Gdańsk

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem 25 591 490   m3/r
w tym:   

 • przemysł: 1 165 236 m3/r
 • cele komunalne:  20 908 065 m3/r  tj. śr. 57 282,4 m3/d    
 • inni odbiorcy: 3 419 658 m3/r  tj.9369 m3/d
 • rolnictwo i leśnictwo: brak danych

 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe 28,0%
 • ujęcie komunalne – wody podziemne + ujęcie drenażowe   71,47%
 • studnie indywidualne – ujęcia lokalne   0,53%                                
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne – brak danych
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe  – brak danych
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

125,4

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych:     47785,6
 • do celów przemysłowych:   3192
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

99,5%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

2,55

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych  85,9
 • parametrów bakteriologicznych   99,9
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Saur Neptun Gdańsk S.A., Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.,
  • wielkość produkcji śr.    69180  m³/d]  – 96,96 % całkowitego zaopatrzenia Gdańska
 • Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych „Unikom” Sp. z o.o. w Gdańsku
  • wielkość produkcji śr.   168,7 m³/d  -  0,24% całkowitego zaopatrzenia Gdańska
  • z ujęć miasta Sopotu
  • wielkość produkcji śr 2002 [m³/d].   - 2,8  % całkowitego zaopatrzenia Gdańska

Gdynia

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne 100%
   
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • 104,3
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

44 049 w tym

 • do celów komunalnych:  3 446
 • do celów przemysłowych: 4 889
 • gospodarstwa domowe:  35 714
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • ok. 98 %
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Woda do spożycia lub na cele socjalno- bytowe (+ do publicznych: fontann, zraszania ulic i terenów zielonych oraz na cele przeciwpożarowe)  2,61
 • Odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną artykułów spożywczych i farmaceutycznych: 2,64
 • Pozostali odbiorcy nie wymienieni: 2,66
 • Odbiorcy użytkujący lokale w budynkach wielolokalowych, z których zarządcami Spółka zawarła umowy    o odrębne rozlicznie usług według zużycia w lokalach: stawka za 1 odczyt wodomierza - 3,08
 • stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie 1 faktury - 2,85 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
 • Średnia dobowa wielkość produkcji  [m³/d].  53 403
 • 100% całkowitego zaopatrzenia powiatu
  • uj. Wiczlino – 3 254 431
  • uj. Wiczlino Wieś – 30 044
  • uj. Wielki Kack- 699 806
  • uj. Jana z Kolna – 407 024
  • uj. Kolibki – 1 175 906
  • uj. Sieradzka  - 1 229 100
  • uj. Rumia 4 070 735
  • uj. Reda - 6 693 527
  • uj. Cedron- 1 931 620   

Powiat Bytowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem:  4 650 600 m3/r      
w tym:

 • przemysł: 806 000 m3/r 
 • cele komunalne: 2 444 600 m3/r
 • rolnictwo i leśnictwo: 1 400 000 m3/r
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe - 0,1
 • ujęcie komunalne – wody podziemne - 91,7
 • studnie indywidualne 8,0
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne - 0,2
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe – brak
  • Gmina Borzytuchom:
   • ujęcie komunalne - wody podziemne 96%
   • studnie indywidualne 4 %
  • Miasto i Gmina Bytów:
   • ujęcie komunalne - wody podziemne 98%
   • studnie indywidualne 2 %
  • Gmina Czarna Dąbrówka:
   • ujęcie komunalne -wody powierzchniowe 1%
   • ujęcie komunalne - wody podziemne 91%
   • studnie indywidualne 8 %
  • Gmina Kołczygłowy:
   • ujęcie komunalne - wody podziemne 100%
  • Gmina Lipnica:
   • ujęcie komunalne - wody podziemne 63%   dlaczego nie 100%
   • studnie indywidualne 30 %
  • Miasto i Gmina Miastko:
   • ujęcie komunalne - wody podziemne 95%
   • studnie indywidualne 5%
  • Gmina Parchowo:
   • ujęcie komunalne - wody podziemne 75 %
   • studnie indywidualne 25 %
  • Gmina Studzienice:
   • ujęcie komunalne - wody podziemne 80%
   • studnie indywidualne 15 %
   • ujęcia przemysłowe - wody podziemne 5%
  • Gmina Trzebielino:
   • ujęcie komunalne - wody podziemne 80%
   • studnie indywidualne 20 %
  • Gmina Tuchomie:
   • ujęcie komunalne - wody podziemne 97,2 %
   • studnie indywidualne 2,8 %
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

169,24

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

85,03 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Borzytuchom: 1,67 
 • Miasto i Gmina Bytów: bd     
 • Gmina Czarna Dąbrówka:  bd
 • Gmina Kołczygłowy: 1,80 
 • Gmina Lipnica: bd 
 • Miasto i Gmina Miastko: bd 
 • Gmina Parchowo:  bd
 • Gmina Studzienice: bd 
 • Gmina Trzebielino:     bd  
 • Gmina Tuchomie: 1,47-1,52  
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • Gmina Borzytuchom:
  • parametrów fizykochemicznych 99,9 %
  • parametrów bakteriologicznych 100 %
 • Bytów:
  • parametrów fizykochemicznych 100 %
  • parametrów bakteriologicznych 100 %
 • Czarna Dąbrówka:
  • parametrów fizykochemicznych 99 %
  • parametrów bakteriologicznych 100 %
 • Kołczygłowy:
  • parametrów fizykochemicznych 83 %
  • parametrów bakteriologicznych 91 %
 • Lipnica:
  • parametrów fizykochemicznych 100 %
  • parametrów bakteriologicznych 100 %
 • Miastko:
  • parametrów fizykochemicznych 100 %
  • parametrów bakteriologicznych 100 %
 • Studzienice:
  • parametrów fizykochemicznych 90%
  • parametrów bakteriologicznych 98 %
 • Trzebielino:
  • parametrów fizykochemicznych 100 %
  • parametrów bakteriologicznych 100 %
 • Tuchomie:
  • parametrów fizykochemicznych 100 %
  • parametrów bakteriologicznych 100 % 

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
Zakład Usług Wodnych w Słupku 76-200 Słupsk ul. Szczecińska 86
 • zaopatruje Gminę Borzytuchom
 • wielkość produkcji średnio 199 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 2,8 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. 77-100 Bytów ul. Mickiewicza 1
 • zaopatruje Miasto i Gminę Bytów
 • wielkość produkcji średnio 2 828 m³/d
 • 94% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 40 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Zakład Usług dla Potrzeb Rolnictwa ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk
 • zaopatruje Gminę Czarna Dąbrówka
 • wielkość produkcji średnio 335 m³/d
 • 80,2 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 4,7 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Agencja Nieruchomości Rolnych
 • zaopatruje Gminę Czarna Dąbrówka
 • wielkość produkcji średnio 32,5 m³/d
 • 7,8 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 0,5 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Zakład Usług Wodnych, 76-200 Słupsk ul. Szczecińska 78
 • zaopatruje Gminę Kołczygłowy
 • wielkość produkcji średnio 500 m³/d
 • 99,6 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 6,3 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Urząd Gminy w Lipnicy
 • zaopatruje Gminę Lipnica
 • wielkość produkcji średnio 300 m³/d
 • 63% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 4,2 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku
 • zaopatruje Gminę Miastko
 • wielkość produkcji średnio 1 775 m³/d
 • 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 25,1 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Urząd Gminy w Parchowie
 • zaopatruje Gminę Parchowo 
 • wielkość produkcji średnio 272 m³/d
 • 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 3,8 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Urząd Gminy Studzienice
 • zaopatruje Gminę Studzienice 
 • wielkość produkcji średnio 230 m³/d
 • 80% całkowitego zaopatrzenia Gminy Studzienice
 • 3,3 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
"PREFABET" Osława Dąbrowa
 • zaopatruje Gminę Studzienice
 • wielkość produkcji średnio 7 m³/d
 • 5% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 0,1 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Zakład Usług Wodnych w Słupku 76 - 200 Słupsk ul. Szczecińska 86
 • zaopatruje Gminę Trzebielino
 • wielkość produkcji średnio 378 m³/d
 • 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 5,4 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Urząd Gminy Tuchomie
 • zaopatruje Gminę Tuchomie
 • wielkość produkcji średnio 3,24 m³/d  
 • 1,2 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 0,1 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Usługi Wodociągowe Rekowski Erwin
 • zaopatruje Gminę Tuchomie 
 • wielkość produkcji średnio 34,52 m³/d
 • 12,83 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 0,5 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Usługi Wodociągowe Irena Redo
 • zaopatruje Gminę Tuchomie
 • wielkość produkcji śr 213,2 m³/d
 • 79,25 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 3,0 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
Konserwacja Wodociągu i Sprzedaż Wody J.H. Wirkus
 • zaopatruje Gminę Tuchomie 
 • wielkość produkcji średnio 18,08 m³/d
 • 6,72 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 0,3 % całkowitego zaopatrzenia powiatu

Powiat Chojnicki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 3646156 tj 9989 m3/d

 • przemysł 260676
 • cele komunalne  2 313 480 tj  6338m3/d
 • rolnictwo i leśnictwo -  1072 000
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne – wody powierzchniowe - brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne:
  • Gmina Konarzyny - 95%
  • Gmina Czersk - 91%
  • Gmina Brusy - 86%
  • Gmina Chojnice - 100%
  • Miasto Chojnice - 100%
 • studnie indywidualne - brak danych
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne - brak danych
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe - brak danych
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Czersk - 110
 • Gmina Chojnice - 120
 • Gmina Brusy - 85
 • Gmina Konarzyny - 104
 • Miasto Chojnice – 190

średnio w powiecie - 111

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych :
  • Gmina Brusy - 802,7
  • Gmina Chojnice - 1 150
  • Gmina Konarzyny - 240
  • Gmina Czersk - 1 180
  • Miasto Chojnice – 7 574
  • Razem - 10 947
 • do celów przemysłowych:
  • Gmina Czersk - 95
  • Gmina Chojnice – brak danych
  • Gmina Brusy - 25
  • Gmina Konarzyny - 46
  • Miasto Chojnice - brak danych
  • Razem 166
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Czersk – 83 %
 • Gmina Chojnice – 98 %
 • Gmina Brusy - 86 %
 • Gmina Konarzyny – 73 %
 • Miasto Chojnice - 100%

 w powiecie - 93%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Konarzyny Cena wody - 1,4                  
 • Czersk woda - 1,70 firmy - 1,75
 • Gmina Chojnice - 2,18 woda
 • Brusy woda - 1,54
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • Gmina Czersk-  parametry bakteriologiczne 100%, fizykochemiczne 99%
 • Gmina Brusy - bakteriologiczne 100 %, fizykochemiczne 100%
 • Gmina Konarzyny  -bakteriologiczne 100%, fizykochemiczne 100%
 • Gmina Chojnice - bakteriologiczne 100%, fizykochemiczne 100%
 • Miasto Chojnice- brak informacji
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Czersk
 • zaopatruje Gmina Czersk
 • wielkość produkcji średnio 4 513 m3/d
 • całkowitego zaopatrzenia gminy - 83
 • całkowitego zaopatrzenia powiatu - 21,4

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

 • zaopatruje Gmina Chojnice
 • wielkość produkcji średnio 1 200 m3/d
 • całkowitego zaopatrzenia gminy - 98
 • całkowitego zaopatrzenia powiatu - 5,7

Zakład Gospodarki Komunalnej

 • zaopatruje Gmina Brusy
 • wielkość produkcji średnio 2 000 m3/d
 • 98% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • całkowitego zaopatrzenia powiatu - 9,5

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Gmina Konarzyny

 • zaopatruje Gmina Konarzyny
 • wielkość produkcji średnio 350 m3/d
 • 73% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • całkowitego zaopatrzenia powiatu - 1,7

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.

 • zaopatruje Miasto Chojnice
 • wielkość produkcji średnio - 13 000
 • całkowitego zaopatrzenia gminy - 100%
 • całkowitego zaopatrzenia powiatu - 61,7

Razem w powiecie - 21 063 m3/d

 

Powiat Człuchowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem: 3 187 400 m3/r

w tym:

 • przemysł - 796 850 m3/r
 • cele komunalne - 1 561 826 tj. śr. 4 279 m3/d
 • rolnictwo i leśnictwo - 334 677 m3/r
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne – wody podziemne

 • MG.Czarne    450500    99,0
 • M. Człuchów    700000    100
 • G. Człuchów    340000    100
 • MG. Debrzno    460000    96,9
 • G. Koczała    168000    90,0
 • G. Przechlewo    200000    89,9
 • G. Rzeczenica    130000    91,5
 • Razem    2 448 500
 • tj śr 6708 m3/d    95,33

studnie indywidualne

 • MG.Czarne    42
 • G. Człuchów    223
 • MG. Debrzno    20
 • G. Koczała    267
 • G. Przechlewo    16

ujęcia przemysłowe – wody podziemne

 • MG.Czarne    97000
 • M. Człuchów    44000
 • G. Człuchów    14000
 • MG. Debrzno    18000
 • G. Koczała    35200
 • G. Przechlewo    28000
 • Razem 236 200,00
 • tj śr. 647m3/d

Razem: 2 448 599 m3/r, 95,33%

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

73,87

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

8733

 • do celów komunalnych: 4279
 • do celów przemysłowych 2183
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

97,3

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto    Człuchów – 1,37
 • Gmina    Człuchów – 1,64 
 • Miasto    gmina    Czarne – 2,66
 • Miasto    gmina    Debrzno    – 2,48
 • Gmina    Koczała – 1,42 
 • Gmina    Przechlewo – 1,44 
 • Gmina Rzeczenica – 2,11 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych – 100 %
 • parametrów bakteriologicznych – 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Miasto i Gmina Czarne -Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne spółka z o.o. Czarnem
  • Wielkość produkcji 938,23śr [m³/d], 85,35 , 15
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa Wyczechy;
  • wielkość produkcji śr. 82,02 m3/d w r. 7,3 % Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemieniewo;
  • wielkość produkcji śr. 103,38 m3/d w r. 9,2 %
 • Miasto Człuchów – Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Człuchowie                
  • wielkość produkcji śr.1933 m3/d, 100, 30,8 %
 • Gmina    Człuchów - Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w  Człuchowie
  • wielkość produkcji śr. 335 500 m3/r 919 m3/d, 96,8,  14,6 %
  • Przedsiębiorstwo Komunalne  sp. z o.o. Człuchów  
  • wielkość produkcji śr. 10900 m3/r 30 m3/d,  3,2 %
 • Miasto i Gmina Debrzno - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
  • wielkość produkcji śr. 1265 m3/d, 96,9 ,   20,2 %  
 • Gmina Koczała - Zakład Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale;
  • wielkość  produkcji śr. 88725,66 m3/r 243  m3/d 90,4  %
 • Gmina Przechlewo - Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie;
  • wielkość produkcji śr. – 448,5 m3/d,  89,   7,1 %                                
  • POLDANOR S.A. wielkość produkcji śr. – 22,2 m3/d w r. 5 % 
  • ROLPAKO   wielkość produkcji śr. – 31,7 m3/d , 6 %
 • Gmina Rzeczenica -    Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Rzeczenica w Rzeczenicy
  • wielkość produkcji śr. 261 m3/d 91,5, 4,7

Powiat Gdański

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem : 3 778 700 m3/r

w tym :

 • cele komunalne - 8 381 m3/r
 • przemysł - 580 m3/r
 • rolnictwo i leśnictwo - 1 390  m3/r

 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł


ujęcie komunalne - wody powierzchniowe:

 • poniżej 1% całkowitego zapotrzebowania na wodę (wsie Jankowo i Kowale)

ujęcie komunalne - wody podziemne:

 • około 96% całkowitego zapotrzebowania:

studnie indywidualne:

 • około 3%

ujęcia przemysłowe – wody podziemne brak danych

ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe brak danych

W gminach
ujęcie komunalne – wody powierzchniowe

 • Gmina Kolbudy
  • 20% (ujęcie wody na Raduni ,w Straszynie)
  • ujęcie komunalne – wody podziemne
 • Gmina Cedry Wielkie 100%
 • Gmina Suchy Dąb 2 ujęcia komunalne
 • Miasto Pruszcz Gdański100%
 • Gmina Pszczółki –  99%,
 • Gmina Kolbudy –  80%
 • Gmina Trąbki Wielkie 100%
 • Gmina Pruszcz Gdański100 %
 • Gmina Przywidz 97 %


studnie indywidualne

 • Miasto Pruszcz Gdański 5 sztuk
 • Gmina Pszczółki 1%
 • Gmina Przywidz6 /zdroje/
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

78,4
 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • Miasto Pruszcz Gdański
  • do celów komunalnych –  2699
  • do celów przemysłowych –  368
 • Gmina Cedry Wielkie 656
 • Gmina Kolbudy
  • do celów komunalnych – 1370
 • Gmina Pruszcz Gdański 
  • do celów komunalnych – 2245
  • do celów przemysłowych – 719
 • Gmina Przywidz
  • do celów komunalnych – 420
  • do celów przemysłowych – 420
 • Gmina Pszczółki 
  • do celów komunalnych – 701
  • Gmina Suchy Dąb – 700
 • Gmina Trąbki Wielkie 
  • do celów komunalnych – 850

Razem 11148 w tym przemysłowe 1507

 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

99,3 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Pruszcz Gdański – 2,38
 • Gmina Cedry Wielkie – 1,99
 • Gmina Kolbudy – 2,11
 • Gmina Pruszcz Gdański – 2,66
 • Gmina Przywidz – 2,14
 • Gmina Pszczółki – 1,98
 • Gmina Suchy Dąb – 1,87
 • Gmina Trąbki Wielkie – 2,14

średnia cena wody w powiecie: - 2,15  zł/m³

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych: Ilość wody, spełniającej normy, waha się w granicach od 70 do 100%, w gminach Cedry Wielkie i Suchy Dąb w wodzie występują ponadnormatywne ilości fluoru (wszystkie ujęcia z wyjątkiem ujęcia w Kiezmarku i Wocławach)
 • parametrów bakteriologicznych: 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Miasto Pruszcz Gdański

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. – 100%, 27,7%

Gmina Cedry Wielkie

 • WEMA S.C. Władysław Girsztowt, Marek Ulmann z Pszczółek – 100%, 5,9%

Gmina Kolbudy 

 • REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach – 100%; 12,4%

Gmina Pruszcz Gdański 

 • "EKSPLOATATOR" sp. z o.o. – wielkość produkcji 1625 m3/dobę-224526,6%

Gmina Przywidz 

 • Urząd Gminy Przywidz 100%, 7,6%
   

Gmina Pszczółki

 • WEMA S.C. Władysław Girsztowt,  5,8%,Marek Ulmann z Pszczółek – 6,7%, 0,004%

Gmina Suchy Dąb 

 • Urząd Gminy w Suchym Dębie – 100%, 6,3%

Gmina Trąbki Wielkie 

 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trąbkach Wielkich, 100% , 7,7% 

Powiat Kartuski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

brak danych z powiatu

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

brak danych z powiatu

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

brak danych z powiatu

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

brak danych z powiatu

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

brak danych z powiatu

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

brak danych z powiatu

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

brak danych z powiatu

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

brak danych z powiatu

Powiat Kościerski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem 1 845 909   tj śr. 5057 m3/d,
w tym:   

 • przemysł 232 748          
 • cele komunalne 1 429 304     tj.śr. 3 916 m3/d   
 • rolnictwo i leśnictwo 183 857  
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne – wody podziemne       
  • Miasto Kościerzyna        100%     892 300
  • Gmina Kościerzyna             56%    164 360
  • Gmina Dziemiany                  60%    44 460   
  • Gmina Karsin           82%    101 678       
  • Gmina Liniewo         97%     132 696                      
  • Gmina Nowa Karczma        93%    227 850
  • Gmina Stara Kiszewa     100%     91 961,5
  • Gmina Lipusz              21,5%    13 000
  • Razem                    1 668 305 tj śr. 4571m3/d
 • studnie indywidualne        
  • Miasto Kościerzyna          0%
  • Gmina Kościerzyna             29%    85 115
  • Gmina Dziemiany                  40%    30 040
  • Gmina Karsin           18%    22 320       
  • Gmina Liniewo           3%       4 104      
  • Gmina Nowa Karczma          5%    12 250
  • Gmina Stara Kiszewa       0%    
  • Gmina Lipusz          78,5%     47 465       
  • Razem                    201 294 tj śr. 551,5 m3/d

 

 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne
  • Miasto Kościerzyna:
   • Zakłady Mięsne "Kościerzyna" Sp. z o.o. w Kościerzynie, pobór wód z 2 studni w ilości Q dmax = 100,0 m³/d
   • Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, pobór wód z 1 studni w ilości Qdmax = 400 m³/d
   • Strzelnica na terenie działki nr 159/2L przy ulicy Strzelnica w Kościerzynie pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby zasilania pompy ciepła w ilości: 300,0 m3/d
  • Gmina Kościerzyna:
   • Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA S.A. w Łubianie , pobór wód z 4 studni w ilości Qdśr = 1301,3 m³/d
  • Gmina Dziemiany:
   • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "COMPLEX" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kościuszki 7/9, pobór wód z 1 studni zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcji Drzewnej w Trzebuniu w ilości Qdśr = 10 m³/d
   • Gospodarstwo Rolne w Kaliszu na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie Tuczarni Trzody Chlewnej w Kaliszu, gm. Dziemiany maksymalnie 72,0 m3/d
  • Gmina Karsin:
   • Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" z siedzibą w Karsinie przy ul. Długiej 184, pobór wód z 1 studni zlokalizowanej na terenie masarni w Karsinie w ilości Qdśr = 28,0 m³/d
   • Zbigniew Zabrocki, Wytwórnia Wędlin w Górkach, pobór wód z 1 studni zlokalizowanej na terenie zakładu w ilości Qdśr = 20,9 m³/d
   • SYLVA Sp. z o.o. w Wielu, pobór wód z 1 studni zlokalizowanej na terenie zakładu obróbki drewna
  • Gmina Stara Kiszewa
   • PAMAL Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Łokietka 47A/5, pobór wód z 1 studni zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu w Górnych Malikach, gm. Stara Kiszewa w ilości maksymalnie 70 m³/d
  • Gmina Lipusz:
   • Elżbieta Woźniak, Zakład Przetwórstwa Mięsa i Wędlin, Papiernia - Grajewo 3, pobór wód z 1 studni zlokalizowanej na terenie zakładu w ilości Qdśr = 30,2 m³/d
  • Gmina Nowa Karczma:
   • "TOJAN" Spółka z o. o. Lubań 53, 83-422 Nowy Barkoczyn, pobór wód z 2 studni zlokalizowanych na terenie zakładu w ilości 484,0 m3/d podczas rozruchu spirytusu, 250,94 m3/d podczas produkcji spirytusu, 125,58 m3/d gdy nie odbywa się produkcja
   • ujęcia przemysłowe- wody powierzchniowe
  • Gmina Kościerzyna:
   • Przedsiebiorstwo „Dech-Pol” Sp. z o.o. ul. Osada Kolejowa 1A, 81-220 Gdynia, pobór wód do celów technologicznych żwirowni „Dech-Pol” w Grzybowie, gm. Kościerzyna w ilości 4560,0 m3/d,
   • Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. z Olsztyna, pobór wód powierzchniowych dla celów technologicznych Zakładu Górniczego "Niedamowo" w Niedamowie w ilości Qdmax = 13962 m³/d
   • INK Sp. z o.o. z miejscowości Rybaki, pobór wód powierzchniowych z jeziora Sudomie dla celów technologicznych Zakładu Produkcji Kruszywa "RYBAKI" w Rybakach w ilości: Qdmax = 336 m³/d
   • Skanska S.A. z Warszawy, pobór wód powierzchniowych dla celów technologicznych Zakładu Produkcji Kruszyw w Gostomiu w ilości Qdmax = 125 m³/d
   • Zakłady Rybackie "WDZYDZE" Sp. z o.o. z Czarliny, pobór wód powierzchniowych z rzeki Trzebiochy, w miejscowości Grzybowski Młyn dla celów hodowli ryb łososiowatych, karpia, wylęgarni i podchowalni w ilości Q = 329 l/s
   • Zakłady Rybackie "WDZYDZE" Sp. z o.o. z Czarliny, pobór wód powierzchniowych z rzeki Wierzycy w miejscowości Stawiska dla celów hodowli karpia w ilości Q = 50 - 75 l/s
   • Zakłady Rybackie "WDZYDZE" Sp. z o.o. z Czarliny, pobór wód powierzchniowych z rzeki Reknicy w miejscowości Skorzewo dla celów ośrodka hodowli narybku trociowo-pstrągowego w ilości Q = 60 l/s
   • Gmina Nowa Karczma:
   • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe POLGRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska, pobór wód powierzchniowych dla celów technologicznych Zakładu Produkcyjno-Usługowego w Nowym Barkoczynie w ilości: Qdśr = 1867 m³/d i Qdśr = 720 m³/d
  • Gmina Stara Kiszewa:
   • Zakłady Rybackie "WDZYDZE" Sp. z o.o. z Czarliny, pobór wód powierzchniowych z rzeki Wierzycy w miejscowości Ruda Młyn dla celów hodowli ryb łososiowatych i karpia w ilości Q = 300 l/s
  • Gmina Karsin
   • Nadleśnictwu Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 6 pobór wód powierzchniowych z rzeki Wdy w km 150,70 dla potrzeb szkółki leśnej w Bąku
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

58

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych: 3915,9
 • do celów przemysłowych: 121,62
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Kościerzyna - 99%
 • Gmina Kościerzyna - 47,6%
 • Gmina Dziemiany - 60%
 • Gmina Karsin - 81,7       
 • Gmina Liniewo - 92%                  
 • Gmina Nowa Karczma - 86%
 • Gmina Stara Kiszewa - 47,7 %
 • Gmina Lipusz - 21,5

Zwodociągowanie średnio w powiecie 75%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Kościerzyna - 2,50
 • Gmina Kościerzyna - 2,08 
 • Gmina Dziemiany - 1,82 
 • Gmina Karsin - 3,42       
 • Gmina Liniewo - 2,17                   
 • Gmina Nowa Karczma - 2,34 
 • Gmina Stara Kiszewa - 2,01
 • Gmina Lipusz - 2,09
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych         97%
 • parametrów bakteriologicznych        100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Nazwa firmy    PWiK „WODOCIĄGI KOŚCIERSKIE”
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 2549
  • % całkowitego zaopatrzenia 34,2% powiatu
 • Nazwa firmy    Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 640
  • % całkowitego zaopatrzenia 9,5 % powiatu
 • Nazwa firmy    Zakład Komunalny w Dziemianach
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 311
  • % całkowitego zaopatrzenia 3,6% powiatu
 • Nazwa firmy    Urząd Gminy Karsin
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 351
  • % całkowitego zaopatrzenia 7,5% powiatu
 • Nazwa firmy    Urząd Gminy Liniewo
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 554,4
  • % całkowitego zaopatrzenia 6,6% powiatu
 • Nazwa firmy    Urząd Gminy Nowa Karczma
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 680
  • % całkowitego zaopatrzenia 16,7%  powiatu                   
 • Nazwa firmy    Urząd Gminy Stara Kiszewa
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 251,95
  • % całkowitego zaopatrzenia 9% powiatu
 • Nazwa firmy    Urząd Gminy Lipusz
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 35,5
  • % całkowitego zaopatrzenia 2,9% powiatu
 • Razem ok. 4873 m3/d tj ok. 90% zaopatrzenia , studnie ok. 10 %

Powiat Kwidzynski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem – 44.100.000 tj. 120 822 m3/d

 

w tym:

·         przemysł – 40 900 000m3  tj. 112 054 m3/d

·         cele komunalne i inne –3 200 000 m3 tj. 8 767 m3/d   

 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe: brak
 • ujęcie komunalne - wody podziemne:
  • Miasto Kwidzyn 100%
  • Gmina Kwidzyn 99%
  • Miasto i Gmina Prabuty - 99%
  • Gmina Gardeja - 95%
  • Gmina Sadlinki - 100%
  • Gmina Ryjewo - 99%
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe:
  • występują - 112 000 m3/d International Paper Kwidzyn
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne
  • brak danych o ogólnym zużyciu


 


 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

powiat - 89,6 

 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych i innych - 8 767
 • do celów przemysłowych - 112 054
   
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gm. Ryjewo - 82%
 • Gm.Kwidzyn - 99,8%
 • Gm. Sadlinki - 79,3%
 • Miasto i Gm.  Prabuty - 95%
 • Miasto Kwidzyn - 99%
 • Gmina Gardeja - 99%

Stopień zwodociągowania w powiecie  w r, 2005 - 84,42 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gm. Ryjewo - 2,24
 • Gm.Kwidzyn -  2,57
 • Gm. Sadlinki - 2,68
 • Gm. Prabuty - 2,82
 • Miasto Kwidzyn - 2,57
 • Gmina Gardeja - 2,57

 

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - 100  (gm. Gardeja 99%)
 • parametrów bakteriologicznych - 100

 

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Miasto i Gmina Kwidzyn

 • Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Sp. z o.o Ul. Sportowa 29 Kwidzyn
 • wielkość produkcji śr w 7 859 m³/d
 • 99% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 70,5% całkowitego zaopatrzenia w powiecie


Gmina Gardeja

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei
 • wielkość produkcji śr w 725 m³/d
 • 95% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 6,5% całkowitego zaopatrzenia w powiecie


Gmina Sadlinki

 • Zakład Usług Wielobranżowych Tadeusz Kawka ul. Grudziądzka 13 Sadlinki
 • wielkość produkcji śr w 504* m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 4,5% całkowitego zaopatrzenia w powiecie


Gmina Ryjewo

 • Zakład Budżetowy "Pomezania" ul. Lipowa 1 Ryjewo
 • wielkość produkcji śr w 444* m³/d
 • 99% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 4,0% całkowitego zaopatrzenia w powiecie


Gmina Prabuty

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o. o. ul. Kwidzyńska 15 Prabuty
 • Zakład Budżetowy "Pomezania" ul. Lipowa 1 Ryjewo
 • wielkość produkcji śr w 1 617 m³/d
 • 99% całkowitego zaopatrzenia w gminie
 • 14,5% całkowitego zaopatrzenia w powiecie

Razem: 11 149


*
wg opłat za wodę


 

Powiat Lęborski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

brak danych z powiatu

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe: brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne:
  • dane z 2004 r.
  • Miasto Lębork 95%
  • Miasto Łeba - 100%
  • Gmina Nowa Wieś Lęborska  - 100%
  • Gmina Wicko - w 2005r. 99,2% mieszkańców
  • Gmina Cewice - 91%
 • Ujęcia komunalne – studnie indywidualne:
  • Miasto Lębork - bd
  • Miasto Łeba – bd
  • Gmina Nowa Wieś Lęborska -bd
  • Gmina Wicko – 0,6%
  • Gmina Cewice – 9%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne
  • Gmina Nowa Wieś Lęborska -1 ujęcie
  • Gmina Wicko – 1 ujęcie, zaopatruje również mieszkańców
  • pozostałe gminy - bd
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe - bd
 • Zbiorcze zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi powiatu odbywa się z ujęć wody zlokalizowanych w poszczególnych wsiach zasilających lokalne wodociągi zbiorowe. Część wsi połączonych jest wodociągami grupowymi. W części wsi nadal zaopatrzenie w wodę odbywa się z indywidualnych studni (wierconych i kopanych).
 • Zaopatrzenie miasta Łeby odbywa się z ujęć zlokalizowanych na terenie gminy Wicko (w miejscowościach Nowęcin i Łebieniec). Zaopatrzenie Lęborka odbywa się z ujęcia zlokalizowanego na terenie gminy Cewice ( w miejscowości Okalice).
   
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Miasto Lębork - 120
 • Miasto Łeba - 76
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska -101
 • Gmina Wicko - 100
 • Gmina Cewice - 100
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych:
  • Miasto Lębork – 4435
  • Miasto Łeba – 1088
  • Gmina Nowa Wieś Lęborska  - 906,68
  • Gmina Wicko –  510
  • Gmina Cewice – 301
  • Razem ok. 7433
 • do celów przemysłowych:
  • gmina Łeba – śr. 279
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

94 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Lębork  – 1,51
 • Miasto Łeba  –  4,30
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 2,26
 • Gmina Wicko –  1,55
 • Gmina Cewice – bd
   
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych: 
  • Miast Lębork – 100%,
  • Miasto Łeba – 100%,
  • Gmina Wicko - 51%,
  • Gmina Cewice – 94%,
  • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 80%
 • parametrów bakteriologicznych:
  • Miast Lębork – 100%,
  • Miasto Łeba – 100%,
  • Gmina Wicko - 100%,
  • Gmina Cewice – 100%,
  • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Młynarska 10 84-351 NWL   
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska
  • Wielkość produkcji śr. (m3/d) 5 875
  • zaopat. gminy  9 0               
  • % zaopat.   30,95%
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2, 84-300 Lębork    
  • Gmina Nowa Wieś Lęborska
  • Wielkość produkcji śr. (m3/d)  493     
  • zaopat. gminy 10                    
  • % zaopat.  2,60%
 • Lębork
  • Wielkość produkcji śr. (m3/d)  4 435   
  • zaopat. gminy 90                 
  • % zaopat.  23,37
 • Urząd Gminy Wicko Gmina Wicko    
  • Wielkość produkcji śr. (m3/d) 406   
  • zaopat. gminy 75                
  •  % zaopat.  2,22%
  • Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Łeba-Wicko Sp. z o.o.
  • Nowęcin, ul. Wspólna 1, 84-360 Łeba    Gmina Wicko (m. Szczenurze, Łebieniec, Nowęcin),    
  • Wielkość produkcji śr. (m3/d) 136
  • zaopat. Gminy 25               
  • % zaopat.  9,16%
    

Powiat Malborski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne – wody powierzchniowe – brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne:
  • Centralny Wodociąg Żuławski – 5 studni (3 studnie w gm. Lichnowy i 2 w gm. Malbork),
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Malborku- 8 studni na terenie miasta Malborka.
  • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu -8 studni na terenie gminy Miłoradz.
    
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • wyliczono na podstawie zużycia wody do celów komunalnych – 106,41
 • wyliczono na podstawie całkowitego zużycia wody w powiecie – 114,27
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych: 6754
do celów przemysłowych: 498

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Malbork – 100 %
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 98 %
 • Gmina Malbork – 96 %
 • Gmina Miłoradz – 99,7%
 • Gmina Lichnowy – 99,9 %
 • Gmina Stare Pole – 99,7 %
 • w powiecie - 98,5 %


 

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - 2,30
 • Centralny Wodociąg Żuławski - 3,39
 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu - 2,10
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji:
  • parametrów fizykochemicznych –  woda nie spełnia norm z uwagi na ponadnormatywną zawartość fluorku i jonu amonowego
  • parametrów bakteriologicznych – 100
 • Centralny Wodociąg Żuławski
  • parametrów fizykochemicznych – 99,5
  • parametrów bakteriologicznych – 100
 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu
  • parametrów fizykochemicznych – 80
  • parametrów bakteriologicznych – 100
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku
  • wielkość produkcji śr [m³/d]   7 280,80
  • % całkowitego zaopatrzenia  powiatu – 33,66
 • Nazwa firmy Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 13 776,9
  • % całkowitego zaopatrzenia  powiatu – 63,7
 • Nazwa firmy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu
  • wielkość produkcji śr [m³/d]  572,0
  • % całkowitego zaopatrzenia powiatu – 2,64

Powiat Nowodworski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem: 1 700 000 wg WUS , 4 658 m3/d   

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne – wody powierzchniowe   brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne – 100%
 • studnie indywidualne – brak danych- szacunkowo  0,9 %
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne  - brak danych
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe – brak danych
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • 114

 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych:    ok. 4600
 • do celów przemysłowych:   brak danych
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • 99,42%
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Krynica Morska – 4,03 
 • Miasto Nowy Dwór Gdański – 3,53
 • Gmina Ostaszewo – 3,53
 • Gmina Sztutowo – 4,02
 • Gmina Stegna – 3,53
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych  - 95 %
 • parametrów bakteriologicznych  - 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy Morskiej

 •  wielkość produkcji śr [m³/d] 298,5
 • % całkowitego zaopatrzenia  99,9 % Miasta Krynica Morska


Centralny Wodociąg Żuławski  Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim

 • wielkość produkcji śr [m³/d] 6443,16
 • % całkowitego zaopatrzenia 99,45 % Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, Gminy Ostaszewo, Gminy Sztutowo, Gminy Stegna   


 

Powiat Pucki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem: 2 735 500 m3/r wg. WUS: 3 800 000 m3/m 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • 99 % pobór z wodociągów gminnych w każdej z gmin.
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe - brak
 • ujęcia komunalne - wody podziemne – 96 %
 • studnie indywidualne: 4% (ok. 1000 szt.)
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne: 10 szt.
 • ujęcia przemysłowe- wody powierzchniowe: brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

100

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

7 500 m3/d
 

 • do celów komunalnych: brak informacji
 • do celów przemysłowych: brak informacji
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

99 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

brak danych

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - bardzo dobra
 • parametrów bakteriologicznych - 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Urząd Gminy w Pucku ul. 10Lutego 29, zaopatruje Gm.Puck, ok. 30% zaopatrzenia powiatu(wg opłat 19,4 %)
 •  Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK”Sp. z o.o. ul. Droga Chłąpowska 21,  84 - 120 Władysławowo - zaopatruje miasto Władysławowo i Jastarnię
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 2006 r. - 1 660 622 m3/rok = 4549,64 m3/d
  • % całkowitego zaopatrzenia: 25 % powiatu  (wg opłat 43,6 %)
 • Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa-zaopatruje Gminę Krokowa
  • wielkość produkcji śr [m³/rok] 2006 r. -  593 414   tj1625,6 m3/d 
  • % całkowitego zaopatrzenia:  12,00 % powiatu (wg opłat 12,2 %)
 • Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. , ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck – zaopatruje Miasto Puck
  • wielkość produkcji śr [m³/rok] 2006 r. - 428000 tj. 1172,6 m3/d
  • % całkowitego zaopatrzenia:  15,80 % powiatu (wg opłat 10,5 %)
 • ZZOM Sp. z o.o. w Helu, ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel -zaopatruje Miasto Hel
  • wielkość produkcji śr [m³/rok] 2006 r. -  308000 tj 843,8 m3/d
  • % całkowitego zaopatrzenia:  6,20 % powiatu     (wg opłat 6,3 %)
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia – zaopatruje Kosakowo
  • wielkość produkcji śr [m³/rok] 2006 r. -  119749 tj 319,9 m3/d
  • % całkowitego zaopatrzenia:  7,16 % powiatu     (wg opłat 7,8 %)
   • RSP "Wiosna" Karwieńskie Błota I Gmina Krokowa (1,17%)
   • RSP "Jedność" Jeldzino Gmina Krokowa (0,40%)
   • ANR (Świecino) Gmina Krokowa (0,24%)
   • DPS Lubkowo Gmina Krokowa (0,06%)
 • Razem wg opłat za wydobycie wody  4 842 003 [m³/rok], tj 13 266 m3/d

Powiat Starogardzki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem: 8.400.000 w tym: 8 400 000 - wg. GUS

 • przemysł: 4.400.000
 • cele komunalne: 4.000.000 tj śr.10 959 m3/d
 • rolnictwo i leśnictwo - brak danych
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne – 100%
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne – 10 ujęć
  • studnie indywidualne – zdroje uliczne – 9
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne: 87%
  • studnie indywidualne 13%
 • Gmina Wiejska Osiek:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne 30%
  • studnie indywidualne 70%
 • Gmina Wiejska Lubichowo:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne: 5 ujęć, 80%
  • studnie indywidualne: 187 studni, 20%
 • Gmina Wiejska Skórcz:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne 92%
  • studnie indywidualne 8%
 • Gmina Miejska Czarna Woda:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne: 99%
  • studnie indywidualne: 1%
 • Gmina Miejska Skórcz:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne: 100% - 201.60099%
  • studnie indywidualne – 0,1 %
 • Gmina Wiejska Osieczna:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne: 4 ujęcia (Osieczna, Klaniny, Zimne Zdroje, Osówek) - 85%
  • studnie indywidualne – 15%
 • Gmina Wiejska Bobowo:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne: 1 ujęcie
  • studnie indywidualne: bd
 • Gmina Wiejska Zblewo:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne 100%
 • Gmina Miejska Kaliska:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne 91,4%
  • studnie indywidualne 8,6%

 

 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne: 
  • Miasto Starogard Gdański - ujęcia własne: Polpharma, Szpital Kocborowo, Zakłady Obuwnicze "Neptun", Famos, Stado Ogierów 
  • Gmina Osieczna: 1 ujęcie - tartak
 • ujęcia przemysłowe- wody powierzchniowe 
  • Miasto Starogard Gdański: Polpharma z Wierzycy, Polmos z Wierzycy 
  • Miasto Czarna Woda: Zakłady Płyt Pilśniowych z Wdy
  • Miasto Czarna Woda: STEICO S.A. Czarnków pobiera wodę z Wdy
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 98,8
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 70,12
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 82
 • Gmina Wiejska Osiek: 80
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 90
 • Gmina Wiejska Skórcz: 70
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 93
 • Gmina Miejska Skórcz: 85
 • Gmina Wiejska Osieczna: 109,9
 • Gmina Wiejska Bobowo: 63,46
 • Gmina Wiejska Zblewo: 70
 • Gmina Wiejska Kaliska: 69
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 88

 

średnio w powiecie 85
 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych:
  • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4.713,5
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 826,03
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 488
  • Gmina Wiejska Osiek: 200
  • Gmina Wiejska Lubichowo: 569,6
  • Gmina Wiejska Skórcz: 390
  • Gmina Miejska Czarna Woda: 323,6
  • Gmina Miejska Skórcz: 297
  • Gmina Wiejska Osieczna: 325,26
  • Gmina Wiejska Bobowo: 155,17
  • Gmina Wiejska Zblewo: 631,82
  • Gmina Wiejska Kaliska: 359
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 73
  • razem: 93 52 m3/d
 • do celów przemysłowych:
  • Gmina Miejska Starogard Gdański: 25,5
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 136
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: bd
  • Gmina Wiejska Osiek: brak przemysłu
  • Gmina Wiejska Lubichowo: 17,4
  • Gmina Wiejska Skórcz: bd
  • Gmina Miejska Czarna Woda: bd
  • Gmina Miejska Skórcz: 215
  • Gmina Wiejska Osieczna: bd
  • Gmina Wiejska Bobowo: brak przemysłu
  • Gmina Wiejska Zblewo: bd
  • Gmina Wiejska Kaliska: 6
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 16
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 98
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 77
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 87
 • Gmina Wiejska Osiek: 30
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 76
 • Gmina Wiejska Skórcz: 92
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 99
 • Gmina Miejska Skórcz: 98,3
 • Gmina Wiejska Osieczna: 96
 • Gmina Wiejska Bobowo: 82
 • Gmina Wiejska Zblewo: 99
 • Gmina Wiejska Kaliska: 91,4
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: w r. 2005 60%

Powiat starogardzki ogółem: ok. 90%


 

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 2,19
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 2,18 
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 1,87 
 • Gmina Wiejska Osiek: 1,77
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 1,926
 • Gmina Wiejska Skórcz: 1,93
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 1,50
 • Gmina Miejska Skórcz: 1,87
 • Gmina Wiejska Osieczna: 1,69
 • Gmina Wiejska Bobowo: 1,98
 • Gmina Wiejska Zblewo: 1,96 
 • Gmina Wiejska Kaliska: 1,82
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: bd
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - 97%
 • parametrów bakteriologicznych - 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,STAR-WiK"- miasto Starogard Gdański wielkość produkcji śr [m³/d] – 5890 2 149 742m3/r
 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie - gmina Starogard Gdański wielkość produkcji śr [m³/d] – 481,1
 • Urząd Gminy Smętowo Graniczne wielkość produkcji śr [m³/d] – 677 – 100%
 • Urząd Gminy Osiek, wieś Lisówko z wodociągu w Smętowie Graniczne wielkość produkcji śr [m³/d] - 80
 • Urząd Gminy Skórcz wielkość produkcji śr [m³/d] – 486 – 90%
 • Zakład Gospodarki Miejskiej Skórcz wielkość produkcji śr [m³/d] – 592 – 99%
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi SZLACHTA - gm. Osieczna wielkość produkcji śr [m³/d] –112,  40.800[m³/r] – 34,36%
 • Urząd Gminy Bobowo wielkość produkcji śr [m³/d] – 226 – 100%
 • Zakład Komunalny Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo wielkość produkcji śr [m³/d] – 790
 • Urząd Gminy Kaliska wielkość produkcji śr [m³/d] – 503 – 100%
 • Gminne Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o., w Skarszewach wielkość produkcji śr [m³/d] – 1110 487.000m³/r
 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie – jedyny eksploatator wodociągów i dostawca wody – 491 dane  z opłat
 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie r. 2005 (424; 100; 4,18%)
 • Razem 11 438 śr m³/d   

Powiat Sztumski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Razem 1,862 mln , dane z US w Gdańsku - 1,7 mln

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Gmina Sztum

 • ujęcie komunalne -wody podziemne -70 %
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne - 30%

Gmina Dzierzgoń

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 98%
 • studnie indywidualne 1,05%
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne 0,05%

Gmina Mikołajki Pomorskie

 • ujęcie komunalne - wody podziemne - 11  ujęć

Gmina Stary Dzierzgoń

 • ujęcie komunalne - wody podziemne     

Gmina Stary Targ - brak danych
 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

122

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Gmina Sztum
Średnie dobowe zużycie wody - 2267 m³/d 
do celów komunalnych - 1 360 m³/d
do celów przemysłowych - 680 m³/d
rolnictwo i leśnictwo - 227 m³/d   

Gmina Dzierzgoń
Średnie dobowe zużycie wody 1950 m³/d 
do celów komunalnych: 1590 m³/d
do celów przemysłowych: 360 m³/d

Gmina Mikołajki Pomorskie

Średnie dobowe zużycie wody - 229 m³/d

Gmina Stary Dzierzgoń

Średnie dobowe zużycie wody - 323 m³/d

Gmina Stary Targ
Średnie dobowe zużycie wody - 333 m³/d

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Sztum – 95%
 • Gmina Dzierzgoń –  98%
 • Gmina Mikołajki Pomorskie - 85 %
 • Gmina Stary Dzierzgoń - 94 %
 • Gmina Stary Targ – b.d.
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Sztum – 2,78 zł/m³
 • Gmina Dzierzgoń –  3,21 zł/m³
 • Gmina Mikołajki Pomorskie - 2,60 zł/m³
 • Gmina Stary Dzierzgoń - 2,75 zł/m³
 • Gmina Stary Targ – b.d.
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • Gmina Sztum
  • parametrów fizykochemicznych – 99.5 %
  • parametrów bakteriologicznych – 100 %
 • Gmina Dzierzgoń
  • parametrów fizykochemicznych – 100 %
  • parametrów bakteriologicznych – 100 %
 • Gmina Stary Dzierzgoń
  • parametrów fizykochemicznych – 100%
  • parametrów bakteriologicznych – 100 %
    
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie, 2267 m3/d
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu 1950
 • Urząd Gminy, Referat Komunalny w Starym Targu,  333
 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu, 323
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich. 229

Powiat Słupski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem 7 000 000

 

w tym:

·         przemysł: 1300 000

·         cele komunalne (wodociąg) 4 200 000 tj. śr 11 506 m3/d

·         rolnictwo i leśnictwo 1500 000

 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe - brak
 • ujęcia komunalne - wody podziemne
  • Gmina Damnica: 99,88
  • Gmina Dębnica Kaszubska: 98 (dane z r.2005)
  • Gmina Główczyce: 98
  • Gmina Kępice: 95
  • Gmina Kobylnica: 97,9
  • Gmina Potęgowo:  92,8
  • Gmina Słupsk: 98
  • Gmina Smołdzino: 99
  • Miasto Ustka:  100
  • Gmina Ustka –100 (dane z r.2005)
 • studnie indywidualne:
  • Gmina Damnica: 4 szt.
  • Gmina Dębnica Kaszubska: 2
  • Gmina Główczyce: 2
  • Gmina Kępice: 5
  • Gmina Kobylnica: 2,1
  • Gmina Potęgowo:7,2
  • Gmina Słupsk:2
  • Gmina Smołdzino: 4szt
  • Miasto Ustka: brak
  • Gmina Ustka :brak
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne:
  • Gmina Damnica: bd
  • Gmina Dębnica Kaszubska: bd
  • Gmina Główczyce: bd
  • Gmina Kępice: brak
  • Gmina Kobylnica: 1%
  • Gmina Potęgowo: bd
  • Gmina Słupsk: brak
  • Gmina Smołdzino: bd
  • Miasto Ustka:brak
  • Gmina Ustka: brak danych
 • ujęcia przemysłowe- wody powierzchniowe
  • Gmina Damnica: brak
  • Gmina Dębnica Kaszubska: bd
  • Gmina Główczyce: bd
  • Gmina Kępice: 1 ujęcie
  • Gmina Kobylnica: 3%
  • Gmina Potęgowo: bd
  • Gmina Słupsk: brak
  • Gmina Smołdzino: bd
  • Miasto Ustka: brak
  • Gmina Ustka: brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • gm. Damnica – 57,16 
 • gm. Dębnica Kasz. – 102,57
 • gm. Główczyce – 60,80
 • gm. Kępice - 70
 • gm. Kobylnica – 96,00
 • gm. Potęgowo – 109
 • gm. Słupsk – 85,23
 • gm. Smołdzino – 92,31
 • M. Ustka – 177,7
 • Gmina Ustka 140,00 (dane z r.2005)

średnio - 81,2

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych:  
  • gm. Damnica -  362
  • gm. Dębnica Kasz. – 1 155
  • gm. Główczyce – 733,9
  • gm. Kępice -  580
  • gm. Kobylnica -  917,53
  • gm. Potęgowo - 468
  • gm. Słupsk – 1 157,26
  • gm. Smołdzino – 588
  • M. Ustka - 181
  • gm. Ustka- bd
 • do celów przemysłowych:
  • Gmina Damnica: bd
  • Gmina Dębnica Kaszubska: bd
  • Gmina Główczyce: bd
  • Gmina Kępice: bd
  • Gmina Kobylnica: bd
  • Gmina Potęgowo: 81
  • Gmina Słupsk: 208,22
  • Gmina Smołdzino: bd
  • Gmina Miejska Ustka: bd

razem - 7 210
 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

Gmina Damnica – 99,88%;
Gmina Dębnica Kaszubska - bd;,
Gmina Główczyce - 98%;
Gmina Kępice - 85%;
Gmina Kobylnica – 97,9%;
Gmina Potęgowo – 92,8%;
Gmina Słupsk - 98%;
Gmina Smołdzino - 99%;
Miasto Ustka – 99,77%,
Gmina Ustka-`100% 
 

Stopień zwodociągowania w powiecie 96,11%

 

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • gm. Damnica
  • wg ryczałtu  - 2,27 
  • wg wskazań wodomierza  - 1,80
 • gm. Dębnica Kasz.
  • mieszkalnictwo - 1,51  
  • pozostałe cele  - 1,62
  • z  wodomierzem  - 1,90,
  • wg ryczałtu – 2,00  
  • wg wskazań wodomierza – 1,67 
 • gm. Kępice
  • miasto 1,84
  • wieś 2,30
  • z  wodomierzem  - 1,90
 • gm. Kobylnica  - 1,92
 • gm. Potęgowo
  • gosp. domowe  - 1,84
  • pozostali odb. -  2,41
 • gm. Słupsk
  • gosp. domowe  - 2,03
  • podmioty gospodarcze -  2,35
 • gm .Smołdzino  - 1,65
 • M. Ustka - 1,61
 • gm.Ustka
  • indyw.odbiorcy   bd
  • zakłady – bd
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych:
  • Gmina Damnica: 50%
  • Gmina Dębnica Kaszubska: 82,82%
  • Gmina Główczyce: 82%
  • Gmina Kępice: woda dopuszczona do spożycia
  • Gmina Kobylnica: 90,84%
  • Gmina Potęgowo: 48%
  • Gmina Słupsk: bd
  • Gmina Smołdzino: 100%
  • Gmina Miejska Ustka: 100%
 • parametrów bakteriologicznych: wszystkie gminy - 100%

 

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Zakład Usług Wodnych w Słupsku Sp. z o.o.; 492; 254 200; 99,99% (gm.Damnica)
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Dębnica Kaszubska; 1155; 421 541; 100%
 • Zakład Usług Publicznych Sp. z o.o. w Główczycach; 734, 372 618; bd
 • Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach; 450; 164 000; 45%
 • Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku; 160; 58 000; 40% (gm. Kępice)
 • Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku; 917; 334 900; 88% (gm. Kobylnica)
 • Zakład Usług Publicznych Zakład Budżetowy w Potęgowie; 578; 210 967; 95%
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jezierzycach;  1731, 632 000 ; 98% ( gm.Słupsk)
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie; 588, 214 700 ; bd 100%
 • "Wodociągi Ustka" Sp. z o.o. w Ustce; 3 141; 1 146 341; 100% (Miasto Ustka i Gm.Ustka

Powiat Tczewski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 4 393 609   tj śr. 12 037 m3/d

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe - brak
 • ujęcie komunalne - wody podziemne:
  • Miasto Tczew -  100 %
  • Gmina Tczew -  99,2 %
  • Gmina Morzeszczyn -  78,90 % 
  • Miasto i Gmina Pelplin -  99 %
  • Miasto i Gmina Gniew -   95 %
  • Gmina Subkowy - 89%
 • studnie indywidualne
  • Gmina Tczew -  0,8 %
  • Gmina Morzeszczyn - 21,10 % 
  • Miasto i Gmina Pelplin -  1 %
  • Miasto i Gmina Gniew - brak danych
  • Gmina Subkowy - 8 %
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne
  • Miasto Tczew - brak danych
  • Gmina Tczew - 0 %
  • Gmina Morzeszczyn - brak danych
  • Miasto i Gmina Pelplin - brak danych
  • Miasto i Gmina Gniew - brak danych
  • Gmina Subkowy - 3 %
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe - brak danych
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Miasto Tczew -  102,2
 • Gmina Tczew -  110,0
 • Gmina Morzeszczyn -   68,9
 • Miasto i Gmina Pelplin -  80,0
 • Miasto i Gmina Gniew -  72,0
 • Gmina Subkowy - 80,0
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych:
  • Miasto Tczew -  6 231,2
  • Gmina Tczew -  597,2
  • Gmina Morzeszczyn -  243  
  • Miasto i Gmina Pelplin -  1 280,03
  • Miasto i Gmina Gniew -  1 184
  • Gmina Subkowy – 401,86
  • Razem                  9937,29
 • do celów przemysłowych:
  • Miasto Tczew -  1 113,9
  • Gmina Tczew -  122,7
  • Gmina Morzeszczyn -  25,0
  • Miasto i Gmina Pelplin -  67,37
  • Miasto i Gmina Gniew -  109,0
  • Gmina Subkowy -  14,05
  • Razem 1452,02
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Tczew -  100  %
 • Gmina Tczew -  99,8 %
 • Gmina Morzeszczyn -  80  %
 • Miasto i Gmina Pelplin - 90  %
 • Miasto i Gmina Gniew -  90  %
 • Gmina Subkowy -  96 %

średnio w powiecie 96,2 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Tczew -  2,25
 • Gmina Tczew -  2,25 
 • Gmina Morzeszczyn -  2,14 
 • Miasto i Gmina Pelplin -  2,41
 • Miasto i Gmina Gniew -  2,51 
 • Gmina Subkowy - 2,25 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych

 • Gmina Tczew - 100%
 • Gmina Morzeszczyn - 100%
 • Miasto Tczew - 100%
 • Miasto i Gmina Gniew - 82%
 • Gmina Subkowy - 100%
 • Gmina Pelplin - 100%

parametrów bakteriologicznych

 • Gmina Tczew - 100%
 • Gmina Morzeszczyn - 100%
 • Miasto Tczew - 100%
 • Gmina Gniew - 100%
 • Gmina Subkowy - 100%
 • Gmina Pelplin - 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Miasto Tczew

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tczewie
 • wielkość produkcji śr w 9 568,4 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Miasto i Gmina Gniew

 • Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gniewie
 • wielkość produkcji śr w brak danych
 • 86% całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Gmina Tczew

 • ENEROAGVA S.C  w Tczewie
 • wielkość produkcji śr w 1 580,8 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Miasto i Gmina Pelplin

 • PELKOM Sp. z o.o.
 • wielkość produkcji śr w 1 662,19 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Gmina Subkowy

 • PECOL Eugeniusz Bober w Rożentalu
 • wielkość produkcji śr w 549,21 m³/d
 • 96% całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Gmina Morzeszczyn

 • Urząd Gminy Morzeszczyn
 • wielkość produkcji śr w 405,0 m³/d
 • 100% całkowitego zaopatrzenia w gminie/powiecie

Powiat Wejherowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem - 7 300 000       
w tym:

 • przemysł 500 000
 • śieć wodociągowa - 6 400 000 tj śr 17 534 m3/d
 • cele komunalne
 • rolnictwo i leśnictwo 400 000
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne – wody powierzchniowe: brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne  r.2005 .90,8%
 • inne - 9,2%:
 • studnie indywidualne
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

brak danych

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

17 534
 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

brak danych

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

brak danych

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

brak danych

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w Gdyni, ul. Witomińska 21
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 11 068 (dane-PEWIK Gdynia)
  • 57 % całkowitego zaopatrzenia- zaopatruje mieszkańców miast: Wejherowo( 4604), Reda(1811), Rumia (4652)
 • Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie, ul. Pierwszych Osadników 21
  • wielkość produkcji śr [m³/d]  439+ 15,6 (cele komunalne, cele pozostałe)
  • 2,3 % całkowitego zaopatrzenia- zaopatruje mieszkańców gminy Choczewo
 • Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Kostkowie
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 814+51
  • 4,4 % całkowitego zaopatrzenia - zaopatruje mieszkańców gminy Gniewino
 • Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15
  •  wielkość produkcji śr [m³/d]  889+52
  • 4,8 % całkowitego zaopatrzenia- zaopatruje mieszkańców gminy Linia
 • Urząd Gminy Luzino,
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 1586+27
  • 8,8 % całkowitego zaopatrzenia- zaopatruje mieszkańców gminy Luzino
 • Gminny Zakład Komunalny w Godętowie
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 1076+216
  • 8,3 % całkowitego zaopatrzenia- zaopatruje mieszkańców gminy ŁęczyceUrząd Gminy Szemud,
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 1732+16
  • 9,1 % całkowitego zaopatrzenia-5,2%  powiatu wejherowskiego, zaopatruje mieszkańców gminy Szemud
 • Urząd Gminy Wejherowo
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 862+241
  • 5,7 % całkowitego zaopatrzenia- zaopatruje mieszkańców gminy Wejherowo

Sopot

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody podziemne - 100%
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

142

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych - 7 000 
 • do celów przemysłowych - 98  

 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

100%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

1,92

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - 97 % 
 • parametrów bakteriologicznych - 100 %

 

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • SAUR Neptun Gdańsk w 100%
 • wielkość produkcji śr  10 048 w m3/doba

Słupsk

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem : 5 300 000

w tym:

 • przemysł: 200 000
 • sieć wodociągowa: 5 100 000

 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe
 • ujęcie komunalne – wody podziemne – 100%
 • studnie indywidualne
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne 300000
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

111,3

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

13 841

 • do celów gospodarstw domowych: 10 944
 • do celów przemysłowych: 745 
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

100 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

1,80

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

 

 • parametrów fizykochemicznych – 100
 • parametrów bakteriologicznych – 100
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

 •  wielkość produkcji śr [m³/d]  15 882 m3 /dobę 
 • % całkowitego zaopatrzenia powiatu grodzkiego Słupsk  – 100 %
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002