Gdańsk

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 3
 • gaz z butli 5
 • gaz z sieci 2
 • olej opałowy 4
 • ciepło z miejskiej sieci 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) 6
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) 6
 • kolektory słoneczne 6
 • inne: 6 - kominki z odzyskiem ciepła
Główne obiekty energetyczne
 • Elektrociepłownie Wybrzeże Gdańsk 
  • moc 1 235,90 MW
  • nośnik energii węgiel
 • Kotłownia węglowa w Gdańsku - Matarni została przebudowana w 2003 r. i obecnie jest to Elektrociepłownia
  • opalana gazem ziemnym
 • Kotłownia przy ul. Zawiślańskiej w dzielnicy Stogi, przy  ul. Równej w dzielnicy Orunia,
 • kotłownia Przedsiębiorstwa „Unikom” w Kokoszkach,
 • kotłownia gazowa w dzielnicy Osowa.
   

 

Główne źródła emisji

Dane z Miasta za 2006r

 

 • Elektrociepłownie Wybrzeże S.A SO2- 7532,57; NO2 - 2 525,01; pył - 268,49
 • Grupa Lotos S.A.SO24 858,91; NO2- 1 601,79; pył - 364,3
 • GZNF "Fosfory" Sp. z.o.o. SO2 - 140,42; NO2- 77,05; pył - 87,09
 • GPEC Sp. z o.o. SO2 138,406; NO290,631; pył – 185,262
 • "SIARKOPOL" Gdańsk S.A. SO287,03; NO2 - 11,71; pył - 0
 • POLLYTAG S.A.SO248; NO2 12; pył – 30;
 • Spółdz. Mleczarska "MAĆKOWY" SO2 19,19; NO219,06; pył – 17,15
 • Zarząd Morskiego Portu Gd. S.A. SO2 - 1,29; NO2- 2,94; pył - 0,45

Dane wg opłat za emisję, rok 2007

Nazwa substancji    Ładunek całkowity[Mg]
GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA IM.J.PIŁSUDSKIEGO S.A.

 • dwutl. azotu    2,39
 • tlenek węgla    1,92
 • w.alif.do C12    14,96
 • węglow.aroma    24,69
 • ksylen    76,03
 • alk.benzylowy    5,17
 • alk.butylowy    14,2
 • alk.etylowy    2,08
 • alk.izobutyl.    2,21
 • alk.izopropyl    11,08
 • alk.propylowy    8,43
 • etylobenzen    16,75
 • octan butylu    5,37
 • metylizobketo    1,6
 • dwutl.węgla    826,84
 • kw.org.inne    10,27
 • Suma pyłów    21,87

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA

 • Polmlek - Maćkowy
 • dwutl. siarki    15,83
 • dwutl. azotu    16,72
 • tlenek węgla    20,9
 • dwutl.węgla    8778
 • Suma pyłów    12,76

Zakłady Wielobranżowe "FAST"  Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki    1,6
 • tlenek węgla    5,65
 • benzyna    5,85
 • ksylen    11,61
 • toluen    5,81
 • alk.butylowy    8,64
 • alk.etylowy    9,09
 • alk.izobutyl.    1,61
 • met.et.keton    2,09
 • octan butylu    3,86
 • octan etylu    1,36
 • poch.benz.    1,36
 • metylizobketo    2,32
 • dwutl.węgla    251,42
 • alk.alif.inne    5,3
 • Suma pyłów    7,56

Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych "UNIKOM" Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki    17,0
 • dwutl. azotu    14,5
 • tlenek węgla    39,8
 • dwutl.węgla    7643,87
 • Suma pyłów    20,26

CRIST Spółka z o.o.

 • żelazo    5,21
 • Suma pyłów    5,21

HYDROBUDOWA S.A.

 • dwutl. Azotu    2,8

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TRANSPORTOWE "PORT-TRANS" Spółka z o.o.

 • w.alif.do C12    1,68
 • ksylen    3,58

WUŻ Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki    8,53
 • dwutl. azotu    82,45
 • tlenek węgla    11,37
 • w.alif.do C12    7,81
 • węglow.aroma    3,5
 • sadza    5,68
 • Suma pyłów    5,68

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Spółka z o.o.

 • węglow.aroma    8,27
 • węgl.(rop.na    1871,76

Przedsiębiorstwo Przeładunkowo - Składowe "PORT PÓŁNOCNY" Sp. z o.o.

 • w.alif.do C12    184,96
 • węgl.(    6,97
 • Suma pyłów    10,69
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza    10,6

Morska Straż Pożarniczo-Ratownicza Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki    1,04
 • dwutl. azotu    10,1
 • tlenek węgla    1,39
 • w.alif.do C12    0,95
 • Suma pyłów    0,69

WPRD GRAVEL Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki    1,14
 • dwutl. azotu    1,51
 • dwutl.węgla    543,6
 • Suma pyłów    0,85

Stocznia Północna S.A.

 • tlenek węgla    1,25
 • w.alif.do C12    6,62
 • węglow.aroma    11,25
 • fluor    0,9
 • benzyna    1,87
 • ksylen    39,23
 • toluen    1,32
 • alk.benzylowy    1,3
 • alk.butylowy    13,3
 • alk.etylowy    4,01
 • alk.izobutyl.    1,8
 • alk.izopropyl    11,32
 • etylobenzen    3,69
 • mezytylen    1,37
 • 1metksprop2ol    1,121
 • 123trimetbenz    0,91
 • Suma pyłów    6,51

MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 • dwutl. siarki    2,82
 • dwutl. azotu    31,94
 • tlenek węgla    40,41
 • w.alif.do C12    6,39
 • węglow.aroma    3,53
 • sadza    1,87
 • Suma pyłów    2,06

ENERGA - OPERATOR S.A.

 • w.alif.do C12    1,04
 • fluor    9,80E-08
 • fosforowodór    4,70E-08
 • oct.manganawy    7,00E-08
 • pyły ze spalania paliw    8,44E-07

GDAŃSKIE MŁYNY I SPICHLERZE Dr Cordesmeyer - Sp. z o.o.

 • Suma pyłów    3,29

POLLYTAG S.A.

 • dwutl. siarki    85,48
 • dwutl. azotu    16,61
 • tlenek węgla    709,16
 • dwutl.węgla    7617,52
 • Suma pyłów    16,7

ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE SPÓŁKA AKCYJNA

 • dwutl. siarki    11267,98
 • dwutl. azotu    3949,46
 • tlenek węgla    306,05
 • dwutl.węgla    2147673,28
 • Suma pyłów    599,62

CENTROZŁOM Sp. z o.o.

 • dwutl. azotu    0,83
 • tlenek węgla    3,22
 • Suma pyłów    5,98

Federal-Mogul BIMET S.A.

 • pył    5,14E-07
 • Suma pyłów    0,92

CEDAT Sp. z o.o.

 • tlenek węgla    1,48064

Przedsiębiorstwo Przeładunkowo - Usługowe "SIARK - PORT" Spółka z o.o.

 • siarka    4,83
 • Suma pyłów    4,83

Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.

 • dwutl. azotu    0,97
 • dwutl.węgla    601,7

GRUPA LOTOS S.A.

 • dwutl. siarki    4808,48
 • dwutl. azotu    1583,42
 • tlenek węgla    154,786
 • w.alif.do C12    5,353
 • chl. metylenu    6,21
 • dwutl.węgla    1152505
 • 1,2-dwchletan    3,06
 • Suma pyłów    364,85

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki    8,56
 • dwutl. azotu    71,35
 • tlenek węgla    28,54
 • w.alif.do C12    7,84
 • węglow.aroma    3,56
 • Suma pyłów    7,91
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza    5,7
 • pyły pozostałe    2,17

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki    133,38
 • dwutl. azotu    90,94
 • tlenek węgla    201,81
 • w.alif.do C12    7,68
 • dwutl.węgla    37377,63
 • Suma pyłów    153,04
 • PRZEDSIĘBIOTSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ZIELEŃ" Sp. z o.o.
 • dwutl. siarki    1,16
 • dwutl. azotu    9,38
 • tlenek węgla    5,78
 • w.alif.do C12    1,12
 • Suma pyłów    0,7

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki    110,54
 • dwutl. azotu    83,47
 • tlenek węgla    4,4
 • fluor    0,69
 • formaldehyd    1,0
 • dwutl.węgla    395,62
 • Suma pyłów    81,2
 • pyły nawozów sztucznych    41,5
 • pyły pozostałe    39,06

SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.

 • dwutl. siarki    8,49
 • dwutl. azotu    5,01
 • tlenek węgla    7,4
 • amoniak    42,01
 • ozon    2,14
 • dwutl.węgla    49177,39
 • Suma pyłów    3,65
 • Polwar S.A.
 • węglow.aroma    2,7
 • ksylen    5,07
 • alk.butylowy    1,09

Usługi Ogólnobudowlane i Transportowe Mirosława Derlecka

 • dwutl. siarki    29,64
 • dwutl. azotu    11,26
 • tlenek węgla    123,48
 • dwutl.węgla    8777,25
 • Suma pyłów    21,35

Maritim - Shipyard Sp. z o.o.

 • tlenek węgla    25,74
 • Suma pyłów    11,04
 • KRAB Sp. z o.o.
 • ksylen    0,69
 • aceton    0,65
 • etylobenzen    0,96
 • EKOL - UNICON Sp. z o.o.
 • węglow.aroma    7,67

ENERGOBALTIC Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki    1,02
 • dwutl. azotu    18,92
 • tlenek węgla    2,63
 • dwutl.węgla    18429,37

Stocznia Gdańsk S.A.

 • dwutl. azotu    2,4
 • tlenek węgla    4,48
 • w.alif.do C12    3,32
 • węglow.aroma    78,84
 • acetylen    1,07
 • dwutl.węgla    3797,3
 • alk.alif.inne    123,51
 • kw.org.inne    3,87
 • subst. org.    3,46
 • żelazo    7,93
 • Suma pyłów    8,9

MOSTOSTAL POMORZE S.A.

 • węglow.aroma    1,28
 • ksylen    5,28
 • alk.butylowy    1,0
 • nafta,solwent    1,47
 • metksypropano    1,6

Q-BART Bartosz Kuczyk

 • dwutl. siarki    13,9
 • dwutl. azotu    11,6
 • tlenek węgla    58,3
 • dwutl.węgla    6121,5
 • Suma pyłów    17,14

INVEST - REM S.A.

 • w.alif.do C12    2,25
 • węglow.aroma    1,82
 • ksylen    18,78
 • alk.butylowy    1,26
 • etylobenzen    1,92
 • octan etylu    0,94

HYDROSTER - Zakłady Urządzeń Okrętowych Sp. z o.o. w Gdańsku

 • dwutl. siarki    3,52
 • dwutl. azotu    2,48
 • tlenek węgla    12,07
 • w.alif.do C12    2,05
 • węglow.aroma    1,12
 • dwutl.węgla    1254,62
 • p.krzemowe    8,4
 • p.pozostałe    1,2
 • Suma pyłów    20,83
 • pyły ze spalania paliw    10,52
 • pyły krzemowe    8,94

Żegluga Gdańska Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki    2,54
 • dwutl. azotu    24,6
 • tlenek węgla    3,39
 • w.alif.do C12    2,3
 • węglow.aroma    1,06
 • sadza    1,69
 • Suma pyłów    1,69
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza    1,69
 • dwutl. siarki    0,9
 • dwutl. azotu    8,72
 • tlenek węgla    1,2

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno - Torowe Sp. z o.o.

 • dwutl.węgla    162,52
 • dwutl. azotu    2,08
 • dwutl.węgla    3199,8

EUROLUK - Grupa Stoczni Gdynia Sp. z o.o.

 • dwutl.węgla    274,45
 • żelazo    1,76
 • Suma pyłów    1,93
 • Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gazu w Gdańsku
 • metan    55,95
 • dwutl.węgla    1353,4
 • ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w Gdańsku Sp. z o.o.
 • w.alif.do C12    2,45
 • ksylen    1,39
 • nafta,solwent    1,23
 • Suma pyłów    1,24

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki    47,93
 • dwutl. azotu    17,61
 • tlenek węgla    85,69
 • dwutl.węgla    12053,82
 • Suma pyłów    2,12

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. w Płocku, Oddział w Gdańsku

 • tlenek węgla    1,7
 • w.alif.do C12    37,54
 • dwutl.węgla    283,59
 • dwutl. siarki    16622,65
 • dwutl. azotu    6112,06
 • tlenek węgla    1882,87
 • w.alif.do C12    300,38
 • węglow.aroma    156,46
 • fluor    2,49
 • acetylen    1,3
 • amoniak    57,83
 • benzyna    10,17
 • chl. metylenu    6,21
 • formaldehyd    1,07
 • ksylen    167,76
 • ozon    2,143
 • siarkowodór    1,67
 • styren    8,98
 • toluen    8,68
 • aceton    29,08
 • alk.benzylowy    7,56
 • alk.butylowy    41,65
 • alk.etylowy    15,32
 • alk.izobutyl.    7,0
 • alk.izopropyl    22,46
 • alk.propylowy    8,76
 • etylobenzen    25,46
 • metan    12200,65
 • met.et.keton    2,32
 • mezytylen    1,37
 • nafta,solwent    3,52
 • octan butylu    12,37
 • octan etylu    3,91
 • oct.manganawy    7,00E-08
 • pentan    34,27
 • poch.benz.    1,79
 • węgl.(rop.na    1878,73
 • metylizobketo    4,64
 • dwutl.węgla    3481828,05
 • metksypropano    1,96
 • 1,2-dwchletan    3,06
 • 1metksprop2ol    1,21
 • alk.alif.inne    131,81
 • kw.org.inne    14,71
 • subst. org.    3,73
 • sadza    21,45
 • mangan    2,55
 • siarka    7,57
 • żelazo    19,04
 • p.krzemowe    8,7
 • p.węgl.graf.    10,6
 • Suma pyłów    1467,48
 • pyły ze spalania paliw    1224,96
 • pyły krzemowe    9,34
 • pyły nawozów sztucznych    41,5
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza    32,12
 • pyły pozostałe    128,74
   
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Dane z Miasta r. 2007

 

 • SO2 t/rok, 12 615
 • NOx t/rok, 4 133
 • Pyły t/rok, 1 031
 • CO t/rok, 1 392


Dane wg opłat za emisję-rok 2007

 

MIASTO GDAŃSK
Suma emisji [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich zródeł
wg opłat powyżej 2000zł/rok

SO2

33245,29

NO2

12351,3

C02

6963656,1

CO

3765,75

SUMA PYŁÓW

2907,87

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

 

Klasa

a

24

1

SO2

automatyczny

Gdańsk Śródmieście

3,8

50,1(1h),16,3(24))

90

 

A

A

A

Gdańsk Stogi

7,2

213,6(1h);32,7(24)

98

 

A

A

A

Gdańsk Nowy Port

5,2

135,8(1h):74,7(24)

99

 

A

A

A

Gdańsk Szadółki

4,0

134,6(1h), 23,5(24)

93

 

A

A

A

Gdańsk Wrzeszcz

3,6

96,8(1h);19,4(24)

98

 

A

A

A

Gdańsk Morena

2,9

22,0(24)

96

 

A

A

 

Gdańsk Śródmieście

6,6

30,0(24)

69

 

A

A

 

Gdańsk Wrzeszcz

5,9

38,0(24)

68

 

A

A

 

Gdańsk Nowy Port

8,8

40,0(24)

68

 

A

A

 

Gdańsk Wrzeszcz Dębinki

6,3

42,0(24)

69

 

A

A

 

pasywny

Gdańsk, Twierdza Wisłoujście

6,9

15,4(m)

100

 

A

 

 

 

 

Gdańsk Stogi

4,7

10(m)

58

 

A

 

 

NO2

automatyczny

Gdańsk Śródmieście

24,8

112,1(1h)

86

 

A

 

Gdańsk Stogi

12,7

80,1(1h)

98

 

A

 

Gdańsk Nowy Port

16,3

87,2(1h)

85

 

A

 

Gdańsk Szadółki

14,0

96,8(1h)

97

 

A

 

Gdańsk Wrzeszcz

18,8

106,5(1h)

98

 

A

 

GdańskMorena

19,5

50,0(24)

96

 

A

 

 

Gdańsk Śródmieście

28,3

90,0(24)

69

 

A

 

 

Gdańsk Wrzeszcz

27,7

58,0(24)

69

 

A

 

 

Gdańsk Nowy Port

22,2

97,0(24)

67

 

A

 

 

Gdańsk Wrzeszcz Dębinki

21,9

61,0(24)

69

 

A

 

 

pasywna

Gdańsk Twierdza Wisłoujście

19,6

26,3(m)

100

 

A

 

 

 

 

Stogi

13,7

27(m)

58

 

A

 

 

PM10

automatyczny

Gdańsk Śródmieście

16,3

110,0(24)

98

5

A

A

 

Gdańsk Stogi

23,6

69,8(24)

99

17

A

A

 

Gdańsk Nowy Port

22,6

123,6(24)

99

33

A

A

 

Gdańsk Wrzeszcz

20,6

99,4(24)

99

27

A

A

 

manualny

Gdańsk Przeróbka

22,7

94(24)

96

1

A

A

 

refektomet, 

GdańskMorena

7,9

52,0(24)

87,7

7

A

A

 

 

Gdańsk Śródmieście

9,9

54(24)

69

1

A

A

 

 

Gdańsk Wrzeszcz

11,2

62(24)

69

2

A

A

 

 

Gdańsk Nowy Port

9,1

53,0(24)

68

1

A

A

 

 

Gdańsk Wrzeszcz Dębinki

7,3

43,0(24)

69

 

A

A

 

CO

Automatyczny

Gdańsk Nowy Port

347,2

1601(8h)

98 

 

A

 

 

Gdańsk Szadółki

316,6

1802(8h)

96 

 

A

 

 

Gdańsk Wrzeszcz

375,0

2071(8h)

98 

 

A

 

 

ozon

automatyczny

Gdańsk Szadółki

53,4

128,4(8h)

98,33

weg 

3

A2010

C2020 

 

Gdańsk Wrzeszcz

42,6

123,9(8h)

97,49weg

1

2010A

C2020 

 

AOT40

automatyczny

Gdańsk Szadółki

6594

 

97,49 

 

 

 

 

Gdańsk Wrzeszcz

2047

 

 

 

A

 

 

benzen

manualny

Gdańsk Śródmieście

0,6

 

33 

 

A

 

 

pasywny

Gdańsk Twierdza Wisłoujście

2,0

 

100

 

A

 

 

 

 

Stogi

2,0

 

33

 

A

 

 

Metale w pyle PM10

manualny

Gdańsk ul.Głęboka

Pb0,02

Cd0,7

Ni1,2

As5,1

 

 

 

 

 

 

 

Benzo(a)piren w pyle PM10

manualny

Gdańsk ul.Głęboka

0,8

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

W tabeli zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia. 

Lp

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 

 

Uwagi

 

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

1

aglomeracja trójmiejska

PL.22.01.a.03

A

B

C

A

A

A

A

A

A

A

A (C)

niedotrzymane poziomy dla pyłu zawieszonego PM10 / niedotrzymane poziomy dla ozonu w przypadku celów długoterminowych (2020 r)

 

Gdynia

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 5
 • gaz z butli 3
 • gaz z sieci 2
 • olej opałowy 4
 • ciepło z miejskiej sieci  1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy  6
Główne obiekty energetyczne
 • Elektrociepłownie
  • Wybrzeże S.A. Elektrociepłownia Gdyńska EC3
   • Moc osiągalna cieplna 470,3MW,
   • moc osiągalna elektryczna 105,2MW
   • nośnik energii węgiel kamienny
 • kotłownie
  • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Gdyni ul. Szczecińska 11
   • moc 1,009 MW,
   • nośnik energii gaz
  • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Gdyni ul. Dickmana 24
   • moc 0,375 MW,
   • nośnik energii gaz
Główne źródła emisji
 • nazwa: Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. Elektrociepłownia Gdyńska
  • SO2  3 899 Mg t/rok,
  • NO2 1 443 t/rok,
  • CO 92 t/rok,
  • pył  219 t/rok
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
  • SO2 95 Mg t/rok,
  • NO2 91 t/rok,
  • CO 182 t/rok,
  • pył 75 t/rok
 • nazwa: Stocznia Gdynia S.A.
  • SO2  7,7 Mg t/rok,
  • NO2 7,9 t/rok,
  • CO 6,6 t/rok,
  • pył 31,6 t/rok
 • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni
  • brak danych

Niżej dane wg opłat za emisję.

 

MIASTO GDYNIA

Nazwa substancji

Ładunek całkowity[Mg]

MORSKI INSTYTUT RYBACKI

SEA FISHERIES INSTITUTE

dwutl. siarki

1,75

dwutl. azotu

16,9

tlenek węgla

2,34

w.alif.do C12

1,61

Suma pyłów

1,172

Stocznia Marynarki Wojennej S.A.

dwutl. siarki

1,28

dwutl. azotu

7,0

tlenek węgla

4,06

w.alif.do C12

11,04

węglow.aroma

7,05

ksylen

18,31

alk.butylowy

4,05

dwutl.węgla

9307,85

pył

24,6

żelazo

2,3

Suma pyłów

27,13

pyły krzemowe

22,69

MEBLARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY DĄB

w.alif.do C12

1,95

octan butylu

1,07

Suma pyłów

1,5

Spółdzielnia Pracy Wyrobów Skórzanych im. Jana Kilińskiego

aceton

3,5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Aland" Sp. z o.o.

dwutl. azotu

2,89

Suma gazów

3,9

Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o.

dwutl. siarki

20,9

dwutl. azotu

11,69

tlenek węgla

63,05

dwutl.węgla

7131,5

Suma pyłów

24,5

pyły ze spalania paliw

23,84

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w W-wie Z-d Linii Kolejowych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni

dwutl. siarki

9,98

dwutl. azotu

1,71

tlenek węgla

97,24

dwutl.węgla

2875,5

sadza

1,16

Suma pyłów

8,52

pyły ze spalania paliw

7,36

pyły węglowo-grafitowe,sadza

1,16

Stocznia Gdynia S.A.

dwutl. siarki

7,7

dwutl. azotu

7,93

tlenek węgla

6,63

w.alif.do C12

8,29

węglow.aroma

25,52

fluor

1,57

benzyna

5,17

ksylen

114,27

toluen

40,55

alk.alifatycz

42,16

alk.benzylowy

3,01

alk.butylowy

20,61

alk.izobutyl.

2,23

alk.izopropyl

3,25

alk.propylowy

70,68

estry alk.jed

7,48

etylobenzen

10,4

mezytylen

3,03

nafta,solwent

23,6

nas.alif.benz

5,65

octan etylu

2,08

poch.benz.

11,07

metylizobketo

1,7

trójmetbenze

2,4

dwutl.węgla

6256,8

octmetksyprop

1,8

metksypropano

3,04

123trimetbenz

3,4

alk.alif.inne

21,13

ketony inne

3,62

mangan

1,62

żelazo

27,1

Suma pyłów

30,51

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W GDYNI

dwutl. siarki

68,01

dwutl. azotu

82,81

tlenek węgla

179,67

w.alif.do C12

1,7

węglow.aroma

1,94

dwutl.węgla

111553,78

pył

84,1

sadza

2,39

RAZEM

111976,09

Suma gazów

111889,59

Suma pyłów

86,5

pyły ze spalania paliw

82,64

pyły węglowo-grafitowe,sadza

2,39

 

RADMOR SA

ksylen

1,32

cztchl.etylen

1,02

Suma pyłów

0,89

Zakład Farb "TOPKOLOR" Sp. z o.o.

ksylen

1,69

Energomontaż Północ Gdynia Sp. z o.o.

ksylen

0,96

pył

1,8

Suma pyłów

2,21

pyły pozostałe

1,8

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SANITARNO-PORZĄDKOWYCH "SANIPOR" SP. Z O.O.

dwutl.węgla

175,23

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

dwutl. siarki

94,7

dwutl. azotu

91,4

tlenek węgla

181,84

dwutl.węgla

52433,5

Suma pyłów

75,61

pyły ze spalania paliw

74,62

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

dwutl. siarki

1,02

dwutl. azotu

4,73

tlenek węgla

1,6

dwutl.węgla

8109,17

SAFE Co. Ltd.

Sp.z o.o.

ksylen

1,33

MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Spółka z o.o.

w.alif.do C12

55,82

węglow.aroma

1,72

pył

8,76

Suma pyłów

9,6

pyły węglowo-grafitowe,sadza

2,3

WUŻ Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia Spółka z o.o.

dwutl. siarki

10,65

dwutl. azotu

102,95

tlenek węgla

14,2

w.alif.do C12

9,76

węglow.aroma

4,4

sadza

7,1

Suma pyłów

7,1

Damen Shipyards Gdynia

S.A.

ksylen

4,31

toluen

1,54

alk.izopropyl

2,16

EURO-CYNK GDYNIA

Sp. z o.o.

benzyna

1,4

ksylen

2,51

dwutl.węgla

93,9

alk.alif.inne

6,59

żelazo

3,49

Suma pyłów

3,54

BIO-ENERGIA ESP

Sp. z o.o.

dwutl. siarki

16,27

dwutl. azotu

6,56

tlenek węgla

32,8

dwutl.węgla

3444,7

pył

15,2

Suma pyłów

15,79

pyły ze spalania paliw

15,22

EUROMAL - Grupa Stoczni Gdynia

Sp. z o.o.

w.alif.do C12

3,62

węglow.aroma

3,09

ksylen

22,5

toluen

2,45

alk.alifatycz

12,92

poch.benz.

4,42

kw.org.inne

1,142

pierw.metal.

2,49

Suma pyłów

1,05

Kormal - Nauta Spółka z o.o.

w.alif.do C12

1,47

ksylen

3,05

Suma pyłów

0,51

ANTADO Sp. z o.o.

węglow.aroma

1,7

 

PKP CARGO S.A. Zakład Taboru w Gdyni

 

dwutl. siarki

1,68

tlenek węgla

10,05

dwutl.węgla

516,61

Suma pyłów

2,17

pyły ze spalania paliw

2,07

dwutl. siarki

238,46

dwutl. azotu

347,81

tlenek węgla

614,68

w.alif.do C12

96,74

węglow.aroma

48,49

fluor

1,69

acetylen

16,7

benzyna

8,85

ksylen

174,71

toluen

46,54

aceton

4,6

alk.alifatycz

56,06

alk.benzylowy

3,35

alk.butylowy

26,8

alk.izobutyl.

2,71

alk.izopropyl

5,41

alk.propylowy

70,68

estry alk.jed

7,8

etylobenzen

12,35

met.et.keton

1,69

mezytylen

3,3

nafta,solwent

24,64

nas.alif.benz

5,65

octan butylu

5,13

octan etylu

3,87

poch.benz.

15,92

metylizobketo

2,04

trójmetbenze

2,4

dwutl.węgla

204485,78

octmetksyprop

2,77

metksypropano

3,4

123trimetbenz

3,75

alk.alif.inne

28,77

ketony inne

3,78

kw.org.inne

2,03

pierw.metal.

3,37

sadza

13,19

mangan

2,14

żelazo

34,64

Suma pyłów

308,59

pyły ze spalania paliw

209,63

pyły krzemowe

22,69

pyły węglowo-grafitowe,sadza

15,61

pyły pozostałe

21,72

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

 Suma emisji [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich zródeł wg opłat powyżej 2000zł/r

SO2

476,92

NO2

695,46

CO2

408971,56

CO

1229,376

SUMA PYŁÓW

615,61

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych

 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 3 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 30 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 6 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

 

 

Zestawienie wyników pomiarowych r. 2006

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.[1/24]

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

automatyczny

Gdynia Pogórze

6,8

205,2 80,9(24)

98,1

 

A

A

A

automatyczny

manualne

Gdynia Redłowo

4,2

93,9, 57,9(24)

98,9

 

A

A

A

Gdynia-Śród.

5,5

14,0(24)

96,4

 

A

A

 

Gdynia-Karwiny

5.2

15,0(24)

95,1

 

A

A

 

NO2

automatyczny

Gdynia Pogórze

16,0

69,7

98,7

 

A

A

 

Gdynia Redłowo

12,4

113,5

100

 

A

A

 

Gdynia Port

27,4

150,1

59,6

 

A

A

 

manualne

Gdynia

34,3

85,0(24)

59,2

 

A

 

 

Gdynia Karwiny

12,6

48,0(24)

95,1

 

A

 

 

 

 

Gdynia Śród.

17,7

108,0(24)

96,7

 

A

 

 

PM10

automatyczne

Gdynia Port

52,9

303,0(24)

97,3

145

C

C

 

Gdynia Redłowo

32,5

231,5

99,0

51

A

C

 

Gdynia Port

46,9

373,1

100

125

C

C

 

manualne

Gdynia

24,2

204(24)

59,7

14

A

A

 

refektomet,

GdyniaŚród.

5,3

37(24)

96,73

 

A

A

 

Gdynia Karwiny

4,7

39

95,1

 

A

A

 

CO

Automatyczna

Gdynia Pogórze

362,9

2761

97,4 

 

A

 

 

ozon

automatyczna

Gdynia Pogórze

57,8

160,7

98,2 

13

A

 

 

Gdynia Redłowo

61,6

159,7

99,0 

20

A

 

 

AOT40

automatyczna

Gdynia Pogórze

3692

 

 

 

A

 

 

Gdynia Redłowo

7158

 

 

 

 

 

 

benzen

automatyczna

Gdynia Port

1,8

16,5

62,0

 

A

 

 

manualna

Gdynia

1,2

 

32,9

 

A

 

 

Gdynia

1,5

 

32,9

 

A

 

 

Pb

manualna

Gdynia

0,011

 

59,7 

 

A

 

 

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia normOgólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 opracowanej przez WIOŚ Gdynię zakwalifikowano do klasy C, w związku z przekroczeniami stężeń pyłu zawieszonego PM10.
W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza.

 

Zestawienie wyników pomiarowych r. 2007 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.[1h/24]

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

automatyczny

Gdynia Pogórze

5,1

116,5 34,8(24)

99

 

A

A

A

automatyczny

manualny

Gdynia Redłowo

3,2

74,2, 21,4(24)

98,9

 

A

A

A

Gdynia-Śród.

6,6

12,0(24)

93

 

A

A

 

Gdynia-Karwiny

5.4

15,0(24)

95,1

 

A

A

 

SO2

pasywny

Gdynia Redłowo

3,9

10,7(m-c)

58

 

A

 

 

SO2

pasywny

Gdynia Śródmieście

4,5

10,6(m-c)

58

 

A

 

 

NO2

automatyczny

Gdynia Pogórze

12,6

130,5

99

 

A

A

 

Gdynia Redłowo

12,2

126,2

97

 

A

A

 

Gdynia Środmieście

24,6

113,5

81

 

A

A

 

manualny

Gdynia

40,1

92,0(24)

65

 

B

 

 

Gdynia Karwiny

13,4

88,0(24)

94

 

A

 

 

NO2

manualny

Gdynia Śród.

17,0

53,0(24)

95

 

A

 

 

NO2

pasywny

Gdynia Redłowo

14,9

27,2(24)

58

 

A

 

 

NO2

pasywny

Gdynia Środmieście

22,2

36,7(m-c)

58

 

A

 

 

PM10

automatyczny

Gdynia Śródmieście

41,2

191,7(24)

97

92

C

C

 

Gdynia Redłowo

20,0

75,3(24)

99

14

A

A

 

Gdynia Pogórze

23,7

98,0(24)

99

27

A

A

 

manualny

Gdynia

22,5

88,0(24)

52

9

A

A

 

manualny

Gdynia Redłowo

21,8

92,0(24)

89

14

A

A

 

refektomet,

GdyniaŚród.

5,5

50,0(24)

94

 

A

A

 

Gdynia Karwiny

4,0

38,0

94

 

A

A

 

CO

automatyczny

Gdynia Pogórze

300,5

1620(8h)

99 

 

A

 

 

ozon

automatyczny

Gdynia Pogórze

55,2

136,2(8h)

99 

3

A

2010

C

2020 

 

Gdynia Redłowo

62,5

148,1(8h)

66 

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
 

W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

 

Lp

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 

 

Uwagi

 

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

1

aglomeracja trójmiejska

PL.22.01.a.03

A

B

C

A

A

A

A

A

A

A

A (C)

niedotrzymane poziomy dla pyłu zawieszonego PM10 / niedotrzymane poziomy dla ozonu w przypadku celów długoterminowych (2020 r)

 

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia .
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2007 opracowanej przez WIOŚ Gdynia należący do strefy trójmiejskiej zakwalifikowano do klasy C, w związku z przekroczeniami stężeń pyłu zawieszonego PM10 zanotowanymi na stacji Gdynia Śród

Powiat Bytowski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 4-5
 • gaz z sieci 6
 • olej opałowy 4-5
 • ciepło z miejskiej sieci 2-3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy  2-3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6
 • kolektory słoneczne 6
 • inne: 6
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie - brak
 • kotłownie
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. w Bytowie, 24 MW, miał węglowy
  • Zakład Energetyki Cieplnej w Miastku, 7,62 MW, miał węglowy
    
Główne źródła emisji

Brak danych z powiatu.

Dane wg opłat za emisję  w r.2007

 

Nazwa substancji

Ładunek całkowity[Mg]

KOGA Sp. z o.o.

styren

1,56

aceton

3,64

Zakład energetyki Cieplnej

dwutl. siarki

51,5

dwutl. azotu

17,33

tlenek węgla

121,59

dwutl.węgla

10252,53

pył

42,93

sadza

1,53

Suma pyłów

44,47

pyły ze spalania paliw

42,93

pyły węglowo-grafitowe,sadza

1,53

Cegielnia Niezabyszewo K. Okrój i G. Pałubicki

dwutl. siarki

7,27

dwutl. azotu

6,37

tlenek węgla

31,31

dwutl.węgla

2298,1

pył

5,01

Suma pyłów

5,1

pyły ze spalania paliw

5,01

Zakład Produkcyjno-Usługowy WIRAX Wiesław Maczacza

benzyna

1,43

ksylen

2,53

GCB DOMSTAL MIASTKO s.a.

dwutl. siarki

0,64

dwutl. azotu

0,9

tlenek węgla

0,79

ksylen

7,96

alk.benzylowy

0,95

alk.butylowy

0,62

alk.izobutyl.

2,93

etylobenzen

2,65

nafta,solwent

0,6

dwutl.węgla

272,81

Suma pyłów

0,59

PREFABET Osława Dąbrowa S.A.

dwutl. siarki

14,22

dwutl. azotu

18,72

tlenek węgla

93,6

dwutl.węgla

9828

pył

12,5

sadza

0,62

mącz.wapien.

1,59

cement

3,72

Suma pyłów

18,45

pyły ze spalania paliw

12,5

pyły cem-wap i mat.ogniotrw.

5,32

pyły węglowo-grafitowe,sadza

0,62

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czarnej Dąbrówce

dwutl. siarki

3,73

dwutl. azotu

0,5

tlenek węgla

22,54

dwutl.węgla

1001,8

pył

2,56

Suma pyłów

2,64

pyły ze spalania paliw

2,56

Suma pyłów

1,13

POLMOR Sp. z o.o.

dwutl. siarki

1,74

dwutl. azotu

1,54

ksylen

9,6

alk.butylowy

5,08

alk.etylowy

1,01

nafta,solwent

4,84

octan butylu

4,42

octan etylu

5,65

dwutl.węgla

504,18

metksypropano

2,56

w.alif.inne

2,64

Suma pyłów

1,04

Gospodarstwo Rolne Ferma Suchorze

dwutl. siarki

1,12

tlenek węgla

8,18

dwutl.węgla

283,97

pył

0,83

Suma pyłów

0,87

pyły ze spalania paliw

0,83

DREW DEKOR Spółka z o.o.

benzyna

0,9

ksylen

1,47

toluen

2,36

aceton

2,18

alk.butylowy

1,25

alk.izobutyl.

1,13

alk.propylowy

0,87

octan butylu

8,84

octan etylu

4,13

dwutl.węgla

134,4

Suma pyłów

1,25

pyły ze spalania paliw

0,146628

pyły pozostałe

1,113

BAGRA SP. z o.o.

ksylen

4,83

alk.butylowy

1,25

STAKOM Sp. z o.o.

alkohol metyl

0,89

ksylen

16,13

w.alif.inne

2,39

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Brak danych z powiatu.

Dane wg opłat za emisję ze źródeł punktowych i z pojazdów 

POWIAT BYTOWSKI 2007
Suma emisji [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł wg opłat powyżej 2000zł/r.

SO2

109,33

NO2

91,39

CO2

49151,62

CO

557,74

SUMA PYŁÓW

154,01

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych 

 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 3 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 30 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 6 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

 

 • Zestawienie wyników pomiarowych z r.2006

 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks

benzen

NO2(m).

Pokr.

Klasa

NO2

pasywna

Bytów

6,8

13,0

100

A

Bytów

11,6

18,0

100

A

Miastko

12,9

22,0

100

A

Miastko

10,8

20,0

100

A

Miastko

12,8

18,0

100

A

Kołczygłowy

7,2

15,0

100

A

Lipnica

5,8

10,0

100

A

Parchowo

5,8

9,0

100

A

Studzienice

5,2

11,0

100

A

Trzebielino

7,2

12,0

100

A

Tuchomie

7,9

15,0

100

A

Dretyń

6,9

9,0

91,7

A

benzen

pasywna

Bytów

3,5

7,7

100

A

 

 

Miastko

3,2

7,1

100

A

 

 

Miastko

3,4

7,8

100

A

 

 

Kołczygłowy

2,4

5,0

100

A

 

 

Trzebielino

2,1

7,1

100

A

 

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 opracowanej przez WIOŚ powiat bytowski zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin

 • Zestawienie wyników pomiarowych z r.2007

 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks

benzen

NO2(m).

Pokr.

Klasa

NO2

pasywny

Bytów

6,8

10

100

A

Bytów

10,9

16

100

A

Miastko

11,9

14

100

A

Miastko

9,6

14

100

A

Miastko

11,6

10

100

A

Kołczygłowy

5,9

10

100

A

Lipnica

5,2

8

100

A

Studzienice

4,9

6

100

A

Trzebielino

6,8

9

100

A

Tuchomie

7,6

10

100

A

Dretyń

7,2

14

100

A

benzen

pasywny

Bytów

2,6

-

100

A

 

 

Miastko

3,0

-

100

A

 

 

Miastko

3,0

-

100

A

 

 

Kołczygłowy

20

-

100

A

 

 

Trzebielino

1,6

-

100

A

 

 W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

 

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 

 

Uwagi

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

strefa bytowsko-chojnicka

PL.22.03.z.03

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

 

W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2007 opracowanej przez WIOŚ, strefę bytowsko-chojnicką  do której należy  powiat bytowski , zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej).

Powiat Chojnicki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 3
 • gaz z sieci 1
 • olej opałowy 4
 • ciepło z miejskiej sieci 4
Główne obiekty energetyczne
 • Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. , Chojnice , ul. Ceynowy 15
  • nominalna moc cieplna ciepłowni 34,85 MWt: kocioł WLM 5 o mocy 5,0 MW ( 5,815 MWt opalany miałem węglowym ), 3 kotły WR 5 o mocy 5,0 MW każdy ( 5,815 MWt opalane miałem węglowym ), kocioł WR 10 o mocy 10 MW ( 11,63 MWt opalany miałem węglowym ),
  • roczne zużycie paliwa ( miału węglowego ) ca 14884 Mg/a,
  • kotły podłączone do 3 emitorów o wysokości 65,0 m , średnicy 0,80 m ( E – 1 Kocioł WLM 5 i WR – 5 , czas pracy 8760 h/rok ,  E – 2 , 2 kotły WR – 5 , czas pracy 5000 h/rok , E – 3 kocioł WR 10 , czas pracy 5000 h/rok. Emitory 1, 2 i 3 podłączone do odpylaczy bateryjno-cyklonowych o skuteczności odpylania do 85 %.
  • Kotłownia podlega pod standardy emisyjne dla kotłowni o mocy od 5 do 50 MW opalanych węglem kamiennym.
 • Rindipol S.A. , ul. Przemysłowa 13 , 89 – 620 Chojnice.
  • nominalna moc cieplna 20,06 MWt : kocioł na biomasę typ. 13-16.57000-65000 o mocy  6 , 5 MW ( 7,56 MWt ) JANFORSEN ENERGI SYSTEM AB SZWECJA , 2 kotły opalane olejem opałowym niskosiarkowym WAR – 2 typu HWV – 500 o mocy 5,0 MW każdy ( 6,25 MWt ) FUO RUMIA , 2 kotły wodne WLM – 5 opalane węglem kamiennym o mocy 5 MW ( 5, 819 MWt ) eksploatowane do lutego 2005 r.
  • Kocioł na biomasę podłączony do emitora E – 1 o wysokości 25 m , średnicy 0,80 (czas pracy 8760 h/rok ) , kocioł na olej opałowy HWV – 500 FUO RUMIA podłączony do emitora E-2 o wysokości 25 m , średnicy 0,60 m ( czas pracy 1500 h/rok ) , kocioł na olej opałowy HWV – 500 FUO RUMIA podłączony do emitora E-3 ( czas pracy 1500 h/rok ). Urządzenia ochrony powietrza E-1 elektrofiltr V.A.S. o skuteczności odpylania 92,50 % , emitory E-2 i E-3 brak urządzeń oczyszczających. Kotłownia podlega pod standardy emisyjne dla kotłowni o mocy od 5 MW od 50 MW opalanych biomasą i olejem opałowym.
 • „Klose” Czerska Fabryka Mebli Sp. z o.o. ul. Szkolna 13
  • ciepłownia na odpady drzewne , kocioł parowy P2 o mocy 2,0 MW ( 3,08 MWt ) oraz 2 kotły E – 125 o mocy 2,0 MW każdy ( 2,86 MWt ) podłączone do emitora E-1 o wysokości 60,5 m ,średnicy 1,25 m Przez 2 miesiące w roku pracują 3 wymienione kotły , przez pozostałe 5 miesięcy sezonu grzewczego 2 kotły E-125 , w sezonie letnim 1 kocioł E-125. Z kotłami współpracują cyklony MGK-20 o sprawności odpylania do 85 %. Kotłownia  podlega obowiązkowi zgłoszenia , natomiast nie jest wymagana decyzja o dopuszczalnej emisji .   
 • „Floors” Sp. z o.o. ul. 2 lutego 10 , 89 – 632 Brusy
  • kotłownia na rozdrobnione odpady drzewne , kocioł typu CMT/F o mocy grzewczej 2,9 MW oraz 2 kotły Buderus o mocy grzewczej 600 KW każdy opalane olejem opałowym Ekoterm.  Kotłownia ogrzewa zakład Floors Sp. z o.o. , pobliską szkołę podstawową przy ul. Ogrodowej oraz Kaszubskie Osiedle Mieszkaniowe Przedmiotowa instalacja wymaga zgłoszenia. Przedmiotowa ciepłownia zastąpiła kotłownie Gminnego Zakładu Oświaty przy ul. 4 Marca.
 • Ciepłownia ze spalarnią przy Szpitalu Specjalistycznym im. J.K.  Łukowicza w Chojnicach
  • kotłownia olejowo – gazowa o mocy 6,82 MW wytwarzająca ciepłą wodę dla szpitala i Osiedla Leśnego oraz parę technologiczną dla szpitala – 3 kotły wodne o mocy 1780 KW każdy i 2 kotły parowe o mocy 785 KW każdy opalane gazem lub olejem opałowym , spalarka odpadów SP – 100 L opalana gazem – obecnie nie funkcjonuje.
  • Kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kłos” , Nieżychowice , 89 – 600 Chojnice
  • 2 kotły wodne Rumia o mocy 147 KW każdy oraz kocioł wodny UKS-200 o mocy 200 , KW podłączone do     emitora E-1 o wysokości 26 m i średnicy 0,8 m. Urządzenie odpylające: czopuch o sprawności odpylania 20%
 • Kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kłos” , Nieżychowice , 89 – 600 Chojnice
  • 2 kotły wodne Rumia o mocy 147 KW każdy oraz kocioł wodny UKS-200 o mocy 200 KW podłączone do emitora E-1 o wysokości 26 m i średnicy 0,8 m. Urządzenie odpylające: czopuch o sprawności odpylania 20%
Główne źródła emisji

Dane z r. 2006. z powiatu.

 

Źródło wprowadzania zanieczyszczeń

 

Dopuszczalna roczna emisja gazów i pyłów określona pozwoleniem na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

SO2

(Mg/a)

NO2

(Mg/a)

Pyły

(Mg/a)

1

2

3

4

MZEC Chojnice

181,930

64,000

161,51

Rindipol S.A Chojnice

63,2440

55,1640

12,8680

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych

Mostostal S.A. Chojnice

0,0021

0,1432

26,4490

Klose Czerska Fabryka Mebli

0,058

13,239

3,255

Spółdzielnia Inwalidów im. H. Derdowskiego w Chojnicach

----

0,0052

0,0275

Projprzem S.A w Chojnicach

-----

0,022

1,930

Zakład Budowy maszyn ZREMB S.A. w Chojnicach

------

5,9798

37,7072

Floors Sp. z o.o. Brusy

1,7

1,575

0,937

Zakłady Mięsne Skiba Andrzej Skiba Chojnice ul. Derdowskiego 23

0,084

0,0492

0,163

Gorzelnia Rolnicza Jeziorki Nowa Cerkiew

10,400

0,975

5,850

Kowalstwo Artystyczne Zbigniew Felski , Brusy

----

0,046

0,311

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Brusach - kotłownia

0,745

0,05

0,90

Szpital Rejonowy Chojnice - ciepłownia

9,971

5,245

----

Kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej Kłos w Nieżychowicach

3,4048

0,2500

9,0667

 

 

Dane wg opłat za emisję w r. 2007

Nazwa substancji

Ładunek całkowity[Mg]

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

dwutl. siarki

2,8

tlenek węgla

11,59

dwutl.węgla

515,5

Suma pyłów

3,73

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

dwutl. azotu

1,49

tlenek węgla

1,14

dwutl.węgla

1839,65

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych

inż Kazimierz Ginter Zakład Pracy Chronionej

tlenek węgla

3,29

dwutl.węgla

146,6

pył

1,56

Suma pyłów

1,61

pyły ze spalania paliw

1,56

Fabryka Mebli Sękowski , Bogdan Sękowski

tlenek węgla

0,76

węglow.aroma

3,71

w.alif.inne

3,62

Zakłady Mięsne SKIBA Andrzej Skiba

dwutl. azotu

1,21

dwutl.węgla

1813,95

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych "Mostostal - Chojnice" Spółka Akcyjna

w.alif.inne

10,34

w.arom.inne

60,28

alk.alif.inne

19,47

alk.arom.inne

5,21

aminy inne

3,18

kw.org.inne

1,12

Suma pyłów

0,64

SOLANUM Roman Miłaszewski Gorzelnia Rolnicza Gockowice

dwutl. siarki

1,24

tlenek węgla

6,28

dwutl.węgla

260

Suma pyłów

1,74

KLOSE Czerska Fabryka Mebli Spółka z o.o.

ksylen

1,89

toluen

1,31

aceton

3,54

butyloglikol

2,8

octan butylu

7,45

octan etylu

2,44

Suma pyłów

1,42

Zakład Budowy Maszyn ZREMB - Chojnice S.A.

dwutl. azotu

1,58

tlenek węgla

0,89

WWApozostałe

59,27

w.alif.inne

2,8

alk.alif.inne

5,8

Suma pyłów

4,78

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

dwutl. siarki

115,6

dwutl. azotu

41,46

tlenek węgla

44,62

dwutl.węgla

26858,06

Suma pyłów

8,4

pyły ze spalania paliw

7,71

Polcom Collection Gabriela Słomińska

chlor.etylenu

2,0

ksylen

2,3

alk.etylowy

2,48

w.arom.inne

2,52

CREMO POL spółka z o.o.

styren

22,9

aceton

9,0

Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Brusach Spółka z o.o.

dwutl. siarki

4,62

tlenek węgla

21,43

dwutl.węgla

952,5

Suma pyłów

0,9

PoliPol MEBLE Sp. z o.o.

w.alif.do C12

9,01

węglow.aroma

3,48

alk.alifatycz

2,34

ketony inne

2,56

Rindipol S.A.

dwutl. siarki

1,98

dwutl. azotu

10,47

tlenek węgla

2,31

dwutl.węgla

331,3

Suma pyłów

2,34

CMT Chojnice sp. z o.o.

ksylen

3,7

alk.butylowy

1,38

nafta,solwent

1,2

octan butylu

3,42

octan metylu

1,01

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Dane z powiatu.

 • 271,54    Mg/rok dla SO2
 • 146,74    Mg/rok dla NOx
 • 260,97    Mg/rok dla pyłów

 

Dane wg opłat za emisję w r. 2007 ze źródeł punktowych

SUMA
Suma emisji [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich zródeł wg opłat powyżej 2000zł/r

SO2

279,35

NO2

121,03

CO2

69458,07

CO

314,51

SUMA PYŁÓW

81,9

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych

 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 3 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 30 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 6 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

 

 

 

Zestawienie wyników pomiarowych  z r. 2006

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

manualne

Chojnice

7,9

53,0(24)

58,6

 

A

A

 

NO2

manualne

Chojnice

26,2

92,0(24)

57,8

 

A

 

 

pasywna

Konarzyny

6,1

13,0 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Czersk

9,4

21,0(m)

100

 

A

 

 

 

 

Czersk

13,1

23,0 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Bory Tucholskie

4,2

12,0 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice

11,2

17,0 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice

17,2

24,0 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice

10,2

20,0 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Brusy

9,1

18,0 (m)

100

 

A

 

 

PM10

refektomet,

Chojnice

26,1

263 (24)

62,7

26

A

A

 

*)Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

 


 Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 opracowanej przez WIOŚ powiat chojnicki zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin

 

Zestawienie wyników pomiarowych  z r. 2007

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

manualny

Chojnice

5,3

27,0(24)

59

 

A

A

 

NO2

manualny

Chojnice

26,7

76,0(24)

62

 

A

 

 

pasywny

Konarzyny

5,9

8,0 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Czersk

8,4

12(m)

100

 

A

 

 

 

 

Czersk

10,9

14 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Bory Tucholskie

3,8

7 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice

10,8

14 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice

16,0

21 (m)

91

 

A

 

 

 

 

Chojnice

9,7

12 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Brusy

8,0

12 (m)

91

 

A

 

 

PM10

refektomet,

Chojnice

22,3

112 (24)

62

14

A

A

 

benzen

pasywny

Czersk

2,4

 

100

 

A

 

 

 

 

Brusy

2,6

 

91

 

A

 

 

 

 

Bory Tucholskie

1,2

 

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice

1,9

 

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice

3,4

 

100

 

A

 

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

 

KLASYFIKACJA STREF Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMETRÓW KRYTERIALNYCH POD KĄTEM OCHRONY ZDROWIA.

W tabeli zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

 

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 

 

Uwagi

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

strefa bytowsko-chojnicka

PL.22.03.z.03

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

 

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia . W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2007 opracowanej przez WIOŚ powiat chojnicki zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) .

Powiat Człuchowski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe -1
 • gaz z butli - 6
 • gaz z sieci - 5
 • olej opałowy  - 4
 • ciepło z miejskiej sieci - 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) - 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) - 7
 • kolektory słoneczne - 8
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie
  • nazwa  Biogazownia Rolnicza w Pawłówku
  • nazwa Biogazownia Rolnicza w Płaszczycy
 • kotłownie
  • nazwa KR1. moc 33 MW nośnik energii miał węglowy
  • nazwa Osiedle Młodych moc 0,6 MW nośnik miał energii węglowy
  • nazwa Słowackiego moc 0,09 MW nośnik energii miał węglowy
  • nazwa Słowackiego moc 0,06 MW nośnik energii miał węglowy
  • nazwa Słowackiego moc 0,04 MW nośnik energii miał węglowy
  • nazwa Słowackiego moc 0,055 MW nośnik energii olej opałowy
  • nazwa Wojska Polskiego moc 0,13 MW nośnik energii gaz ziemny
  • nazwa Kotłownia na biomasę w Przechlewie moc 5 MW nośnik energii woda
  • nazwa Kotłownia osiedlowa w Koczale moc 5 MW nośnik energii brak danych
  • nazwa Kotłownia w Rzeczenicy moc 5 MW nośnik energii zrębki defibracyjne
  • nazwa Kotłownia K1 SEEGER DACH sp.z o.o. Rzeczenica moc 3,9 MW nośnik energii trociny
  • nazwa Kotłownia K2  SEEGER DACH sp.z o.o. Rzeczenica moc 0,45 MW nośnik energii trociny
  • nazwa Kotłownia OSP Rzeczenica moc 0,21 MW nośnik energii drewno opałowe
  • nazwa Kotłownia szkolna Międzybórz moc 0,3 MW nośnik energii drewno opałowe
Główne źródła emisji

Dane z powiatu.
 

Gmina Przechlewo

 • nazwa:  Kotłownia osiedlowa  
 • SO2 0,76 t/rok,
 • NOx t/rok,
 • pyły 20,85 t/rok

Miasto Człuchów

 • nazwa: Kotłownia KR1
 • SO2 43,7.t/rok,
 • NOx  - 34,9 t/rok,
 • pyły 46,37 t/rok

Gmina Rzeczenica

 • nazwa: Kotłownia K1 SEEGER DACH
 • SO2 38,94.t/rok,
 • Nox  43,1       t/rok,
 • pyły 74,28. t/rok

 

 • nazwa: K2 SEEGER DACH
 • SO2 1,75 kg/h
 • Nox  1,29  kg/h,
 • pyły 5,26 kg/h  dane kotłowni pracującej wyłącznie w sezonie grzewczym

Gmina Koczała

 • nazwa:  Kotłownia Osiedlowa    
 • SO2 17,345 t/rok,
 • Nox  5,452 . t/rok,
 • pyły 5,724. t/rok

 

Dane wg opłat za emisję ze źródeł punktowych i z pojazdów

 
 
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe HYDRONIKA Edward Kmita
dwutl. siarki
28,97
dwutl. azotu
6,96
tlenek węgla
27,86
dwutl.węgla
5850,6
Suma pyłów
19,48
pyły ze spalania paliw
19,27
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-UsługoweROLPAKO- Sp.z o.o.
dwutl. siarki
10,6
dwutl. azotu
1,1
tlenek węgla
49,9
acetylen
36,8
dwutl.węgla
2222
Suma pyłów
10,15
pyły ze spalania paliw
9,86
Spółdzielnia Mieszkaniowa "NADZIEJA"
dwutl. siarki
9,81
dwutl. azotu
0,64
tlenek węgla
29,04
dwutl.węgla
1290,84
Suma pyłów
6,35
pyły ze spalania paliw
6,19
PROMET Sp.z o.o. Produkcja Metalowa
węglow.aroma
1,93
alk.alifatycz
0,62
POLTAREX Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej w Nowej Wsi Człuchowskiej
Suma pyłów
9,53
POLTAREX Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej w Polnicy
Suma pyłów
6,73
RADPOL S.A. Zaklad Osprzetu Termokurczliwego
tlenek węgla
4,27
Suma pyłów
2,99
Poldanor S.A.
dwutl. azotu
9,45
tlenek węgla
5,55
amoniak
67,5
formaldehyd
0,98
metan
10,02
dwutl.węgla
2538,37
Suma pyłów
36,62
pyły ze spalania paliw
2,8
węglow.aroma
1,57
Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy.
dwutl. siarki
17,4
dwutl. azotu
5,45
tlenek węgla
13,63
dwutl.węgla
2862,3
Suma pyłów
5,76
pyły ze spalania paliw
5,72
Przedsiębiorstwo Komunalne Człuchów Spółka z o.o.
dwutl. siarki
41,7
dwutl. azotu
27,33
tlenek węgla
68,34
dwutl.węgla
14353,1
Suma pyłów
55,71
pyły ze spalania paliw
55,24
Pol-Dróg Człuchów sp. z o.o.
dwutl. siarki
1,7
dwutl. azotu
3,3
dwutl.węgla
1200,1
Suma pyłów
1,83
w.arom.inne
0,74
Suma pyłów
2,3
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Czarnem
dwutl. siarki
28,4
dwutl. azotu
8,89
tlenek węgla
22,2
dwutl.węgla
4667,52
dwutl. siarki
142,36
dwutl. azotu
64,81
tlenek węgla
234,06
węglow.aroma
5,78
acetylen
36,8
amoniak
67,62
formaldehyd
0,98
alk.alifatycz
1,31
metan
10,02
dwutl.węgla
35719,67
w.alif.od C13
1,35
w.alif.inne
3,8
w.arom.inne
2,15
ald.arom.inne
1,32
alk.alif.inne
1,25
Suma pyłów
174,5
pyły ze spalania paliw
114,5
pyły węglowo-grafitowe,sadza
1,29
pyły pozostałe
58,65

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Dane z powiatu.

Miasto Człuchów

 • SO2 t/rok, 45,3
 • NOx t/rok, 36,33
 • Pyły t/rok, 55,89
 • CO t/rok, 142,31

Gmina Rzeczenica

 • SO2 t/rok, 38,94
 • NOx t/rok, 43,1
 • Pyły t/rok, 74,28
 • CO t/rok, 249,56

Gmina Koczała

 • SO2 t/rok, 17,45
 • NOx t/rok, 5,45
 • Pyły t/rok, 5,73
 • CO t/rok, 13,63

Razem powiat (wg zebranych danych)

 • SO2 t/rok, 101,69
 • NOx t/rok, 84,88
 • Pyły t/rok, 135,9
 • CO t/rok, 405,5

 

 

Dane wg opłat za emisję

 

 

POWIAT CZŁUCHOWSKI 2007

Suma emisji [Mg/r]

Emisja z dużych i średnich źródeł

wg opłat powyżej 2000zł/rok

SO2

284,72

NO2

129,63

CO2

71439,35

C0

468,12

SUMA PYŁÓW

349,0

 

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych

 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 3 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 30 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 6 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

 

 

 Rok 2006

 Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Klasa

NO2

metoda pasywna

Człuchów

9,8

15,0(m)

91,7

A

Człuchów

12,3

20,0(m)

100

A

Czarne

6,1

13,0(m)

100

A

Debrzno

7,5

13,0(m)

100

A

Debrzno

7,1

16,0(m)

100

A

Koczała

6,0

12,0(m)

100

A

Przechlewo

8,5

18,0(m)

100

A

Rzeczenica

11,1

17,0(m)

100

A

benzen

pasywny

Człuchów

2,5

4,8

91,7

A

 

pasywny

Człuchów

2,5

5,7

100

A

 

pasywny

Czarne

2,5

5,8

100

A

 

pasywny

Debrzno

2,7

8,2

100

A

 

pasywny

Rzeczenica

3,5

8,2

100

A

 

 Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 pracowanej przez WIOŚ powiat człuchowskii zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin.

 


Rok 2007

 Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Klasa

NO2

pasywny

Człuchów

8,3

12(m)

100

A

Człuchów

11,1

16(m)

100

A

Czarne

5,4

8(m)

100

A

Czarne

6,7

11(m)

100

A

Debrzno

6,3

9(m)

100

A

Debrzno

5,8

10(m)

100

A

Koczała

4,8

9(m)

100

A

Przechlewo

7,5

13(m)

100

A

Rzeczenica

10,5

14(m)

100

A

benzen

pasywny

Człuchów

2,0

-

100

A

 

pasywny

Człuchów

2,1

-

100

A

 

pasywny

Czarne

2,2

-

100

A

 

pasywny

Debrzno

2,4

-

100

A

 

pasywny

Rzeczenica

3,5

-

100

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASYFIKACJA STREF Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMETRÓW KRYTERIALNYCH POD KĄTEM OCHRONY ZDROWIA.

    W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

 

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 

 

Uwagi

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

strefa bytowsko-chojnicka

PL.22.03.z.03

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

 

W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2007 pracowanej przez WIOŚ powiat człuchowski należący do strefy bytowsko-chojnickiej, wspólnie z powiatami chojnickim i bytowskim, zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin.

Powiat Gdański

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe    1
 • gaz z butli     3
 • gaz z sieci     4
 • olej opałowy  5
 • ciepło z miejskiej sieci  3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy b.d.
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła  6
 • kolektory słoneczne   6
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie – brak
 • kotłownie

 

Lp.
Nazwa
Adres
Moc [MW]
Nośnik energii
1.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Niepodległości 9
Pruszcz Gdański
<1,4
gaz ziemny wysokometanowy
2.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Chopina 34
Pruszcz Gdański
>5
olej opałowy lekki
3.
Przedszkole Niepubliczne „Jedynaczka”
ul. Kochanowskiego 8
Pruszcz Gdański
<1,4
gaz ziemny wysokometanowy
4.
Szkoła Podstawowa Nr 3
Matejki 1
Pruszcz Gdański
1,4
olej opałowy lekki
5.
Urząd Miasta
ul. Grunwaldzka 20
Pruszcz Gdański
<1,4
gaz ziemny wysokometanowy
6.
Zespół Szkół Nr 4
ul. Kasprowicza 16
Pruszcz Gdański
<1,4
gaz ziemny wysokometanowy
7.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
ul. Niemcewicza 1
Pruszcz Gdański
>5
gaz ziemny wysokometanowy/ olej opałowy lekki
8.
"Promex" Sp.j. Wspólne Przedsiębiorstwo T. Ciarkowski i M. Czechowski
Spacerowa 22
83-010 Straszyn
3,3
miał węglowy

Główne źródła emisji
 • dane wg opłat za emisję

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "POMKOL" Spółka z o.o.
dwutl. siarki
1,79
tlenek węgla
12,55
benzyna
1,89
ksylen
3,3272
dwutl.węgla
230,04
p.krzemowe
2,5
Suma pyłów
4,75
pyły ze spalania paliw
1,56
pyły krzemowe
2,5
Wspólne Przedsiębiorstwo "Promex" Spółka Jawna T.Ciarkowski, M.Czechowski
dwutl. siarki
21,98
dwutl. azotu
15,97
tlenek węgla
17,29
dwutl.węgla
10399,1
sadza
0,99
Suma pyłów
63,09
pyły ze spalania paliw
62,09
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
dwutl. siarki
3,52
tlenek węgla
12,37
dwutl.węgla
550
Suma pyłów
2,79
pyły ze spalania paliw
2,69
Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIOSNA"
dwutl. siarki
5,26
dwutl. azotu
2,63
tlenek węgla
13,16
dwutl.węgla
1382,45
Suma pyłów
6,19
pyły ze spalania paliw
5,96

 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
 • SO2 [t/rok]: 53,46
 • NOx [t/rok]: 776,3
 • Pyły [t/rok]: 15,5
 • CO [t/rok]: 375
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia
Maks.
Pokr.
Liczność*)
Klasa
a
24
SO2
manualny
Pruszcz Gdański
2,9
14(24)
 
99
 
A
A
pasywny
Pruszcz Gdański
ul.Plater
5,7
14,1
(m)
100
 
A
 
Pruszcz Gdański
ul.10 lutego
4,5
10,6(m)
100
 
A
 
Przejazdowo
6,4
12,9(m)
100
 
A
 
Pszczółki
6,9
13,4(m)
100
 
A
 
Kiezmark
4,2
12,5(m)
100
 
A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SO2
pasywny
Trąbki Wlk.
7,6
18,4(m)
92
 
A
 
SO2
pasywny
Straszyn
6,2
11,3(m)
92
 
A
 
SO2
pasywny
Gołębiewo
5,3
11,4(m)
100
 
A
 
S)2
pasywny
Kolbudy
5,4
15,6(m)
83
 
A
 
SO2
pasywny
Łęgowo
5,6
15,3(m)
75
 
A
 
NO2
manualny
Pruszcz Gdański
17,7
45(m)
100
 
A
 
pasywny
Gołębiewo
15,89
24,6(m)
100
 
A
 
Pruszcz Gdański
18,07
26,7(m)
100
 
A
 
Pruszcz Gdański
17,19
22,9(m)
100
 
A
 
Przejazdowo
21,24
29,6(m)
100
 
A
 
Pszczółki
33,13
48,7(m)
100
 
A
 
Trąbki Wlk.
17,51
29,1(m)
92
 
A
 
Łęgowo
20,44
27,2(m)
75
 
A
 
Kiezmark
12,41
21(m)
100
 
A
 
NO2
pasywny
Straszyn
29,45
44,5(m)
92
 
A
 
NO2
pasywny
Kolbudy
14,42
24,6(m)
83
 
A
 
NO2
pasywny
Przywidz
12,33
18,3(m)
100
 
A
 
benzen
pasywny
Pruszcz Gdański
3,2
13,3
100
 
A
 
Pruszcz Gdański
2,7
11,2
100
 
A
 
Przejazdowo
2,8
8,4
100
 
A
 
Kiezmark
2,6
10,5
91,7
 
A
 
 
 
Pszczółki
3,9
15,4
100
 
A
 
 
 
Gołębiewo
2,2
8,0
100
 
A
 
 
 
Trąbki Wlk.
2,9
8,6
91,7
 
A
 
 
 
Straszyn
3,1
9,7
100
 
A
 
 
 
Kolbudy
2,5
8,7
100
 
A
 
 
 
Przywidz
2,4
7,7
91,7
 
A
 
PM10
refektomet,
Pruszcz Gdański
8,1
53(24)
99
2
 
A

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
klasyfikKlasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.   powietrza
 

c
Nazwa strefy
Kod strefy
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
 
 
Uwagi
 
 
 
SO2
NO2
PM10
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
4
strefa kartusko-kościerska
PL.22.04.z.03
A
A
C
A
A
A
A
A
A
C
 
niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10 / niedotrzymane poziomy docelowe (2013 r) benzo(a)pirenu

 

 

 

 

 

 

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2007 opracowanej przez WIOŚ, powiat gdański należący do strefy kartusko-kościerskiej, zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla mierzonych zanieczyszczeń. za wyjątkiem pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)piranu w pyle PM10, dla których strefę zakwalifikowano do klasy C ze względu na wyniki pomiarów w Kościerzynie.
 

 

Powiat Kartuski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

brak danych z powiatu

Główne obiekty energetyczne

brak danych z powiatu

Główne źródła emisji

brak danych z powiatu

Dane wg opłat za emisję za rok 2006

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ŻUKOWO" Sp. z o.o.
benzyna
0,69
ksylen
2,73
alk.butylowy
1,16
p.pozostałe
1,4
Suma pyłów
1,69
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "MESTWIN" w Kartuzach
dwutl. siarki
1,2
tlenek węgla
7,7
dwutl.węgla
342,6
Suma pyłów
2,07
pyły ze spalania paliw
2,02
URZĄD GMINY CHMIELNO
dwutl. siarki
1,97
dwutl. azotu
0,85
tlenek węgla
8,28
dwutl.węgla
586,17
pył
2,79
Suma pyłów
2,8
pyły ze spalania paliw
2,79
węglow.aroma
4,36
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "SPEC-PEC" SPÓŁKA Z O.O.
dwutl. siarki
90,86
dwutl. azotu
26,12
tlenek węgla
97,4
dwutl.węgla
14831,2
sadza
0,94
Suma pyłów
61,41
pyły ze spalania paliw
60,47
pyły węglowo-grafitowe,sadza
0,94

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Dane wg opłat za rok 2007 za emisję ze źródeł punktowych i z pojazdów

SO2
94,03
CO2
15759,9
CO
113,43
NO2
26,97
suma pyłów
68,06

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia
Maks.
Pokr.
Liczność*)
Klasa
a
24
1
SO2
manualny
Kartuzy
20,3
71,0(24)
 
24,1
 
A
A
 
pasywny
Dzierżążno
4,4
13,2(m)
92
 
A
 
 
Przodkowo
6,6
25,1(m)
92
 
A
 
 
Żukowo
3,7
11,3(m)
100
 
A
 
 
NO2
manualny
Kartuzy
39,7
92,0(24)
24
 
A
 
 
pasywny
Dzierżążno
13,89
20,3(m)
92
 
A
 
 
Przodkowo
16,56
22,8(m)
92
 
A
 
 
Żukowo
23,39
30,7(m)
100
 
A
 
 
benzen
pasywny
Kartuzy
2,5
 
49
 
A
 
 
Żukowo
3
 
100
 
A
 
 
Dzierżążno
2,8
 
100
 
A
 
 
Przodkowo
3,3
 
92
 
A
 
 
W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

 

Lp
Nazwa strefy
Kod strefy
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
 
 
Uwagi
 
 
 
SO2
NO2
PM10
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
4
strefa kartusko-kościerska
PL.22.04.z.03
A
A
C
A
A
A
A
A
A
C
 
niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10 / niedotrzymane poziomy docelowe (2013 r) benzo(a)pirenu
*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

 Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2007 opracowanej przez WIOŚ, powiat kartuski należący do strefy kartusko-kościerskiej, zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla mierzonych zanieczyszczeń. za wyjątkiem pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)piranu w pyle PM10, dla których strefę zakwalifikowano do klasy C ze względu na wyniki pomiarów w Kościerzynie

 

 

Powiat Kościerski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe - 1
 • gaz z butli  - 5
 • gaz z sieci  - 5
 • olej opałowy  - 3
 • ciepło z miejskiej sieci - 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc)  - 5
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc)  - 6
 • kolektory słoneczne - 6
 • inne - 5
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie - brak
 • kotłownie - nazwa Zakład Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o.o., Kościerzyna, ul. Tetmajera 3
  • moc 27,6 MW i 1,4 MW,
  • nośnik energii miał węglowy i biomasa
Główne źródła emisji

Dane z powiatu:
Zakład Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o.o., Kościerzyna, ul. Tetmajera 3
K1 27,6 MW    K2 1,4 MW
SO2 82,304 t/rok,    SO2 2,686 t/rok,
NOx 41,152 t/rok,    NOx  0,335 t/rok,
pyły 25,633 t/rok    pyły 3,197 t/rok

Wielkość emisji w r. 2007 z głównych źródeł  wg opłat za emisję.
 

Nazwa substancji
Ładunek całkowity[Mg]
KASZUB Meblarska Spółdzielnia Zakład Pracy Chronionej
węglow.aroma
4,0
aceton
4,0
met.et.keton
3,73
octan butylu
8,8
Suma pyłów
25,28
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "WIERZYCA"
dwutl. siarki
2,23
tlenek węgla
13,18
dwutl.węgla
585,78
pył
3,68
Suma pyłów
3,78
pyły ze spalania paliw
3,68
Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "UNIBUD" Sp. z o.o.
dwutl. azotu
4,35
tlenek węgla
0,87
węglow.aroma
12,44
ksylen
9,18
octan butylu
14,02
Suma pyłów
5,84
pyły ze spalania paliw
1,74
pyły pozostałe
4,1
Zakłady Porcelany Stołowej "LUBIANA" S.A.
dwutl. azotu
22,49
tlenek węgla
3,7
dwutl.węgla
24974,14
żelazo
1,24
Suma pyłów
4,64
pyły cem-wap i mat.ogniotrw.
2,7
Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIERZYCA" w Grabowie Kościerskim
dwutl. siarki
10,09
dwutl. azotu
2,8
tlenek węgla
14,02
dwutl.węgla
1472,73
Suma pyłów
8,73
pyły ze spalania paliw
8,41
Spółdzielnia Mieszkańców "LUBANIANKA" w Lubaniu
dwutl. siarki
6,13
dwutl. azotu
3,06
tlenek węgla
15,34
dwutl.węgla
1610,82
Suma pyłów
3,29
pyły ze spalania paliw
3,06
LIMKO Sp. z o.o.
węglow.aroma
4,73
Zakład Energetyki Cieplnej "KOSPEC" Sp. z o.o.
dwutl. siarki
46,02
dwutl. azotu
36,58
tlenek węgla
101,12
dwutl.węgla
18274,4
pył
9,22
Suma pyłów
9,582104
pyły ze spalania paliw
9,22
FABIX Tomasz Piwowarczyk
tlenek węgla
0,92
aceton
1,49
dwutl.węgla
41,22
Spółdzielnia Mieszkaniowa "ORLEWIANKA" w Orlu
dwutl. siarki
4,76
dwutl. azotu
1,98
tlenek węgla
9,92
dwutl.węgla
1041,76
pył
2,64
Suma pyłów
2,74
pyły ze spalania paliw
2,64
Zakłady Mięsne Kościerzyna Sp. z o.o.
dwutl. siarki
6,25
dwutl. azotu
0,71
tlenek węgla
49,13
dwutl.węgla
886,15
pył
1,36
sadza
0,68
Suma pyłów
2,04
pyły ze spalania paliw
1,36
pyły węglowo-grafitowe,sadza
0,68
dwutl. siarki
76,95
dwutl. azotu
72,75
tlenek węgla
221,2
węglow.aroma
21,27
ksylen
9,32
aceton
5,5
met.et.keton
3,73
octan butylu
22,83
dwutl.węgla
49250,5
pył
63,94
sadza
1,82
żelazo
1,24
Suma pyłów
67,28
pyły ze spalania paliw
31,61
pyły cem-wap i mat.ogniotrw.
2,7
pyły węglowo-grafitowe,sadza
1,82
pyły pozostałe
29,6

 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

 

POWIAT KOŚCIERSKI 2007
Suma emisji [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich zródeł wg opłat powyżej 2000zł/rok

SO2

153,9

NO2

145,5

CO2

98501,1

CO

442,41

SUMA PYŁÓW

134,57

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych

 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 3 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 30 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 6 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

  

Zestawienie wyników pomiarowych rok 2006 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

manualny

Kościerzyna

11,0

147,0(24)

95,6

A

A

 

 

pasywny

Kościerzyna

10,4

41,6(m)

100

 

A

 

 

 

pasywny

Nowa Karczma

10,4

34,5(m)

100

 

A

 

 

 

pasywny

Stara Kiszewa

5,4

19,1(m)

100

 

A

 

 

 

pasywny

Sarnowy

4,7

19,6(m)

91,7

 

A

 

 

NO2

manualny

Kościerzyna

25,7

69,0(24)

95,9

 

A

 

 

pasywny pasywny

Kościerzyna

24,0

36,8(m)

100

 

A

 

 

Sarnowy

11,1

19,9(m)

91,7

 

A

 

 

pasywny

Nowa Karczma

15,6

23,8(m)

100

 

A

 

 

pasywny

Stara Kiszewa

11,5

21,2(m)

100

 

A

 

 

PM10

manualny

Kościerzyna

33,6

407(24)

94,2

55

A

C

 

refektomet

Kościerzyna

40,0

270(24)

95,6

95

C

C

 

benzen

pasywny

Kościerzyna

3,3

10,4

91,7

 

A

 

 

 

pasywny

Nowa Karczma

2,3

8,1

100

 

A

 

 

 

pasywny

Stara Kiszewa

2,5

8,3

100

 

A

 

 

 

pasywny

Sarnowy

1,8

6,2

91,7

 

A

 

 

Pb

manualny

Kościerzyna

0,01

 

94,2 

 

A

 

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 opracowanej przez WIOŚ powiat kościerski dla kryterium ochrony zdrowia zakwalifikowano do klasy C , w związku z przekroczeniami stężeń pyłu zawieszonego PM10.
W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza

Zestawienie wyników pomiarowych rok 2007

 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

/rok

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

manualny

Kościerzyna

7,0

34,0(24)

95

A

A

 

 

pasywny

Kościerzyna

6,8

14,2(m)

100

 

A

 

 

 

pasywny

Nowa Karczma

5,5

12,3(m)

92

 

A

 

 

 

pasywny

Stara Kiszewa

3,9

14,7(m)

100

 

A

 

 

 

pasywny

Sarnowy

3,0

6,8(m)

100

 

A

 

 

NO2

manualny

Kościerzyna

25,2

78,0(24)

96

 

A

 

 

pasywny pasywny

Kościerzyna

20,2

28,3(m)

100

 

A

 

 

Sarnowy

9,8

16,5(m)

100

 

A

 

 

pasywny

Nowa Karczma

15,1

28,7(m)

92

 

A

 

 

pasywny

Stara Kiszewa

10,1

17,5(m)

100

 

A

 

 

PM10

manualny

Kościerzyna

23,2

88,0(24)

96

36

A

C

 

refektomet

Kościerzyna

34,2

149,0(24)

95

93

A

C

 

benzen

pasywny

Kościerzyna

3,8

-

100

 

A

 

 

 

pasywny

Nowa Karczma

2,9

-

100

 

A

 

 

 

pasywny

Stara Kiszewa

2,9

-

100

 

A

 

 

 

pasywny

Sarnowy

1,7

-

100

 

A

 

 

Metale w pyle PM10

manualny

Kościerzyna

0,01 Pb

 

A

 

 

 

 

 

0,5 Cd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1 Ni

1,5 As

 

 

 

 

 

 

Benzo(a)piren w pyle PM10

manualny

Kościerzyna

1,7

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

 W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia. 

 

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 

 

Uwagi

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

strefa kartusko-kościerska

PL.22.04.z.03

A

A

C

A

A

A

A

A

A

C

 

niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10 / niedotrzymane poziomy docelowe (2013 r) benzo(a)pirenu

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia .

W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2007 opracowanej przez WIOŚ powiat kościerski należący do strefy kartusko- kościerskiej, w skład której wchodzą powiaty kościerski, kartuski i gdański, dla kryterium ochrony zdrowia strefę tę zakwalifikowano do klasy C , w związku z przekroczeniami stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stacjach w Kościerzynie oraz niedotrzymaniem poziomu docelowego dla zawartości benzo(a)piranu w pyle PM10-pomiar na stacji w Kościerzynie.
W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza.
 

Powiat Kwidzynski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 2
 • gaz z butli 3
 • gaz z sieci 3
 • olej opałowy 3
 • ciepło z miejskiej sieci 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 3
 • inne odnawialne źródla energii: pompy ciepła 6
 • kolektory słoneczne 6
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie: International Paper S. A. Kwidzyn moc 540 MW nośnik energii węgiel kamienny ( miał ), ług powarzelny czarny, kora i odpady drzewne.
 • kotłownie
  • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prabutach ul. Kuracyjna 30; moc [MW]: 12; nośnik energii: gaz + olej opałowy
  • WZPOW Sp. z o. o. w Kwidzynie ; moc [MW]: 11; gaz + olej opałowy: węgiel
  • PWKiC w Prabutach, ul. Ogrodowa 14; moc [MW]: 5,2; węgiel: gaz + olej opałowy
  • LEMAHIEU Polska Sp. z o. o. ul. Zielna w Kwidzynie; moc [MW]: 3,25; gaz + olej opałowy: olej
  • Przedsiębiorstwo Naprawczo-Produkcyjne EXPOM ; moc [MW]: 3,1; olej: węgiel
  • Nowy Dwór Kwidzyński; moc [MW]: ; węgiel:
  • Wytwórnia Win " MIX" w Kwidzynie ul. Zielna 15; moc [MW]: 2,68; : olej
  • Knauf Pack w Kwidzynie ul. Lotnicza 2; moc [MW]: 2,6; olej: olej
  • Firma Majerowicz Import -Eksport s. c. w Brachlewie ; moc [MW]: 2,1; olej: węgiel
  • POLIMA S.A. w Gurczu; moc [MW]: 2; węgiel: trociny
  • Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie; moc [MW]: 2; trociny: węgiel
  • Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej POLMO w Kwidzynie ; moc [MW]: 2; węgiel: węgiel
  • Kotłownia PWKiC w Prabutach ul.Jagiełły 18; moc [MW]: 1,6; węgiel: węgiel
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kwidzynie; moc [MW]: 1,6; węgiel: węgiel
  • Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska zakład w Korzeniewie; moc [MW]: 1,5; węgiel: olej
  • Zakład Karny w Kwidzynie ul. Lotnicza; moc [MW]: 1,5; olej: węgiel
  • Zakład Obróbki Drewna H.M. Ryjewo sp. z o. o.; moc [MW]: 1,2; węgiel: trociny
Główne źródła emisji

Dane wg opłat za emisję

INTERNATIONAL PAPER - KWIDZYN S.A.
dwutl. siarki
4318,03
dwutl. azotu
1943,28
tlenek węgla
621,11
w.alif.do C12
2,45
węglow.aroma
1,11
siarkowodór
9,51
merkaptany
16,89
dwutl.węgla
1525227,12
związki HCFC
1,03
pył
521,56
sadza
1,785
Suma pyłów
524,52
pyły ze spalania paliw
52,65
pyły cem-wap i mat.ogniotrw.
15,93
pyły węglowo-grafitowe,sadza
1,785
pyły pozostałe
454,14
BM Polska Spółka z o.o.
w.alif.do C12
3,14
etery inne
3,84
ketony inne
1,51
Suma pyłów
2,37
Przedsiębiorstwo Naprawczo-Produkcyjne EXPOM Kwidzyn Sp. z o.o. w Nowym Dworze Kwidzyńskim
dwutl. siarki
4,92
dwutl. azotu
2,05
tlenek węgla
10,26
benzyna
1,34
ksylen
0,85
dwutl.węgla
1077,3
Suma pyłów
3,99
pyły ze spalania paliw
3,87
Przedsiębiorstwo Produkcvyjno - Handlowe "TOR-PAL" Sp. z o.o.
dwutl. azotu
1,36
tlenek węgla
1,72
p.pozostałe
64,4
Suma pyłów
64,41
pyły pozostałe
64,4
WARMIŃSKIE ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO Spółka z o.o.
dwutl. siarki
76,74
dwutl. azotu
37,27
tlenek węgla
83,9
amoniak
3
dwutl.węgla
17247,3
pył
58,1
Suma pyłów
58,59
pyły ze spalania paliw
58,1
POLIMA SA
dwutl. siarki
1,9
dwutl. azotu
6,03
tlenek węgla
4,04
dwutl.węgla
3100,36
pył
12,39
p.ze spal.pal
1,7
p.pozostałe
1,3
Suma pyłów
15,47
pyły ze spalania paliw
1,77
pyły pozostałe
13,7
Przedsiębiorstwo "MODEX-OIL"
dwutl. siarki
10,37
dwutl. azotu
5,45
tlenek węgla
0,655141
dwutl.węgla
1801,63
Suma pyłów
1,96
Fabryka Plastików POMERANIA Spółka z o.o.
glikol
3,09
alk.alifatycz
4,1
cykloheksanon
0,78
octan butylu
0,78
Jabil Circuit Poland Spółka z o.o.
alk.izopropyl
10,52
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe BGW Wiesław Błachuta
p.pozostałe
5,525
LACROIX Electronics Sp. z o.o.
alk.izopropyl
2,21
dwutl. siarki
4417,83
dwutl. azotu
2000,94
tlenek węgla
731,65
w.alif.do C12
6,24
węglow.aroma
1,7
amoniak
3
benzyna
1,34
formaldehyd
0,91
glikol
3,09
ksylen
1,63
siarkowodór
9,51
alk.alifatycz
4,1
alk.izopropyl
12,74
merkaptany
16,89
dwutl.węgla
1552862,8
związki HCFC
1,03
w.alif.inne
11,61
etery inne
3,84
ketony inne
1,51
pył
612,57
sadza
2,39
p.ze spal.pal
2,26
p.pozostałe
71,32
Suma pyłów
689,25
pyły ze spalania paliw
124,77
pyły cem-wap i mat.ogniotrw.
15,93
pyły węglowo-grafitowe,sadza
2,39
pyły pozostałe
546,14

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

SO2
8835,66
NO2
4001,88
CO2
3105725,61
CO
1463,31
SUMA PYŁÓW
1372,98

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia
Maks.
24
Pokr.
Liczność*)
Klasa
a
24
1
SO2
manualny
Kwidzyn
4,1
70,0
20
 
A
A
 
NO2
manualny
Kwidzyn
17,3
39.0
20
 
A
 
 
PM10
refektomet.
Kwidzyn
14,4
63,0
20
2
A
A
 
KLASYFIKACJA STREF Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMETRÓW KRYTERIALNYCH POD KĄTEM OCHRONY ZDROWIA.

W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Nazwa strefy
Kod strefy
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
 
 
Uwagi
 
 
SO2
NO2
PM10
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa kwidzyńsko-tczewska
PL.22.05.z.03
A
B
C
A
A
A
A
A
A
C
 
niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10 / niedotrzymane poziomy docelowe (2013 r) benzo(a)pirenu

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2007, opracowanej przez WIOŚ, powiat kwidzyński zakwalifikowano do klas jak podano wyżej w tabeli.
Strefa została zakwalifikowana do klasy C pod względem pyłu PM10 z powodu przekroczeń normy dobowej w Starogardzie, pod względem zawartości benzo(a)piranu w pyle PM10 z powodu przekroczenia normy rocznej w Tczewie.
W klasie A poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej pod katem ochrony zdrowia. W klasie C nakładany jest obowiązek opracowania I wdrażania programu naprawczego.

 

 

Powiat Lęborski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 6
 • gaz z sieci 4
 • olej opałowy 5
 • ciepło z miejskiej sieci MPEC
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc)  Łeba, Lebork, Nowa Wieś Lęborska, Cewice - 100-200 kW
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) - bd
Główne obiekty energetyczne

brak danych z powiatu

Główne źródła emisji

brak danych z powiatu

Dane wg opłat za emisję

 • SPOMEL Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych Spółdzielnia Pracy
  • dwutl. siarki    4,81
  • tlenek węgla    23,4
  • ksylen    3,6
  • toluen    2,07
  • alk.furfuryl    3,05
  • alk.izobutyl.    1,37
  • benz.cieżka    1,2
  • p.ze spal.pal    1,27
  • p.krzemowe    7,92
  • p.pozostałe    1,57
  • Suma pyłów    10,91
  • pyły ze spalania paliw    1,4
  • pyły krzemowe    7,92
  • pyły pozostałe    1,57
 • FARM FRITES POLAND S.A.
  • dwutl. azotu    17,3
  • tlenek węgla    1,66
  • olej mineral.    1,25
  • dwutl.węgla    11898,76
 • PPH AMG Spółka z o.o.
  • benzyna    10,86
  • glikol    4,71
  • ksylen    15,24
  • mezytylen    4,34
  • nafta,solwent    13,59
  • octan metylu    1,11
  • RAZEM    51,72
  • Suma gazów    51,2
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o.
  • dwutl. siarki    174,66
  • dwutl. azotu    56,38
  • tlenek węgla    22,12
  • dwutl.węgla    41828,5
  • pył    21,44
  • sadza    1,02
  • Suma pyłów   22,5
  • pyły ze spalania paliw    21,44
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza    1,02
 • ROBEX PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SP. Z O.O.
  • acetylen    1,71
  • alkohol metyl    3,59
  • ksylen    6,14
  • w.alif.inne    9,16
 • Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego "POLTAREX" Sp. z o.o. Tartak Godętowo
 • Suma pyłów    9,08
 • Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego "POLTAREX" Spółka z o.o. w Lęborku Tartak Bielsk
  • Suma pyłów    35,29
 • WIENERBERGER Cegielnie Lębork
  • dwutl. siarki    27,05
  • dwutl. azotu    13,631
  • tlenek węgla    218,68
  • dwutl.węgla    13375,57
  • w.arom.inne    0,89
  • pył    2,10
  • sadza    7,29
  • Suma pyłów    9,4
  • pyły ze spalania paliw    2,1
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza    7,29
 • Zakłady Metalowe "CHARBROWO" sp.z o.o.
  • Suma pyłów    9001,97
  • pyły krzemowe    9001,96
 • Ternaeben - PL Sp. z o.o.
  • dwutl. siarki    0,95
  • dwutl. azotu    1,23
  • tlenek węgla    5,35
  • aceton    2,54
  • p.ze spal.pal    2,1
  • RAZEM    13,06
  • Suma gazów    10,95
  • Suma pyłów    2,1
  • pyły ze spalania paliw    2,1
 • DREWCOM sp. z o.o.
  • ksylen    4969,44
  • octan winylu    4460,41
  • toluen    62,05
  • alk.butylowy    8,98
  • alk.etylowy    3,85
  • w.alif.od C13    182,29
  • w.alif.inne    0,92
  • p.pozostałe    515,03
  • RAZEM    10203,08
  • Suma gazów    9688,05
  • Suma pyłów    515,03
  • pyły pozostałe    515,03
 • PPHU DAWIA Mirosław Dawidziuk (cegielnia)
  • dwutl. siarki    3,45
  • dwutl. azotu    2,08
  • tlenek węgla    29,39
  • dwutl.węgla    1130,53
  • pył    5,4
  • sadza    0,64
  • Suma pyłów    6,11
  • pyły ze spalania paliw    5,47
 • MOSAIK - PROFIL Sp. z o.o. w likwidacji
  • ksylen    1,28
  • estry alk.jed    2,37
  • ketony    2,9
  • alk.alif.inne    0,82
  • dwutl. siarki    227,09
  • dwutl. azotu    96,67
  • tlenek węgla    349,46
  • acetylen    1,74
  • alkohol metyl    4,14
  • benzyna    11,8
  • glikol    4,97
  • ksylen    4999,72
  • octan winylu    4460,41
  • olej mineral.    1,25
  • toluen    64,17
  • aceton    2,87
  • alk.butylowy    9,18
  • alk.etylowy    4,2
  • alk.furfuryl    3,0
  • alk.izobutyl.    1,37
  • benz.cieżka    1,62
  • estry alk.jed    2,37
  • ketony    2,9
  • mezytylen    4,34
  • nafta,solwent    13,59
  • octan metylu    1,11
  • dwutl.węgla    70202,83
  • w.alif.od C13    185,1
  • w.alif.inne    10,49
  • w.arom.inne    0,97
  • ald.arom.inne    0,54
  • alk.alif.inne    0,83
  • pył    37,68
  • sadza    9,4
  • p.ze spal.pal    91,29
  • p.krzemowe    9009,95
  • p.pozostałe    561,69
  • Suma pyłów    9710,13
  • pyły ze spalania paliw    128,97
  • pyły krzemowe    9009,95
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza    9,45
  • pyły pozostałe    561,69

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Brak danych z powiatu
Emisja ze źródeł punktowych i z pojazdów wg opłat.

 • SO2    454,19
 • NO2    193,34
 • CO2    140405,67
 • CO    669,52
 • SUMA  PYŁÓW    19420,1
Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia
Maks.
Pokr.
Liczność*)
Klasa
a
24
1
SO2
manualny
Łeba’
5,1
31,0(24)
20
 
A
A
 
Lębork
8,8
31,0(24)
19
 
A
A
 
Łeba’
2,1
13,8(24)
100
 
A
A
 
NO2
manualny
Łeba’
5,3
26,9(24)
99
 
A
 
 
Łeba’
9,7
57,0(24)
19
 
A
 
 
Lębork
14,6
41,0(24)
19
 
A
 
 
pasywny
Lębork
11,2
19,0(m)
100
 
A
 
 
Lębork
11,2
16,0(m)
100
 
A
 
 
Lębork
8,6
11,0(m)
100
 
A
 
 
Łeba’
6,7
9,0(m)
100
 
A
 
 
Nowa Wieś Lęborska
10,5
13,0(m)
100
 
A
 
 
Wicko
7,7
10,0(m)
100
 
A
 
 
PM10
refektomet,
Łeba’
7,6
30(24)
20
-
A
A
 
Lębork
8,7
52(24)
20
1
A
A
 
ozon
automatyczny
Łeba
68,9
135,4(8h)
96
A/C
 
 
AOT40
automatyczny
Łeba
11772
 
 
 
A/C
 
 
benzen
pasywny
Lębork
2,6
-
100
 
A
 
 
 
 
Lębork
1,9
-
100
 
A
 
 
 
 
Łeba
2,0
-
100
 
A
 
 
 
 
Nawa Wieś Lęborska
3,0
-
100
 
A
 
 
 
 
Wicko
2,1
-
100
 
A
 
 

Powiat Malborski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 2
 • gaz z butli 5
 • gaz z sieci 3
 • olej opałowy 4
 • ciepło z miejskiej sieci 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) 5
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie – brak
 • kotłownie:
  • ECO Malbork ul. Piaskowa 1 moc 31,8 MW nośnik energii: węgiel kamienny, współspalanie z odpadami innymi niż niebezpieczne – opakowania z: tektury
  • i papieru, drewna, tworzyw sztucznych;
  • Cukrownia Malbork moc: 84,22 MW nośnik energii: miał węglowy;
  • Tragamin  moc: 0,26 MW nośnik energii: miał węglowy;
  • Stogi osiedle moc: 0,135 MW nośnik energii: olej opałowy;
  • Stogi GOK moc: 0,115 MW nośnik energii: olej opałowy;
  • Lasowice Wielkie moc: 0,025 MW nośnik energii: olej opałowy;
  • Kraśniewo moc: 0,025 MW nośnik energii: olej opałowy;
  • Kałdowo OHZ  moc: 0,030 MW nośnik energii: węgiel;
  • Ośrodek zdrowia  moc: 0,150 MW nośnik energii: węgiel;
  • Zespół Szkolno - Przedszkolny  moc: 0,3 MW nośnik energii: olej opałowy;
  • Szkoła Podstawowa w Kończewicach moc: 0,2 MW nośnik energii: węgiel;
  • ADM ul. Bankowa moc: 3,65 MW nośnik energii: miał węglowy.
Główne źródła emisji

Dane z powiatu:

nazwa: ECO Malbork Sp. z o.o.,

SO2: 82,0 t/rok, NOx: 82,0 t/rok, pyły: 18 t/rok

nazwa:   Krajowa Spółka Cukrowa S.A w Toruniu, Oddział: „Cukrownia Malbork S.A”

SO2: 230,97 t/rok, NOx: 110,31  t/rok, pyły: 171,07 t/rok,

nazwa:   Malborskie Zakłady Chemiczne „Organika”,

SO2: 0,62 t/rok, NOx: 0,78/ t/rok, pyły: 0,25 t/rok,

nazwa: „Pemal” Malborska Fabryka Obrabiarek S.A.,

SO2: --- t/rok, NOx: 0,005 t/rok, pyły: 0,050 t/rok,

nazwa:  Malborska Fabryka Wentylatorów „Mawent” S.A.,

SO2:  --- t/rok, NOx: --- t/rok, pyły: 5,97 t/rok,

nazwa:  Administracja Domów Mieszkalnych,

SO2: 3,73 t/rok, NOx: 4,25 t/rok, pyły: 10,1 t/rok,

 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
 • SO2 t/rok, 317,32 t/rok
 • NOx t/rok, 197,345 t/rok,
 • Pyły t/rok, 205,44 t/rok,


Emisja z dużych i średnich źródeł wg opłat powyżej 2000zł/r.
POWIAT MALBORSKI

 • SO2    508,4
 • NO   394,8
 • CO2    215946,6
 • CO    728,82
 • SUMA PYŁÓW    413,95
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 

 Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

manualny

Malbork

1,2

15,0(24)

20

 

A

A

 

pasywny

Nowy Staw

5,8

12,4(m)

100

 

A

 

 

Malbork

4,2

9,7(m)

100

 

A

 

 

NO2

manualny

Malbork

19,3

40(24)

120

 

A

 

 

pasywny

Nowy Staw

12,8

21,8(m)

100

 

A

 

 

Malbork

18,9

27,4(m)

100

 

A

 

 

PM10

refektomet,

Malbork

           6,4

29,0(24)

20

 

A

A

 

Benzen

pasywny

Nowy Staw

2,7

-

100

 

A

 

 

Malbork

2,8

-

100

 

A

 

 

 

W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.
 

 

Lp

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 

 

Uwagi

 

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

7

strefa malborsko-sztumska

PL.22.07.z.03

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

 

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2007 opracowanej przez WIOŚ powiat malborski, zaliczony do strefy malborsko-sztumskiej, zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin.

Powiat Nowodworski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe -1
 • gaz z butli - 4
 • gaz z sieci - brak
 • olej opałowy - 2
 • ciepło z miejskiej sieci - 4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) – 5 
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) -6
 • kolektory słoneczne - 6
 • inne: brak danych
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie:
  • brak
 • kotłownie:
  • nazwa kotłownia osiedlowa przy ul. Jantarowej w Nowym Dworze Gdańskim, należąca do PEC Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
  • moc 5,8 MW,
  • nośnik energii opalana miałem węglowym

 

Główne źródła emisji

 

. Wielkość emisji z głównych  źródeł punktowych wg opłat za emisję w r. 2006

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
dwutl. siarki
4,41
dwutl. azotu
1,08
tlenek węgla
31,49
dwutl.węgla
3148,4
Suma pyłów
2,01
pyły ze spalania paliw
1,84
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "TUGA" Sp. z o.o.
dwutl. siarki
6,15
dwutl. azotu
2,19
dwutl.węgla
733,8
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "MORS"
dwutl. siarki
2,8
tlenek węgla
19,98
dwutl.węgla
888
Suma pyłów
3,0
pyły ze spalania paliw
2,92
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z.o.o W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
dwutl. siarki
23,19
dwutl. azotu
18,31
tlenek węgla
19,96
dwutl.węgla
11128,77
pył
20,06
sadza
1,08
Suma pyłów
21,14
pyły ze spalania paliw
20,06
pyły węglowo-grafitowe,sadza
1,08
dwutl. siarki
36,57
dwutl. azotu
22,04
tlenek węgla
71,87
dwutl.węgla
15898,97
Suma pyłów
27,26
pyły ze spalania paliw
24,89
pyły krzemowe
0,67
pyły węglowo-grafitowe,sadza
1,36

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Dane z powiatu.

 • SO2 t/rok, - 12,9 t/rok
 • NOx t/rok,  - 15,06  t/rok
 • Pyły t/rok,  - 7,3  t/rok


Dane wg opłat za emisję ze źródeł punktowych i z pojazdów..
Emisja z dużych i średnich zródeł wg opłat powyżej 2000zł/r

 • SO2    73,15
 • NO2    44,09
 • CO   3882,2
 • CO    143,74
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 Strefa
Pomiar
Miasto
Średnia
Maks.
Pokr.
Klasa
a
24
h
SO2
pasywny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nowy Dwór Gdański
7,6
17,6(m)
100
A
 
 
NO2
pasywny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nowy Dwór Gdański
17,0
27,7 (m)
100
A
 
 
benzen
pasywny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nowy Dwór Gdański
3,3
 
100
A
 
 

 

W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Lp
Nazwa strefy
Kod strefy
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
 
 
Uwagi
 
 
 
SO2
NO2
PM10
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
7
strefa malborsko-sztumska
PL.22.07.z.03
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
 
 

 


  

 


Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2007 opracowanej przez WIOŚ strefę malborsko-sztumską, do której należy powiat nowodworski zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) .

 

Powiat Pucki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli  6
 • gaz z sieci  3
 • olej opałowy  3
 • ciepło z miejskiej sieci  4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) 2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc)  6
 • kolektory słoneczne 6
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie – nazwa - EC Władysławowo, moc cieplna 32 MW, nośnik energii – gaz ziemny
 • Elektrociepłownia Władysławowo ul. Starowiejska 41 [32 MWt] – gaz ziemny
 • Kotłownia osiedlowa, Puck, ul. Nowy Świat  [3,3 MW] - opał miał
 • Kotłownia osiedlowa, Puck, ul. Majkowskiego 18 [3,3 MW] - opał miał
Główne źródła emisji

 

Brak danych zpowiatu

Dane wg.opłat za emisję:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Helu
dwutl. siarki
2,29
tlenek węgla
16,15
dwutl.węgla
717,968
Suma pyłów
11,13
pyły ze spalania paliw
10,74
Puckie Zakłady Mechaniczne "AMEX" Spółka z o.o.
węglow.aroma
0,89
benzyna
1,24
ksylen
3,23
alk.butylowy
0,6
octan butylu
0,76
żywica dwcyj
0,7
Suma pyłów
3,46
Fabryka Maszyn "POMECH" Spółka z o.o.
tlenek węgla
0,8
w.alif.do C12
0,87
ksylen
4,82
octan butylu
0,61
Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.
dwutl. siarki
16,23
dwutl. azotu
14,49
tlenek węgla
36,24
dwutl.węgla
7610,4
Suma pyłów
22,27
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.
dwutl. siarki
9,67
dwutl. azotu
1,3
dwutl.węgla
441,4905
Suma pyłów
14,35
pyły pozostałe
13,86
dwutl. siarki
28,2
dwutl. azotu
16,32
tlenek węgla
53,79
w.alif.do C12
0,87
węglow.aroma
0,98
benzyna
1,24
ksylen
8,05
alk.butylowy
1,01
octan butylu
1,37
żywica dwcyj
0,7
dwutl.węgla
8769,85
Suma pyłów
51,61
pyły ze spalania paliw
33,3
pyły węglowo-grafitowe,sadza
0,58
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Dane wg. opłat za emisję ze źródeł punktowych i z pojazdów

 

POWIAT PUCKI 2007

 

Suma emisji [Mg/r]

Emisja z dużych i średnich zródeł wg opłat powyżej 2000zł/r

SO2

28,2

CO2

485,84

CO

53,28

NO2

15,83

suma pyłów

88,8

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia
Maks.
Pokr
Liczność*)
Klasa
a
24
SO2
pasywny
Widlino
2,8
6,9(m)
100
 
A
 
Jastrzębia Góra
4,2
8,3(m)
100
 
A
 
Władysławowo
6,5
22,1(m)
100
 
A
 
Krokowa
3,5
6,5(m)
100
 
A
 
Puck
6,0
25,1(m)
92
 
A
 
NO2
pasywny
Puck
17,7
24,2(m)
92
 
A
 
Jastrzębia Góra
13,7
22,8(m)
100
 
A
 
Krokowa
10,6
15,8(m)
100
 
A
 
Widlino
12,8
17,7(m)
100
 
A
 
Władysławowo
12,0
19,5(m)
100
 
A
 
PM10
manualny
Władysławowo
19,4
97,0(24)
89
14
A
A
benzen
pasywny
Puck
3
 
92
 
A
 
Jastrzębia Góra
1,7
 
100
 
A
 
Widlino
1,8
 
100
 
A
 
Krokowa
1,8
 
100
 
A
 
Władysławowo
2,4
 
100
 
A
 
Metale w pyle PM10
manualny
Władysławowo
Pb 0,02
Cd0,3
Ni2,1
As1,6
 
 
 
 
A
 
Benzo(a)piren w pyle PM10
manualny
Władysławowo
1,1
 
 
 
C
 

 Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Lp
Nazwa strefy
Kod strefy
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
 
 
Uwagi
 
 
 
SO2
NO2
PM10
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
8
strefa pucko-wejherowska
PL.22.08.z.02
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
 
niedotrzymane poziomy docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r)

W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2007 opracowanej przez WIOŚ, strefę pucko-wejherowską, do której należy powiat pucki, zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz zawartości benzo(a)piranu w pyle PM10 dla poziomu docelowego r.2013-klasa C  (obowiązek opracowania programu naprawczego).

Powiat Starogardzki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • ciepło z miejskiej sieci 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy oraz olej opałowy 3
 • gaz z butli, gaz z sieci: 4
 • inne: energia elektryczna 5
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła kolektory słoneczne 6
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie:
  • nazwa: Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o.
   • moc zainstalowana 120,4 MW
   • nośnik energii – miał węgla kamiennego
 • kotłownie:
  • nazwa: Gminna Energetyka Cieplna Sp.z  o.o. w Skarszewach
   • Kotłownia Miejska KM-1 os. Sikorskiego,
    • moc zainstalowana: 3,720 MWt,
    • rodzaj paliwa: miał węglowy,
    • nośnik energii: woda
   • Kotłownia olejowa KO-2 Plac Hallera 18,
    • moc zainstalowana: 0,465 MWt,
    • nośnik energii: olej opałowy lekki,
   • Kotłownia olejowa KO-3 ul. Kościuszki 2/10,
    • moc zainstalowana 0,505 MWt,
    • nośnik energii: olej opałowy lekki,
  • nazwa: Zakład Energetyki Cieplnej STARPEC Sp. z o.o., ul. Owidzka 20, 83-200 Starogard Gdański
   • KS-101-Ciepłownia Rejonowa przy ul. Pomorskiej 26 w Starogardzie Gdańskim,
    • moc zainstalowana: 58,150,
    • nośnik energii: miał węglowy
   • KS-322-wspomagajaca, ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański,
    • moc zainstalowana: 4,095,
    • nośnik energii: miał węglowy
   • KS-301-wspomagajaca, Al. Wojska Polskiego 27, 83-200 Starogard Gdański,
    • moc zainstalowana: 2,250,
   • KS-308-wspomagajaca, ul. Gdańska 9, 83-200 Starogard Gdański,
    • moc zainstalowana: 0,625,
   • KS-303-wspomagajaca, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański,
    • moc zainstalowana: 0,460,
    • nośnik energii: olej opałowy
   • Pozostałe kotłownie olejowe,
    • moc zainstalowana: 0,040
   • Kotłownie koksowo-węglowe,
    • moc zainstalowana: 2,630
  • nazwa: POLBRAND Sp. z o.o. Warszawa, ul. Obozowa 20, gmina Smętowo Graniczne
   • nośnik energii: węgiel
  • nazwa: Ośrodek Zdrowia Kaliska, gmina Kaliska
   • moc: 0,6 MW, nośnik energii: węgiel
  • nazwa: Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o.o., ul. Za dworcem 3, 77-400 Złotów,
   • Kotłownia przy ul. Mickiewicza, 83-262 Czarna Woda
    • Moc: 3,2 MW,
    • nośnik energii: trociny
Główne źródła emisji
 • Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A., Starogard Gd., ul. Droga Owidzka 12 obiekty: hale produkcyjne, zakładowa spalarnia odpadów, kotłownia „Rumia”
  • SO2 - 0,2 t/rok
  • NOx – 0,7 t/rok
  • pył - 2,0 t/rok
  • CO – 0,6 t/rok
 • Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Jabłowska 17 
  • SO2 -  32 t/rok
  • NOx – 33,9 t/rok
  • pył – 2,5 t/rok
 • Zakład Energetyki Cieplnej "Star-Pec" Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Owidzka 20 
  • SO2 -  142,992 t/rok
  • NO2 – 38,883 t/rok
  • pył – 19,016 t/rok
 • Gminna Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skarszewach, os. Sikorskiego 13 
  • SO2 – 21,68 t/rok 
  • NO2 – 8,81 t/rok 
  • pył – 4,73 t/rok


Główne źródła emisji wg opłat za emisję.

Nazwa substancji

Ładunek całkowity[Mg]

Destylarnia Sobieski S.A.

dwutl. azotu

10,0

tlenek węgla

1,4

dwutl.węgla

10234,95

Suma gazów

10246,48

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA

dwutl. siarki

3,66

tlenek węgla

18,76

dwutl.węgla

834

pył

2,97

Suma pyłów

3,08

pyły ze spalania paliw

2,97

dwutl. siarki

1,08

tlenek węgla

6,49

dwutl.węgla

288,66

Suma pyłów

0,96

pyły ze spalania paliw

0,92

dwutl. siarki

1,6

tlenek węgla

10,8

dwutl.węgla

483,94

pył

1,15

Suma pyłów

1,19

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "STAR-PEC" SPÓŁKA Z O.O.

dwutl. siarki

142,9

dwutl. azotu

38,88

tlenek węgla

42,4

dwutl.węgla

43117,32

Suma pyłów

20,05

pyły ze spalania paliw

19,01

pyły węglowo-grafitowe,sadza

1,03

GRASO ZENON SOBIECKI

dwutl. siarki

2,01

tlenek węgla

11,26

ksylen

2,34

dwutl.węgla

384,24

pył

1,87

Suma pyłów

2,02

pyły ze spalania paliw

1,67

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S. A.

dwutl. azotu

0,72

tlenek węgla

0,57

chlorowodór

0,67

alkohol metyl

20,14

amoniak

6,06

toluen

5,56

aceton

4,1

acet.oc.etyl.

1,34

alk.etylowy

196,7

eter etylowy

1,50E-08

kwas octowy

1,2

kw.mineralne

2,25E-07

pirydyna

0,85

dwutl.węgla

55,42

alk.alif.inne

8,00E-09

pierw.niemet.

6,00E-08

pył

1,96

dioksyny

2,00E-09

Suma pyłów

1,97

pyły pozostałe

1,91

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A .

dwutl. azotu

2,62

dwutl.węgla

1392,68

p.pozostałe

1,15

Suma pyłów

1,19

Gminna Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

dwutl. siarki

21,65

dwutl. azotu

8,8

tlenek węgla

21,4

dwutl.węgla

4573,58

pył

4,72

Suma pyłów

4,84

pyły ze spalania paliw

4,72

Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o.

dwutl.węgla

64,35

Suma pyłów

13,43

ELEKTROCIEPŁOWNIA STAROGARD SP. Z O.O.

dwutl. siarki

32,0

dwutl. azotu

33,87

tlenek węgla

140,97

dwutl.węgla

62062,59

pył

2,46

sadza

1,23

Suma pyłów

3,7

pyły ze spalania paliw

2,46

pyły węglowo-grafitowe,sadza

1,23

Feniks Spółka z o.o. Zakład Produkcji Mebli

w.arom.inne

0,83

alk.alif.inne

4,01

FABRYKA MEBLI OKRĘTOWYCH "FAMOS" Spółka z o.o.

dwutl. siarki

23,43

dwutl. azotu

9,46

tlenek węgla

9,67

toluen

2,9

alk.butylowy

2,6

alk.izopropyl

0,75

octan butylu

0,74

octan etylu

2,02

dwutl.węgla

3893,4

pył

8,28

Suma pyłów

8,4

pyły ze spalania paliw

6,17

Kooperol Sp.z o.o.

dwutl. siarki

14,12

dwutl. azotu

2,47

tlenek węgla

5,63

dwutl.węgla

823,45

Suma pyłów

2,25

pyły ze spalania paliw

2,23

Ferma Drobiu Małgorzata Karaś-Bresińska i Witold Bresiński

dwutl. siarki

5,35

dwutl. azotu

1,67

tlenek węgla

8,36

dwutl.węgla

877,8

Suma pyłów

9,46

pyły ze spalania paliw

9,36

dwutl. siarki

273,39

dwutl. azotu

114,05

tlenek węgla

281,7

w.alif.do C12

1,78

węglow.aroma

0,93

alkohol metyl

20,14

amoniak

6,06

ksylen

3,61

toluen

8,74

aceton

4,29

acet.oc.etyl.

1,34

alk.butylowy

3,26

alk.etylowy

196,7

alk.izopropyl

0,91

eter etylowy

1,50E-08

kwas octowy

1,202556

kw.mineralne

2,25E-07

octan butylu

1,82

octan etylu

2,27

pirydyna

0,85

dwutl.węgla

131101,99

alk.alif.inne

4,07

pierw.niemet.

6,00E-08

pył

69,67

sadza

2,82

dioksyny

2,00E-09

Suma pyłów

73,9

pyły ze spalania paliw

52,01

pyły węglowo-grafitowe,sadza

2,82

pyły pozostałe

18,92

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Brak danych z powiatu


Dane wg opłat za emisję.

POWIAT STAROGARDZKI
Suma emisji [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich zródeł wg opłat powyżej 2000zł/r

SO2

546,78

NO2

228,1

CO2

262203,98

C0

563,41

SUMA PYŁÓW

146,62

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych

 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 3 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 30 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 6 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

 

 

 

Zestawienie wyników pomiarowych-rok 2006

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

klasa

a

24

SO2

manualny

Starogard Gdański

15,2

166(24)

93,7

3

A

A

pasywny

8,8

35,2(m)

100

 

A

 

pasywny

Godziszewo

8,1

26,0(m)

0

 

A

 

pasywny

Zblewo

9,5

31,4(m)

0

 

A

 

NO2

manualny

Starogard Gdański

35,0

97,0(24)

98,6

 

A

 

pasywny

24,1

36,8(m)

0

 

A

 

pasywny

Godziszewo

17,3

24,5(m)

0

 

A

 

pasywny

Zblewo

14,2

23,2(m)

0

 

A

 

PM10

refektomet

Starogard Gdański

19,9

196(24)

98,9

29

A

A

benzen

pasywny

Godziszewo

1,9

8,2

0

 

A

 

 

 

pasywny

Starogard Gdański

3,0

 

19,5

100

 

A

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
 


Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 opracowanej przez WIOŚ powiat starogardzki zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin.

 

 

Zestawienie wyników pomiarowych-rok 2007

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

klasa

a

24h

1h

24

S02

automatyczny

Starogard Gdański

7,7

101,2(h)

37,7(24)

99

A

A

A

-

manualny

8,6

26,0(24)

95

 

A

A

-

A

pasywny

6,5

14,1(m)

92

 

A

-

-

-

pasywny

Godziszewo

5,1

9,7(m)

100

 

A

-

-

-

pasywny

Zblewo

6,1

13,5(m)

100

 

A

-

-

-

NO2

automatyczny

Starogard Gdański

18,3

15,1(1h)

94

 

A

-

-

A

manualny

39,4

139(24)

95

 

A

-

-

-

pasywny

23,4

37,8(m)

92

 

A

-

-

-

pasywny

Godziszewo

15,9

29,8(m)

100

 

A

-

-

-

pasywny

Zblewo

12,2

21,4(m)

100

 

A

-

-

-

PM10

automatyczny

Starogard Gdański

36,5

117,3(24)

100

73

A

C

-

-

refektomet

17,3

83(24)

95

8

A

A

-

A

benzen

automatyczny

Starogard Gdański

0,3

-

96

 

A

-

-

-

pasywny

3,5

-

92

 

A

-

-

-

pasywny

Zblewo

3,4

-

100

 

A

-

-

-

pasywny

Godziszewo

2,6

-

100

 

A

-

-

-

CO

automatyczny

Starogard Gdański

627,7

2132(8h max)

99

 

A

-

-

-

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
 KLASYFIKACJA STREF Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMETRÓW KRYTERIALNYCH POD KĄTEM OCHRONY ZDROWIA.
W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację strefy  ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Lp

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

Uwagi

 

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

5

strefa kwidzyńsko-tczewska

PL.22.05.z.03

A

B

C

A

A

A

A

A

A

C

 

niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10 / niedotrzymane poziomy docelowe (2013 r) benzo(a)pirenu

 

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2007 opracowanej przez WIOŚ powiat starogardzki zakwalifikowano dla kryterium ochrony zdrowia do klasy C ze względu na  przekroczenia wartości dopuszczalnych pyłu PM10, przekroczenia stwierdzono na stacji w Starogardzie oraz z powodu  niedotrzymania poziomu docelowego benzo(a)piranu w pyle PM10 na stacji w Tczewie,    ze względu na przekroczenia poziomu dwutlenku azotu na stacji w Tczewie- do klasy B .
W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza. W strefie B należy określić obszary przekroczeń dopuszczalnych stężeń  

Powiat Sztumski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 1.  indywidualne piece węglowe;
 2.  ciepło z miejskiej sieci;
 3.  piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc);
 4. olej opałowy;
 5.  gaz z sieci;
 6.  gaz z butli.
Główne obiekty energetyczne

 

 • elektrociepłownie
  • nazwa - PRATERM S.A. oddział w Sztumie
  • moc – 23,5 [MW]
  • nośnik energii – węgiel kamienny (miał)
 • kotłownie

   

  Nazwa
  Lokalizacja
  Moc [MW]
  Nośnik energii
  Gmina Stary Targ
  Kotłownie lokalne, osiedlowe
  Stary Targ
  2
  Słoma
  Zielonka
  1
  Słoma
  Jurkowice
  0,8
  Słoma
  Waplewo
  3
  Słoma
  Gmina Mikołajki Pomorskie
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich
  Cieszymowo
  0,7
  Węgiel kamienny
  Gmina Dzierzgoń
  Terminvest Sp. z o.o. zakład w Dzierzgoniu
  Os. J. Krasickiego 2
  Dzierzgoń,
  Ul. Krasickiego 2
  1,122
  Gaz ziemny
  Dzierzgoń,
  Ul. Przemysłowa 7
  1,09
  Gaz ziemny
  Dzierzgoń,
  Ul. Jagiełły 8
  1,21
  Gaz ziemny
  Dzierzgoń,
  Ul. A. Mickiewicza 7
  1,1
  Gaz ziemny
  Dzierzgoń,
  Ul. Zawadzkiego 38A
  0,28
  Gaz ziemny
  Dzierzgoń,
  Ul. W. Jagiełły 1
  0,74
  Gaz ziemny
  Dzierzgoń,
  Ul. W. Jagiełły 11
  0,152
  Gaz ziemny
  Zakład Budżetowy Administracji Domów Mieszkalnych Dzierzgoń ul. Słowackiego 30
  Bruk
  1,2
  Węgiel kamienny (miał)
  Nowiny
  0,112
  Węgiel kamienny (miał)
  Gmina Sztum
  Nasza Energia
  Czernin
  5,15
  Słoma
  ELSTAR OILS S.A. – kotłownia przemysłowa
  Czernin
  7,88
  Gaz
  SNP Uśnice – kotłownia przemysłowa
  Uśnice
  15,56
  Węgiel/olej
  Przedsiebiorstwo ELITA – kotłownia przemysłowa
  Sztumskie Pole
  2,2
  Węgiel
  PHP AGROPOL – Gorzelnia w Gościszewie
  Gościszewo
  1,1
  Węgiel
  Kotłownia w Górkach
  Górki
  1,66
  Węgiel

 • Główne źródła emisji

  Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza jest tzw. niska emisja z indywidualnego systemu ogrzewania zabudowy mieszkaniowej oraz emisja zanieczyszczeń ze środków transportu samochodowego.

  Dane z powiatu. Gmina Dzierzgoń

  • nazwa Kotłownia Nr 4 Os. Jagiełły 1 SO2 4.205 t/rok, NOx  5.958 t/rok, pyły 7.037 t/rok
  • nazwa Kotłownia Nr 2 ul. Przemysłowa 7 SO2 0.6612 t/rok, NOx  0.5104 t/rok, pyły 0.1276 t/rok
  • nazwa Kotłownia Nr 1 ul. Mickiewicza 7 SO2 0.2420 t/rok, NOx  0.6780 t/rok, pyły 0.0866 t/rok
  • nazwa Kotłownia Nr 6 Os. Krasickiego 2 SO2 6.989 t/rok, NOx  6.177 t/rok, pyły 9.828 t/rok
  • nazwa Kotłownia Nr 7 Os. Jagiełły 8 SO2 0.0605 t/rok, NOx  0.8705 t/rok, pyły 0.0436 t/rok
  • nazwa Kotłownia w Jasnej SO2 1.549 t/rok, NOx  0.364 t/rok, pyły 2.741 t/rok
  • nazwa Kotłownia w Miniętach SO2 1.146 t/rok, NOx  0.269 t/rok, pyły 2.027 t/rok
  • nazwa Kotłownia w Bruku SO2 3.629 t/rok, NOx  0.851 t/rok, pyły 6.423 t/rok

   pozostałe gminny brak danych

   

   

  Dane wg opłat za emisję. 

  • Zakład Budżetowy Administracji Domów Mieszkalnych
   • dwutl. siarki    3,5
   • dwutl. azotu    2,03
   • tlenek węgla    12,54
   • dwutl.węgla    1145,17
   • Suma pyłów    1,12
   • pyły ze spalania paliw    1,03
  • ELITA Producent Mebli Łazienkowych Spółka z o.o.
   • dwutl. siarki    0,96
   • tlenek węgla    3,7
   • ksylen    7,31
   • toluen    10,87
   • alk.dwuaceton    1,61
   • met.et.keton    2,3
   • octan butylu    3,28
   • octan etylu    1,7
   • oct.izobutylu    4,16
   • dwutl.węgla    275,34
   • ketony inne    2,39
   • Suma pyłów    1,65
  • Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA"
   • ksylen    1,25
   • octan butylu    2,06
  • Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Targu
   • dwutl. siarki    8
   • dwutl. azotu    3,5
   • tlenek węgla    54,47
   • dwutl.węgla    925
   • pył    30,67
   • sadza    5,25
   • Suma pyłów    35,92
   • pyły ze spalania paliw    30,67
   • pyły węglowo-grafitowe,sadza    5,25
  • SNP Uśnice Spółka z o.o.
   • dwutl. siarki    19,98
   • dwutl. azotu    19,89
   • tlenek węgla    53,47
   • dwutl.węgla    8895,3
   • Suma pyłów    15,3
   • pyły ze spalania paliw    14,96
   • dwutl. siarki    32,45
   • dwutl. azotu    25,8
   • tlenek węgla    124,26
   • ksylen    8,57
   • toluen    11,63
   • alk.dwuaceton    1,61
   • met.et.keton    2,3
   • octan butylu    5,35
   • octan etylu    1,77
   • oct.izobutylu    4,16
   • dwutl.węgla    11240,81
   • ketony inne    2,39
   • Suma pyłów    54,04
   • pyły ze spalania paliw    48,3
   • pyły węglowo-grafitowe,sadza    5,73
  Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

  Dane z powiatu:
  Wielkość emisji CO2 [t/rok] w tym emisja:

  • z sektora energetycznego 70 [%]
  • z przemysłu 5 [%],
  • z transportu 25 [%]


  Dane wg opłat za emisję-źródła punktowe

  • SO2    64,9
  • NO2    51,7
  • CO2    10965,47
  • C0    248,53
  • SUMA PYŁÓW    108,08
  Monitoring zanieczyszczeń powietrza

  Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych

   

  Nazwa substancji

  Okres uśredniania wyników pomiarów

  Poziom dopuszczalny

  Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

  Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

  Benzen

  rok kalendarzowy

  5 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 3 µg/m³)

   

  2010 r

  4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

   

   

  Dwutlenek azotu

  jedna godzina

  200 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 30 µg/m³)

  18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

  2010 r

  rok kalendarzowy

  40 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 6 µg/m³)

   

   

  35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

   

   

  Tlenki azotu

  rok kalendarzowy

  30 µg/m³ - ochrona roślin

   

  2003 r

  Dwutlenek siarki

  jedna godzina

  350 µg/m³

  24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

  2005 r

  24 godziny

  125 µg/m³

  3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

  2005 r

  rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

  20 µg/m³ - ochrona roślin

   

  2003 r

  Ołów w pyle zawieszonym PM10

  rok kalendarzowy

  0,5 µg/m³

   

   

  Pył zawieszony PM10

  24 godziny

  50 µg/m³

  35 razy

  2005 r

  rok kalendarzowy

  40 µg/m³

   

  2005 r

  Tlenek węgla

  osiem godzin

  10000 µg/m³

   

  2005 r

  5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

   

   

  Arsen w pyle zawieszonym

  rok kalendarzowy

  6 ng/m³

   

  2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

  Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

  rok kalendarzowy

  1 ng/m³

   

  2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

  Kadm w pyle zawieszonym

  rok kalendarzowy

  5 ng/m³

   

  2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

  Nikiel w pyle zawieszonym

  rok kalendarzowy

  20 ng/m³

   

  2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

  Ozon

  osiem godzin

  120 µg/m³

  25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

  2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

  120 µg/m³

  bez przekroczeń

  2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

  okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

  18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

   

  2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

  6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

   

  2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

   

   

  Zestawienie wyników pomiarowych r.2006 

   Czynnik

  Pomiar

  Miasto

  Średnia

  Maks.

  Pokr.

  Klasa

  a

  24

   

  SO2

  manualne

  Sztum

  35,3

  87(24)

  11,5

  A

  A

   

  NO2

  manualne

  Sztum

  48,8

  98(24)

  11,5

  A

   

   

  benzen

  manualna

  Sztum

  4,1

  13,7

  20,3

  A

   

   

  Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
  W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 opracowanej przez WIOŚ powiat sztumski zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin.

   


  Zestawienie wyników pomiarowych r.2007- brak badań na terenie powiatu sztumskiego.

  Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony  zdrowia

  Nazwa strefy

  Kod strefy

  Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

  Uwagi

   

   

  SO2

  NO2

  PM10

  Pb

  C6H6

  CO

  As

  Cd

  Ni

  B(a)P

  O3

   

  strefa malborsko-sztumska

  PL.22.07.z.03

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

   

   

   Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia..
  W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2007 opracowanej przez WIOŚ powiat sztumski zakwalifikowano jako strefę malborsko-sztumską wspólnie z powiatami malborskim i nowodworskim do klasy A  ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej).
  Pomiary wykonywano na stacjach  w Malborku, Nowym Stawie, Nowym Dworze Gdańskim.

  Z pełnym tekstem Oceny można zapoznać się na stronie internetowej www.gdansk.wios.gov.pl

  Powiat Słupski

  Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

  brak danych z powiatu

  Główne obiekty energetyczne

  brak danych z powiatu

  Główne źródła emisji

  brak danych z powiatu

  dane wg opłat za emisję 2007r.

  Słupskie Zakłady Wyrobów Gumowych GUMA POMORSKA
  dwutl. siarki
  4,33
  dwutl. azotu
  0,67
  tlenek węgla
  20,3
  dwutl.węgla
  903,7
  Suma pyłów
  0,68
  Słupska Fabryka Obuwia " NORD " Meka Sztrajbel Sp.J.
  węglow.aroma
  2,24
  alk.alifatycz
  2,6
  w.alif.od C13
  3,47
  ketony inne
  11,69
  Przedsiębiorstwo Wyrobów Metalowych, Naprawa Urządzeń Elektrycznych, Bogusław Seemann
  ftalany
  744,12
  ksylen
  1866,5
  toluen
  8210,12
  alk.butylowy
  1494,44
  octan butylu
  5599,5
  octan etylu
  5599,5
  Farm Frites Poland Dwa Spółka z o.o.
  dwutl. siarki
  1,0
  tlenek węgla
  7,87
  dwutl.węgla
  350
  pył
  1,12
  Suma pyłów
  1,17
  pyły ze spalania paliw
  1,12
  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Rudnicki Piotr
  dwutl. siarki
  4,24
  dwutl. azotu
  3,84
  tlenek węgla
  4,8
  dwutl.węgla
  2112
  pył
  6,25
  Suma pyłów
  6,28
  pyły ze spalania paliw
  6,25
  MarKos Sp. z o.o.
  benzyna
  2,34
  styren
  8,7
  aceton
  23,83
  dwutl.węgla
  1,3
  Suma pyłów
  0,48
  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "EMPEC" - Spółka z o.o.
  dwutl. siarki
  103,03
  dwutl. azotu
  36,71
  tlenek węgla
  91,58
  dwutl.węgla
  19281,83
  pył
  36,8
  Suma pyłów
  37,3
  pyły ze spalania paliw
  36,82
  FLAIR POLAND Spółka z o.o.
  benzyna
  7,2
  aceton
  7,2
  alk.etylowy
  0,75
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe sp. z o.o. Komnino
  ksylen
  2,35
  Zakład Energetyki Cieplnej
  dwutl. azotu
  2,47
  tlenek węgla
  40,9
  dwutl.węgla
  4631,4
  Suma pyłów
  4,9
  POLTAREX PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO TARTAK W DAMNICY
  Suma pyłów
  9,7
  POLTAREX Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego sp. z o.o. TARTAK W KORZYBIU
  Suma pyłów
  11,46
  KAPENA S.A.
  benzyna
  1,16
  glikol
  1,16
  ksylen
  3,1
  octan winylu
  1,17
  benz.cieżka
  0,97
  octan butylu
  0,82
  w.alif.inne
  0,64
  w.arom.inne
  0,68
  p.polimerów
  1,12
  Suma pyłów
  1,16
  pyły polimerów
  1,12
  Zakład Mleczarski Sp. z o.o. Kobylnica
  dwutl. siarki
  44,4
  dwutl. azotu
  8,15
  tlenek węgla
  14,23
  octan winylu
  3,63E-07
  dwutl.węgla
  19485,9
  Suma pyłów
  45,54
  pyły ze spalania paliw
  36,28

  Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

  brak danych z powiatu

  Monitoring zanieczyszczeń powietrza

  Czynnik
  Pomiar
  Miasto
  Średnia
  Maks.
  Pokr.
  Liczność*)
  Klasa
  a
  24
  SO2
  manualny
  Gać
  1,8
  9,0(24)
  23
   
  A
  A
  manualne
  Ustka’
  0,7
  3,0(24)
  20
   
  A
  A
  NO2
  manualny
  Ustka’
  13,4
  43,0(24)
  20
   
  A
   
  Gać
  11,4
  28,0(24)
  23
   
  A
   
   
  pasywny
  Ustka’
  12,0
  16,0(m)
  100
   
  A
   
   
  pasywny
  Ustka’
  6,5
  9,0(m)
  100
   
  A
   
   
  pasywny
  Kępice
  6,0
  10,0(m)
  100
   
  A
   
   
  pasywny
  Kępice
  4,5
  9,0(m)
  100
   
  A
   
   
  pasywny
  Dębnica Kaszubska
  7,9
  11,0(m)
  100
   
  A
   
   
  pasywny
  Główczyce
  7,5
  11,0(m)
  100
   
  A
   
   
  pasywny
  Kobylnica
  13,9
  18,0(m)
  100
   
  A
   
   
  pasywny
  Potęgowo
  5,3
  8,0(m)
  100
   
  A
   
   
  pasywny
  Gać
  3,3
  5,0(m)
  100
   
  A
   
  PM10
  manualny
  Gać
  14,8
  60(24)
  93
  4
  A
  A
  refektomet,
  Ustka’
  6,2
  37,0(24)
  20,0
  2
  A
  A
  benzen
  manualny
  Gać
  1,8
  -
  20
   
  A
   
  pasywny
  Gać
  1,2
  -
  100
   
  A
   
   
  pasywny
  Ustka’
  1,8
  -
  100
   
  A
   
   
  pasywny
  Kępice
  1,5
  -
  100
   
  A
   
   
  pasywny
  Dębnica Kaszubska
  2,5
  -
  100
   
  A
   
   
  pasywny
  Kobylnica
  2,3
  -
  100
   
  A
   

   

  *) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
  Ustka’-uzdrowisko

  W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

    

  Lp
  Nazwa strefy
  Kod strefy
  Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
   
   
  Uwagi
   
   
   
  SO2
  NO2
  PM10
  Pb
  C6H6
  CO
  As
  Cd
  Ni
  B(a)P
  O3
   
  6
  Strefa lęborsko-słupska
  PL.22.06.z.02
  A
  A
  A
  A
  A
  A
  A
  A
  A
  A
   
   

   

   

   

   

   

  W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2007 opracowanej przez WIOŚ strefę lęborsko-słupską , do której należy powiat słupski zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej).

  Pełne informacje można znaleźć na stronie www.gdansk.wios.gov.pl

   

  Powiat Tczewski

  Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

   

  Sposoby ogrzewania domów
  Miasto Tczew
  Gmina Tczew
  Gmina Morzeszczyn
  Miasto i Gmina Pelplin
  Miasto i Gmina Gniew
  Gmina Subkowy
  indywidualne piece węglowe
  3
  6
  1
  3
  2
  1
  gaz z butli
  5
  2
  -
  5
  5
  4
  gaz z sieci
  2
  3
  -
  1
  3
  6
  olej opałowy
  4
  2
  3
  4
  4
  3
  ciepło z miejskiej sieci
  1
  1
  4
  2
  1
  -
  piece na drewno lub inny rodzaj biomasy
  -
  2
  2
  -
  6
  2
  inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła
  -
  1
  5
  -
  -
  -
  kolektory słoneczne
  -
  2
  -
  -
  -
  -
  inne
  -
  -
  6
  -
  -
  -
  Główne obiekty energetyczne
  • elektrociepłownie : brak
  • kotłownie:
   • Zakładu Energetyki Cieplnej
    • nazwa KT-1602 "Rokitki" paliwo - miał, czynnik grzewczy - woda
    • nazwa KT-1702 C "Czyżykowo"
    • moc 8,1 MW
    • paliwo - gaz- olej, czynnik grzewczy - woda
   • kotłownie w Pelplinie
   • osiedlowa kotłownia olejowo-gazowa ul. Wybickiego 5
    • moc 3,36. MW
   • osiedlowa kotłownia olejowo-gazowa ul. Sambora
    • moc 1,695. MW
  • lokalne w Pelplinie o łącznej mocy 0,66 MW
  • kotłownia- gazowa Ochotniczej Straży Pożarnej ul Sambora 42
  • kotłownia- gazowa Zespołu Szkół Podstawowych nr 2 ul Kościuszki 2
  • kotłownia- gazowa Urzędu Miasta i Gminy Plac Grunwaldzki 4
  • kotłownia- gazowa ul. Mickiewicza 19
  • kotłownia- olejowa ul. Mickiewicza 23
  • kotłownia- olejowa Plac Cukrowni 5
  • kotłownie lokalne - gazowe - Pólko 1, 3, 5, 7 - 4 kotły o łącznej
   • moc 0,932 MW każdy
  • kotłownia osiedlowa - Małe Walichnowy
   • moc 0,486 MW
  Główne źródła emisji

  Dane z powiatu

  • Miasto Tczew
   • KT-1602 "Rokitki” 
    • SO2  [t/rok] 141,06
    • NOx  [t/rok] 46,74
    • pyły   [t/rok] 24,06
  • Miasto i gmina Gniew
   • MAXIT Sp. z o.o. w Gniewie
    • SO2   [t/rok]  167
    • NOx  [t/rok]   50
    •  pyły  [t/rok]  46
   • INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o.
    • SO2   [t/rok]  96
    • NO2  [t/rok]  30
    • pyły   [t/rok] 60
  • Miasto i gmina Pelplin
   • Colmec Sp. z o.o. w  Rudnie
   • Zakłady Wielobranżowe FAST w Gdańsku, oddział Pelplin,
   • Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej,
   • Kotłownia Szkoły Podstawowej w Rajkowach,
   • Wytwórnia mas bitumicznych w Pomykach

   

  Największe źródła emisji wg opłat za rok 2007 (źródła punktowe i pojazdy).

   

  Nazwa substancji
  Ładunek całkowity[Mg]
  RATIONEL POLSKA
  Spółka z o.o.
  w.alif.do C12
  2,06
  węglow.aroma
  35,85
  ksylen
  1,1
  octan etylu
  1,04
  AMBER BOATS
  Spółka z o.o.
  ksylen
  1,0
  octan butylu
  1,07
  STOCZNIA TCZEW
  Spółka z o.o. w upadłości
  dwutl. siarki
  1,37
  tlenek węgla
  7,9
  dwutl.węgla
  343,4
  pył
  2,66
  żelazo
  1,25
  Suma pyłów
  3,97
  pyły ze spalania paliw
  1,44
  pyły krzemowe
  1,2
  Eaton Truck Components
  Spółka z o.o.
  dwutl. azotu
  1,28
  tlenek węgla
  159,47
  w.alif.do C12
  1,2
  węglow.aroma
  1,08
  ksylen
  1,37
  mezytylen
  0,57
  Suma pyłów
  1,39
  COLMEC
   Spółka z o.o.
  w.alif.inne
  4,75
  Suma pyłów
  3,07
  APATOR METRIX S.A.
  w.alif.do C12
  11,1
  węglow.aroma
  3,73
  alk.alif.inne
  1,12
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Rolmag" Spółka z o.o.
  dwutl. siarki
  9,4
  dwutl. azotu
  8,23
  tlenek węgla
  48,23
  dwutl.węgla
  5064,71
  Suma pyłów
  6,32
  pyły ze spalania paliw
  6,06
  Zakład Energetyki Cieplnej Tczew
  Spółka z o.o.
  dwutl. siarki
  141,12
  dwutl. azotu
  49,16
  tlenek węgla
  51,19
  dwutl.węgla
  47928,36
  pył
  24,12
  Suma pyłów
  24,65
  pyły ze spalania paliw
  24,12
  pyły węglowo-grafitowe,sadza
  0,53
  Rolls-Royce Marine Poland
  Spółka z o.o.
  ksylen
  1,56
  alk.butylowy
  0,96
  Suma pyłów
  1,15
  pyły węglowo-grafitowe,sadza
  1,02
  Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Spółka z o.o.
  dwutl. siarki
  1,3
  dwutl. azotu
  12,6
  tlenek węgla
  1,74
  w.alif.do C12
  1,19
  węglow.aroma
  0,54
  dwutl.węgla
  44,1
  sadza
  0,86
  Suma pyłów
  0,86
  Flextronics International Poland
  Spółka z o.o.
  dwutl. azotu
  0,74
  alk.izopropyl
  4,68
  dwutl.węgla
  1148,36
  FAMA Spółka z o.o.
  pył
  0,65
  p.pozostałe
  1,49
  Suma pyłów
  2,15
  pyły węglowo-grafitowe,sadza
  0,65
  pyły pozostałe
  1,49
  dwutl. siarki
  156,41
  dwutl. azotu
  75,01
  tlenek węgla
  274,26
  w.alif.do C12
  36,59
  węglow.aroma
  41,35
  ksylen
  5,92
  styren
  0,63
  alk.butylowy
  1,2
  alk.izopropyl
  4,68
  etylobenzen
  0,66
  mezytylen
  0,58
  octan butylu
  1,38
  octan etylu
  2,39
  dwutl.węgla
  55503,83
  w.alif.inne
  4,75
  alk.alif.inne
  1,12
  pył
  39,99
  sadza
  1,755
  żelazo
  1,28
  Suma pyłów
  45,89
  pyły ze spalania paliw
  33,48
  pyły krzemowe
  1,22
  pyły węglowo-grafitowe,sadza
  3,43
  pyły pozostałe
  6,27

   

  Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

  Dane z powiatu

  • Miasto Tczew
   • SO2 [t/rok] 141,13
   • NO2 [t/rok] 49,17
   • Pyły [t/rok] 51,20
   • CO [t/rok] 24,12
  • Miasto i Gmina Pelplin
   • SO2 [t/rok] 233,5
   • NO2 [t/rok] 48,6
   • Pyły [t/rok] 287,6
   • CO [t/rok] 1 361,2
  • Gmina Morzeszczyn brak danych
  • Gmina Tczewbrak danych
  • Miasto i Gmina Gniewbrak danych
  • Gmina Subkowy brak danych

   

  Rok 2006
  Suma emisji [Mg/r]
  Emisja z dużych i średnich zródeł wg opłat powyżej 2000zł/r

  SO2

  247,46

  NO2

  187,46

  CO2

  127243,6

  CO

  338,24

  SUMA PYŁÓW

  282,78

  Monitoring zanieczyszczeń powietrza

  Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych 

  Nazwa substancji

  Okres uśredniania wyników pomiarów

  Poziom dopuszczalny

  Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

  Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

  Benzen

  rok kalendarzowy

  5 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 3 µg/m³)

   

  2010 r

  4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

   

   

  Dwutlenek azotu

  jedna godzina

  200 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 30 µg/m³)

  18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

  2010 r

  rok kalendarzowy

  40 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 6 µg/m³)

   

   

  35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

   

   

  Tlenki azotu

  rok kalendarzowy

  30 µg/m³ - ochrona roślin

   

  2003 r

  Dwutlenek siarki

  jedna godzina

  350 µg/m³

  24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

  2005 r

  24 godziny

  125 µg/m³

  3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

  2005 r

  rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

  20 µg/m³ - ochrona roślin

   

  2003 r

  Ołów w pyle zawieszonym PM10

  rok kalendarzowy

  0,5 µg/m³

   

   

  Pył zawieszony PM10

  24 godziny

  50 µg/m³

  35 razy

  2005 r

  rok kalendarzowy

  40 µg/m³

   

  2005 r

  Tlenek węgla

  osiem godzin

  10000 µg/m³

   

  2005 r

  5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

   

   

  Arsen w pyle zawieszonym

  rok kalendarzowy

  6 ng/m³

   

  2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

  Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

  rok kalendarzowy

  1 ng/m³

   

  2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

  Kadm w pyle zawieszonym

  rok kalendarzowy

  5 ng/m³

   

  2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

  Nikiel w pyle zawieszonym

  rok kalendarzowy

  20 ng/m³

   

  2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

  Ozon

  osiem godzin

  120 µg/m³

  25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

  2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

  120 µg/m³

  bez przekroczeń

  2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

  okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

  18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

   

  2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

  6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

   

  2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

  Wyniki pomiarów


  Rok 2006

   

   

  Czynnik

  Pomiar

  Miasto

  Średnia

  Maks.

  Pokr.

  Liczność*)

  Klasa

  a

  24

  1

  SO2

  automatyczne

  Tczew

  7,3

  131,8, 82,6(24)

  98,5

   

  A

  A

  A

  manualne

  Tczew

  18,8

  237(24)

  67,7

  A

  c

   

  pasywna

  Miłobądz

  10,0

  54,9(m)

  100

   

  A

   

   

  Tczew

  10,3

  52,8(m)

  100

   

  A

   

   

  Tczew

  9,1

  30,0(m)

  98,5

   

  A

   

   

  NO2

  automatyczne

  Tczew

  16,8

  117,1

  95

   

  A

  A

   

  manualne

  Tczew

  37,4

  183,0(24)

  67,4

   

  A

   

   

  pasywne

  Miłobądz

  29,2

  40,7(m)

  91,7

   

  A

   

   

  Tczew

  23,2

  34,0(m)

  100

   

  A

   

   

  Tczew

  29,1

  40,3(m)

  100

   

  A

   

   

  PM10

  Automatyczne

  Tczew

  33,2

  246,4(24)

  97,5

  37

  A

  C

   

  refektomet,

  Tczew

  29,3

  408(24)

  67,4

  29

  A

  A

   

  CO

  automatyczna

  Tczew

  447,0

  3187

  98,6 

   

  A

   

   

  benzen

  pasywna

  Miłobądz

  2,3

  8,1

  100

   

   

   

  Tczew

  4,2

  40,7

  100

   

   

   

  Tczew

  2,3

  8,7

  100

   

   

   

   *) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
  Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
  W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 opracowanej przez WIOŚ powiat tczewski zakwalifikowano dla kryterium ochrony zdrowia do klasy C ze względu na  przekroczenia wartości dopuszczalnych pyłu PM10 i dwutlenku siarki SO2.
  W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza.
  Dla kryterium ochrony roślin powiat tczewski zakwalifikowano do strefy A

  Rok 2007 

  Czynnik
  Pomiar
  Miasto
  Średnia
  Maks.
  Pokr.
  Liczność*)
  Klasa
  a
  24
   
  SO2
  automatyczny
  Tczew
  5,0
  18,3(1h), 51,6(24)
  93
   
  A
  A
   
  manualny
  Tczew
  9,6
  45,0(24)
  69
   
  A
  A
   
  pasywny
  Miłobądz
  4,5
  8,9(m)
  100
   
  A
   
   
  Tczew ul. Woj.Pol.
  6,7
  15,1(m)
  100
   
  A
   
   
  Tczew ul. Wigury
  4,8
  10,6(m)
  100
   
  A
   
   
  NO2
  automatyczny
  Tczew
  12,9
  143,3(1h)
  93
   
  A
  A
   
  manualny
  Tczew
  40,2
  130,0(24)
  69
   
  B
   
   
  pasywny
  Miłobądz
  23,3
  30,3(m)
  100
   
  A
   
   
  Tczew
  19,5
  27,1(m)
  100
   
  A
   
   
  Tczew
  23,4
  31,3(m)
  100
   
  A
   
   
  PM10
  automatyczny
  Tczew
  21,8
  72,0(24)
  87
  11
  A
  A
   
  refektomet,
  Tczew
  19,2
  97,0(24)
  69
  15
  A
  A
   
   
  manualny
  Tczew
  27,5
  105,0(24)
  87
  31
  A
  A
   
  CO
  automatyczny
  Tczew
  388,3
  1491(śr.8h max)
  93 
   
  A
   
   
  benzen
  pasywny
  Miłobądz
  1,7
  -
  100
   
   
   
  Tczew
  3,0
  -
  100
   
   
   
  Tczew
  2,3
  -
  100
   
   
   
  Benzo(a)piren w pyle PM10
  manualny
  Tczew
  3,7
  -
  -
   
  C
   
   
  Metale w pyle PM10
  manualny
  Tczew
  Pb 0,02
  Cd 0,5
  Ni 5,1
  As 1,5
   
   
   
   
   
  A
   
   
  *) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
  KLASYFIKACJA STREF Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMETRÓW KRYTERIALNYCH POD KĄTEM OCHRONY ZDROWIA.

  W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

   


  Nazwa strefy
  Kod strefy
  Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
   
   
  Uwagi
   
   
  SO2
  NO2
  PM10
  Pb
  C6H6
  CO
  As
  Cd
  Ni
  B(a)P
  O3
   
  strefa kwidzyńsko-tczewska
  PL.22.05.z.03
  A
  B
  C
  A
  A
  A
  A
  A
  A
  C
   
  niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10 / niedotrzymane poziomy docelowe (2013 r) benzo(a)pirenu

   

  Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia.
  W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2007 opracowanej przez WIOŚ powiat tczewski zakwalifikowano dla kryterium ochrony zdrowia do klasy C ze względu na  przekroczenia wartości dopuszczalnych pyłu PM10, przekroczenia stwierdzono na stacji w Starogardzie oraz z powodu  niedotrzymania poziomu docelowego benzo(a)piranu w pyle PM10 na stacji w Tczewie,    ze względu na przekroczenia poziomu dwutlenku azotu na stacji w Tczewie- do klasy B .
  W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza. W strefie B należy określić obszary przekroczeń dopuszczalnych stężeń.

   

  Powiat Wejherowski

  Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
  • indywidualne piece węglowe 2 (obszary pozamiejskie)
  • gaz z butli 4
  • gaz z sieci 3
  • olej opałowy 5
  • ciepło z miejskiej sieci  1 (miasta)
  • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc)  5
  • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc)  6
  • kolektory słoneczne 6
  • inne:   indywidualne piece co na węgiel
  Główne obiekty energetyczne
  • elektrociepłownie – nie występują
  • kotłownie
   • kotłownia osiedlowa ”NANICE” w Wejherowie,
    • moc 55,4. MWt
    • nośnik energii miał węglowy
   • kotłownia miejska „ KOKSIK”  w Redzie   
    • moc 43,6 MWt  
    • nośnik energii  węgiel kamienny, drewno.
  Główne źródła emisji
  • kotłownia osiedlowa ”NANICE” w Wejherowie
  • kotłownia miejska „ KOKSIK” w Redzie

  Brak danych o emisji z powiatu.

  Dane wg opłat za emisję, rok 2007

  Nazwa substancji
  Ładunek całkowity[Mg]
  MEBLARSKA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ZRYW"
  dwutl. siarki
  1,11
  tlenek węgla
  6,46
  w.alif.do C12
  1,73
  dwutl.węgla
  294,7
  Suma pyłów
  1,46
  INTERDREX Spółka z o.o.
  ksylen
  3,43
  toluen
  2,15
  etylobenzen
  0,56
  met.et.keton
  0,8
  nafta,solwent
  0,58
  octan butylu
  0,6
  octan etylu
  0,8
  oct.izobutylu
  1,9
  p.pozostałe
  0,56
  Suma pyłów
  0,7
  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bożepole"
  dwutl. siarki
  3,13
  dwutl. azotu
  2,48
  tlenek węgla
  35,8
  Suma pyłów
  16,17
  pyły ze spalania paliw
  10,13
  pyły krzemowe
  3,43
  pyły pozostałe
  2,6
  GOŚCICIŃSKA FABRYKA MEBLI "KLOSE" SPÓŁKA Z O.O.
  dwutl. siarki
  4,89
  dwutl. azotu
  33,85
  tlenek węgla
  20,18
  ksylen
  1,09
  toluen
  5,65
  aceton
  7,18
  alk.alifatycz
  1,53
  alk.izobutyl.
  3,45
  octan butylu
  2,74
  octan etylu
  3,43
  w.alif.od C13
  3,19
  pył
  18,25
  p.pozostałe
  1,6
  Suma pyłów
  19,8
  pyły ze spalania paliw
  18,25
  pyły pozostałe
  1,6
  PORTA KMI POLAND Spółka z o.o.
  w.alif.do C12
  3,0
  glikol
  5,01
  aceton
  1,28
  Suma pyłów
  2,2
  pyły pozostałe
  2,2
  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bożepole"
  dwutl. siarki
  13,91
  dwutl. azotu
  3,57
  tlenek węgla
  21,75
  dwutl.węgla
  2019,41
  pył
  6,35
  Suma pyłów
  6,59
  pyły ze spalania paliw
  6,35
  Miejskie Przeds. Ciepłowniczo - Komunalne "KOKSIK" Spółka z o.o.
  dwutl. siarki
  79,5
  dwutl. azotu
  34,65
  tlenek węgla
  38,7
  dwutl.węgla
  16237,15
  Suma pyłów
  44,29
  pyły ze spalania paliw
  44,1
  Fabryka Urządzeń Okrętowych "RUMIA" Sp. z o.o.
  dwutl. siarki
  9,33
  dwutl. azotu
  3,36
  tlenek węgla
  16,73
  w.alif.do C12
  0,79
  węglow.aroma
  6,02
  dwutl.węgla
  1750,56
  Suma pyłów
  5,9
  pyły ze spalania paliw
  3,3
  pyły pozostałe
  2,08
  DENWAR Spółka Jawna J.Waryś i Wspólnicy
  węglow.aroma
  1,48
  ksylen
  2,31
  aceton
  1,31
  octan butylu
  1,52
  CEMENTOWNIA WEJHEROWO Spółka z o.o.
  dwutl. siarki
  10,18
  dwutl. azotu
  2,25
  tlenek węgla
  36,9
  dwutl.węgla
  2279,19
  Suma pyłów
  4,2
  pyły ze spalania paliw
  3,13

  Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

  Brak danych z powiatu.
  Dane wg opłat za emisję ze źródeł punktowych

  SO2
  111,63
  CO2
  22581,11
  CO
  16375,07
  NO2
  80,18
  suma pyłów
  101,4

  Monitoring zanieczyszczeń powietrza

  Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych

   

  Nazwa substancji

  Okres uśredniania wyników pomiarów

  Poziom dopuszczalny

  Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

  Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

  Benzen

  rok kalendarzowy

  5 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 3 µg/m³)

   

  2010 r

  4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

   

   

  Dwutlenek azotu

  jedna godzina

  200 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 30 µg/m³)

  18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

  2010 r

  rok kalendarzowy

  40 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 6 µg/m³)

   

   

  35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

   

   

  Tlenki azotu

  rok kalendarzowy

  30 µg/m³ - ochrona roślin

   

  2003 r

  Dwutlenek siarki

  jedna godzina

  350 µg/m³

  24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

  2005 r

  24 godziny

  125 µg/m³

  3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

  2005 r

  rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

  20 µg/m³ - ochrona roślin

   

  2003 r

  Ołów w pyle zawieszonym PM10

  rok kalendarzowy

  0,5 µg/m³

   

   

  Pył zawieszony PM10

  24 godziny

  50 µg/m³

  35 razy

  2005 r

  rok kalendarzowy

  40 µg/m³

   

  2005 r

  Tlenek węgla

  osiem godzin

  10000 µg/m³

   

  2005 r

  5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

   

   

  Arsen w pyle zawieszonym

  rok kalendarzowy

  6 ng/m³

   

  2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

  Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

  rok kalendarzowy

  1 ng/m³

   

  2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

  Kadm w pyle zawieszonym

  rok kalendarzowy

  5 ng/m³

   

  2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

  Nikiel w pyle zawieszonym

  rok kalendarzowy

  20 ng/m³

   

  2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

  Ozon

  osiem godzin

  120 µg/m³

  25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

  2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

  120 µg/m³

  bez przekroczeń

  2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

  okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

  18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

   

  2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

  6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

   

  2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

   

   

  Zestawienie wyników pomiarowych 2006

  Czynnik

  Pomiar

  Miasto

  Średnia

  Maks.

  Pokr.

  Liczność*)

  klasa

   

  a

  1

  24

  SO2

  manualny

  Wejherowo

  3,5

  13,0(24)

  99,7

   

  A

   

  A

  manualny

  Rumia

  3,5

  32,0(24)

  98,9

   

  A

   

  A

  pasywny

  Reda

  10,5

  32,5(m)

  100

   

  A

   

   

   

   

  Wejherowo

  4,4

  12,5(m)

  100

   

  A

   

   

   

   

  Rumia

  5,2

  17,9(m)

  91,7

   

  A

   

   

   

   

  Szemud

  4,7

  15,2(m)

  91,7

   

  A

   

   

  NO2

  manualny

  Wejherowo

  18,7

  85,0(24)

  99,7

   

  A

   

   

  Rumia

  14,0

  74,0(24)

  98,9

   

  A

   

   

  pasywny

  Bolszewo

  11,2

  15,3

  50

   

  </