Gdańsk

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 3
 • gaz z butli 5
 • gaz z sieci 2
 • olej opałowy 4
 • ciepło z miejskiej sieci 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) 6
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) 6
 • kolektory słoneczne 6
 • inne: 6 - kominki z odzyskiem ciepła
   
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie
  • Elektrociepłownie Wybrzeże Gdańsk 
   • moc 1 235,90 MW
   • nośnik energii węgiel
  • Kotłownia węglowa w Gdańsku - Matarni została przebudowana w 2003 r. i obecnie jest to Elektrociepłownia opalana gazem ziemnym
 • kotłownie
 • przy ul. Zawiślańskiej w dzielnicy Stogi, przy  ul. Równej w dzielnicy Orunia, kotłownia Przedsiębiorstwa „Unikom” w Kokoszkach oraz kotłownia w dzielnicy Osowa.
   
Główne źródła emisji

Dane za 2006r- informacja z Urzędu Miasta.

 • Elektrociepłownie Wybrzeże S.A SO2 - 7532,57; NO2 - 2 525,01; pył - 268,49
 • Grupa Lotos S.A.SO2– 4 858,91; NO2 - 1 601,79; pył - 364,3
 • GZNF "Fosfory" Sp. z.o.o. SO2 - 140,42; NO2 - 77,05; pył - 87,09
 • GPEC Sp. z o.o. SO2 – 138,406; NO2 – 90,631; pył – 185,262
 • "SIARKOPOL" Gdańsk S.A. SO2 – 87,03; NO2 - 11,71; pył - 0
 • POLLYTAG S.A.SO2– 48; NO2 – 12; pył – 30; Spółdz.
 • Mleczarska "MAĆKOWY" SO2 – 19,19; NO2 – 19,06; pył – 17,15
 • Zarząd Morskiego Portu Gd. S.A. SO2 - 1,29; NO2 - 2,94; pył - 0,45

Dane na podstawie opłat za emisję w r. 2006

 

Nazwa substancji    Ładunek całkowity[Mg]

GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA IM.J.PIŁSUDSKIEGO S.A.
 

 • dwutl. azotu    2,03
 • tlenek węgla    2,1
 • benzyna    6,37
 • ksylen    124,81
 • alk.benzylowy    1,41
 • alk.butylowy    25,36
 • alk.etylowy    3,4
 • alk.izobutyl.    9,65
 • alk.izopropyl    14,93
 • cykloheksanon    1,482
 • e.izopropylow    12,87
 • etylobenzen    8,07
 • fenylooct.sod    3,99
 • met.et.keton    3,22
 • octan butylu    11,11
 • octan etylu    7,18
 • węglowodory    9,78
 • met1butketon    13,16
 • dwutl.węgla    560,69
 • ketony inne    1,88
 • pył    22,57
 • Suma pyłów    23,6


SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA Polmlek - Maćkowy

 • dwutl. siarki    19,19
 • dwutl. azotu    8,97
 • tlenek węgla    9,28
 • dwutl.węgla    10075,8
 • pył    6,08
 • Suma pyłów    6,28
 • pyły ze spalania paliw    6,08


Zakłady Wielobranżowe "FAST" Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki    3,75
 • tlenek węgla    13,2
 • benzyna    3,9
 • ksylen    8,41
 • toluen    3,67
 • alk.butylowy    5,87
 • alk.etylowy    5,94
 • alk.izobutyl.    1,27
 • met.et.keton    1,28
 • octan butylu    2,89
 • octan etylu    1,15
 • metylizobketo    1,5
 • dwutl.węgla    586,84
 • alk.alif.inne    3,4
 • pył    11,35
 • Suma pyłów    12,22
 • pyły ze spalania paliw    5,17
 • pyły pozostałe    6,89

Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych "UNIKOM" Sp. z o.o.
 

 • dwutl. siarki    15,07
 • dwutl. azotu    11,76
 • tlenek węgla    32,87
 • dwutl.węgla    6174,42
 • pył    18,09
 • Suma pyłów    18,3
 • pyły ze spalania paliw    18,09


Przedsiębiorstwo "COMAL" Sp. z o.o.
 

 • tlenek węgla    1,27
 • dwutl.węgla    351,83
 • żelazo    4,71
 • Suma pyłów    4,71
 • tlenek węgla    1,314
 • aceton    2,69
 • dwutl.węgla    58,4
 • pentan    23,08
 • styren    6,34
 • aceton    5,4


HYDROBUDOWA S.A.
 

 • dwutl. azotu    2,59
 • w.alif.do C12    1,35
 • ksylen    3,07
 •  

WUŻ Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o.
 

 • dwutl. siarki    10,29
 • dwutl. azotu    99,51
 • tlenek węgla    13,72
 • w.alif.do C12    9,43
 • węglow.aroma    4,28
 • ksylen    2,23
 • sadza    6,86
 • Suma pyłów    6,86
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza    6,86
 • mącz.fosfor.    2,9
 • Suma pyłów    2,92
 • pyły nawozów sztucznych    2,9

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Spółka z o.o.
 

 • węglow.aroma    9,08
 • węgl.(rop.na    2486,18

Przedsiębiorstwo Przeładunkowo - Składowe "PORT PÓŁNOCNY" Sp. z o.o.

 • w.alif.do C12    245,53
 • węgl.(rop.na    5,75
 • p.węgl.graf.    24,36
 • Suma pyłów    24,4
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza    24,36
 • dwutl. azotu    7,6
 • tlenek węgla    1,057
 • dwutl. azotu    1,37
 • dwutl.węgla    452,53
 • tlenek węgla    2,55
 • pył    19,65
 • Suma pyłów    19,65
 • pyły pozostałe    19,65
 • węglow.aroma    2,01
 • Suma pyłów    1,11


WPRD GRAVEL Sp. z o.o.
 

 • dwutl. siarki    1,35
 • dwutl. azotu    1,78
 • dwutl.węgla    642,6
 • węglow.aroma    2,59
 • benzyna    1,3
 • ksylen    24,5
 • toluen    2,4
 • alk.butylowy    7,38
 • alk.etylowy    2,3
 • alk.izopropyl    7,82
 • mezytylen    1,35
 • 1metksprop2ol    1,22
 • pył    3,55
 • Suma pyłów    3,67
 • pyły pozostałe    3,5


MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
 

 • dwutl. siarki    2,07
 • dwutl. azotu    22,47
 • tlenek węgla    22,06
 • w.alif.do C12    4,71
 • węglow.aroma    2,25
 • sadza    1,46
 • Suma pyłów    1,54
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza    1,46


GDAŃSKIE MŁYNY I SPICHLERZE Dr Cordesmeyer Sp. z o.o.
 

 • Suma pyłów    3,69


POLLYTAG S.A.
 

 • dwutl. siarki    47,94
 • dwutl. azotu    11,91
 • tlenek węgla    567,87
 • dwutl.węgla    5658,83
 • pył    30,12
 • Suma pyłów    30,12
 • pyły ze spalania paliw    30,12


ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE SPÓŁKA AKCYJNA

 •  
 • dwutl. siarki    11962,62
 • dwutl. azotu    3889,07
 • tlenek węgla    197,21
 • dwutl.węgla    2170221,78
 • Suma pyłów    485,71
 • pyły ze spalania paliw    485,68


CENTROZŁOM Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki    1,17
 • dwutl. azotu    1,34
 • tlenek węgla    5,2
 • pył    10,25
 • Suma pyłów    10,25
 • pyły krzemowe    1,48
 • pyły pozostałe    8,76
 • tlenek węgla    2,12
 • dwutl.węgla    203,7


CEDAT Sp. z o.o.
 

 • siarka    4,8
 • Suma pyłów    4,8


Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.

 • dwutl. azotu    1,26
 • dwutl.węgla    604,25


GRUPA LOTOS S.A.

 • dwutl. siarki    4858,69
 • dwutl. azotu    1601,21
 • tlenek węgla    197,03
 • w.alif.do C12    3,1
 • dwutl.węgla    1166289,2
 • w.alif.inne    9,2
 • pył    364,23
 • Suma pyłów    364,23
 • pyły ze spalania paliw    364,23


SIARKOPOL GDAŃSK S. A.
 

 • dwutl. siarki    87,03
 • dwutl. azotu    11,7
 • tlenek węgla    1,17
 • dwutl.węgla    4213,8
 • siarka    2,75
 • Suma pyłów    2,86

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA Spółka z o.o.
 

 • dwutl. siarki    7,83
 • dwutl. azotu    65,3
 • tlenek węgla    26,12
 • w.alif.do C12    7,18
 • węglow.aroma    3,26
 • Suma pyłów    5,42
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza    5,25

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki    138,41
 • dwutl. azotu    91,23
 • tlenek węgla    205,75
 • w.alif.do C12    7,15
 • dwutl.węgla    38563,46
 • pył    185,26
 • Suma pyłów    186,76
 • pyły ze spalania paliw    185,26
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza    1,48

PRZEDSIĘBIOTSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ZIELEŃ" Sp. z o.o.
 

 • dwutl. azotu    8,01
 • tlenek węgla    5,14

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY"

 • Spółka z o.o.
 • dwutl. siarki    140,42
 • dwutl. azotu    77,05
 • tlenek węgla    4,43
 • fluor    0,63
 • dwutl.węgla    95,76
 • pył    87,08
 • Suma pyłów    87,08
 • pyły nawozów sztucznych    35,61
 • pyły pozostałe    51,3

SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.

 • dwutl. siarki    5,4
 • dwutl. azotu    3,58
 • tlenek węgla    2,36
 • amoniak    42,01
 • ozon    2,38
 • dwutl.węgla    49831,33
 • pył    3,95
 • Suma pyłów    4,35
 • pyły ze spalania paliw    3,95
 • miedź    5,77E-07
 • dwutl. siarki    1,69
 • tlenek węgla    4,1
 • dwutl.węgla    574,71
 • Suma pyłów    1,77
 • pyły ze spalania paliw    1,76


Baltic Malt Sp. z o.o.
 

 • dwutl. azotu    16,17
 • dwutl.węgla    8566,53
 • Suma pyłów    2,68
 •  

Gdański Przemysł Drzewny S.A. w Gdańsku
 

 • tlenek węgla    10,87
 • pył    4,41
 • Suma pyłów    4,41
 • pyły ze spalania paliw    3,06


Polwar S.A.
 

 • węglow.aroma    3,85
 • ksylen    6,24
 • alk.butylowy    1,08


Usługi Ogólnobudowlane i Transportowe Mirosława Derlecka
 

 • dwutl. siarki    4,17
 • dwutl. azotu    4,21
 • tlenek węgla    28,91
 • dwutl.węgla    2607,8
 • Suma pyłów    8,06
 • pyły ze spalania paliw    7,8


Maritim - Shipyard Sp. z o.o.
 

 • tlenek węgla    19,57
 • Suma pyłów    8,07


ENERGOBALTIC Sp. z o.o.
 

 • dwutl. siarki    2,18
 • dwutl. azotu    19,84
 • tlenek węgla    2,73
 • dwutl.węgla    18312,78


Stocznia Gdańsk S.A.
 

 • dwutl. azotu    2,52
 • tlenek węgla    4,91
 • w.alif.do C12    12,33
 • węglow.aroma    105,1
 • acetylen    1,3
 • fenol    1,78
 • ftalany    5,73
 • octan butylu    141,25
 • dwutl.węgla    3972,5
 • subst. org.    2,53
 • żelazo    8,41
 • Suma pyłów    9,45


MOSTOSTAL POMORZE S.A.

 • ksylen    2,12


Q-BART Bartosz Kuczyk
 

 • dwutl. siarki    11,78
 • dwutl. azotu    9,82
 • tlenek węgla    49,1
 • dwutl.węgla    5155,5
 • Suma pyłów    13,23


INVEST - REM S.A.
 

 • alk.izobutyl.    1,53
 • dwutl.węgla    41,66

HYDROSTER - Zakłady Urządzeń Okrętowych Sp. z o.o. w Gdańsku
 

 • dwutl. siarki    4,36
 • dwutl. azotu    1,87
 • tlenek węgla    9,11
 • dwutl.węgla    947,1
 • pył    13,47
 • Suma pyłów    22,72
 • pyły ze spalania paliw    13,29
 • pyły krzemowe    8,33


Żegluga Gdańska Sp. z o.o.
 

 • dwutl. siarki    3,08
 • dwutl. azotu    29,84
 • tlenek węgla    4,11
 • w.alif.do C12    2,83
 • węglow.aroma    1,28
 • sadza    2,05
 • Suma pyłów    2,05
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza    2,05
 • dwutl. azotu    7,69
 • ketony inne    1,26
 • kw.org.inne    2,1


Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno - Torowe Sp. z o.o.
 

 • dwutl.węgla    192,06
 • dwutl. azotu    2,14
 • dwutl.węgla    3298,53


EUROLUK - Grupa Stoczni Gdynia Sp. z o.o.
 

 • dwutl.węgla    281,4
 • żelazo    1,83
 • Suma pyłów    2,08


Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gazu w Gdańsku
 

 • metan    47,37
 • dwutl.węgla    1366,21

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w Gdańsku Sp. z o.o.
 

 • w.alif.do C12    3,78
 • ksylen    1,23


LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
 

 • dwutl. siarki    37,0
 • dwutl. azotu    15,98
 • w.alif.do C12    3,157
 • węglow.aroma    7,67
 • toluen    1,81
 • dwutl.węgla    11323,04
 • Suma pyłów    2,16

ZPT Olvit  Sp. z o.o.
 

 • dwutl. azotu    1,8
 • dwutl.węgla    838,2
   
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Dane z Miasta

 • SO2 t/rok, 12 863
 • NOx t/rok, 4 152
 • Pyły t/rok, 962
 • CO t/rok, 1 120

 

Miasto Gdańsk
Suma emisji [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich zródeł wg
opłat powyżej 2000zł/r

SUMA SO2

34750,23

SUMA NO2

12094,21

SUMA CO2

10537842,5

SUMA CO

2920,20

SUMA PYŁÓW

2811,52

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Zestawienie wyników pomiarowych rok 2006

 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

 

Klasa

a

24

1

SO2

automatyczne

Gdańsk Śródmieście

5,6

85,5, 57,1(24)

85,0

 

A

A

A

Gdańsk Stogi

8,1

147,8;57,5(24)

97,6

 

A

A

A

Gdańsk Nowy Port

8,2

247;63,7(24)

97,3

 

A

A

A

Gdańsk Szadółki

6,1

109,3;60,7(24)

96,5

 

A

A

A

Gdańsk Wrzeszcz

5,3

107,5;62,4(24)

98,5

 

A

A

A

manualny

GdańskPrzymorze

6,5

50,0(24)

68,2

 

A

A

 

Gdańsk Morena

4,8

55,0(24)

87,1

 

A

A

 

Gdańsk Śrdmieście

9,2

75,0(24)

68,8

 

A

A

 

Gdańsk Wrzeszcz

7,4

66,0(24)

68,8

 

A

A

 

Gdańsk Nowy Port

11,9

108,0

68,5

 

A

A

 

Gdańsk Wrzeszcz Dębinki

7,9

27,5(m)

100

 

A

A

 

pasywna

Gdańsk, Twierdza Wisłoujście

10,3

6,2

100

 

A

 

 

NO2

automatyczne

Gdańsk Śródmieście

28,8

191,1

98,5

 

A

 

Gdańsk Stogi

17,8

104,1

97,9

 

A

 

Gdańsk Nowy Port

19,2

133,1

98,7

 

A

 

Gdańsk Szadółki

15,8

16,3

92,2

 

A

 

Gdańsk Wrzeszcz

21,3

164,5

97,8

 

A

 

manualne

Gdańsk Przymorze

24,4

84,0(24)

68,83

 

A

 

 

GdańskMorena

23,0

63,0(24)

86,3

 

A

 

 

Gdańsk Śródmieście

30,4

104,0(24)

69,6

 

A

 

 

Gdańsk Wrzeszcz

31,3

103,0(24)

68,5

 

A

 

 

Gdańsk Nowy Port

24,4

97,0(24)

68,8

 

A

 

 

Gdańsk Wrzeszcz Dębinki

25,0

87,0(24)

67,4

 

A

 

 

pasywna

Gdańsk Twierdza Wisłoujście

22,7

36,1(m)

100

 

A

 

 

PM10

automatyczny

Gdańsk Śródmieście

17,0

108,7(24)

99,2

7

A

A

 

Gdańsk Stogi

27,6

183,6

82,3

26

A

A

 

Gdańsk Nowy Port

43,2

305,0

98,6

106

C

C

 

Gdańsk Szadółki

26,4

144,9

96,2

25

A

A

 

Gdańsk Wrzeszcz

41,8

303,0

98,7

80

C

C

 

manualny

Gdańsk Przeróbka

26,5

137(24)

79,7

31

A

A

 

refektomet,

Gdańsk Przymorze

10,3

130(24)

68,2

0

A

A

 

 

GdańskMorena

11,2

107(24)

87,7

7

A

A

 

 

Gdańsk Śródmieście

14,9

162(24)

69,3

9

A

A

 

 

Gdańsk Wrzeszcz

15,8

164(24)

68,5

10

A

A

 

 

Gdańsk Nowy Port

3,8

190(24)

68,8

9

A

A

 

 

Gdańsk Wrzeszcz Dębinki

10,9

128(24)

68,8

8

A

A

 

CO

Automatyczny

Gdańsk Nowy Port

404,1

3115

97,0 

 

A

 

 

Gdańsk Szadółki

355,1

2109

95,5 

 

A

 

 

Gdańsk Wrzeszcz

498,5

5460

96,0 

 

A

 

 

ozon

automatyczny

Gdańsk Szadółki

59,8

160,1

96,0 

16

A

 

 

Gdańsk Wrzeszcz

52,7

151,8

98,4 

14

A

 

 

AOT40

automatyczny

Gdańsk Szadółki

18104

 

 

 

A

 

 

Gdańsk Wrzeszcz

15899

 

 

 

A

 

 

benzen

manualny

Gdańsk Śródmieście

0,9

 

32,9 

 

A

 

 

pasywny

Gdańsk Twierdza Wisłoujście

1,8

7,1

100

 

A

 

 

Pb

manualny

Gdańsk Przeróbka

0,02

 

79,7 

 

 

 

 

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
 
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 opracowanej przez WIOŚ aglomerację trójmiejską do której zaliczono powiaty grodzkie Sopot, Gdańsk i Gdynię  zakwalifikowano do strefy  klasy C  pod kątem ochrony zdrowia ze względu na przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 zanotowane na stacjach usytuowanych w Gdańsku Wrzeszczu  i w Nowym Porcie , a także w Sopocie, Gdyni Pogórzu, Gdyni Redłowo, Gdyni- Port
W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza.

Gdynia

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 5
 • gaz (z butli): 3
 • gaz z sieci: 2
 • olej opałowy: 4
 • ciepło z miejskiej sieci: 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy: 6
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła: brak danych
 • kolektory słoneczne: nie występują: brak danych
Główne obiekty energetyczne
 • Elektrociepłownie
  • Wybrzeże S.A. Elektrociepłownia Gdyńska EC3
   • Moc osiągalna cieplna 470,3MW,
   • moc osiągalna elektryczna 105,2MW
   • nośnik energii węgiel kamienny
 • kotłownie
  • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Gdyni ul. Szczecińska 11
   • moc 1,009 MW,
   • nośnik energii gaz
  • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Gdyni ul. Dickmana 24
   • moc 0,375 MW,
   • nośnik energii gaz
     
Główne źródła emisji
 • Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. Elektrociepłownia Gdyńska
  • SO2  4 430 Mg t/rok,
  • NO2 1 364 t/rok,
  • CO 76 t/rok,
  • pył  215 t/rok 
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
  • SO2  106 Mg t/rok,
  • NO2 90 t/rok,
  • CO 179 t/rok,
  • pył 93 t/rok
 • Stocznia Gdynia S.A.
  • SO2  14 Mg t/rok,
  • NO2 12,5 t/rok,
  • CO 8 t/rok,
  • pył 34 t/rok
 • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni
  • brak danych

 

Gdynia

 

Nazwa substancji

Ładunek całkowity[Mg]

 

MORSKI INSTYTUT RYBACKI

dwutl. siarki

1,82

dwutl. azotu

17,63

tlenek węgla

2,43

w.alif.do C12

1,67

węglow.aroma

0,76

pył

1,22

STOCZNIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

dwutl. siarki

2,46

dwutl. azotu

11,06

tlenek węgla

7,16

w.alif.do C12

19,79

węglow.aroma

13,9

ksylen

35,3

alk.butylowy

7,96

etylobenzen

0,59

mezytylen

0,53

octan butylu

0,83

dwutl.węgla

11301,47

żelazo

3,42

Suma pyłów

38,9

pyły krzemowe

32,6

pyły pozostałe

2,3

MEBLARSKA SPÓŁDZIELNIA DĄB

w.alif.do C12

2,53

ksylen

0,53

met.et.keton

0,59

octan butylu

1,1

Suma pyłów

1,59

PKP POLLSKIE LINIE KOLEJOWESA W W-WIEZARZAD LINI KOLEJOWYCH W GDY

dwutl. siarki

7,64

dwutl. azotu

1,32

tlenek węgla

39,98

dwutl.węgla

2011,95

pył

9,66

sadza

0,45

Suma pyłów

10,11

pyły ze spalania paliw

9,66

STOCZNIA GDYNIA

dwutl. siarki

14,39

dwutl. azotu

12,59

tlenek węgla

8,2

fluor

1,8

toluen

29,5

alk.alifatycz

39,21

alk.izobutyl.

0,78

alk.izopropyl

1,05

alk.propylowy

68,27

dwutl.węgla

7175,31

mangan

1,89

żelazo

28,82

pyły.ze spalania paliw

2,1

Suma pyłów

33,08

REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY W GDYNI

dwutl. siarki

206,66

dwutl. azotu

487,51

tlenek węgla

816,67

w.alif.do C12

1,54

węglow.aroma

1,18

dwutl.węgla

699913,26

pył

332,48

sadza

6,83

Suma pyłów

339,32

pyły ze spalania paliw

320,36

pyły węglowo-grafitowe,sadza

6,83

pyły pozostałe

12,12

ELEKTROMONTAZ GDYNIA

w.alif.do C12

3,37

ksylen

13,7

alk.benzylowy

1,09

alk.butylowy

1,92

alk.propylowy

1,13

etylobenzen

2,47

octan butylu

0,6

1metksprop2ol

5,7

pierw.metal.

0,6

pył

1,88

Suma pyłów

2,05

pyły pozostałe

1,88

OKĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

dwutl. siarki

106

dwutl. azotu

90,29

tlenek węgla

179,2

dwutl.węgla

52060,96

pył

93,48

sadza

1,19

Suma pyłów

94,69

pyły ze spalania paliw

93,48

pyły węglowo-grafitowe,sadza

1,19

SAFE CO LTD. SP. Z O.O.

ksylen

1,74

Suma pyłów

0,22

MORSKI TERMINAL MASOWY

w.alif.do C12

82,42

węglow.aroma

4,16

pył

4,43

glin

0,4

p.węgl.graf.

0,98

Suma pyłów

5,83

pyły węglowo-grafitowe,sadza

1,76

pyły pozostałe

3,62

WUŻ Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych

dwutl. siarki

6,41

dwutl. azotu

62

tlenek węgla

8,55

w.alif.do C12

5,87

węglow.aroma

2,67

sadza

4,27

Suma pyłów

4,27

Damen Shipyards Gdynia S.A.

węglow.aroma

0,44

ksylen

4,61

toluen

2,1

alk.izopropyl

2,86

octan butylu

0,67

Suma pyłów

0,55

EURO CYNK GDYNIA SP. Z O.O.

tlenek węgla

0,41

benzyna

1,17

ksylen

1,06

dwutl.węgla

170,38

alk.alif.inne

0,52

pierw.metal.

3,45

Suma pyłów

0,14

ZARZAD MORSKIEGO PORTU GDYNIA SA

dwutl. siarki

1,05

dwutl. azotu

5,38

tlenek węgla

0,71

dwutl.węgla

525,34

Suma gazów

533,04

Suma pyłów

0,83

BIO-ENERGIA ESP SP. Z O.O.

dwutl. siarki

10,32

dwutl. azotu

4,56

tlenek węgla

22,83

dwutl.węgla

2397,33

pył

8,52

Suma pyłów

8,88

pyły ze spalania paliw

8,5

EUROMAL - GRUPA STOCZNI GDYNIA

w.alif.do C12

25,74

węglow.aroma

23

ksylen

117,1

toluen

5,79

alk.alifatycz

46,3

estry alk.jed

0,72

etylobenzen

5,37

poch.benz.

14,3

metylizobketo

1,96

kw.org.inne

14,48

pierw.metal.

4,15

cynk

0,97

Suma pyłów

0,98

EURORUSZTOWANIA - GRUPA STOCZNI GDYNIA

benzyna

3,47

dwutl.węgla

46,8

Suma pyłów

0,32

KORMAL - NAUTA SP. Z OOO

w.alif.do C12

2,15

ksylen

3,9

met1butketon

0,76

pył

0,28

Suma pyłów

0,28

Antado sp. z o.o.

węglow.aroma

1,7

pył

0,27

Suma pyłów

0,27

PKP CARGO SA ZAKŁAD TABORU WGDYNI

dwutl. siarki

3,45

dwutl. azotu

0,6

tlenek węgla

21,05

węglow.aroma

0,9

dwutl.węgla

973,81

Suma pyłów

4,39

pyły ze spalania paliw

4,2

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

GDYNIA
Suma emisji [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich zródeł wg opłat powyżej 2000zł/r

SO2

788,38

NO2

1378,92

CO2

864909,01

SUMA CO

2285,31

SUMA PYŁÓW

1087,33

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Powiat Bytowski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 4-5
 • gaz z sieci 6
 • olej opałowy 4-5
 • ciepło z miejskiej sieci 2-3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy  2-3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6
 • kolektory słoneczne 6
 • inne: 6
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie
  • brak
 • kotłownie
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. w Bytowie, 24 MW, miał węglowy
  • Zakład Energetyki Cieplnej w Miastku, 7,62 MW, miał węglowy
Główne źródła emisji
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Dane z powiatu r.2005

 • SO2 t/rok, 123,47
 • NOx t/rok, 57,60
 • Pyły t/rok, 72,28
 • CO t/rok, 219,05

Dane wg opłat za emisję ze źródeł punktowych i z pojazdów

 

POWIAT BYTOWSKI 2006
SUMA
Suma emisji [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich zródeł
wg opłat powyżej 2000zł/r

SO2

222,74

NO2

107,3

CO2

76058,13

CO

645,02

SUMA PYŁÓW

200,93

Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia

 

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

2004

2005/6

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Benzen

Rok kalendarzowy

5

-

5

5

2

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

18

60

50

Rok kalendarzowy

40

-

12

10

3

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

24

30

0

24 godziny

150

125

3

0

0

4

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

-

0,1

0

5

Ozon

8 godzin

120

60

25

0

0

6

Pył zawieszony

PM10

24 godziny

50

35

5

0

Rok kalendarzowy

40

-

1,6

0

7

Tlenek węgla

8 godzin

10000

-

2000

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej

8

Benzen

Rok kalendarzowy

4

 

 

 

9

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

 

 

 

Rok kalendarzowy

35

 

 

 

10

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

 

 

 

24 godziny

125

 

 

 

11

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

 

 

 

12

Tlenek węgla

8 godzin

5000

 

 

 

 • Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę roślin

 

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

2004

2005

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

30

-

0

0

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

20

-

0

0

3

Ozon AOT40

Okres wegetacji

24000

-

0

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

20

 

 

 

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

15

 

 

 

 •  Zestawienie wyników pomiarowych z r.2005 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Klasa

NO2

pasywna

Bytów

6,3

9,0

100

A

Bytów

10,3

15,0

100

A

Bytów

5,6

9,0

92

A

Miastko

11,4

15,0

100

A

Miastko

9,6

14,0

100

A

Miastko

11,5

15,0

92

A

Borzytuchom

4,5

6,0

83

A

Czarna Dąbrówka

4,3

7,0

100

A

Kołczygłowy

6,1

9,0

100

A

Lipnica

4,8

7,0

100

A

Parchowo

5,8

9,0

100

A

Studzienice

4,6

7,0

100

A

Trzebielino

5,8

9,0

100

A

Tuchomie

7,0

10,0

100

A

Rekowo

4,6

7,0

67

A

Dretyń

6,4

9,0

67

A

benzen

pasywna

Bytów

3,3

5,6

67

A

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm   

 

 • Zestawienie wyników pomiarowych z r.2006 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks benzen

NO2(m).

Pokr.

Klasa

NO2

pasywna

Bytów

6,8

13,0

100

A

Bytów

11,6

18,0

100

A

Miastko

12,9

22,0

100

A

Miastko

10,8

20,0

100

A

Miastko

12,8

18,0

100

A

Kołczygłowy

7,2

15,0

100

A

Lipnica

5,8

10,0

100

A

Parchowo

5,8

9,0

100

A

Studzienice

5,2

11,0

100

A

Trzebielino

7,2

12,0

100

A

Tuchomie

7,9

15,0

100

A

Dretyń

6,9

9,0

91,7

A

benzen

pasywna

Bytów

3,5

7,7

100

A

 

 

Miastko

3,2

7,1

100

A

 

 

Miastko

3,4

7,8

100

A

 

 

Kołczygłowy

2,4

5,0

100

A

 

 

Trzebielino

2,1

7,1

100

A

 *) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm


Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 opracowanej przez WIOŚ powiat bytowski zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin
 

Powiat Chojnicki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 3
 • gaz z sieci 1
 • olej opałowy4
 • ciepło z miejskiej sieci 4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła kolektory słoneczne
Główne obiekty energetyczne

Dane z powiatu

 • Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. , Chojnice , ul. Ceynowy 15
  • nominalna moc cieplna ciepłowni 34,85 MW: kocioł WLM 5 o mocy 5,0 MW ( 5,815 MWt opalany miałem węglowym ), 3 kotły WR 5 o mocy 5,0 MW każdy ( 5,815 MWt opalane miałem węglowym ), kocioł WR 10 o mocy 10 MW ( 11,63 MWt opalany miałem węglowym ),
  • roczne zużycie paliwa ( miału węglowego ) ca 14884 Mg/a,
  • kotły podłączone do 3 emitorów o wysokości 65,0 m , średnicy 0,80 m ( E – 1 Kocioł WLM 5 i WR – 5 , czas pracy 8760 h/rok ,  E – 2 , 2 kotły WR – 5 , czas pracy 5000 h/rok , E – 3 kocioł WR 10 , czas pracy 5000 h/rok. Emitory 1, 2 i 3 podłączone do odpylaczy bateryjno-cyklonowych o skuteczności odpylania do 85 %.
  • Kotłownia podlega pod standardy emisyjne dla kotłowni o mocy od 5 do 50 MW opalanych węglem kamiennym.
 • Rindipol S.A. , ul. Przemysłowa 13 , 89 – 620 Chojnice.
  • nominalna moc cieplna 20,06 MWt : kocioł na biomasę typ. 13-16.57000-65000 o mocy 6 , 5 MW ( 7,56 MWt ) JANFORSEN ENERGI SYSTEM AB SZWECJA , 2 kotły opalane olejem opałowym niskosiarkowym WAR – 2 typu HWV – 500 o mocy 5,0 MW każdy ( 6,25 MWt ) FUO RUMIA , 2 kotły wodne WLM – 5 opalane węglem kamiennym o mocy 5 MW ( 5, 819 MWt ) eksploatowane do lutego 2005 r.
  • Kocioł na biomasę podłączony do emitora E – 1 o wysokości 25 m , średnicy 0,80 (czas pracy 8760 h/rok ) , kocioł na olej opałowy HWV – 500 FUO RUMIA podłączony do emitora E-2 o wysokości 25 m , średnicy 0,60 m ( czas pracy 1500 h/rok ) , kocioł na olej opałowy HWV – 500 FUO RUMIA podłączony do emitora E-3 ( czas pracy 1500 h/rok ). Urządzenia ochrony powietrza E-1 elektrofiltr V.A.S. o skuteczności odpylania 92,50 % , emitory E-2 i E-3 brak urządzeń oczyszczających. Kotłownia podlega pod standardy emisyjne dla kotłowni o mocy od 5 MW od 50 MW opalanych biomasą i olejem opałowym.
 • „Klose” Czerska Fabryka Mebli Sp. z o.o. ul. Szkolna 13
  • ciepłownia na odpady drzewne , kocioł parowy P2 o mocy 2,0 MW ( 3,08 MWt ) oraz 2 kotły E – 125 o mocy 2,0 MW każdy ( 2,86 MWt ) podłączone do emitora E-1 o wysokości 60,5 m ,średnicy 1,25 m Przez 2 miesiące w roku pracują 3 wymienione kotły , przez pozostałe 5 miesięcy sezonu grzewczego 2 kotły E-125 , w sezonie letnim 1 kocioł E-125. Z kotłami współpracują cyklony MGK-20 o sprawności odpylania do 85 %. Kotłownia  podlega obowiązkowi zgłoszenia , natomiast nie jest wymagana decyzja o dopuszczalnej emisji .   
 • „Floors” Sp. z o.o. ul. 2 lutego 10 , 89 – 632 Brusy
  • kotłownia na rozdrobnione odpady drzewne , kocioł typu CMT/F o mocy grzewczej 2,9 MW oraz 2 kotły Buderus o mocy grzewczej 600 KW każdy opalane olejem opałowym Ekoterm.  Kotłownia ogrzewa zakład Floors Sp. z o.o. , pobliską szkołę podstawową przy ul. Ogrodowej oraz Kaszubskie Osiedle Mieszkaniowe Przedmiotowa instalacja wymaga zgłoszenia. Przedmiotowa ciepłownia zastąpiła kotłownie Gminnego Zakładu Oświaty przy ul. 4 Marca.
 • Ciepłownia ze spalarnią przy Szpitalu Specjalistycznym im. J.K.  Łukowicza w Chojnicach
  • kotłownia olejowo – gazowa o mocy 6,82 MW wytwarzająca ciepłą wodę dla szpitala i Osiedla Leśnego oraz parę technologiczną dla szpitala – 3 kotły wodne o mocy 1780 KW każdy i 2 kotły parowe o mocy 785 KW każdy opalane gazem lub olejem opałowym , spalarka odpadów SP – 100 L opalana gazem – obecnie nie funkcjonuje.
 • Kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kłos” , Nieżychowice , 89 – 600 Chojnice
  • 2 kotły wodne Rumia o mocy 147 KW każdy oraz kocioł wodny UKS-200 o mocy 200 , KW podłączone do emitora E-1 o wysokości 26 m i średnicy 0,8 m. Urządzenie odpylające: czopuch o sprawności odpylania 20%
Główne źródła emisji
 • wg decyzji o dopuszczalnej emisji, dane z powiatu.

 

Źródło wprowadzania zanieczyszczeń

 

Dopuszczalna roczna emisja gazów i pyłów określona pozwoleniem na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

SO2

(Mg/a)

NO

(Mg/a)

Pyły

(Mg/a)

1

2

3

4

MZEC Chojnice

181,930

64,000

161,51

Rindipol S.A Chojnice

63,2440

55,1640

12,8680

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych

Mostostal S.A. Chojnice

0,0021

0,1432

26,4490

Klose Czerska Fabryka Mebli

0,058

13,239

3,255

Spółdzielnia Inwalidów im. H. Derdowskiego w Chojnicach

----

0,0052

0,0275

Projprzem S.A w Chojnicach

-----

0,022

1,930

Zakład Budowy maszyn ZREMB S.A. w Chojnicach

------

5,9798

37,7072

Floors Sp. z o.o. Brusy

1,7

1,575

0,937

Zakłady Mięsne Skiba Andrzej Skiba Chojnice ul. Derdowskiego 23

0,084

0,0492

0,163

Gorzelnia Rolnicza Jeziorki Nowa Cerkiew

10,400

0,975

5,850

Kowalstwo Artystyczne Zbigniew Felski , Brusy

----

0,046

0,311

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Brusach - kotłownia

0,745

0,05

0,90

Szpital Rejonowy Chojnice - ciepłownia

9,971

5,245

----

Kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej Kłos w Nieżychowicach

3,4048

0,2500

9,0667

 

 

 

 

Powiat Chojnicki – najważniejsze żródła emisji na podstawie opłat za emisję za rok 2006

Nazwa substancji

Ładunek całkowity[Mg]

Zakład  doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Nieżychowice

dwutl. siarki

3

dwutl. azotu

0,26

tlenek węgla

12

dwutl.węgla

537,12

pył

3,7

Suma pyłów

3,89

pyły ze spalania paliw

3,7

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Chojnice

dwutl. azotu

1,07

tlenek węgla

0,27

dwutl.węgla

1471,16

Suma pyłów

0,06

Spółdzielnia Inwalidów im. H.Derdowskiego Chojnice

ksylen

8,29

alk.butylowy

2,56

Suma pyłów

0,013

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Kazimierz Ginter Zakład Pracy Chronionej m. Chojnice

dwutl. siarki

0,64

tlenek węgla

2,49

dwutl.węgla

114,2

pył

1,33

Suma pyłów

1,38

pyły ze spalania paliw

1,3

Fabryka Mebli Sękowski , Bogdan Sękowski,           Czersk

dwutl. azotu

0,42

tlenek węgla

0,7

węglow.aroma

3,7

w.alif.inne

3,6

Suma pyłów

0,13

Zakłady Mięsne SKIBA Andrzej Skiba m. Chojnice

dwutl. azotu

0,76

w.alif.do C12

1,078

kwas octowy

1,47

dwutl.węgla

1139,45

subst. org.

3,2

Suma pyłów

0,25

FIRMA RODZINNA DRO-BET MUSOLF Sp. z o.o. m. Chojnice

dwutl.węgla

49,698

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych "Mostostal - Chojnice" Spółka Akcyjna m. Chojnice

w.alif.inne

25,5

w.arom.inne

47,8

alk.alif.inne

9,94

alk.arom.inne

4,27

pył

0,57

Suma pyłów

0,64

SOLANUM Roman Miłaszewski Gorzelnia Rolnicza Gockowice gm. Chojnice

dwutl. siarki

1,18

tlenek węgla

5,72

dwutl.węgla

242

pył

1,75

RAZEM

250,98

Suma gazów

249,18

Suma pyłów

1,79

pyły ze spalania paliw

1,75

KLOSE Czerska Fabryka Mebli Spółka z o.o. m/ Czersk

dwutl. azotu

7,5

tlenek węgla

1,51

glikol

0,93

ksylen

1,95

toluen

3,67

aceton

5,78

alk.izobutyl.

1,13

butyloglikol

1,71

octan butylu

7,39

octan etylu

2,5

Suma pyłów

0,94

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. m. Chojnice

dwutl. siarki

154,5

dwutl. azotu

46,44

tlenek węgla

68,12

dwutl.węgla

28091,055

pył

37,452

sadza

0,79

Suma pyłów

38,25

pyły ze spalania paliw

37,45

Polcom Collection Gabriela Słomińska  Rytel

chlor.etylenu

2,42

ksylen

2,82

alk.etylowy

1,98

CREMO POL spółka z o.o. Chojnice

styren

9,2

aceton

3,76

Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Brusach Spółka z o.o. Brusy

dwutl. siarki

6,02

tlenek węgla

24,18

dwutl.węgla

1075,08

pył

1,27

Suma pyłów

1,46

pyły ze spalania paliw

1,27

PoliPol MEBLE Sp. z o.o.  Chojnice

w.alif.do C12

7,25

węglow.aroma

2,73

alk.alifatycz

2,05

ketony inne

2,4

Rindipol S.A.  Chojnice

dwutl. siarki

2,95

dwutl. azotu

9,84

tlenek węgla

1,92

dwutl.węgla

506,23

Suma pyłów

0,7

CMT Chojnice sp. z o.o. Chojnice

ksylen

3,2

alk.butylowy

1,5

kw.fosforowy

0,9

nafta,solwent

0,94

octan butylu

2,8

Suma pyłów

0,08

WESTPOL-TEEUWISSEN Sp. z o.o. Chojnice

dwutl. siarki

183,05

dwutl. azotu

75,54

tlenek węgla

182

w.alif.do C12

8,6

węglow.aroma

7,4

chlor.etylenu

2,42

formaldehyd

0,97

glikol

0,93

ksylen

17,08

styren

9,2

toluen

3,67

aceton

9,59

alk.alifatycz

2

alk.butylowy

12,1

alk.etylowy

2,4

alk.izobutyl.

1,13

butyloglikol

1,71

ketony

1,95

kw.fosforowy

0,9

kwas octowy

1,47

nafta,solwent

1,01

octan butylu

10,4

octan etylu

3,59

dwutl.węgla

36556,09

WWApozostałe

57,62

w.alif.od C13

12,41

w.alif.inne

29,45

w.arom.inne

50,26

alk.alif.inne

15,3

alk.arom.inne

4,58

ketony inne

2,57

subst. org.

3,23

Suma pyłów

74,37

pyły ze spalania paliw

60,41

pyły krzemowe

1,83

pyły węglowo-grafitowe,sadza

1,72

pyły pozostałe

9,9

 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Suma emisji w r. 2006 [Mg/r]

Emisja punktowa z dużych i średnich zródeł wg opłat powyżej 2000zł/r

SO2

366,1

NO2

151,09

CO2

73112,18

CO

364,0

SUMA PYŁÓW

148,74

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Rok 2005

Nazwa strefy

Miejscowość/adres/ulica

Właściciel
stacji

Mierzone zanieczyszczenia,
metoda pomiaru poziom raportowania danych ze stanowisk

SO2

NO2

NOx

Pm 10

PB

C6H6

CO

O3

PM2,5

BS

chojnicki

Konarzyny

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

chojnicki

Chojnice ul Szpitalna

WSSE

 

m, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

m, PL/-

oznaczenia: m-metoda manualna, p-metoda pasywna, raportowanie-PL-Polska, EU-Unia Europejska
 

 

 

WARTOŚCI DOPUSZCZALNE SUBSTANCJII W POWIETRZU - stan na rok 2004 i 2005
Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia oprócz 2004, 2005, 2006

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

2004

2005/6

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Benzen

Rok kalendarzowy

5

-

5

5/4

2

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

18

60

50/40

Rok kalendarzowy

40

-

12

10/8

3

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

24

30

0

24 godziny

150

125

3

0

0

4

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

-

0,1

0

5

Ozon

8 godzin

120

60

25

0

0

6

Pył zawieszony

PM10

24 godziny

50

35

5

0

Rok kalendarzowy

40

-

1,6

0

7

Tlenek węgla

8 godzin

10000

-

2000

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej

8

Benzen

Rok kalendarzowy

4

 

 

 

9

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

 

 

 

Rok kalendarzowy

35

 

 

 

10

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

 

 

 

24 godziny

125

 

 

 

11

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

 

 

 

12

Tlenek węgla

8 godzin

5000

 

 

 

 

 

 

Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę roślin

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

2004

2005/6

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

30

-

0

0

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

20

-

0

0

3

Ozon AOT40

Okres wegetacji

24000

-

0

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

20

 

 

 

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

15

 

 

 

 

 

Zestawienie wyników pomiarowych z r. 2005

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

manualne

Chojnice

7,6

45,0

61

 

A

A

 

NO2

manualne

Chojnice

24,4

73,0

62

 

A

 

 

pasywna

Konarzyny

5,2

8,0

100

 

A

 

 

PM10

refektomet,

Chojnice

22,2

147,0

62

20

A

A

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
 

 

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2005 opracowanej przez WIOŚ powiat chojnicki zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin

 

 

Zestawienie wyników pomiarowych  z r. 2006

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

manualne

Chojnice

7,9

53,0(24)

58,6

 

A

A

 

NO2

manualne

Chojnice

26,2

92,0(24)

57,8

 

A

 

 

pasywna

Konarzyny

6,1

13,0 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Czersk

9,4

21,0(m)

100

 

A

 

 

 

 

Czersk

13,1

23,0 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Bory Tucholskie

4,2

12,0 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice

11,2

17,0 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice

17,2

24,0 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice

10,2

20,0 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Brusy

9,1

18,0 (m)

100

 

A

 

 

PM10

refektomet,

Chojnice

26,1

263 (24)

62,7

26

A

A

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm


 Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 opracowanej przez WIOŚ powiat chojnicki zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin

Powiat Człuchowski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 6
 • gaz z sieci 4
 • olej opałowy 5
 • ciepło z miejskiej sieci  2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła ,
 • kolektory słoneczne
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie
  • nazwa  Biogazownia Rolnicza w Pawłówku
  • nazwa Biogazownia Rolnicza w Płaszczycy
 • kotłownie
  • nazwa KR1. moc 33 MW nośnik energii miał węglowy
  • nazwa Osiedle Młodych moc 0,6 MW nośnik miał energii węglowy
  • nazwa Słowackiego moc 0,09 MW nośnik energii miał węglowy
  • nazwa Słowackiego moc 0,06 MW nośnik energii miał węglowy
  • nazwa Słowackiego moc 0,04 MW nośnik energii miał węglowy
  • nazwa Słowackiego moc 0,055 MW nośnik energii olej opałowy
  • nazwa Wojska Polskiego moc 0,13 MW nośnik energii gaz ziemny
  • nazwa Kotłownia na biomasę w Przechlewie moc 5 MW nośnik energii woda
  • nazwa Kotłownia osiedlowa w Koczale moc 5 MW nośnik energii brak danych
  • nazwa Kotłownia w Rzeczenicy moc 5 MW nośnik energii zrębki defibracyjne
  • nazwa Kotłownia K1 SEEGER DACH sp.z o.o. Rzeczenica moc 3,9 MW nośnik energii trociny
  • nazwa Kotłownia K2  SEEGER DACH sp.z o.o. Rzeczenica moc 0,45 MW nośnik energii trociny
  • nazwa Kotłownia OSP Rzeczenica moc 0,21 MW nośnik energii drewno opałowe
  • nazwa Kotłownia szkolna Międzybórz moc 0,3 MW nośnik energii drewno opałowe
Główne źródła emisji

Dane ze Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

 

Gmina Przechlewo

 

·         nazwa:  brak

·         SO2 0,68..t/rok,

·         NOx………. t/rok,

·         Pyły 19,85. t/rok

 

Miasto Człuchów

 • nazwa: Kotłownia KR1
 • SO2 37,7.t/rok,
 • Nox  34,9 t/rok,
 • pyły 40,37. t/rok

Gmina Rzeczenica

 • nazwa: Kotłownia K1 SEEGER DACH
 • SO2 33,00.t/rok, 
 • Nox  39,1 t/rok,
 • pyły 70,28. t/rok
 • nazwa: K2 SEEGER DACH
 • SO2 1,45 kg/h
 • Nox 1,12  kg/h,
 • pyły 4,96 kg/h  dane kotłowni pracyjącej wyłącznie w sezonie grzewczym

Gmina Koczała

 • nazwa: Kotłownia Osiedlowa    
 • SO2 15,30 t/rok,
 • Nox  5,13 . t/rok, pyły 5,10. t/rok

 

 

 

 

 

Dane wg opłat za emisję. Emisja za rok 2006 [Mg/r]

 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Człuchowie w likwidacji

 • dwutl. siarki    3,23
 • dwutl. azotu    0,69
 • tlenek węgla    11,89
 • dwutl.węgla    528,6
 • Suma pyłów    0,72
 • pyły ze spalania paliw    0,63

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe HYDRONIKA Edward Kmita

 • dwutl. siarki    17,73
 • dwutl. azotu    6,54
 • tlenek węgla    26,17
 • dwutl.węgla    5495,7
 • pył    11,48
 • Suma pyłów    11,59
 • pyły ze spalania paliw    11,48

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ROLPAKO- Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki    8,27
 • dwutl. azotu    0,86
 • tlenek węgla    38,77
 • dwutl.węgla    1723,12
 • Suma pyłów    10,41
 • pyły ze spalania paliw    10,11

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NADZIEJA"

 • dwutl. siarki    9,25
 • dwutl. azotu    0,6
 • tlenek węgla    27,39
 • dwutl.węgla    1217,66
 • Suma pyłów    5,9
 • pyły ze spalania paliw    5,84

PROMET Sp.z o.o. Produkcja Metalowa

 • węglow.aroma    2,64
 • Suma pyłów    0,06

POLTAREX Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej w Nowej Wsi Człuchowskiej

 • Suma pyłów    6,4

POLTAREX Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej w Polnicy

 • Suma pyłów    3,01

RADPOL S.A. Zaklad Osprzetu Termokurczliwego

 • tlenek węgla    2,82
 • Suma pyłów    2,47

Poldanor S.A.

 • dwutl. azotu    5,96
 • tlenek węgla    5,54
 • amoniak    68,63
 • formaldehyd    0,52
 • dwutl.węgla    1340,27
 • p.ze spal.pal    4,53
 • Suma pyłów    4,54
 • pyły ze spalania paliw    4,53

Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy.

 • dwutl. siarki    19,86
 • dwutl. azotu    6,2
 • tlenek węgla    15,52
 • dwutl.węgla    3259,2
 • Suma pyłów    6,15
 • pyły ze spalania paliw    6,11

Pol-Dróg Człuchów sp. z o.o.

 • dwutl. siarki    18,72
 • dwutl. azotu    4,28
 • dwutl.węgla    1,41
 • Suma pyłów    0,07

Przedsiębiorstwo PKS sp. z o.o.

 • ald.arom.inne    1,12
 • p.pozostałe    1,14
 • RAZEM    2,83
 • Suma gazów    1,69
 • Suma pyłów    1,14

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Czarnem

 • dwutl. siarki    22,98
 • dwutl. azotu    7,18
 • tlenek węgla    17,95
 • dwutl.węgla    3771,26
 • Suma pyłów    13,58
 • pyły ze spalania paliw    13,46
 • dwutl. siarki    100,59
 • dwutl. azotu    34,7
 • tlenek węgla    147,84
 • węglow.aroma    6,28
 • amoniak    68,85
 • alk.alifatycz    0,99
 • metan    5,83
 • dwutl.węgla    18629,7
 • w.alif.od C13    2,64
 • w.alif.inne    2,07
 • w.arom.inne    1,38
 • ald.arom.inne    2,02
 • pył    47,8
 • sadza    0,75
 • p.ze spal.pal    4,53
 • p.pozostałe    16,47
 • Suma pyłów    69,65
 • pyły ze spalania paliw    52,38
 • pyły pozostałe    16,5 
 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Dane ze Starostwa Powiatowego w Człuchowie

 

Miasto Człuchów

 • SO2 t/rok, 38,3
 • NOx t/rok, 30,33
 • Pyły t/rok, 49,80
 • CO t/rok, 149,31

Gmina Rzeczenica

 • SO2 t/rok, 33,90
 • NOx t/rok, 40,16
 • Pyły t/rok, 73,32
 • CO t/rok, 229,50

Gmina Koczała

 • SO2 t/rok, 15,45
 • NOx t/rok, 5,112
 • Pyły t/rok, 4,784
 • CO t/rok, 12,57

 

 

 

 

Dane według opłat za emisję. 

POWIAT CZŁUCHOWSKI

Emisja z dużych i średnich zródeł wg opłat powyżej 2000zł/r

 • SO2 - 201,19
 • NO2 - 65,13
 • CO2 - 37 259,4
 • CO - 299,52
 • SUMA PŁYNÓW - 139,31

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Rozmieszczenie stacji, stan rok 2004

Miejscowość/adres/ulica

Właściciel
stacji

Mierzone zanieczyszczenia,
metoda pomiaru poziom raportowania danych ze stanowisk

SO2

NO2

NOx

Pm 10

PB

C6H6

CO

O3

PM2,5

BS

Człuchów ul Słowackiego

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

Człuchów ul Wojska Polskiego I

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

Człuchów ul Wojska Polskiego II

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

Czarne ul. Zamkowa

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

Czarne ul. Moniuszki

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

Debrzno ul. Niepodleglości

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

Debrzno ul. Balickiego

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

Koczała

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

Przechlewo

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeczenica

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 oznaczenia: m-metoda manualna, p-metoda pasywna, raportowanie-PL-Polska, EU-Unia Europejska
 
 

 

WARTOŚCI DOPUSZCZALNE SUBSTANCJII W POWIETRZU - stan na rok 2004 i 2005/6
Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji
[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji
[ mg/m3]

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

2004

2005/6

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Benzen

Rok kalendarzowy

5

-

5

5/4

2

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

18

60

50/40

Rok kalendarzowy

40

-

12

10/8

3

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

24

30

0

24 godziny

150

125

3

0

0

4

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

-

0,1

0

5

Ozon

8 godzin

120

60

25

0

0

6

Pył zawieszony

PM10

24 godziny

50

35

5

0

Rok kalendarzowy

40

-

1,6

0

7

Tlenek węgla

8 godzin

10000

-

2000

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej

8

Benzen

Rok kalendarzowy

4

 

 

 

9

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

 

 

 

Rok kalendarzowy

35

 

 

 

10

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

 

 

 

24 godziny

125

 

 

 

11

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

 

 

 

12

Tlenek węgla

8 godzin

5000

 

 

 

 

 

 

Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę roślin

 Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji [ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji [ mg/m3]

2004

2005

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

30

-

0

0

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

20

-

0

0

3

Ozon AOT40

Okres wegetacji

24000

-

0

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

20

 

 

 

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

15

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie wyników pomiarowych.
Rok 2005

 Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Klasa

NO2

metoda pasywna

Człuchów

8,3

12,0

100

A

Człuchów

11,7

15,0

58

A

Człuchów

13,0

24,0

92

A

Czarne

6,5

10,0

100

A

Czarne

5,6

10,0

100

A

Debrzno

5,8

10,0

100

A

Debrzno

6,0

8,0

100

A

Koczała

4,3

8,0

100

A

Przechlewo

6,8

12,0

100

A

Rzeczenica

9,3

16,0

100

A

Polnica

4,9

7,0

67

A

benzen

pasywna

Człuchów

2,8

4,2

50

A

 

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2005 opracowanej przez WIOŚ powiat człuchowskii zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin.

 

 

Rok 2006

 Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Klasa

NO2

metoda pasywna

Człuchów

9,8

15,0(m)

91,7

A

Człuchów

12,3

20,0(m)

100

A

Czarne

6,1

13,0(m)

100

A

Debrzno

7,5

13,0(m)

100

A

Debrzno

7,1

16,0(m)

100

A

Koczała

6,0

12,0(m)

100

A

Przechlewo

8,5

18,0(m)

100

A

Rzeczenica

11,1

17,0(m)

100

A

benzen

pasywny

Człuchów

2,5

4,8

91,7

A

 

pasywny

Człuchów

2,5

5,7

100

A

 

pasywny

Czarne

2,5

5,8

100

A

 

pasywny

Debrzno

2,7

8,2

100

A

 

pasywny

Rzeczenica

3,5

8,2

100

A

 

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 pracowanej przez WIOŚ powiat człuchowskii zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin.

 

Powiat Gdański

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe    1
 • gaz z butli     3
 • gaz z sieci     4
 • olej opałowy  5
 • ciepło z miejskiej sieci  3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy b.d.
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła  6
 • kolektory słoneczne   6
Główne obiekty energetyczne

 

Lp.

Nazwa

Adres

Moc [MW]

Nośnik energii

1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Niepodległości 9

Pruszcz Gdański

<1,4

gaz ziemny wysokometanowy

2.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Chopina 34

Pruszcz Gdański

>5

olej opałowy lekki

3.

Przedszkole Niepubliczne „Jedynaczka”

ul. Kochanowskiego 8

Pruszcz Gdański

<1,4

gaz ziemny wysokometanowy

4.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Matejki 1

Pruszcz Gdański

1,4

olej opałowy lekki

5.

Urząd Miasta

ul. Grunwaldzka 20

Pruszcz Gdański

<1,4

gaz ziemny wysokometanowy

6.

Zespół Szkół Nr 4

ul. Kasprowicza 16

Pruszcz Gdański

<1,4

gaz ziemny wysokometanowy

7.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

ul. Niemcewicza 1

Pruszcz Gdański

>5

gaz ziemny wysokometanowy/ olej opałowy lekki

8.

"Promex"Sp.j. Wspólne Przedsiębiorstwo T. Ciarkowski i M. Czechowski

Spacerowa 22

83-010 Straszyn

3,3

miał węglowy

Główne źródła emisji

 

 

Dane wg opłat za emisję.

Pruszcz Gdański    

           
GALEON, Wieczysław Kobyłko

 • inne [t/rok]:                
 • aceton 9,1

           
Przedsiębiorstwo P.U.H. "POMKOL" sp. z o.o.

 • SO2 [t/rok] 3,19
 • CO2 410,9
 • pyły [t/rok]            
 • p. ze spal. pal 2,79
 • p. weglowo-grafitowe, sadza 0,99
 • p. krzemowe 2,64

inne [t/rok]               

 • CO 22,34
 • benzyna 1,33
 • sadza 0,99
 • ksylen 2,31

           
CROWN Packaging Polska Sp. z o.o. w Pruszczu Gd. , ul. Zastawna 38

 • NO2 [t/rok] 5,28
 • CO2 2494,08
 • pyły [t/rok] 0,019

inne [t/rok]                

 • CO 62,03
 • alk. etylowy bd
 • nafta, solwent 0,78

           
Wspólne Przedsiębiorstwo "PROMEX" sp. j. T. Ciarkowski, M. Czechowski

 • SO2 [t/rok] 23,03
 • NO2 [t/rok] 17,01
 • C02 10857,73
 • pyły [t/rok] 58,51
 • pyły węglowo - grafitowe, sadza 0,99

inne [t/rok]               

 • CO 17,34
 • sadza 0,99
 • pyły (t/rok) 0,99

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczólkach, ul. Szkolna 4

 • SO2 [t/rok]: 4,9
 • NO2[t/rok]: 0,38
 • CO2 766,8
 • pyły [t/rok] 3,75

inne [t/rok]                

 • CO 17,25
 • sadza 0,13
 • pyły [t/rok] 0,13

           

POWIAT GDAŃSKI
Suma emisji [Mg/r]
Emisja punktowa z dużych i średnich zródeł wg opłat powyżej 2000zł/r
   

 • SO   75,45
 • NO2    73,90
 • CO2    55073,12
 • CO    270,98
 • SUMA PYŁÓW    167,93
   
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
 • SO2 [t/rok]: 75,45
 • NOx [t/rok]:73,90
 • Pyły [t/rok]: 55073,12
 • CO [t/rok]: 270,98
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Powiat Kartuski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

brak danych z powiatu

Główne obiekty energetyczne

brak danych z powiatu

Główne źródła emisji

brak danych z powiatu

Dane wg opłat za emisję za rok 2006

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ŻUKOWO" Sp. z o.o.
benzyna
0,75
ksylen
2,67
alk.butylowy
1,34
p.pozostałe
1,04
RAZEM
6,50
Suma gazów
5,05
Suma pyłów
1,45
pyły pozostałe
1,04
SIGMA BK Bartosz, Korchow i wspólnicy s-ka jawna
węglow.aroma
5,02
RAZEM
5,04
Suma gazów
5,03
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "SPEC-PEC" SPÓŁKA Z O.O.
dwutl. siarki
100,55
dwutl. azotu
29,03
tlenek węgla
106,46
dwutl.węgla
16416,95
pył
66,37
sadza
1,021
RAZEM
16720,40
Suma gazów
16653,01
Suma pyłów
67,39
pyły ze spalania paliw
66,37
pyły węglowo-grafitowe,sadza
1,02
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "DROMOS" S.A.
dwutl. siarki
1,28
dwutl. azotu
1,30
tlenek węgla
1,34
dwutl.węgla
443,74
p.ze spal.pal
1,23
RAZEM
449,13
Suma gazów
447,67
Suma pyłów
1,46
pyły ze spalania paliw
1,45
EKBORK Spółka z o.o.
dwutl. siarki
3,48
tlenek węgla
10,88
RAZEM
14,73
Suma gazów
14,60

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Dane wg opłat za rok 2006 za emisję ze źródeł punktowych i z pojazdów

SO2    105,32
CO   16860,69
CO    260,78
NO2    30,60
suma pyłów    68,06

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia
Maks.
Pokr.
Liczność*)
Klasa
a
24
1
SO2
manualny
Kartuzy
20,3
71,0(24)
 
24,1
 
A
A
 
pasywny
Dzierżążno
4,4
13,2(m)
92
 
A
 
 
Przodkowo
6,6
25,1(m)
92
 
A
 
 
Żukowo
3,7
11,3(m)
100
 
A
 
 
NO2
manualny
Kartuzy
39,7
92,0(24)
24
 
A
 
 
pasywny
Dzierżążno
13,89
20,3(m)
92
 
A
 
 
Przodkowo
16,56
22,8(m)
92
 
A
 
 
Żukowo
23,39
30,7(m)
100
 
A
 
 
benzen
pasywny
Kartuzy
2,5
 
49
 
A
 
 
Żukowo
3
 
100
 
A
 
 
Dzierżążno
2,8
 
100
 
A
 
 
Przodkowo
3,3
 
92
 
A
 
 
W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

 

Lp
Nazwa strefy
Kod strefy
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
 
 
Uwagi
 
 
 
SO2
NO2
PM10
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
4
strefa kartusko-kościerska
PL.22.04.z.03
A
A
C
A
A
A
A
A
A
C
 
niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10 / niedotrzymane poziomy docelowe (2013 r) benzo(a)pirenu
*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

 Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2007 opracowanej przez WIOŚ, powiat kartuski należący do strefy kartusko-kościerskiej, zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla mierzonych zanieczyszczeń. za wyjątkiem pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)piranu w pyle PM10, dla których strefę zakwalifikowano do klasy C ze względu na wyniki pomiarów w Kościerzynie

 

Powiat Kościerski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe - 1
 • gaz z butli  - 5
 • gaz z sieci  - 5
 • olej opałowy - 3
 • ciepło z miejskiej sieci - 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) - 4
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) - 5
 • kolektory słoneczne   - 6

   
 

Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie - brak
 • kotłownie - nazwa Zakład Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o.o., Kościerzyna, ul. Tetmajera 3
  • moc 27,6 MW i 1,4 MW,
  • nośnik energii miał węglowy i biomasa
Główne źródła emisji

nazwa: Zakład Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o.o., Kościerzyna, ul. Tetmajera 3
K1 27,6 MW                      K2 1,4 MW
SO2 82,304 t/rok,             SO2 2,686 t/rok,
NOx 41,152 t/rok,             NOx  0,335 t/rok,
pyły 25,633 t/rok               pyły 3,197 t/rok

Wielkość emisji w r. 2006 z głównych źródeł  wg opłat za emisję.

 • KASZUB Meblarska Spółdzielnia - Zakład Pracy Chronionej
  • węglow.aroma    3,68
  • glikol    3,68
  • aceton    3,4
  • met.et.keton    8,1
  • octan butylu    27,69
  • pył    46,78
  • Suma pyłów    27,69
 • Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "UNIBUD" Sp. z o.o.
  • dwutl. siarki    2,64
  • dwutl. azotu    0,52
  • w.alif.do C12    0,69
  • benzo(a)piren    1,06
  • ksylen    1,07
  • dwutl.węgla    8,75
  • żelazo    14,75
  • Suma pyłów    5,28
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza    3,47
 • Zakłady Porcelany Stołowej "LUBIANA" S.A.
  • dwutl. siarki    24,18
  • dwutl. azotu    4,07
  • tlenek węgla    0,09
  • octan butylu    27013,65
  • aminy inne    3,08
  • pył    0,21
  • glin    1,23
  • p.pozostałe    27046,92
  • Suma pyłów    0,29
  • pyły ze spalania paliw    2,62
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIERZYCA" w Grabowie Kościerskim
  • dwutl. siarki    3,19
  • dwutl. azotu    15,97
  • benzo(a)piren    1677,69
  • dwutl.węgla    9,58
  • węgiel-graf.    1718,31
  • Suma pyłów    9,58
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza    6,71
  • dwutl. siarki    3,35
  • dwutl. azotu    16,78
  • benzo(a)piren    1762,81
  • dwutl.węgla    3,35
  • sadza    1793,28
  • Suma pyłów    3,35
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza    4,58
 • LIMKO Sp. z o.o.
  • glikol propyl    5,03
  • Suma pyłów    84,9
 • Zakład Energetyki Cieplnej "KOSPEC" Sp. z o.o. ,
  • dwutl. siarki    41,48
  • dwutl. azotu    162,89
  • benzo(a)piren    22276,5
  • dwutl.węgla    28,83
  • pył    0,9
  • sadza    22595,63
  • Suma pyłów    28,83
  • pyły ze spalania paliw    0,9
  • w.alif.do C12    0,26
  • dwutl. azotu    0,83
  • styren    2,04
  • aceton    37,14
  • sadza    40,6
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza    4,54
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "ORLEWIANKA
  • dwutl. siarki    1,89
  • dwutl. azotu    9,46
  • benzo(a)piren    993,84
  • dwutl.węgla    2,52
  • sadza    1012,36
  • Suma pyłów    2,52
 • Przedsiebiorstwo Usług Drogowo-Mostowych S.A.
  • dwutl. siarki    1,05
  • benzo(a)piren    346,81
  • dwutl.węgla    0,37
  • sadza    348,85
 • Zakłady Mięsne Kościerzyna Sp. z o.o.
  • dwutl. siarki    0,78
  • dwutl. azotu    53,3
  • octan etylu    963,85
  • dwutl.węgla    1,47
  • pył    0,73
  • sadza    1027,56
  • Suma pyłów    1,47
  • pyły ze spalania paliw    0,73
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza    118,5
  • dwutl. siarki    79,3
  • dwutl. azotu    288,67
  • w.alif.do C12    9,07
  • glikol    1,19
  • toluen    5,73
  • kwas octowy    3,44
  • mezytylen    9,18
  • octan etylu    56020,44
  • kw.org.inne    89,19
  • ołów    2,46
  • węgiel-graf.    1,23
  • p.pozostałe    56630,4
  • Suma pyłów    55,23
  • pyły ze spalania paliw    2,62
  • pyły cem-wap i mat.ogniotrw.    2,46
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza    31,38 
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWI POWIAT KOŚCIERSKI

Suma emisji [Mg/r]

Emisja z dużych i średnich zródeł wg opłat powyżej 2000zł/r

SO2

237,01

NO2

158,6

CO2

112040,8

CO

577,35

SUMA PYŁÓW

186,32

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Miejscowość/adres/ulica

Właściciel
stacji

Mierzone zanieczyszczenia,
metoda pomiaru poziom raportowania danych ze stanowisk

SO2

NO2

NOx

Pm 10

PB

C6H6

CO

O3

PM2,5

BS

Kościerzyna ul. Kościuszki

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościerzyna ul. Skłodowskiej

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościerzyna ul. Szopińskiego

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościerzyna ul. Drogowców

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziemiany

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

Karsin

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

Liniewo

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipusz

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Karczma

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

Stara Kiszewa

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościerzyna Rynek

WSSE

m, PL/-

m, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

m, PL/-

 a-stacja automatyczna, m-manualna, p-metoda pasywna , raportowanie PL-Polska ,EU-Unia Europejska
   
 
WARTOŚCI DOPUSZCZALNE SUBSTANCJII W POWIETRZU - stan na rok 2004 i 2005
Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia 

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

2004

2005/6

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Benzen

Rok kalendarzowy

5

-

5

5/4

2

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

18

60

50/40

Rok kalendarzowy

40

-

12

10/8

3

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

24

30

0

24 godziny

150

125

3

0

0

4

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

-

0,1

0

5

Ozon

8 godzin

120

60

25

0

0

6

Pył zawieszony

PM10

24 godziny

50

35

5

0

Rok kalendarzowy

40

-

1,6

0

7

Tlenek węgla

8 godzin

10000

-

2000

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej

8

Benzen

Rok kalendarzowy

4

 

 

 

9

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

 

 

 

Rok kalendarzowy

35

 

 

 

10

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

 

 

 

24 godziny

125

 

 

 

11

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

 

 

 

12

Tlenek węgla

8 godzin

5000

 

 

 

  

Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę roślin 

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

2004

2005/6

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

30

-

0

0

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

20

-

0

0

3

Ozon AOT40

Okres wegetacji

24000

-

0

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

20

 

 

 

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

15

 

 

 

 

 

Zestawienie wyników pomiarowych rok 2005 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

manualne

Kościerzyna

6,4

44,0

97

 

A

A

 

NO2

manualne

Kościerzyna

20,0

65,0

96

 

A

 

 

pasywna

Kościerzyna

10,3

16,0

100

 

A

 

 

Kościerzyna

8,5

13,0

100

 

A

 

 

Kościerzyna

13,5

19,0

100

 

A

 

 

Kościerzyna

12,0

18,0

100

 

A

 

 

Dziemiany

8,0

12,0

100

 

A

 

 

Karsin

4,8

8,0

100

 

A

 

 

Liniewo

4,7

7,0

92

 

A

 

 

Lipusz

6,3

8,0

100

 

A

 

 

Nowa Karczma

7,3

12,0

100

 

A

 

 

Stara Kiszewa

8,6

11,0

100

 

A

 

 

Korne

7,9

14,0

67

 

67

A

 

PM10

manualne

Kościerzyna

27,3

120,0

89

40

A

C

 

refektomet

Kościerzyna

46,1

144,0

96

151

C

C

 

benzen

pasywna

Kościerzyna

4,1

7,7

67

 

A

 

 

Pb

manualne

Kościerzyna

0,012

 

 

 

A

 

 

 *) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2005 opracowanej przez WIOŚ powiat kościerski zakwalifikowano do klasy C ( w r. 2004-klasa A tj poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekraczał wartości dopuszczalnej), w związku z przekroczeniami stężeń pyłu zawieszonego PM10.
W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza.
W stosunku do r. 2004, kiedy to powiat Kościerski zakwalifikowany był do strefy A,  stwierdzono wyższe stężenie pyłu zawieszonego PM10 oraz nastąpiła zmiana w zasadach kwalifikacji- w r. 2005 brak marginesu tolerancji dla stężeń pyłu zawieszonego (5ug/m3 dla stężeń 24-godzinnych i 1,6ug/m3 dla średniorocznej).
 

Zestawienie wyników pomiarowych rok 2006

 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

manualny

Kościerzyna

11,0

147,0(24)

95,6

A

A

 

 

pasywny

Kościerzyna

10,4

41,6(m)

100

 

A

 

 

 

pasywny

Nowa Karczma

10,4

34,5(m)

100

 

A

 

 

 

pasywny

Stara Kiszewa

5,4

19,1(m)

100

 

A

 

 

 

pasywny

Sarnowy

4,7

19,6(m)

91,7

 

A

 

 

NO2

manualny

Kościerzyna

25,7

69,0(24)

95,9

 

A

 

 

pasywny pasywny

Kościerzyna

24,0

36,8(m)

100

 

A

 

 

Sarnowy

11,1

19,9(m)

91,7

 

A

 

 

pasywny

Nowa Karczma

15,6

23,8(m)

100

 

A

 

 

pasywny

Stara Kiszewa

11,5

21,2(m)

100

 

A

 

 

PM10

manualny

Kościerzyna

33,6

407(24)

94,2

55

A

C

 

refektomet

Kościerzyna

40,0

270(24)

95,6

95

C

C

 

benzen

pasywny

Kościerzyna

3,3

10,4

91,7

 

A

 

 

 

pasywny

Nowa Karczma

2,3

8,1

100

 

A

 

 

 

pasywny

Stara Kiszewa

2,5

8,3

100

 

A

 

 

 

pasywny

Sarnowy

1,8

6,2

91,7

 

A

 

 

Pb

manualny

Kościerzyna

0,01

 

94,2 

 

A

 

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 opracowanej przez WIOŚ powiat kościerski dla kryterium ochrony zdrowia zakwalifikowano do klasy C , w związku z przekroczeniami stężeń pyłu zawieszonego PM10.
W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza.

Powiat Kwidzynski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 2
 • gaz z butli 3
 • gaz z sieci 3
 • olej opałowy 3
 • ciepło z miejskiej sieci 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 3
 • inne odnawialne źródla energii: pompy ciepła 6
 • kolektory słoneczne 6
Główne obiekty energetyczne

 

 • elektrociepłownie: International Paper S. A. Kwidzyn moc 540 MW nośnik energii węgiel kamienny ( miał ), ług powarzelny czarny, kora i odpady drzewne.
 • kotłownie
  • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prabutach ul. Kuracyjna 30; moc [MW]: 12; nośnik energii: gaz + olej opałowy
  • WZPOW Sp. z o. o. w Kwidzynie ; moc [MW]: 11; gaz + olej opałowy: węgiel
  • PWKiC w Prabutach, ul. Ogrodowa 14; moc [MW]: 5,2; węgiel: gaz + olej opałowy
  • LEMAHIEU Polska Sp. z o. o. ul. Zielna w Kwidzynie; moc [MW]: 3,25; gaz + olej opałowy: olej
  • Przedsiębiorstwo Naprawczo-Produkcyjne EXPOM ; moc [MW]: 3,1; olej: węgiel
  • Nowy Dwór Kwidzyński; moc [MW]: ; węgiel:
  • Wytwórnia Win " MIX" w Kwidzynie ul. Zielna 15; moc [MW]: 2,68; : olej
  • Knauf Pack w Kwidzynie ul. Lotnicza 2; moc [MW]: 2,6; olej: olej
  • Firma Majerowicz Import -Eksport s. c. w Brachlewie ; moc [MW]: 2,1; olej: węgiel
  • POLIMA S.A. w Gurczu; moc [MW]: 2; węgiel: trociny
  • Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie; moc [MW]: 2; trociny: węgiel
  • Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej POLMO w Kwidzynie ; moc [MW]: 2; węgiel: węgiel
  • Kotłownia PWKiC w Prabutach ul.Jagiełły 18; moc [MW]: 1,6; węgiel: węgiel
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kwidzynie; moc [MW]: 1,6; węgiel: węgiel
  • Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska zakład w Korzeniewie; moc [MW]: 1,5; węgiel: olej
  • Zakład Karny w Kwidzynie ul. Lotnicza; moc [MW]: 1,5; olej: węgiel
  • Zakład Obróbki Drewna H.M. Ryjewo sp. z o. o.; moc [MW]: 1,2; węgiel: trociny
  • Kotłownia PWKiC w Prabutach nr 2, ul.Kraszewskiego 1 ; moc [MW]: 1,2; trociny: węgiel

   

 

Główne źródła emisji

International Paper Kwidzyn S.A. w Kwidzynie, ul. Lotnicza 1

 • SO2 [t/rok] 3753,82       
 • NO2 [t/rok] 1907,32       
 • CO[t/rok] 733,55       
 • pyły [t/rok]  515,85       
 • pyły ze spal. pal. 0,49       

inne [t/rok]:                       

 • CO2 1604139,2       
 • H2S 9,23       
 • w. alif. do C12 2,53       
 • węglow. aroma 1,15       
 • bezo(a)piren 0,13       
 • Merkaptany 22,48       
 • Sadza 1,84     

  
Przedsiębiorstwo Naprawczo – Produkcyjne EXPOM Kwidzyn w Nowym Dworze Kwidzyńskim

 • SO2 [t/rok]: 0       
 • NOx [t/rok]: 0       
 • pyły [t/rok] 0       

inne [t/rok]:                       

 • benzyna 1,63       
 • ksylen  1,11       
 • toluen 0,13       
 • alk. butylowy  0,19       
 • octan butylu 0,15       
 • octan etylu 0,17

       
POLIMA S.A. w Gurczu

 • SO2 [t/rok] 0       
 • NO2 [t/rok] 6,08       
 • CO2  4298,01       
 • pyły [t/rok]  5,01       
 • p. ze spal. pal 1,42       

inne [t/rok]                      

 • CO 3,21       
 • Benzo(a)piren 0,02       
 • Formaldehyd 0,80     

  
LEMAHIEU Polska Sp. z o.o. w Kwidzynie, ul. Zielna 2

 • SO2 [t/rok] 2,09       
 • NO2 [t/rok] 2,25       
 • CO2 3857,83       
 • pyły [t/rok]  0,29       

inne [t/rok]                       

 • styren 0,18       
 • w. alif inne 10,39 

      
BM Polska Spółka z o.o. w Kwidzynie, ul. Miłosna 30

 • SO2 [t/rok] 0       
 • NO2 [t/rok] 0       
 • pyły [t/rok] 3, 04         

inne [t/rok]                      

 • w alif. do C12 5,47       
 • węgłów. aroma 0,81       
 • alk. alif. inne 1,25       
 • etery inne 5,30       
 • ketony inne 2,64       
 • kw. org. inne 0,66 

      
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „TOR-PAL” Sp. z o.o. w Kwidzynie, ul. Lotnicza 1

 • SO2 [t/rok] 0       
 • NO2 [t/rok] 0,52       
 • pyły [t/rok]       

inne [t/rok]                       

 • CO 0,67       
 • p. pozostałe 60,76     

  
WARMIŃSKIE ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA OWOCOWO – WARZYWNEGO Spółka z o.o. w Kwidzynie, ul. Południowa 2

 • SO2 [t/rok]:  72,02       
 • NO2 [t/rok]: 32,20       
 • CO2 16907,1       
 •  pyły [t/rok ] 41,51       

inne [t/rok ]                      

 • CO 80,51       
 • amoniak 3,2       
 • benzo(a)piren 0,01       
 • sadza 0,45   

   
Jabil Circuit Poland Sp. z o.o. w Kwidzynie, ul. Lotnicza 2

 • SO2 [t/rok]:                    
 • NOx [t/rok]:                   
 • pyły [t/rok]  0,42       
 • pyły ze spal. paliw 0,05       
 • pyły pozostałe 0,37       

inne [t/rok]                      

 • alk. etylowy 0,47       
 • alk. Izopropyl  21,41       
 • alk. propylowy 1,74       
 • n-dekan 0,69       
 • n-nonan 0,34       
 • n-undekan 0,27       
 • cyna 0,02 

      
Fabryka Plastików POMERANIA Spółka z o.o. w Kwidzynie, ul. Zielona 13

 • SO2 [t/rok]: 0       
 • NO2 [t/rok]: 0       
 • pyły [t/rok}:       

inne [t/rok]                      

 • CO 0,10       
 • glikol  3,42       
 • ksylen 0, 77        
 • styren 0, 25        
 • alk. alifatycz  0,95       
 • cykloheksanon 0,77       
 • etylobenzen 0,12       
 • octan butylu 0,77   

   
Przedsiębiorstwo P.U.H. BAW Wiesław Błachuta w Prabutach, ul. Wojska Polskiego 21 

 • SO2 [t/rok] 0       
 • NOx [t/rok]       
 • pyły [t/rok   0       
 • pyły pozostałe 3,63   

   
LACRIOIX Electronics Sp. z o.o. w Kwidzynie, ul. Lotnicza 2

 • SO2 [t/rok] 3840,26       
 • NO2 [t/rok] 1956,82       
 • CO2 1633384,4       
 • pyły [t/rok] 583,80       

inne [t/rok]                      

 • alk. izopropyl 5,37       
 • CO  820,11       
 • w alif. do C12 8,08       
 • weglow. aroma 1,96       
 • alkohol metyl. 0,19       
 • amoniak 3,2       
 • benzyna 1,63       
 • glikol  3,42       
 • ksylen 1,88       
 • Siarkowodór 9,23       
 • alk. izopropyl 26,78       
 • w. alif. inne 10,39       
 • etery inne 5,30       
 • ketony inne  2,64       
 • sadza  2,29   

   
Przedsiębiorstwo „MODEX – OIL” w Kwidzynie, ul. Sztumska 9                     

 • SO2 [t/rok]: 8,73       
 • NO2 [t/rok]: 4,59       
 • CO2 1515,80       
 • pyły [t/rok] 1,65       

inne [t/rok]                      

 • CO 0,55       

                   

POWIAT KWIDZYNSKI

 • Suma emisji [Mg/r]
 • Emisja punktowa z dużych i średnich zródeł wg opłat powyżej 2000zł/r
 • SO2 7680,51
 • NO2 3913,64
 • CO2 3266768,89
 • CO 1559,71
 • SUMA PYŁÓW 1302,24


       
           
           
           
           
           
           
 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

brak danych

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

0 – 40 % normy stan b. dobry      SO2    NO2 Pył zawieszony

 

Miejscowość/adres/ulica

Właściciel
stacji

Mierzone zanieczyszczenia,
metoda pomiaru poziom raportowania danych ze stanowisk

SO2

NO2

NOx

Pm 10

PB

C6H6

CO

O3

PM2,5

BS

Kwidzyn ul Chopina

WSSE

m, PL/-

m, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

m, PL/-

oznaczenia: m-stacja manualna, PL-raportowanie w Polsce

 

Nazwa strefy

Metoda pomiaru

Miejscowość

Nazwa substancji

Czas uśredniania

Średnia

Częstość przekroczenia WD+MT

Maksymalna

Klasyfikacja

23457891012
kwidzyńskimanualnaKwidzyn,NO2a17--A
Ul. ChopinaSO2243040A
 a--A

 

Rok 2005


WARTOŚCI DOPUSZCZALNE SUBSTANCJII W POWIETRZU - stan na rok 2004 i 2005
Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia

 

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczaniaMargines tolerancji

[ mg/m3]

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

2004

2005

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Benzen

Rok kalendarzowy

5

-

5

5

2

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

18

60

50

Rok kalendarzowy

40

-

12

10

3

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

24

30

0

24 godziny

150

125

3

0

0

4

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

-

0,1

0

5

Ozon

8 godzin

120

60

25

0

0

6

Pył zawieszony

PM10

24 godziny

50

35

5

0

Rok kalendarzowy

40

-

1,6

0

7

Tlenek węgla

8 godzin

10000

-

2000

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej

8

Benzen

Rok kalendarzowy

4

 

 

 

9

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

 

 

 

Rok kalendarzowy

35

 

 

 

10

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

 

 

 

24 godziny

125

 

 

 

11

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

 

 

 

12

Tlenek węgla

8 godzin

5000

 

 

 

 

Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę roślin

 

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

2004

2005

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

30

-

0

0

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

20

-

0

0

3

Ozon AOT40

Okres wegetacji

24000

-

0

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

20

 

 

 

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

15

 

 

 

 

Zestawienie wyników pomiarowych

 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

manualne

Kwidzyn

3,8

72

20

 

A

A

 

NO2

manualne

Kwidzyn

19,0

69

20

 

A

 

 

PM10

refektomet.

Kwidzyn

16,2

100

20

3

A

A

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Powiat Lęborski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie :

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lęborku /zaopatruje w ciepło 55% mieszkańców Lęborka/, moc 2 kotły wodne x 11,63 MW, 4 x 1,4 MW /Cała moc cieplna kotłowni - 46 MW, nośnik energii węgiel kamienny

kotłownie:

 • "G.O.K. Wicko 0,5 MW olej opałowy
 • "Kotłownia Zespołu Szkół Budowlanych /Źródłem energii odnawialnej jest kocioł na słomę o mocy 400 [KW], ilość energii wytworzonej - 2900 [GJ/rok], rodzaj zużytego paliwa - słoma, ilość zużytego paliwa ton-słomy/m3 - 200
 • "Kotłownia KR 1 w Lęborku
 • Kotłownia lokalna w Siemirowicach, moc 5 MW, nośnik energii - miał węglowy
 • Kotłownia komunalna w Cewicach, moc 4,4 MW, nośnik energii - miał węglowy
 • Kotłownia przemysłowa w Maszewie, moc 6 MW, nośnik energii - miał węglowy
Główne źródła emisji
 • Dwutlenek siarki    454,19
 • Dwutlenek azotu    193,34
 • tlenek węgla    698,92
 • Dwutlenek węgla    1 40405,67
 • Suma pyłów    19 384,81
 • SPOMEL Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych Spółdzielnia Pracy
  • Dwutlenek siarki    4,81
  • Dwutlenek węgla    23,4
  • Benzyna    0,9
  • Ksylen    3,6
  • Toulen    2,07
  • Alk.furfuryl    3,059
  • Alk.izobutyl    1,37
  • Benzyna ciężka    1,2
  • p.ze spalania pal.    1,275
  • p. krzemowe    7,92
  • P pozostałe    1,57
  • Suma pyłów    1,091
  • Pyły ze spalania paliw    1,4
  • Pyły krzemowe    7,92
  • P pozostałe    1,57
 • FARM FRITES Poland S.A.
  • Dwutlenek azotu    17,35
  • Tlenek węgla    1,66
  • Olej mineralny    1,25
  • Dwutlenek węgla    11 898,76
 • PPHA AMG Sp. z o.o.
  • Benzyna    10,86
  • Glikol    4,71
  • Ksylen    15,24
  • Mezytylen     4,34
  • Nafta, solwent    13,59
  • Octan metylu    1,1
  • Suma pyłów    0,51
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  • Dwutlenek siarki    174,66
  • Dwutlenek azotu    56,38
  • tlenek węgla    22,12
  • Dwutlenek węgla    41 828,50
  • Pył    21,4
  • Sadza    1,02
  • Suma pyłów    22,5
  • Pył ze spalania paliw    21,44
  • Pyły węglowo- grafitowe, sadze    1,02
 • ROBEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o.
  • Acetylen    1,71
  • Alkohol metylowy    3,59
  • Ksylen    6,14
  • Węglowodory alifatyczne, inne    9,16
  • Suma pyłów    0,07
 • WIENERBERGER CEGIELNIA LĘBORK
  • Dwutlenek siarki    27,05
  • Dwutlenek azotu    13,63
  • tlenek węgla    218,68
  • Etylobenzen    0,064
  • Dwutlenek węgla    13 375,57
  • Węglowodory aromatyczne, inne    0,89
  • pył    2,102
  • Sadza    7,29
  • Suma pyłów    9,4
  • Pyły ze spalania paliw    2,1
  • Pyły węglowo- grafitowe, sadze    7,29
 • Zakłady Metalowe „Chabrowo”
  • P krzemowe    9 001,96
  • Suma pyłów    9 001,97
 • TERNAEBEN Sp. z o.o. Łeba
  • Dwutlenek siarki    0,95
  • Dwutlenek azotu    1,23
  • tlenek węgla    5,35
  • Aceton    2,54
  • Alkohole aromatyczne, inne    0,54
  • P ze spal. Pal    2,1
  • Suma pyłów    2,1
  • Pyły ze spal.pal    2,1
 • POL-DRÓG Lębork S.A.
  • Dwutlenek siarki    5,03
  • Dwutlenek azotu    2,47
  • tlenek węgla    3,18
  • P ze spal. Pal    87,91
  • Suma pyłów    87,91
 • DREWCOM Sp. z o.o.
  • Ksylen    4 969,44
  • Octan winylu    4 460
  • Toulen    62,05
  • Alkohol butylowy    8,98
  • Alkohol etylowy    3,85
  • Węglowodory alifatyczne od C13    182,29
  • Węglowodory alifatyczne, inne    0,92
  • Pyły pozostałe    515,03
  • Suma pyłów    515,03
 • PPHU DAWIA Mirosław Dawidziuk (cegielnia)
  • Dwutlenek siarki    3,45
  • Dwutlenek azotu    2,08
  • tlenek węgla   ,29,39
  • Dwutlenek węgla    1 130,53
  • pył    5,47
  • Sadza    0,64
  • Suma pyłów    6,11
  • Pyły ze spal. pal    5,47
 • MOSAIK - PROFIL Sp. z o.o. w likwidacji
  • ksylen    1,28
  • estry alk.jed    2,37
  • ketony    2,99
  • alk.alif.inne    0,82
  • dwutl. siarki    227,09
  • dwutl. azotu    96,67
  • tlenek węgla    349,46
  • acetylen    1,74
  • alkohol metyl    4,14
  • benzyna    11,89
  • glikol    4,97
  • ksylen    4999,72
  • octan winylu    4460,41
  • olej mineral.    1,25
  • toluen    64,17
  • aceton    2,87
  • alk.butylowy    9,18
  • alk.etylowy    4,2
  • alk.furfuryl    3,0
  • alk.izobutyl.    1,37
  • benz.cieżka    1,62
  • estry alk.jed    2,37
  • etylobenzen    0,90
  • ketony    2,9
  • mezytylen    4,34
  • nafta,solwent    13,59
  • octan metylu    1,1
  • dwutl.węgla    70202,83
  • w.alif.od C13    185,1
  • w.alif.inne    10,49
  • w.arom.inne    0,97
  • ald.arom.inne    0,54
  • alk.alif.inne    0,83
  • pył    37,68
  • sadza    9,43
  • p.ze spal.pal    91,29
  • p.krzemowe    9009,95
  • p.pozostałe    561,69
  • Suma pyłów    9710,13
    

 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

brak danych

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Pomiar
Miasto
Średnia
Maks.
Pokr.
Liczność*)
Klasa
 
a
24
1
 
SO2
manualne
Łeba
7,4
50,0(24)
19,7
 
A
A
 
Lębork
13,3
106,0(24)
20,3
 
A
A
 
Łeba
2,6
26,2(24)
98,9
 
A
A
 
NO2
manualne
Łeba
6,2
26,9(24)
97,3
 
A
 
 
Łeba
10,4
57,0(24)
20,0
 
A
 
 
Lębork
17,9
56,0(24)
2,3
 
A
 
 
pasywna
Lębork
11,4
19,0(m)
91,7
 
A
 
 
Lębork
11,5
16,0(m)
100
 
A
 
 
Lębork
9,1
19,0(m)
100
 
A
 
 
Łeba
7,2
13,0(m)
100
 
A
 
 
Nowa Wieś Lęborska
11,9
21,0(m)
91,7
 
A
 
 
Wicko
8,8
15,0(m)
100
 
A
 
 
PM10
refektomet,
Łeba
9,0
138(24)
19,7
1
A
A
 
Lębork
11,1
67(24)
20,3
3
A
A
 
ozon
automatyczny
Łeba
66,8
161,0
91,2
21 
A
 
 
AOT40
automatyczny
Łeba
21998
 
 
 
A
 
 
benzen
pasywny
Lębork
2,5
4,3
91,7
 
A
 
 
 
 
Lębork
2,3
5,9
100
 
A
 
 
 
 
Łeba
1,8
5,5
100
 
A
 
 
 
 
Nawa Wieś Lęborska
3,2
8,1
91,7
 
A
 
 
 
 
Wicko
1,8
3,1
100
 
A
 
 

Powiat Malborski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 2
 • gaz z butli 5
 • gaz z sieci 3
 • olej opałowy 4
 • ciepło z miejskiej sieci 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) 5
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc)
 • kolektory słoneczne
 • inne
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie – brak
 • kotłownie:
  • PEC Malbork ul. Piaskowa 1 moc 14,9 MW nośnik energii: węgiel kamienny, współspalanie z odpadami innymi niż niebezpieczne – opakowania z: tektury
  • i papieru, drewna, tworzyw sztucznych;
  • PEC Malbork ul. Piaskowa 1 moc 16,9 MW nośnik energii: węgiel kamienny, współspalanie z odpadami innymi niż niebezpieczne – opakowania z: tektury
  • i papieru, drewna, tworzyw sztucznych;
  • Cukrownia Malbork moc: 84,22 MW nośnik energii: miał węglowy;
  • Tragamin  moc: 0,26 MW nośnik energii: miał węglowy;
  • Stogi osiedle moc: 0,135 MW nośnik energii: olej opałowy;
  • Stogi GOK moc: 0,115 MW nośnik energii: olej opałowy;
  • Lasowice Wielkie moc: 0,025 MW nośnik energii: olej opałowy;
  • Kraśniewo moc: 0,025 MW nośnik energii: olej opałowy;
  • Kałdowo OHZ  moc: 0,030 MW nośnik energii: węgiel;
  • Ośrodek zdrowia  moc: 0,150 MW nośnik energii: węgiel;
  • Zespół Szkolno - Przedszkolny  moc: 0,3 MW nośnik energii: olej opałowy;
  • Szkoła Podstawowa w Kończewicach moc: 0,2 MW nośnik energii: węgiel;
  • ADM ul. Bankowa moc: 3,65 MW nośnik energii: miał węglowy.


 

Główne źródła emisji
 • Malborskie Z-dy Chemiczne „Organika” SA
  • dwutl. siarki    0,61
  • dwutl. azotu    0,8
  • dwutl.węgla    444,37
  • Pył    0,19
  • Suma pyłów    0,25
 • NYBORG-MAWENT S.A. (było Malborska Fabryka Wentylatorów " MAWENT " S.A.)
  • ksylen    2,72
  • toluen    0,52
  • octan butylu    0,98
  • Suma pyłów    6,09
 • ORGANIKA TRANS Sp. z o.o., ul. Boczna  10 82-200 Malbork
 • Administracja Domów Mieszkalnych ul. Westerplatte 20, 82-230 Nowy staw
  • dwutl. siarki    4,2
  • dwutl. azotu    4,7
  • tlenek węgla    23,8
  • dwutl.węgla    2506,16
  • Pył    4,41
  • Suma pyłów    4,61
  • pyły ze spalania paliw    4,41
 • ECO Malbork Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 39 A 82-200 Malbork
  • dwutl. siarki    77,07
  • dwutl. azotu    58,97
  • tlenek węgla    167,84
  • dwutl.węgla    46786,26
  • Pył    41,12
  • Suma pyłów    41,72
  • pyły ze spalania paliw    41,124
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza    0,59
 • TRES Sp. z o.o. Marynarki Wojennej 2 C 82-220 Stare Pole
  • benzyna    3,65
  • ksylen    9,59
  • toluen    4,51
  • alk.butylowy    0,86
  • Suma pyłów    0,10
 • Leier Malbork Sp. z o.o.  Al.. Wojska  Polskiego 92 82-200 Malbork
  • dwutl. siarki    0,65
  • tlenek węgla    4,27
  • dwutl.węgla    190
  • Pył    1,33
  • Suma pyłów    1,37
  • pyły ze spalania paliw    1,33
 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A.  Kraszewskiego 40 87-100 Toruń
  • dwutl. siarki    202,81
  • dwutl. azotu    88,4
  • tlenek węgla    197,3
  • amoniak    2,46
  • dwutl.węgla    47069,26
  • Pył    145,67
  • Suma pyłów    149,18
  • pyły ze spalania paliw    145,63
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza    0,72
  • pyły pozostałe    2,82
  • dwutl. siarki    287,36
  • dwutl. azotu    153,7
  • tlenek węgla    412,6
  • w.alif.do C12    1,03
  • alkohol metyl    0,82
  • amoniak    2,46
  • benzyna    3,65
  • ksylen    13,01
  • toluen    5,09
  • alk.butylowy    0,90
  • octan butylu    1,20
  • dwutl.węgla    97841,59
  • Pył    199,80
  • sadza    1,59
  • Suma pyłów    204,54
  • pyły ze spalania paliw    193,49
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza    1,59
  • pyły pozostałe    8,8   
    
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT MALBORSKI

Suma emisji [Mg/r]

Emisja z dużych i średnich zródeł wg opłat powyżej 2000zł/r

 • SO2    574,72
 • NO2    307,41
 • CO2    195683,19
 • CO    825,21
 • SUMA  PYŁÓW    409,08
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

WARTOŚCI DOPUSZCZALNE SUBSTANCJII W POWIETRZU - stan na rok 2005 i 2006
Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia 

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania
Margines tolerancji

[ mg/m3]

Do 31.12.2005

Od 01.01.2006

Do 31.12.2005

Od 01.01.2006

2005

2006

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Benzen

Rok kalendarzowy

5

-

5

5

2

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

18

60

50

Rok kalendarzowy

40

-

12

10

3

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

24

30

0

24 godziny

150

125

3

0

0

4

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

-

0,1

0

5

Ozon

8 godzin

120

60

25

0

0

6

Pył zawieszony

PM10

24 godziny

50

35

5

0

Rok kalendarzowy

40

-

1,6

0

7

Tlenek węgla

8 godzin

10000

-

2000

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej

8

Benzen

Rok kalendarzowy

4

 

 

 

9

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

 

 

 

Rok kalendarzowy

35

 

 

 

10

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

 

 

 

24 godziny

125

 

 

 

11

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

 

 

 

12

Tlenek węgla

8 godzin

5000

 

 

 

 

 • Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę roślin

 

 

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

2005

2006

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

30

-

0

0

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

20

-

0

0

3

Ozon AOT40

Okres wegetacji

24000

-

0

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

20

 

 

 

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

15

 

 

 

 

 • Zestawienie wyników pomiarowych

 

 Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

manualne

Malbork

0,7

5,0(24)

19,7

 

A

A

 

pasywna

Nowy Staw

12,9

59,5(m)

100

 

A

 

 

Malbork

7,5

32,2(m)

100

 

A

 

 

NO2

manualne

Malbork

16,5

42(24)

19,7

 

A

 

 

pasywna

Nowy Staw

18,4

40,6(m)

100

 

A

 

 

Malbork

23,5

40,7(m)

100

 

A

 

 

PM10

refektomet,

Malbork

3,0

25(24)

25

 

A

A

 

Benzen

pasywna

Nowy Staw

2,2

6,0

33

 

A

Powiat Nowodworski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe -1
 • gaz z butli - 4
 • gaz z sieci - brak
 • olej opałowy - 2
 • ciepło z miejskiej sieci - 4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) - 2 
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) -3
 • kolektory słoneczne - 5
 • inne: brak danych
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie:

 • brak

kotłownie:

 • nazwa kotłownia osiedlowa przy ul. Jantarowej w Nowym Dworze Gdańskim, należąca do PEC Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim moc 5,8 MW, nośnik energii opalana miałem węglowym
   
Główne źródła emisji

Wielkość emisji z głównych  źródeł punktowych wg opłat za emisję w r. 2006

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
dwutl. siarki
5,7
dwutl. azotu
1,3
tlenek węgla
38
dwutl.węgla
3800
pył
2,6
Suma pyłów
2,7
pyły ze spalania paliw
2,6
STOCZNIA ŻUŁAWY Spółka z o.o.
Suma pyłów
1,21
pyły krzemowe
1,21
dwutl. siarki
8,8
dwutl. azotu
2,49
tlenek węgla
0,23
dwutl.węgla
821,8
pył
2,2
Suma pyłów
2,2
pyły pozostałe
2,18
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "MORS"
dwutl. siarki
3,4
dwutl. azotu
0,39
tlenek węgla
17,73
dwutl.węgla
788
pył
2,26
Suma pyłów
2,34
pyły ze spalania paliw
2,26
dwutl. siarki
12,9
dwutl. azotu
18,3
tlenek węgla
23,8
dwutl.węgla
8997,2
pył
15,3
sadza
1,07
Suma pyłów
16,3
pyły ze spalania paliw
15,3
pyły węglowo-grafitowe,sadza
1,07
dwutl. siarki
31,02
dwutl. azotu
22,5
tlenek węgla
79,8
dwutl.węgla
14407,04
pył
23,6
sadza
1,3
Suma pyłów
24,9
pyły ze spalania paliw
20,19
pyły krzemowe
1,21
pyły węglowo-grafitowe,sadza
1,3
pyły pozostałe
2,1
4.SUMA emisji z największych żródeł ogółem
SO2
30,8
NO2 
44,98
CO2 
28814,04
CO 
159,56
Suma pyłów
49,65

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

brak danych

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Powiat Pucki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli  6
 • gaz z sieci  3
 • olej opałowy  3
 • ciepło z miejskiej sieci  4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) 2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc)  6
 • kolektory słoneczne 6
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie – nazwa - EC Władysławowo, moc cieplna 32 MW, nośnik energii – gaz ziemny
 • Elektrociepłownia Władysławowo ul. Starowiejska 41 [32 MWt] – gaz ziemny
 • Kotłownia osiedlowa, Puck, ul. Nowy Świat [3,3 MW] - opał miał
 • Kotłownia osiedlowa, Puck, ul. Majkowskiego 18 [3,3 MW] - opał miał
Główne źródła emisji

Dane wg opłat za emisję w r.2006

Puckie Zakłady Mechaniczne "AMEX" Spółka z o.o.
węglow.aroma
0,77
benzyna
1,98
6metylo2icyja
0,48
aminy inne
3,19
cynk
9,07
pyły ze spalania paliw
3,1
pyły pozostałe
0,41
Fabryka Maszyn "POMECH" Spółka z o.o.
dwutl. azotu
0,81
tlenek węgla
0,77
węglow.aroma
3,58
p.pozostałe
6,56
Suma pyłów
0,03
pyły węglowo-grafitowe,sadza
0,42
pyły pozostałe
16,8
Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.
dwutl. siarki
14,05
dwutl. azotu
35,12
benzo(a)piren
7377,23
dwutl.węgla
18,2
ołów
0,15
sadza
7461,58
Suma pyłów
18,2

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Dane z powiatu Puckiego:

 • SO2 [t/rok] - 46,6 Mg/a
 • NOx [t/rok] - 141,8 Mg/a
 • Pyły [t/rok] - 53,2 Mg/a
 • CO [t/rok] - 23,2 Mg/a

Dane wg. opłat za emisję - źródła punktowe i pojazdy:

Suma emisji [Mg/r]

Emisja z dużych i średnich zródeł wg opłat powyżej 2000zł/r

 • SO2 - 52,25
 • NO2 - 36,9
 • CO2 - 20879,15
 • CO - 111,66
 • Suma pyłów - 99,12

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia
Maks.
Pokr
Liczność*)
Klasa
a
24
SO2
pasywny
Widlino
4,7
14,5(m)
100
 
A
 
Jastrzębia Góra
5,9
24,4(m)
100
 
A
 
Władysławowo
10,6
51,9(m)
100
 
A
 
Krokowa
5,0
14,1(m)
100
 
A
 
Puck
9,0
39,1(m)
100
 
A
 
NO2
pasywny
Puck
22,1
37,1(m)
10058
 
A
 
Jastrzębia Góra
18,0
27,2(m)
100
 
A
 
Krokowa
12,7
18,9(m)
100
 
A
 
Widlino
17,5
43,3(m)
100
 
A
 
Władysławowo
14,8
33,1(m)
100
 
A
 
PM10
manualny
Władysławowo
25,0
196(24)
62,5
16
A
A
refektomet,
Puck
9,2
73(m)
69,0
4
A
A
benzen
pasywny
Puck
3,2
9,7
91,7
 
A
 
Jastrzębia Góra
1,7
8,8
100
 
A
 
Widlino
1,9
6,8
100
 
A
 
Krokowa
1,2
5,0
100
 
A
 
Władysławowo
2,1
8,5
100
 
A
 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 opracowanej przez WIOŚ powiat pucki zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin.

 

Powiat Starogardzki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • ciepło z miejskiej sieci 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy oraz olej opałowy 3
 • gaz z butli, gaz z sieci: 4
 • inne: energia elektryczna 5
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła kolektory słoneczne 6
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie

 • Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Jabłowska 17, moc łączna 2 X 60, 2 MW, nośnik energii - węgiel kamienny (miał)

kotłownie

 • nazwa: Gminna Energetyka Cieplna Sp.z  o.o. w Skarszewach
  • Kotłownia Miejska KM-1 os. Sikorskiego,
  • moc zainstalowana: 3,720 MWt,
  • rodzaj paliwa: miał węglowy,
  • nośnik energii: woda
 • Kotłownia olejowa KO-2 Plac Hallera 18,
  • moc zainstalowana: 0,465 MWt,
  • nośnik energii: olej opałowy lekki,
 • Kotłownia olejowa KO-3 ul. Kościuszki 2/10,
  • moc zainstalowana 0,505 MWt,
  • nośnik energii: olej opałowy lekki,
 • Kotłownia olejowa KO-4 Kamierowskie Piece,
  • moc zainstalowana 0,290 MWt,
  • nośnik energii: olej opałowy
 • nazwa: Zakład Energetyki Cieplnej STARPEC Sp. z o.o., ul. Owidzka 20, 83-200 Starogard Gdański
 • KS-101-Ciepłownia Rejonowa przy ul. Pomorskiej 26 w Starogardzie Gdańskim,
  • łączna moc nominalna
  • w paliwie: > 50 MWt,
  • nośnik energii: miał węglowy
 • Nazwa: Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o.o., ul. Za dworcem 3, 77-400 Złotów
 • Kotłownia przy ul. Mickiewicza, 83-262 Czarna Woda
  • moc: 3,2 MW
  • nośnik energii: trociny

 

Główne źródła emisji

Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A., Starogard Gd., ul. Droga Owidzka 12 obiekty: hale produkcyjne, zakładowa spalarnia odpadów, kotłownia „Rumia”
SO2 - 0,2 t/rok
NOx - 1,0 t/rok
pył - 2,0 t/rok
CO - 1,0 t/rok
Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Jabłowska 17 
SO2 -  31,5 t/rok
NOx – 33,2 t/rok
pył – 2,2 t/rok
Zakład Energetyki Cieplnej "Star-Pec" Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Owidzka 20 
SO2 -  170,8 t/rok
NO2 – 37,53 t/rok
pył – 16,64 t/rok
Gminna Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skarszewach, os. Sikorskiego 13 
SO2 – 22,68 t/rok 
NO2 – 9,22 t/rok 
pył – 4,21 t/rok

 

 

 Główne źródła emisji wg opłat za emisję.

Nazwa substancji

Ładunek całkowity[Mg]

Destylarnia Sobieski S.A.
Skarszewska 1 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

dwutl. azotu

13,23

tlenek węgla

1,86

dwutl.węgla

13538,73

Suma pyłów

0,09

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
C.K.NORWIDA 4 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

dwutl. siarki

4,16

tlenek węgla

21,28

dwutl.węgla

946

pył

3,37

Suma pyłów

3,49

pyły ze spalania paliw

3,37

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "STAR-PEC" SPÓŁKA Z O.O.
OWIDZKA 20 83-200 Starogard Gdański

dwutl. siarki

170,8

dwutl. azotu

37,53

tlenek węgla

41,9

dwutl.węgla

42132,82

pył

16,63

sadza

0,89

Suma pyłów

17,53

pyły ze spalania paliw

16,63

pyły węglowo-grafitowe,sadza

0,89

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "STARKOM" SPÓŁKA Z O.O.
Tczewska 22 83-200 Starogard Gdański

dwutl.węgla

12,16

GRASO ZENON SOBIECKI
Krąg 4 A 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

dwutl. siarki

1,72

tlenek węgla

8,49

ksylen

2,35

alk.butylowy

0,51

dwutl.węgla

273,46

pył

2,86

Suma pyłów

3,05

pyły ze spalania paliw

2,66

Zakłady Farmaceutyczne
"POLPHARMA" S. A.
Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański

dwutl. azotu

0,99

tlenek węgla

1,0

alkohol metyl

15,8

amoniak

7,0

toluen

5,04

aceton

4,77

acet.oc.etyl.

0,58

alk.etylowy

195,62

kwas octowy

0,94

dwutl.węgla

39,5

pył

1,98

Suma pyłów

2,14

Ferma Drobiu Sławomir Kujawa
Siwiałka 83-209 Godziszewo

dwutl. siarki

4,48

dwutl. azotu

1,12

tlenek węgla

5,6

dwutl.węgla

588

pył

6,27

Suma pyłów

6,33

pyły ze spalania paliw

6,27

Gminna Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
os. Sikorskiego 13 A 13 83-250 SKARSZEWY

dwutl. siarki

22,67

dwutl. azotu

9,2

tlenek węgla

21,38

dwutl.węgla

4704,97

pył

4,21

Suma pyłów

4,31

pyły ze spalania paliw

4,21

IGLOTEX Sp. z o.o.
Leśna 2 83-200 Skórcz

dwutl. Siarki

18,97

dwutl. azotu

2,41

dwutl.węgla

797,09

Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o.
Dworcowa 4 83-211 Jabłowo

dwutl.węgla

119,10

pył

10,55

Suma pyłów

10,55

pyły pozostałe

10,54

ELEKTROCIEPŁOWNIA STAROGARD SP. Z O.O.
Ul. JABŁOWSKA 17
83-200 STAROGARD GDAŃSKI

dwutl. siarki

31,67

dwutl. azotu

33,19

tlenek węgla

138,23

dwutl.węgla

60837,32

pył

2,21

sadza

1,1

Suma pyłów

3,31

pyły ze spalania paliw

2,21

pyły węglowo-grafitowe,sadza

1,1

Feniks Spółka z o.o. Zakład Produkcji Mebli
Górna 3 83-250 Skarszewy

w.arom.inne

0,9

alk.alif.inne

5,24

ketony inne

0,7

Kooperol Sp.z o.o.
Zduny 40A 83-115 Swarożyn

dwutl. siarki

20,43

dwutl. azotu

2,81

tlenek węgla

8,71

dwutl.węgla

921,8

pył

2,52

Suma pyłów

2,55

pyły ze spalania paliw

2,52

Ferma Drobiu Małgorzata Karaś-Bresińska i Witold Bresiński
Siwiałka 83-209 Godziszewo

dwutl. siarki

1,89

tlenek węgla

2,96

dwutl.węgla

310,8

pył

3,31

Suma pyłów

3,35

pyły ze spalania paliw

3,31

dwutl. siarki

310,34

dwutl. azotu

116,78

tlenek węgla

283,06

w.alif.do C12

2,10

węglow.aroma

0,9

alkohol metyl

15,8

amoniak

7,0

ksylen

3,9

toluen

8,13

aceton

5,04

acet.oc.etyl.

0,64

alk.butylowy

3,17

alk.etylowy

195,63

alk.izopropyl

0,9

kwas octowy

0,94

octan butylu

1,81

octan etylu

2,264

dwutl.węgla

133215,2

w.arom.inne

0,9

alk.alif.inne

5,35

pył

72,54

sadza

2,6

p.pozostałe

1,46

Suma pyłów

77,03

pyły ze spalania paliw

54,67

pyły węglowo-grafitowe,sadza

2,6

pyły pozostałe

19,32

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT STAROGARDZKI
Suma emisji [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich zródeł wg opłat powyżej 2000zł/r

SO2

546,78

NO2

228,1

CO2

262203,98

C0

563,41

SUMA PYŁÓW

146,62

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 

Nazwa strefy

Miejscowość/adres/ulica

Właściciel

stacji

Mierzone zanieczyszczenia,

metoda pomiaru poziom raportowania danych ze stanowisk

 

 

 

SO2

NO2

NOx

Pm 10

PB

C6H6

CO

O3

PM2,5

BS

stargardzki

Godziszewo

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

stargardzki

Starogard Gd Rynek- Ratusz

WSSE

m, PL/-

m, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

m, PL/-

a-stacja automatyczna, m-manualna, p-metoda pasywna , raportowanie PL-Polska ,EU-Unia Europejska

 


WARTOŚCI DOPUSZCZALNE SUBSTANCJII W POWIETRZU - stan na rok 2004 i 2005/06
Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

2004

2005/06

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Benzen

Rok kalendarzowy

5

-

5

5/4

2

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

18

60

50/40

Rok kalendarzowy

40

-

12

10/8

3

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

24

30

0

24 godziny

150

125

3

0

0

4

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

-

0,1

0

5

Ozon

8 godzin

120

60

25

0

0

6

Pył zawieszony

PM10

24 godziny

50

35

5

0

Rok kalendarzowy

40

-

1,6

0

7

Tlenek węgla

8 godzin

10000

-

2000

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej

8

Benzen

Rok kalendarzowy

4

 

 

0

9

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

 

 

0

Rok kalendarzowy

35

 

 

0

10

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

 

 

0

24 godziny

125

 

 

0

11

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

 

 

0

12

Tlenek węgla

8 godzin

5000

 

 

0

 

Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę roślin

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

2004

2005

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

30

-

0

0

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

20

-

0

0

3

Ozon AOT40

Okres wegetacji

24000

-

0

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

20

 

 

 

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

15

 

 

 

 

  

Zestawienie wyników pomiarowych-rok 2005

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

 24

SO2

manualne

Starogard Gdański

8,8

77,0

97

 

A

 A

NO2

manualne

Starogard Gdański

31,3

73,0

95

 

A

 

pasywna

Godziszewo

8,5

11,8

58

 

A

 

PM10

refektomet,

Starogard Gdański

17,0

77,0

98

14

A

 A

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

 

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2005 opracowanej przez WIOŚ powiat starogardzki zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin.

 

Zestawienie wyników pomiarowych-rok 2006

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

klasa

a

24h

1h

24

SO2

manualny

Starogard Gdański

15,2

166(24)

93,7

3

A

A

 

A

pasywny

8,8

35,2(m)

100

 

A

 

 

 

pasywny

Godziszewo

8,1

26,0(m)

0

 

A

 

 

 

pasywny

Zblewo

9,5

31,4(m)

0

 

A

 

 

 

NO2

manualny

Starogard Gdański

35,0

97,0(24)

98,6

 

A

 

 

 

pasywny

24,1

36,8(m)

0

 

A

 

 

 

pasywny

Godziszewo

17,3

24,5(m)

0

 

A

 

 

 

pasywny

Zblewo

14,2

23,2(m)

0

 

A

 

 

 

PM10

refektomet

Starogard Gdański

19,9

196(24)

98,9

29

A

A

 

A

benzen

pasywny

Godziszewo

1,9

8,2

0

 

A

 

 

 

 

 

pasywny

Starogard Gdański

3,0

 

19,5

100

 

A

 

 

 

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
 


Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 opracowanej przez WIOŚ powiat starogardzki zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin.

Powiat Sztumski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 1.  indywidualne piece węglowe;
 2.  ciepło z miejskiej sieci;
 3.  piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc);
 4. olej opałowy;
 5.  gaz z sieci;
 6.  gaz z butli.

 

Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie
  • nazwa - PRATERM S.A. oddział w Sztumie
  • moc – 23,5 [MW]
  • nośnik energii – węgiel kamienny (miał)
 • kotłownie

 

Nazwa

Lokalizacja

Moc [MW]

Nośnik energii

Gmina Stary Targ

Kotłownie lokalne, osiedlowe

Stary Targ

2

Słoma

Zielonka

1

Słoma

Jurkowice

0,8

Słoma

Waplewo

3

Słoma

Gmina Mikołajki Pomorskie

Zakład Gospodarki Komunalnej w MikołajkachPomorskich

Cieszymowo

0,7

Węgiel kamienny

Gmina Dzierzgoń

Terminvest Sp. z o.o. zakład w Dzierzgoniu

Os. J. Krasickiego 2

Dzierzgoń,

Ul. Krasickiego 2

1,122

Gaz ziemny

Dzierzgoń,

Ul. Przemysłowa 7

1,09

Gaz ziemny

Dzierzgoń,

Ul. Jagiełły 8

1,21

Gaz ziemny

Dzierzgoń,

Ul. A. Mickiewicza 7

1,1

Gaz ziemny

Dzierzgoń,

Ul. Zawadzkiego 38A

0,28

Gaz ziemny

Dzierzgoń,

Ul. W. Jagiełły 1

0,74

Gaz ziemny

Dzierzgoń,

Ul. W. Jagiełły 11

0,152

Gaz ziemny

Zakład Budżetowy Administracji Domów MieszkalnychDzierzgoń ul. Słowackiego 30

Bruk

1,2

Węgiel kamienny (miał)

Nowiny

0,112

Węgiel kamienny (miał)

Gmina Sztum

Nasza Energia

Czernin

5,15

Słoma

ELSTAR OILS S.A. – kotłownia przemysłowa

Czernin

7,88

Gaz

SNP Uśnice – kotłownia przemysłowa

Uśnice

15,56

Węgiel/olej

Przedsiebiorstwo ELITA – kotłownia przemysłowa

Sztumskie Pole

2,2

Węgiel

PHP AGROPOL – Gorzelnia w Gościszewie

Gościszewo

1,1

Węgiel

Kotłownia w Górkach

Górki

1,66

Węgiel

Główne źródła emisji

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza jest tzw. niska emisja z indywidualnego systemu ogrzewania zabudowy mieszkaniowej oraz emisja zanieczyszczeń ze środków transportu samochodowego.

Gmina Dzierzgoń

 • nazwa Kotłownia Nr 4 Os. Jagiełły 1 SO2 4.205 t/rok, NOx  5.958 t/rok, pyły 7.037 t/rok
 • nazwa Kotłownia Nr 2 ul. Przemysłowa 7 SO2 0.6612 t/rok, NOx  0.5104 t/rok, pyły 0.1276 t/rok
 • nazwa Kotłownia Nr 1 ul. Mickiewicza 7 SO2 0.2420 t/rok, NOx  0.6780 t/rok, pyły 0.0866 t/rok
 • nazwa Kotłownia Nr 6 Os. Krasickiego 2 SO2 6.989 t/rok, NOx  6.177 t/rok, pyły 9.828 t/rok
 • nazwa Kotłownia Nr 7 Os. Jagiełły 8 SO2 0.0605 t/rok, NOx  0.8705 t/rok, pyły 0.0436 t/rok
 • nazwa Kotłownia w Jasnej SO2 1.549 t/rok, NOx  0.364 t/rok, pyły 2.741 t/rok
 • nazwa Kotłownia w Miniętach SO2 1.146 t/rok, NOx  0.269 t/rok, pyły 2.027 t/rok
 • nazwa Kotłownia w Bruku SO2 3.629 t/rok, NOx  0.851 t/rok, pyły 6.423 t/rok

pozostałe gminny brak danych

 

 

Główne źródła emisji wg opłat za emisję. 

Ładunek całkowity[Mg]

Nazwa substancji

4,38

Zakład Budżetowy Administracji Domów Mieszkalnych

2,29

dwutl. siarki

18,14

dwutl. azotu

1420,9

tlenek węgla

2,44

dwutl.węgla

2,57

pył

9,90E-08

Suma pyłów

1223,78

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE "BAZALT" Zbigniew Hrynkiewicz

0,2

węglowodory

1,52

dwutl.węgla

0,94

Suma pyłów

2,49

Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA"

20,73

ksylen

14,67

toluen

55,08

octan butylu

7088,25

SNP Uśnice Spółka z o.o.

16,642

dwutl. siarki

17,03

dwutl. azotu

16,64

tlenek węgla

26,68

dwutl.węgla

20,48

pył

84,75

Suma pyłów

0,48

pyły ze spalania paliw

8,73

dwutl. siarki

0,59

dwutl. azotu

10,89

tlenek węgla

1,59

węglow.aroma

1,3

ksylen

2,98

styren

6,61

toluen

2,12

alk.dwuaceton

3,69

cykloheksanon

10119,01

met.et.keton

2,22

octan butylu

24,92

octan etylu

25,62

oct.izobutylu

 

dwutl.węgla

 

ketony inne

 

pył

 

Suma pyłów

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

w tym emisja:CO2 [t/rok] -dane z powiatu

 • z sektora energetycznego 70 [%],
 • z przemysłu 5 [%],
 • z transportu 25 [%],

 

 

Dane wg opłat

 

POWIAT SZTUMSKI r. 2006
Suma emisji [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich zródeł wg opłat powyżej 2000zł/r

SO2

53,37

NO2

40,96

CO2

20238,02

C0

169,51

SUMA PYŁÓW

51,25

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 Miejscowość/adres/ulica

Właściciel
stacji

Mierzone zanieczyszczenia,
metoda pomiaru poziom raportowania danych ze stanowisk

SO2

NO2

NOx

Pm 10

PB

C6H6

CO

O3

PM2,5

BS

Sztum ul. Mickiewicza

WIOS

m, PL/-

m, PL/-

 

 

 

m, PL/-

 

 

 

 

 oznaczenia: m-metoda manualna, p-metoda pasywna, raportowanie-PL-Polska, EU-Unia Europejska
 

WARTOŚCI DOPUSZCZALNE SUBSTANCJII W POWIETRZU - stan na rok 2004 , 2005 i 2006
Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia 

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

2004

2005/6

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Benzen

Rok kalendarzowy

5

-

5

5/4

2

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

18

60

50/40

Rok kalendarzowy

40

-

12

10/8

3

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

24

30

0

24 godziny

150

125

3

0

0

4

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

-

0,1

0

5

Ozon

8 godzin

120

60

25

0

0

6

Pył zawieszony

PM10

24 godziny

50

35

5

0

Rok kalendarzowy

40

-

1,6

0

7

Tlenek węgla

8 godzin

10000

-

2000

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej

8

Benzen

Rok kalendarzowy

4

 

 

 

9

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

 

 

 

Rok kalendarzowy

35

 

 

 

10

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

 

 

 

24 godziny

125

 

 

 

11

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

 

 

 

12

Tlenek węgla

8 godzin

5000

 

 

 

 

 

Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę roślin 

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

2004

2005/6

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

30

-

0

0

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

20

-

0

0

3

Ozon AOT40

Okres wegetacji

24000

-

0

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

20

 

 

 

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

15

 

 

 

 

 

Zestawienie wyników pomiarowych r.2005 

 Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Klasa

a

24

 

SO2

manualne

Sztum

36,1

88,0

13

A

A

 

pasywna

Dzierzgoń

4,8

9,0

42

A

 

 

NO2

manualne

Sztum

24,8

62,0

17

A

 

 

pasywna

Dzierzgoń

21,2

30,0

42

A

 

 

benzen

manualna

Sztum

3,3

28,0

33

A

 

 

pasywna

Dzierzgoń

3,6

7,5

50

A

 

 

 Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2005 opracowanej przez WIOŚ powiat sztumski zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin.

 

 


 Zestawienie wyników pomiarowych r.2006 

 Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Klasa

a

24

 

SO2

manualne

Sztum

35,3

87(24)

11,5

A

A

 

NO2

manualne

Sztum

48,8

98(24)

11,5

A

 

 

benzen

manualna

Sztum

4,1

13,7

20,3

A

 

 

 Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 opracowanej przez WIOŚ powiat sztumski zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin.

Powiat Słupski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 1
 • gaz z butli: 2
 • gaz z sieci: 5
 • olej opałowy: 6
 • ciepło z miejskiej lub osiedlowej sieci: 4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy: 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, inne
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie : brak
 • kotłownie (nazwa, moc w MW, nośnik energii):
  • S.P.R.M. "Łosoś" -Ustka; 2,93; olej opałowy
  • Zespół Ośr. Wczasowych w Rowach; 2,0; węgiel kamienny
  • "Korab" kotłownia konserwiarni -Ustka; 2,13; gaz ziemny
  • P.E.C. "EMPEC" -Ustka - kotłownia KR-1; 31,0; węgiel kam., olej opałowy, gaz
  • Zakł. Energ. Cieplnej- kotłownia osiedlowa -Kępice; 4,0; drewno (zrębki)
  • Zakł. Energetyki Cieplnej Miastko w Kępicach; 3,52; węgiel kamienny, brykiet
  • SPV Dębnica Kaszubska (garbarnia); 5,48; olej opałowy lekki
  • kotłownia osiedlowa w Główczycach; 2,4; węgiel kamienny
  • "NESTLE" w Kobylnicy; 26,8; węgiel kamienny (miał)
Główne źródła emisji
 • "NESTLE" w Kobylnicy
  • SO2 128,0 t/rok
  • NO2 40,0 t/rok
  • pyły 72,04 t/rok
 • Zakł. Energetyki Cieplnej Miastko w Kępicach
  • SO2 114,98 t/rok
  • NO2 3,98 t/rok
  • pyły 41,6 t/rok
 • P.E.C. "EMPEC" -Ustka - kotłownia KR-1
  • SO2 94,62 t/rok
  • NO2 57,18 t/rok
  • pyły 112,98 t/rok
 • S.P.R.M. "Łosoś" -Ustka
  • SO2 26,78 t/rok
  • NO2 21,60 t/rok
  • pyły 9,45 t/rok
 • Zespół Ośr. Wczasowych w Rowach
  • SO2 25,21 t/rok
  • NO2 4,46 t/rok
  • pyły 26,52 t/rok
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
 • pyły - 439 t/rok
 • dwutlenek azotu - 68 t/rok
 • tlenek węgla - 405 t/rok
 • dwutlenek siarki - 200 t/rok
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia
Maks.
Pokr.
Liczność*)
Klasa
a
24
SO2
manualny
Gać
3,2
22,0(24)
31,8
 
A
A
manualne
Ustka
1,6
31,0(24)
20
 
A
A
NO2
manualne
Ustka
13,4
31(24)
19,4
 
A
 
Gac
11,3
31(24)
31,0
 
A
 
 
pasywny
Ustka
12,3
19,0(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Ustka
7,1
15,0(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Kępice
6,3
14,0(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Kępice
4,7
14,0(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Dębnica Kaszubska
7,7
13,0(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Główczyce
7,4
12,0(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Kobylnica
13,7
21,0(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Potęgowo
7,3
24,0(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Gać
4,0
11,0(m)
100
 
A
 
PM10
manualny
Gać
17,8
103(24)
83,8
12
A
A
refektomet,
Ustka
8,4
60(24)
20,0
2
A
A
benzen
manualny
Gać
1,3
3,7
21,4
 
A
 
pasywny
Gać
1,0
2,1
100
 
A
 
 
pasywny
Ustka
2,0
6,7
100
 
A
 
 
pasywny
Kępice
1,9
4,4
100
 
A
 
 
pasywny
Dębnica Kaszubska
2,4
4,5
100
 
A
 
 
pasywny
Kobylnica
3,6
7,2
100
 
A
 
*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
 
Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 opracowanej przez WIOŚ powiat słupski zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin.

 

 

Powiat Tczewski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

 

Sposoby ogrzewania domów

Miasto Tczew

Gmina Tczew

Gmina Morzeszczyn

Miasto i  iGmina Pelplin

Miasto i Gmina Gniew

Gmina Subkowy

indywidualne piece węglowe

3

6

1

3

2

1

gaz z butli

5

2

-

5

5

4

gaz z sieci

2

3

-

1

3

6

olej opałowy

4

2

3

4

4

3

ciepło z miejskiej sieci

1

1

4

2

1

-

piece na drewno lub inny rodzaj biomasy

-

2

2

-

6

2

inne odnawialne źródła energii: pompyciepła

-

1

5

-

-

-

kolektory słoneczne

-

2

-

-

-

-

inne

-

-

6

-

-

-

 

Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie : brak
 • kotłownie:
  • Zakładu Energetyki Cieplnej
   • nazwa KT-1602 "Rokitki" paliwo - miał, czynnik grzewczy - woda
   • nazwa KT-1702 C "Czyżykowo"
   • moc 8,1 MW
   • paliwo - gaz- olej, czynnik grzewczy - woda
  • kotłownie w Pelplinie
  • osiedlowa kotłownia olejowo-gazowa ul. Wybickiego 5
   • moc 3,36. MW
  • osiedlowa kotłownia olejowo-gazowa ul. Sambora
   • moc 1,695. MW
 • lokalne w Pelplinie o łącznej mocy 0,66 MW
 • kotłownia- gazowa Ochotniczej Straży Pożarnej ul Sambora 42
 • kotłownia- gazowa Zespołu Szkół Podstawowych nr 2 ul Kościuszki 2
 • kotłownia- gazowa Urzędu Miasta i Gminy Plac Grunwaldzki 4
 • kotłownia- gazowa ul. Mickiewicza 19
 • kotłownia- olejowa ul. Mickiewicza 23
 • kotłownia- olejowa Plac Cukrowni 5
 • kotłownie lokalne - gazowe - Pólko 1, 3, 5, 7 - 4 kotły o łącznej
  • moc 0,932 MW każdy
 • kotłownia osiedlowa - Małe Walichnowy
  • moc 0,486 MW
Główne źródła emisji

Dane z powiatu

 • Miasto Tczew
  • KT-1602 "Rokitki”
   • SO2  [t/rok] 119,59
   • NOx  [t/rok] 49,88
   • pyły  [t/rok] 90,77
 • Gmina Gniew
  • MAXIT Sp. z o.o. w Gniewie
   • SO2  [t/rok]  167
   • NOx  [t/rok]  50
   • pyły  [t/rok] 46
  • INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o.
   • SO2  [t/rok]  96
   • NOx  [t/rok] 30
   • pyły  [t/rok] 60
 • Gmina Pelplin
  • Colmec Sp. z o.o. w  Rudnie
  • Zakłady Wielobranżowe FAST w Gdańsku oddział Pelplin,
  • Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej,
  • Kotłownia Szkoły Podstawowej w Rajkowach,
  • Wytwórnia mas bitumicznych w Pomyjach

 

 Największe źródła emisji  wg opłat za rok 2006

Nazwa substancji

Ładunek całkowity[Mg]

 

AMBER BOATS Spółka z o.o.

Jagiellońska 55 83-110 Tczew

ksylen

1

octan butylu

1,07

Suma gazów

3,02

Suma pyłów

0,02

 

STOCZNIA TCZEW Spółka z o.o. w upadłości

Czatkowska 2 a 83-110 Tczew

dwutl. siarki

1,1

tlenek węgla

6,47

dwutl.węgla

278

pył

2,25

żelazo

1,31

RAZEM

289,37

Suma gazów

285,76

Suma pyłów

3,61

pyły ze spalania paliw

1,16

pyły krzemowe

1,08

ksylen

0,82

octan etylu

1,2

 

Eaton Truck Components Spółka z o.o.

30-go Stycznia 55 83-110 Tczew

dwutl. azotu

3,11

tlenek węgla

11,03

dwutl.węgla

3279,07

RAZEM

3295,92

Suma gazów

3295,57

Suma pyłów

0,34

 

COLMEC Spółka z o.o.

Przemysłowa 5 83-121 Rudno

w.alif.inne

4,75

pył

3,07

RAZEM

7,82

Suma gazów

4,75

Suma pyłów

3,07

 

APATOR METRIX S.A.

Piaskowa 3 83-100 Tczew

w.alif.do C12

5,68

węglow.aroma

6,1

alk.alifatycz

0,85

alk.alif.inne

0,75

RAZEM

13,59

Suma gazów

13,47

Suma pyłów

0,12

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Rolmag" Spółka z o.o.

Ks.Ludwika Warneckiego 23 83-136 Opalenie

dwutl. siarki

10,26

dwutl. azotu

6,41

tlenek węgla

32,08

dwutl.węgla

3368,4

pył

5,13

Suma pyłów

5,52

pyły ze spalania paliw

5,13

 

Zakład Energetyki Cieplnej Tczew Spółka z o.o.

Rokicka 16 83-110 Tczew

dwutl. siarki

135,91

dwutl. azotu

61,83

tlenek węgla

96,45

dwutl.węgla

51113,95

pył

109,85

sadza

0,71

Suma pyłów

110,56

pyły ze spalania paliw

109,85

pyły węglowo-grafitowe,sadza

0,71

trójchloroet

5,85

Suma pyłów

0,04

 

Fabryka Opakowań Różnych FORCAN S.A.

Rokicka 13 83-110 Tczew

alk.butylowy

0,63

nafta,solwent

0,96

oct.etylenogl

0,85

 

Rolls-Royce Marine Poland Spółka z o.o.

Kopernika 1 83-140 Gniew

ksylen

1,54

alk.butylowy

0,96

pył

0,96

Suma pyłów

1,08

pyły węglowo-grafitowe,sadza

0,99

 

INWEST-KOM Sp. z o.o. w Gniewie ( dawniej Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Gniewie )

Wiślana 6 83-140 Gniew

dwutl. siarki

9,06

dwutl. azotu

5,97

tlenek węgla

14,91

dwutl.węgla

3153

pył

11,56

Suma pyłów

11,64

pyły ze spalania paliw

11,56

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Spółka z o.o.

Nad Wisłą 7 83-110 Tczew

dwutl. siarki

1,16

dwutl. azotu

11,28

tlenek węgla

1,5

w.alif.do C12

1

dwutl.węgla

32,97

sadza

0,77

Suma pyłów

0,77

dwutl. azotu

0,78

alk.izopropyl

2,7

dwutl.węgla

1211,64

p.pozostałe

1,5

Suma pyłów

2,18

pyły pozostałe

1,51

 

Veolia Transport Tczew Spółka z o.o. (dawniej Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej CONNEX TCZEW Spółka z o.o.)

Armii Krajowej 86 83-110 Tczew

dwutl. siarki

161,53

dwutl. azotu

93,73

tlenek węgla

169,12

w.alif.do C12

10,29

węglow.aroma

21,58

ksylen

4,91

alk.alifatycz

0,85

alk.butylowy

1,73

alk.izopropyl

2,7

nafta,solwent

1,03

octan butylu

1,77

oct.etylenogl

0,85

octan etylu

1,97

dwutl.węgla

63740,17

w.alif.inne

4,75

pył

136,37

sadza

2,02

żelazo

1,36

p.pozostałe

1,5

Suma pyłów

141,39

pyły ze spalania paliw

130,03

pyły krzemowe

1,08

pyły węglowo-grafitowe,sadza

3,69

pyły pozostałe

5,1

 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Dane z powiatu
Miasto Tczew:
SO2 [t/rok] 133,91
NO2 [t/rok] 67,35
Pyły [t/rok] 109,85
CO [t/rok] 90,70

Gmina Pelplin:
SO2 [t/rok] 233,5
NO2 [t/rok] 48,6
Pyły [t/rok] 287,6
CO [t/rok] 1 361,2


Gmina Morzeszczyn - brak danych
Gmina Tczew – brak danych
Gmina Gniew - brak danych
Gmina Subkowy - brak danych

 

Rok 2006
Suma emisji [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich zródeł wg opłat powyżej 2000zł/r

SO2

247,46

NO2

187,46

CO2

127243,6

CO

338,24

SUMA PYŁÓW

282,78

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 Stacje pomiarowe dane z r. 2004

 

Miejscowość/adres/ulica

Właściciel
stacji

Mierzone zanieczyszczenia,
metoda pomiaru poziom raportowania danych ze stanowisk

SO2

NO2

NOx

Pm 10

PB

C6H6

CO

O3

PM2,5

BS

Tczew ul. Targowa

ARMAAG

a, PL/-

a, PL/-

a, PL/-

a, PL/-

 

 

a, PL/-

 

 

 

Tczew

WIOS

 

 

 

m, PL/EU

 

 

 

 

 

 

Swarożyn

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

Subkowy

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

Czarlin

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

Miłobądz

WIOS

p, PL/-

p, PL/-

 

 

 

p, PL/-

 

 

 

 

Tczew ul. Topolowa

WIOS

p, PL/-

p, PL/-

 

 

 

p, PL/-

 

 

 

 

Tczew ul. Patriotów

WIOS

p, PL/-

p, PL/-

 

 

 

p, PL/-

 

 

 

 

Tczew ul. Obrońców Westerplatte

WSSE

m, PL/-

m, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

m, PL/-

oznaczenia: m-metoda manualna, p-metoda pasywna, a-metoda automatyczna , raportowanie-PL-Polska, EU-Unia Europejska


Rok 2005
WARTOŚCI DOPUSZCZALNE SUBSTANCJII W POWIETRZU - stan na rok 2004 i 2005
Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia

 

 Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji [ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji [ mg/m3]

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

2004

2005/6

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Benzen

Rok kalendarzowy

5

-

5

5/4

2

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

18

60

50/40

Rok kalendarzowy

40

-

12

10/8

3

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

24

30

0

24 godziny

150

125

3

0

0

4

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

-

0,1

0

5

Ozon

8 godzin

120

60

25

0

0

6

Pył zawieszony

PM10

24 godziny

50

35

5

0

Rok kalendarzowy

40

-

1,6

0

7

Tlenek węgla

8 godzin

10000

-

2000

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej

8

Benzen

Rok kalendarzowy

4

 

 

 

9

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

 

 

 

Rok kalendarzowy

35

 

 

 

10

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

 

 

 

24 godziny

125

 

 

 

11

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

 

 

 

12

Tlenek węgla

8 godzin

5000

 

 

 

Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę roślin 

 

 Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji [ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji[ mg/m3]

2004

2005/6

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

30

-

0

0

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

20

-

0

0

3

Ozon AOT40

Okres wegetacji

24000

-

0

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

20

 

 

 

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

15

 

 

 

Zestawienie wyników pomiarowych rok 2005 

 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

automatyczne

Tczew

6,2

75,4

100

 

A

A

A

manualne

Tczew

12,3

61,0

68

 

A

A

 

pasywna

Miłobądz

6,1

11,7

83

 

A

 

 

Tczew

9,0

19,0

67

 

A

 

 

Tczew

6,8

22,4

83

 

A

 

 

Dzierżążno

8,8

20,0

83

 

A

 

 

NO2

automatyczne

Tczew

16,5

139,7

95

 

A

A

 

manualne

Tczew

29,7

73,0

68

 

A

 

 

pasywna

Czarlin

12,3

15,2

75

 

A

 

 

Miłobądz

26,1

39,0

83

 

A

 

 

Subkowy

12,1

19,3

75

 

A

 

 

Warcz

8,9

13,1

83

 

A

 

 

Tczew

25,0

34,0

67

 

A

 

 

Tczew

28,5

37,0

83

 

A

 

 

Dzierżążno

15,7

24,5

83

 

A

 

 

PM10

Automatyczne

Tczew

36,9

307,5

99

72

A

C

 

Manualne

Tczew

23,3

98,0

66

20

A

A

 

refektomet,

Tczew

24,1

101,0

69

29

A

A

 

CO

automatyczna

Tczew

516,9

1426,8

 

 

A

 

 

benzen

pasywna

Miłobądz

2,9

5,0

83

 

 

 

 

Tczew

4,2

6,4

67

 

 

 

 

Tczew

3,2

5,2

83

 

 

 

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2005 opracowanej przez WIOŚ powiat tczewski zakwalifikowano do klasy C ( w r. 2004-klasa A tj poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekraczał wartości dopuszczalnej), w związku z przekroczeniami stężeń pyłu zawieszonego PM10.
W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza.
W stosunku do r. 2004, kiedy to powiat tczewski zakwalifikowany był do strefy A, nastąpiła zmiana w zasadach kwalifikacji- w r. 2005 brak marginesu tolerancji dla stężeń pyłu zawieszonego (5ug/m3 dla stężeń 24-godzinnych i 1,6ug/m3 dla średniorocznej)


Rok 2006

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

automatyczne

Tczew

7,3

131,8, 82,6(24)

98,5

 

A

A

A

manualne

Tczew

18,8

237(24)

67,7

A

c

 

pasywna

Miłobądz

10,0

54,9(m)

100

 

A

 

 

Tczew

10,3

52,8(m)

100

 

A

 

 

Tczew

9,1

30,0(m)

98,5

 

A

 

 

NO2

automatyczne

Tczew

16,8

117,1

95

 

A

A

 

manualne

Tczew

37,4

183,0(24)

67,4

 

A

 

 

pasywne

Miłobądz

29,2

40,7(m)

91,7

 

A

 

 

Tczew

23,2

34,0(m)

100

 

A

 

 

Tczew

29,1

40,3(m)

100

 

A

 

 

PM10

Automatyczne

Tczew

33,2

246,4(24)

97,5

37

A

C

 

refektomet,

Tczew

29,3

408(24)

67,4

29

A

A

 

CO

automatyczna

Tczew

447,0

3187

98,6 

 

A

 

 

benzen

pasywna

Miłobądz

2,3

8,1

100

 

 

 

Tczew

4,2

40,7

100

 

 

 

Tczew

2,3

8,7

100

 

 

 

 *) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 opracowanej przez WIOŚ powiat tczewski zakwalifikowano dla kryterium ochrony zdrowia do klasy C ze względu na  przekroczenia wartości dopuszczalnych pyłu PM10 i dwutlenku siarki SO2.
W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza.

Dla kryterium ochrony roślin powiat tczewski zakwalifikowano do strefy A

Powiat Wejherowski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 2 (obszary pozamiejskie)
 • gaz z butli 4
 • gaz z sieci 3
 • olej opałowy 5
 • ciepło z miejskiej sieci  1 (miasta)
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc)  5
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc)  6
 • kolektory słoneczne 6
 • inne:   indywidualne piece co na węgiel
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie – nie ma
 • kotłownie
  • kotłownia osiedlowa ”NANICE” w Wejherowie,
   • moc 55,4. MWt
   • nośnik energii miał węglowy
  • kotłownia miejska „ KOKSIK”  w Redzie   
   • moc 43,6 MWt 
Główne źródła emisji
 • nazwa: kotłownia osiedlowa ”NANICE” w Wejherowie
 • nazwa: kotłownia miejska „KOKSIK” w Redzie

Dane wg opłat za emisję ,rok 2006

Nazwa substancji
Ładunek całkowity[Mg]
GOŚCICIŃSKA FABRYKA MEBLI "KLOSE" SPÓŁKA Z O.O.
dwutl. siarki
3,63
dwutl. azotu
35,1
tlenek węgla
19,86
ksylen
3,83
toluen
4,94
aceton
5,74
alk.alifatycz
1,8
alk.izobutyl.
1,87
octan butylu
2,9
octan etylu
1,0
w.alif.od C13
3,35
Suma pyłów
16,5
pyły ze spalania paliw
15,04
pyły pozostałe
1,51
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bożepole"
dwutl. siarki
15,52
dwutl. azotu
3,98
tlenek węgla
24,29
dwutl.węgla
2252,65
Suma pyłów
7,36
pyły ze spalania paliw
7,09
Miejskie Przeds. Ciepłowniczo - Komunalne "KOKSIK" Spółka z o.o.
dwutl. siarki
50,0
dwutl. azotu
31,6
tlenek węgla
38,07
dwutl.węgla
15811,61
pył
40,78
Suma pyłów
40,96
pyły ze spalania paliw
40,78
LIBOR J. Lica Spółka Jawna
ksylen
1,41
toluen
1,2
aceton
0,73
met.et.keton
0,632
octan butylu
1,43
octan etylu
0,66
Fabryka Urządzeń Okrętowych "RUMIA" Sp. z o.o.
dwutl. siarki
9,57
dwutl. azotu
3,78
tlenek węgla
18,84
w.alif.do C12
0,67
węglow.aroma
5,0
dwutl.węgla
1973,28
pył
5,4
Suma pyłów
5,72
pyły ze spalania paliw
3,75
LORGAN S. A.
Suma pyłów
2,216
DENWAR Spółka Jawna J.Waryś i Wspólnicy
węglow.aroma
1,3
ksylen
2,09
aceton
1,25
octan butylu
1,47
dwutl. azotu
1,87
tlenek węgla
1,09
dwutl.węgla
21,8
Suma pyłów
1,73
CEMENTOWNIA WEJHEROWO Spółka z o.o.
dwutl. siarki
20,63
dwutl. azotu
3,58
tlenek węgla
47,7
dwutl.węgla
4808,09
Suma pyłów
5,78

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Dane wg opłat za emisję ze źródeł punktowych

SO2
207,0
NO2
164,81
CO2
51233,65
CO
348,65
SUMA PYŁÓW
194,6

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych

 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 3 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 30 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 6 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego


Zestawienie wyników pomiarowych 2005

 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

SO2

manualne

Wejherowo

2,9

13,0

99

 

A

A

manualne

Rumia

2,7

18,0

99

 

A

A

pasywna

Reda

7,1

13,0

83

 

A

 

NO2

manualne

Wejherowo

17,2

60,0

99

 

A

 

Rumia

13,2

46,0

99

 

A

 

pasywna

Bolszewo

11,2

15,3

50

 

A

 

Nowy Dwór Wejherowski

6,4

10,7

42

 

A

 

Reda

19,1

33,0

83

 

A

 

Szemud

6,1

8,0

67

 

A

 

Wejherowo

12,6

18,0

42

 

A

 

Zamostne

7,5

10,7

58

 

A

 

PM10

Manualne

Wejherowo

31,6

172,0

74

46

A

C

refektomet,

Rumia

7,3

45,0

99

0

A

A

benzen

pasywna

Reda

2,4

3,4

83

 

A

 

Pb

manualna

Wejherowo

0,032

 

 

 

A

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2005 opracowanej przez WIOŚ powiat wejherowski zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin.Zestawienie wyników pomiarowych 2006

 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

klasa

a

1

SO2

manualny

Wejherowo

3,5

13,0(24)

99,7

 

A

 

manualny

Rumia

3,5

32,0(24)

98,9

 

A

 

pasywny

Reda

10,5

32,5(m)

100

 

A

 

 

 

Wejherowo

4,4

12,5(m)

100

 

A

 

 

 

Rumia

5,2

17,9(m)

91,7

 

A

 

 

 

Szemud

4,7

15,2(m)

91,7

 

A

 

NO2

manualny

Wejherowo

18,7

85,0(24)

99,7

 

A

 

Rumia

14,0

74,0(24)

98,9

 

A

 

pasywny

Bolszewo

11,2

15,3

50

 

A

 

Nowy Dwór Wejherowski

6,4

10,7

42

 

A

 

Reda

21,3

34,1(m)

100

 

A

 

Szemud

9,9

15,2(m)

91,7

 

A

 

Wejherowo

17,0

24,7(m)

100

 

A

 

Rumia

24,5

58,3(m)

91,7

 

A

 

PM10

manualny

Wejherowo

29,2

174(24)

79,2

41

A

 

refektomet

Wejherowo

13,5

106(24)

91,2

11

A

 

refektomet,

Rumia

6,6

48(24)

90,4

0

A

 

benzen

pasywny

Reda

2,1

11,3

100

 

A

 

 

 

Wejherowo

1,6

4,7

100

 

A

 

 

 

Szemud

2,2

9,7

91,7

 

A

 

 

 

Rumia

2,9

8,5

91,7

 

A

 

Pb

manualny

Wejherowo

0,03

 

79,2

 

A

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 opracowanej przez WIOŚ powiat wejherowski zakwalifikowano do klasy C z powodu przekroczeń   wartości dopuszczalnej pyłu PM10, pod kątem ochrony zdrowia. Należy opracować program naprawczy.

Sopot

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • gaz z sieci 
 • ciepło z miejskiej sieci  
 • indywidualne piece węglowe
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła6
 • olej opałowy
 • kolektory słoneczne
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy.
Główne obiekty energetyczne

System zaopatrzenia w ciepło Miasta Sopot tworzą:

 • Ok. 264 lokalne ciepłownie, z których największa dysponuje mocą rzędu 16 MW. Kotłownie te są eksploatowane przez: OPEC Gdynia, „Archis – Sopot” Sp. z o.o., spółdzielnie mieszkaniowe, właścicieli obiektów użyteczności publicznej i usługowych, wspólnoty mieszkaniowe oraz właścicieli innych ogrzewanych obiektów.

Największa sieć zasilana jest z kotłowni „Brodwino” o mocy 16 MW zaopatrując w ciepło 114 budynków. Ciepłem wytwarzanym w kotłowniach lokalnych ogrzewanych jest ok. 54 % powierzchni użytkowej mieszkań oraz większość usług (90%), a także wszystkie obiekty użyteczności publicznej.

 • Sieć gdańskiego systemu ciepłowniczego zasilająca fragment południowej części Miasta.
 • Indywidualne źródła w domach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz obiektach usługowych.
 • Na terenie Miasta funkcjonuje 8 instalacji wykorzystujących pompy ciepła o łącznej mocy 1,18 MW.
 • Ogrzewanie piecowe wykorzystywane do ogrzewania ok. 9% powierzchni użytkowej mieszkań.


 

Główne źródła emisji

Dane za rok 2006 wg danych ARMAAG 

 

SO2 [t/rok]

NO2 [t/rok]

Pyły [t/rok]

CO [t/rok]

Emisja punktowa energetyczna

3,06

79,91

1,64

27,96

Emisja punktowa technologiczna

0,00

0,00

0,00

0,00

Emisja powierzchniowa

21,46

20,49

100,67

86,21

Emisja liniowa

15,21

237,55

162,55

723,99

ogółem

39,74

337,94

264,85

838,15

 

  Emisja z największych  źródeł punktowych  (wg danych do opłat za emisję): 

Sopot

OCEANIC Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno Kosmetyczne

Dwutl. Siarki

0,70303

Dwutl. Azotu

1,15632

Tlenek węgla

0,138758

Dwutl.węgla

381,5856

Pył

0,003887

Suma pyłów

0,003887

Pyły ze spalania paliw

0,003887

ORCHIS Energia Sopot Spółka z o.o.

Dwutl. Siarki

18,766482

Dwutl. Azotu

9,46692

Tlenek węgla

23,6673

Dwutl.węgla

4970,133

Pył

17,100558

Sadza

0,145925

Pyły ze spalania paliw

17,100558

Pyły węglowo-grafitowe,sadza

0,145925

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

brak danych

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia 

 Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

 

2005/6

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Benzen

Rok kalendarzowy

5

-

 

5

2

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

18

 

50

Rok kalendarzowy

40

-

 

10

3

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

24

 

0

24 godziny

150

125

3

 

0

4

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

-

 

0

5

Ozon

8 godzin

120

60

25

 

0

6

Pył zawieszony

PM10

24 godziny

50

35

 

0

Rok kalendarzowy

40

-

 

0

7

Tlenek węgla

8 godzin

10000

-

 

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej

8

Benzen

Rok kalendarzowy

4

 

 

 

9

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

 

 

 

Rok kalendarzowy

35

 

 

 

10

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

 

 

 

24 godziny

125

 

 

 

11

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

 

 

 

12

Tlenek węgla

8 godzin

5000

 

 

 

 

 

Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę roślin 

 Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

 

2005/6

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

30

-

 

0

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

20

-

 

0

3

Ozon AOT40

Okres wegetacji

24000

-

 

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

20

 

 

 

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

15

 

 

 

  

Zestawienie wyników pomiarowych , rok 2005 

 Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

automatyczne

Sopot

4,9

93,9

99

 

A

A

A

manualne

Sopot

2,4

22,0

99

 

A

A

 

NO2

automatyczne

Sopot

14,2

97,7

96

 

A

A

 

manualne

Sopot

20,6

60,0

99

 

A

 

 

PM10

automatyczne

Sopot

30,3

286,8

99

53

A

C

 

refektomet,

Sopot

9,8

53,0

99

1

A

A

 

CO

Automatyczna

Sopot

443,3

1067,3

 

 

A

 

 

 *) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2005 opracowanej przez WIOŚ Sopot zakwalifikowano do klasy C, w związku z przekroczeniami stężeń pyłu zawieszonego PM10.
W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza.
W stosunku do r. 2004 pomiary wykazują pogorszenie, ponieważ w r.2004 Sopot był zaliczony do strefy C  jedynie ze względu na przekroczenia w Gdańsku i przynależność do wspólnej strefy.
W r. 2005 nastąpiła  zmiana w zasadach kwalifikacji- w r. 2005 brak marginesu tolerancji dla stężeń pyłu zawieszonego (5ug/m3 dla stężeń 24-godzinnych i 1,6ug/m3 dla średniorocznej).

 

Zestawienie wyników pomiarowych, rok 2006 

 Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Max.[1/24]

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

automatyczne

Sopot

4,3

114,2 55,2(24)

98,1

 

A

A

A

manualne

Sopot

4,4

52,0(24)

98,9

 

A

A

 

NO2

automatyczne

Sopot

14,1

146,2

85,8

 

A

A

 

manualne

Sopot

23,9

96,0(24)

98,9

 

A

 

 

PM10

automatyczne

Sopot

33,5

215,5(24)

98,2

51

A

C

 

refektomet,

Sopot

10,3

133(24)

98,9

7

A

A

 

CO

Automatyczna

Sopot

358,8

3199

98,2

 

A

 

 

 *) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 opracowanej przez WIOŚ Sopot zakwalifikowano do klasy C, w związku z przekroczeniami stężeń pyłu zawieszonego PM10.
W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza.
W stosunku do r. 2005 zanotowano wzrost średniorocznego poziomu PM10 z 30,3 do 33,5 .

Słupsk

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 2
 • gaz z butli 6
 • gaz z sieci 2
 • olej opałowy 3
 • ciepło z miejskiej sieci 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) 5
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) 6
 • kolektory słoneczne 6
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie – brak

kotłownie:

nazwa
MW
nośnik energii
Kotłownia Rejonowa Nr1
87,66
moc nominalna w paliwie
miał węglowy
Kotłownia Rejonowa Nr 2
70,04
moc nominalna w paliwie
miał węglowy
Kotłownia osiedlowa ul.Wandy
0,3
olej opałowy
Kotłownia zlikwidowana po sezonie grzewczym 2006/2007

Główne źródła emisji

Nazwa substancji / [Mg]

JF Polska Sp. Z o.o.
dwutl. siarki
1,1
tlenek węgla
8,7
ksylen
7,4
dwutl.węgla
383,8
w.arom.inne
6,67
pył
1,76
Suma pyłów
1,94
pyły ze spalania paliw
1,76
M&S OKNA I DRZWI SP. Z O.O.
dwutl.węgla
134,4
alk.alif.inne
1,7
SYDKRAFT ec SP. Z O.O.
dwutl. siarki
245,5
dwutl. azotu
97,4
tlenek węgla
17,6
dwutl.węgla
121330
pył
85,2
sadza
1,6
Suma pyłów
86,8
pyły ze spalania paliw
85,2
dwutl. azotu
1,7
tlenek węgla
3,1
p.krzemowe
5,2
Suma pyłów
5,3
pyły krzemowe
5,2
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 SP. Z.O. O.
ksylen
0,9
dwutl.węgla
53,8
w.alif.inne
1,2
MASA KOMPLEKSOWE SYSTEMY WAŻĄCE
ZENON KOLANKOWSKI
ksylen
1,49
Suma pyłów
0,02
pyły pozostałe
0,025
KOFIS SP. Z O.O.
ksylen
1,08
octan butylu
3,06
octan etylu
1,54
oct.izobutylu
0,56
ketony inne
1,12
Suma pyłów
0,48
SCANIA PRODUCTION SŁUPSK S.A.
benzyna
2,05
ksylen
1,17
toluen
2,73
aceton
3,66
octan butylu
3,9
dwutl.węgla
37
octmetksyprop
1,25
Suma pyłów
0,07
pyły polimerów
0,06
PLAST-BOX SA
dwutl. azotu
0,54
tlenek węgla
0,42
benzyna
2,2
ksylen
0,86
aceton
7,79
dwutl.węgla
594,91
JANTAR SP. Z O.O. - STOLON W SŁUPSKU
dwutl. siarki
17,68
dwutl. azotu
6,63
tlenek węgla
53,06
dwutl.węgla
4554,9
pył
36,424
Suma pyłów
36,58
pyły ze spalania paliw
36,42
dwutl.węgla
813,8
styren
1,5
aceton
2,8
dwutl.węgla
49,4
Suma pyłów
0,4
pyły polimerów
0,28
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE SP. Z O.O.
dwutl. siarki
3,6
dwutl. azotu
3,2
tlenek węgla
7,9
p.ze spal.pal
10,1
p.pozostałe
4,6
Suma pyłów
14,8
pyły ze spalania paliw
10,13
pyły pozostałe
4,68
GINO ROSSI S.A.
benzyna
2,1
cykloheksan
0,5
aceton
7,2
heksan
0,45
octan etylu
0,84
STOLON SP. Z O.O.
dwutl. siarki
12
dwutl. azotu
4,53
tlenek węgla
36,24
dwutl.węgla
3110,8
pył
24,87
Suma pyłów
24,98
pyły ze spalania paliw
24,87
MPJ SP. Z O.O.
węglow.aroma
9,42
RAZEM
12,34
Suma gazów
11,78
dwutl. siarki
286,49
dwutl. azotu
117,62
tlenek węgla
142,78
węglow.aroma
9,7
benzyna
8,7
ksylen
15,4
styren
2,07
toluen
4,3
aceton
24,3
alk.alifatycz
1,07
alk.butylowy
2,2
alk.etylowy
1,05
metan
1,97
nafta,solwent
1,25
octan butylu
7,94
octan etylu
4,32
dwutl.węgla
132261,2
octmetksyprop
1,26
w.alif.od C13
1,763
w.alif.inne
2,66
w.arom.inne
7,706
alk.alif.inne
3
ketony inne
3,2
p.ze spal.pal
10,86
p.krzemowe
5,73
p.pozostałe
13,29
Suma pyłów
183,2
pyły ze spalania paliw
161,3
pyły krzemowe
5,73
pyły węglowo-grafitowe,sadza
1,9
pyły pozostałe
13,3

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

SO2
566,37
NO2
134,22
CO2
130467,9
CO
269,8
Suma pyłów
349,27

Monitoring zanieczyszczeń powietrza
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002