Gdańsk

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowy,
 • tramwajowy,
 • kolejowy,
 • lotniczy,
 • przemysłowy,
 • z imprez masowych
Gdzie te uciążliwości występują
 • Centrum rejon ul Podwale Grodzkie hałas drogowy i tramwajowy
 • Port Lotniczy im Lecha Wałęsy hałas lotniczy
Czy były dokonywane pomiary

W roku 2006 WIOŚ nie prowadził badań w Gdańsku.

Czy została opracowana mapa akustyczna

Mapa akustyczna dla Miasta Gdańska.
W ramach monitoringu hałasu w Gdańsku w roku 2006 realizowano m. in. następujące zadania:

 • przeprowadzono pomiary emisji hałasu do środowiska, których źródłem była prowadzona działalność gospodarcza w sferze wytwórczej, jak również w sferze usług,
 • prowadzono pomiary przekroczeń dopuszczalnych poziomów emisji hałasu poza terenem zajmowanym przez określone podmioty gospodarcze,
 • prowadzono pomiary emisji hałasu komunikacyjnego wspólnie z przedstawicielami zarządcy tras komunikacyjnych – Zarządem Dróg i Zieleni
 • podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską a gminą Miasta Gdańska w zakresie tworzenia i wprowadzania do eksploatacji rozwiązań dotyczących monitorowania stanu środowiska przy zastosowaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych


  www.gdansk.gda.pl

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu
 • trwają prace

Gdynia

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego - TAK
 • kolejowego - TAK
 • przemysłowego -TAK
 • lotniczego - TAK
 • z imprez masowych i z innego (reklama dźwiękowa, dzwony kościelne)
Gdzie te uciążliwości występują
 • główne arterie miasta - hałas drogowy
Czy były dokonywane pomiary

brak danych

Czy została opracowana mapa akustyczna

W trakcie opracowania

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

W trakcie opracowania

Powiat Bytowski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

brak danych

Gdzie te uciążliwości występują

brak danych

Czy były dokonywane pomiary

W r. 2006 WIOŚ w Gdańsku nie wykonywał pomiarów na terenie powiatu bytowskiego.

Czy została opracowana mapa akustyczna

brak danych

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

brak danych

Powiat Chojnicki

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

 

dane z roku 2005

TAK

 • drogowy,
 • kolejowy,
 • przemysłowy,
 • z imprez masowych
Gdzie te uciążliwości występują
 • Hałas (drogowy) komunikacyjny występujący w centrum miasta w okolicy stacji paliw PB skrzyżowanie ulic Szerokiej i Człuchowskiej (droga krajowa 22)
 • Hałas przemysłowy występujący w Czersku przy ul. Królowej Jadwigi w obrębie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "HOLZ-POL" Spółka z o.o.
 • Hałas przemysłowy występujący w Chojnicach w okolicach Osiedla Bursztynowego, przy trasie Chojnice -Kościerzyna pochodzący Firmy Rodzinnej "DRO-BET" Musolf s.j., ul. Kościerska 23, 89 - 604 Chojnice
 • Hałas z imprez masowych w Chojnicach na stadionie "Chojniczanka"
Czy były dokonywane pomiary
 • Miejsce występowania Firma Rodzinna "DRO-BET" Musolf s.j.
  • Źródło hałasu Dwie wibroprasy kroczące do produkcji krawężników
  • Liczba mieszkańców Osiedle Bursztynowe
 • Miejsce występowania ul. Kościerska 23, 89 - 604 Chojnice
  • Źródło hałasu Jedna wibroprasa do produkcji kostki brukowej
  • Liczba mieszkańców ok. 10 bloków mieszkalnych
 • Miejsce występowania Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "HOLZ-POL" Spółka z o. o, ul. Królowej Jadwigi 11, 89 - 650 Czersk
  • Źródło hałasu Dwie suszarnie komorowe do drewna
  • Liczba mieszkańców Osiedle Hallera w Czersku - ok. 5 bloków mieszkalnych
 • Miejsce występowania Centrum miasta Chojnice ( przy stacji paliw BP ), skrzyżowanie ul. Szerokiej z ul. Człuchowską - droga krajowa 22
  • Źródło hałasu Hałas komunikacyjny
  • Liczba mieszkańców 3 bloki mieszkalne i ok. 8 domów wielorodzinnych
Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Człuchowski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK 

 • drogowego
Gdzie te uciążliwości występują

Przy głównych ciągach komunikacyjnych w powiecie

 • droga krajowa nr 22
 • droga krajowa nr 25
Czy były dokonywane pomiary

NIE

 • w roku 2006 WIOŚ nie prowadził pomiarów
Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Gdański

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowego
 • kolejowego
 • lotniczego
Gdzie te uciążliwości występują
 • Ciągi komunikacyjne i ul. Grunwaldzka, Chopina, Kopernika
 • Lotnisko w Jednostce Wojskowej 1300
 • Drogi krajowe nr 1 i 7
   
Czy były dokonywane pomiary
 •   Przed r. 2005

Miejsce występowania

Koszwały

Cedry Małe

Kiezmark

Kolnik

Obszar otoczenia Jednostki Wojskowej

Źródło hałasu

DK nr 7

DK nr 7

DK nr 7

DK nr 1

Lotnisko JW 1300

Liczba mieszkańców

734

875

398

475

b.d.

 

 • w r. 2006 na terenie miasta Pruszcza Gdański WIOŚ przeprowadził pomiary hałasu komunikacyjnego w 11 punktach pomiarowych.Wykonano 4 serie pomiarowe w każdym z punktów. Punkty pomiarowe zlokalizowano w porozumieniu z Urzędem Miasta Pruszcz Gdański  przy następujących ulicach:
 • Wojska Polskiego 12
 • Obrońców Pokoju 15
 • Powstańców Warszawy
 • Zwycięstwa 7-8
 • Chopina, Kopernika 30
 • Dworcowa 11
 • Zastawna rD
 • Grunwaldzka 19
 • Kossaka 6A
 • Wyspiańskiego 51
 • (na wykresie słupki od lewej do prawej)

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

TAK

 • (tylko w gminie Cedry Wielkie w ramach przebudowy DK nr7)

Powiat Kartuski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowego
 • lotniczego
 • przemysłowego
 • z imprez masowych
Gdzie te uciążliwości występują

brak informacji z powiatu

Czy były dokonywane pomiary

brak informacji z powiatu

WIOŚ w Gdańsku nie wykonywał pomiarów na terenie powiatu kartuskiego w r.2006

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Kościerski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

dane z r.2005

TAK

 • drogowego
 • przemysłowego
Gdzie te uciążliwości występują
 • Droga krajowa nr 20 (Kościerzyna, ul. Wojska Polskiego)
 • Droga wojewódzka nr 214 (Kościerzyna ul. Kartuska)
 • Droga wojewódzka nr 235 (Korne-Brusy)
Czy były dokonywane pomiary
 • Zakład obróbki drewna PHT "PLUS" (ul. Kościerska 12 Stara Kiszewa): Urządzenia do obróbki drewna w hali produkcyjnej oraz instalacja wyciągu trocin z wentylatorem i cyklonem, poniżej 10 osób
 • Sklep Zakładów Mięsnych Kościerzyna Sp. z o. o. (ul. Strzelecka 34 Kościerzyna): Agregat chłodniczy, brak danych
Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Kwidzynski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowy,
 • przemysłowy
Gdzie te uciążliwości występują
 • Malborska
 • Jagiełły
 • Daszyńskiego
 • Grunwaldzka
 • Sportowa
 • droga wojewódzka o dużym natężeniu ruchu kołowego
Czy były dokonywane pomiary

NIE

W r. 2006 I 2007 WIOŚ w Gdańsku nie wykonywał pomiarów

Czy została opracowana mapa akustyczna

TAK

 • dla miasta Kwidzyn
Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Lęborski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowego - w gminie Wicko

Gdzie te uciążliwości występują
 • Droga krajowa nr 6 (E28)
 • Droga wojewódzka nr 213
 • Droga wojewódzka nr 214
Czy były dokonywane pomiary
 • Lębork, Leśnice, odcinek Kębłowo - Lębork, Lębork - Słupsk    Komunikacja samochodowa:
 • Odcinek Oskowo - Czarna Dąbrówka     droga krajowa nr 6(E28)
 • Odcinek Główczyce - Wicko i Wicko - Żelazna    droga wojewódzka nr 212
 • Odcinek Puzdrowo - Osowo, Osowo - Lębork, Lębork - Wicko, i Wicko - Łeba    droga wojewódzka nr 213. droga wojewódzka nr 214 

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Malborski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego - tak
 • tramwajowego - nie
 • kolejowego - tak
 • lotniczego - tak
 • przemysłowego - tak
 • z imprez masowych - tak
 • innego - nie
Gdzie te uciążliwości występują
 • Malbork: Al. Wojska Polskiego, Al. Rodła, ul. Armii Krajowej
 • Stare Pole: Królewo Malborskie - teren Lotniska Wojskowego, Droga krajowa nr 22
   
Czy były dokonywane pomiary

dane z 2005r.

 • Al. Wojska Polskiego z ul. Chopina, hałas komunikacyjny, 778 osób
 • Al. Rodła, hałas komunikacyjny, 620 osób
 • Armii Krajowej, hałas komunikacyjny, 360 osób
 • ul. Sikorskiego, hałas komunikacyjny, 932 osób
 • Pl. Słowiański, hałas komunikacyjny, 300 osób
 • ul. Ch. de. Gaulle’a, hałas komunikacyjny, 240 osób
 • Lotnisko Wojskowe, hałas lotniczy, większa część gminy Stare Pole
   
Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Nowodworski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

brak danych

Gdzie te uciążliwości występują

brak danych

Czy były dokonywane pomiary

NIE

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Pucki

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

Brak informacji z powiatu

Gdzie te uciążliwości występują

Brak informacji z powiatu

Czy były dokonywane pomiary

W r. 2006 WIOŚ nie wykonywał badań

Czy została opracowana mapa akustyczna

brak danych

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

brak danych

Powiat Starogardzki

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

dane z r.2005

 • drogowego - tak
 • kolejowego - tak (Smętowo Graniczne, Starogard Gdański, Czarna Woda)
 • przemysłowego - tak (okolice Elektrociepłowni Starogard Gd. Sp. z o.o. oraz tartaki znajdujące się na terenie powiatu (25)
 • z imprez masowych - tak
Gdzie te uciążliwości występują
 • tereny zabudowane przy drodze wojewódzkiej nr 214, 222, 231, drodze krajowej nr 22 oraz niektóre drogi powiatowe, uciążliwość w głównej mierze stanowią pojazdy wielogabarytowe
 • budynki mieszkalne przy linii kolejowej PKP
 • osiedle mieszkaniowe znajdujące się przy Elektrociepłowni Starogard Gd. Sp. z o. o. oraz tartaki (25)


 

Czy były dokonywane pomiary

W roku 2000 Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadził badania hałasu komunikacyjnego na terenie miasta Starogard Gd. m.in. w następujących punktach:

 • ul. Mickiewicza, hałas drogowy, ok. 1600 osób
 • ul. Zblewska 23, hałas drogowy, ok. 300 osób
 • ul. Lubichowska 30, hałas drogowy, ok. 1000 osób
 • ul. Skarszewska/Fabryka Wódek Gdańskich, hałas drogowy, ok. 500 osób
 • ul. Skarszewska 88, hałas drogowy, ok. 500 osób
Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Sztumski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

NIE

Gdzie te uciążliwości występują

 brak danych

Czy były dokonywane pomiary

W r.2006 WIOŚ nie wykonywał badań na terenie powiatu

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Słupski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowego
 • przemysłowego
 • z imprez masowych
Gdzie te uciążliwości występują
 • miejscowości Ustka i Rowy - sezonowo
 • droga Słupsk - Ustka
 • droga Szczecin - Gdańsk
Czy były dokonywane pomiary

NIE

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Tczewski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowego
Gdzie te uciążliwości występują
 • Droga Krajowa nr 1
 • Miasto Tczew (ulice: Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Jagiellońska, Gdańska, 30-go Stycznia)


 

Czy były dokonywane pomiary

W roku 2006 WIOŚ w Gdańsku przeprowadził pomiary hałasu komunikacyjnego w 20 punktach pomiarowych. Wykonano dwie serie pomiarowe w każdym punkcie. Punkty pomiarowe zlokalizowano w porozumieniu z Urzędem Miasta Tczewa przy następujących ulicach (na wykresie od lewej):
30 Stycznia 14/Eaton, Armii Krajowej 17, Armii Krajowej 2B, Bałdowska 11, Czyżykowska 86, Dąbrowskiego 18/19, Fredry 16, Gdańska 16, Jagiellońska 28, Kolejowa 17, Łąkowa 1, Nowowiejska 12A, Obrońców Westerplatte 22, Sobieskiego 15, Topolowa, Wojska Polskiego 15, Armii Krajowej 31, Zwyięstwa/PZU, Żeromskiego 16, Żwirki 25.
 

Najwyższe natężenie ruchu pojazdów wystąpiło przy ul. Gdańskiej 1370 pojazdów/godz.

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Wejherowski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowego,
 • kolejowego,
 • przemysłowego,
 • z imprez masowych
Gdzie te uciążliwości występują
 • Droga nr 6 i trasa kolejowa relacji Gdynia - Słupsk
Czy były dokonywane pomiary

brak  informacji z powiatu.

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Sopot

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego - TAK
 • tramwajowego - NIE
 • kolejowego - TAK
 • lotniczego - NIE
 • przemysłowego - NIE
 • z imprez masowych - TAK
 • innego - NIE
   
Gdzie te uciążliwości występują
 • Rejon Al. Niepodległości
 • Rejon trakcji kolejowej ( centrum miasta)
 • Rejon przyplażowy ( imprezy masowe latem)
   
Czy były dokonywane pomiary

Pomiary były wykonywane dla 3 w/w źródeł przed r. 2006- nie określono liczby mieszkańców narażonych na oddziaływanie (szacunkowo najbardziej narażeni mieszkańcy wzdłuż Al. Niepodległości, wzdłuż traktu kolejowego i wzdłuż ulicy Powstańców Warszawy)

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Słupsk

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowego
Gdzie te uciążliwości występują
 • ul. Szczecińska
 • ul. Zamkowa - hałas drogowy
 • ul. Lutosławskiego
Czy były dokonywane pomiary
Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002