Gdańsk

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

TAK

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - 9
 • stacje transformatorowe GPZ - 4
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - 178
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

TAK (Mapa pola elektromagnetycznego na obszarze Gminy Gdańsk w 2000 r.)
W r. 2005 WIOŚ prowadził pomiary wokół masztu Jaśkowa Kopa. Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych.
W r. 2006 WIOŚ wykonał pomiary wokół stacji bazowych GSM:

 • ERA GSM ul. Lęborska
 • Centertel na dachu szpitala przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2,
 • Centertel i Era na dachu szpitala przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2 po rozbudowie.
 • Gdańsk Rębiechowo w okolicy lokalizacji radarów służby lotnictwa i IMGW.

Pomiary w sąsiedztwie  linii wysokiego napięcia 220kV przecinającą Trakt Św. Wojciecha na wysokości posesji 383 w Gdańsku.
Pomiary wielkości pól w centrum  miasta:Gdańsk-Śródmieście, rejon ul. Elbląskiej.
W żadnym punkcie nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych.


W r. 2007 WIOŚ w Gdańsku  w rejonie stacji bazowej Centertel i Era na dachu szpitala przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2
w sąsiedztwie  linii wysokiego napięcia 110kV przecinającej ul. Stecka w Gdańsku –Krakowcu,
w sąsiedztwie  linii wysokiego napięcia 400kV , teren posesji ul. Zawodzie 46,
pomiary wielkości pól w centrum  miasta:Gdańsk-Śródmieście, rejon ulRajskiej, Podwale Grodzkie, Podwale Staromiejskie, Łagiewniki, Al. Zwycięstwa, Armii Krajowej.
W żadnym punkcie nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

nie stwierdzono przekroczeń

Gdynia

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

TAK

 • rejestr decyzji
Źródła promieniowania elektromagnetycznego

Dane niżej pochodzą z r. 2005, brak danych z r. 2007.

 • linie energetyczne wysokiego napięcia - 69,2 km
 • stacje transformatorowe - 10
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - brak danych
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł
 • WIOŚ w Gdańsku  w r, 2006 wykonywał .pomiary:
  • pod trakcją wysokiego napięcia 220kV , przebiegającą nad skrzyżowaniem dróg Chwaszczyno-Żukowo i Pępowo-Przodkowo,
  •  w centrum miasta
 • Gdynia Karwiny rejon ulic Chwarznieńska, Rolnicza, Nauczycielska,
 • Gdynia Redłowo rejon ulic Powstania Wielkopolskiego, Cylkowskiego,
 • Gdynia Obłuże, rejon ulic Łedóchowskiego, Maciejewicza.
 • WIOŚ w Gdańsku  w r, 2007 wykonywał .pomiary w Gdyni:
 • -ul. Wendy 7/9 teren sąsiadujący  ze stacją przekazową i LWN 110 kV.
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Powiat Bytowski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

brak danych z powiatu

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia        
 • stacje transformatorowe                       
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej   
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

WIOŚ w Gdańsku nie prowadził w r. 2006 pomiarów na terenie powiatu bytowskiego.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

brak danych z powiatu

Powiat Chojnicki

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
 • nie jest prowadzona
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia
 • W obrębie Rejonu Energetycznego Chojnice jest pięć linii wysokiego napięcia 110kV :
  • linia 110 kV Chojnice, Przemysłowa Chojnice, Kościerska o długości 2929 mb
  • linia 110 kV Tuchola Chojnice o długości 14238 mb
  • linia 110 kV Sępólno Chojnice o długości 14711 mb
  • linia 110 kV Czarna Woda Czersk o długości 11324 mb
  • linia 110 kV Chojnice Brusy o długości 36358 mb
 • stacje transformatorowe GPZ 4
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 21
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł
 • były prowadzone
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych
 • nie wystepują

Powiat Człuchowski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

brak danych

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - 69 km
 • stacje transformatorowe - GPZ - 3 szt.
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - 53 szt
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

były prowadzone . w r. 2005 WIOŚ wykonał pomiary wokół masztu w Człuchowie. Pomiary nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych.


W r. 2006 i 2007 WIOŚ nie prowadził pomiarów.

 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych
 • nie występują

Powiat Gdański

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
 • jest prowadzona
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - tak
 • stacje transformatorowe - tak
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - tak
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2007 badań nie prowadzono.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

nie stwierdzono

Powiat Kartuski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

brak informacji z powiatu

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

·         przez gminy, powiat - NIE

·         W r. 2006WIOŚ w Gdańsku prowadził pomiary pod linią wysokiego napięcia 220kV, przebiegającą pod skrzyżowaniem dróg Chwaszczyno-Żukowo i Pępowo-Przodkowo.

 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

W żadnym punkcie pomiarowym nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów wartości pól elektromagnetycznych.

Powiat Kościerski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - (brak danych)
 • stacje transformatorowe GPZ - (brak danych)
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - (brak danych)
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

NIE

WIOŚ w Gdańsku nie prowadził pomiarów w r. 2007

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

brak danych

Powiat Kwidzynski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
 • nie jest prowdzona
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - brak danych o ilości
 • stacje transformatorowe - brak danych o ilości
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - ok. 20
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

brak danych

Wr. 2007 WIOŚ nie wykonywał pomiarów na terenie powiatu kwidzynskiego

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

brak danych

Powiat Lęborski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

brak informaqcji z powiatu

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

brak informacji z powiatu

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2007 WIOŚ w Gdańsku prowadził pomiary w Lęborku, ul. Mieszka I,1c

 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

W wyniku badań nie stwierdzono

Powiat Malborski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
 • jest prowadzona
Źródła promieniowania elektromagnetycznego

brak danych

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł
 • W r. 2007 WIOŚ nie prowadził pomiarów na terenie powiatu malborskiego.
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono

Powiat Nowodworski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

nie jest prowadzony

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

brak danych

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

brak danych

W r. 2006 i 2007 WIOŚ w Gdańsku nie wykonywał pomiarów na terenie powiatu nowodworskiego

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

brak danych

Powiat Pucki

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

brak informacji z powiatu

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

NIE

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

brak danych

Powiat Starogardzki

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
 • tak (przez Gdańską Kompanię Energetyczną ENERGA S.A. w zakresie linii energetycznych wysokiego napięcia i stacji transformatorowych)
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia (4
 • stacje transformatorowe (ok. 1409)
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej (ok. 32)
   
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł
 • (w zakresie ww. Kompanii)

W r. 2006  i 2007 WIOŚ w Gdańsku nie prowadził badań na terenie powiatu starogardzkiego.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

NIE

 • (w zakresie ww. Kompanii)

Powiat Sztumski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - brak danych
 • stacje transformatorowe - brak danych
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - brak danych
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

NIE

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

NIE

Powiat Słupski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

brak danych z powiatu

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 •  linie energetyczne wysokiego napięcia - 217,5
 • kmstacje transformatorowe GPZ - 22
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - 20

 

 

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2007 WIOŚ  prowadził badania w Kobylnicy ul.Szczecińska 1a-budynek mieszkalny pod linią WN 110kV

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Przeprowadzone badania nie wykazały przekroczeń

Powiat Tczewski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Prowadzone są pomiary źródeł promieniowania elektromagnetycznego dla wszystkich nowych obiektów wysokich napięć w ramach budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej oraz dla wybranych obiektów w ramach obsługi już eksploatowanych obiektów

 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia – 110 kV – 876 km
 • stacje transformatorowe – 110 / 15 kV – 44 szt., 15 / 0,4 kV – 7491 szt.
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

NIE

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

brak danych

Powiat Wejherowski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

TAK

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia
 • stacje transformatorowe
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

brak  informacji z powiatu.
WIOŚ w Gdańsku,  w r. 2007 nie prowadził badań na terenie powiatu wejherowskiego

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

brak danych

Sopot

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - 3
 • stacje transformatorowe - 1
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - 30
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2007 WIOŚ Gdańsk prowadził pomiary:

 • wokół stacji bazowej ERA GSM Sopot ul.Kujawska 32
 • w centrum miasta ul.Bohaterów Monte Cassino 10A, 6, 6A, Podjazd 11/4, 11/3
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

W zadnym punkcie pomiaroym nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów wartości pól elektromagnetycznych.

Słupsk

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

TAK

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • stacje transformatorowe  2
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej  3
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

Nie były prowadzone przez miasto

WIOS w r.2007 nie prowadził badań w Słupsku

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

brak danych

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002