Gdańsk

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne 
 • surowce ilaste  
Złoża kopalin
 • nie ma udokumentowanych złóż kopalin

Gdynia

Rodzaje kopalin podstawowych

Brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • torfy
 • kreda jeziorna
 • inne
Złoża kopalin

brak dokumentacji

Powiat Bytowski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • nie występują
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste 
 • torfy
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin
 • Grzmiąca
  • rodzaj kopaliny:  kruszywo naturalne piasek i piasek ze żwirem
  • Powierzchnia złoża (ha):  0,433
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):  44 400
  • położenie złoża /gmina/:  Bytów
  • złoże jest eksploatowane:  tak  
 • Grzmiąca II
  • rodzaj kopaliny:  kruszywo naturalne piaski i piaski ze żwirem
  • Powierzchnia złoża (ha):  1,98
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 157 200
  • położenie złoża /gmina/:  Bytów
  • złoże jest eksploatowane:  tak    
 • Kotuszewo
  • rodzaj kopaliny: piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,057
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):    59 985   102 214t
  • położenie złoża /gmina/: Czarna Dąbrówka
  • złoże jest eksploatowane tak 
 • Borzyszkowy
  • rodzaj kopaliny: pospółka, piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 137,12
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):     13 602 700
  • położenie złoża /gmina/:Lipnica
  • złoże jest eksploatowane: tak
 • Ostrowite
  • rodzaj kopaliny: pospółka
  • Powierzchnia złoża (ha):    133,2
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):     11 948 800
  • położenie złoża /gmina/:Lipnica
  • złoże jest eksploatowane: tak
 • Gliśno   
  • rodzaj kopaliny: piasek ze żwirem
  • Powierzchnia złoża (ha):    253,1
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):     12 924 000
  • położenie złoża /gmina/:Lipnica
  • złoże jest eksploatowane: nie 
 • Gliśno I
  • rodzaj kopaliny:  piasek ze żwirem
  • Powierzchnia złoża (ha):  7,83
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):     846 000
  • położenie złoża /gmina/: Lipnica
  • złoże jest eksploatowane: nie 
 • Glino II
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne piaskowo-żwirowe
  • Powierzchnia złoża (ha): 43,046
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 4 453 000
  • położenie złoża /gmina/: Lipnica
  • złoże jest eksploatowane: nie 
 • Trzebielsk
  • rodzaj kopaliny:  kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha):  175,8
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 13 628 400
  • położenie złoża /gmina/: Lipnica
  • złoże jest eksploatowane: tak 
 • Zapceń – pole A
  • rodzaj kopaliny:  kreda jeziorna i gytia wapienna
  • Powierzchnia złoża (ha): 78,1
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 2 640 300
  • położenie złoża /gmina/: Lipnica
  • złoże jest eksploatowane: nie 
 • Ugoszcz
  • rodzaj kopaliny: surowce ilaste ceramiki budowlanej
  • Powierzchnia złoża (ha): 2,38
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 134 500
  • położenie złoża /gmina/: Studzienice
  • złoże jest eksploatowane: nie 

Powiat Chojnicki

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • Piaski i żwiry
Złoża kopalin

Koncesje wydane przez Marszałka Woj. Pomrskiego

Nazwa złoża
Kopalina
Zasoby (tys. t)
Zasoby przemysłowe (tys. t)
Wydobycie roczne (tys. t)
Moszczenica –gm. Chojnice
kruszywa naturalne
1106
105
74
Moszczenica II-gm.Chojnice
kruszywa naturalne
330
278
62
Wojtal II- gm. Czersk
kruszywa naturalne
25
23
54
Chojniczki- gm. Chojnice
kruszywa naturalne
103
103
5

 

Starosta Chojnicki udzielił koncesji na wydobywanie kopaliny:

 • złoże Moszczenica IV, Gmina Chojnice obszar górniczy o powierzchni – 16.014 m2, teren górniczy o powierzchni – 29.247 m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wynoszą 179,7 000 ton, zasoby możliwe do wydobycia – 113.600 ton.
 • złoże CHOJNICE,, Gmina Chojnice obszar górniczy o powierzchni – 19.499,77 m2, teren górniczy o powierzchni – 19.499,77 m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wynoszą 476.245 ton, zasoby możliwe do wydobycia – 410.969 ton
 • złoże CHOJNICE III, Gmina Chojnice obszar górniczy o powierzchni – 7.314,1 m2, teren górniczy o powierzchni – 8.599,8 m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wynoszą 87.400 ton, zasoby możliwe do wydobycia – 23.179 ton
 • złoże SŁAWĘCIN, Gmina Chojnice obszar górniczy o powierzchni – 11.681 m2, teren górniczy o powierzchni – 16.046 m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wynoszą 208.009 ton

 

Powiat Człuchowski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • torfy,
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin
 • GMINA PRZECHLEWO
  • złoże kredy jeziornej „Pawłówko”
   • Rodzaj kopaliny - kreda jeziorna
   • Powierzchnia złoża – brak danych
   • Wielkość zasobów złoża  - 1 224 800 ton
   • Położenie złoża /gmina/obręb - Pawłówko gmina Przechlewo
   • Złoże jest eksploatowane - nie 
   • Organ koncesyjny - brak danych
 • GMINA DEBRZNO
  • Nazwa - żwirownia Skowarnki
   • Rodzaj kopaliny
   • Powierzchnia złoża – brak danych
   • Wielkość zasobów złoża  - brak danych
   • położenie złoża - Debrzno
   • złoże jest eksploatowane - nie
   • Organ koncesyjny - brak danych
 • GMINA RZECZENICA
  • nazwa - Garsk
   • rodzaj kopaliny - kruszywo naturalne
   • Powierzchnia złoża  - 2,4 ha
   • Wielkość zasobów złoża - brak danych
   • położenie złoża - Garsk gmina Rzeczenica
   • złoże jest eksploatowane -  tak
   • Organ koncesyjny - Koncesja Nr OS -XV-7512/7/94
   • kreda jeziorna
   • rodzaj kopaliny - kreda jeziorna
   • Powierzchnia złoża - 33,43 ha
   • Wielkość zasobów złoża - brak danych
   • położenie złoża - Jeziernik gmina Rzeczenica
   • złoże jest eksploatowane - nie
   • Organ koncesyjny Decyzja Prezesa CUG Nr KZK/012/K/2682/72

Powiat Gdański

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • kreda jeziorna
 • inne gytia wapienna
Złoża kopalin
 • nazwa Miłowo, powierzchnia ok. 2 ha; wielkość zasobów złoża  164 000 ton; położenie złoża gmina Przywidz; złoże jest eksploatowane; organ koncesyjny Starosta Gdański, 
 • nazwa Naruszewo, powierzchnia ok. 2 ha; wielkość zasobów złoża  49 000 ton; położenie złoża gmina Przywidz; złoże nie jest eksploatowane; organ koncesyjny Starosta Gdański, 
 • nazwa Różyny 3, powierzchnia ok. 2 ha; wielkość zasobów złoża  26 000 m3-kreda 13 000 m3-torf; położenie złoża gmina Pszczółki; złoże nie jest eksploatowane; organ koncesyjny Starosta Gdański, 

Powiat Kartuski

Rodzaje kopalin podstawowych

 

brak

Rodzaje kopalin pospolitych

 

 • kruszywa naturalne
 • torfy 
Złoża kopalin

brak danych z powiatu

Powiat Kościerski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne,
Złoża kopalin
 • DĘBOWIEC
  • Rodzaj kopaliny KRUSZYWA NATURALNE – PIASKI I ŻWIRY
  • Powierzchnia złoża (ha) 2,0
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m320.000 m3
  • Położenie złoża /gmina/ KARSIN
  • Złoże jest eksploatowane  tak
  • Organ koncesyjny STAROSTA KOŚCIERSKI

Powiat Kwidzynski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • nie występują
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • torfy
Złoża kopalin

Kamionka II

rodzaj kopaliny piasek

Powierzchnia złoża (ha) 1,15 ha

Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 180,4 tys ton

położenie złoża /gmina/ Kamionka, Gm. Kwidzyn

złoże jest eksploatowane  tak 

 

Olszanica VI

rodzaj kopaliny piasek

Powierzchnia złoża (ha) 1,37 ha

Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 91,4 tys. ton

położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki

złoże jest eksploatowane  nie 

 

Olszanica VII

rodzaj kopaliny piasek

Powierzchnia złoża (ha) 1,96 ha

Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 126,6 tys. ton

położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki

złoże jest eksploatowane                 tak 

 

Białki

rodzaj kopaliny piasek

Powierzchnia złoża (ha) 1,99 ha

Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 193,98.tys. ton

położenie złoża /gmina/ Białki, Gm. Sadlinki

złoże jest eksploatowane                 nie

 

Olszanica V

rodzaj kopaliny piasek, piasek ze żwirem

Powierzchnia złoża (ha) 1,99 ha

Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 225,8 tys. ton; piasek ze żwirem 129,8 tys. ton

położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki

złoże jest eksploatowane                 tak

 

Gonty

rodzaj kopaliny piasek

Powierzchnia złoża (ha) 2,00 ha

Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 208,6 tys. ton

położenie złoża /gmina/ Gonty, Gm. Prabuty

złoże jest eksploatowane  tak

 

Gonty I

rodzaj kopaliny piasek

Powierzchnia złoża (ha) 1,74 ha

Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 286,8 tys. ton

położenie złoża /gmina/ Gonty, Gm. Prabuty

złoże jest eksploatowane                 nie

 

Olszanica VII

rodzaj kopaliny piasek

Powierzchnia złoża (ha) 1,70 ha

Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 93,4 tys. ton

położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki

złoże jest eksploatowane                 tak

 

Powiat Lęborski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn,
 • sól kamienna

Gmina Łeba)

Gmina Lębork, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Wicko, Gmina Cewice – brak danych

Rodzaje kopalin pospolitych
 • Żwirownia „Podroże” ,
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 14 893 m2 
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) : 79,6 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Wicko
  • złoże jest eksploatowane          tak  
  • Organ koncesyjny  Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5.
 • Gonty I
  • rodzaj kopaliny piasek
  • Powierzchnia złoża (ha) 1,74ha
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 286,8 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ Gonty, Gm. Prabuty
  • złoże jest eksploatowane          nie
  • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • Olszanica VII
  • rodzaj kopaliny piasek
  • Powierzchnia złoża (ha) 1,70ha
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 93,4 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
Złoża kopalin

brak danych z powiatu

Powiat Malborski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne – piasek, surowce ilaste
Złoża kopalin
 • Kałdowo
  • skreślono z bilansu zasobów
 • Nowy Staw
  • zasoby geologiczne bilansowe – 82
  • wydobycie zostało zaniechane

Powiat Nowodworski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn
 • mułki
 • surowce ceglaste
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

·         nazwa - bursztyn

·         rodzaj kopaliny - podstawowa

·         powierzchnia złoża (ha) – brak danych

·         wielkość zasobów złoża – brak danych

·         położenie złoża: Gmina Stegna, Gmina  Sztutowo

·         złoże jest eksploatowane:  nie 

 

 

Powiat Pucki

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • żwir
 • piasek
Złoża kopalin

Nazwa
Rodzaj kopaliny
Powierzchnia (ha) obszaru górniczego
Wielkość zasobów złoża t/m3
Położenie złoża/gmina
Eksploatacja złoża
Organ koncesyjny
DĘBOGÓRZE II
Kruszywo naturalne - piasek
1,16
93,3 tys ton
kosakowo
tak
Starosta Pucki
GNIEŻDZEWO
Kruszywo naturalne
1,9
 
puck
tak
Starosta Pucki
KOSAKOWO II
Kruszywo naturalne
1,95
300 tys ton
kosakowo
tak
Starosta Pucki
MINOWICE
Kruszywo naturalne-piasek
1,59
228,5 tys ton
krokowa
tak
Starosta Pucki
PARSZCZYCE III
Kruszywo naturalne - piasek
1,87
 
krokowa
tak
Starosta Pucki
GNIEŻDZEWO I
Kruszywo naturalne
1,90
316,4 tys ton
puck
tak
Starosta Pucki
SMOLNO
Kruszywo naturalne
4,52
1 112,6 tys ton
puck
tak
Marszałek Województwa Pomorskiego

Powiat Starogardzki

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazach złóż oznaczają:
E - złoże eksploatowane
M - złoże skreślone z bilansu zasobów
R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (kategorie A+B+C1)
Z - złoże zaniechane
T - złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo
Organ koncesyjny: Starosta, Marszałek

Lp.
Nazwa złoża
Stan zagospodarowania złoża
Zasoby (tys. t)
Złoże
Wydobycie
Geologiczne bilansowe
Przemysłowe
1
Bobowo
Z
120
-
Kreda
-
2
Godziszewo-Damaszka
Z
-
-
Kreda
-
3
Kochanka
Z
2028,65
-
Kreda
-
4
Osieczna
P
3064
-
Kreda
-
5
Siwiałka
Z
156,80
-
Kreda
-
6
Trzcińsko
Z
-
-
Kreda
-

Złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej – tys. m3:

Lp.
Nazwa złoża
Stan zagospodarowania złoża
Zasoby (tys. m3)
Złoże
Wydobycie
Geologiczne bilansowe
Przemysłowe
1
Sucumin
T
208
73
Ilaste ceramiki budowlanej
-

 

Złoża piasku i żwiru – tys. t:

Lp.
Nazwa złoża
Stan zagospodarowania złoża
Zasoby (tys. t)
Złoże
Wydobycie
Geologiczne bilansowe
Przemysłowe
1
Bobowo
Z
12
-
Piaski i żwiry
-
2
Bobowo II
R
137
-
Piaski i żwiry
-
3
Bobowo III
R
71
-
Piaski i żwiry
-
4
Dąbrówka
R
314
-
Piaski i żwiry
-
5
Gołębiewko II*
R
722
 
Piaski i żwiry
-
6
Grabowo
E
247
247
Piaski i żwiry
51
7
Kamierowskie Piece II*
R
31
-
Piaski i żwiry
-
8
Klonówka
Z
689
-
Piaski i żwiry
-
9
Kolincz I
E
78
-
Piaski i żwiry
4
10
Kochanka
Z
2028,7
-
Kreda
-
11
Kolincz
Z
47
-
Piaski i żwiry
-
12
Mirowo *
Z
18265
-
Piaski i żwiry
-
13
Mirowo I*
T
1126
8
Piaski i żwiry
-
14
Mirowo II*
T
2999
2972
Piaski i żwiry
-
15
Nowa Wieś Rzeczna I
R
198
-
Piaski i żwiry
-
16
Osieczna I
R
524
-
Piaski i żwiry
-
17
Siwiałka
E
576
-
Piaski i żwiry
418
 
Skarszewy II
Z
121
-
Piaski i żwiry
-
18
Szlachta
T
2255
2255
Piaski kwarcowe
-
19
Szteklin
R
42
-
Piaski i żwiry
-
20
Szteklin I
R
80
-
Piaski i żwiry
-
21
Wolny Dwór
T
1503
62
Piaski i żwiry
-
22
Wolny Dwór II*
E
-
-
Piaski i żwiry
79
23
Wolny Dwór III*
R
312
-
Piaski i żwiry
-
24
Zblewo*
Z
53
-
Piaski i żwiry
-
25
Zielona Góra
Z
39
-
Piaski i żwiry
-

 

Powiat Sztumski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • kreda pisząca
Złoża kopalin
 • „Morany”
  • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne (żwir z piaskiem)
  • Powierzchnia złoża (ha) – 1,98 ha
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) – 20-30 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - Dzierzgoń
  • złoże jest eksploatowane – nie
  • Organ koncesyjny – Starosta Sztumski
 • Nowa Karczma
  • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne (piasek)
  • Powierzchnia złoża (ha) – 1,8 ha
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) – 218 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - Dzierzgoń 
  • złoże jest eksploatowane - nie 
  • Organ koncesyjny – Starosta Sztumski
 • Waplewo Wielkie-AG
  • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha) – 1,6 ha
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) – 154 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - Stary Targ
  • złoże jest eksploatowane - tak 
  • Organ koncesyjny – Starosta Sztumski
 • Nowa Wieś V
  • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne (piasek)
  • Powierzchnia złoża (ha) – 1,7 ha
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) – 136 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - Sztum
  • złoże jest eksploatowane - tak
  • Organ koncesyjny – Starosta Sztumski
 • Mortąg
  • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne (piasek)
  • Powierzchnia złoża (ha) – 1,5 ha
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) – 141 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - Stary Dzierzgoń
  • złoże jest eksploatowane - tak
  • Organ koncesyjny – Starosta Sztumski
 • Nowa Wieś IV
  • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne (piasek)
  • Powierzchnia złoża (ha) – 1,6 ha
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) – 91 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - Sztum
  • złoże jest eksploatowane - tak
  • Organ koncesyjny – Starosta Sztumski
 • Koślinka
  • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha) – 1,2 ha
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) – 75 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ -Sztum
  • złoże jest eksploatowane - tak
  • Organ koncesyjny – Starosta Sztumski
 • Ankamaty
  • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha) – 0,5 ha
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) – 74 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - Dzierzgoń
  • złoże jest eksploatowane - tak          
  • Organ koncesyjny – Starosta Sztumski
 • Minięta
  • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne (piasek)
  • Powierzchnia złoża (ha) – 1,9 ha
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) – 203 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - Dzierzgoń
  • złoże jest eksploatowane - tak         
  • Organ koncesyjny – Starosta Sztumski
 • Dzierzgoń – Stare Miasto
  • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha) – 5,5 ha
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) – 1024,3 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - Stary Dzierzgoń
  • złoże jest eksploatowane - tak
  • Organ koncesyjny – Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Porzecze
  • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha) – 3,3 ha
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) – 364,4 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - Stary Dzierzgoń
  • złoże jest eksploatowane - tak          
  • Organ koncesyjny – Marszałek Województwa Pomorskiego

Powiat Słupski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • Wody lecznicze 
 • Borowiny  
 • Bursztyn 
 • Glinoporyty 
Rodzaje kopalin pospolitych
 • Kruszywa naturalne (piaski i piaski ze żwirami)
 • Torfy
Złoża kopalin
 • BIERKOWO II
  • rodzaj kopaliny - piasek
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) - 3 470 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - gmina Słupsk
  • złoże jest eksploatowane - nie
  • Organ koncesyjny - Marszałek Województwa Pomorskiego
 • nazwa – GŁOBINO
  • rodzaj kopaliny - piasek
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) - 169 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - gmina Słupsk
  • złoże jest eksploatowane - tak
  • Organ koncesyjny - Marszałek Województwa Pomorskiego
 • nazwa – GŁOBINO V
  • rodzaj kopaliny - piasek
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) - 1 091 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - gmina Słupsk
  • złoże jest eksploatowane - tak
  • Organ koncesyjny - Marszałek Województwa Pomorskiego
 • nazwa – KARŻNICA
  • rodzaj kopaliny - piasek
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) - 300 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - gmina Potęgowo
  • złoże jest eksploatowane - tak
  • Organ koncesyjny - Marszałek Województwa Pomorskiego
 • nazwa – KOBYLNICA
  • rodzaj kopaliny - piasek
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) - 300 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - gmina Kobylnica
  • złoże jest eksploatowane - tak
  • Organ koncesyjny - Starosta Słupski
 • nazwa – KCZEWO
  • rodzaj kopaliny - piasek
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) - 1 929 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - gmina Kobylnica
  • złoże jest eksploatowane - tak
  • Organ koncesyjny - Marszałek Województwa Pomorskiego
 • nazwa – KUSOWO
  • rodzaj kopaliny - piasek
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) - 217 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - gmina Słupsk
  • złoże jest eksploatowane - nie
  • Organ koncesyjny - Starosta Słupski
 • nazwa – MACHOWINO
  • rodzaj kopaliny - piasek
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) - 490 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - gmina Słupsk
  • złoże jest eksploatowane - nie
  • Organ koncesyjny - Marszałek Województwa Pomorskiego
 • nazwa – MOŻDŻANOWO
  • rodzaj kopaliny - piasek
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) - 22 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - gmina Słupsk
  • złoże jest eksploatowane - nie
  • Organ koncesyjny - Starosta Słupski
 • nazwa – POTĘGOWO
  • rodzaj kopaliny - piasek
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) - 24 585 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - gmina Potęgowo
  • złoże jest eksploatowane - nie
  • Organ koncesyjny - Marszałek Województwa Pomorskiego
 • nazwa – SIEMIANICE  II
  • rodzaj kopaliny - piasek
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) - 1 388 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - gmina Słupsk
  • złoże jest eksploatowane - nie
  • Organ koncesyjny - Marszałek Województwa Pomorskiego
 • nazwa – SIEMIANICE  III
  • rodzaj kopaliny - piasek
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) - 3 475 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - gmina Słupsk
  • złoże jest eksploatowane - nie
  • Organ koncesyjny - Marszałek Województwa Pomorskiego
 • nazwa – SIEMIANICE  IV
  • rodzaj kopaliny - piasek
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) - 1 620 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - gmina Słupsk
  • złoże jest eksploatowane - tak
  • Organ koncesyjny - Marszałek Województwa Pomorskiego
 • nazwa – STRZELINO
  • rodzaj kopaliny - piasek
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) - 77 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - gmina Słupsk
  • złoże jest eksploatowane - nie
  • Organ koncesyjny - Starosta Słupski
 • nazwa – WIKLINO  II
  • rodzaj kopaliny - piasek
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) - 509 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - gmina Słupsk
  • złoże jest eksploatowane - nie
  • Organ koncesyjny - Marszałek Województwa Pomorskiego
 • nazwa – ZAGÓRKI  II
  • rodzaj kopaliny - piasek
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) - 1 115 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ - gmina Kobylnica
  • złoże jest eksploatowane - tak
  • Organ koncesyjny - Marszałek Województwa Pomorskiego
 • KRAKULICE-GAĆ. Kompleks A
  • rodzaj kopaliny - torf
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) - 2 625 tys. m3
  • położenie złoża /gmina/ - gmina Główczyce
  • złoże jest eksploatowane - tak
  • Organ koncesyjny - Marszałek Województwa Pomorskiego
 • WIELISZEWO
  • rodzaj kopaliny - torf
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) - 1 743 tys. m3
  • położenie złoża /gmina/ - gmina Potęgowo
  • złoże jest eksploatowane - tak
  • Organ koncesyjny - Marszałek Województwa Pomorskiego

Powiat Tczewski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne,
 • surowce ilaste,
Złoża kopalin

 

 • Nazwa – Gąsiorki
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża – brak danych
  • Położenie złoża – Gmina Morzeszczyn
  • Złoże jest eksploatowane – tak
 • Nazwa – Gniew III  
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża – brak danych
  • Położenie złoża – Gmina Gniew
  • Złoże jest eksploatowane – tak
 • Nazwa – Gniewskie Młyny
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża – brak danych
  • Położenie złoża – Gmina Gniew
  • Złoże jest eksploatowane – nie
 • Nazwa – Goszyn
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża – brak danych
  • Położenie złoża – Gmina Tczew
  • Złoże jest eksploatowane – tak
 • Nazwa – Królów Las
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża – brak danych
  • Położenie złoża – brak danych
  • Złoże jest eksploatowane – tak okresowo
 • Nazwa – Rokitki
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża – brak danych
  • Położenie złoża – Gmina Tczew
  • Złoże jest eksploatowane – nie
 • Nazwa – Rokitki II
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – 15405 m2
  • Wielkość zasobów złoża – 82 674 m3, 142 777 t
  • Położenie złoża – gmina Tczew
  • Złoże jest eksploatowane – tak
 • Nazwa – Stanisławie  
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża – brak danych
  • Położenie złoża – brak danych
  • Złoże jest eksploatowane – nie
 • Nazwa – Stanisławie I
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża – brak danych
  • Położenie złoża – brak danych
  • Złoże jest eksploatowane – nie
 • Nazwa – Nowa Cerkiew II
  • Rodzaj kopaliny – kreda jeziorna
  • Powierzchnia złoża – dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża – brak danych
  • Położenie złoża – brak danych
  • Złoże jest eksploatowane – tak okresowo
 • Nazwa – Nowa Cerkiew III
  • Rodzaj kopaliny – kreda jeziorna
  • Powierzchnia złoża – dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża – brak danych
  • Położenie złoża – brak danych
  • Złoże jest eksploatowane – tak okresowo
 • Nazwa – Brody
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – 19 908 m2
  • Wielkość zasobów złoża –  582,77 tys.Mg
  • Położenie złoża – Gmina Gniew
  • Złoże jest eksploatowane – nie
 • Nazwa – Zabagno
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – 19 676 m2
  • Wielkość zasobów złoża – 93 133 m3, 159 723 t
  • Położenie złoża – Gmina Tczew
  • Złoże jest eksploatowane – nie
 • Nazwa – Małżewo
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – 15 290 m2
  • Wielkość zasobów złoża – 105 501 m3, 187 159 t
  • Położenie złoża – Gmina Tczew
  • Złoże jest eksploatowane – tak

Powiat Wejherowski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • torfy
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin
 • „GŁAZICA V”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 0,583
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 62,8 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  gm. Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak 
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „STRZEBIELINO” (złoże wyeksploatowane)
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,4
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): kreda jeziorna 36,1 tys. t, torf 4,5 tys. m3
  • położenie złoża /gmina/: gm Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          nie
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „GÓRA II”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,484
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 210,1 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  gm. Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „PERLINO”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,0294
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): kreda jeziorna 32,7 tys. t, torf  8,6 tys. m3
  • położenie złoża /gmina/: gm. Gniewino
  • złoże jest eksploatowane          tak
 • „KNIEWO”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna,
  • Powierzchnia złoża (ha): 10,2105
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 276,3 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  gm. Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „USTARBOWO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,95
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 219 357 t
  • położenie złoża /gmina/:  Ustarbowo. gm. Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „LINIA I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 20,36
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 1 992,7 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Linia. gm. Linia
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „NADOLE”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 0,6018
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 95 506 m3
  • położenie złoża /gmina/: Gniewino
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starostwa Wejherowski
 • „ŁĘTOWO II”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,31
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): kreda jeziorna 73 581 t, torf  3 043 m3
  • położenie złoża /gmina/: Choczewo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „GÓRA III”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,81
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): kreda jeziorna 43 544 t, torf 34 471 m3
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny:  Starosta Wejherowski
 • „GOWINO III”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,95
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 174 824 t
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „GÓRA IV”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,85
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):  kreda jeziorna 82 006 t, torf  23 555 m3
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „ORLE-WEJHEROWO”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna,
  • Powierzchnia złoża (ha): 186
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 16 326 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
  • „KAMIEŃ I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 4,6756
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 845 872 t
  • położenie złoża /gmina/: Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „ROBAKOWO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-piasek
  • Powierzchnia złoża (ha):
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 1 601,5 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Luzino
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „GŁAZICA VI”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 0,71
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 286 442 t
  • położenie złoża /gmina/: Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „ORLE” (złoże wyeksploatowane)
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 0,4
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 28,7 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          nie
 • „GOWINO IV”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,39
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 144,0 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo 
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „LINIA II”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-pospółka
  • Powierzchnia złoża (ha): 44,5
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 3 929,8 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Linia
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „STRZEBIELINOII”                                                                                                                                                                    
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,7022
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): piasek 160,3 tys. t, kopalina towarzysząca: piasek gliniasty i glina 44,7 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „STRZEBIELINO III”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,2999
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 86,9 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 •  „CHMIELENIEC”
  • rodzaj kopaliny: piasek
  • Powierzchnia złoża (ha):  1,9452 w tym piasek 1,3352, glina i piasek gliniasty 1,5252
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): piasek 130,7 tys. t, kopalina towarzysząca glina i piasek gliniasty 154,3 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „GÓRA POMORSKA”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,0
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):  216 450 t
  • położenie złoża /gmina/:   gm. Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „BRZEŹNO LĘBORSKIE”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 66
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): piasek ze żwirem 5 428 037 t, kopalina towarzysząca
  • piasek 8 761 241 t
  • położenie złoża /gmina/:  Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane           tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „GŁAZICA III”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 4,6440
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 2 182,9 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „GŁAZICA IV”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,71
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 472,8 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „GÓRA” (złoże wyeksploatowane)
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 4,24
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): kreda jeziorna 176 200 t, torf 41 600 m3
  • położenie złoża /gmina/:  Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          nie
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „CHOCZEWO I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 0,5850
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 108,1 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Choczewo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „ROZŁAZINO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,9680
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 202,8 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „NIEPOCZOŁOWICE I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-pospółka
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,99
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 166,0 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Linia
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „ORLE I”   
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,64
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 163,4 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „ZIELNOWO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,99
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 383,2 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Luzino
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „DĄBRÓWKA”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,3458
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):b tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Luzino
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego
 • „ZAKRZEWO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1.99
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 7 136 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Linia
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „TŁUCZEWO”
  • rodzaj kopaliny: piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 2,0
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 241,2 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Linia
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „DONIMIERZ I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 4,0
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 1361,6 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego
 • „GÓRA V”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 10,26
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 2 976,9 t
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego
 • „PARASZYNO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 9,20
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 1 808 338,0 t
  • położenie złoża /gmina/: Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego
 • „KISEWO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-pospółka
  • Powierzchnia złoża (ha):b
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 130,4 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „KISEWO I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-pospółka
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,76
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 240,9 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski

 

Sopot

Rodzaje kopalin podstawowych
 • wody lecznicze
Rodzaje kopalin pospolitych

rodzaje  kopalin pospolitych - brak

Złoża kopalin
 • „Sopot” (zdrój Św. Wojciecha)
  • rodzaj kopaliny         wody lecznicze (woda chlorkowo-sodowa, bromkowa, jodkowa, borowa)
  • Powierzchnia złoża (ha)        0,147
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3)     Wydajność dobowa wynosi 240 m3; woda stanowi zasoby odnawialne, w związku z czym nie prowadzi się bilansowania zasobów.
  • położenie złoża /gmina/        Sopot
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny Decyzja Ministra Środowiska - Koncesja nr 14/2004 z dnia 19.10.2004r.

Słupsk

Rodzaje kopalin podstawowych
 • nie występują
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne – piaski kwarcowe
Złoża kopalin
 • SŁUPSK II
  • rodzaj kopaliny -piasek kwarcowy
  • Powierzchnia złoża (ha)  10,03
  • Wielkość zasobów złoża  889,9 m3
  • położenie złoża  Miasto Słupsk
  • złoże jest eksploatowane - tak
  • Organ koncesyjny  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002