Gdańsk

Tereny zabudowane

4 654 ha,   17,7%

w tym tereny:

 • Mieszkaniowe: 2 126 ha
 • Przemysłowe: 1 267 ha
 • Inne: 1 261 ha
Lasy

4 707 ha  17,97 %

w tym:

 • lasy państwowe: 3 428 ha
 • lasy prywatne:1080 ha
 • lasy komunalne:1037 ha
Użytki rolne

9 861 ha,  37,65 %

Nieużytki

969 ha 3,7 %

Wody

1 257 ha   4,8 %

Inne

4 742 ha, 18,10 %
w tym w miastach – stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej 530 [ha]

Gdynia

Tereny zabudowane

41 94 ha 
w tym tereny:

 • Mieszkaniowe - 1485 ha 
 • Przemysłowe - 415 ha 
 • Inne tereny zabudowane - 365 ha 
 • Zurbanizowane tereny niezabudowane - 521 ha
 • Tereny rekreacyjne wypoczynkowe - 94 ha
 • Użytki kopalne - 10 ha
 • Tereny komunikacyjne razem 9,6%, 1304 ha,

W tym: drogi - 907 ha,

 • Koleje - 388 ha
 • Inne - 9 ha
   
Lasy

46,1%, 5952 ha,   w tym:


 • lasy państwowe - 5361 ha
 • lasy prywatne – 156 ha  
 • lasy komunalne - 435 ha
Użytki rolne

 17,3%,  2335 ha
 

Nieużytki

96 ha

Wody

293 ha

 • Morskie wewnętrzne    277 ha
 • Śródlądowe płynące   13 ha
 • Śródlądowe stojące     3 ha
Inne

680 ha

w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]

Powiat Bytowski

Tereny zabudowane

5 093 ha,  2,32%

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 340 ha
 • przemysłowe: 114 ha  
 • inne: 4639 ha
Lasy

116 200 ha – 53,01 %

w tym:

 • lasy państwowe:  104 661, 5 ha
 • lasy prywatne: 11 319,5 ha
 • lasy komunalne:  219, 0 ha
Użytki rolne

81 848 ha, 37,33%

Nieużytki

7 420 ha, 3,38%

Wody

7 420 ha, 3,38% 

Inne

1593 ha, 0,73%

w tym  tereny zieleni urządzonej w mieście Bytów:  183,63 ha

Powiat Chojnicki

Tereny zabudowane

35,77  km2 - 2,62% w tym tereny:

 • mieszkaniowe - 4,8   km2
 • przemysłowe - 1,07  km2
 • inne - 29,9   km2
Lasy

712,68 km252,2%

w tym:

 • państwowe - 597,44 km2
 • prywatne - 110,11 km2
 • inne - 5,13 km 
Użytki rolne

523,33 km2 - 38,37%

Nieużytki

27,54 km2 - 2,00%

Wody

2,37 km2 - 0,17%

Inne

SUMA: 1 364,01km2 - 100,00%

w tym w miastach - stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] m. Chojnice 97,25 ha (parki, skwery)

Powiat Człuchowski

Tereny zabudowane

602 ha , 0,38%,

 • w tym tereny:
  • mieszkaniowe: 394 ha
  • przemysłowe: 84 ha
  • inne:  124 ha
Lasy

76 206 ha,  48,42%

 • w tym:
  • lasy państwowe:  75 342 ha
  • lasy prywatne:      790 ha
  • lasy komunalne:  74 ha
Użytki rolne

68 187 ha

Nieużytki

3 127 ha, 1,99%

Wody

3 026 ha, 1,92%

Inne

6 252 ha, 3,97%

wielkość terenów zieleni urządzonej w Człuchowie  [ha] - bd

Powiat Gdański

Tereny zabudowane

9 114 ha, 11,48 %
 

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: brak danych
 • przemysłowe: brak danych
 • inne: brak danych
Lasy

14 476  ha, 18,25%
 

w tym:

 • lasy państwowe: 13 565,2 ha
 • lasy prywatne: 791,3 ha
 • lasy komunalne: 121,5 ha
Użytki rolne

52 223 ha , 65,84%

Nieużytki

1 522 ha,  1,9%

Wody

2 013 ha, 2,53%

Inne

brak danych

Powiat Kartuski

Tereny zabudowane

4039
 w tym tereny:

 • Mieszkaniowe: 1094
 • Przemysłowe: 1115 
 • Inne: 1830
Lasy

34 199,4
w tym:

 • lasy państwowe: 24 849
 • lasy prywatne: 9 464,3
 • lasy komunalne: brak
Użytki rolne

46 156

Nieużytki

3 188 

Wody

5722

Inne

brak danych

Powiat Kościerski

Tereny zabudowane

4447 ha , 3,80%
w tym tereny:

 • mieszkaniowe - 600 ha
 • przemysłowe - 128  ha
 • inne  - 3 719 ha
Lasy

52 305 ha, 44,87 %
w tym:   

 • lasy państwowe     - 3 8 591 ha
 • lasy prywatne - 13 498  ha
 • lasy komunalne - 448 ha
Użytki rolne

50 410 ha,  43,26 %

Nieużytki

3 314,  2,84 %

Wody

5 813 ha,  4,99 %

Inne

279 ha,  0,24 %

Powiat Kwidzynski

Tereny zabudowane

5530 km2 - 6,6 %
 

w tym tereny

 • mieszkaniowe: 2 000 km2
 • przemysłowe: 330 km2
 • inne: 3 200 km2
Lasy

19 150 km2 - 22,9 %
 

w tym:

 • lasy państwowe: 18 130 km2 
 • lasy prywatne: 940 km2 
 • lasy komunalne: 30 km2
Użytki rolne

50 820 km2 -  60,8%
 

Nieużytki

1 800 km2 - 2,2%

Wody

3 840 km24,6%

Inne

2 360 km2 - 2,8%  

Powiat Lęborski

Tereny zabudowane
 • 808 – 1,14%
  • mieszkaniowe - 506
  • przemysłowe - 154
  • inne: 148
Lasy

28 667,  17,40,5%

w tym:

 • lasy państwowe - 27 863 ha
 • lasy prywatne – 642,19 ha
 • lasy komunalne – 161,98 ha
Użytki rolne

34 172 - 48,33%

Nieużytki

1 487 - 2,10%

Wody

2 733  – 3,86%

Inne

3 825  - 5,44%

Powiat Malborski

Tereny zabudowane

854 ha, 1,72%, 
w tym tereny:

 • mieszkaniowe – 518 ha
 • przemysłowe –145  ha 
 • inne – 191  ha
Lasy

1077 ha,  2,17%, 
w tym:

 • lasy państwowe – 1059  ha
 • lasy prywatne – 13 ha
 • lasy komunalne –  5 ha
Użytki rolne

 42 044 ha, 85,07 %,

Nieużytki

336 ha,  0,67 %,

Wody

1165 ha, 2,35 %,

Inne

3947 ha, 8 %, 
w tym w miastach – stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] – Miasto Malbork – 20 ha

Powiat Nowodworski

Tereny zabudowane

703 ha - 1,07%

w tym tereny:s

 •     mieszkaniowe          656 ha
 •     przemysłowe          4 ha
 •     inne              43 ha
Lasy

5488 ha, 8,41%,  
w tym

 • lasy państwowe         5404 ha 
 • lasy prywatne          60 ha
 • lasy komunalne         24 ha

 

Użytki rolne

40609 ha, 62,22%, 

Nieużytki

978 ha, 1,50%, 

Wody

14033 ha, 21,50%,  

Inne

3464 ha, 21,50%,

Powiat Pucki

Tereny zabudowane

4 585, 7,93%

w tym tereny:

 • mieszkaniowe 1 118
 • przemysłowe 522
 • inne 462
Lasy

18 597,  32,18%

 • lasy państwowe 16 435
 • lasy prywatne 1 849
 • lasy komunalne 313
Użytki rolne

31 886, 55,18%

Nieużytki

2 291, 3,96%

Wody

138,  0,23%

Inne

100 ( użytki ekol.) + 712 (tereny różne) = 812 (816 - 1,4 %)

Powiat Starogardzki

Tereny zabudowane
 • 1621 ha, 1,2 %
 • w tym tereny:
  • mieszkaniowe: 1188 ha,
  • przemysłowe:     230 ha
  • inne:         203 ha

 

Lasy
 • 57 712 ha, 42,91 %
 • w tym:
  • lasy państwowe: 49 487 ha
  • lasy prywatne: 95 ha
  • lasy komunalne: 8 130 ha
Użytki rolne

64 778 ha, 48,17 %

Nieużytki

2 537, 1,89 % 

Wody

3 368 ha – 2,5 %

Inne

4 470 ha – 3,32 %
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]: 27 ha

Powiat Sztumski

Tereny zabudowane
 • 2 704 ha, 3,7%
  • w tym tereny:
   • mieszkaniowe: 361  ha
   • przemysłowe: 38  ha
   • tereny komunikacyjne: 2082  ha
   • inne: 223 ha
Lasy
 • 13 041 ha, 17,89 %,
  • w tym:
   • lasy: 12 462 ha, 
   • grunty zadrzewione i zakrzewione: 579 ha,
Użytki rolne

54 286 ha, 74,46 %

Nieużytki

1526 ha , 2,09 %

Wody

1275 ha, 1,75 %,

Inne

73 ha,  0,1 %.

w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]brak aktualnych obmiarów.

Powiat Słupski

Tereny zabudowane

1 463 ha, 0,63 %

 • w tym tereny:
  • mieszkaniowe: 1006 ha
  • przemysłowe: 238 ha
  • inne: 219 ha
Lasy

83 569 ha, 36,26 %

 • w tym:
  • lasy państwowe:         82 547 ha
  • lasy prywatne:             881 ha
  • lasy komunalne:         141 ha
Użytki rolne

118 997 ha, 51,64 %

Nieużytki

7 176 ha, 3,11 % 

Wody

10 371 ha, 4,50 %

Inne

8 848 ha, 3,83 %

Powiat Tczewski

Tereny zabudowane

1271 ha, 1,82 %
w tym tereny:

 • mieszkaniowe – 515  ha
 • przemysłowe – 242 ha
 • inne – 514 ha
Lasy

10053 ha, 14,40%
w tym:

 • lasy państwowe –  9135 ha
 • lasy prywatne –  889 ha
 • lasy komunalne – 29 ha
Użytki rolne

51 916 ha74,38 %

Nieużytki

1387 ha, 1,99%

Wody

1574 ha, 2,25%

Inne

3599 ha, 5,16%

w tym w miastach – stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej 147 ha

Powiat Wejherowski

Tereny zabudowane

6681 ha, 5,2%  
w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 1681 ha
 • przemysłowe: 267 ha
 • inne: 4733 ha
Lasy

56 982,9 ha,  44,42
w tym:

 • lasy państwowe:    50 079,9 ha
 • lasy prywatne:        6903 ha
 • lasy komunalne:    brak
Użytki rolne

58 212 ha, 45,38

Nieużytki

2 231 ha, 1,73%

Wody

2 939 ha, 2,29%

Inne

1 215,1 ha  ,0,94%

Sopot

Tereny zabudowane

6,79 km2  - 39,22 %

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 2,43 km2
 • przemysłowe: 0,03 km2
 • inne: 4,33 km2
Lasy

9,33 km2 – 53,9 %

w tym:

 • lasy państwowe: 7,27 km2
 • lasy prywatne: 0,01 km2
 • lasy komunalne: 2,04 km2
Użytki rolne

0,69 km2  - 4%

Nieużytki

0,24 km2  - 1,4 %

Wody

0,03 km2  - 0,2 %

Inne

0,23 km2 - 1,3 %

SUMA: 17,31 km2 w tym parki i zieleńce na terenach zurbanizowanychok.0,5 km2 

 

Słupsk

Tereny zabudowane

1995 ha

w tym tereny:

 • mieszkaniowe -  435 ha    
 • przemysłowe - 251 ha
 • inne 1309 ha
   
Lasy

509,3 ha 13,8%     

w tym

 • lasy państwowe – 509,3 ha
 • lasy prywatne – brak
 • lasy komunalne – brak   
Użytki rolne

1646 ha,  38,27%,

Nieużytki

48 ha, 1,1%

Wody

28 ha,  0,65%

Inne

5 ha,  0,11

w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] 302

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002