Gdańsk

Tereny zabudowane

4 909 ha, 18,75
w tym tereny:

 • Mieszkaniowe: 2255  ha
 • Przemysłowe: 1341 ha
 • Inne: 1313 ha
Lasy

4 725 ha,  18,04 %  
w tym:

 • lasy państwowe: 3428  ha
 • lasy prywatne:     259 ha
 • lasy komunalne: 1038 ha
Użytki rolne

9 861 ha,  37,65 %

Nieużytki

969 ha,    3,7 %
 

Wody

1 268 ha, 4,84

Inne

4458 ha,  17,02
w tym w Gdańsku- wielkość terenów zieleni urządzonej 530 [ha]

Gdynia

Tereny zabudowane

4 208 ha,  31,13%
w tym tereny:

 • Mieszkaniowe:            1475 ha
 • Przemysłowe:            414 ha
 • Inne tereny zabudowane:          378 ha
 • Zurbanizowane tereny niezabudowane:    536 ha
 • Tereny rekreacyjne wypoczynkowe:        94 ha
 • Użytki kopalne:                 10 ha


Tereny komunikacyjne razem:     1310  ha
w tym:

 •   Drogi:     912 ha
 •   Koleje:    389 ha
 •   Inne:     9 ha
Lasy

5952 ha,  46,1%

w tym:

 • lasy państwowe:   5361 ha
 • lasy prywatne:      154 ha
 • lasy komunalne:    435 ha
Użytki rolne

2335 ha , 17,3%

Nieużytki

96  ha

Wody

293 ha

 • Morskie wewnętrzne    277 ha
 • Śródlądowe płynące   13 ha
 • Śródlądowe stojące     3 ha
Inne

Razem 657 ha
tym w miastach – stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] brak danych

Powiat Bytowski

Tereny zabudowane

5 093 ha,  2,32%
w tym tereny:

 • mieszkaniowe:                 340 ha
 • przemysłowe:                   114 ha 
 • inne:                                4 639 ha

 

Lasy

Brak danych z powiatu

Użytki rolne

Brak danych z powiatu

Nieużytki

Brak danych z powiatu

Wody

Brak danych z powiatu

Inne

Brak danych z powiatu

Powiat Chojnicki

Tereny zabudowane

4 620 ha - 3,38%

w tym tereny:

 • mieszkalne -1 904 ha
 • przemysłowe - 240 ha
 • inne - 2 476 ha

 

Lasy

71 855  ha - 52,69%

w tym:

 • lasy państwowe - 60 816, 4  ha
 • lasy prywatne - 11 039 ha
 • lasy komunalne - brak
Użytki rolne

49 975  ha -  36,63%

Nieużytki

24,18 ha - 1,77%

Wody

6767 ha, 4,96%

Inne

785 ha,  0,6%

w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] brak danych

Powiat Człuchowski

Tereny zabudowane

691 ha, 0,43%
w tym tereny:

 • mieszkaniowe:    401 ha
 • przemysłowe:     96 ha
 • inne:                   194 ha
Lasy

76 400 ha, 48,53


w tym:

 • lasy państwowe: 75 336 ha
 • lasy prywatne:       1 064 ha
 • lasy komunalne:      90 ha
Użytki rolne

 69 370 ha, 44,07%

Nieużytki

2 580 ha, 1,64%

Wody

3 026 ha, 1,92%

Inne

5 374 ha , 3,41%

wielkość terenów zieleni urządzonej w Człuchowie  [ha] - bd

Powiat Gdański

Tereny zabudowane

9 114 ha, 11,48
w tym tereny:

 • mieszkaniowe: brak danych
 • przemysłowe: brak danych
 • inne: brak danych
Lasy

14 476 ha, 18,25%
w tym:   

 • lasy państwowe: 13 565,2 ha
 • lasy prywatne: 791,3  ha
 • lasy komunalne: 121,5  ha
Użytki rolne

52 223 ha,   65,84%

Nieużytki

1522 ha, 1.9%

Wody

2 013 ha, 2,53%

Inne

brak
w tym w mieście Pruszcz Gdański powierzchnia łączna zieleni urządzonej: brak danych

Powiat Kartuski

Tereny zabudowane

brak informacji z powiatu

Lasy

34 313,3
w tym:

 • lasy państwowe: 24 849
 • lasy prywatne: 9 464,3
 • lasy komunalne: brak
Użytki rolne

brak danych

Nieużytki

brak danych

Wody

brak danych

Inne

brak danych

Powiat Kościerski

Tereny zabudowane

4485 ha, 3,84%
w tym tereny:

 • Mieszkaniowe        626  ha
 • Przemysłowe        130  ha
 • Inne                       3729 ha
Lasy

52 419    44, 96 % 
 w tym:

 • lasy państwowe        38 559 ha
 • lasy prywatne             13 559 ha
 • lasy komunalne         301 ha
Użytki rolne

50 330 ha    43,17 %

Nieużytki

3 245    2,78 %

Wody

5 821 ha      4,99 % 

Inne

268 ha    0,2 %

w tym w miastach – stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej: brak danych

Powiat Kwidzynski

Tereny zabudowane

5530 ha, 6,62%
w tym tereny:

 • Mieszkaniowe        2000 ha,
 • Przemysłowe        330 ha,
 • Inne            3200 ha,
Lasy

19 150 ha, 22,93%

w tym:

 • lasy państwowe        18 130 ha,
 • lasy prywatne        940 ha,
 • lasy komunalne        30 ha
Użytki rolne

50 820 ha, 60,8%

Nieużytki

1 800 ha, 2,15%

Wody

3 840 ha, 4,59%

Inne

2 360 ha, 2,82%
w tym w Kwidzynie ,wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] - brak danych

Powiat Lęborski

Tereny zabudowane

brak danych z powiatu

 

Lasy

brak danych z powiatu

Użytki rolne

brak danych z powiatu

Nieużytki

brak danych z powiatu

Wody

brak danych z powiatu

Inne

brak danych z powiatu

Powiat Malborski

Tereny zabudowane

857 ha, 1,73 %
w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 522 ha
 • przemysłowe: 144 ha
 • inne: 191 ha
Lasy

1 080 ha, 2,19 %
w tym:

 • lasy państwowe: 1062  ha
 • lasy prywatne: 13 ha
 • lasy komunalne: 13 ha
Użytki rolne

 42 044 ha, 85,07 %
 

Nieużytki

 349 ha, 0,7 %

Wody

1 165 ha, 2,36 %

Inne

3 928 ha, 7,95 %
w tym w miastach – stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] – Miasto Malbork – 20

Powiat Nowodworski

Tereny zabudowane

708, 1,07%

w tym tereny:

 •     mieszkaniowe      661
 •     przemysłowe      4
 •     inne            43
Lasy

53,01 km2 - 8,12 %

w tym:

 • lasy państwowe: 52,42 km2
 • lasy prywatne: 0,35 km2
 • lasy komunalne: 0,24 km2
Użytki rolne

40 506, 61,62

Nieużytki

977, 1,50%

Wody

14 127 ,  22,10

Inne

3 489    5,30%

 

 

 

 

 

SUMA: 65 300 ha100%

w tym:  

·         w Nowym Dworze Gdańskim wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]  3.90

·         w  Stegnie wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]  3.20

 

Powiat Pucki

Tereny zabudowane

4348, 7,53%   
w tym tereny:

 • mieszkaniowe 1 550
 • przemysłowe 522
 • inne 2 276
   
Lasy

18 018, 31,2%
w tym:

 • lasy państwowe 16 471
 • lasy prywatne 1 547
 • lasy komunalne – brak
Użytki rolne

 31 886, 55,21%

Nieużytki

2291, 3,96%

Wody

807,  1,4%

Inne

399,  0,7%
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] – brak danych

Powiat Starogardzki

Tereny zabudowane

1678 ha,  1,25 %

 w tym tereny:

 • mieszkaniowe:     1225 ha
 • przemysłowe:     237 ha
 • inne:         216 ha
Lasy

57 723 ha – 42,92 %

w tym:

 • lasy państwowe:         49 456 ha
 • lasy prywatne:         96 ha
 • lasy komunalne:         8 171 ha
Użytki rolne

 64 668 ha – 48,08 %

Nieużytki

2 516 – 1,87 %

Wody

3 371 – 2,5 %

Inne

4 544 ha - 3,31 %

w tym w miastach - stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]: 27 ha

Powiat Sztumski

Tereny zabudowane

2678 ha, 3,67
w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 35  ha
 • przemysłowe: 39 ha
 • tereny komunikacyjne:  2066  ha
 • inne: 223 ha
Lasy

13 071 ha,  17,93 %; 
w tym

 • lasy: 12486 ha
 • grunty zadrzewione i zakrzewione: 585  ha
Użytki rolne

54 275 ha   74,44 %

Nieużytki

1534 ha,   2,1 %

Wody

1277 ha,   1,75 %

Inne

73 ha,  0,1 %

w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] – brak aktualnych obmiarów.
 

Powiat Słupski

Tereny zabudowane

brak danych z powiatu

Lasy

brak danych z powiatu

Użytki rolne

brak danych z powiatu

 


Nieużytki

brak danych z powiatu

 


Wody

brak danych z powiatu

Inne

brak danych z powiatu

 


Powiat Tczewski

Tereny zabudowane

1 383 ha,  1,98 %
w tym tereny:

 • Mieszkaniowe – 564 ha
 • Przemysłowe – 251 ha
 • inne – 568 ha
Lasy

10 062 ha, 14,42%

w tym:

 • lasy państwowe –  9 143 ha
 • lasy prywatne –  890 ha
 • lasy komunalne – 29 ha
Użytki rolne

51 812 ha – 74,23 %

Nieużytki

1 377 ha  – 1,97%

Wody

1 573 ha, 2,25%

Inne

3 593 ha,  5,15%

w tym w miastach – stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej 138,6 ha

Powiat Wejherowski

Tereny zabudowane

6726  ha   5,45%
w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 1681 ha
 • przemysłowe: 267 ha
 • inne: 47,33 km2
Lasy

57 329 ha, 44,69%
w tym

 • lasy państwowe     49 969 ha
 • lasy prywatne          6 756 ha
 • lasy komunalne           209 ha
Użytki rolne

58 212 ha, 45,38% 

Nieużytki

2 231 ha, 1,73% 

Wody

 2 939 ha, 2,29%

Inne

392 ha, 0,3%     

Sopot

Tereny zabudowane

679 ha, 39,2%
w tym tereny:

 • Mieszkaniowe        243 ha
 • Przemysłowe         3 ha
 • Inne                      433 ha
Lasy

933 ha, 53,9%
w tym:

 • lasy państwowe      727 ha
 • lasy prywatne         1 ha
 • lasy komunalne        204 ha
Użytki rolne

69 ha , 4%

Nieużytki

24 ha, 1,4%

Wody

3 ha, 0,2%

Inne

23 ha, 1,3%

Razem 1731 ha
w tym parki i zieleńce na terenach zurbanizowanych – ok.50 ha

Słupsk

Tereny zabudowane

1995 ha,  46,4%
w tym tereny:

 • mieszkaniowe -  435 ha
 • przemysłowe - 251 ha
 • inne 1309  ha
Lasy

596 ha, 13,8%   
w tym

 • lasy państwowe – 388 ha
 • lasy prywatne – brak,
 • lasy komunalne - 204 ha 
Użytki rolne

1646 ha,  38,27%, 

Nieużytki

48 ha , 1,1% 

Wody

28 ha,  0,65

Inne

5 ha,  0,11%
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] 302

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002