Gdańsk

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

9 788 ha 37, 35 %

powierzchni gminy (26 203 ha)

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne  7082 [ha], 71,8 %
 • grunty ugorowane – brak danych
 • łąki 706 [ha], 7,2 %
 • pastwiska 941 [ha], 9,5 %
 • sady, ogrody 118 [ha], 1,2 %
 • Grunty rolne zabudowane 734 [ha], 7,4 % 
 • Rowy    284 [ha], 2,9 %
Ilość gospodarstw rolnych

1 247 + 68 podmiotów prawnych posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha.

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]
 • Klasy bonitacyjne użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych

  (grunty rolne o pow.1 ha i powyżej)

 • Grunty orne [ha]
  • I-2
  • II-34
  • III a-193
  • III b-422
  • IV a-922
  • IV b-833
  • V-440
  • VI-157
  • Razem 3 003
 • Łąki [ha]
  • I-0
  • II-2
  • III-91
  • IV-88
  • V-23
  • VI-7
  • Razem 211
 • Pastwiska [ha]
  • I-0
  •  II-8
  • III-74
  • IV-161
  • V-74
  • VI-28
  • Razem 345
    
Wielkość gospodarstw - ilość

Grupy obszarowe gospodarstw rolnych [ha]

Ilość gospodarstw

Łączna powierzchnia [ha]

A

1,00 – 5,00

992

1 862,50

B

5,01 – 10,00

185

1 292,69

C

powyżej 10,00

70

1 266,38

 

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie - 4,55

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

dane uzyskane z Wydziału Geodezji i z ODR w Gdańsku

 

Lp        Wyszczególnienie; ilość [ha]; udział w strukt. użytków rolnych [%]

1          Żyto     400       4,9%

2          Pszenica ozima 550       6,8%

3          Pszenica jara    500       6,2%

4          Jęczmień ozimy                       0,0%

5          Jęczmień jary    700       8,7%

6          Owies   100       1,2%

7          Pszenżyto ozime          500       6,2%

8          Pszenżyto jare  50        0,6%

9          Mieszanka zbożowa      800       9,9%

10        Gryka              0,0%

11        Zboża ogółem  3600     44,5%

12        Ziemniaki          1020     12,6%

13        Buraki cukrowe  30        0,4%

14        Buraki pastewne           80        1,0%

15        Brukiew 50        0,6%

16        Okopowe ogółem         1180     14,6%

17        Peluszka                      0,0%

18        Łubin    80        1,0%

19        Bobik   70        0,9%

20        Groch              0,0%

21        Mieszanki strączkowe               0,0%

22        Strączkowe ogółem      150       1,9%

23        Motylkowe drobnonasienne                  0,0%

24        Strączkowe na zielonkę 10        0,1%

25        Kukurydza        10        0,1%

26        Pastewne ogółem         20        0,2%

27        Rzepak 40        0,5%

28        Len                  0,0%

29        Tytoń               0,0%

30        Przemysłowe ogółem    40        0,5%

31        Truskawki          10        0,1%

32        Trawy polowe              0,0%

33        Trawy nasienne            0,0%

34        Warzywa gruntowe        1350     16,7%

35        Grunty odłogowane      510       6,3%

36        Pozostałe ogółem        1870     23,1%

37        Razem powierzchnia zasiewów na gruntach ornych        6860     84,8%

38        Łąki      710       8,8%

39        Pastwiska         430       5,3%

40        Sady    90        1,1%

41        Ogółem użytki rolne      8090     100,0%

 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych

Rolnictwo ekologiczne

TAK
Ilość gospodarstw (wymień jakie) 2
Danuta Wajs ul. Barniewicka 187 80-299 Gdańsk
Wielkość gospodarstwa 43,81 ha
Krystian Wajs ul. Barniewicka 187 80-299 Gdańsk
Wielkość gospodarstwa 41,43 ha
Ogólna powierzchnia upraw [ha] 85,24 ha
Plantacje roślin energetycznych - brak danych

Charakterystyczne produkty regionalne

Gdynia

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

2 335

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 1706
 • łąki 283
 • pastwiska 224
 • sady 5
 • grunty rolne zabudowane 34
 • rowy 83

 

Ilość gospodarstw rolnych

brak danych

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak

Klasy gleby [ha]

I             -
II           0,19
IIIa        13,37
IIIb        187,92
IVa        149,72
IVb        212,04
V           654,84
VI          464,87

Wielkość gospodarstw - ilość

brak danych

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie 3,5 ha

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych

Rolnictwo ekologiczne

brak 

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Bytowski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

51 662

Struktura użytków [ha]

grunty orne:

65157

79,6

grunty ugorowane:

17108

20,9

łąki:

10294

12,6

pastwiska:

6253

7,6

sady, ogrody:

144

0,2

 

Ilość gospodarstw rolnych

7 525

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak 

Klasy gleby [ha]

Grunty orne:

Użytki zielone:

I

0

I

0

II

0

II

0

IIIa

306

III

361

IIIb

1094

IV

7378

IVa

9778

V

5899

IVb

14901

VI

1993

V

20047

VIz

1013

VI

16672

 

 

VIz

2428

 

 

 

Wielkość gospodarstw - ilość

1-2 ha

2230

2-5 ha

1592

5-10 ha

1246

10-20ha

1212

20-50 ha

954

50-100 ha

217

100–300 ha

51

> 300 ha

23

średnia wielkość gospodarstwa [ha] brak danych

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

produkcja mleka

[tys. l] Brak danych

produkcja żywca wołowego

[tys. t] Brak danych

produkcja żywca wieprzowego

[tys. t] Brak danych

produkcja zbóż

[tys. t] 81629,2 ton

produkcja ziemniaków

[tys. t] 50780 ton

produkcja buraków cukrowych

[tys. t] 1400

produkcja warzyw

[tys. t] x

produkcja owoców

[tys. t] x

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha]:    102
 • CaO [kg/ha]:      15
Rolnictwo ekologiczne

Na terenie powiatu w 2006 roku istniało 7 gospodarstw posiadających atest gospodarstwa ekologicznego
Ogólna powierzchnia upraw [ha]:   411,63

Plantacje roślin energetycznych: nie występują

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Chojnicki

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

51 662

Struktura użytków [ha]

grunty orne 39297
grunty ugorowane 2424
łąki 7086
pastwiska 2690
sady, ogrody165

Ilość gospodarstw rolnych

4 456

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak

Klasy gleby [ha]

I

X

II

2

IIIa

802 + uz 182

IIIb

4931

Iva

9407+uz4484

Ivb

7051

V

7732+uz3678

VI

7487+uz 1475+6 RZ 122

Wielkość gospodarstw - ilość

1-2 ha

1176

2-5 ha

929

5-10 ha

733

10-15 ha

1032

15-25 ha

420

25-50 ha

143

50-100 ha

21

100 – 200 ha

2

> 200 ha

x

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie: brak danych,

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

produkcja mleka

[tys. l] Brak danych

produkcja żywca wołowego

[tys. t] Brak danych

produkcja żywca wieprzowego

[tys. t] Brak danych

produkcja zbóż

[tys. t] 81629,2 ton

produkcja ziemniaków

[tys. t] 50780 ton

produkcja buraków cukrowych

[tys. t] 1400

produkcja warzyw

[tys. t] x

produkcja owoców

[tys. t] x

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha]: 135
 • CaO [kg/ha]:  

 

Rolnictwo ekologiczne

15
Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego 10
Ilość gospodarstw (wymień jakie)
 w r. 2006

Gospodarstwa z certyfikatem bydła mięsnego

1 – 40 ha

 

2 - 10 ha

 

3 - 10 ha

Z certyfikatem hodowli owiec ras rodzimych

1- 15 ha

 

2- 1,5 ha

Z certyfikatami sadowniczymi

1- 8 ha

 

2- 1,5 ha

Produkcja mieszana owoców i warzyw

1- 7 ha

 

2- 13 ha

Produkcja jaj

1 – 1,7 ha

Razem gospodarstwa ekologiczne powierzchnia upraw  107,7 ha

 
Plantacje roślin energetycznych
Rodzaj plantacji wierzba energetyczna  lokalizacja plantacji .Sławęcin powierzchnia upraw 20 ha

 

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Człuchowski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

65 395

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 56598 (86,55%)
 • grunty ugorowane 6805 (10,40%)
 • łąki 5331 (8,15%)
 • pastwiska 2950 (4,51%)
 • sady, ogrody 516 (0,79%)
Ilość gospodarstw rolnych

2 678

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

19 500

Klasy gleby [ha]

I -0
II - 0
IIIa -1490,44
IIIb - 4413,88
III* - 477,64
IVa – 14500,95
IVb – 12030,29
IV* - 2839,85
V – 211084,41
V* - 4040,84
VI – 8143,84
VI* - 1109,28
* grunty łąk i pastwisk

Wielkość gospodarstw - ilość

1-2 ha        763
2-5 ha        482
5-10 ha     338
10-15 ha    350
15-25 ha    587
25-50 ha    98
50-100 ha    39
100 – 200 ha    17
> 200 ha    4
średnia wielkość gospodarstwa [ha] – 15,72
 

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • produkcja mleka [tys. l] 8936 [%] 4
 • produkcja żywca wołowego  [tys. t] 1,16 [%] 3
 • produkcja żywca wieprzowego [tys. t] 23,85 [%] 55
 • produkcja zbóż [tys. t]    53,36 [%] 24
 • produkcja ziemniaków [tys. t] 20,41 [%] 2
 • produkcja buraków cukrowych [tys. t] 0 [%] 0
 • produkcja warzyw [tys. t] 2,96 [%] 0,2
 • produkcja owoców [tys. t] 5,71 [%] 1
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha] - 120
 • CaO [kg/ha] - 201
Rolnictwo ekologiczne

TAK

 • 27 głównie sadownicze, uprawa orzecha włoskiego
 • ogólna powierzchnia upraw - brak danych

Dane z roku 2005

 • 5 gospodarst w tym : 1 przszczelarskie, 1 sadownicze i 3 produkcji roślin
 • ogólna powierzchnia upraw - 64 ha
 • plantacje roślin energetycznych - brak
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Gdański

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

52 223

Struktura użytków [ha]

grunty orne

 • ogólnie w powiecie – 41318 ha  (79,12%)
 • w tym grunty ugorowane
 • ogólnie w powiecie – 4158 ha (7,96%)


łąki

 • ogólnie w powiecie – 5790 ha  (11,79%)


pastwiska

 • ogólnie w powiecie – 4743 ha (9,08%)


sady, ogrody

 • ogólnie w powiecie – 372 ha (0,71%)
Ilość gospodarstw rolnych

ogólnie w powiecie: 4 112ha

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak

Klasy gleby [ha]

I           153 ha
II          5089 ha
IIIa       8701 ha
IIIb       8654 ha
IVa       9867 ha
IVb       5694 ha
V          2583 ha
VI          932 ha
VIz        17 ha

Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha        840
 • 2-5 ha        792
 • 5-10 ha     651
 • 10-20 ha    405
 • 20-50 ha    186
 • 50-100 ha    270
 • 100 – 300 ha    67
 • > 300 ha    26
 • razem 3 237

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie:

 • Miasto Pruszcz Gdański – bd
 • Gmina Cedry Wielkie – 3,04 ha
 • Gmina Kolbudy – 9,73 ha
 • Gmina Pruszcz Gdański – 15,15 ha
 • Gmina Przywidz – 11,96 ha
 • Gmina Pszczółki – 13,62 ha
 • Gmina Suchy Dąb – 23,32 ha
 • Gmina Trąbki Wielkie – 15,44 ha

 

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • produkcja mleka- brak danych
 • produkcja żywca wołowego - brak danych               
 • produkcja żywca wieprzowego - brak danych
 • produkcja zbóż - 87 679,4 ton
 • produkcja ziemniaków     - 35 509,0 ton
 • produkcja buraków cukrowych - 99 640,0 ton
 • produkcja warzyw - 85 799,0 ton
 • produkcja owoców - brak danych


 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha]    195
 • CaO [kg/ha]    172
   
Rolnictwo ekologiczne
 • Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego brak danych
 • Ilość gospodarstw - 8
  • Marek Ugniewski – Rotmanka    46,08 ha
  • Edward Bieszka – Przywidz         8,00 ha
  • Kamil Budzikowski – Przywidz    9,8 ha
  • Roman Kosater – Przywidz          24,00 ha
  • Jacek Adam Nazim – Przywidz    39,5 ha
  • Bartłomiej Olszewski – Przywidz  17,06 ha
  • Halina Sulikowska – Juszkowo      25,00 ha
  • Andrzej Ślusarczyk – Ełganowo     7,94 ha
 • Ogólna powierzchnia upraw [ha] 177,38 ha
 • Plantacje roślin energetycznych brak danych
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Kartuski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

brak informacji z powiatu

Struktura użytków [ha]

brak informacji z powiatu

Ilość gospodarstw rolnych

brak informacji z powiatu

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak informacji z powiatu

Klasy gleby [ha]

brak informacji z powiatu

Wielkość gospodarstw - ilość

brak informacji z powiatu

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak informacji z powiatu

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak informacji z powiatu

Rolnictwo ekologiczne

brak informacji z powiatu

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Kościerski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

50 410

Struktura użytków [ha]

 

 

grunty orne

38 491 ha

76,36%

grunty ugorowane

brak danych

 

łąki

5 882 ha

11,67%

pastwiska

4 265 ha

8,46%

sady, ogrody

221 ha

0,44%

grunty po rowami

269 ha

0,53%

inne

1 282 ha

2,54%

Ilość gospodarstw rolnych

4 633

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]

I

 

II

 

III

467,55

IV

13592,96

V

18126,17

VI

33345,53

Wielkość gospodarstw - ilość

1-2 ha

1053

2-5 ha

1006

5-10 ha

863

10-50 ha

1635

50-100 ha

62

>100 ha

14

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w powiecie 14,4 ha

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

produkcja zbóż                32,2    [tys. t]
produkcja ziemniaków             3,3    [tys. t]

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

NPK [kg/ha]    brak danych
CaO [kg/ha]    brak danych

Rolnictwo ekologiczne

brak danych

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Kwidzynski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

50 815

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne - 39 684,3 - 78%
 • grunty ugorowane - 0
 • łąki - 6 033,8 - 12%
 • pastwiska - 4 536,5 - 9%
 • sady, ogrody - 460,4 - 1%
 • Nieużytki - 1 802,3
Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]
 • I              209,3
 • II             3224,5
 • III            3407,3
 • IIIa          4803,1
 • IIIb          7848,5
 • IV            5670,8
 • IVa         14615,7
 • IVb         4856,0
 • V            6496,3
 • VI           3279,4
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha        506
 • 2-5 ha        464
 • 5-10 ha     451
 • 10-15 ha    246
 • 15-25 ha    290
 • 25-50 ha    421
 • 50-100 ha    127
 • 100 – 200 ha    27
 • > 200 ha    17
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • produkcja mleka             25,64    [tys. l] 9,4    [%]
 • produkcja żywca wołowego         1,40    [tys. t]  0,5    [%]
 • produkcja żywca wieprzowego        12,13    [tys. t]  4,4    [%]
 • produkcja zbóż                101,20    [tys. t] 37,1    [%]
 • produkcja ziemniaków            17,10    [tys. t] 6,3    [%]
 • produkcja buraków cukrowych        61,64    [tys. t]  22,6    [%]
 • produkcja warzyw            42,28    [tys. t]  15,5    [%]
 • produkcja owoców            11,50    [tys. t]  4,2    [%]
 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha] 167
 • CaO [kg/ha] 122
Rolnictwo ekologiczne

brak gospodarstw ekologicznych w powiecie

 • Plantacje roślin energetycznych
 • Plantacja wierzby energetycznej, gmina Kwidzyn – rolnicy indywidualni, 60,1ha
 • Plantacja topoli energetycznej, gmina Kwidzyn – rolnicy indywidualni, 2,0 ha
 • Rodzaj plantacji        Plantacja wierzby energetycznej
 • lokalizacja plantacji        gmina Kwidzyn – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • powierzchnia upraw        5,0 ha
 • Rodzaj plantacji        Plantacja wierzby energetycznej
 • lokalizacja plantacji    gmina Kwidzyn – Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny (plantacja doświadczalna z żywokołów na międzywalu)
 • powierzchnia upraw        2,0 ha
 • Rodzaj plantacji        Plantacja wierzby energetycznej
 • lokalizacja plantacji        gmina Sadlinki – rolnicy indywidualni
 • powierzchnia upraw        36,2 ha
 • Rodzaj plantacji        Plantacja wierzby energetycznej
 • lokalizacja plantacji        gmina Sadlinki – EkoEnergia SP. z o.o.
 • powierzchnia upraw        3,0 ha
 • Rodzaj plantacji        Plantacja wierzby energetycznej
 • lokalizacja plantacji        gmina Gardeja – rolnicy indywidualni
 • powierzchnia upraw        37,0 ha
 • Rodzaj plantacji        Plantacja wierzby energetycznej
 • lokalizacja plantacji        gmina Ryjewo – rolnicy indywidualni
 • powierzchnia upraw        44,2 ha

 

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Lęborski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

70 700

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 21 705 (30,7%)
 • grunty ugorowane -
 • łąki i pastwiska 11 372 (16,1%)
 • sady, ogrody -
 • lasy 21 210 (38%)
 • pozostałe grunty i nieużytki 10 746 (15,26)
Ilość gospodarstw rolnych

brak informacji z powiatu

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • 6 spółek
Klasy gleby [ha]
 • I - nie występuje
 • II - 23 ha
 • IIIa - 4140 ha /w tym Ł i Ps kl III/
 • IIIb - 4331 ha
 • IVa - 10861 ha /w tym Ł i Ps kl IV/
 • IVb - 3907 ha
 • V - 7028 ha
 • VI - 2986 ha /w tym R, Rz, Ł, Ps/
 • Razem: 33276 ha
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha - 742
 • 2-5 ha - 462
 • 5-10 ha - 310
 • 10-15 ha - 216
 • 15-25 ha - 165
 • 25-50 ha - 142
 • 50-100 ha - 46
 • 100 - 300 ha - 23
 • > 300 ha - 4
 • Razem: 2083 ha
   
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

produkcja mleka 1 748 370 [tys. l]                   
produkcja żywca wołowego brak danych [tys. t]                   
produkcja żywca wieprzowego brak danych                     
produkcja zbóż 34 749 [t] tys. t                   
produkcja ziemniaków 25 460 [t] tys. t
produkcja buraków cukrowych nie jest prowadzona
produkcja warzyw brak danych [tys. t]
produkcja owoców brak danych [tys. t]   
 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha]: N- 64,2 kg/ha P- 20,3 kg/ha K- 27,2 kg/ha
 • CaO [kg/ha]: Ca - 23,6 kg/ha
   
Rolnictwo ekologiczne
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska -  aktualnie 5 gospodarstw
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Malborski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

42 044 

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne – 35 255 ha – 83,85 %
 • grunty ugorowane – 0
 • łąki – 1 857 ha – 4,42 %
 • pastwiska – 2 778 ha – 6,61 %
 • sady, ogrody – 138 ha – 0,33 %
   
Ilość gospodarstw rolnych

1 307

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]
 • grunty orne   
  • I    1 018        
  • II    11 293        
  • IIIa    13 990      
  • IIIb    6 201         
  • IVa    2 071     
  • IVb    531       
  •    140   
  • VI    144  
 • użytki zielone
  • I    45
  • II    1 851 
  • III    1 495
  • IV    664   
  • V    423  
  • VI    187 
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha        228
 • 2-5 ha        200
 • 5-10 ha     206
 • 10-20 ha     321
 • 20-50 ha     262
 • 50-100 ha      63
 • 100 – 300 ha      21
 • > 300 ha       6

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie - brak danych

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • produkcja zbóż             132 155 t        13,24 %
 • produkcja ziemniaków      48 600 t           4,87 %
 • produkcja buraków cukrowych            212 390 t        21,27 %
 • produkcja warzyw                          46 350 t          4,64 %
 • produkcja owoców                   525 t           0,05 %


 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

NPK [kg/ha]  

 • N – 108 [kg/ha]
 • P –  88 [kg/ha]
 • K – 106 [kg/ha]

CaO [kg/ha]  

 • Ca – 320 [kg/ha]

dane z r.2005:

·         NPK [kg/ha]

·         N –  108 [kg/ha]

·         P –  88 [kg/ha]                    

·         K –  106 [kg/ha]

·         CaO [kg/ha]  

·         Ca –  320 [kg/ha]

 

Rolnictwo ekologiczne
 • Izabela i Leszek Walczak zam. Janówka 10, 82-220 Stare Pole.
  • Ogólna powierzchnia upraw [ha] – 2,3 ha
 • Plantacje roślin energetycznych
  • Na terenie powiatu plantacje roślin energetycznych nie występują.
    

 

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Nowodworski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

40 609

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne  - 32 509
 • grunty ugorowane  - brak
 • łąki – 4 981
 • pastwiska – 2 606
 • sady, ogrody – 73
Ilość gospodarstw rolnych

2 235

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

3 016,00

Klasy gleby [ha]

I
628
II
11 269
IIIa
12 308
IIIb
6 338
Iva
4 129
Ivb
1 154
V
867
VI
240

Wielkość gospodarstw - ilość

1-2 ha       
645
2-5 ha       
481
5-10 ha    
334
10-15 ha   
241
15-25 ha   
244
25-50 ha   
178
50-100 ha   
66
100 - 200 ha   
19
> 200 ha     
17

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych
 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha] – 212,5
 • CaO [kg/ha] – 199,0
Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego -
Ilość gospodarstw - 
Ogólna powierzchnia upraw [ha]
23,52  ogórecznik lekarski
9,26 w tym  pszenica jara 4,00;   pszenica ozima 1,00;   owies  4,12;   sad  0,14
Plantacje roślin energetycznych
Rodzaj plantacji: malwa - lokalizacja plantacji: Wiśniówka gm. Stegna   powierzchnia upraw  12,0 ha
 

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Pucki

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

brak danych

Struktura użytków [ha]

runty orne
20 548    
grunty ugorowane
220
łąki
8 138
pastwiska
2 047
sady, ogrody
113
plantacje wieloletnie
90

Ilość gospodarstw rolnych

3 566 szt.

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]

I
9
II
495
IIIa
3 012
IIIb
4 106
IVa
4 408
Ivb
4 056
V
3 136
VI
1 313
Viz
103

Wielkość gospodarstw - ilość

1-2 ha     
1 353
2-5 ha      
917
5-10 ha   
588
10-20 ha   
411
20-50 ha   
211
50-100 ha  
65
100-300 ha   
17
> 300 ha  
4

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

produkcja mleka
15 [%]
produkcja żywca wołowego
5  [%]
produkcja żywca wieprzowego
30 [%]
produkcja zbóż
40 [%]
produkcja ziemniaków
8  [%]
produkcja warzyw
2 [%]

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych

Rolnictwo ekologiczne
 • Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego-tak, istnieją
  • Ilość gospodarstw  – 2
 • Ogólna powierzchnia upraw [ha] 13,7 + 3,38 = 17,08 ha
 • Plantacje roślin energetycznych
 • Rodzaj plantacji: wierzba energetyczna; lokalizacja plantacji: gmina Puck; powierzchnia upraw 100 ha.
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Starogardzki

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

63 313

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne – 51457 – 81,27
 • grunty ugorowane – 2564 – 4,05
 • łąki – 7791 – 12,31
 • pastwiska – 3544 – 5,60
 • sady, ogrody – 521 – 0,825
Ilość gospodarstw rolnych

4 499

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • Spółki prawa handlowego – 1255
 • Grunty Kościołów i związków wyznaniowych - 1306
 • Grunty spółdzielni - 937
Klasy gleby [ha]
 • I – 0,21
 • II – 106,22
 • IIIa – 3.378,64
 • IIIb – 7.735,13
 • IVa – 11.888,25
 • IVb – 10.204,75
 • V – 10.001,78
 • VI – 9.236,05
 • VIz – 67,39
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha        989
 • 2-5 ha        1011
 • 5-10 ha     889
 • 10-15 ha    487
 • 15-25 ha    463
 • 25-50 ha    375
 • 50-100 ha    245
 • 100 – 200 ha    22
 • > 200 ha    9

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie:

Gmina Miejska Starogard Gdański: 3,14
Gmina Wiejska Starogard Gdański: bd
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 15
Gmina Wiejska Osiek: 7,37
Gmina Wiejska Lubichowo: bd
Gmina Wiejska Skórcz: 13,4
Gmina Miejska Czarna Woda: 6,40
Gmina Miejska Skórcz: 5
Gmina Wiejska Osieczna: 7,49
Gmina Wiejska Bobowo: 11,11
Gmina Wiejska Zblewo: bd
Gmina Wiejska Kaliska: 5,13
Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: bd

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • produkcja mleka bd [tys. l]                                  
  • produkcja żywca wołowego 12.837 [DJP]                       
  • produkcja żywca wieprzowego 15.799 [DJP]                       
  • produkcja zbóż 109.850  [tys. t]                       
  • produkcja ziemniaków 41.020 [tys. t]                       
  • produkcja buraków cukrowych 17.510  [tys. t]                       
  • produkcja warzyw 2213  [tys. t]                       
  • hprodukcja owoców 306   [tys. t]
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:
  • produkcja mleka 120 [tys. l]                       
  • produkcja żywca wołowego 0,012 [tys. t]                   
  • produkcja żywca wieprzowego 0,105 [tys. t]                   
  • produkcja zbóż bd[tys. t]                   
  • produkcja ziemniaków 0,400 [tys. t]                   
  • produkcja buraków cukrowych bd [tys. t]                   
  • produkcja warzyw 0,215 [tys. t]                   
  • produkcja owoców 0,210 [tys. t]   
 • Gmina Wiejska Skórcz:
  • produkcja mleka 2.273 [tys. l] 1,94  [%]
  • produkcja żywca wołowego 340 [tys. t] 0,29  [%]
  • produkcja żywca wieprzowego 3.870 [tys. t] 3,31  [%]
  • produkcja zbóż 9.471 [tys. t] 80,98 [%]
  • produkcja ziemniaków 2.502 [tys. t] 2,14  [%]
  • produkcja buraków cukrowych 12.400 [tys. t] 10,60 [%]
  • produkcja warzyw 600 [tys. t] 0,51 [%]
  • produkcja owoców 272 [tys. t] 0,23 [%]
 • Gmina Wiejska Osieczna:
  • produkcja mleka 2.500 [tys. l] 84,6 [%]
  • produkcja żywca wołowego 95 [tys. t] 3,22 [%]
  • produkcja żywca wieprzowego 95 [tys. t] 3,22 [%]
  • produkcja zbóż 0 [tys. t] 0 [%]
  • produkcja ziemniaków 240 [tys. t] 8,12 [%]
  • produkcja buraków cukrowych 0  [tys. t] 0 [%]
  • produkcja warzyw 25 [tys. t] 0,85 [%]
  • produkcja owoców 0 [tys. t] 0 [%]
 • Gmina Wiejska Kaliska:
  • produkcja zbóż 2,2 [tys. t]               
  • produkcja ziemniaków 2,2 [tys. t]               
  • produkcja buraków cukrowych 0 [tys. t]   
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha]: Gmina Skórcz – 145, Miasto Starogard Gdański - 250
 • CaO [kg/ha]: Gmina Skórcz – 80, Miasto Starogard Gdański - 25
Rolnictwo ekologiczne
 • Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego: tak
 • Ilość gospodarstw (wymień jakie): 5
 • Ogólna powierzchnia upraw [ha]: bd
 • Plantacje roślin energetycznych: brak
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Sztumski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

54286

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne – 43 042 ha , 79,29 %,
 • łąki – 4 942 ha , 9,10 %,
 • pastwiska – 4 242 ha ,7,81 %,
 • sady, ogrody – 274 ha,  0,51 %,
 • pozostałe – 1786 ha, 3,29 %,
Ilość gospodarstw rolnych

2 328

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Gmina Sztum – 23 gospodarstwa prawne
Gmina Stary Dzierzgoń - 1466  ha gospodarstw prawnych

Klasy gleby [ha]

 

Gmina

Klasy bonitacyjne gleb gruntów ornych[powierzchnia w ha]

I

II

IIIa

IIIb

IVA

IVb

V

VI

VIz

Sztum

4,6

68,4

1894,1

2342,0

2448,3

827,6

930,0

434,9

140,0

Dzierzgoń

3,7

394,3

1478,1

3348,7

2213,9

1686,0

230,9

216,4

-

Mikołajki Pomorskie

0,0

0,0

609,0

1402,0

1487,7

788,6

1264,9

450,0

28,8

Stary Dzierzgoń

0,0

0,0

205,1

2690,5

4390,5

1102,3

712,1

176,9

20,6

Stary Targ

2,6

98,2

2340,9

3334,8

2881,5

490,8

205,5

178,7

-

Wielkość gospodarstw - ilość

 

Wielkość gospodarstw

Ilość gospodarstw w gminie

Gmina Sztum

Gmina Dzierzgoń

Gmina Mikołajki Pomorskie

Gmina Stary Dzierzgoń

Gmina Stary Targ

1-2ha

202

59

125

74

56

2-5ha

121

73

39

69

28

5-10ha

105

66

102

80

38

10-15ha

198

56

29

96

96

15-25ha

152

23

66

112

25-50ha

12

53

69

50-100ha

36

-

25

35

100-200ha

-

6

10

>200ha

5

6

6

Średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie

1-2ha, 10-50ha

5-10ha

1-2ha

10-15ha

15-25ha

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • Gmina Dzierzgoń
  • produkcja mleka  6200365 [tys. l]        [%]                  
  • produkcja żywca wołowego  0 [tys. t]    [%]               
  • produkcja żywca wieprzowego    6275000  [tys. t]            [88,23 %]                   
  • produkcja zbóż  356073  [tys. t]        [0,63   %]           
  • produkcja ziemniaków 11200 [tys. t]        [%]           
  • produkcja buraków cukrowych  320000 [tys. t]        [%]               
  • produkcja warzyw 0 [tys. t]    [%]               
  • produkcja owoców 0 [tys. t]    [%] 
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • Gmina Dzierzgoń
  • NPK [kg/ha] - 251
  • CaO [kg/ha] - 218
Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego
Jerzy Kamiński (ogrodnik) Stary Targ , powierzchnia upraw 3,13 ha.
Plantacje roślin energetycznych
Rodzaj plantacji Ślazowiec pensylwański lokalizacja plantacji Nowy Folwark  powierzchnia upraw ok 300 ha

 

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Słupski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

118 997

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 88 405 – 74,3
 • grunty ugorowane bd
 • łąki 18 838 – 15,8
 • pastwiska 8 358 – 7,0
 • sady, ogrody 313 – 0,3
 • grunty rolne zabudowane 1 974 – 1,6
 • grunty pod stawami 42 – 0,03
 • rowy 1 067 – 0,9
Ilość gospodarstw rolnych

brak danych z powiatu

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]

I        - brak
II        - 20 51
IIIa        - 12 910
IIIb        - 14 746
IVa        - 27 676
IVb        - 15 401
V        - 13 244
VI        - 4 209

 

Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha        1998
 • 2-5 ha        1732
 • 5-10 ha     832
 • 10-15 ha    400
 • 15-25 ha    453
 • 25-50 ha    490
 • 50-100 ha    125
 • 100 – 200 ha    41
 • > 200 ha    16
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • produkcja mleka        
 • produkcja żywca wołowego        
 • produkcja żywca wieprzowego       
 • produkcja zbóż 199,452               
 • produkcja ziemniaków 172,36               
 • produkcja buraków cukrowych 2,5               
 • produkcja warzyw
 • produkcja owoców
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha] - 130
 • CaO [kg/ha] - 50
   
Rolnictwo ekologiczne
 • 26 gospodarstw z certyfikatem
 • Ogólna powierzchnia upraw [ha] – 1340
 • Plantacje roślin energetycznych
 • Rodzaj plantacji: rzepak; lokalizacja plantacji: gm. Kobylnica; powierzchnia upraw: 100 ha
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Tczewski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

51 960

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne – 42 065
 • grunty ugorowane – brak danych
 • łąki – 35 47
 • pastwiska – 3 298
 • sady, ogrody – 1 183
 • inne - 736
Ilość gospodarstw rolnych

Miasto Tczew

6

Gmina Tczew

1264

Gmina Morzeszczyn

279

Miasto i Gmina Pelplin

601

Miasto i Gmina Gniew

989

Gmina Subkowy

424

razem 3 563

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • Miasto Tczew – brak danych
 • Gmina Tczew – brak danych
 • Gmina Morzeszczyn – nie dotyczy
 • Miasto i Gmina Pelplin:
 • Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne (Lignowy Szlacheckie, Rudno, Międzyłęż, Rajkowy) – 552
 • Spółki z o.o. – 921
  • Grunty diecezjalne – 1 347,64
  • Nadleśnictwo Starogard – 4,40
  • Ogródki działkowe – 18
 • Miasto i Gmina Gniew – brak danych
 • Gmina Subkowy – brak danych


 

Klasy gleby [ha]

 

Klasy gleb

Miasto Tczew

Gmina Tczew

Gmina Morzeszczyn

Miasto i Gmina Pelplin

Miasto i Gmina Gniew

Gmina Subkowy

Razem

I

0,7946

14,9199

0,0000

0,0000

128,1124

25,7983

169,6252

II

77,6987

510,4656

17,0500

557,9943

268,0661

509,2420

1940,5167

III a

253,5799

4028,5491

825,9607

3584,5548

1536,9648

2743,6944

12973,3037

III b

101,1772

2697,9605

1611,7613

2497,8892

2747,4044

1305,7448

10961,9374

IV a

176,4993

1992,3362

1782,081

2059,0886

3170,4550

740,8611

9921,3212

IV b

21,6528

782,606

726,4703

621,7223

1376,4112

167,5363

3696,3989

V

31,3626

857,1121

499,3404

634,7120

1024,1806

116,4251

3163,1328

VI

1377,7185

4147,5736

2433,0341

2587,5205

6478,3496

1475,1097

18499,3060

1- Miasto Tczew   2- Gmina Tczew  3- Gmina Morzeszczyn  4- Gmina i Miasto Pelplin 5- Miasto i Gmina Gniew   6- Gmina Subkowy

Wielkość gospodarstw - ilość

ilość 2002
  

1-2 ha

516

2-5 ha

409

5-10 ha

334

10-15 ha

288

15-25 ha

253

25-50 ha

133

50-100 ha

47

100 – 200 ha

15

> 200 ha

7

  

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie

 • Miasto Tczew - brak danych
 • Gmina Tczew -  brak danych
 • Gmina Morzeszczyn -  brak danych
 • Miasto i Gmina Pelplin -  13,48
 • Miasto i Gmina Gniew -  brak danych
 • Gmina Subkowy - 14,39
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • produkcja mleka                   17 100    [tys. l]                   
 • produkcja żywca wołowego                   3,65    [tys. t]                       
 • produkcja żywca wieprzowego                12,67    [tys. t]                       
 • produkcja zbóż                  119,02    [tys. t]                       
 • produkcja ziemniaków                    15,71      [tys. t]                       
 • produkcja buraków cukrowych                91,85    [tys. t]                       
 • produkcja warzyw                      1,27    [tys. t]                       
 • produkcja owoców                    18,00    [tys. t]   
   
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • Miasto Tczew - brak danych
 • Gmina Tczew -  brak danych
 • Gmina Morzeszczyn -  brak danych
 • Miasto i Gmina Pelplin -  240 NPK [kg/ha], 180 CaO [kg/ha]
 • Miasto i Gmina Gniew - brak danych
 • Gmina Subkowy -  brak danych

 

Rolnictwo ekologiczne
 • Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego?
  • TAK
 • Ilość gospodarstw
  • Na terenie powiatu atest gospodarstwa ekologicznego posiada 2 rolników, a 2 następne przechodzą weryfikację gospodarstw ekologicznych
 • Plantacje roślin energetycznych
  • Rodzaj plantacji: wierzba energetyczna
  • lokalizacja plantacji:  gmina Gniew  
  • powierzchnia upraw:  40 ha

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Wejherowski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

brak danych

Struktura użytków [ha]

brak danych

Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
Klasy gleby [ha]

brak danych

Wielkość gospodarstw - ilość

brak danych

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych

Rolnictwo ekologiczne

brak danych

Charakterystyczne produkty regionalne

Sopot

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

Nie dotyczy

Struktura użytków [ha]

Nie dotyczy

Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Nie dotyczy

Klasy gleby [ha]

Nie dotyczy

Wielkość gospodarstw - ilość

Nie dotyczy

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Nie dotyczy

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Nie dotyczy

Rolnictwo ekologiczne

Nie dotyczy

Charakterystyczne produkty regionalne

Słupsk

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

1646
 

Struktura użytków [ha]

grunty orne
1 226
łąki
251,1
pastwiska
97,4
sady, ogrody
21,9

Ilość gospodarstw rolnych

brak danych

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]

grunty orne + sady               
łąki
pastwiska
I             
-
 
II            
-
 
IIIa         
788
17          
IIIb        
154
108        
55
 
 
IVa         
144
108        
21
 
 
IVb        
73
17          
16
 
 
V            
56
 
VI           
30
 

Wielkość gospodarstw - ilość

1-2 ha  
58
2-5 ha
29
5-10 ha
13
10-15 ha
3
15-25 ha
10
25-50 ha
2
50-100 ha
-
100 – 200 ha
1
> 200 ha
-

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie 2,75 ha

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

nie występują

Rolnictwo ekologiczne

nie
Plantacje roślin energetycznych

 • Rodzaj plantacji   wierzba energetyczna   
 • lokalizacja plantacji Wodociągi Słupsk   powierzchnia upraw (ha)  6,30
 • lokalizacja plantacji osoba fizyczna   powierzchnia upraw (ha) 14,81
Charakterystyczne produkty regionalne
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002