Gdańsk

Wody powierzchniowe
 • wody powierzchniowe:
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

Nazwa Długość [km] Ujście
Potok Strzyża 13,3 Martwa Wisła
Potok Jasień 3,5 Potok Strzyża
Potok Królewski 2 Potok Strzyża
Potok Oliwski 9,7 Zatoka Gdańska
Potok Rynarzewski 3,4 Potok Oliwski
Potok Oruński 7,5 Kanał Raduni
Potok Kozacki 1,7 Potok Oruński
Potok Kowalski 3,4 Potok Oruński
Potok Siedlicki 6,9 Kanał Raduni
Potok Maćkowy 3,2 Kanał Raduni
Potok Św. Wojciech 5,5 Kanał Raduni
Potok Borkowski 3,3 Potok Św. Wojciech

 •  kanały

Nazwa Długość [km] Ujście
Kanał Raduni 13,5 (całość), 10,35 (w granicach Gdańska) Motława

 •  jeziora powyżej 5 ha

Nazwa Powierzchnia [ha] Głębokość max Przepływowe tak/nie
Jezioro Osowskie ok. 24 brak danych nie
Jezioro Wysockie ok. 41 brak danych tak

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Oczyszczalnia "Zaspa": Basen Władysława IV
 • Oczyszczalnia "Gdańsk - Wschód": Zatoka Gdańska
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe

Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Ostatnie badania wykonane przez WIOŚ 

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

Wyniki badań

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

Motława

Gdańsk

most przy ul. Olszyńskiej / 1,0

1999

2,4

24,3

1,85

0,23

III

III

 

Gdańsk

most przy ul. Olszyńskiej / 1,0

2004

2,6

21,1

2,14

0,31

IV

III

 

Gdańsk

Stara Motława most przy przystani

1999

2,3

26,8

1,68

0,18

III

III

 

Gdańsk

Nowa Motława most przt Stągiewnej

1999

2.2

25,6

1,68

0,19

III

III

Martwa Wisła

Gdańsk

za mostem przy Siennickiej

1999

2,5

30,5

1,54

0,19

III

non

 

 

most przy ul.Doki

1999

3,3

32,4

1,39

0,24

III

non

 

 

pon.uj.Strzyży

1999

3,6

38,1

1,26

0,26

III

non

 

 

przy obrotnicy CPN

1999

3,8

42,2

1,18

0,39

III

non

 

 

pon. Basenu A.Zawadzkiego

1999

4,0

35,8

1,11

0,3

III

non

 

 

przy Twierdzy Wisłoujście

1999

2,6

36,3

1,00

0,29

II

non

Kanały Portowe

Gdańsk

Przystań Żeglugi Gd.

1999

2,8

33,7

1,02

0,3

III

non

 

 

przy kapitanacie

1999

2,2

35,3

0,77

0,16

II

III

 

 

przy Basenie Władysława IV

1999

4,4

34,5

6,90

1,22

non

non

Kanał Raduni

Gdańsk

most przt ul. Obr.Poczty Pol.

1999

3,8

30,2

1,79

0,22

III

III

Potok Jelitkowski

Gdańsk

uj.do Zatoki Gd.

2001

2,6

21,7

1,08

0,2

II

non

 

Gdańsk - badania WIOŚ r.2005

 

Rzeka

Punkt kontrolny

Km

Wynik średni

Klasa czystości

Rodzaj

 

 

 

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

monitoringu

Radunia

poniżej Pruszcza Gdańskiego - Św. Wojciech

8.4

2,6

18,3

1,44

0,14

III

III

Reg.

Motława

Gdańsk, most przy ul. Olszyńskiej

1.0

2,5

17,7

1,64

0,14

III

III

Reg.

Martwa

Błotnik

1.0

4,3

57,9

1,14

1,99

III

V

Reg.

Wisła

Krakowiec

15.0

3,9

49,5

1,97

0,23

III

IV

Reg.

 

Gdańsk, most przy ul. Siennickiej

21.0

2,5

40,8

1,42

0,19

III

III

Reg.

 

Gdańsk, obrotnica CPN

26.7

4,3

47,3

1,17

0,19

III

IV

Reg.

 

Badania WIOŚ 2006

 

Rzeka

Punkt kontrolny

Km

Wynik średni

Klasa czystości

Rodzaj

 

 

 

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

monitoringu

Radunia

poniżej Pruszcza Gdańskiego - Św. Wojciech

8.4

1,7

22,2

184

0,13

III

III

Reg.

Motława

Gdańsk, most przy ul. Olszyńskiej

1.0

2,8

21,4

1,53

0,25

III

III

Reg.

Martwa

Błotnik

1.0

4,3

57,9

1,14

1,99

III

V

Reg.

Wisła

Kiezmark

926,0

6,63

31,6

2,27

0,21

III

III

Reg.

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe
 • typ zagrożenia: wody morskie, wody roztopowe, wody opadowe
 • sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego: wały przeciwpowodziowe
 • retencja rezerwowa- 249 044 m3


Zestawienie istniejących zbiorników retencyjnych(w administracji Gdańskich Melioracji Sp. z o.o.):

 

Lp.

Nazwa obiektu

Powierzchnia zbiornika(ha)

Pojemność retencyjna (czynna) zbiornika (m3)

1. Zbiornik Nr 1 na Potoku Jelitkowskim, km 0+327, ul. Jelitkowska 0,76 3800
2. Zbiornik Nr 2 na Potoku Jelitowskim, km 0+905, ul. Orłowska 0,68 3400
3. Zbiornik Nr 3 na Potoku Jelitkowskim, km 1+366, ul. Chłopska 1,11 5550
4. Zbiornik Nr 4 na Potoku Jelitkowskim, km 2+120, ul. Subisława 1,89

9450

5. Zbiornik Nr 5 na Potoku Jelitowskim, km 2+819, ul. Grunwaldzka 1,36 6800
6. Zbiornik Nr 6 na Potoku Jelitkowskim "Opacka", km 3+100, ul. Grunwaldzka 520 0,46 2300
7. Zbiornik Nr 7 na Potoku Jelitkowskim, km 3+360, Park Oliwski 0,36 3600
8. Zbiornik Nr 8 na Potoku Jelitkowski, km 4+010, ul. Spacerowa 1,76 8800
9. Zbiornik Nr 12 na Potoku Jelitkowskim, km 5+375, ul. Bytowska 4 0,63 3150
10. Zbiornik Nr 14 na Potoku Jelitkowskim, km 5+945, ul. Bytowska 4a 0,72 3700
11. Zbiornik Owczarnia 0,17 brak danych
12. Zbiornik na terenie POD "Przy Torze", ul. Hynka 0,07 1562
13. Staw "Wielkopolska", Gdańsk-Łostowice, ul. Wielkopolska 1,15 1740
14. Zbiorniki "Przemyska-Białostocka", Gdańsk-Ujeścisko, ul. Białostocka 0,18 i 0,41 2010
15. Zbiornik "Srebrniki" na Potoku Strzyża (Bystrzec I), km 4+730 ÷5+100, ul. Słowackiego 2,58 30100
16. Zbiornik "Ogrodowa" na Potoku Strzyża (Bystrzec I), km 5+995, ul. Ogrodowa 0,3 1500
17. Zbiornik "Kiełpinek" na Potoku Strzyża (Bystrzec I), ul. Szczęśliwa 2,17 17540
18. Zbiornik "Potokowa-Słowackiego", ul. Słowackiego 0,3 6700
19. Zbiornik "Wileńska" na Potoku Królewskim (Bystrzec II), km 2+720 ÷ 2+900, ul. Wileńska 1,28 7070
20. Zbiornik "Powstańców Warszwskich" na Potoku Siedlickim, ul. Powstańców Warszwskich 0,3 3400
21. Zbiornik "Zabornia" na Potoku Siedlickim km 3+647 ÷ 3+800, ul. Kartuska 0,42 9000
22. Zbiornik "Myśliwska" na Potoku Siedlickim, km 4+200 ÷ 4+842, ul. Myśliwska 0,64 7222
23. Staw "Cyganka" Gdańsk-Suchanino, ul. Bethowena i Cygańska Góra 0,18 brak danych
24. Zbiornik "Zakoniczyn C" Gdańsk-Orunia, ul. Wieżycka i Świętokrzyska 0,7 1100
25. Zbiornik "Nowiec II" na Potoku Strzyża, ul. Kiełpińska 0,6 8400
26. Zbiornik "Małomiejska-Platynowa" Gdańsk-Orunia 0,7 3200
27. Zbiornik "Kolorowy" na Potoku Maćkowy, ul. Niepołomicka 0,9 3200
28. Zbiornik Nr 1 na Potoku Oruńskim 7 80000
29. Zbiornik "Klukowo" na rowie M, Gdańsk-Klukowo 1,5 8000
30. Staw przy ul. Warszawskiej - Łódzkiej, Gdańsk-Ujeścisko 0,73 1600
30. Zbiornik "Barniewice" 0,48 5150
    RAZEM 249 044 m

Gdynia

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

 • nazwa: Chylonka
  • długość (km): 3,20
  • ujście: basen portowy
 • nazwa: Cisowska Struga z dopływami Marszewska Struga i Potok Demptowski
  • długość (km): 12,5
  • ujście: dopływ Zagórskiej Strugi, która wpływa do Zatoki Puckiej
 • nazwa: Kacza
  • długość (km): 14,80, dopływy: Potok Źródło Marii, Potok Wiczliński, Potok Przemysłowy
  • ujście: Zatoka Gdańska
 • nazwa Swelina
  • długość (km) 2,60
  • ujście Zatoka Gdańska
 • kanały o długości powyżej 2 km:
  brak
 • jeziora powyżej 5ha:
  brak
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • poza Gdynią
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
 

Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Chylonka

Gdynia

uj.do basenu portowego / 0,5

2001

5,3

26,1

3,19

0,43

III

non

 

Gdynia

uj.do Zatoki

2004

7,8

33,7

3,23

0,47

V

IV

Kacza

Gdynia

pow. Dąbrowy

2001

2,1

39,9

3,33

0,28

II

III

 

Gdynia

uj.do Zatoki Gd.

2002

2,7

25,4

1,93

0,22

III

III

 

Gdynia

Orłowo,uj.do Zatoki

2004

4,2

31,1

2,27

0,20

V

IV

Cisa

Gdynia

pow.Pustek Cisowskich/12,0

2001

2,1

34,8

1,91

0,13

II

III

Potok Kolibkowski

Gdynia

uj. Do Zatoki Gd.

2001

2,3

32,5

1,66

0,16

III

non

Wody portowe

Gdynia

Basen żeglarski im.Zaruskiego

1999

2,3

41,3

0,59

0,11

II

III

 

 

Basen I przy Nab.Pomorskim

1999

2,2

40,0

0,57

0,09

II

III

 

 

Basen III przy Nab. Szwedzkim

1999

2,4

39,8

0,58

0,08

II

III

 

 

Nab.Francuskie

1999

2,3

41,7

0,61

0,08

III

III

 

 

Basen IV przy Nab. Indyjskim

!999

2,3

41,7

0,61

0,08

III

non

 

 

 Basen V przy Nab.Rumuńskim

1999

2,8

38,5

0,76

0,1

III

non

 

 

Basen VII stocznia

1999

3,1

38,9

0,70

0,09

non

non

 

 

Dworzec Żeglugi Promowej

1999

3,6

41,8

0,71

0,13

non

non

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
 • Gdynia Śródmieście - obejmujące 200m linii brzegowej,
 • Gdynia Redłowo - obejmujące 200m linii brzegowej,
 • Gdynia Orłowo - obejmujące 100m linii brzegowej ,
 • Gdynia Babie Doły - obejmujące 100m linii brzegowej.

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu 7.1[km]

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk 4,18[km]
Zgodnie z komunikatem WSSE 1/12 z 29czerwca 2012r do użytkowania dopuszczono następujące kąpieliska

 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Śródmieście
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Redłowo
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Orłowo
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Babie Doły

www.kapieliskagdynia.pl

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe: tak
 • retencja -rezerwowa [m³]: 67.00 - zbiornik retencyjny Krykulec

Powiat Bytowski

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

[nazwa, długość, ujście]

 • rzeka Białka 5,3 km rz. Studnia
 • rzeka Brda 4,0 km rz. Wisła
 • rzeka Bukowina 3,6 km rz. Łupawa
 • rzeka Bystrzenica 14,3 km rz. Wieprza
 • rzeka Bytowa 22,6 km rz. Słupia
 • rzeka Boruja 11,8 km rz. Bytowa
 • rzeka Chocina 11,9 km rz. Brda
 • rzeka Czarna Woda 8,6 km rz. Wda
 • rzeka Czernica 11,7 km rz. Gwda
 • rzeka Doszenica 6,5 km rz. Wieprza
 • rzeka Gwiazda 3,2 km rz. Prondzona
 • rzeka Jutrzenka 12,6 km rz. Kamienica
 • rzeka Kamienica 27,2 km rz. Słupia
 • rzeka Kątnik 6,8 km rz. Studnia
 • rzeka Konitopska 4,4 km rz. Słupia
 • rzeka Koza 2,5 km rz. Słonecznica
 • rzeka Korzyca 4,4 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Kunica 12,1 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Łupawa 16,5 km Bałtyk
 • rzeka Łupawka 8,2 km rz. Łupawa
 • rzeka Malencinka 7,0 km rz. Studnia
 • rzeka Mała Czarna Woda 0,5 km rz. Czarna Woda
 • rzeka Miłacz 13,4 km rz. Wieprza
 • rzeka Obrowa 4,2 km rz. Łupawa
 • rzeka Osusznica 16,5 km rz. Chocina
 • rzeka Pierska Struga 11,5 km rz. Studnia
 • rzeka Pląsa 5,8 km rz. Studnia
 • rzeka Pokrzywna 25,8 km rz. Wieprza
 • rzeka Poleśnica 7,7 km rz. Kamienica
 • rzeka Pogorzelica 7,3 km rz. Łeba
 • rzeka Prądzona 11,5 km rz. Osusznica
 • rzeka Potok Maleniecki 4,0 km rz. Skatowa
 • rzeka Potok Brodek 11,9 km rz. Słupia
 • rzeka Rybiec 15,2 km rz. Pokrzywna
 • Struga Gostkowo 6,4 km rz. Bytowa
 • Struga Rosocha 3,8 km rz. Osusznica
 • Struga "C" Rosocha 1,1 km rz. Struga Rosocha
 • Struga Prądzona 3,4 km rz. Prądzona
 • Struga Zapceń 6,1 km rz. Słonecznica
 • Struga Niezabyszewska 3,8 km rz. Boruja
 • Struga Osieki 2,6 km rz. Bytowa
 • Struga "A" Karpno 3,2 km rz. Zbrzyca
 • Struga "C" Mielno 3,8 km rz. Zbrzyca
 • Struga "A" Zapceń 0,9 km Struga Zapceń
 • Struga Kramarzyńska 11,6 km rz. Wieprza
 • Struga Żerdziecka 2,5 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Skatowa 7,5 km rz. Słupia
 • rzeka Słupia 46,9 km Bałtyk
 • rzeka Słupianka 7,1 km rz. Łupawa
 • rzeka Stropna 6,3 km rz. Słupia
 • rzeka Struga 7,4 km rz. Słupia
 • Struga Bożanka 4,9 km rz. Wieprza
 • Struga Miszewska 6,0 km rz. Bystrzenica
 • rzeka Struchowska Struga 9,9 km rz. Obrowa
 • rzeka Studnia 24,8 km rz. Wieprza
 • rzeka Ślizie 11,3 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Wieprza 28,7 km Bałtyk
 • rzeka Zbrzyca 4,0 km rz. Brda
 • rzeka Żołenka 1,2 km rz. Wda 

kanały o długości powyżej 2 km:

 • Doprowadzalnik Karwno 2,7 km rz. Łupawa
 • Kanał Grzmiąca 5,1 km rz. Bytowa
 • Rurociąg "A" Miastko 0,1 km rz. Studnia

jeziora powyżej 5ha:

Gmina Borzytuchom ( 10 )                                                                                          

 • Chotkowskie     pow. (ha) 58,0    głęb. max 10,3 przepływowe – tak, , badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/94.
 • Osiecko   pow. (ha) 30,0  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Duże    pow. (ha) 48,7   głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Moczydło   pow. (ha) 9,0   głęb. max 4,5  przepływowe – nie
 • Krosnowskie   pow. (ha) 10,6  głęb. max 9,5 przepływowe – nie
 • Herta ( Ogrodowe ) pow. (ha) 5,6  głęb. max b.d  przepływowe – nie
 • Cicha Woda - zalew pow. (ha) 44,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wochowo   pow. (ha) 5,4   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Stradno    pow. (ha) 5,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Graniczne   pow. (ha) 5,9   głęb. max b.d przepływowe – tak

Gmina Bytów ( 19 )

 • Jeleń    pow. (ha) 88,9   głęb. max 33,2  przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/93
 • Boruja Duża   pow. (ha) 65,1  głęb. max 9,0 przepływowe – tak, , badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/92
 • Mądrzechowskie  pow. (ha) 52,4   głęb. max 4,8 przepływowe – tak
 • Niezabyszewskie  pow. (ha) 48,4   głęb. max 5,3 przepływowe – tak
 • Głęboczko   pow. (ha) 22,0  głęb. max 29,6 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/98
 • Ząbinowickie   pow. (ha) 16,7  głęb. max 10,0 przepływowe – nie
 • Gubisz    pow. (ha) 14,3  głęb. max 17,6 przepływowe – nie
 • Wiejskie   pow. (ha) 12,9   głęb. max 25,2 przepływowe – nie
 • Lubienieckie   pow. (ha) 11,7  głęb. max 8,2 przepływowe – nie
 • Stary Staw   pow. (ha) 11,0   głęb. max 10,0 przepływowe – tak
 • Rzepnica   pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Pyszne    pow. (ha) 10,0   głęb. max b.d, przepływowe – nie
 • Długie    pow. (ha) 8,0  głęb. max b.d, przepływowe – nie
 • Rekowskie   pow. (ha) 7,8  głęb. max 11,0 przepływowe – nie
 • Boruja Mała   pow. (ha) 7,6  głęb. max 10,5 przepływowe – nie
 • Płoczyca   pow. (ha) 7,1  głęb. max 11,0 przepływowe – nie
 • Udorpie   pow. (ha) 6,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak, 
 • Dąbie Duże i Małe  pow. (ha) 16.7   głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Czernik (Płotowo)  pow. (ha) 6,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Pinionko pow.(ha)22,8   głęb. max 10,7 przepływowe, badania WIOŚ II/05

Gmina Czarna Dąbrówka ( 26 )

 • Jasień Południowy  pow. (ha) 336,7  głęb. max 22,6 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,II/99,02, 
 • Jasień Północny  pow. (ha) 240,5  głęb. max 32,2  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,II/99,02
 • Karwno Duże   pow. (ha) 33,6  głęb. max 18,2 przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/96
 • Obrowo Duże   pow. (ha) 37,4   głęb. max 10,2 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/96
 • Kozie    pow. (ha) 103,0  głęb. max 16,9 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/95
 • Skotawsko Wielkie   pow. (ha) 80,0   głęb. max 8,7 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/98
 • Skotawsko Małe  pow. (ha) 33,0   głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Mikorowo   pow. (ha) 42,6   głęb. max 5,3 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/95
 • Kopieniec Średni  pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Kopieniec Duży  pow. (ha) 11,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Unichowo  pow. (ha) 19,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Piasno    pow. (ha) 6,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Sitno Duże   pow. (ha) 40,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Karwieńskie Małe pow. (ha) 7,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Stawisz ( Nożynko )  pow. (ha) 6,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Trzebiesz   pow. (ha) 33,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Odnoga   pow. (ha) 14,8   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Małe ( Rokity )  pow. (ha) 9,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 15,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lipieniec  pow. (ha) 10,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Pomyskie   pow. (ha) 9,8  głęb. max 6,0  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/92
 • Obrowo Małe   pow. (ha) 10,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czarne   pow. (ha) 18,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Rokitno   pow. (ha) 6,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak

Gmina Kołczygłowy ( 1 )

 • Graniczne   pow. (ha) 30,7   głęb. max 10,0  przepływowe – tak

Gmina Lipnica ( 29 )

 • Prondzona   pow. (ha) 16,9  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Gwiazdy Duże   pow. (ha) 210,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/01
 • Piaszno Duże   pow. (ha) 68,8  głęb. max 24,3 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/98
 • Piaszno Małe   pow. (ha) 10,2   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Staw Młyński  pow. (ha) 5,4  głęb. max b.d. przepływowe – nie
 • Borzyszkowy    pow. (ha) 104,4  głęb. max 31,0 przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/00
 • Kamieniczno   pow. (ha) 102,6  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Gwieździniec   pow. (ha) 50,8   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Mielonek   pow. (ha) 13,3  głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Luboszka   pow. (ha) 9,3  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Bez nazwy   pow. (ha) 5,8  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Głęboczek   pow. (ha) 9,18  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Trzcinne   pow. (ha) 8,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 25,5  głęb. max 8,7 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/99
 • Kielskie   pow. (ha) 139,6  głęb. max 23,3 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,II/90,03
 • Czarne    pow. (ha) 9,2  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Lipionek   pow. (ha) 5,1  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Brzezinek Duży  pow. (ha) 26,0  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Gliszczonek   pow. (ha) 11,6  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Kuchennik  pow. (ha) 5,7  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kiedrowickie   pow. (ha) 104,85 głęb. max 7,1 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,?/94,04 
 • Księże    pow. (ha) 77,54  głęb. max 4,6 przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III,II/90,03
 • Osowo Duże   pow. (ha) 17,6  głęb. max b.d przepływowe – nie, 
 • Trzebielskie   pow. (ha) 76,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Łąkie    pow. (ha) 156,4  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Młyńskie   pow. (ha) 8,9  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Długie   pow. (ha) 40,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Parszczenica   pow. (ha) 80,5  głęb. max 3,7 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III,III/90,91,03
 • Wiejskie   pow.(ha)166  głęb. max 3,7 b.d   badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/89,03 

Gmina Miastko ( 37 )

 • Bobęcińskie Wielkie pow. (ha) 521,6  głęb. max 48,0  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I,?/97,04
 • Bobęcińskie Małe  pow. (ha) 33,1  głęb. max 5,0 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I,?/97,04
 • Smołowe   pow. (ha) 35,5   głęb. max 12,2  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/97
 • Orle   pow. (ha) 11,2  głęb. max 10,8 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/01
 • Kamień Duży  pow. (ha) 49,4   głęb. max 15,2 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/96
 • Dolskie   pow. (ha) 34,8  głęb. max 30,0  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/03
 • Piasek    pow. (ha) 42,0  głęb. max 30,1 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/02
 • Okunino   pow. (ha) 8,6   głęb. max b.d. przepływowe – tak, 
 • Byczyńskie  pow. (ha) 16,7  głęb. max 7,5 przepływowe – tak
 • Kościelne   pow. (ha) 72,5   głęb. max 17,8 przepływowe – tak
 • Wołczyca  pow. (ha) 36,5  głęb. max 8,0  przepływowe – tak
 • Skąpe    pow. (ha) 64,1  głęb. max 26,4 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/92 
 • Świeszyńskie  W. pow. (ha) 31,6   głęb. max 14,6  przepływowe – tak
 • Studzieniczno  pow. (ha) 64,2  głęb. max 19,9 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/94
 • Pietrzykowskie(Głębokie)pow. (ha) 139,5 głęb. max 21,9 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/99
 • Słosineckie Wielkie pow. (ha) 41,5  głęb. max 8,1  przepływowe – tak
 • Słosineckie Małe pow. (ha) 28,8  głęb. max 5,0 przepływowe – tak, 
 • Lednik    pow. (ha) 7,4   głęb. max 12,0  przepływowe – tak
 • Bluj ( Głodowo )  pow. (ha) 43,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Pajerskie   pow. (ha) 20,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Białe ( Białynia )  pow. (ha) 8,2   głęb. max b.d przepływowe – tak, 
 • Siodło ( Kuźnia )  pow. (ha) 14,2  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Wałdowskie Małe  pow. (ha) 6,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wałdowskie Duże pow. (ha) 12,1   głęb. max b.d przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
 • Lipczyńskie ( Olchy ) pow. (ha) 14,9   głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
 • Kwiśnieńskie Małe pow. (ha) 7,3   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kwiśnieńskie Duże  pow. (ha) 12,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kamnickie (Kamień) pow. (ha) 18,1   głęb. max b.d przepływowe – tak, 
 • Średnie (Wołcza M)  pow. (ha) 14,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Tursko   pow. (ha) 6,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czarnka   pow. (ha) 12,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czarne (Czarnka) pow. (ha) 8,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kołoleż (Głodowo M)pow. (ha) 9,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lipkowo ( Płaskie ) pow. (ha) 11,4   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wołcza Mała   pow. (ha) 5,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Trzcińskie Duże pow. (ha) 29,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Zielonka    pow. (ha) 14,3   głęb. max b.d przepływowe – tak

Gmina Parchowo ( 10 )

 • bez nazwy (Nowa Wieś)pow. (ha) 7,32  głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Gogolinko   pow. (ha) 8,65   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Stropno   pow. (ha) 44,68  głęb. max b.d.  przepływowe – tak
 • Żukowskie   pow. (ha) 140,3  głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/93
 • Księże    pow. (ha) 8,21   głęb. max b.d.  przepływowe – nie
 • Nakla   pow. (ha) 29,52  głęb. max b.d. przepływowe – nie, 
 • Sumino   pow. (ha) 105,9  głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Chośnica  pow. (ha) 5,04  głęb. max b.d  przepływowe – nie
 • bez nazwy  pow. (ha) 6,62  głęb. max b.d przepływowe – nie
 • bez nazwy   pow. (ha) 18,61  głęb. max b.d.  przepływowe – nie, 

Gmina Studzienice ( 23 )

 • Studzieniczno-Kłączno-Ryńskie pow. (ha) 215,5, głęb. max 23 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.     II/99 
 • Somińskie   pow. (ha) 433,1,  głęb. max 14,0 przepływowe – tak
 • Cechyńskie Małe  pow. (ha) 48,4  głęb. max 19,7  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/92
 • Cechyńskie Wielkie  pow. (ha) 45,6   głęb. max 13,3 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/93
 • Glinowskie   pow. (ha) 34,0   głęb. max 15,5 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/94
 • Lubaszki   pow. (ha) 8,1  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Dyk    pow. (ha) 5,9   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Gromadzkie  pow. (ha) 11,0   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Jabłończ   pow. (ha) 8,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Dzierzażnik   pow. (ha) 6,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Mile ( Księże )  pow. (ha) 6,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lubaszki Wielkie  pow. (ha) 8,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Lubieniec Duży  pow. (ha) 5,3   głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Wiejskie (Prondzonka) pow. (ha) 5,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Długie ( Osława )  pow. (ha) 11,7  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Łąkie    pow. (ha) 25,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Helenowo  pow. (ha) 9,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Krążno    pow. (ha) 15,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Okunie ( Okolno )  pow. (ha) 13,7   głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
 • Czarna Dąbrowa pow. (ha) 40.0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czeruch   pow. (ha) 11,1  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Wiejskie (Czarna D)  pow. (ha) 5,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Laska     pow. (ha) 61,5   głęb. max b.d przepływowe – tak, 

Gmina Trzebielino ( 6 )

 • Trzebielińskie   pow. (ha) 30,8   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Miłaczewo   pow. (ha) 16,5   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Bakowo ( Leśnik )  pow. (ha) 8,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Darnowskie  pow. (ha) 8,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Święto ( Święte )  pow. (ha) 8,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wałdowskie Duże pow. (ha) 12,1   głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90

GminaTuchomie ( 11 )

 • Kamieniczno   pow. (ha) 29,5  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Piaszno   pow. (ha) 24,1  głęb. max b.d,  przepływowe – nie, 
 • Trzebiatkowskie D.  pow. (ha) 14,2  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Trzebiatkowskie M.  pow. (ha) 11,1  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d,   przepływowe – nie
 • Białe    pow. (ha) 9,52  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Przytarnia   pow. (ha) 7,78  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Krumer ( Krzywe ) pow. (ha) 7,21  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Gwodny   pow. (ha) 6,10  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Spore    pow. (ha) 5,78  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Bagno    pow. (ha) 5,60  głęb. max b.d,  przepływowe – nie,
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Borzytuchom
  • oczyszczalnia Borzytuchom - rzeka Jutrzenka
 • Bytów
  • oczyszczalnia Bytów - rzeka Bytowa
  • Czarna Dąbrówka
  • oczyszczalnia Czarna Dąbrówka - rzeka Łupawa
  • oczyszczalnia Jasień - jezioro Jasień
  • oczyszczalnia Karwno - jezioro Małe Karwno
  • oczyszczalnia Mikorowo - do ziemi
  • Kołczygłowy
  • oczyszczalnia Kołczygłowy - rzeka Brodek
  • oczyszczalnia Łubno - rzeka Pokrzywna
  • oczyszczalnia Gałęźnia Wielka - poprzez ciek bez nazwy do rzeki Słupi
 • Lipnica
  • oczyszczalnia Osusznica - rzeka Osusznica
 • Miastko
  • oczyszczalnia Węgorzyno - rzeka Studnica
  • oczyszczalnia Dretyń - rzeka Miłacz
  • oczyszczalnia Miłocice - do ziemi
  • oczyszczalnia Słosinko - do ziemi
  • oczyszczalnia Świerzenko - do ziemi
  • oczyszczalnia Czarnica - do ziemi
 • Parchowo
  • oczyszczalnia Parchowo - rzeka Stropna
 • Studzienice
  • oczyszczalnia Ugoszcz - rzeka Bytowa
 • Trzebielino
  • oczyszczalnia Zielin - rzeka Bystrzenica
  • oczyszczalnia Trzebielino - rzeka Kunica
 • Tuchomie
  • oczyszczalnia Tuchomie - rzeka Kamienica
  • oczyszczalnia Tągowie - rzeka Jutrzenka
  • oczyszczalnia Kramarzyny - poprzez Rów Kramarzyński do rzeki Wieprzy
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Ocenę stanu jezior i ostatni, znany rok badania podano przy liście jezior położonych w powiecie bytowskim.
W r.2006 WIOŚ w Gdańsku nie badał jezior w powiecie bytowskim

Stan wód powierzchniowych wymienionych w pkt. 1 - klasa  wód.
W r.2006 WIOŚ w Gdańsku nie badał jezior w powiecie bytowskim

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • nie występuje

Powiat Chojnicki

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu

 • rzeka Brda , długość 217 km , ujście do rzeki Wisły ,
 • rzeka Wda , długość 168 km , ujście do rzeki Wisły ,
 • rzeka Chocina , ujście do j. Karsińskiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Czerska Struga , ujście do rzeki Brdy ,
 • Raciążska Struga , ujście do rzeki Brdy ,
 • rzeka Niechwaszcz , ujście do rzeki Wdy ,
 • rzeka Zbrzyca , ujście do jeziora Witoczno w zlewni rzeki Brdy ,
 • rzeka Kłonecznica , ujście do rzeki Zbrzycy ,
 • rzeka Mlusina , ujście do rzeki Zbrzycy ,
 • rzeka Parzenica , ujście do rzeki Niechwaszcz ,
 • Struga Siedmiu Jezior , ujście do jeziora Charzykowskiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Kulawa , ujście do rzeki Zbrzycy ,
 • Orla Struga , ujście do jeziora Łąckiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Struga Czerwonka , ujście do jeziora Charzykowskiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Klaskawska Struga , ujście do Czerskiej Strugi ,
 • Rów Czernicki , ujście do jeziora Dybrz w zlewni rzeki Brdy

kanały o długości powyżej 2 km

 • nazwa: Wielki Kanał Brdy , ujście- rozlewa się na łąkach ,
 • Kanał Wdy - rozlewa się na łąkach

jeziora powyżej 5 ha: nazwa, powierzchnia, głębokość, przepływowe (tak/nie), kl.cz., rok badań

 • Skąpe - 158,06 ha - 20,1 m - kl. czystości II, 95
 • Kły - 18,3 ha - 7,8 m - kl. czystości - brak danych
 • Młosina Mała - 15,6 ha - kl. czystości - brak danych
 • Kały - 6,58 ha - 1,1 m - kl. czystości - brak danych
 • Brzeżno - 35,53 ha - 9,7 m - kl. czystości - brak danych
 • Młosino Duże - 42,67 ha - 22,4 m - brak danych
 • Lesno Górne - 53,41 ha - brak danych - brak danych
 • Gacno Małe - 17,44 ha - 5,5 m - brak danych
 • Ostrowie - Józefowo - 272,27 ha - 43,0 m - klasa czystości I
 • Gacno Wielkie - 13,42 ha - brak danych - brak danych
 • Płęsno - 46,04 ha - 11,0 m – II, 91
 • Nierybno - 10,36 ha - 7,5 m - brak danych
 • Krzywce Wielkie - 28,36 ha - 15,0 m - brak danych
 • Krzywce Małe - 13,35 ha - brak danych - brak danych
 • Zielone - 25,17 ha - brak danych - brak danych
 • Jeleń - 48,12 ha - 10,7 m - klasa czystości I,93
 • Dybrzk - 235,87 ha - 19,0 m - kl. czystości II,II/93,03
 • Kosobudno - 56,07 ha - brak danych - kl. czystości II,II/93,03
 • Łąckie - 155,5 ha -19,0 m - kl. czystości II,II/93,03
 • Płęsno - 92,85 ha - 37,0 m - kl. czystości II,91
 • Gardliczno Duże - 33,36 ha - brak danych - kl. czystości I,96
 • Gardliczno Małe - 13,29 ha - 26,5 m - brak danych
 • Witoczno - 99,28 ha - brak danych - kl. czystości II,II/93,03
 • Nowionek - 10,60 ha - brak danych - brak danych
 • Czarne - 9,19 ha - brak danych - brak danych
 • Zmarłe - 30,92 ha - 19,4 m - kl. czystości II,91
 • Laska - 61,54 ha - 4,6 m - kl. czystości II,II/91,03
 • Śluza - 51,18 ha - 6,1 m – II,II/91,03
 • Skrzynki Małe -30,76 ha - 8,3 m - brak danych
 • Wieckie - 42,28 ha - 7,9 m - brak danych
 • Łowne Duże - 16,58 ha - brak danych - brak danych
 • Charzykowskie - 1381,09 ha - 30 m - kl. czystości  płd III,II,płn II,II/95,03
 • Skszynka / Mielnica - 30,07 ha - brak danych - kl. czystości II
 • Karsińskie /Długie - 701,67 ha - 27,1 m - kl. czystości cz.wsch III,II,cz. zach.II,II/92,03
 • Głuche Duże - 39,92 ha - 17,2 m - kl. czystości II,98 , Gmina Chojnice,
 • Głuche Małe - 9,74 ha - 12,9 m - kl. czystości II,98 Gmina Chojnice,
 • Wegner - 10,90 ha - brak danych - brak danych
 • Niedzwiedzie - 30,33 ha - 8,3 m - brak danych
 • Trzemeszno - 189,63 ha - 4,8III,II/94,03
 • Czarnogłowie - 15,84 ha - brak danych - brak danych
 • Mętno - 15,44 - brak danych - brak danych
 • Głuche Małe - 17,28 ha - brak danych - kl. czystości II/95, Gmina Brusy
 • Głuche Duże - 45,91 ha - 29,8 - kl. czystości II/95, Gmina Brusy
 • Parzyn - 51,23 ha - 2,0 m - kl. czystości II,97
 • Kruszyńskie - 476,03 ha - 7,0 m – II/2000
 • Somińskie - 364,35 ha - 14,0 m – III/2000
 • Leśno Dolne - 43,35 ha - 8,3 m - brak danych
 • Lichnowskie - 12,04 ha - brak danych - brak danych
 • Ostrowite – 280,7 ha – 43,0 m – I/96
 • Śpierewnik - 141,56 ha - 14,0 m - kl. czystości III /90,04
 • Suszek - 11,91 ha - brak danych - brak danych
 • Wysockie - 23,36 ha - brak danych - brak danych
 • Świdno - 20,83 ha - brak danych - brak danych
 • Ostrowite - 41,14 ha - 8,4 m - brak danych
 • Świdno - 20,83 ha - brak danych - brak danych
 • Milachowo - 63,55 ha - brak danych - kl. czystości III, 97
 • Warszyn - 36,42 ha - 4,7 m - brak danych
 • Główka - 9,33 ha - brak danych - brak danych
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Jarcewska Struga
 • rzeka Brda
 • rzeka Niechwaszcz
 • Czerska Struga
 • Wielki Kanał Brdy
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony  Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

 

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

 

Brda

Konarzyny

Ciecholewy /166,7

2003

1,8

21,9

1,38

0,15

II

III

 

 

Chojnice

Małe Swornegacie / 158,0

2003

2,1

22,7

1,06

0,12

I

non

 

 

Chojnice

Swornegacie / 152,6

2003

1,6

20,6

0,97

0,11

I

II

 

 

Chojnice

pon.jez.Kosobudno / 136,2

2003

2,0

21,7

0,97

0,12

I

II

 

 

Czersk

Rytel / 123,1

2003

2,2

19,6

1,04

0,12

I

II

 

 

Czersk

Rytel/123,1

2005

1,9

16,4

1,04

0,15

II

III

 

 

Czersk

Rytel/123,1

2006

1,9

14,2

0,90

0,12

II

III

 

Zbrzyca

Brusy

Parzyn / 29,4

2003

3,3

21,8

1,05

0,06

I

III

 

 

Chojnice

pon.uj.Młosiny/25,0

2003

3,0

22,8

0,99

0,06

II

III

 

 

Brusy

Laska,wlot do jez. / 12,6

2003

2,6

20,2

0,98

0,10

I

III

 

 

Chojnice

Swornegacie, wlot do jez. Witoczno / 1,0

2003

2,6

20,5

0,95

0,10

II

non

 

Czerwona Struga

Chojnice

Kopernica -uj.do jez.Charzykowskiego /  1,4

2003

2,4

24,6

1,60

0,15

II

II

 

Jarcewska Struga

Chojnice

uj.do jez.Charzykowskiego /  0,5

2003

10,3

46,6

7,94

1,15

III

non

Chocina

Chojnice

Chociński Młyn / 7,0

2003

2,2

22,3

1,57

0,17

II

II

Kulawa

Chojnice

uj.do Zbrzycy / 0,75

2003

1,7

19,7

0,49

0,10

II

II

Kłonecznica

Brusy

pon.miejsc.Laska

2003

2,7

23,0

1,19

0,13

II

II

Niechwaszcz

Brusy

pon.m.Brusy / 35,0

2000

2,4

50,3

1,70

0,32

III

III

 

Czersk

Dębowiec / 11,4

2000

2,2

28,1

1,55

0,21

II

II

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • nie stosuje się

Powiat Człuchowski

Wody powierzchniowe
 • Naturalne cieki wodne w granicach powiatu

Nazwa Długość - km Ujście - rzeka

Biała

14,3

Gwda

Bińcze

9

Gwda

Brzęczek

11,5

Gwda

Brda

48

Wisła

Chechło

5,9

Gwda

Chrząstawa

34

Gwda

Cylnica

18

Brda

Czernica

45,1

Gwda

Debrzynka

19,8

Gwda

Gnilec

10,2

Gwda

Klewiatka

5,8

Brda

Lipczynka

17,4

Brda

Łobzonka

3,2

Noteć

Modra

11,1

Brda

Polnica

11,5

Brda

Puczków

5,1

Brda

Ruda

20,1

Brda

Stołunia

9

Noteć

Szczyra

18,2

Gwda

 • kanały o długości powyżej 2 km

Lp Nazwa Długość

1

k. Cisowo

5,5

2

k. Jaromierski

11,8

3

k. Łękiński

2,8

4

k. Nowa Wieś

6,6

5

k. Wierzchowo

8,4

 

 • jeziora powyżej 5 ha

Nazwa jeziora Gmina Obręb Rodzaj wód Pow. (ha) Śr. głęb. (m)-kl. cz./r.badań
Dymno (Koczalskie) Koczała Koczała P 88,69 7
Głębokie Koczała Pietrzykowo P 8,18 10,1
(Pietrzykowskie Duże)       138,9 10,1 II/99
Ciemno (Pietrzykowskie) Koczała Pietrzykowo P 58 3,3
Pietrzykowo (Piotrowskie) Koczała Pietrzykowo P 8,33 b.d.
Starzeńskie Koczała Starzno P 33 6,3
Cietrzewie (Sękacz) Koczała Trzyniec S 19,05 2,1
Zalane Koczała Trzyniec P 15,21 3,1
Przechlewskie (Dźwierzeńskie) Koczała Dźwierzno S 22 5,1
Łękinia (Łęknica) Koczała Łękinia P 21,45 3,1
Bardo (Przyłękińskie) Koczała Łękinia P 12,17 4,3
Skarbno Koczała Łękinia S 6,23 b.d.
Resko I Koczała Łękinia S 5,54 b.d.
Krucze Koczała Bielsko Pom. P 7,13 b.d.
Bielsko Koczała Bielsko Pom. P 11,73 b.d.
Rychnowskie Człuchów m. Człuchów P 167,8687 13,1               III/6
Miejskie Duże Człuchów m. Człuchów P 38,2693 10,2
Urzędowe Człuchów m. Człuchów P 73,8979 7,6
Miejskie Małe Człuchów m. Człuchów P 31,8463 1,5
Wieldządz (Biały Zdrój) Człuchów Barkowo P 55,68 3,2 III/91
Jęczniki Człuchów Jęczniki P 17,45 4,2
Mąkowy (Wierzchowo) Człuchów Jęczniki P 29,3 2,3
Tuczno (Marysińskie-Tuczne) Człuchów Kołdowo P 35,26 2,4
Krępsko Człuchów Krępsk P 385,27 5,9 II/01
Krępna (Staw Krępina) Człuchów Krępsk P 8,97 b.d.
Kłodzko Duże (Łodzin Duży) Człuchów Kiełpin P 42,72 0,9
Kiełpińskie (Przechlewskie) Człuchów Kiełpin S 17,02 0,5
Dużych Okoni Człuchów Polnica S 15,36 5,5
Węgorzyn Człuchów Polnica P 18,1 4
Gostudno (Gostyńskie) Człuchów Polnica P 48,19 4,3
Kłodzko Małe (Łodzin mały) Człuchów Polnica P 20,46 2
Wandzińskie Człuchów Polnica P 13,01 1,8
Polnickie Człuchów Polnica P 8,31 b.d.
Buszewo Człuchów Sieroczyn P 8,64 b.d.
Gwiazda (Krętek) Przechlewo Płaszczyca P 44 9,7
Płask Przechlewo Płaszczyca P 21,99 3,1
Lipczyno Przechlewo Przechlewko P 12,14 2,1 II/03
Krasne Przechlewo Przechlewko S 29,43 2,8 I/00
Węgorzko Przechlewo Przechlewko S 3,82 b.d.
Plasno (Płosno) Przechlewo Przechlewko S 24,69 6,2
Lipczyno Wielkie Przechlewo Przechlewko P 154,66 9
Szczytno Duże Przechlewo Szczytno P 615,77 8
Poddębie Przechlewo Lisewo P 15 2,6
Szczytno Małe (Szycienko) Przechlewo Lisewo P 32  3,6 non95
Końskie Przechlewo Lisewo P 55 9
Garbek Przechlewo Garbek P 10,13 b.d.
Sosnowe (Czosnowo) Przechlewo Sąpolno P 15,58 4,9
Glina Przechlewo Sąpolno P 10,67 b.d.
Przechlewskie (Wiejskie) Przechlewo Przechlewo P 20,07 4,5
Długie Przechlewo Przechlewo P 43 8,8 II/03
Liny Przechlewo Dąbrowa P 24,63 4,6
Szare Przechlewo Lisewo P 8 b.d.
Pijawka Przechlewo Lisewo S 5,24 b.d.
Kiełpińskie Przechlewo Kiełpin S 7,57 b.d.
Płosno Przechlewo Przechlewo P 5,08 b.d.
Rąbki Przechlewo Przechlewo P 7,09 b.d.
Kumki II Przechlewo Przechlewko P 5,56 b.d.
Orzechowo Rzeczenica Olszanowo P 21,24 7,9
Olszanowo Duże (Olszanowskie) Rzeczenica Olszanowo S 68,83 6,2 II/91
Gardzkie (Grodzkie) Debrzno Cierznie S 16,06 6,8
Długie Debrzno Grzymisław P 26,06 b.d
Ostrów Duży (Czarnowo) Debrzno Uniechów P 23,15 2,8
Główne (Trudna) Debrzno Rozwory P 20,32 1,6
Żuczek (Żukowo) Debrzno Debrzno P 50,66 9,2
Staw Miejski (Debrzno) Debrzno Debrzno P 26,3692 5

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie - Debrzno - rzeka Debrzynka
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacjiw Debrznie - Stare Gronowo - rów melior.
 • Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Człuchowie - Człuchów rz. Chrząstawa
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie - Przechlewo - rz. Lipczynka
 • Auto - Delta Lipczynak, Lipczynek - rz. Lipczynka
 • PPHU ROLPAKO w Pakotulsku -Pakotulsko - rz. Brda
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wyczechach - Wyczechy - rów melior.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krzemieniewie - Krzemieniewo - rów melior.
 • Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne sp. z o.o. w Czarnem - Czarne - rz. Czernica
 • Jednostka Wojskowa w Czarnem - Czarne - rz. Czernica
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale - Koczała - rów melior.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale - Pietrzykowo - rów melior.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy - Rzeczenica - rów melior.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy - Zalesie - rów melior.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy - Pieniężnica- rz. Czernica
Monitoring jakości wody
 • Badania prowadzi WIOŚ w Gdańsku, w tym część badań wykonanych jest przez Oddział Wioś w Słupsku.
Monitoring jakości wody

Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503:
według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).

Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
 

Rzeka Gmina Punkt kontr./ ost. rok     Wyniki badań     Klasyf. og.
    km rzeki badań BZT5 ChZT Nog Pog St. sanit  
Czernica Rzecznica Brzezie / 33,4 2001 3,1 55,9 3,10 0,67 III II
  Czarne Czarne I / 9,2 2001 2,1 28,7 1,82 0,14 III II
  Czarne Czarne II / 6,6 2001 2,6 23,1 1,82 0,13 III II
Biała Rzecznica Międzybórz / 3,5 2001 2,3 18,2 1,15 0,09 III II
Gnilec Czarne Czarne / 0,2 2001 2,1 17,0 0,70 0,12 II II
Szczyra Czarne Krzemieniewo / 7,8 2001 1,8 11,0 1,50 0,08 II II
  Czarne Prądy / 0,4 2001 1,8 17,5 2,20 0,13 II II
Chrząstowa Człuchów Człuchów / 33,6 2001 2,3 37,4 1,90 1,37 II non
  Czarne Buszkowo / 3,0 2001 2,3 30,1 4,40 0,32 II II
 • jeziora – w tab wyżej podano kl czystości wód oraz rokprzeprowadzenia badań przez WIOŚ
Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe – miasto Czarne , rzeka Czernica    
 • wody opadowe – miasto Czarne, rzeka Czernica   

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe - brak
 • retencja – rezerwowa - brak

Powiat Gdański

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

 

nazwa

długość (km)

ujście

Radunia

Wisła/Wisła Martwa

Kłodawa/Styna/Czerwona Struga

Struga Gęś

Bielawa

Czarna Lacha

Motława

Wietcisa

Wiercisa

Reknica

Rutkownica

5

 

34,8

3,84

21

 

30

66

6,3

9

0,8

rz. Motława

Zat. Gdańska

rz. Motława

rz. Radunia

rz. Motława

rz.Motława

rz. Wisła

Jezioro Przywidzkie

 

rz. Radunia

 

 • kanały o długości powyżej 2 km:

 nazwa

długość (km)

ujście

Raduński

Piaskowy, Śledziowy, Wielki

Wysoki

13,5

46,4

rz. Motława

rz. Martwa Wisła

 

 • jeziora powyżej 5ha:  

nazwa

powierzchnia (ha)

głębokość max

przepływowe

Klonowskie

Głębokie

Przywidzkie Wielkie

Przywidzkie Małe

Ząbrskie

Łąkie

Połęczyńskie

Marszewskie Małe

Goszczyn

Lapińskie

Sobowidzkie

Otomińskie

Bronisława

Małe

11,42

40,25

114

 17

22,20

39,75

 

12,5

 

40,0

12

 

25,66

12,73

3

22

12,2

 

2,3

13,1

 

 

 

15,4

4

Tak

Tak

Tak

 

Tak

Tak

Tak

 

Nie

Tak

Tak

Nie


 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • miasto Pruszcz Gdański  –  Oczyszczalnia Ścieków Wschód
 • gmina Pruszcz Gdański –  rów melioracyjny
 • gmina Przywidz   – Wietcisa
 • gmina Pszczółki  – Bielawa
 • gmina Cedry Wielkie  – Kanał Śledziowy
 • gmina Suchy Dąb  – Kozi Rów
 • gmina Trąbki Wielkie –  rów melioracyjny R-A1

 

Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody
Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe: gminy - Cedry Wlk., Pruszcz Gd., Pszczółki i Suchy Dąb oraz w mieście Pruszcz Gd.
 • wody opadowe: gminy - Cedry Wlk., Pruszcz Gd., Przywidz, Pszczółki i Suchy Dąb oraz w mieście Pruszcz Gd.

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • Większość cieków, prowadzących wody przez Żuławy jest obwałowanych

 

Powiat Kartuski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu

  Nazwa

  Długość [km]

  Ujście

  Mała Supina 5,6 rz. Radunia
  Strzelniczka 16,7 rz. Radunia
  Sucha 6,7 J. Duży Guścierz
  Młynówka 0,4 J. Mausz
  Łupawka 5,4 rz. Łupawa
  Bukowina 11,7 rz. Łupawa
  Dębnica 11,4 rz. Łeba
  Czarna 9,2 Struga Klasztorna
  Wiercica 4,2 rz. Wietcisa
  Owśniczka 1,2 rz. Pieliska
  Borowa 3,8 rz. Pieliska
  Borucinka 6,3 J. Raduńskie
  Słupia 17,2 M. Bałtyckie
  Wierzyca 3,2 rz. Wisła
  Radunia 68,7 rz. Wisła
 • kanały powyżej 2km

  nazwa kanału

  długość (km)

  odbiornik

  "A" Sulmin

  3,5

  rz. Radunia

  Skrzeszewo

  2,1

  Rz. Bukowina

  Mirachowo

  1,2

  Struga Mirachowo

 • jeziora powyżej 5 ha

  nazwa

  powierzchnia (ha)

  głębokość
  (max)

  przepływowe

  Połęczyńskie 38,4   tak
  Trzebno 32,3   tak
  Rąty 23   tak
  Radunia Dolna 600 35,4 tak
  Białe (Chmielno) 101,4 21,6 tak
  Kłodno 55,06   tak
  Rekowskie 161,9   tak
  Długie (Borzestowo) 12,17   tak
  Glinne 10   nie
  Wielkie (Miechucino) 36,31   tak
  Tuchomskie 84,53   tak
  Wysokie 11,99   nie
  Osowskie 23,21   nie
  Łapińskie 41,97   tak
  Głębokie (Borkowo) 39,82   nie
  Długie (Kczewo) 11   nie
  Kczewskie 6   tak
  Smołdzińskie 7   tak
  Głębokie (Smołdzino) 11   tak
  Czarne (Czarna Huta) 62   tak
  Przodkowskie 12   nie
  Czeczewskie 11   nie
  Otalżyńskie 16   tak
  Demnica 14   nie
  Białe (Czarna Huta) 10   tak
  Długie (Łyśniewo) 28   nie
  Trzono 28   tak
  Świniewo 12   nie
  Trzemeszno 11   nie
  Kawle 5,67   nie
  Junno 60   tak
  Białe (Kamienica Młyn.) 35   tak
  Czarne (Łyśniewo) 8,82   nie
  Nieniko 21,98   nie
  Bukowskie 14,24   tak
  Malinko 5,13   tak
  Ostrowite 5,89   nie
  Gowidlińskie 214   tak
  Mielonko 9,5   tak
  Karczemne 41,18   tak
  Klasztorne Małe 16,49 20 tak
  Klasztorne Duże 53,59   tak
  Łapalickie 55,91 23,6 tak
  Rekowo-część 9,81 11,8 tak
  Prokowskie 8,29   nie
  Białe (Prokowo) 54,56   nie
  bez nazwy (Sianowska Huta) 6,24   nie
  Łąkie 35,46   tak
  Sianowskie-część 62,57 15,6 tak
  Osuszyno 16,08   tak
  Potęgowskie 48   tak
  Lubygość 20,71   tak
  Kocinko 7,29   tak
  Wielkie (Mirachowo) 8,11   nie
  Bąckie 22,02   tak
  Duże Kiełpino 16,89   tak
  Małe Kiełpińskie 8,24   tak
  Małe Mezowskie 41,46   nie
  Okunkowo 8,64   nie
  Szczyczno 7,06   nie
  Dzierżążno 23,87   nie
  Karlikowo 32,83   nie
  Sitno 62,65   nie
  Brodno Małe 177,76   tak
  Brodno Wielkie 145,32   tak
  Ostrzyckie-część 448,9 21 tak
  Moczydło 15,05   tak
  Żakówko 5,63   tak
  Warlińskie 16,47   tak
  Chojnickie 14,99   tak
  Mausz Duży 760,5   tak
  Mausz Mały
  Węgorzyno 136   tak
  Łukno 20,5   tak
  Mściszewickie 18   nie
  Kotynia 16,57   tak
  Sominko 14,8   tak
  Kłodzonko 8,26   tak
  Skrzynka 10   tak
  Guścień Duży 8   tak
  Guścień Mały 10.0   tak
  Gostkowo 12   nie
  Długie (Zdunowice) 35,79   tak
  Długie (Sulęczyno) 6   tak
  Stasino 19   nie
  Skarżyno 8   nie
  Święte 8,5 3,9 nie
  Trzebocińskie 12   tak
  Stężyczno 66,56   tak
  Raduńskie Górne 396,29 43 tak
  Patulskie 97,33 7,8 tak
  Dąbrowskie 76,12 15,2 tak
  Sołeckie 9,23   nie
  Kamionko 17,82 12 nie
  Glinno 8,68   tak
  Łączyńskie 23,87   tak
  Niesiołowice 20,1   tak
  Kosieńskie 8,52   nie
  Kniewo 19,58   tak
  Borucińskie 12,86   nie
  Pierszczewo 35,94   tak
  Żuromino 10,19   nie
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Klasztorna Struga - Kartuzy
 • Przodkowo; Radunia - Sławki
 • Kania - Delowo
 • gm. Stężyca; Struga Kożyczkowska - Kożyczkowo
 • gm. Chmielno: Bukowina - Sierakowice
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej- klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony
Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).

Dla badań wykonanych w r. 2004 i później zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

Dla badań  cieków wodnych z r.2007 dokonano wstępnej klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

Rzeka
Gmina
Punkt kontr./
ost. rok
 
 
Wyniki badań
 
 
Klasyf. og.
 
 
km rzeki
badań
BZT5
ChZT
Nog
Pog
St. sanit.
 
Słupia
Sierakowice
Tuchlino /135.5
2003
2,9
13,6
1,67
0,10
non
II
Radunia
Somonino
Ostrzyce, pon jez. / 75,7
2004
2,3
19,2
0,80
0,08
II
III
 
 
Ostrzyce, pon jez. / 75,7
2005
2,6
22,1
0,85
0,07
 
III
 
 
Ostrzyce, pon jez. / 75,7
2006
2,2
16,1
0,79
0,10
III
III
 
Somonino
Somonino, pon.oczyszczalni w Stawkach /67,6
2004
2,2
16,0
0,93
0,10
III
III
 
 
Somonino, pon.oczyszczalni w Stawkach /67,6
2006
2,6
19,4
0,93
0,15
III
III
 
Żukowo
pow. uj Strzelenki / 45,3
2004
2,1
18,9
1,35
0,17
III
III
 
 
pow. uj Strzelenki / 45,3
2005
2,2
19,7
1,35
0,12
III
 
 
 
pow. uj Strzelenki / 45,3
2006
1,6
15,5
1,14
0,20
III
III
 
Zukowo
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2004
2,4
26,2
1,43
0,14
III
III
 
 
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2005
2,3
17,0
1,47
0,18
 
 
 
 
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2006
2,5
22,8
1,33
0,16
III
III
Klasztorna Struga
Kartuzy
pon.Jez.Klasztornego Duż./15,3
2004
5,7
35,6
2,09
0,43
III
IV
 
 
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2006
3,7
36,7
2,21
0,41
II
IV
 
Kartuzy
pon.zrzutu z oczsz.w Kartuzach/14,0
2004
4,2
34,2
4,98
0,36
IV
III
 
 
pon.zrzutu z oczsz.w Kartuzach/14,0
2006
4,1
42,0
7,84
0,26
V
IV
 
Przodkowo
pon.zrzutu z oczsz.w Przodkowie / 9,0
2004
2,7
31,9
2,47
0,25
IV
III
 
 
pon.zrzutu z oczsz.w Przodkowie / 9,0
2006
2,8
27,2
2,50
0,27
IV
IV
Mała Słupina
Zukowo
Żukowo,uj do Raduni/0,5
2004
2,5
25,7
2,31
0,20
IV
III
 
 
Żukowo,uj do Raduni/0,5
2006
2,3
24,3
1,84
0,21
IV
III
Strzelenka
Żukowo
Lniska uj.do Raduni / 0,5
2004
3,5
31,7
2,99
0,23
IV
III
 
 
 
2006
4,4
30,0
2,74
0,35
IV
IV
Bukowina
Sierakowice
Pałubice
2001
5,8
43,7
3,69
0,59
non
non
Łeba
Kartuzy
Cieszenie / 108,2
2000
4,6
31,3
1,76
0,07
II
II
Dębnica
Kartuzy
Sianowo / 0,2
2000
2,6
22,5
1,90
0,12
III
II

 • jeziora
  Nazwa
  Klasa wód
  Rok badań
  Klasztorne Małe
  III/non/non
  91/96/00
  Ostrzyckie gmina Kartuzy
  III/II/III
  92/02/05
  Wielkie Brodno
  II/II
  90/01
  Małe Brodno
  II /II
  92/01
  Łapalickie
  II
  2000
  Rekowo
  II
  2000
  Sianowskie
  III
  2000
  Karczemne
  non /III
  91/96
  Klasztorne Duże
  III /III/?
  91/96
  Potęgowskie Duże gmina Kartuzy
  III
  1995
  Głębokie
  II
  1992
  Sitno
  II
  1992
  Tuchomskie gmina Żukowo
  non /III
  91/01
  Osowskie
  III
  1992
  Wysockie
  III
  1991
  Łapińskie
  III
  1991
  Głębokie gmina Żukowo
  II
  1992
  Łapino Dolne
  III
  1991
  Raduńskie Dolne
  II/II/II/II
  90/93/02/06
  Kłodno
  II/II
  90/01
  Białe gmina Chmielno
  II
  2000
  Ostrzyckie gmina Chmielno
  II /III
  92/02
  Małe Brodno
  II
  92/01
  Rekowo gmina Chmielno
  II
  2000
  Sianowskie
  III
  2000
  Tuchomskie gmina Przodkowo
   non /III
  91/01
  Otalżyno
  II
  2001
  Gowidlińskie
  II
  1997
  Białe gmina Sierakowice
  I
  1995
  Kamienickie
  III
  1995
  Potęgowskie Duże gmina Sierakowice
  III
  1995
  Święte
  Poza klasą
  1995
  Ostrzyckie gmina Somonino
  II
   
  Ostrzyckie gmina Stężyca
  II
  92/02
  Dąbrowskie
  II
  90/02
  Raduńskie Górne
  II /II
  90/93/02
  Patulskie
  III /III
  90/02
  Stężyckie
  II
  1990
  Gowidlińskie
  II
  1997
  Mausz Duży
  II
  1998
  Mausz Mały
  II
  1998
  Węgorzyno
  II
  1998

 

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe (lokalnie),
 • wody opadowe (lokalnie)

Powiat Kościerski

Wody powierzchniowe
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • oczyszczalnia ścieków w Kościerzynie - rzeka Bibrowa
 • oczyszczalnia ścieków we Wdzydzach - jezioro Gołuń
 • oczyszczalnia ścieków w Wielkim Klinczu - rzeka Wierzyca
 • oczyszczalnia ścieków w Łubianie - rzeka Pilica
 • oczyszczalnia ścieków w Dziemianach - rzeka Przerębel
 • oczyszczalnia ścieków w Orlu - poprzez kanał "A" do rzeki Małej Wierzycy
 • oczyszczalnia ścieków w Lipuszu - rzeka Czarna Woda
 • oczyszczalnia ścieków w Lubaniu - rzeka Leniwka
 • oczyszczalnia ścieków w Starej Kiszewie - rzeka Wierzyca
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody
Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Nie dodtyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe: nie
 • retencja - rezerwowa [m³]: tak, brak danych o ilości

Powiat Kwidzynski

Wody powierzchniowe

 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu

Nazwa

Długość [km]

Ujście

Gardęga9,9Osa
Cyganówka21,5Liwa
Struga Krzeszowska1,7Liwa
Struga Podstolińska10,5Liwa
Wandówka11,4Liwa
Liwa105,7Nogat

 •  kanały powyżej 2km

Nazwa

Dlugosc

Ujscie

Kanal Palemona18,5Liwa
Jajło I2.3Liwa
Jajło II2,2Liwa
Jajło III3,3Liwa
Jajło IIIa2,7Liwa
Jajło IV5,1Liwa
Jajło V2,3Liwa
Olszanski5,7Liwa
Sadlinski8,8Liwa
Skumanda I1,6Liwa
Skumanda II3,2Liwa
Skumanda III2,6Liwa
Skumanda IV3,5Liwa
Szkolny4,3Liwa
Ceglowy8,9Liwa
Korzeniewski6,3Liwa
Polny4Liwa
Stary Nogat5,9Liwa
Reja5,7Liwa
Reja4,5Liwa
Reja2Liwa
Reja3,3Liwa

 •  jeziora powyżej 5 ha

Nazwa

Powierzchnia [ha]

Glebokosc max

Przeplywowe

Dzierzgon892,610tak
Mateczne- Grazynowskie1683tak
Orkusz82,75tak
Liwieniec81,22,4tak
Burgale804tak
Sowica77,84tak
Jezewo18,32,5nie
bez nazwy Rakowiec7,32,5-
bez nazwy Matki37,82-
bez nazwy Glina75-
Kucki18821tak
Klasztorne83,620tak
Czarne76,38-
Lesne38,916tak
Sarnówek22,67nie
Czarne Male21,48-
Rybno194nie
Plinskie15,82,4tak
Morawy12,210tak
Wandowo9,211tak
Kamien5,15-

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

Wisła, jeziora w zlewni rzeki Osy, Gardęga, Podstolińska Struga, Kanał Graniczny, Struga Krzeszowska ,Cyganówka, rowy melioracyjne w zlewni rzeki Liwy, Mały Kanał Nogatu.

Monitoring jakości wody

brak danych

Monitoring jakości wody

Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).

Dla badań wykonanych w r. 2004 , 2005 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Liwa

Prabuty

pow.Prabut/ 75,0

2005

2,0

27,5

1,49

0,24

II

III

 

Prabuty

pon.Prabut / 62,5

2005

4,3

41,1

1,87

0,22

II

IV

 

Kwidzyn

pow.Kwidzyna/ 37,8

2005

2,9

32,2

1,95

0,23

III

III

 

Kwidzyn

Rozpędziny/ 28,5

2005

3,7

29,5

2,37

0,27

V

III

 

Kwidzyn

Mareza/ 21,6

2005

3,7

29,5

2,37

0,27

V

III

 

Ryjewo

Benowo/ 5,0

2005

3,5

26,2

2,28

0,24

IV

IV

PodstolińskaStruga

 Ryjewo

uj.doLiwy w Barcicach / 0,5

2005

4,4

25,0

3,87

0,46

IV

IV

 

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Liwa

Prabuty

pow.Prabut / 75,0

1999

2,8

34,0

1,82

0,3

II

non

 

Prabuty

pon.Prabut / 62,5

1999

2,6

35,6

4,09

0,27

III

non

 

Kwidzyn

pow.Kwidzyna / 37,8

1999

2,8

32,3

2,37

0,27

non

non

 

Kwidzyn

Rozpędziny / 28,5

1999

2,8

31,8

2,48

0,27

III

non

 

Kwidzyn

Mareza / 21,6

1999

3,3

30,0

2,69

0,26

III

non

 

Ryjewo

Benowo / 5,0

1999

3,6

30,1

3,39

0,28

III

non

Podstolińska Struga

 Ryjewo

uj.do Liwy w Barcicach / 0,5

1999

5,9

37,7

10,70

0,47

III

non

 

 • jeziora

Nazwa

Klasa wód

Rok badań

Burgale

II/III

91/97

Czarne

III

96

Czarne Dolne

NON

97

Dzierzgon

III /III/III

91/98/04

Mateczne - Grazynowskie

III/III

93/94

Klasztorne

III

95

Kucki

III/III

95/04

Lesne

III

95

Liwieniec

III

 

Morawy

II

96

Orkusz

NON/III

90/93

Plinskie

III

96

Rybno

III

97

Sarnówek

III

95

Sowica

NON/III

91/97

Wandowskie

NON

97

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • opadowe,
 • zatopowe
 • zatorowe

rodzaje zabezpieczeń:

 • wały przeciwpowodziowe na rzekach: Wiśle, Gardędze, Cyganówce, Liwie i Kanale Reja A
 • Zbiorniki retencyjne: jez. Dzierzgoń; przy elektrowniach wodnych:Nowy Młyn, Młynisko, Szadowo, BorowyMłyn


 

Powiat Lęborski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

nazwa

długość (km)

ujście

rzeka Łeba

44,3

jezioro Łebsko

rzeka Okalica

17,6

rzeka Łeba

rzeka Kisewa

8,3

rzeka Łeba

rzeka Pogorzelica

6,2

rzeka Łeba

rzeka Unieszynka

9,1

rzeka Pogerzelica

rzeka Bukowina

16,3

rzeka Łupawa

 •  kanały o długości powyżej 2km:

nazwa

długość (km)

ujście

Kanał Przyłebski

17,5

rzeka Łeba

Kanał Breński

6,7

rzeka Łeba

Kanał Żarnowiecki

7,0

jezioro Łebsko

Kanał Chełst

3,0

rzeka Łeba

Kanał Luciński

3,2

jezioro Łebsko

Kanał Pompowy

6,6

kanał Przyłebski

 •  jeziora powyżej 5 ha:

nazwa

powierzchnia [ha]

głębokość maks. [m]

przepływowe

klasa wód/rok badań

Jezioro Lubowidzkie

153,47

15,6

tak

II-III/91-95
II/2005

Jezioro Sarbsk

40,57

2,8

tak

III/95

Jezioro Oskowo

17,32

8,5

nie

-

Jezioro Brody

/Żurawie/

11,47

7,8

tak

-

Jezioro Łebsko

7600

6,3

tak

III/95

Jezioro Gardno

2500

2,6

tak

non-III/91-96

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Rzeka Łeba,
 • Rzeka Kisewa,
 • Struga Białogardzka,
 • Rzeka Okalica,
 • Rzeka Bukowina,
 • Rzeka Reknica,
 • Rzeka Czarny Potok (gm. Cewice)
   
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Rzeka

Punkt kontrolny

Km

Wynik średni

Klasa czystości

Rodzaj

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

monitoringu

Białogardzka Struga

Białogarda

2,9

2,9

19,1

2,7

0,16

V

III

operacyjny

Charbrowska Struga

Charbrowo

5,7

2,9

24,9

1,7

0,13

V

III

operacyjny

Kisewska Struga

Nowa Wieś Lęborska

1,2

3,4

16,8

2,8

0,14

V

III

operacyjny

Pogorzelica

Pogorzelice

1,5

3,5

17,1

1,5

0,12

IV

III

operacyjny

Okalica

Osowo

10,5

1,8

8,51

1,7

0,06

IV

III

operacyjny

Lębork

0,1

3,1

12,2

2,2

0,14

IV

III

operacyjny

Łeba

Cecenowo

25.2

2,4

21,8

2,5

0,14

IV

III

diagnostyczny

Lębork Mosty

57,8

2,2

14,5

1,9

0,11

III

III

operacyjny

Chocielewko

46,6

2,9

31,3

2,7

0,25

IV

III

operacyjny

Łeba

2,0

5,0

70,4

2,0

0,11

III

IV

operacyjny

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu: 12,7 km.

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk - Łeba ok. 3 km .  
Według komunikatu Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nr 1/2012 z dnia 29.06.2012r. SE.NS.30.9022.4711.8.2012.MS dopuszczono organizowanie kąpielisk w miejscowości Łeba 
 

 

L.p.
Nazwa akwenu
Gmina
Lokalizacja
1
Morze Bałtyckie
Łeba
Kąpielisko centralne przy plaży „A” na prawo od kanału portowego do hotelu „Neptun (przydatne)
2
Morze Bałtyckie
Łeba
Kąpielisko przy plaży „B” przy Ośrodku Wczasowym „Chaber” (przydatne)
3
Morze Bałtyckie
Łeba
Kąpielisko przy plaży „C” na wschód od hotelu „Neptun” do OW „Górnik”(przydatne)

 

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie
 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe: tak
 • retencja -rezerwowa [m³]: 37.400 - zbiornik Lędziechowo

Powiat Malborski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

 

 

nazwadługość (km)ujście
Wisła20,7 kmMorze Bałtyckie
Nogat30,6 kmZalew Wiślany
Jeziorna Łacha14,12 kmRzeka Duża Święta
Duża Święta30,16 kmRzeka Szkarpawa
Mała Święta19,51 kmRzeka Duża Święta
Tyna Górna6,12 kmJezioro Drużno
Tyna Dolna10,49 kmRzeka Tyna Mała
Tyna Mała6,75 kmRzeka Tyna Górna
Fiszewka3,6 kmKanał Elbląski

 

 • kanały o długości powyżej 2 km

 

nazwadługość (km)ujście
Kanał Juranda4,83kmRzeka Nogat
Kanał Ulgi4,75 kmRzeka Nogat
Kanał Świerkowski12,77 kmRzeka Duża Święta
Kanał A Bystrze5,86 kmJeziorna Łacha
Kanał Panieński16,55 kmKanał Myszewski
Dębińska Struga8,36 kmRzeka Duża Święta
Kanał Stary Nogat12,94 kmprzekop Rzeki Fiszewki

 

 • jeziora powyżej 5 ha:

 

nazwadługość (km)ujście
Lubstowo5,05 hanieprzepływowe
Mątowy Wielkie16,68 hanieprzepływowe
Mątowy Długie9,57 hanieprzepływowe
Gnojewo7,76 hanieprzepływowe
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Przedsiębiorstwo "Nogat" - Kałdowo Wieś - Rzeka Nogat w km 19+900
 • Oczyszczalnia ścieków w Starym Polu - Rów melioracyjny w odległości około 50 m od Kanału
 • Stary Nogat,
 • Oczyszczalnia ścieków w Miłoradzu - Rzeka Duża Święta
 • Oczyszczalnia ścieków w Lipince - Staw śródpolny, a następnie Kanał Panieński
   
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

 

Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).

 Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

 

Rzeka

Punkt kontrolny

Km

Wynik średni

Klasa czystości

Rodzaj

 

 

 

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

monitoringu

Nogat

Biała Góra

61.5

3,3

25,1

2,43

0,18

IV

III

Reg.

 

Powyżej Malborka

46.0

2,8

23,2

1,97

1,30

III

III

Reg.

 

Janówka, poniżej Malborka

38.5

4,1

32,0

2,19

0,19

III

IV

Reg.

Kanał Juranda

Ujście do Nogatu

0.1

15,4

67,7

1,87

0,82

V

V

Reg.

Biały Rów

Poniżej oczyszczalni w Sztumie

6.5

13,5

64,1

9,21

1,76

IV

V

Reg.

 

Koniecwałd

2.2

10,2

60,2

4,14

1,06

IV

V

Reg.

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe

Powiat Nowodworski

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu

 • nazwa rzeka Wisła długość (km) 25 km, ujście Zatoka Gdańska
 • nazwa rzeka Nogat długość (km) 23 km, ujście Zalew Wiślany
 • nazwa rzeka Szkarpawa długość (km) 20,5 km, ujście Zalew Wiślany
 • nazwa rzeka Wisła Królewiecka długość (km) 11,5 km, ujście Zalew Wiślany
 • nazwa rzeka Tuga długość (km) 21 km, ujście rzeka Szkarpawa dalej Zalew Wiślany


kanały o długości powyżej 2 km

 • nazwa kanał Linawa długość (km) 22,5 km, ujście rzeka Szkarpawa
 • nazwa Kanał Panieński długość (km) 15 km, ujście rzeka Szkarpawa
 • nazwa Kanał Drzewny długość (km) 3,5 km, ujście Kanał Panieński

Na terenie Powiatu Nowodworskiego istnieją 102 kanały o łącznej długości 413,5 km.

jeziora powyżej 5 ha 

 nie występują

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Rów melioracyjny, Kanał Panieński, Zalew Wiślany;
 • Kanał melioracyjny „C”, Zalew Wiślany;
 • Zalew Wiślany;
 • Kanał Struga Ostaszewska, rzeka Linawa
Monitoring jakości wody
 • nie jest prowadzony przez powiat i gminy
Monitoring jakości wody
 • Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004. 

 

RzekaGminaPunkt kontr./ km rzekiost. rok badań                              WynikibadańKlasyf. og.
BZT5ChZT

Nog

PogSt. sanit.
Zalew Wiślany

Sztutowo, Krynica

10 punktów pomiarowych20033,049,81,860,19Iwyniki średnie z 10 pkt., udział wody morskiej bez klasyf.

Wisła

Nowy Dwór

Kiezmark - reper / 926

2004

3,4

28,2

2,52

0,20

III

III

Szkarpawa

 

 

Stegna

Drewnica / 23,3

2004

3,3

28,0

1,98

0,13

III

III

Stegna

Rybina / 11,6

2004

2,9

36,0

2,19

0,1

II

III

Nowy Dwór

Osłonka / 2,0

2004

2,0

36,0

1,61

0,14

II

III

Wisła Królewiecka

Sztutowo

Sztutowo / ,0

2004

3,0

39,5

2,76

0,13

III

IV

Linawa

Stegna

Chłodniewo/0,1

2004

2,6

36,2

2,66

0,11

III

III

Tuga

 

 

Nowy Dwór

pow.Nowego Dworu / 12,5

2000

1,8

24,4

1,67

0,11

III

III

Nowy Dwór

pon. Nowego Dworu / 10,0

2004

2,0

31,1

1,77

0,13

III

III

Stegna

Tujsk / 2,2

2004

2,5

24,8

1,66

0,12

III

III

Kanał Panieński

 

Nowy Dwór

Solnica / 10,0

2000

2,2

29,2

2,10

0,11

II

III

Nowy Dwór

Marzęcino / 4,0

2000

4,7

34,6

4,07

0,22

III

non

Kanał Panieński

Nowy Dwór

Osłonka / 0,1

2004

4,3

41,2

3,25

0,16

III

IV

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie
 • wody roztopowe
 • wody opadowe     

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe  
 • retencja – rezerwowa [m³] – nie dotyczy

Powiat Pucki

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:
nazwa długość [km] ujście
Czarna Wda 19,9 Morze Bałtyckie
Karwianka 10 Morze Bałtyckie
Płutnica 9 Morze Bałtyckie
Gizdepka 8,4 Morze Bałtyckie
Reda 8,1 Morze Bałtyckie
Struga Białogórska 7,7 Morze Bałtyckie
Piaśnica 7,5 Morze Bałtyckie
Zagórska Struga 6,6 Morze Bałtyckie
Struga Bychowska 6,2 Morze Bałtyckie
 • kanały:
nazwa długość [km]
KANAŁ A - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA 32
KANAŁ NR 1 - WIERZCHUIŃSKIE BŁOTA 3
KANAŁ NR 4 - WIERZCHUIŃSKIE BŁOTA 5
KANAŁ NR 5 - WIERZCHUIŃSKIE BŁOTA 3
KANAŁ POMPOWY - WIERZCHUIŃSKIE BŁOTA 38
KANAŁ BIAŁOGÓRSKI 32
KANAŁ A ŻARNOWIECKIE BŁOTA 51
KANAŁ B ŻARNOWIECKIE BŁOTA 36
KANAŁ C ŻARNOWIECKIE BŁOTA 31
KANAŁ A-I ŻARNOWIECKIE BŁOTA 22
DOPROWADZALNIK D ŻARNOWIECKIE BŁOTA 63
KANAŁ POMPOWY WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA 45
KANAŁ D KARWIEŃSKIE BŁOTA 364
KANAŁ BIELAWSKIE BŁOTA 37
KANAŁ MŁYŃSKI 61
KANAŁ POMPOWY 23
KANAŁ B PUCKIE BŁOTA 38
KANAŁ D BIELAWSKIE BŁOTA 22
KANAŁ B BIELAWSKIE BŁOTA 36
KANAŁ A ŻELISTRZEWO 98
KANAŁ MRZEZINO 65
KANAŁ A MRZEZINO 30
KANAŁ A REKOWO 32
KANAŁ B REKOWO 35
KANAŁ ŁYSKI 25
KANAŁ A WŁADYSŁAWOWO 57
KANAŁ C WŁADYSŁAWOWO 23
KANAŁ ŁYSKI KOSAKOWO 24
KANAŁ KONITOP LENIWY 28
KANAŁ B-4 KOSAKOWO 38
KANAŁ B-5 KOSAKOWO 39

 

 • jeziora powyżej 5 ha:
  • nazwa DOBRE, powierzchnia 10 (km²), przepływowe - nie
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Zatoka Pucka
 • OBM Białogóra - rów melioracyjny - rzeka Białogórska Struga
 • OBM Krokowa - rów melioracyjny - rzeka Karwianka
 • OBM Żarnowiec - rów melioracyjny - rzeka Piaśnica
 • Czarna Woda
 • Morze Bałtyckie
Monitoring jakości wody
 • nazwa wód Zatoka Pucka; ilość punktów kontroli 4; ilość badań/rok:
  • Swarzewo 1 punkt ( 6 badań /rok)
  • Gnieżdżewo 1 punkt ( 6 badań /rok)
  • Osłonino 1 punkt (58 badań/ rok)
  • Rzucewo 1 punkt ( 58 badań/ rok)
 • rzeka Karwianka; ilość punktów kontroli - 2; ilość badań/rok - 2
 • rzeka Białogórska Struga; ilość punktów kontroli - 2; ilość badań/rok - 2
Monitoring jakości wody

 

Rzeka

Punkt kontrolny

Km

Wynik średni

Klasa czystości

Rodzaj

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

monitoringu

Reda 05

Mrzezino, ujście do zatoki Puckiej

2,6

2,3

18,5

1,49

0,14

IV

III

operacyjny

Reda06

Mrzezino

2,6

2,4

17,1

1,53

0,13

III

III

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe

retencja - rezerwowa [m³]

 • 19 100

Powiat Starogardzki

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

Nazwa cieku

Długość w km

Ujście

Struga Studziennice

5,3

Jez. Wieckie

Struga Zimne Zdroje

2,7

Rz. Wda

Struga Lubiki

1,2

Struga Zimne Zdroje

Struga Młyńsk

1,6

Rz. Wda

Struga Tuczno

1,6

Jez. Trzechowskie

Żelgoszczówka

5,7

Rz. Wda

Stara Wda

2,2

Rz. Wda

Brzezianek

9,5

Rz. Wda

Święta

12,9

Rz. Wda

Brzeźnica

7,6

Rz. Wda

Struga Karszanek

4,6

Jez. Kałębie

Kałębnica

2,2

Jez. Słone

Siekierka

1,9

Jez. Słone

Prusina

8,6

Rz. Wda

Struga Młyńska Smętowo

3,5

Rz. Struga Młyńska

Struga Młyńska

5,3

Rz. Wisła

Struga Kazub

4,2

J. Struga

Stara Wierzyca

2

Rz. Wierzyca

Rutkownica

3,3

Rz. Wietcisa

Kanał "D"

2,3

Rz. Wietcisa

Kanał "E"

3,1

Rz. Wietcisa

Rz. Wietcisa

17,8

Rz. Wierzyca

Struga "C" Bączek

0,8

Rz. Wierzyca

Struga "A" Bietowo

4,8

Jez. Sumin

Smela

6,5

Rz. Piesienica

Piesienica

18,8

Rz. Wierzyca

Kochanka

10,2

Rz. Wierzyca

Pliszka

8,9

Rz. Węgiermuca

Węgiermuca

32,8

Rz. Wierzyca

Janka Zachodnia

4,1

Rz. Janka Główna

Janka Wschodnia

8

Rz. Janka Główna

Liszka

9,5

Rz. Janka

Beka II

2,2

Rz. Beka I

Janka Główna

4,8

Rz. Wierzyca

Wierzyca

54,8

Rz. Wisła

Czysta

2,4

Rz. Szpęgawa

Swarożynka

2,9

Rz. Szpęgawa

Szpęgawa

0,8

Rz. Motława

Struga "B" Godziszewo

1,1

Jez. Godziszewskie

Struga "A" Demlin

4

Jez. Godziszewskie

Godziszewska

3,4

Jez. Godziszewskie

Styna

2,1

Rz. Kłodawa

Wstążka

2

Rz. Wda

kanały

Nazwa cieku

Długość (km)

Ujście

Kanał Sztachta

7,7

b. danych

Kanał "D"

2,3

b. danych

Kanał "E"

3,1

b. danych

Kanał Bytoński

4,1

Rz. Piesienica

 

10,1

b. danych

Wysoka

4,0

b. danych

Kanał "A" Demlin

4,0

b. danych

 

 

 • jeziora powyżej 5 ha , badania WIOŚ:

 

Gmina

Nazwa jeziora

Powierzchnia
(ha)

Głębokość
max

Przepływowe

 Kl.czystości/rok badań

    Miejska Starogard

Sumińskie

95,4

7

Tak

III/99

Zduńskie

77,92

12

Tak

 

Płaczewo

49,5

 

Nie

 

Szpęgawskie

31,34

 

Tak

 

Raduńskie

18,31

15

Tak

 

Staroleskie

15,01

 

Tak

 

Rokocińskie

13,05

 

Tak

 

Jabłowo

12,87

 

Tak

 

Jamertal

8,09

 

Tak

 

Dolina Łez

8,09

 

Nie

 

Żygowice

6,82

 

Tak

 

Sumin

 

5,34

 

Tak

 

Rywałd

49,50

 

Tak

 

Kochanka

16,40

 

Tak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiejska Osiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kałębie

446,3

6,4

Tak

 III/05

Udzierz

132,7

2,1

Tak

 

Słone

119,5

6,4

Tak

 III/05

Czarne Poł.

98,02

 

Tak

II/05 

Czarne Pn.

79

 

Tak

 

Trzebiechowo

16,9

 

Tak

 

Karszanek

15,78

 

Tak

 

Wierzbiny

13,43

 

Tak

 

Brzezianek

12,8

 

Tak

 

Staw Młyński

11,81

 

Tak

 

Bobrówek

7,36

 

Tak

 

Siekerki

6,74

 

Tak

 

Wstążki

6,59

 

Tak

 

Okarpiec

6

 

Tak

 

 

 

 

 

 

Godnik

5,48

 

Tak

 

Głuche

20,00

 

Nie

 

Tuszynek

18,00

 

Nie

 

Wiejska Skarszewy

Godziszewskie

169,4

17,2

Tak

II/99

Margiel Duży

35,4

12,1

 

III/99

Krawuńskie

28

12,3

Tak

 

Czarne

8,76

7

Tak

 

Trzciniec

7,54

 

Nie

 

Wiejska Osieczna

Długie

51,8

 

Tak

 

Babskie

13,6

 

Tak

 

Wiejska Skórcz

Czarnoleskie

45,56

 

Tak

 

Wiejska Lubichowo

Ocypel Wlk.

114

40,0

Tak

II/96, II/05

Szteklin

48,3

 

Tak

 

Jelonek

20,09

13,9

Tak

 

Smolniki

18,61

 

Tak

 

Kochanka

16.40

 

Tak

 

Zelgoszcz Długie

14,27

 

Tak

 

Zelgoszcz Stare

14,23

 

Tak

 

Święte

12,17

 

Tak

 

Ocypelek

9,95

 

Tak

 

Firek

7,06

 

Tak

 

Wiejska Kaliska

Trzebiechowskie

76,9

32

Tak

 

Kaszubskie

16,49

 

Tak

 

Smolnik

15,22

 

 

 

Studziennice

7,56

 

Tak

 

Kamionka

7,3

 

Tak

 

Wiejska Zblewo

Borzechowskie

237,7

35

Tak

 

Niedackie

115,3

30

Tak

sanit.I,og.II/05 

Semlińskie

29,1

6,8

Tak

 

Ostrowie

24,27

20,5

Tak

 

Borzechowskie

20,78 237,7

43,0

Tak

III/99

Grygorek

11,6

 

Tak

 

Lipia Góra I

9,50

 

Tak

 

Lipia Góra II

9,52

 

Tak

 

Szteklińskie

54,79

16,0

Tak

III/99

Berenta

7,27

 

Tak

 

Kleszczewskie

17,38

 

Tak

 

Piekiełko

9,92

 

Nie

 

 

Grabowskie

5,67

 

Nie

 

Wiejska Bobowo

 

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeka Wierzyca - Starogard Gd.
 • rzeka Piesienica - Zblewo
 • rzeka Szoryca -Skórcz
 • kanał rzeki Wdy - Kaliska
 • rzeka Żelgoszczówka - Lubichowo
 • rów melioracyjny - Kopytkowo, Wietcisa - Skarszewy
 • rów melioracyjny - Kokoszkowy
 • rów melioracyjny - Szpęgawsk
 • rów melioracyjny - Skórcz
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

W powiecie znajdują 32 punkty kontrolne w tym 14 kąpielisk i 18 miejsc zwyczajowo użytkowanych do kąpieli, w ciągu roku wykonywanych jest 99 kontroli w 45 kąpieliskach i 54 miejscach zwyczajowo użytkowanych do kąpieli.

Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej -  klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony  Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: dla badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie (kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe)
Dla badań wykonanych w r. 2004 i później, zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r. 2004

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./km rzeki

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

 

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Wda

Osiek

Błędno-stały pkt. / 62,3

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

 

 

Błędno/62,3

2006

1,9

21,0

0,91

0,21

III

III

Wda

Czarna Woda

Klonowice/134,6

2000

2,2

14,6

1,07

0,11

II

II

 

 

Klonowice/134,6

2006

2,0

15,3

0,68

0,19

IV

III

 

Czarna Woda

Czarna Woda / 129,8

2000

2,1

17,9

1,26

0,11

II

II

 

 

Czarna Woda/129,8

2006

4,2

18,1

0,97

0,19

IV

III

 

Osieczna

Zimne Zdroje/122,8

2000

2,3

19,2

1,09

0,11

II

II

 

 

Zimne Zdroje/122,8

2006

2,2

18,7

0,91

0,22

III

III

 

Osieczna

Osowo Leśne/105,7

2000

2,2

18,0

1,28

0,11

II

II

 

 

Osowo Leśne/105,7

2006

2,2

19,5

0,95

0,13

IV

III

 

Lubichowo

Wda/87,0

2000

1,9

17,8

1,13

0,12

II

II

 

 

Wda/87,0

2006

1,9

20,7

0,89

0,18

III

III

 

Osiek

Błędno-stały pkt / 62,3

2000

2,3

19,3

1,12

0,11

II

II

 

 

 

2002

1,4

22,8

0,91

0,13

II

II

 

 

 

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

 

 

 

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

 

 

Błędno-stały pkt / 62,3

2006

1,9

21,0

0,91

0,21

III

III

Niechwaszcz

Czarna Woda

Czarna Woda / 2,2

2000

2,6

26,2

1,42

0,21

II

II

 Wierzyca

Skarszewy

Zapowiednik / 74,8

2002

3,0

25,6

1,99

0,21

III

III

 

Starogard

pow.Starogardu / 59,4

2002

2,7

24,5

1,99

0,21

III

III

 

Starogard

Owidz / 51,8

2002

4,4

28,2

2,69

0,26

III

III

 

Starogard

pow.uj.Węgiermucy / 40,0

2002

3,3

25,5

2,64

0,24

III

non

 

Starogard

pow.Pelplina

2002

2,9

26,7

2,87

0,22

III

non

 

Starogard

Stocki Młyn pon.Pelplina / 16,7

2002

3,5

28,0

2,87

0,22

non

non

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy

2002

3,0

35,5

2,17

0,13

III

III

Węgiermuca

Starogard

uj.do Wierzycy Klonówka

2002

3,2

31,7

2,17

0,13

III

non

Styna

Skarszewy

Wypływ z Jez. Godziszewskiego / 14,9

2003

1,7

19,5

1,36

0,16

II

II

 

 

 

Badania WIOS r.2005

Rzeka

Punkt kontrolny

Km

Wynik średni

Klasa czystości

Rodzaj

 

 

 

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

monitoringu

Wda

Błędno

62.3

2,4

17,9

1,05

0,14

III

III

Reg.

Wierzyca

Zapowiednik

74.8

3,0

33,0

1,71

0,18

III

III

Reg.

 

Powyżej Starogardu Gd., most w rejonie Nowej Wsi

59.5

2,4

22,2

2,03

0,20

IV

III

Reg.

 

Poniżej Starogardu Gd., most w Owidzu

55.0

3,7

19,8

2,22

0,22

IV

III

Reg.

Piesienica

Ujście do Wierzycy

0.0

2,9

24,4

2,46

0,19

III

III

Reg.

Wietcisa

Ujście do Wierzycy

0.0

2,9

20,6

1,58

0,18

III

III

Reg.

Węgiermuca

Ujście do Wierzycy

0.1

2,6

29,6

3,49

0,22

III

III

Reg.

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe - ok. 2.5 km na rz. Kochanka

Powiat Sztumski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

Nazwa cieku

Długość [km]

Ujście

Balewka

5,85

rz. Dzierzgoń

Dzierzgoń

45

j. Drużno

Nowa Dzierzgonka

16,65

rz. Dzierzgoń

Potok Dąbrówka

1,56

rz. Dzierzgoń

Stara Dzierzgonka

6,65

rz. Dzierzgoń

Struga Bągardzka

1,17

rz. Dzierzgoń

Struga Postolińska

19,98

rz. Liwa

Tyna Górna

17,8

j. Dużno

Wisła

3,9

Morze Bałtyckie


 

 • kanały:

Nazwa kanału

Długość [km]

Ujście

Balewski

8,7

kan. Juranda

Graniczny

4,4

Struga Postolińska

Judycki

4,55

rz. Dzierzgoń

Juranda

29,35

rz. Nogat

Kaniewski

11,6

j. Dąbrówka

Malewski

2,5

rz.Tyna Górna

Modry

10

rz. Dzierzgoń

Nowy

5,75

kan. Juranda

Polderowy A - Jasna

3,88

rz. Balewka

Pompowy "A"

2,44

rz, Tyna Górna

Postoliński

3,4

Struga Postolińska

Prakwicki

2,91

rz. Dzierzgoń

Rycerski

4,14

rz, Tyna Górna

Struga Orlęcka

10,9

kan. Juranda

Ulgi rz.Tyna Górna

2,2

rz, Tyna Górna

Uśnicki

3,7

rz. Nogat

Waplewski

6,74

rz. Dzierzgoń

 

 • jeziora powyżej 5 ha: 

Lp.

Nazwa jeziora

Powierzchnia [ha]

Głębokość [m]

Przepływowe

Klasa wód/rok badań

1

Balewskie

119,54

10,8

tak

non-non/95-04

2

Barlewickie

67,09

 

tak

non/90-91

3

Bądze

149,9

6,7

b.d.

III-non/93-04

4

Dąbrówka

252,74

 

tak

non-non/95-04

5

Gemden

13,1

6

b.d.

 

6

Koślinka

9,88

 

tak

 

7

Kaniewo

18,12

 

tak

non/94

8

Kuksy

26,7

7,7

tak

III/96

9

Mołtawa Wlk.

58,9

7,5

b.d.

 

10

Parlęta

47,47

 

tak

non/93

11

Rozlewisko

40

 

b.d

 

12

Tulickie

8

 

b.d

 

13

Zajezierskie

51,49

24,6

tak

II/94

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • kan. Kaniewski
 • jez. Barlewickie
 • kan. Juranda
 • rzeka Struga Postolińska
 • rzeka Tyna
 • kan. Wilczewski
 • rzeka Dzierzgoń
 • jez.Balewskie
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

 Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony
Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie (kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe).
Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

Wyniki badań

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

2005Nogat

Sztum

Biała Góra

1999

3,1

30,5

3,06

0,27

non

non

 

 

 

2005

3,3

25,1

2,43

0,18

IV

III

Liwa

Sztum

Koniecwałd / 2,2

1999

6,8

54,6

3,85

0,85

non

non

Biay Rów

Sztum

pon.oczyszczalni w Sztumie / 6,5

1999

12,1

73,2

8,64

1,33

non

non

 

 

 

2005

13,5

61,4

9,21

1,76

IV

V

 

 

Koniecwald/2,2

2005

10,2

60,2

4,14

1,06

IV

V

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe: tak
 • retencja - rezerwowa [m3]: zbiornik retencyjny - jez. Dąbrówka, max. spiętrzenie (poziom) 33 m npm, max. pojemność 8 430 tys. m3; odpływ 7 m3/s

Powiat Słupski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:
nazwa długość
(km)
ujście

Charstnica (Karżniczka)

11,02

Łupawa

Rębówka

12,8

Łupawa

Graniczna

10,5

Skotawa

Rzechcinka

11,7

Łeba

Kwacza

14,75

Słupia

Kamieniec

9,17

Słupia

Struga Sycewicka

15,9

Kwacza

Ścięgnica

15,32

Wieprza

Bystrzenica

15,46

Wieprza

Dzika

12,56

Studnica

Jasieńka

10,76

Grabowa

Podgórna

12,34

Grabowa

Wieprza

25,29

M. Bałtyckie

Darżynka

12,76

Łupawa

Pogorzelica

10,73

Łeba

Brodniczka (Czarny Młyn)

9,95

Łupawa

Glęźna

9,2

Słupia

Gnilna

12,3

Słupia

Struga Warblewska

10,4

Skotawa

Broknica - Wierzchocino

12,65

Pustynka

Pustynka

14,5

Jez. Łebsko

 

 • kanały:
nazwa długość(km) ujście

D Pompowy

6,4

A Pompowy

A Pobłocie

7

Łeba

Gardna - Łeba

8,9

Jez. Łebsko

Łupawa - Łeba (Smołdziński)

8,44

Jez. Łebsko

Żelazo - Kluki (C-9)

8,8

Pustynka

 • jeziora powyżej 5 ha:
nazwa powierzchnia
(ha)
głębokość przepływowe

Lewarowe

71,58

4,5

tak

Obłęskie (Obłęże)

62,4

8,9

tak

Przyjezierze

25,7

8,9

tak

Darnowskie (Darnowo)

13,25

8,5

nie

Lipnik (Nakło)

11,02

15

nie

Mzdowo

9,88

3

tak

Korzybie

5,1

3,5

nie

Krzynia (Krzemień)

70

5,5

tak

Kunitowskie

21,2

8,3

nie

Plasno (Piaszno)

17,88

5

nie

Krzynia Mała

14,9

3

tak

Wiejskie

6,25

7

nie

Dobrskie (Dobre)

28,5

12

tak

Czarne

11,42

brak danych

tak

Głębokie

107,5

31,2

tak

Rybiec

14,2

2,8

tak

Godzież Mała

7,4

brak danych

nie

Dąbrówka

14,24

1,2

nie

Darżyńskie

9,25

brak danych

nie

Łebsko

7140

6,3

tak

Gardno

2468,1

2,6

tak

Dołgie Duże

156,4

2,9

nie

Dołgie Małe

6,3

1,7

nie

Modła

61,9

4

tak

Ścięgnica

10,02

14

tak

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Rzeka Charstnica
 • Rzeka Skotawa
 • Rzeka Graniczna
 • Rzeka Pustynka
 • Rzeka Rzechcinka
 • Rzeka Brodniczka
 • Rzeka Wieprza
 • Rzeka Kwacza
 • Rzeka Ścięgnica
 • Rzeka Słupia
 • Rzeka Darżynka
 • Rzeka Łupawa
 • Rzeka Pogorzelica
 • Rzeka Gnilna
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

 

Stan wód powierzchniowych wyżej wymienionych - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska  z dnia 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: na podstawie badań  prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 I kl włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

Rzeka

 

Gmina

 

Punkt kontr./

km rzeki

ost. rok

badań

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

Słupia

 

 

 

 

 

Dębnica Kaszubska

Leśny Dwór

2003

3,2

12,9

1,25

0,07

II

II

Kobylnica

Łosino

2003

2,6

13,8

1,42

0,10

III

II

Słupsk

pow. Słupska/33,7

2003

3,8

15,0

1,41

0,11

non

II

Słupsk

poniżej Słupska /30,2

2003

3,2

16,0

1,49

0,11

non

II

Ustka

Charnowo-reper / 11,3

2005

2,8

15,7

1,98

0,12

III

II

Ustka

Ustka / 2,0

2003

3,2

14,1

2,01

0,14

non

II

Skotawa

 

 

Dębnica Kaszubska

Jawory / 25,8

2003

4,1

15,0

1,69

0,13

II

II

Dębnica Kaszubska

Starniczki / 8,5

2003

3,9

27,1

2,21

0,19

non

II

Dębnica Kaszubska

Skarszów Dln/1,0

2003

3,6

20,1

1,89

0,14

non

II

Kwacza

Kobylnica

Kwakowo / 2,1

2003

3,5

23,3

2,31

0,18

non

II

Gnilna

Ustka

Machowino / 1,2

2003

3,6

14,8

4,35

0,15

non

II

Głaźna

Słupsk

Łosino / 0,1

2003

3,9

18,3

3,50

0,21

non

II

Kamieniec

Kobylnica

Kobylnica / 0,1

2003

6,2

19,2

3,13

0,30

non

non

Darżyńska Struga

Potęgowo

Głuszyno /1,2

2004

2,8

33,6

5,34

0,18

III

II

Rębówka

Damnica

Rębowo/3,3

2004

4,3

45,2

4,50

0,2

III

III

Charstnica

 

Damnica

Mianowice /10,5

2004

1,9

21,4

2,41

0,07

non

II

Damnica

Damnica /0,6

2004

4,0

24,7

2,77

0,18

non

III

Łupawa

 

 

 

Potęgowo

Lupawa / 55,8

2004

2,4

21,8

2,30

0,14

III

II

Damnica

Damnica /42,2

2004

3,5

23,7

2,49

0,18

III

II

Damica

Damno /  38,4

2004

3,0

23,8

2,43

0,17

III

II

Główczyce

Żelkowo / 23,0

2004

3,2

19,0

2,94

0,15

III

II

Łeba

 

Główczyce

Cecenowo / 25,2

2000

2,5

23,0

2,34

0,15

non

II

Główczyce

Gać / 15,0

2000

2,8

25,1

2,16

0,16

III

II

Ciek spod

Główczyce

Główczyce / 10,0

2000

2,8

21,7

4,54

0,14

non

II

Dargolezy

Smołdzino

Kluku / 2,6

2000

3,0

31,4

3,20

0,13

non

II

Rzechcianka

Główcyce

Karpno / 1,8

2000

2,5

18,9

5,00

0,18

III

II

Wieprza

Kępice

Kruszka / 70,8

2002

2,6

14,1

1,29

0,11

non

II

 

Kępice

pon.m.Kępice / 65,2       

2002

2,4

17,0

1,48

0,12

III

II

 

Kępice

Korzybie / 57,0

2002

2,2

20,8

1,80

0,13

III

II

Studnica

Kępice

Ciecholub / 1,6

2002

2,4

15,2

1,54

0,12

III

II 

 

 • rzeki (nazwa, klasa wód):
  • Bystrzenica III
  • Darżynka II
  • Pogorzelica II
  • Brodniczka II
  • Struga Warblewska II
 • kanały - nie badano.
 • jeziora (nazwa, klasa wód):
  • Obłęskie III
  • Krzynia (Krzemień) II
  • Kunitowskie III
  • Głębokie III/II
  • Łebsko III
  • Gardno III
  • Dołgie Duże III
  • Dołgie Małe III
  • Modła NON
Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu 55 km

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk 1 750 [m]/ 

Zgodnie z komunikatem nr 1/11 dotyczącym kąpielisk morskich, w powiecie słupskim PWIS dopuszcza następujące kąpieliska w gminie Ustka:

 • Ustka Zachód- plaża na zachód od portu  
 • Ustka Wschód- plaża na zachód od portu
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie, wody roztopowe, wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe

retencja -rezerwowa [m³]

 • brak danych

Powiat Tczewski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2 km:

nazwa

długość (km)

ujście

Janka

24,3

Wierzyca

Struga Subkowska

18,2

Wisła

Struga Młyńska

17,9

Wisła

Beka I

10,6

Janka

Rów Młyński

9

Motława

Szpęgawa

8,5

Jezioro Rokickie

Turzyca

8,2

Motława

Struga Bielicka

6,4

Jezioro Rakowieckie

Czysta

5,5

Szpęgawa

Damaszka

4,3

Szpęgawa

Liszka

4,3

Janka

Swarożynka

4,1

Szpęgawa

Struga Kierwałdzka

3,9

Liszka

Struga Lipiogórska

3,7

Janka

Węgiermuca

2,6

Wierzyca

Waćmierka

2,4

Swarożynka

Rów Rakowiecki

2

Struga Bielicka

Struga Ulgowa

1,4

Motława

Mała Damaszka

0,7

Damaszka

Beka II

0,5

Beka I

 

 • kanały o długości powyżej 2 km:

nazwa

długość (km)

ujście

Kanał Wałowy

13,7

Jezioro Pelplińskie

Kanał Graniczny

11,2

Jezioro Pelplińskie

Kanał Młyński

8,2

Wisła

Kanał Jeziorniak II

5,4

Kanał Graniczny

Kanał Średniak

5

Kanał Graniczny

Kanał Pelpliński

2,6

Kanał "P"

Kanał "C"

2,5

Kanał Graniczny

Kanał Jeziorniak I

2

Jezioro Granicznik

 

 • jeziora powyżej 5 ha:

nazwa

powierzchnia [ha]

głębokość maks. [m]

przepływowe

Damaszka

80,9

4,7

tak

Półwieś

38,2

brak danych

tak

Rakowieckie

32,2

brak danych

tak

Jelenie

33,4

brak danych

nie

Pelplińskie Duże

31,2

3,5

tak

Pieniążkowo

26,2

brak danych

tak

Rokickie Duże

24,1

brak danych

tak

Zduńskie (część)

15,8

brak danych

tak

Smarzewskie (część)

15,5

brak danych

tak

Gętomie

11,5

brak danych

nie

Tymawskie

10,5

brak danych

tak

Węgornia

9,3

brak danych

tak

Pelplińskie Małe

8,9

brak danych

tak

Młyńskie

8,6

brak danych

tak

Rokickie Małe

7,8

brak danych

tak

Waćmierek

6,8

brak danych

nie

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeki: Wisła, Motława, Wierzyca, Swarożynka, Janka
 • strugi: Damaszka, Lipiogórska, Subkowska
 • kanały: Kanał Młyński
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Stan wód powierzchniowych wyżej wymienionych - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska  z dnia 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: na podstawie badań  prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 I kl włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
 
Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

 

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

Wierzyca

Gniew

Brody Pom. pow.Gniewu / 9,2

2002

4,2

27,4

3,14

0,22

III

non

 

Gniew

pon.Gniewu uj.do Wisły / 0,5

2002

3,3

26,7

3,09

0,22

III

non

Janka

Pelplin

uj.do Wierzycy Morzeszczyn

2002

2,8

30,3

4,14

0,26

III

III

Motława

Tczew

Rokitki / 52,1

2003

3,2

25,9

2,90

0,21

II

III

 

 jeziora: jez.Damaszka-kl.czystości-non,na podstawie badań WIOŚ 1999,

 • pozostałe - brak danych

 

 

 Rzeka

Punkt kontrolny

Km

Wynik średni

Klasa czystości

Rodzaj

monitoringu

 

 

 

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

Wisła

2005

2006

Most knibawski, na drodze Starogard-Malbork

903.0

3,2

 

4,2

28,2

 

34,4

2,38

0,16

 

0,32

III

 

III

III

 

III

K

Wierzyca
2005

Poniżej Pelplina

16.7

2,7

20,6

2,40

0,22

IV

III

Reg.

Poniżej Gniewu

0.1

3,0

24,0

2,63

0,25

IV

III

Reg.

Janka
2005

Ujście do Wierzycy

0.1

2,8

25,8

3,34

0,27

IV

III

Reg.

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe: tak
 • retencja - rezerwowa [m³]: 2 445 700

Powiat Wejherowski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

nazwa długość (km) w powiecie ujście
Łeba 117 43,3 Morze Bałtyckie
Reda 48 39,9 Zatoka Pucka
Bolszewka 33,6 33,6 rz. Reda
Chełst 31,76 20,9 Łeba
Gościcina 30,3 30,3 rz. Bolszewka
Piaśnica 28,6 6,7 Morze Bałtyckie
Zagórska Struga 25,1 5,4 Zatoka Pucka
Bychowska Struga 21,7 13,5 j. Żarnowieckie
Kacza 16,4 6,4 Zatoka Gdańska
Kisewa (Kisewka) 20,7 10,1 rz. Łeba
Okalica 18,3 0,7 rz. Łeba
Dębnica 17,34 11,8 rz. Łeba
Struga Węgorza 17,25 13,6 rz. Łeba
Trzy Rzeki 15,65 2,9 Radunia
Struga Choczewska 9,7 9,7 rz. Chełst
Struga Młyńska-Kostkowo 9 9 rz. Reda
Kanał Rybski 6,6 6,6 j. Orle
Wielistowska Struga 6,3 6,3 rz. Węgorza
Struga B Strzepcz 5,2 5,2 rz. Łeba
Struga Zęblewska 3,8 3,8 rz. Bolszewka
Struga Młyńska 3,8 2,2 rz. Bolszewka
Stara Reda 3,4 3,4 rz. Reda
Kanał "A" Orle 2,9 2,9 rz. Reda
Mulk 2,1 2,1 j. Tuchomskie
Struga Otalżyno 2,1 2,1 rz. Gościcina
Salinka (Struga Salińska) 2,1 2,1 rz. Bychowska Struga

 

 • kanały o długości powyżej 2km:

nazwa długość (km) w powiecie ujście
Kanał Biebrowski I 12 12 rz. Chełst
Kanał Mrzezino 10,18 3,65 rz. Zatoka Pucka
Kanał Łyski 5,8 0,9 rz. Zagórska Struga
Kanał Kębłowski 5 1,7 rz. Łeba
Kanał Księży Potok 4,9 4,9 Kanał Świetliński
Kanał Sasiński 4,3 4,3 rz. Chełst
Kanał "A" Tłuczewo 3,6 3,6 rz. Łeba
Kanał Wielki 3,59 3,59 rz. Łeba
Kanał Swietliński 3,1 3,1 rz. Łeba
Kanał "A" Mierzyno 3 3 rz. Struga Bychowska
Kanał "I" Zelewo 2,7 2,7 rz. Reda
Kanał "C" Góra Pomorska 2,5 2,5 rz. Reda
kanał Połchowo 2,31 0,58 rz. Reda
Kanał "B" Letni Dwór 2,3 2,3 rz. Gościcina
Kanał "G" Słuszewo 2,2 2,2 rz. Reda
Doprowadzalnik "B’ Lublewo 2,1 2,1 rz.Struga Bychowska
Kanał Stokowy 2 2 rz. Łeba
Kanał "B" Orle 2 2 Kanał "A" Orle
Kanał Stokowy 2 2 rz. Łeba

 

 • jeziora powyżej 5 ha:

nazwa powierzchnia (ha) głębokość (max) przepływowe
Żarnowieckie 1431,6 19,4 tak
Choczewskie 177,7 12,9 tak
Tuchomskie 1 134,7 8 tak
Potęgowskie2 133,3 8,8 tak
Otalżyno 79,6 5 tak
Salino 70,7 8,6 tak
Orle 64,7 2,8 tak
Czarne (gm. Gniewino) 61 23,1 tak
Dąbrze 57,6 5,6 nie
Wysoka (Wycztok) 52,3 6 tak
Lewinko 51,5 12 tak
Kamień 44,7 31,9 nie
Miłoszewskie 29,3 18,5 tak
Strzepcz 27,3 4 tak
Marchowo Wschodnie 23,4 15,7 tak
Wyspowo 23 4,6 tak
Zawiat 18,4 15,5 nie
Marchowo Zachodnie 18,2 11,9 tak
Borowo 15,4 9,2 nie
Orzechowo 15,1 4,2 tak
Folwarczne 12,9 7,2 nie
Mulk 11,2 2,7 tak
Wygoda 10,6 16,2 nie
Bieszkowickie 10,3 7,2 nie
Trepczykowo 10,1 9,2 nie
Pałsznik 8,7 18 nie
bez nazwy - k./Niepoczołowic 7,5 b.d. nie
Morzyc 7,5 b.d. nie
Łękno 7,5 b.d. nie
Czarne (gm. Szemud) 7,4 b.d. tak
Jelonek 6,5 b.d. nie
Brzeżonko 5,3 b.d. nie
Ustarbowskie 5,3 b.d. tak
1 większa część powierzchni jeziora na terenie powiatu kartuskiego
(gm. Przodkowo, gm. Żukowo)
2 większa część powierzchni jeziora na terenie powiatu kartuskiego
(gm. Sierakowice, gm. Kartuzy)

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • j. Żarnowieckie
 • rz. Łeba
 • rz. Bolszewka
 • rz. Gościcinka
 • rz. Struga Choczewska
 • rz. Chełst
 • rz. Mulk
 • rz. Bychowska Struga
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 , 2005-7 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

Jeziora  Jezioro Żarnowieckie    klasa wód II/05   

Rzeki

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Reda

Łęczyce

pow.Strzebieli na / 45,7

2004

2,6

22,3

1,41

0,11

III

III

 

Lęczyce

pon.Strzebieli na / 44,3

2004

2,2

18,5

1,57

0,13

IV

III

 

Wejherowo

Mrzezino/2.6

2006

2,4

17,1

1,53

0,13

III

III

 

Wejherowo

pon.mOrle/2,5

2004

3,7

22,1

1,32

0,12

III

III

 

Wejherowo

Wejherowo -reper / 20,9

2004

3,2

22,6

1,67

0,15

IV

III

 

Wejherowo

Wejherowo -reper / 20,9

2005

2,9

19,4

1,53

0,15

IV

III

 

Wejherowo

Wejherowo -reper / 20,9

2006

2,8

19,4

1,54

0,16

III

III

 

Reda

ponm.Reda/9,5

2004

2,6

24,7

1,71

0,15

III

III

Słuszewska Struga

Gniewino

uj.do Redy/1,0

2004

1,6

20,7

0,97

0,13

III

III

Bolszewka

Luzino

Barłomino pow.Luzina/ 11,0

2004

3,0

29,7

2,01

0,18

IV

III

 

Luzino

pon.Luzina/8,0

2004

3,6

29,0

2,29

0,22

IV

III

 

Wejherowo

uj.do Redy/0,5

2004

3,4

25,4

1,96

0,19

IV

III

Gościcina

Wejherowo

uj.do Bolszew ki/0,5

2004

3,3

22,9

1,69

0,16

IV

III

Cedron

Wejhero wo

Młynki, uj.do Redy/0,5

2004

2,1

22,4

0,86

0,16

IV

III

Łeba

Linia

Miłoszewo / 95,0

2000

2,7

21,4

1,62

0,11

III

II

 

Łęczyce

Bożepole / 74,7

2000

2,9

17,9

1,77

0,12

III

II

Chełst

Choczewo

Choczewko / 25,0

2000

3,6

26,4

2,73

0,36

non

II

Zagórska Struga

Szemud

Koleczkowo / 23,0

2001

2,3

24,9

1,79

0,15

II

II

 

Rumia

Szmelta pow.Rumii / 13,0

2001

1,7

25,6

1,31

0,13

II

II

Cisa

Rumia

pon.Cisowej,uj.do Kanału Leniwego / 0,1

2001

1,7

27,4

2,38

0,10

III

III

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
 • Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu 18  [km]
 • Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk 18 [km]
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe, wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • regulacja na jazie w cementowni

retencja -rezerwowa [m3]

 • brak

Sopot

Wody powierzchniowe
 •  potoki:

Nazwa

długość (km)
kanał kryty

długość (km)
kanał otwarty

ujście

Swelina

--

2,40km

Zatoka Gdańska/Sopot

Potok Kamienny

3,10km

1,80km

Zatoka Gdańska/Sopot

Potok Babidolski

2,00km

0,38km

Zatoka Gdańska/Sopot

Potok Grodowy

0,77km

0,20km

Zatoka Gdańska/Sopot

Ciek C7 (Potok Wiejski)

8,35km

--

Zatoka Gdańska/Sopot

Ciek C6

1,60km

--

Zatoka Gdańska/Sopot

Potok Haffnera

3,50km

0,14km

Zatoka Gdańska/Sopot

Potok Karlikowski

3,10km

1,60km

Zatoka Gdańska/Sopot

Ciek C2

1,85km

0,10km

Zatoka Gdańska/Sopot

Ciek Graniczny C1

1,90km

0,86km

Zatoka Gdańska/Sopot

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • nie dotyczy
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

nazwa wód: wszystkie w/w potoki oraz przybrzeżne wody Zatoki Gdańskiej
ilość punktów kontroli:

 • potoki - 37 stanowisk
 • morze - 12 punktów


ilość badań/rok:
potoki:

 • 865 bakteriologicznych badań/rok
 • 113 badań ekstraktu eterowego
 • 91 badań przepływu

morze:

 • 216 badań bakteriologicznych
 • 216 badań fizykochemicznych

 

Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej- klasa wód wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.02.2004 Dz.U. 32 poz.284 na podstawie badań prowadzonych przez Sopot w roku 2004:

 • Swelina – 97,22 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • Potok Grodowy – 97,9 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • P. Kamienny – 92,36 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • Haffnera – 96,6 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • P. Karlikowski – 81,94 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • C1 – 71,65 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • C2 – 86,9 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • P. Babidolski – 67,27 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • C6 – 39,14 % wyników w I, II i III klasie czystości
 • C7 –  23,53 % wyników w I, II i III klasie czystości


 W r.  2005 i 2006 WIOŚ nie badał wód  w potokach w Sopocie.
Monitoring wód powierzchniowych na terenie Miasta Sopotu w 2006 r. prowadzony był przez Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Stan sanitarny cieków Gminy Miasta Sopotu można określić jako dość dobry i ogólnie dość stabilny. Jako ciek czysty scharakteryzowano Potok Grodowy; do cieków o zadowalającym stanie sanitarnym zaliczono: Swelinę, Potok Haffnera i Kamienny Potok; Potok Karlikowski scharakteryzowano jako ciek, którego stan sanitarny budzi zastrzeżenia; do cieków średnio zanieczyszczone zaliczono: Potok Babidolski i Ciek C2; Ciek C1 oceniono jako dość znacznie zanieczyszczony; Ciek C6 oceniono jako znacznie zanieczyszczony; jako bardzo silnie zanieczyszczony scharakteryzowano ciek C7. Porównanie wyników badań prowadzonych na poszczególnych stanowiskach wzdłuż biegu cieków pokazuje, że najczęściej następuje wzrost stopnia zanieczyszczenia bakteriologicznego wraz z biegiem cieku.
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli:

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych gminy: 4,2 km
Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk: plaża sopocka podzielona jest na 5 kąpielisk ( Kamienny Potok, Łazienki Północne, Łazienki Południowe, kąpielisko nr 4 w okolicach Potoku Haffnera oraz kąpielisko od Przystani Rybackiej do granicy z Gdańskiem)
W 2006 roku kąpielisko w Sopocie było  otwarte w granicach administracyjnych miasta, na odcinkach udostępnionych do kąpieli przez miasto.

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie - podtapianie dolnego tarasu
 • wody roztopowe - podtapianie dolnego tarasu
 • wody opadowe - podtapianie dolnego tarasu

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:
retencja -rezerwowa [m³]: 
6 zbiorników retencyjnych:

 

 nazwa

pojemność retencyjna, tyś m3

Staw Reja

2,058

Staw Łokietka

0,819

Stawy Krasickiego

1, 240

Stawy Młyńskie

1,100

Staw Obodrzyców

1,242

Staw Mazowiecki

0,970

Staw Kochanowski

0,690

RAZEM

8,119

Słupsk

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach miasta

 • nazwa rzeka Słupia
 • długość 12 km
 • ujście Morze Bałtyckie

kanały

 • nazwa Kanał Młyński
 • długość(km) 780 m
 • ujście rz. Słupia

jeziora powyżej 5 ha

 • brak
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeka Słupia
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Stan wód powierzchniowych wymienionych nizej- klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe).

Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

               

Rzeka

 

Miasto

 

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

 Słupia

 

Słupsk

pow. Słupska/33,7

2003

3,8

15,0

1,41

0,11

non

II

Słupsk

poniżej Słupska /30,2

2003

3,2

16,0

1,49

0,11

non

 

Słupsk

poniżej Słupska /11,3

Charnowo

 

2006

bd

bd

2,07

0,12

IV

og III

II

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002