Gdańsk

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Gdynia

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Urząd Miasta Gdyni realizuje innowacyjnego program „Urząd przyjazny środowisku – system gospodarki odpadami”, skierowanego do pracowników magistratu oraz mieszkańców miasta.  Głównym celem projektu jest utworzenie modelowego systemu gospodarki odpadami możliwego do implementacji w innych biurach, ograniczanie ilości powstawania odpadów oraz popularyzacja segregacji odpadów. Projekt jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który na jego przeprowadzenie udzielił dotacji w wysokości 60 tys zł. Realizacja projektu polega na wdrożeniu, monitoringu i promocji systemu selektywnej zbiórki odpadów. Segregacja odpadów połączona jest z wprowadzeniem na szerszą skalę papieru wyprodukowanego z makulatury do Urzędu Miasta Gdyni. W ramach pilotażu na tego rodzaju papierze od połowy 2001 roku pracuje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Ponadto w 2002 roku na papierze z makulatury z okazji Dnia Ziemi i Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska wydrukowane zostały dwie wkładki do „Ratusza” poświęcone ochronie środowiska. Bardzo ważnym elementem programu była kampania informacyjno-edukacyjna, której celem będzie motywowanie do postępowania w sposób przyjazny środowisku zarówno w pracy jak i u siebie w domu.
 • Program „Gdynia bez barier” www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/gdynia/bez/barier/265_.html
 • Gdyński Program Wspierania Przedsiębiorczości www.gdynia.pl/dla/inwestorow/GPWP/404_.htm
 • Program prewencji chorób serca i naczyń w Gdyni – Gdynia Kard www.gdyniakard.info.pl
 • Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy- Projekt zakładał kompleksowe podejście do problemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez swoją trzyetapowość: obejmował usługodawców działających na rzecz osób niepełnosprawnych, skupiał się na samych osobach niepełnosprawnych, obejmował również pracodawców. www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/euro/pie/108_30446.html
 • Bezpieczna Dzielnica- celem jest włączenie mieszkańców w działania zwiększające bezpieczeństwo w naszym mieście.www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/bezpieczna/gdynia/320_44312.html
 • Konkurs „Gdyński Biznesplan www.gdynia.pl/dla/inwestorow/biznesplan/5067_37604.html
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak informacji

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Powiat Bytowski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Tuchomie - Podniesienie poziomu atrakcyjnośći gminy Tuchomie oraz promocja jej walorów turystycznych
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Powiat Chojnicki

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
 • Remont mostu w Peplinie,
 • Budowa drogi powiatowej odc. Żabno – Czyczkowy ze środków Sapard 50%,
 • Wykonanie chodnika i odwodnienia w m. Kosobudy,
 • „Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych w powiecie chojnickim”,
 • „Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych w powiecie chojnickim – kontynuacja”
 • „Wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Ostrowite poprzez budowę drogi”,
 • „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą”,
 • „Program stypendialny dla studentów”,
 • „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
 • 2005-2006”,
 • „Program stypendialny dla studentów 2005-2006”,
 • „Europejski program stypendialny dla uczniów 2006-2007”,
 • „Europejski program stypendialny dla studentów 2006-2007”
   

http://powiat.chojnice.pl/strona?id_typ=6&id_ln=80&id_kat=51&id_tekst=1044
http://powiat.chojnice.pl/strona?id_typ=6&id_ln=5&id_kat=51&id_tekst=1045

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • „Wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Ostrowite poprzez budowę drogi”,
 • Bezpośrednim, materialnym efektem realizacji niniejszej inwestycji była budowa drogi w miejscowości Ostrowite i na trasie Ostrowite - Mosna o długości 2 418,5 m. Na całym odcinku droga uzyskała nawierzchnię bitumiczną o grubości 4 cm i warstwie wiążącej o tej samej grubości, na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego o grubości 20 cm i 15 cm warstwie odsączającej z kruszywa naturalnego o wskaźniku wodoprzepuszczalności min. 8m/dobę.
 • http://powiat.chojnice.pl/strona?id_typ=6&id_ln=5&id_kat=51&id_tekst=1045

 • „Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych w powiecie chojnickim”,
 • „Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych w powiecie chojnickim – kontynuacja”
 • Projekty skierowane do pracujących osób dorosłych chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe w czasie wolnym od pracy. W ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu języków obcych: angielskiego i niemieckiego,  technik informacyjnych ICT, oraz dodatkowo w projekcie „kontynuacja” – szkolenia z zakresu zarządzania zespołem zadaniowym.
 • „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą”,
 • „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
 • 2005-2006”,
 •  „Europejski program stypendialny dla uczniów 2006-2007”,
 • Projekty skierowane do uczniów z terenów wiejskich, do których zaliczamy tereny położone poza granicami administracyjnymi miast, miasta do 5 tys. mieszkańców oraz miasta w przedziale od 5 do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą i dodatkowo znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej podjęcie i kontynuowanie kształcenia.
 • http://powiat.chojnice.pl/strona?id_typ=6&id_ln=80&id_kat=21&id_tekst=1069

 •  „Program stypendialny dla studentów”,
 • „Program stypendialny dla studentów 2005-2006”,
 • „Europejski program stypendialny dla studentów 2006-2007”
 • Programy skierowane do studentów mieszkających na stałe na terenie Powiatu Chojnickiego, którzy uczęszczają do szkół wyższych w systemie dziennym, zaocznym, wieczorowym, bądź też eksternistycznym. 
 • http://powiat.chojnice.pl/strona?id_typ=6&id_ln=80&id_kat=21&id_tekst=1068
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Na stronie internetowej powiatu podano informację o realizacji zadań Programu Ochrony Środowiska i Planowania Gospodarki odpadami Woj. Pomorskiego

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Brak informacji

Powiat Człuchowski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Brak dodatkowych informacji na innych stronach www

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak dodatkowych informacji na innych stronach www

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

brak danych

Powiat Gdański

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • projekt proekologiczny PHARE 99 0153 TASS „W kierunku zrównoważonego społeczeństwa wokół Morza Bałtyckiego”- Projekt o charakterze ekologicznym. Jego celem była edukacja ekologiczna młodzieży poprzez współpracę szkół i wytypowanych „rodzin ekologicznych”. Celem było zmniejszenie emisji odpadów i edukacja w zakresie segregacji odpadów i ochrony środowiska. www.panorama-miast.com.pl/32/html/pruszcz.htm


 

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Powiat Kartuski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

brak informacji z powiatu

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak informacji z powiatu

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak informacji z powiatu

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

brak informacji z powiatu

Powiat Kościerski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

brak danych

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak danych

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • GMINA DZIEMIANY
  • Ścieżka przyrodnicza nad jeziorem Rzuno w Dziemianach (www.dziemiany.pl; www.pow-koscierzyna.home.pl),
  • Rowerowa Ścieżka Przyrodnicza "Pętla Lipno"(www.dziemiany.pl ; www.pow-koscierzyna.home.pl),
  • Trasa rowerowa A - 29,5 km DZIEMIANY - BORSZTAL - TURZONKA - KALISZ - SŁUPINKO - DĄBRÓWKA - PIECHOWICE – DZIEMIANY (www.dziemiany.pl ; www.pow-koscierzyna.home.pl),
  • Trasa rowerowa B - 37 km DZIEMIANY - DYWAN - SOMINY - TRZEBUŃ - RADUŃ - JASTRZĘBIE - PIECHOWICE – DZIEMIANY (www.dziemiany.pl ; www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • GMINA KARSIN
 • GMINA KOŚCIERZYNA
  • Trasa piesza. Szlak niebieski " Izydora Gulgowskiego "Przebieg: Gołuń – Olpuch Długość: 2,9 km (www.wdzydze-stanica.pl; www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • Szlak Regionalny "Kaszubski" – czerwony długość: 124 km; czas przejścia:4 dni
  • Przebieg: Kamienica Królewska-Kartuzy-Gołubie-Skorzewo-Częstkowo-Wieprznica-Łubiana-Grzybowo-Grzybowski Młyn – Loryniec – Czarlina - Wdzydze KIszewskie - Gołuń. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • Szlak " Kręgów Kamiennych - Partyzancki " - zielony; Przebieg: Sierakowice - Lipusz - Grzybowski Młyn - Loryniec - Wąglikowice - Jezioro Strupino - Olpuch - Czarna Woda (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • Szlak "Wdzydzki" – czarny - przebieg: Olpuch - Wdzydze PKP - Gołuń - Zabrody - Wdzydze Tucholskie - Wiele, (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • Ścieżka Dydaktyczno - Przyrodnicza wokół jeziora Schodno (www.wdzydzkipark.pl; www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • Piesza Ścieżka Przyrodnicza we Wdzydzach Kiszewskich (www.wdzydzkipark.pl; www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Sarnowy - Wielki Podleś - Stawiska - Małe Stawiska - Nowa Kiszewa - Stary Bukowiec - Stara Kiszewsa - Stare Polaszki - Niedamowo - Wielki Klincz - Nowy Klincz – Kościerzyna (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Sycowa Huta - Grzybowo - Grzybowski Młyn - Wąglikowice - Wdzydze Kiszewskie - Gołuń - Juszki - Rotembark – Kościerzyna (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Łubiana - Korne - Lipusz - Dziemiany - Lubnia - Leśno - Wiele - Borsk - Wdzydze Tucholskie - Gołuń - Wdzydze Kiszewskie - Wąglikowice - Grzybno - Kościerzyna. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Strzelnica - Wieprznica - Owśnice - Gostomie - Częstkowo - Skorzewo - Kościerzyna. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Wielki Puc - Grabowo - Nowa Karczma - Lubieszyn - Liniewo - Wysin - Więckowy - Pogódki - Kożmin - Stare Polaszki - Stawiska - Sarnowy – Kościerzyna (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • TRASA ROWEROWA Schodno - Słupino - Przerębska Huta - Czarlina - Wdzydze Kiszewskie - Loryniec - Schodno. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • Szlak Wdy - szlak kajakowy rzeka Wda , Zespół jezior Wdzydzkich (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • Szlak Jezior Kościerskich (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • GMINA LIPUSZ
  • Ścieżka Dydaktyczna w Lipuszu - 0,5 km za LIPUSZEM znajduje się Ścieżka Dydaktyczna w stronę Tuszków
 • GMINA STARA KISZEWA
  • Ścieżka Kajakowa na terenie Gminy Stara Kiszewa po rzece Wierzycy (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • Szlak kajakowy Stary Bukowiec: Stary Bukowiec - Ruda - Bartoszylas - Stara Kiszewa - Zamek Kiszewski
  • Poruszając się tym szlakiem można przystanąć w miejscowości zamek Kiszewski i zwiedzić ruiny Zamku Krzyżackiego. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • Jezioro Polaszkowskie Szlak Kajakowy Jezioro Polaszkowskie- połączenie korytarzami odwadniających je rzek i strumieni. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
    

Powiat Kwidzynski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Powiat Lęborski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

brak informacji z powiatu

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • brak
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • brak
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Gmina Nowa Wieś Lęborska - www.nwl.pl

Powiat Malborski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

·         starostwa, pod którym można zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji. www.powiat.malbork.pl

·         Modernizacja 2 odcinków drogi powiatowej nr 2919G w Powiecie Malborskim,
o łącznej długości 6,36 km

·         Restrukturyzacja terenów zdegradowanych w Gminie Miłoradz poprzez przebudowę drogi powiatowej 2916G

·         Remont drogi powiatowej nr 2340 G na odcinku 3095m Trępnowy - Lichnowy
w Powiecie Malborskim .

 

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Malbork ugmalbork.mojbip.pl
  • rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Gmina Nowy Staw www.bip.nowystaw.pl
  • Opracowano operat szacunkowy dotyczący inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą służące do odprowadzania ścieków Miasta Nowy Staw oraz miejscowości Trępnowy i Dębina
  • Przygotowano dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębina,
  • Zlecono opracowanie na budowę sieci wodociągowej dla części działek nr 16/2 i 18/2 położonych przy ul. Obr. Westerplatte
    
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • Gmina Nowy Staw www.bip.nowystaw.pl
 • Miasto i Gmina Nowy Staw chciałaby nadal przeprowadzać projekty
  • z zakresu ochrony środowiska tj. skanalizowanie, zwodociągowanie obszarów wiejskich, z zakresu gospodarki odpadami tj. wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów we wszystkich miejscowościach wiejskich i inne (dotyczy 2006 i 2007)
 • Gmina Stare Pole bip.starepole.pl
  • Planuje się udział w projekcie „Przyroda Doliny Dolnej Wisły” – oferta edukacyjna dla nauczycieli, dzieci i młodzieży szkolnej przygotowanym przez Stowarzyszenie „Wspólna Europa”
  • Budowa przystani cumowniczej nad rzeką Nogat w miejscowości Ząbrowo – „Pętla Żuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E-70.
 • Gmina Miłoradz www.wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/miloradz/
  • Podłączenie ścieków do kanalizacji sanitarnej w Czerwonych Stogach
  • Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrze
  • Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Pogorzała Wieś
  • Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mątowy Wielkie
  • Realizacja programu „Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-70”
  • Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Mątowach Małych
  • Działania na rzecz rozwoju rolnictwa – kursy rolnicze – współpraca rolników w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej (zdrowa żywność)
  • Działania na rzecz poprawy stanu samozatrudnienia (stworzenie warunków do prowadzenia nowych rodzajów działalności gospodarczej
  • w tym uwzględniające ochrone środowiska, działania ekologiczne oraz zdrowy styl życia):
   • Rozwój agroturystyki
   • Promocja produktów regionalnych
   • Stworzenie szlaków wodnych
   • Ścieżki rowerowe
   • Trasy jazdy konnej
   • Place zabaw dla dzieci.
     
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • Miasto Malbork – ścieżki rowerowe istniejące na terenie miasta Malborka mają długość ok. 9,5 km.
 • Gmina Nowy Staw – tak:
  • Ścieżki rowerowe: istnieje ciąg pieszo-rowerowy w kierunku miejscowości Dębina;
  • Gospodarstwa agroturystyczne:
  • „Rancho w Dębinie” Dębina 1, 82-230 Nowy Staw tel. 609 569 757 lub 607 558 028  adres e-mail:ranchowdebinie@gazeta.pl  
  • Gospodarstwo Agroturystyczne Danuta i Roman Jeleniewscy  ul. Gdańska 16, 82-230 Nowy Staw, tel. 055/271 50 66
 • Gmina Malbork – Gospodarstwa agroturystyczne – 5
  • Gospodarstwo Agroturystyczne „Zacisze U Weni” Kamionka 7a,
  • 82-200 Malbork; tel. 055/2720833, tel. 055/2720832, tel.kom. 602102426
  • strona: www.zaciszeuweni.pl
  • Gościniec Pod Markizami Porzeczkowa 1 82-200 Malbork tel. 055/2724561
  •  tel. kom. 695757276
  • Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Brzózkami” Aleksandra i Mariusz Reksa Kamionka 24 82-200 Malbork, tel. 055/2729015, tel. kom. 506392687
  • Gospodarstwo Agroturystyczne „STARY PARK” Maciej Wąsik Stogi 20 A,
  • 82-200 Malbork, tel. 055/2729103
  • Gospodarstwo Agroturystyczne „ JAWOR” Teresa i Stanisław Jaworańscy, Kamionka, 82-200 Malbork, telefon kom. 606779464
 • Gmina Miłoradznie
 • Gmina Lichnowy – Stajnia T. Grześkowiak
 • Gmina Stare Pole – Gospodarstwa agroturystyczne – 1
  • Gospodarstwo agroturystyczne  ul. Prusa 30 82-220 Stare Pole, tel. (055) 271-33-55, kom. 505 586859

Powiat Nowodworski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak danych

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

brak danych

Powiat Pucki

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
 • brak informacji z powiatu
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • brak informacji z powiatu
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • brak informacji z powiatu
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • brak informacji z powiatu

Powiat Starogardzki

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
 • Gmina Zblewo:    
  • modernizacja hydroforni w Zblewie wraz z stacją uzdatniania wody oraz wyłączeniem dwóch hydroforni z eksploatacji tj. Miradowo i Karolewo,
 • Gmina Kaliska:   
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaliskach – brak opisu na stronie www.
  • Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Kaliskach oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kaliska – Piece – brak opisu na stronie www.
 • Gmina Starogard Gdański:
  • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szpęgawsku
  • Budowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie
  • Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jabłowo, Lipinki Szlacheckie
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Biuro Powiatowe w Starogardzie Gdańskim):

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 zalesiono w 2007 r.:

 • Gmina Zblewo – 5,00 ha
 • Gmina Skarszewy – 79,58 ha
 • Gmina Osieczna – 5,22 ha
 • Gmina Bobowo – 9,18 ha
 • Gmina Lubichowo – 3,16 ha
 • Gmina Kaliska – 10,06 ha


Ponadto przyjmowano wnioski z działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pt.: „Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt”.
Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt to promocja systemów produkcji rolniczej, prowadzonej zgodnie z wymogami ochrony środowiska , ochrony i kształtowania krajobrazu, ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk , a także ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i poprawa stanu świadomości ekologicznej wśród społeczności wiejskiej.
W PROW-ie 2004-06 realizowano 7 pakietów rolno-środowiskowych :

 • rolnictwo zrównoważone – polega na ograniczeniu nawożenia, zbilansowaniu gospodarki nawozami i przestrzeganiu odpowiedniego następstwa roślin
 • rolnictwo ekologiczne – polega na stosowaniu metod rolnictwa ekologicznego w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) 2092/91 oraz rozporządzenia Rady (WE) 1804/99
 • utrzymanie łąk ekstensywnych – wiąże się z przywróceniem lub kontynuacją wykaszania traw w określonych terminach na łąkach o wysokich walorach przyrodniczych, zagrożonych degradacją
 • utrzymanie pastwisk ekstensywnych – zakłada przywrócenie lub zachowanie ekstensywnego wypasu zwierząt na pół naturalnych pastwiskach w sposób gwarantujący utrzymanie walorów przyrodniczych i miejsc występowania gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem
 • ochrona wód i gleb – polega na stosowaniu międzyplonów w celu zwiększenia udziału gleb z okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym
 • tworzenie stref buforowych – to zakładanie 2 lub 5 metrowych pasów darni na granicy gruntów rolnych z wodami powierzchniowymi lub terenami intensywnie użytkowanymi rolniczo, w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko i ochrony siedlisk wrażliwych
 • zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich – polega na utrzymaniu hodowli ras bydła, koni i owiec zagrożonych wyginięciem

Ilości złożonych wniosków rolno-środowiskowych w BP ARiMR w Starogardzie Gdańskim w latach 2006 i 2007 kształtowały się następująco:
Pakiet    2006r.

 • Ochrona gleb i wód    69
 • Rolnictwo ekologiczne    2
 • Utrzymanie łąk ekstensywnych    5
 • Utrzymanie pastwisk ekstensywnych    -
 • Zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich 2

 

Działania polegające na zalesianiu gruntów rolnych jak i wspieraniu przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt kontynuowane są w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13.

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • Budowa kanalizacji Kolincz, Owidz, Barchanowy
 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej i modernizacja oczyszczalni we wsi Kokoszkowy
 • Budowa kanalizacji w Rywałdzie
 • Budowa kanalizacji Sumin, Sucumin, Rokocin
 • Termomodernizacja obiektów szkolnych w Brzeżnie, Rywałdzie i Jabłowie
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Informator turystyczny pt. "Kociewie przyjaźne turyście" zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim: www.bor.org.pl/index.php
Szlaki turystyczne na terenie powiatu starogardzkiego: www.powiatstarogard.pl
Gmina Kaliska www.kaliska.pl

 • Szlaki piesze:
  • Szlak „Kociewski” tzw. „Kociewski Szlak Centralny” – trasa znakowana na żółto – długość 80 km, prowadzi od Tczewa przez Starogard Gdański do Czarnej Wody, a przez Las Szpęgawski ze Swarożyna przez leśniczówkę Boroszewo, wzdłuż jeziora Zduńskiego i Szpęgawskiego II do Szpęgawska i dalej przez ostępy leśne nad jezioro Płaczewskie oraz bagno jeziora Kochanka do Starogardu Gdańskiego.
  • „Szlak grodzisk i gotyku Kociewia” – nieznakowana trasa – długość 136,8 km – do stacji kolejowej Olpuch – Wdzydze do Gniewa przez Las Szpęgawski.
  • Szlaki piesze (mogą być wykorzystywane jako trasy rowerowe, a zimą jako narciarskie na nartach biegówkach):
  • Godziszewo – Skarszewy biegnie wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, nad jeziorem Mały Margiel, do wsi Obozin i dalej, w kierunku zachodnim, wzdłuż ciągu czterech jezior: Duży Margiel, Rokitki, Małe Borówno i Wielkie Borówno, aż do małego śródleśnego jeziorka o nazwie Gruszka, a stąd do doliny Wietcisy i dalej do Skarszew, długość ok. 20 km.
  • Skarszewy – Bolesławowo – Demlin i dalej, wzdłuż północnej części zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, do Godziszewa, Siwiałki, Obozina i z powrotem przez Bolesławowo do Skarszew, długość ok. 20 km.
  • Ze wsi Skrzynia do Skórcza wzdłuż jeziora Słonego, przez Leśniczówkę Kałębnicę, nad jeziorem Kałębie do Osieka i dalej przez Cisową Górę oraz okolice Tuszynek i wieś Mielniczki, długość 19 km.
  • Szlak lasacki z Czarnej Wody do Skórcza przez Ocypel, Długie, Kasparus, Skrzynię, Skorzenno, Czapli Wierch i dalej przez Osiek i Cisową Górę, długość 54,4 km.
  • Przez „Raj” nad „Kociewskie Morze” – wyłącznie przyrodniczy – z miejscowości Wda przez Wdecki Młyn, Kasparus, Błędno, Krzywe Koło do Dębiej Góry i przez Radogoszcz do leśniczówki Kałębnica, długość 24,7 km.
  • Szlak Grzymisława (częściowo) ze Skorzewa przez Łuby do Błędna.
  • „Szlak pomników i rezerwatów przyrody” (częściowo) z Krzywego Koła przez leśnictwa: Kałębnica, Stara Rzeka, Dębowice i dalej nad jeziorem Miedzno przez Bąkowo i Kuźnicę wzdłuż jeziora Udzierz do Osin.
  • „Szlak jezior kociewskich” (częściowo) znad jeziora Niedackiego wzdłuż jezior: Borzechowskiego Wielkiego, Wielkiego Ocypla, Długiego, Słonego, Kałębie, Udzierz i Radodzierz nad jezioro Łąkosz, długość ok. 50 km.
 • Szlaki kajakowe:
  • Szlak Wdy na odcinku od Wdeckiego Młyna do wsi Błędno przez rezerwat przyrody „ Krzywe Koło w Pętli Wdy”.
  • Szlak Kałębnicy rozpoczynający się na Jeziorze Czarnym północnym, obok leśniczówki Czarne, a kończy się w pobliżu wsi Szeląg w ujściu Kałębnicy do Wdy.
  • Szlak górnej Mątawy początek w jeziorze Mątasek, , łączy jeziora Radodzierz, Łąkosz i Czarne.
  • Szlaki na terenie Gminy Czarna Woda: www.czarna-woda.pl (w zakładce „Turystyka”)
  • Szlak wodny Wierzycy: www.wierzyca.pl
 • Ścieżki i trasy rowerowe:
  • www.powiatstarogard.pl
  • www.kociewie.eu/rowery
  • trasa istniejąca:
  • Grzymisława – oznaczona kolorem zielonym, długość ok. 100 km, trasa: Tczew - Śliwiny - Gniszewo - Wielgłowy - Leśnictwo Bukowiec - Rajkowy - Pelplin - Bielawki - Rombark - Nowa Cerkiew - Gętomie - Dzierżążno - Leśnictwo Brody Pomorskie - Gniew - Nicponia - Gogolewo - Piaseczno - Wielkie Wyręby - Czerwińsk - Bobrowiec - Kościelna Jania - Stara Jania - Leśna Jania - Frąca - Lalkowy - Milewko - Twarda Góra - Nowe
 • Trasy projektowane:
  • Trasa Napoleona – Nowe – Osie
  • Trasa Martenów: Starogard Gdański – Pelplin
  • Trasa Opata Wernera: Pogódki – Pelplin
  • Trasa Jeziorna: Skarszewy – Osiek
  • Trasa Joannitów: Skarszewy – Tczew
  • Trasa Starogardzka: Czersk – Starogard Gdański
  • Trasa Borowiacka: Smętowo Graniczne – Czarna Woda
  • Trasa Świętego Rocha: Osiek – Skórcz
  • Trasa Droga Połomska: Lubichowo – Śliwice
  • Trasa Tczewska: Tczew - Kościerzyna (przez Skarszewy)
  • Trasa Starościńska: Sumin – Olpuch
  • Trasa Kaliska: Kaliska - Osieczna
 • Gospodarstwa agroturystyczne:

Powiat Sztumski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Powiat Słupski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

brak informacji z powiatu

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak danych

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • Gmina Damnica:
  • 2 ścieżki piesze o łącznej długości ok. 22,5 km
  • 2 ścieżki rowerowe o łącznej długości 23 km
  • szlak wodny kajakowy o długości 20 km
 • Gmina Dębnica Kaszubska:
  • ścieżki rowerowe:
  • Dębnica Kaszubska – Krzynia
  • Krzynia – Łysomiczki
  • Krzynia – Elektrownia wodna – Strzegomino
  • Skarszów Dolny – Dębnica Kaszubska
  • Łysomiczki – Żelkówko
  • Strzegomino – Krzynka
  • Żelkówko – Elektrownia Wodna Skarszów Dolny
  • Słupsk – Dębnica Kaszubska
  • - gospodarstwa agroturystyczne:
  • Kazimiery Bruskiej – Podwilczyn 23
  • Ewy i Jana Maciaszków – Gogolewko 9
  • Krzysztofa Mackiewicza – Dobra 1
  • Witolda Piwońskiego –Dębnica Kaszubska, ul. Krótka 3
  • Justyny Wittman – Brzeziniec 4
  • Marii Jońca – Dębnica Kaszubska, ul. Zajęcza 11
  • Haliny i Krzysztofa Cyman – Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 60
  • www.debnica.pl
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kępice:
  • ścieżki rowerowe Kępice – Warcino, Kępice – jezioro „Obłęskie” okolice m. Obłęże
  • www.kepice.pl
 • Gmina Kobylnica - www.kobylnica.pl
 • Gmina Potęgowo:
  •  „Dolina rzeki Łupawy”
  •  ścieżka historyczno – kulturowa „Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego Gminy Potęgowo”
  • www.potegowo.pl
 • Gmina Słupsk - www.slupsk.ug.gov.pl
 • Gmina Smołdzino - bd
 • Gmina Miejska Ustka: www.bip.um.ustka.pl
  •  Rezerwat przyrody „Buczyna nad Słupią” – przedmiotem ochrony jest zbiorowisko roślinne związane z dnem i zboczem doliny rzeki
  • Obszary chronionego krajobrazu: „Pas pobrzeża na zachód od Ustki” i „Pas pobrzeża na wschód od Ustki”
  • Trakt „Solidarności” – ścieżka pieszo-jezdna na „Wydmie Leśnej”
  • Zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Ostoja łabędzi”
  • utworzenie „Ścieżki rowerowej Ustka – Słupsk”
  • utworzenie „Parku Uzdrowiskowego
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Powiat Tczewski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Gmina Gniew 4 szlaki turystyczne, 2 obszary chronionego krajobrazu, 4 rezerwaty przyrody, 3 użytki  ekologiczne, gospodarstwo agroturystyczne „Maciejówka” i „Miodowe Rajskie Pólka”
Gmina Subkowy –  przez gminę przebiega szlak rowerowy czarny – Doliny Dolnej Wisły oraz Szlak Ziemi Tczewskiej im. Romana Klima
Miasto Tczew – brak danych
Miasto i Gmina Pelplin – Ciąg pieszo – rowerowy Aleja J. Pawła II -  wzdłuż drogi wojewódzkiej 229 – długość 900 m, Szlak turystyki  rowerowej Tczew – Nowe – długość szlaku przebiegającego przez teren Miasta i Gminy Pelplin wynosi 14, 70 km.
Planowana budowa przystani  kajakowej w Pelplinie oraz miejsca postoju kajaków we wsi Stocki Młyn.
Gmina Morzeszczynwww.morzeszczyn.pl
Gmina Tczew - www.gmina-tczew.pl

 

Powiat Wejherowski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak danych

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

brak danych

Sopot

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
 • „Blisko i daleko – razem ochronimy Bałtyk” - Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Program Sąsiedztwa Polska, Litwa, Okręg Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej – 2,6 mln PLN.
 • „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w uzdrowisku – etap V – modernizacja zbiornika retencyjnego Staw Łokietka” – Program Współpracy Przygranicznej Phare Narodowy Program dla Polski 2003 Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 549 tys. PLN
 • „Reorganizacja ruchu drogowego w strefie A uzdrowiska Sopot –etap I- modernizacja ul. Polnej” – ZPORR – ok. 4 mln PLN
 • „Modernizacja przystani rybackiej w Sopocie” - SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb – ok. 3,1 mln PLN
 • „MONTE-URBI” – Program Współpracy Przygranicznej Phare Narodowy Program dla Polski 2003 Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – ok. 50 tys. PLN
 • „SoccerNet” - Inicjatywa INTERREG III A – ok. 250 tys. PLN
 • „Sopocki Bank Czasu” – Program Współpracy Przygranicznej Phare Narodowy Program dla Polski 2003 Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – ok. 40 tys. PLN
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

www.sopot.pl

„Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo – Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu – etap I” – ZPORR – 32 mln PLN

Inwestorzy:  Miasto Gdańsk i Miasto Sopot przy wsparciu Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
Dofinansowanie: Ministerstwo Sportu – 50 mln PLN Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 32,4 mln PLN
Parametry techniczne obiektu:
Maksymalna liczba widzów – 15 tys. osób
Liczba miejsc konferencyjnych – 6 322
Liczba miejsc konsumenckich w: pubach, klubach, barach, lożach, restauracjach i w gastronomii okazjonalnej – 1422
Powierzchnia całkowita obiektu – 54 169,62 m2
Kubatura obiektu – 389 132,53 m3
Wysokość obiektu – 30,73 m
Powierzchnia zagospodarowanej działki -97 488,00 m2
Bilans miejsc parkingowych dla I Etapu – 1447
Funkcje obiektu
Wydarzenia sportowe (w tym Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata) w wielu dyscyplinach sportu, np. koszykówka, siatkówka, hokej, zawody lekkoatletyczne, tenis ziemny, tenis stołowy, jeździectwo, boks, zapasy, judo, itd.
Wydarzenia kulturalne: koncerty, wystawy, spektakle teatralne i kinowe
Funkcja kongresowa.


„E- Sopot – program przyjaznej gminy – zadanie I – e-urząd”

Projekt Gminy Miasta Sopotu pn.: „E-Sopot – program przyjaznej gminy – etap I – E-Urząd” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Głównym celem wdrażania projektu pn.: „E-Sopot – program przyjaznej gminy – etap I – E- Urząd” jest wsparcie rozwoju Sopotu i regionu pomorskiego poprzez rozbudowę lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Cel ten zgodny jest z celem działania 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, mówiącego o wspieraniu rozwoju województw poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Planowana wartość całkowita projektu wynosi 2 366 800 PLN, w tym 1 775 100 PLN dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Hist.Urban” – „Rewitalizacja miast historycznych” – Interreg 3B CADSES – ok. 200 tys. PLN
Realizacja projektu przewidziana została na lata 2006-2008, w czasie których odbyły się 3 konferencje oraz 2 akademie połączone z warsztatami. Spotkania te mają służyć wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie zintegrowanego zarządzania rewitalizacją miast o zabytkowej historycznej zabudowie. Pracując w trzech grupach tematycznych: zintegrowanego zarządzania, rewitalizacji społeczno-gospodarczej oraz rewitalizacji fizycznej i środowiskowej partnerzy mają za zadanie wypracować wspólne dla Europy Wschodniej i Zachodniej rozwiązania, służące wspieraniu zrównoważonego rozwoju z zachowaniem wartości budowlanego dziedzictwa kulturowego miast.
Ponadto, w ramach projektu każdy z partnerów realizuje własne działania lokalne wspierane finansowo przez Unię Europejską. Dla partnerów z Polski wsparcie to wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Gmina Miasta Sopotu partycypując w budżecie z wkładem własnym w wysokości 17 825 euro może liczyć na dodatkowe 53 475 euro pochodzące z funduszu EFRR.
 

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

 

Planowane projekty ubiegające się o wsparcie w okresie2007 – 2013

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Tytuł projektu

Przedmiot projektu

Wnioskowane źródło dofinansowania

Przewidywany koszt (PLN)

Wnioskowane wsparcie (PLN)

Wkład własny (PLN)

1.

E-Sopot II

sieć światłowodowa

RPO - Kierunek wsparcia 2.2"Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwainformacyjnego"

9 000 000

6 750 000

2 250 000

2.

Rozwój komunikacjirowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

Wspólny projekt Gdyni,Gdańska i Sopotu - w tym rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie Sopotu

RPO - Kierunek wsparcia 3.1

11 000 000

7 700 000

3 300 000

3.

Trójmiejski InteligentnySystem Transportu Aglomeracyjnego "TRISTAR"

Wspólny projekt Gdyni,Gdańska i Sopotu - w tym system sterowania ruchem ulicznym, system kontrolidostępu i zarządzania parkowaniem, system zarządzania bezpieczeństwem ruchu,system informacji o aktualnych warunkach

RPO - Kierunek wsparcia 3.1

7 000 000

5 250 000

1 750 000

4.

Zintegrowany SystemZarządzania Transportem Publicznym

Wspólny projekt Gdyni,Gdańska i Sopotu - monitoring transportu zbiorowego, sterowanie ruchempojazdów transportu zbiorowego, informacja dla pasażerów

RPO - Kierunek wsparcia 3.1

1 500 000

1 125 000

375 000

5.

Modernizacja OperyLeśnej w Sopocie

Modernizacja Opery Leśnej wSopocie w zakresie: zadaszenia, przebudowy widowni, modernizacji zapleczasceny, wewnętrznego układu komunikacyjnego.

PO IiŚ (Działanie 11.2 )

103 583 182

41 433 273

62 149 910

6.

Adaptacja budynku napotrzeby PGS i IT

wykończenie stanu surowegoi wyposażenie nowej siedziby PGS

RPO - Kierunek wsparcia3.2.2. "Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej"

10 375 000

7 781 250

2 593 750

7.

Modernizacja sopockiegoHipodromu

Modernizacja hali sportowej(krytej ujeżdżalni), wymiana podłoża na hali i placach treningowych, remonttrybuny głównej i sędziówki, zakup i montaż systemu nawadniania parkuru,modernizacja trzech stajni, zakup przenośnych trybun oraz modernizacjawewnętrznej infrastruktury dojazdowej i małej architektury).

RPO (Działanie 3.2.2

30 000 000

12 000 000

18 000 000

8.

Rewitalizacja przestrzenipublicznej w Sopocie - etap I - rewitalizacja na terenach ujęciu wody Bitwypod Płowcami

zagospodarowanie terenuboiskami sportowymi, placami zabaw, ścieżkami pieszymi i rowerowymi, punktwidokowy, nasadzenia na skarpie, budowa budynku klubowego, w ramach działańkrzyżowych przeszkolenie osób  doobsługi nowej infrastruktury

RPO działanie 3.2.1kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne/ lub Program Sąsiedztwa z ObwodemKaliningradzkim

10 000 000

5 000 000

5 000 000

9.

Budowa sopockiego odcinkaTrójmiejskiej Trasy Średnicowej

Zaprojektowanie i budowasopockiego odcinka Trasy Średnicowej o długości 4,3 km, z czego 2,6 km w tunelu.

 

2 300 000 000

 

 

10.

Rozbudowa układukomunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym WHSW

Budowa ul. Łokietka,modernizacja fragmentu ul. Bitwy Pod Płowcami oraz budowa Drogi Zielonej odWHSW do ul. Grunwaldzkiej w Gdańsku

RPO - Kierunek wsparcia 4.1"Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej"

185 021 665

92 510 833

46 904 732

11.

Modernizacja ul. Malczewskiego

 

RPO - Kierunek wsparcia 4.1"Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej"

7 000 000

5 250 000

1 750 000

12.

Termomodernizacja-szkoły

 

RPO - Kierunek wsparcia 5.5"Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii)

 

 

 

13.

Budowa przystanijachtowej w Sopocie

Budowa przystani przysopockim Molo (wraz z budynkiem kubaturowym), remont ostrogi i głowicy.

RPO (Działanie 6.1"Infrastruktura wzmacniajaca potencjał turystyczny")

68 858 835

42 331 251

26 527 584

14.

Rozbudowa i modernizacjainfrastruktury uzdrowiskowej Sopotu jako regionalnego centrum usługsanatoryjnych

Rozbudowa i kompleksowamodernizacja infrastruktury uzdrowiskowej w Sopocie, w tym m. in. sanatoriumLeśnik oraz zagospodarowanie terenu wokół Jeziorka Nowowiejskiego. Ewentualniemożna włączyć do projektu uporządkowanie skarpy sopockiej oraz tzw. ParkuLeśnego w pn. części strefy nadmorskiej, z uwzględnieniem szlakówspacerowo-krajobrazowych oraz budową małej architektury

RPO (Kierunek wsparcia 6.1.Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny)

min. 4.000.000

75%

25%

15.

Modernizacja punktu IT wSopocie

Rozbudowa i modernizacjasopockiego punktu informacji turystycznej oraz wdrożenie SystemuIdentyfikacji Miejskiej Sopotu.

RPO (Działanie 6.2"Promocja i informacja turystyczna")

888 349

666 261

222 082

16.

Petersburg - promocja

 

RPO - Kierunek wsparcia 6.2"Promocja i informacja turystyczna)"

 

 

 

17.

Renowacja DworkuSierakowskich

 

RPO - Kierunek wsparcia 6.3"Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym"

 

 

 

18.

Zagospodarowanie obrzeżylasów na terenie Sopotu oraz Parku Północnego

 

RPO - Kierunek wsparcia 6.4"Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych"

10 000 000

 

 

19.

Budowa CentrumŻeglarstwa SOPOT,

Budowa nowych obiektówkubaturowych na potrzeby WOPR, oraz klubów żeglarskich

RPO (Kierunek wsparcia 6.1.Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny)

 

 

 

20.

Zintegrowany SystemBezpieczeństwa w pasie nadmorskim Zatoki Gdańskiej

Zabezpieczeniespecjalistycznej opieki w zakresie ratownictwa medycznego w obszarze pasaprzybrzeżnego

RPO (Kierunek wsparcia 7.2.Zintegrowany system ratownictwa)

4 000 000

3 000 000

1 000 000

21.

"Dobry Urząd"

Ocena pracowników

PO Kapitał Ludzki -Priorytet 5 "Dobre rządzenie

 

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • Ścieżki rowerowe: 
  • wzdłuż brzegu morskiego na odcinku od Gdańska do granicy z Gdynią, 
  • wzdłuż al. Niepodległości na odcinku od granicy z Gdynią do ul. 23 Marca
 • Szlaki spacerowe: www.sopot.pl 

Słupsk

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Sektor gospodarki wodnej Przy współudziale Spółki Miejskiej „Wodociągi Słupsk” Gmina prowadzi zintensyfikowane działania na rzecz poprawy gospodarki wodno-ściekowej.
Mieszkańcy zaopatrywani są w doskonałej jakości wodę z najlepszych jakościowo w Polsce złóż pleistoceńskich. Pomaga im w tym nowoczesna, energooszczędna dyspozytornia, gwarantująca ciągły monitoring ujęć. Przeszło  99% gospodarstw i zakładów korzysta z kanalizacji zbiorczej.
Wybudowana i zmodernizowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia jest jedną z najnowocześniejszych
w kraju. Bezemisyjna, bezodpadowa (recykling organiczny), w pełni samowystarczalna technologia (własne media), zapewnia całkowite bezpieczeństwo procesowe. Standardy jakościowe oczyszczania  skutecznie chronią wody rzeki Słupi - cieku  objętego ochroną w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000. Liczna populacja ryb łososiowatych, minogów i raków jest tego najlepszym dowodem.
Obiekty „Wodociągi Słupsk”, wielokrotnie nagradzane w konkursach krajowych („Najlepiej pracująca oczyszczalnia w Polsce”) i zagranicznych (nominacja Swedish Baltic Sea Water Award, raport „Danish Water Service”) wyposażone są w profesjonalne laboratoria i nowoczesną kompostownię osadu. Słupsk jest prekursorem w dziedzinie badań nad biokonwersją osadu.
Ważnym elementem systemu jest również troska o funkcjonowanie licznych, lokalnych ekosystemów wodnych.
W ostatnich latach przeprowadzono renowację stawów miejskich przywracając im naturalny charakter
i udostępniając wypoczywającym, odtworzono przedwojenny system przeciwpowodziowy z zachowaniem walorów przyrodniczych. Wybudowano przepławkę oraz sztuczne tarlisko dla łososi. 
 Ochrona powietrza  Mieszkańcy Słupska cieszą się czystszym powietrzem dzięki likwidacji 122 indywidualnych kotłowni, eliminacji emitorów przemysłowych i wprowadzeniu sprawnego systemu redukcji zanieczyszczeń.
Do największych osiągnięć należy wymiana baterii cyklonów elektrociepłowni, wdrożenie skojarzonego systemu wytwarzania ciepła, wysoki udział odnawialnych nośników energii w źródłach indywidualnych, oraz biogazu w zakładach komunalnych.
W ramach rozwiązań komunikacyjnych, celem odciążenia zatłoczonego centrum, zmodernizowano ulice, wprowadzono zintegrowany system kierowania ruchem uzyskując poprawę jego płynności i ograniczając emisję spalin. Śródmieście tworzy strefę z ograniczonym ruchem pojazdów z bogatą siecią ścieżek rowerowych.

Gospodarka odpadami Zorganizowanym systemem zbiórki odpadów, dzięki działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej objęci są wszyscy mieszkańcy Słupska i lokalne firmy.
Spółka, w której Miasto Słupsk posiada większość udziałów jest właścicielem Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów w Bierkowie (teren poza granicami administracyjnymi Miasta Słupska).
Wymieniony obiekt wyróżnia nowoczesne zaplecze technologiczne. Tworzą je: sortownie odpadów i surowców wtórnych, złoża bioenergetyczne, instalacje do odzysku biogazu, generator z zespołem prądotwórczym, urządzenia  myjące i dezynfekujące, wagi samochodowe. Stosowane technologie pozwalają na pozyskiwanie biogazu, wydajną produkcję energii, a kompleksowe rozwiązania w zakresie trybu świadczenia usług przyczyniły się do zlikwidowania „dzikich” wysypisk odpadów. Dzięki  selektywnej zbiórce  surowców wtórnych „u źródła” znacznie ograniczono ilość odpadów kierowanych na składowisko oraz zoptymalizowano przebieg procesów zachodzących w złożu bioenergetycznym. Spółka opracowała także program usuwania odpadów z parkingów leśnych i punktów turystycznych rozlokowanych na terenie obszarów chronionych.

Aktywność społeczna. Władze Słupska podejmują zintensyfikowane działania celem zaktywizowania lokalnej społeczności. Korzystając z własnych i zewnętrznych środków organizują konkursy ekologiczne, promują kampanię na rzecz eliminacji azbestu, wspierają  akcje zadrzewiania terenów miejskich. Społeczeństwo posiada swobodny dostęp do informacji o środowisku, czynnie korzysta z dostępnych instrumentów finansowych.

Przedstawiony bogaty wachlarz osiągnięć był możliwy do uzyskania wyłącznie w warunkach wzorowej koordynacji działań w poszczególnych sektorach. O ostatecznym wyniku zadecydowało sprawne zarządzanie
i  właściwa lokacja zasobów finansowych.

O bezpośrednich korzyściach płynących z realizacji programu świadczą wybrane wskaźniki jakości środowiska
i parametry technologiczne inwestycji:

Wskaźnik
Jednostka
Wartość w latach poprzedzających utworzenie programu
Wartość w roku
2005-2006
Liczba ujęć wody
szt.
36
65
Sieć wodociągowa
km
233
259
Sieć kanalizacyjna
km
144
170
Wskaźnik energetyczny wydobywanej wody
kWh/m3
0,52
0,31
Zagospodarowanie osadu w oczyszczalni ścieków
%
11
78,9
Pojemność zbiorników retencyjnych
tyś m3
200
223
Liczebność
populacji łososia
 
-
30,00%
Emisja Pyłu
kg/rok
114.877
68.201
Emisja NOx
kg/rok
103.114
80.852
Udział niekonwencjonalnych paliw w produkcji energii cieplnej
%
-
10
Liczba składowisk odpadów
szt
68
4
Odbiór odpadów
Mg/rok
243.900
35.366,32
Odzysk surowców wtórnych
Mg/rok
 
1.198,3
Nowe obiekty infrastruktury środowiskowej
szt
-
45

 Dzięki sprawnemu zarządzaniu lokalne warunki środowiskowe ulegają stałej poprawie co zostało dostrzeżone przez niezależne komisje międzynarodowe i krajowe gremia konkursowe. Słupsk przejął rolę regionalnego, środkowopomorskiego lidera ekologii a poziom osiągnięć wytyczył nowe standardy jakości polityki środowiskowej.  

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

W perspektywie długookresowej zakłada się progresję uzyskanych wyników z rozszerzeniem
na wszystkie parametry środowiskowe.

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • Ścieżki rowerowe w granicach miasta liczą ok. 15 km
 • Najważniejsze z nich to:
  • ul. 11 Listopada – Szczecińska – W. Stwosza – Kasprowicza – długość ścieżki 2020m.;
  • ul. Sobieskiego od ul. Szczecińskiej do ul. Grunwaldzkiej - długość ścieżki 1850m.;
  • ul. Wazów – 3 Maja do Batorego - długość ścieżki 1415m.;
  • ul. Wolności – od ul. Kołłątaja do ul. Kopernika - długość ścieżki 1040m.;
  • ul. Kołłątaja (park) – Wojska Polskiego (deptak) - długość ścieżki 950m.;
  •  ul. Sienkiewicza – Kopernika – Bałtycka - długość ścieżki 2130m.;
  • ul. 9 Marca – Jagiełły – Jana Pawła II - długość ścieżki 520m.;
  • ul. Gdańska – od ul. Lotha w kierunku Redzikowa - długość ścieżki 2350m.;
  • ul. Lutosławskiego – od ul. Jana Pawła II do Poznańskiej - długość ścieżki 600m (dane wg. Strategii Transportowej na lata 2004-2012)
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002