Gdańsk

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

9 738 ha 37,16 %

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne  7297 [ha], 74,93 [% całości użytków rolnych]
 • grunty ugorowane – brak danych
 • łąki 679 [ha], 6,97 [% całości użytków rolnych]
 • pastwiska 963 [ha], 9,89 [% całości użytków rolnych]
 • sady, ogrody 113 [ha], 1,16 [% całości użytków rolnych]
 • Grunty rolne zabudowane 403 [ha], 4,13 [% całości użytków rolnych
 • Rowy    283 [ha], 2,9 [% całości użytków rolnych]
   
Ilość gospodarstw rolnych

Ogólna liczba 1957 z gospodarstw rolnych na terenie Gdańska - zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim posiadających uprawy rolne lub hodowle zwierząt

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]

Grunty orne [ha]
 
I
2
II
43
III a
197
III b
412
IV a
879
IV b
813
V
422
VI
150
Razem 2 918
 

 Łąki [ha]
 
I
0
II
2
III
85
IV
73
V
21
VI
7
Razem 188
 

Pastwiska [ha]
 
I
0
II
9
III
74
IV
140
V
72
VI
28
Razem 323
 

 

Wielkość gospodarstw - ilość

 

Grupy obszarowe gospodarstw rolnych [ha]

Ilość gospodarstw

Łączna powierzchnia [ha]

A

1,00 – 5,00

992

1 862,50

B

5,01 – 10,00

185

1 292,69

C

powyżej 10,00

70

1 266,38

 

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie - 4,55

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

dane uzyskane z Wydziału Geodezji i z ODR w Gdańsku

 

Lp        Wyszczególnienie; ilość [ha]; udział w strukt. użytków rolnych [%]

1          Żyto     400       4,9%

2          Pszenica ozima 550       6,8%

3          Pszenica jara    500       6,2%

4          Jęczmień ozimy                       0,0%

5          Jęczmień jary    700       8,7%

6          Owies   100       1,2%

7          Pszenżyto ozime          500       6,2%

8          Pszenżyto jare  50        0,6%

9          Mieszanka zbożowa      800       9,9%

10        Gryka              0,0%

11        Zboża ogółem  3600     44,5%

12        Ziemniaki          1020     12,6%

13        Buraki cukrowe  30        0,4%

14        Buraki pastewne           80        1,0%

15        Brukiew 50        0,6%

16        Okopowe ogółem         1180     14,6%

17        Peluszka                      0,0%

18        Łubin    80        1,0%

19        Bobik   70        0,9%

20        Groch              0,0%

21        Mieszanki strączkowe               0,0%

22        Strączkowe ogółem      150       1,9%

23        Motylkowe drobnonasienne                  0,0%

24        Strączkowe na zielonkę 10        0,1%

25        Kukurydza        10        0,1%

26        Pastewne ogółem         20        0,2%

27        Rzepak 40        0,5%

28        Len                  0,0%

29        Tytoń               0,0%

30        Przemysłowe ogółem    40        0,5%

31        Truskawki          10        0,1%

32        Trawy polowe              0,0%

33        Trawy nasienne            0,0%

34        Warzywa gruntowe        1350     16,7%

35        Grunty odłogowane      510       6,3%

36        Pozostałe ogółem        1870     23,1%

37        Razem powierzchnia zasiewów na gruntach ornych        6860     84,8%

38        Łąki      710       8,8%

39        Pastwiska         430       5,3%

40        Sady    90        1,1%

41        Ogółem użytki rolne      8090     100,0%

 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych

Rolnictwo ekologiczne

TAK
Ilość gospodarstw (wymień jakie) 2
Danuta Wajs ul. Barniewicka 187 80-299 Gdańsk
Wielkość gospodarstwa 43,81 ha
Krystian Wajs ul. Barniewicka 187 80-299 Gdańsk
Wielkość gospodarstwa 41,43 ha
Ogólna powierzchnia upraw [ha] 85,24 ha
Plantacje roślin energetycznych - brak danych

Charakterystyczne produkty regionalne

Gdynia

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

2 309

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 1689
 • łąki 282
 • pastwiska 216
 • sady 5
 • grunty rolne zabudowane 34
 • rowy 83
Ilość gospodarstw rolnych

brak danych

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak

Klasy gleby [ha]
 • I             -
 • II           0,19
 • IIIa        13,37
 • IIIb        187,92
 • IVa        149,72
 • IVb        212,04
 • V           654,84
 • VI          464,87
Wielkość gospodarstw - ilość

brak danych

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie 3,5 ha

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych

Rolnictwo ekologiczne

brak 

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Bytowski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

brak danych z powiatu

Struktura użytków [ha]

brak danych z powiatu

Ilość gospodarstw rolnych

brak danych z powiatu

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych z powiatu

Klasy gleby [ha]

brak danych z powiatu

Wielkość gospodarstw - ilość

brak danych z powiatu

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
brak danych z powiatu
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
brak danych z powiatu
Rolnictwo ekologiczne

brak danych z powiatu

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Chojnicki

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

52 333

Struktura użytków [ha]

grunty orne 39297
grunty ugorowane 2424
łąki 7086
pastwiska 2690
sady, ogrody165

Ilość gospodarstw rolnych

4 456

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak

Klasy gleby [ha]

I

X

II

2

IIIa

802 + uz 182

IIIb

4931

Iva

9407+uz4484

Ivb

7051

V

7732+uz3678

VI

7487+uz 1475+6 RZ 122

 

Wielkość gospodarstw - ilość

1-2 ha

1176

2-5 ha

929

5-10 ha

733

10-15 ha

1032

15-25 ha

420

25-50 ha

143

50-100 ha

21

100 – 200 ha

2

> 200 ha

x

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie: brak danych,

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

produkcja mleka

[tys. l] Brak danych

produkcja żywca wołowego

[tys. t] Brak danych

produkcja żywca wieprzowego

[tys. t] Brak danych

produkcja zbóż

[tys. t] 81629,2 ton

produkcja ziemniaków

[tys. t] 50780 ton

produkcja buraków cukrowych

[tys. t] 1400

produkcja warzyw

[tys. t] x

produkcja owoców

[tys. t] x

                
 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha]: 135
 • CaO [kg/ha]:  
Rolnictwo ekologiczne

15
Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego 10
Ilość gospodarstw (wymień jakie)
 w r. 2006

Gospodarstwa z certyfikatem bydła mięsnego

1 – 40 ha

 

2 - 10 ha

 

3 - 10 ha

Z certyfikatem hodowli owiec ras rodzimych

1- 15 ha

 

2- 1,5 ha

Z certyfikatami sadowniczymi

1- 8 ha

 

2- 1,5 ha

Produkcja mieszana owoców i warzyw

1- 7 ha

 

2- 13 ha

Produkcja jaj

1 – 1,7 ha

Razem gospodarstwa ekologiczne powierzchnia upraw  107,7 ha

 
Plantacje roślin energetycznych
Rodzaj plantacji wierzba energetyczna  lokalizacja plantacji .Sławęcin powierzchnia upraw 20 ha

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Człuchowski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

65 257

Struktura użytków [ha]

grunty orne
56725
(86,92%)
grunty ugorowane
4989
(7,65%)
łąki
5327
(8,16%)
pastwiska
2690
(4,12%)
sady, ogrody
515
(0,79%)

Ilość gospodarstw rolnych

2 594

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

19 500

Klasy gleby [ha]

I
0
II
0
IIIa
1663
IIIb
4395
III*
266
IVa
14340
IVb
12368
IV*
3182
V
17825
V*
3784
VI
6511
VI*
923

* grunty łąk i pastwisk

Wielkość gospodarstw - ilość

1-2 ha  
753
2-5 ha  
486
5-10 ha
338
10-15 ha
468
15-25 ha
386
25-50 ha
95
50-100 ha
41
100 – 200 ha
22
> 200 ha          
5

średnia wielkość gospodarstwa [ha] 15,84

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

produkcja mleka                      
[tys. l]    8816
[%] 4
produkcja żywca wołowego     
[tys. t]  1,16
[%] 3
produkcja żywca wieprzowego 
[tys. t]  24,35
[%] 55
produkcja zbóż                        
[tys. t]  53,62
[%] 25
produkcja ziemniaków              
[tys. t]  20,82
[%] 2
produkcja buraków cukrowych 
[tys. t]  0
[%] 0
produkcja warzyw                   
[tys. t]  3,17
[%] 0,3
produkcja owoców                   
[tys. t]    5,96
[%] 1

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha] 127
 • CaO [kg/ha]  198
Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego - tak
Ilość gospodarstw (wymień jakie) - 34 – głównie sadownicze, uprawa orzecha włoskiego
Ogólna powierzchnia upraw [ha]-brak danych
Plantacje roślin energetycznych-brak

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Gdański

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

52 223

Struktura użytków [ha]

grunty orne
 41318 ha (79,12%)
w tym grunty ugorowane
 4158 ha (7,96%)
łąki
 5790 ha (11,79%)
pastwiska
 4743 ha (9,08%)
sady, ogrody
 372 ha (0,71%)

Ilość gospodarstw rolnych

ogólnie w powiecie: 4 112 ha

 

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak

Klasy gleby [ha]

I      
153 ha
II    
5089 ha
IIIa 
8701 ha
IIIb 
8654 ha
IVa 
9867 ha
IVb 
5694 ha
V     
2583 ha
VI    
932 ha
VIz    
17 ha

Wielkość gospodarstw - ilość

-2 ha   
840
2-5 ha  
792
5-10 ha
651
10-20 ha
405
20-50 ha
186
50-100 ha
270
100 – 300 ha
67
> 300 ha          
26

 • RAZEM: 3 237

średnia wielkość gospodarst w gminie:

 • Gmina Cedry Wielkie - 3,04 ha
 • Miasto Pruszcz Gda}ski
 • Gmina Kolbudy - 9,73 ha
 • Gmina pruszcz Gdański - 15,15 ha
 • Gmina Przywidz - 11,96 ha
 • Gmina Psczółki - 13,62 ha
 • Gmina Suchy Dąb - 23,32 ha
 • Gmina Trąbki Wielkie - 15,44 ha
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

produkcja mleka          
4 500 l/1szt.
produkcja żywca wołowego     
930 ton
produkcja żywca wieprzowego
3 500 ton
produkcja zbóż             
108 574 ton
produkcja ziemniaków              
42 020 ton
produkcja buraków cukrowych 
100 126 ton
produkcja warzyw                   
97 723 ton
produkcja owoców                              
2 300 ton
krowy 3 120

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha]     brak danych
 • CaO [kg/ha]    180
Rolnictwo ekologiczne

Na terenie powiatu istnieją dwa gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego .
Ogólna powierzchnia upraw [ha]

 

 • Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. 8,10 ha
 • Bogatka, gm. Pruszcz Gdański, pow. 3.8 ha

 

 

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Kartuski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

 

46 156

Struktura użytków [ha]

brak informacji z powiatu

Ilość gospodarstw rolnych

2 831

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak informacji z powiatu

Klasy gleby [ha]

brak informacji z powiatu

Wielkość gospodarstw - ilość

brak informacji z powiatu

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak informacji z powiatu

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak informacji z powiatu

Rolnictwo ekologiczne

brak informacji z powiatu

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Kościerski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

50 330 ha

Struktura użytków [ha]

grunty orne                  
38 518 ha
76,6 %
grunty ugorowane              
brak danych
 
łąki                                   
5 863 ha
11,6 %
pastwiska                          
4 166 ha
8,3 %
sady, ogrody                       
207 ha
0,4 %
grunty po rowami                 
267 ha
0,5 %
inne                                   
1 309 ha
2,6 %

Ilość gospodarstw rolnych

4 633

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]

I

 

II

 

III

467,55

IV

3592,96

V

8126,17

VI

3345,53

Wielkość gospodarstw - ilość

1-2 ha

1053

2-5 ha

1006

5-10 ha

863

10-50 ha

1635

50-100 ha

62

>100 ha

14

 

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie    14,4 ha

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

produkcja zbóż  
60,4 [tys. t]
produkcja ziemniaków  
56,1 [tys. t]

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

NPK [kg/ha]    brak danych
CaO [kg/ha]    brak danych

Rolnictwo ekologiczne
 • Ilość gospodarstw (wymień jakie)    Gawin Władysław, Wilcze Błota 17, 83-430 Stara Kiszewa
 • Ogólna powierzchnia upraw [ha]    33,00 ha
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Kwidzynski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

50815,1

Struktura użytków [ha]

grunty orne
39784,4
78%
grunty ugorowane
0
 
łąki
6033,8
12%
pastwiska
4536,5
9%
sady, ogrody
460,4
1%
Nieużytki
1802,3
 

Ilość gospodarstw rolnych

2 549

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]
 • I            209,3
 • II            3224,5
 • III            3407,3
 • IIIa            4803,1
 • IIIb            7848,5
 • IV            5670,8
 • IVa            14615,7
 • IVb            4856,0
 • V            6496,3
 • VI            3279,4
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha - 506
 • 2-5 ha - 464
 • 5-10 ha - 451
 • 10-15 ha - 246
 • 15-25 ha - 290
 • 25-50 ha - 421
 • 50-100 ha - 127
 • 100 – 200 ha - 27
 • > 200 ha - 17
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • produkcja mleka  25,64    [tys. l]   9,4    [%]
 • produkcja żywca wołowego  1,40    [tys. t]     0,5    [%]
 • produkcja żywca wieprzowego 12,13    [tys. t]     4,4    [%]
 • produkcja zbóż 101,20    [tys. t]     37,1    [%]
 • produkcja ziemniaków 17,10    [tys. t]      6,3    [%]
 • produkcja buraków cukrowych 61,64    [tys. t]      22,6    [%]
 • produkcja warzyw 42,28    [tys. t]      15,5    [%]
 • produkcja owoców 11,50    [tys. t]      4,2    [%]
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha] 167
 • CaO [kg/ha] 122
Rolnictwo ekologiczne

brak gospodarstw ekologicznych w powiecie

 • Plantacje roślin energetycznych
 • Plantacja wierzby energetycznej, gmina Kwidzyn – rolnicy indywidualni, 60,1ha
 • Plantacja topoli energetycznej, gmina Kwidzyn – rolnicy indywidualni, 2,0 ha
 • Rodzaj plantacji        Plantacja wierzby energetycznej
 • lokalizacja plantacji        gmina Kwidzyn – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • powierzchnia upraw        5,0 ha
 • Rodzaj plantacji        Plantacja wierzby energetycznej
 • lokalizacja plantacji    gmina Kwidzyn – Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny (plantacja doświadczalna z żywokołów na międzywalu)
 • powierzchnia upraw        2,0 ha
 • Rodzaj plantacji        Plantacja wierzby energetycznej
 • lokalizacja plantacji        gmina Sadlinki – rolnicy indywidualni
 • powierzchnia upraw        36,2 ha
 • Rodzaj plantacji        Plantacja wierzby energetycznej
 • lokalizacja plantacji        gmina Sadlinki – EkoEnergia SP. z o.o.
 • powierzchnia upraw        3,0 ha
 • Rodzaj plantacji        Plantacja wierzby energetycznej
 • lokalizacja plantacji        gmina Gardeja – rolnicy indywidualni
 • powierzchnia upraw        37,0 ha
 • Rodzaj plantacji        Plantacja wierzby energetycznej
 • lokalizacja plantacji        gmina Ryjewo – rolnicy indywidualni
 • powierzchnia upraw        44,2 ha
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Lęborski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

brak informacji z powiatu

Struktura użytków [ha]

brak informacji z powiatu

Ilość gospodarstw rolnych

brak informacji z powiatu

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak informacji z powiatu

Klasy gleby [ha]

brak informacji z powiatu

Wielkość gospodarstw - ilość

brak informacji z powiatu

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak informacji z powiatu

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak informacji z powiatu

Rolnictwo ekologiczne

brak informacji z powiatu

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Malborski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

42 044

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne – 35 255 ha – 83,85 %
 • grunty ugorowane – 0
 • łąki – 1 887 ha – 4,5 %
 • pastwiska – 2 778 ha – 6,61 %
 • sady, ogrody – 138 ha – 0,33 %
Ilość gospodarstw rolnych

1 307

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]
 • grunty orne   
  • I    1 018           
  • II    11 293           
  • IIIa    13 990       
  • IIIb    6 201           
  • IVa    2 071       
  • IVb    531       
  • V    140   
  • VI    144
 • użytki zielone
  • I    45
  • II    1 851
  • III    1 495   
  • IV    664
  • V    423
  • VI    187
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha 228
 • 2-5 ha 200
 • 5-10 ha     206
 • 10-20 ha     321
 • 20-50 ha     262
 • 50-100 ha 63
 • 100 – 300 ha 21
 • > 300 ha       6

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie - brak danych

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • produkcja zbóż 132 155 t 13,24 %
 • produkcja ziemniaków 48 600 t 4,87 %
 • produkcja buraków cukrowych 212 390 t 21,27 %
 • produkcja warzyw    46 350 t 4,64 %
 • produkcja owoców    525 t 0,05 %
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

NPK [kg/ha]-bd
CaO [kg/ha]-bd

Rolnictwo ekologiczne
 • Izabela i Leszek Walczak zam. Janówka 10, 82-220 Stare Pole.
  • Ogólna powierzchnia upraw [ha] – 2,3 ha
 • Plantacje roślin energetycznych
  • Na terenie powiatu plantacje roślin energetycznych nie występują.
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Nowodworski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

40 506

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne     32 926
 • grunty ugorowane  - brak
 • łąki     4 492
 • pastwiska    2 576
 • sady, ogrody    72
Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

3016,00

Klasy gleby [ha]

I   
628
II  
11 269
IIIa 
12 308
IIIb  
6 388
IVa    
4 129
IVb    
1 154
V       
867
VI     
240

Wielkość gospodarstw - ilość

1-2 ha  
636
2-5 ha  
490
5-10 ha            
343
10-15 ha
232
15-25 ha
248
25-50 ha
174
50-100 ha
66
100 – 200 ha
19
> 200 ha
17

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha] – 210
 • CaO [kg/ha] – 170
Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego -
Ilość gospodarstw - 
Ogólna powierzchnia upraw [ha]
23,52  ogórecznik lekarski
9,26 w tym  pszenica jara 4,00;   pszenica ozima 1,00;   owies  4,12;   sad  0,14
Plantacje roślin energetycznych
Rodzaj plantacji: malwa - lokalizacja plantacji: Wiśniówka gm. Stegna   powierzchnia upraw  12,0 ha

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Pucki

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

brak danych

Struktura użytków [ha]

grunty orne
20 548
grunty ugorowane
220
łąki
8 138
pastwiska
2 047
sady, ogrody
113
plantacje wieloletnie
90

Ilość gospodarstw rolnych

3 566 szt.

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]

I
9
II
495
IIIa
3 012
IIIb
4 106
IVa
4 408
Ivb
4 056
V
3 136
VI
1 313
Viz
103

Wielkość gospodarstw - ilość

1-2 ha  
1 353
2-5 ha  
917
5-10 ha
588
10-20 ha
411
20-50 ha
211
50-100 ha
65
100-300 ha
17
> 300 ha          
4

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

produkcja mleka                      
15[%]
produkcja żywca wołowego     
5 [%]
produkcja żywca wieprzowego
30[%]
produkcja zbóż             
40[%]
produkcja ziemniaków  
8 [%]
produkcja warzyw       
2  [%]

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych

Rolnictwo ekologiczne
 • Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego-tak, istnieją
  • Ilość gospodarstw  – 2
 • Ogólna powierzchnia upraw [ha] 13,7 + 3,38 = 17,08 ha
 • Plantacje roślin energetycznych
 • Rodzaj plantacji: wierzba energetyczna; lokalizacja plantacji: gmina Puck; powierzchnia upraw 100 ha.
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Starogardzki

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

63 300

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne – 51577
 • grunty ugorowane – 2415
 • łąki – 7821
 • pastwiska – 3554
 • sady, ogrody – 330
 • plantacje wieloletnie – 167
Ilość gospodarstw rolnych

4 400

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • Spółki prawa handlowego – 1315
 • Grunty Kościołów i związków wyznaniowych - 1318
 • Grunty spółdzielni - 896
Klasy gleby [ha]
 • I – 0
 • II – 197,3
 • IIIa – 5553,2
 • III – 10382,6
 • IVa – 12828,4
 • IVb – 8110,2
 • V – 3405,8
 • VI – 1328,9
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha        970
 • 2-5 ha        1009
 • 5-10 ha     865
 • 10-20 ha    650
 • 20-50 ha    652
 • 50-100 ha    243
 • 100 – 200 ha    30
 • > 200 ha    9

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie:

Gmina Miejska Starogard Gdański: 3,14
Gmina Wiejska Starogard Gdański: bd
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: ok. 15
Gmina Wiejska Osiek: 7,37
Gmina Wiejska Lubichowo: bd
Gmina Wiejska Skórcz: 13,4
Gmina Miejska Czarna Woda: 6,40
Gmina Miejska Skórcz: 5
Gmina Wiejska Osieczna: 7,49
Gmina Wiejska Bobowo: 11,13
Gmina Wiejska Zblewo: bd
Gmina Wiejska Kaliska: 5,10
Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 7,25

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Dane z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Starogardzie Gdańskim:

produkcja zbóż

118.507 [tys. t]

 

produkcja ziemniaków

47.850 [tys. t]

 

produkcja buraków cukrowych

18.814 [tys. t]

 

produkcja warzyw

1926 [tys. t]

 

produkcja owoców

241 [tys. t]

 

Gmina Miejska Starogard Gdański:

produkcja mleka

105 [tys. l]

 

produkcja żywca wołowego

0,010 [tys. t]

 

produkcja żywca wieprzowego

0,100 [tys. t]

 

produkcja zbóż

bd[tys. t]

 

produkcja ziemniaków

0,400 [tys. t]

 

produkcja buraków cukrowych

bd [tys. t]

 

produkcja warzyw

0,212 [tys. t]

 

produkcja owoców

0,208 [tys. t]

 

Gmina Wiejska Skórcz:

produkcja mleka

2.273 [tys. l]

1,94 [%]

produkcja żywca wołowego

340 [tys. t]

0,29 [%]

produkcja żywca wieprzowego

3.870 [tys. t]

3,31 [%]

produkcja zbóż

9.471 [tys. t]

80,98 [%]

produkcja ziemniaków

2.502 [tys. t]

2,14 [%]

produkcja buraków cukrowych

12.400 [tys. t]

10,60 [%]

produkcja warzyw

600 [tys. t]

0,51 [%]

produkcja owoców

272 [tys. t]

0,23 [%]

Gmina Wiejska Osieczna:

produkcja mleka

2.500 [tys. l]

84,6 [%]

produkcja żywca wołowego

95 [tys. t]

3,22 [%]

produkcja żywca wieprzowego

95 [tys. t]

3,22 [%]

produkcja zbóż

0 [tys. t]

0 [%]

produkcja ziemniaków

240 [tys. t]

8,12 [%]

produkcja buraków cukrowych - 0 [tys. t]

0 [%]

 

produkcja warzyw

25 [tys. t]

0,85 [%]

produkcja owoców

0 [tys. t]

0 [%]

Gmina Wiejska Kaliska:

produkcja zbóż

2,9 [tys. t]

 

produkcja ziemniaków

2,7 [tys. t]

 

produkcja buraków cukrowych

0 [tys. t]

 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha]: ok. 225,
 • Gmina Skórcz – 145, Miasto Starogard Gdański - 220
 • CaO [kg/ha]: Gmina Skórcz – 80, Miasto Starogard Gdański - 20
Rolnictwo ekologiczne
 •  Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego: tak
 •  Ilość gospodarstw (wymień jakie): 5 
 •  Ogólna powierzchnia upraw [ha]: bd
 • Plantacje roślin energetycznych: brak

 

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Sztumski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

54 275

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne  43 263 ha,  79,71 %;
 • łąki – 4 871 ha, 8,97%;
 • pastwiska –  4 086 ha,  7,53 %;
 • sady, ogrody  –  271 ha,  0,50 %;
 • pozostałe – 1784 ha,  3,29 %.
   
Ilość gospodarstw rolnych

2 328

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Gmina Sztum – 23 gospodarstwa prawne
Gmina Stary Dzierzgoń - 1466  ha gospodarstw prawnych

Klasy gleby [ha]

Gmina
Klasy bonitacyjne gleb gruntów ornych [powierzchnia w ha]
I
II
IIIa
IIIb
IVA
IVb
V
VI
VIz
Sztum
4,6
68,4
1894,1
2342,0
2448,3
827,6
930,0
434,9
140,0
Dzierzgoń
3,7
394,3
1478,1
3348,7
2213,9
1686,0
230,9
216,4
-
Mikołajki Pomorskie
0,0
0,0
609,0
1402,0
1487,7
788,6
1264,9
450,0
28,8
Stary Dzierzgoń
0,0
0,0
205,1
2690,5
4390,5
1102,3
712,1
176,9
20,6
Stary Targ
2,6
98,2
2340,9
3334,8
2881,5
490,8
205,5
178,7
-

Wielkość gospodarstw - ilość

Wielkość gospodarstw
Ilość gospodarstw w gminie
Gmina Sztum
Gmina Dzierzgoń
Gmina Mikołajki Pomorskie
Gmina Stary Dzierzgoń
Gmina Stary Targ
1-2 ha
202
59
125
74
56
2-5 ha
121
73
39
69
28
5-10 ha
105
66
102
80
38
10-15 ha
198
56
29
96
96
15-25 ha
152
23
66
112
25-50 ha
12
53
69
50-100 ha
36
-
25
35
100-200 ha
-
6
10
>200 ha
5
6
6
Średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie
1-2 ha, 10-50 ha
5-10 ha
1-2 ha
10-15 ha
15-25 ha

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • Gmina Dzierzgoń
  •  produkcja mleka 6200365 [tys. l]                    
  •  produkcja żywca wołowego 0 [tys. t]                
  •  produkcja żywca wieprzowego 6275000  [tys. t]  88,23 %                    
  •  produkcja zbóż 356073  [tys. t]   0,63   %            
  •  produkcja ziemniaków  11200 [tys. t]                    
  •  produkcja buraków cukrowych 320000 [tys. t]                    
  •  produkcja warzyw 0 [tys. t]                
  •  produkcja owoców     0 [tys. t]
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • Gmina Dzierzgoń
  • NPK [kg/ha] - 251
  • CaO [kg/ha] - 218
Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego
Jerzy Kamiński (ogrodnik) Stary Targ , powierzchnia upraw 3,13 ha.
Plantacje roślin energetycznych
Rodzaj plantacji Ślazowiec pensylwański lokalizacja plantacji Nowy Folwark  powierzchnia upraw ok 300 ha

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Słupski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

brak danych z powiatu

Struktura użytków [ha]

brak danych z powiatu

Ilość gospodarstw rolnych

brak danych z powiatu

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych z powiatu

Klasy gleby [ha]

brak danych z powiatu

Wielkość gospodarstw - ilość

brak danych z powiatu

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych z powiatu

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych z powiatu

Rolnictwo ekologiczne

brak danych z powiatu

 

 

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Tczewski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

51 813

Struktura użytków [ha]

grunty orne
 42 099
grunty ugorowane
 brak danych
łąki
 3 477
pastwiska
 3 261
sady, ogrody
 1 177
inne
 1 799

Ilość gospodarstw rolnych

Miasto Tczew

6

Gmina Tczew

1268

Gmina Morzeszczyn

279

Miasto i Gmina Pelplin

613

Miasto i Gmina Gniew

999

Gmina Subkowy

426

 

razem 3 591

 

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • Miasto Tczew – brak danych
 • Gmina Tczew – brak danych
 • Gmina Morzeszczyn – nie dotyczy
 • Miasto i Gmina Pelplin:
  • Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne (Lignowy Szlacheckie, Rudno, Międzyłęż, Rajkowy) – 552
  • Spółki z o.o. – 921
  • Grunty diecezjalne – 1 347,64
  • Nadleśnictwo Starogard – 4,40
  • Ogródki działkowe – 18
 • Miasto i Gmina Gniew – brak danych
 • Gmina Subkowy – brak danych
   
Klasy gleby [ha]

Klasy gleb
1
2
3
4
5
6
Razem
I
0,7946
14,8646
0,0000
0,0000
128,0965
25,7983
169,5540
II
77,6418
510,1598
17,0500
556,6088
268,0661
509,0441
1938,5706
III a
250,5108
4028,5486
827,0737
3581,6581
1539,3107
2754,7270
12981,8289
III b
98,1205
2698,2590
1612,4584
2502,5209
2739,6491
1310,9683
10961,9762
IV a
172,5501
1994,2329
1784,6960
2059,4574
3165,2998
751,5004
9927,7366
IV b
21,6528
774,1709
727,5439
623,4079
1394,5142
170,9934
3712,2831
V
31,3626
850,0726
495,2164
621,0325
1020,8929
119,1944
3137,7714
VI
1389,3029
4147,2215
2425,5864
2593,3835
6505,9606
1455,6854
18517,1403
1- Miasto Tczew   2- Gmina Tczew  3- Gmina Morzeszczyn  4- Gmina i Miasto Pelplin 5- Miasto i Gmina Gniew   6- Gmina Subkowy

 

 

Wielkość gospodarstw - ilość

ilość 2 208

 

1-2 ha
523
2-5 ha
422
5-10 ha
415
10-15 ha
303
15-25 ha
344
25-50 ha
132
50-100 ha
48
100 – 200 ha
14
> 200 ha
7

 

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie

 • Miasto Tczew – brak danych
 • Gmina Tczew – brak danych
 • Gmina Morzeszczyn – brak danych
 • Miasto i Gmina Pelplin – 13,18
 • Miasto i Gmina Gniew –  brak danych
 • Gmina Subkowy – 14,32
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

produkcja mleka         
17 100 [tys. l]
produkcja żywca wołowego
3,65     [tys. t]
produkcja żywca wieprzowego
12,67   [tys. t]
produkcja zbóż           
119,02 [tys. t]
produkcja ziemniaków
15,71   [tys. t]
produkcja buraków cukrowych
91,85   [tys. t]
produkcja warzyw      
1,27     [tys. t]
produkcja owoców     
18,00   [tys. t]

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • Miasto Tczew – brak danych
 • Gmina Tczew – brak danych
 • Gmina Morzeszczyn – brak danych
 • Miasto i Gmina Pelplin – 250 NPK [kg/ha], 180 CaO [kg/ha]
 • Miasto i Gmina Gniew – brak danych
 • Gmina Subkowy – brak danych
   
Rolnictwo ekologiczne
 • Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego?
  • TAK
 • Ilość gospodarstw
  • Na terenie powiatu atest gospodarstwa ekologicznego posiada 2 rolników, a 2 następne przechodzą weryfikację gospodarstw ekologicznych
 • Plantacje roślin energetycznych
  • Rodzaj plantacji: wierzba energetyczna
  • lokalizacja plantacji:  gmina Gniew  
  • powierzchnia upraw:  40 ha
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Wejherowski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

58 212

Struktura użytków [ha]

 

grunty orne

41 949

[72,1%]

łąki

7968

[13,7%]

pastwiska

6101

[10,5%]

sady, ogrody

315

[0,5%]

inne

1889

[3,2%)

Ilość gospodarstw rolnych

5 900

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

10 793  ha

Klasy gleby [ha]

 

gr. orne

 

I .

nie występuje

II

[0,04%]

IIIa

[2,5%]

IIIb

[9,1%]

Iva

[18,1%]

Ivb

[23,9%]

V

[26,9%]

VI

[19,5%]

uż. zielone

 

I .

nie występuje

II

[0,2%]

III

[14,2%]

IV

[37,0%]

V

[32,6%]

VI

[16,0%]

Wielkość gospodarstw - ilość

 

1-2 ha

1641

2-5 ha

1369

5-10 ha

1185

10-15 ha

1236 - 10-20 ha

15-25 ha

367 - 20-50 ha

50-100 ha

81

100 – 200 ha

13 – 100-300 ha

> 200 ha

8 - pow. 300 ha

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie powiecie 9,64 ha

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

produkcja mleka

[ 7 %]

produkcja żywca wołowego

[ 6 %]

produkcja żywca wieprzowego

[16 %]

produkcja zbóż

[21%]

produkcja ziemniaków

[ 4 %]

produkcja buraków cukrowych

[bd.%]

produkcja warzyw

[0,6 %]

produkcja owoców

[7 %]

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych

Rolnictwo ekologiczne

brak danych

Charakterystyczne produkty regionalne

Sopot

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

Nie dotyczy

Struktura użytków [ha]

Nie dotyczy

Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Nie dotyczy

Klasy gleby [ha]

Nie dotyczy

Wielkość gospodarstw - ilość

Nie dotyczy

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Nie dotyczy

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Nie dotyczy

Rolnictwo ekologiczne

Nie dotyczy

Charakterystyczne produkty regionalne

Słupsk

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

1 646

Struktura użytków [ha]

grunty orne
1 226
łąki
251,1
pastwiska
97,4
sady, ogrody
21,9

Ilość gospodarstw rolnych

brak danych

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]

grunty orne+sady   łąki    pastwiska  
I  -  brakI - brakI - brak
II  - brakII - brakII - brak
IIIa - 797   III - 17 III -
IIIb - 163  IV - 108  IV - 55
IVa - 152   V - 105V - 21
VIb - 75VI - 18VI - 16
V - 63VI z - 2 
VI - 27  
VI z - 5  

Wielkość gospodarstw - ilość

1-2 ha
58
2-5 ha
29
5-10 ha
13
10-15 ha
3
15-25 ha
10
25-50 ha
2
50-100 ha
-
100 – 200 ha
1
> 200 ha
-

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie 2,75 ha

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

nie występują

Rolnictwo ekologiczne

nie
Plantacje roślin energetycznych

 • Rodzaj plantacji   wierzba energetyczna   
 • lokalizacja plantacji Wodociągi Słupsk   powierzchnia upraw (ha)  6,30
 • lokalizacja plantacji osoba fizyczna   powierzchnia upraw (ha) 14,81
Charakterystyczne produkty regionalne
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002