Gdańsk

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Niedostateczny rozwój ekonomiczny miasta,
 • niedostatek inwestycji tworzących nowe miejsca pracy,
 • bezrobocie i ubóstwo części społeczeństwa oraz związane z tym patologie,
 • częściowo przestarzała infrastruktura miejska,
 • niedostateczna infrastruktura komunikacyjna, brak uzbrojonych  terenów pod budownictwo,
 • niezrównoważone wykorzystanie terenów i infrastruktury miejskiej,
 • potrzeba rewitalizacji terenów poprzemysłowych i niektórych dzielnic miasta.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Sprawozdanie z realizacji zadań proekologicznych MT+BS w latach 2002 - 2008 r.

Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:

 • Park nad Opływem Motławy;
 • Park Nadmorski im. Prezydenta R.Reagana;
 • Zieleniec przy stawie Warszawska /Łódzka;
 • Odnowienie lasów komunalnych Uczniowska–Łozy;
 • Park Curie Skłodowskiej –rewitalizacja;
 • Park Brzeźnieński (ścieżka pieszo-rowerowa);
 • Zieleniec przy zbiorniku Górny Młyn;
 • Zieleniec przy zbiorniku Świętokrzyska;
 • Park Kuźniczki (rewitalizacja);
 • Zielony Pomnik Jana Pawła II;
 • Pielęgnacja zieleni w ciągu pieszo-rowerowym w Pasie Nadmorskim na przedłużeniu ul. Kołobrzeskiej w Gdańsku;
 • Pielęgnacja zieleni w ciągu pieszo-rowerowym w Pasie Nadmorskim na przedłużeniu ul. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku;
 • Pielęgnacja zieleni w ciągu pieszo-rowerowym na ul. Grunwaldzkiej w Gdańsku;
 • Pielęgnacja lasów komunalnych - usuwanie wywrotów, wiatrołomów, suchych drzew;
 • Rekultywacja i zadrzewienie skarp na osiedlu Niedźwiednik;
 • Zagospodarowanie zielenią Pn- Zach fragmentu działki przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku;
 • Zieleniec wypoczynkowy w Gdańsku- Stogach w rejonie ul. Stryjewskiego/ Zimnej/ Hożej
 • Zieleniec wypoczynkowy przy stawie przy ul. Chirona w Osowej.
 • Zieleniec wypoczynkowy przy ul. Michny w Gdańsku – Letnicy.
 • Powołanie 3 użytków ekologicznych.
 • Ścieżka dydaktyczna oraz 2 wieże widokowe w rezerwacie „Ptasi Raj” na terenie Wyspy Sobieszewskiej;
 • Zagospodarowanie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Dolina Potoku Oruńskiego"
 • Ścieżka pieszo-rowerowa na Wyspie Sobieszewskiej (I odcinek o dł. ok. 1.5 km)
 • Naprawa uszkodzonej skarpy przy budynku Góralska 39
 • Ochrona przed degradacja drzewostanów leśnych lasów komunalnych w zachodniej części Parku Nadmorskiego;
 • Pielęgnacja upraw leśnych w lasach komunalnych miasta Gdańska w Gd- Górkach Zachodnich;
 • Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka, szkodnika kasztanowców w terenie Gdańska
 • Konserwacja i renowacja zieleni i urządzeń zabawowych. Wyposażenie placu do ćwiczeń dla starszych w "Domu na Skraju" w N.Porcie;
 • Renowacja oczka wodnego polodowcowego na Osiedlu Niedźwiednik

Pozostałe zadania nadzorowane przez WŚ:

 • Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niebędących własnością Skarbu Państwa i Gminy Gdańsk;

Inne zadania związane z ochroną przyrody:

 • Przygotowanie programu pilotażowego pomocy wolnobytującym kotom miejskim w formie akcji „Domki dla kotów”. Celem programu jest wprowadzanie na osiedla mieszkaniowe domków dla kotów, stanowiące schronienie w czasie zimy oraz utrzymywanie populacji zdrowych kotów na ograniczonym poziomie. Mają temu służyć działania prowadzone we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej oraz w porozumieniu z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oraz służbami weterynaryjnymi w mieście. W ramach programu w latach 2006 – 2008 łącznie zakupiono ok. 200 domków dla 4 zwierząt każdy oraz wykonano ok. 400 zabiegów sterylizacji.
 • Opracowanie i przeprowadzenie programu edukacyjnego „Psia toaleta” w Parku Nadmorskim  i na zieleńcach Śródmieścia,  propagującego sprzątanie przez opiekunów psich podchodów za pomocą specjalnych torebek kupionych w automacie. Program zakończył się sukcesem. Torebki z automatu znalazły nabywców, a przede wszystkim zwróciły uwagę społeczna na problem tego rodzaju nieczystości na terenach zieleni w mieście. Gdański program wzbudził zainteresowanie wielu miast w Polsce, i wzorem Gdańska, jest tam również wdrażany.
 •  
 • Zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata” do której zaproszono gdańskie szkoły (zakupiono worki foliowe – 10 000 sztuk oraz rękawice foliowe – 20 000 sztuk dla placówek oświatowych, zaproszono gdańskie firmy wywozowe, zorganizowano miejsca składowania
 • i odbioru odpadów oraz ich bezpłatnego przyjęcia na wysypisko odpadów komunalnych w Gdańsku Szadółkach). W akcji wzięło udział ponad 100 placówek oświatowych.
 • Po raz piąty we współpracy z Wydziałem Promocji Miasta zorganizowano w dniach 16 września Festyn Rekreacyjno -Ekologiczny pt.„ Zielony Weekend w Gdańsku” – impreza odbyła się na terenie Skateparku. W ramach Festynu odbyły się liczne imprezy towarzyszące m.in. koncerty, konkursy wiedzy o ochronie środowiska, happening. W dniu 15 września chętne placówki oświatowe wzięły udział w sprzątaniu wybranego terenu.
 • Dofinansowywano działalność pro-ekologiczną w szkołach (realizacja programów autorskich; zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy ekologicznej, pomocy naukowych, oraz narzędzi ogrodniczych do pielęgnowania ogródków przyszkolnych, roślin) oraz działania tematycznie związane z ekologią prowadzone przez organizacje pozarządowe.
 • Zakupiono ksiązki na nagrody dla aktywnych szkół i organizacji celem wspierania ich działalności i nagrodzenia młodzieży biorącej udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach ekologicznych.
 • W gdańskich przedszkolach kontynuowano program edukacji ekologicznej. Z końcem roku 29 przedszkoli było zaopatrzonych w kompostowniki, jeden kompostownik był w posiadaniu Stowarzyszenia Opieki Społecznej „Bank Otwartych Serc”. Przeprowadzono zajęcia warsztatowe pt. ”Czy śmieci to problem?”, na temat segregacji odpadów, wykorzystania oraz przetwarzania odpadów organicznych. Warsztaty zostały przeprowadzone w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej. Ta forma edukacji ekologicznej przedszkolaków cieszy się powodzeniem i przynosi oczekiwane rezultaty. W warsztatach wzięło udział około 1200 przedszkolaków.
 • Kontynuowano spotkania w ramach Forum Lokalnej Agendy 21. Odbyły się
 • 2 spotkania w tym jedno zorganizowano spotkanie wyjazdowe do oczyszczalni ścieków „Wschód”.
 • Ogłoszono konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pod
 • tytułem:„Dbając o Ziemię – stajemy się jej przyjaciółmi”
 • Udział przy współorganizowaniu Kampanii informacyjno-ekologicznej, stanowiącej część Międzynarodowej Kampanii organizowanej przez organizacje ekologiczne Friends of the Earth. Kampania odbywała się pod hasłem „Obywatele przeciwko zmianom klimatycznym.
 • Współorganizowanie seminarium pt. „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”. 

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Zaopatrzenie w wodę - poprawa jakości, ochrona zasobów
 • Poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych, ochrona wód
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza
 • Modernizacja gospodarki odpadami
 • Transport i komunikacja - ograniczenie uciążliwości
 • Rewitalizacja części Gdańska
 • Ochrona obszarów i obiektów przyrodniczych, rozwój terenów zielonych
 • Monitoring środowiska
 • Edukacja ekologiczna
 • zagrożenia powodziowe, stosowanie rozwiązań tymczasowych na obrzeżach miasta w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i wód opadowych, z uwagi na brak rozwiązań systemowych – najpierw uzbrojenie, potem budowa,
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Porozumienie z gminami: Sopot, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Żukowo w sprawie przyjmowania ścieków na oczyszczalni "Wschód"
 • Porozumienie z miastem Pruszcz Gdański, z gminą Kolbudy w sprawie przyjmowania odpadów do ZU w Szadółkach
 • Założenie Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej przez gminy-miasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew
 • Wspólne projektowanie hali sportowej przez Gdańsk, Sopot
 • Organizacja seminariów i konferencji
 • Uczestnictwo w pracach Związku Miast Polskich


 

Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gdańsk realizuje współpracę partnerską z miastami:
 • Astana / Kazachstan - 1996
 • Barcelona / Hiszpania - 1990
 • Brema - Wolne Hanzeatyckie Miasto - 1976
 • Cleveland / USA - 1990
 • Helsingor / Dania - 1992
 • Kaliningrad / Federacja Rosyjska - 1993
 • Kalmar / Szwecja - 1991
 • Marsylia / Francja - 1992
 • Nicea / Francja - 1999
 • Odessa / Ukraina - 1996
 • Rotterdam / Holandia - 1998
 • Rouen / Francja - 1992
 • Sefton / Wielka Brytania - 1993
 • St. Petersburg / Federacja Rosyjska - 1997
 • Turku / Finlandia - 1987
 • Wilno / Litwa - 1998
 • Szanghaj / Chiny - 2004
 • Palermo / Włochy - 2005
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Projekt „Integrated Solutions for Sustainability Management in Baltic Cities (Sustainment) - „Zintegrowane rozwiązania dla zarządzania zrównoważonym rozwojem w miastach bałtyckich”.
  • W latach 2006 – 2007 Miasto Gdańsk, z koordynacją Wydziału Środowiska brało udział w międzynarodowym projekcie BSR Interreg „Integrated Solutions for Sustainability Management in Baltic Cities” – SUSTAIMENT - „Zintegrowane rozwiązania dla zarządzania zrównoważonym rozwojem w miastach bałtyckich”.
  • Koordynatorem projektu była Komisja Środowiska Związku Miast Bałtyckich.
  • Partnerami w projekcie byli: Federacja Miast Regionu Kouvola (Finlandia), Turku, Kalmar, Malmo, Vaxjo, Srebro, Ryga, Panavezys, Siauliai, Wielki Nowgorod, Kalinigrad.
  • Celem projektu było wypracowanie skutecznych metod zarządzania procesem zrównoważonego rozwoju w mieście.
  • Wartość projektu to 50 880 Euro, projekt był w 75 % refundowany ze środków Unii Europejskiej.
  • Projekt zakończyła Międzynarodowa Konferencja, która odbyła się w Gdańsku w dniach 12 – 14 listopada 2007r.
 • Projekt CITEAIR
  • Współfinansowany w ramach programu INTERREG IIIC, wspiera miasta i regiony w rozwijaniu skutecznych środków służących zbieraniu, prezentowaniu i porównywaniu danych o jakości powietrza wielu miast europejskich, co pozwoli na szybsze osiągnięcie norm określonych Dyrektywami UE i poprawę jakości powietrza.
  • W ciągu trzech lat intensywnych prac wspieranych przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Środowiska) oraz Europejską Agencję Ochrony Środowiska skupiono się na zagadnieniach jak niżej:
  • w jaki sposób osiągnąć porównywalny stan jakości powietrza w różnych miastach?
  • jak zdobywać i szerzyć wiedzę dotyczącą oceny i poprawy jakości powietrza?
  • W ramach projektu wypracowano liczne dokumenty, w których głębiej analizowano problemy. W związku z tym zaproszenie do udziału w spotkaniu adresowane było do  wszystkich zajmujących się ochroną jakości powietrza w miastach i regionach aby  umożliwić im zapoznanie się z wypracowanymi przez CITEAIR rozwiązaniami  i z możliwościami dalszej współpracy.
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Wyróżnienie I stopnia w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego „Konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2006” za realizację przedsięwzięcia „Park Nadmorski im. Prezydenta R. Reagana w gdańskiej strefie nadmorskiej”
Statuetka Sybilli Dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
W dniu 18 maja 2006 roku podczas ceremonii w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Adam Koperkiewicz wraz z kuratorami: panią Ewą Szymańską i panem Grzegorzem Szychlińskim, odebrali z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego statuetkę „SYBILLI” w kategorii Wystawy Przyrodnicze, Techniczne i Medyczne, w Konkursie Na Wydarzenie Muzealne Roku 2005, za wystawę pt. „Zegary Gdańskie”.
Wręczanie tych nagród odbywa się od 26 lat w ramach ogłaszanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku, który jest najważniejszym forum promocji i wymiany doświadczeń dla muzealników z całej Polski.
Patronat nad wystawą objął Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.
Nagroda Dla Gdańskiego Domu Dziecka
Projekt Domu Dziecka w Gdańsku Orunii „Powrócić do domu” został nagrodzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej nagrodą pieniężną w wysokości 40 000 zł w ramach Konkursu na najlepszy Program Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.
Zgłoszone przez Miasto Gdańsk programy, w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, uzyskały bardzo wysoką ocenę członków Komisji rozpatrującej nadesłane wnioski. Szczególną uwagę Komisji zwrócił Program Domu Dziecka w Gdańsku Orunii „Powrócić do domu” ze względu na podjęcie problemu pracy z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Nagroda dla Domu Dziecka w Gdańsku Orunii przyznana została „za podjęcie szczególnie trudnego tematu oraz za rzetelne przygotowanie projektu zarówno od strony merytorycznej, jak i finansowej.”
Mops Nagrodzony
Gdański Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Jest to drugi w naszym kraju, prestiżowy znak jakości dla tego typu jednostki. Certyfikat świadczy o skutecznej organizacji pracy i wysokiej jakości usług świadczonych przez MOPS.
Gdański Kalendarz Nagrodzony
Jury II Międzynarodowego Konkursu Kalendarzy i Kart Świąteczno-Noworocznych Vidical 2006 doceniło „Kalendarz Gdański 2006”, oficjalny kalendarz Urzędu Miejskiego. Wydawnictwo Wydziału Promocji UM zostało nagrodzone medalem w tym prestiżowym, europejskim konkursie.
Błękitna Flaga Dla Mariny Gdańsk
Gdańska przystań jachtowa spełnia najwyższe wymagania światowego jachtingu – dowodem na to jest przyznanie Marinie Gdańsk Błękitnej Flagi. Tym samym gdańskie nabrzeże znalazło się w ekskluzywnym klubie zrzeszającym uczestników programu Fundacji na rzecz Edukacji Ekologicznej (Foundation for Environmental Education - FEE).
Małpiarnia W Gdańskim Zoo Budowlą Roku 2005
Oddana do użytku we wrześniu ubiegłego roku, nowoczesna małpiarnia w gdańskim zoo, została wyróżniona tytułem Budowli Roku 2005. Polski Związek Inżynierów i Techników, który oceniał kilkadziesiąt obiektów uznał, że to właśnie inwestycja Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego jest najoryginalniejsza a zarazem najbardziej funkcjonalna..
Pomnik Poległych Stoczniowców Najlepiej Oświetlonym Obiektem W Polsce
Gdańsk zajął pierwsze miejsce w konkursie „Na najlepiej oświetloną gminę i miasto”, w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu”. Nagrodę przyznano za oświetlenie iluminacyjne Pomnika Poległych Stoczniowców.
Informatyczna Nagroda Dla Miasta
Już po raz siódmy specjalistyczny magazyn „Teleinfo” nagrodził instytucje i przedsiębiorstwa przodujące w stosowaniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych. W kategorii administracji i służb użyteczności publicznej zwyciężył Urząd Miejski w Gdańsku.
Nagrody i wyróżnienia przyznane miastu Gdańsk w 2007r:
Nagroda w kategorii „Przestrzeń Zielona” dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku za „Gdańskie Planty” – rewitalizację zabytkowych fortyfikacji nad opływem Motławy
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został wybrany nowym Prezesem Unii Metropolii Polskich, organizacji zrzeszającej dwanaście największych miast w Polsce.
Gdańsk, jako jedyne miasto w Polsce, został wyróżniony Medalem Piętnastolecia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nagroda jest wyrazem wdzięczności za gdańską przyjaźń okazaną Fundacji WOŚP przez wszystkie lata jej istnienia i działania na rzecz chorych.
W uznaniu zasług i jako dowód wdzięczności za dotychczasową współpracę Muzeum Narodowe w Gdańsku uhonorowało prezydenta Pawła Adamowicza złotym medalem Bene Merenti.
Nowy System Informacji Miejskiej, który sukcesywnie wprowadzany jest w Gdańsku, został nagrodzony w drugiej edycji konkursu Bramy Kraju, którego organizatorem jest firma AMS. Wręczenie nagrody - kampania reklamowa na nośnikach AMS o wartości 120 tysięcy złotych - odbyło się w historycznych pomieszczeniach krakowskiego Collegium Maius.
W konkursie „Dobre praktyki PPP - Infrastruktura sportowo – rekreacyjna” zwyciężył przygotowany przez gdańskie Centrum Obsługi Biznesu projekt „Nadmorskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku”, tzw. Aquaparku i obiektów towarzyszących.
W „Konkursie na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2007 roku” w grupie miast i gmin powyżej 70 tys. mieszkańców, Urząd Miejski w Gdańsku zajął II miejsce. Znaleźliśmy się w czołówce najlepiej oświetlonych gmin w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu”.

 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Gdański projekt wodno–ściekowy, realizacja 2006 – 2010.
  • Budżet szacunkowy - 880 mln zł
  • Źródło dofinansowania i kwota:
  • Unia Europejska 91 mln euro
  • kredyt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 416 mln złotych
  • środki własne Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej, pozostałe do wysokości kosztów realizacji projektu
 • "Wspieranie strategii zrównoważonego transportu w Europie poprzez kształtowanie i wzrost świadomości społecznej w tej dziedzinie" - Travel Awareness Publicity and Education Supporting a Sustainable Transport Strategy in Europe" - TAPESTRY
  • Źródło dofinansowania i kwota:
  • Był to projekt badawczo - wdrożeniowy finansowany przez Komisję Europejską w ramach 5 Programu Ramowego. Gdańsk jako "follower city" otrzymał na podstawie podpisanego z Westminster University subkontraktu 10 000 Euro na realizację przewidzianych w ramach ww. subkontraktu zadań.
 • "Vademecum Bałtyckiego Turysty"
  • Źródło dofinansowania i kwota
  • Kwota całego projektu: 28 713,93 Euro.Wysokość dofinansowania w ramach Programu Phare 2000 Specjalnego Projektu na rzecz Regionu Morza Bałtyckiego (Wspólny Fundusz Małych Projektów) wyniosła 22 971,14 Euro
 • Etap Rozbudowy oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód - "Ciąg zrzutowy ścieków oczyszczonych"
  • Źródło dofinansowania i kwota
  • Gmina Miasta Gdańsk - wkład własny - 27,9 mln. zł.Phare Program krajowy dla Polski 1998 - grant w wysokości 3 mln. Euro Phare CBC Polska Region Morza Bałtyckiego 1998 - grant w wysokości 1,2 mln. Euro (wartość środków zakontraktowanych z grantu 868 643 Euro)
  • Budżet Państwa - dotacja
  • Ekofundusz - dotacja
  • Udział Gmin (Sopot, Gmina Pruszcz Gdański, Miasto Pruszcz Gdański, Żukowo, Kolbudy)
 • "Strategia Rozwoju Efektywnej Gospodarki Odpadami Stałymi" - "Strategy Development for Effective Solid Waste Management"
  • Źródło dofinansowania i kwota
  • Na całość z Funduszu Holenderskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych MATRA przeznaczono 815 115 NLG, w tym dla strony polskiej 380 450 NLG (172.640,68 Euro).
  • Współpraca Wysp Bałtyckich - Zielona Turystyka, Budowa Ścieżek Rowerowych na Ekologicznej Wyspie Sobieszewskiej
  • Źródło dofinansowania i kwota
  • Dofinansowanie z Programu Phare CBC (Fundusz Małych Projektów SPF) - 8750 Euro
 • „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego” akronim: In Water
  • Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B – Region Morza Bałtyckiego.
  • Całkowity budżet projektu po stronie Miasta Gdańska wyniósł 69 400 Euro, z tego dofinansowanie z Interreg III B to: 52 050 Euro, natomiast wkład własny: 17 350 Euro.
 • PACEM „Projekt zagospodarowania wybrzeży śródziemnomorskich – w ramach partnerstwa miast Gdańska, Rabatu, Al.-Fayhaa, Marsylii”
  • Projekt współfinansowany z Inicjatywy Europejskiej MedPact.
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Projekty inwestycyjne realizowane przez Gminę

L.p.

Nazwa projektu

Dofinansowanie z UE

Uwagi

Nr projektu/wniosku

1.

Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Jabłoniowa - Kartuska

36 737 392,27
(73% wydatków kwalifikowanych)

ZPORR

Z/2.22/I/1.1.1/289/05

2.

e-Gdańsk - europejska metropolia on-line

3 761 333,91
(75% wydatków kwalifikowanych)

ZPORR

Z/2.22/I/1.5/056/04

3.

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej

80 112 366,00
(50,00% wydatków kwalifikowanych)

ZPORR

Z/2.22/I/1.6/26/05

4.

Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I

11 821 549,32
(50,43% wydatków kwalifikowanych)

ZPORR

Z/2.22/III/3.3.1/108/04

5.

Przebudowa ulic Podwale Grodzkie – Wały Jagiellońskie w Gdańsku, odcinek Wały Piastowskie – Hucisko

22 743 670,80
(75% wydatków
 kwalifikowanych)

SPO Transport

SPOT/2.2/138/05

6.

Przebudowa ulicy Marynarki Polskiej w Gdańsku, odcinek Reja - Wyzwolenia

32 590 031,20
(75% wydatków kwalifikowanych)

SPO Transport

SPOT/2.2/2/04

RAZEM

187 766 343,50

 

7.

Poprawa dostępności Portu - partnerstwo w projektach zgłoszonych przez ZMPG S.A. o dofinansowanie w ramach SPO-Transport

80 451 682,64
(75% wydatków kwalifikowanych)

wszystkie 3 projekty   - SPO Transport

SPOT/1.2.2/17/04
SPOT/1.2.2/18/04
SPOT/1.2.2/19/04

8.

Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu (link do strony http://www.sopot.pl/intgm_inc/inne/projekt_hala.pdf )

32 436 989,80

ZPORR

Z/2.22/I/1.4/539/05

RAZEM

112 888 672,44

9.

Modernizacja Gospodarki Odpadami w Gdańsku
(77,8% dofinansowania)

37 146 000 euro
(149 657 519,4 )

Fundusz Spójności

2005/PL/16/C/PE/016 
   

10.

„Gdański Projekt Wodno-Ściekowy”

91 057 000 euro
(366 859 547,3 )

Fundusz Spójności

  2005/PL/16/C/PE/001

RAZEM

516 517 066,70

OGÓŁEM PROJEKTY GMINY, PARTNERSTWO ORAZ PROJEKTY SPÓŁEK

817 172 082,64

stan na dzień 17.08.2006 r.

Projekty inwestycyjne realizowane w mieście Gdańsku przez inne podmioty

L.p.

Nazwa projektu

Dofinansowanie z UE

Program

Beneficjent

11.

Rozbudowa bazy żeglarskiej AWFiS w Gdańsku jako Narodowego Centrum Żeglarstwa

13 500 000,00

ZPORR

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

12.

Budowa nowego gmachu dla Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

14 002 574,45

ZPORR

Politechnika Gdańska

13.

Podniesienie standardu uslug medycznych poprzez zakup i modernizację sprzętu medycznego WCO Gdańsk

1 874 228,70

ZPORR

Wojewódzkie Centrum Onkologii

14.

Adaptacja i Wyposażenie Gdańskiego Centrum Muzyczno - Kongresowego

9 000 000,00

ZOPRR

Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku

15.

Wdrożenie obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego w administracji woj. pomorskiego

2 023 974,00

ZPORR

Samorzad Woj. Pomorskiego

16.

Wprowadzenie elektronicznego podpisu i obiegu dokumentów w Pomorski Urzedzie Wojewódzkim "ELEDOPIS"

2 196 723, 63

ZPORR

Pomorski Urząd Wojewódzki

17.

Pomorska Sieć Informacji Regionalnej

423 873,00

ZPORR

Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. J.Conrada - Korzeniowskiego w Gdańsku

18.

Zakup oprogramowania i modernizacja sprzętu komputerowego na potrzeby SIT woj. Pomorskiego

90 000,00

ZPORR

Samorzad Woj. Pomorskiego

19.

Wykonanie infrastruktury informatycznej do obsługi administracyjnej studentów w AWFiS w Gdańsku

198 508,61

ZPORR

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

RAZEM

41 113 158,76
Projekty miękkie realizowane przez miasto Gdańsk - ZPORR 2.2.

L.p.

Nazwa projektu

Dofinansowanie z UE

Program

1

Pomoc stypendialna na wyrównywanie szans edukacyjnych

studentów zamieszkałych w Gdańsku

124 102,00

ZPORR 2.2.

2

Pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

398 350,30

ZPORR 2.2.

3

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

956 250,00

ZPORR 2.2.

4

Stypendia dla studentów zameldowanych w Gdańsku

139 203,00

ZPORR 2.2.

 

RAZEM

1 617 905,30

 

Projekty miękkie realizowane przez miasto Gdańsk poza EFS 

L.p.

Nazwa projektu

Dofinansowanie z UE

Program

1

Zdobywanie doświadczeń w zarządzaniu projektami europejskimi

96 864,00

PHARE 2003

2

In Water

208 200,00

INTERREG IIIB

3

INHERIT Investing in Heritage to regenerate heritage cities

358 076,25

INTERREG IIIC

4

PCP Plan city with port

56 788,20

INTERREG IIIC

5

ECO-FIN-NET

40 950,00

URBACT

Mobility Culture in the Baltic Sea Area

151 477,50

INTERREG IIIB

 

RAZEM

912 355,95

Gdynia

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • umożliwienie naszym mieszkańcom korzystania z ciepła skojarzonego
 • ograniczenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza PM 10 w centrum miasta
 • ograniczenie presji deweloperów na terenach zielonych
 • poprawa czystości wód Zatoki Gdańskiej
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • likwidacja tzw. „niskiej emisji” przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe – program wspierania finansowego  ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska modernizacji ogrzewania polegającej na zastąpieniu pieców i kotłowni węglowych ogrzewaniem konwencjolanym: gazowym, olejowym lub elektrycznym oraz niekonwencjonalnym: kolektory słoneczne i pompy ciepła.
 • wybudowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach ( Gdynia wraz z gminami zrzeszonymi w   Komunalnym Związku Gmin).
 • opracowanie i wykonanie mapy akustycznej
 • modernizacja stolarki okiennej, instalacji c.o. w budynkach użyteczności publicznej
 • ograniczenie spływu nieczystości do rzeki Kaczej- otwarcie kąpieliska Orłowo Południowe
 • utworzenie 6 użytków ekologicznych w dzielnicy Dąbrowa
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • przebudowa systemu odbioru odpadów komunalnych
 • hałas komunikacyjny
 • zanieczyszczenie powietrza PM10
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 •   Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” www.kzg.pl
 •   Komunalny Związek Gmin „Władysławowo”
 •   Fundacja ARMAAG armaag.gda.pl
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Udział w Organizacjach Regionu Morza Bałtyckiego:
 • Związek Miast Bałtyckich - 1991
 • Organizacja Portów Bałtyckich - 1993
 • Stowarzyszenie Bałtyckich Izb Handlowych - 1993
 • Euroregion Bałtyk - 1998
   

Miasta siostrzane Gdyni:

 • Plymouth (Wielka Brytania) - 1976
 • Kilonia (Niemcy) - 1985
 • Aalborg (Dania) - 1987
 • Kotka (Finlandia) - 1988
 • Karlskrona (Szwecja) - 1990
 • Brooklyn (New York, USA) - 1991
 • Kristiansand (Norwegia) - 1991
 • Kłajpeda (Litwa) - 1993
 • Baranowicze (Białoruś) - 1993
 • Seattle (USA) - 1994
 • Kaliningrad (Rosja) - 1994
 • Liepaja (Łotwa) - 1999
 • Kunda (Estonia) – 2001
 • Związek Wybrzeża Opalowego (Francja) - 2004
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej- I etap (RAINNET I),
  • Inicjatywa Wspólnotowa Program Sąsiedztwa INTERREG III A Polska- Litwa- Obwód Kaliningradzki
  • Rok/ Lata Realizacji: 2005- 2007
 • Baltic Urban Sustainable Transport Implementation and Planning (Bustrip)
  • Inicjatywa Wspólnotowa Program Sąsiedztwa INTERREG III B Region Morza Bałtykiego
  • Rok/ Lata realizacji: 2005- 2007
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Nagroda przyznana przez: Związek Miast Bałtyckich (Union of the Balic Cities):
 • The Best Environmental Practice In Balic Cities Award 2007: Best practice In the category 2: Use of Sustainable Economic Instruments/Incentives.
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Nazwa projektu: Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni
 • Nazwa programu: Norweski Mechanizm Finansowy (NMF)
 • Rok/Lata realizacji: 2007-2008A
 • Kwota dofinansowania: 1 998 235 EURO
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej
  • Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
  • Rok/Lata realizacji: 2007- 2013, opracowanie studium wykonalności.
 • Ochrona wód Zatoki Gdańskiej- budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni.
  • Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007- 2013
  • Rok/Lata realizacji: 2007- 2010, opracowanie studium wykonalności.
 • Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni.
  • Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007- 2013
  • Rok/ Lata realizacji: 2009-2011, opracowanie studium wykonalności.

Powiat Bytowski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

brak danych

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

brak danych

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

brak danych

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

brak danych

Realizacja współpracy partnerskiej

brak danych

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

brak danych

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

brak danych

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

brak danych

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

brak danych

Powiat Chojnicki

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

brak informacji

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

W powiecie został wdrożony system zbiórki odpadów niebezpiecznych jakimi są przeterminowane leki pod nazwa Bezpieczna Apteka

Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególnosci odzysku energii z odpadów,
 • Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów,
 • Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k/ Angowic,
 • Objecie 100% mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów
 • Zamkniecie do końca 2009r wszystkich składowisk nie spełniających przepisów prawa
 • Rekultywacja lokalnych składowisk niespełniających wymagań ochrony środowiska, które zostaną zamknięte do końca 2009r
 • Usuniecie azbestu i wyrobów zawierających azbestu do 2032 zgodnie z Programem
 • Osiągnięcie 2010 r 50% odzysku odpadów z budów, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz  infrastruktury drogowej
   
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

 brak

Realizacja współpracy partnerskiej
 • Prowadzimy współprace partnerska z powiatem gorlickim i niemieckim powiatem Ludwigslust.
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Na dzień dzisiejszy powiat nie uczestniczy w żadnym międzynarodowych projekcie. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie do Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na realizację takiego projektu we współpracy z niemieckim powiatem Ludwigslust.
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

nie uzyskano

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Lp.

Tytuł projektu

Przedmiot projektu

Wartość projektu, źródła finansowania oraz numer umowy

1.

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 05113
Żabno-Czyczkowy (rok 2003)

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej

SAPARD

Nr rejestracyjny: 734-110018/02
wartość projektu: 1.100.726,34

2.

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 05112
Odry Łąg na odc. Łąg-Stare Prusy-Zawada (rok 2004)

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej

SAPARD

Nr rejestracyjny: 734-110076/03
wartość projektu”
1.127.477,12 

3.

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 05167 
Sławęcin-Ciechocin na odcinku od km 0-000 do km 3-000 (rok 2004)

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej

SAPARD

Nr rejestracyjny: 734-110075/03
wartość projektu: 1.246.140,42

4.

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 05167  
Sławęcin-Ciechocin na odcinku od 3-000 do km 5-478,06 (rok 2004)

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej

SAPARD

Nr rejestracyjny: 734-110077/03
wartość projektu: 1.121.136,96

5.

Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą” (rok 2004-2005)

Stypendia dla uczniów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/21/U/1/04, wartość projektu: 648.071,74

6.

Program stypendialny dla studentów” (rok 2004-2005)

Stypendia dla studentów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/22/U1/04, wartość projektu: 125.100,00

7.

Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą 2005-2006”  (rok 2005-2006)

Stypendia dla uczniów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/11/U/01/05, wartość projektu: 752.724,59

8.

Program stypendialny dla studentów 2005-2006”

Stypendia dla studentów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/12/U/01/05, wartość projektu: 122.611,77

9.

Europejski program stypendialny dla uczniów 2006-2007”

Stypendia dla uczniów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/7/U/01/06, wartość projektu: 860.558,21

10.

Europejski program stypendialny dla studentów 2006-2007”

Stypendia dla studentów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/8/U/01/06, wartość projektu: 140 049,99

11.

Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych w powiecie chojnickim” (rok 2005-2006)

 

Nauka języka angielskiego, niemieckiego oraz technik informacyjnych i komunikacyjnych ICT

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.1/WUP/16/U/1/01/05. wartość projektu: 191.656,00

12.

Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych w powiecie chojnickim – kontynuacja” (rok 2006-2007)

 

Nauka języka angielskiego, niemieckiego oraz technik informacyjnych i komunikacyjnych ICT

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.1/WUP/17/U/1/03/05, wartość projektu: 319.880,00

13.

Wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Ostrowite poprzez budowę drogi” (rok 2006)

Przebudowa drogi

ZPORR

umowa nr Z/2.22/III/3.1/385/05, wartość projektu: 1.304.031,76

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Brak informacji

Powiat Człuchowski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • pogodzenie rozwoju gospodarczego, który poprawiłby sytuację społeczną mieszkańców i przyczyniłby się do ich awansu cywilizacyjnego z utrzymaniem obecnego stanu środowiska przyrodniczego, którego walory umożliwiają rozwój turystyki i agrobiznesu
 • brak zakładu zagospodarowania odpadów
 • niedostateczne wsparcie działań na rozwój infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki i wykorzystaniu naturalnych walorów
 • niedostateczne wsparcie działań na rzecz poprawy jakości dróg i układu komunikacyjnego
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • znaczna rozbudowa infrastruktury służącej ochronie środowiska: kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zamknięcie składowiska odpadów w Dębnicy i składowisk w gminie Koczała
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków w Człuchowie (wspólna dla miasta i gminy)
 • budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rychnowy, Krzyżanki, Zagórki, Dębnica, Płonica, Jęczniki Wielkie, Jęczniki Małe, Wierzchowo Dworzec, Kiełpinek, Nieżywięć, Kiełpin.
 • budowa kotłowni na biomasę (słoma) w miejscowości Polnica, Barkowo, Wierzchowo Dworzec
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Przechlewie
 • budowa kanalizacji sanitarnej  na terenie Gminy  Przechlewo. Etap I Zawada-Szczytno
 • wymiana  sieci wodociągowej ,kanalizacji sanitarnej , deszczowej w  m. Przechlewo ul. Jeziorna oraz budowa kanalizacji ul. Młyńska w Przechlewie
 • wymiana sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej deszczowej ul. Człuchowska w Przechlewie
 • budowa ciepłociągu w celu podłączenia budynku ośrodka zdrowia w Przechlewie do kotłowni osiedlowej
 • podłączenie budynku Urzędu Gminy Przechlewo do kotłowni osiedlowej
 • modernizacja ujęć wodnych oraz systemów uzdatniania wody / wymiana sieci azbestowej/ w Gminie Przechlewo w miejscowościach Przechlewo, Sąpolno
 • dokończenie budowy wodociągów wraz z rozbudową SUW w Gminie Przechlewo – Dabrowa Zdrójki, Przechlewo ul. Młyńska, Łubianka, Garbek
 • budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Przechlewo-Przechlewo wyb., Przechlewko-Nowa Wieś
 • budowa kanalizacji sanitarnej – tereny letniskowe nad jez. Końskim
 • budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Przechlewo – wsie: Dobrzyń, Klęśnik, Lisewo, Płaszczyca
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz deszczowej na osiedlu Północ w Przechlewie
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami i selektywnej zbiórki
 • budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów obsługującego cały powiat i gminy powiatów sąsiadujących
 • opracowanie programów usuwania azbestu i ich realizacja, pozyskanie środków finansowych na dofinansowanie
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Gmina Koczała przystąpiła do realizacji międzygminnego projektu pn: „Zwiększenie potencjału turystycznego w Krainie Czystych Jezior i Rzek województwa pomorskiego”.
 • Gmina Koczała, wraz z dziesięcioma gminami z terenu powiatu człuchowskiego, złotowskiego sępoleńskiego, jest partnerem fundacji Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy.
   
Realizacja współpracy partnerskiej
 • miasto Człuchów - miasto Conches (Francja), miasto Uslar (Niemcy)
 • miasto i gmina Czarne - gmina Langlingen (Niemcy)
 • miasto i gmina Debrzno - gmina Weinbach (Niemcy), gmina Huddinge (Szwecja)
 • gmina Przechlewo - gmina Gramzow (Niemcy)
 • powiat człuchowski - powiat Northeim (Niemcy)
 • gmina Rzeczenica - gmina Cantalejo (Hiszpania)
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

brak informacji

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Miasto Człuchów
  • II miejsce w konkursie Ekologiczna Gmina i finał konkursu Przyjaźń środowisku.
 • Gmina Przechlewo
  • 1999 r. - III miejsce w konkursie organizowanym przez NFOŚiGW “Zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich”
  • 2003 r. - I miejsce  w konkursie organizowanym przez NFOŚiGW “ “Nasza Gmina w Europie”
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Miasto Człuchów
  • Nazwa projektu  termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola Miejskiego w Człuchowie
   • Źródło dofinansowania – Mechanizm Finansowy EOG
   • Kwota 449325 EURO
   • Gmina Człuchów (wiejska)
  • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rychnowy
   • Źródło dofinansowania; EFRR
   • Kwota: 272 504,97 PLN
 • Gmina Rzeczenica
  • Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla m. Pieniężnica i Brzezie
   • Źródło dofinansowania; SAPARD
   • Kwota: 758 000 PLN
  • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Breńsk, Gockowo, Zalesie, Olszanowo i Garsk
   • Źródło dofinansowania; EFRR (ZPORR)
   • Kwota: 2 758 000 PLN

 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • Gmina Człuchów (wiejska)
  • nazwa projektu Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki
   • nazwa programu UE EFRR
   • przewidywana kwota dofinansowania 3 100 000,00 PLN
    • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem:
    • opracowania dokumentacji                         tak / nie
    • opracowania studium wykonywalności                    tak / nie
    • opracowanie wniosku                            tak / nie
    • złożony wniosek w stadium oceny                    tak / nie        
 • Gmina Przechlewo
  • nazwa projektu Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych w Gminie Przechlewo
   • nazwa programu UE “ Działania 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska” w ramach RPOWP
   • przewidywana kwota dofinansowania 1.365.620,41
  • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem:
   • opracowania koncepcji                            tak / nie
   • opracowania studium wykonywalności                    tak / nie
   • opracowanie wniosku                            tak / nie
   • złożony wniosek w stadium oceny                    tak / nie
 • Gmina Czarne
  • nazwa projektu Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wyczechy
   • nazwa programu UE EFRR
   • przewidywana kwota dofinansowania 4 115 863,00 PLN
  • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem:
   • opracowania dokumentacji                         tak / nie
   • opracowania studium wykonywalności                    tak / nie
   • opracowanie wniosku                            tak / nie
   • złożony wniosek w stadium oceny                    tak / nie
 • Gmina Rzeczenica
  • nazwa projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy
   • nazwa programu UE EFRR
   • przewidywana kwota dofinansowania 3 728 928,00 PLN
  • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem:
   • opracowania dokumentacji                         tak / nie
   • opracowania studium wykonywalności                    tak / nie
   • opracowanie wniosku                            tak / nie
   • złożony wniosek w stadium oceny                    tak / nie
 • Gmina Debrzno
  • nazwa projektu Budowa kanalizacji sanitarnej
   • nazwa programu UE EFRR
   • przewidywana kwota dofinansowania 2 672 043,00 PLN
  • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem:
   • opracowania dokumentacji                         tak / nie
   • opracowania studium wykonywalności                    tak / nie
   • opracowanie wniosku                            tak / nie
   • złożony wniosek w stadium oceny                    tak / nie
   • przyznane dofinansowanie w kwocie

Powiat Gdański

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • rekultywacja składowiska odpadów w Miłocinie,
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • uregulowanie gospodarki ściekowej w Cedrach Wielkich,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich,
 • wymian odcinków wodociągów ułożonych z rur azbestowo – cementowych,
 • modernizacja ujęć i sieci wodociągowych w Gminie Cedry Wielkie,
 • modernizacja Oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie,
 • bezpłatne objazdowe zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • zbiórka zużytych baterii i akumulatorów,
 • zbiórka przeterminowanych leków,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach
 • budowa kanalizacji w Skowarczu i Kolniku
 • likwidacja nielegalnych wysypisk
   
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • wymiana pokryć z azbestu,
 • budowa kanalizacji,
 • rekultywacja składowiska odpadów w Miłocinie,
 • kontrola stosowania odpadów ściekowych,
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • wspólna organizacja Gminny Punkt Zbiórki Odpadów (GPZO) Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i Gminy Pruszcz Gdański,
 • w dniu 28 czerwca 2004 roku została podjęta Uchwała Rady Gminy Pszczółki Nr XII/163/04 w sprawie współdziałania z innymi gminami celem realizacji przedsięwzięcia „Regionalny system organizacji zbierania i unieszkodliwiania odpadów Tczew”. Gmina zdeklarowała pełną współpracę z innymi gminami w zakresie gospodarki odpadami.
   
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gmina Miejska Pruszcz Gdański należy do następujących związków międzygminnych: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Związek Miast Bałtyckich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Polskich,
 • Miasta partnerskie: SILUTE - Litwa, LOIMAA- Finlandia, NYBRO – Szwecja, WIVENHOE – Wielka Brytania
   
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Miasto Pruszcz Gdański - tak

 • Interreg III A, Priorytet 1, działanie 1.4, nr projektu 2005/027, tytuł „Rekonstrukcja międzynarodowego szlaku bursztynowego – etap I w Pruszczu Gdańskim” – 960.000 Euro. Projekt zakłada rekonstrukcję pierwszego etapu szlaku bursztynowego w Pruszczu Gdańskim oraz Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego stanowiącego łącznik pomiędzy szlakiem i rekonstrukcją osady handlowej z okresu rzymskiego zwanego faktorią.
 • Interreg III A, Priorytet 2, Działanie 2.2, nr projektu 2005/196, tytuł „Zwiększenie dostępu do obiektów turystyki kulturowej w regionie przygranicznym Morza Bałtyckiego”- 5000 Euro, jako partner finansowy Gmina odpowiedzialna jest za synchronizację działań partnerów projektu po stronie polskiej.
 • Interreg III A, Priorytet 2, Działanie 2.2, numer projektu 2005/145, tytuł „Rewitalizacja zabytków i promocja transgranicznych szlaków turystyki kulturowej”- 50.000 Euro, jako partner projektu
 • realizowanego przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną. W ramach projektu wykonane zostaną dokumenty niezbędne do rewitalizacji historycznego centrum Pruszcza Gdańskiego (dokumentacja techniczna, studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko naturalne).
 • Interreg III B, nr Projektu # 106, tytuł „Rozwój regionalny przez planowanie przestrzenne i logistykę”- 70.000 Euro, jako partner projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Turku. W ramach projektu wykonane zostaną dokumenty niezbędne do budowy III części Bałtyckiej Strefy Inwestycyjnej w Pruszczu Gdańskim.
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

III – miejsce w rankingu Poziom życia w miastach powiatowych 2004 r. - wspólnota z dnia 3.09.2005 r.);
IV – miejsce w rankingu Miasta Powiatowe;
IV – miejsce bez dotacji inwestycyjnych (2004 r. - Wspólnota z 15.X.2005 r.);
V – miejsce w rankingu Największa nadwyżka operacyjna (2004 r. - Wspólnota
z 12.11.2005 r.);
V – miejsce w rankingu Miasta powiatowe o najwyższych dochodach (2005 r. Wspólnota z 19.08.2006 r.);
III – miejsce w rankingu Miasta Powiatowe,
I – miejsce bez dotacji inwestycyjnych – (2005 r. wspólnota z dnia 14.10.2006 r.);
laureat Rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” 2005 w kategorii Najlepsza gmina miejska;
Wspólnota - Ranking inwestycyjny samorządów 2001-2003 miasto Pruszcz Gdański - VIII miejsce w grupie Miast Powiatowych 2001-2003;
Wspólnota - Ranking inwestycyjny samorządów 2002-2004 miasto Pruszcz Gdański - IV miejsce w grupie miast powiatowych 2002-2004;
Centrum Badań Regionalnych Złota setka samorządów 2005 – po raz drugi
w Złotej setce samorządów 5.07.2005 r.
statuetka Kazimierza Wielkiego za zajęcie III miejsca w rankingu inwestycyjnym „Inwestycje 2006” – Wspólnota”,
statuetka Kazimierza Wielkiego za zajęcie II miejsca w rankingu inwestycyjnym samorządów 2004-2006 w kategorii Miasta Powiatowe – Wspólnota.
Gmina Przywidz
Certyfikat zarządzania w akcie „Przejrzysta Polska 2005”

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Gmina Cedry Wielkie
 • wzmocnienie tożsamości kulturowej wsi poprzez adaptację budynku na Żuławski Ośrodek Kultury II etap 347.233 Sektorowy Program Operacyjny (SPO) działanie 2.3; 307.122,60 budżet gminy okres realizacji 2006
 • zmniejszenie zawartości fluoru poprzez modernizację ujęć i sieci wodociągowych w gminie, nazwa programu UE:  b– Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) (Priorytet 3 działanie 3.1); 399.713,- - budżet państwa; 2.729.671,41, okres realizacji 2006-2007
 • poprawa bezpieczeństwa i wizerunku wsi Giemlice poprzez budowę szlaku pieszo – rowerowego, 149.885 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (SPO-ROL) działanie2.3;  226.615 budżet gminy, okres realizacji 2006-2007
 • zwiększenie ofert aktywnego wypoczynku poprzez budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Długim Polu, 450tyś zł  SPO-ROL działanie 2.3; 536.492,53 budżet gminy
 • Szlak turystyczny Śladami Mennonitów - Etap-Budowa szlaku pieszo-rowerowego wzdłuż drogi  powiatowej Trutnowy-Leszkowy, w Cedrach Wielkich, 15 tyś. zł urząd Marszałkowski-Program Rozwoju Produktu Turystycznego PRO-TUR; 254.291,11 budżet gminy,190tyś. Zł Powiat Gdański, okres realizacji 2006
 • Gmina Miejska Pruszcz Gdański
  • PHARE 99 0153 TASS „W kierunku zrównoważonego społeczeństwa wokół Morza Bałtyckiego”- 40 320 Euro.
  • Gmina Pszczółki
  • Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różyny;
  • PHARE; kwota: 48 525 zł., 2005-2006
 • Gmina Pruszcz Gdański
  •  budowa kanalizacji sanitarnej w Juszkowie
  • ZPORR; kwota: 3,207 mln zł
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • Cedry Wielkie
  • Szlak turystyczny Śladami Mennonitów - Etap-Budowa szlaku pieszo-rowerowego wzdłuż drogi  powiatowej Trutnowy-Leszkowy, w Cedrach Wielkich, 15 tyś. zł urząd Marszałkowski-Program Rozwoju Produktu Turystycznego PRO-TUR; 254.291,11 budżet gminy,190tyś. Zł Powiat Gdański, okres realizacji 2006
  • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich, 2.444.156,73 - ZPORR; 325.887,56 - budżet państwa(rezerwa MF); 782.056,21 budżet gminy
  • Remont Sali gimnastycznej, węzłów sanitarnych i korytarzy wraz z wyposażeniem szatni w szafki ubraniowe dla dzieci w Cedrach Wielkich, 42.656,-  Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) nr 11; 42.571,58 budżet gminy
 • Gmina Miejska Pruszcz Gdański
  • Rekonstrukcja faktorii (osady handlowej) z okresów wpływów rzymskich,  orientacyjny koszt 10-12 mln złotych, w ramach projektu planowane jest dokończenie rozpoczętej dzięki funduszom pochodzącym z Kontraktu Wojewódzkiego 2006 rekonstrukcji osady handlu bursztynem z okresu wpływów rzymskich, w ramach poprzedniego współfinansowania za kwotę przeszło 6 mln złotych zrealizowana została pierwsza część inwestycji polegająca na ukształtowaniu oraz uzbrojeniu pod inwestycję oraz budowie dwóch stylizowanych na rzymskie mostów. W ramach etapu wykonana zostanie właściwa część inwestycji polegająca na otoczeniu terenu faktorii drewnianą palisadą, rekonstrukcji obiektów np. hali targowej, chaty wodza, bursztynnika, kowala, rolnika itp. Oraz wykonaniu drewnianych pomostów dla statków, małej architektury itp. Cała inwestycja realizowana jest w oparciu o dokumentację techniczną, studium wykonalności i raport oddziaływania na środowisko naturalne (z ich późniejszymi aktualizacjami) wykonanymi w ramach realizacji projektu współfinansowego z funduszy Phare „Szlak bursztynowy przez Pruszcz i Żuławy”.
  • Adaptacja /odtworzenie / kompleksowa restauracja historycznej wozowni w Pruszczu Gdańskim na cele społeczne poprzez przekształcenie je w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Terapeutyczne. Projekt zakłada wyburzenie istniejącego budynku wozowni i odtworzenie go w oparciu o dokumentację techniczną, studium wykonalności i raport oddziaływania na środowisko naturalne wykonane w ramach realizacji projektu Interreg III A „Rewitalizacja zabytków i promocja transgranicznych szlaków turystyki kulturowej obszaru południowego Bałtyku”.
  •  Powstały w wyniku realizacji projektu aplikowanego do RPO WP 2007-2013 budynek zostanie przekazany w nieodpłatne użytkowanie organizacji pozarządowej zajmującej się tematyką opieki, oświaty i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
  • Kontynuacja projektu „Rekonstrukcja międzynarodowego szlaku bursztynowego-etap I w Pruszczu Gdańskim” polegająca na dokończeniu szlaku bursztynowego w kierunku granic administracyjnych Miasta Gdańska oraz na rewitalizacji parków miejskich w centrum Miasta. Planowana realizacja projektu w ramach programów będących bezpośrednią kontynuacją dotychczasowych Interregnów.
  • Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego. W ramach projektu aplikowanego do RPO WP 2007-2013 przewidywane jest wybudowanie obwodnicy Pruszcza Gdańskiego wraz z jednym wiaduktem pozwalającym na bezkolizyjny przejazd pojazdów nad linią kolejową relacji Gdańsk- Tczew. Całkowita wartość inwestycji wacha się w granicach 100-150 mln złotych. Nie jest jeszcze znana kwota, o którą aplikować będzie Beneficjent.
 • Gmina Przywidz
  • Poprawa uatrakcyjnienia turystyki Gminy Przywidz – budowa bulwaru nadjeziornego, fundusz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), II etap, kwota 301 tyś. zł
  • Budowa podstawowej infrastruktury

Powiat Kartuski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

brak informacji z powiatu

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

brak informacji z powiatu

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

brak informacji z powiatu

Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

brak informacji z powiatu

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

brak informacji z powiatu

Realizacja współpracy partnerskiej

brak informacji z powiatu

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

brak informacji z powiatu

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

brak informacji z powiatu

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

brak informacji z powiatu

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

brak informacji z powiatu

Powiat Kościerski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej i odpadowej na terenach gmin powiatu kościerskiego
 • emisja zanieczyszczeń w centrum miasta Kościerzyna
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • modernizacja kotłowni K1 – przystosowanie kotłów do spalania biomasy (Miasto Kościerzyna)
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Kościerzynie
 • modernizacja ujęcia wody w Kościerzynie
 • budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Dziemianach
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dziemiany,
 • budowa kanalizacji w Starej Kiszewie,
 • budowa oczyszczalni ścieków w Starej Kiszewie,
 • modernizacja stacji uzdatniania wody w Chwarznie,
 • modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Polaszkach,
 • budowa sieci kanalizacji i sieci wodociągowej w Zamku Kiszewskim,
 • budowa sieci kanalizacji i sieci wodociągowej w Chwarznie,
 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
 • uszczelnienie kwatery na składowisku w Gostomiu,
 • budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie
 • budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiele i Karsin
 • budowa sieci wodociągowej w Gminie Karsin
 • stworzenie ścieżki przyrodniczo – rowerowej w miejscowości Górki
 • stworzenie ścieżki przyrodniczo – rowerowej w miejscowości Przytarnia „Pętla Przytarnia”
 • utworzenie trasy rowerowej dookoła jezior Wdzydzkich
 • ekoedekacja uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
 • budowa drugiej oczyszczalni ścieków w Rekownicy
 • modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Lubaniu
 • modernizacja ujęcia wody w Liniewku
 • wykonanie części I etapu sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowości Lipusz
 • oddanie do eksploatacji mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Lipuszu
 • budowa stacji uzdatniania wody w Lipuszu
 • kanalizacja wsi Liniewo w latach 2005-2006,
 • prowadzenie wymiany płyt azbestowo-cementowych na budynkach użyteczności publicznej np. Szkoła Podstawowa w Wysinie, „Dom Samopomocy” w Lubieszynie
 • termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 i nr 3, I Liceum Ogólnokształcącego i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kościerzynie
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • brak kanalizacji w miejscowościach Nowe Polaszki, Stare Polaszki, Wilcze Błota, Bartoszylas, Chwarzenko, Konarzyny, Wygonin, Góra, Kobyle, Pałubin, Olpuch, Górne i Dolne Maliki, Foshuta,
 • rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu, gm. Liniewo
 • budowa kanalizacji w pozostałej części gm. Liniewo
 • w najbliższym czasie rekultywacja składowiska odpadów w Liniewskich Górach
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu
 • budowa oczyszczalni w Wąglikowicach
 • budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Gostomiu
 • zanieczyszczenie powietrza – przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 w Kościerzynie
 • usuwanie azbestu ze zinwentaryzowanych obiektów
 • słabo rozwinięty system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
 • małe składowiska odpadów komunalnych, które nie spełniają wymogów obowiązującego prawa i będą musiały być zamknięte do końca 2009 r.,
 • niska świadomość mieszkańców na temat selektywnej zbiorki odpadów,
 • długotrwałe procedury związane z uzyskaniem środków finansowych z programów pomocowych UE na budowę nowoczesnych zakładów zagospodarowania odpadów, np. w Starym Lesie,
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • udział gmin w opracowywaniu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kościerskiego oraz Planu Gospodarki Odpadami.
 • nawiązanie współpracy z gminami w celu stworzenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gmina Dziemiany współpracuje z Gminą Kaloz (Węgry), Gminą Lohra (Niemcy) oraz Gminą Werbkowice
 • Gmina Stara Kiszewa współpracuje z Gminą niemiecką Lahntal
 • Gmina Karsin należy do Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy- umowa o współpracy z miastem Steffenberg (Niemcy)
 • Gmina Miejska i wiejska Kościerzyna współpracuje z niemiecką gminą Colbe
 • Gmina Liniewo - umowa o współpracy z gminą Ebsdorfergrund (Niemcy)
 • Gmina Nowa Karczma - umowa o współpracy z gminą Parsau (Niemcy)
 • Powiat Kościerski – umowa o współpracy z powiatem Marburg-Biedenkopf (Niemcy) i powiatem nowotarskim
   
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

brak danych

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Gmina Nowa Karczma 26 czerwca 2007 roku w Kwidzynie otrzymała nagrodę HIT POMORZA 2007 za działania na rzecz ochrony zlewni rzek Wierzycy i Wietcisy.
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 •  Budowa Kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Karsin
  • Źródło dofinansowania    ZPORR
  • Kwota                2 mln
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • nazwa projektu:            Budowa Kanalizacji w miejscowości Wiele
  • nazwa programu UE:        EKOFUNDUSZ
  • przewidywana kwota dofinansowania: 2,5 mln:
  • etap:  złożony wniosek w stadium oceny.     
 • nazwa projektu    Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Stara Kiszewa
  • nazwa programu UE         ZPORR
  • przewidywana kwota dofinansowania: 3,5 mln
  • etap: złożony wniosek w stadium oceny 
  • nazwa projektu    Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G Lubnia - Czersk na odcinkach Wiele - Karsin i Karsin skrzyżowane z linią PKP Bąk - Czersk do granicy powiatu.
  • nazwa programu UE        EFRR
  • przewidywana kwota dofinansowania   7 mln
  • etap:  złożony wniosek w stadium oceny   

Powiat Kwidzynski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • brak mostu na Wiśle
 • braki w infrastrukturze ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno- ściekowej
 • słaba jakość dróg
 • słabo rozwinięta turystyka
 • brak obwodnicy Kwidzyna
 • mała ilość ścieżek rowerowych
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w m. Gilwa Mała
 • rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od ogólnospławnej: Kwidzyn
 • budowa lub modernizacja kanalizacji sanitarnej: Kwidzyn, Nowa Wioska, Prabuty
 • budowa sieci wodociągowej: Kwidzyn, Czarne Dolne, Olszanica, gmina Kwidzyn, gmina Ryjewo
 • budowa ścieżek rowerowych: Kwidzyn
 • modernizacja systemu ogrzewania oraz podłączenie nowych użytkowników: Kwidzyn, Gardeja, Wandowo
 • rewitalizacja istniejących parków miejskich, tworzenie nowych, wprowadzanie nowych nasadzeń
 • selektywna zbiórka odpadów: Kwidzyn
 • dofinansowanie do utylizacji azbestu
 • współfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ryjewo
 • dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków: gmina Kiwdzyn
 •  rozpowszechnianie idei odnawialnych źródeł energii, wykorzystania biomasy jako źródła energii
 • prowadzenie akcji, której celem jest ochrona rzeki Liwy przed zanieczyszczeniami, spowodowanymi stosowaniem środków ochrony roślin na polach
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • modernizacja i rozbudowa ujęć wody oraz sieci wodociągowej
 • rozbudowa systemu kanalizacji , rozdział kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, likwidacja nieszczelnych szamb
 • modernizacja gospodarki ściekowej w zakładach przemysłowych
 • modernizacja oczyszczalni gminnych  oraz stacji uzdatniania wody
 • rozbudowa oraz łączenie systemów ciepłowniczych
 • budowa urządzeń dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych
 • likwidacja źródeł emisji niezorganizowanej
 • podwyższenie standardów technicznych infrastruktury drogowej
 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii- głównie z wykorzystaniem biomasy
 • objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców powiatu
 • zwiększenie wykorzystania osadów ściekowych
 • wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów: budowlanych, wielkogabarytowych, ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich
 • niska świadomość ekologiczna mieszkańców
 • dzikie wysypiska śmieci
 • utylizacja produktów zawierających azbest
 • jakość wód powierzchniowych
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Współpraca gmin przy budowie Zakładu Utylizacji Odpadów SP. z o.o. w Gilwie Małej
Budowa sieci kanalizacyjnych przy współpracy Miasta i Gminy Kwidzyn w ramach „Aglomeracji Kwidzyn”
Porozumienie gmin powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego w ramach projektu „Słoneczne dachy dla Powiśla”
Opracowanie dokumentacji rekultywacji zamykanych składowisk (Gmina Prabuty i Starostwo) – Gonty k/Prabut

Realizacja współpracy partnerskiej
 • Powiat – tak: Współpraca Powiatu Kwidzyńskiego z Powiatem Osterholz (Niemcy)
 • Współpraca Powiatu Kwidzyńskiego z rejonem razdzielnianskim.(Ukraina)
  • Miasto Kwidzyn – tak: Miasta partnerskie Celle (Niemcy), Olofström (Szwecja), Bar (Ukraina)
  • Gmina Kwidzyn - nie
  • Gmina Sadlinki – nie
  • Gmina Gardeja – tak Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, Związek Gmin Wiejskich RP
 • Gmina Ryjewo – nie
 • Gmina Prabuty – tak, ze Szwecją w zakresie pomocy społecznej
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Powiat – tak: Współpraca Powiatu Kwidzyńskiego z Powiatem Osterholz. Projekt INTERREG IIIB. „Dostęp do sieci szerokopasmowej oraz użytkowanie Internetu na obszarach wiejskich jako instrumenty rozwoju regionalnego”
Miasto Kwidzyn – nie
Gmina Kwidzyn - nie
Gmina Sadlinki – nie
Gmina Gardeja - nie
Gmina Ryjewo - nie
Gmina Prabuty – tak, współpraca w zakresie pomocy społecznej wraz z Szwecją (miasto Tingsryd) i Rosją (miasto Mamonowo), polega na wymianie doświadczeń (głównie metodami pracy i rozwiązaniami) pomiędzy ośrodkami zajmujacymi sie pomocą społeczną

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Miasto Kwidzyn – nie
 • Gmina Kwidzyn - nie
 • Gmina Sadlinki – nie
 • Gmina Gardeja - nie
 • Gmina Ryjewo – nie
 • Gmina Prabuty – nominacja do tytułu Modernizacja Roku 2003r obiektu oczyszczalni ścieków w Prabutach
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Powia
 • Nazwa: integrowane wspieranie gospodarki i zatrudnienia w powiecie Osterholz. Transfer     wiedzy w ramach współpracy powiat kwidzyński - powiat Osterholz
  • Źródło dofinansowania: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
  • Kwota: 20000,00
 • Nazwa: Scalanie gruntów w miejscowości Mątowskie Pastwiska
  • Źródło dofinansowania: SPO ROL Działanie 2.2.
  • Kwota: 1046252,00
 • Nazwa: Budowa „małej obwodnicy” dla miasta Kwidzyna – wiadukt wraz z dojazdami
  • Źródło dofinansowania: ZPORR, działanie 1.1
  • Kwota: 4125000
  • W trakcie realizacji.           
 • Nazwa: Modernizacja drogi powiatowej Krzykosy-Zebrdowo w powiecie kwidzyńskim
  • Źródło dofinansowania: ZPORR, działanie 1.3
  • Kwota: 3365000
 • Miasto Kwidzyn – tak
 • Nazwa: Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole podstawowej nr 6 w Kwidzynie
  • Źródło dofinansowania: ZPORR
  • Kwota: brak danych
  • Zrealizowano w 2006r
 • Nazwa: Kwidzyńskie Centrum Aktywności Lokalnej, rewitalizacja byłych koszar
  • Źródło dofinansowania: ZPORR
  • Kwota: 4 mln zł
  • Zrealizowano w 2005-2007r
 • Gmina Sadlinki – tak;
 • Nazwa: Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Olszanica
  • Źródło dofinansowania: ZPORR
  • Kwota: 406.498,90 PLN
  • Zrealizowano w 2005r           
 • Nazwa: Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej terenów nadwiślańskich w gminie Sadlinki
  • Źródło dofinansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  • Kwota: 1076034 EUR
  • Zrealizowano w 2005r
 • Gmina Kwidzyn - tak    
 • Nazwa: Budowa ciągu pieszo rowerowego z Korzeniewa do Marezy I etap
 • Źródło dofinansowania: Program SAPART. Działanie 4: Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Schemat 4.3 - Publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich.
  • Kwota: 118198
 • Nazwa: Budowa ciągu pieszo rowerowego z Korzeniewa do Marezy II etap
 • Źródło dofinansowania: Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.3  - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.
  • Kwota: 118198
 • Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej z w miejscowości Rakowiec-Licze-Ośno
  • Źródło dofinansowania: ZPORR
  • Kwota:  brak danych
  • Zrealizowano 2004-2007r.           
 • Nazwa: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Ryjewo –Jałowiec-Mątowskie Pastwiska, etap II
  • Źródło dofinansowania: SAPARD
  • Kwota:  167074 PLN
  • Zrealizowano
 • Gmina Ryjewo – tak
  • Nazwa: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie miasta Barcice, gmina Ryjewo. Etap II
  • Źródło dofinansowania: SAPARD
  • Kwota:  342933 PLN
  • Zrealizowano
 • Gmina Gardeja - tak    
  • Nazwa: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gardeja
  • Źródło dofinansowania: Norweski Mechanizm finansowy
  • Kwota: 603758 EUR
 • Gmina Prabuty – tak   
  • Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Prabuty, osiedle Chodkiewicza
  • Źródło dofinansowania: ZPORR  UE 44%, budżet państwa 6%, WFOŚ 40%, budżet gminy 10%
  • Kwota: 2875474,16 zł. Zrealizowano w latach 2005-2007.
 • Nazwa: Rozbudowa i  modernizacja ZS w Trumiejkach
  • Źródło dofinansowania: Zintegrowany Program Rozwoju Wsi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • Kwota: 200 tys. zł
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • Miasto Kwidzyn – tak
  • Nazwa projektu – rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn
  • Nazwa programu UE – program operacyjny infrastruktura i środowisko
   • Przewidywana kwota dofinansowania – 16 mln.pln.
   • Opracowanie koncepcji, opracowanie studium wykonywalności    ,opracowanie wniosku.                   
 • Gmina Sadlinki – nie
 • Gmina Kwidzyn – tak   
  • Nazwa projektu – Budowa kanalizacji sanitarnej Tychnowy-Bladram-Kwidzyn
   • przewidywana kwota dofinansowania - 845000 zł. Plan na rok 2008.
   • opracowanie koncepcji, opracowanie studium wykonywalności    ,opracowanie wniosku    , złożony wniosek w stadium oceny           
 • Gmina Gardeja – tak   
 • Nazwa projektu – Rozbudowa istniejącej oczyszczalnie ścieków w Gardei wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Gardeja, Otłowiec, Cygany, Rozajny i Wandowo
 • nazwa programu UE – Regionalny Program Opercyjny
  • przewidywana kwota dofinansowania - 10797092
  • opracowanie koncepcji, opracowanie studium wykonywalności
 • Gmina Ryjewo - nie
 • Gmina Prabuty – tak   
  • Nazwa projektu – Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na terenie „PEWIK” SP. z o.o.
  • nazwa programu UE – Regionalny Program Operacyjny
   • przewidywana kwota dofinansowania - 5629600
   • na jakim etapie są prace nad projektem opracowania koncepcji,   opracowania studium wykonywalności, opracowania wniosku     
  • Nazwa projektu – Budowa kanalizacji sanitarnej w Prabutach i na odcinku Prabuty-Stańkowo
  • nazwa programu UE – Regionalny Program Operacyjny
   • przewidywana kwota dofinansowania- 4010000
   • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem:
    • opracowania koncepcji tak   
    • opracowania studium wykonywalności    tak
    • opracowanie wniosku tak

 

Powiat Lęborski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

brak informacji z powiatu

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

brak informacji z powiatu

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

brak informacji z powiatu

Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

brak informacji z powiatu

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

brak informacji z powiatu

Realizacja współpracy partnerskiej

brak informacji z powiatu

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

brak informacji z powiatu

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

brak informacji z powiatu

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

brak informacji z powiatu

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

brak informacji z powiatu

Powiat Malborski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • stagnacja gospodarcza,
 • niski poziom integracji społecznej i rodzinnej,
 • brak kursów zawodowych,
 • rozdrobnione gospodarstwa rolne,
 • brak przetwórstwa rolno – spożywczego,
 • brak zróżnicowania w zakresie usług i przemysłu,
 • zły stan sieci wodociągowej, 
 • brak kanalizacji w większej ilości wsi,
 • zły stan nawierzchni dróg krajowych, powiatowych oraz gminnych,
 • brak infrastruktury turystycznej.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • udział w  Projekcie „Ochrona środowiska na terenach wiejskich”, realizowanym przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Starym Polu.
 • zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata”;
 • realizacja zadrzewień – pielęgnacja oraz sadzenie nowych drzew i krzewów,
 • happeningi i konkursy ekologiczne,
 • organizowanie wycieczek ekologicznych i  „zielonych szkół”,
 • działalność kół ekologicznych,
 • tworzenie plakatów i gazetek związanych z ochroną środowiska,
   
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

 

 • Miasto Malbork
  • Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów komunalnych,
  • Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście,
  • Gospodarka odpadowa (konieczność kapitałowego wejścia do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów),
  • Gospodarka osadami ściekowymi,
  • Duża uciążliwość związana z transportem drogowym przebiegającym przez środek miasta (konieczność budowy obwodnicy dla miasta).
 • Gmina Nowy Staw
  • Zły stan sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo – cementowych,
  • Brak kanalizacji w większości wsi,
  • Brak sieci gazowej na większości terenów wiejskich,
 • Gmina  Malbork
  • Konieczność likwidacji dzikich wysypisk na terenach inwestycyjnych (były poligon wojskowy),
  • Zwiększenie odzysku odpadów poprzez zwiększenie ilości pojemników do segregacji odpadów,
  • Brak kanalizacji w większości wsi (obecnie 12 %),
  • Brak środków na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Malbork na lata 2008 – 2032”.
 • Gmina Miłoradz
  • Poprawa jakości doprowadzanej wody do spożycia: montaż odżelaziaczy, urządzeń do napowietrzania wody,
  • Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Mątowach Małych,
  • Dokończenie budowy kanalizacji we wsiach: Pogorzała Wieś, Bystrze, Mątowy Małe, Mątowy Wielkie.
 • Gmina Lichnowy
  • Selektywna zbiórka odpadów.
 • Gmina Stare Pole
  • Zagrożenia związane z funkcjonowaniem lotniska wojskowego
  • i tranzytowego korytarza komunikacyjnego (hałas, zanieczyszczenie powietrza, zagrożenia nadzwyczajne),
  • Stosunki wodne na terenach rolniczych (wymagają regulacji),
  • Brak kanalizacji w niektórych wsiach,
  • Gospodarka odpadami,
  • Rekultywacja składowiska,
  • Sieć gazownicza w złym stanie
    

   

 • Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

  Jest to współpraca polegająca na wymianie informacji i doświadczeń, np. wzajemne informowanie się o nielegalnych wycinkach drzew i krzewów, składowaniu odpadów, wypalaniu traw itp.
  Realizacja wspólnych  projektów z miastami i gminami sąsiadującymi:
  „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej, zagospodarowania odpadów pościekowych , odprowadzenia wód opadowych , rozbudowy stacji uzdatniania wody na terenie Miasta Malborka i okolic”, „Regionalny System Organizacji, Zbierania i unieszkodliwiania Odpadów dla miast: Tczewa, Pruszcza Gdańskiego, Malborka i powiatów: gdańskiego, tczewskiego, malborskiego i nowodworskiego”.

  • Gmina Malbork
   • Przynależność do Związku Gmin – „Park Inwestycyjny Malbork – Sztum”
  • Gmina Nowy Staw
   • Miasto i Gmina Nowy Staw przystąpiła do stowarzyszenia Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
   • Realizacji wspólnych  projektów z miastami i gminami sąsiadującymi:
   • „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej, zagospodarowania odpadów pościekowych , odprowadzenia wód opadowych , rozbudowy stacji uzdatniania wody na terenie Miasta Malborka i okolic”, „Regionalny System Organizacji, Zbierania i unieszkodliwiania Odpadów dla miast: Tczewa, Pruszcza Gdańskiego, Malborka i powiatów: gdańskiego, tczewskiego, malborskiego i nowodworskiego”.
  • Gmina Malbork
   • 23.06.2004 r. przystąpienie do przedsięwzięcia „Regionalny system Organizacji, Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów Tczew”
  • Gmina Miłoradz
   • Współpraca w zakresie ochrony środowiska z gminą Lichnowy, Malbork, w zakresie budowy kanalizacji.
  • Gmina Miejska Malbork
   • „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie zlewni oczyszczalni ścieków Czerwone Stogi w Malborku”.
  Realizacja współpracy partnerskiej
  • Gmina Nowy Staw
  • Miasta – Partnerskie Nowy Staw – Wilster,
  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
  • Gmina Nowy Staw
   •  “CALL FOR PROPOSALS "TOWN-TWINNING" 2004 “ FORM B CONFERENCES AND SEMINARS GD
  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

  nie uzyskano

  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
  • Nazwa projektu: „Modernizacja 2 odcinków drogi powiatowej nr 2919G w Powiecie Malborskim,
  • o łącznej długości 6,36 km”
   • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
   • Kwota: 3 300 979,38
  • Nazwa projektu: „Restrukturyzacja terenów zdegradowanych w Gminie Miłoradz poprzez przebudowę drogi powiatowej 2916G”
   • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
   • Kwota: 1 409 143,28
  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
  • Miasto Malbork – nie
  • Gmina Nowy Staw – nie
  • Gmina Malbork – tak
  • nazwa projektu: Ekonomia społeczna motorem rozwoju lokalnego
   • nazwa programu UE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
   • przewidywana kwota dofinansowania: 350 150,00
  • Gmina Miłoradz – tak
  • nazwa projektu: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mątowach Małych
   • nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
   • przewidywana kwota dofinansowania: 770 000,00
   • opracowanie koncepcji, opracowanie studium wykonywalności, opracowanie wniosku
  • Gmina Lichnowy – tak
  • nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy
   • nazwa programu UE: RPO 2007 – 2013
   • przewidywana kwota dofinansowania: 2 159 000,00
   • opracowania koncepcji,  opracowania studium wykonywalności, opracowanie wniosku,           
   • złożony wniosek w stadium oceny  
  • Gmina Stare Pole – tak
  • nazwa projektu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo
   • nazwa programu UE – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
   • przewidywana kwota dofinansowania: 2 400 000 zł   
   • opracowania koncepcji, opracowania studium wykonywalności, opracowanie wniosku        

  Powiat Nowodworski

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • zminimalizowanie uciążliwości hodowli i produkcji rolnej na rozwój turystyki i wypoczynku
  • zmniejszanie populacji kormoranów w rezerwacie „Kąty Rybackie”
  • prawno – społeczne aspekty dotyczące przekopu Mierzei Wiślanej  w m. Skowronki
  • brak kanalizacji w 100%
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  • dalsze kanalizowanie gmin
  • podnoszenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży
  • odtwarzanie zadrzewień
  • wymiana ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej z węglowego na olejowy
  • modernizacja oczyszczalni ścieków w Stegnie
  • modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim
  • realizacja zadania „Zielonym do góry” – odnowa i urządzanie terenów zieleni  w m. Nowy Dwór Gdański
  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
  • Budowa sortowni odpadów komunalnych
  • Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnych
  • Doprowadzenie gazu ziemnego na terenie Mierzei Wiślanej
  • Poprawa jakości wody pitnej
  • Budowa ścieżek rowerowych
  • Rewitalizacja szlaków wodnych
  • Zmniejszanie populacji kormoranów w rezerwacie „Kąty Rybackie”
  • Prawno – społeczne aspekty dotyczące przekopu Mierzei Wiślanej  w m. Skowronki
  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
  • Budowa sortowni odpadów komunalnych
  • Doprowadzenie gazu ziemnego
  • Poprawa jakości wody pitnej i zaopatrzenia ludności
  • Budowa ścieżek rowerowych
  • Rewitalizacja szlaków wodnych
  • Współpraca z jednostkami tj.  szkoła, przedszkola, sołectwa
  Realizacja współpracy partnerskiej
  • współpraca z jednostkami: szkoły, przedszkola, sołectwa
  • Miasto Nowy Dwór Gdański – Miasto Hennef
  • Miasto Nowy Dwór Gdański – Miasto Swietłyj
  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
  • Gmina Ostaszewo
   • Nazwa projektu – Budowa kanalizacji w Gminie Ostaszewo
    • Źródło dofinansowania – Unia Europejska
    • Kwota – 18 mln zł
    • opracowania koncepcji  ,    opracowania studium wykonywalności                                                 
  • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański
   • Nazwa projektu- Infrastruktura lokalna
    • Przewidywana kwota dofinansowania  4 mln zł
    • opracowania koncepcji  , opracowania studium wykonywalności     
  • Gmina Stegna
   • Nazwa projektu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przemysław, Drewnica, Żuławki
    • Źródło dofinansowania – RPO Woj. Pomorskiego
    • Kwota – 7 mln zł
    • opracowania koncepcji ,     opracowania studium wykonywalności    
  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

  brak danych

  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
  • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krynicy Morskiej wraz z kanalizacją sanitarną w dzielnicy Przebrno
   • Źródło dofinansowania – PHARE
   • Kwota – około 17 mln zł.
  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
  • Gmina Ostaszewo
   • Nazwa projektu – Budowa kanalizacji w Gminie Ostaszewo
    • Źródło dofinansowania – Unia Europejska
    • Kwota – 18 mln zł
    • opracowania koncepcji  ,    opracowania studium wykonywalności    
  • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański
   • Nazwa projektu- Infrastruktura lokalna
    • Przewidywana kwota dofinansowania  4 mln zł
    • opracowania koncepcji  , opracowania studium wykonywalności   
  • Gmina Stegna
   • Nazwa projektu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przemysław, Drewnica, Żuławki
    • Źródło dofinansowania – RPO Woj. Pomorskiego
    • Kwota – 7 mln zł
    • opracowania koncepcji  ,     opracowania studium wykonywalności        

  Powiat Pucki

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • usprawnienie komunikacji (transportu) w obrębie powiatu
  • kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadami ściekowymi i odpadami stałymi
  • rozbudowa systemów sieci kanalizacyjnej w celu ochrony terenów nadbałtyckich i wodociągowej w celu poprawy jakości wody pitnej
  • ochrona wód Morza Bałtyckiego.
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

  brak danych

  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
  • brak kanalizacji na znacznym obszarze powiatu
  • zabezpieczenie terenów brzegowych - od strony Morza Bałtyckiego
  • brak zwodociągowania wszystkich miejscowości na terenie powiatu i gminy a co za tym idzie brak dostatecznie dobrej jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom
  • potrzeba budowy międzygminnego składowiska odpadów
    
  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
  • Komunalny Związek Gmin Jastarni i Władysławowa
  • Międzygminne przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Ekowik" Sp. z o.o.
  • W marcu 2001 r. pomiędzy AWRSP OT Gdańsk, Powiatem Puckim, Gminą Puck i Krokowa zostało zawarte Porozumienie o współfinansowaniu realizacji zadania inwestycyjnego "Gospodarka ściekowa - Oczyszczalnie ścieków i kanalizacja sanitarna: Kłanino, Parszkowo, Połchówko, Radoszewo, Starzyno, Starzyński Dwór, Sulicice, Świecino, Werblinia"
  • Powołanie do istnienia grupy roboczej "Prolog" - Programowanie Rozwoju Lokalnego Północnych Kaszub
  • Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chyloni - oczyszczanie ścieków z gminy Kosakowo na oczyszczalni
  Realizacja współpracy partnerskiej

  Powiaty partnerskie powiatu puckiego to:
  w Niemczech – Trier Saarburg,  na Litwie – Skuodas , w Polsce - Gliwice

  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

  brak danych

  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

  brak danych

  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

  brak danych

  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
  • nazwa projektu: Termomodernizacja szkół ponadgimnazjalnych powiatu puckiego
  • nazwa programu UE:  RPO WP 2007-2013
  • przewidywana kwota dofinansowania: ok. 6 milionów złotych

  Powiat Starogardzki

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • realizacja zakładu utylizacji odpadów dla powiatu starogardzkiego
  • ochrona wód rzeki Wierzycy i jej zlewni
  • ochrona wód rzeki Wdy
  • ochrona wód rzeki Wietcisy
  • odciążenie ruchu drogowego poprzez budowę sieci ścieżek rowerowo-pieszych 
  • gospodarka wodno- ściekowa (budowa oczyszczalni i kanalizacji) 
  • zanieczyszczenie powietrza ,,niską emisją" 
  • zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych 
  • uciążliwości spowodowane transportem samochodowym
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: oczyszczalnia ścieków Jabłowo i Szpęgawsk, ok. 20 km sieci kanalizacyjnej,
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: oczyszczalnia ścieków w Kopytkowie w 2004 r., rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopytkowo i Smętowo Graniczne (dokumentacja),
  • Gmina Wiejska Osiek: budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Osieku,
  • Gmina Wiejska Lubichowo: rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków, budowa nowych sieci kanalizacyjnych,
  • Gmina Wiejska Skórcz: wprowadzenie częściowej segregacji odpadów, rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
  • Gmina Miejska Czarna Woda: modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej
  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
  • Gmina Miejska Starogard Gdański: gospodarka odpadami, ochrona powietrza atmosferycznego (niska emisja), zanieczyszczenie wód podziemnych, hałas komunikacyjny,
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: gospodarka odpadami stałymi, budowa systemu kanalizacyjnego w pozostałych miejscowościach gminy
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: skanalizowanie gminy,
  • Gmina Wiejska Osiek: niski procent skanalizowania gminy, duża ilość śmieci składowanych w miejscach do tego nie przeznaczonych, niedostateczna segregacja odpadów,
  • Gmina Wiejska Lubichowo: kanalizacja, gospodarka odpadami komunalnymi,
  • Gmina Wiejska Skórcz: brak kanalizacji, brak zakładu utylizacji odpadów, brak rozwiniętej segregacji odpadów,
  • Gmina Miejska Czarna Woda: niewystarczający poziom skanalizowania gminy
  • Gmina Wiejska Kaliska: brak kanalizacji, nieszczelne szamba, dzikie wysypiska, azbest,
  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
  • Udział wszystkich Gmin powiatu w budowie Zakładu Utylizacji Odpadów „Stary Las”
  • Związek Miast i Gmin zlewni Wdy, informacje na stronie: www.rzekawda.pl
  • Związek gmin w zakresie ochrony zlewni rzeki Wierzycy
    
  Realizacja współpracy partnerskiej

  Udział gmin powiatu starogardzkiego w budowie Zakładu Utylizacji Odpadów „Stary Las”

  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

  nie uczestniczy

  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

  STARKOM Starogard Gdański

  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

  Gmina Smętowo Graniczne:
  Nazwa projektu:     „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kopytkowie”
  Źródło dofinansowania:     SAPARD
  Kwota:     488.000 zł 

  Gmina Starogard Gdański:
  Nazwa projektu:     „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Skórcz – budowa kolektora sanitarnego „Północ” – I etap Wolental – Pączewo”
  Źródło dofinansowania:     Fundusz Norweski
  Kwota:     85% - 4.100.000 zł 

  Gmina Osiek:
  Nazwa projektu:     „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wsi Wycinki” (na etapie przygotowania dokumentacji)

  Gmina Kaliska:
  Nazwa projektu:     Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaliskach etap I
  Źródło dofinansowania:     SAPARD
  Kwota:     860 430,00 zł 

  Nazwa projektu:     Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaliskach etap II
  Źródło dofinansowania:     SAPARD
  Kwota:     835 870,00

  Nazwa projektu:     Modernizacja szkoły podstawowej w Piecach wraz z ogrzewaniem
  Źródło dofinansowania:     ZPORR
  Kwota:     770 653,40 zł 

  Nazwa projektu:     Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Kaliskach oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kaliska – Piece
  Źródło dofinansowania:     SAPARD
  Kwota:     695 370

  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
  • Gmina Zblewo:
  • nazwa projektu:     „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Zblewo”
   • nazwa programu UE     Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
   • przewidywana kwota dofinansowania     4.100.000
   • Na jakim etapie są prace nad projektem-opracowania studium wykonywalności , opracowania wniosku   
  • Gmina Kaliska:
  • nazwa projektu:     Budowa 2 kotłowni na odpady drewniane wraz z termomodernizacją 5 obiektów użyteczności publicznej w Kaliskach
   • nazwa programu UE     Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (EFRR)
   • przewidywana kwota dofinansowania     1.047.225
   • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem:
   • opracowania koncepcji    tak
   • opracowania studium wykonywalności     tak
  • nazwa projektu:     Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Piecach i Franku  oraz przebudową sieci wodociągowej w Piecach
   • nazwa programu UE     Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
   • przewidywana kwota dofinansowania     3.500.000
   • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem:
   • opracowania koncepcji    tak
  • nazwa projektu:     Budowa wodociągu w Bartlu Wielkim
  • nazwa programu UE     Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
   • przewidywana kwota dofinansowania     375.000
   • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem:
   • opracowania koncepcji    tak
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański:
   • nazwa projektu   budowa kanalizacji  Kolincz, Owidz, Barchanowy  4,8 mln.zł.
   • budowa kanalizacji  Dąbrówka i Jabłówko 2mln.zł.
   • budowa drogi gminnej Koteże ,Jabłowo 6,3mln.zł.
   • nazwa programu UE   regionalny program operacyjny i fundusz spójności
   • opracowania koncepcji    tak
   • opracowania studium wykonywalności     tak
   • opracowanie wniosku     tak 
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:
   • Nazwa projektu:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolesławowo Etap II”
   • Nazwa programu UE:     RPO WP
   • Kwota: 2 000 000
   • opracowanie wniosku     tak
   • złożony wniosek w stadium oceny     tak

  Powiat Sztumski

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • niedostatki w infrastrukturze technicznej (szczególnie terenów wiejskich):
   • niewystarczający stan i zasięg sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
   • zły stan techniczny niektórych odcinków dróg
  • małe zasoby wykwalifikowanej siły roboczej,
  • niedostateczne wykorzystanie miejscowych zasobów i walorów,
  • niska aktywność mieszkańców oraz drobnej przedsiębiorczości,
  • mała różnorodność branż gospodarczych,
  • niewystarczające kwalifikacje znacznej grupy rolników, niedostateczna działalność organizacji rolniczych i szkoleniowych,
  • rozdrobnione gospodarstwa rolne,
  • niewystarczająca jakość produkcji rolnej,
  • brak zorganizowanych grup producenckich umożliwiających prowadzenie profesjonalnego marketingu produktów rolnych oraz wprowadzających towary na dalsze rynki zbytu,
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  • wdrażanie programu selektywnej zbiórki odpadów,
  • rozwój alternatywnych źródeł energii,
  • budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dzierzgoń – 2003 – 2004 r.,
  • budowa wodociągu w gminie Dzierzgoń – 2004 r.,
  • ogród Dendrologiczny w Dzierzgoniu – 2001 – 2004 r.,
  • pasy ochronne zieloną wizytówką gminy Dzierzgoń – 2004 r..
  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
  • niezadowalająca i zła jakość wód płynących,
  • zagrożone wody jezior, które są odbiornikami ścieków oczyszczonych,
  • pogarszająca się jakość wód podziemnych,
  • nierozwiązany problem gospodarki
  • brak objęcia wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych,
  • pojawiające się „dzikie wysypiska”,
  • zanieczyszczenie powietrza ze źródeł niskiej emisji,
  • niezakończona inwentaryzacja źródeł występowania azbestu, wolno przebiegające procesy usuwania elementów zawierających azbest,
  • brak zintegrowanego systemu informatycznego pozwalającego na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych o stanie i jakości środowiska.
  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

  Wdrażanie programów selektywnej zbiórki odpadów

  Realizacja współpracy partnerskiej
  • Powiat Sztumski -  Rotenburg (Niemcy), Biełogorsk (Ukraina)
  • Gmina Dzierzgoń - Sittensen (Niemcy), Finsterwalde (Niemcy), Salaspils (Łotwa).
  • Gmina Sztum - Polessk (Rosja), Ritterhude (Niemcy), Val de Reul (Francja), Niwienskoje (Rosja)
  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
  • Gmina Sztum - Projekt pn. „Misja gospodarcza Parku Inwestycyjnego Malbork – Sztum – Kaliningrad droga do współpracy”
  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
  • 1995 r. – nagroda Ministra Ochrony Środowiska za nowoczesną technologię zastosowaną przy budowie oczyszczalni ścieków w Dzierzgoniu
  • 1995 r. – nagroda Prezydenta RP za III miejsce w konkursie na najbardziej ekologiczną gminę w Polsce
  • 1996 r. – nagroda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich
  • 1997 r. – Międzynarodowa nagroda Henry Forda za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego
  • 2000 r. – wyróżnienie w konkursie „Innowacje w miastach. Miasto 2000”
  • 2000 r. – Dzierzgoń otrzymuje certyfikat ogólnopolskiego konkursu: „Gmina Przyjazna Środowisku”
  • 2001 r. – nagroda „City Towards Compliance Award 2001” przyznana przez Komisję Europejską za dążenie do spełnienia standardów europejskich w dziedzinie ochrony środowiska
  • 2002 r. – Międzynarodowe wyróżnienie za najlepsze praktyki w polepszaniu  środowiska, w którym żyjemy przyznawana przez ONZ i władze miasta Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
  • 2004 r. – nagroda przyznawana przez Ministerstwo Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz     Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie „Nasza Gmina w Europie”.
  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
  • Gmina Sztum:
   • Projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Koniecwałd do miejscowości Gronajny” Program SAPARD kwota dofinansowania 210 684,60
   • Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z miejscowości Koniecwałd do miejscowości Gronajny” Program SAPARD kwota dofinansowania 698 638,85
     
  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
  • Powiat:
   • nazwa projektu – przebudowa drogi 3141G na odcinku Sztum-Postolin-Polaszki w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla.
   • nazwa programu UE – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
    • przewidywana kwota dofinansowania – 5,3 mln
    • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem – opracowanie wniosku 
  • Gmina Sztum:
   • nazwa projektu - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu
   • nazwa programu UE - RPO
    • przewidywana kwota dofinansowania - 11 925 133,00
    • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem - opracowanie wniosku
   • nazwa projektu - Budowa kanalizacji sanitarnej w części Sztumskiego Pola
   • nazwa programu UE - RPO
    • przewidywana kwota dofinansowania - 1 277 912,46
    • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem - opracowanie wniosku                      
   • nazwa projektu - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich poprzez zagospodarowanie głównej przestrzeni publicznej Sztumu
   • nazwa programu UE - RPO
    • przewidywana kwota dofinansowania - 13 237 579,00 zł 
    • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem - opracowanie wniosku

  Powiat Słupski

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

  brak danych z powiatu

  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

  brak danych z powiatu

  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

  brak danych z powiatu

  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

  brak danych z powiatu

  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

  brak danych z powiatu

  Realizacja współpracy partnerskiej

  brak danych z powiatu

  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

  brak danych z powiatu

  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

  brak danych z powiatu

  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

  brak danych z powiatu

  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

  brak danych z powiatu

  Powiat Tczewski

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • Miasto Tczew
   • budowa nowego Zakładu Utylizacji Odpadów
   • budowa kolektora sanitarnego A2 w Tczewie
  • Gmina Tczew – brak danych
  • Gmina Morzeszczyn
   • Rozwój infrastruktury technicznej wsi, w szczególności budowa kanalizacji sanitarnych,
   • gospodarka odpadami,
   • odnawialne źródła energii,
   • energetyka cieplna nisko emisyjna
  • Miasto i Gmina Pelplin
   • Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Pelplin,
   • Niski poziom ingerencji społecznej,
   • Ochrona wód rzeki Wierzycy
  • Miasto i Gmina Gniew – brak danych
  • Gmina Subkowy
   • kanalizacja gminy
   • gazyfikacja gminy
   • modernizacja dróg
     
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  • Miasto Tczew:
   • tworzenie nowych i renowacja istniejących terenów zieleni miejskiej
   • utworzenie pasów zieleni ochronnej (Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie)
   • rozbudowa kanalizacji miejskiej
   • modernizacja ujęć wody
   • kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacji
  • Gmina Tczew:
   • modernizacja oczyszczalni ścieków w Swarożynie
   • budowo sieci kanalizacyjnych w Małżewie, Małżewku, Czarlinie i Boroszewie
  • Gmina Morzeszczyn:
   • przejęcie od ANR i zmodernizowanie oczyszczalni ścieków w m. Majewo
   • wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
   • budowa sieci wodociągowych wsi Nowa Cerkiew, Kierwałd, Morzeszczyn
   • budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Rzeżęcin, Borkowo, Majewo
  • Miasto i Gmina Pelplin
   • Budowa kolektora sanitarnego  przy ul. Żwirki, Wigury, Ks. Dominika w Pelplinie
   • Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej przy ul. Wybickiego w Pelplinie
   • Budowa kolektora sanitarnego przy ul. Dworcowej w Pelplinie
   • Budowa kolektora sanitarnego Małe Walichnowy – Rudno -  Pelplin
   • Budowa kolektora sanitarnego przy ul. Czarnieckiego, Dąbrowskiego, Hallera, Osiedle Marzenie,
   • Modernizacja wysypiska odpadów w Ropuchach
   • Budowa kanalizacji w Rudnie.
   • Budowa kolektora sanitarnego przy ul. Mickiewicza w Pelplinie
   • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
  • Miasto i Gmina Gniew
   • modernizacja oczyszczalni ścieków;
   • budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich oraz w mieście;
   • utworzenie Gniewskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, w którym prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gniew, jak również z innych gmin;
   • organizowanie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej poza terenem gminy;
   • utworzenie 4 szlaków edukacyjno – przyrodniczych;
   • rozpoczęcie działań mających na celu utworzenie ścieżki rowerowej na trasie Tczew – Nowe;
   • utworzono punkt widokowy na Dolinę Dolnej Wisły i wybudowano Izbę Edukacji Ekologicznej przy Leśnictwie Opalenie
  • Gmina Subkowy
   • Zadania inwestycyjne w 2007 r.
   • Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla obszaru administracyjnego wsi Subkowy – prace projektowe
   • Budowa wodociągu Rybaki – Mały Garc
   • Budowa wodociągu na ul. Bocznej w Subkowach
   • Rozbudowa sieci wodociągowej w Wielkiej Słońcy.
   • Przebudowa kolektora sanitarnego w Gorzędzieju.
   • Budowa wodociągu na ul. Spokojnej w Subkowach
   • Budowa wodociągu na ul. Sportowej w Brzuścach
   • Budowa wodociągu w Waćmierzu
   • Budowa wodociągu na ul. Cichej w Subkowach
   • Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Małej Słońcy
   • Zadania inwestycyjne 2006 r.
   • Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla obszaru administracyjnego wsi Subkowy.
   • Budowa wodociągu Rybaki – Mały Garc.
   • Rozbudowa wodociągu w Radostowie
   • Rozbudowa sieci wodociągowej w Wielkiej Słońcy
   • Budowa wodociągu na ul. Bocznej w Subkowach
   • Projekty sieci wodociągowych.
   • Zagospodarowanie centrum wsi Subkowy.
   • Zadania inwestycyjne 2005 r.
   • Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla obszaru administracyjnego wsi Subkowy.
   • Budowa wodociągu Rybaki – Mały Garc.
   • Zadania inwestycyjne 2004 r.
   • Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Subkowach
   • Budowa wodociągu w Wielkiej Słońcy
   • Rozbudowa sieci wodociągowej na Os. Witosa w Subkowach
   • Rozbudowa wodociągu w Gorzędzieju
   • Rozbudowa wodociągu w Radostowie
   • Modernizacja hydroforni w Subkowach
   • Zadania inwestycyjne 2003 r.
   • Budowa kanalizacji sanitarnej I oczyszczalni ścieków w Gorzędzieju
   • Rozbudowa sieci wodociągowej na Os. Witosa w Subkowach
  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
  • Morzeszczyn
   • konieczność zmodernizowania oczyszczalni ścieków Morzeszczyn
   • gospodarka odpadami uzależniona od podmiotów świadczących usługi na terenie gminy
   • paliwa stałe / węgiel, drewno/ czynnikiem zanieczyszczenia powietrza
  • Gmina Subkowy
   • budowa kanalizacji
   • likwidacja dzikich wysypisk
  • Miasto i Gmina Gniew
   • występowanie zakładów emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń;
   • zanieczyszczenie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  • Miasto i Gmina Pelplin
   • wprowadzenie segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,
   • podniesienie świadomości ekologicznej,
   • rozwiązanie problemu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
   • brak punktu zbierania odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
   • skanalizowanie wszystkich miejscowości na terenie gminy.
  • Gmina Tczew
   • nieszczelne zbiorniki bezodpływowe/ brak kanalizacji
  • Miasto Tczew
   • budowa Regionalnego Systemu Gospodarki odpadami Tczew
   • budowa kolektora sanitarnego A2 w Tczewie
  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
  • Morzeszczyn
   • opracowanie wspólne programów gospodarki odpadami i ochrony środowiska
  • Gmina Subkowy
   • budowa wysypiska śmieci w Tczewie
  • Gmina Tczew – brak danych
  • Miasto i Gmina Gniew – brak danych
  • Miasto i Gmina Pelplin
   • współpraca przy opracowaniu gminnych i powiatowych programów ochrony środowiska, planów gospodarki odpadami,
   • Regionalny System Organizacji Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów.
   • współpraca w zakresie zbiórki odpadów.
  • Miasto Tczew – brak danych
  Realizacja współpracy partnerskiej
  • Gmina Tczew – nie
  • Gmina Subkowy – współpraca z gminami niemieckimi: Heemsen i Steimbke oraz gminą ukraińską Wielkodolinskoje
  • Miasto Tczew – współpraca dot. Regionalnego Systemu Organizacji Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów
  • Miasto i Gmina Pelplin – współpraca kulturalna i oświatowa z gminą Gniew, Stężyca i Żukowo; porozumienia partnerskie z miastami : NewCastle West,  Teisnach, Grafling
  • Gmina Morzeszczyn – nie
  • Miasto i Gmina Gniew – nie
  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

  Żadna z gmin nie uczestniczy w międzynarodowych projektach.

  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
  • Miasto Tczew – brak danych
  • Gmina Subkowy – brak danych
  • Pozostałe gminy – nie
    
  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
  • Miasto Tczew
   • „Budowa kolektora sanitarnego A2 w Tczewie” program ZPORR Priorytet 1 – rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów/EFRR
  • Gmina Tczew
   • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków we wsi Czarlin
    • Źródło dofinansowania: Bank Światowy
    • Kwota: 801 342,00
   • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małżewo-Małżewko
    • Źródło dofinansowania: SAPARD
    • Kwota: 444 776,52
  • Pozostałe gminy – nie
  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
  • Miasto Tczew
   • Opracowanie dokumentacji technicznej i opracowania wniosku do Funduszu Spójności wraz z badaniami morfologicznymi odpadów dla przedsięwzięcia „Regionalny System Gospodarki Odpadami w Tczewie”.
   • Źródło dofinansowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
   • całk. wart. proj. 166 250,00
   • Wkład własny 23 750,00 € suma dofinansowania 42 500,00
  • Gmina Subkowy
   • Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w Subkowach
    • nazwa programu UE - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
    • przewidywana kwota dofinansowania – 3 749 478 zł.
    • Etap: opracowanie koncepcji ,                                                                      
    • opracowanie studium wykonywalności ,                                                        
    • opracowanie wniosku                                                                                             
  • Miasto i Gmina Pelplin
   • Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśna I, II, III w Pelplinie
    • nazwa programu UE : RPO
    • przewidywana kwota dofinansowania: 3 460 100,00
    • Etap:.
     • opracowania koncepcji                           
     • opracowania studium wykonywalności                     
     • opracowanie wniosku     
   • Budowa kanalizacji sanitarnej w Rajkowach
    • nazwa programu UE : RPO
    • przewidywana kwota dofinansowania: 1 855 000,00
    • opracowania koncepcji                           
    • opracowania studium wykonywalności                  
   • Budowa kanalizacji deszczowej i drogi ul. Pasierba w Pelplinie
    • nazwa programu UE : RPO
    • przewidywana kwota dofinansowania: 2 170 000,00
    • opracowanie koncepcji                           
  • Miasto i Gmina Gniew
   • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kursztyn, Cierzpice, Brody Pomorskie – Gmina Gniew
  • Gmina Morzeszczyn obecnie nie
  • Gmina Tczew
   • „Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew”
    • nazwa programu UE Narodowa Strategia Spójności
    • przewidywana kwota dofinansowania  4 562 209,49

   

  Powiat Wejherowski

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

  brak danych

  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

  brak danych

  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

  brak danych

  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

  brak danych

  Realizacja współpracy partnerskiej

  brak danych

  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

  brak danych

  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

  brak danych

  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

  brak danych

  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

  brak danych

  Sopot

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • Usprawnienie komunikacji (transportu)
  • Dalsza modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  • Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odpływu wód opadowych
  • Segregacja odpadów
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  • Znaczne ograniczenie "niskiej emisji" pochodzącej z indywidualnego ogrzewania lokali mieszkalnych poprzez program dopłat do przebudowy systemów grzewczych oraz z kotłowni węglowych poprzez modernizację kotłowni miejskich na paliwo przyjazne środowisku.  
  • Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  • Modernizacja stacji uzdatniania wody „Bitwy pod Płowcami”
  • Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej
  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
  • Ochrona wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej
  • Retencjonowanie wód opadowych
  • Rewitalizacja zieleni miejskiej
  • Zwiększenie segregacji odpadów
  • Ograniczenie emisji spalin pochodzenia komunikacyjnego
  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
  • Współpraca w ramach Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
  • Współudział w utworzeniu Fundacji ARMAAG, mającej na celu monitoring powietrza – w Sopocie zlokalizowana jest jedna stacja monitoringu atmosfery, na terenie ujęcia „Bitwy pod Płowcami”
  • Współudział w utworzeniu Spółki EKODOLINA, mającej na celu wybudowanie zakładu unieszkodliwiania i odzysku odpadów
    
  Realizacja współpracy partnerskiej
  • Karlshamn (Szwecja)
   • Pierwsze kontakty nawiązane zostały w 1989 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, wymianą doświadczeń związanych z gospodarką komunalną i edukacją.
   • Wymiany młodzieży i nauczycieli
   • Po ostatniej wizycie nauczycieli ze szkół w Karlshamn, planowane jest zorganizowanie dwutygodniowych staży dla uczennic tamtejszych szkół pielęgniarskich w sopockim Zespole Szkół Specjalnych, Domu Dziecka oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
  • Naestved (Dania)
   • Pierwsze kontakty i porozumienie o partnerstwie istnieje od 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z: edukacją, wymianą młodzieży, edukacją samorządową i kontaktów firm (budownictwo, przemysł).
   • Z inicjatywy Naestved zrealizowany został program „The Future on the Tracks”. Roczny projekt, w którym partnerem była grupa z sopockiego Młodzieżowego Domu Kultury - skierowany był do młodzieży: brało w nim udział pięć duńskich grup teatralnych wraz z grupami z Kamerunu, Chorwacji, Cypru, Finlandii, Niemiec, Irlandii i Polski.
  • Ratzeburg (Niemcy)
   • Pierwsze kontakty nawiązane zostały w 1993 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w roku 1994. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z wymianą młodzieży.
   • Po czterech edycjach Europejskiego Festiwalu młodości, który zakończył się w 1998 roku (Sopot, Ratzeburg oraz partnerzy z Ribe w Danii i Strangnas w Szwecji) współpracę podjęło II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie oraz Liceum Gelehrtenschule w Ratzeburgu przeprowadzając wspólnie kilkuletni projekt dotyczący wzajemnego poznania realiów życia młodzieży w Polsce i Niemczech w zjednoczonej Europie. Główne cele projektu to: promocja międzykulturowego dialogu oraz wzajemnej wymiany kulturalnej między uczniami szkół średnich.
  • Frankenthal (Niemcy)
   • Pierwsze kontakty zostały nawiązane w 1989 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w 1991 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z: ochroną środowiska, pomocą socjalną i ochroną zdrowia, wymianą doświadczeń związanych z gospodarką komunalną, udziałem w wystawach i festiwalach, wymianą młodzieży szkolnej, współpracą klubów sportowych, współpracą zespołów i chórów, grup parafialnych, a także wspieraniem kontaktów jakie nawiązali gastronomicy, kupcy, artyści.
  • Southend On Sea (Anglia)
   • Pierwsze kontakty od 1999 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w 1999 roku. Główne kierunki współpracy: wymiana dzieci i młodzieży szkolnej, program szkół i klas partnerskich, staże nauczycieli, współpraca klubów sportowych.
    • Pierwszym efektem współpracy młodzieży był projekt „One Day in Sopot” prowadzony przez ŚLO, projekt opierał się na serii plenerów poświęconych fotografowaniu miejsc najlepiej oddających charakter miasta. Pod kierunkiem artysty-fotografika młodzież uczestniczy w warsztatach fotograficznych ucząc się obróbki wykonanego przez siebie materiału zdjęciowego. Wybrana spośród kilkuset wykonanych już fotografii seria została przekazana partnerom brytyjskim i była prezentowana w Focal Point Gallery w Southend.
  • Peterhof (Rosja)
   • Pierwsze kontakty nawiązano w 1988 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół: wymiany młodzieży oraz kontaktów kulturalnych.
  • Ashkelon (Izrael)
   • Pierwsze kontakty zostały nawiązane w 1992 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1993 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół wymiany młodzieży.
   • Planowane jest również utworzenie w Ashkelone filii Akademii Medycznej w Gdańsku. Projekt uruchomienia w Izraelu, Zamiejscowego Wydziału Lekarskiego AMG, spotyka się z dużym poparciem tamtejszych władz. Dał temu publiczny wyraz izraelski minister zdrowia rabin Nissim Dahan oraz poseł do Knessetu Abraham Hirchson. Promocją tej inicjatywy jest zainteresowane także polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  • Zakopane (Polska)
   • Kontakty partnerskie Sopotu i Zakopanego skupiają się na: wymianie doświadczeń dotyczących ruchu turystycznego oraz promocji obu miast, wymianie kulturalnej, wizytach studyjnych radnych i urzędników obu miast.
     
  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
  • Projekt „Hist.Urban” – „Rewitalizacja miast historycznych”
   • Projekt uzyskał w 2006 r. dofinansowanie w ramach Programu INTERREG III B CADSES. Lider projektu to Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa, Urbanizacji i Rozwoju Przestrzennego, zaś partnerzy pochodzą z Austrii, Czech, Grecji, Mołdawii, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Węgier, Włoch oraz Polski – miasta Sopot i Sanok. Całkowity koszty projektu wynosi 2 172 618,84 euro, zaś kwota dofinansowania z ERDF 931 022,50 euro.
  • „Rozwój struktur promujących dziedzictwo historyczne w Sopocie, Gdańsku, Svetlogorsku i Ozersku” (HERMAN)
   • Realizacja projektu rozpoczęła się 3 lipca 2006 r. Liderem wiodącym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej było Muzeum Sopotu, zaś jednym z partnerów Urząd Miasta Sopotu. Przedsięwzięcie, o łącznym budżecie ponad 220 tys. euro, uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kalinigradzki Federacji Rosyjskiej łączącego środki pomocowe Inicjtywy INTERREG dla części polskiej oraz TACIS dla partnerów ze wschodu. Główny cel projektu to podnieniesienie atrakcyjności turystycznej Pomorza oraz Obwodu Kaliningradzkiego dzięki rozwojowi infrastruktury kulturalnej oraz promocji bałtyckiego dziedzictwa w ramach nowo zawiązanej sieci współpracy.
  • Rewitalizacja w Sopocie – współpraca międzynarodowa
   • Od marca 2006 r. Gmina Miasta Sopotu jest partnerem w Sieci Tematycznej „Hous-es”, dotyczącej odnowy duŜych osiedli mieszkalnych, w ramach Inicjatywy URBACT. Jest to pierwsza w historii Sieć URBACT, której liderem wiodącym jest miasto z obszaru nowych państw członkowskich Unii Europejskiej – Poznań. Idea Programu URBACT zakłada współpracę między miastami europejskimi (powyżej 20 tys. mieszkańców) służącą wymianie wiedzy i doświadczeń, opracowywaniu nowych koncepcji oraz wytycznych dla polityki urbanistycznej i mieszkaniowej w całej Europie.
  • „Blisko i Daleko – Razem Ochronimy Bałtyk”
   • Dofinansowanie, tym razem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS CBC, uzyskał kolejny projekt związany z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Przedmiot projektu to modernizacja ostatniego już zbiornika retencyjnego, położonego przy ulicy Reja tzw. „Stawu Reja”.
     
  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
  • Rok 2002
   • W 2002 roku władze samorządowe Sopotu otrzymały od Stowarzyszenia profilaktyki Społecznej „Sedno” oraz Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych certyfikat „Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym”. Certyfikat ten jest efektem udziału Sopotu w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, programu realizowanego pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyny Łybackiej. Celem konkursu było organizowanie, przy silnym udziale mediów lokalnych konkursów i innych przedsięwzięć dla młodzieży propagujących życie bez nałogów.
  • Rok 2003
   • VI miejsce w rankingu inwestycyjnym samorządów 2003-2005 pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota w kategorii Miasta na prawach powiatu
   • Wyróżnienie w II edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina” za działania podejmowane w 2003 roku w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i ich mienia
   • Nagroda agendy GLOBAL CITIES DIALOGUE za najlepszy i jedyny w Polsce portal internetowy wprowadzający rozwiązania e-gmina – 2003 r.
   • „Bezpieczna Gmina”
    • Wyróżnienie w III edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina” dla Miasta Sopot za działania podejmowane w 2003 roku w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i ich mienia, zaprezentowane w III edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina”.
  • Rok 2004
   • Certyfikat Turystyczny Wprost 2004 – dla miejsc najbardziej atrakcyjnych turystycznie (taki certyfikat otrzymało w tym roku tylko siedem miejsc w Polsce).
   • I miejsce w rankingu „Gwiazdki na piasku” – na najatrakcyjniejsze kąpielisko nadmorskie w Polsce 2004 – organizowanym przez tygodnik „Polityka” i radio RMF FM
   • Nagroda w konkursie „Najlepsza promocja turystyki” w kategorii „Inwestycja turystyczna” – Centrum Windsurfingu i Żeglarstwa przy Sopockim Klubie Żeglarskim HESTIA-SOPOT – przyznana w ramach Gdańskich Targów Turystycznych 2004
   • Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „Za aktywność w przygotowaniu do pozyskania funduszy unijnych” – Targi Gmina 2004
   • V miejsce w rankingu „Złota Dwunastka Miast” – organizowanym przez dziennik „ Rzeczpospolita” i Centrum Badań Regionalnych (jako jedyne z województwa pomorskiego)
   • I miejsce w rankingu miast „Gdzie w Polsce żyje się najlepiej” – organizowanym przez tygodnik „ Polityka”.
   • I miejsce w rankingu Wspólnoty (czasopisma samorządu terytorialnego) na najbardziej proinwestycyjny samorząd, w kategorii "miasta na prawach powiatu".
   • I miejsce w konkursie „Przedsiębiorstwo Plus Technologia” za Komunalny System Bezpieczeństwa Miasta Sopotu w kategorii „rozwiązania infrastrukturalne z zakresu ochrony zdrowia
   • V miejsce w II edycji konkursu o Laur Edukacji Samorządowej, w kategorii urzędów zatrudniających powyżej 80 urzędników – organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
   • „Modernizacja Roku 2004”
    • Nagroda Ministra Infrastruktury oraz symboliczna statuetka zdobyta w dziewiątej edycji Konkursu „Modernizacja Roku 2004” za odbudowę zbiornika retencyjnego „Staw Kochanowskiego” przy ulicy Kochanowskiego i Alei Niepodległości w Sopocie. Zbiornik retencyjny znajdujący się w strefie pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej, został umiejętnie wkomponowany w okoliczną zabudowę i drzewostan.
  • Rok 2005
   • I miejsce w rankingu „Gwiazdki na piasku” – na najatrakcyjniejsze kąpielisko nadmorskie w Polsce 2005 – organizowanym przez tygodnik „Polityka” i radio RMF FM
   • Najlepsza Promocja Turystyki Pomorza 2005 - Nagroda Główna w kategorii: Najlepsza Publikacja Turystyczna w 2005 roku za pakiet materiałów promocyjnych miasta Sopotu wręczona 7.04.2006 r. przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
   • V miejsce w rankingu „Złota Dwunastka Miast” – organizowanym przez dziennik „ Rzeczpospolita” i Centrum Badań Regionalnych. (jako jedyna miejscowość z województwa pomorskiego)
   • Certyfikat Błękitna Flaga - prestiżowa wyróżnienie przyznane sopockiemu kąpielisku Łazienki Północne - Grand Hotel w sezonie letnim 2005 VI miejsce w rankingu inwestycyjnym samorządów 2003-2005 pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota w kategorii Miasta na prawach powiatu
   • „Spotkanie Pokolenia JPII Cywilizacja Młodości" Podziękowania dla Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego za okazaną życzliwość podczas Spotkania Pokolenia JPII Cywilizacja Młodości na Westerplatte w dniach 11-12 czerwca 2005 roku złożone przez organizatorów i wolontariuszy zaangażowanych w przygotowanie spotkania oraz Arcybiskupa Leonarda Sandri.
  • Rok 2006
   • „Aktywna Gmina”
    • Gmina Sopot uzyskała II nagrodę w ogólnopolskim konkursie na „Aktywną gminę” organizowany przez Fundację Aktywni. Sopot znalazł się w gronie 31 nagrodzonych regionów z całej Polski. Doceniono działania miasta w okresie wiosna – lato 2006 w dziedzinie popularyzacji sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia. Komisja konkursowa brała pod uwagę wszelkie imprezy sportowo – rekreacyjne, których organizatorem, współorganizatorem lub sponsorem jest gmina. Konkurs obejmował także zaplanowane, rozpoczęte i realizowane przez gminę inwestycje sportowe.
   • List od Prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej Jerzego Karpińskiego z wyrazami uznania dotychczasowej działalności Pana Jacka Karnowskiego w życiu publicznym oraz wyrażający swoje poparcie w staraniach Pana Jacka Karnowskiego o wybór na stanowisko Prezydenta Miasta Sopotu.
   • II miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota „Sukces kadencji 2002-2006” w kategorii miasta na prawach powiatu.
   • Podziękowania dla Stowarzyszenia Turystycznego Sopot od Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego za owocną współpracę przy tworzeniu pomorskiego Internetowego Systemu Informacji Turystycznej i Promocji Polski ISIT.
   • „Modernizacja Roku”
    • Nagroda Kapituły Konkursu „Modernizacja Roku” za modernizację budynku biurowo-hotelowego Firmy SMT LTD ul. Parkowa 48 dla inwestora SMT SHIPMANAGENT & TRANSPORT Gdynia LTD ul. Parkowa 46 81-727 Sopot.
   • „Gwiazdki na piasku”
    • W rankingu kąpielisk nadmorskich „Gwiazdki na piasku” organizowanym przez Tygodnik „ Polityka” Kąpielisko Sopot otrzymało pięć gwiazdek. (maksymalna ilość gwiazdek), ale zgodnie z punktacją V miejsce.
  • Rok 2007
   • FORBES docenia Sopot
    • W tegorocznym rankingu miesięcznika ekonomicznego Forbes Sopot zajął pierwsze miejsce wśród najlepszych miast Polski w kategorii poniżej 100 000 mieszkańców. Kryterium przyznawania nagrody była liczba firm działających na terenie miasta (brano pod uwagę okres ostatnich pięciu lat).
   • Nagroda dla sopockiego plakatu
    • Sopocki plakat autorstwa Dominiki Gzowskiej „Modna Pani w kurorcie. Sopot 1918 – 1939” wydany przez Muzeum Miasta Sopotu przy okazji wystawy o takim tytule zdobył II nagrodę w XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków. Wręczenie nagród, połączone z otwarciem wystawy „Plakaty…” odbyło się 12 października w Przemyślu, w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.
   • Ranking "Wprost" - Monciak szóstą ulicą w Polsce
    • Tygodnik "Wprost" przyjrzał się kilkudziesięciu ulicom w polskich miastach i stworzył ranking tych najatrakcyjniejszych, najbardziej prestiżowych. Na szóstym miejscu uplasował się sopocki Monciak czyli ul. Bohaterów Monte Cassino. Tworząc ranking jego autorzy kierowali się pięcioma kryteriami: cenami najmu lokali, architekturą, jakością najemców, aktywnością kulturalną oraz zamożnością miasta, w którym znajduje się dana ulica. Pierwsze miejsca przypadły ulicom warszawskim: Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście i Marszałkowska. Czwartą lokatę zajęła krakowska ulica Floriańska, a piątą - ul. Długa w Gdańsku. Na czternastym miejscu znalazła się ul. Świętojańska w Gdyni.
  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
  • „Blisko i daleko – razem ochronimy Bałtyk” - Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Program Sąsiedztwa Polska, Litwa, Okręg Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej – 2,6 mln PLN.
  • „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w uzdrowisku – etap V – modernizacja zbiornika retencyjnego Staw Łokietka” – Program Współpracy Przygranicznej Phare Narodowy Program dla Polski 2003 Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 549 tys. PLN
  • PROJEKT „SOCCERNET” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
   • Nawiązanie współpracy przygranicznej to jeden z głównych celów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Program Sąsiedztwa Polska, Litwa, Obwód Kaliningradzki. Projekt „SoccerNet” to przykład integracji społeczności przygranicznych, poprzez organizowanie dziecięcych turniejów piłki nożnej. Czas trwania projektu: luty 2007- październik 2007.
   • Całkowita wartość projektu - 290 544 EURO, w tym:
   • dofinansowanie z EFRR - 70 398 EURO
   • dofinansowanie z TACIS -176 290 EURO
  • PROJEKT MARITOUR - TARGI ŻEGLARSKIE W DUSELDORFIE
   • Sopot jest partnerem w międzynarodowym projekcie MariTour, którego głównym celem jest promowanie turystyki wodnej w rejonie Morza Bałtyckiego. Wyśmienitą okazją do zaprezentowania żeglarskich walorów Morza Bałtyckiego oraz najciekawszych miejsc nad Bałtykiem było uczestnictwo w targach BOOT Dusseldorf 2007.
  • „MARITOUR – MARKETING TURYSTYKI MORSKIEJ W REJONIE MORZA BAŁTYCKIEGO” - KLASA ŻEGLARSKA
   • Dzięki uczestnictwu w projekcie „Maritour – Marketing turystyki morskiej w Rejonie Morza Bałtyckiego” realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B BSR i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego możliwe było podjęcię kilku przedsięwzięć, takich jak: stworzenie klasy żeglarskiej w Gminazjum Sportowym, udział w targach żeglarskich, organizacja rejsu do Kłajpedy, stworzenie koncepcji rozbudowy Centrum Żeglarstwa w Sopocie.
  • BUDOWA PRZYSTANI RYBACKIEJ W SOPOCIE
   • Przez rok trwały prace nad projektem nowej przystani rybackiej w Sopocie. 16 sierpnia 2006 r. Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski podpisał umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację projektu “Budowa przystani rybackiej w Sopocie”. Projekt o wartości ponad 3 milionów złotych był współfinansowany w 75% przez Instrument Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz w 25 % ze środków budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”.
  • BUDOWA BURSY MIEJSKIEJ W SOPOCIE
   • Projektu uzyskał dofinansowanie ze środków „Kontraktu Wojewódzkiego 2006 r.” w wysokości 800 000 PLN, co stanowi 75% kosztów projektu. Przedmiotem projektu była przebudowa i wyposażenie budynku przy ul. Majkowskiego 11 na potrzeby bursy dla uczniów klasy Projekt „Hist.Urban” – „Rewitalizacja miast historycznych”
   • Projekt uzyskał w 2006 r. dofinansowanie w ramach Programu INTERREG III B CADSES. Lider projektu to Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa, Urbanizacji i Rozwoju Przestrzennego, zaś partnerzy pochodzą z Austrii, Czech, Grecji, Mołdawii, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Węgier, Włoch oraz Polski – miasta Sopot i Sanok. Całkowity koszty projektu wynosi 2 172 618,84 euro, zaś kwota dofinansowania z ERDF 931 022,50 euro.
  • „ROZWÓJ STRUKTUR PROMUJĄCYCH DZIEDZICTWO HISTORYCZNE W SOPOCIE, GDAŃSKU, SVETLOGORSKU I OZERSKU”(HERMAN)
   • Realizacja projektu rozpoczęła się 3 lipca 2006 r. Liderem wiodącym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej było Muzeum Sopotu, zaś jednym z partnerów Urząd Miasta Sopotu. Przedsięwzięcie, o łącznym budżecie ponad 220 tys. euro, uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kalinigradzki Federacji Rosyjskiej łączącego środki pomocowe Inicjtywy INTERREG dla części polskiej oraz TACIS dla partnerów ze wschodu. Główny cel projektu to podnieniesienie atrakcyjności turystycznej Pomorza oraz Obwodu Kaliningradzkiego dzięki rozwojowi infrastruktury kulturalnej oraz promocji bałtyckiego dziedzictwa w ramach nowo zawiązanej sieci współpracy.
  • „BLISKO I DALEKO – RAZEM OCHRONIMY BAŁTYK”
   • Dofinansowanie, tym razem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS CBC, uzyskał kolejny projekt związany z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Przedmiot projektu to modernizacja ostatniego już zbiornika retencyjnego, położonego przy ulicy Reja tzw. „Stawu Reja”. Przewidywany całkowity koszt projektu wynosi 3 476 tys. PLN, w tym uzyskane dofinansowanie to około 2 600 tys. PLN tj. 75% wartości projektu.
  • PROJEKT „STAW ŁOKIETKA”
   • Konsekwentnie prowadzone od początku lat 90. działania związane z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w Sopocie zaowocowały zrealizowaniem kolejnej inwestycji. Na terenie Sopotu znajduje się 8 obiektów pełniących funkcje zbiorników retencyjnych, które w czasie intensywnych opadów deszczu opóźniają spływ wody z górnego tarasu i chronią Dolny Sopot przed podtapianiem. W roku 2005 sześć obiektów było już zmodernizowanych lub odtworzonych. Pod koniec sierpnia 2005 roku zakończona została kolejna modernizacja obejmująca zbiornik retencyjny pn. „Staw Łokietka”. Na realizację tego projektu uzyskano dofinansowanie w wysokości 135 439,12 Euro z Programu Współpracy – Region Morza Bałtyckiego PHARE – 2002, co stanowiło 70,3% kosztów kwalifikowanych całej inwestycji.
  • E-SOPOT PROGRAM PRZYJAZNEJ GMINY ETAP I: E-URZĄD
   • W dniu 30 września 2005 roku podpisana została umowa na realizację projektu pn. E-Sopot Program Przyjaznej Gminy etap I: E-Urząd. Projekt Gminy Miasta Sopotu finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju Sopotu i regionu pomorskiego poprzez rozbudowę lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Cel ten zgodny jest z celem działania 1.5 ZPORR, mówiącym o wspieraniu rozwoju województw poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
  • SOPOCKI BANK CZASU
   • Sopocki Bank Czasu rozpoczął działanie 2 stycznia 2006 r. wraz z otwarciem oficjalnego biura mieszczącego się w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, przy ul. Kościuszki. Projekt jest owocem działań podjętych w ramach „Banku Dobrych Praktyk – stałej platformy współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy liderami inicjatyw lokalnych z Ozierska i Sopotu” – przedsięwzięcia realizowanego dzięki wsparciu finansowemu w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE 2003.
  • MODERNIZACJA ULICY POLNEJ
   • Przeprowadzony I etap modernizacji ulicy Polnej był współfinansowany ze środków Uni Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Koszty kwalifikowane inwestycji wyniosły 6,496 mln PLN, z czego dofinansowanie z UE wyniosło 61,54 % tj. 3,998 mln PLN.
  • SOPOT - ULICA SZTUKI
   • Projekt „Sopot, ulica Sztuki” był realizowany w latach 2004 i 2005 przez Urząd Miasta przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Sopotu. Pierwsza edycja projektu „Sopot, ulica Sztuki” odbyła się dzięki otrzymaniu dofinansowania z programu Phare „Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego”. Za realizację tego projektu Gmina Miasta Sopotu otrzymała nagrodę specjalną Zarządu PEFRON w II Ogólnopolskim Konkursie „Równe szanse, równy dostęp” na najlepszy program działań realizowanych przez samorządy na rzecz osób niepełnosprawnych, którą w całości przeznaczyła na realizację kolejnejedycji projektu. Gmina Miasta Sopotu uzyskała również dofinansowanie na kolejną edycję projektu pn.: „Sopot, ulica Sztuki 2005” z Ministerstwa Kultury w ramach programu operacyjnego „Rozwój inicjatyw lokalnych”.
  • WIELOFUNKCYJNA HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
   • Inwestorzy:  Miasto Gdańsk i Miasto Sopot przy wsparciu Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
   • Dofinansowanie: Ministerstwo Sportu – 50 mln PLN Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach
   • Zintegrowanego Programu
     

   

  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
  • „Ochrona wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej-budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie” – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
   • Całkowita wartośc projektu  84,5 mln PLN.
   • Planowane dofinansowanie z Funduszu Spójności 70,7 mln PLN.
  • „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Uzdrowisku Sopot” - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
   • Całkowita wartość projektu ok. 64,5 mln PLN.
   • Planowane dofinansowanie z Funduszu Spójności 27,5 mln PLN.

  Słupsk

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • brak obwodnicy miasta Słupska, powodujący przeciążenie ruchu drogowego w mieście,
  • brak odpowiednich połączeń i infrastruktury kolejowej, szczególnie na odcinku Słupsk – Ustka,
  • niezadawalający stan techniczny infrastruktury wodno – ściekowej,
  • niski poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  • nieefektywna promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
  • niezadawalający stan wód powierzchniowych, ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Słupi,
  • obecność azbestu w obiektach kubaturowych,
  • niezadawalający stan powietrza,
  • niewystarczająca pomoc organizacjom pozarządowym,
  • niewystarczająca ochrona układu urbanistycznego Miasta Słupska
  • zbyt niski udział pojazdów ekologicznych w taborze komunikacji publicznej.
    
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  • sywna likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów na terenie miasta;
  • wykonanie odwodnienia i podłączenie kaplicy przy ul. Kaszubskiej do miejskiej kanalizacji sanitarnej;
  • formowanie skarp, wykonanie palisady zabezpieczającej skarpę przed osuwaniem się gruntu (cmentarz  komunalny, przy ul. Kaszubskiej);
  • wykonanie odwodnienia we wschodniej części cmentarza przy ul. Kaszubskiej;
  • sukcesywna likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów na terenie miasta;
  • wykonanie odwodnienia i podłączenie kaplicy przy ul. Kaszubskiej do miejskiej kanalizacji sanitarnej;
  • formowanie skarp, wykonanie palisady zabezpieczającej skarpę przed osuwaniem się gruntu (cmentarz  komunalny, przy ul. Kaszubskiej);
  • wykonanie odwodnienia we wschodniej części cmentarza przy ul. Kaszubskiej;
  • wykonanie rowu odwadniającego wraz z wymianą gruntu; wschodnia część cmentarza przy
  • ul. Kaszubskiej;
  • monitoring wód na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej;
  • kształtowanie i zabezpieczenie skarp przed erozją wodną poprzez wykonanie nasadzeń na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kaszubskiej;
  • uporządkowanie skarpy przy ul. Piłsudskiego -1 etap;
  • przyznawanie przez Prezydenta Miasta Słupska środków z GiPFOŚiGW dla wnioskodawców zamierzających zrealizować zadania służące ochronie środowiska  i gospodarce wodnej;
  • odbudowa rowów melioracyjnych na polderach rzeki Słupi w km 30,68 ÷ 31,40 wraz
  • z urządzeniami wodno-melioracyjnymi (odbudowa starorzeczy i odtworzenie rowów melioracyjnych o długości ok. 20 km);
  • renowacja  stawu wodnego „Łabędziowego” przy ul. Kościuszki w Słupsku wraz z wylotem
  • do rzeki Słupi i uporządkowaniem jego strefy przybrzeżnej;
  • renowacja siedmiu stawów wodnych połączonych  rowami melioracyjnymi w Lasku Północnym i ciągu spacerowym przy  ul. Kaszubskiej, wraz z wylotem do rzeki Słupi;
  • renowacja pięciu stawów wodnych w Lasku Południowym w rejonie ulic Arciszewskiego – Sosnowa, wraz
  •  z łączącymi je ciekami, z wykonaniem budowli regulacyjno-piętrzącymi;
  • wybudowanie podczyszczalni:
  •  wód zaolejonych na kolektorze Nr IX przy ul. Zielonej,
  • ścieków opadowych na kolektorze Nr VI w PKiW przed wylotem do rzeki Słupi, separatora z osadnikiem na wylocie kolektora deszczowego Nr XVIII przed wlotem do rowu    melioracyjnego przy ul. Łąkowej.
  • kontynuacja realizacji zadań pn.: „Kompleksowy program ochrony wód rzeki Słupi przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z wód opadowych i roztopowych zlewni miasta Słupska – Budowa stacji podczyszczania wód opadowych i roztopowych”,
  • wdrożenie „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”,
  • zakończenie realizacji zadania: „Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i powiatu słupskiego”;
  • rekreacyjne zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Kosynierów Gdyńskich;
  • wykonanie w lasach komunalnych zabiegów pielęgnacyjnych, poprawiających stan zdrowotny drzewostanu;
  • rekreacyjne zagospodarowanie Lasku Północnego;
  • wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Nowobramskiej, Filmowej, Kaszubskiej, Obrońców Wybrzeża, Wolności, Garncarskiej, Kniaziewicza, Jagiełły, Kopernika, Wielickiej
  • w ramach rozdziału kanalizacji ogólnospławnej, wraz z wykonaniem przyłączy umożliwiających podłączenie przyległych posesji;
  • wykonanie systemu odprowadzenia wód opadowych zaopatrzonych w separatory  ropopochodnych i osadniki piasku w ulicy F.  Nullo oraz w ulicy Poznańskiej, obejmującego swym zasięgiem także ulice przyległe, w sumie około 18 ha terenu;
  • w ramach nasadzeń uzupełniających i w celu wzbogacenia składu gatunkowego,  na bieżąco, corocznie wykonywanie są nasadzenia drzew i krzewów oraz zakładane są trawniki na terenach zieleni miejskiej, w tym w pasach drogowych i cmentarzach komunalnych;
  • renowacja rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe z kolektora deszczowego
  • Nr II z wylotem z ulicy Wielickiej;
  • 20.    renowacja stawów wodnych przy ul. Parkowej;
  • renowacja i przebudowa wylotu kolektora deszczowego Nr XII przy ul. Racławickiej;
  • w 2006-2007 roku ze środków Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
  • i Gospodarki Wodnej Gmina Miejska Słupsk dofinansowała zadania ekologiczne związane z:
  • usunięciem i utylizacją azbestu,
  • instalacją odnawialnych źródeł energii,
  • zagospodarowaniem terenów zielenią;
  • remont alejki nr 2  wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia (podłączenie do kanalizacji deszczowej na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Kaszubskiej  w Słupsku;
  • remont obiektu uwzględniający odtworzenie założeń historycznych Ogrodu Zamkowego wraz
  • z wykonaniem ścieżek , nasadzeń oświetlenia i odwodnienia.
  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

  ·         brak obwodnicy miasta Słupska, powodujący przeciążenie ruchu drogowego w mieście,

  ·         brak odpowiednich połączeń i infrastruktury kolejowej, szczególnie na odcinku Słupsk – Ustka,

  ·         niezadawalający stan techniczny infrastruktury wodno – ściekowej,

  ·         niski poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa,

  ·         nieefektywna promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

  ·         niezadawalający stan wód powierzchniowych, ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Słupi,

  ·         obecność azbestu w obiektach kubaturowych,

  ·         niezadawalający stan powietrza,

  ·         niewystarczająca pomoc organizacjom pozarządowym,

  ·         niewystarczająca ochrona układu urbanistycznego Miasta Słupska

  ·         zbyt niski udział pojazdów ekologicznych w taborze komunikacji publicznej

   

  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

  Współpraca gmin ma formę obustronnych konsultacji, ustaleń  oraz wspólnej realizacji projektów wymienionych m.in. w rozdziale XVI. Warunki współpracy definiują szczegółowe porozumienia i dokumenty:

  a) Porozumienie Międzygminne z dnia 28 lipca 1999 r. zawarte pomiędzy Gminą Miejską Słupsk
  i Gminą Słupsk -określające zasady współpracy w związku z realizacją zadań związanych
  m. in. z problematyką środowiskową

  b) Porozumienie komunalne zawarte pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą -Miastem Ustka
  w sprawie zaspokojenia zbiorowych potrzeb obejmujących składowisko odpadów komunalnych

  c) Porozumienie Komunalne zawarte pomiędzy Zarządem Gminy Kobylnica a Zarządem Miasta Słupska
  w sprawie włączenia kanalizacji ściekowej do oczyszczalni ścieków w Słupsku

  d) Porozumienie komunalne zawarte pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Ustka w sprawie utrzymania składowiska odpadów komunalnych

  e) współpraca w ramach Związki Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy (wymiana doświadczeń, promocja walorów przyrodniczych)

  f)      Działalność Zespołu ds. Projektu Czysta Słupia (monitoring stanu czystości wód)

   

  Realizacja współpracy partnerskiej

  Współpraca w ramach organizacji:

  • Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk”
  • Europejskie Centrum Ochrony Środowiska -Stowarzyszenie Inicjatyw Ekologicznych
  • Związek Miast i Gmin Morskich
  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
  • “RAIRDev – Regional Airports Interaction for Regional Development – Wpływ Lotnisk na Rozwój Regionów”
   • Źródła dofinansowania: INTERREG IIIB CADSES
   • Kwota dofinansowania: 750 000,00
  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
  • Przyznanie przez Prezydenta RP w 2004 roku dla miasta Słupska tytułu „Mecenasa Polskiej Ekologii”. Nagroda ta przyznawana jest wielokrotnym laureatom konkursu „Lider Polskiej Ekologii”.
  • Wyróżnienie w I edycji Wielkiego Konkursu NFOŚiGW pt. „Nasza Gmina w Europie” za działania na rzecz ochrony środowiska. Nagrodę przeznaczono na renowację stawów wodnych na terenie miasta.
  • Miasto od kilku lat piastuje tytuł „Gminy przyjaznej środowisku”.
  • W roku 2007  działania na rzecz ochrony środowiska zostały dodatkowo uhonorowane międzynarodową nagrodą Green Apple Awards przyznaną przez Green Organization z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
  • Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (beneficjent 'Wodociągi Słupsk”)
   • nazwa programu UE  Fundusz Spójności
   • przewidywana kwota dofinansowania 13.717.907 EURO
   • przyznane dofinansowanie w kwocie jw. faza realizacji
  • Kompleksowy Program Segregacji Odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i powiatu słupskiego (beneficjent Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Słupsku)
   • nazwa programu UE  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
   • przewidywana kwota dofinansowania 9.720.621.96 zł      faza realizacji
  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
  •  Modernizacja budynku Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” i „Teatru Nowego” w Słupsku
   • Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego
  • Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zachodniego z Północnym Via/Rail Hanseatica (Dostęp portu morskiego w Ustce i Poligonu NATO do Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku) odcinek łączący drogę krajową nr 6 z drogą krajową nr 21 ponad torami kolejowymi
   • Program funkcjonalno – użytkowy  w opracowaniu
   • Studium wykonalności – brak
  • Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zachodniego z Północnym Via/Rail Hanseatica (dostęp portu morskiego w Ustce i Poligonu NATO do Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku) odcinek łączący Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną z drogą krajową nr 6
   • Program funkcjonalno – użytkowy  brak
   • Studium wykonalności – brak
  • Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego
   • Program funkcjonalno – użytkowy  w opracowaniu
   • Studium wykonalności – w opracowaniu
  • Budowa 4 separatorów na kanalizacji deszczowej w Słupsku
   • Dokumentacja techniczna – w opracowaniu
   • Studium wykonalności – brak
  • Zagospodarowanie Parku Kultury, Sportu i Rekreacji oraz utworzenie centrum kulturalno – rekreacyjnego dla Miasta Słupska i odwiedzających go turystów
   • Dokumentacja techniczna – brak
   • Studium wykonalności – brak
  • Rewitalizacja Traktu Książęcego
   • Dokumentacja techniczna – brak
   • Studium wykonalności – brak
  • Termomodernizacja obiektów oświatowych
   • Dokumentacja techniczna – brak
   • Studium wykonalności – brak
  • Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku
   • Program funkcjonalno – użytkowy  brak
   • Studium wykonalności – brak
  • Rewaloryzacja zabytkowego Ratusza miejskiego w SłupskuII etap
   • Studium wykonalności – w opracowaniu
  • Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej (obiekty służby zdrowia żłobki)
   • Dokumentacja techniczna – wymaga aktualizacji
   • Studium wykonalności – wymaga aktualizacji
  Centrum Informacji i Edukacji
  Ekologicznej w Gdańsku

  80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

  tel./fax (58) 301 80 99

  strona www: www.ciee-gda.pl

  e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

  x

  Wybierz rok

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2005

  2004

  2003

  2002