rok,
 • pyły - 19,129 t/rok

kotłownia osiedlowa w Koczale

 • SO2 - 30,0 t/rok,
 • Nox - 8,0 t/rok,
 • pyły - 10,516 t/rok

kotłownia osiedlowa w Debrznie przy ul. Miłej 22

 • SO2 - 35,33 t/rok,
 • NOx - 11,84 t/rok,
 • pyły - 17,28 t/rok

kotłownia Zakładu Produkcji Drzewnej w Rzeczenicy

 • pyły - 192,61 t/rok

ciepłownia KR-1 w Człuchowie

 • SO2 -110,769 t/rok,
 • NOx - 31,16 t/rok,
 • pyły - 59,86 t/rok
   
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

brak danych

Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • 0 – 40 % normy - stan bardzo dobry -  NO2  Pyły
 • 40 – 60 % normy - stan dobry  
 • 60-100% normy - stan dostateczny   
 • > 100% normy - stan zły   

Powiat Gdański

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 1
 • gaz (z butli): 2
 • gaz z sieci: 5
 • olej opałowy: 4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy: 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła: 6
 • kolektory słoneczne: nie występują
Główne obiekty energetyczne
 • kotłownie:

 

l.p

kotłownia-nazwa

moc[MW]

 nośnik energii

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ciepłownia w Pruszczu Gdańskim

<Kotłownia SM Żuławy

Kotłownia osiedlowa Torell

SP WIOSNA, Przywidz

Ciepłownia, Pruszcz Gdański

Kotłownia osiedlowa SOBOWIDZ

<Kotłownia osiedlowa PAWŁOWO

9,8

2,1

1,1

b.d.

1,98

b.d.

b.d.

gaz FONT>

węgiel

węgiel

>b.d.

węgiel

b.d.

olej

Główne źródła emisji

l.p.

nazwa

SO2   [t/rok]

Nox      [ t/rok]

pyły     [ t/rok]

>1.

2.

3.

4.

Ciepłownia Pruszcz Gdański

Cukrownia PRUSZCZ

PROMEX sp. j.

Lokalne kotłownie w Trąbkach

0,05

39

55

118,49

4,0

49

37

15,83

0,03

49

19

237,72


 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
 • SO2 [t/rok]: co najmniej 99
 • NOx [t/rok]: co najmniej 49
 • Pyły [t/rok]: co najmniej 95
 • CO [t/rok]: co najmniej 101

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

brak danych

Powiat Kartuski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

brak danych

Główne obiekty energetyczne

brak danych

Główne źródła emisji

brak danych

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

brak danych

Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2005 opracowanej przez WIOŚ powiat kartuski zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin.

Powiat Kościerski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 1
 • gaz z butli: 6
 • gaz z sieci: 4
 • olej opałowy: 3
 • ciepło z miejskiej lub osiedlowej sieci: 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy: 5
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, inne
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie :

 • brak

kotłownie:

 • Zakład Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o.o., Kościerzyna, ul. Tetmajera 3 moc 23,2 MW, nośnik energii miał węglowy
   
Główne źródła emisji

Zakład Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o.o., Kościerzyna, ul. Tetmajera 3

 • SO2 - 139,49 t/rok
 • NO2 - 38,75 t/rok
 • pyły - 42,72 t/rok
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Zakłady Porcelany Stołowej "LUBIANA" S.A.- emisja zanieczyszczeń do powietrza:

 • pyły - 6 Mg/rok
 • dwutlenek azotu - 23 Mg/rok
 • tlenek węgla - 4 Mg/rok
 • dwutlenek węgla - 26 401 Mg/rok

Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "UNIBUD" Sp. z o.o.- emisja zanieczyszczeń do powietrza:

 • dwutlenek azotu - 2.077 Mg/rok
 • dwutlenek siarki - 1 808 Mg/rok
 • tlenek węgla - 29 945 Mg/rok
 • pył całkowity - 9 416 Mg/rok

Zakłady Mięsne "KOŚCIERZYNA"- emisja zanieczyszczeń do powietrza:

 • dwutlenek azotu - 2,067 Mg/rok
 • dwutlenek siarki - 22,0 Mg/rok
 • tlenek węgla - 138,0 Mg/rok
 • dwutlenek węgla - 2 549,0 Mg/rok
 • pył całkowity - 6,613 Mg/rok

Zakład Energetyki Cieplnej "KOSPEC" Sp. z o.o. - emisja zanieczyszczeń do powietrza:

 • dwutlenek azotu - 43,51 Mg/rok
 • dwutlenek siarki - 107,9 Mg/rok
 • tlenek węgla - 165,0 Mg/rok
 • dwutlenek węgla - 23 554,7 Mg/rok
 • pył całkowity - 34,5 Mg/rok
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Powiat Kwidzynski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 2
 • gaz z butli 3
 • gaz z sieci 3
 • olej opałowy 3
 • ciepło z miejskiej sieci 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 3
 • inne odnawialne źródla energii: pompy ciepła 6
 • kolektory słoneczne 6
Główne obiekty energetyczne

 

 • elektrociepłownie: International Paper S. A. Kwidzyn moc 540 MW nośnik energii węgiel kamienny ( miał ), ług powarzelny czarny, kora i odpady drzewne.
 • kotłownie
  • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prabutach ul. Kuracyjna 30; moc [MW]: 12; nośnik energii: gaz + olej opałowy
  • WZPOW Sp. z o. o. w Kwidzynie ; moc [MW]: 11; gaz + olej opałowy: węgiel
  • PWKiC w Prabutach, ul. Ogrodowa 14; moc [MW]: 5,2; węgiel: gaz + olej opałowy
  • LEMAHIEU Polska Sp. z o. o. ul. Zielna w Kwidzynie; moc [MW]: 3,25; gaz + olej opałowy: olej
  • Przedsiębiorstwo Naprawczo-Produkcyjne EXPOM ; moc [MW]: 3,1; olej: węgiel
  • Nowy Dwór Kwidzyński; moc [MW]: ; węgiel:
  • Wytwórnia Win " MIX" w Kwidzynie ul. Zielna 15; moc [MW]: 2,68; : olej
  • Knauf Pack w Kwidzynie ul. Lotnicza 2; moc [MW]: 2,6; olej: olej
  • Firma Majerowicz Import -Eksport s. c. w Brachlewie ; moc [MW]: 2,1; olej: węgiel
  • POLIMA S.A. w Gurczu; moc [MW]: 2; węgiel: trociny
  • Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie; moc [MW]: 2; trociny: węgiel
  • Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej POLMO w Kwidzynie ; moc [MW]: 2; węgiel: węgiel
  • Kotłownia PWKiC w Prabutach ul.Jagiełły 18; moc [MW]: 1,6; węgiel: węgiel
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kwidzynie; moc [MW]: 1,6; węgiel: węgiel
  • Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska zakład w Korzeniewie; moc [MW]: 1,5; węgiel: olej
  • Zakład Karny w Kwidzynie ul. Lotnicza; moc [MW]: 1,5; olej: węgiel
  • Zakład Obróbki Drewna H.M. Ryjewo sp. z o. o.; moc [MW]: 1,2; węgiel: trociny
  • Kotłownia PWKiC w Prabutach nr 2, ul.Kraszewskiego 1 ; moc [MW]: 1,2; trociny: węgiel

   

Główne źródła emisji

International Paper S. A. Kwidzyn

 • SO2 [t/rok]: 6850,5
 • NOx [t/rok]: 2160,4
 • pyły [t/rok]: 971,2

PWKiC w Prabutach ul. Ogrodowa 14

 • SO2 [t/rok]: 0,25
 • NOx [t/rok]: 2,9
 • pyły [t/rok]: 0,244

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prabutach, ul. Kuracyjna 30

 • SO2 [t/rok]: 2,9
 • NOx [t/rok]: 3,8
 • pyły [t/rok]: 0,727

Kotłownia PWKiC w Prabutach, ul.Jagiełły 18

 • SO2 [t/rok]: 17,58
 • NOx [t/rok]: 1,2
 • pyły [t/rok]: 8,79

Kotłownia PWKiC w Prabutach nr 2, ul. Kraszewskiego 1

 • SO2 [t/rok]: 9,9
 • NOx [t/rok]: 0,967
 • pyły [t/rok]: 35,69

Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie

 • SO2 [t/rok]: 6,6
 • NOx [t/rok]: 1,3
 • pyły [t/rok]: 3,6

Przedsiębiorstwo Naprawczo-Produkcyjne EXPOM Nowy Dwór Kwidzyński

 • SO2 [t/rok]: 12,5
 • NOx [t/rok]: 2,5
 • pyły [t/rok]: 11,9

Firma Majerowicz Import -Eksport s. c. w Brachlewie

 • SO2 [t/rok]: 0,106
 • NOx [t/rok]: 0,021
 • pyły [t/rok]: 0,1

POLIMA S.A. w Gurczu

 • SO2 [t/rok]: brak danych
 • NOx [t/rok]: 14,1
 • pyły [t/rok]: 28,744

LEMAHIEU Polska Sp. z o. o. ul. Zielna w Kwidzynie

 • SO2 [t/rok]: 7,9 (olej)
 • NOx [t/rok]: 5,3 (olej)
 • pyły [t/rok]: 0,63 (olej)

 

Wytwórnia Win " MIX" w Kwidzynie ul. Zielna 15

 • SO2 [t/rok]: 6,1
 • NOx [t/rok]: 4,7
 • pyły [t/rok]: 1,9

Knauf Pack w Kwidzynie ul. Lotnicza 2

 • SO2 [t/rok]: 3,1
 • NOx [t/rok]: 7
 • pyły [t/rok]: 2,5

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kwidzynie

 • SO2 [t/rok]: 5,6
 • NOx [t/rok]: 9,7
 • pyły [t/rok]: 3

WZPOW Sp. z o. o. w Kwidzynie

 • SO2 [t/rok]: 136
 • NOx [t/rok]: 29,8
 • pyły [t/rok]: 125,05

Zakład Karny w Kwidzynie ul. Lotnicza

 • SO2 [t/rok]: 1,92
 • NOx [t/rok]: 0,1456
 • pyły [t/rok]: 1,28

Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska zakład w Korzeniewie

 • SO2 [t/rok]: 5,18
 • NOx [t/rok]: 2,44
 • pyły [t/rok]: 0,61

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej POLMO w Kwidzynie

 • SO2 [t/rok]: 13,44
 • NOx [t/rok]: 1,05
 • pyły [t/rok]: 4,18

 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

brak danych

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

0 – 40 % normy stan b. dobry      SO2    NO2 Pył zawieszony

 

Miejscowość/adres/ulica

Właściciel
stacji

Mierzone zanieczyszczenia,
metoda pomiaru poziom raportowania danych ze stanowisk

SO2

NO2

NOx

Pm 10

PB

C6H6

CO

O3

PM2,5

BS

Kwidzyn ul Chopina

WSSE

m, PL/-

m, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

m, PL/-

oznaczenia: m-stacja manualna, PL-raportowanie w Polsce

 

Nazwa strefy

Metoda pomiaru

Miejscowość

Nazwa substancji

Czas uśredniania

Średnia

Częstość przekroczenia WD+MT

Maksymalna

Klasyfikacja

23457891012
kwidzyńskimanualnaKwidzyn,NO2a17--A
Ul. ChopinaSO2243040A
 a--A

 

Rok 2005


WARTOŚCI DOPUSZCZALNE SUBSTANCJII W POWIETRZU - stan na rok 2004 i 2005
Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia

 

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczaniaMargines tolerancji

[ mg/m3]

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

2004

2005

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Benzen

Rok kalendarzowy

5

-

5

5

2

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

18

60

50

Rok kalendarzowy

40

-

12

10

3

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

24

30

0

24 godziny

150

125

3

0

0

4

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

-

0,1

0

5

Ozon

8 godzin

120

60

25

0

0

6

Pył zawieszony

PM10

24 godziny

50

35

5

0

Rok kalendarzowy

40

-

1,6

0

7

Tlenek węgla

8 godzin

10000

-

2000

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej

8

Benzen

Rok kalendarzowy

4

 

 

 

9

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

 

 

 

Rok kalendarzowy

35

 

 

 

10

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

 

 

 

24 godziny

125

 

 

 

11

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

 

 

 

12

Tlenek węgla

8 godzin

5000

 

 

 

 

Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę roślin

 

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

2004

2005

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

30

-

0

0

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

20

-

0

0

3

Ozon AOT40

Okres wegetacji

24000

-

0

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

20

 

 

 

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

15

 

 

 

 

Zestawienie wyników pomiarowych

 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

manualne

Kwidzyn

3,5

39,0

98

 

A

A

 

NO2

manualne

Kwidzyn

17,5

47,0

97

 

A

 

 

PM10

refektomet.

Kwidzyn

16,1

71,0

98

8

A

A

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Powiat Lęborski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 1
 • gaz (z butli): 3
 • gaz z sieci: 4
 • olej opałowy: 5
 • ciepło z miejskiej sieci: 2 /133 - dla m. Lębork , Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy: 6
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła: 7 /5 - w gm. Wicko, 1 - w Lęborku /kościół p.w. NMP Królowej Polski/
 • kolektory słoneczne: nie występują

inne:

 • Odbiorcy energii elektrycznej w tys. - 26,3
 • Odbiorcy gazu z sieci w tys. - 10,2
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie :

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lęborku /zaopatruje w ciepło 55% mieszkańców Lęborka/, moc 2 kotły wodne x 11,63 MW, 4 x 1,4 MW /Cała moc cieplna kotłowni - 46 MW, nośnik energii węgiel kamienny

kotłownie:

 • "G.O.K. Wicko 0,5 MW olej opałowy
 • "Kotłownia Zespołu Szkół Budowlanych /Źródłem energii odnawialnej jest kocioł na słomę o mocy 400 [KW], ilość energii wytworzonej - 2900 [GJ/rok], rodzaj zużytego paliwa - słoma, ilość zużytego paliwa ton-słomy/m3 - 200
 • "Kotłownia KR 1 w Lęborku
 • Kotłownia lokalna w Siemirowicach, moc 5 MW, nośnik energii - miał węglowy
 • Kotłownia komunalna w Cewicach, moc 4,4 MW, nośnik energii - miał węglowy
 • Kotłownia przemysłowa w Maszewie, moc 6 MW, nośnik energii - miał węglowy
Główne źródła emisji

G.O.K. Wicko 60, kotłownia

 • SO2 0,2285 t/rok
 • Nox 0,401 t/rok
 • pyły 0,008 t/rok

Wienerberger Cegielnia Lębork Sp. z o.o. w Lęborku

 • SO2 39.49 t/rok
 • NO2 16.13 t/rok
 • pyły 19.51 t/rok
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
 • SO2 - 2 897 t/rok,
 • NOX - 102,1 t/rok,
 • pyły - 156 t/rok
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

WARTOŚCI DOPUSZCZALNE SUBSTANCJII W POWIETRZU - stan na rok 2004 i 2005
Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia

 

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczaniaMargines tolerancji

[ mg/m3]

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

2004

2005

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Benzen

Rok kalendarzowy

5

-

5

5

2

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

18

60

50

Rok kalendarzowy

40

-

12

10

3

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

24

30

0

24 godziny

150

125

3

0

0

4

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

-

0,1

0

5

Ozon

8 godzin

120

60

25

0

0

6

Pył zawieszony

PM10

24 godziny

50

35

5

0

Rok kalendarzowy

40

-

1,6

0

7

Tlenek węgla

8 godzin

10000

-

2000

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej

8

Benzen

Rok kalendarzowy

4

 

 

 

9

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

 

 

 

Rok kalendarzowy

35

 

 

 

10

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

 

 

 

24 godziny

125

 

 

 

11

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

 

 

 

12

Tlenek węgla

8 godzin

5000

 

 

 

 

Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę roślin 

 

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

2004

2005

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju 

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

30

-

0

0

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

20

-

0

0

3

Ozon AOT40

Okres wegetacji

24000

-

0

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

20

 

 

 

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

15

 

 

 

 

 Zestawienie wyników pomiarowych 

 

Powiat Malborski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • ciepło z miejskiej sieci: 1
 • olej opałowy: 2
 • gaz z butli: 3
 • gaz z sieci: 4
 • indywidualne piece węglowe: 5
Główne obiekty energetyczne

kotłownie

 • PEC Malbork, ul. Piaskowa 1, moc: 60,40 MW; nośnik energii: miał węglowy roczne zużycie 21 872,64 Mg
 • PEC Malbork, Pl. Narutowicza 21, moc: 3,84 MW; nośnik energii: miał węglowy roczne zużycie 651,22 Mg
 • PEC Malbork, Plac Słowiański 5; moc: 460 kW każdy (dwa kotły olejowe); nośnik energii: olej opałowy lekki, roczne zużycie 87,37 Mg
 • ADM Nowy Staw, ul. Bankowa, moc: 1,97 MW; nośnik energii: miał roczne zużycie 1 342,04 ton
 •  ADM Nowy Staw, Kotłownia "Stawiec" ul. Gdańska, moc: 2,116 MW; nośnik energii: miał roczne zużycie 600 Mg
 • ADM Nowy Staw, Lipinka, moc: 1,2 MW, nośnik energii: miał, roczne zużycie 600 Mg
Główne źródła emisji

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Piaskowa 1, ul. Główna 19,  Pl. Narutowicza 21, Pl. Słowiański 5, ul. Maczka 15, ul. Wejhera 5;

 • SO2: 61,07 t/rok
 • Nox: 46,26 t/rok
 • pyły: 33,45 t/rok

Krajowa Spółka Cukrowa S.A w Toruniu, Oddział: „Cukrownia Malbork S.A”

 • SO2: 99,91 t/rok
 • NOx: 59,81  t/rok
 • pyły: 84,55 t/rok

Malborskie Zakłady Chemiczne „Organika”

 • SO2: 1,81 t/rok
 • NOx: 4,66 t/rok
 • pyły: 0,0024 t/rok

„Danuta”  S.A.

 • SO2: 14,6 t/rok
 • NOx: 10,8 t/rok
 • pyły: brak danych

„Pemal” Malborska Fabryka Obrabiarek S.A.

 • SO2: 0,0096 t/rok
 • NOx: 0,0089 t/rok
 • pyły: 0,029 t/rok,

Malborska Fabryka Wentylatorów „Mawent” S.A.

 • SO2: 17,49 t/rok
 • NOx: 7,7 t/rok
 • pyły: 16,71 t/rok

Krajowa Spółka Cukrowa S.A w Toruniu, Oddział: „Cukrownia Nowy Staw”

 • SO2: 64,97 t/rok
 • NOx: 39,58 t/rok
 • pyły: 64,26 t/rok

Administracja Domów Mieszkalnych

 • SO2: 13,4 t/rok
 • NOx: 5,66 t/rok
 • pyły: 9,05 t/rok
   
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
 • SO2 - 11,201 t/rok
 • NOx - 4,1061 t/rok
 • Pyły - 7,176 t/rok
 • CO - 28,345 t/rok
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

WARTOŚCI DOPUSZCZALNE SUBSTANCJII W POWIETRZU - stan na rok 2004 i 2005
Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia

 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

manualne

Łeba

3,2

15,0

20

 

A

A

 

Lębork

8,5

44,0

20

 

A

A

 

Łeba

2,5

20,4

92

 

A

A

 

NO2

manualne

Łeba

5,7

26,6

90

 

A

 

 

Łeba

8,0

23,0

20

 

A

 

 

Lębork

15,2

50,0

20

 

A

 

 

pasywna

Lębork

7,6

11,0

100

 

A

 

 

Lębork

11,3

18,0

100

 

A

 

 

Lębork

12,8

16,0

100

 

A

 

 

Lębork

8,4

12,0

100

 

A

 

 

Łeba

5,9

8,0

100

 

A

 

 

Łeba

4,3

7,0

100

 

A

 

 

Cewice

5,8

9,0

100

 

A

 

 

Nowa Wieś Lęborska

10,3

15,0

100

 

A

 

 

Wicko

6,7

9,0

100

 

A

 

 

PM10

refektomet,

Łeba

7,0

28,0

20

0

A

A

 

Lębork

10,1

49,0

20

0

A

A

 

ozon

automatyczna

Łeba

60,4

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczaniaMargines tolerancji

[ mg/m3]

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

2004

2005

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Benzen

Rok kalendarzowy

5

-

5

5

2

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

18

60

50

Rok kalendarzowy

40

-

12

10

3

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

24

30

0

24 godziny

150

125

3

0

0

4

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

-

0,1

0

5

Ozon

8 godzin

120

60

25

0

0

6

Pył zawieszony

PM10

24 godziny

50

35

5

0

Rok kalendarzowy

40

-

1,6

0

7

Tlenek węgla

8 godzin

10000

-

2000

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej

8

Benzen

Rok kalendarzowy

4

 

 

 

9

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

 

 

 

Rok kalendarzowy

35

 

 

 

10

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

 

 

 

24 godziny

125

 

 

 

11

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

 

 

 

12

Tlenek węgla

8 godzin

5000

 

 

 

 

 • Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę roślin

 

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

2004

2005

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

30

-

0

0

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

20

-

0

0

3

Ozon AOT40

Okres wegetacji

24000

-

0

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

20

 

 

 

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

15

 

 

 

 

 • Zestawienie wyników pomiarowych

 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

manualne

Malbork

1,1

8,0

20

 

A

A

 

pasywna

Nowy Staw

8,5

16,0

33

 

A

 

 

Malbork

3,2

5,0

25

 

A

 

 

NO2

manualne

Malbork

15,9

53,0

20

 

A

 

 

pasywna

Nowy Staw

21,6

31,8

33

 

A

 

 

Malbork

25,0

33,0

25

 

A

 

 

PM10

refektomet,

Malbork

6,4

22,0

10

0

A

A

 

benzen

pasywna

Nowy Staw

3,5

6,0

33

 

A

 

 

Malbork

2,8

3,6

25

 

A

 

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

 

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2005 opracowanej przez WIOŚ powiat malborski zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin.

Powiat Nowodworski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe - 1
 • gaz z butli - 6
 • gaz z sieci - 4
 • olej opałowy -3
 • ciepło z miejskiej sieci - 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 5
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie:

 • brak

kotłownie:

 • nazwa kotłownia osiedlowa przy ul. Jantarowej w Nowym Dworze Gdańskim, należąca do PEC Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim moc 5,8 MW, nośnik energii opalana miałem węglowym
   
Główne źródła emisji

kotłownia osiedlowa przy ul. Jantarowej w Nowym Dworze Gdańskim, należąca do PEC Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim 

 • SO2 - 12,9 t/rok,
 • NOx  - 15,06 t/rok,
 • pyły - 7,3 t/rok
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

brak danych

Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2005 opracowanej przez WIOŚ powiat nowodworski zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin.

Powiat Pucki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 2
 • gaz z butli: 6
 • gaz z sieci: 2
 • olej opałowy: 5
 • ciepło z miejskiej sieci: 3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy: 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła: 6
 • kolektory słoneczne: 6
Główne obiekty energetyczne
 • Elektrociepłownia Władysławowo, moc elektryczna 11 MW, moc cieplna osiągalna 32 MW, dostarcza do sieci energetycznej kraju ok. 76 tys. MWh energii elektrycznej rocznie, gaz w ilości docelowej ok. 100 000 m3/dobę dostarczany jest na ląd z platformy na Bałtyku nowo wybudowanym rurociągiem podmorskim. 2 kotły odzysknicowe za turbinami - ok. 20 MWt oraz 3 kotły szczytowe (pomocnicze): 3 x 5 MWt.
Główne źródła emisji
 • Elektrociepłownia Władysławowo
 • Kotłownia osiedlowa, Puck, ul. Nowy Świat [3,3 MW] - opał miał
 • Kotłownia osiedlowa, Puck, ul. Majkowskiego 18 [3,3 MW] - opał miał
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
 • SO2 [t/rok] - 46,6 Mg/a
 • NOx [t/rok] - 141,8 Mg/a
 • Pyły [t/rok] - 53,2 Mg/a
 • CO [t/rok] - 23,2 Mg/a
Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2005 opracowanej przez WIOŚ powiat pucki zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin.

Powiat Starogardzki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 1
 • ciepło z miejskiej sieci: 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy oraz olej opałowy: 3
 • gaz z butli, gaz z sieci: 4
 • inne - energia elektryczna: 5
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne 6
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie

 • Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Jabłowska 17, moc łączna 2 X 60, 2 MW, nośnik energii - węgiel kamienny (miał)

kotłownie

 • Zakład Energetyki Cieplnej Star-Pec Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Owidzka 20: Rejonowa Ciepłownia "Południe" KS-101 Starogard Gd., ul. Pomorska 26, cztery kotły o mocy 11,63 MW każdy, nośnik energii węgiel kamienny (miał), Kotłownia osiedlowa KS-301 Starogard Gd., Al. Woj.Polskiego 27, moc 2 X 1,125 MW, nośnik energii olej opałowy, Kotłownia osiedlowa KS-313 w Starogardzie Gd., ul. J. Iwaszkiewicza 1, moc 2 X 0,35 MW, nośnik energii węgiel kamienny; Kotłownia osiedlowa KS-322 w Starogardzie Gd., ul. Traugutta 56, moc 3 X1,105 MW, nośnik energii węgiel kamienny
 • Gminna Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skarszewach, os. Sikorskiego 13, Kotłownia miejska KM -1 w Skarszewach, os. Sikorskiego, łącznej mocy 3,720 MW, nośnik energii węgiel kamienny (miał), Kotłownia olejowa KO-2 w Skarszewach, Pl. Halera 18, moc 0,465 MW, nośnik energii olej opalowy, Kotłownia olejowa KO-3 w Skarszewach, ul. Kościuszki 2/10, moc 0,505 MW, nośnik energii olej opałowy, Kotłownia olejowa w Kamierowskich Piecach, moc 0,290 MW, nośnik energii olej opałowy 
 • Destylarnia Sobieski S.A., Starogard Gd., ul. Skarszewska 1; mocy 2 x 5,2 MW, nośnik energii gaz ziemny,
 • Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., Starogard Gd., ul. Gdańska 37; łącznej mocy 8,11 MW (rezerwa 11,62 MW), nośnik energii węgiel, drewno, olej opałowy
Główne źródła emisji

Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A., Starogard Gd., ul. Droga Owidzka 12  (dot. Zakładowej Spalarni Odpadów)

 • SO2 - 0,2 t/rok
 • NOx - 1,0 t/rok
 • pył - 4,0 t/rok
 • CO - 1,0 t/rok

Destylarnia Sobieski S.A., Starogard Gd., ul. Skarszewska 1

 • SO2 - 0,126 t/rok
 • NO2 - 11,98 t/rok
 • pył - 0,126 t/rok

Zakłady Wielobranżowe "Fast" Sp. z o.o., Gdańsk, Al. Grunwaldzka 345, Zakład Produkcyjny nr 3 w Skórczu, ul. Pomorska 2 

 • SO2 - 5,152 t/rok 
 • NO2 - 0,760 t/rok 
 • pył - 25,88 t/rok

Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Jabłowska 17 

 • SO231,4 t/rok
 • NOx - 31,5 t/rok
 • pył - 2,0 t/rok

Zakład Energetyki Cieplnej "Star-Pec" Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Owidzka 20: Rejonowa Ciepłownia "Południe" KS-101 Starogard Gd., ul. Pomorska 26 

 • SO2 - 241,68 t/rok 
 • NO2 - 49,31 t/rok 
 • pył - 44,80 t/rok

Gminna Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skarszewach, os. Sikorskiego 13 

 • SO2 - 16,81 t/rok 
 • NO2 - 9,07 t/rok 
 • pył - 4,08 t/rok

Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., Starogard Gd., ul. Gdańska 37

 • SO227, 3 t/rok 
 • NO2 - 9,6 t/rok 
 • pył - 8,5 t/rok
 • CO – 10,9 t/rok

 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

brak danych

Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • 0 - 40 % normy, stan b. dobry - SO2 (19,5%) i pył (13,2%)
 • 60 -100% normy, stan dostateczny - NO2 (89%)      

 

Nazwa strefy

Metoda pomiaru

Miejscowość

Nazwa substancji

Czas uśredniania

Średnia

Częstość przekroczenia WD+MT

Maksymalna

Klasyfikacja

23457891012
starogardzkimanualnaStarogard Gd.NO2a36--A
Rynek miejskiSO2244016A
 a--A
starogardzkipasywnaGodziszewoNO2M8  A

Powiat Sztumski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 1
 • gaz z butli: 6
 • gaz z sieci: 5
 • olej opałowy: 4
 • ciepło z miejskiej sieci: 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy: 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne 
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie

 • ciepłownia - Praterm S.A w Warszawie oddział w Sztumie, moc 23,3 MW, nośnik energii - woda
   

kotłownie

kotłownia

moc [MW]

nośnik energii

kotłownia miejska w Sztumie

22,5

węgiel

kotłownia Sztum

5150

biomasa

kotłownia w Starym Targu

2

słoma

kotłownia w Zielonce

1

słoma

kotłownia w Jurkowicach

0,8

słoma

kotłownia w Waplewie

3

słoma

kotłownia w Cieszymowie

brak danych

brak danych

kotłownie w Dzierzgoniu:

Nr 1 ul. Mickiewicza 7

1,1

gaz

Nr 2 ul. Przemysłowa 7

109

gaz

Nr 4 Os. Jagiełły 1

0,74

gaz

Nr 5 Os. Jagiełły 11

0,17

gaz

Nr 6 Os. Krasickiego 2

1,12

gaz

Nr 7 Os. Jagiełły 8

1,21

gaz

Główne źródła emisji
 • z procesów spalania paliw - zbiorowe i indywidualne ogrzewanie pomieszczeń
 • ze środków transportu kołowego
 • z procesów produkcyjnych

na terenie powiatu sztumskiego brak jest znaczących źródeł zanieczyszczeń powietrza

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
 • w powiecie sztumskim, głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń są kotły i piece grzewcze

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

WARTOŚCI DOPUSZCZALNE SUBSTANCJII W POWIETRZU - stan na rok 2004 i 2005

 • Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia

 Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania
Margines tolerancji

[ mg/m3]

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

2004

2005

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Benzen

Rok kalendarzowy

5

-

5

5

2

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

18

60

50

Rok kalendarzowy

40

-

12

10

3

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

24

30

0

24 godziny

150

125

3

0

0

4

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

-

0,1

0

5

Ozon

8 godzin

120

60

25

0

0

6

Pył zawieszony

PM10

24 godziny

50

35

5

0

Rok kalendarzowy

40

-

1,6

0

7

Tlenek węgla

8 godzin

10000

-

2000

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej

8

Benzen

Rok kalendarzowy

4

 

 

 

9

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

 

 

 

Rok kalendarzowy

35

 

 

 

10

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

 

 

 

24 godziny

125

 

 

 

11

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

 

 

 

12

Tlenek węgla

8 godzin

5000

 

 

 

 • Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę roślin

 

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

2004

2005

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

30

-

0

0

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

20

-

0

0

3

Ozon AOT40

Okres wegetacji

24000

-

0

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

20

 

 

 

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

15

 

 

 

 •  Zestawienie wyników pomiarowych

 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Klasa

a

24

 

SO2

manualne

Sztum

36,1

88,0

13

A

A

 

pasywna

Dzierzgoń

4,8

9,0

42

A

 

 

NO2

manualne

Sztum

24,8

62,0

17

A

 

 

pasywna

Dzierzgoń

21,2

30,0

42

A

 

 

benzen

manualna

Sztum

3,3

28,0

33

A

 

 

pasywna

Dzierzgoń

3,6

7,5

50

A

 

 

 

Powiat Słupski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 1
 • gaz z butli: 2
 • gaz z sieci: 5
 • olej opałowy: 6
 • ciepło z miejskiej lub osiedlowej sieci: 4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy: 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, inne
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie :

 • brak

kotłownie (nazwa, moc w MW, nośnik energii):

 • S.P.R.M. "Łosoś" - Ustka; 2,93; olej opałowy
 • Zespół Ośr. Wczasowych w Rowach; 2,0; węgiel kamienny
 • "Korab" kotłownia konserwiarni -Ustka; 2,13; gaz ziemny
 • P.E.C. "EMPEC" - Ustka - kotłownia KR-1; 31,0; węgiel kam., olej opałowy, gaz
 • Zakł. Energ. Cieplnej- kotłownia osiedlowa -Kępice; 4,0; drewno (zrębki)
 • Zakł. Energetyki Cieplnej Miastko w Kępicach; 3,52; węgiel kamienny, brykiet
 • SPV Dębnica Kaszubska (garbarnia); 5,48; olej opałowy lekki
 • kotłownia osiedlowa w Główczycach; 2,4; węgiel kamienny
 • "NESTLE" w Kobylnicy; 26,8; węgiel kamienny (miał)
Główne źródła emisji

"NESTLE" w Kobylnicy

 • SO2 128,0 t/rok
 • NO2 40,0 t/rok
 • pyły 72,04 t/rok

Zakł. Energetyki Cieplnej Miastko w Kępicach

 • SO2 114,98 t/rok
 • NO2 3,98 t/rok
 • pyły 41,6 t/rok

P.E.C. "EMPEC" - Ustka - kotłownia KR-1

 • SO2 94,62 t/rok
 • NO2 57,18 t/rok
 • pyły 112,98 t/rok

S.P.R.M. "Łosoś" - Ustka

 • SO2 26,78 t/rok
 • NO2 21,60 t/rok
 • pyły 9,45 t/rok

Zespół Ośr. Wczasowych w Rowach

 • SO2 25,21 t/rok
 • NO2 4,46 t/rok
 • pyły 26,52 t/rok
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
 • pyły - 439 t/rok
 • dwutlenek azotu - 68 t/rok
 • tlenek węgla - 405 t/rok
 • dwutlenek siarki - 200 t/rok
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Powiat Tczewski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 1
 • gaz (z butli): 6
 • gaz z sieci: 3
 • olej opałowy: 4
 • ciepło z miejskiej sieci: 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy:
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła: 7
 • kolektory słoneczne: 9
 • inne: 8
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie :

 • brak

kotłownie:

Zakładu Energetyki Cieplnej

 • nazwa KT-1602 "Rokitki" moc 58 MW paliwo - miał, czynnik grzewczy - woda
 • nazwa KT-1601 "Gdańska" moc 52,2 MW paliwo - miał, czynnik grzewczy - woda
 • nazwa KT-1702 C "Czyżykowo" moc 8,1 MW paliwo - gaz- olej, czynnik grzewczy - woda
 • kotłownie - nazwa przy ul. Hallera w Gniewie .moc 12,7. MW 1 paliwo -miał

kotłownie w Pelplinie

 • kotłownie - nazwa osiedlowa kotłownia olejowo-gazowa ul. Wybickiego 5. moc 3,36. MW
 • kotłownie - nazwa osiedlowa kotłownia olejowo-gazowa ul. Sambora. moc 1,695. MW
 • lokalne w Pelplinie o łącznej mocy 0,66 MW
  • kotłownia- gazowa Ochotniczej Straży Pożarnej ul Sambora 32
  • kotłownia- gazowa Zespołu Szkół Podstawowych nr 2 ul Kościuszki 2
  • kotłownia- gazowa Urzędu Gminy i Miasta Plac Grunwaldzki 5
  • kotłownia- gazowa ul. Mickiewicza 19
  • kotłownia- olejowa ul. Mickiewicza 23
  • kotłownia- olejowa Plac Cukrowni 5
 • kotłownie lokalne - gazowe - Pólko 1, 3, 5, 7 -4 kotły gazowe o mocy 0,233 MW każdy
 • kotłownia osiedlowa - Małe Walichnowy o mocy 0,486 MW
Główne źródła emisji

METRIX S.A. w Tczewie

 • SO2 - 0,1 [t/rok]
 • NO2 - 2 [t/rok]
 • pyły - 0,3 [t/rok]

Optiroc Gniew Sp. z o.o. w Gniewie

 • SO2 - 132 [t/rok]
 • NO2 - 36 [t/rok]
 • pyły - 31 [t/rok]

Cukrownia "Pelplin" w Pelplinie

 • SO2 - 95 [t/rok]
 • NO2 - 32 [t/rok]
 • pyły - 33 [t/rok]

Pomorska Fabryka Drożdży "Polmos" w Tczewie

 • SO2 - 11 [t/rok]
 • NO2 - 1 [t/rok]
 • pyły - 2 [t/rok]

Generator KW-GR

 • SO2 - 2,9 [t/rok]
 • NO2 - 0,4 [t/rok]
 • pyły - 1,6 [t/rok]

 

 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Miasto Tczew:

 • SO2 [t/rok], 677,31
 • NO2 [t/rok], 213,51
 • Pyły [t/rok], 272,15
 • CO [t/rok], 3 186,17

Morzeszczyn:

 • SO2 [t/rok], 2,90
 • NO2 [t/rok], 0,40
 • Pyły [t/rok], 1,60
 • CO [t/rok], 13,00

Gniew:

 • SO2 [t/rok], 96,7
 • NO2 [t/rok], 7,6
 • Pyły [t/rok], 204,1
 • CO [t/rok], 340,1

Subkowy (oprac. z 1990):

 • SO2 [t/rok], 95
 • NO2 [t/rok], 8
 • Pyły [t/rok], 126
 • CO [t/rok], 252

Pelplin - kotłownie:

 • SO2 [t/rok], 2,82
 • NO2 [t/rok], 4,41
 • Pyły [t/rok], 0,51
 • CO [t/rok], 0,75
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

W BUDOWIE

Powiat Wejherowski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 1 (obszary pozamiejskie)
 • gaz (ze zbiorników przydomowych): 4
 • gaz z sieci: 3
 • olej opałowy: 5
 • ciepło z miejskiej sieci: 1 (miasta)
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy: 2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła: 6 
 • kolektory słoneczne: 6
 • inne
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie :

 • brak

kotłownie:

 • Kotłownia osiedlowa "NANICE" w Wejherowie, ul. Weteranów 20, prowadzona przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Opata Hackiego 18. Całkowita moc cieplna kotłowni wynosi 55,4 MW Kotłownia "NANICE" opalana jest miałem węglowym.
 • Kotłownia Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo Komunalnego "KOKSIK" Sp. z o.o., w Redzie, ul. Obwodowa 52, zlokalizowana w m. Reda, przy ul. Obwodowej 52. Całkowita moc cieplna kotłowni wynosi 43,6 MW Kotłownia opalana jest węglem kamiennym.
Główne źródła emisji

Kotłownia osiedlowa „Nanice” w Wejherowie, ul. Weteranów 20, prowadzona przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z/s w Gdyni, ul. Opata Hackiego 14; emisja roczna w 2002 r.:

 • SO2160 [t/a]
 • NOx – 68 [t/a]
 • pył – 66 [t/a].

Kotłownia miejska Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego w Redzie, zlokalizowana w Redzie, przy ul. Obwodowej 52; emisja roczna w 2002 r.:

 • SO2 56,8 [t/a]
 • NOx – 26,2 [t/a]
 • pył – 34,6 [t/a]
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

brak danych

Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • 0 - 40 % normy, stan b. dobry- SO2 (Wejherowo i Rumia); Pyły (Rumia)
 • 40 - 60 % normy, stan dobry- NO2 (Wejherowo i Rumia); Pyły (Wejherowo)
 • 60-100% normy, stan dostateczny
 • > 100% normy, stan zły

WARTOŚCI DOPUSZCZALNE SUBSTANCJII W POWIETRZU - stan na rok 2004 i 2005

 • Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia
   

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania
Margines tolerancji

[ mg/m3]

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

2004

2005

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Benzen

Rok kalendarzowy

5

-

5

5

2

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

18

60

50

Rok kalendarzowy

40

-

12

10

3

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

24

30

0

24 godziny

150

125

3

0

0

4

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

-

0,1

0

5

Ozon

8 godzin

120

60

25

0

0

6

Pył zawieszony

PM10

24 godziny

50

35

5

0

Rok kalendarzowy

40

-

1,6

0

7

Tlenek węgla

8 godzin

10000

-

2000

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej

8

Benzen

Rok kalendarzowy

4

 

 

 

9

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

 

 

 

Rok kalendarzowy

35

 

 

 

10

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

 

 

 

24 godziny

125

 

 

 

11

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

 

 

 

12

Tlenek węgla

8 godzin

5000

 

 

 

 •  Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę roślin

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

2004

2005

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

30

-

0

0

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

20

-

0

0

3

Ozon AOT40

Okres wegetacji

24000

-

0

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

20

 

 

 

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

15

 

 

 

 • Zestawienie wyników pomiarowych

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

SO2

manualne

Wejherowo

2,9

13,0

99

 

A

A

manualne

Rumia

2,7

18,0

99

 

A

A

pasywna

Reda

7,1

13,0

83

 

A

 

NO2

manualne

Wejherowo

17,2

60,0

99

 

A

 

Rumia

13,2

46,0

99

 

A

 

pasywna

Bolszewo

11,2

15,3

50

 

A

 

Nowy Dwór Wejherowski

6,4

10,7

42

 

A

 

Reda

19,1

33,0

83

 

A

 

Szemud

6,1

8,0

67

 

A

 

Wejherowo

12,6

18,0

42

 

A

 

Zamostne

7,5

10,7

58

 

A

 

PM10

Manualne

Wejherowo

31,6

172,0

74

46

A

C

refektomet,

Rumia

7,3

45,0

99

0

A

A

benzen

pasywna

Reda

2,4

3,4

83

 

A

 

Pb

manualna

Wejherowo

0,032

 

 

 

A

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Sopot

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • ciepło z miejskiej sieci: 1
 • gaz z sieci: 2
 • olej opałowy: 3
 • indywidualne piece węglowe: 4
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6
Główne obiekty energetyczne
 • kotłownie - 267 kotłowni o łącznej mocy 91,9 MW
 • System zaopatrzenia w ciepło m. Sopotu jest bardzo rozproszony. Składa się na niego ok. 267 lokalnych kotłowni, z których największa dysponuje mocą rzędu 16 MW. Na terenie miasta istnieje jeden większy zakład przemysłowy, dlatego poza nim nie występują kotłownie przemysłowe. Niektóre większe źródła pracują na potrzeby lokalnych sieci ciepłowniczych zaopatrując w ciepło po kilka do kilkunastu budynków. Tych wydzielonych, lokalnych sieci znajduje się na terenie miasta 16, z których 4 jest eksploatowanych przez właścicieli budynków i kotłowni, a pozostałe przez OPEC. Największa sieć zasilana jest kotłowni "Brodwino" ( 16 MW) ma przyłączonych 114 budynków. Poza tym do południowej części miasta dochodzi magistrala wchodząca w skład gdańskiego systemu ciepłowniczego, która zasila również niedużą lokalną sieć. Jest ona eksploatowana przez GPEC.
 • Obecnie głównym eksploatatorem źródeł ciepła na terenie miasta jest OPEC Gdynia, który dysponuje ok. 35% całej mocy cieplnej zainstalowanej w mieście 32,4 MW do 91,9 MW. Około 75 % mocy zainstalowanej w kotłowniach jest zasilana gazem a tylko nieco poniżej 10% węglem.
Główne źródła emisji

Źródła ciepła (emisji)

Nazwa zanieczysczenia

Wartości (t/rok)

Kotłownie gazoweNO2 CO CO2 pył     -      28,9;      9;     42250;      0,4
Kotłownie olejoweSO2 NO2 CO CO2 pył 15,0;      1,3;      0,2;      420;       -
Kotłownie węgloweSO2 NO2 CO CO2 pył    44;       5,8;     117;     9360;      58
Piece węgloweSO2 NO2 CO CO2 pył    31;      4,7;     124;     5500;      19
RAZEMSO2 NO2 CO CO2

pył

 90;    40,7;    250;    57530;    77

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

brak danych

Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • 0 - 40 % normy stan b. dobry:  NO234 %
 • 40 - 60 % normy stan dobry:
 • 60 -100% normy stan dostateczny: PM10 – 63,3 %
 • > 100% normy stan zły:

WARTOŚCI DOPUSZCZALNE SUBSTANCJII W POWIETRZU - stan na rok 2004 i 2005

 • Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia

 

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania
Margines tolerancji

[ mg/m3]

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

2004

2005

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Benzen

Rok kalendarzowy

5

-

5

5

2

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

18

60

50

Rok kalendarzowy

40

-

12

10

3

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

24

30

0

24 godziny

150

125

3

0

0

4

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

-

0,1

0

5

Ozon

8 godzin

120

60

25

0

0

6

Pył zawieszony

PM10

24 godziny

50

35

5

0

Rok kalendarzowy

40

-

1,6

0

7

Tlenek węgla

8 godzin

10000

-

2000

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej

8

Benzen

Rok kalendarzowy

4

 

 

 

9

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

 

 

 

Rok kalendarzowy

35

 

 

 

10

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

 

 

 

24 godziny

125

 

 

 

11

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

 

 

 

12

Tlenek węgla

8 godzin

5000

 

 

 

 

 • Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę roślin

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

2004

2005

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

30

-

0

0

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

20

-

0

0

3

Ozon AOT40

Okres wegetacji

24000

-

0

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

20

 

 

 

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

15

 

 

  

 • Zestawienie wyników pomiarowych

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

automatyczne

Sopot

4,9

93,9

99

 

A

A

A

manualne

Sopot

2,4

22,0

99

 

A

A

 

NO2

automatyczne

Sopot

14,2

97,7

96

 

A

A

 

manualne

Sopot

20,6

60,0

99

 

A

 

 

PM10

automatyczne

Sopot

30,3

286,8

99

53

A

C

 

refektomet,

Sopot

9,8

53,0

99

1

A

A

 

CO

Automatyczna

Sopot

443,3

1067,3

 

 

A

 

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

 

 • Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
 • W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2005 opracowanej przez WIOŚ Sopot zakwalifikowano do klasy C, w związku z przekroczeniami stężeń pyłu zawieszonego PM10.
 • W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza.
 • W stosunku do r. 2004 pomiary wykazują pogorszenie, ponieważ w r.2004 Sopot był zaliczony do strefy C  jedynie ze względu na przekroczenia w Gdańsku i przynależność do wspólnej strefy.
 • W r. 2005 nastąpiła  zmiana w zasadach kwalifikacji- w r. 2005 brak marginesu tolerancji dla stężeń pyłu zawieszonego (5ug/m3 dla stężeń 24-godzinnych i 1,6ug/m3 dla średniorocznej).

Słupsk

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe - 6
 • gaz z butli - brak danych
 • gaz z sieci - 4
 • olej opałowy - 6
 • ciepło z miejskiej sieci - 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy  - brak
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła  - brak
 • kolektory słoneczne - brak
 • inne: - brak
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie - brak
 • kotłownie:

nazwaMWnośnik energii
Kotłownia Rejonowa Nr1 87,2

miał węglowy

Kotłownia Rejonowa Nr 2

74,4

miał węglowy

Kotłownia osiedlowa ul.Wandy

0,3

olej opałowy

Kotłownia lokalna ul.Gw.Ludowej

0,05

olej opałowy

Główne źródła emisji

nazwa

SO2 [t/rok]

NOx [t/rok]

pyły [t/rok]

CO [t/rok]

Kotłownia Rejonowa nr 1

223,2

81,7

68,6

26,5

Kotłownia Rejonowa nr 2

60,7

25,8

25,2

24,4

Kotłownia osiedlowa ul.Wandy

0,099

0,157

0,058

0,019

Kotłownia lokalna ul. Gw. Ludowej

0,026

0,043

0,014

0,005

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
 • jak wyżej
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

W BUDOWIE

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002