Gdańsk

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem 33 929 519, w tym:
komunalne:

 • oczyszczane mechanicznie i biologicznie 33 929 519  m3/rok
Oczyszczalnie komunalne
 • nazwa Oczyszczalnia Gdańsk-Wschód  lokalizacja Gdańsk, ul. Benzynowa 26
  • użytkownik (prowadzący instalację) Saur Neptun Gdańsk S.A.
  • ilość odbieranych ścieków. 81182,5  m³/d w tym z Gdańska 77720 m3/d
  •  przepustowość projektowa [m³/d] 180 000, obciążenie [RLM]  870 000
  • sposoby oczyszczania:     mechaniczno-biologiczne
  • % redukcji ładunku: BZT5.98,8; CHZT 95,7;fosfor og.95,5 azot og 85,9., zawiesina 96,7
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 8 667 [tsm/rok] 
  • Sposób zagospodarowania osadów rekultywacja składowiska fosfogipsów w Wiślince
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Zatoka Gdańska
 • nazwa Oczyszczalnia Zaspa lokalizacja Gdańsk, ul. Gen.Hallera 201
  • użytkownik (prowadzący instalację) Saur Neptun Gdańsk S.A.
  • ilość odbieranych ścieków  11 775. m³/d
  • przepustowość projektowa 35 000 [m³/d] obciążenie 235 000 [RLM]
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5.98,2 CHZT…94,6 , fosfor og.43,4, azot og. 45,7., zawiesina 96,4
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 322 [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów -rekultywacja składowiska fosfogipsów w Wiślince
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Basen Portowy Władysława IV


 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

 

 • ok. 97,4 % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych
   
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • 3,31 gospodarstwa domowe
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
  • Lokalizacja  Port Pn oczyszczalnia KOS
  • przepustowość 131  [m³/doba]                           
  • odbiornik oczyszczonych ścieków- do wód Basenu Górniczego
  • Port Pn -  Oczyszczalnia Bioclere
  • przepustowość 180  [m³/doba]                           
  • odbiornik oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego i dalej do Kanału Kaszubskiego
  • Port Sernice – oczyszczalnia wód balastowych
  • przepustowość 20000  [m³/doba] (ok. raz w roku ma miejsce jeden zrzut ścieków z tej oczyszczalni)       
  • odbiornik oczyszczonych ścieków -  do wód Basenu Roboczego
  • Siarkoplol – oczyszczalnia
  • przepustowość 2 580 [m³/doba]                           
  • odbiornik oczyszczonych ścieków – Fosa Twierdzy Wisłoujście
 • COMAL  oczyszczalnia na terenie Gdańskiej Stoczni Remontowej na wyspie Ostrów, przy nabrzeżu Ostrowica II
  • przepustowość 240  [m³/doba]       
  • odbiornik oczyszczonych ścieków – Basen Portowy Ostrowica II.
 • Baltic Malt:  oczyszczalnia przy ul. Promowej 1
  • przepustowość 800 [m³/doba]       
  • odbiornik oczyszczonych ścieków- Kanał Kaszubski
 • Grupa LOTOS s.a.
  • przepustowość 21 600 [m³/doba]       
  • odbiornik oczyszczonych ścieków - Martwa Wisła
  • Elektrociepłownia Wybrzeże S.A.
  • przepustowość 3300 [m³/doba]       
  • odbiornik oczyszczonych ścieków – do Martwej Wisły

Gdynia

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 16 951 656  tj ok.46 443 m3/d
w tym:

 • komunalne:
 • nieoczyszczone  brak
 • oczyszczane tylko mechanicznie brak
 • oczyszczone mechanicznie i biologicznie 16 951 656 tj ok.46 443 m3/d
Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia „Dębogórze” ,lokalizacja…Dębogórze Wybudowanie Gmina Kosakowo

 • ilość odbieranych ścieków  w m³/d    55 480
 • przepustowość projektowa [m³/d] 73 000 , obciążenie [RLM] 370 000 .
 • sposoby oczyszczania:    mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych oraz sposób zagospodarowania osadów: 24 tys. ton, z czego 19,5 tys. ton spalono. Pozostała część przeznaczona jest na rekultywację terenów przemysłowych.
 • sposoby oczyszczania : chemiczny , biologiczny , mechaniczny z podwyższonym usuwaniem biogenów
 • % redukcji ładunku r. 2005: BZT5 99,00%, CHZT 95,60%, fosfor og 90,30%, azot og 75,80%, zawiesina 95,0%
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 6 336
 • Sposób zagospodarowania osadów:  spalanie, magazynowanie czasowe ,
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Pucka, miejscowość Mechelinki
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

ok. 98%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami
 • przemysłowymi, lub ścieki przemysłowe: 3,32
 • Dostawcy nieczystości ciekłych do punktów zlewnych: 5,72
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Powiat Bytowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem: ok. 2 700 000 (w tym 1 670 800 ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej), w tym:
komunalne:

 • nieczyszczone: 1 029 200 
 • oczyszczane tylko mechanicznie:  2 000
 • oczyszczone mechanicznie i biologicznie:  1 529 000
 • oczyszczane z podwyższonym usuwaniem miogenów: 121 000
 • przemysłowe: 29 000 (w tym 19 000 odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej)
Oczyszczalnie komunalne
 • nazwa: Gminna
  • oczyszczalnia ścieków Borzytuchom, lokalizacja: Borzytuchom, gmina: Borzytuchom
   • użytkownik: urząd gminy
   • ilość odbieranych ścieków: 108,2 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d]: 220, obciążenie [RLM]: 1303
   • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5: 95,4  CHZT: 87,1  fosfor og.: 75,5  azot og.: 66  zawiesina: 89,00
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
   • Sposób zagospodarowania osadów: b.d.
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów R-J
 • Gmina Bytów
  • nazwa:  Oczyszczalnia miejska Przyborzyce, lokalizacja: Przyborzyce,
   • użytkownik: Wodociągi Miejskie w Bytowie
   • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 2109
   • przepustowość projektowa [m³/d]: 4 000, obciążenie [RLM]: 18 000
   • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5: 97,6  CHZT: 95,4  fosfor og.: 92,0  azot og.: 69,2  zawiesina: 97,4
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]:  638
   • Sposób zagospodarowania osadów [t]: 561 – stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, 77 - składowane
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Bytowa
 • Gmina Czarna Dąbrówka
  • nazwa:  Gminna Oczyszczalnia ścieków Czarna Dąbrówka , lokalizacja: Czarna Dąbrówka
   • użytkownik:  Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce
   • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: b.d.
   • przepustowość projektowa [m³/d]: 320, obciążenie [RLM]: b.d.
   • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5: 94,2  CHZT: 91,5  fosfor og.: 73,2  azot og.: 29,8  zawiesina: 96,6
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
   • Sposób zagospodarowania osadów [t]: b.d.
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łupawa
  • nazwa:  Gminna Oczyszczalnia ścieków Jasień, lokalizacja: Jasień
   • użytkownik:  Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce
   • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: b.d.
   • przepustowość projektowa [m³/d]: 32, obciążenie [RLM]: 590
   • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5: 93,2  CHZT: 89,5  fosfor og.: 64,1  azot og.: 23,3  zawiesina: 91,7
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
   • Sposób zagospodarowania osadów [t]: b.d.
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: jezioro Jasień
  • nazwa:  Gminna Oczyszczalnia ścieków Mikorowo, lokalizacja: Mikorowo
   • użytkownik:  Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce
   • ilość odbieranych ścieków [m³/d]:
   • przepustowość projektowa [m³/d]: 15,4, obciążenie [RLM]: 200
   • sposoby oczyszczania:  mechaniczna
   • % redukcji ładunku: BZT5: 56,9  CHZT: 37,4  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: 78,9
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
   • Sposób zagospodarowania osadów [t]: b.d.
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: do gruntu (zlewnia Łupawy)
  • nazwa:  Gminna Oczyszczalnia ścieków Karwno, lokalizacja: Karwno
   • użytkownik:  Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce
   • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: b.d.
   • przepustowość projektowa [m³/d]: 40, obciążenie [RLM]: 129
   • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5: 94,4  CHZT: 89,5  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: 93,2
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
   • Sposób zagospodarowania osadów [t]: b.d.
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: do gruntu (zlewnia Łupawy)
 • Gmina Kołczygłowy
  • nazwa: Oczyszczalnia ścieków Łubno, lokalizacja: Łubno
   • użytkownik: Urząd Gminy Kołczygłowy
   • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 25
   • przepustowość projektowa [m³/d]: 50,
   • obciążenie [RLM]: 125
   • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5: 92,0  CHZT: 90,0  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: b.d.
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
   • Sposób zagospodarowania osadów [t]: b.d.
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Pokrzywna
  • nazwa: Oczyszczalnia ścieków Gałęźnia Wielka, lokalizacja: Gałęźnia Wielka
   • użytkownik: Urząd Gminy Kołczygłowy
   • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 21,3
   • przepustowość projektowa [m³/d]: 58, obciążenie [RLM]: 216
   • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5: 97,0  CHZT: 92,0  fosfor og.: 88,0  azot og.: 45,0  zawiesina: 70,0
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
   • Sposób zagospodarowania osadów [t]: b.d.
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Słupia
  • nazwa: Oczyszczalnia ścieków Wierszyno, lokalizacja: Wierszyno
   • użytkownik: Urząd Gminy Kołczygłowy
   • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 180
   • przepustowość projektowa [m³/d]: 350, obciążenie [RLM]: b.d.
   • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5: 94,0  CHZT: 81,0  fosfor og.: 60,0  azot og.: 57,0  zawiesina: 90,0
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
   • Sposób zagospodarowania osadów [t]: b.d.
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Brodek
 • Gmina Lipnica
  • Oczyszczalnia ścieków
   • lokalizacja Osusznica, gm. Lipnica
   • użytkownik-Urząd Gminy w Lipnicy
   • przepustowość [m³/doba] 50 
   • obciążenie [RLM] 1 100
   • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
   • sposoby oczyszczania: biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 95,4 % CHZT 87,1 % fosfor og. 75,5 %, azot og. 67,4 % zawiesina 94 %
   • odbiornik oczyszczonych ścieków - brak danych
   • sposób zagospodarowania osadów - brak danych
 • Gmina Studzienice
  • Oczyszczalnia ścieków
   • lokalizacja Ugoszcz, gm. Studzienice
   • użytkownik-Urząd Gminy w Stydzienicach
   • przepustowość [m³/doba] 520 
   • obciążenie [RLM] 3 000 
   • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
   • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 96 % CHZT 90 % fosfor og. 80 %, azot og.76 % zawiesina 90 %
   • odbiornik oczyszczonych ścieków - brak danych
   • sposób zagospodarowania osadów - brak danych
 • Gmina Trzebielino
  • Oczyszczalnia ścieków
   • lokalizacja Zielin, gm. Trzebielino
   • użytkownik-Urząd Gminy w Trzebielinie
   • przepustowość [m³/doba] 160 
   • obciążenie [RLM] 3 300 
   • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
   • sposoby oczyszczania: mechaniczny,biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 96 % CHZT 90 % fosfor og. 80 %, azot og. 76 % zawiesina 90 %
   • odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Bystrzyca
   • sposób zagospodarowania osadów - brak danych
 • Gmina Tuchomie
  • Oczyszczalnia ścieków
   • lokalizacja Tuchomie, gm. Tuchomie
   • użytkownik-Urząd Gminy w Tuchomiu
   • przepustowość [m³/doba] 200 
   • obciążenie [RLM] 1 188 
   • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych
   • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 98,54 % CHZT 91 % fosfor og. 93 %, azot og. 84 % zawiesina 65 %
   • odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Kamienica
   • sposób zagospodarowania osadów - brak danych
  • Oczyszczalnia ścieków
   • lokalizacja Kramażyny, gm. Tuchomie
   • użytkownik-Urząd Gminy w Tuchomiu
   • przepustowość [m³/doba] 60
   • obciążenie [RLM] 300
   • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
   • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 80 % CHZT 91 % fosfor og. 60 %, azot og. 45 % zawiesina 65 %
   • odbiornik oczyszczonych ścieków- Struga Kramażyńska
   • sposób zagospodarowania osadów - brak danych
  • Oczyszczalnia ścieków
   • lokalizacja Tągowie, gm. Tuchomie
   • użytkownik-Urząd Gminy w Tuchomiu
   • przepustowość [m³/doba] 30 
   • obciążenie [RLM] 100
   • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych
   • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 96 % CHZT 91 % fosfor og. 70 %, azot og. 60 % zawiesina 75 %
   • odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Jutrzenka
   • sposób zagospodarowania osadów - brak danych
  • Oczyszczalnia ścieków
   • lokalizacja Modrzejewo, gm. Tuchomie
   • użytkownik-Urząd Gminy w Tuchomiu
   • przepustowość [m³/doba] 28,5
   • obciążenie [RLM] 300 
   • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych
   • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 98 % CHZT 93 % fosfor og. 60 %, azot og. 77,8 % zawiesina 95 %
   • odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Kamienica
   • sposób zagospodarowania osadów - brak danych
 • Gmina Parchowo
  • Oczyszczalnia Parchowo
   • lokalizacja Parchowo
   • użytkownik-Urząd Gminy w Parchowie
   • przepustowość [m³/doba] 180 
   • obciążenie [RLM] 514
   • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych
   • sposoby oczyszczania: mechaniczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 96 % CHZT 95 % fosfor og. 70 % , azot og. 66 % zawiesina 97 %
   • odbiornik oczyszczonych ścieków-rzeka Stropna
   • sposób zagospodarowania osadów - brak danych
 • Gmina Miastko
  • Oczyszczalnia Węgorzynko
   • lokalizacja Węgorzynko gmina Miastko
   • użytkownik-Urząd Miasta i Gminy w Miastku
   • przepustowość [m³/doba] 2 542
   • obciążenie [RLM] 12 060
   • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
   • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 96,  CHZT 92 , fosfor og. 94,6  azot og. 86, zawiesina 92,5 
   • odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Studnica
   • sposób zagospodarowania osadów - brak danych
  • Oczyszczalnia Chlebowo
   • lokalizacja Chlebowo gmina Miastko
   • użytkownik-Zakład Wodociągów iKanalizacji w Miastku
   • przepustowość [m³/doba] 16
   • obciążenie [RLM] 200 
   • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
   • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 90, fosfor og.65, zawiesina 48,8
   • odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Studnica
   • sposób zagospodarowania osadów - brak danych
  • Oczyszczalnia Słosinko
   • lokalizacja Słosinko gmina Miastko
   • użytkownik-kład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku
   • przepustowość [m³/doba] 54 
   • obciążenie [RLM] 270 
   • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych
   • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 90, CHZT 85, zawiesina 75.
   • odbiornik oczyszczonych ścieków- grunt
   • sposób zagospodarowania osadów - brak danych
  • Oczyszczalnia Dretyń
   • lokalizacja Dretyń gmina Miastko
   • użytkownik-Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku
   • przepustowość [m³/doba] 250 
   • obciążenie [RLM] 2 000 
   • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych 
   • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 99,1 % CHZT 93,9 % fosfor og. 88,7 % , azot og. 95,0 % zawiesina 94,2 
   • odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Miłacz
   • sposób zagospodarowania osadów - brak danych
  • Oczyszczalnia Świerzenko
   • lokalizacja Świerzenko gmina Miastko
   • użytkownik-Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku
   • przepustowość [m³/doba] 26,4 
   • obciążenie [RLM] 200 
   • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]  brak danych
   • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 70, CHZT 88, fosfor og.65, zawiesina 48,8
   • odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Studnica
   • sposób zagospodarowania osadów - brak danych

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

57,76

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Borzytuchom: 1,98 
 • Miasto i Gmina Bytów: bd.   
 • Gmina Czarna Dąbrówka:   bd.   
 • Gmina Kołczygłowy: 2,20    
 • Gmina Lipnica: bd   
 • Miasto i Gmina Miastko:  bd   
 • Gmina Parchowo:  bd  
 • Gmina Studzienice:  bd   
 • Gmina Trzebielino:      bd  
 • Gmina Tuchomie: 1,65 
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Powiat Chojnicki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

2845,6  ogółem 
w tym komunalne:

 •  oczyszczane tylko mechanicznie - brak
 •  oczyszczone mechanicznie i biologicznie - 2 332
 • przemysłowe - 513,6

 

Oczyszczalnie komunalne

Miasto Chojnice

 • Oczyszczalnia Miejska w Chojnicach ul. Igielska ,
  • przepustowość 17 000 m3/d , obciążenie 38 330 RLM ,
  • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 6 100 m3/d
  • % oczyszczonych ścieków w powiecie 64,16
  • oczyszczanie mechaniczne , biologiczne i chemiczne ( strącanie fosforu preparatem PIX ) ,
  • procent redukcji : BZT5 - 98 % , CHZT - 94,08 % , Zaw. og. 96,91 % , N og. 88,21 % , P og. 92,23 % .
  • Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców miasta Chojnice i większość mieszkańców gminy Chojnice
  • Procent mieszkańców podłączonych do oczyszczalni - 98 %. - mieszkańców Chojnic , 84 % mieszkańców gminy Chojnice.
  • ilość wytworzonych osadów 912 t.s.m/rok o uwodnieniu 80 %.
  • Sposób wykorzystania osadów : po odwodnieniu mechanicznym następuje utylizacja i kompostowanie - wykorzystywanie rolnicze
  • Odbiornik ścieków z oczyszczalni Struga Jarcewska - zlewnia J. Charzykowskiego.

 

Miasto Chojnice

 • Oczyszczalnia Swornegacie
  • Oczyszczalnię obsługuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach ul. 31 Stycznia , 89 - 600 Chojnice przepustowość 584 m3/d , obciążenie 1703 RLM , rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 280 m3/d
  • % oczyszczonych ścieków w powiecie 2,95
  • oczyszczanie mechaniczno - biologiczne , procent redukcji , BZT5 - 91,11 % , ChZT 90 % , Zaw.og. 80 % , N og. 60 % , P pog 91,25 %.
  • Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców gminy Chojnice ( północna część ) , miejscowości Małe Swornegacie , Swornegacie.
  • Ilość wytworzonych osadów 7,3 t.s.m/rok - składowanie.
  • Odbiornikiem ścieków jest rzeka Brda.
  • Oczyszczalnię obsługuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach ul. 31 Stycznia , 89 - 600 Chojnice

 

Gmina Konarzyny

 • Oczyszczalnia w Konarzynach
  • Oczyszczalnię obsługuje Urząd Gminy Konarzyny
  • mechaniczno-biologiczna , przepustowość 200 m3/d , obciążenie 735 RLM,
  • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 167m3/d
  • % oczyszczonych ścieków w powiecie 1,76
  • procent redukcji BZT5 - 92,8 % , ChZT - 81,35 % , Zaw. og 90,1 % , Nog. 66,6 % , Pog. 92 ,30 %.
  • Oczyszczalnia obsługuje głownie mieszkańców wsi Konarzyny.
  • ilość wytworzonych osadów 36 t.s.m/rok o uwodnieniu 90 % - składowanie na składowisku w Zielonej Hucie.
  • Odbiornikiem ścieków jest Brda.
  •  Oczyszczalnia w Zielonej Hucie
  • Mechaniczno biologiczna , przepustowość 260 m3/d, obciążenie 50 RLM,
  • rzeczywista ilość ścieków oczyszczonych ok. 60 m3/d
  • Ilość wytworzonych osadów 12tsm , składowane na składowisku w Zielonej Hucie.
  • Procent redukcji do 97%
  • odbiornik  oczyszczonych ścieków- rzeka Chocina

 

Gmina Brusy

 • Oczyszczalnia ścieków w Brusach ul. Świętopełka 20 ,
  • Oczyszczalnię obsługuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach ,
  • mechaniczno - biologiczna o przepustowości 1 300 m3/d i obciążeniu 4 194 RLM ,
  • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 1 300 m3/d
  • % oczyszczonych ścieków w powiecie 13,67
  • procent redukcji BZT5 95,93 % , ChZT - 94,9 % , Zaw.og. 96,4 % , N og. 80 % , Pog. 82 %.
  • Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców miasta Brusy i mieszkańców gminy Brusy.
  • Ilość wytworzonych osadów - 84 t.s.m/rok o uwodnieniu 82 % - składowanie na składowisku w Kosobudach.
  • Odbiornikiem ścieków jest rzeka Niechwaszcz - dopływ rzeki Wdy.

 

Gmina Czersk

 • Oczyszczalnia miejska w Czersku ul. Kilińskiego ,
  • Oczyszczalnię obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Czersku.
  • mechaniczno - biologiczna o przepustowości 3 612 m3/d i obciążeniu 8000 RLM ,
  • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 1 200 m3/d
  • % oczyszczonych ścieków w powiecie 12,62
  • procent redukcji BZT5 97,46 % , CHZT - 95,77 % , Zaw. og. , 97,9 % , N og 56,25 % , P og. 81,6 %.
  • Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców miasta Czersk.
  • Ilość osadów - 109 t.s.m/rok – składowane na składowisku w Nieżurawie.
  • Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Czerska Struga - dopływ Brdy

 

 • Oczyszczalnia w Rytlu
  • Oczyszczalnię obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Czersku
  • mechaniczno - biologiczna ,o przepustowości 575 m3/d , obciążeniu 560 RLM ,
  • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 460 m3/d
  • % oczyszczonych ścieków w powiecie 4,84
  • procent redukcji BZT5 98,56 % , CHZT - 96,38 % , Zaw. og. 97,7 % , N og. - 85,31 % , P og. 70 %
  • Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Wielki Kanał Brdy.

 

Ilość ścieków oczyszczonych w powiecie razem - 9812.42  m3/d

 

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • średnio w powiecie – 74,5 % budynków włączonych do kanalizacji ,
 • w tym
  • Czersk Gmina 55%
  • Konarzyny ok. 60 %
  • Brusy  ok. 63 %
  • Miasto Chojnice 98%
  • Gmina Chojnice  ok. 70 %
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Konarzyny - 1,98, dla firm 2,41
 • Czersk -  3,52 
 • Gmina Chojnice - 4,03,  opłata abonamentowa 5
 • Brusy - Ścieki 3,53 
 • Miasto Chojnice

Lp.

Wyszczególnienie

Cena brutto

1

Dostarczanie wody uzdatnionej
dla ogółu odbiorców

2,18

2

Ścieki taryfa A
odprowadzenie ścieków, przepompowanie, oczyszczenie

4,03

3

Ścieki taryfa B
przepompowanie, oczyszczenie ścieków

3,17

4

Ścieki taryfa C
oczyszczenie ścieków

2,60

5

Opłata abonamentowa
dla ogółu odbiorców

6,45

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Chojnicach
  • lokalizacja: ul. Igielska, 89 - 600 Chojnice
  • przepustowość: 1000 m3/d odbiornik Struga Jarcewska
   • Gospodarstwo rolne Ciechocin – 27 m3/d, mechaniczna, odbiornik – rów melioracyjny w zlewni Strugi Ciechocińskiej
   • Gospodarstwo rolne Ostrowite – 20 m3/d, mechaniczno-biologiczna, odbiornik rów melioracyjny w zlewni jez. Piastoszyn
   • Gospodarstwo rolne Silno – 43,5 m3/d, mechaniczno-biologiczna, odbiornik – Struga Ciechocińska
   • Gorzelnie  Jeziorkach i Jarcewie – mechaniczne oczyszczalnie ścieków dla których odbiornika są: Suska Struga, rów melioracyjny w zlewni Suskiej Strugi oraz Struga Jarcewska. 

Powiat Człuchowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółęm: 3 804 395 w tym:

komunalne:

 • nieczyszczone - 1 451 970 m3/r
 • oczyszczene tylko mechanicznie - b.d.
 • oczyszczanie mechanicznie i biolodicznie - 565 020 m3/r
 • biologiczno chemiczne - 1 030 030 m3/r
 • biologicznie - 684 375 m3/r
 • przemysłowe

 

Oczyszczalnie komunalne
 • Miasto Człuchów
  • Miejska oczyszczalnia ścieków w Człuchowie
   • przepustowość -  6 000,  m3/d
   • obciążenie        - 35 000 RLM
   • ilość ścieków    -   2300 m3/d  
   • sposoby oczyszczania – biologiczny, chemiczny
   • % redukcji ładunku:  BZT5 - 98,0,
   • ChZT- 98,4,
   • fosfor og- 95,5,
   • azot og.- 94,4
   • zawiesina – 94,4
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 254
   • Sposób zagospodarowania osadów- odprowadzany do gleb wykorzystywany rolniczo, oraz odbiór przez firmę „KAMROL” do zagospodarowania rolniczego
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Chrząstawa
 • Miasto i Gmina Czarne
  • Miejska oczyszczalnia ścieków w Czarnem
   • przepustowość -  950,  m3/d
   • obciążenie - 5033 RLM
   • ilość ścieków - 950 m3/d
   • sposoby oczyszczania – biologiczny
   • % redukcji ładunku:    BZT5 - 66 %
   • ChZT - 62 %
   • fosfor - 95,5 %
   • azot og. - 83 %
   • zawiesina –b.d.
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - brak danych
   • Sposób zagospodarowania osadów - składowisko odpadów w Nadziejewie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków - Czernica
  • Wiejska oczyszczalnia ścieków w Wyczechach
   • przepustowość -  400  m3/d
   • obciążenie - 2566 RLM
   • ilość ścieków -   85 m3/d
   • sposoby oczyszczania – biologiczny
   • % redukcji ładunku:    BZT5 - 97 %
   • ChZT - 92 %
   • fosfor - 5 %
   • azot og. - 58,0 %
   • zawiesina – 90,8%
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 33
   • Sposób zagospodarowania osadów - składowisko odpadów w Nadziejewie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków - Czernica 
   • Wiejska oczyszczalnia ścieków w Krzemieniewie
    • przepustowość -  80  m3/d
    • obciążenie - 413 RLM
    • ilość ścieków - 80 m3/d
    • sposoby oczyszczania – biologiczny
    • % redukcji ładunku: bd
    • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] -12
    • Sposób zagospodarowania osadów – składowisko odpadów w Nadziejewie
    • Odbiornik oczyszczonych ścieków - Szczyra
 • Miasto i Gmina Debrzno
  • Miejska oczyszczalnia ścieków w Debrznie Wsi ( pow. Złotów )
   • przepustowość -  1370,  m3/d
   • obciążenie - 8745 RLM
   • ilość ścieków - 750 m3/d
   • sposoby oczyszczania – biologiczny
   • redukcji ładunku:        BZT5 - 98 %
   • ChZT - 90 %
   • fosfor - 95 %
   • azot og. - 98 %
   • zawiesina – 15 %
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 179
   • Sposób zagospodarowania osadów - rekultywacja
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka - Debrzynka 
  • Wiejska oczyszczalnia ścieków w Starym Gronowie
   • przepustowość -  52 m3/d
   • obciążenie - 118 RLM
   • ilość ścieków - b. d.
   • sposoby oczyszczania – biologiczny
   • redukcji ładunku:        BZT5 - 85 %
   • ChZT - 83 %
   • fosfor - 20 %
   • azot og. - 15 %
   • zawiesina  – 85 %
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – brak danych
   • Sposób zagospodarowania osadów  – brak danych
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka – brak danych
 • Gmina Koczała
  • Wiejska oczyszczalnia ścieków w Koczale
   • przepustowość -  300  m3/d
   • obciążenie - 2660 RLM
   • ilość ścieków - 160 m3/d
   • sposoby oczyszczania – biologiczny, mechaniczny
   • redukcji ładunku: BZT5 - 99 %
   • ChZT - 98 %
   • fosfor - 98 %
   • azot og. - 95 %
   • zawiesina – 98%
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 19,0
   • Sposób zagospodarowania osadów - rolnicze
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka – rz. Ruda
  • Wiejska oczyszczalnia ścieków w Pietrzykowie
   • przepustowość -  25  m3/d
   • obciążenie -  164 RLM
   • ilość ścieków - 5 m3/d
   • sposoby oczyszczania – biologiczny, mechaniczny
   • redukcji ładunku: BZT5 - 99%
   • ChZT - 99 %
   • fosfor - 92 %
   • azot og. - 96 %
   • zawiesina – 91 %
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – brak danych
   • Sposób zagospodarowania osadów – brak danych
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka – jez. Ciemino 
 • Gmina Przechlewo
  • Wiejska oczyszczalnia ścieków w Przechlewie
   • przepustowość -  2 072  m3/d
   • obciążenie - 17 117 RLM
   • ilość ścieków - 1100 m3/d  
   • sposoby oczyszczania – biologiczno-mechaniczny
   • redukcji ładunku: BZT5 – 99,2 %
   • ChZT – 97,6 %
   • fosfor – 97,0 %
   • azot og. – 85,0 %
   • zawiesina – 98,7 %
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 263
   • Sposób zagospodarowania osadów - rolnicze
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Lipczynka 
  • Wiejska oczyszczalnia ścieków w Pakotulsku
   • przepustowość -  175  m3/d
   • obciążenie - 253 RLM
   • ilość ścieków - 10  
   • sposoby oczyszczania – biologiczny
   • redukcji ładunku: BZT5 – 97,0 %
   • ChZT – 94,0 %
   • fosfor – 92,3 %
   • azot og. – 83,0 %
   • zawiesina – 80,0 %
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 1
   • Sposób zagospodarowania osadów – brak danych
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków – brak danych 
  • Wiejska oczyszczalnia ścieków w Lipczynku
   • przepustowość – 75 m3/d
   • obciążenie – 405 RLM
   • ilość ścieków – 6    
   • sposoby oczyszczania – biologiczno-mechaniczny
   • redukcji ładunku: BZT5 – 94,9 %
   • ChZT – 84,9 %
   • fosfor – 33,3 %
   • azot og. – 54,8 %
   • zawiesina – 95,1 %
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 1
   • Sposób zagospodarowania osadów – brak danych
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków – brak danych 
 • Gmina Rzeczenica
  • Wiejska oczyszczalnia ścieków w Rzeczenicy
   • przepustowość -  400  m3/d
   • obciążenie - 2221 RLM
   • ilość ścieków - 244 m3/d  
   • sposoby oczyszczania – biologiczno-mechaniczny
   • redukcji ładunku: BZT5 – 90,4 %
   • ChZT – 85,1 %
   • fosfor – b.d.
   • azot og. – b.d.
   • zawiesina – 77,8 %
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 9
   • Sposób zagospodarowania osadów - kompostowanie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rzeka Czernica 
  • Wiejska  oczyszczalnia ścieków w Pieniężnicy
   • przepustowość - 200  m3/d
   • obciążenie - 212 RLM
   • ilość ścieków - 33 m3/d   
   • sposoby oczyszczania – biologiczno-mechaniczny
   • redukcji ładunku: BZT5 – 97,1 %
   • ChZT – 80,8 %
   • fosfor – b.d.
   • azot og. – b.d.
   • zawiesina – 79,2 %
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
   • Sposób zagospodarowania osadów - składowanie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rzeka Czernica
 • Razem ilość ścieków przyjmowanych przez oczyszczalnie-5723m3/d
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto i Gmina Czarne - 87%
 • Miasto Człuchów - 90%
 • Gmina Człuchów - 19 %
 • Miasto i Gmina Debrzno - 98%
 • Gmina Koczała - 57%
 • Gmina Przechlewo - 79%
 • Gmina Rzeczenica - 64%
 • Średnio w powiecie - 72%
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto i Gmina Czarne - 2,22
 • Miasto Człuchów - 2,76
 • Gmina Człuchów - 3,45
 • Miasto i Gmina Debrzno - 2,87
 • Gmina Koczała - 3,26
 • Gmina Przechlewo - 2,00
 • Gmina Rzeczenica - 3,60
   
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Powiat Gdański

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

 

 • ogółem 28 63 600 tj.ś. ok. 7 845 m3/d w tym:

Oczyszczalnie komunalne:

Gmina Miasto Pruszcz Gdański

Gmina  Pruszcz Gdański

Gmina  Kolbudy

 Wschód” w Gdańsku

 • ścieki powstałe na terenie gminy miejskiej Pruszcz Gdański kierowane są siecią kanalizacji sanitarnej do Gdańska na oczyszczalnię „Wschód” w Gdańsku.
 • użytkownik Saur Neptun Gdańsk
 • ilość odbieranych ścieków  z Gminy Miasta Pruszcz Gd.- 3642 w m³/d 
 • pozostałe dane o oczyszczalni „Wschód” podano przy mieście Gdańsk.

Oczyszczalnia w Bystrej

 • typ: mechaniczno - biologiczna
 • przepustowość 40 m³/d, RLM  bd;
 • użytkownik: Gmina Pruszcz Gd.;
 • ilość odbieranych ścieków 32m3/d;
 • % redukcji ładunku: bd; 
 • odbiornik: rów melioracyjny; 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 504m3/r; 
 • sposób zagospodarowania osadów: odwożone na oczyszczalnię Wschód w Gdańsku

Gmina Cedry Wielkie:

Oczyszczalnia Cedry Wielkie

 • typ mechaniczno-biologiczna;
 • użytkownik "WEMA" - S.C. Pszczółki;
 • przepustowość – 650 m3/d
 • RLM 4000
 • ilość odbieranych ścieków 322m3/d
 • % redukcji ładunku: BZT5 93,8 CHZT 92,1 fosfor og. 20, azot og. 18, zawiesina 95,8;
 • odbiornik: kanał Piaskowy Śledziowy, Martwa Wisła

ilość wytworzonych osadów ściekowych: 30 tsm/rok

 • sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie rolnicze.

Oczyszczalnia Trutnowy

 • WEMA S.C. Władysław Girsztowt Marek Ullmann 83-032 Pszczółki ul.Tczewska 2
 • ilość odbieranych ścieków  6,50 tys m3 /r tj ok.18 m3/d
 • przepustowość projektowa] 33,6 m3/d , obciążenie [RLM] 500
 • sposoby oczyszczania:            mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 92,06, CHZT 85,84 fosfor og bd. azot og bd.,zawiesina 85,41
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych- około 1 Mg/rok
 • Sposób zagospodarowania osadów- osady ściekowe płynne wywożone do oczyszczalni Kiezmark
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków : Kanał Śledziowy

 

Oczyszczalnia Koszwały

 • WEMA S.C. Władysław Girsztowt Marek Ullmann 83-032 Pszczółki ul.Tczewska 2
 • ilość odbieranych ścieków  13,5 tys m3/r tj 37 m3/d
 • przepustowość projektowa] 54,6 m3/d, obciążenie [RLM] 760
 • sposoby oczyszczania:            mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 86,6., CHZT 78,6 fosfor og bd. azot og bd, . zawiesina 84,3
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych {tsm/r]: : 30-40m3/rok; (ok. 1 tsm/r) około 1 Mg/rok;
 • sposób zagospodarowania osadów -osady po  odwodnieniu przeznaczone do rekultywacji. wywóz na składowisko w Cedrach Wlk.
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków :Kanał Śledziowy

Gmina Przywidz:

Oczyszczalnia w Przywidzu

 • typ: mechaniczno - chemiczno - biologiczna;
 • przepustowość projektowa 430 m³/d,
 •  RLM 992;
 • użytkownik:  Gmina Przywidz.;
 • ilość odbieranych ścieków: 171 m3/d,   (2004 r. - 200)
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,9, CHZT 95,5, fosfor og.52,6,azot og. 88,2, zawiesina 96,450;  
 • odbiornik: Wietcisa;
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: [t s.m./rok] 10;
 • sposób zagospodarowania osadów:  poletka

 

Gmina Pszczółki:

2.7 Oczyszczalnia w Pszczółkach

 • typ: mechaniczno-biologiczna
 • przepustowość projektowa 695 m³/d,
 • RLM 6930
 • użytkownik:  Gminy Pszczółki
 • ilość odbieranych ścieków: 498m3/d;
 • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 93, zawiesina 96,2 ,fosfor og -bd; azot og-bd
 • odbiornik: rzeka Bielawka;
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 19 t s.m./rok
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz do oczyszczalni w Tczewie

Oczyszczalnia w Różynach

 • typ: mechaniczno-biologiczna
 • przepustowość 15 m³/d, RLM 137,5
 • użytkownik: Urząd Gminy Pszczółki
 • ilość odbieranych ścieków: 390 m3/d   (2004 r. - 300)
 • % redukcji ładunku: BZT5 96,7, CHZT 95,3, zawiesina 96,2;
 • odbiornik: Kanał Śledziowy; 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 8 Mg/rok
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz do oczyszczalni w Tczewie

Oczyszczalnia w Suchym Dębie

 • typ: mechaniczno - biologiczna ELA-6
 • użytkownik: Gmina Suchy Dąb;
 • przepustowość projektowa 215 m³/d,
 •  RLM 920;
 • ilość odbieranych ścieków 38 m3/d   (2004 r. - 87)
 • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 96, fosfor og. 98,azot og. 90, zawiesina 91;
 • odbiornik: Kozi Rów 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych:[5 t s.m./rok] 5;
 • sposób zagospodarowania osadów: poletko osadowe

Gmina Trąbki Wielkie

Oczyszczalnia w Trąbkach Wielkich

 • typ: mechaniczno – biologiczna Aquarius
 • przepustowość 97 m³/d,
 • RLM 300;
 • użytkownik: Gmina Trąbki Wielkie; 
 • ilość odbieranych ścieków 93m3/d   (2004 r. – 93)
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,9, CHZT 95,5, fosfor og. 52,6,azot og. 88,2, zawiesina 96,4; 
 • odbiornik: rów melioracyjny R-A1, Wietcisa 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych:[ t s.m./rok] 18; 
 • sposób zagospodarowania osadów: bd
 • Ilość ścieków napływających do  wszystkich oczyszczalni 6 291 m3/d
Oczyszczalnie komunalne

ogółem 2863600 tj.ś. ok. 7845 m3/d w tym:

Oczyszczalnie komunalne:

Gmina Miasto Pruszcz Gdański
Oczyszczalnia „Wschód” w Gdańsku

 • ścieki powstałe na terenie gminy miejskiej Pruszcz Gdański kierowane są siecią kanalizacji sanitarnej do Gdańska na oczyszczalnię „Wschód” w Gdańsku.
 • użytkownik Saur Neptun Gdańsk
 • ilość odbieranych ścieków  z Gminy Miasta Pruszcz Gd.- 3642 w m³/d 
 • pozostałe dane o oczyszczalni „Wschód” podano przy mieście Gdańsk.


Gmina  Pruszcz Gdański
Oczyszczalnia „Wschód” w Gdańsku

 •  ścieki powstałe na terenie gminy  Pruszcz Gdański kierowane są siecią kanalizacji sanitarnej do Gdańska na oczyszczalnię „Wschód” w Gdańsku.
 • użytkownik Saur Neptun Gdańsk
 • ilość odbieranych ścieków  z Gminy  Pruszcz Gd.- 386 w m³/d 
 • pozostałe dane o oczyszczalni „Wschód” podano przy mieście Gdańsk.

Oczyszczalnia w Bystrej

 • typ: mechaniczno - biologiczna
 • przepustowość 40 m³/d, RLM  bd;
 • użytkownik: Gmina Pruszcz Gd.;
 • ilość odbieranych ścieków 32 m3/d;
 • % redukcji ładunku: bd; 
 • odbiornik: rów melioracyjny; 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 504 m3/r; 
 • sposób zagospodarowania osadów: odwożone na oczyszczalnię Wschód w Gdańsku


Gmina  Kolbudy
Oczyszczalnia „Wschód” w Gdańsku

 • ścieki powstałe na terenie gminy  Pruszcz Gdański kierowane są siecią kanalizacji sanitarnej do Gdańska na oczyszczalnię „Wschód” w Gdańsku.
 • użytkownik Saur Neptun Gdańsk
 • ilość odbieranych ścieków  z Gminy Miasta Pruszcz Gd.- 1141 w m³/d 
 • pozostałe dane o oczyszczalni „Wschód” podano przy mieście Gdańsk.

Gmina Cedry Wielkie:
Oczyszczalnia Cedry Wielkie

 • typ mechaniczno-biologiczna;
 • użytkownik "WEMA" - S.C. Pszczółki;
 • przepustowość – 650 m3/d
 • RLM 4000
 • ilość odbieranych ścieków 322 m3/d
 • % redukcji ładunku: BZT5 93,8 CHZT 92,1 fosfor og. 20, azot og. 18, zawiesina 95,8;
 • odbiornik: kanał Piaskowy Śledziowy, Martwa Wisła
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 30 tsm/rok
 • sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie rolnicze.

Oczyszczalnia Trutnowy

 • użytkownik  WEMA S.C. Władysław Girsztowt Marek Ullmann 83-032 Pszczółki ul.Tczewska 2
 • ilość odbieranych ścieków  6,50 tys m3 /r tj ok.18 m3/d
 • przepustowość projektowa] 33,6 m3/d , obciążenie [RLM] 500
 • sposoby oczyszczania:    mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 92,06, CHZT 85,84 fosfor og bd. azot og bd.,zawiesina 85,41
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych- około 1 Mg/rok
 • Sposób zagospodarowania osadów- osady ściekowe płynne wywożone do oczyszczalni Kiezmark
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków : Kanał Śledziowy


Oczyszczalnia Koszwały

 • użytkownik  WEMA S.C. Władysław Girsztowt Marek Ullmann 83-032 Pszczółki ul.Tczewska 2
 • ilość odbieranych ścieków  13,5 tys m3/r tj 37 m3/d
 • przepustowość projektowa] 54,6 m3/d, obciążenie [RLM] 760
 • sposoby oczyszczania:    mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 86,6., CHZT 78,6 fosfor og bd. azot og bd, . zawiesina 84,3
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych {tsm/r]: : 30-40 m3/rok; (ok. 1 tsm/r) około 1 Mg/rok;
 • sposób zagospodarowania osadów -osady po  odwodnieniu przeznaczone do rekultywacji. wywóz na składowisko w Cedrach Wlk.
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków :Kanał Śledziowy


Gmina Przywidz:
Oczyszczalnia w Przywidzu

 • typ: mechaniczno - chemiczno - biologiczna;
 • przepustowość projektowa 430 m³/d,
 • RLM 992;
 • użytkownik:  Gmina Przywidz.;
 • ilość odbieranych ścieków: 171 m3/d,
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,9, CHZT 95,5, fosfor og.52,6,azot og. 88,2, zawiesina 96,450;  
 • odbiornik: Wietcisa;
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: [t s.m./rok] 10;
 • sposób zagospodarowania osadów:  poletka

 
Gmina Pszczółki:
Oczyszczalnia w Pszczółkach

 • typ: mechaniczno-biologiczna
 • przepustowość projektowa 695 m³/d,
 • RLM 6930
 • użytkownik:  Gminy Pszczółki
 • ilość odbieranych ścieków: 498 m3/d;
 • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 93, zawiesina 96,2 ,fosfor og -bd; azot og-bd
 • odbiornik: rzeka Bielawka;
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 19 t s.m./rok
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz do oczyszczalni w Tczewie


Oczyszczalnia w Różynach

 • typ: mechaniczno-biologiczna
 • przepustowość 15 m³/d,
 • RLM 137,5,
 • użytkownik: Urząd Gminy Pszczółki
 • ilość odbieranych ścieków: 390 m3/d
 • % redukcji ładunku: BZT5 96,7, CHZT 95,3, zawiesina 96,2;
 • odbiornik: Kanał Śledziowy; 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 8 Mg/rok
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz do oczyszczalni w Tczewie


Oczyszczalnia w Suchym Dębie

 • typ: mechaniczno - biologiczna ELA-6
 • użytkownik: Gmina Suchy Dąb;
 • przepustowość projektowa 215 m³/d,
 • RLM 920;
 • ilość odbieranych ścieków 38 m3/d
 • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 96, fosfor og. 98,azot og. 90, zawiesina 91;
 • odbiornik: Kozi Rów 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych:[5 t s.m./rok] 5;
 • sposób zagospodarowania osadów: poletko osadowe


Gmina Trąbki Wielkie
Oczyszczalnia w Trąbkach Wielkich

 • typ: mechaniczno – biologiczna Aquarius
 • przepustowość 97 m³/d,
 • RLM 300;
 • użytkownik: Gmina Trąbki Wielkie; 
 • ilość odbieranych ścieków 93 m3/d
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,9, CHZT 95,5, fosfor og. 52,6,azot og. 88,2, zawiesina 96,4; 
 • odbiornik: rów melioracyjny R-A1, Wietcisa 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych:[ t s.m./rok] 18
 • sposób zagospodarowania osadów: bd
   
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

70,3

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Przywidz 2,78 
 • gm. Trabki Wielkie - 2,55
 • Cedry Wielkie - 3,06
 • gm. Suchy Dąb - 2,62
 • gm. Pszczółki - 2,23
 • gminy: Pruszcz Gd., miasto Pruszcz Gd., Kolbudy odprowadzające ścieki do oczyszczalni „Wschód” w Gdańsku- brak danych 
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • Oczyszczalnia ścieków przy zakładzie „Oceanic” w Trąbkach Małych o przepustowości 14 m³/doba

Powiat Kartuski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

brak danych z powiatu

Oczyszczalnie komunalne

brak danych z powiatu

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

brak danych z powiatu

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

brak danych z powiatu

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych z powiatu

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych z powiatu

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych z powiatu

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych z powiatu

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych z powiatu

Powiat Kościerski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 1386988,  tj  ok. 3800 m3/d , w tym:

komunalne:

 • nieoczyszczone  77 000
 • oczyszczane tylko mechanicznie
 • oczyszczone mechanicznie i biologicznie 1 308 988 tj. śr 3586 m3/d
 • przemysłowe brak danych
Oczyszczalnie komunalne
 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Kościerzyna,
  • lokalizacja Kościerzyna ul. Markubowo 7 gmina Miejska Kościerzyna
  • użytkownik (prowadzący instalację) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. „Wodociągi Kościerskie” 
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 3 158
  • przepustowość projektowa [m³/d] 3600,
  • obciążenie [RLM] 42 000
  • sposoby oczyszczania:    biologiczny, mechaniczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 - 99, CHZT – 97,3, fosfor og. – 97,6, azot og – 91,1, zawiesina – 98,5
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 477
  • Sposób zagospodarowania osadów kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków RZEKA BIBROWA
 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CISEWIE
  • lokalizacja CISEWIE gmina KARSIN
  • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA KARSIN
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 160
  • przepustowość projektowa [m³/d] 600,
  • obciążenie [RLM] 5 500
  • sposoby oczyszczania:    biologiczny, mechaniczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 - 98,77, CHZT – 96,33, fosfor og. – 95,45, azot og – 58,78, zawiesina – 96,97
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 25
  • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE  na terenie gminnego składowiska odpadów w Osowie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków RÓW MELIORACYJNY i dalej do rzeki Wdy
 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW LIPUSZ
  • lokalizacja LIPUSZ gmina LIPUSZ
  • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA LIPUSZ
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 64,8
  • przepustowość projektowa [m³/d] 300,
  • obciążenie [RLM] 3 386
  • sposoby oczyszczania:    biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,86, CHZT – 99,40, fosfor og. – 99,52, azot og – 97,63, zawiesina – 95,92
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 97,63
  • Sposób zagospodarowania osadów - rolnicze wykorzystanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków RÓW MELIORACYJNY dalej do rzeki Wdy
 • nazwa OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW W STAREJ KISZEWIE
  • lokalizacja STARA KISZEWA gmina STARA KISZEWA
  • użytkownik (prowadzący instalację) Komunalny Zakład Budżetowy w Starej Kiszewie
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 118
  • przepustowość projektowa [m³/d] 300,
  • obciążenie [RLM] 3 600
  • sposoby oczyszczania:    biologiczny, mechaniczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,12, CHZT – 96,99, zawiesina – 97,66
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 40,85
  • Sposób zagospodarowania osadów KOMPOSTOWANIE
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków RZEKA WIERZYCA
 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ORLU
  • lokalizacja ORLE gmina LINIEWO
  • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA LINIEWO
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 126
  • przepustowość projektowa [m³/d] 360,
  • obciążenie [RLM] 4 834
  • sposoby oczyszczania:    biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99, CHZT – 97,21, fosfor og. – 96,92, azot og – 77,93, zawiesina – 98,47
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 15,5
  • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Liniewskich Górach
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: poprzez kanał "A" do rzeki Małej Wierzycy
 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W DZIEMIANACH
  • lokalizacja DZIEMIANY gmina DZIEMIANY
  • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA DZIEMIANY
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 120
  • przepustowość projektowa [m³/d] 690,
  • obciążenie [RLM] 4 601
  • sposoby oczyszczania:    biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,62, CHZT – 97,21, fosfor og. – 91,88, azot og – 96,87, zawiesina – 97,59
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 96
  • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dziemianach
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Przerębel
 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KALISZU
  • lokalizacja KALISZ gmina DZIEMIANY
  • użytkownik (prowadzący instalację) ZAKŁAD KOMUNALNY W DZIEMIANACH
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 8
  • przepustowość projektowa [m³/d] 36,
  • obciążenie [RLM] 300
  • sposoby oczyszczania:    biologiczno – mechaniczny TYPU SEBIOFIKON
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,67, CHZT – 95,57, zawiesina – 99
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] brak danych
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalnię ścieków w Dziemianach celem odwodnienia, a następnie składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: DO GRUNTU
 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W SCHODNIE
  • lokalizacja SCHODNO gmina DZIEMIANY
  • użytkownik (prowadzący instalację) ZAKŁAD KOMUNALNY W DZIEMIANACH
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 2
  • przepustowość projektowa [m³/d] 22,
  • obciążenie [RLM] 160
  • sposoby oczyszczania:    biologiczno – mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,66, CHZT – 93,54, zawiesina – 92,06
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] brak danych
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalnię ścieków w Dziemianach celem odwodnienia, a następnie składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: DO GRUNTU
 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W LUBANIU
  • lokalizacja LUBAŃ gmina NOWA KARCZMA
  • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA NOWA KARCZMA
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 73
  • przepustowość projektowa [m³/d] 305,
  • obciążenie [RLM] 2 450
  • sposoby oczyszczania:    biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 97,6 , CHZT – 93,14, , zawiesina – 94,55
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 19
  • Sposób zagospodarowania osadów - wykorzystanie rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Leniwka
 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W REKOWNICY
  • lokalizacja REKOWNICA gmina NOWA KARCZMA
  • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA NOWA KARCZMA
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 19
  • przepustowość projektowa [m³/d] 352
  • obciążenie [RLM] 2611
  • sposoby oczyszczania:    biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 96,57, CHZT – 92,1, fosfor og. – 89,63, azot og – 86,16, zawiesina - 94,5
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 13
  • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Liniewskich Górach lub w Starym Lesie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka WIERZYCA
 • Nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WE WDZYDZACH KISZEWSKICH
  • lokalizacja WDZYDZE KISZEWSKIE gmina KOŚCIERZYNA
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 58
  • przepustowość projektowa [m³/d] 300
  • obciążenie [RLM] 750
  • sposoby oczyszczania:    biologiczno – mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 97, CHZT – 94,96,  fosfor og. – 84,6, azot og – 77,9, zawiesina – 99,14
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 7,2
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów w Gostomiu
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: jezioro Gołuń
 • Nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WE WIELKI KLINCZ
  • lokalizacja WIELKI KLINCZ gmina KOŚCIERZYNA
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 118
  • przepustowość projektowa [m³/d] 250
  • obciążenie [RLM] 2050
  • sposoby oczyszczania:    biologiczno – mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 96,79, CHZT – 95,7,  fosfor og. – 93,3, azot og – 97,03, zawiesina – 97,77
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 23,7
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów w Gostomiu
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca
 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ŁUBIANIE
  • lokalizacja ŁUBIANA gmina KOŚCIERZYNA
  • użytkownik (prowadzący instalację) Firma LUBEKO sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 239
  • przepustowość projektowa [m³/d] 360
  • obciążenie [RLM] 3315
  • sposoby oczyszczania:    biologiczno – mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 96,47 , CHZT – 91,65,  fosfor og. – 62,3, azot og – 89,3, zawiesina – 92,43
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 42,95
  • Sposób zagospodarowania osadów: REKULTYWACJA
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka PILICA
    

Razem ilość oczyszczonych ścieków  śr. 4264 m3/d

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Kościerzyna        96
 • Gmina Kościerzyna        28,8
 • Gmina Dziemiany        50
 • Gmina Karsin            30,9
 • Gmina Liniewo        26
 • Gmina Lipusz            18,7
 • Gmina Nowa Karczma    50
 • Gmina Stara Kiszewa        20,8

Skanalizowanie średnio w powiecie 53%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Kościerzyna    3,65
 • Gmina Kościerzyna    4,50 z oczyszczalni Wdzydze Kiszewskie
 • 3,31 z oczyszczalni Wielki Klincz
 • Łubiana       brak danych
 • Gmina Dziemiany        3,32
 • Gmina Karsin        3,42 
 • Gmina Liniewo        2,17
 • Gmina Lipusz        3,73
 • Gmina Nowa Karczma    3,35
 • Gmina Stara Kiszewa    3,48 
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • nazwa prowadzącego instalację Zakład Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.
  • lokalizacja Łubiana
  • przepustowość 840 [m³/doba]
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: RZEKA PILICA
 • nazwa prowadzącego instalację Ferma Tuczu Trzody Chlewnej
  • lokalizacja Grabowo Kościerskie
  • przepustowość 60 [m³/doba]
  • odbiornik oczyszczonych ścieków:    DO ZIEMI
 • nazwa prowadzącego instalację Rybołówstwo Morskie, Jacek Schomburg
  • lokalizacja Karsin
  • przepustowość 70 [m³/doba]
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: DO ZIEMI

Powiat Kwidzynski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem 42 991 820 - dane wg opłat za ścieki

 

w tym:

komunalne - 3 518 543

przemysłowe - 39 473 277

 

Oczyszczalnie komunalne

MIASTO KWIDZYN
Oczyszczalnia International Paper Kwidzyn S.A.

 • Użytkownik: IP Kwidzyn, Miasto Kwidzyn
 • Lokalizacja: Kwidzyn
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 82,02
 • ilość ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 7875;
 • przepustowość [m3/doba] 150 000
 • obciążenie [RLM] 84200
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 , CHZT, fosfor og., azot og, zawiesina - bd
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] -bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na składowisko odpadów własne
 • Odbiornik: rurociągiem do rzeki Wisły


GMINA GARDEJA
Oczyszczalnia w Gardei

 • Użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej Gardeja
 • Lokalizacja: Gardeja, ul. Młyńska
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 3,05
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] -  293
 • przepustowość [m3/doba] 480,
 • obciążenie [RLM] 2500
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,5 , CHZT 95, fosfor og., azot og  , zawiesina 97,5
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 71
 • Sposób zagospodarowania osadów: po odwodnieniu i higienizacji wywożone na składowisko w Bądkach do rekultywacji
 • Odbiornik: układ melioracyjny, a następnie jeziora w zlewni rzeki Osa


Oczyszczalnia w Wilkowie

 • właściciel : gmina Kwidzyn, Zarządzający Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,10
 • przepustowość [m3/doba] 15,
 • obciążenie [RLM] brak danych
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 9,2
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 87
 • sposoby oczyszczania: biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: brak danych
 • Odbiornik: kanał melioracyjny następnie rzeka Gardęga w zlewni rzeki Osa
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]-brak danych, wywożone do oczyszczalni w Gardei.


GMINA RYJEWO
Oczyszczalnia w Mątowskich Pastwiskach

 • Właściciel: Gmina Ryjewo, Zarządzający: Zakład Budżetowy POMEZANIA
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 2,21
 • przepustowość [m3/doba] 461,
 • obciążenie [RLM] 2257.
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 212
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 2305
 • sposoby oczyszczania: biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .95, CHZT 95, fosfor og. 77, azot og 34, zawiesina 98.
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 38
 • Sposób zagospodarowania osadów: po odwodnieniu wywożone na składowisko odpadów w Jałowcu do rekultywacji
 • Odbiornik: Struga Postolińska w zlewni rzeki Liwy


Oczyszczalnia lokalna w Watkowicach Małych

 • Użytkownik: Gmina Ryjewo
 • Lokalizacja: Watkowice Małe
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,13
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] -  12,82
 • przepustowość [m3/doba] - 18
 • obciążenie [RLM] 180
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 90 , CHZT 90, fosfor og., azot og  , zawiesina 75
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do Oczyszczalni w Ryjewie
 • Odbiornik: Rów melioracyjny

 

Oczyszczalnia lokalna w Watkowicach Dużych

 • Użytkownik: Gmina Ryjewo
 • Lokalizacja: Watkowice Duże
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,06
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] -  5,7
 • przepustowość [m3/doba] - 9,5
 • obciążenie [RLM] 95
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 90 , CHZT 90, fosfor og., azot og  , zawiesina 75
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do Oczyszczalni w Ryjewie
 • Odbiornik: Rów melioracyjny

Oczyszczalnia lokalna w Klecewku

 • Użytkownik: Gmina Ryjewo
 • Lokalizacja: Klecewko
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] -  bd
 • przepustowość [m3/doba] - 15
 • obciążenie [RLM] 150
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 90 , CHZT 90, fosfor og., azot og  , zawiesina 75
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] -bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do Oczyszczalni w Ryjewie
 • Odbiornik: Kanał Graniczny

 

MIASTO I GMINA PRABUTY
Oczyszczalnia w Prabutach

 • Właściciel: Miasto i Gmina Prabuty; Zarządzający : PEWIK Sp. z o.o. w Prabutach
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 7,78
 • przepustowość [m3/doba] 2000,
 • obciążenie [RLM] 15 000
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 747,
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 6900
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .98, CHZT 95, fosfor og. 88, azot og 85, zawiesina 99 .
 • Odbiornik: poprzez stawy do ziemi a następnie do jeziora Liwieniec w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] w m. i gm. Prabuty 310
 • Sposób zagospodarowania osadów: kompostownia


GMINA SADLINKI
Oczyszczalnia w Sadlinkach

 • Właściciel : Gmina Sadlinki, Użytkownik Zakłąd usług Wielobranżowych, Sadlinki ul. Grudziądzka 13
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 2,60
 • przepustowość [m3/doba] 350,
 • obciążenie [RLM] 1650
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 250
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 1480
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .98, CHZT 95, fosfor og.88, azot og 85, zawiesina 99 .
 • Odbiornik: Struga Krzeszowska w zlewni rzeki Liwa
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  310
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na składowisko


GMINA KWIDZYN
Oczyszczalnia w Rakowcu

 • Właściciel: Gmina Kwidzyn, Zarządzający : Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Kwidzynie
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,94
 • przepustowość [m3/doba] 200,
 • obciążenie [RLM] 552
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 90,
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 1200
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 96,4, CHZT 94,9, fosfor og. 84,3, azot og 91.9, zawiesina 93,5
 • Odbiornik: rów melioracyjny, następnie ciek Cyganówka w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 65,7
 • Sposób zagospodarowania osadów: gromadzone na poletku i okresowo wywożone na składowisko odpadów w Gilwie Małej


Oczyszczalnia w Tychnowach

 • Właściciel : Gmina Kwidzyn
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,36
 • przepustowość [m3/doba] 125,
 • obciążenie [RLM] 327
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 35,
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 330
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: dane z r. 2005- BZT5 .98,35, CHZT 93,25, fosfor og. 100, azot og 21,3, zawiesina 92,63 .
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]-bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: oczyszczalnia ścieków IP Kwidzyn i składowisko odpadów w Gilwie Małej


Oczyszczalnia BIOCLERE w Brachlewie

 • Właściciel: Gmina Kwidzyn
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,08
 • przepustowość [m3/doba] 19,
 • obciążenie [RLM] 55,7
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] -7,6
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię 126
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .95,69, CHZT 84,78, fosfor og. 42,86, azot og 65,15, zawiesina 53,66 .
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd


Oczyszczalnie komunalne (przydomowe 6szt.) w Brachlewie

 • Właściciel: Gmina Kwidzyn
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,08
 • przepustowość [m3/doba] 31,2,
 • obciążenie [RLM] brak danych .
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 7,7
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 153
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .95,69, CHZT 84,78, fosfor og. 42,86, azot og 65,15, zawiesina 53,66 .
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy


Oczyszczalnia w Szałwinku

 • Zarządzający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PWiK w Kwidzynie
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,07
 • przepustowość [m3/doba] 22,7
 • obciążenie [RLM] 150
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 6,6
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 159
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .94,44, CHZT 86,67, fosfor og. 66,7, azot og 66,7, zawiesina 90,83
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,4
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do oczyszczalni w Rakowcu


Oczyszczalnia w Bronnie

 • Użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PWiK w Kwidzynie
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,06
 • przepustowość [m3/doba] 10,
 • obciążenie [RLM] 130
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] -5,4
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 256
 • sposoby oczyszczania biologiczny,mechaniczny
 • % redukcji ładunku: brak danych .
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy


Oczyszczalnia w Nowym Dworze Kwidzyńskim

 • Użytkownik: EXPOM
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,26
 • przepustowość [m3/doba] 142,
 • obciążenie [RLM] 45,4
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 25
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 127
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .98,34, CHZT 96,13, fosfor og. brak danych, azot og brak danych, zawiesina 88,55 .
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 4,0Oczyszczalnia w Baldramie

 • Użytkownik: ANR
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,13
 • przepustowość [m3/doba] 20,
 • obciążenie [RLM] brak danych
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 12,9
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 180
 • sposoby oczyszczania mechaniczny
 • % redukcji ładunku brak danych .
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na składowisko odpadów


Oczyszczalnia w Gurczu

 • Użytkownik: ANR
 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,04
 • przepustowość [m3/doba] 5,
 • obciążenie [RLM] brak danych
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 4,
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 100,
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: brak danych .
 • Odbiornik:Mały Kanał Nogatu w zlewni rzeki Liwy


Oczyszczalnia MINIBLOK w Janowie

 • % oczyszczanych ścieków z powiatu 0,02
 • przepustowość [m3/doba] 11,
 • obciążenie [RLM] 14,66
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] -2
 • ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię - 200 dzieci
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .93,18, CHZT 84,69, fosfor og. 80, azot og 83,78, zawiesina 79,59
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,4

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Ryjewo - 40 
 • Miasto Kwidzyn -  94
 • Gmina Kwidzyn - 50
 • Miasto i Gmina Prabuty - ok. 80 
 • Gmina Gardeja - 42
 • Gmina Sadlinki - 26,8

 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gm. Ryjewo - 2,50
 • Gm.Kwidzyn - 2,51
 • Gm. Sadlinki - 2,75
 • Gm. Prabuty - 3,91
 • Miasto Kwidzyn - 2,51
 • Gmina Gardeja - 3,40
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych z IP - Kwidzyn S.A. i miejskich z Kwidzyna
Dane z r. 2005

 • lokalizacja: Kwidzyn, ul. Lotnicza 1, International Paper - Kwidzyn S.A.
 • przepustowość [m3/doba] ok. 150 000,0
 • Ilość dopływających ścieków do oczyszczalni średnia/maksymalna
  • w czasie pogody bezopadowej: 113 594 m3/d w tym 8 229 m3/d ścieków miejskich w tym:
  • udział ścieków przemysłowych (w stosunku do średniej ilości ścieków dopływających w czasie pogody bezopadowej) 92,8 %
 • Liczba równoważnych mieszkańców ogółem: 83 200 (dla ścieków komunalnych)
 • liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię: 37 358
 • Ilość osadów powstających na oczyszczalni w t s.m./dobę i % ich uwodnienia: ok. 18250 tsm/rok
 • Sposób zagospodarowania odpadów: spalanie w piecu fluidalnym
 • Odbiornik - rzeka Wisła


 

Powiat Lęborski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

brak danych z powiatu

Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Łebie – dane z roku 2005

 • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Łeba" Sp. z o.o.
 • lokalizacja: Łeba, ul. Wspólna 1
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 8.600
 • ilość mieszkańców korzystających z oczyszczalni: 52 167
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: 2 971 z wodami opadowymi
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,6, CHZT - 93, fosfor og – 81,6, azot og – 81,6, zawiesina – 97,4
 • odbiornik: rzeka Łeba, zlewnia rzeki: Morze Bałtyckie
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 74
 • sposób zagospodarowania osadów: do przygotowania gruntu pod nasadzenia wierzby krzewiastej
   

Gmina Nowa Wieś Lęborska (NWL) – dane z roku 2005
% ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - 3,07

Oczyszczalnia biologiczna "SEBIFIKON" z poletkiem filtracyjnym, Nowa Wieś Lęborska - Os. XXX-LECIA PRL, oczyszczalnię w Obliwicach zlikwidowano. 

Oczyszczalnia Spółdzielnia Mieszkaniowa Łebie, lokalizacja: Łebień

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 179,4, obciążenie [RLM] 470
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 41,1
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - brak danych CHZT - brak danych, fosfor og - brak danych, azot og - brak danych, zawiesina - brak danych
 • odbiornik: rów melioracyjny, zlewnia rzeki: struga Białogardzka
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: brak danych
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko

 

Oczyszczalnia Janowice, lokalizacja Janowice

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 69, obciążenie [RLM] 460
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 40,0
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 58, CHZT - 56, fosfor og - 24, azot og - 8, zawiesina - 67
 • odbiornik: rzeka Łeba, zlewnia rzeki: rzeka Łeba
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: brak danych
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz do oczyszczalni w Lęborku

 

Oczyszczalnia Osiedle "Na Stoku", lokalizacja Nowa Wieś Lęborska

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 78, obciążenie [RLM] 520
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 67
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - brak danych, CHZT - brak danych, fosfor og - brak danych, azot og - brak danych, zawiesina - brak danych
 • odbiornik: rzeka Kisewa, zlewnia rzeki: rzeka Kisewa
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 6,935
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalni miejskiej w Lęborku

 

Oczyszczalnia Osiedle Pogorszewo, lokalizacja Pogorszewo

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 45,31, obciążenie [RLM] 384
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 45,36/ 58,97
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 80, CHZT - 81, fosfor og - 82, azot og - 66, zawiesina - 94
 • odbiornik: rów melioracyjny, zlewnia rzeki: rzeka Kisewa
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: brak danych
 • sposób zagospodarowania osadów: brak danych

 

Oczyszczalnia Spółdzielnia Mieszkaniowa Kębłowo Nowowiejskie, lokalizacja Kębłowo Nowiejskie

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 30, obciążenie [RLM] 203
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 15,5
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - brak danych, CHZT - brak danych, fosfor og - brak danych, azot og - brak danych, zawiesina - brak danych
 • odbiornik: rów melioracyjny, zlewnia rzeki: rzeka Kisewa
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: brak danych
 • sposób zagospodarowania osadów: brak danych


Gmina Cewice – dane z roku 2005
% ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych

Oczyszczalnia Cewice, lokalizacja Cewice,

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 264, obciążenie [RLM] brak danych
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej i w czasie opadów - 139/145
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 70, CHZT - 72, fosfor og - 30, azot og - 96, zawiesina - 85
 • odbiornik: rzeka Okalica, zlewnia rzeki: Okalica
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 4,015
 • sposób zagospodarowania osadów: do rekultywacji 

Oczyszczalnia Łebunia, lokalizacja Łebunia

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 38, obciążenie [RLM] brak danych
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]:w czasie pogody bezopadowej i w czasie opadów - 18/20 wg danych 2004 r. 44 m3/doba
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - brak danych, CHZT - brak danych, fosfor og - brak danych , azot og - brak danych, zawiesina - brak danych
 • odbiornik: Rzeka Okalica, Zlewnia rzeki: Okalice
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 9
 • sposób zagospodarowania osadów: do rekultywacji, składowanie 

Oczyszczalnia Oskowo, lokalizacja Oskowo

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 21, obciążenie [RLM] - brak danych
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej i w czasie opadów - 20/21
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - brak danych, CHZT - brak danych, fosfor og - brak danych , azot og - brak danych, zawiesina - brak danych
 • odbiornik: rzeka Bukowina, zlewnia rzeki: Bukowina
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 0,365
 • sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja

 

Oczyszczalnia Maszewo, lokalizacja Maszewo

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 245, obciążenie [RLM]- brak danych
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 60/90, w czasie opadów - 80/120
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - brak danych, CHZT - brak danych, fosfor og - brak danych , azot og - brak danych, zawiesina - brak danych
 • odbiornik: rzeka Czarny Potok, zlewnia rzeki: Okalica
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 1,46
 • sposób zagospodarowania osadów: odbiór osadów przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Oskowie

 

Oczyszczalnia Siemirowice, lokalizacja Siemirowice

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 100, obciążenie [RLM] brak danych
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 327, w czasie opadów - 350
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - brak danych, CHZT - brak danych, fosfor og - brak danych , azot og - brak danych, zawiesina - brak danych
 • odbiornik: rzeka Bukowina, zlewnia rzeki: Bukowina
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 9,125
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie


Gmina Wicko -  dane z r.2005
% ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych

Oczyszczalnia ścieków komunalnych Urzędu Gminy Wicko, lokalizacja Wicko oczyszczalnia „BIOCLERE”

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • ilość odbieranych ścieków: w m³/d 14
 • projektowa przepustowość [m³/d] 212; obciążenie [RLM 210
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej - 34,0/ 75,6, w czasie opadów - 34,0/ 75,6 wg danych z 2004 14 m3/doba
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 66, CHZT - 62, fosfor og - bd, azot og - bd, zawiesina - 81
 • odbiornik: rów melioracyjny, Zlewnia rzeki: Charbrowska Struga
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 1
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni PWK "Łeba" Sp. z o.o. w Łebie

 

Oczyszczalnia ścieków komunalnych Urzędu Gminy Wicko, lokalizacja Sarbsk  oczyszczalnia trzcinowa – hydrofilowa

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
  przepustowość [m3/doba]: 84, obciążenie [RLM] 186
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej i w czasie opadów - 34,0/44,2
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5: 89, CHZT: 87, fosfor og.: brak danych   , azot og.: brak danych, zawiesina: 76
 • odbiornik: rów melioracyjny, zlewnia jeziora: Sarbsko
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 14,6
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów komunalnych w Czarnówku gm. Nowa Wieś Lęborska
   

 

Oczyszczalnia AWRSP Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Handlu i Usług Rejon Mieszkaniowo - Usługowy w Potegowie Charbrowo, lokalizacja Chabrowo 

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 20, obciążenie [RLM] 122
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej i w czasie opadów - 11,5/ 35
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny - (osadnik Imhoffa)
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 37, CHZT - 20, fosfor og - 32, azot og - 63, zawiesina - 24
 • odbiornik: rzeka Charbrowska Struga, zlewnia rzeki: Łeba
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 1,825
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni PWK "Łeba" Sp. z o.o. w Łebie

 

Oczyszczalnia AWRSP Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Handlu i Usług Rejon Mieszkaniowo - Usługowy w Potęgowie Zdrzewno, lokalizacja Drzewno

 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych
 • przepustowość [m3/doba]: 10, obciążenie [RLM] 40
 • rzeczywista ilość ścieków wpływających [m3/doba]: w czasie pogody bezopadowej i w czasie opadów - 2/4
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny (Osadnik Imhoffa)
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 58, CHZT - 31, fosfor og - 33, azot og - 18, zawiesina - 11
 • odbiornik: rów melioracyjny, zlewnia rzeki: Łeba
 • ilość wytworzonych osadów [t.s.m/rok]: 1,095 
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni PWK "Łeba" Sp. z o.o. w Łebie

   Oczyszczalnia,  lokalizacja: Wicko, gmina: Wicko

  • użytkownik : Blok mieszkalny 43A + Ośrodek Zdrowia
  • ilość odbieranych ścieków : m³/d
  • projektowa przepustowość [m³/d] 9 , obciążenie RLM 92
  • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 86; CHZT: 51; fosfor og. brak danych, azot og. brak danych, zawiesina: 87
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  1
  • Sposób zagospodarowania osadów : wywóz na składowisko odpadów w Czarnówku, gm. Nowa Wieś Lęborska
  • Odbiornik oczyszczalni ścieków- rów melioracyjny

   

  Osadnik Imhoffa; lokalizacja: Roszczyce; gmina: Wicko

  • użytkownik: brak danych  
  • ilość odbieranych ścieków .w m³/d
  •  projektowa przepustowość [m³/d] 9  , obciążenie [RLM   88
  • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5:  95;  CHZT: 40;   fosfor og.  brak danych, azot og.  brak danych, zawiesina:  90
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
  • Sposób zagospodarowania osadów : wywóz na składowisko odpadów w Czarnówku, gm. Nowa Wieś Lęborska
  • Odbiornik oczyszczalni ścieków: rów melioracyjny

   

  % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu - brak danych

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Stopien zkanalizowania w powiecie 42,8%

 • Miasto Lębork i Miasto Łeba - 95%,
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 24,1%,
 • Gmina Wicko - 20%,
 • Gmina Cewice - 45%
   
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • gmina Lębork – brak danych
 • gmina Miejska Łeba –  4,11
 • gmina Cewice – brak danych
 • gmina Nowa Wieś Lęborska: 3,35, 3,00, 4,19
 • gmina Wicko – 2,96
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • Farm Frites Poland S.A.
  • lokalizacja: Fabryka zlokalizowana jest na południowo - wschodnim skraju miasta Lęborka przy obwodnicy Gdańsk - Słupsk. Adres: 84-300 Lębork, ul. Abrahama 13
  • przepustowość [m³/doba]: brak danych Qmax= 1400 m³/d
 • PHU "Remix" Sp. z o.o. w Łebieńcu
  • lokalizacja: Łebieniec, gm. Wicko
  • przepustowość [m³/doba]: 13,20
  • Gorzelnia w Leśnicach – nieczynna zlikwidowana

Powiat Malborski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

ogółem  2 398 259,0,  tj. 6580 m3/d w tym:
komunalne:
oczyszczone mechanicznie i biologicznie – 2 398 259,0

Oczyszczalnie komunalne z podziałem na gminy

 • Nazwa – Przedsiębiorstwo „Nogat” – lokalizacja – Kałdowo Wieś, gm. Malbork
  • użytkownik: Przedsiębiorstwo „Nogat” 
  • ilość odbieranych ścieków: 4 050 – 11 550 m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 12 000, obciążenie [RLM] 66 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny / chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,87; CHZT 94,33; fosfor org. ; azot org. ; zawiesina 96,76.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 877
  • Sposób zagospodarowania osadów – kompostowanie R3
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Nogat 19 + 900 km.
 • Nazwa – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – lokalizacja – Miłoradz, gm. Miłoradz
  • użytkownik: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
  • ilość odbieranych ścieków 168 m³/d 
  • przepustowość projektowa [m³/d] 559, obciążenie [RLM] 1800
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 93,7; CHZT 88,6; fosfor org. ; azot org. ; zawiesina 93.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 5
  • Sposób zagospodarowania osadów: osady składowane są na utwardzonym placu,
  • a następnie wywożone i zagospodarowywane przez uprawnioną firmę.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Duża Święta.
 • Nazwa – Oczyszczalnia Ścieków – lokalizacja – Stare Pole, gm. Stare Pole
  • użytkownik: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
  • ilość odbieranych ścieków:  brak przepływomierza na dopływie do oczyszczalni.
  • przepustowość projektowa [m³/d]  500, obciążenie [RLM]  1939
  • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 96,7; CHZT 91,5; fosfor org. ; azot org. ; zawiesina 97,7.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  20
  • Sposób zagospodarowania osadów: osady są składowane na pryzmie wraz z wapnem gaszonym, po okresie stabilizacji wywiezione na składowisko osadów w Szaleńcu.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny w odległości ok. 50 m od Kanału Stary Nogat.
 • Nazwa – Oczyszczalnia osiedlowa – lokalizacja – Lipinka, gm. Nowy Staw
  • użytkownik: Gospodarstwo Nadzoru i Administrowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa w Malborku
  • ilość odbieranych ścieków 50,3 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 155, obciążenie [RLM] 859
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: nie przeprowadzono analiz ścieków surowych stąd brak danych
  • o stopniu redukcji zanieczyszczeń
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 18,5
  • Sposób zagospodarowania osadów: osady składowane są na składowisku osadów na terenie oczyszczalni.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Kanał Panieński w km 19 + 200. 
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Malbork – 93
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 46,07
 • Gmina Malbork – 12
 • Gmina Miłoradz – 68
 • Gmina Lichnowy – 38,3
 • Gmina Stare Pole – 63,7
 • ogółem powiat malborski – 73,6
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Przedsiębiorstwo „Nogat” – 2,93 
 • Centralny Wodociąg Żuławski – 3,25
 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej W Miłoradzu – odbiór i oczyszczanie – 4,5
 • za przesył ścieków – 0,32 
 • Oczyszczalnia w Lipince – 2,5 


 

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Powiat Nowodworski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem: 433 676,10

 

w tym:

komunalne:

·         nieoczyszczone  - brak danych

·         oczyszczane tylko mechanicznie - brak danych

·         oczyszczone mechanicznie i biologicznie – brak danych

·         przemysłowe – brak danych

 

 

Oczyszczalnie komunalne

Nazwa:  SZOP Sp. z o.o.  ul. Warszawska 51,  82-100 Nowy Dwór Gdański

 • Użytkownik:  Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański
 • ilość odbieranych ścieków -  2000 w m³/d
 • przepustowość projektowa [m³/d] 3064 , obciążenie [RLM] 1822
 • sposoby oczyszczania:    mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5  56,3% , CHZT 96,0%, fosfor og 21,0 %, azot og 49,0%, zawiesina 46,8%
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  1150
 • Sposób zagospodarowania osadów  - rolniczo
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zalew Wiślany


Nazwa : Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja”  ul. Gdańska 2 , 82-103  Stegna

 • Użytkownik: Gmina Stegna
 • ilość odbieranych ścieków  441,8 w m³/d – poza sezonem,  1300 w m³/d – w  sezonie
 • przepustowość projektowa [m³/d] 6000, obciążenie [RLM] 30 000
 • sposoby oczyszczania:    mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 92,5%, CHZT 88,3%, fosfor og 90,4%, azot og 70,5 %, zawiesina 96,9%
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 213
 • Sposób zagospodarowania osadów: rolniczo
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zalew Wiślany


 Nazwa: Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” ul. Gdańska 2 , 82-103  Stegna

 • Użytkownik:  Gmina Sztutowo
 • ilość odbieranych ścieków  352 w m³/d – poza sezonem, 1200 w m³/d – w  sezonie
 • przepustowość projektowa [m³/d] 6000 , obciążenie [RLM] 30 000
 • sposoby oczyszczania:     mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 92,5%, CHZT 88,3%, fosfor og 90,4%, azot og 70,5 %, zawiesina 96,9%
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  210
 • Sposób zagospodarowania osadów - rolniczo
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zalew Wiślany 


Nazwa:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji   ul. Gdańska, 82-120 Krynica Morska

 • Użytkownik: Miasto Krynica Morska
 • ilość odbieranych ścieków  290 tys w m³/d
 • przepustowość projektowa [m³/d] 3150 , obciążenie [RLM] 14490
 • sposoby oczyszczania:     mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,07%, CHZT 95,73%, fosfor og 93,01%, azot og 84,58%, zawiesina 99,26%
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 112
 • Sposób zagospodarowania osadów – odbiór przez zewnętrzną firmę do kompostowania
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zalew Wiślany


Nazwa: Oczyszczalnia Ścieków w Ostaszewie

 • Użytkownik: Gmina Ostaszewo
 • ilość odbieranych ścieków 22 w m³/d
 • przepustowość projektowa [m³/d] 200 , obciążenie [RLM] 183
 • sposoby oczyszczania:    mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98%, CHZT  94%, zawiesina 95%
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 20
 • Sposób zagospodarowania osadów - rolniczo
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Kanał Struga Ostaszewska

Razem 3 106 poza sezonem, w sezonie 3 964 m3/d

   
 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

68,75%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

od 1,39 PLN do 5,80 PLN

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • nie występują

Powiat Pucki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

2 600 000 m3/r tj.7 123,3 m3/d

Oczyszczalnie komunalne
 • Oczyszczalnia Swarzewo, lokalizacja Swarzewo
  • użytkownik:Spółka Wodno - Ściekowa "Swarzewo"
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 48,19 (sezon letni); 58,78 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 10000
  • przepustowość [m³/d] - max 12000, obciążenie [RLM] - 9000
  • sposoby oczyszczania chemiczny, biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 94, CHZT 96, fosfor og. 99,9, azot og. 83, zawiesina 98
  • odbiornik: Morze Bałtyckie
 • GOŚ Dębogórze lokalizacja Dębogórze (pracuje na rzecz Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy  i Chylonki)
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,63 (sezon letni); 1,53 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] ok. 130 (z Gminy Kosakowo)
  • przepustowość [m³/doba] 135 000 , obciążenie [RLM] 484 028
  • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 95,6 fosfor og 90,3 azot og 75,8 , zawiesina 95,0
  • odbiornik - Zatoka Pucka, rejon Mechelinek
 • Oczyszczalnia w Jastrzębiej - Górze, lokalizacja: Jastrzębia Góra
  • użytkownik Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z o.o.
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 16,87 (sezon letni); 9,40 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 5200 (sezon letni) / 1150 (sezon zimowy) 
  • przepustowość [m³/d] 4500 obciążenie [RLM] 33712
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 96, fosfor og. 96, azot og. 78, zawiesina 97
  • odbiornik: Rzeka Czarna Woda
 • Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Jurata - Jastarnia, ul. Mickiewicza
  • użytkownik Spółka Wodno - Ściekowa "Swarzewo"
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 14,46 (sezon letni); 7,05 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 3000 (sezon letni) / 600 (sezon zimowy) (jak w r.2003)
  • przepustowość [m³/d] 2905 (sezon letni) / 645 (sezon zimowy)
  • obciążenie [RLM] 30096 (sezon letni) / 6911 (sezon zimowy)
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,6, CHZT 97,8, fosfor og. 98,1, azot og. 90,2, zawiesina 96,0
  • odbiornik: Zatoka Gdańska
 • Oczyszczalnia ścieków w Białogórze, lokalizacja - Białogóra
  • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 1,83 (sezon letni); 0,75 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 4000
  • przepustowość [m³/doba] - 350, obciążenie [RLM] - 2177
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 - 92,9; CHZT - 90,1; fosfor og. - 83,3; azot og. - 78,7; zawiesina - 93,5
  • odbiornik: Rzeka Struga Białogórska
 • Oczyszczalnia ścieków w Krokowej, lokalizacja - Parszczyce
  • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 2,73 (sezon letni); 3,44 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 567 (sezon letni) / 293 (sezon zimowy) 
  • przepustowość [m³/d] - 770, obciążenie [RLM] - 3021
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 - 94,6; CHZT - 95,3; fosfor og. - 84,2; azot og. - 76,9; zawiesina - 81,3.
  • odbiornik: Rzeka Karwianka
 • Oczyszczalnia ścieków Żarnowiec, lokalizacja - Żarnowiec
  • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 3,02 (sezon letni); 2,00 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 627 (sezon letni) / 170 (sezon zimowy)
  • przepustowość [m³/doba] - 922, obciążenie [RLM] - 1868
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 - 99,6; CHZT - 98,9; fosfor og., azot og. - nie wymagane pozwoleniem wodnoprawnym; zawiesina - 97,9
  • odbiornik: Rzeka Piaśnica
 • Oczyszczalnia ścieków Strefa Ekonomiczna Żarnowiec, lokalizacja - Żarnowiec
  • użytkownik: Gmina Puck
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,96 (sezon letni); 2,35 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 200 (jak w r.2003)
  • przepustowość [m³/doba] - 650, obciążenie [RLM] - 12233
  • sposoby oczyszczania: % redukcji ładunku: BZT5 - 99,6; CHZT - 98,9; fosfor og., azot og. - nie wymagane pozwoleniem wodnoprawnym; zawiesina - 97,9.
  • odbiornik: Rzeka Piaśnica
 • Oczyszczalnia Rekowo Górne, lokalizacja Rekowo Górne
  • użytkownik: Gmina Puck
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,39 (sezon letni); 0,94 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] b.d.
  • przepustowość [m³/doba] brak danych, obciążenie [RLM] brak danych
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.
  • odbiornik: Rzeka Reda
 • Oczyszczalnia Darżlubie, lokalizacja Darżlubie
  • użytkownik: Gmina Puck
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 1,16 (sezon letni); 2,82 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 240 (jak w r.2003)
  • przepustowość [m³/doba] 242, obciążenie [RLM] 1250
  • sposób oczyszczania biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.
  • odbiornik: Rzeka Płutnica
 • Oczyszczalnia Celbowo, lokalizacja Celbowo
  • użytkownik: Gmina Puck
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,14 (sezon letni); 0,35 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 30 (jak w r.2003)
  • przepustowość [m³/doba] 33,4 , obciążenie [RLM] 444
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.
  • odbiornik: kanał melioracyjny
 • Oczyszczalnia Hel, lokalizacja Hel
  • użytkownik Zespół Zakładów Obsługi Miasta Sp. z o.o. w Helu, ul. Kuracyjna 3
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 9,64 (sezon letni); 10,58 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 2000 (sezon letni) / 900 (sezon zimowy) (jak w r.2003)
  • przepustowość [m³/doba] 1800 m3, obciążenie [RLM] 13130
  • sposoby oczyszczania chemiczny, biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 95%, CHZT 95%, zawiesina. 90%, fosfor og. 95%; azot og. 80%
  • odbiornik: Zatoka Gdańska
 • Razem ilość oczyszczonych ścieków po sezonie letnim 17 713 m3/d

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

75,1%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

brak danych

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

nie ma

Powiat Starogardzki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Powiat wg WUS 5 600 000 tj 15342 m3/d

Gmina Miejska Starogard Gdański:
(oczyszczalnia 9000 m3/dx 365=3 285 000)

Gmina Wiejska Starogard Gdański:
ogółem 80400, w tym komunalne oczyszczone mechanicznie i biologicznie 80400

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne
ogółem 15728, w tym komunalneoczyszczone mechanicznie i biologicznie 15728

Gmina Wiejska Osiek
ogółem 50000, w tym komunalne:nieoczyszczone 47000
oczyszczone mechanicznie i biologicznie 3000

Gmina Wiejska Lubichowo
ogółem 84000, w tym komunalneoczyszczone mechanicznie i biologicznie 84000

Gmina Wiejska Skórcz 
ogółem 110000, w tym komunalnenieoczyszczone 60000
oczyszczone mechanicznie i biologicznie 50000

Gmina Miejska Czarna Woda
ogółem ok. 96400, w tym: komunalne: ok. 96400

Gmina Miejska Skórcz:o
gółem 93900, w tym: komunalne:oczyszczone mechanicznie i biologicznie 46000
przemysłowe 56100

Gmina Wiejska Osieczna:
ogółem 118720

Gmina Wiejska Bobowo: bd

Gmina Wiejska Zblewo: ogółem 288270, w tym komunalne:nieoczyszczone 97700
oczyszczone mechanicznie i biologicznie 190570

Gmina Wiejska Kaliska: ogółem 133353, w tym: komunalne:oczyszczone mechanicznie i biologicznie 71717
przemysłowe 2194

Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:
ogółem 205000

 Razem 1 268 971 + 3 285 000 + gm. Bobowo = 4 553 971 + gm. Bobowo

Oczyszczalnie komunalne
 • Miasto Starogard Gdański:
  • nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR WiK Sp. z o.o.
   • lokalizacja – Starogard Gdański, gmina Starogard Gdański
   • użytkownik (prowadzący instalację): Miasto Starogard Gdański
   • ilość odbieranych ścieków 9.000 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 16.000, obciążenie [RLM] 70.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 98,5, CHZT 95, fosfor og. 94, azot og. 89, zawiesina 97
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  1.149
   • Sposób zagospodarowania osadów - rolnicze
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Wierzyca
 • Gmina Starogard Gdański:
  • nazwa: Oczyszczalnia Ścieków Kokoszkowy
   • lokalizacja – Kokoszkowy, Szpęgawsk, Jabłowo, gmina Starogard Gdański
   • użytkownik (prowadzący instalację): Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie
   • ilość odbieranych ścieków 365; 60,4; 165,5 m³/d  max, min, śr
   • przepustowość projektowa [m³/d] 215, obciążenie [RLM] bd
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 bd, CHZT bd, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina bd
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  bd
   • Sposób zagospodarowania osadów - bd
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków – bd
  • Oczyszczalnia ścieków Kokoszkowy:
   • użytkownik: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie 
   • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 1,04% 
   • przepustowość 266 [m³/dobę] 
   • obciążenie [RLM] 130 
   • rzeczywista ilość ścieków wpływająca 126 [m³/dobę] 
   • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny 
   • % redukcji ładunku: BZT5 98,24, CHZT 99,63, fosfor 78,8, azot og 89,12, zawiesina 96,27 
   • ilość wytworzonych osadów ściekowych 0,2 tsm/rok 
   • odbiornik: rów melioracyjny 
   • sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Gmina Smętowo Graniczne:
  • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kopytkowie
   • lokalizacja – Kopytkowo, gmina Smętowo Graniczne
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Smętowo Graniczne
   • ilość odbieranych ścieków 43m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 166, obciążenie [RLM] 266
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • redukcja ładunku: BZT5 4,3 mg/l, CHZT 49 mg/l, , zawiesina 6 mg/l
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  bd
   • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz osadu nadmiernego do oczyszczalni ścieków w Pelplinie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny RA
 • Gmina Osiek:
  • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Osieku
   • lokalizacja – Osiek, Osiedle Polne, gmina Osiek
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Osiek
   • ilość odbieranych ścieków 8 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 300, obciążenie [RLM] 2.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 bd, CHZT bd, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  6
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny, dalej jezioro
 • Gmina Lubichowo:
  • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Lubichowie
   • lokalizacja – ul. Wdecka 30, Lubichowo, gmina Lubichowo
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Lubichowo
   • ilość odbieranych ścieków 220 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 627, obciążenie [RLM] bd
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 92, fosfor og. 85, azot og. 83, zawiesina 96
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 314 Mg osadów odwodnionych
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny
 • Gmina Skórcz:
  • nazwa: Wolental, osadnik Imhoffa
   • lokalizacja – Wolental, gmina Skórcz
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Lubichowo
   • ilość odbieranych ścieków 13 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 23, obciążenie [RLM] 50
   • sposoby oczyszczania: biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 15, CHZT 39, fosfor og. 38, azot og. 35, zawiesina 15
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny – rzeka Węgiermuca - Wierzyca
 • Miasto Skórcz:
  • nazwa: Oczyszczalnia Skórcz
   • lokalizacja – gmina miejska Skórcz
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki komunalnej w Skórczu
   • ilość odbieranych ścieków 356 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 750, obciążenie [RLM] 5.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 99,5, CHZT 98, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina 95
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 225
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Szoryca
 • Gmina Zblewo:
  • nazwa: Oczyszczalnia ścieków w Zblewie
   • lokalizacja – ul. Pinczyńska 40, gmina Zblewo
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Komunalny Gminy Zblewo
   • ilość odbieranych ścieków 609 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 1.200, obciążenie [RLM] 6.387
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 96, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina 96
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 32,72
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku w Zblewie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Piesienica
 • Gmina Kaliska:
  • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kaliskach
   • lokalizacja – Kaliska, gmina Kaliska
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Kaliska
   • ilość odbieranych ścieków 196 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 500, obciążenie [RLM] 4.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 98,6, CHZT 96,4, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina 98
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 45
   • Sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja gruntów, rolnictwo
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: kanał rzeki Wdy
 • Gmina Skarszewy:
  • nazwa: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
   • lokalizacja – ul. Polna 33, 83-250 Skarszewy, gmina Skarszewy
   • użytkownik (prowadzący instalację): Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
   • ilość odbieranych ścieków 780 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 1.800, obciążenie [RLM] 15.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczny/mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 89, fosfor og. 70, azot og. 63, zawiesina 93
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1.103,4
   • Sposób zagospodarowania osadów: oczyszczalnia
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wietcisa
 • Miasto Czarna Woda:
  • nazwa: brak oczyszczalni miejskiej
   • Ścieki komunalne oraz przemysłowe powstające w trakcie procesu produkcji płyt pilśniowych w zakładzie Steico S.A. odprowadzane są zakładowym układem kanalizacyjnym do przepompowni i przetłaczane do rolniczej oczyszczalni ścieków w Czersku. Ścieki z przydomowych zbiorników wywożone są do oczyszczalni w gminach: Czersk i Zblewo

 

Razem ilość oczyszczonych ścieków bez gm.Miasta Czarna Woda - 11 590 m3/d

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Starogard Gdański: 90%
 • Gmina Starogard Gdański bd
 • Gmina Smętowo Graniczne – 11%
 • Gmina Osiek: – 0%
 • Gmina Bobowo-bd
 • Gmina Osieczna-bd
 • Gmina Lubichowo: 29%
 • Gmina Skórcz: 18%
 • Miasto Skórcz: – 40%
 • Gmina Zblewo 37%
 • Gmina Kaliska: 37%
 • Gmina Skarszewy bd
 • Miasto Czarna Woda: – bd

Wg danych z r. 2005 - stopień skanalizowania w powiecie - ok. 49,9%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Starogard Gdański: 3,02
 • Gmina Smętowo Graniczne: 1,87 
 • Gmina Osiek: 2,30  – ścieki dowożone
 • Gmina Lubichowo 2,78 
 • Gmina Skórcz: 2,46 
 • Miasto Skórcz: 2,89
 • Gmina Zblewo:  1,56 
 • Gmina Kaliska:  1,82
 • Gmina Skarszewy 3,21  ścieki bytowe, 4,82 ścieki przemysłowe
 • Miasto Czarna Woda:  3,40
 • Gmina Starogard Gdański – bd 
 • Gmina i Miasto Skarszewy – bd 
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • nazwa prowadzącego instalację Oczyszczalnia Ścieków Z.F. „POLPHARMA” S.A.
  • lokalizacja – Owidz, ul. Droga Owidzka 12
  • przepustowość [m³/doba]: 19.300                                           
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca

 

Powiat Sztumski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Wg danych WUS 1 200 000
Gmina Sztum - 800 000 tj 2192 m3/d
Gmina Dzierzgoń- 657 000 tj 1800  m3/d
Gmina Stary Dzierzgoń- 32000  tj 88 m3/d

Pozostałe gminy:  brak danych

Oczyszczalnie komunalne

Gmina Sztum
Oczyszczalnia Ścieków w Sztumskim Polu;

 • lokalizacja Sztumskie Pole, gmina Sztum;
 • użytkownik (prowadzący instalację) – PWiK Sp. z o.o. w Sztumie;
 • ilość odbieranych ścieków – 2100  m³/d
 • przepustowość projektowa  – 5500 m³/d;
 • obciążenie - 25600 RLM;
 • sposoby oczyszczania - mechaniczno-biologiczny;
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 95,3; CHZT – 92,3; fosfor og. -  92,8 ; azot og – 85,6; zawiesina – 97,1
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych – 141 tsm/rok
 • sposób zagospodarowania osadów – przekazywane na wykorzystanie rolnicze;
 • odbiornik oczyszczonych ścieków – rów melioracyjny wpadający do jeziora Parleta.


Gmina Dzierzgoń
Oczyszczalnia Dzierzgoń;

 • lokalizacja - Dzierzgoń, gmina - Dzierzgoń;
 • użytkownik - mieszkańcy Dzierzgonia, Nowin, Bągartu, Jeziorna, Bruku, Litewek, Nowej Karczmy;
 • ilość odbieranych ścieków – 1800  m³/d;
 • przepustowość projektowa  – 2400 m³/d;
 • obciążenie - 10733 RLM;
 • sposoby oczyszczania - mechaniczno-biologiczny;
 • % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 95, fosfor og 77, azot og 64, zawiesina 97;
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych - 152 tsm/rok;
 • sposób zagospodarowania osadów - odwadnianie prasą typu NOBILET i wywożone na składowisko komunalne w Dzierzgoniu;
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Dzierzgoń.

Oczyszczalnia Jasna;

 • lokalizacja – Jasna, gmina – Dzierzgoń;
 • użytkownik - mieszkańcy Jasnej, Jasna ZR;
 • ilość odbieranych ścieków - 100 m³/d;
 • przepustowość - 200  m³/d;
 • obciążenie – 740 RLM;
 • sposoby oczyszczania - mechaniczno-biologiczny;
 • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 94O2/d, fosfor og 95, azot og 72, zawiesina 95;
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych – 5 tsm/rok;
 • sposób zagospodarowania osadów - przewożone do Dzierzgonia do przeróbki;
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Balewka.


Oczyszczalnia Blunaki;

 • lokalizacja – Blunaki, gmina – Dzierzgoń;
 • użytkownik - mieszkańcy Blunak;
 • ilość odbieranych ścieków - 22,5 m³/d;
 • przepustowość - 30 m³/d;
 • obciążenie – 64 RLM;
 • sposoby oczyszczania - mechaniczno-biologiczny;
 • % redukcji ładunku - brak danych;
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych - 0,5 tsm/rok;
 • sposób zagospodarowania osadów - przewożone do Dzierzgonia do przeróbki;
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rów melioracyjny;


Gmina Mikołajki Pomorskie
Cieszymowo „BOS 100”;

 • lokalizacja – Cieszymowo, gmina - Mikołajki Pomorskie;
 • przepustowość - 100 m³/d;
 • obciążenie - 555 RLM;
 • sposoby oczyszczania - mechaniczno-biologiczny;
 • % redukcji ładunku: BZT5 b.d, CHZT b.d, fosfor og b.d, azot og b.d,  zawiesina b.d.,
 • odbiornik oczyszczonych ścieków – Kanał Balewski.


Balewo „ELA – 3”;

 • lokalizacja – Balewo, gmina - Mikołajki Pomorskie;
 • przepustowość – 37 m³/d;
 • obciążenie – 200 RLM;
 • sposoby oczyszczania - mechaniczno-biologiczny;
 • % redukcji ładunku: BZT5 92,3, CHZT 83,1, fosfor og b.d., azot og b.d, zawiesina 86,6;
 • odbiornik oczyszczonych ścieków – Kanał Juranda.


Mikołajki Pom. „BOS- 200”;

 • lokalizacja - Mikołajki Pom.; gmina - Mikołajki Pom.;
 • przepustowość - 200 m³/d;
 • obciążenie – 1444 RLM;
 • sposoby oczyszczania - mechaniczno-biologiczny;
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,6, CHZT 95,2, fosfor og. b.d , azot og b.d,  zawiesina 98.6;
 • odbiornik oczyszczonych ścieków – Kanał Wilczewski.
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych -  27 tms/rok;
 • sposób zagospodarowania osadów   - rekultywacja terenu;Gmina Stary Dzierzgoń
Przezmark;

 • lokalizacja – Przezmark, gmina – Stary Dzierzgoń;
 • użytkownik (prowadzący instalację)  - GZGK Stary Dzierzgoń;
 • ilość odbieranych ścieków – 103 m³/d;
 • przepustowość projektowa - 150 m³/d;
 • obciążenie - 555 RLM;
 • sposoby oczyszczania - mechaniczno-biologiczny;
 • % redukcji ładunku: BZT5 99., CHZT, 95 fosfor og. - , azot og 73, zawiesina 89;
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych - 14 tsm/rok;
 • sposób zagospodarowania osadów – laguny osadowe, laguny kompostowe, staw stabilizacyjny;
 • odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Stara Dzierzgonka.


Myślice,

 • lokalizacja - Myślice, gmina - Stary Dzierzgoń;
 • użytkownik (prowadzący instalację) - Publiczna Szkoła Podstawowa Myślice;
 • ilość odbieranych ścieków - 15 m³/d;
 • przepustowość projektowa – 22 m³/d;
 • obciążenie - 71 RLM;
 • sposoby oczyszczania - mechaniczno-biologiczny;
 • % redukcji ładunku: BZT5 96., CHZT, 91 fosfor og. 61 , azot og 91, zawiesina 86;
 • sposób zagospodarowania osadów – osady uwodnione są wywożone wozem asenizacyjnym na duże oczyszczalnie;
 • odbiornik oczyszczonych ścieków – rów melioracyjny wpadający do rzeki Dzierzgoń.
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Sztum   bd r, 2005- 92
 • Gmina Dzierzgoń  79,3
 • Gmina Mikołajki Pomorskie  60
 • Gmina Stary Dzirzgoń   50
 • Gmina Stary Targ  bd.
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Sztum   2,84 
 • Gmina Dzierzgoń 3,30
 • Gmina Mikołajki Pomorskie 3,05
 • Gmina Stary Dzirzgoń 2,75
 • Gmina Stary Targ  bd.
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • nazwa prowadzącego instalację - SNP Uśnice
  • lokalizacja – Uśnice, gmina Sztum                               
  • odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Nogat w km 7+700
 • nazwa prowadzącego instalację - Elstar Oils S.A. (podczyszczalnia)
  • lokalizacja – Czernin, gmina Sztum                                   
  • odbiornik oczyszczonych ścieków – kanał Struga Orlęca
 • nazwa prowadzącego instalację – PHP AGROPOL (podczyszczalnia)
  • lokalizacja – Gościszewo, gmina Sztum                               
  • odbiornik oczyszczonych ścieków – rów melioracyjny
    

Powiat Słupski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 3 800 000,  tj  10 411 m3/d

 

tym:

 

komunalne:

·         nieoczyszczone 

·         oczyszczane tylko mechanicznie – 1,2%

·         oczyszczone mechanicznie i biologicznie – 47,9%

·         przemysłowe – brak danych

 

Oczyszczalnie komunalne
 • GMINA DAMNICA
  • Oczyszczalnia ścieków: Bobrowniki
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Damnica 
   • ilość odbieranych ścieków: 130,3 m³/d
   • przepustowość projektowa: 257,5 m³/d, obciążenie RLM: 1840 
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: bd, dane z r. 2005- BZT5 95, CHZT 93, fosfor og. 88, azot og. 64, zawiesina 99-  2006 efekt oczyszczenia na wylocie-BZT5 31,2; CHZT 61,7, fosfor og. nb, azot og. nb, zawiesina 14,6   
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 27 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na poletkach
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łupawa
  • Oczyszczalnia ścieków: Damnica
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Damnica 
   • ilość odbieranych ścieków: 121,4 m³/d
   • przepustowość projektowa: 300 m³/d, obciążenie RLM: 1667
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: bd,
   • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 20 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na poletkach
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Charstnica
  • Oczyszczalnia ścieków: Karżniczka
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Damnica 
   • ilość odbieranych ścieków: 68 m³/d
   • przepustowość projektowa: 68 m³/d, obciążenie RLM: 264
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: bd,
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: bd
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na poletkach
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Karżniczka
 • GMINA DĘBNICA KASZUBSKA
  • Oczyszczalnia ścieków: Dębnica Kaszubska
   • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Dębnica Kaszubska 
   • ilość odbieranych ścieków: 625 m³/d
   • przepustowość projektowa: 1550 m³/d, obciążenie RLM: 14 880
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: bd,
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 70 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: a) przekazanie do KOMMUNALSERVICE VORKKALH Polska Sp. z o.o. Tczew – odzysk, b) składowanie PGK Sp. z o.o. – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Skotawa
  • Oczyszczalnia ścieków: Budowo
   • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Dębnica Kaszubska 
   • ilość odbieranych ścieków: 44 m³/d
   • przepustowość projektowa: 135 m³/d, obciążenie RLM: 450
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: bd,
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 3 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie PGK Sp. z o.o. – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Skotawa
  • Oczyszczalnia ścieków: Borzęcino
   • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Dębnica Kaszubska 
   • ilość odbieranych ścieków: 49 m³/d
   • przepustowość projektowa: 60 m³/d, obciążenie RLM: 375
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku:bd,
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 3 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie PGK Sp. z o.o. – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Graniczna
  • Oczyszczalnia ścieków: Motarzyno
   • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Dębnica Kaszubska 
   • ilość odbieranych ścieków: 44 m³/d
   • przepustowość projektowa: 48 m³/d, obciążenie RLM: 360
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 nb; CHZT nb, fosfor og. nb, azot og. nb, zawiesina nb
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 3 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie PGK Sp. z o.o. – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Słupia
  • Oczyszczalnia ścieków: Gogolewo
   • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Dębnica Kaszubska 
   • ilość odbieranych ścieków: 33 m³/d
   • przepustowość projektowa: 50 m³/d, obciążenie RLM: 525
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: bd,
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 2 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie PGK Sp. z o.o. – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Ciek Gogolewski
 • GMINA GŁÓWCZYCE
  • Oczyszczalnia ścieków: Główczyce
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Sp. z o.o. 
   • ilość odbieranych ścieków: 200 m³/d
   • przepustowość projektowa: 200 m³/d, obciążenie RLM: 1 500
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: bd,
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: bd
   • Sposób zagospodarowania osadów: osady wywożone na wysypisko w Chlewnicy
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Pustynka
  • Oczyszczalnia ścieków: Stowięcino
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Sp. z o.o. 
   • ilość odbieranych ścieków: 35 m³/d
   • przepustowość projektowa: 43 m³/d, obciążenie RLM: 250
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: bd, BZT5 113 mgO2/dm³; CHZT 297 mgO2/dm³; fosfor og. 25 mg/dm³; azot og. 60 mg/dm³; zawiesina 105 mg/dm³, Ładunek zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach (kg): BZT5 6049,29; CHZT 13196,77, fosfor og. nb, azot og. nb, zawiesina 2966,32. 
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: bd
   • Sposób zagospodarowania osadów: osady wywożone na wysypisko w Chlewnicy
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Rzechcinka
   • BRAK POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
  • Oczyszczalnia ścieków: Górzyno
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Sp. z o.o. 
   • ilość odbieranych ścieków: 15 m³/d
   • przepustowość projektowa: 24 m³/d, obciążenie RLM: 190
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: bd, BZT5 120 mgO2/dm³; CHZT 120 mgO2/dm³; fosfor og. 9,06 mg/dm³; azot og. 64,4 mg/dm³; zawiesina 22,3 mg/dm³

    Ładunek zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach (kg): BZT5 703,29; CHZT 1767,42, fosfor og. nb, azot og. nb, zawiesina 210,98.

   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: bd
   • Sposób zagospodarowania osadów: osady wywożone na wysypisko w Chlewnicy
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Rzechcinka
   • BRAK POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
  • Oczyszczalnia ścieków: Pobłocie
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Sp. z o.o. 
   • ilość odbieranych ścieków: 44 m³/d
   • przepustowość projektowa: 44 m³/d, obciążenie RLM: 160
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: bd. BZT5 213 mgO2/dm³; CHZT 223 mgO2/dm³; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 6,7 mg/dm³ jw
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: bd
   • Sposób zagospodarowania osadów: osady wywożone na wysypisko w Chlewnicy
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łeba
 • GMINA KĘPICE
  • Oczyszczalnia ścieków: Kępice
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach 
   • ilość odbieranych ścieków: 1 000 m³/d
   • przepustowość projektowa: 3 500 m³/d, obciążenie RLM: 21 800/d
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 53,8; CHZT 65,3; fosfor og. 32,2; azot og. 87,1; zawiesina 59 jw
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 98 tsm/rok 
   • Sposób zagospodarowania osadów: osady wywożone na składowisko przemysłowe w Obłężu
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wieprza
 • GMINA KOBYLNICA
  • Oczyszczalnia ścieków: Kwakowo
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Instalacji Sanitarnych, Ogrzewczych i Gazowych, Andrzej Tomaszewski, w Kobylnicy 
   • ilość odbieranych ścieków: 36 m³/d
   • przepustowość projektowa: 100 m³/d, obciążenie RLM: 3 410
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 98,97; CHZT 95,46; fosfor og. nb; azot og. nb; zawiesina 98,88
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 2,55 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie  w Bierkowie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Kwacza
  • Oczyszczalnia ścieków: Zajączkowo
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Instalacji Sanitarnych, Ogrzewczych i Gazowych, Andrzej Tomaszewski, w Kobylnicy 
   • ilość odbieranych ścieków: 9,9 m³/d
   • przepustowość projektowa: 30 m³/d, obciążenie RLM: 372
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 97,5; CHZT 94,42; fosfor og. 65,59; azot og. 95,42; zawiesina 99,4
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 2,55 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie  w Bierkowie.
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: ciek Struga Zajączkowska
 • GMINA POTĘGOWO
  • Oczyszczalnia ścieków: Grapice
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie 
   • ilość odbieranych ścieków: 33,5 m³/d
   • przepustowość projektowa: 50,00 m³/d, obciążenie RLM: 333
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 92; CHZT 86; fosfor og. 83; azot og. 83; zawiesina 81
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 2,47 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny, rzeka Darżynka (dopływ Łupawy)
  • Oczyszczalnia ścieków: Grąbkowo
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie 
   • ilość odbieranych ścieków: 15,7 m³/d
   • przepustowość projektowa: 34,00 m³/d, obciążenie RLM: 240
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 96; CHZT 94; fosfor og. nb; azot og. nb; zawiesina 92
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 1,16 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny, Kanał Grąbkowski (dopływ Łupawy)
  • Oczyszczalnia ścieków: Karżnica
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie 
   • ilość odbieranych ścieków: 21,2 m³/d
   • przepustowość projektowa: 50,00 m³/d, obciążenie RLM: 300
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 93; CHZT 90; fosfor og. nb; azot og. nb; zawiesina 86
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 1,56 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Rębówka (dopływ Łupawy)
  • Oczyszczalnia ścieków: Łupawa
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie 
   • ilość odbieranych ścieków: 176,3 m³/d
   • przepustowość projektowa: 290,40 m³/d, obciążenie RLM: 1850
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 98; CHZT 95; fosfor og. 65; azot og. 88; zawiesina 95
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 74,26 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łupawa
  • Oczyszczalnia ścieków: Potęgowo
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie 
   • ilość odbieranych ścieków: 183,1 m³/d
   • przepustowość projektowa: 400,00 m³/d, obciążenie RLM: 2 400
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 98; CHZT 95; fosfor og. nb; azot og. nb; zawiesina 96
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 13,5 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Darżynka (dopływ Łupawy)
  • Oczyszczalnia ścieków: Skórowo
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie 
   • ilość odbieranych ścieków: 22,4 m³/d
   • przepustowość projektowa: 53,00 m³/d, obciążenie RLM: 355
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 98; CHZT 97; fosfor og. nb; azot og. nb; zawiesina 99
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 1,65 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Struga Czerwieniecka (dopływ Łeby)
  • Oczyszczalnia ścieków: Warcimino
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie 
   • ilość odbieranych ścieków: 12,6 m³/d
   • przepustowość projektowa: 35,00 m³/d, obciążenie RLM: 250
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 94; CHZT 87; fosfor og. 78; azot og. 64; zawiesina 90
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 0,93 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Pogorzelica (dopływ Łeby)
 • GMINA SŁUPSK
  • Oczyszczalnia ścieków: Bukówka
   • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce 
   • ilość odbieranych ścieków: 29 m³/d
   • przepustowość projektowa: 50 m³/d, obciążenie RLM: bd
   • sposoby oczyszczania: biologiczna (złoże koksowe)
   • % redukcji ładunku: BZT5 nb; CHZT nb; fosfor og. nb; azot og. nb; zawiesina nb
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 2 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów - dopływ rzeki Słupi
  • Oczyszczalnia ścieków: Grąsino
   • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce 
   • ilość odbieranych ścieków: 29,5 m³/d
   • przepustowość projektowa: 50 m³/d, obciążenie RLM: bd
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 nb; CHZT nb; fosfor og. nb; azot og. nb; zawiesina nb
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 2 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Glaźna poprzez rów
  • Oczyszczalnia ścieków: Kusowo
   • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce 
   • ilość odbieranych ścieków: 55 m³/d
   • przepustowość projektowa: 100 m³/d, obciążenie RLM: 118
   • sposoby oczyszczania: typu rów cyrkulacyjny
   • % redukcji ładunku: BZT5 nb; CHZT nb; fosfor og. nb; azot og. nb; zawiesina nb
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 7 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Glaźna poprzez rów
  • Oczyszczalnia ścieków: Krępa Słupska
   • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce 
   • ilość odbieranych ścieków: 51,3 m³/d
   • przepustowość projektowa: 100 m³/d, obciążenie RLM: bd
   • sposoby oczyszczania: typu Mini BioBlok
   • % redukcji ładunku: BZT5 nb; CHZT nb; fosfor og. nb; azot og. nb; zawiesina nb
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 3 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów, grunty
  • Oczyszczalnia ścieków: Jezierzyce Osiedle
   • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce 
   • ilość odbieranych ścieków: 102,3 m³/d
   • przepustowość projektowa: 247 m³/d, obciążenie RLM: bd
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 nb; CHZT nb; fosfor og. nb; azot og. nb; zawiesina nb
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 16 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny
  • Oczyszczalnia ścieków: Bruskowo Wielkie - Bierkowo
   • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce 
   • ilość odbieranych ścieków: 140 m³/d
   • przepustowość projektowa: 197 m³/d, obciążenie RLM: bd
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 nb; CHZT nb; fosfor og. nb; azot og. nb; zawiesina nb
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 6 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: odsączane na poletkach i wywożone na wysypisko w Bierkowie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Moszczeniczka poprzez rów
  • Oczyszczalnia ścieków: Rogawica
   • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce 
   • ilość odbieranych ścieków: 19,1 m³/d
   • przepustowość projektowa: 47,5 m³/d, obciążenie RLM: bd
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 nb; CHZT nb; fosfor og. nb; azot og. nb; zawiesina nb
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 1 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny
  • Oczyszczalnia ścieków: Jezierzyce SHR
   • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce 
   • ilość odbieranych ścieków: 25,5 m³/d
   • przepustowość projektowa: 45 m³/d, obciążenie RLM: bd
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 nb; CHZT nb; fosfor og. nb; azot og. nb; zawiesina nb
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 1 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny
  • Oczyszczalnia ścieków: Kukowo
   • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce 
   • ilość odbieranych ścieków: 15 m³/d
   • przepustowość projektowa: 24,5 m³/d, obciążenie RLM: bd
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 nb; CHZT nb; fosfor og. nb; azot og. nb; zawiesina nb
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 1 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: odsączane na poletkach i wywożone na wysypisko w Bierkowie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: do gruntu – rozszączkowanie
  • Oczyszczalnia ścieków: Lubuczewo
   • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce 
   • ilość odbieranych ścieków: 75 m³/d
   • przepustowość projektowa: 86 m³/d, obciążenie RLM: bd
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 nb; CHZT nb; fosfor og. nb; azot og. nb; zawiesina nb
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 3 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: odsączane na poletkach i wywożone na wysypisko w Bierkowie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Glaźna
  • Oczyszczalnia ścieków: Wieszyno
   • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce 
   • ilość odbieranych ścieków: 16,2 m³/d
   • przepustowość projektowa: 24 m³/d, obciążenie RLM: bd
   • sposoby oczyszczania: hydrobotaniczna
   • % redukcji ładunku: BZT5 nb; CHZT nb; fosfor og. nb; azot og. nb; zawiesina nb
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 1 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Glaźna poprzez rów
  • Oczyszczalnia ścieków: Wiklino
   • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce 
   • ilość odbieranych ścieków: 11 m³/d
   • przepustowość projektowa: 21 m³/d, obciążenie RLM: bd
   • sposoby oczyszczania: hydrobotaniczna
   • % redukcji ładunku: BZT5 nb; CHZT nb; fosfor og. nb; azot og. nb; zawiesina nb
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 1 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: odsączane na poletkach i wywożone na wysypisko w Bierkowie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny - Brodniczka
 • GMINA SMOŁDZINO
  • Oczyszczalnia ścieków: Smołdzino
   • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK w Smołdzinie 
   • ilość odbieranych ścieków: bd m³/d
   • przepustowość projektowa: 97 m³/d, obciążenie RLM: 600
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 nb; CHZT nb; fosfor og. nb; azot og. nb; zawiesina nb
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: bd tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: bd
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łupawa
  • GMINA MIEJSKA USTKA
   • Oczyszczalnia ścieków: Ustka, ul. Ogrodowa 14
   • użytkownik (prowadzący instalację): „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o.
   • ilość odbieranych ścieków: 5 382 m³/d
   • przepustowość projektowa: 10 000 m³/d, obciążenie RLM: 41 000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 98; CHZT 93; fosfor og. 90; azot og. 90; zawiesina 96
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 666 tsm/rok
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowane na składowisku odpadów komunalnych w Bierkowie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Słupia
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Damnica – 71,3%,
 • Gmina Dębnica Kaszubska - bd,
 • Gmina Główczyce - bd,
 • Gmina Kępice – ok. 50%,
 • Gmina Kobylnica – 33,64%,
 • Gmina Potęgowo - 65%,
 • Gmina Słupsk - bd,
 • Gmina Smołdzino - 14%,
 • Gmina Miejska Ustka - 98%
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • gm. Damnica 
  • wg ryczałtu - 3,60
  • wg odczytu wodomierza - 3,00 
 • gm. Dębnica Kasz. – dane za 2007 r.
  • mieszkalnictwo – 2,67
  • pozostałe cele – 3,41
 • gm. Główczyce
  • grupa 1 – 2,90
  • grupa 2 – 4,09
  • grupa 3 – 4,32
 • gm. Kępice – 2,24 
 • gm. Kobylnica – 3,33 
 • gm. Potęgowo
 • dla gospodarstw domowych – 3,11
 • dla pozostałych odb. - 4,71
 • gm. Słupsk
  • ścieki odebrane z gospodarstw domowych – 3,53  
  • ścieki odebrane od podmiotów gospodarczych – 4,55
 • gm. Smołdzino
  • ścieki dopływające – 1,08
  • ścieki dowożone – 7,37
 • gm. Miejska Ustka – 2,68
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Powiat Tczewski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem 4 893 800 , tj śr.13 407 m3/d
w tym:
komunalne:

 • nieoczyszczone – 348 027  
 • oczyszczane tylko mechanicznie - 0  
 • oczyszczone mechanicznie i biologicznie – 3 953 921    tj śr 10833 m3/d
 • przemysłowe – 591 852  
Oczyszczalnie komunalne
 • Miasto Tczew
  • Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, lokalizacja ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie
   • ilość odbieranych ścieków: 9 690 w m³/d
   • przepustowość [m³/d]: 22 318, obciążenie [RLM]: 109 730 - projektowe
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 99,3%, CHZT 95,1% fosfor 92,0% azot 91,3%, zawiesina 97,8 %
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 961
   • Sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wisła
 • Gmina Tczew
  • Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna, lokalizacja Szpęgawa gmina Tczew
   • użytkownik (prowadzący instalację): ENERGOAGVA s.c. w Tczewie
   • ilość odbieranych ścieków: 57,5[m³/d]:
   • przepustowość projektowa [m³/d]: 55 , obciążenie [RLM]: 500
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5.68,2 , CHZT 92,8 , fosfor og. 71, azot og 20, zawiesina 66,2
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 2,0
   • Sposób zagospodarowania osadów magazynowane na osadniku i wywożone raz na 5 lat
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Rów Młyński
  • Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna, lokalizacja Turze  gmina Tczew
   • użytkownik (prowadzący instalację): ENERGOAGVA s.c. w Tczewie
   • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 159
   • przepustowość projektowa [m³/d]: 400, obciążenie [RLM]: 1920
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 70 , CHZT 60 , fosfor og. 30, azot og 18, zawiesina 71
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 5
   • Sposób zagospodarowania osadów: przerabiana na nawóz przez specjalistyczną firmę
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: ciek Damaszka
  • Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna lokalizacja Swarożyn gmina Tczew
   • użytkownik (prowadzący instalację): ENERGOAGVA s.c. w Tczewie
   • ilość odbieranych ścieków[m³/d]: 244
   • przepustowość projektowa [m³/d]: 660, obciążenie [RLM]: 2 684
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 91,3 , CHZT 93,8, fosfor og. 70,5 , azot og 82,8, zawiesina 94,0
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 8,0
   • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do dalszego przerobu
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Swarożynka
 • Gmina Subkowy
  • Oczyszczalnia ścieków, lokalizacja Subkowy gmina Subkowy
   • Użytkownik PECOL Eugeniusz Bober Rożental ul. Ks. Pasierba 14
   • ilość odbieranych ścieków: 4,43 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d]; 26,4, obciążenie [RLM]: 360
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny /chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 98%, CHZT 96,5% fosfor og -, azot og -, zawiesina 98%.
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych:  7 [tsm/rok]
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie osadów ściekowych na składowisku odpadów w miejscowości Ropuchy, gm. Pelplin
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Drybok
  • Oczyszczalnia ścieków, lokalizacja Gorzędziej gmina Subkowy
   • Użytkownik PECOL Eugeniusz Bober Rożental ul. Ks. Pasierba 14
   • ilość odbieranych ścieków; 19,8 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d]: 70, obciążenie [RLM]: 465
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 96,5%, CHZT 96,5% fosfor og -, azot og -, zawiesina 99%.
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 25 [tsm/rok]
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie osadów ściekowych na składowisku odpadów w miejscowości Ropuchy, gm. Pelplin
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wisła
 • Miasto i Gmina Gniew
  • Oczyszczalnia ścieków,  lokalizacja Ciepłe  gmina Gniew
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
   • ilość odbieranych ścieków: 1 045 m³/d
   • przepustowość projektowana [m³/d]: 2 000, obciążenie [RLM]: 13 333
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 95% , CHZT - 95%, fosfor og. 65%, azot og. 82 %,zawiesina 95%
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 184
   • Sposób zagospodarowania osadów: rolnictwo, rekultywacja gruntów
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wisła
 • Miasto i Gmina Pelplin
  • Oczyszczalnia ścieków, lokalizacja ul. Generała Maczka gmina Pelplin
   • użytkownik (prowadzący instalację): Pelkom Sp. z o.o.
   • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 1 126
   • przepustowość projektowa [m³/d]: 2 287, obciążenie [RLM]: 12 577
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno - biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 – 94,44%, CHZT- 90 %, fosfor og – 80 %, azot og – 60,5, zawiesina – 91 %
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 350
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie osadów ściekowych na składowisku odpadów w miejscowości Ropuchy, gm. Pelplin
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca
 • Gmina Morzeszczyn
  • Segmentowa Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Morzeszczyn gmina Morzeszczyn
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Morzeszczyn
   • ilość odbieranych ścieków: 203 w m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d]: 450 obciążenie [RLM]: 1 500
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 64 % CHZT 60 % zawiesina 82 %
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 14
   • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalnię Pelplin - utylizacja
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka “JANKA”
  • Oczyszczania Ścieków, lokalizacja Majewo gmina Morzeszczyn
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Morzeszczyn
   • ilość odbieranych ścieków: 55 w m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d]: 61 obciążenie [RLM]: 820
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 95 % CHZT 85 % zawiesina 89 %
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 2
   • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalnię Pelplin - utylizacja
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka STRUGA LIPIOGÓRSKA

Razem ilość oczyszczonych ścieków w wyżej wymienionych oczyszczalniach-12603,73 m³/d

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Tczew - 99
 • Gmina Tczew -  95
 • Gmina Morzeszczyn - 65
 • Miasto i Gmina Pelplin -  61
 • Miasto i Gmina Gniew -70
 • Gmina Subkowy - 60
 • Średnio w powiecie 75 %
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Tczew - 2,68
 • Gmina Tczew - 2,83
 • Gmina Morzeszczyn - 2,14
 • Miasto i Gmina Pelplin - 2,64
 • Miasto i Gmina Gniew - 2,44
 • Gmina Subkowy - 2,41
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • Gmina Subkowy - Fregata S.A., lokalizacja Waćmierz
 • Pozostałe gminy - brak

Powiat Wejherowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 4 700 000 w tym:
oczyszczane - 4 500 000
komunalne:

 • nieoczyszczone 
 • oczyszczane tylko mechanicznie
 • oczyszczone mechanicznie i biologicznie
 • przemysłowe

 

Oczyszczalnie komunalne

Brak danych z powiatu

nazwa: Oczyszczalnia Ścieków „Dębogórze”; lokalizacja: powiat pucki; gmina: Kosakowo
użytkownik (prowadzący instalację) PEWIK Gdynia
ilość odbieranych ścieków w m³/d: gminy miejskie: Wejherowo, Reda, Rumia-dane PEWIK razem 3 883 936,9 m3/r tj 10 641
mechaniczno-biologiczny /chemiczny
Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Gdańska
Dane wg opłat za zrzut ładunku.


nazwa: Oczyszczalnia Ścieków w Gniewinie; 
lokalizacja: Gniewino;
użytkownik (prowadzący instalację) Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Kostkowie;
ilość odbieranych ścieków w m³/d..408
przepustowość projektowa [m³/d]: 800, obciążenie [RLM]: 6500
sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
Odbiornik oczyszczonych ścieków: rz. Bychowska Struga poprzez rów melioracyjny R-15

nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Luzinie
lokalizacja: Luzino, ul. Polna; gmina: Luzino
użytkownik (prowadzący instalację) Urząd Gminy w Luzinie,
ilość odbieranych ścieków w m³/d: 489
przepustowość projektowa [m³/d]: 650 m3/d, obciążenie [RLM]: 2800
sposoby oczyszczania:     mechaniczno-biologiczny
Odbiornik oczyszczonych ścieków: rz. Bolszewka

nazwa: Gmina Oczyszczalnia Ścieków w Bożympolu Wielkim
lokalizacja: Bożepole Wielkie; gmina: Łęczyce
użytkownik (prowadzący instalację) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie, 84-218 Łęczyce
ilość odbieranych ścieków w m³/d: 426
przepustowość projektowa [m³/d]: 410 m3/d, obciążenie [RLM]: 2050
sposoby oczyszczania:    (niewłaściwe usunąć) mechaniczno-biologiczny
Odbiornik oczyszczonych ścieków: rz. Łeba

nazwa: Oczyszczalnia Ścieków w Nadolu;
lokalizacja: Nadole; gmina: Gniewino
użytkownik (prowadzący instalację) Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Kostkowie   
ilość odbieranych ścieków w m³/d:b
przepustowość projektowa [m³/d]: 560 m3/d, obciążenie [RLM]: 1065
sposoby oczyszczania:    mechaniczno-biologiczny
Odbiornik oczyszczonych ścieków: Jezioro Żarnowieckie

nazwa: Oczyszczalnia Ścieków w Tłuczewie;
lokalizacja: Tłuczewo; gmina: Linia
użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Linia,
ilość odbieranych ścieków w m³/d: 96
przepustowość projektowa [m³/d]: 300 m3/d, obciążenie [RLM]: 510
sposoby oczyszczania:    mechaniczno-biologiczny
Odbiornik oczyszczonych ścieków: rz. Łeba

nazwa: Oczyszczalnia Ścieków w Choczewie
lokalizacja: Choczewo ul. I Osadników; gmina: Choczewo
użytkownik (prowadzący instalację) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie,
ilość odbieranych ścieków w m³/d: średnio 178
przepustowość projektowa [m³/d]: 800 m3/d, obciążenie [RLM]: 1000
sposoby oczyszczania:    mechaniczno-biologiczny
% redukcji ładunku: BZT5 85%, CHZT: 20,7%, fosfor og:...  %, azot og.....  %, zawiesina:.... %
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 26,6
Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
Odbiornik oczyszczonych ścieków: Struga Choczewska

nazwa: Oczyszczalnia Ścieków w Kielnie
lokalizacja: Kielno; gmina: Szemud
użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Szemud,
ilość odbieranych ścieków w m³/d: średnio ......188 obie oczyszczalnie........
przepustowość projektowa [m³/d]: 220 m3/d, obciążenie [RLM]: 683
sposoby oczyszczania:    mechaniczno-biologiczny
Odbiornik oczyszczonych ścieków: rz. Mulk

nazwa: Oczyszczalnia Ścieków w Szemudzie
lokalizacja: Kielno; gmina: Szemud
użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Szemud,
sposoby oczyszczania:    mechaniczno-biologiczny
Odbiornik oczyszczonych ścieków: rz. Gościcinka

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

brak danych

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

brak danych

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

nazwa prowadzącego instalację: teren zakładu Klose - Gościcińska Fabryka Mebli Sp. z o.o., Gościcino, ul. Fabryczna 1
lokalizacja:  Gościcino, gm. Wejherowo

przepustowość 217,0 [m³/doba]                                           

odbiornik oczyszczonych ścieków: rz. Gościcinka

Sopot

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

Gdańsk Wschód lokalizacja Gdańsk
ilość odbieranych ścieków  3 581 m3/d

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

100%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • 2,82 

 

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Słupsk

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem: 5 200 000

Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia ścieków lokalizacja Słupsk ul. Sportowa gmina Słupsk

 • użytkownik „Wodciągi Słupsk”
 • przepustowość [m³/d] 40 000 , obciążenie [RLM]  180 000
 • ilość odbieranych ścieków   10 972
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,3 CHZT 97,5, fosfor og 91,9, azot og 88,9, zawiesina 98,2
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  2 250
 • Sposób zagospodarowania osadów kompostowanie 1 923 , wysypisko 515 [tsm/rok]
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków rzeka Słupia
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

100%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

3,42   

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • brak
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002