Gdańsk

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

TAK

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - 9
 • stacje transformatorowe GPZ - 4
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - 178
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

TAK (Mapa pola elektromagnetycznego na obszarze Gminy Gdańsk w 2000 r.)
W r. 2006 Przeprowadził pomiary:

 • wokół stacji bazowych GSM-ERA GSM Gdańsk, ul. Lęborska 21,
 • CENTERTEL na dachu szpitala przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2,
 • CENTERTEL i ERA na dachu szpitala przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2 po rozbudowie,
 • Gdańsk Rębiechowo w okolice lokalizacji radarów służb lotnictwa i IMGW-
 • Pomiary w sąsiedztwie linii wysokiego napięcia-pod trakcją 220 kV przecinającą Trakt Św. Wojciecha na wysokości posesji 383 w Gdańsku,
 • pomiary wielkości pól w  centrum miasta: Gdańsku-Śródmieście, rejon ulic Elbląskiej, Długie Ogrody, Głęboka, Mostek, Powalna.

Pomierzone  wartości w żadnym punkcie nie przekroczyły wartości dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

nie stwierdzono przekroczeń

Gdynia

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

TAK

 • rejestr decyzji
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - 69,2 km
 • stacje transformatorowe - 10
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - brak danych
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

WIOŚ w Gdańsku  w r, 2006 wykonywał .pomiary:

 • pod trakcją wysokiego napięcia 220kV , przebiegającą nad skrzyżowaniem dróg Chwaszczyno-Żukowo i Pępowo-Przodkowo,
 • w centrum miasta

Gdynia Karwiny rejon ulic Chwarznieńska, Rolnicza, Nauczycielska,
Gdynia Redłowo rejon ulic Powstania Wielkopolskiego, Cylkowskiego,
Gdynia Obłuże, rejon ulic Łedóchowskiego, Maciejewicza.
W żadnym punkcie nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów wartości pól elektromagnetycznych.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Powiat Bytowski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

brak danych

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia        
 • stacje transformatorowe                       
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej   
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

WIOŚ w Gdańsku nie prowadził w r. 2006 pomiarów na terenie powiatu bytowskiego.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

brak danych

Powiat Chojnicki

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
 • nie jest prowadzona
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia

W obrębie Rejonu Energetycznego Chojnice jest pięć linii wysokiego napięcia 110kV :

 • linia 110 kV Chojnice, Przemysłowa - Chojnice, Kościerska - o długości 2 929 mb
 • linia 110 kV Tuchola - Chojnice o długości 14 238 mb
 • linia 110 kV Sępólno - Chojnice o długości 14 711 mb
 • linia 110 kV Czarna Woda - Czersk o długości 11 324 mb
 • linia 110 kV Chojnice - Brusy o długości 36 358 mb
 • stacje transformatorowe GPZ - 4
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - 21
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł
 • były prowadzone
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych
 • nie wystepują

Powiat Człuchowski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

brak danych

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - 69 km
 • stacje transformatorowe - GPZ - 3 szt.
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - 53 szt
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł
 • były prowadzone . w r. 2005 WIOŚ wykonał pomiary wokół masztu w Człuchowie. Pomiary nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych.

 • W r. 2006 WIOŚ nie prowadził pomiarów.
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych
 • nie występują

Powiat Gdański

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
 • jest prowadzona
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - tak
 • stacje transformatorowe - tak
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - tak
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

Trąbki Wielkie przed r. 2005,
w r. 2006  badania WIOŚ w Gdańsku, pod trakcją linii wysokiego napięcia 220 kVi 110kV, przecinajcych drogę krajową 7 na wysokości skrzyżowania z drogą 226 w rejonie Przejazdowa.
 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych
 • Trąbki Wielkie - nie,
 • rejon Przejazdowa- nie,
 • pozostałe gminy - brak danych

Powiat Kartuski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

brak informacji z powiatu

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

·         przez gminy, powiat - NIE

·         W r. 2006WIOŚ w Gdańsku prowadził pomiary pod linią wysokiego napięcia 220kV, przebiegającą pod skrzyżowaniem dróg Chwaszczyno-Żukowo i Pępowo-Przodkowo.

 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

W żadnym punkcie pomiarowym nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów wartości pól elektromagnetycznych.

Powiat Kościerski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - (brak danych)
 • stacje transformatorowe GPZ - (brak danych)
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - (brak danych)


 

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

NIE

WIOŚ w Gdańsku nie prowadził pomiarów w r. 2006

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

brak danych

Powiat Kwidzynski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
 • nie jest prowdzona
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - brak danych o ilości
 • stacje transformatorowe - brak danych o ilości
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - ok. 20
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

brak danych

W r. 2006 WIOŚ w Gdańsku nie prowadził badań

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

brak danych

Powiat Lęborski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

brak danych

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

brak danych

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

brak danych

Powiat Malborski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
 • jest prowadzona
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - 1
 • stacje transformatorowe - brak danych o ilości
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - 17
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

TAK

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

NIE

Powiat Nowodworski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
 • nie jest prowadzony
Źródła promieniowania elektromagnetycznego

 

 • linie energetyczne wysokiego napięcia - brak danych
 • stacje transformatorowe - brak danych
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - brak danych
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

brak danych

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

brak danych

Powiat Pucki

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - (brak danych)
 • stacje transformatorowe GPZ - (brak danych)
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - (brak danych)
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

NIE

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

NIE

Powiat Starogardzki

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
 • tak (przez Gdańską Kompanię Energetyczną ENERGA S.A. w zakresie linii energetycznych wysokiego napięcia i stacji transformatorowych)
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia (4
 • stacje transformatorowe (ok. 1409)
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej (ok. 32)
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

TAK 

 • (w zakresie ww. Kompanii)

W r. 2006 WIOŚ nie prowadził badań

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

NIE 

 • (w zakresie ww. Kompanii)

Powiat Sztumski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - brak danych
 • stacje transformatorowe - brak danych
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - brak danych
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2006 WIOŚ nie wykonywał badań na terenie powiatu

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

NIE

Powiat Słupski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - 217,5 km
 • stacje transformatorowe GPZ - 22
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - 20
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

NIE

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

brak danych

Powiat Tczewski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Prowadzone są pomiary źródeł promieniowania elektromagnetycznego dla wszystkich nowych obiektów wysokich napięć w ramach budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej oraz dla wybranych obiektów w ramach obsługi już eksploatowanych obiektów
Występowanie źródeł (liczba):
linie energetyczne wysokiego napięcia – 110 kV – 876 km
stacje transformatorowe – 110 / 15 kV – 44 szt., 15 / 0,4 kV – 7491 szt.

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

Występowanie źródeł (liczba):

 • linie energetyczne wysokiego napięcia – 110 kV – 876 km
 • stacje transformatorowe – 110 / 15 kV – 44 szt., 15 / 0,4 kV – 7491 szt.

 

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

NIE

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

brak danych

Powiat Wejherowski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

TAK

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia
 • stacje transformatorowe
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

WIOŚ w Gdańsku,  w r. 2006 nie prowadził badań na terenie powiatu wejherowskiego

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

brak danych

Sopot

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia -3
 • stacje transformatorowe - 1
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - 30
   
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2006 WIOŚ Gdańsk prowadził pomiary:

 • wokół stacji bazowej ERA GSM Sopot ul.Kujawska 34,
 • w sąsiedztwie linii wysokiego napięcia, pod trakcją  110kV, ul. Kujawska.
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

W zadnym punkcie pomiaroym nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów wartości pól elektromagnetycznych.

Słupsk

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

TAK

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • stacje transformatorowe  2
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej  3
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

NIE

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

brak danych

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002