Gdańsk

Elektrownie wodne

brak

Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.
 • Nazwa i lokalizacja  składowiska Zakład Utylizacyjny Dp. Z o.o. ul. Jabłoniowa 55
  • obszar objęty poborem biogazu. ok. 11 ha.
  • wielkość poboru gazu m3/rok 900 000
  • ilość uzyskiwanej energii cieplnej brak danych lub elektrycznej ok. 2800 000 [kW] w ciągu roku. 
Kolektory słoneczne

brak danych

Pompy ciepła

brak danych

Wykorzystanie biomasy
 • Lokalizacja obiektu ul. Macierzankowa  miejscowość/gmina. Gdańsk
  • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy drewno  ilość t/rok, brak danych
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku brak danych
Inne

brak danych

Gdynia

Elektrownie wodne

brak

Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

Zakładu Zagospodarowania Odpadami „Eko Dolina”, Łężyce,

 • 84-207 Koleczkowo, Aleja Parku Krajobrazowego 99, na terenie powiatu Wejherowo www.ekodolina.pl/www/ekodolina/start,000.html
 • obszar objęty poborem biogazu  8,06 ha
 • wielkość poboru gazu m3/rok  4 421 500
 • ilość uzyskiwanej energii cieplnej [Gj] - brak danych lub elektrycznej [kW]    5748  w ciągu roku.
 • Punkty od 4-6 nie są ewidencjonowane. Dotacje w gminie dotyczą jedynie osób fizycznych, w związku z  czym nie możliwe jest ustalenie obiektów o nadmienionych źródłach ciepła.
   
Kolektory słoneczne
 • Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) TBS „Czynszówka”...ul. Starodworcowa  (1 z  4 bloków).  www.czynszowka.com.pl/
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów. brak danych
Pompy ciepła
 • Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) Kościół Św. Mikołaja (na podstawie informacji od geologa powiatowego).
   
Wykorzystanie biomasy

brak danych

Inne

brak danych

Powiat Bytowski

Elektrownie wodne
Energetyka Wodna Edward Marcinkowski
 • miejscowość Kozin
 • nazwa rzeki Łupawa
 • moc 30 kW
Energetyka Wodna Edward Marcinkowski
 • miejscowość Kozin
 • nazwa rzeki Bukowina
 • moc 56,8 kW
Energetyka Wodna Jerzy Żelazny
 • miejscowość Podkomorzyce
 • nazwa rzeki Łupawa
 • moc 45 kW
Elektrownia Wodna Bujno
 • miejscowość Trzebielino
 • nazwa rzeki Pokrzywna
 • moc 20 kW
Elektrownia wodna "Struga"
 • miejscowość Soszyce
 • nazwa rzeki Słupia
 • moc 250 kW
Elektrownia wodna "Gałęźnia"
 • miejscowość Gałęźnia M
 • nazwa rzeki Słupia
 • moc 3 500 kW
Elektrownia wodna "Hydrowat"
 • miejscowość Barnowiec
 • nazwa rzeki Kamienica
 • moc 90 kW
Elektrownia wodna "Borowy Młyn"
 • miejscowość Borowy Młyn
 • nazwa rzeki Gwiazda
 • moc b.d.
Elektrownia wodna "Kawczyn I"
 • miejscowość Kawcze
 • nazwa rzeki Studnica
 • moc 35 kW
Elektrownia wodna "Kawczyn II"
 • miejscowość Kawcze
 • nazwa rzeki Studnica
 • moc 65 kW
Elektrownia wodna "Żurawi Młyn"
 • miejscowość Ciemno
 • nazwa rzeki Kamienica
 • moc b.d.
Elektrownie wiatrowe

brak danych

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak danych

Kolektory słoneczne

brak danych

Pompy ciepła

brak danych

Wykorzystanie biomasy

brak danych

Inne

Powiat Chojnicki

Elektrownie wodne
 • Lutomski Nowy Młyn w miejscowości Lutomski Nowy Młyn na rzece Czerska Struga o mocy 20KW;
 • Młyn Wodny w Młynku, miejscowość Młynek, nazwa rzeki Parzenica, moc 18KW;
 • Młyn Wodny w Wojtalu, miejscowość Wojtal, nazwa rzeki Wda;
 • Młyn Wodny w Rolbiku, miejscowość Rolbik, rzeka Zbrzyca, moc 25kW;
 • Elektrownia wodna w Kaszubie, rzeka Zbrzyca, moc 25kW;
 • Młyn Wodny w Czernicy, miejscowość Czernica, rzeka Rów Czernicki, moc 15KW;
 • Młyn Wodny w Zawadzie, miejscowość Zawada, rzeka Niechwaszcz, moc ok. 23 KW;
 • MEW zlokalizowane wzdłuż lewego brzegu rzeki Brdy poniżej zapory w Mylofie, wykorzystujące zrzuty wód poprodukcyjnych z podchowalni pstrąga w Mylofie do produkcji energii elektrycznej w czterech turbinach wodnych:
  • MEW nr 1
  • MEW nr 2
  • MEW nr 3
  • MEW nr 4
 • Elektrownia Wodna w Mylofie, miejscowość Mylof, rzeka Brda, moc 800 KW
Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak

Kolektory słoneczne
 • tylko prywatne do ogrzewania wody
Pompy ciepła
 • w miejscowości Funka (gm. Chojnice) na potrzeby Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i ogrzewania 5 domków letniskowych,
 • w miejscowości Czernica (gm. Brusy) do ogrzewania Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego Akademii Marynarki Wojennej „Cyranka” (wydajność pompy Q-10 tys. m3/rok).Woda z pompy odprowadzana jest do jez. Kosobudno 

Wykorzystanie biomasy
 • Kotłownia „Rindipol” S.A w Chojnice – dawna kotłownia zakładowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Mostostal” S.A., ogrzewa południowo-zachodnie dzielnice Chojnic,
 • Kotłownia na odpady drzewne „Floors” w Brusach, ogrzewa pobliską szkołę podstawową oraz Kaszubskie Osiedle Mieszkaniowe. Zastąpiła kotłownię na słomę w szkole w Brusach Gminnego Zarządu Oświaty.
   
Inne

Powiat Człuchowski

Elektrownie wodne

 

 

 • Buszkowo ,
 • Cierznie,
 • Buszkowo,
 • Gm. Debrzno
 • właściciel - bd
 • nazwa rzeki - Chrząstawa
 • moc 8 KW

 

Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak

Kolektory słoneczne

brak

Pompy ciepła

brak

Wykorzystanie biomasy

 

 

Lokalizacja obiektu - miejscowość - Polnica , Barkowo, Wierzchowo ,Dworzec , gmina Człuchów

 

Lokalizacja obiektu - Kotłownia w Przechlewie; miejscowość Przechlewo, gmina Przechlewo

 • słoma,   ilość t/rok 2000,56
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku 20132  [Gj]

 

Lokalizacja obiektu biogazownia rolnicza, miejscowość Pawłówko, gmina Przechlewo.

 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku..  [Gj] bd.

 

Lokalizacja obiektu biogazownia rolnicza miejscowość Płaszczyca, gmina Przechlewo.

 • gnojowica trzody chlewnej wymieszana z komponentami uzupełniającymi(kiszonka kukurydziana, gliceryna,śruta zbożowa,odpady produkcji roślinnej i produkcji pas)
 • uzyskany efekt energetyczny 17500 m3/rok

Lokalizacja obiektu- kotłownia w Rzeczenicy ,gmina Rzeczenica

 • zrębki defibracyjne 764 t/rok
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] 3,00

 

Inne

Powiat Gdański

Elektrownie wodne
 • Nazwa Elektrownia Wodna Pruszcz miejscowość/gmina Straszyn, gm. Pruszcz Gdański
  • właściciel Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. nazwa rzeki Radunia
  • km rzeki brak danych wysokość piętrzenia 12,69 m n.p.m. moc 100 kW
 • Nazwa Elektrownia Wodna Kuźnice miejscowość/gmina Kuźnice, gm. Pruszcz Gdański
  • właściciel ENERGA nazwa rzeki Radunia
  • km rzeki brak danych wysokość piętrzenia brak danych moc 760 Kw 
 • Nazwa Elektrownia Wodna Juszkowo miejscowość/gmina Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański
  • właściciel ENERGA nazwa rzeki Radunia
  • km rzeki brak danych wysokość piętrzenia brak danych moc 200 kW 
 • Nazwa Elektrownia Wodna Prędzieszyn miejscowość/gmina Prędzieszyn, gm. Pruszcz Gdański
  • właściciel ENERGA nazwa rzeki Radunia
  • km rzeki brak danych wysokość piętrzenia 3,7 m moc 800 kW 
 • Nazwa Elektrownia Wodna Żukczyn miejscowość/gmina Żukczyn, gm. Pruszcz Gdański
  • właściciel ENERGA nazwa rzeki Kłodawa
  • km rzeki brak danych wysokość piętrzenia brak danych moc 45 kW 
 • Nazwa Elektrownia Wodna Bielkowo miejscowość/gmina Bielkowo, gm. Kolbudy
  • właściciel ENERGA nazwa rzeki Radunia
  • km rzeki 26,5 km wysokość piętrzenia brak danych moc 7200 kW 
 • Nazwa Elektrownia Wodna Łapino miejscowość/gmina Łapino, gm. Kolbudy
  • właściciel ENERGA nazwa rzeki Radunia
  • km rzeki b.d. wysokość piętrzenia brak danych moc 2294 kW 
 • Nazwa Elektrownia Wodna Straszyn miejscowość/gmina Straszyn, gm. Pruszcz Gdański
  • właściciel ENERGA nazwa rzeki Radunia
  • km rzeki b.d. wysokość piętrzenia brak danych moc 2450 kW
Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak

Kolektory słoneczne
 • Lokalizacja - 3  domy prywatne, gmina    Pruszcz Gdański
 • ogrzewanie wody, ogrzewanie pomieszczeń
Pompy ciepła
 • Lokalizacja - Zespół Szkół w Cedrach Wielkich oraz  Zespół   Szkół w Cedrach Małych
 • Efekt energetyczny w ciągu roku
 • zużyta energia elektryczna b.d. [kWh], pozyskane ciepło b.d. [Gj]
Wykorzystanie biomasy

brak

Inne

brak

Powiat Kartuski

Elektrownie wodne

brak informacji z powiatu

Elektrownie wiatrowe

brak informacji z powiatu

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak informacji z powiatu

Kolektory słoneczne

brak informacji z powiatu

Pompy ciepła

brak informacji z powiatu

Wykorzystanie biomasy

brak informacji z powiatu

Inne

brak informacji z powiatu

Powiat Kościerski

Elektrownie wodne
 • Nazwa    ELEKTROWNIA WODNA ZAMEK KISZEWSKI
  • miejscowość/gmina ZAMEK KISZEWSKI/ STARA KISZEWA
  • właściciel  JERZY KUJAWSKI 
  • nazwa rzeki WIERZYCA
  • km rzeki.117+220,  wysokość piętrzenia 117,20, moc 0,07 MW
 • Nazwa    ELEKTROWNIA WODNA RUDA MŁYN
  • miejscowość/gmina RUDA MŁYN/KOŚCIERZYNA
  • właściciel  ZAKŁADY RYBACKIE WDZYDZE w Czarlinie 
  • nazwa rzeki WIERZYCA
  • km rzeki.127+500,  wysokość piętrzenia 126,20, moc 0,02 MW
 • Nazwa    ELEKTROWNIA WODNA NOWA KISZEWA
  • miejscowość/gmina NOWA KISZEWA/KOŚCIERZYNA
  • właściciel  JERZY KWIDZIŃSKI 
  • nazwa rzeki WIERZYCA
  • km rzeki.137+720,  wysokość piętrzenia 140,81, moc 0,018 MW
 • Nazwa    ELEKTROWNIA WODNA GRZYBOWSKI MŁYN
  • miejscowość/gmina GRZYBOWSKI MŁYN/KOŚCIERZYNA
  • właściciel  ZAKŁADY RYBACKIE WDZYDZE w Czarlinie 
  • nazwa rzeki TRZEBIOCHA
  • km rzeki.2+470,  wysokość piętrzenia 142,60, moc 0,015 MW
 • Nazwa    ELEKTROWNIA WODNA WIEPRZNICA
  • miejscowość/gmina WIEPRZNICA/KOŚCIERZYNA
  • właściciel  TERESA CZAPIEWSKA nazwa
  • rzeki RAKNICA
  • km rzeki.0+300,  wysokość piętrzenia 148,49, moc 0,0062 MW
 • Nazwa    ELEKTROWNIA WODNA SKRZYDŁÓWKO
  • miejscowość/gmina SKRZYDŁÓWKO/NOWA KARCZMA
  • właściciel  GERARD I URSZULA CHAJEWSCY nazwa
  • rzeki WIETCISA
  • wysokość piętrzenia 144,20, moc 0,032 MW
    
Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak

Kolektory słoneczne

brak

Pompy ciepła
 • Dom Wczasów Dziecięcych miejscowość/gmina Wygonin/Stara Kiszewa
  • Efekt energetyczny w ciągu roku brak danych
 • Centrum Kultury Kaszubskiej miejscowość/gmina Kościerzyna/M. Kościerzyna
  • Efekt energetyczny w ciągu roku brak danych
Wykorzystanie biomasy
 • Lokalizacja obiektu: Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „UNIBUD” Sp. z o.o.
  • miejscowość/gmina Wielki Klincz/Gm. Kościerzyna
  • Wykorzystywana biomasa: trociny, wióry, ścinki i drewno ilość t/rok, 750 Mg/rok
Inne

brak 

Powiat Kwidzynski

Elektrownie wodne

Elektrownia wodna Miłosna miasto  Kwidzyn
Właściciel                   nazwa rzeki Liwa
km rzeki  39+570  wysokość piętrzenia 2,26 m  moc 75 kW.

Elektrownia wodna Młynisko gmina Prabuty
Właściciel                   nazwa rzeki Liwa
km rzeki  69+400  wysokość piętrzenia 1,30 m  moc 55 kW.

Elektrownia wodna Nowy Młyn gmina Prabuty
Właściciel                   nazwa rzeki Liwa
km rzeki  70+825  wysokość piętrzenia  1,20 m  moc 45 kW.

Elektrownia wodna Piekarniak  gmina Kwidzyn
Właściciel                   nazwa rzeki Liwa
km rzeki  45+250  wysokość piętrzenia   1,35 m  moc 63 kW.

Elektrownia wodna Szadowo  gmina Kwidzyn
Właściciel                   nazwa rzeki Liwa
km rzeki  57+740  wysokość piętrzenia  1,40 m  moc 55 kW.


Elektrownia wodna Białki  gmina Sadlinki
Właściciel                   nazwa rzeki Liwa
km rzeki  33+180  wysokość piętrzenia 1,15 m  moc 80 kW.


Elektrownia wodna Borowy Młyn  gmina Ryjewo
Właściciel                   nazwa rzeki Struga Postolińska
km rzeki  4+500  wysokość piętrzenia 2,40 m  moc 45 kW.
 

Elektrownie wiatrowe

brak danych

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak danych

Kolektory słoneczne

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne)    Firma Hydro-San

 • miejscowość/gmina: Kwidzyn
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów: 3 panele słoneczne o mocy 3kW
 • ogrzewanie wody tak, ok. 120 l/h, 60ºC

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne)    dom jednorodzinny

 • miejscowość/gmina: Sadlinki
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów: panele słoneczne o mocy 4 kW
 • ogrzewanie wody: tak, ok. 300 l
 • ogrzewanie pomieszczeń: tak, ok. 170 m2

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne)    dom jednorodzinny

 • miejscowość/gmina: gmina Gardeja
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów. Pionierska konstrukcja: panele słoneczne zbudowane z kaloryferów pomalowanych na czarno i osadzonych w szklanej obudowie o mocy ok. 2,5-3kW
 • ogrzewanie wody: ak, ok. 150 l

 

Pompy ciepła

brak danych

Wykorzystanie biomasy

Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Barcicach gm. Ryjewo

 • Wykorzystywana biomasa - zrębki wierzby , ilość 568  m3/ rok  , 40% wilgotności
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ 1846  ( sezon grzewczy 2004/2005 )
 • Moc 300 kW


u Stacja Uzdatniania Wody w Kamionce gm. Kwidzyn 

 • Wykorzystywana biomasa-  pelety , ilość  t/ rok bd 
 • ilość uzyskanego ciepła w GJ  - brak danych
 • Moc 25 kW


Lokalizacja obiektu International Paper Kwidzyn Sp. z o. o.  

 • Wykorzystywana biomasa - ługi powarzelniane   t/ rok bd
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
 • Kocioł sodowy, moc 204  MW


Lokalizacja obiektu International Paper Kwidzyn Sp. z o. o.  

 • Wykorzystywana biomasa  odpady drzewne osady ściekowe   t/ rok bd
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
 • Kocioł fluidalny Moc 73 MW
 • Przykładowo w I kwartale 2005r. wyprodukowano w IP Kwidzyn 45 653 MWh energii elektrycznej z  biomasy ( wg. Urzędu Regulacji Energetyki )


Lokalizacja obiektu Zakład Polima S.A. w Gurczu

 • Wykorzystywana biomasa - odpady drzewne, w szczególności trociny , ilość 5150 Mg/rok
 • Kocioł typu ENOP 3000/13 z rusztem mechanicznym, produkcji ZBIKO
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
 • Moc 2,065 MW


Lokalizacja obiektu Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Handlowe TOR – PAL Sp. z o. o. w Kwidzynie

 • Wykorzystywana biomasa - odpady drzewne, w szczególności trociny  ilość 1200 M/rok
 • Piec suszarniczy M- 829
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych, Moc 950 kW


Lokalizacja obiektu Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe MAN w Kaniczkach

 • Wykorzystywana biomasa - drewno liściaste,  ilość 36Mg/rok
 • W sezonie grzewczym wykorzystywany jest kocioł typu UKS o mocy cieplnej 115 kW.
 • Poza sezonem grzewczym użytkowany jest kocioł o mocy 30 kW.
 • Sprawność obu kotłów wynosi ok. 90%
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych


Lokalizacja obiektu Zakład Produkcyjny w Prabutach

 • Wykorzystywana biomasa  drewno  i odpady drewniane  ilość 700 Mg/rok
 • Kocioł grzewczy Ekowex
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
 • Moc 500 kW


 

Inne

brak danych

Powiat Lęborski

Elektrownie wodne
 • Nazwa miejscowość/gmina  Białogarda (gm. Wicko)
  • Właściciel Stanisław Tutkowski nazwa rzeki Białogradzka Struga
  • km rzeki 9+620  wysokość piętrzenia 0,75 , moc 13     
  • Osowo Krzyżówka 20 MW
Elektrownie wiatrowe

brak danych

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak danych

Kolektory słoneczne

brak danych

Pompy ciepła
 • nazwa miejscowości: Lębork, ul. Teligi
  • właściciel: Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • Instalacja o mocy grzewczej 195 MWh/rok
Wykorzystanie biomasy

brak danych

Inne

brak danych

Powiat Malborski

Elektrownie wodne
 • Nazwa Rakowiec – miejscowość – gm. Malbork
  • Właściciel  Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  nazwa rzeki  Nogat
  • km rzeki 23 + 950, wysokość piętrzenia 4,8 m,  moc 0,56 MW
    
Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak

Kolektory słoneczne

istnieją w obiektach prywatnych - brak danych

Pompy ciepła

funkcjonuje na ujęciu wody „Letniki” w gminie Stare Pole.

Wykorzystanie biomasy
 • Lokalizacja obiektu – Złotowo, gm. Stare Pole
  • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma – 7,5 t/rok
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] -bd
Inne

brak

Powiat Nowodworski

Elektrownie wodne
 • brak
Elektrownie wiatrowe
 • brak
Biogaz ze składowiska odpadów.
 • brak
Kolektory słoneczne

brak

Pompy ciepła

brak

Wykorzystanie biomasy

Lokalizacja obiektu: m. Grochowo Pierwsze, Gmina Sztutowo

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy – słoma
 • ilość t/rok- brak danych
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku – brak danych
   
Inne

brak danych

Powiat Pucki

Elektrownie wodne
 • Elektrownia Wodna ŻARNOWIEC S.A. Czymanowo-Gniewino; link: www.ewz.pl
 • Elektrownia szczytowo-pompowa wykorzystująca jezioro Żarnowieckie jako zbiornik dolny. Zbiornik górny, całkowicie sztuczny, jest zbudowany na pobliskim płaskowyżu, moc elektrowni przy pracy turbinowej wynosi 716 MW, przy pracy pompowej 800 MW.
 • Elektrownia wodna na rzece Bychowska Struga; miejscowość - Brzyno; moc 15 kW/h
 • Elektrownia wodna w Smolnie na Gizdepce, 6 KW
Elektrownie wiatrowe

nazwa
miejscowość/gmina
właściciel
liczba wiatraków
moc pojedynczej siłowni
wysokość
moc zespołu
Farma Wiatrowa Puck
Gnieżdżewo, Łebcz/Gm. Puck
„Dipol” Sp. z o.o.          w Warszawie
11
2,0 MW
80 m kolumna
22,0 MW
Farma Wiatrowa Łebcz
Łebcz/Gm. Puck
Meritum Sp. z o.o. w Legnicy
4
2,0 MW
80 m kolumna
 
8,0 MW
-
Swarzewo/Gm. Puck
WestWind-Poland
2
600 kW
60
1,2 MW
-
Gnieżdżewo/Gm. Puck
Elektrownie Wiatrowe Gnieżdżewo             Sp. z o.o. w Legnicy
2
2,0 MW
80 m kolumna
4,0 MW
-
Gnieżdżewo/Gm. Puck
INTERPRES w Legnicy
 
1
2,0
80 m kolumna
2,0 MW
-
Gnieżdżewo/Gm. Puck
Presta w Legnicy
1
2,0
80 m kolumna
2,0 MW
-
Łebcz/Gm. Puck
EUROWIND POLSKA Sp. z o.o., w Gdańsku
4
2,5
80 m kolumna
10,0 MW

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak odgazowywanego składowiska

Kolektory słoneczne
 • Harcerski Ośrodek Morski w Pucku
Pompy ciepła
 • Harcerski Ośrodek Morski w Pucku
Wykorzystanie biomasy

brak znaczącej w tym zakresie instalacji

Inne

brak danych

Powiat Starogardzki

Elektrownie wodne

Elektrownia Wodna Czarnocińskie Piece, Czarnocin 61, 83-250 Skarszewy, gmina Skarszewy

 • Właściciel: ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z  o.o., ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 74+500 wysokość piętrzenia: 100,41 m npm, moc: 156 kW

Elektrownia Wodna Kolincz, ul. Droga Główna 106, 83-211 Jabłowo, gmina Starogard Gdański

 • Właściciel: ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z  o.o., ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 40+500 wysokość piętrzenia: 58,00 m npm, moc: 407 kW

Elektrownia Wodna Owidz, ul. Mostowa 2, 83-211 Jabłowo, gmina Starogard Gdański

 • Właściciel: ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z  o.o., ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 51+600 wysokość piętrzenia: 69,30 m npm, moc: 186 kW

Mała Elektrownia Wodna, miejscowość: Wdecki Młyn

 • Właściciel: Adam Okrój i Grzegorz Kowalski
 • nazwa rzeki: Wda
 • km rzeki 85+330

Lp.

Nazwa elektrowni

Miejscowość

Nazwa rzeki

Moc elektrowni
w [MW]

Przepustowość [m3/s]

4.

Elektrownia wodna Starogard Gd.

Starogard Gd.

Wierzyca

0,4

6,35

5.

Elektrownia wodna Nowa Wieś Rzeczna

Nowa Wieś Rzeczna

Piesienica

0,075

10

6.

Elektrownia wodna Wdecki Młyn

Wdecki Młyn

Wda

0,065

10

7.

Elektrownia wodna "Dolina"

Skarszewy

Wietcisa

0,035

3,6

8.

Elektrownia wodna przy młynie Skarszewy

Skarszewy

Wietcisa

0,06

4,1

9.

Stanisław Pawłowski

Młyńsk

Struga Młyńska

0,0022

0,3

Elektrownie wiatrowe

brak danych

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak danych

Kolektory słoneczne

brak danych

Pompy ciepła

Lokalizacja obiektu: ENBIO Sp. z o.o. Czarna Woda ul. Mickiewicza 10
rodzaj wykorzystywanej biomasy: brykiety drzewne   ilość t/rok ok. 8.500
uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku: ok. 150.000  [Gj]

Lokalizacja obiektu: GRASO Zenon Sobiecki,
miejscowość/gmina: Krąg gm. Starogard Gdański, Bączek gm. Skarszewy
rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma: ilość t/rok 114
uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku:  1.282,5 [Gj]

Lokalizacja obiektu: Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o.o., ul. Mickiewicza, 83-262 Czarna Woda
Rodzaj wykorzystywanej biomasy: trociny
Uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku: 26 507

Wykorzystanie biomasy

Lokalizacja obiektu: ENBIO Sp. z o.o. Czarna Woda ul. Mickiewicza 10
rodzaj wykorzystywanej biomasy: brykiety drzewne   ilość t/rok ok. 8.500
uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku: ok. 150.000  [Gj]

Lokalizacja obiektu: GRASO Zenon Sobiecki,
miejscowość/gmina: Krąg gm. Starogard Gdański, Bączek gm. Skarszewy
rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma: ilość t/rok 114
uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku:  1.282,5 [Gj]

Lokalizacja obiektu: Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o.o., ul. Mickiewicza, 83-262 Czarna Woda
Rodzaj wykorzystywanej biomasy: trociny
Uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku: 26 507

Inne

brak danych

Powiat Sztumski

Elektrownie wodne

 

Lp.

Nazwa obiektu

Gmina

Ciek

Km cieku

Moc [kW]

1.

Elektrownia Wodna Myślice

Stary Dzierzgoń

rzeka - Dzierzgoń

52+270

20

2.

Elektrownia Wodna Gronajny

Sztum

ciek-Kanał Juranda

6+730

66

3

Elektrownia Wodna Stanówko

Dzierzgoń

rzeka- Dzierzgoń

27+060

60

4.

Elektrownia Wodna Dzierzgoń

Dzierzgoń

rzeka -Dzierzgoń

21+270

36

5.

Elektrownia WodnaKoniecwałd

Sztum

ciek-Kanał Kaniewski

2+200

21,5

Elektrownie wiatrowe

 

Lp.

Nazwa obiektu

Gmina

Inwestor

Moc [MW]

1.

Zespół 12 elektrowniwiatrowych typu GE Wind Energy 1.5SL

Sztum: obręb Koniecwałd iGronajny

Iberdrola EnergiaOdnawialna Sp. z o.o.

Maksymalna moc: 27,6 MW

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak

Kolektory słoneczne

brak

Pompy ciepła

brak

Wykorzystanie biomasy

brak

Inne

brak

Powiat Słupski

Elektrownie wodne
 • Nazwa: Biesowice I, II; miejscowość: Biesowice /gmina: Kępice
  • Właściciel: Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4a, 76-200 Słupsk
  • nazwa rzeki: Wieprza
  • km rzeki: 79,7; wysokość piętrzenia: 5,1 m; moc: 432 kW, 41 kW
 • Nazwa: Ciecholub; miejscowość: Ciecholub /gmina: Kępice
  • Właściciel: Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4a, 76-200 Słupsk
  • nazwa rzeki: Studnica
  • km rzeki: 2,5; wysokość piętrzenia: 1,9 m; moc: 60 kW
 • Nazwa: Drzeżewo; miejscowość: Drzeżewo /gmina: Główczyce
  • Właściciel: Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4a, 76-200 Słupsk
  • nazwa rzeki: Łupawa
  • km rzeki: 36,0; wysokość piętrzenia: 2,4 m; moc: 110 kW
 • Nazwa: Kępice; miejscowość: Kępice /gmina: Kępice
  • Właściciel: Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4a, 76-200 Słupsk
  • nazwa rzeki: Wieprza
  • km rzeki: 73,0; wysokość piętrzenia: 4 m, moc: 504 kW
 • Nazwa: Kępka; miejscowość: Kępka /gmina: Kępice
  • Właściciel: Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4a, 76-200 Słupsk
  • nazwa rzeki: Wieprza
  • wysokość piętrzenia: 4,6 m; moc: 520 kW
 • Nazwa: Krzynia; miejscowość: Krzynia /gmina: Dębnica Kaszubska
  • Właściciel: Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4a, 76-200 Słupsk
  • nazwa rzeki: Słupia
  • km rzeki: 51,0; wysokość piętrzenia: 8 m; moc: 900 kW
 • Nazwa: Łebień I, II; miejscowość: Łebień /gmina: Damnica
  • Właściciel: Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4a, 76-200 Słupsk
  • nazwa rzeki: Łupawa
  • km rzeki: 52,1; wysokość piętrzenia: 2,3 m; moc: 50 kW, 45 kW
 • Nazwa: Łupawa; miejscowość: Łupawa /gmina: Potęgowo
  • Właściciel: Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4a, 76-200 Słupsk
  • nazwa rzeki: Łupawa
  • km rzeki: 63,0; wysokość piętrzenia: 1,98 m; moc: 50 kW
 • Nazwa: Poganice; miejscowość: Poganice /gmina: Potęgowo
  • Właściciel: Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4a, 76-200 Słupsk
  • nazwa rzeki: Łupawa
  • km rzeki: 58,0; wysokość piętrzenia: 2 m; moc: 50 kW
 • Nazwa: Skarszów Dolny; miejscowość: Skarszów Dolny /gmina: Dębnica Kaszubska
  • Właściciel: Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4a, 76-200 Słupsk
  • nazwa rzeki: Skotawa
  • km rzeki: 10,0; wysokość piętrzenia: 7,8 m; moc: 188 kW
 • Nazwa: Smołdzino; miejscowość: Smołdzino /gmina: Smołdzino
  • Właściciel: Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4a, 76-200 Słupsk
  • nazwa rzeki: Łupawa
  • km rzeki: 15,0; wysokość piętrzenia: 2,22 m; moc: 200 kW
 • Nazwa: Strzegomino; miejscowość: Konradowo /gmina: Dębnica Kaszubska
  • Właściciel: Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4a, 76-200 Słupsk
  • nazwa rzeki: Słupia
  • km rzeki: 59,0; wysokość piętrzenia: 12,3 m; moc: 2400 kW
 • Nazwa: Żelkowo; miejscowość: Żelkowo /gmina: Główczyce
  • Właściciel: Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4a, 76-200 Słupsk
  • nazwa rzeki: Łupawa
  • km rzeki: 31,0; wysokość piętrzenia: 6 m; moc: 382 kW
 • Nazwa: Główczyce; miejscowość: Główczyce /gmina: Główczyce
  • Właściciel: Alfons Melka, ul. Słupska 32, 76-220 Główczyce
  • nazwa rzeki: Ciek Główczycki
  • km rzeki bd; wysokość piętrzenia: 3,4 m; moc: 5 kW
 • Nazwa: Jawory; miejscowość: Jawory /gmina: Dębnica Kaszubska
  • Właściciel: Stanisław Czaszejko, ul. Limanowskiego 51, 76-200 Słupsk
  • nazwa rzeki: Skotawa
  • km rzeki bd; wysokość piętrzenia: bd; moc: 10 kW
Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.
 • Nazwa i lokalizacja  składowiska: Składowisko Odpadów w Bierkowie
  • obszar objęty poborem biogazu: 10,1 ha
  • wielkość poboru gazu m3/rok: 566 750
 • Nazwa i lokalizacja  składowiska: Zespół kogeneracyjny
  • obszar objęty poborem biogazu: ha bd
  • wielkość poboru gazu m3/rok: bd
  • ilość uzyskiwanej energii cieplnej: ponad 10 000 [Gj] lub elektrycznej: ponad 1 500 [MWh] w ciągu roku.
    
Kolektory słoneczne
 • Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) Kobylnica /gmina: Kobylnica
  • Opisać efekty wykorzystania kolektorów.
  • ogrzewanie wody: zbiornik 500 l podgrzany do temp. 70˚C
  • ogrzewanie pomieszczeń: ogrzewany budynek biurowy
  • Moc grzewcza układu: 5,10 kW.
    
Pompy ciepła

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) Bydlino /gmina: Słupsk
Efekt energetyczny w ciągu roku moc grzewcza ok. 15 kW

Wykorzystanie biomasy
 • Lokalizacja obiektu: Kępice /gmina: Kępice
  • zrąbki
  • moc 4 MW
 • Lokalizacja obiektu: Siemianice /gmina: Słupsk
  • zrąbki
  • moc 200 kW
 • Lokalizacja obiektu: Włynkówko/gmina: Słupsk
  • zrąbki
  • moc 200 kW
 • Lokalizacja obiektu: Biesowice /gmina: Kępice
  • zrąbki
  • moc 600 kW
 • Lokalizacja obiektu: Biesowice /gmina: Kępice
  • zrąbki
  • moc 700 kW
Inne

5 autobusów Scania Omni Link na paliwo odnawialne – etanol (ograniczenie emisji zanieczyszczeń: tlenków siarki, węgla, węglowodorów do powietrza); oddane do użytku w 2006 r.

 

Powiat Tczewski

Elektrownie wodne

 

nazwa

miejscowość

nazwa rzeki

Moc [kW]

MEW Brodzkie Młyny

Brodzkie Młyny

Wierzyca

160

MEW Stocki Młyn

Stocki Młyn

Wierzyca

360

MEW Pelplin

Pelplin

Wierzyca

120

MEW Mała Karczma

Mała Karczma

Struga Młyńska

9

Elektrownie wiatrowe
 • Gmina Subkowy – brak danych
 • Pozostałe gminy - brak
Biogaz ze składowiska odpadów.
 • Gmina Subkowy – brak danych
 • Pozostałe gminy - brak
Kolektory słoneczne
 • Miasto Tczew – brak danych
 • Gmina Tczew -  indywidualne domostwa
 • Gmina Morzeszczyn – brak
 • Miasto i Gmina Pelplin -  brak
 • Miasto i Gmina Gniew – Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej,  miejscowość Ciepłe 26, gmina Gniew
 • Gmina Subkowy – brak danych
Pompy ciepła
 • Miasto Tczew – brak danych
 • Gmina Tczew -  indywidualne domostwa
 • Gmina Morzeszczyn – brak
 • Miasto i Gmina Pelplin -  brak
 • Miasto i Gmina Gniew – brak
 • Gmina Subkowy – brak danych
   
Wykorzystanie biomasy
 • Miasto Tczew - brak
 • Gmina Tczew -  indywidualne domostwa
 • Gmina Morzeszczyn - brak
 • Gmina i Miasto Pelplin -  brak
 • Miasto i Gmina Gniew - Lokalizacja obiektu Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej, miejscowość Ciepłe, gmina Gniew
 • Gmina Subkowy - brak danych
Inne

brak danych

Powiat Wejherowski

Elektrownie wodne
 • Elektrownia Wodna Szczytowo-Pompowa;
  • miejscowość: Czymanowo,
  • gmina: Gniwino
  • nazwa rzeki: Jezioro Żarnowieckie
  • moc: 716 MW
 • Mała Elektrownia Wodna „Tłuczewo”;
  • miejscowość: Tłuczewo,
  • gmina: .Linia
  • nazwa rzeki: rzeka Łeba
  • moc: 25 kW
 • Mała Elektrownia Wodna „Paraszyno- Dworek”;
  • miejscowość: Paraszyno;
  • gmina: Łęczyce
  • nazwa rzeki: rzeka Łeba
  • moc: 14 kW
 • Mała Elektownia Wodna „Łówcz”;
  • nazwa rzeki: rzeka Łeba
  • moc: 60 kW
 • Mała Elektrownia Wodna;
  • miejscowość: Bożepole Wielkie,
  • gmina:  Łęczyce
  • nazwa rzeki: rzeka Łeba
 • Mała Elektrownia Wodna; miejscowość: Łęczyce, gmina: Łęczyce
  • nazwa rzeki: rzeka Łeba
 • Mała Elektrownia Wodna; miejscowość: Wielistowo,
  • gmina: Łęczyce
  • nazwa rzeki: rzeka Łeba
 • Mała Elektrownia Wodna;
  • miejscowość: Kisewo,
  • gmina:  Łęczyce.
  • nazwa rzeki: rzeka Kisewska Struga
 • Nazwa: Mała Elektrownia Wodna „Luzino”;
  • miejscowość: Luzino,
  • gmina: Luzino.
  • nazwa rzeki: rzeka Bolszewka
 • Mała Elektrownia Wodna „Cementowianka”;
  • miejscowość: Wejherowo,
  • gmina: M. Wejherowo
  • nazwa rzeki: rzeka Reda
  • moc: 130 kW
 • Mała Elektrownia Wodna;
  • miejscowość: Wejherowo,
  • gmina: M. Wejherowo
  • nazwa rzeki: rzeka Cedron
 • Mała Elektrownia Wodna;
  • miejscowość: Bolszewo,
  • gmina: Wejherowo
  • nazwa rzeki: rzeka Bolszewka
Elektrownie wiatrowe

brak danych

Biogaz ze składowiska odpadów.

Łężyce - brak danych

Kolektory słoneczne

brak danych

Pompy ciepła

brak danych

Wykorzystanie biomasy

brak danych

Inne

brak danych

Sopot

Elektrownie wodne

Nie dotyczy

Elektrownie wiatrowe

Nie dotyczy

Biogaz ze składowiska odpadów.

Nie dotyczy

Kolektory słoneczne

Sanatorium Leśnik – 138 kolektory słoneczne

Pompy ciepła
 • Hipodrom – 0,9 MW
 • Hala tenisowa – 0,18 MW
 • Przedszkole nr 2 – 0,09 MW
 • Sanatorium Leśnik – 0,6 MW
 • Willa Krystyna – 0,1 MW
 • Sopocki Klub Żeglarski – 0,1 MW
Wykorzystanie biomasy

Nie dotyczy

Inne

Nie dotyczy

Słupsk

Elektrownie wodne
 • Muzeum Pomorza Środkowego
  • nazwa rzeki: Słupia km 32+264
  • wysokość piętrzenia do rzędnej  16,16 m npm,
  • moc 16 kWh
 • Wyspa Słupska
  • nazwa rzeki: Słupia km 33+047
  • wysokość piętrzenia do rzędnej 16,16 m npm,
  • moc 170 kWh
Elektrownie wiatrowe
 • brak
Biogaz ze składowiska odpadów.

Miasto korzysta za składowiska w Bierkowie leżącego poza  granicami administracyjnymi powiatu grodzkiego,
wykorzystującego biogaz z pryzmy energetycznej

 • obszar objęty poborem gazu            8,95 ha
 • wielkość poboru gazu w m3/rok        525.756
 • ilość uzyskiwanej energii cieplnej Gj      901,16
 • lub elektrycznej kW w ciągu roku            41.341

Biogaz z kompostowni osadu        Wodociągi Słupsk

 • ilość uzyskiwanej energii cieplnej 11 000 GJ
 • lub elektrycznej w ciągu roku. 1 600 000 kWh. 
Kolektory słoneczne
 • Lokalizacja obiektu EnWod Słupsk Sp. z o. o., ul. Rybacka 4a,  Słupsk
  • ogrzewanie wody     tak
  • ilość uzyskiwanej energii: 36 kW
Pompy ciepła
 • Lokalizacja obiektu Wodociągi Słupsk
  • Efekt energetyczny w ciągu roku
  • pozyskane ciepło: 3 000 GJ
Wykorzystanie biomasy
 • Kotłownia Rejonowa nr 1 , ul.Koszalińska , Słupsk
 • Rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki drzewne w ilości  354,78 t/rok
 • Uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku:  3416 [Gj/rok]
Inne
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002