Gdańsk

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

26.03.2002r UCHWAŁA RMG Nr XLVII/1416/2002
data aktualizacji planu - w toku

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia 25.09.2003
W roku 2006  obowiązywał Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Gdańska, zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/430/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2003 roku

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

1242 888 ton Mg
w tym :

 • komunalnych   209 242 ton
 • przemysłowych 1 033 646 ton
Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka :szkło,  papier,  plastik.,  odpady niebezpieczne leki
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, spalanie, odzysk
 • ilość odzyskanego surowca w tonach
  • Papier 654
  • Szkło 274
  • Tworzywa Sztuczne 117
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk
  • typ składowiska – odpadów komunalnych
  • wielkość składowiska ok. 72 ha
  • www.zut.com.pl
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) ok. 9 mln
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) ok. 2 mln
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
  • rekultywacja składowiska nie                   
  • monitoring składowiska tak
  • wyposażenie składowiska:
  • uszczelnienie bariera naturalna
  • drenaż odcieków tak
  • oczyszczalnia odcieków nie
  • instalacja do odgazowania tak
  • waga tak
  • kompaktor tak
  • linia sortownicza nie
  • kompostownia tak
  • Ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów 198.100 Mg
 • Spalarnia
  • lokalizacja spalarni w Porcie Północnym     Port Service  http://www.portservice.com.pl/
  • ul. Mjr H. Sucharskiego 75
  • 80-60dańsk
  • tel. (058) 343 79 77
  • fax (058) 343 74 02               
  • podstawowe dane techniczne
  • Maksymalna wydajność spalarni wynosi:
  • przy spalaniu odpadów niebezpiecznych innych niż zakaźne medyczne i innych niż niebezpieczne - 20 000 Mg/rok
  • przy spalaniu odpadów  zakaźnych medycznych - 11 000 Mg/rok
  • Odpady spalane są w piecu obrotowym z wydajnością:
  • dla odpadów niebezpiecznych innych niż zakaźne medyczne i innych niż niebezpieczne - 2,5 Mg/h
  • la odpadów medycznych zakaźnych - 1,6 Mg/h
  • Minimalna temperatura spalania wynosi:
  • dla odpadów niebezpiecznych innych niż zakaźne medyczne i innych niż niebezpieczne 850 stopni C
  • dla odpadów medycznych zakaźnych - 1100 stopni C
  • W spalarni przekształcane są różnego rodzaju odpady: ropopochodne, farby lakiery, kleje szczeliwa, rozpuszczalniki. przeterminowane produkty, chemikalia, opakowania, odpady medyczne oraz zakaźne odpady medyczne.
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Opracowana w  2002 r -  ok. 1 800 budynków, w tym ok. 1 000 domów jednorodzinnych - powierzchnia materiałów azbestowych - ok. 260 000 m².

Programy usuwania azbestu

brak

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Osoby fizyczne nie zgłosiły posiadania urządzeń zawierających PCB.
Według danych z Urzędu Marszałka Woj. Pomorskiego:
Przedsiębiorstwa, w których zidentyfikowano urządzenia zawierające PCB

 

 

Lp.

 

 

Nazwa firmy

Masa urządzenia (np. kondensator, transformator, wyłącznik)zawierającego ciecz z PCB [Mg]

 

Masa cieczy z PCB [Mg]

1

Stocznia Gdańska G SGS S.A. , 80-958 Gdańsk,

ul. Doki 1

 

14,562

 

-

3

SYNERGIA 99 Sp. z o.o., 80 – 958 Gdańsk,

ul. Doki 1

 

10,521

 

-

7

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, 80 – 955 Gdańsk,

ul Zamknięta 18

 

224,917

 

49,26

10

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyczne, 80 – 433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 17

 

-

 

0,024

15

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o., 80 – 550 Gdańsk, ul. Kujawska 2

 

-

 

2,0

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Sp ZŁOMOWIEC ul. Kościuszki 2a i Mostowa 3
 • PPHU HERA ul. Wschodnia 17
 • Panta ul. Uczniowska 52
 • CENTROZŁOM ul. Litewska 16
 • AAN ul. Budowlanych 5
 • AUTO RECYCLING SERVICE Marek Kawka ul. Lęborska 1a
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

L.p.

Nazwa firmy

Oznaczenie siedziby (adres)

Punkty zbierania/sprzedaży (adresy)

I. Sprzedawcy sprzętu detaliczni i hurtowi

1.

Media Markt Polska Sp. z o.o. Gdańsk I” spółka komandytowa

04-175 Warszawa

ul. Ostrobramska 79

80-314 Gdańsk; ul. Grunwaldzka 270

2.

Praktiker Polska Sp. z o.o.

02-486 Warszawa

Al. Jerozolimskiech 184

80-394 Gdańsk; ul. Kołobrzeska 26

3.

Przedsiębiorstwo Handlowe „ALFA ELEKTRO” Sp. z o.o.

40-335 Katowice

ul. Obr. Westerplatte 81

80-560 Gdańsk; ul. Żaglowa 2

80-001 Gdańsk; ul. Trakt Św. Wojciecha 361

4.

„real,- Sp. z o.o. i Spółka” spółka komandytowa

02-183 Warszawa

Al. Krakowska 61

80-394 Gdańsk; ul. Kołobrzeska 32

80-299 Gdańsk; ul. Spacerowa 48

5.

Grabofarm Sp. z o.o. (apteka)

40-857 Katowice

ul. Wolnego 4

80-207 Gdańsk; Al. Zwycięstwa 49

6.

Polkomtel S.A.

02-676 Warszawa

ul. Postępu 3

Salon Firmowy:

80-244 Gdańsk; ul. Grunwaldzka 87/91

7.

Onninen Sp. z o.o.

02-295 Warszawa

ul. Emaliowa 28

80-044 Gdańsk; ul. Trakt Św. Wojciecha 3/11

8.

PZF „CEFARM – Lublin” S.A. (apteka)

20-147 Lublin

Al. Spółdzielczości Pracy 78

80-851 Gdańsk; ul. Karmelicka 1

9.

Polska Telefonia Cyfrowa Sp.
z o.o.

02-222 Warszawa

Al. Jerozolimskie 181

80-895 Gdańsk; ul. Podwale Grodzkie 5

10.

SELGROS cash & carry Sp.
z o.o.

61-131 Poznań

ul. Zamenhofa 133

80-299 Gdańsk; ul. Wodnika 79

11.

EUROTEL S.A.

80-286 Gdańsk

ul. Jaśkowa Dolina

80-330 Gdańsk; ul. Spacerowa 48

(C.H. Osowa)

80-391 Gdańsk; ul. Kołobrzeska 41c

(C.H. Alfa)

80-244 Gdańsk; ul. Grunwaldzka 87/91

80-850 Gdańsk; ul. Rajska 10 (C.H. Medison)

80-463 Gdańsk; Al. Rzeczypospolitej 33

(C.H. ETC)

12.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „SIR” Jarosław Rozdębski

80-337 Gdańsk

ul. Grunwaldzka 613

80-337 Gdańsk; ul. Grunwaldzka 613

13.

Apteka „Pod Bramą Żuławską” Zofia Salamon

80-754 Gdańsk

ul. Długa Grobla 7

80-756 Gdańsk; ul. Angielska Grobla 8/10c/8

14.

ELEKTROSKANDIA S.A.

61-248 Poznań

ul. Dziadoszańska 10

80-557 Gdańsk; ul. Narwicka 2

15.

Jeronimo Martins Dystrybucja (sieć sklepów BIEDRONKA)

62-025 Kostrzyn

ul. Żniwna 5

80-266 Gdańsk; ul. Grunwaldzka 211

80-286 Gdańsk; ul. Z. Nałkowskiej 13

80-463 Gdańsk; ul. Żwirki i Wigury 4

80-299 Gdańsk; ul. Balcerskiego 12

80-398 Gdańsk; ul. Obr. Wybrzeża 27

80-502 Gdańsk; Al. Gen. J. Hallera 233a

80-371 Gdańsk; ul. Jagiellońska 2a

80-399 Gdańsk; ul. Chłopska 14

80-365 Gdańsk; ul. Jelitkowski Dwór

80-807 Gdańsk; ul. T. Chałubińskiego 27

80-170 Gdańsk; ul. Paderewskiego 7

80-180 Gdańsk; ul. Warszawska 59

80-765 Gdańsk; ul. Długie Ogrody 14

80-170 Gdańsk; ul. Z. Noskowskiego 1

80-416 Gdańsk; Al. Gen. J. Hallera 167

80-041 Gdańsk; ul. Krzemowa 2

80-180 Gdańsk; ul. Bergiela – Porębskiego

80-831 Gdańsk; ul. Targ Węglowy 6

L.p.

Nazwa firmy

Oznaczenie siedziby (adres)

Punkty zbierania/sprzedaży (adresy)

I. Sprzedawcy sprzętu detaliczni i hurtowi

16.

4 PHARMA Sp. z o.o. (apteka)

80-557 Gdańsk

ul. Marynarki Polskiej 71

80-557 Gdańsk; ul. Marynarki Polskiej 71

17.

Castorama Polska Sp. z o.o.

02-255 Warszawa

ul. Krakowiaków 78

80-314 Gdańsk; ul. Grunwaldzka 262

80-299 Gdańsk; ul. Odyseusza 2

18.

PTK Centertel Sp. z o.o.

01-230 Warszawa

ul. Skierniewicka 10a

80-851 Gdańsk; ul. Karmelicka 1

19.

Mix Electronics S.A.

31-559 Kraków

ul. Długa 65

80-172 Gdańsk; ul. Szuberta 102

80-391 Gdańsk; ul. Kołobrzeska 41c

80-299 Gdańsk; ul. Spacerowa 48

(C.H. Osowa)

80-180 Gdańsk; ul. Przywidzka 8

80-850 Gdańsk; ul. Rajska 10

20.

TIM S.A.

54-156 Wrocław

ul. Stargardzka 8a

80-557 Gdańsk; ul. Narwicka 5

21.

ZAREX Jackowska Sp.J.

80-557 Gdańsk

ul. Marynarki Polskiej 71

80-557 Gdańsk; ul. Marynarki Polskiej 71

22.

AUCHAN Polska Sp. z o.o.

05-500 Piaseczno

ul. Techniczna 2

80-176 Gdańsk; ul. Szczęśliwa 3

(Centrum Handlowe AUCHAN Gdańsk)

23.

PPHU AS KOMIS AGD, RTV Tomasz Duma, Robert Ciepłucha s.c.

80-371 Gdańsk

ul. Jagiellońska 8

80-371 Gdańsk; ul. Jagiellońska 8

24.

POLBITA Sp. z o.o.

01-267 Warszawa

ul. Jana Kazimierza 57

80-895 Gdańsk; ul. Podwale Grodzkie 8

80-241 Gdańsk; ul. Grunwaldzka 40

80-844 Gdańsk; ul. Pańska 3

25.

DYNAMIK Sp. z o.o.

30-732 Kraków

ul. Mierzeja Wiślana 6

80-577 Gdańsk; ul. Narwicka 1

26.

McDonald’s Polska Sp. z o.o.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 41

80-399 Gdańsk; ul. Chłopska 18

80-895 Gdańsk; ul. Podwale Grodzkie 1

80-299 Gdańsk; ul. Spacerowa 48

80-309 Gdańsk; ul. Bażyńskiego 2

80-254 Gdańsk; ul. Partyzantów 6

80-286 Gdańsk; ul. Jaśkowa Dolina 134

80-320 Gdańsk; ul. Grunwaldzka 527

27.

SIMEX Sp. z o.o.

80-556 Gdańsk

ul. Wielopole 7

80-556 Gdańsk; ul. Wieopole 7

28.

MKJ Sp. z o.o.

81-831 Sopot

ul. Gen. Wł. Andersa 9/3

80-283 Gdańsk; ul. Potokowa 20d

29.

Przedsiębiorstwo METRO-WAG M. Jabłoński

80-266 Gdańsk

ul. Grunwaldzka 238d

80-266 Gdańsk; ul. Grunwaldzka 238d

30.

AGAT System Maciakowski, Pilarski, Stachowicz, Derkowski Sp.J.

80-178 Gdańsk

ul. Goplańska 30

80-298 Gdańsk; ul. Budowlanych 48

31.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „GAMA” Sp. z o.o.

80-890 Gdańsk

ul. Heweliusza 10

80-890 Gdańsk; ul. Heweliusza 10

32.

„IZMAR” Sp. z o.o. (apteka)

00-004 Warszawa

ul. Marszałkowska 138

80-463 Gdańsk; Al. Rzeczypospolitej 33

33.

IT-REM Sp. z o.o.

80-873 Gdańsk

ul. Na Ostrowiu 1

80-873 Gdańsk; ul. Na Ostrowiu 1

34.

AXEL COMPUTER Sp. z o.o.

80-208 Gdańsk

ul. Chodowieckiego 5

80-208 Gdańsk; ul. Chodowieckiego 5

35.

Telekomunikacja Polska S.A. Region Północny Pionu Administracji

80-172 Gdańsk

ul. Nowolipie 30

80-244 Gdańsk; ul. Grunwaldzka 110/112

80-172 Gdańsk; ul. Schuberta 102a

(CH CARREFOUR)

80-850 Gdańsk; ul. Rajska 10

(CH MADISON)

36.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

00-222 Warszawa

ul. R. Sanguszki 1

80-890 Gdańsk; ul. Heweliusza 11

80-873 Gdańsk; ul. Na Ostrowiu 1

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Gdynia

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

data zatwierdzenia 30.08.2005  uchwała Rady Miasta Gdyni nr XXXIII/798/05 (raport z realizacji 27.06.2007)

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia 21.12.2005

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • komunalnych 95 058,56 ton
 • na mieszkańca [kg/m/r] 474
   
Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów:
  • szkło, papier, plastik, niebezpieczne    
 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Składowisko  BRAK na terenie gminy
 • Zakład Zagospodarowania Odpadami „Eko Dolina”
 • Łężyce, 84-207 Koleczkowo
 • Aleja Parku Krajobrazowego 99
 • Spalarnia BRAK na terenie gminy
 • Kompostownia BRAK na terenie gminy teren zakładu Eko Dolina, Łężyce
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

NIE

Programy usuwania azbestu

NIE

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

NIE

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

TAK    ile 1

 • Firma „JARPO” – Jarosław Pozański w Gdyni, 81-602 Gdynia, ul. Chwarznieńska 192a
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

 TAK           

Zakładu Unieszkodliwiania w Łężycach www.kzg.pl/index.php
stacjonarnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) ul. Konwaliowa 1 wGdyni
www.kzg.pl/index.php?option=content&task=view&id=72&Itemid=388 oraz w punktach gdzie możliwe jest tylko oddanie sprzętu na zasadzie "sztuka za sztukę"  www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/srodowisko/info/4219_37734.html

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

nie występują

Powiat Bytowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

brak danych z powiatu

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Tuchomie    29 grudnia 2005
 • Gmina Czarna Dąbrówka    31 stycznia 2006     
 • Gmina Bytów    29 marca 2006
 • Miasto i Gmina Miastko    30 czerwca 2006    
 • Gmina Trzebielino             27 września 2006
 • Gmina Kołczygłowy     19 października 2006 
 • Gmina Studzienice     6 grudnia 2006 
 • Gmina Lipnica     19 grudnia 2006
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

brak danych

Sposób postępowania z odpadami

brak danych

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Brak danych z powiatu za rok 2006.


Dane z r.2005


Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Bytowie, składowisko Sierżno, gmina Bytów

 • wielkości składowiska [ha] 7,39
 • pojemność [m³] 832 000
 • stopień wypełnienia [%] 55 %
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna i sztuczna izolacja podłoża, waga,  brodzik do dezynfekcji, spycharka gąsienicowa, ładpwarka kołowa, kompaktor
 • ilość odpadów unieszkodliwionych w r.2006-8234 Mg-dane wg UMWP za r.2006


Gatka, gmina Miastko

 • wielkości składowiska [ha] 9,45
 • pojemność [m³] 75 000
 • stopień wypełnienia [%] 40 %
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża
 • ilość odpadów unieszkodliwionych w r.2006-1723 Mg-dane wg UMWP  za r.2006


Rokity gmina Czarna Dąbrówka

 • wielkości składowiska [ha] 2,12
 • pojemność [m³] 12 500
 • stopień wypełnienia [%] 25
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża, oczyszczalnia odcieku
 • ilość odpadów unieszkodliwionych w r.2006-105 Mg-dane wg UMWP za r.2006


Kozy gmina Czarna Dabrówka

 • wielkości składowiska [ha] 1,04
 • pojemność [m³] 7 500
 • stopień wypełnienia [%] 8
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża
 • ilość odpadów unieszkodliwionych w r.2006-150 Mg-dane wg UMWP za r.2006


Unichowo gmina Czarna Dąbrówka

 • wielkości składowiska [ha] 2,01
 • pojemność [m³] 12 500
 • stopień wypełnienia [%] 12
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża
 • ilość odpadów unieszkodliwionych w r.2006-183 Mg-dane wg UMWP za r.2006

Osława Dąbrowa gmina Studzienice bd z powiatu, dane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 • wielkości składowiska [ha] bd
 • pojemność [m³] 5250
 • stopień wypełnienia [%] 64
 • wyposażenie techniczne składowiska: bd
 • ilość odpadów unieszkodliwionych w r.2006-58 Mg-
 • Ilość odzyskanych w r. 2006 odpadów Brak danych z powiatu za rok 2006.


Ilość unieszkodliwionych odpadów  na składowiskach w powiecie-Brak danych z powiatu za rok 2006.
 -10313 Mg dane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

brak danych z powiatu

Programy usuwania azbestu

brak danych z powiatu

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

brak danych z powiatu

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak danych z powiatu

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak danych z powiatu

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Chojnicki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Powiat Chojnicki  Nr XXXIII/222/2002 Rada Powiatu Chojnickiego z dnia 25 marca 2002r Pod nazwa Strategia Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego który następnie w 2004r został uzupełniony o pierwszy plan gospodarki odpadami dla PCh  Całość została Przyjęta  Uchwałą Nr XXII/159/2004 z dnia 15 grudnia 2004 oraz XXIV /185/2005 z dnia 25 lutego 2005r.

Data aktualizacji planu –brak aktualizacji

 • Brusy uchwała Nr XXII – 223/2005 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2005
 • Gmina Wiejska Chojnice Nr XXX/391/2005 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 23.06.2005r.
 • Czersk Nr XXV/287/05 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23.02.2005
 • Konarzyny Nr XXIII/138/2005 z dnia 05.11.2005
 • Gmina Miejska Chojnice Nr XLIV/392/06 z dnia 18 05.2006
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Brusy 31 marca 2006r.
 • Gmina Chojnice 24 luty 2006r.
 • Miasto Chojnice 27.02.2006r.
 • Czersk 23 maja 2006r
 • Konarzyny 23 marca 2006
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 23 551 ton
 • w tym :
  • komunalnych 20 581,9 ton
  • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca . 222,6 kg
Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów w gminach:

 • szkło
 • papier
 • plastik

unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie Gmina miejska Chojnice, Brusy, Czersk ,

pozostałe przez składowanie:

 • odzysk – w zakresie selektywnej zbiórki

 

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Lp.

Nazwa składowiska

Właściciel składowiska odpadów

Pojemność całkowita składowiska [m³ lub Mg]

Pojemność pozostała do wypełnienia

[m³ lub Mg]

Średnia ilość odpadów

r. 2006

Dane ogólne o składowisku

Nieprzekraczalny termin zamknięcia składowiska

1.

Składowisko odpadów komunalnych Nowy Dwór k/ Angowic

Miasto Chojnice

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

375279,9 Mg

49649,6 Mg

17510

Sztuczna izolacja, waga ,

Wielkość 18,7 ha

Drenaż odcieków, instalacja do odgazowania

Rozbudowa, ZZO

2.

Składowisko odpadów komunalnych w Chojniczkach

Gmina Chojnice

31 Stycznia 56a

89-600 Chojnice

6500,0 Mg

2946,0 Mg

50

Naturalna izolacja podłoża, drenaż odciekowy z e studnią, powierzchnia 1,35 ha

Wydano decyzję o zamknięciu składowiska z dniem 01.05.2007 r.

3.

Składowisko odpadów komunalnych w Ciechocinie

Gmina Chojnice

31 Stycznia 56a

89-600 Chojnice

9230 m³

(wg danych za 2006 r. 5100 Mg)

3464,0 Mg

41

Naturalna izolacja podłoża , drenaż odciekowy, powierzchnia 095 ha

01.01.2008

4.

Składowisko odpadów komunalnych w Gockowicach

Gmina Chojnice

31 Stycznia 56a

89-600 Chojnice

4400,0 Mg

2760,1 Mg

85

Powierzchnia 0,56 w tym eksploatowane 0,22 ha naturalna izolacja podłoża drenaż odciekowy

01.01.2008

5.

Składowisko odpadów komunalnych w m. Kosobudy

Miasto Brusy

Na Zaborach 1

89-632 Brusy

41000 m³ (wg danych za 2006 r. 15170 Mg)

103,0 Mg

1110

Naturalna izolacja podłoża, drenaż odciekowy

Do 31.12.2009

6.

Składowisko odpadów komunalnych w Nieżurawie

Gmina Czersk

Kościuszki 27

89-650 Czersk

228000Mg

123000Mg

4511

Kompaktom, waga, wiaty do segregacji odpadów , sztuczna izolacja podłoża, kompostownik, powierzchnia składowiska 6,45- eksploatowana 3,59 ha

Do wypełnienia pojemności

 

 

7.

 

Składowisko odpadów komunalnych w Swornychgaciach

 

 

Gmina Chojnice

31 Stycznia 56a

89-600 Chojnice

 

 

4400,0 Mg

 

 

2545,0 Mg

112

 

 

 

 

zamknięte

01.01.2008

8.

Składowisko odpadów komunalnych w Zielonej Hucie

Urząd Gminy Konarzyny

Szkolna 7

89-607 Konarzyny

920 m³ (wg danych z 2006 r. 16000 Mg)

6880,0 Mg

132

Sztuczna izolacja, drenaż odciekowy

Do 31.12.2009

Razem ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów: 23 551

 

 

Spalarnia  odpadów medycznych przy Szpitalu Specjalistycznym  im. J>K> Łukowicza w Chojnicach  ze względu na niespełnienie wymagań ochrony Środowiska Zamknięta od 1.1.2006

Kompostownia
Oczyszczalnia ścieków w Chojnicach produkuje około 912 tsm osadu w roku
Osady poddawane są mechanicznemu odwadnianiu przy pomocy wirówek dekantacyjnych, a następnie w całości procesowi higienizacji i kompostowania. Pierwszy etap higienizacji odbywa się bezpośrednio po odwirowaniu mechanicznym, poprzez wytworzenie środowiska o wysokim pH, (mieszanie z pyłem dymnicowym węgla brunatnego), a następnie w procesie kompostowania  przy udziale odpowiednich ilości masy organicznej i tlenu.

Badania wykazują brak zagrożenia pod względem zawartości metali ciężkich jak i ze względów sanitarnych.
Ilość odzyskanych w r. 2006 odpadów - ok. 4500 t osadów.
 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Brusy-inwentaryzacja azbestu jest prowadzona
 • Gmina Chojnice- jest
 • Gmina Konarzyny- jest
 • Gmina Miejska Chojnice - jest
 • Gmina Czersk-jest
Programy usuwania azbestu
 • rusy- brak
 • Gmina Chojnice-brak
 • Gmina Konarzyny - uchwała nr 8/50/2007 z 20.09.2007r
 • Gmina Miejska Chojnice-uchwała z 28 czerwca 2007r
 • Gmina Czersk-   uchwała nr 8/48/07  26 kwietnia 2007
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

brak

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak informacji

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Człuchowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami uchwalony dnia 30.12.2004 roku

 • Gmina Rzeczenica        data zatwierdzenia         29.11.2005 r.
 • Gmina Przechlewo        data zatwierdzenia         29.05.2006 r.
 • Gmina Debrzno        data zatwierdzenia         30.03.2005 r
 • Gmina Koczała        data zatwierdzenia         04.04.2005 r.
 • Gmina Czarne         data zatwierdzenia         28.10.2005 r.
 • Miasto Człuchów    data zatwierdzenia         11.04.2005 r.
 • Gmina Człuchów    data zatwierdzenia         31.03.2006 r.

 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Rzeczenica data uchwalenia         07.12.2007r.
 • Gmina Przechlewo  data uchwalenia              19.03.2007r.
 • Gmina  Debrzno data uchwalenia         21.09.2006r.
 • Gmina Koczała data uchwalenia         28.06.2004r.
 • Gmina Czarne  data uchwalenia         27.02.2006r.
 • Miasto Człuchów data uchwalenia         31.05.2006r.
 • Gmina Człuchów data uchwalenia         05.10.2006r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem: 9572,3
 • na mieszkańca: 165,2 kg/mieszkańca 
Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów w gminach:

 • szkło,
 • papier
 • plastik
 • niebezpieczne
 • inne

unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne:

 • odzysk

 

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Miasto Człuchów
  • lokalizacja Kiełpin 77-323 Polnica
  • składowisko odpadów- inne niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha ) 27,98
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 19,720
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 7,980
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) 5
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
  • monitoring składowiska         
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                 bariera sztuczna
  • drenaż odcieków             tak
  • waga                     tak
  • kompaktor                 tak
  • Ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów     1021,87 Mg
 • Gmina Przechlewo
  • lokalizacja , Przechlewo, ul. Człuchowska 61
  • składowisko
  • typ składowiska odpadów : inne niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha ) 1,71
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 18900
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 8042
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
  • monitoring składowiska         
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                 bariera naturalna / bariera sztuczna
  • drenaż odcieków             
  • instalacja do odgazowania        tak
  • waga                    tak
  • kompaktor                tak
  • Ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów-    1169,98
 • Gmina Człuchów
  • lokalizacja Kiełpin – patrz  wyżej.
 • Gmina Czarne
  • okalizacja Nadziejewo – Czarne, ul. Kościuszki 42
  • typ składowiska - inne niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha ) bd.
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 44 820
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 39 758
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) 2
  • monitoring składowiska         
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera naturalna / bariera sztuczna
  • drenaż odcieków            tak  
 • Gmina Debrzno
  • lokalizacja Grzymisław – 77-310 Debrzno
  • typ składowiska- składowisko odpadów obojętnych
  • wielkość składowiska ( ha ) bd
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 100 000 m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 75 000 m3
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                 bariera naturalna / bariera sztuczna
  • drenaż odcieków            tak
  • linia sortownicza            tak
  • Ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów- 1541 Mg
  • Razem ilość unieszkodliwionych odpadów   9 572 Mg
    
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

nie zbierano danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Człuchów     tak
 • Gmina Człuchów     tak
 • Gmina Przechlewo     tak
 • Gmina Rzeczenica     nie
 • Gmina Czarne     tak
 • Gmina Debrzno     tak
 • Gmina Koczała     nie
Programy usuwania azbestu
 • Miasto Człuchów     nie
 • Gmina Człuchów     nie
 • Gmina Rzeczenica     nie
 • Gmina Czarne     tak
 • Gmina Koczała     nie
 • Gmina Debrzno     nie
 • Gmina Przechlewo     nie
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na prowadzonej przez Urząd Marszałkowski liście przedsiębiorstw posiadających urządzenia z PCB, nie ma przedsiębiorstw z powiatu człuchowskiego.  

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

TAK            ile     2

 • „TRANS-ZŁOM” Sp.jawna
  • J.Pawłowska, F.Barszcz
  • 77-300 Człuchów, ul.Polna 14
  • Ględowo 3D
 • Przedsiębiorstwo PKS Człuchów
  • Spółka z o.o.
  • w Człuchowie
  • ul. Wojska Polskiego 5
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Miasto Człuchów     tak      ile 4
  • „PLUS Discount” sp. Z o.o.
  • ul. Jerzego z Dąbrowy 2A
  • 77-300 Człuchów
 • PPHU TERG sp.j.
  • ul. Traugutta
  • 77-300 Człuchów
 • „GRENE” sp. z o.o.
  • ul. Batorego 18
  • 77-300 Człuchów
 • Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
  • ul. Traugutta 11
  • 77-300 Człuchów
 • Gmina Człuchów     nie ma
 • Gmina Rzeczenica     nie ma
 • Gmina Czarne     tak,      ile – 1
  • Firma Handlowa „FENI” sp. z o.o.
  • ul. Ogrodowa 9A
  • 77-330 Czarne
 • Gmina Koczała     nie ma
 • Gmina Debrzno     tak ,     ile – 1
 • Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
  • ul. Kościuszki
  • 77-310 Debrzno
  • Gmina Przechlewo      tak,      ile – 1:
 • Firma Handlowo-Usługowa „M&M” s.c.,
  • 77-320 Przechlewo, ul. Człuchowska 16
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Powiat Gdański

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

powiatowy plan gospodarki odpadami:
Uchwała Nr XXI/105/04 Rady Powiatu Gdańskiego  z dnia 30 listopada 2004 roku


gminny plan gospodarki odpadami:

 • Przywidz Uchwała Nr XVII/134/2004 Rady Gminy Przywidz  z dnia 19 października 2004 roku
 • Kolbudy Uchwała Nr VII/157/2004 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26 października 2004 roku
 • Miasto Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXVI/250/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 grudnia 2004 roku
 • Pszczółki Uchwała Nr XVI/188/04 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 listopada 2004 roku
 • Cedry Wielkie Uchwała Nr XIX/181/04 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 września 2004 roku
 • Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXI/67/2004 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 października  2004 roku
 • Trąbki Wielkie Uchwała Nr 118/VIII/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 listopada  2004 roku
 • Suchy Dąb Uchwała Nr XVIII/132/05 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 lutego 2005 roku 
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Przywidz Uchwała Nr XXVIII/265/2005 Rady Gminy Przywidz  z dnia 29 listopada 2005 roku
 • Pszczółki Uchwała Nr XXVIII/287/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku   
 • Trąbki Wielkie  Uchwała Nr 16/II/2006 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 14 marca 2006 roku
 • Suchy Dąb Uchwała Nr XXVII/190/06 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 kwietnia 2006 roku    
 • Kolbudy Uchwała Nr XXXV/323/2006Rady Gminy Kolbudy z dnia 27 czerwca 2006 roku
 • Miasto Pruszcz Gdański Uchwała Nr XLVI/477/2006 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 sierpnia 2006 roku
 • Cedry Wielkie Uchwała Nr XXXIII/311/2006 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 05 czerwca 2006 roku
 • Pruszcz Gdański Uchwała Nr LII/77/2006  Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 października  2006  
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

 

62 000 ton

w tym :

 • komunalnych 17 077 ton

 • przemysłowych 44 923

 

powiat - ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 148 kg/m/rok

 • miasto Pruszcz Gdański – 4 242,60 t/rok, 177 kg/m/rok,
 • gm. Pruszcz Gdański – 4 385,25 t/rok, 258 kg/m/rok ,
 • gm. Kolbudy – 3 786,86 t/rok, 311 kg/m/rok ,
 • gm. Przywidz – 682,41 t/rok, 132 kg/m/rok ,
 • gm. Trabki Wielkie – 1 168,57 t/rok, bkg/m/rok ,
 • gm.Cedry Wielkie – 959,66 t/rok, 155 kg/m/rok ,
 • gm. Suchy Dąb – 444,06 t/rok, 114 kg/m/rok ,
 • gm. Pszczółki – 1 407,87 t/rok, 177 kg/m/rok,

Razem  w powiecie r. 2006 17077,28 t

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych:

ogółem w powiecie 12 696,41 t,

na mieszkańca 148 kg/m/rok

 

Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne,
 • kompostowanie przydomowe,
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach : szkło, papier, plastik , inne,
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji,
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach.
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, w miejscowości Gołębiewo Wielkie

 • wielkość składowiska ( ha ) 3,6 ha
 • pojemność całkowita składowiska 87,1 tys.m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) brak danych z r. 2006, w r 2005 30%
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
 • rekultywacja składowiska nie prowadzi się                  
 • monitoring składowiska  nie prowadzi się                  
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie bariera naturalna
 • drenaż odcieków jest
 • ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadw 322 Mg
 • przewidziane do zamknięcia  31.12.2009


Składowisko odpadów w miejscowości Miłocin  

 • wielkość składowiska ( ha ) 1,775 ha
 • pojemność całkowita składowiska 48800 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) brak danych
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 0
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 1
 • rekultywacja składowiska tak                 
 • monitoring składowiska nie prowadzi się
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie brak
 • drenaż odcieków  jest
 • oczyszczalnia odcieków, instalacja do odgazowania, waga, kompaktor, linia sortownicza, kompostownia, nie ma
 • Ilość unieszkodliwionych  w dwóch zakładach w r. 2006 odpadów 19 100 t

 

 • Spalarnia brak


 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
 • 44 923 ton
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Pruszcz Gdański – nie
 • Gmina Cedry Wielkie – tak
 • Gmina Kolbudy – brak danych
 • Gmina Pruszcz Gdański – tak
 • Gmina Przywidz – tak
 • Gmina Pszczółki – tak
 • Gmina Suchy Dąb – tak
 • Gmina Trąbki Wielkie – tak
Programy usuwania azbestu
 • Miasto Pruszcz Gdański – nie
 • Gmina Cedry Wielkie – nie
 • Gmina Kolbudy – tak, grudzień 2006 rok
 • Gmina Pruszcz Gdański – nie
 • Gmina Przywidz – tak
 • Gmina Pszczółki – nie
 • Gmina Suchy Dąb – nie
 • Gmina Trąbki Wielkie – nie
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
 • Miasto Pruszcz Gdański – nie
 • Gmina Cedry Wielkie – nie
 • Gmina Kolbudy – brak danych
 • Gmina Pruszcz Gdański – nie
 • Gmina Przywidz – nie
 • Gmina Pszczółki – nie
 • Gmina Suchy Dąb – nie
 • Gmina Trąbki Wielkie – nie
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Spółdzielnia Pracy ZŁOMOWIEC w Gdańsku – Punkt Skupu Surowców Wtórnych w Pruszczu Gdańskim ul. Grunwaldzka 62 83-000 Pruszcz Gdański,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „STAL – MET” Jan Wilczyński ul. Ojcowska 50  80-146 Gdańsk, punkt  Suchy Dąb  przy ul. Gdańskiej 56
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Miasto Pruszcz Gdański – nie
 • Gmina Cedry Wielkie – nie
 • Gmina Kolbudy – brak danych
 • Gmina Pruszcz Gdański – nie
 • Gmina Przywidz – brak danych
 • Gmina Pszczółki – nie
 • Gmina Suchy Dąb – nie
 • Gmina Trąbki Wielkie – nie
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Obszar dzikiego wysypiska ul. Obr. Westerplatte, obszar 1400 ha
 • pn.-wsch granica gminy Cedry Wlk. - składowisko odpadów paleniskowych Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. Gd - Przegalina – obecnie składowisko popioło-żużli wyłączone z eksploatacji, prace rekultywacyjne zostały wykonane,
 • hałda fosfogipsu, dziś hałda sięga 50 metrów, Od koryta Martwej Wisły dzieli ją tylko 50 metrów i nieszczelny wał przeciwpowodziowy, od najbliższych domostw i pól uprawnych – ok. 350 metrów i nieuszczelniony rów opaskowy.       

Powiat Kartuski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

brak informacji z powiatu

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

brak informacji z powiatu

 

 

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

brak informacji z powiatu

Sposób postępowania z odpadami

brak informacji z powiatu

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

brak informacji z powiatu

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak informacji z powiatu

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

 

NIE

Programy usuwania azbestu

 

NIE

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Gminy nie posiadają informacji o posiadaniu PCB przez osoby prywatne,

wg danych z Urzędu Marszałkowskiego podmioty gospodarcze na terenie powiatu kartuskiego nie posiadają PCB

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

 

NIE

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

 

NIE

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak informacji z powiatu

Powiat Kościerski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Miasto Kościerzyna          data zatwierdzenia 2.07.2004
 • Gmina Kościerzyna             data zatwierdzenia lipiec 2004
 • Gmina Dziemiany                  data zatwierdzenia 10.03.2006
 • Gmina Karsin           data zatwierdzenia 18.11.2004
                                       data aktualizacji planu 2008     
 • Gmina Liniewo                data zatwierdzenia 13.06.2005
 • Gmina Nowa Karczma        data zatwierdzenia 21.07.2004
 • Gmina Stara Kiszewa     data zatwierdzenia 27.01.2006
 • Gmina Lipusz              data zatwierdzenia 21.01.2006

 Powiat  kościerski - data zatwierdzenia 30,12.2003

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto Kościerzyna          data uchwalenia 15 lutego 2006 r.
 • Gmina Kościerzyna             data uchwalenia 27marca 2006 r.
 • Gmina Dziemiany                 data uchwalenia 12 czerwca 2007 r,
 • Gmina Karsin           data uchwalenia brak regulaminu
 • Gmina Liniewo                   data uchwalenia 29 grudnia 2005 r.
 • Gmina Nowa Karczma        data uchwalenia 10 lutego 2006 r.
 • Gmina Stara Kiszewa     data uchwalenia 16 maj 2006 r.
 • Gmina Lipusz              data uchwalenia 19 kwietnia 2007 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

16480,3 Mg

 • komunalnych 13.726,5 Mg/rok
 • przemysłowych innych niż niebezpieczne - brak danych

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 205 kg/mieszkańca/rok

Sposób postępowania z odpadami
 • Miasto Kościerzyna 
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik   
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie,
  • odzysk
 • Gmina Kościerzyna    
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik   
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie,
  • odzysk
 • Gmina Dziemiany     
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • Gmina Karsin  
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • Gmina Liniewo    
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier,  plastik, niebezpieczne      
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • Gmina Nowa Karczma   
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik                     
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie,
  • odzysk
 • Gmina Stara Kiszewa
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik              
 • Gmina Lipusz     
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik   
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne,
  • odzysk
    
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • składowisko Gminne składowisko odpadów komunalnych w Dziemianach
  • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha )                 1,36
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg )         13 860 Mg
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )        5 502,4 Mg
  • liczba kwater ogółem ( szt. )
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)
  • rekultywacja składowiska                  nie                   
  • monitoring składowiska                tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                        bariera sztuczna
  • drenaż odcieków                    tak
  • Ilość unieszkodliwionych w roku 2006 odpadów  [Mg] 731,62
 • składowisko: Składowisko odpadów komunalnych w Osowie
  • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha )                 1,05
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg )        5 000 Mg
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )        2 200 Mg
  • liczba kwater ogółem ( szt. )                2
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )        1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)            0
  • rekultywacja składowiska                  nie                   
  • monitoring składowiska                tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                        bariera sztuczna
  • drenaż odcieków                    tak
  • Ilość unieszkodliwionych w roku 2006 odpadów  [Mg]   781,2
 • składowisko: Składowisko odpadów komunalnych w Liniewskich Górach
  • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha )                 2 ha
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg )        24 000 Mg
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )        5 785 Mg
  • liczba kwater ogółem ( szt. )                2
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )        2
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)            0
  • rekultywacja składowiska                  tak                 
  • monitoring składowiska                tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                        bariera sztuczna
  • drenaż odcieków                    tak
  • oczyszczalnia odcieków                tak
  • instalacja do odgazowania                tak
  • Ilość unieszkodliwionych w roku 2006 odpadów  [Mg] 2302,95
 • składowisko: Składowisko odpadów komunalnych w Gostomiu
  • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha )                 5,82 ha
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg )        500 000 Mg
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )        340 000 Mg
  • liczba kwater ogółem ( szt. )                4
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )        2
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)            -
  • rekultywacja składowiska                  -                 
  • monitoring składowiska                tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                        bariera sztuczna
  • drenaż odcieków                    tak
  • oczyszczalnia odcieków                nie
  • instalacja do odgazowania                nie
  • waga                            tak
  • Ilość unieszkodliwionych w roku 2006 odpadów  [Mg]]  6197,4

Ilość unieszkodliwionych w roku 2006 odpadów razem  [Mg] 10 013,17

 • Spalarnia- brak
 • Kompostownia znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kościerzynie przy ul. Markubowo 7.
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Kościerzyna          TAK
 • Gmina Kościerzyna             TAK
 • Gmina Dziemiany                  TAK
 • Gmina Karsin           TAK
 • Gmina Liniewo             TAK          
 • Gmina Nowa Karczma        NIE
 • Gmina Stara Kiszewa     NIE
 • Gmina Lipusz              TAK   
Programy usuwania azbestu
 • Miasto Kościerzyna          TAK    data przyjęcia 31 maja 2006 r
 • Gmina Kościerzyna             NIE
 • Gmina Dziemiany                  NIE
 • Gmina Karsin           NIE
 • Gmina Liniewo                   NIE
 • Gmina Nowa Karczma        NIE
 • Gmina Stara Kiszewa     NIE
 • Gmina Lipusz              NIE
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
 • Miasto Kościerzyna          NIE
 • Gmina Kościerzyna             NIE
 • Gmina Dziemiany                  NIE
 • Gmina Karsin           NIE
 • Gmina Liniewo                  NIE
 • Gmina Nowa Karczma        NIE
 • Gmina Stara Kiszewa     NIE
 • Gmina Lipusz              NIE
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

MARS S.A. Salon RTV - AGD, ul. Długa 28, 83-400 Kościerzyna
Skład Hurtowy w Kościerzynie, ul Wojska Polskiego 17, 83-400 Kościerzyna
Dom Handlowy MARKET Marek Adamczyk i s-ka, ul. Rynek 16, 83-400 Kościerzyna
METALZBYT Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 1, 83-400 Kościerzyna
Sita Kościerzyna, ul 8 Marca 41, 83-400 Kościerzyna

 

 • Gmina Kościerzyna           NIE  
 • Gmina Dziemiany                    NIE
 • Gmina Karsin           TAK        ile - 1 (Gminna Spółdzielnia SCH w Karsinie)
 • Gmina Liniewo                   NIE
 • Gmina Nowa Karczma        NIE
 • Gmina Stara Kiszewa     NIE
 • Gmina Lipusz              NIE
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Kwidzynski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Powiat Kwidzyński data zatwierdzenia rok 2003 data aktualizacji planu
 • Miasto Kwidzyn -27.05.2004
 • Gmina Kwidzyn – 24.06.2004
 • Gmina Gardeja – 30.06.2004
 • Gmina Sadlinki – 29.06.2004
 • Gmina Ryjewo – 31.05.2004
 • Miasto i Gmina Prabuty – 22.06.2004
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto Kwidzyn – data uchwalenia 30.03.2006r.
 • Gmina Kwidzyn - data uchwalenia 29.11.2006r.
 • Gmina Gardeja - data uchwalenia jeszcze nie uchwalono
 • Gmina Sadlinki - data uchwalenia 29.11.2006r.
 • Gmina Ryjewo - data uchwalenia 28.12.2005r.
 • Miasto i Gmina Prabuty - data uchwalenia 31.03.2000r
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

582800
w tym :

 • przemysłowych 572 200
 • komunalnych- 10 660   
 • Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku 2006 na mieszkańca 130 kg

 

 • ogółem w powiecie - 10753,3 t/r  
 • Gm. Ryjewo – 678 t/rok; 118 kg/M/rok
 • Gm.Kwidzyn - 638t/tok; 62 kg/M/rok
 • Gm. Sadlinki - 211,7t/rok; 37,4 kg/M/rok
 • Gm. Prabuty - 2344 t/rok; 172 kg/M/rok
 • Miasto Kwidzyn – 6379,6t/rok; 169,5 kg/M/rok
 • Gmina Gardeja – 502 t/rok; 39,10 kg/M/rok
Sposób postępowania z odpadami

·         selektywna zbiórka odpadów w gminach:

o    szkło

o    papier       

o    plastik  

·         niebezpieczne (przeterminowane leki, baterie)

·         inne (odpady zielone)

·         unieszkodliwianie poprzez składowanie

·         odzysk poprzez kompostowanie (osady ściekowe, odpady zielone)

 

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Jałowiec, gmina Ryjewo
Składowisko odpadów komunalnych

 • wielkość składowiska ( ha ) 2,2
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 10000,0 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 4627,0 Mg
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie                bariera naturalna
 • Składowisko będzie zamykane w roku 2008
 • rekultywacja składowiska - w 2008 , zamknięcie ostateczne do końca r. 2009   
 • Ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów 486,4 Mg


Gonty, gmina Prabuty
Składowisko odpadów komunalnych

 • wielkość składowiska ( ha ) 1,49
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )  147000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) brak danych
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie    -bariera naturalna
 • Składowisko będzie zamknięte w roku 2008, ostateczny termin-koniec r.2009
 • Ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów 1520,0 Mg


Karpiny , gmina Sadlinki
Składowisko odpadów komunalnych

 • wielkość składowiska ( ha ) 0,16
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 30000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 22550 m3
 •  Składowisko będzie zamknięte w styczniu 2008r., ostateczny termin-koniec r.2009
 • wyposażenie składowiska:
 • uszczelnienie    -bariera naturalna
 • Ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów 211,7 Mg


Bądki, gmina Gardeja
Składowisko odpadów komunalnych

 • wielkość składowiska ( ha ) 5,9
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 75000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 55000 m3
 • Składowisko zamknięte w roku 2006
 • rekultywacja składowiska      tak                  
 • monitoring składowiska         tak
 • wyposażenie składowiska:
 • uszczelnienie-    bariera naturalna


Gliwa Mała
Zakład utylizacji odpadów

 • wielkość składowiska ( ha ) 2,95
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 185000,0 Mg
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 171500,0 Mg
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 4
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
 • monitoring składowiska         tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie                bariera naturalna  i sztuczna
 • kompostownia                tak / nie tak – pryzmy
 • Ilość odpadów  unieszkodliwionych w r. 2006 - 7994,8 Mg
 • Ogółem ilość odpadów unieszkodliwiona na w/w składowiskach 10 213 MgGrabówek

Składowisko żużli i popiołów International Paper Kwidzyn

 • pojemność składowiska- 2 084 936 Mg
 • pojemność pozostała do wypełnienia 374 156 Mg
 • ilość odpadów  unieszkodliwionych w r. 2006-67 073 Mg


Kwidzyń

Składowisko odpadów stałych International Paper Kwidzyn

 • pojemność składowiska - 1 000 000 Mg
 • pojemność pozostała do wypełnienia  102 623 Mg
 • ilość odpadów  unieszkodliwionych w r. 2006-8390 pojemność składowiska - 2 084 936 Mg
   
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
 • 572 200
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Kwidzyn – tak
 • Gmina Kwidzyn - tak
 • Gmina Sadlinki – nie
 • Gmina Gardeja – tak
 • Gmina Ryjewo – tak
 • Gmina Prabuty – tak
Programy usuwania azbestu
 • Miasto Kwidzyn – będzie w najbliższym czasie, czeka na opinię wojewody
 • Gmina Kwidzyn – tak, data przyjęcia 18 kwiecień 2007r.
 • Gmina Sadlinki – nie
 • Gmina Gardeja – nie
 • Gmina Ryjewo – nie
 • Gmina Prabuty – tak, data przyjęcia 22.06.2004r w ramach Planu Gospodarki Odpadami
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
 • International Paper S.A. w Kwidzynie, wyszczególnione w Planie Gospodarki Odpadami na lata 2004-2010
 • Zakład Elektroniki Motoryzacyjnej „POLMO” w Kwidzynie, 20 sztuk,
 • Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczo-Młynarskiego „PZZ” w Kwidzynie,19 sztuk,
 • Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywne Sp. z o.o. w Kwidzynie,57 sztuk.
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • PHU „MAN”, Kwidzyn, ul. Łąkowa 44 – stacja demontażu
 • Firma „MAJEROWICZ”  Brachlewo 49, gmina Kwidzyn – stacja demontażu
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Lęborski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • data zatwierdzenia – powiat lęborski: 30.06.2004r.;
 • gminy: Lębork – 03.09.2004,
 • Łeba -25.10.2004,
 • Cewice – 26.08.2004,
 • Nowa Wieś Lęborska – 29.09.2004,
 • Wicko – 21.09.2004

 

data aktualizacji planu dla powiatu i gmin – rok 2008

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia w gminach:

 • Lębork – 03.04.2007,
 • Łeba – 20.10.2006,
 • Nowa Wieś Lęborska – 14.06.2006,
 • Wicko – 24.10.2006,
 • Cewice – 27.04.2007
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • komunalnych – 14 611
 • przemysłowych  - bd
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 229,4 Mg
Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
 • szkło    papier         plastik    niebezpieczne     - leki (w aptekach)
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk (gł. Na składowisku) i segregacja odpadów (ustawianie pojemników)
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • lokalizacja Gmina Nowa Wieś Lęborska
 • Składowisko Przedsiębiorstwo  Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku
 • typ składowiska IN – odpady in. niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) 28, 854 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 264 000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 48 000 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 5
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 4
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 0
 • monitoring składowiska tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie geomembrana HDPE 2 mm
 • drenaż odcieków tak
 • oczyszczalnia odcieków nie (odprowadzane do kanalizacji miejskiej)
 • instalacja do odgazowania tak
 • waga tak
 • kompaktor tak
 • kompostownia tak
 • Ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów - 13 933,84 Mg
 • Składowisko w Lucinie- przeznaczone do likwidacji.
  • lokalizacja: Lucin, Gmina Wicko
  • wielkości składowiska [ha]: 5,26
  • pojemność [m3]: brak danych
  • stopień wypełnienia [%]: 50
  • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, kompostownia
  • Ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów 2412 Mg
  • Spalarnia poza województwem odpadów medycznych - Bełchatów
  • Kompostownia
  • lokalizacja Przedsiębiorstwo  Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku
  • Ilość odzyskanych w r. 2006 - 72,98 Mg
  • (wg informacji  Przedsiębiorstwo  Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku)

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

Tak

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Tak

Programy usuwania azbestu

Program realizują gminy

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Brak podmiotów gospodarczych posiadających PCB

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Transportowe „ROL-MEX” Danuta Piećko, ul. Słupska 18 w Lęborku,
 • Recykling Surowce Wtórne S.C.,  Tadeusz Jesień, Sławomir Jesień, ul. Grunwaldzka 38  w Nowej Wsi Lęborskiej,
 • Zbigniew Makieła Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe, „RENA”, ul. Zielona 7 Lębork-Mosty,
 • Andrzej Syldatk, Zakład Handlowo- Usługowy „SAB”, Garczegorze 38/2,
 • Kazimierz Bandzmer,  Punkt Skupu Surowców Wtórnych, ul. Pionierów 13 w Lęborku,
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Lęborku, ul. Kossaka 91-95,
Przedsiębiorstwo  Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku.

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Malborski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

powiatowy:

 • data zatwierdzenia uchwałą  Rady Powiatu 01.12.2004

gminne:

 • Gmina Miłoradz-data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy 25.11.2004
 • Gmina Lichnowy-data zatwierdzenia  uchwałą Rady Gminy 31.03.2005
 • Miasto i Gmina Nowy Staw-data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy 30.12.2004
 • Gmina Malbork-data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy 31.03.2005.
 • Gmina Stare Pole-data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy 30.12.2004
 • Miasto Malbork-data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy 31.03.2005
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Miłoradz-data uchwalenia 08.03.2006
 • Gmina Lichnowy-data uchwalenia 08.12.2005
 • Gmina Malbork-    data uchwalenia 26.09.2006
 • Miasto Malbork-    data uchwalenia 27.04.2006
 • Miasto i Gmina Nowy Staw- data uchwalenia 06.12.2006
 • Gmina Stare Pole- data uchwalenia 21.09.2006
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

379 989,14 Mg
w tym:

 • komunalnych – 19 031,41
 • przemysłowych – 360 957
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  301 kg/M/rok


 

Sposób postępowania z odpadami

Miasto Malbork

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik

Gmina Nowy Staw

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik

Gmina Malbork

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: plastik

Gmina Miłoradz

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: plastik

Gmina Lichnowy:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: plastik

Gmina Stare Pole

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Lokalizacja – Świerki, 82-230 Nowy Staw
  • składowisko
  • typ składowiska: IN
  • wielkość składowiska (ha) 4,34 – w granicach ogrodzenia
  • powierzchnia składowania - 2,67
  • pojemność całkowita składowiska (m3) 56 250
  • pojemność pozostała do wypełnienia (m3) 13 785
  • liczba kwater ogółem (szt.) 11
  • liczba kwater eksploatowanych  (szt.) 11
  • rekultywacja składowiska- nie                   
  • monitoring składowiska- tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie:- bariera sztuczna
  • drenaż odcieków-: tak
 • Lokalizacja – Lisewo Malborskie, 82-224 Lichnowy
  • Składowisko
  • typ składowiska: IN
  • wielkość składowiska (ha) 0,75 – w granicach ogrodzenia
  • 0,47 – powierzchnia składowania
  • pojemność całkowita składowiska (m3) 12 000
  • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg) brak jednoznacznych danych
  • liczba kwater ogółem (szt.) 1
  • liczba kwater eksploatowanych  (szt.) 1
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie: brak
  • drenaż odcieków: tak
 • Lokalizacja – Szaleniec, 82-220 Stare Pole
  • typ składowiska: IN
  • wielkość składowiska (ha) 2,18 – w granicach ogrodzenia
  • powierzchnia składowania - 0,63
  • pojemność całkowita składowiska (m3) 31 038
  • pojemność pozostała do wypełnienia (m3) 12 038
  • liczba kwater ogółem (szt.) 5
  • liczba kwater eksploatowanych  (szt.) 5
  • rekultywacja składowiska: nie
  • monitoring składowiska: tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie: bariera naturalna
  • drenaż odcieków: tak 
 • Ilość unieszkodliwionych w 2006 r. odpadów na w/w składowiskach – brak danych

  Spalarnia - brak

  Kompostownia - brak

  Ilość odzyskanych w r. 2006 odpadów – 361 368,71

   

  Ilość odpadów komunalnych wywieziona na składowiska [Mg/r]:

  Dane z r. 2005

  • Miasto Malbork - ilość odpadów ogółem  ok.13000 Mg/rok
  • Gmina Malbork - ilość odpadów ogółem 1214 Mg/rok;
  • Gmina Stare Pole - ilość odpadów ogółem – 493 Mg/rok
  • Gmina Miłoradz – ilość odpadów ogółem - 374 Mg/rok; na mieszkańca – bd Mg/m/rok
  • Miasto i Gmina  Nowy Staw - ilość odpadów ogółem –1441 Mg/rok
  • Gmina Lichnowy - ilość odpadów ogółem – 554  Mg/rok
  • Razem w powiecie 15 653 , tj 0,247 Mg/m/rok

   
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
 • Miasto Malbork - ilość odpadów ogółem  ok.13000 
 • Gmina Malbork - ilość odpadów ogółem 1214  
 • Gmina Stare Pole - ilość odpadów ogółem – 493  
 • Gmina Miłoradz – ilość odpadów ogółem - 374
 • Miasto i Gmina  Nowy Staw - ilość odpadów ogółem –1441  
 • Gmina Lichnowy - ilość odpadów ogółem – 554 
   
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Miejska Malbork – tak
 • Gmina Nowy Staw –tak
 • Gmina Malbork – tak
 • Gmina Miłoradz – tak
 • Gmina Lichnowy – tak
 • Gmina Stare Pole – tak
Programy usuwania azbestu

brak

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
 • Miasto Malbork – tak
 • Gmina Nowy Staw – nie
 • Gmina Malbork – nie 
 • Gmina Miłoradz – nie 
 • Gmina Lichnowy – nie  
 • Gmina Stare Pole – nie
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Na terenie powiatu nie ma punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. de Gaulle’a 70, 82-200 Malbork

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Nowodworski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2004-2011 uchwalony przez Radę Powiatu 12 lutego 2004
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Krynica Morska uchwalony przez Radę Miasta Krynica Morska 27 października 2004
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Ostaszewo uchwalony przez Radę Gminy Ostaszewo 27 października 2004
Plan Gospodarki Odpadami dla  Gminy Stegna uchwalony przez Radę Gminy Stegna 30 grudnia 2004
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sztutowo uchwalony przez Radę Gminy Sztutowo 28 października 2004
data aktualizacji planu   - nie zostały  wykonane   

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański -21 marca 2006 r.
 • Miasto Krynica Morska - brak
 • Gmina Ostaszewo - 26 lutego 2004 r.
 • Gmina Sztutowo - 22 lutego 2006 r.
 • Gmin Stegna - 8 sierpnia 2006 r. 
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • 421 873 Mg

W tym komunalnych - brak danych

Ilość wytworzonych odpadów na mieszkańca na rok - brak danych

 

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik   
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie
 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

składowisko „Rokitki” w Tczewie (poza powiatem nowodworskim)  Tczew, ul. Rokicka 16

 • spalarnia - brak

Na terenie Powiatu Nowodworskiego znajdują się dwie instalacje do odzysku odpadów.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Tuga” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1,  82-100 Nowy Dwór Gd.
Zakład Ślusarski Export-Import Wytwarzanie Akcesoria Meblowych i Nagrobkowych oraz Handel - Ostaszewo

 • Ilość odzyskanych w r. 2006 odpadów: 12 828,6 Mg
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

TAK

Programy usuwania azbestu

brak

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

brak

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Pucki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • powiatowy plan gospodarki odpadami:


Uchwała Rady Powiatu Puckiego Nr XIII/101/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska Powiatu Puckiego na rok 2004 – 2010 wraz z planem gospodarki odpadami Powiatu Puckiego.

 • gminne plany gospodarki odpadami (zestawienie poniżej)


HEL:

Uchwała Nr XXXII/235/05 Rady Miasta Helu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Miasta Helu na lata 2005-2008 z perspektywą do roku 2012 wraz z „planem Gospodarki Odpadami Miasta Helu na lata 2005-2008 z perspektywa do roku 2012”.

JASTARNIA:

Uchwała XXVIII/174/05 z dnia 29.06.2005 r. Rady Miasta Jastarnia w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska Miasta Jastarnia na lata 2005 -2008 z perspektywą do roku 2012 wraz z planem gospodarki odpadami dla Miasta Jastarnia na lata 2004-2008 z perspektywą na rok 2012.

WŁADYSŁAWOWO  

Uchwała Nr XXVII/314/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Władysławowa na lata 2005 - 2008 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2009 - 2012"

MIASTO PUCK

Uchwała Nr XV/2/2004 z dnia 01 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Puck na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008-2011"

GMINA PUCK

Uchwała Nr XXI/74/04 Rady gminy Puck z dnia 01 lipca 2004 r. w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Puck na lata 2004-2010 wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Puck.

GMINA  KROKOWA

Uchwała Nr XIX/215/2004 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska Gminy Krokowa na lata 2004-2008 z perspektywą do roku 2012 wraz z planem Gospodarki Odpadami Gminy Krokowa na lata 2004-2008 z perspektywą do roku 2012”.

GMINA KOSAKOWO


Uchwała Nr XXIII/55/04 z dnia 02.09.2004 r. Rady Gminy Kosakowo w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/55/04 Rady Gminy z dnia 02 września 2004 roku.


data aktualizacji planu – żaden z powyższych planów nie został jeszcze zaktualizowany.

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • UCHWAŁA Nr XIV/82/07 Rady Miasta Helu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Helu.
 • UCHWAŁA Nr IX/44/2007 z dnia 30 maja 2007 r. Rady Miasta Jastarnia w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastarnia.
 • UCHWAŁA  Nr XXXVI/435/2005 RADY Miejskiej Władysławowa z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie: ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Władysławowa.
 • Uchwala Nr XLIII/45/06 Rady Gminy Puck, z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck.
 • Uchwała nr XXXII/6/2006 z dnia 24 marca 2006 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Puck
 • Uchwała nr XXIV/165/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa
 • Uchwała Nr IX/42/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. Rady Gminy Kosakowo w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kosakowo
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

19 627 Mg

w tym :

 • komunalnych 19 627 Mg
 • przemysłowych (przemysłowe obojętne zmieszane z komunalnymi)
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: około 124 kg/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
 • szkło plastik niebezpieczne(zbiórki cykliczne w określonych miejscach), wielkogabarytowe („wystawki”)
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie (składowisko w Łebcz), kompostowanie (osady ściekowe w oczyszczalni ścieków Swarzewo)
 • odzysk (na niewielką skalę głównie odpadów budowlanych)
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Lokalizacja - Łebcz, Gm. Puck

 

Składowisko                            

 • typ składowiska  - komunalnych i obojętnych
 • wielkość składowiska - 8,39 ha
 • pojemność całkowita składowiska - 561,815 m3 (odpadów zagęszczonych)
 • pojemność pozostała do wypełnienia - ponad 90 %, planowane zamknięcie do końca 2009 r.
 • liczba kwater ogółem - 2
 • liczba kwater eksploatowanych - 1
 • liczba kwater zamkniętych - 1
 • monitoring składowiska - tak

wyposażenie składowiska

 • uszczelnienie - bariera naturalna
 • waga - tak
 • kompaktom - tak

Ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów - 18 182 Mg

     

Spalarnia – brak na terenie Powiatu Puckiego

Kompostownia

 • lokalizacja – teren oczyszczalni ścieków w Swarzewie przerób 1000 tsm/r osadów ściekowych i 7-8 tys.m3 słomy
 • rodzaj / typ – pryzmowa przerób 1000 tsm/r osadów ściekowych i 7-8 tys. m3 słomy

Ilość odzyskanych w r. 2006 odpadów - brak danych

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Tak (w większości gmin)

Programy usuwania azbestu
 • Uchwała nr V/16/2007 Rady Gminy Puck z dnia 16 marca 2007 w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Puck.
 • Uchwała XVIII/95/2007 Rady Gminy Krokowa w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa na lata 2007 – 2030.
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Pucka z dnia 01.02.2007 r. Nr XIV/2007 o dofinansowaniu ze środków z miejskiego programu usuwania azbestu z terenu Miasta Puck, przyjętego zarządzeniem nr 56/2006 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 04.06.2006 r.
 • Uchwała Nr VI/71/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia  28 marca 2007r. w sprawie: przyjęcia regulaminu usuwania azbestu.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na liście podmiotów gospodarczych posiadających urządzenia zawierające PCB, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski , nie znajdują się podmioty zlokalizowane w powiecie puckim.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

2 punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji:

 • Skup Surowców Wtórnych „KRUK”, Lidia Formela, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa
 • Skup i Sprzedaż Metali Kolorowych oraz Złomu Stalowego „GLEB-METAL”, Łukasz Klebba, ul. 10 Lutego 27, 84-100 Puck

1 punkt demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Autokasacja, Monika dzikowska, Celbowo, Gmina Puck.
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Thornmann Recycling, Al. Jana Pawła II 26/719, 00-133 Warszawa; punkt zbierania: ul. Wiejska 1 w Pogórzu,      81-198 Kosakowo

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

nie występują

Powiat Starogardzki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Powiat Starogardzki: 6 czerwca 2003 r. – plan gospodarki odpadami gminny i powiatowy
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 26 maja 2004 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 15 kwietnia 2004 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 31 marca 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek: 29 kwietnia 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: brak
 • Gmina Wiejska Skórcz: 6 grudnia 2003 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda: brak
 • Gmina Miejska Skórcz: 29 stycznia 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna: brak
 • Gmina Wiejska Bobowo: brak
 • Gmina Wiejska Zblewo: 21 listopada 2003 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska: 7 marca 2003 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 2003 r.   
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 30 stycznia 2007 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 28 grudnia 2005 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: brak
 • Gmina Wiejska Osiek: 28 września 2006 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 26 kwietnia 2006 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz: 26 października 2006 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 28 marca 2006 r.
 • Gmina Miejska Skórcz: brak
 • Gmina Wiejska Osieczna: 30 marca 2006 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo: 1 września 2004 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo: 25 października 2006 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska: brak
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 14 czerwca 2006 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Ilość zewidencjonowanych przez PUK STARKOM w Starogardzie Gdańskim odpadów z terenu powiatu starogardzkiego  w  2006 roku  - 37 809,15 Mg
w tym :

 • komunalnych 31 448,26
 • przemysłowych 6 360,89
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 257,53 kg

Gmina Miejska Czarna Woda:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2006 roku  - 212,31 Mg
w tym :

 • komunalnych 212,31
 • przemysłowych bd
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,061
Sposób postępowania z odpadami
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: szkło, plastik
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: szkło, plastik, niebezpieczne
 • Gmina Wiejska Osiek: szkło, papier, plastik, złom
 • Gmina Wiejska Lubichowo: szkło, plastik, inne
 • Gmina Wiejska Skórcz: szkło, plastik, inne
 • Gmina Miejska Czarna Woda: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
 • Gmina Miejska Skórcz: szkło, plastik, niebezpieczne, wielkogabarytowe
 • Gmina Wiejska Osieczna: papier
 • Gmina Wiejska Bobowo: szkło, plastik
 • Gmina Wiejska Zblewo: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
 • Gmina Wiejska Kaliska: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:  szkło, papier, plastik, niebezpieczne
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • lokalizacja – Osiek, Os. Polne
  • typ składowiska - komunalne
  • wielkość składowiska ( ha ) – 1,23
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 5.500   
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 2.120       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • rekultywacja składowiska          nie
   • monitoring składowiska        brak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera sztuczna – geomembrana 1,5 mm
  • oczyszczalnia odcieków     – odcieki pompowane do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na sąsiedniej działce
  • instalacja do odgazowania, waga    -brak               
  • kompaktor                 – spychacz gąsienicowy zamawiany wg. potrzeb
  • linia sortownicza, kompostownia- brak
  • Ilość odzyskanych w r. 2006 odpadów – makulatura, szkło, butelki PET – 32,3 Mg
 • Składowisko Odpadów w Linowcu
  • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
  • wielkość składowiska ( ha ) – 15,2
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 290.250       
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 159.415       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 2
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 2
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • rekultywacja składowiska          nie                   
   • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera sztuczna – kwatera nr 1
  • drenaż odcieków            tak
  • oczyszczalnia odcieków    nie
  • instalacja do odgazowania        nie
  • waga                    tak
  • kompaktor                tak  - spychacz DT-75
  • linia sortownicza            nie
  • kompostownia                nie
 • Składowisko Odpadów w Bobrowcu
  • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha ) – 0,6
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 7.050       
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 3.213,8       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • rekultywacja składowiska          nie                   
   • monitoring składowiska        nie
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera naturalna/bariera sztuczna
  • drenaż odcieków            tak
  • oczyszczalnia odcieków    nie
  • instalacja do odgazowania        nie
  • waga                    nie
  • kompaktor                nie
  • linia sortownicza            nie
  • kompostownia                nie
  • Ilość odzyskanych w r. 2006 odpadów: szkło 49,3 t, tworzywa sztuczne – 8,6 t
 • Składowisko Bietowo
  • typ składowiska - komunalne
  • wielkość składowiska ( ha ) – 1,2
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 9.811       
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 3.243       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • rekultywacja składowiska          nie
   • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera sztuczna
  • drenaż odcieków            tak
  • oczyszczalnia odcieków    nie
  • instalacja do odgazowania        nie
  • waga                    nie
  • kompaktor                nie
  • linia sortownicza            nie
  • kompostownia                nie
 • Składowisko Skórcz, ul. Leśna
  • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
  • wielkość składowiska ( ha ) – 1,6 (powierzchnia działki 5,83 ha)
  • pojemność całkowita składowiska ( m3 ) – 129.600
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 24.000
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • rekultywacja składowiska          nie
   • monitoring składowiska        nie (niepełny)
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera naturalna
  • drenaż odcieków            nie
  • oczyszczalnia odcieków    nie
  • instalacja do odgazowania        nie
  • waga                    nie
  • kompaktor                nie
  • linia sortownicza            nie
  • kompostownia                nie
 • Składowisko Zblewo, ul. Sportowa
  • typ składowiska - komunalne
  • wielkość składowiska ( ha ) – 0,50
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 3 600       
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – bd       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) –
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) –
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) –
   • rekultywacja składowiska          nie                   
   • monitoring składowiska        nie
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera sztuczna
  • drenaż odcieków            nie
  • oczyszczalnia odcieków    nie
  • instalacja do odgazowania        nie
  • waga                    nie
  • kompaktor                nie
  • linia sortownicza            nie
  • kompostownia                nie
  • Ilość odzyskanych w r. 2006 odpadów: szkło 45,1 Mg, tworzywa sztuczne – 11,37 Mg, makulatura – 24,6 Mg
 • Składowisko Strych, Kaliska
  • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
  • wielkość składowiska ( ha ) – 1
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 10.000       
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 2.500       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • rekultywacja składowiska          nie                   
   • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera sztuczna
  • drenaż odcieków            nie
  • oczyszczalnia odcieków    nie
  • instalacja do odgazowania        nie
  • waga                    nie
  • kompaktor                nie
  • linia sortownicza            nie
  • kompostownia                nie
  • Ilość odzyskanych w r. 2006 odpadów:
  • Ilość odpadów zebranych selektywnie:
  • opakowania z tworzyw sztucznych – 5,55 Mg
  • opakowania z papieru i tektury – 16,46 Mg (również zbiórka makulatury przez uczniów szkoły podstawowej)
  • opakowania ze szkła – 12,96 Mg
  • opakowania z aluminium – 0,09 Mg
 • Wysypisko Odpadów Komunalnych w Osówku, Gmina Osieczna
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 3 491
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 1704,5
 • Wysypisko Wiejsko Gminne Skarszewy
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 22 500
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 7200

Ilość unieszkodliwionych odpadów wg danych z Urz. Marszałka Woj. Pomorskiego - 35 929 Mg

 • Spalarnia odpadów:
 • Lokalizacja spalarni: ZF POLPHARMA S.A., Owidz, ul. Droga Owidzka 12
  • Podstawowe dane techniczne:
  • Moc przerobowa (planowana) – 3.500 Mg/rok – odpady stałe 600 Mg/rok – rozpuszczalniki
  • Ilość unieszkodliwionych w roku 2006 odpadów – 792 Mg

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

nie zbierano danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: nie
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: tak
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: tak
 • Gmina Wiejska Osiek: tak
 • Gmina Wiejska Lubichowo: tak
 • Gmina Wiejska Skórcz: tak
 • Gmina Miejska Czarna Woda: wykaz obiektów gminnych
 • Gmina Miejska Skórcz: tak
 • Gmina Wiejska Osieczna: tak
 • Gmina Wiejska Bobowo: tak
 • Gmina Wiejska Zblewo: tak
 • Gmina Wiejska Kaliska: tak
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: bd
Programy usuwania azbestu

Nie posiada żadna z gmin powiatu starogardzkiego

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Nie posiada żadna z gmin powiatu starogardzkiego

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Stacja Demontażu Pojazdów PUK „Starkom” Sp. z o.o.,
  • ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański
 • PHU „ARMOTEX” – Stanisław Armatowski,
  • ul. Rolna 12, 83-200 Starogard Gdański.
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Punkt Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego o Elektronicznego PUK „Starkom” Sp. z o.o., ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański,
 • Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe PESTAR, ul. Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański,
 • Przedsiębiorstwo KOLTEL s.c. M. i T. Kolbusz, ul. Droga Owidzka 2a, 83-200 Starogard Gdański
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Sztumski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Sztumskiego na lata 2004-2011
zatwierdzony uchwałą numer XXIX/54/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 września 2004r.

 • Sztum – tak
  • rok uchwalenia przez radę – 2005r.
 • Dzierzgoń – tak
  • rok uchwalenia przez radę – 2005r.
 • Mikołajki Pomorskie – tak
  • rok uchwalenia przez radę – 2005r.
 • Stary Dzierzgoń – tak
  • rok uchwalenia przez radę – 2005r.
 • Stary Targ – tak
  • rok uchwalenia przez radę – 2005r.
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Uchwalone zostały:

 • Miasto i gmina Dzierzgoń
  • Uchwałą Nr XXII/199/2005 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 10 marca 2005r.
 • Miasto i gmina Sztum
  • Uchwałą Nr XXXIII/209/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005r.
 • Gmina Stary Targ
  • Uchwała Nr XXXI/295/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 3 kwietnia 2006r.
 • Gmina Stary Dzierzgoń
  • Uchwałą Nr IV/28/2006 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 22 czerwca 2006r.
 • Gmina Mikołajki Pomorskie
  • Uchwałą Nr XXVIII/84/1997 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 8 grudnia 1997r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

22585,9 Mg
w tym :

 • komunalnych – 9222,21 Mg
 • niebezpiecznych – 97,19 Mg
 • innych niż niebezpieczne i komunalne – 13 266,50 Mg  ( odpady z rolnictwa i przemysłu np. odpady budowlane, odpady z procesów termicznych i inne)
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  - 220 kg/rok/m
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne;
 • selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest we wszystkich gminach :
  • szkło, papier, plastik – Sztum, Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Targ
  • szkło, plastik – Stary Dzierzgoń
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji;
 • kompostownie przydomowe;
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji;
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetworzenia w wyspecjalizowanych zakładach (baterie, świetlówki);
 • odzysk jest prowadzony na składowiskach w Nowej Wsi i Miniętach oraz przez wyspecjalizowane firmy;
 • unieszkodliwianie odpadów przez składowanie na w/w składowiskach.


 

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • składowisko w Nowej Wsi
  • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha ) – 2,5 ha
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) –  180 000 Mg (225 000 m3)
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 63 800 Mg (79 750 m3)
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) -1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
  • rekultywacja składowiska          nie                  
  • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera naturalna (glina)
  • drenaż odcieków            tak
  • oczyszczalnia odcieków        nie
  • instalacja do odgazowania        tak
  • waga                    tak
  • kompaktor                tak
  • linia sortownicza            nie
  • kompostownia                nie
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów na Składowisku w Nowej Wsi –
  • odpady komunalne - 4636,78 Mg
  • odpady inne niż niebezpieczne i komunalne – 0, 80 Mg
  • Ilość odzyskanych odpadów na Składowisku w Nowej Wsi -
  • odzysk odpadów – 117,28 Mg
 • składowisko w Miniętach
  • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha ) – 1,6 ha
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) –  82 800 Mg (103 500 m3)
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 28 980 Mg (36 225 m3)
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) -1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
  • rekultywacja składowiska          nie         
  • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    bariera naturalna (piaski i żwiry) i bariera sztuczna(izolacja syntetyczna)
  • drenaż odcieków            tak
  • oczyszczalnia odcieków        nie
  • instalacja do odgazowania        tak
  • waga                    tak
  • kompaktor                nie
  • linia sortownicza            nie
  • kompostownia                nie
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów na Składowisku w Miniętach –
  • odpady komunalne - 4 585,43 Mg
  • odpady inne niż niebezpieczne i komunalne – 17 Mg


Kompostownie
W roku 2006r. na terenie powiatu funkcjonowały dwie kompostownie odpadów (Czernin, Koniecwałd).
Ilość odzyskanych w r. 2006 odpadów  łącznie na składowiskach i przedsiębiorstwach
Odzysk odpadów komunalnych – 13,36 Mg
Odzysk odpadów innych niż komunalne i niebezpieczne – 69 921,70 Mg

Na terenie powiatu sztumskiego zezwolenia na działalność w zakresie odzysku odpadów posiadają następujące przedsiębiorstwa:
-SNP Uśnice Sp. z o.o., - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Żwir Sp. z o.o., P.H.P AGROPOL oraz Przedsiębiorstwo Józef Pisarski. Oprócz wyżej wskazanych przedsiębiorstw odzysk odpadów na terenie powiatu sztumskiego prowadzony jest również na składowiskach w nowej Wsi i Miniętach.
 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Sztum – gmina miejsko – wiejska – nie (w trakcie);
 • Dzierzgoń – gmina miejsko – wiejska – tak;
 • Stary Dzierzgoń – tak;
 • Stary Targ – tak;
 • Mikołajki Pomorskie – tak.
Programy usuwania azbestu
 • Sztum – gmina miejsko – wiejska – nie;
 • Dzierzgoń – gmina miejsko – wiejska –  data przyjęcia 14.06.2007r.;
 • Stary Dzierzgoń – nie;
 • Stary Targ – data przyjęcia 29.03.2007r.;
 • Mikołajki Pomorskie – nie.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

brak

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

tak (głównie placówki handlowe, przyjmują zużyty sprzęt przy zakupie nowego)
     

 • MARS S.A. Os. Różane 13, 82-400 Sztum;
 • Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., ul. Mickiewicza 28, 82-400 Sztum;
 • Hurtownia Elektryczna EDISON  Hurt-detal Piotr Socha, ul. Żeromskiego 6, 82-400 Sztum;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Miniętach.
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Słupski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

powiatowy  -    data zatwierdzenia 30.03.2004; aktualizacja 24 czerwca 2008 r.
gminne:

 • Gmina Damnica - 18.03.2004
 • Gmina Dębnica Kaszubska – 24.06.2004; aktualizacja w trakcie realizacji
 • Gmina Główczyce – 22.06.2004 
 • Gmina Kępice – 01.07.2004; aktualizacja – 30.06.2008
 • Gmina Kobylnica – 27.05.2004 
 • Gmina Potęgowo – 22.04.2004; aktualizacja przewidziana w tym roku
 • Gmina Słupsk – 15.06.2004 
 • Gmina Smołdzino – 30.12.2003
 • Gmina Ustka – 04.06.2004
 • Miasto Ustka – 30.06.2004
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia :

 • Gmina Damnica - 28.06.2007
 • Gmina Dębnica Kaszubska – 26.03.2006
 • Gmina Główczyce – 23.04.2007 
 • Gmina Kępice – 21.06.2007  
 • Gmina Kobylnica – 26.01.2007
 • Gmina Potęgowo – 29.03.2006 
 • Gmina Słupsk – 29.06.2006  
 • Gmina Smołdzino – 29.06.2002
 • Gmina Ustka – 25.01.2006
 • Gmina Miejska Ustka – 30.08.2007
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

81 597 Mg

 • w tym :
  • komunalnych 15 984
  • przemysłowych 65 613
  • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 173,07 kg
Sposób postępowania z odpadami

 

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier,     plastik, inne,
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk
 • dotyczy wszystkich gmin powiatu słupskiego.
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • lokalizacja: Bierkowo k/Słupska
  • składowisko: Regionalne Składowisko Odpadów w Bierkowie ZZO 
  • typ składowiska: IN
  • wielkość składowiska ( ha ): 10,1
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ): 1 250 000
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ): 427 318
  • liczba kwater ogółem ( szt. ): 6
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ): 6
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.): 0
  • rekultywacja składowiska -brak                   
  • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera sztuczna
  • drenaż odcieków            tak
  • oczyszczalnia odcieków        nie
  • instalacja do odgazowania        tak
  • waga                    tak
  • kompaktor                tak
  • linia sortownicza            tak
  • kompostownia                tak 
  • Ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów ( Mg ): 49 106
 • lokalizacja: Chlewnica, gm. Potęgowo
  • składowisko: Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Chlewnicy
  • typ składowiska: IN
  • wielkość składowiska ( ha ): 2,5
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ): 14 675
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ): 9 625
  • liczba kwater ogółem ( szt. ): 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ): 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.): 0
  • rekultywacja składowiska          brak
  • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera sztuczna
  • drenaż odcieków            tak
  • oczyszczalnia odcieków        nie
  • instalacja do odgazowania        nie
  • waga                    tak
  • kompaktor                tak
  • linia sortownicza            tak
  • kompostownia                nie
  • Ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów ( Mg ): 4 042
  •  lokalizacja: Obłęże
 • składowisko: Składowisko Odpadów Komunalnych w Obłężu
  • typ składowiska: IN
  • wielkość składowiska ( ha ): 1,70
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ): 20 349
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ): 7 773
  • liczba kwater ogółem ( szt. ): 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ): 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.): 0
  • rekultywacja składowiska  brak
  • monitoring składowiska tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie  bariera sztuczna
  • drenaż odcieków     tak
  • oczyszczalnia odcieków nie
  • instalacja do odgazowania nie
  • waga  tak
  • kompaktor , linia sortownicza,,kompostownia-brak                 
  • Ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów ( Mg ): 851
  • lokalizacja: Obłęże
 • składowisko: Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Obłężu
  • typ składowiska: IN
  • wielkość składowiska ( ha ): 1,1
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ): 15 000
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ): 11 580
  • liczba kwater ogółem ( szt. ): 3
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ): 3
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.): 0
  • rekultywacja składowiska brak
  • monitoring składowiska tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera sztuczna
  • drenaż odcieków nie (istniejący niedrożny)
  • oczyszczalnia odcieków nie
  • instalacja do odgazowania nie
  • waga             tak
  • kompaktor, linia sortownicza,kompostownia-brak
  • Ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów ( Mg ): 834
 • Spalarnia - brak
 • Kompostownia-brak
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

lokalizacja: Bierkowo k/Słupska
składowisko: Regionalne Składowisko Odpadów w Bierkowie ZZO 
typ składowiska: IN
wielkość składowiska ( ha ): 10,1
pojemność całkowita składowiska ( Mg ): 1 250 000
pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ): 427 318
liczba kwater ogółem ( szt. ): 6
liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ): 6
liczba kwater zamkniętych ( szt.): 0
rekultywacja składowiska -brak                   
monitoring składowiska        tak
wyposażenie składowiska
uszczelnienie                bariera sztuczna
drenaż odcieków            tak
oczyszczalnia odcieków        nie
instalacja do odgazowania        tak
waga                    tak
kompaktor                tak
linia sortownicza            tak
kompostownia                tak 
Ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów ( Mg ): 49 106
lokalizacja: Chlewnica, gm. Potęgowo
składowisko: Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Chlewnicy
typ składowiska: IN
wielkość składowiska ( ha ): 2,5
pojemność całkowita składowiska ( Mg ): 14 675
pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ): 9 625
liczba kwater ogółem ( szt. ): 1
liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ): 1
liczba kwater zamkniętych ( szt.): 0
rekultywacja składowiska          brak
monitoring składowiska        tak
wyposażenie składowiska
uszczelnienie                bariera sztuczna
drenaż odcieków            tak
oczyszczalnia odcieków        nie
instalacja do odgazowania        nie
waga                    tak
kompaktor                tak
linia sortownicza            tak
kompostownia                nie
Ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów ( Mg ): 4 042
 lokalizacja: Obłęże
składowisko: Składowisko Odpadów Komunalnych w Obłężu
typ składowiska: IN
wielkość składowiska ( ha ): 1,70
pojemność całkowita składowiska ( Mg ): 20 349
pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ): 7 773
liczba kwater ogółem ( szt. ): 1
liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ): 1
liczba kwater zamkniętych ( szt.): 0
rekultywacja składowiska  brak
monitoring składowiska tak
wyposażenie składowiska
uszczelnienie  bariera sztuczna
drenaż odcieków     tak
oczyszczalnia odcieków nie
instalacja do odgazowania nie
waga  tak
kompaktor , linia sortownicza,,kompostownia-brak                 
Ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów (1 lokalizacja: Obłęże
lokalizacja: Bierkowo k/Słupska
składowisko: Regionalne Składowisko Odpadów w Bierkowie ZZO 
typ składowiska: IN
wielkość składowiska ( ha ): 10,1
pojemność całkowita składowiska ( Mg ): 1 250 000
pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ): 427 318
liczba kwater ogółem ( szt. ): 6
liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ): 6
liczba kwater zamkniętych ( szt.): 0
rekultywacja składowiska -brak                   
monitoring składowiska        tak
wyposażenie składowiska
uszczelnienie                bariera sztuczna
drenaż odcieków            tak
oczyszczalnia odcieków        nie
instalacja do odgazowania        tak
waga                    tak
kompaktor                tak
linia sortownicza            tak
kompostownia                tak 
Ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów ( Mg ): 49 106
lokalizacja: Chlewnica, gm. Potęgowo
składowisko: Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Chlewnicy
typ składowiska: IN
wielkość składowiska ( ha ): 2,5
pojemność całkowita składowiska ( Mg ): 14 675
pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ): 9 625
liczba kwater ogółem ( szt. ): 1
liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ): 1
liczba kwater zamkniętych ( szt.): 0
rekultywacja składowiska          brak
monitoring składowiska        tak
wyposażenie składowiska
uszczelnienie                bariera sztuczna
drenaż odcieków            tak
oczyszczalnia odcieków        nie
instalacja do odgazowania        nie
waga                    tak
kompaktor                tak
linia sortownicza            tak
kompostownia                nie
Ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów ( Mg ): 4 042
 lokalizacja: Obłęże
składowisko: Składowisko Odpadów Komunalnych w Obłężu
typ składowiska: IN
wielkość składowiska ( ha ): 1,70
pojemność całkowita składowiska ( Mg ): 20 349
pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ): 7 773
liczba kwater ogółem ( szt. ): 1
liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ): 1
liczba kwater zamkniętych ( szt.): 0
rekultywacja składowiska  brak
monitoring składowiska tak
wyposażenie składowiska
uszczelnienie  bariera sztuczna
drenaż odcieków     tak
oczyszczalnia odcieków nie
instalacja do odgazowania nie
waga  tak
kompaktor , linia sortownicza,,kompostownia-brak                 
Ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów ( Mg ): 851

lokalizacja: Obłęże

składowisko: Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Obłężu
typ składowiska: IN
wielkość składowiska ( ha ): 1,1
pojemność całkowita składowiska ( Mg ): 15 000
pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ): 11 580
liczba kwater ogółem ( szt. ): 3
liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ): 3
liczba kwater zamkniętych ( szt.): 0
rekultywacja składowiska brak
monitoring składowiska tak
wyposażenie składowiska
uszczelnienie                bariera sztuczna
drenaż odcieków nie (istniejący niedrożny)
oczyszczalnia odcieków nie
instalacja do odgazowania nie
waga             tak
kompaktor, linia sortownicza,kompostownia-brak
Ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów ( Mg ): 834
Spalarnia - brak
Kompostownia-brak
typ składowiska: IN
wielkość składowiska ( ha ): 1,1
pojemność całkowita składowiska ( Mg ): 15 000
pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ): 11 580
liczba kwater ogółem ( szt. ): 3
liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ): 3
liczba kwater zamkniętych ( szt.): 0
rekultywacja składowiska brak
monitoring składowiska tak
wyposażenie składowiska
uszczelnienie                bariera sztuczna
drenaż odcieków nie (istniejący niedrożny)
oczyszczalnia odcieków nie
instalacja do odgazowania nie
waga             tak
kompaktor, linia sortownicza,kompostownia-brak
Ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów ( Mg ): 834
Spalarnia - brak
Kompostownia-brak


 

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Damnica - tak
 • Gmina Dębnica Kaszubska - tak
 • Gmina Główczyce - tak
 • Gmina Kępice - tak
 • Gmina Kobylnica - tak (w części pokrycia dachowe na obiektach os. fiz. i obiektach gm. użyteczności publicznej)
 • Gmina Potęgowo - tak
 • Gmina Słupsk - tak
 • Gmina Smołdzino - nie (w trakcie opracowywania)
 • Gmina Miejska Ustka - nie (w trakcie opracowywania)
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Damnica - nie
 • Gmina Dębnica Kaszubska - nie
 • Gmina Główczyce - nie
 • Gmina Kępice - nie
 • Gmina Kobylnica - nie
 • Gmina Potęgowo - nie
 • Gmina Słupsk – nie; gm. dla swoich mieszkańców realizuje program „Gmina bez azbestu” dofinansowywany z WFOŚ
 • Gmina Smołdzino - nie
 • Gmina Miejska Ustka - nie
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Żadna z gmin nie posiada

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Gmina Damnica - nie
 • Gmina Dębnica Kaszubska - nie
 • Gmina Główczyce - nie
 • Gmina Kępice - nie
 • Gmina Kobylnica – tak – 1 punkt (masa zebranych pojazdów w 2006 r. wyniosła 72 508 Mg)
 • Gmina Potęgowo - nie
 • Gmina Słupsk - nie
 • Gmina Smołdzino - nie
 • Gmina Miejska Ustka - nie
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Gmina Damnica - nie
 • Gmina Dębnica Kaszubska – tak – ZGK w Dębnicy Kaszubskiej
 • Gmina Główczyce - nie
 • Gmina Kępice - nie
 • Gmina Kobylnica - nie (zbiórka odbywa się przy udziale PGK w Słupsku poprzez ustawianie pojemników w     poszczególnych miejscowościach gminy na zgłoszenie sołtysa)
 • Gmina Potęgowo - nie (wspólnie z firmą ELWOZ organizowane są tzw. wystawki zużytego sprzętu w Potęgowie)
 • Gmina Słupsk - nie (objazdowa zbiórka zużytego sprzętu AGD i RTV przez PGK Spółka z o.o. Słupsk w wyznaczonych terminach)
 • Gmina Smołdzino - nie
 • Gmina Miejska Ustka - tak; ZGK Sp. z o.o. w Ustce
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak danych z powiatu

Powiat Tczewski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Powiat Tczewski - data zatwierdzenia  30.11.2004 r.
 • Miasto Tczew - data zatwierdzenia 29.08.2002 r.
 • Gmina Tczew - data zatwierdzenia 24.11.2004 r.
 • Gmina Subkowy - data zatwierdzenia 09.12.2004 r.
 • Gmina Pelplin - data zatwierdzenia 13.12.2004 r.
 • Gmina Morzeszczyn - data zatwierdzenia  01.12.2004 r.
 • Gmina Gniew - data zatwierdzenia  02.12.2004 r. 
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto Tczew – data uchwalenia 23.02.2006 r.
 • Gmina Tczew – data uchwalenia  21.03.2007 r.
 • Gmina Subkowy – data uchwalenia  09.02.2006 r.
 • Miasto i Gmina Pelplin – data uchwalenia 31.01.2006 r.
 • Gmina Morzeszczyn – data uchwalenia 14.06.2006 r.
 • Miasto i Gmina Gniew – data uchwalenia 23.02.2006 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

91 024

w tym :

 • komunalnych – 42 311
 • przemysłowych – 48 713

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca - 0,371 

Sposób postępowania z odpadami
 • Miasto Tczew  - selektywna zbiórka szkła, papieru i plastiku
 • Gmina Tczew - selektywna zbiórka szkła, papieru i plastiku
 • Gmina Subkowy - selektywna zbiórka szkła, papieru i plastiku oraz odpadów wielkogabarytowych
 • Gmina Pelplin - selektywna zbiórka szkła, papieru i plastiku oraz odpadów niebezpiecznych - zbiórka w ośrodku zdrowia i w gabinetach lekarskich
 • Gmina Morzeszczyn - selektywna zbiórka szkła, papieru i plastiku oraz odpadów niebezpiecznych (akumulatory i baterie w punktach sprzedaży nowych)
 • Gmina Gniew - selektywna zbiórka szkła, papieru, plastiku, zużytych opon, odpad betonu oraz gruz betonowy     z rozbiórek i remontów
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Składowisko odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej
  • typ składowiska  inne niż niebezpieczne
  • wielkość składowiska ( ha ) 36,3
  • pojemność całkowita składowiska   1 114 000 m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia  264 000 m3
  • liczba kwater ogółem ( szt. )  1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)  0
  • rekultywacja składowiska          nie                 
  • monitoring składowiska        tak - częściowy
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie -  brak               
  • drenaż odcieków    - brak
  • instalacja do odgazowania         - częściowa
  • waga                    tak
  • kompaktor                tak            
  • kompostownia    - brak
 • Składowisko odpadów w Ropuchach (gmina Pelplin)
  • typ składowiska  inne niż niebezpieczne
  • wielkość składowiska ( ha ) 1,6
  • pojemność całkowita składowiska  80 000 m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia  31 000 m3
  • liczba kwater ogółem ( szt. )  1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)  0
  • rekultywacja składowiska          nie                 
  • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie -bariera naturalna
  • drenaż odcieków           
  • oczyszczalnia odcieków        tak
  • instalacja do odgazowania        tak
  • waga                tak            
  • kompostownia    - brak
 • Składowisko odpadów w Nicponii (gmina Gniew)
  • typ składowiska  inne niż niebezpieczne
  • wielkość składowiska ( ha ) 2,69
  • pojemność całkowita składowiska  193 000 m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia  37 091 m3
  • liczba kwater ogółem ( szt. )  2
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  2
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)  0
  • monitoring składowiska        tak - częściowy
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie bariera sztuczna
  • drenaż odcieków                    tak
  • instalacja do odgazowania        tak
  • waga                    tak
  • kompaktor                tak    

Ilość unieszkodliwionych  odpadów – ogółem 49 981,87

 • Spalarnia – brak
 • Kompostownia
  • lokalizacja  ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew
  • rodzaj / typ  system otwartego kompostowania pryzmowego
  • podstawowe dane techniczne brak danych
  • ilość odzyskanych odpadów  24 897,61 Mg
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Tczew - tak
 • Gmina Tczew -  tak
 • Gmina Morzeszczyn - tak
 • Miasto i Gmina Pelplin -  tak
 • Miasto i Gmina Gniew - tak
 • Gmina Subkowy -  tak
Programy usuwania azbestu
 • Miasto i Gmina Gniew – tak, 26 marzec 2008 r.
 • pozostałe gminy – nie   
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
 • Miasto Tczew - brak danych
 • Gmina Tczew -  nie
 • Gmina Morzeszczyn - nie
 • Miasto i Gmina Pelplin -  nie
 • Miasto i Gmina Gniew  - nie
 • Gmina Subkowy - nie
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Miasto Tczew – tak,  SITA Tczew Sp. z o.o., ul. Targowa 4, 83-110 Tczew oraz sklepy agd/TV
 • Gmina Tczew – tak,  www.gmina–tczew.pl
 • Gmina Morzeszczyn – nie
 • Miasto i Gmina Pelplin – nie
 • Miasto i Gmina Gniew – tak, 1 (na składowisku odpadów lub w siedzibie firmy INWEST-KOM przy  ul. Wiślanej 6)
 • Gmina Subkowy – nie
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Wejherowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Plan gospodarki odpadami dla powiatu wejherowskiego i gmin powiatu na lata 2004-2011” przyjęty Uchwałą Nr II/XVI/164/04  Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 26 marca 2004 r. Tekst programu dostępny na stronie: www.bip.powiat.wejherowo.pl

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia: uchwalone we wszystkich gminach

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Brak informacji z powiatu

Sposób postępowania z odpadami

Brak informacji z powiatu

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Brak informacji z powiatu, dane wg raportu z U.Marszałkowskiego

 • Łężyce , gm Wejherowo
 • składowisko Ekodolina sp. z o.o. www.ekodolina.pl
  • typ składowiska: inne niż niebezpieczne
  • wielkość składowiska ( ha )
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 1 200 000 m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia 690 000 ( Mg )
  • liczba kwater ogółem ( szt. )
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. 1)
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)
  • rekultywacja składowiska          tak                    
  • monitoring składowiska        tak 
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie   bariera sztuczna
  • drenaż odcieków            tak
  • oczyszczalnia odcieków        tak
  • instalacja do odgazowania        tak 
  • waga                    tak
  • kompaktor                tak
  • linia sortownicza            tak
  • kompostownia                tak
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów 122 825,5 Mg
  • Spalarnia-brak
  • Kompostownia
  • lokalizacja-Eko Dolina
  • rodzaj / typ pryzmowa
  • Ilość odzyskanych odpadów ok.6000 mg
 • Składowisko odpadów w Gniewinie.
  • typ składowiska: inne niż niebezpieczne
  • wielkość składowiska ( ha ) 2,0
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 70 000
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 46142
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów (Mg) 2068
 • Składowisko odpadów w Rybskiej Karczmie.
  • typ składowiska: inne niż niebezpieczne
  • wielkość składowiska ( ha ) 6,44
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg) 680 000
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) bd
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów (Mg) 24360

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

tak – częściowo

Programy usuwania azbestu

tak -  gm. Linia
nie - pozostałe

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na liście przedsiębiorstw posiadających urządzenia z PCB, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego nie występują przedsiębiorstwa z powiatu wejherowskiego.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Istnieją, brak dodatkowych informacji z powiatu.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Istnieją, brak dodatkowych informacji z powiatu.

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Sopot

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XIX/347/2004 z dnia 13.08.2004 r.

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XXXV/592/2006 z dnia 17.03.2006 r.

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

16 677,25
w tym :

 • komunalnych:         12 450,75           
 • przemysłowych:          4 226,50           

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca:     322,1   

 

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  szkło    papier         plastik    niebezpieczne         wielkogabarytowe
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie:     EKODOLINA
  odzysk:     EKODOLINA
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Sopot nie posiada własnego wysypiska odpadów. Jest udziałowcem Spółki EKODOLINA sp. z o.o. Łużyce., która prowadzi Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „EKO DOLINA”, Łężyce, gm. Wejherowo, powiat wejherowski. Udziałowcami są: Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" oraz gminy: Gdynia, Kosakowo, Reda, Rumia, Sopot, Wejherowo-gmina miejska, Wejherowo-gmina wiejska .
Informacja o Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów „EKO DOLINA przy powiecie wejherowskim.


 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

W trakcie realizacji

Programy usuwania azbestu

W trakcie realizacji

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Nie znane są osoby prywatne posiadające PCB.
Na liście Urzędu Marszałkowskiego nie występują podmioty gospodarcze zlokalizowane w Sopocie, posiadające PCB

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) przy siedzibie Zakładu Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723 a, Sopot

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Słupsk

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • data zatwierdzenia 22 lutego 2006
 • data aktualizacji planu czerwiec 2008
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia Uchwała Rady Miejskiej LXIII/863/06 z dnia 25  październik 2006.

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

37 977

 • komunalnych 29 080
 • przemysłowych 8 897
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja

powierzchnia [ha]

pojemność całkowita

stopień wypełnienia [%]

wyposażenie techniczne

Bierkowo, Gmina Słupsk

16,49

1 520 000

70

naturalna i sztuczna izolacja podłoża, kompostownia, odgazowanie, odcieki w obiegu zamkniętym, kompaktor, linie do mechanicznej segregacji

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Miasto posiada wykaz obiektów zawierających azbest

Programy usuwania azbestu

w trakcie opracowania

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

W wykazie przedsiębiorstw w których zidentyfikowano urzadzenia zawierające PCB, powadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego figuruje
Syndkraft EC Słupsk Sp.z o.o. ul. Słoneczna 15d –masa urzadzenia z PCB - 10,521 Mg

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Firma „Adkonis”-Oliver Adkonis, Słupsk, ul. Grottgera 14   
ile : 1  stacja         www.wrotapomorza.pl/pl/bip/puw/urzad_wojewodzki/wydzialy_puw/wi/rejestry_oddz_transp

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

MIEJSKIE PUNKTY ZBIERANIA

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  • 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112
  • punkt zbierania sprzętu
  • Słupsk, ul. Bałtycka 11B
 • KING-SŁUPSK S.C. Joanna Staniuk-Sommer, Marcin Sommer
  • 76-200 Słupsk, ul. Miedziana 10
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Grottgera 16a
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BOGIR”
  • 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 113 b
  • punkt zbierania zużytego sprzętu oraz zakład przetwarzania:
  • Słupsk, ul. Szczecińska 113 b i 114 a
 • KUUSAKOSKI Sp. z o.o.
  • 81-339 Gdynia, ul. Polna 1d
  • punkty zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Grottgera 16a
  • Słupsk, ul. Grunwaldzka 11

PLACÓWKI HANDLOWE

 • MARS Spółka Akcyjna
  • 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Górczyńska 23
  • punkty zbierania sprzętu
  • Słupsk, ul. Poznańska 10
  • Słupsk, ul. Wileńska 7
 • Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
  • 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181
  • punkt zbierania sprzętu
  • Słupsk, ul. Wojska Polskiego 23
 • Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
  • Markety Biedronka
  • 62-025 Kostrzyn, ul. Żniwna 5
  • punkty zbierania sprzętu
  • Słupsk, Plac Dąbrowskiego 3
  • Słupsk, ul. Wolności 42
  • Słupsk, ul. Szczecińska 108 a
  • Słupsk, ul. Kulczyńskiego 2
  • Słupsk, ul. Lutosławskiego
 • KAUFLAND Polska Markety Sp. z o.o Sp. K. Market "Kaufland"
  • 50-421 Wrocław, ul. Szybka 6-10
  • punkt zbierania sprzętu
  • Słupsk, ul. H. Kołłątaja 25
 • „Domator” Sp. z o.o.
  • 62-510 Konin, ul. Spółdzielców 5
  • punkt zbierania sprzętu
  • Słupsk, ul. Szczecińska 112
 • Elektroskandia S.A.
  • 61-248 Poznań, ul. Dziadoszyńska 10
  • punkt zbierania sprzętu
  • Słupsk, ul. Poznańska 1A
 • Telekomunikacja Polska S.A.
  • 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18
  • punkt zbierania sprzętu
  • Słupsk, ul. Łukasiewicza 1
 • BAKS Restauracja McDonald's
  • 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 36i
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Szczecińska 36i
 • Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” Sp. z o.o.
  • 60-543 Poznań, ul. Dąbrowskiego 133/135
  • punkty zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Słoneczna 16F
  • Słupsk, ul. Mickiewicza 8
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BiCom Sp. c. K. Białek i P. Plecka
  • 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Filmowa 2
 • Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe MORS Sp. z o.o.
  • 81-038 Gdynia, ul. Hutnicza 35
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Poznańska 42
 • Firma Handlowa BAT Sp. z o.o.
  • 83-340 Sierakowice, ul. Mirachowska 31
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Grunwaldzka 15
 • „Jantar” Spółka z o.o.
  • 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Nowobramska 2
 • „LOBO-GSM” Ryszard Włodarczyk
  • 61-538 Poznań, ul. Czarnieckiego 12
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Wolności 6
 • Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o. o. Sp. k.
  • 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 48 Jankowice
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Jaracza 17A
 • „INTER CONSULT” S.A.
  • 60-286 Poznań, ul. Słoneczna 20
  • punkty zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Mickiewicza 7A
  • Słupsk, ul. Mickiewicza 61
 • SŁUPSKDIS Sp. z o.o.
  • 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 36K
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Szczecińska 36K (E.Leclerc)
 • P.H.U. SEPIX Sp. J. Stanisław, Daniela Sekuła
  • 76-200 Słupsk ul. Ogrodowa 23
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Ogrodowa 23
 • Salon Oświetleniowy „MARA” Martyna Sekuła
  • 76-200 Słupsk, ul. Ogrodowa 23
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Ogrodowa 23
 • Serwis Kserokopiarek
  • Maria Gołaszewska-Macikowska
  • Grzegorz Wisławski, Beata Żukrowska
  • 76-200 Słupsk, ul. A.Krajowej 38
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. A.Krajowej 38
 • Castorama Polska Sp. z o.o.
  • 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 78
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Hubalczyków 2
 • Hurtownia Artykułów Elektrycznych „REMI”
  • 76-200 Słupsk, ul. Poznańska 53
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Poznańska 53
 • NEONET S.A.
  • 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 D
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Wojska Polskiego 46A
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002