Gdańsk

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Niedostateczny rozwój ekonomiczny miasta,
 • niedostatek inwestycji tworzących nowe miejsca pracy,
 • bezrobocie i ubóstwo części społeczeństwa oraz związane z tym patologie,
 • częściowo przestarzała infrastruktura miejska,
 • niedostateczna infrastruktura komunikacyjna, brak uzbrojonych  terenów pod budownictwo,
 • niezrównoważone wykorzystanie terenów i infrastruktury miejskiej,
 • potrzeba rewitalizacji terenów poprzemysłowych i niektórych dzielnic miasta.
   
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:
  • Park nad Opływem Motławy;
  • Park Nadmorski im. Prezydenta R.Reagana w strefie ochrony ujęć wody.
  • Zieleniec przy stawie Warszawska /Łódzka;
  • Odnowienie lasów komunalnych Uczniowska–Łozy;
  • Park Curie Skłodowskiej –rewitalizacja;
  • Park Brzeźnieński (ścieżka pieszo-rowerowa);
  • Zieleniec przy zbiorniku Górny Młyn;
  • Zieleniec przy zbiorniku Świętokrzyska;
  • Park Kuźniczki (rewitalizacja);
  • Zielony Pomnik Jana Pawła II;
  • Pielęgnacja zieleni w ciągu pieszo-rowerowym w Pasie Nadmorskim na przedłużeniu ul. Kołobrzeskiej w Gdańsku;
  • Pielęgnacja zieleni w ciągu pieszo-rowerowym w Pasie Nadmorskim na przedłużeniu ul. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku;
  • Pielęgnacja zieleni w ciągu pieszo-rowerowym na ul. Grunwaldzkiej w Gdańsku;
  • Pielęgnacja lasów komunalnych - usuwanie wywrotów, wiatrołomów, suchych drzew;
  • Rekultywacja i zadrzewienie skarp na osiedlu Niedźwiednik;
  • Zagospodarowanie zielenią Pn- Zach fragmentu działki przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku;
  • Zieleniec wypoczynkowy w Gdańsku- Stogach w rejonie ul. Stryjewskiego/ Zimnej/ Hożej
  • Zieleniec wypoczynkowy przy stawie przy ul. Chirona w Osowej.
  • Zieleniec wypoczynkowy przy ul. Michny w Gdańsku – Letnicy.
  • Powołanie 3 użytków ekologicznych.
  • Ścieżka dydaktyczna oraz 2 wieże widokowe w rezerwacie „Ptasi Raj” na terenie Wyspy Sobieszewskiej;
  • Zagospodarowanie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Dolina Potoku Oruńskiego"
  • Ścieżka pieszo-rowerowa na Wyspie Sobieszewskiej (I odcinek o dł. ok. 1.5 km)
  • Naprawa uszkodzonej skarpy przy budynku Góralska 39
  • Ochrona przed degradacja drzewostanów leśnych lasów komunalnych w zachodniej części Parku Nadmorskiego;
  • Pielęgnacja upraw leśnych w lasach komunalnych miasta Gdańska w Gd- Górkach Zachodnich;
  • Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka, szkodnika kasztanowców w terenie Gdańska
  • Konserwacja i renowacja zieleni i urządzeń zabawowych. Wyposażenie placu do ćwiczeń dla starszych w "Domu na Skraju" w N.Porcie;
  • Renowacja oczka wodnego polodowcowego na Osiedlu Niedźwiednik - rok 2004-2005
 • Inne zadania związane z ochroną przyrody:
  • Przygotowanie programu pilotażowego pomocy wolnobytującym kotom miejskim w formie akcji „Domki dla kotów”. Celem programu jest wprowadzanie na osiedla mieszkaniowe domków dla kotów, stanowiące schronienie w czasie zimy oraz utrzymywanie populacji zdrowych kotów na ograniczonym poziomie. Mają temu służyć działania prowadzone we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej oraz w porozumieniu z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oraz służbami weterynaryjnymi w mieście. W ramach programu w latach 2006 – 2008 łącznie zakupiono ok. 200 domków dla 4 zwierząt każdy oraz wykonano ok. 400 zabiegów sterylizacji.
  • Opracowanie i przeprowadzenie programu edukacyjnego „Psia toaleta” w Parku Nadmorskim  i na zieleńcach Śródmieścia,  propagującego sprzątanie przez opiekunów psich podchodów za pomocą specjalnych torebek kupionych w automacie. Program zakończył się sukcesem. Torebki z automatu znalazły nabywców, a przede wszystkim zwróciły uwagę społeczna na problem tego rodzaju nieczystości na terenach zieleni w mieście. Gdański program wzbudził zainteresowanie wielu miast w Polsce, i wzorem Gdańska, jest tam również wdrażany.
  • Zorganizowano coroczną akcję „Sprzątanie Świata” do której zaproszono gdańskie szkoły (zakupiono worki foliowe – 10 000 sztuk oraz rękawice foliowe – 20 000 sztuk dla placówek oświatowych, zaproszono gdańskie firmy wywozowe, zorganizowano miejsca składowania
  • i odbioru odpadów oraz ich bezpłatnego przyjęcia na wysypisko odpadów komunalnych w Gdańsku Szadółkach). W akcji wzięło udział ponad 100 placówek oświatowych. Akcja „Sprzątanie Świata” trwa od 1994 roku.
  • Po raz piąty we współpracy z Wydziałem Promocji Miasta zorganizowano w dniach 16 września Festyn Rekreacyjno -Ekologiczny pt.„ Zielony Weekend w Gdańsku” – impreza odbyła się na terenie Skateparku. W ramach Festynu odbyły się liczne imprezy towarzyszące m.in. koncerty, konkursy wiedzy o ochronie środowiska, happening. W dniu 15 września chętne placówki oświatowe wzięły udział w sprzątaniu wybranego terenu.
  • Dofinansowywano działalność pro-ekologiczną w szkołach (realizacja programów autorskich; zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy ekologicznej, pomocy naukowych, oraz narzędzi ogrodniczych do pielęgnowania ogródków przyszkolnych, roślin) oraz działania tematycznie związane z ekologią prowadzone przez organizacje pozarządowe.
  • Zakupiono ksiązki na nagrody dla aktywnych szkół i organizacji celem wspierania ich działalności i nagrodzenia młodzieży biorącej udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach ekologicznych.
  • W gdańskich przedszkolach kontynuowano program edukacji ekologicznej. Z końcem roku 29 przedszkoli było zaopatrzonych w kompostowniki, jeden kompostownik był w posiadaniu Stowarzyszenia Opieki Społecznej „Bank Otwartych Serc”. Przeprowadzono zajęcia warsztatowe pt. ”Czy śmieci to problem?”, na temat segregacji odpadów, wykorzystania oraz przetwarzania odpadów organicznych. Warsztaty zostały przeprowadzone w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej. Ta forma edukacji ekologicznej przedszkolaków cieszy się powodzeniem i przynosi oczekiwane rezultaty. W warsztatach wzięło udział około 1200 przedszkolaków.
  • Kontynuowano spotkania w ramach Forum Lokalnej Agendy 21. Odbyły się
  • 2 spotkania w tym jedno zorganizowano spotkanie wyjazdowe do oczyszczalni ścieków „Wschód”.
  • Ogłoszono konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pod
  • tytułem:„Dbając o Ziemię – stajemy się jej przyjaciółmi”
  • Udział przy współorganizowaniu Kampanii informacyjno-ekologicznej, stanowiącej część Międzynarodowej Kampanii organizowanej przez organizacje ekologiczne Friends of the Earth. Kampania odbywała się pod hasłem „Obywatele przeciwko zmianom klimatycznym.
  • Współorganizowanie seminarium pt. „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”.
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Kanalizacja sanitarna - rozwój sieci

 • Kanalizacja sanitarna - rozwój sieci
 • Zaopatrzenie w wodę - poprawa jakości, ochrona zasobów
 • Poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych, ochrona wód
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza
 • Modernizacja gospodarki odpadami
 • Transport i komunikacja - ograniczenie uciążliwości
 • Rewitalizacja części Gdańska
 • Ochrona obszarów i obiektów przyrodniczych, rozwój terenów zielonych
 • Monitoring środowiska
 • Edukacja ekologiczna
 • Zagrożenia powodziowe, stosowanie rozwiązań tymczasowych na obrzeżach miasta w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i wód opadowych, z uwagi na brak rozwiązań systemowych – najpierw uzbrojenie, potem budowa,
   
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Porozumienie z gminami: Sopot, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Żukowo w sprawie przyjmowania ścieków na oczyszczalni "Wschód"
 • Porozumienie z miastem Pruszcz Gdański, z gminą Kolbudy w sprawie przyjmowania odpadów do ZU w Szadółkach
 • Założenie Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej przez gminy-miasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew
 • Wspólne projektowanie hali sportowej przez Gdańsk, Sopot
 • Organizacja seminariów i konferencji
 • Uczestnictwo w pracach Związku Miast Polskich
   
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Astana / Kazachstan - 1996
 • Barcelona / Hiszpania - 1990
 • Brema - Wolne Hanzeatyckie Miasto - 1976
 • Cleveland / USA - 1990
 • Helsingor / Dania - 1992
 • Kaliningrad / Federacja Rosyjska - 1993
 • Kalmar / Szwecja - 1991
 • Marsylia / Francja - 1992
 • Nicea / Francja - 1999
 • Odessa / Ukraina - 1996
 • Rotterdam / Holandia - 1998
 • Rouen / Francja - 1992
 • Sefton / Wielka Brytania - 1993
 • St. Petersburg / Federacja Rosyjska - 1997
 • Turku / Finlandia - 1987
 • Wilno / Litwa - 1998
 • Szanghaj / Chiny - 2004
 • Palermo / Włochy - 2005 
 • http://www.gdansk.pl/category.php?category=719&history=713

 

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Projekt „Integrated Solutions for Sustainability Management in Baltic Cities (Sustainment) - „Zintegrowane rozwiązania dla zarządzania zrównoważonym rozwojem w miastach bałtyckich”.
  • W latach 2006 – 2007 Miasto Gdańsk, z koordynacją Wydziału Środowiska brało udział w międzynarodowym projekcie BSR Interreg „Integrated Solutions for Sustainability Management in Baltic Cities” – SUSTAIMENT - „Zintegrowane rozwiązania dla zarządzania zrównoważonym rozwojem w miastach bałtyckich”.
  • Koordynatorem projektu była Komisja Środowiska Związku Miast Bałtyckich.
  • Partnerami w projekcie byli: Federacja Miast Regionu Kouvola (Finlandia), Turku, Kalmar, Malmo, Vaxjo, Srebro, Ryga, Panavezys, Siauliai, Wielki Nowgorod, Kalinigrad.
  • Celem projektu było wypracowanie skutecznych metod zarządzania procesem zrównoważonego rozwoju w mieście.
  • Wartość projektu to 50 880 Euro, projekt był w 75 % refundowany ze środków Unii Europejskiej.
  • Projekt zakończyła Międzynarodowa Konferencja, która odbyła się w Gdańsku w dniach 12 – 14 listopada 2007r.
 • Projekt CITEAIR
  • Współfinansowany w ramach programu INTERREG IIIC, wspiera miasta i regiony w rozwijaniu skutecznych środków służących zbieraniu, prezentowaniu i porównywaniu danych o jakości powietrza wielu miast europejskich, co pozwoli na szybsze osiągnięcie norm określonych Dyrektywami UE i poprawę jakości powietrza.
  • W ciągu trzech lat intensywnych prac wspieranych przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Środowiska) oraz Europejską Agencję Ochrony Środowiska skupiono się na zagadnieniach jak niżej:
  • w jaki sposób osiągnąć porównywalny stan jakości powietrza w różnych miastach?
  • jak zdobywać i szerzyć wiedzę dotyczącą oceny i poprawy jakości powietrza?
  • W ramach projektu wypracowano liczne dokumenty, w których głębiej analizowano problemy. W związku z tym zaproszenie do udziału w spotkaniu adresowane było do  wszystkich zajmujących się ochroną jakości powietrza w miastach i regionach aby  umożliwić im zapoznanie się z wypracowanymi przez CITEAIR rozwiązaniami  i z możliwościami dalszej współpracy.


 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Wyróżnienie I stopnia w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego „Konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2006” za realizację przedsięwzięcia „Park Nadmorski im. Prezydenta R. Reagana w gdańskiej strefie nadmorskiej”
 • Statuetka Sybilli dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
  • W dniu 18 maja 2006 roku podczas ceremonii w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Adam Koperkiewicz wraz z kuratorami: panią Ewą Szymańską i panem Grzegorzem Szychlińskim, odebrali z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego statuetkę „SYBILLI” w kategorii Wystawy Przyrodnicze, Techniczne i Medyczne, w Konkursie Na Wydarzenie Muzealne Roku 2005, za wystawę pt. „Zegary Gdańskie”.
  • Wręczanie tych nagród odbywa się od 26 lat w ramach ogłaszanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku, który jest najważniejszym forum promocji i wymiany doświadczeń dla muzealników z całej Polski.
 • Nagroda dla Gdańskiego Domu Dziecka
  • Projekt Domu Dziecka w Gdańsku Orunii „Powrócić do domu” został nagrodzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej nagrodą pieniężną w wysokości 40 000 zł w ramach Konkursu na najlepszy Program Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.
  • Zgłoszone przez Miasto Gdańsk programy, w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, uzyskały bardzo wysoką ocenę członków Komisji rozpatrującej nadesłane wnioski. Szczególną uwagę Komisji zwrócił Program Domu Dziecka w Gdańsku Orunii „Powrócić do domu” ze względu na podjęcie problemu pracy z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.
  • Nagroda dla Domu Dziecka w Gdańsku Orunii przyznana została „za podjęcie szczególnie trudnego tematu oraz za rzetelne przygotowanie projektu zarówno od strony merytorycznej, jak i finansowej.”
 • Mops Nagrodzony
  • Gdański Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Jest to drugi w naszym kraju, prestiżowy znak jakości dla tego typu jednostki. Certyfikat świadczy o skutecznej organizacji pracy i wysokiej jakości usług świadczonych przez MOPS.
 • Gdański Kalendarz Nagrodzony
  • Jury II Międzynarodowego Konkursu Kalendarzy i Kart Świąteczno-Noworocznych Vidical 2006 doceniło „Kalendarz Gdański 2006”, oficjalny kalendarz Urzędu Miejskiego. Wydawnictwo Wydziału Promocji UM zostało nagrodzone medalem w tym prestiżowym, europejskim konkursie.
 • Błękitna Flaga dla Mariny Gdańsk
  • Gdańska przystań jachtowa spełnia najwyższe wymagania światowego jachtingu – dowodem na to jest przyznanie Marinie Gdańsk Błękitnej Flagi. Tym samym gdańskie nabrzeże znalazło się w ekskluzywnym klubie zrzeszającym uczestników programu Fundacji na rzecz Edukacji Ekologicznej (Foundation for Environmental Education - FEE).
 • Błękitna Flaga nad Gdańską Plażą
  • Plaża w gdańskiej dzielnicy Brzeźno otrzymała „Błękitną Flagę” - rozpoznawalny na całym świecie znak najwyższej dbałości o przyrodę i turystów. Przypomnijmy, że od kilkunastu dni podobny niebieski proporzec powiewa również nad gdańską mariną.
 • Małpiarnia w Gdańskim Zoo Budowlą Roku 2005
  • Oddana do użytku we wrześniu ubiegłego roku, nowoczesna małpiarnia w gdańskim zoo, została wyróżniona tytułem Budowli Roku 2005. Polski Związek Inżynierów i Techników, który oceniał kilkadziesiąt obiektów uznał, że to właśnie inwestycja Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego jest najoryginalniejsza a zarazem najbardziej funkcjonalna.
 • Pięciogwiazdkowa Plaża w Brzeźnie
  • Czysta plaża i piasek, przejrzysty plan plaży, edukacja ekologiczna oraz estetyczne, nowoczesne pojemniki na śmieci to zdaniem jury tygodnika "Polityka" największe atuty kąpieliska w Brzeźnie. Gdańska plaża uzyskała aż 91 punktów co dało jej 3 miejsce w rankingu jednego z najbardziej opiniotwórczych, polskich czasopism.
 • Pomnik Poległych Stoczniowców Najlepiej Oświetlonym Obiektem W Polsce
  • Gdańsk zajął pierwsze miejsce w konkursie „Na najlepiej oświetloną gminę i miasto”, w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu”. Nagrodę przyznano za oświetlenie iluminacyjne Pomnika Poległych Stoczniowców.
 • Wyróżnienie dla Gdańskiej Informacji Turystycznej.
  • Gdańska Informacja Turystyczna PTTK została uhonorowana Wyróżnieniem Polskiej Organizacji Turystycznej w konkursie na najlepsze polskie centrum Informacji Turystycznej. Oceniając punkty Informacji Turystycznej POT brał pod uwagę położenie obiektu, jego oznakowanie, godziny otwarcia, dostępność materiałów informacyjnych z regionu oraz przygotowanie kadry, w tym znajomość języków obcych.
  • Informatyczna Nagroda dla Miasta
  • Już po raz siódmy specjalistyczny magazyn „Teleinfo” nagrodził instytucje i przedsiębiorstwa przodujące w stosowaniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych. W kategorii administracji i służb użyteczności publicznej zwyciężył Urząd Miejski w Gdańsku.
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

www.gdansk.pl

 • Gdański projekt wodno–ściekowy,
  • realizacja 2006 – 2010. Budżet szacunkowy - 880 mln zł
  • Źródło dofinansowania i kwota:
  • Unia Europejska 91 mln euro
  • kredyt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 416 mln złotych
  • środki własne Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej, pozostałe do wysokości kosztów realizacji projektu
 • "Wspieranie strategii zrównoważonego transportu w Europie poprzez kształtowanie i wzrost świadomości społecznej w tej dziedzinie" - Travel Awareness Publicity and Education Supporting a Sustainable Transport Strategy in Europe" - TAPESTRY
  • Źródło dofinansowania i kwota:
  • Był to projekt badawczo - wdrożeniowy finansowany przez Komisję Europejską w ramach 5 Programu Ramowego. Gdańsk jako "follower city" otrzymał na podstawie podpisanego z Westminster University subkontraktu 10 000 Euro na realizację przewidzianych w ramach ww. subkontraktu zadań.
 • "Vademecum Bałtyckiego Turysty"
  • Źródło dofinansowania i kwota
  • Kwota całego projektu: 28 713,93 Euro. Wysokość dofinansowania w ramach Programu Phare 2000 Specjalnego Projektu na rzecz Regionu Morza Bałtyckiego (Wspólny Fundusz Małych Projektów) wyniosła 22 971,14 Euro
 • Etap Rozbudowy oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód - "Ciąg zrzutowy ścieków oczyszczonych"
  • Źródło dofinansowania i kwota
  • Gmina Miasta Gdańsk - wkład własny - 27,9 mln. zł.Phare Program krajowy dla Polski 1998 - grant w wysokości 3 mln. Euro Phare CBC Polska Region Morza Bałtyckiego 1998 - grant w wysokości 1,2 mln. Euro (wartość środków zakontraktowanych z grantu 868 643 Euro)
  • Budżet Państwa - dotacja
  • Ekofundusz - dotacja
  • Udział Gmin (Sopot, Gmina Pruszcz Gdański, Miasto Pruszcz Gdański, Żukowo, Kolbudy)
 • "Strategia Rozwoju Efektywnej Gospodarki Odpadami Stałymi" - "Strategy Development for Effective Solid Waste Management"
  • Źródło dofinansowania i kwota
  • Na całość z Funduszu Holenderskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych MATRA przeznaczono 815 115 NLG, w tym dla strony polskiej 380 450 NLG (172.640,68 Euro).
  • Rok 31 marca 2002r.
 • Współpraca Wysp Bałtyckich - Zielona Turystyka, Budowa Ścieżek Rowerowych na Ekologicznej Wyspie Sobieszewskiej
  • Źródło dofinansowania i kwota
  • Dofinansowanie z Programu Phare CBC (Fundusz Małych Projektów SPF) - 8750 Euro
  • 15.03.1999r. - 30.10.1999r.
 • „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego” akronim: In Water
  • Źródło dofinansowania i kwota
  • Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B – Region Morza Bałtyckiego.
  • Całkowity budżet projektu po stronie Miasta Gdańska wyniósł 69 400 Euro, z tego dofinansowanie z Interreg III B to: 52 050 Euro, natomiast wkład własny: 17 350 Euro.

 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Jabłoniowa - Kartuska (73% wydatków kwalifikowanych)
  • 36 737 392,27
  • ZPORR
  • Z/2.22/I/1.1.1/289/05
 • e-Gdańsk - europejska metropolia on-line (75% wydatków kwalifikowanych)
  • 3 761 333,91
  • ZPORR
  • Z/2.22/I/1.5/056/04
 • Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej (50,00% wydatków kwalifikowanych)
  • 80 112 366,00
  • ZPORR
  • Z/2.22/I/1.6/26/05
 • Centrum "HEWELIANUM" : Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I (50,43% wydatków kwalifikowanych)
  • 11 821 549,32
  • ZPORR
  • Z/2.22/III/3.3.1/108/04
 • Przebudowa ulic Podwale Grodzkie – Wały Jagiellońskie w Gdańsku, odcinek Wały Piastowskie – Hucisko (75% wydatków kwalifikowanych)
  • 22 743 670,80
  • SPO Transport
  • SPOT/2.2/138/05
 • Przebudowa ulicy Marynarki Polskiej w Gdańsku, odcinek Reja - Wyzwolenia
  • 32 590 031,20
  • (75% wydatków kwalifikowanych)
  • SPO Transport
  • SPOT/2.2/2/04
 • Poprawa dostępności Portu - partnerstwo w projektach zgłoszonych przez ZMPG S.A. o dofinansowanie w ramach SPO-Transport (75% wydatków kwalifikowanych)
  • 80 451 682,64
  • wszystkie  3 projekty   - SPO Transport
  • SPOT/1.2.2/17/04
  • SPOT/1.2.2/18/04
  • SPOT/1.2.2/19/04
 • Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu (link do strony
  • 32 436 989,80
  • ZPORR
  • Z/2.22/I/1.4/539/05
 • Modernizacja Gospodarki Odpadami w Gdańsku (77,8% dofinansowania)
  • 37 146 000 euro (149 657 519,4 zł)
  • Fundusz Spójności
  • 2005/PL/16/C/PE/016    
 • „Gdański Projekt Wodno-Ściekowy”
  • 91 057 000 euro (366 859 547,3 )
  • Fundusz Spójności
  •  2005/PL/16/C/PE/001
 • Rozbudowa bazy żeglarskiej AWFiS w Gdańsku jako Narodowego Centrum Żeglarstwa
  • 13 500 000,00
  • ZPORR
  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • Budowa nowego gmachu dla Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
  • 14 002 574,45
  • ZPORR
  • Politechnika Gdańska
 • Podniesienie standardu uslug medycznych poprzez zakup i modernizację sprzętu medycznego WCO Gdańsk
  • 1 874 228,70
  • ZPORR
  • Wojewódzkie Centrum Onkologii
 • Adaptacja i Wyposażenie  Gdańskiego Centrum Muzyczno - Kongresowego
  • 9 000 000,00
  • ZOPRR
  • Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku
 • Wdrożenie obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego w administracji woj. pomorskiego
  • 2 023 974,00
  • ZPORR
  • Samorzad Woj. Pomorskiego
 • Wprowadzenie elektronicznego podpisu i obiegu dokumentów w Pomorski Urzedzie Wojewódzkim "ELEDOPIS"
  • 2 196 723, 63
  • ZPORR
 • Pomorski Urząd Wojewódzki
  • Pomorska Sieć Informacji Regionalnej
  • 423 873,00
  • ZPORR
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. J.Conrada - Korzeniowskiego w Gdańsku
  • Zakup oprogramowania i modernizacja sprzętu komputerowego na potrzeby SIT woj. Pomorskiego
  • 90 000,00
  • ZPORR
  • Samorzad Woj. Pomorskiego
 • Wykonanie infrastruktury informatycznej do obsługi administracyjnej studentów w AWFiS w Gdańsku
  • 198 508,61
  • ZPORR
  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • Pomoc stypendialna na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów zamieszkałych w Gdańsku
  • 124 102,00
  • ZPORR 2.2.
 • Pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  • 398 350,30
  • ZPORR 2.2.
 • Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  • 956 250,00
  • ZPORR 2.2.
 • Stypendia dla studentów zameldowanych w Gdańsku
  • 139 203,00
  • ZPORR 2.2.
 • Zdobywanie doświadczeń w  zarządzaniu projektami europejskimi
  • 96 864,00
 • PHARE 2003 In Water
  • 208 200,00
  • INTERREG IIIB
 • INHERIT Investing in Heritage to regenerate heritage cities
  • 358 076,25
  • INTERREG IIIC
 • PCP Plan city with port
  • 56 788,20
  • INTERREG IIIC
 • ECO-FIN-NET
  • 40 950,00
  • URBACT
 • Mobility Culture in the Baltic Sea Area
  • 151 477,50
  • INTERREG IIIB

Gdynia

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • umożliwienie naszym mieszkańcom korzystania z ciepła skojarzonego
 • ograniczenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza PM 10 w centrum miasta
 • ograniczenie presji deweloperów na terenach zielonych
 • poprawa czystości wód Zatoki Gdańskiej
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • likwidacja tzw. „niskiej emisji” przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe – program wspierania finansowego ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska modernizacji ogrzewania polegającej na zastąpieniu pieców i kotłowni węglowych ogrzewaniem konwencjolanym: gazowym, olejowym lub elektrycznym oraz
 • niekonwencjonalnym: kolektory słoneczne i pompy ciepła.
 • wybudowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach ( Gdynia wraz z gminami zrzeszonymi w   Komunalnym Związku Gmin).
 • modernizacja stolarki okiennej, instalacji c.o. w budynkach użyteczności publicznej
 • ograniczenie spływu nieczystości do rzeki Kaczej- otwarcie kąpieliska Orłowo Południowe
 • utworzenie 6 użytków ekologicznych w dzielnicy Dąbrowa
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • przebudowa systemu odbioru odpadów komunalnych
 • hałas komunikacyjny
 • zanieczyszczenie powietrza PM10
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 •   Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” www.kzg.pl
 •   Komunalny Związek Gmin „Władysławowo”
 •   Fundacja ARMAAG armaag.gda.pl
   
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Udział w Organizacjach Regionu Morza Bałtyckiego:
 • Związek Miast Bałtyckich - 1991
 • Organizacja Portów Bałtyckich - 1993
 • Stowarzyszenie Bałtyckich Izb Handlowych - 1993
 • Euroregion Bałtyk - 1998
   

Miasta siostrzane Gdyni:

 • Plymouth (Wielka Brytania) - 1976
 • Kilonia (Niemcy) - 1985
 • Aalborg (Dania) - 1987
 • Kotka (Finlandia) - 1988
 • Karlskrona (Szwecja) - 1990
 • Brooklyn (New York, USA) - 1991
 • Kristiansand (Norwegia) - 1991
 • Kłajpeda (Litwa) - 1993
 • Baranowicze (Białoruś) - 1993
 • Seattle (USA) - 1994
 • Kaliningrad (Rosja) - 1994
 • Liepaja (Łotwa) - 1999
 • Kunda (Estonia) – 2001
 • Związek Wybrzeża Opalowego (Francja) - 2004

 

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej- I etap (RAINNET I),
  • Inicjatywa Wspólnotowa Program Sąsiedztwa INTERREG III A Polska- Litwa- Obwód Kaliningradzki
  • Rok/ Lata Realizacji: 2005- 2007
 • Baltic Urban Sustainable Transport Implementation and Planning (Bustrip)
  • Inicjatywa Wspólnotowa Program Sąsiedztwa INTERREG III B Region Morza Bałtykiego
  • Rok/ Lata realizacji: 2005- 2007
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Nagroda przyznana przez: Związek Miast Bałtyckich (Union of the Balic Cities):
 • The Best Environmental Practice In Balic Cities Award 2007: Best practice In the category 2: Use of Sustainable Economic Instruments/Incentives.
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Nazwa projektu: Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni
 • Nazwa programu: Norweski Mechanizm Finansowy (NMF)
 • Rok/Lata realizacji: 2007-2008A
 • Kwota dofinansowania: 1 998 235 EURO
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • Tytuł projektu: Rozwój Komunikacji Rowerowej w aglomeracji Trójmiejskiej
 • Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
 • Rok/Lata realizacji: 2007- 2013
 •  W toku opracowania studium wykonywalności
 • Tytuł projektu: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej- budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni.
 • Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007- 2013
 • Rok/Lata realizacji: 2007- 2010
 •  W toku opracowania koncepcji i studium wykonywalności
 • Tytuł projektu: Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni.
 • Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007- 2013
 • Rok/ Lata realizacji: 2009-2011
 • W toku opracowania studium wykonywalności

Powiat Bytowski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców,
 • segregacja odpadów komunalnych
 • budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich,
 • realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 • budowa kompostowni osadów ściekowych oraz bioodpadów.
 • skanalizowanie miejscowości na terenie gminy o zabudowie zwartej w oparciu o oczyszczalnię w Czarnej Dąbrówce wraz z jej modernizacją.
 • budowa oczyszczalni ścieków w m. Upiłka z obsługą dla całej gminy z docelową przepustowością 1200 m3/g
 • niski stopień skanalizowania gminy
 • trudny finansowo i technicznie problem zwodociągowania pozostałych terenów rozproszonych
 • odłogowanie użytków zielonych
 • niekontrolowane zalesienia terenów przeznaczonych pod rolnictwo
 • wzrost poziomu nawożenia stosowany przez dzierżawców dużych gospodarstw
 • niedokończone skanalizowanie gminy
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni w Borzytuchomiu
 • budowa kolektora sanitarnego łączącego m. Borzytuchom z oczyszczalnią / podłączenie do kanalizacji poszczególnych gospodarstw/
 • budowa kolektora sanitarnego łączącego m. Dąbrówka z oczyszczalnią / podłączenie do kanalizacji poszczególnych gospodarstw/
 • likwidacja zakładowej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce.
 • wprowadzenie w poszczególnych miejscowościach segregacji odpadów.
 • rekultywacja i zamknięcie wysypisk we wszystkich miejscowościach gminy.
 • odbiór odpadów komunalnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Bytowie
 • Bytów
 • ochrona najcenniejszych obiektów przyrodniczych, a w tym realizacja projektu " Czynna ochrona jezior lobeliowych i torfowisk w Gminie Bytów - I etap", z roku 2000
 • ochrona wód podziemnych oraz rzek zlewni Słupi, a w tym porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej i kompleksowa budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Bytowie i na terenach wiejskich gminy
 • ochrona powietrza, a w tym realizacja programu " Czyste powietrze", między innymi modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Bytowa, konwersja z paliwa węglowego na paliwo gazowe i z biomasy
 • gospodarki odpadami, a w tym: realizacja "Programu Gospodarki odpadami dla siedmiu gmin powiatu bytowskiego" na bazie składowiska odpadów komunalnych w Sierżnie k/Bytowa
 • Czarna Dąbrówka
 • stacje uzdatniania wody w miejscowości Karwno, Bochowo, Czarna Dąbrówka, Jasień, Łupawsko, zaopatrujące w wodę łącznie ponad 2 200 mieszkańców,
 • wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości ponad 37 km zaopatrującą w wodę ponad 1 000 stałych mieszkańców,
 • uporządkowano gospodarkę odpadami stałymi dla wszystkich mieszkańców gminy poprzez budowę składowisk z prowadzeniem zbiórki odpadów segregowanych,
 • wybudowano trzy oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 392 m3/d,
 • skanalizowano trzy miejscowości budując sieć kanalizacyjną grawitacyjną wraz z przykanalikami ponad 15 km, oraz tłoczną ponad 7 km, obejmującą ponad 1600 stałych mieszkańców,
 • dokonano termomodernizacji trzech obiektów wraz z wymianą kotłów opalanych węglem na biomasę
 • Kołczygłowy
 • budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem z m. Łubno, Gałęźnia Wielka, Kołczygłowy oraz kolektorów ściekowych w m. Barnowo, Kołczygłówki, Jezierze
 • Lipnica
  • wybudowanie oczyszczalni ścieków w punktem zlewnym z m. Osusznica
  • wybudowanie 2 ujęć wody z uzdatnianiem oraz położenie 77,8 km linii głównej o śr. 100, 80, 63
 • Miastko
  • budowa komunalnego wysypiska odpadów w Gatce
  • modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa zbiorczych kolektorów sanitarnych
 • Parchowo
  • powstanie gminnej oczyszczalni ścieków
  • skanalizowanie miejscowości Parchowo w 90%
  • zwiększenie zwodociągowania gminy do 75 %
  • uporządkowanie gospodarki odpadami
  • Studzienice
  • brak informacji
 • Trzebielino
  • porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej
  • budowa nowej oczyszczalni ścieków w Trzebielinie
  • udział w programie porządkowania gospodarki odpadami (segregacja odpadów), pojemniki przy każdym domostwie, likwidacja miejsc gromadzenia odpadów
 • Tuchomie
  • skanalizowanie miejscowości: Kramarzyny, Tuchomie, Modrzejewo, Tągowie
  • oczyszczalnie ścieków: Kramarzyny, Tuchomie, Modrzejewo, Tągowie
  • wymiana pieców c.o. na olejowe w budynkach: Urzędu Gminy, szkół, Centrum Międzynarodowych Spotkań
  • wprowadzenie segregacji odpadów
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Borzytuchom

 • kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej - włączenie do kanalizacji sanitarnej miejscowości: Osieki, Niedarzyno, Krosnowo, Jutrzenka /Chotkowo, Struszewo- w roku bieżącym/

Bytów

 • budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy,
 • realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 • modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Sierżnie,
 • budowa kompostowni osadów ściekowych oraz bioodpadów.

Czarna Dąbrówka

 • uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej

Kołczygłowy

 •  brak danych

Lipnica

 • budowa wodociągu do m. Wierzchocina, Rucowe Lasy, Osusznica, Mielno, Karpno, Modziel, Sątoczno. Stoltmany
 • budowa kolektorów na terenie całej gminy
 • likwidacja składowisk odpadów stałych i zorganizowane jednego punktu segregacji odpadów

Miastko

 • kontynuacja budowy zbiorczych kolektorów sanitarnych i modernizacja wiejskich oczyszczalni ścieków lub ich likwidacja

Parchowo

 • niski stopień skanalizowania gminy
 • budowa wodociągów na wybudowaniach i w zabudowie rozproszonej

Studzienice

 • brak

Trzebielino

 • gospodarka rybacka ( intensywny chów ryb)
 • zanieczyszczenia rzek, brak naturalnego przepływu, zwiększona ilość gospodarstw rybackich
 • gospodarstwa wielkotowarowe ( fermy tuczu trzody chlewnej - brak nadzoru, problem składowania obornika, nieprzyjemny fetor)
 • spalanie tworzyw sztucznych w paleniskach domowych
 • niekontrolowany wywóz śmieci w miejsca ustronne (wąwozy, nieużytki, las)

Tuchomie

 

 • prywatne budynki opalane tradycyjnymi sposobami: węgiel, koks, drewno
 • likwidacja wysypisk oraz mogilnika
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Borzytuchom

 • W ramach Porozumienia Gmin Środkowego Obszaru Dorzecza Rzeki Słupi gmina Borzytuchom ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności realizacji zadania budowy kanalizacji sanitarnej:
  - ciśnieniow- ciśnieniowo - grawitacyjnej: Niedarzyno - Osieki - Borzytuchom
  - ciśnieniowo - grawitacyjnej: Krosnowo - Borzytuchom, Jutrzenka - Borzytuchom

Bytów

 • Od 1999 roku gmina Bytów wraz z sześcioma sąsiednimi gminami, realizuje "Program gospodarki odpadami dla siedmiu gmin powiatu bytowskiego(Bytów, Borzytuchom, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Tuchomie)"
 • "Porządkowanie gospodarki wodnościekowej zlewni rzeki Słupi w siedmiu gminach powiatu bytowskiego" na bazie porozumienia Gmin Środkowego Obszaru Dorzecza Rzeki Słupi. Projekt przygotowywany do współfinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2004 - 08.

Czarna Dąbrówka

 • uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzek Słupi i Łupawy

Kołczygłowy

 • Związek Gmin "Dorzecza Słupi i Łupawy"

Lipnica

 • Porozumienie siedmiu gmin w gospodarce odpadami stałymi na terenie powiatu bytowskiego

Parchowo

 • Porozumienie siedmiu gmin w gospodarce odpadami stałymi na terenie powiatu bytowskiego
 • porozumienie Międzygminne OSKOWO - dot. gosp. Odpadami
 • współpraca w ramach Związku Miast i Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy

Trzebielino

 • członkostwo w Związku Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy
 • porządkowanie gospodarki odpadami wspólnie z gminą Słupsk

Tuchomie

 • współpraca gmin powiatu bytowskiego w zakresie segregacji odpadów
 • wspólnie z 7 gminami powiatu bytowskiego realizowany projekt porządkowania gospodarki wodno- ściekowej
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Bytów - z miastem Zaleszczyki (Ukraina), Markaryd (Szwecja), Frankenberg (Niemcy), Winona (USA), Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie "Turystyczne Kaszuby", Stowarzyszenie Gmin "Polskie Zamki Gotyckie", Związek Miast i Gmin "Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy",
 • Miastko - Bad Fallingbostel (Niemcy)
 • Parchowo - miasto Friesack z Niemiec, gmina Mosedis z Litwy
 • Tuchomie - Wspólnie z 7 gminami powiatu bytowskiego wspólny projekt w zakresie porządkowania gospodarki odpadami wodno - ściekowej
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

NIE

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
Borzytuchom
 • Wyróżnienie " Klon 2001" za wybitne dokonania gospodarcze i ekologiczne osiągnięte we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
Bytów
 • 1999 rok
  • Nagroda w konkursie pn. "III EDYCJA KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW NA TERENACH WIEJSKICH" - organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1999 r. Przyznano nagrodę w wysokości 400.000 zł., która w całości została przeznaczona na realizację programu gospodarki odpadami.
 • 2000 rok
  • Wyróżnienie wśród jednostek woj. pomorskiego w programie pn. "II EDYCJI KONKURSU O SZKLANĄ STATUETKĘ" Przeglądu Komunalnego - nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  • w wysokości 5.000 zł.
  • Wyróżnienie w II Edycji Konkursu Ekologicznego pn. "GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU". Organizatorem konkursu z upoważnienia Stowarzyszenia "Europa Nasz Dom" było Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Instytut Analiz Środowiska. Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski.
  • Konkurs pn. "INNOWACJE W MIASTACH - MIASTO 2000". Inicjatorem oraz głównym organizatorem konkursu był Związek Miast Polskich. Do konkursu zostały zgłoszone trzy projekty, które w sposób innowacyjny rozwiązują potrzeby i problemy społeczności gminy Bytów, a także dają możliwość twórczego zastosowania ich
  • w innych miejscowościach. Ostatecznie do finału zakwalifikowano projekt pn. "Program gospodarki odpadami dla siedmiu gmin powiatu bytowskiego - etap I". Wręczenia wyróżnienia w postaci pięknej statuetki oraz dyplomu, dokonano na odbywających się w Poznaniu Targach "Investcity"
  • I Edycja konkursu pn. "PIĘKNE MIEJSCA". Organizatorem konkursu był Związek Miast Polskich. Celem konkursu było wyłonienie najpiękniej zagospodarowanego miejsca w mieście. Za zagospodarowanie Kompleksu Zamkowego w Bytowie, gmina otrzymała wyróżnienie. Wręczenie prestiżowej nagrody odbyło się podczas Targów "Investcity" w Poznaniu.
 • 2001 rok
  • W dniu 7 grudnia 2001 r. Burmistrz Jerzy Barzowski odebrał w Ministerstwie Środowiska w Warszawie z rąk Ministra Stanisława Żelichowskiego prestiżową nagrodę w postaci dyplomu i statuetki oraz prawa używania TYTUŁU "LIDER POLSKIEJ EKOLOGI 2002". Nagroda udzielona została za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska. Celem konkursu jest promocja najbardziej przyjaznych środowisku i efektywnych działań na rzecz jego ochrony. Na V edycję Konkursu Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii" wpłynęło 121 zgłoszeń. Po raz pierwszy w tej edycji przyjęto aplikacje w kategorii gmina/związek gmin. Gmina Bytów zgłosiła wniosek pn. "Inicjatywy i działania proekologiczne na terenie gminy Bytów w latach 1998-2000".
 • 2002 rok
  • Wyróżnienie w Konkursie o Nagrody Ford Motor Company w Dziedzinie Ochrony Środowiska i Dziedzictwa Kulturowego. Nagrodą w kwocie 5000 zł uhonorowano realizowany przez gminę projekt "Czynna ochrona jezior lobeliowych i torfowisk kotłowych w gminie Bytów", dotyczący ochrony i restytucji ginących gatunków roślin (lobelii jeziornej i poryblinu jeziornego) oraz zagrożonych ekosystemów jezior lobeliowych.
 • 2003 rok
  • Udział w I Edycji Wielkiego Konkursu pt. "Nasza Gmina w Europie" organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Konkurs miał na celu propagowanie nowoczesnych, efektywnych i systemowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w szerokim zakresie działań proekologicznych. Z tego tytułu gmina Bytów została laureatem konkursu uhonorowanym za całokształt działań w dziedzinie gospodarki odpadami. Wysokość nagrody wyniosła 200 tys. zł. przeznaczona zostanie na działania związane z ochroną środowiska.
  • Gmina Bytów wzięła udział w V Edycji Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" pod Patronatem Prezydenta RP. Zgłoszenie konkursowe obejmowało całokształt działań w dziedzinie ochrony środowiska ze szczególny uwzględnieniem programu gospodarki odpadami dla siedmiu gmin powiatu bytowskiego. Gmina została laureatem w kategorii "Gmina Przyjazna Środowisku". Certyfikat wręczony został na Gali Laureatów V Edycji Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Czarna Dąbrówka

 • za wykonane prace służące ochronie środowiska Gmina została trzykrotnie nagrodzona przez NFOŚiGW - otrzymana kwota łącznie 750 tys.
 • w 2003 r. Gmina została laureatem konkursu " Nasza Gmina w Europie" za całokształt prac na rzecz ochrony środowiska otrzymując nagrodę w wysokości 250 tys. jako wyróżnienie główne
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

brak danych

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

brak danych

Powiat Chojnicki

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

brak informacji

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

W powiecie został wdrożony system zbiórki odpadów niebezpiecznych jakimi są przeterminowane leki pod nazwa Bezpieczna Apteka

Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • W zakresie gospodarki odpadami :
 • zwiększenie udziału odzysku, w tym wszczególnosci odzysku energii z odpadów,
 • zmniejszenie ilości wszystkich odpadów,
 • budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k/ Angowic,
 • objecie 100% mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów,
 • zamkniecie do końca 2009r wszystkich składowisk nie spełniających przepisów prawa,
 • rekultywacja lokalnych składowisk niespełniających wymagań ochrony środowiska, które zostaną zamknięte do końca 2009r,
 • usuniecie azbestu i wyrobów zawierających azbestu do 2032 zgodnie z Programem ,
 • osiągnięcie 2010 r 50% odzysku odpadów z budów, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz  infrastruktury drogowej.
   
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

brak

Realizacja współpracy partnerskiej
 • Prowadzimy współprace partnerska z powiatem gorlickim i niemieckim powiatem Ludwigslust.
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Obecnie, powiat nie uczestniczy w żadnym międzynarodowych projekcie.
 • Powiat złożył wniosek o dofinansowanie do Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na realizację takiego jakiego-temat  projektu we współpracy z niemieckim powiatem Ludwigslust.
   
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

nie uzyskano

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Lp.

Tytuł projektu

Przedmiot projektu

Wartość projektu, źródła finansowania oraz numer umowy

1.

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 05113
Żabno-Czyczkowy (rok 2003)

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej

SAPARD

Nr rejestracyjny: 734-110018/02
wartość projektu: 1.100.726,34

2.

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 05112
Odry Łąg na odc. Łąg-Stare Prusy-Zawada (rok 2004)

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej

SAPARD

Nr rejestracyjny: 734-110076/03
wartość projektu”
1.127.477,12 

3.

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 05167 
Sławęcin-Ciechocin na odcinku od km 0-000 do km 3-000 (rok 2004)

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej

SAPARD

Nr rejestracyjny: 734-110075/03
wartość projektu: 1.246.140,42

4.

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 05167  
Sławęcin-Ciechocin na odcinku od 3-000 do km 5-478,06 (rok 2004)

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej

SAPARD

Nr rejestracyjny: 734-110077/03
wartość projektu: 1.121.136,96

5.

Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą” (rok 2004-2005)

Stypendia dla uczniów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/21/U/1/04, wartość projektu: 648.071,74

6.

Program stypendialny dla studentów” (rok 2004-2005)

Stypendia dla studentów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/22/U1/04, wartość projektu: 125.100,00

7.

Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą 2005-2006”  (rok 2005-2006)

Stypendia dla uczniów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/11/U/01/05, wartość projektu: 752.724,59

8.

Program stypendialny dla studentów 2005-2006”

Stypendia dla studentów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/12/U/01/05, wartość projektu: 122.611,77

9.

Europejski program stypendialny dla uczniów 2006-2007”

Stypendia dla uczniów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/7/U/01/06, wartość projektu: 860.558,21

10.

Europejski program stypendialny dla studentów 2006-2007”

Stypendia dla studentów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/8/U/01/06, wartość projektu: 140 049,99

11.

Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych w powiecie chojnickim” (rok 2005-2006)

 

Nauka języka angielskiego, niemieckiego oraz technik informacyjnych i komunikacyjnych ICT

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.1/WUP/16/U/1/01/05. wartość projektu: 191.656,00

12.

Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych w powiecie chojnickim – kontynuacja” (rok 2006-2007)

 

Nauka języka angielskiego, niemieckiego oraz technik informacyjnych i komunikacyjnych ICT

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.1/WUP/17/U/1/03/05, wartość projektu: 319.880,00

13.

Wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Ostrowite poprzez budowę drogi” (rok 2006)

Przebudowa drogi

ZPORR

umowa nr Z/2.22/III/3.1/385/05, wartość projektu: 1.304.031,76

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Powiat przygotowuje projekty, które zostaną ostatecznie zdefiniowane w latach 2007 i 2008

Powiat Człuchowski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • pogodzenie rozwoju gospodarczego, który poprawiłby sytuację społeczną mieszkańców i przyczyniłby się do ich awansu cywilizacyjnego z utrzymaniem obecnego stanu środowiska przyrodniczego, którego walory umożliwiają rozwój turystyki i agrobiznesu
 •  wspólna oczyszczalnia ścieków dla gminy Człuchów miejskiej i gminy Człuchów wiejskiej
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

znaczna rozbudowa infrastruktury służącej ochronie środowiska: kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zamknięcie składowiska odpadów w Dębnicy i składowisk w gminie Koczała
 

Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
 • budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów obsługującego cały powiat i gminy powiatów sąsiadujących
   
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • wspólne składowisko odpadów komunalnych w Kiełpinie dla gminy Człuchów miejskiej i gminy Człuchów wiejskiej
 • wspólna oczyszczalnia ścieków dla gminy Człuchów miejskiej i gminy Człuchów wiejskiej
   
Realizacja współpracy partnerskiej
 • miasto Człuchów - miasto Conches (Francja), miasto Uslar (Niemcy)
 • miasto i gmina Czarne - gmina Langlingen (Niemcy)
 • miasto i gmina Debrzno - gmina Weinbach (Niemcy), gmina Huddinge (Szwecja)
 • gmina Przechlewo - gmina Gramzow (Niemcy)
 • powiat człuchowski - powiat Northeim (Niemcy)
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

brak informacji

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

brak informacji

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Gmina Człuchów (wiejska)
  • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rychnowy
   • Źródło dofinansowania; EFRR
   • Kwota: 272 504,97 PLN
 • Gmina Rzeczenica
  • Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla m. Pieniężnica i Brzezie
   • Źródło dofinansowania; SAPARD
   • Kwota: 758 000 PLN
  • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Breńsk, Gockowo, Zalesie, Olszanowo i Garsk
   • Źródło dofinansowania; EFRR (ZPORR)
   • Kwota: 2 758 000 PLN
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

brak informacji

Powiat Gdański

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • rekultywacja składowiska odpadów w Mirocinie,
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • uregulowanie gospodarki ściekowej w Cedrach Wielkich,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich,
 • wymian odcinków wodociągów ułożonych z rur azbestowo – cementowych,
 • modernizacja ujęć i sieci wodociągowych w Gminie Cedry Wielkie,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie,
 • bezpłatne objazdowe zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • zbiórka zużytych baterii i akumulatorów,
 • zbiórka przeterminowanych leków,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach
 • budowa kanalizacji w Skowarczu i Kolniku
 • likwidacja nielegalnych wysypisk


 

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • wymiana pokryć z azbestu,
 • budowa kanalizacji,
 • rekultywacja składowiska odpadów w Mirocinie,
   
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • wspólna organizacja Gminny Punkt Zbiórki Odpadów (GPZO) Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i Gminy Pruszcz Gdański,
 • w dniu 28 czerwca 2004 roku została podjęta Uchwała Rady Gminy Pszczółki Nr XII/163/04 w sprawie współdziałania z innymi gminami celem realizacji przedsięwzięcia „Regionalny system organizacji zbierania i unieszkodliwiania odpadów Tczew”. Gmina zdeklarowała pełną współpracę z innymi gminami w zakresie gospodarki odpadami.
   
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gmina Miejska Pruszcz Gdański należy do następujących związków międzygminnych: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Związek Miast Bałtyckich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Polskich,

Miasta partnerskie:

 • SILUTE - Litwa, LOIMAA- Finlandia, NYBRO – Szwecja, WIVENHOE – Wielka Brytania
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Miasto Pruszcz Gdański - tak

 • Interreg III A, Priorytet 1, działanie 1.4, nr projektu 2005/027, tytuł „Rekonstrukcja międzynarodowego szlaku bursztynowego – etap I w Pruszczu Gdańskim” – 960.000 Euro. Projekt zakłada rekonstrukcję pierwszego etapu szlaku bursztynowego w Pruszczu Gdańskim oraz Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego stanowiącego łącznik pomiędzy szlakiem i rekonstrukcją osady handlowej z okresu rzymskiego zwanego faktorią.
 • Interreg III A, Priorytet 2, Działanie 2.2, nr projektu 2005/196, tytuł „Zwiększenie dostępu do obiektów turystyki kulturowej w regionie przygranicznym Morza Bałtyckiego”- 5000 Euro, jako partner finansowy Gmina odpowiedzialna jest za synchronizację działań partnerów projektu po stronie polskiej.
 • Interreg III A, Priorytet 2, Działanie 2.2, numer projektu 2005/145, tytuł „Rewitalizacja zabytków i promocja transgranicznych szlaków turystyki kulturowej”- 50.000 Euro, jako partner projektu
 • realizowanego przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną. W ramach projektu wykonane zostaną dokumenty niezbędne do rewitalizacji historycznego centrum Pruszcza Gdańskiego (dokumentacja techniczna, studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko naturalne).
 • Interreg III B, nr Projektu # 106, tytuł „Rozwój regionalny przez planowanie przestrzenne i logistykę”- 70.000 Euro, jako partner projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Turku. W ramach projektu wykonane zostaną dokumenty niezbędne do budowy III części Bałtyckiej Strefy Inwestycyjnej w Pruszczu Gdańskim.
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Miasto Pruszcz Gdański

 • III – miejsce w rankingu Poziom życia w miastach powiatowych 2004 r. - wspólnota z dnia 3.09.2005 r.);
 • IV – miejsce w rankingu Miasta Powiatowe;
 • IV – miejsce bez dotacji inwestycyjnych (2004 r. - Wspólnota z 15.X.2005 r.);
 • V – miejsce w rankingu Największa nadwyżka operacyjna (2004 r. - Wspólnota
 • z 12.11.2005 r.);
 • V – miejsce w rankingu Miasta powiatowe o najwyższych dochodach (2005 r. Wspólnota z 19.08.2006 r.);
 • III – miejsce w rankingu Miasta Powiatowe,
 • I – miejsce bez dotacji inwestycyjnych – (2005 r. wspólnota z dnia 14.10.2006 r.);
 • laureat Rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” 2005 w kategorii Najlepsza gmina miejska;
 • Wspólnota - Ranking inwestycyjny samorządów 2001-2003 miasto Pruszcz Gdański - VIII miejsce w grupie Miast Powiatowych 2001-2003;
 • Wspólnota - Ranking inwestycyjny samorządów 2002-2004 miasto Pruszcz Gdański - IV miejsce w grupie miast powiatowych 2002-2004;
 • Centrum Badań Regionalnych Złota setka samorządów 2005 – po raz drugi
 • w Złotej setce samorządów 5.07.2005 r.
 • statuetka Kazimierza Wielkiego za zajęcie III miejsca w rankingu inwestycyjnym „Inwestycje 2006” – Wspólnota”,
 • statuetka Kazimierza Wielkiego za zajęcie II miejsca w rankingu inwestycyjnym samorządów 2004-2006 w kategorii Miasta Powiatowe – Wspólnota.

Gmina Przywidz

 • Certyfikat zarządzania w akcie „Przejrzysta Polska 2005”
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Gmina Cedry Wielkie

 • wzmocnienie tożsamości kulturowej wsi poprzez adaptację budynku na Żuławski Ośrodek Kultury II etap 347.233 Sektorowy Program Operacyjny (SPO) działanie 2.3; 307.122,60 budżet gminy okres realizacji 2006
 • zmniejszenie zawartości fluoru poprzez modernizację ujęć i sieci wodociągowych w gminie, nazwa programu UE:  1.889.024,30 – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) (Priorytet 3 działanie 3.1); 399.713,- - budżet państwa; 2.729.671,41, okres realizacji 2006-2007
 • poprawa bezpieczeństwa i wizerunku wsi Giemlice poprzez budowę szlaku pieszo – rowerowego, 149.885 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (SPO-ROL) działanie2.3;  226.615 budżet gminy, okres realizacji 2006-2007
 • zwiększenie ofert aktywnego wypoczynku poprzez budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Długim Polu, 450 tyś zł  SPO-ROL działanie 2.3; 536.492,53 budżet gminy
 • Szlak turystyczny Śladami Mennonitów - Etap-Budowa szlaku pieszo-rowerowego wzdłuż drogi  powiatowej Trutnowy-Leszkowy, w Cedrach Wielkich, 15 tyś. zł urząd Marszałkowski-Program Rozwoju Produktu Turystycznego PRO-TUR; 254.291,11 budżet gminy,190 tyś. Zł Powiat Gdański, okres realizacji 2006

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

 • PHARE 99 0153 TASS „W kierunku zrównoważonego społeczeństwa wokół Morza Bałtyckiego”- 40 320 Euro.

Gmina Pszczółki

 • Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różyny;
 • PHARE; kwota: 48 525 zł., 2005-2006

Gmina Pruszcz Gdański

 • budowa kanalizacji sanitarnej w Juszkowie
 • ZPORR; kwota: 3,207 mln zł., 2005-2006
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gmina Cedry Wielkie

 • Szlak turystyczny Śladami Mennonitów - Etap-Budowa szlaku pieszo-rowerowego wzdłuż drogi  powiatowej Trutnowy-Leszkowy, w Cedrach Wielkich, 15 tyś. zł urząd Marszałkowski-Program Rozwoju Produktu Turystycznego PRO-TUR; 254.291,11 budżet gminy,190 tyś. Zł Powiat Gdański, okres realizacji 2006
 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich, 2.444.156,73 - ZPORR; 325.887,56 - budżet państwa(rezerwa MF); 782.056,21 budżet gminy
 • Remont Sali gimnastycznej, węzłów sanitarnych i korytarzy wraz z wyposażeniem szatni w szafki ubraniowe dla dzieci w Cedrach Wielkich, 42.656,-  Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) nr 11; 42.571,58 budżet gminy

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

 • Rekonstrukcja faktorii (osady handlowej) z okresów wpływów rzymskich,  orientacyjny koszt 10-12 mln złotych, w ramach projektu planowane jest dokończenie rozpoczętej dzięki funduszom pochodzącym z Kontraktu Wojewódzkiego 2006 rekonstrukcji osady handlu bursztynem z okresu wpływów rzymskich, w ramach poprzedniego współfinansowania za kwotę przeszło 6 mln złotych zrealizowana została pierwsza część inwestycji polegająca na ukształtowaniu oraz uzbrojeniu pod inwestycję oraz budowie dwóch stylizowanych na rzymskie mostów. W ramach etapu wykonana zostanie właściwa część inwestycji polegająca na otoczeniu terenu faktorii drewnianą palisadą, rekonstrukcji obiektów np. hali targowej, chaty wodza, bursztynnika, kowala, rolnika itp. Oraz wykonaniu drewnianych pomostów dla statków, małej architektury itp. Cała inwestycja realizowana jest w oparciu o dokumentację techniczną, studium wykonalności i raport oddziaływania na środowisko naturalne (z ich późniejszymi aktualizacjami) wykonanymi w ramach realizacji projektu współfinansowego z funduszy Phare „Szlak bursztynowy przez Pruszcz i Żuławy”.
 • Adaptacja /odtworzenie / kompleksowa restauracja historycznej wozowni w Pruszczu Gdańskim na cele społeczne poprzez przekształcenie je w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Terapeutyczne. Projekt zakłada wyburzenie istniejącego budynku wozowni i odtworzenie go w oparciu o dokumentację techniczną, studium wykonalności i raport oddziaływania na środowisko naturalne wykonane w ramach realizacji projektu Interreg III A „Rewitalizacja zabytków i promocja transgranicznych szlaków turystyki kulturowej obszaru południowego Bałtyku”.
 •  Powstały w wyniku realizacji projektu aplikowanego do RPO WP 2007-2013 budynek zostanie przekazany w nieodpłatne użytkowanie organizacji pozarządowej zajmującej się tematyką opieki, oświaty i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Kontynuacja projektu „Rekonstrukcja międzynarodowego szlaku bursztynowego-etap I w Pruszczu Gdańskim” polegająca na dokończeniu szlaku bursztynowego w kierunku granic administracyjnych Miasta Gdańska oraz na rewitalizacji parków miejskich w centrum Miasta. Planowana realizacja projektu w ramach programów będących bezpośrednią kontynuacją dotychczasowych Interregnów.
 • Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego. W ramach projektu aplikowanego do RPO WP 2007-2013 przewidywane jest wybudowanie obwodnicy Pruszcza Gdańskiego wraz z jednym wiaduktem pozwalającym na bezkolizyjny przejazd pojazdów nad linią kolejową relacji Gdańsk- Tczew. Całkowita wartość inwestycji wacha się w granicach 100-150 mln złotych. Nie jest jeszcze znana kwota, o którą aplikować będzie Beneficjent.

Gmina Przywidz

 • Poprawa uatrakcyjnienia turystyki Gminy Przywidz – budowa bulwaru nadjeziornego, fundusz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), II etap, kwota 301 tyś. zł
 • Budowa podstawowej infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Przywidz, fundusz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) lub Regionalny Program Operacyjny  (RPO), II etap 

Powiat Kartuski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

brak informacji z powiatu

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

brak informacji z powiatu

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

brak informacji z powiatu

Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

brak informacji z powiatu

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

brak informacji z powiatu

Realizacja współpracy partnerskiej

brak informacji z powiatu

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

brak informacji z powiatu

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

brak informacji z powiatu

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

brak informacji z powiatu

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

brak informacji z powiatu

Powiat Kościerski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej i odpadowej na terenach gmin powiatu kościerskiego
 • emisja zanieczyszczeń w centrum miasta Kościerzyna
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • modernizacja kotłowni K1 – przystosowanie kotłów do spalania biomasy (Miasto Kościerzyna)
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Kościerzynie
 • modernizacja ujęcia wody w Kościerzynie
 • budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Dziemianach
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dziemiany,
 • budowa kanalizacji w Starej Kiszewie,
 • budowa oczyszczalni ścieków w Starej Kiszewie,
 • modernizacja stacji uzdatniania wody w Chwarznie,
 • modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Polaszkach,
 • budowa sieci kanalizacji i sieci wodociągowej w Zamku Kiszewskim,
 • budowa sieci kanalizacji i sieci wodociągowej w Chwarznie,
 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
 • uszczelnienie kwatery na składowisku w Gostomiu,
 • budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie
 • budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiele i Karsin
 • budowa sieci wodociągowej w Gminie Karsin
 • stworzenie ścieżki przyrodniczo – rowerowej w miejscowości Górki
 • stworzenie ścieżki przyrodniczo – rowerowej w miejscowości Przytarnia „Pętla Przytarnia”
 • utworzenie trasy rowerowej dookoła jezior Wdzydzkich
 • ekoedekacja uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
 • budowa drugiej oczyszczalni ścieków w Rekownicy
 • modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Lubaniu
 • modernizacja ujęcia wody w Liniewku
 • wykonanie części I etapu sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowości Lipusz
 • oddanie do eksploatacji mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Lipuszu
 • budowa stacji uzdatniania wody w Lipuszu
 • kanalizacja wsi Liniewo w latach 2005-2006,
 • prowadzenie wymiany płyt azbestowo-cementowych na budynkach użyteczności publicznej np. Szkoła Podstawowa w Wysinie, „Dom Samopomocy” w Lubieszynie
 • termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 i nr 3, I Liceum Ogólnokształcącego i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kościerzynie
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie
   
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • brak kanalizacji w miejscowościach Nowe Polaszki, Stare Polaszki, Wilcze Błota, Bartoszylas, Chwarzenko, Konarzyny, Wygonin, Góra, Kobyle, Pałubin, Olpuch, Górne i Dolne Maliki, Foshuta,
 • rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu, gm. Liniewo
 • budowa kanalizacji w pozostałej części gm. Liniewo
 • w najbliższym czasie rekultywacja składowiska odpadów w Liniewskich Górach
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu
 • budowa oczyszczalni w Wąglikowicach
 • budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Gostomiu
 • zanieczyszczenie powietrza – przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 w Kościerzynie
 • usuwanie azbestu ze zinwentaryzowanych obiektów
 • słabo rozwinięty system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
 • małe składowiska odpadów komunalnych, które nie spełniają wymogów obowiązującego prawa i będą musiały być zamknięte do końca 2009 r.,
 • niska świadomość mieszkańców na temat selektywnej zbiorki odpadów,
 • długotrwałe procedury związane z uzyskaniem środków finansowych z programów pomocowych UE na budowę nowoczesnych zakładów zagospodarowania odpadów, np. w Starym Lesie,
   
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • udział gmin w opracowywaniu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kościerskiego oraz Planu Gospodarka Odpadami.
 • nawiązanie współpracy z gminami w celu stworzenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gmina Dziemiany współpracuje z Gminą Kaloz (Węgry), Gminą Lohra (Niemcy) oraz Gminą Werbkowice
 • Gmina Stara Kiszewa współpracuje z Gminą niemiecką Lahntal
 • Gmina Karsin należy do Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy- umowa o współpracy z miastem Steffenberg (Niemcy)
 • Gmina Miejska i wiejska Kościerzyna współpracuje z niemiecką gminą Colbe
 • Gmina Liniewo - umowa o współpracy z gminą Ebsdorfergrund (Niemcy)
 • Gmina Nowa Karczma - umowa o współpracy z gminą Parsau (Niemcy)
 • Powiat Kościerski – umowa o współpracy z powiatem Marburg-Biedenkopf (Niemcy) i powiatem nowotarskim
   
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

brak danych

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Gmina Nowa Karczma 26 czerwca 2007 roku w Kwidzynie otrzymała nagrodę HIT POMORZA 2007 za działania na rzecz ochrony zlewni rzek Wierzycy i Wietcisy.
 • Nagroda Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dla Gminy Kościerzyna
   
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Nazwa projektu:        Budowa Kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Karsin
  • Źródło dofinansowania    ZPORR
  • Kwota                2 mln
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • Budowa Kanalizacji w miejscowości Wiele
  • UE    EKOFUNDUSZ
  • przewidywana kwota dofinansowania 2,5 mln
  • złożony wniosek w stadium oceny.
 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Stara Kiszewa
  • UE    ZPORR
  • przewidywana kwota dofinansowania 3,5 mln
  • złożony wniosek w stadium oceny   

Powiat Kwidzynski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • brak mostu na Wiśle
 • braki w infrastrukturze ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno- ściekowej
 • słaba jakość dróg
 • słabo rozwinięta turystyka
 • brak obwodnicy Kwidzyna
 • mała ilość ścieżek rowerowych


 

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w m. Gilwa Mała
 • rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od ogólnospławnej: Kwidzyn
 • budowa lub modernizacja kanalizacji sanitarnej: Kwidzyn, Nowa Wioska, Prabuty
 • budowa sieci wodociągowej: Kwidzyn, Czarne Dolne, Olszanica, gmina Kwidzyn, gmina Ryjewo
 • budowa ścieżek rowerowych: Kwidzyn
 • modernizacja systemu ogrzewania oraz podłączenie nowych użytkowników: Kwidzyn, Gardeja, Wandowo
 • rewitalizacja istniejących parków miejskich, tworzenie nowych, wprowadzanie nowych nasadzeń
 • selektywna zbiórka odpadów: Kwidzyn
 • dofinansowanie do utylizacji azbestu
 • współfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ryjewo
 • dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków: gmina Kiwdzyn
 •  rozpowszechnianie idei odnawialnych źródeł energii, wykorzystania biomasy jako źródła energii
 • prowadzenie akcji, której celem jest ochrona rzeki Liwy przed zanieczyszczeniami, spowodowanymi stosowaniem środków ochrony roślin na polach
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • modernizacja i rozbudowa ujęć wody oraz sieci wodociągowej
 • rozbudowa systemu kanalizacji , rozdział kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, likwidacja nieszczelnych szamb
 • modernizacja gospodarki ściekowej w zakładach przemysłowych
 • modernizacja oczyszczalni gminnych  oraz stacji uzdatniania wody
 • rozbudowa oraz łączenie systemów ciepłowniczych
 • budowa urządzeń dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych
 • likwidacja źródeł emisji niezorganizowanej
 • podwyższenie standardów technicznych infrastruktury drogowej
 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii- głównie z wykorzystaniem biomasy
 • objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców powiatu
 • zwiększenie wykorzystania osadów ściekowych
 • wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów: budowlanych, wielkogabarytowych, ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich
 • niska świadomość ekologiczna mieszkańców
 • dzikie wysypiska śmieci
 • utylizacja produktów zawierających azbest
 • jakość wód powierzchniowych
   
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Współpraca gmin przy budowie Zakładu Utylizacji Odpadów SP. z o.o. w Gilwie Małej
 • Budowa sieci kanalizacyjnych przy współpracy Miasta i Gminy Kwidzyn w ramach „Aglomeracji Kwidzyn”
 • Porozumienie gmin powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego w ramach projektu „Słoneczne dachy dla Powiśla”
 • Opracowanie dokumentacji rekultywacji zamykanych składowisk (Gmina Prabuty i Starostwo) – Gonty k/Prabut
   
Realizacja współpracy partnerskiej

Miasto Kwidzyn:

 • Bar (Ukraina)
 • Celle (Niemcy)
 • Olöfstroom (Szwecja)

Miasto i Gmina Prabuty:

 • Tingsryd (Szwecja)
 • Burow (Niemcy)
 • Mamonowo (Rosja)
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Miasto Kwidzyn : Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej Euroregionu Bałtyk w Unii Europejskiej
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Miasto Kwidzyn – nie
 • Gmina Kwidzyn - nie
 • Gmina Sadlinki – nie
 • Gmina Gardeja - nie
 • Gmina Ryjewo – nie
 • Gmina Prabuty – nominacja do tytułu Modernizacja Roku 2003r obiektu oczyszczalni ścieków w Prabutach

 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Powiat –
Zintegrowane wspieranie gospodarki i zatrudnienia w powiecie Osterholz. Transfer   wiedzy w ramach współpracy powiat kwidzyński - powiat Osterholz

 • Źródło dofinansowania: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • Kwota: 20000,00

Nazwa: Scalanie gruntów w miejscowości Mątowskie Pastwiska

 • Źródło dofinansowania: SPO ROL Działanie 2.2.
 • Kwota: 1046252,00

 
Nazwa: Budowa „małej obwodnicy” dla miasta Kwidzyna – wiadukt wraz z dojazdami

 • Źródło dofinansowania: ZPORR, działanie 1.1
 • Kwota: 4125000
 • W trakcie realizacji.

           
Nazwa: Modernizacja drogi powiatowej Krzykosy-Zebrdowo w powiecie kwidzyńskim

 • Źródło dofinansowania: ZPORR, działanie 1.3
 • Kwota: 3365000

 
Miasto Kwidzyn


Nazwa: Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole podstawowej nr 6 w Kwidzynie

 • Źródło dofinansowania: ZPORR
 • Kwota: brak danych
 • Zrealizowano w 2006r

 
Nazwa: Kwidzyńskie Centrum Aktywności Lokalnej, rewitalizacja byłych koszar

 • Źródło dofinansowania: ZPORR
 • Kwota: 4 mln zł
 • Zrealizowano w 2005-2007r

 
Gmina Sadlinki  

Nazwa: Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Olszanica

 • Źródło dofinansowania: ZPORR
 • Kwota: 406.498,90 PLN
 • Zrealizowano w 2005r

           
Nazwa: Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej terenów nadwiślańskich w gminie Sadlinki

 • Źródło dofinansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • Kwota: 1076034 EUR, zrealizowano w 2005r.

 
Gmina Kwidzyn

Nazwa: Budowa ciągu pieszo rowerowego z Korzeniewa do Marezy I etap

 • Źródło dofinansowania: Program SAPART. Działanie 4: Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Schemat 4.3 - Publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich.
 • Kwota: 118198


Nazwa: Budowa ciągu pieszo rowerowego z Korzeniewa do Marezy II etap

 • Źródło dofinansowania: Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.3  - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.
 • Kwota: 118198

 
Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej z w miejscowości Rakowiec-Licze-Ośno

 • Źródło dofinansowania: ZPORR
 • Kwota:  brak danych
 • Zrealizowano 2004-2007r.

           
Nazwa: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Ryjewo – Jałowiec-Mątowskie Pastwiska, etap II

 • Źródło dofinansowania: SAPARD
 • Kwota:  167074 PLN
 • Zrealizowano


Gmina Ryjewo
           
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie miasta Barcice, gmina Ryjewo. Etap II

 • Źródło dofinansowania: SAPARD
 • Kwota:  342933 PLN
 • Zrealizowano

 
Gmina Gardeja

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gardeja

 • Źródło dofinansowania: Norweski Mechanizm finansowy
 • Kwota: 603758 EUR

 
Gmina Prabuty
Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Prabuty, osiedle Chodkiewicza

 • Źródło dofinansowania: ZPORR  UE 44%, budżet państwa 6%, WFOŚ 40%, budżet gminy 10%
 • Kwota: 2875474,16 zł.
 • Zrealizowano w latach 2005-2007.

 
Rozbudowa i  modernizacja ZS w Trumiejkach

 • Źródło dofinansowania: Zintegrowany Program Rozwoju Wsi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Kwota: 200 tys.zł
   
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Miasto Kwidzyn      
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn
UE – program operacyjny infrastruktura i środowisko
16 mln.pln.
 
Gmina Sadlinki
nie

Gmina Kwidzyn
Budowa kanalizacji sanitarnej Tychnowy-Bladram-Kwidzyn
nazwa programu UE –
845000 zł.
Plan na rok 2008.

Gmina Gardeja
Rozbudowa istniejącej oczyszczalnie ścieków w Gardei wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Gardeja, Otłowiec, Cygany, Rozajny i Wandowo
nazwa programu UE – Regionalny Program Opercyjny
10797092

Gmina Ryjewo
nie

Gmina Prabuty
Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na terenie „PEWIK” SP. z o.o.
UE – Regionalny Program Operacyjny
5629600
 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Prabutach i na odcinku Prabuty-Stańkowo
UE – Regionalny Program Operacyjny
4010000

Powiat Lęborski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Ścieki 
  • Likwidacja starej oczyszczalni ścieków w Cewicach i odprowadzenie ścieków nowym kolektorem ściekowym do oczyszczalni w Lęborku
 • TURYSTYKA (Słabe strony):
  • Ogromne różnice proporcjonalne w lokalizacji bazy turystycznej i infrastruktury technicznej na terenie powiatu (ogromna przewaga Łeby - z racji najatrakcyjniejszych walorów turystycznych oraz miasta Lęborka nad pozostałymi gminami powiatu)
  • Niedostatki w infrastrukturze technicznej (dotyczy szczególnie terenów wiejskich):
  • Zły stan techniczny niektórych odcinków dróg - w szczególności zbyt mała przepustowość drogi nr 214 (Kościerzyna - Lębork - Łeba)
  • brak wspólnego, powiatowo - gminnego programu zbiórki, recyklingu i składowania odpadów
  • brak obwodnicy w Łebie /obecnie rozpoczęła się budowa
  • Brak kompleksowego programu współpracy międzygminnej i międzypowiatowej w zakresie turystyki i kultury
  • Niedostatki bazy sportowej
  • Brak koordynacji w działaniach promocyjnych poszczególnych gmin i powiatu
  • Zbyt mało profesjonalnej informacji i promocji w Internecie lub też ich brak w przypadku niektórych gmin powiatu
  • Niewielka sieć gospodarstw agroturystycznych w gminach wiejskich oraz brak specjalizacji rynkowej
  • Brak lokalnego kapitału - niska siła nabywcza społeczności lokalnej
  • Brak oznakowań i opisów niektórych szlaków turystycznych, brak wytyczonych szlaków wodnych
  • Niski poziom większości przewodników i map po Ziemi Leborskiej
  • Niski poziom estetyki wsi lęborskiej
 • ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO ROLNO - SPOŻYWCZE (Słabe strony):
  • Niedostatki w infrastrukturze technicznej na terenach wiejskich:
  • sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, telekomunikacja
  • zły stan techniczny niektórych odcinków dróg
  • Niska jakość produkcji rolnej
  • Brak zorganizowanych grup producenckich umożliwiających prowadzenie profesjonalnego marketingu produktów rolnych oraz wprowadzających towary na dalsze rynki zbytu (Trójmiasto, Słupsk, etc.)
  • Niewykorzystane walory agroturystyczne i ekologiczne wsi lęborskiej:
  • brak na terenie powiatu organizacji koordynującej i wspomagajacej działania na rzecz tworzenia dodatkowych działalności gospodarczych w rolnictwie
  • Słabe kwalifikacje rolników - niedostateczna działalność organizacji rolniczych i szkoleniowych
  • Ukryte bezrobocie na wsi, zwłaszcza w małych gospodarstwach
  • Brak kapitału inwestycyjnego
  • Zdekapitalizowany sprzęt rolniczy
 • ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Słabe strony):
  • Brak sprawnego przepływu informacji pomiędzy przedsiębiorcami i samorządami lokalnymi oraz promocji przedsiębiorczości na terenie powiatu - dobrych wzorów
  • Brak kapitału lokalnego i utrudniony dostęp miejscowych przedsiębiorców do kapitału zewnętrznego
  • Niedostateczne wykorzystanie miejscowych walorów i zasobów
  • Utrudniony dostęp małej i średniej przedsiębiorczości do rynków zbytu (w Trójmieście, Słupsku - duża konkurencja)
  • Ucieczka młodej, wykształconej kadry do większych ośrodków gospodarczych
  • Niedostatki w infrastrukturze technicznej (szczególnie na terenach wiejskich):
  • sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, telekomunikacja
  • zły stan techniczny niektórych odcinków dróg
  • Nieprawidłowa struktura lokalnych usług - zbyt duża dominacja handlu (małe możliwości generowania rozwoju gospodarczego, koniunktury)
  • Brak wdrażanych planów rozwojowych i planów zagospodarowania przestrzennego w wielu jednostkach samorządowych powiatu
  • Niewielki udział w wymianie gospodarczej ze Skandynawią i krajami nadbałtyckimi - najbliższymi sąsiadami
 • EDUKACJA I USŁUGI SPOŁECZNE (Słabe strony):
  • Brak ścisłego powiązania systemu edukacji z potrzebami rynku pracy - wciąż wiele profilii nauczania nieadekwatnych do wymagań pracodawców
  • Brak instytucjonalnych form wspierających podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej
  • Brak szerokiego zaplecza dla szkolnictwa wyższego - kampusu
  • Niewystarczające działania umożliwiające zmianę kwalifikacji zawodowej osób dorosłych
  • Niedostatki bazy dydaktycznej
  • Słaba promocja zdrowia
  • Bariery architektoniczne ograniczające swobodę poruszania się osób niepełnosprawnych
  • Odpływ młodych ludzi oraz dobrej kadry nauczycielskiej do większych miast
 • TRUDNOŚCI PŁYNĄCE Z OTOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO (dla wszystkich domen strategicznych):
  • Sezonowość w turystyce, kaprysy pogody
  • Zły system finansowania działań powiatu - niewielki udział dochodów własnych w budżecie powiatu, uzależnienie od pieniędzy centralnych - niedofinansowanie wielu działów: oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej, etc.
  • Wzrastające bezrobocie w Polsce
  • Spadek tempa wzrostu gospodarczego w Polsce
  • Groźba likwidacji połączeń kolejowych pomiędzy Lęborkiem a Łebą w okresach posezonowych
  • Brak ogólnokrajowego programu walki z bezrobociem strukturalnym (popegeerowskim)
  • Nadmierne obciążenia finansowe firm, duże koszty pracy - podatki, ZUS
  • Częste zmiany przepisów prawnych i ich niejednoznaczna interpretacja
  • Kadencyjność władz, zarówno rządowych, jak i samorządowych
  • Trudny dostęp do kredytów inwestycyjnych dla małych firm
  • Ubożenie społeczeństwa Polskiego
  • Słaba pilityka proeksportowa i proinwestycyjna państwa w stosunku do małych i średnich firm
  • Małe środki finansowe na rozwój regionalny
  • Skomplikowane procedury i wysokie wymagania instytucji pomocowych udzielających wsparcia finansowego
  • Brak programów rozwoju regionu ukierunkowanych na poszczególne dziedziny
    
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Kanalizacja miejscowości Mosty 1996 - 2002r., gm. Nowa Wieś Lęborska
 • Kanalizacja m. Żarnowska - 2004r., gm. Wicko
 • Modernizacja systemu kotłowni na spalanie biomasy /słoma/ przy Zespole Szkół Budowlanych w Lęborku
 • Wykonanie systemu grzewczego z wykorzystaniem systemu pomp cieplnych przy Kościele Rzymsko - Katolickim w Parafii pw. NMP Królowej Polski w Lęborku
 • Wykonanie systemu grzewczego z wykorzystaniem systemu pomp cieplnych przy Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lęborku
 • Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lęborku
 • Budowa kotłowni na biogaz w Lessafre bio-corporation oddział w Maszewie Lęborskim
 • Budowa stacji uzdatniania wody w Lęborku
 • Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w m. Lębork, Mosty
 • Podłączenie zakładów, instytucji do miejskiej sieci co
 • Modernizacja kotłowni rejonowej w Lęborku
 • Rozwój systemu edukacji ekologicznej
 • Rozpoczęcie selektywnej zbiórki odpadów /Miasto Lębork - 80 pojemników, 30 poj. - w szkołach/
 • Budowa ujęcia wody w Łebieńcu /2002r./, gm. Łeba
 • Zamknięcie składowiska w Popowie /2002r./ i w Cewicach /2001r./ na terenie gm. Cewice oraz 7 dzikich /2002 - 2003r./ na terenie gm. Nowa Wieś Lęborska
 • Kanalizacja m. Łebunia /760 mieszkańców/ oraz m. Cewice /800 mieszkańców/, gm. Cewice
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

brak informacji z powiatu

Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska:
  • usprawnienie gospodarki odpadami
  • budowa kanalizacji
 • Gmina Wicko:
  • gospodarka odpadami /likwidacja wysypiska/, kanalizacja
 • Miasto Lębork:
  • rozbudowa wysypiska międzygminnego w Czarnówku /kompostownia, sortownia/
  • rozwój baz składowych na odpady niebezpieczne
  • wdrożenie alternatywnych źródeł energii
  • po zatwierdzeniu programu, realizacja programów ochrony środowiska
 • Miasto Łeba:
  • gospodarka odpadami /rekultywacja/
 • Gmina Cewice:
  • wyposażenie gospodarstw indywidualnych w pojemniki na odpady
  • wywóz nieczystości płynnych komunalnych w miejsca niedozwolone (opróżnianie szamb)
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Gmina Cewice - Porozumienie gminne Oskowo w sprawie wspólnego zagospodarowania odpadów komunalnych (założone w grudniu 2001r.)
 • Gmina Wicko – Ponadregionalny program selektywnej gospodarki odpadami “Czysta Błękitna Kraina”
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska- Tak, zawarcie współpracy 19.12.2003r., gmina partnerska włoska - Roccaspinalveti - prowincja Chieti ITALIA
 • Gmina Wicko - na etapie rozmów /współpraca partnerska z Niemcami/
 • Miasto Lębork:
  • miasta partnerskie, Fundusz Małych Projektów Euroregionu "BAŁTYK" - PHARE 2001
  • wymiana młodzieży z sasiednimi krajami /Niemcy, Litwa, Włochy/, pn. "Europejskie spotkania - od poznania do działania" /realizacja projektu 5-18 kwietnia 2004r./
  • Projekt "EUROPEAN YEAR OF EDUCATION TROUGH SPORT 2004" w ramach Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport 2004 - projekt międzynarodowy /Włochy, Litwa, Szwecja/ planowany termin realizacji lipiec 2004r.
  • umowa partnerska /29 IX.2001r./ Niemcy, Luksemburg, Francja , wspólpraca ogólna na wszystkich płaszczyznach
  • deklaracja współpracy 6.X.2003r. m. Kretinga, powiat Kłajpeda LITWA, wspólpraca ogólna na wszystkich płaszczyznach
  • deklaracja współpracy 27.X. 2003r. m. Agnone, WŁOCH, współpraca w dziedzinach: kulturalnej, gospodarczej i ekologicznej oraz w projektach europejskich
 • Miasto Łeba:
  • List intencyjny 12.XI,1999r. Oraz umowa o przyjaźni i współpracy - intencja 8.XII.1999r. Borgholm/Őland SZWECJA, współpraca w dziedzinach: kultury, historii, oświaty, ochrony środowiska, handlu, przemysłu, sportu, turystyki oraz programów wzajemnej współpracy
  • Umowa o przyjaźni i współpraca - intencja 17.VI.1991r. Hohnstorf / Elbe NIEMCY, współpraca w dziedzinach: gospodarka komunalna, turystyka, kultura i wychowanie, sport i ochrona środowiska
  • Protokół intencyjny 29.X.2003r. Neringa, powiat Kłajpeda LITWA, współpraca w dziedzinach: turystyki i przedsiębiorczości, kultury, oświaty, ochrony środowiska, sportu, gospodarki lokalnej itp.
  • Umowa o przyjaźni i współpracy - intencja /do podpisu/ Neringa, powiat Kłajpeda LITWA, współpraca w dziedzinach: rozwoju gospodarczego,turystyki, edukacji, kultury, ochrony środowiska, praworządności
  • Porozumienie o współpracy 29.VIII.2003r. Zelenogradsk, współpraca w dziedzinach: turystyki, kultury, oświaty i szkolnictwa, ochrony środowiska i przybrzeżnego pasa Morza Bałtyckiego, sportu, gospodarki komunalnej
  • Umowa o przyjaźni i współpracy - intencja /do podpisu/ Zelenogradsk, współpraca w dziedzinach: turystyki, kultury, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego,edukacji.
 • Gmina Cewice - nie realizuje w/w formy współpracy
   
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Miasto Lębork - PHARE
 • Sieć Pro-Innowacyjnego Współzarządzania Rozwojem Kluczowych Metropolii Bałtyckich. Celem projektu było przeanalizowanie możliwości partnerskiego rozwiązania kluczowych problemów hamujacych osiągnięcie właściwego poziomu spójności społeczno - ekonomicznej i przestrzennej obszarów otoczenia i rdzenia aglomeracji. Rezultaty projektu - nawiązanie współpracy z konkretnymi partnerami z regionu metropolitalnego Zatoki Gdańskiej i zagranicznymi, podjecie przygotowania projektów w ramach Interreg, EFRR i EFS oraz uzgodnienie preferowanych kierunków działań, w tym dot. aktywizacji zawodowej i ekonomicznej mieszkańców obszarów peryferyjnych. Rola wnioskodawcy - Lider, zaangażowanie 80% w realizacji projektu.
   
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska:
  • III miejsce w wojewódzkim konkursie "Mistrz Gospodarności" - 1987r. w grupie gmin
  • II miejsce w konkursie ogólnokrajowym "Urząd na miarę potrze" - organizowany przez dwutygodnik Gospodarka Administracyjna Państwa wspólnie z Urzędem Rady Ministrów - 1988r.
  • Ministerstwo Gospodarki nagroda nadana przez Prezydenta RP za osiągnięcia gospodarczo - społeczne - 1988r.
  • Nagroda pieniężna za wzorcowe przygotowanie wysypiska gminnego w miejscowości Czarnówko
 • Gmina Wicko - nie
 • Miasto Łeba - nie
 • Miasto Lębork:
  • "Ekologiczna gmina" - I Miejsce w konkursie wojewódzkim - 1998r.
  • "Dzień bez samochodu" - I Miejsce w konkursie ogólnokrajowym - 2003r.
 • Gmina Cewice - brak informacji
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

GMINA NOWA WIEŚ LĘBORSKA:

 • Nazwa projektu: Budowa ul. Kisewa w Nowej Wsi Lęborskiej
 • Źródło dofinansowania: SAPARD
 • Kwota: 275 639,55

MIASTO LĘBORK

 • Nazwa projektu: Rozbudowa drogi nr 214 - skrzyżowanie z drogami PKP /Tunel/
 • Źródło dofinansowania: Marszałek Województwa Pomorskiego, Miasto Lębork, UE
 • Kwota: około 1 mln Euro

 

 • Nazwa projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lęborku
 • Źródło dofinansowania: Ekofundusz
 • Kwota: 8 mln zł

GMINA CEWICE

 • Nazwa projektu: Rzeka Bukowina (woda, ścieki)
 • Źródło dofinansowania: SAPARD
 • Kwota: 180 000

 

 • Nazwa projektu: Miejscowość Łebunia (kanalizacja)
 • Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
 • Kwota: 240 000

 

 • Nazwa projektu: Program "Odnowa wsi"
 • Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
 • Kwota: 15 - 20 tys. zł

GMINA WICKO

 • Nazwa projektu: Wodociąg – Żarnowska
 • zestawienie długości sieci wodociągowej: długość sieci głównej – 4 786 mb, długość przyłączy – 2 075 mb, ilość przyłączy – 114 mb
 • Źródło dofinansowania:SAPARD – Inwestycja zrealizowana: 2002 r. - 2003r.
 • Kwota: 1 178 466,52
 • Kwota dofinansowania: 619 847,67 zł (krajowe – 154 961, 92 zł, UE – 464 885,75 zł)

MIASTO ŁEBA

 • nie
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska
  • nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w m. Mosty-Ługi i  Chocielewko-Żelazkowo
   • nazwa programu UE: Dotacja MGiP, EAGGF
   • przewidywana kwota dofinansowania - 46 705,53 zł Dotacja EFRR przewidywana kwota dofinansowania – 350 291,49
  • nazwa projektu: Remont, modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Małoszycach
   • nazwa programu UE:  SPO restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
   • przewidywana kwota dofinansowania - 73 412,00
  • nazwa projektu: Remont i modernizacja nieruchomości – świetlica wiejska i biblioteka gminna  w Nowej Wsi  Lęborskiej
   • nazwa programu UE: SPO restrukturyzacja i modernizacja sektora ościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
   • przewidywana kwota dofinansowania  - 219 446,00
  • nazwa projektu: Przebudowa dróg gminnych z odwodnieniem w miejscowości Mosty
   • nazwa programu UE: ZPORR
   • przewidywana kwota dofinansowania -  2 043 750

Powiat Malborski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • stagnacja gospodarcza,
 • niski poziom integracji społecznej i rodzinnej,
 • brak kursów zawodowych,
 • rozdrobnione gospodarstwa rolne,
 • brak przetwórstwa rolno – spożywczego,
 • brak zróżnicowania w zakresie usług i przemysłu,
 • zły stan sieci wodociągowej, 
 • brak kanalizacji w większej ilości wsi,
 • zły stan nawierzchni dróg krajowych, powiatowych oraz gminnych,
 • brak infrastruktury turystycznej.
   
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • udział w  Projekcie „Ochrona środowiska na terenach wiejskich”, realizowanym przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Starym Polu.
 • zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata”;
 • realizacja zadrzewień – pielęgnacja oraz sadzenie nowych drzew i krzewów,
 • happeningi i konkursy ekologiczne,
 • organizowanie wycieczek ekologicznych i  „zielonych szkół”,
 • działalność kół ekologicznych,
 • tworzenie plakatów i gazetek związanych z ochroną środowiska,
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Miasto Malbork
  • Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów komunalnych,
  • Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście,
  • Gospodarka odpadowa (konieczność kapitałowego wejścia do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów),
  • Gospodarka osadami ściekowymi,
  • Duża uciążliwość związana z transportem drogowym przebiegającym przez środek miasta (konieczność budowy obwodnicy dla miasta).
 • Gmina Nowy Staw
  • Zły stan sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo – cementowych,
  • Brak kanalizacji w większości wsi,
  • Brak sieci gazowej na większości terenów wiejskich,
 • Gmina  Malbork
  • Konieczność likwidacji dzikich wysypisk na terenach inwestycyjnych (były poligon wojskowy),
  • Zwiększenie odzysku odpadów poprzez zwiększenie ilości pojemników do segregacji odpadów,
  • Brak kanalizacji w większości wsi (obecnie 12 %),
  • Brak środków na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Malbork na lata 2008 – 2032”.
 • Gmina Miłoradz
  • Poprawa jakości doprowadzanej wody do spożycia: montaż odżelaziaczy, urządzeń do napowietrzania wody,
  • Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Mątowach Małych,
  • Dokończenie budowy kanalizacji we wsiach: Pogorzała Wieś, Bystrze, Mątowy Małe, Mątowy Wielkie.
 • Gmina Lichnowy
  • Selektywna zbiórka odpadów.
 • Gmina Stare Pole
  • Zagrożenia związane z funkcjonowaniem lotniska wojskowego
  • i tranzytowego korytarza komunikacyjnego (hałas, zanieczyszczenie powietrza, zagrożenia nadzwyczajne),
  • Stosunki wodne na terenach rolniczych (wymagają regulacji),
  • Brak kanalizacji w niektórych wsiach,
  • Gospodarka odpadami,
  • Rekultywacja składowiska,
  • Sieć gazownicza w złym stanie
    

 

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Jest to współpraca polegająca na wymianie informacji i doświadczeń, np. wzajemne informowanie się o nielegalnych wycinkach drzew i krzewów, składowaniu odpadów, wypalaniu traw itp.
Realizacja wspólnych  projektów z miastami i gminami sąsiadującymi:
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej, zagospodarowania odpadów pościekowych , odprowadzenia wód opadowych , rozbudowy stacji uzdatniania wody na terenie Miasta Malborka i okolic”, „Regionalny System Organizacji, Zbierania i unieszkodliwiania Odpadów dla miast: Tczewa, Pruszcza Gdańskiego, Malborka i powiatów: gdańskiego, tczewskiego, malborskiego i nowodworskiego”.

 • Gmina Malbork
  • Przynależność do Związku Gmin – „Park Inwestycyjny Malbork – Sztum”
 • Gmina Nowy Staw
  • Miasto i Gmina Nowy Staw przystąpiła do stowarzyszenia Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Realizacji wspólnych  projektów z miastami i gminami sąsiadującymi:
  • „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej, zagospodarowania odpadów pościekowych , odprowadzenia wód opadowych , rozbudowy stacji uzdatniania wody na terenie Miasta Malborka i okolic”, „Regionalny System Organizacji, Zbierania i unieszkodliwiania Odpadów dla miast: Tczewa, Pruszcza Gdańskiego, Malborka i powiatów: gdańskiego, tczewskiego, malborskiego i nowodworskiego”.
 • Gmina Malbork
  • 23.06.2004 r. przystąpienie do przedsięwzięcia „Regionalny system Organizacji, Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów Tczew”
 • Gmina Miłoradz
  • Współpraca w zakresie ochrony środowiska z gminą Lichnowy, Malbork, w zakresie budowy kanalizacji.
 • Gmina Miejska Malbork
  • „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie zlewni oczyszczalni ścieków Czerwone Stogi w Malborku”.

 

Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gmina Nowy Staw
 • Miasta – Partnerskie Nowy Staw – Wilster,
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Gmina Nowy Staw

 •  “CALL FOR PROPOSALS "TOWN-TWINNING" 2004 “ FORM B CONFERENCES AND SEMINARS GD 
   
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

nie uzyskano

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Nazwa projektu: „Remont drogi powiatowej nr 2340 G na odcinku 3095m Trępnowy - Lichnowy w Powiecie Malborskim
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kwota: 838 762,78

 • Gmina Nowy Staw
  • W 2003 r. gmina uzyskała dofinansowanie z SAPARDU na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Nowym Stawie – ul. Westerplatte.”
 • Gmina Miłoradz
  • „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Wiśle I Zakładzie Rolnym Kończewice” Sapard, kwota 418,1 tys. zł.
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • Miasto Malbork – tak
 • Gmina Nowy Staw – nie
 • Gmina Malbork – nie
 • Gmina Miłoradz – tak
 • Gmina Lichnowy – nie
 • Gmina Stare Pole – tak

Na niżej wymienione projekty  wnioski o finansowanie  zostały złożone w 2005 r. i  są w studium oceny.

 • Gmina Miłoradz
  •  „Budowa kanalizacji sanitarnej”, „Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Matowych Małych”
 • Gmina Stare Pole
  • „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo”
  • nazwa programu UE –Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  (ZPORR)
  • przewidywana kwota dofinansowania  1 447 129,16
  • „Adaptacja byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Szlagnowo” (EFOiGR )
  • Projekt planowany do realizacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 -2006” działanie Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Wnioskowana kwota dotacji 193 746,00 zł 
 • Gmina Miejska Malbork
  • „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie zlewni oczyszczalni ścieków Kałdowo Wieś. Program UE- Fundusz Spójności
  • Przewidywana kwota dofinansowania – 83278.75 tys. PLN, 17718.88 tys. EURO

Powiat Nowodworski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • zminimalizowanie uciążliwości hodowli i produkcji rolnej dla rozwóju turystyki i wypoczynku
 • zmniejszanie populacji kormoranów w rezerwacie „Kąty Rybackie”
 • prawno – społeczne aspekty dotyczące przekopu Mierzei Wiślanej
 • brak kanalizacji w 100%
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • dalsze kanalizowanie gmin
 • podnoszenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży
 • odtwarzanie zadrzewień
 • wymiana ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej z węglowego na olejowy
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Stegnie
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim
 • realizacja zadania „Zielonym do góry” – odnowa i urządzanie terenów zieleni  w m. Nowy Dwór Gdański 

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Budowa sortowni odpadów komunalnych
 • Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnych
 • Doprowadzenie gazu ziemnego na terenie Mierzei Wiślanej
 • Poprawa jakości wody pitnej
 • Budowa ścieżek rowerowych
 • Rewitalizacja szlaków wodnych

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Budowa sortowni odpadów komunalnych
 • Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnych
 • Doprowadzenie gazu ziemnego na terenie Mierzei Wiślanej
 • Poprawa jakości wody pitnej
 • Budowa ścieżek rowerowych
 • Rewitalizacja szlaków wodnych
Realizacja współpracy partnerskiej
 • współpraca z jednostkami: szkoły, przedszkola, sołectwa
 • Miasto Nowy Dwór Gdański – Miasto Hennef
 • Miasto Nowy Dwór Gdański – Miasto Swietłyj
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Rewitalizacja szlaków wodnych E -7
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

brak danych

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krynicy Morskiej wraz z kanalizacją sanitarną w dzielnicy Przebrno
  • Źródło dofinansowania – PHARE
  • Kwota – około 17 mln zł.
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • Gmina Ostaszewo
  • Nazwa projektu – Budowa kanalizacji w Gminie Ostaszewo
   • Źródło dofinansowania – Unia Europejska
   • Kwota – 18 mln zł
   • opracowanie koncepcji  i  studium wykonywalności               
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański
  • Nazwa projektu- Infrastruktura lokalna
   • Przewidywana kwota dofinansowania  4 mln zł
   • opracowanie koncepcji , studium wykonywalności i wniosku                     
 • Gmina Stegna
  • Nazwa projektu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przemysław, Drewnica, Żuławki
   • Źródło dofinansowania – RPO Woj. Pomorskiego
   • Kwota – 7 mln zł
   • opracowanie koncepcji studium wykonywalności.

Powiat Pucki

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • usprawnienie komunikacji (transportu) w obrębie powiatu
 • kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadami ściekowymi i odpadami stałymi
 • rozbudowa systemów sieci kanalizacyjnej w celu ochrony terenów nadbałtyckich i wodociągowej w celu poprawy jakości wody pitnej
 • ochrona wód Morza Bałtyckiego.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

brak danych

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • brak kanalizacji na znacznym obszarze powiatu
 • zabezpieczenie terenów brzegowych - od strony Morza Bałtyckiego
 • brak zwodociągowania wszystkich miejscowości na terenie powiatu i gminy a co za tym idzie brak dostatecznie dobrej jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom
 • potrzeba budowy międzygminnego składowiska odpadów
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Komunalny Związek Gmin Jastarni i Władysławowa
 • Międzygminne przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Ekowik" Sp. z o.o.
 • W marcu 2001 r. pomiędzy AWRSP OT Gdańsk, Powiatem Puckim, Gminą Puck i Krokowa zostało zawarte Porozumienie o współfinansowaniu realizacji zadania inwestycyjnego "Gospodarka ściekowa - Oczyszczalnie ścieków i kanalizacja sanitarna: Kłanino, Parszkowo, Połchówko, Radoszewo, Starzyno, Starzyński Dwór, Sulicice, Świecino, Werblinia"
 • Powołanie do istnienia grupy roboczej "Prolog" - Programowanie Rozwoju Lokalnego Północnych Kaszub
 • Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chyloni - oczyszczanie ścieków z gminy Kosakowo na oczyszczalni
   
Realizacja współpracy partnerskiej

Powiaty partnerskie powiatu puckiego to:
w Niemczech - Trier Saarburg,  na Litwie - Skuodas, w Polsce - Gliwice

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

brak danych

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

brak danych

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

brak danych

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • nazwa projektu: Termomodernizacja szkół ponadgimnazjalnych powiatu puckiego
  • nazwa programu UE:  RPO WP 2007-2013
  • przewidywana kwota dofinansowania: ok. 6 milionów złotych
    

Powiat Starogardzki

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • realizacja zakładu utylizacji odpadów dla powiatu starogardzkiego
 • ochrona wód rzeki Wierzycy i jej zlewni
 • ochrona wód rzeki Wdy
 • ochrona wód rzeki Wietcisy
 • odciążenie ruchu drogowego poprzez budowę sieci ścieżek rowerowo-pieszych 
 • gospodarka wodno- ściekowa (budowa oczyszczalni i kanalizacji) 
 • zanieczyszczenie powietrza ,,niską emisją" 
 • zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych 
 • uciążliwości spowodowane transportem samochodowym
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: brak informacji.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: oczyszczalnia ścieków Jabłowo i Szpęgawsk, ok. 20 km sieci kanalizacyjnej,
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: oczyszczalnia ścieków w Kopytkowie w 2004 r., rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopytkowo i Smętowo Graniczne (dokumentacja),
 • Gmina Wiejska Osiek: budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Osieku,
 • Gmina Wiejska Lubichowo: rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków, budowa nowych sieci kanalizacyjnych,
 • Gmina Wiejska Skórcz: wprowadzenie częściowej segregacji odpadów, rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
 • Gmina Miejska Czarna Woda:bd
 • Gmina Miejska Skórcz: bd
 • Gmina Wiejska Osieczna: bd
 • Gmina Wiejska Bobowo: bd
 • Gmina Wiejska Zblewo: bd
 • Gmina Wiejska Kaliska: bd
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:bd
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: gospodarka odpadami, ochrona powietrza atmosferycznego (niska emisja), zanieczyszczenie wód podziemnych, hałas komunikacyjny,
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: gospodarka odpadami stałymi, budowa systemu kanalizacyjnego w pozostałych miejscowościach gminy
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: brak kanalizacji,
 • Gmina Wiejska Osiek: niski procent skanalizowania gminy, duża ilość śmieci składowanych w miejscach do tego nie przeznaczonych, niedostateczna segregacja odpadów,
 • Gmina Wiejska Lubichowo: kanalizacja, gospodarka odpadami komunalnymi,
 • Gmina Wiejska Skórcz: brak kanalizacji, brak zakładu utylizacji odpadów, brak rozwiniętej segregacji odpadów,
 • Gmina Miejska Czarna Woda: niewystarczający poziom skanalizowania gminy,
 • Gmina Miejska Skórcz: bd
 • Gmina Wiejska Osieczna: bd
 • Gmina Wiejska Bobowo: bd
 • Gmina Wiejska Zblewo: bd
 • Gmina Wiejska Kaliska: brak kanalizacji, nieszczelne szamba, dzikie wysypiska, azbest,
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: bd
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Udział wszystkich Gmin powiatu w budowie Zakładu Utylizacji Odpadów „Stary Las”
 • Związek Miast i Gmin zlewni Wdy, informacje na stronie: www.rzekawda.pl
 • Związek gmin w zakresie ochrony zlewni rzeki Wierzycy
Realizacja współpracy partnerskiej

brak współpracy partnerskiej miast i gmin

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

nie uczestniczy

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

brak danych

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Gmina Smętowo Graniczne:
  • Nazwa projektu: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kopytkowie”
   • Źródło dofinansowania: SAPARD
   • Kwota: 488.000
 • Gmina Osiek:
  • Nazwa projektu:     „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Osieku”
   • Źródło dofinansowania: ZPORR
   • Kwota: 2.187.000
 • Gmina Kaliska:
  • Nazwa projektu:     Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaliskach etap I
   • Źródło dofinansowania: SAPARD
   • Kwota: 860 430,00
  • Nazwa projektu:     Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaliskach etap II
   • Źródło dofinansowania: SAPARD
   • Kwota: 835 870,00
  • Nazwa projektu:     Modernizacja szkoły podstawowej w Piecach wraz z ogrzewaniem
   • Źródło dofinansowania: ZPORR
   • Kwota: 770 653,40
  • Nazwa projektu:     Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Kaliskach oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kaliska – Piece
   • Źródło dofinansowania: SAPARD
   • Kwota: 695 370
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • Gmina Kaliska:
  • nazwa projektu:     Budowa 2 kotłowni na odpady drewniane wraz z termomodernizacją 5 obiektów użyteczności publicznej w Kaliskach
  • nazwa programu UE     Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (EFRR)
   • przewidywana kwota dofinansowania     1.047.225
  • nazwa projektu:     Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Piecach i Franku  oraz przebudową sieci wodociągowej w Piecach
  • nazwa programu UE     Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
   • przewidywana kwota dofinansowania     3.500.000
  • nazwa projektu:     Budowa wodociągu w Bartlu Wielkim
  • nazwa programu UE     Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
   • przewidywana kwota dofinansowania     375.000
   • Na jakim etapie są prace nad projektem:- opracowania koncepcji   
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:
  • nazwa projektu   budowa kanalizacji  Kolincz, Owidz, Barchanowy  4,8 mln.zł.
   • budowa kanalizacji  Dąbrówka i Jabłówko 2 mln.zł.
   • budowa drogi gminnej Koteże, Jabłowo 6,3 mln.zł.
  • nazwa programu UE   regionalny program operacyjny i fundusz spójności
   • opracowanie koncepcji, studium wykonywalności , wniosku.

Powiat Sztumski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • niedostatki w infrastrukturze technicznej (szczególnie terenów wiejskich):
  • niewystarczający stan i zasięg sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • zły stan techniczny niektórych odcinków dróg
 • małe zasoby wykwalifikowanej siły roboczej,
 • niedostateczne wykorzystanie miejscowych zasobów i walorów,
 • niska aktywność mieszkańców oraz drobnej przedsiębiorczości,
 • mała różnorodność branż gospodarczych,
 • niewystarczające kwalifikacje znacznej grupy rolników, niedostateczna działalność organizacji rolniczych i szkoleniowych,
 • rozdrobnione gospodarstwa rolne,
 • niewystarczająca jakość produkcji rolnej,
 • brak zorganizowanych grup producenckich umożliwiających prowadzenie profesjonalnego marketingu produktów rolnych oraz wprowadzających towary na dalsze rynki zbytu,
 •  


 

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • wdrażanie programu selektywnej zbiórki odpadów,
 • rozwój alternatywnych źródeł energii,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dzierzgoń – 2003 – 2004 r.,
 • budowa wodociągu w gminie Dzierzgoń – 2004 r.,
 • ogród Dendrologiczny w Dzierzgoniu – 2001 – 2004 r.,
 • pasy ochronne zieloną wizytówką gminy Dzierzgoń – 2004 r..
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • niezadowalająca i zła jakość wód płynących,
 • zagrożone wody jezior, które są odbiornikami ścieków oczyszczonych,
 • pogarszająca się jakość wód podziemnych,
 • nierozwiązany problem gospodarki osadami ściekowymi,
 • brak objęcia wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych,
 • pojawiające się „dzikie wysypiska”,
 • zanieczyszczenie powietrza ze źródeł niskiej emisji,
 • niezakończona inwentaryzacja źródeł występowania azbestu, wolno przebiegające procesy usuwania elementów zawierających azbest,
 • brak zintegrowanego systemu informatycznego pozwalającego na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych o stanie i jakości środowiska
   
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Wdrażanie programów selektywnej zbiórki odpadów.

Realizacja współpracy partnerskiej
 • Powiat Sztumski -  Rotenburg (Niemcy), Biełogorsk (Ukraina)
 • Gmina Dzierzgoń - Sittensen (Niemcy), Finsterwalde (Niemcy), Salaspils (Łotwa).
 • Gmina Sztum - Polessk (Rosja), Ritterhude (Niemcy), Val de Reul (Francja), Niwienskoje (Rosja)
   
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Gmina Sztum - Projekt pn. „Misja gospodarcza Parku Inwestycyjnego Malbork – Sztum – Kaliningrad droga do współpracy”
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Gmina Dzierzgoń otrzymała następujące nagrody:
  • 1995 r. – nagroda Ministra Ochrony Środowiska za nowoczesną technologię zastosowaną przy budowie oczyszczalni ścieków w Dzierzgoniu
  • 1995 r. – nagroda Prezydenta RP za III miejsce w konkursie na najbardziej ekologiczną gminę w Polsce
  • 1996 r. – nagroda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich
  • 1997 r. – Międzynarodowa nagroda Henry Forda za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego
  • 2000 r. – wyróżnienie w konkursie „Innowacje w miastach. Miasto 2000”
  • 2000 r. – Dzierzgoń otrzymuje certyfikat ogólnopolskiego konkursu: „Gmina Przyjazna Środowisku”
  • 2001 r. – nagroda „City Towards Compliance Award 2001” przyznana przez Komisję Europejską za dążenie do spełnienia standardów europejskich w dziedzinie ochrony środowiska
  • 2002 r. – Międzynarodowe wyróżnienie za najlepsze praktyki w polepszaniu  środowiska, w którym żyjemy przyznawana przez ONZ i władze miasta Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
  • 2004 r. – nagroda przyznawana przez Ministerstwo Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz     Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie „Nasza Gmina w Europie”.
    
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Gmina Sztum:
  • Projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Koniecwałd do miejscowości Gronajny” Program SAPARD kwota dofinansowania 210 684,60
  • Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z miejscowości Koniecwałd do miejscowości Gronajny” Program SAPARD kwota dofinansowania 698 638,85
    
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • Powiat:
  • nazwa projektu – przebudowa drogi 3141G na odcinku Sztum-Postolin-Polaszki w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla.
  • nazwa programu UE – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
   • przewidywana kwota dofinansowania – 5,3 mln
   • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem –  opracowanie wniosku
 • Gmina Sztum:
  • nazwa projektu - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu
  • nazwa programu UE - RPO
   • przewidywana kwota dofinansowania - 11 925 133,00
   • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem - opracowanie wniosku
  • nazwa projektu - Budowa kanalizacji sanitarnej w części Sztumskiego Pola
  • nazwa programu UE - RPO
  • przewidywana kwota dofinansowania - 1 277 912,46
   • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem - opracowanie wniosku                             
  • nazwa projektu - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich poprzez zagospodarowanie głównej przestrzeni publicznej Sztumu
  • nazwa programu UE - RPO
   • przewidywana kwota dofinansowania - 13 237 579,00 zł 
   • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem - opracowanie wniosku
     

Powiat Słupski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej i ochrony gruntów,
 • Zastosowanie systemu ratowniczego chroniącego przed skażeniami środowiska,
 • Rozwój rolnictwa ekologicznego,
 • Upowszechnienie wykorzystania biomasy jako surowca energetycznego,
 • Porządkowanie składowisk nawozów organicznych w gospodarstwach rolnych.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Gmina Damnica:
  • 2003 r. – budowa kanalizacji sanitarnej Świecichowo – Wiatrowo
  • 2003 r. – budowa sieci wodociągowej Świecichowo – Wiatrowo
  • 2004 r. – budowa stacji odwodnienia osadu w Bobrownikach
  • 2005 r. – budowa kanalizacji sanitarnej Paprzyce – Zagórzyce – Sąborze – Mianowice
  • 2005 r. – budowa kanalizacji sanitarnej Sąborze Paprzyce
 • Gmina Dębnica Kaszubska:
  • modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej
 • Gmina Główczyce:
  • 2002 r. – budowa wodociągu Rzuszcze (2,6 km)
  • 2002 r. – budowa wodociągu Wielka Wieś – Główczyce (6,9 km)
  • 2002 r. – budowa hydroforni w Główczycach i stacji uzdatniania wody (1 szt.)
  • 2002 r. – budowa hydroforni w Rzuszczach i stacji uzdatniania wody (1 szt.)
  • 2003 r. – budowa wodociągu Izbica – Mila (2,2 km)
  • 2003 r. – budowa hydroforni w Będziechowie i stacji uzdatniania wody (1 szt.)
  • 2004 r. – budowa wodociągu Pobłocie – Gatki – Następowo (2,2 km)
 • Gmina Kępice:
  • budowa kanalizacji w m. Korzybie, Biesowice, Warcino, Kępice ul. Kruszka
  • budowa wodociągu wraz ze stacją uzdatniania wody w m. Biesowice, Barwino
  • budowa wodociągu w m. Ciecholub, Korzybie
 • Gmina Kobylnica:
  • wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  • likwidacja 11 wysypisk niespełniających obowiązujących norm technicznych odpadów komunalnych
  • realizacja budowy I etapu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobylnica
  • przygotowanie realizacji II etapu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobylnica
  • Gmina Potęgowo:
  • 2003 r. – budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Wieliszewo z podłączeniem do oczyszczalni w Karżnicy
  • 2005 r. – budowa sieci wodociągowej w m. Wieliszewo z podłączeniem do hydroforni w Karżnicy
  • 2006 r. – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Łupawa
 • Gmina Słupsk:
  • kotłownie na biomasę w szkołach
  • budowa kanalizacji na terenie miejscowości gminnych
  • zwiększanie ilości pojemników na selektywną zbiórkę odpadów we wszystkich miejscowościach gminnych
 • Gmina Smołdzino:
  • budowa wodociągu do m. Smołdziński Las i stacji uzdatniania wody w m. Żelazo
  • Gmina Miejska Ustka: – corocznie organizowana akcja „Sprzątanie Świata” o zasięgu ogólnopolskim
    
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

brak danych z powiatu

Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Gmina Damnica:
  • wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach nieskanalizowanych, czyli 28% gospodarstw
  • budowa nowej stacji uzdatniania wody w Domaradzu
  • wykonanie technologii uzdatniania wody wraz z budową stacji wodociągowej w Karżniczce
  • budowa nowej stacji wodociągowej z uzdatnianiem wody w Damnicy
 • Gmina Dębnica Kaszubska:
  • rozbudowanie sieci wodociągowej
  • skanalizowanie gminy
  • wymiana pokryć eternitowych
 • Gmina Główczyce:
  • niski stopień skanalizowania gminy
  • brak oczyszczalni ścieków odpowiadających wymogom ustawowym
 • Gmina Kępice:
  • budowa kanalizacji sanitarnej
  • budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową
 • Gmina Kobylnica – realizacja III etapu – skanalizowanie całego obszaru Gminy Kobylnica
 • Gmina Potęgowo – segregacja odpadów
 • Gmina Słupsk:
  • zmniejszenie ilości oczyszczalni ścieków istniejących na terenie Gminy Słupsk poprzez włączenie się do oczyszczalni miejskiej
  • dzikie wysypiska śmieci
 • Gmina Smołdzino - bd
 • Gmina Miejska Ustka:
  • ograniczenie emisji gazów do powietrza atmosferycznego, głównie CO2, NOx i CO poprzez modernizację systemu grzewczego w mieście Ustka
  • termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, wymiana wyposażenia na energooszczędne
  • budowa nowych i modernizacja istniejących sieci ciepłowniczych poprzez stosowanie rur preizolowanych
  • remont istniejącej sieci i budowa nowych przyłączy do sieci, co usprawni gospodarkę ściekową
  • postępujące zanieczyszczenie gruntów i straty w zasobach wodnych w Centrum Ustki
    
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Gmina Damnica - bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska – segregacja odpadów (szkło i tworzywa sztuczne)
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kępice – bd
 • Gmina Kobylnica – kontakt ze społecznością lokalną poprzez zebrania wiejskie – np. w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, w zakresie energii odnawialnej (kolektory słoneczne)
 • Gmina Potęgowo – współpraca z firmą ELWOZ, WIOŚ Delegatura w Słupsku
 • Gmina Słupsk – współpraca z zarządcami dróg przy uporządkowywaniu poboczy dróg, współpraca z Radami Sołeckimi, ze Strażą Gminną w sprawie kontroli czystości i porządku na terenie Gminy Słupsk
 • Gmina Smołdzino - bd
 • Gmina Miejska Ustka:
  • „Ścieżka rowerowa Ustka – Słupsk” porozumienie Gminy Miasta Ustka z Gminą Miejską Słupsk, Gminą Słupsk i Gminą Ustka
  • modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – przedsięwzięcie realizowane w porozumieniu z Gminą Ustka.
  • Gmina Miejska Ustka – Gmina przystąpiła do Zrzeszenia Samorządów na Rzecz Ochrony Środowiska (KIMO) – Uchwała Nr XVI/127/2008 Rady Miasta Ustka z dn. 31 stycznia 2008 r.
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gmina Damnica - nie
 • Gmina Dębnica Kaszubska – gm. należy do Stowarzyszenia Miast i Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy; opracowanie programu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej
 • Gmina Główczyce - nie
 • Gmina Kępice – nie
 • Gmina Kobylnica – budowa kanalizacji sanitarnej – porozumienie Miasto Słupsk, Gmina Wiejska Słupsk i Gmina Kobylnica
 • Gmina Potęgowo - nie
 • Gmina Słupsk:
  • Związek Miast i Gmin dorzecza rzeki Słupi i Łupawy
  • Związek Gmin Wiejskich
  • współpraca z zaprzyjaźnioną gminą Raba Wyżna
  • współpraca z Gminą Kobylnica i miastem Słupsk w ramach Programu Spójności
 • Gmina Smołdzino - nie
 • Gmina Miejska Ustka:
  • współpraca z Gminą Miejską Słupsk, Gminą Słupsk, Gminą Ustka
  • współpraca z miastem Bielsko-Biała
  • współpraca z miastem Kappeln (Niemcy) i Enkhuizen (Holandia)
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Damnica - nie
 • Gmina Dębnica Kaszubska - bd
 • Gmina Główczyce - nie
 • Gmina Kępice - nie
 • Gmina Kobylnica - nie
 • Gmina Potęgowo - nie
 • Gmina Słupsk - nie
 • Gmina Smołdzino - nie
 • Gmina Miejska Ustka - nie
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Gmina Damnica - nie
 • Gmina Dębnica Kaszubska – Gmina Fair Play w 2002 r.
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kępice – nagroda „Lider Polskiej Ekologii” w 2004 r.
 • Gmina Kobylnica - bd
 • Gmina Potęgowo - nie
 • Gmina Słupsk:
  • Ranking „Wspólnoty”- ocena samorządów pod względem nadwyżki operacyjnej Gminy Wiejskie:
   • I miejsce w Województwie Pomorskim
   • XIV miejsce wśród wszystkich ocenianych gmin
  • Wyróżnienie II stopnia w konkursie: „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2007” przyznanego za realizację przedsięwzięcia: Dolina Charlotty – Zamełowski Młyn
  • „Najlepsza gmina Wiejska” Laureat Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2007
  • Wyróżnienie dla Gminy Słupsk w rankingu „Gmina – Menager 2008”
  • Człowiek Miesiąca Listopada 2007 – tytuł przyznany przez Gazetę Wyborczą
 • Gmina Smołdzino - nie
 • Gmina Miejska Ustka - nie
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Damnica:
  • budowa kanalizacji sanitarnej Świecichowo – Wiatrowo; SAPARD; 740.000 zł
  • budowa sieci wodociągowej Świecichowo – Wiatrowo; SAPARD; 126.000 zł
  • budowa kanalizacji sanitarnej Paprzyce – Zagórzyce – Sąborze – Mianowice; SAPARD; 1.582.000,00 zł
 • Gmina Dębnica Kaszubska - nie
 • Gmina Główczyce:
  • budowa sieci wodociągowej w m. Dargoleza – Przebędowo – Wykosowo – Wolinia; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i budżet państwa; 858.979,50 zł
 • Gmina Kępice – nie dotyczy
 • Gmina Kobylnica:
  • Program Gospodarki Wodno-Ściekowej w rejonie miasta Słupsk; Fundusz Spójności  , kwota-bd
 • Gmina Potęgowo:
  • budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Wieliszewo z podłączeniem do oczyszczalni w Karżnicy; SAPARD; 432.625,87
  • budowa sieci wodociągowej w m. Wieliszewo z podłączeniem do hydroforni w Karżnicy; SAPARD; 177.164,12
  • przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Łupawa; SAPARD, pożyczka WFOŚ; 1.161.522,00 zł, 380.000,00
 • Gmina Słupsk – czysta Kraina w Kratę dzięki nowoczesnej infrastrukturze ochrony środowiska – budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Gać, Swołowo, Krzemienica i Redęcin; ZPORR; 2.269.873,93
 • Gmina Smołdzino – budowa wodociągu do m. Smołdziński Las i stacja uzdatniania wody w m. Żelazo; SAPARD; 597.236,34
 • Gmina Miejska Ustka:
  • „Przebudowa ul. Kosynierów”; RPO 2007-2013; 5.274.594,14 zł
  • „Przebudowa ul. Findera i ul. Małej”; RPO 2007-2013; 1.885.744,023
  • „Przebudowa ul. Kościelniaka”; RPO 2007-2013; 1.785.000,00

 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • Gmina Damnica – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Dąbrowa, Domaradz; PROW dla Województwa     Pomorskiego 2007-2013; 2.900.000 zł, opracowanie wniosku.
 • Gmina Dębnica Kaszubska:
  • modelowe rozwiązania w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – kotłownia i piec na biomasę w Motarzynie
  • budowa II etapu gminnej kanalizacji sanitarnej tłocznej dla zlewni Motarzyno wraz z siecią wodociągową
  • budowa III etapu gminnej kanalizacji sanitarnej zlewni Gogolewo
  • budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w m. Podwilczyn i Mielno
  • budowa ciągów pieszo-jezdnych w Dębnicy Kaszubskiej na osiedlu Zajęcza wraz z przebudową mostu
  • przebudowa i modernizacja ulicy Sawickiej w Dębnicy Kaszubskiej
  • dokończenie budowy drogi przez wieś Podole Małe
  • budowa składowiska odpadów komunalnych na działce nr 222 w Dębnicy Kaszubskiej
  • budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Motarzynie
  • budowa Centrum Rozwoju Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu w Dębnicy Kaszubskiej
  • remont ośrodka wypoczynkowego w Krzyni
  • budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Gogolewie
  • rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej
  • przebudowa małej infrastruktury sportowej na terenie gminy Dębnica Kaszubska
  • przebudowa wraz z wyposażeniem obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Dębnica Kaszubska
  • przebudowa infrastruktury ochrony zdrowia na terenie gminy Dębnica Kaszubska
  • zagospodarowanie terenów pod place zabaw na terenie gminy Dębnica Kaszubska
  • realizacja 3 programów w ramach PROW
  • uzbrojenie terenów pod inwestycje gospodarcze na terenie gminy Dębnica Kaszubska
  • program UE: Restrukturyzacja i modernizacja sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
  • program UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • program UE: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  • przewidywana kwota dofinansowania: 32.365.221,00
  • Zaawansowane przygotowanie projektów.
 • Gmina Główczyce – budowa oczyszczalni ścieków w Stowięcinie; Europejski Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich     2007-2013 Oś II; 4.000.000,00 zł. Opracowanie koncepcji.
 • Gmina Kępice:
  • budowa kanalizacji w m. Ciecholub, Pustowo, Płocko, Przytocko, Korzybie, budowa wodociągu w m. Pustowo, Płocko, Korzybie; Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; 6.500.000,00 zł .Opracowanie koncepcji, studium wykonalności, wniosku.
 • Gmina Kobylnica - nie
 • Gmina Potęgowo:
  • rozbudowa aglomeracji Potęgowo z budową oczyszczalni ścieków Potęgowo – 2008-2010. Opracowanie koncepcji i studium wykonalności.
  • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Poganice i Żochowo – 2008-2009.-koncepcja.
  • budowa kanalizacji sanitarnej w Potęgowie ul. Racławicka „Na Skarpie” – 2008 - koncepcja.
  • budowa kanalizacji sanitarnej Grąbkowo – Dąbrówno z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Łupawie –     2009-2010- koncepcja.
  • modernizacja odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Łupawie – 2008-2009 - koncepcja..
  • budowa małych przydomowych oczyszczalni w strukturze wsi rozproszonej- koncepcja..
  • projekty objęte WPI na lata 2008-2010
 • Gmina Słupsk - nie
 • Gmina Smołdzino – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Smołdzinie; RPO; -2.000.000,00 zł- wniosek.
 • Gmina Miejska Ustka – tak, z programów: ZPORR, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – INTERREG     IIIA/TACIS CBC, RPO 2007-2013 –Utworzenie Parku Uzdowiskowego-koncepcja, Studium wykonalności, wniosek.
 

Powiat Tczewski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Miasto Tczew:
  • budowa nowego Zakładu Utylizacji Odpadów
  • budowa kolektora sanitarnego A2 w Tczewie
 • Gmina Tczew: brak danych
 • Gmina Morzeszczyn:
  • Rozwój infrastruktury technicznej wsi, w szczególności budowa kanalizacji sanitarnych,
  • gospodarka odpadami,
  • odnawialne źródła energii,
  • energetyka cieplna nisko emisyjna
 • Miasto i Gmina Pelplin
  • Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy i miasta Pelplin,
  • Niski poziom ingerencji społecznej,
  • Ochrona wód rzeki Wierzycy
 • Miasto i Gmina Gniewbrak danych
 • Gmina Subkowy
  • kanalizacja gminy
  • gazyfikacja gminy
  • modernizacja dróg
    
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

 

 • Miasto Tczew:
  • tworzenie nowych i renowacja istniejących terenów zieleni miejskiej
  • utworzenie pasów zieleni ochronnej (Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie)
  • rozbudowa kanalizacji miejskiej
  • modernizacja ujęć wody
  • kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacji
  • przygotowanie dokumentacji technicznej wylotów deszczowych do Wisły (z podczyszczaniem)
  • wyłączenie kotłowni nazwa KT-1601 "Gdańska" z pracy
 • Gmina Tczew:
  • modernizacja oczyszczalni ścieków w Swarożynie
  • budowo sieci kanalizacyjnych w Małżewie, Małżewku, Czarlinie i Boroszewie
 • Gmina Morzeszczyn:
  • przejęcie od ANR i zmodernizowanie oczyszczalni ścieków w m. Majewo
  • wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  • budowa sieci wodociągowych wsi Nowa Cerkiew, Kierwałd, Morzeszczyn
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Rzeżęcin, Borkowo, Majewo
 • Miasto i Gmina Pelplin
  • Budowa kolektora sanitarnego  przy ul. Żwirki, Wigury, Ks. Dominika w Pelplinie
  • Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej przy ul. Wybickiego w Pelplinie
  • Budowa kolektora sanitarnego przy ul. Dworcowej w Pelplinie
  • Budowa kolektora sanitarnego Małe Walichnowy – Rudno -  Pelplin
  • Budowa kolektora sanitarnego przy ul. Czarnieckiego, Dąbrowskiego, Hallera, Osiedle Marzenie,
  • Modernizacja wysypiska odpadów w Ropuchach
  • Budowa kanalizacji w Rudnie.
  • Budowa kolektora sanitarnego przy ul. Mickiewicza w Pelplinie
  • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Miasto i Gmina Gniew
  • modernizacja oczyszczalni ścieków;
  • budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich oraz w mieście;
  • utworzenie Gniewskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, w którym prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gniew, jak również z innych gmin;
  • organizowanie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej poza terenem gminy;
  • utworzenie 4 szlaków edukacyjno – przyrodniczych;
  • rozpoczęcie działań mających na celu utworzenie ścieżki rowerowej na trasie Tczew – Nowe;
  • utworzono punkt widokowy na Dolinę Dolnej Wisły i wybudowano Izbę Edukacji Ekologicznej przy Leśnictwie Opalenie;
 • Gmina Subkowy
  • Zadania inwestycyjne 2006 r.
  • Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla obszaru administracyjnego wsi Subkowy.
  • Budowa wodociągu Rybaki – Mały Garc.
  • Rozbudowa wodociągu w Radostowie
  • Rozbudowa sieci wodociągowej w Wielkiej Słońcy
  • Budowa wodociągu na ul. Bocznej w Subkowach
  • Projekty sieci wodociągowych.
  • Zagospodarowanie centrum wsi Subkowy.
  • Zadania inwestycyjne 2005 r.
  • Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla obszaru administracyjnego wsi Subkowy.
  • Budowa wodociągu Rybaki – Mały Garc.
  • Zadania inwestycyjne 2004 r.
  • Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Subkowach
  • Budowa wodociągu w Wielkiej Słońcy
  • Rozbudowa sieci wodociągowej na Os. Witosa w Subkowach
  • Rozbudowa wodociągu w Gorzędzieju
  • Rozbudowa wodociągu w Radostowie
  • Modernizacja hydroforni w Subkowach
  • Zadania inwestycyjne 2003 r.
  • Budowa kanalizacji sanitarnej I oczyszczalni ścieków w Gorzędzieju
  • Rozbudowa sieci wodociągowej na Os. Witosa w Subkowach
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Gmina Morzeszczyn:
  • konieczność zmodernizowania oczyszczalni ścieków Morzeszczyn
  • gospodarka odpadami uzależniona od podmiotów świadczących usługi na terenie gminy
  • paliwa stałe / węgiel, drewno/ czynnikiem zanieczyszczenia powietrza
 • Gmina Subkowy:
  • budowa kanalizacji
  • likwidacja dzikich wysypisk
 • Gmina Gniew
  • występowanie zakładów emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń;
  • zanieczyszczenie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • Gmina Pelplin:
  • wprowadzenie segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,
  • podniesienie świadomości ekologicznej,
  • rozwiązanie problemu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
  • brak punktu zbierania odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • skanalizowanie wszystkich miejscowości na terenie gminy.
 • Gmina Tczew:
  • Nieszczelne zbiorniki bezodpływowe/ brak kanalizacji
 • Miasto Tczew
  • budowa nowego Zakładu Utylizacji Odpadów
  • budowa kolektora sanitarnego A2 w Tczewie
    
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Gmina Morzeszczyn
  • Opracowanie wspólne programów gospodarki odpadami i ochrony środowiska
 • Gmina Subkowy
  • Budowa wysypiska śmieci w Tczewie
 • Gmina Tczewbrak danych
 • Gmina Gniew brak danych
 • Gmina Pelplin
  • współpraca przy opracowaniu gminnych i powiatowych programów ochrony środowiska, planów gospodarki odpadami,
  • Regionalny System Organizacji Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów.
  • współpraca w zakresie zbiórki odpadów.
 • Miasto Tczew brak danych


 

Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gmina Tczew – nie
 • Gmina Subkowy – współpraca z gminami niemieckimi: Heemsen i Steimbke oraz gminą ukraińską Wielkodolinskoje
 • Miasto Tczew – współpraca dot. Regionalnego Systemu Organizacji Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów
 • Miasto i Gmina Pelplin – współpraca kulturalna i oświatowa z gminą Gniew, Stężyca i Żukowo; porozumienia partnerskie z miastami : NewCastle West,  Teisnach, Grafling
 • Gmina Morzeszczyn – nie
 • Miasto i Gmina Gniew – nie
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Żadna z gmin nie uczestniczy w międzynarodowych projektach.
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Miasto Tczew – brak danych
 • Gmina Subkowy – brak danych
 • Pozostałe gminy – nie
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Gmina Tczew:
  • Nazwa projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków we wsi Czarlin
   • Źródło dofinansowania: Bank Światowy
   • Kwota: 801342,00
  • Nazwa projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małżewo-Małżewko
   • Źródło dofinansowania: SAPARD
   • Kwota: 444776,52
 • Pozostałe gminy - nie
   
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • Miasto Tczew
  • „Budowa kolektora sanitarnego A2 w Tczewie” program ZPORR Priorytet 1 – rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów/EFRR
   • Okres realizacji marzec 2005 -marzec 2008
   • Budżet projektu:
   • 6.118.707,00 PLN
   • całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu:
   • 4.697.000,00 PLN
   • Dofinansowanie/%: nie więcej niż 1.665.389,00 PLN, tj. 35,46% wydatków kwalifikowanych
   • Wkład własny/%:3.031.611,00 PLN (wydatki kwal.) + 1.421.707,00 PLN (wydatki niekwalifikowane)
   • 64,54% wydatków kwal.
   • Opracowanie dokumentacji technicznej i opracowania wniosku do Funduszu Spójności wraz z badaniami morfologicznymi odpadów dla przedsięwzięcia „Regionalny System Gospodarki Odpadami w Tczewie”.
   • Źródło dofinansowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
   • całk. wart. proj. 166 250,00
   • Wkład własny 23 750,00 € suma dofinansowania 42 500,00
 • Gmina Subkowy
  • nazwa projektu - Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w Subkowach
  • nazwa programu UE - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • przewidywana kwota dofinansowania – 3 749 478 zł.
 • Gmina Pelplin
  • nazwa projektu : Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśna I, II, III w Pelplinie
  • nazwa programu UE : Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,      Oś priorytetowa 8.2
   • przewidywana kwota dofinansowania: 3 460 100,00
   • opracowanie koncepcji,  studium wykonywalności, opracowanie wniosku    .                 
   • Budowa kanalizacji sanitarnej w Rajkowach
  • nazwa programu UE : RPO
  • przewidywana kwota dofinansowania: 1 855 000,00
   • opracowanie koncepcji,  studium wykonywalności,  wniosku                             
  • nazwa projektu: Budowa kanalizacji deszczowej i drogi ul. Pasierba w Pelplinie
  • nazwa programu UE : RPO
   • przewidywana kwota dofinansowania: 2 170 000,00
   • opracowania koncepcji   
 • Gmina Gniew
  • nazwa projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kursztyn, Cierzpice, Brody Pomorskie – Gmina Gniew
  • Brak pozostałych danych.
 • Gmina Morzeszczynnie
 • Gmina Tczew
  • nazwa projektu “Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew”
  • nazwa programu UE Narodowa Strategia Spójności
   • przewidywana kwota dofinansowania 4562209,49


 

Powiat Wejherowski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

brak danych

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

brak danych

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

brak danych

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

brak danych

Realizacja współpracy partnerskiej

brak danych

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

brak danych

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

brak danych

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

brak danych

Sopot

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Usprawnienie komunikacji (transportu)
 • Dalsza modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odpływu wód opadowych
 • Segregacja odpadów
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Znaczne ograniczenie "niskiej emisji" pochodzącej z indywidualnego ogrzewania lokali mieszkalnych poprzez program dopłat do przebudowy systemów grzewczych oraz z kotłowni węglowych poprzez modernizację kotłowni miejskich na paliwo przyjazne środowisku.  
 • Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody „Bitwy pod Płowcami”
 • Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Ochrona wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej
 • Retencjonowanie wód opadowych
 • Rewitalizacja zieleni miejskiej
 • Zwiększenie segregacji odpadów
 • Ograniczenie emisji spalin pochodzenia komunikacyjnego
   
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Współpraca w ramach Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
 • Współudział w utworzeniu Fundacji ARMAAG, mającej na celu monitoring powietrza – w Sopocie zlokalizowana jest jedna stacja monitoringu atmosfery, na terenie ujęcia „Bitwy pod Płowcami”
 • Współudział w utworzeniu Spółki EKODOLINA, mającej na celu wybudowanie zakładu unieszkodliwiania i odzysku odpadów
   
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Karlshamn (Szwecja)
  • Pierwsze kontakty nawiązane zostały w 1989 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, wymianą doświadczeń związanych z gospodarką komunalną i edukacją.
  • Wymiany młodzieży i nauczycieli
  • Po ostatniej wizycie nauczycieli ze szkół w Karlshamn, planowane jest zorganizowanie dwutygodniowych staży dla uczennic tamtejszych szkół pielęgniarskich w sopockim Zespole Szkół Specjalnych, Domu Dziecka oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
 • Naestved (Dania)
  • Pierwsze kontakty i porozumienie o partnerstwie istnieje od 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z: edukacją, wymianą młodzieży, edukacją samorządową i kontaktów firm (budownictwo, przemysł).
  • Z inicjatywy Naestved zrealizowany został program „The Future on the Tracks”. Roczny projekt, w którym partnerem była grupa z sopockiego Młodzieżowego Domu Kultury - skierowany był do młodzieży: brało w nim udział pięć duńskich grup teatralnych wraz z grupami z Kamerunu, Chorwacji, Cypru, Finlandii, Niemiec, Irlandii i Polski.
 • Ratzeburg (Niemcy)
  • Pierwsze kontakty nawiązane zostały w 1993 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w roku 1994. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z wymianą młodzieży.
   • Po czterech edycjach Europejskiego Festiwalu młodości, który zakończył się w 1998 roku (Sopot, Ratzeburg oraz partnerzy z Ribe w Danii i Strangnas w Szwecji) współpracę podjęło II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie oraz Liceum Gelehrtenschule w Ratzeburgu przeprowadzając wspólnie kilkuletni projekt dotyczący wzajemnego poznania realiów życia młodzieży w Polsce i Niemczech w zjednoczonej Europie. Główne cele projektu to: promocja międzykulturowego dialogu oraz wzajemnej wymiany kulturalnej między uczniami szkół średnich.
 • Frankenthal (Niemcy)
  • Pierwsze kontakty zostały nawiązane w 1989 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w 1991 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z: ochroną środowiska, pomocą socjalną i ochroną zdrowia, wymianą doświadczeń związanych z gospodarką komunalną, udziałem w wystawach i festiwalach, wymianą młodzieży szkolnej, współpracą klubów sportowych, współpracą zespołów i chórów, grup parafialnych, a także wspieraniem kontaktów jakie nawiązali gastronomicy, kupcy, artyści.
 • Southend On Sea (Anglia)
  • Pierwsze kontakty od 1999 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w 1999 roku. Główne kierunki współpracy: wymiana dzieci i młodzieży szkolnej, program szkół i klas partnerskich, staże nauczycieli, współpraca klubów sportowych.
  • Pierwszym efektem współpracy młodzieży był projekt „One Day in Sopot” prowadzony przez ŚLO, projekt opierał się na serii plenerów poświęconych fotografowaniu miejsc najlepiej oddających charakter miasta. Pod kierunkiem artysty-fotografika młodzież uczestniczy w warsztatach fotograficznych ucząc się obróbki wykonanego przez siebie materiału zdjęciowego. Wybrana spośród kilkuset wykonanych już fotografii seria została przekazana partnerom brytyjskim i była prezentowana w Focal Point Gallery w Southend.
 • Peterhof (Rosja)
  • Pierwsze kontakty nawiązano w 1988 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół: wymiany młodzieży oraz kontaktów kulturalnych.
 • Ashkelon (Izrael)
  • Pierwsze kontakty zostały nawiązane w 1992 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1993 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół wymiany młodzieży.
  • Planowane jest również utworzenie w Ashkelone filii Akademii Medycznej w Gdańsku. Projekt uruchomienia w Izraelu, zamiejscowego Wydziału Lekarskiego AMG, spotyka się z dużym poparciem tamtejszych władz. Dał temu publiczny wyraz izraelski minister zdrowia rabin Nissim Dahan oraz poseł do Knessetu Abraham Hirchson. Promocją tej inicjatywy jest zainteresowane także polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Zakopane (Polska)
  • Kontakty partnerskie Sopotu i Zakopanego skupiają się na: wymianie doświadczeń dotyczących ruchu turystycznego oraz promocji obu miast, wymianie kulturalnej, wizytach studyjnych radnych i urzędników obu miast. 
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Projekt „Hist.Urban” – „Rewitalizacja miast historycznych”
  • Projekt uzyskał w 2006 r. dofinansowanie w ramach Programu INTERREG III B CADSES. Lider projektu to Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa, Urbanizacji i Rozwoju Przestrzennego, zaś partnerzy pochodzą z Austrii, Czech, Grecji, Mołdawii, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Węgier, Włoch oraz Polski – miasta Sopot i Sanok. Całkowity koszty projektu wynosi 2 172 618,84 euro, zaś kwota dofinansowania z ERDF 931 022,50 euro.
 • „Rozwój struktur promujących dziedzictwo historyczne w Sopocie, Gdańsku, Svetlogorsku i Ozersku” (HERMAN)
  • Realizacja projektu rozpoczęła się 3 lipca 2006 r. Liderem wiodącym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej było Muzeum Sopotu, zaś jednym z partnerów Urząd Miasta Sopotu. Przedsięwzięcie, o łącznym budżecie ponad 220 tys. euro, uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kalinigradzki Federacji Rosyjskiej łączącego środki pomocowe Inicjtywy INTERREG dla części polskiej oraz TACIS dla partnerów ze wschodu. Główny cel projektu to podnieniesienie atrakcyjności turystycznej Pomorza oraz Obwodu Kaliningradzkiego dzięki rozwojowi infrastruktury kulturalnej oraz promocji bałtyckiego dziedzictwa w ramach nowo zawiązanej sieci współpracy.
 • Rewitalizacja w Sopocie – współpraca międzynarodowa
  • Od marca 2006 r. Gmina Miasta Sopotu jest partnerem w Sieci Tematycznej „Hous-es”, dotyczącej odnowy dużych osiedli mieszkalnych, w ramach Inicjatywy URBACT. Jest to pierwsza w historii Sieć URBACT, której liderem wiodącym jest miasto z obszaru nowych państw członkowskich Unii Europejskiej – Poznań. Idea Programu URBACT zakłada współpracę między miastami europejskimi (powyżej 20 tys. mieszkańców) służącą wymianie wiedzy i doświadczeń, opracowywaniu nowych koncepcji oraz wytycznych dla polityki urbanistycznej i mieszkaniowej w całej Europie.
 • „Blisko i Daleko – Razem Ochronimy Bałtyk”
  • Dofinansowanie, tym razem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS CBC, uzyskał kolejny projekt związany z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Przedmiot projektu to modernizacja ostatniego już zbiornika retencyjnego, położonego przy ulicy Reja tzw. „Stawu Reja”.

 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Rok 2002
W 2002 roku władze samorządowe Sopotu otrzymały od Stowarzyszenia profilaktyki Społecznej „Sedno” oraz Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych certyfikat „Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym”. Certyfikat ten jest efektem udziału Sopotu w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, programu realizowanego pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyny Łybackiej. Celem konkursu było organizowanie, przy silnym udziale mediów lokalnych konkursów i innych przedsięwzięć dla młodzieży propagujących życie bez nałogów.


Rok 2003
VI miejsce w rankingu inwestycyjnym samorządów 2003-2005 pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota w kategorii Miasta na prawach powiatu
Wyróżnienie w II edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina” za działania podejmowane w 2003 roku w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i ich mienia
Nagroda agendy GLOBAL CITIES DIALOGUE za najlepszy i jedyny w Polsce portal internetowy wprowadzający rozwiązania e-gmina – 2003 r.
„Bezpieczna Gmina”
Wyróżnienie w III edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina” dla Miasta Sopot za działania podejmowane w 2003 roku w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i ich mienia, zaprezentowane w III edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina”.


Rok 2004
Certyfikat Turystyczny Wprost 2004 – dla miejsc najbardziej atrakcyjnych turystycznie (taki certyfikat otrzymało w tym roku tylko siedem miejsc w Polsce).
I miejsce w rankingu „Gwiazdki na piasku” – na najatrakcyjniejsze kąpielisko nadmorskie w Polsce 2004 – organizowanym przez tygodnik „Polityka” i radio RMF FM
Nagroda w konkursie „Najlepsza promocja turystyki” w kategorii „Inwestycja turystyczna” – Centrum Windsurfingu i Żeglarstwa przy Sopockim Klubie Żeglarskim HESTIA-SOPOT – przyznana w ramach Gdańskich Targów Turystycznych 2004
Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „Za aktywność w przygotowaniu do pozyskania funduszy unijnych” – Targi Gmina 2004
V miejsce w rankingu „Złota Dwunastka Miast” – organizowanym przez dziennik „ Rzeczpospolita” i Centrum Badań Regionalnych (jako jedyne z województwa pomorskiego)
I miejsce w rankingu miast „Gdzie w Polsce żyje się najlepiej” – organizowanym przez tygodnik „ Polityka”.
I miejsce w rankingu Wspólnoty (czasopisma samorządu terytorialnego) na najbardziej proinwestycyjny samorząd, w kategorii "miasta na prawach powiatu".
I miejsce w konkursie „Przedsiębiorstwo Plus Technologia” za Komunalny System Bezpieczeństwa Miasta Sopotu w kategorii „rozwiązania infrastrukturalne z zakresu ochrony zdrowia
V miejsce w II edycji konkursu o Laur Edukacji Samorządowej, w kategorii urzędów zatrudniających powyżej 80 urzędników – organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
„Modernizacja Roku 2004”
Nagroda Ministra Infrastruktury oraz symboliczna statuetka zdobyta w dziewiątej edycji Konkursu „Modernizacja Roku 2004” za odbudowę zbiornika retencyjnego „Staw Kochanowskiego” przy ulicy Kochanowskiego i Alei Niepodległości w Sopocie. Zbiornik retencyjny znajdujący się w strefie pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej, został umiejętnie wkomponowany w okoliczną zabudowę i drzewostan.


Rok 2005
I miejsce w rankingu „Gwiazdki na piasku” – na najatrakcyjniejsze kąpielisko nadmorskie w Polsce 2005 – organizowanym przez tygodnik „Polityka” i radio RMF FM
Najlepsza Promocja Turystyki Pomorza 2005 - Nagroda Główna w kategorii: Najlepsza Publikacja Turystyczna w 2005 roku za pakiet materiałów promocyjnych miasta Sopotu wręczona 7.04.2006 r. przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
V miejsce w rankingu „Złota Dwunastka Miast” – organizowanym przez dziennik „ Rzeczpospolita” i Centrum Badań Regionalnych. (jako jedyna miejscowość z województwa pomorskiego)
Certyfikat Błękitna Flaga - prestiżowa wyróżnienie przyznane sopockiemu kąpielisku Łazienki Północne - Grand Hotel w sezonie letnim 2005 VI miejsce w rankingu inwestycyjnym samorządów 2003-2005 pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota w kategorii Miasta na prawach powiatu
„Spotkanie Pokolenia JPII Cywilizacja Młodości" Podziękowania dla Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego za okazaną życzliwość podczas Spotkania Pokolenia JPII Cywilizacja Młodości na Westerplatte w dniach 11-12 czerwca 2005 roku złożone przez organizatorów i wolontariuszy zaangażowanych w przygotowanie spotkania oraz Arcybiskupa Leonarda Sandri.


Rok 2006

„Aktywna Gmina”
Gmina Sopot uzyskała II nagrodę w ogólnopolskim konkursie na „Aktywną gminę” organizowany przez Fundację Aktywni. Sopot znalazł się w gronie 31 nagrodzonych regionów z całej Polski. Doceniono działania miasta w okresie wiosna – lato 2006 w dziedzinie popularyzacji sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia. Komisja konkursowa brała pod uwagę wszelkie imprezy sportowo – rekreacyjne, których organizatorem, współorganizatorem lub sponsorem jest gmina. Konkurs obejmował także zaplanowane, rozpoczęte i realizowane przez gminę inwestycje sportowe.

II miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota „Sukces kadencji 2002-2006” w kategorii miasta na prawach powiatu.

Podziękowania dla Stowarzyszenia Turystycznego Sopot od Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego za owocną współpracę przy tworzeniu pomorskiego Internetowego Systemu Informacji Turystycznej i Promocji Polski ISIT.

„Modernizacja Roku”
Nagroda Kapituły Konkursu „Modernizacja Roku” za modernizację budynku biurowo-hotelowego Firmy SMT LTD ul. Parkowa 48 dla inwestora SMT SHIPMANAGENT & TRANSPORT Gdynia LTD ul. Parkowa 46 81-727 Sopot.

„Gwiazdki na piasku”
W rankingu kąpielisk nadmorskich „Gwiazdki na piasku” organizowanym przez Tygodnik „ Polityka” Kąpielisko Sopot otrzymało pięć gwiazdek. (maksymalna ilość gwiazdek), ale zgodnie z punktacją V miejsce.

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

nazwa projektu:

 • Monitoring i udrożnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Swedish International Development Agency (SIDA) grant w wysokości 5 tys. koron szwedzkich ( 1994-1996),
 • Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Sopocie - Fundacja EkoFundusz dotacja w wysokości 900.600
 • Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w uzdrowisku – etap V – modernizacja zbiornika retencyjnego Staw Łokietka – PHARE 250 000 Euro  -dotacja

 

 

 Reorganizacja ruchu drogowego w strefie A uzdrowiska Sopot –etap I- modernizacja ul. Polnej

Złożono wniosek aplikacyjny do ZPORR działanie 1.1 Rozbudowa i modernizacja regionalnego układu transportowego

 Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 30.04.2006

ZPORR

Koszt całk.
6,7 mln PLN

oczekiwane dofinansowanie
3 3.997 tys. PLN

Remont Molo w Sopocie – etap II i IV

Wymiana konstrukcji nośnej nasady mola oraz odcinka znajdującego się w środkowej części pomostu głównego, wymianie drewnianych pokładów spacerowych i barierek na wyżej wymienionych fragmentach.

Kontrakt Wojewódzki 2005

Koszt całkowity
4 374 453 PLN

Dofinansowanie
1 000 000 PLN

Wkład własny
3 374 453 PLN 

„Bank Dobrych Praktyk – stała platforma współpracy pomiędzy liderami inicjatyw lokalnych z Ozierska i Sopotu

Utworzenie Sopockiego Banku Czasu

   

Projekt w trakcie realizacji.

Planowane zakończenie: czerwiec 2006.

Program Współpracy Przygranicznej PHARE,

Fundusz Małych Projektów

Całkowity koszt projektu
10.655 EUR

Kwota dofinansowania
7.965,68 EUR (74,76%)

Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu

 

 

Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu (z widownią do 15 000 miejsc) wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

 

 

ZPORR

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, działanie 4 – Rozwój  turystyki i kultury

Całkowity koszt projektu

234 463 620 mln PLN

Kwota dofinansowania  32 436 989,8 PLN

 

 

 

 

 

 

E- Sopot – program przyjaznej gminy – etap I – E-Urząd

Celem projektu eSsopot jest dostarczenie i wdrożenie w Urzędzie Miasta Sopotu zestawu rozwiązań informatycznych pozwalających na:

1. zintegrowane, efektywne zarządzanie działaniem Urzędu

2. posługiwanie się wewnątrz Urzędu i w kontaktach z interesantami i partnerami dokumentami elektronicznymi zgodnie z przepisami dotyczącymi ich tworzenia, wydawania, przyjmowania, archiwizowania i zarządzania

3. zdalny oparty na technologiach teleinformatycznych dostęp do środowiska pracy w Urzędzie dla wszystkich uprawnionych, a także zdalne oparte na technologiach teleinformatycznych świadczenie przez Urząd usług dla interesantów i partnerów.

 

Projekt w trakcie realizacji

ZPORR

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów

1.5- Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

 

 

 

 

Wartość projektu
2 366 800 PLN

Wnioskowana kwota
1 775 100 PLN

Wkład własny:
591 700 PLN

Doposażenie kutrów rybackich armatorów działających w sopockiej przystani rybackiej

Celem projektu jest poprawa higieny i warunków pracy sopockich armatorów poprzez zakup wyposażenia kutrów rybackich.

 

 

Projekt zakończony w grudniu 2005r 

SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006 Mechanizm Finansowego Wspierania Rybołówstwa

Wartość
240 000 PLN

 

refundacja w 100%

 

 

Sopot, ulica Sztuki 2005

 

Przygotowanie warsztatów artystycznych i wystawy prac osób niepełnosprawnych i znanych sopockich artystów.

 

 

Projekt został zrealizowany

PFRON oraz

Program Operacyjny Ministerstwa Kultury „Rozwój inicjatyw lokalnych”

Wartość projektu 55.000PLN

PFRON
25.000 PLN

MK
20.000 PLN

Wkład własny 10.000PLN

BUDOWA PRZYSTANI RYBACKIEJ W SOPOCIE
Przez rok trwały prace nad projektem nowej przystani rybackiej w Sopocie. 16 sierpnia 2006 r. Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski podpisał umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację projektu “Budowa przystani rybackiej w Sopocie”. Projekt o wartości ponad 3 milionów złotych był współfinansowany w 75% przez Instrument Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz w 25 % ze środków budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”.

BUDOWA BURSY MIEJSKIEJ W SOPOCIE
Projekt  uzyskał dofinansowanie ze środków „Kontraktu Wojewódzkiego 2006 r.” w wysokości 800 000 PLN, co stanowi 75% kosztów projektu. Przedmiotem projektu była przebudowa i wyposażenie budynku przy ul. Majkowskiego 11 na potrzeby bursy dla uczniów klasy Projekt „Hist.Urban” – „Rewitalizacja miast historycznych”
Projekt uzyskał w 2006 r. dofinansowanie w ramach Programu INTERREG III B CADSES. Lider projektu to Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa, Urbanizacji i Rozwoju Przestrzennego, zaś partnerzy pochodzą z Austrii, Czech, Grecji, Mołdawii, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Węgier, Włoch oraz Polski – miasta Sopot i Sanok. Całkowity koszty projektu wynosi 2 172 618,84 euro, zaś kwota dofinansowania z ERDF 931 022,50 euro.


 ROZWÓJ STRUKTUR PROMUJĄCYCH DZIEDZICTWO HISTORYCZNE W SOPOCIE, GDAŃSKU, SVETLOGORSKU I OZERSKU”(HERMAN)
Realizacja projektu rozpoczęła się 3 lipca 2006 r. Liderem wiodącym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej było Muzeum Sopotu, zaś jednym z partnerów Urząd Miasta Sopotu. Przedsięwzięcie, o łącznym budżecie ponad 220 tys. euro, uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kalinigradzki Federacji Rosyjskiej łączącego środki pomocowe Inicjtywy INTERREG dla części polskiej oraz TACIS dla partnerów ze wschodu. Główny cel projektu to podnieniesienie atrakcyjności turystycznej Pomorza oraz Obwodu Kaliningradzkiego dzięki rozwojowi infrastruktury kulturalnej oraz promocji bałtyckiego dziedzictwa w ramach nowo zawiązanej sieci współpracy.

„BLISKO I DALEKO – RAZEM OCHRONIMY BAŁTYK”

Dofinansowanie, tym razem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS CBC, uzyskał kolejny projekt związany z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Przedmiot projektu to modernizacja ostatniego już zbiornika retencyjnego, położonego przy ulicy Reja tzw. „Stawu Reja”. Przewidywany całkowity koszt projektu wynosi 3 476 tys. PLN, w tym uzyskane dofinansowanie to około 2 600 tys. PLN tj. 75% wartości projektu.


E-SOPOT PROGRAM PRZYJAZNEJ GMINY ETAP I: E-URZĄD
W dniu 30 września 2005 roku podpisana została umowa na realizację projektu pn. E-Sopot Program Przyjaznej Gminy etap I: E-Urząd. Projekt Gminy Miasta Sopotu finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju Sopotu i regionu pomorskiego poprzez rozbudowę lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Cel ten zgodny jest z celem działania 1.5 ZPORR, mówiącym o wspieraniu rozwoju województw poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

SOPOCKI BANK CZASU
Sopocki Bank Czasu rozpoczął działanie 2 stycznia 2006 r. wraz z otwarciem oficjalnego biura mieszczącego się w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, przy ul. Kościuszki. Projekt jest owocem działań podjętych w ramach „Banku Dobrych Praktyk – stałej platformy współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy liderami inicjatyw lokalnych z Ozierska i Sopotu” – przedsięwzięcia realizowanego dzięki wsparciu finansowemu w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE 2003.


MODERNIZACJA ULICY POLNEJ
Przeprowadzony I etap modernizacji ulicy Polnej był współfinansowany ze środków Uni Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Koszty kwalifikowane inwestycji wyniosły 6,496 mln PLN, z czego dofinansowanie z UE wyniosło 61,54 % tj. 3,998 mln PLN.


SOPOT - ULICA SZTUKI
Projekt „Sopot, ulica Sztuki” był realizowany w latach 2004 i 2005 przez Urząd Miasta przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Sopotu. Pierwsza edycja projektu „Sopot, ulica Sztuki” odbyła się dzięki otrzymaniu dofinansowania z programu Phare „Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego”. Za realizację tego projektu Gmina Miasta Sopotu otrzymała nagrodę specjalną Zarządu PEFRON w II Ogólnopolskim Konkursie „Równe szanse, równy dostęp” na najlepszy program działań realizowanych przez samorządy na rzecz osób niepełnosprawnych, którą w całości przeznaczyła na realizację kolejnejedycji projektu. Gmina Miasta Sopotu uzyskała również dofinansowanie na kolejną edycję projektu pn.: „Sopot, ulica Sztuki 2005” z Ministerstwa Kultury w ramach programu operacyjnego „Rozwój inicjatyw lokalnych”.
 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Brak konkretnych informacji.
 

Słupsk

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • brak obwodnicy miasta Słupska, powodujący przeciążenie ruchu drogowego w mieście,
 • brak odpowiednich połączeń i infrastruktury kolejowej, szczególnie na odcinku Słupsk – Ustka,
 • niezadawalający stan techniczny infrastruktury wodno – ściekowej,
 • niski poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa,
 • nieefektywna promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • niezadawalający stan wód powierzchniowych, ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Słupi,
 • obecność azbestu w obiektach kubaturowych,
 • niezadawalający stan powietrza,
 • niewystarczająca pomoc organizacjom pozarządowym,
 • niewystarczająca ochrona układu urbanistycznego Miasta Słupska
 • zbyt niski udział pojazdów ekologicznych w taborze komunikacji publicznej.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • sukcesywna likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów na terenie miasta;
 • wykonanie odwodnienia i podłączenie kaplicy przy ul. Kaszubskiej do miejskiej kanalizacji sanitarnej;
 • formowanie skarp, wykonanie palisady zabezpieczającej skarpę przed osuwaniem się gruntu (cmentarz  komunalny, przy ul. Kaszubskiej);
 • wykonanie odwodnienia we wschodniej części cmentarza przy ul. Kaszubskiej;
 • wykonanie rowu odwadniającego wraz z wymianą gruntu; wschodnia część cmentarza przy ul. Kaszubskiej;
 • monitoring wód na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej;
 • uporządkowanie skarpy przy ul. Piłsudskiego -1 etap;
 • kształtowanie i zabezpieczenie skarp przed erozją wodną poprzez wykonanie nasadzeń na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kaszybskiej;
 • przyznawanie przez Prezydenta Miasta Słupska środków z GiPFOŚiGW dla wnioskodawców zamierzających zrealizować zadania służące ochronie środowiska  i gospodarce wodnej;
 • odbudowa rowów melioracyjnych na polderach rzeki Słupi w km 30,68 ÷ 31,40 wraz
 • z urządzeniami wodno-melioracyjnymi (odbudowa starorzeczy i odtworzenie rowów melioracyjnych
 • o długości ok. 20 km);
 • renowacja  stawu wodnego „Łabędziowego” przy ul. Kościuszki w Słupsku wraz z wylotem
 • do rzeki Słupi i uporządkowaniem jego strefy przybrzeżnej;
 • renowacja siedmiu stawów wodnych połączonych  rowami melioracyjnymi w Lasku Północnym
 • i ciągu spacerowym przy  ul. Kaszubskiej, wraz z wyloten do rzeki Słupi;
 • renowacja pięciu stawów wodnych w Lasku Południowym w rejonie ulic Arciszewskiego – Sosnowa, wraz
 •  z łączącymi je ciekami, z wykonaniem budowli regulacyjno-piętrzącymi;
 • wybudowanie podczyszczalni:
 • wód zaolejonych na kolektorze Nr IX przy ul. Zielonej,
 • ścieków opadowych na kolektorze Nr VI w PKiW przed wylotem do rzeki Słupi,
 • separatora z osadnikiem na wylocie kolektora deszczowego Nr XVIII przed wlotem do rowu    melioracyjnego przy ul. Łąkowej.
 • kontynuacja realizacji zadań pn.: „Kompleksowy program ochrony wód rzeki Słupi przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z wód opadowych i roztopowych zlewni miasta Słupska – Budowa stacji podczyszczania wód opadowych i roztopowych”,
 • wdrożenie „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”,
 • zakończenie realizacji zadania: „Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska
 • i powiatu słupskiego”;
 • rekreacyjne zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Kosynierów Gdyńskich;
 • wykonanie w lasach komunalnych zabiegów pielęgnacyjnych, poprawiających stan zdrowotny drzewostanu;
 • rekreacyjne zagospodarowanie Lasku Północnego;
 • wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Nowobramskiej, Filmowej, Kaszubskiej, Obrońców Wybrzeża, Wolności, Garncarskiej, Kniaziewicza, Jagiełły, Kopernika, Wielickiej
 • w ramach rozdziału kanalizacji ogólnospławnej, wraz z wykonaniem przyłączy umożliwiających podłączenie przyległych posesji;
 • wykonanie systemu odprowadzenia wód opadowych zaopatrzonych w separatory  ropopochodnych i osadniki piasku w ulicy F.  Nullo oraz w ulicy Poznańskiej, obejmującego swym zasięgiem także ulice przyległe, w sumie około 18 ha terenu;
 • w ramach nasadzeń uzupełniających i w celu wzbogacenia składu gatunkowego,  na bieżąco, corocznie wykonywanie są nasadzenia drzew i krzewów oraz zakładane są trawniki na terenach zieleni miejskiej, w tym w pasach drogowych i cmentarzach komunalnych;
 • renowacja rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe z kolektora deszczowego
 • Nr II z wylotem z ulicy Wielickiej;
 • renowacja stawów wodnych przy ul. Parkowej;
 • renowacja i przebudowa wylotu kolektora deszczowego Nr XII przy ul. Racławickiej;
 • w 2006-2007 roku ze środków Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Miejska Słupsk dofinansowała zadania ekologiczne związane z:
 • usunięciem i utylizacją azbestu,
 • instalacją odnawialnych źródeł energii,
 • zagospodarowaniem terenów zielenią;
 • remont alejki nr 2  wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia (podłączenie do kanalizacji deszczowej na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Kaszubskiej  w Słupsku;
 • remont obiektu uwzględniający odtworzenie założeń historycznych Ogrodu Zamkowego wraz
 • z wykonaniem ścieżek , nasadzeń oświetlenia i odwodnienia.
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • brak obwodnicy miasta Słupska, powodujący przeciążenie ruchu drogowego w mieście,
 • brak odpowiednich połączeń i infrastruktury kolejowej, szczególnie na odcinku Słupsk – Ustka,
 • niezadawalający stan techniczny infrastruktury wodno – ściekowej,
 • niski poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa,
 • nieefektywna promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • niezadawalający stan wód powierzchniowych, ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Słupi,
 • obecność azbestu w obiektach kubaturowych,
 • niezadawalający stan powietrza,
 • niewystarczająca pomoc organizacjom pozarządowym,
 • niewystarczająca ochrona układu urbanistycznego Miasta Słupska
 • zbyt niski udział pojazdów ekologicznych w taborze komunikacji publicznej.
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 •  Współpraca gmin ma formę obustronnych konsultacji, ustaleń  oraz wspólnej realizacji projektów wymienionych m.in. w rozdziale XVI. Warunki współpracy definiują szczegółowe porozumienia i dokumenty:
 • Porozumienie Międzygminne z dnia 28 lipca 1999 r. zawarte pomiędzy Gminą Miejską Słupsk i Gminą Słupsk -określające zasady współpracy w związku z realizacją zadań związanych m. in. z problematyką środowiskową
 • Porozumienie komunalne zawarte pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą - Miastem Ustka w sprawie zaspokojenia zbiorowych potrzeb obejmujących składowisko odpadów komunalnych
 • Porozumienie Komunalne zawarte pomiędzy Zarządem Gminy Kobylnica a Zarządem Miasta Słupska w sprawie włączenia kanalizacji ściekowej do oczyszczalni ścieków w Słupsku
 • Porozumienie komunalne zawarte pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Ustka w sprawie utrzymania składowiska odpadów komunalnych
 • współpraca w ramach Związki Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy (wymiana doświadczeń, promocja walorów przyrodniczych)
 • Działalność Zespołu ds. Projektu Czysta Słupia (monitoring stanu czystości wód)
   
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Współpraca w ramach organizacji:
  • Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk”
  • Europejskie Centrum Ochrony Środowiska -Stowarzyszenie Inicjatyw Ekologicznych
  • Związek Miast i Gmin Morskich
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • “RAIRDev – Regional Airports Interaction for Regional Development – Wpływ Lotnisk Na Rozwój Regionów”
 • Źródła dofinansowania: INTERREG IIIB CADSES
 • Kwota dofinansowania: 750 000,00
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Gmina Miejska Słupsk rokrocznie bierze czynny udział w konkursach ekologicznych przedstawiając dokumenty potwierdzające działalność ekologiczną  w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powietrza, gospodarki wodno – ściekowej, jak  i edukacji ekologicznej. Uwieńczeniem działań ekologicznych realizowanych na przestrzeni lat 2001 – 2004 jest przyznanie przez Prezydenta RP w 2004 roku dla miasta Słupska tytułu „Mecenasa Polskiej Ekologii”. Nagroda ta przyznawana jest wielokrotnym laureatom konkursu „Lider Polskiej Ekologii”.
 • Słupsk otrzymał wyróżnienie w I edycji Wielkiego Konkursu NFOŚiGW pt. „Nasza Gmina w Europie” za działania na rzecz ochrony środowiska. Nagrodę przeznaczono na renowację stawów wodnych na terenie miasta.
 • Miasto od kilku lat piastuje również tytuł „Gminy przyjaznej środowisku”.
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • „Kompleksowy program gospodarki ściekowej rejonu Słupska (beneficjentem „Wodociagi Słupsk”Sp. z o.o)
  • Źródło dofinansowania- FUNDUSZ SPÓJNOŚCI (2004-2009)
  • Kwota maksymalna kwota 13.717.907 EURO
 • Kompleksowy Program Segregacji Odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i powiatu słupskiego (beneficjent Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Słupsku)
  • nazwa programu UE  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
  • przewidywana kwota dofinansowania 9.720.621.96 zł  - faza realizacji
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zachodniego z Północnym Via/Rail Hanseatica (Dostęp portu morskiego w Ustce i Poligonu NATO do Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku) odcinek łączący drogę krajową nr 6 z drogą krajową nr 21 ponad torami kolejowymi
  • Program funkcjonalno – użytkowy  w opracowaniu
  • Studium wykonalności – brak
 • Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zachodniego z Północnym Via/Rail Hanseatica (dostęp portu morskiego w Ustce i Poligonu NATO do Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku) odcinek łączący Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną z drogą krajową nr 6
  • Program funkcjonalno – użytkowy  brak
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – brak
  • Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi brak
  • Studium wykonalności – brak
 • Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego
  • Program funkcjonalno – użytkowy  w opracowaniu
  • Studium wykonalności – w opracowaniu
 • Udrożnienie połączenia pomiędzy drogą krajową nr 6 a drogą krajową nr 21 w ciągu ulic Ogrodowej i Paderewskiego
  • Studium wykonalności – opracowane
 • Wzrost atrakcyjności obszaru Podgrodzia poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 213 przebudowa ulic: Sierpinka, Św. Piotra oraz odcinka ul. Kaszubskiej (w tym dokumentacja techniczna)
  • Dokumentacja techniczna – brak
  • Studium wykonalności – brak
 • Budowa 4 separatorów na kanalizacji deszczowej w Słupsku
  • Dokumentacja techniczna – w opracowaniu
  • Studium wykonalności – brak
 • Zagospodarowanie Parku Kultury, Sportu i Rekreacji oraz utworzenie centrum kulturalno – rekreacyjnego dla Miasta Słupska i odwiedzających go turystów
  • Dokumentacja techniczna – brak
  • Studium wykonalności – brak
 • Rewitalizacja Traktu Książęcego
  • Dokumentacja techniczna – brak
  • Studium wykonalności – brak
 • Termomodernizacja obiektów oświatowych
  • Dokumentacja techniczna – brak
  • Studium wykonalności – brak
 • Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku
  • Program funkcjonalno – użytkowy  brak
  • Studium wykonalności – brak
 • Rewaloryzacja zabytkowego Ratusza miejskiego w SłupskuII etap
  • Studium wykonalności – w opracowaniu
 • Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej (obiekty służby zdrowia żłobki)
  • Dokumentacja techniczna – wymaga aktualizacji
  • Studium wykonalności – wymaga aktualizacji
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002