Gdańsk

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • rok uchwalenia przez radę: 2004
 • „Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015” UCHWAŁA NR XXXIII/1011/04 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 22 grudnia 2004 roku
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • UCHWAŁA RMG Nr XVIII/431/2007
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • rok uchwalenia przez radę: 26.03.2002r UCHWAŁA RMG Nr XLVII/1416/2002
 • aktualizacja planu w toku
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • rok uchwalenia przez radę: 30  marca 2006
 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe Uchwała nr XLIX/1669/06
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

brak danych

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Gdynia

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • rok uchwalenia przez radę 1998
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

tak ,

 • 1999 radę1999 UCHWAŁA RADY MIASTA GDYNI NR XIII/483/99 Z DNIA
Czy powiat ma program ochrony środowiska?

tak,

 • rok uchwalenia przez radę: miasta  - 2005 
 • Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2005-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011 dla Miasta Gdyni- uchwałą nr XXXIII/798/05
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

tak,

 • rok uchwalenia przez radę: miasta  - 2005 
 • Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2005-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011 dla Miasta Gdyni- uchwałą nr XXXIII/798/05
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

tak

 • rok uchwalenia przez radę: miasta - 2002
 • Uchwała nr XXXVIII/1255/2002 Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2002r
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

tak

 • prowadzona od 1999 roku
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

brak informacji

Powiat Bytowski

Strategia zrównoważonego rozwoju

brak danych

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

brak danych

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

brak danych

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

brak danych

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

brak danych

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

brak danych

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Powiat Chojnicki

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Brusy            30 czerwca 2003
 • Chojnice g  14 czerwca 2002
 • Czersk         28 września 2000
 • Konarzyny  24 kwietnia 2002
 • Miasto Chojnice    brak
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Brusy  1999r
 • Gmina Konarzyny  30 marca 2000r
 • Chojnice gmina 30 kwietnia 1998r
 • Czersk    28 września 2000
 • Gmina Miejska Chojnice  6 października 1997r
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Brusy        29 grudnia 2005
 • Czersk                 luty 2005
 • Konarzyny     25 .11. 2005
 • M Chojnice  18 maj 2006
 • Gmina Chojnice 19 maja 2005
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiat Chojnicki  Nr XXXIII/222/2002 Rada Powiatu Chojnickiego z dnia 25 marca 2002r Pod nazwa Strategia Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego który następnie w 2004r został uzupełniony o pierwszy plan gospodarki odpadami dla PCh  Całość została Przyjęta  Uchwałą Nr XXII/159/2004 z dnia 15 grudnia 2004 oraz XXIV /185/2005 z dnia 25 lutego 2005r.
 • Brusy uchwała Nr XXII – 223/2005 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2005
 • Gmina Wiejska Chojnice Nr XXX/391/2005 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 23.06.2005r.
 • Czersk Nr XXV/287/05 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23.02.2005
 • Konarzyny Nr XXIII/138/2005 z dnia 05.11.2005
 • Gmina Miejska Chojnice Nr XLIV/392/06 z dnia 18 05.2006
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

NIE

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

W przypadku powiatu chojnickiego uchwałą Nr XXXIII/222/2002 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 25 marca 2002 r. został przyjęty program ochrony środowiska pn. „Strategia Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego, zgodnie z zaleceniami Agendy 21”, który następnie w 2004 r. został uzupełniony o pierwszy plan gospodarki odpadami dla powiatu chojnickiego oraz dokonano aktualizacji programu. Całość została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/159/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. oraz Nr XXIV/185/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. , jako aktualizacja powiatowego programu ochrony środowiska pn. „Strategia Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego, zgodnie z zaleceniami AGENDY 21”.

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak informacji

Powiat Człuchowski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Człuchów - rok uchwalenia 2007 na okres 2004-2013                 
 • Gmina Człuchów - rok uchwalenia 2005 , na  okres  2005 – 2013
 • Gmina Przechlewo - rok uchwalenia 2006, okres, którego dotyczy    2006 – 2020
 • Gmina Czarne - rok uchwalenia przez radę  2005,     okres, którego dotyczy  - nie określono
 • Gmina Koczała - rok uchwalenia przez radę  2006,     okres, którego dotyczy    2006 – 2015
 • Gmina Debrzno- brak danych
 • Gmina Rzeczenica - uchwalona w 2007, na okres 2007 - 2020
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Człuchów - data uchwalenia - 15.06.1998
 • Gmina Człuchów 2002
 • Gmina Przechlewo 1998
 • Gmina Czarne 2005
 • Gmina Koczała nie
 • Gmina Debrzno 2004
 • Gmina Rzeczenica 23.09.2004
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Program Ochrony Środowiska Powiatu Człuchowskiego 2004-2011 uchwalony przez Radę Powiatu dnia 30.12.2004 roku
 • Program ochrony Środowiska dla Gminy Rzeczenica uchwalony przez Radę Gminy dnia 29.11.2005 r.
 • Program Ochrony Środowiska Gminy Przechlewo 2006-2013 uchwalony przez Radę Gminy dnia 26.05.2006 r.
 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Debrzno uchwalony przez Radę Miasta i Gminy dnia 30.03.2005 r
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Koczała uchwalony przez Radę Gminy dnia 04.04.2005 r.
 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Czarne uchwalony przez Radę Miasta i Gminy dnia 28.10.2005 r.
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Człuchów uchwalony przez Radę Miasta dnia 11.04.2005 r.
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy wiejskiej Człuchów uchwalony przez Radę Gminy dnia 31.03.2006 r.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Rzeczenica uchwalony przez Radę Gminy dnia 29.11.2005 r.
 • Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Przechlewo uchwalony przez Radę Gminy dnia 29.05.2006 r.
 • Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Debrzno uchwalony przez Radę Miasta i Gminy dnia 30.03.2005 r
 • Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Koczała uchwalony przez Radę Gminy dnia 04.04.2005 r.
 • Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Czarne uchwalony przez Radę Miasta i Gminy dnia 28.10.2005 r.
 • Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Miejskiej Człuchów uchwalony przez Radę Miasta dnia 11.04.2005 r.
 • Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy wiejskiej Człuchów uchwalony przez Radę Gminy dnia 31.03.2006 r.
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

rok uchwalenia przez radę:
Miasto Człuchów        tak      
Gmina Człuchów        tak       2002
Gmina Przechlewo     nie
Gmina Czarne             tak      2005
Gmina Koczała            tak      2001 (nieaktualny)
Gmina Debrzno           bd
Gmina Rzeczenica      tak       2004

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • nie prowadzą
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

brak

Powiat Gdański

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Pruszcz Gdański – tak
 • Gmina Cedry Wielkie – tak, Uchwała Rady Gminy Cedry Wielkie Nr VIII/75/OB z dnia 04. 07. 2003 roku
 • Gmina Kolbudy – tak, uchwalona w 1999 roku
 • Gmina Pruszcz Gdański –tak, 1999
 • Gmina Przywidz – tak, 2004
 • Gmina Pszczółki – tak, 2001
 • Gmina Suchy Dąb – tak, 2003
 • Gmina Trąbki Wielkie – nie
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Pruszcz Gdański – tak, uchwała Rady Miasta Pruszcz Gdański nr XLV/458/2006 z 26.06.2006,
 • Gmina Cedry Wielkie – brak danych
 • Gmina Kolbudy – tak, 2000, 2004, 2006
 • Gmina Pruszcz Gdański – brak danych
 • Gmina Przywidz – tak, 2004
 • Gmina Pszczółki – nie
 • Gmina Suchy Dąb – tak, 2003
 • Gmina Trąbki Wielkie – tak, 2004
Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Powiatowy program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami z uwzględnieniem perspektywy 2008-11:

 • Uchwała Nr XXI/105/04 Rady Powiatu Gdańskiego  z dnia 30 listopada 2004 roku

Obecnie w stadium aktualizacji.

Gminne programy ochrony środowiska:

 

 • Przywidz Uchwała Nr XVII/134/2004 Rady Gminy Przywidz  z dnia 19 października 2004 roku
 • Kolbudy Uchwała Nr VII/157/2004 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26 października 2004 roku
 • Miasto Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXVI/250/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 grudnia 2004 roku
 • Pszczółki Uchwała Nr XVI/188/04 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 listopada 2004 roku
 • Cedry Wielkie Uchwała Nr XIX/181/04 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 września 2004 roku
 • Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXI/67/2004 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 października  2004 roku
 • Trąbki Wielkie Uchwała Nr 118/VIII/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 listopada  2004 roku
 • Suchy Dąb Uchwała Nr XVIII/132/05 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 lutego 2005 roku    


 

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

powiatowy plan gospodarki odpadami:

 • Uchwała Nr XXI/105/04 Rady Powiatu Gdańskiego  z dnia 30 listopada 2004 roku


gminny plan gospodarki odpadami:

 • Przywidz Uchwała Nr XVII/134/2004 Rady Gminy Przywidz  z dnia 19 października 2004 roku
 • Kolbudy Uchwała Nr VII/157/2004 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26 października 2004 roku
 • Miasto Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXVI/250/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 grudnia 2004 roku
 • Pszczółki Uchwała Nr XVI/188/04 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 listopada 2004 roku
 • Cedry Wielkie Uchwała Nr XIX/181/04 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 września 2004 roku
 • Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXI/67/2004 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 października  2004 roku
 • Trąbki Wielkie Uchwała Nr 118/VIII/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 listopada  2004 roku
 • Suchy Dąb Uchwała Nr XVIII/132/05 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 lutego 2005 roku    
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto Pruszcz Gdański – tak
 • Gmina Cedry Wielkie – tak
 • Gmina Kolbudy – nie
 • Gmina Pruszcz Gdański – tak, 2001 rok
 • Gmina Przywidz – nie
 • Gmina Pszczółki – nie
 • Gmina Suchy Dąb – tak, 2001 rok
 • Gmina Trąbki Wielkie – tak, 2001 rok


 

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

NIE

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Kolbudzkie Towarzystwo Ekologiczne im. Prof. J.Aleksandrowicza Kolbudy, 83-050 ul. Młyńska 3-7, tel. 058 682 62 29 (Prezes)

 

 • DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁANIA 21.12.94
 • TEREN DZIAŁANIA obszar Gminy Kolbudy
 • ZARZĄD: IMIONA I NAZWISKA CZŁONKÓW ZARZĄDU – OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA Przewodnicząca: Irena Próchniak, Anna Burzymska, Mariusz Biernacik, Danuta Biernacik.

 

Stowarzyszenie Ekologiczne „Żuławy” Wiślinka, 83-011 ul. Sobieszewska 1tel. 058 683 62 31

 

 • DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁANIA 07.09.99
 • TEREN DZIAŁANIA RP
 • ZARZĄD: IMIONA I NAZWISKA CZŁONKÓW ZARZĄDU – OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA Prezes: Stanisław Grabczak, Jarosław Kulesza, Waldemar Agacki
 • Wojciech Olejniczak, Bogusław Plewczński

 

Stowarzyszenie Koło Otomin  Polski Klub Ekologiczny Otomin, 80-174 ul. Tęczowa 3 tel. 058 303 97 16

 

 • DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁANIA 05.05.00
 • TEREN DZIAŁANIA RP
 • ZARZĄD: IMIONA I NAZWISKA CZŁONKÓW ZARZĄDU – OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA Pr.: Stanisław Butrymowicz, Wicepr.: Joanna Lepczak-Michalska Barbara Falkiewicz, Elżbieta Foder.

 

 „EKTON” Nadbałtyckie Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej Ul. Sielanka 39 83 – 000 Pruszcz Gdański

 

 • DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁANIA brak danych
 • TEREN DZIAŁANIA brak danych
 • ZARZĄD: IMIONA I NAZWISKA CZŁONKÓW ZARZĄDU – OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA Prezes : Aleksandra Świstulska  Wicepr.: Marcin Dziekoński

Powiat Kartuski

Strategia zrównoważonego rozwoju

  Strategia zrównoważonego rozwoju (tak/nie) Rok uchwalenia przez radę Okres, którego dotyczy

Powiat Kartuski

tak

2001

do 2015 r.

Gmina Sierakowice

tak

1999

do 2015 r.

Gmina Przodkowo

tak

1999

do 2015 r.

Gmina Sulęczyno

tak

2000

do 2015 r.

Gmina Stężyca

tak

1999

do 2015 r.

Gmina Chmielno

tak

2001

do 2015 r

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Gmina

''Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego” [tak/nie]

 Rok uchwalenia przez radę

Gmina Sierakowice

tak

--

Gmina Sulęczyno

tak

2002

Gmina Somonino

tak

2002

Gmina Przodkowo

tak

2000

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

W powiecie Kartuskim, w 2004 roku, został opracowany program ochrony środowiska. W tym samym roku także rady gminy opracowały gminne programy ochrony środowiska

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Powiat Kartuski oraz wszystkie gminy powiatu mają plany gospodarki odpadami. Rok uchwalenia planów: 2004.

 

 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

 

NIE

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

brak informacji z powiatu

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

brak informacji z powiatu

Powiat Kościerski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Kościerzyna          NIE
 • Gmina Kościerzyna             TAK
 • Gmina Dziemiany                  NIE
 • Gmina Karsin           NIE       
 • Gmina Liniewo                  TAK    data uchwalenia przez radę 2005, okres którego dotyczy 2001-2020    
 • Gmina Nowa Karczma        NIE
 • Gmina Stara Kiszewa     NIE
 • Gmina Lipusz              TAK    data uchwalenia przez radę 2000, okres którego dotyczy 2000-2008
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Kościerzyna - rok uchwalenia przez radę - 2007
 • Gmina Kościerzyna - rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Dziemiany - rok uchwalenia przez radę - 2003 
 • Gmina Karsin - rok uchwalenia przez radę - 2001
 • Gmina Liniewo - rok uchwalenia przez radę - 2003 
 • Gmina Nowa Karczma - rok uchwalenia przez radę - 2003 
 • Gmina Stara Kiszewa - rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Lipusz - rok uchwalenia przez radę - 2000
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Miasto Kościerzyna, rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Kościerzyna rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Dziemiany rok uchwalenia przez radę – 2006
 • Gmina Karsin rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Liniewo rok uchwalenia przez radę - 2005           
 • Gmina Nowa Karczma  ok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Stara Kiszewa rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Gmina Lipusz  rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Powiat Kościerski  rok uchwalenia przez radę - 2003
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Miasto Kościerzyna ,     rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Kościerzyna rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Dziemiany  rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Gmina Karsin    rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Liniewo   rok uchwalenia przez radę - 2005
 • Gmina Nowa Karczma    rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Stara Kiszewa  rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Gmina Lipusz   rok uchwalenia przez radę – 2006
 • Powiat Kościerski  rok uchwalenia przez radę – 2003
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto Kościerzyna rok uchwalenia przez radę - 2007
 • Gmina Kościerzyna rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Dziemiany rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Karsin NIE
 • Gmina Liniewo rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Nowa Karczma rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Stara Kiszewa rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Lipusz rok uchwalenia przez radę - 2005
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

NIE

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • LIGA OCHRONY PRZYRODY
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY LIPUSZ
 • SPOŁECZNY KOMITET OCHRONY KRAJOBRAZU ZIEMI KOŚCIERSKIEJ
 • SPOŁECZNY KOMITET OCHRONY JEZIORA CHEB I OKOLIC.

Powiat Kwidzynski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Kwidzyn - rok uchwalenia przez radę 1999
 • Miasto i Gmina Prabuty- rok uchwalenia przez Radę 1997
 • Gmina Kwidzyn - tak, rok uchwalenia przez Radę 2001, dotyczy lat 2001-2010
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Kwidzyn - tak, uchwalone w 1999 r.
 • Gmina Kwidzyn - tak, uchwalone w 2000r.
 • Miasto i Gmina Prabuty - tak, uchwalone w 2002r.
 • Gmina Gardeja - tak, uchwalone w 1999r.
 • Gmina Ryjewo- tak, uchwalone w 2000r.
 • Gmina Sadlinki - tak, opracowane w 2002r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Gmina Gardeja - tak, rok uchwalenia przez radę 2004
 • Gmina Sadlinki - 2004
 • Miasto i Gmina Prabuty - 2004
 • Gmina Kwidzyn - 2004
 • Miasto Kwidzyn - 2004
 • Gmina Ryjewo - 2004
   
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Gmina Gardeja - tak, rok uchwalenia przez radę 2004
 • Gmina Sadlinki - 2004
 • Miasto i Gmina Prabuty - 2004
 • Gmina Kwidzyn - 2004
 • Miasto Kwidzyn - 2004
 • Gmina Ryjewo - 2004
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Wiejska Kwidzyn : 2007r.
 • Gmina Miejska Kwidzyn : 2001r.
 • Gmina i Miasto Prabuty : 2004r.
 • Gmina Gardeja : 2002r.
 • Gmina Sadlinki: 2007r.
 • Gmina Ryjewo: 2007r.
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony.

 • Stowarzyszenie EkoInicjatywa
 • Zielona Szkoła w Brachlewie
 • Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego w Górkach


 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Powiat Lęborski

Strategia zrównoważonego rozwoju

owiat ma strategię, rok uchwalenia przez radę - 2001r.
okres, którego dotyczy: 2001r. do 2006r.

Gminy:

 • Gmina Łeba, rok uchwalenia przez radę - 1999r.
  • okres, którego dotyczy /2000 - 2010/
 • Gmina Wicko, tak rok uchwalenia przez radę - brak danych
  • okres, którego dotyczy /2000 - 2010/
 • Gmina Cewice, rok uchwalenia przez radę  2002, do r. 2015
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - nie
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - rok uchwalenia przez radę - 2002r.
 • Miasto Lębork - rok uchwalenia przez radę - 2002r.
 • Miasto Łeba - rok uchwalenia przez radę - 2000r.
 • Gmina Wicko - rok uchwalenia przez radę - 1995r.
 • Gmina Cewice - rok uchwalenia przez radę - 2002r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Uchwalony w roku 2004
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?


 

 • Uchwalony w roku 2004
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - tak, rok uchwalenia przez radę - 2002r.
 • Gmina Wicko - w trakcie realizacji
 • Gmina Cewice - tak, rok uchwalenia przez radę - 2001r.
 • Miasto Lębork - tak, rok uchwalenia przez radę - 2002r.
 • Miasto Łeba - nie
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

brak informacji z powiatu

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

brak informacji z powiatu

Powiat Malborski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Malbork – 2001
 • Gmina Nowy Staw – nie
 • Gmina Malbork – nie
 • Gmina Miłoradz – 2007
 • Gmina Lichnowy – 2000
 • Gmina Stare Pole – nie
   
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Malbork – nie
 • Gmina Nowy Staw – 2000 zmiana w 2006
 • Gmina Malbork – 1999
 • Gmina Miłoradz – w trakcie opracowywania
 • Gmina Lichnowy – 2000
 • Gmina Stare Pole – 1999
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Gmina Malbork – 2004
 • Gmina Lichnowy – 2004
 • Gmina Stare Pole – 2004
 • Gmina Miłoradz – 2004
 • Gmina Nowy Staw – 2004
 • Miasto Malbork – 2004
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Gmina Malbork – 2005
 • Gmina Lichnowy – 2005
 • Gmina Stare Pole – 2004
 • Gmina Miłoradz – 2004
 • Gmina Nowy Staw – 2004
 • Miasto Malbork – 2005
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto Malbork – nie
 • Gmina Nowy Staw – 2006
 • Gmina Malbork – 2005
 • Gmina Miłoradz – 2004
 • Gmina Lichnowy – 2007
 • Gmina Stare Pole – 2006
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Miasto Malbork – nie
 • Gmina Nowy Staw – tak
 • rok od kiedy prowadzona jest LA 21 – 2005
 • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są  realizowane:
  • Są podawane do publicznej wiadomości;
  • Informacje dla mieszkańców są przekazywane na zebraniach wiejskich, sesjach rady, spotkaniach z sołtysami;
  • Ulotki;
  • Informacje na stronach internetowych.
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

brak aktywnych organizacji

Powiat Nowodworski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Gmina Sztutowo 2002 rok Uchwała Nr XXIX/210/2002
 • okres, którego dotyczy – 25.06.2002 r. na lata 2002 – 2015
 • Gmina Ostaszewo – brak danych
 • Gmina Stegna – brak danych
 • Miasto Krynica Morska – brak danych
 • Miasto Nowy Dwór Gdański – brak danych
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Sztutowo – uchwała Rady Gminy z 2004 r.
 • Gmina Ostaszewo – uchwała Rady Gminy z 2000 r.
 • Gmina Stegna – uchwała Rady Gminy z 2004 r.
 • Miasto Krynica Morska – uchwała Rady Miasta z 2002 r.
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański – uchwała Rady Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański z 2001 r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiatowy Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Powiatu 12 lutego 2004
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Gminy Ostaszewo 27 października 2004
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Gminy Stegna 30 grudnia 2004
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Gminy Sztutowo 28 października 2004
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Miasta Krynica Morska 27 października 2004
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. 26 listopada 2004
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Powiatu 12 lutego 2004
 • Gminny Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Gminy Ostaszewo 27 października 2004
 • Gminny Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Gminy Stegna 30 grudnia 2004
 • Gminny Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Gminy Sztutowo 28 października 2004
 • Gminny Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Miasta Krynica Morska 27 października 2004
 • Gminny Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański 26 listopada 2004
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

 

 • Gmina Sztutowo – uchwała Rady Gminy z 2005 r.
 • Gmina Stegna – uchwała Rady Gminy z 2002 r.
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański – uchwała Rady Miasta i Gminy z 2001 r.

 

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

nie prowadzą      

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

·         Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski

·         Towarzystwo Kulturalne IWA

·         Koło Ekologiczne przy Zespole Szkół w Sztutowie

·         Klub Ekologiczny „Salwinia”

·         Lokalna Agencja Turystyczna gm. Stegna

 

·         Zielona turystyka : ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów przyrody, do Parku
Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, przejażdżki po Zalewie Wiślanym

 

 

 

Powiat Pucki

Strategia zrównoważonego rozwoju

Strategia rozwoju ZIEMI PUCKIEJ

 • Gmina Puck - tak, rok uchwalenia przez radę 2000, okres, którego dotyczy 2001-2010
 • Miasto Jastarnia - tak, rok uchwalenia przez radę 2002, okres, którego dotyczy 2002 - 2016
 • Gmina Krokowa - tak, uchwalona w r. 2004
 • Miasto Władysławowo - tak, rok uchwalenia przez radę 2000
 • Miasto Puck - nie
 • Gmina Kosakowo - nie
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Puck - tak, rok uchwalenia przez radę 2002
 • Miasto Jastarnia - nie
 • Gmina Krokowa - tak, rok uchwalenia przez radę 2003
 • Miasto Władysławowo - tak ,
 • Miasto Puck - nie
 • Gmina Kosakowo – tak, 
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • powiat - tak, rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Krokowa - tak, rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Miasto Puck - tak
 • Gmina Kosakowo - tak, rok uchwalenia przez radę  - 2004 r.
 • Gmina Puck - tak, rok uchwalenia przez radę - 2004
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

powiatowy plan gospodarki odpadami:

Uchwała Rady Powiatu Puckiego Nr XIII/101/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska Powiatu Puckiego na rok 2004 – 2010 wraz z planem gospodarki odpadami Powiatu Puckiego.

gminne plany gospodarki odpadami (zestawienie poniżej)

HEL:
Uchwała Nr XXXII/235/05 Rady Miasta Helu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Miasta Helu na lata 2005-2008 z perspektywą do roku 2012 wraz z „planem Gospodarki Odpadami Miasta Helu na lata 2005-2008 z perspektywa do roku 2012”.

JASTARNIA
:
Uchwała XXVIII/174/05 z dnia 29.06.2005 r. Rady Miasta Jastarnia w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska Miasta Jastarnia na lata 2005 -2008 z perspektywą do roku 2012 wraz z planem gospodarki odpadami dla Miasta Jastarnia na lata 2004-2008 z perspektywą na rok 2012.

WŁADYSŁAWOWO  
Uchwała Nr XXVII/314/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Władysławowa na lata 2005 - 2008 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2009 - 2012"

MIASTO PUCK
Uchwała Nr XV/2/2004 z dnia 01 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Puck na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008-2011"

GMINA PUCK
Uchwała Nr XXI/74/04 Rady gminy Puck z dnia 01 lipca 2004 r. w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Puck na lata 2004-2010 wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Puck.

GMINA  KROKOWA
Uchwała Nr XIX/215/2004 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska Gminy Krokowa na lata 2004-2008 z perspektywą do roku 2012 wraz z planem Gospodarki Odpadami Gminy Krokowa na lata 2004-2008 z perspektywą do roku 2012”.

GMINA KOSAKOWO
Uchwała Nr XXIII/55/04 z dnia 02.09.2004 r. Rady Gminy Kosakowo w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/55/04 Rady Gminy z dnia 02 września 2004 roku

Żaden z powyższych planów nie został jeszcze zrealizowany

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Powiat - tak, rok uchwalenia przez radę II 2004, okres, którego dotyczy 2004-2006
 • Gmina Puck - tak, rok uchwalenia przez radę 2002
 • Miasto Jastarnia - nie
 • Gmina Krokowa - nie
 • Miasto Władysławowo - tak
 • Miasto Puck - nie
 • Gmina Kosakowo - nie
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Gmina Puck - nie
 • Miasto Jastarnia - tak
  • rok od kiedy prowadzona jest LA 21: 2001
  • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane: brak danych
  • inne godne uwagi informacje: brak danych
 • Gmina Krokowa - nie
 • Miasto Władysławowo - nie
 • Miasto Puck - nie
 • Gmina Kosakowo - tak
  • rok od kiedy prowadzona jest LA 21: brak danych
  • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane: brak danych
  • inne godne uwagi informacje: brak danych
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

brak informacji z powiatu

Powiat Starogardzki

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Powiat Starogardzki:     nie ma
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • okres, którego dotyczy: bd
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:    nie ma
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:     nie ma
 • Gmina Wiejska Osiek:     nie ma
 • Gmina Wiejska Lubichowo:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • okres, którego dotyczy: 2003 – 2015 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz:    rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
 •  okres, którego dotyczy: 2015 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:     nie ma
 • Gmina Miejska Skórcz:     rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
 •  okres, którego dotyczy: do 2015 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:     bd
 • Gmina Wiejska Bobowo:     nie ma
 • Gmina Wiejska Zblewo:     rok uchwalenia przez radę: bd
 •  okres, którego dotyczy: bd
 • Gmina Wiejska Kaliska:     rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • okres, którego dotyczy: 2005 – 2020 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:     rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 •     okres, którego dotyczy: 2015 r.
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:     rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:    rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:     rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Wiejska Osiek:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo:     rok uchwalenia przez radę: 2006 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz:    rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:     rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Miejska Skórcz:     rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:     rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo:     rok uchwalenia przez radę: 1999 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo:     rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Kaliska:     rok uchwalenia przez radę: 1999 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:     rok uchwalenia przez radę: 1998 r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat Starogardzki:    rok uchwalenia przez radę: 2003 r. (Program ochrony środowiska dla Powiatu Starogardzkiego i gmin powiatu na lata 2003-2010)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:    rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz:    rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:     rok uchwalenia przez radę: nie ma
 • Gmina Miejska Skórcz:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:     rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Bobowo:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo:     rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Kaliska:     rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
   
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:    rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo:     rok uchwalenia przez radę: 2007 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz:    rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:     rok uchwalenia przez radę: nie ma
 • Gmina Miejska Skórcz:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:     rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Bobowo:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo:     rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Kaliska:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:     rok uchwalenia przez radę: 1999 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:    rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:     nie ma
 • Gmina Wiejska Osiek:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo:     rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz:    rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:     rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Miejska Skórcz:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:     rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Bobowo:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska:     rok uchwalenia przez radę: 2006 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:     rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański  - nie prowadzi,  
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański  - nie prowadzi, 
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne  - nie prowadzi,     
 • Gmina Wiejska Osiek  - nie prowadzi,  
 • Gmina Wiejska Lubichowo  - nie prowadzi,   
 • Gmina Wiejska Skórcz  - nie prowadzi,  
 • Gmina Miejska Czarna Woda  - nie prowadzi,  
 • Gmina Miejska Skórcz  - nie prowadzi,  
 • Gmina Wiejska Bobowo  - nie prowadzi, 
 • Gmina Wiejska Kaliska  - nie prowadzi, 
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy  - prowadzi,
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

brak danych

Powiat Sztumski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Gmina Sztum – rok uchwalenia przez radę – 2001r.
  • okres, którego dotyczy – 2001 - 2010
 • Gmina Dzierzgoń -rok uchwalenia przez radę – 2000r.
  • okres, którego dotyczy – 2000-2015
 • Gmina Mikołajki Pomorskie –rok uchwalenia przez radę – 2002r.
  • okres, którego dotyczy – 2002-2012
 • Gmina Stary Dzierzgoń – nie
 • Gmina Stary Targ – rok uchwalenia przez radę – 1999r.
  • okres, którego dotyczy – 1999-2009
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Sztum – rok uchwalenia przez radę – 2001 r.
 • Gmina Dzierzgoń –rok uchwalenia przez radę – 2004r.
 • Gmina Mikołajki Pomorskie – rok uchwalenia przez radę – 2002r.
 • Gmina Stary Dzierzgoń –rok uchwalenia przez radę – 2000r.
 • Gmina Stary Targ –rok uchwalenia przez rade – 2002r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat Sztumski – rok uchwalenia przez radę – 2004r.
 • Gmina Sztum –rok uchwalenia przez radę – 2005r.
 • Gmina Dzierzgoń – rok uchwalenia przez radę – 2005r.
 • Gmina Mikołajki Pomorskie – rok uchwalenia przez radę – 2005r.
 • Gmina Stary Dzierzgoń –rok uchwalenia przez radę – 2005r.
 • Gmina Stary Targ – rok uchwalenia przez radę – 2005r.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiat Sztumski – rok uchwalenia przez radę – 2004r.
 • Sztum –rok uchwalenia przez radę – 2005r.
 • Dzierzgoń – rok uchwalenia przez radę – 2005r.
 • Mikołajki Pomorskie –rok uchwalenia przez radę – 2005r.
 • Stary Dzierzgoń –rok uchwalenia przez radę – 2005r.
 • Stary Targ –rok uchwalenia przez radę – 2005r.
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Sztum – tak
  • rok uchwalenia przez radę – 2004r.
 • Gmina Dzierzgoń – nie
 • Gmina Mikołajki Pomorskie – tak
  • rok uchwalenia przez radę – 2007r.
 • Gmina Stary Dzierzgoń – tak
  • rok uchwalenia przez radę – 2006r.
 • Gmina Stary Targ b.d.
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Gmina Dzierzgoń - tak
  • rok od kiedy prowadzona jest LA 21 – 1995r.
  • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane - konsultacje
 • Gmina Sztum – tak
  • rok od kiedy prowadzona jest LA 21 – 1994r.
  • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane –
  • Przysposabianie społeczeństwa
  • Udział w prelekcjach 
  • Seminariach, lokalnych akcjach
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Centrum Edukacji Ekologicznej Sztum przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum
 • Stowarzeszenie LGD „POD NAZWĄ KRAINA DOLNEGO POWIŚLA”

Powiat Słupski

Strategia zrównoważonego rozwoju

 

 • Gmina Damnica - nie
 • Gmina Dębnica Kaszubska - nie
 • Gmina Główczyce – tak
 • Gmina Kępice - nie
 • Gmina Kobylnica – tak, 2007, 2007-2015
 • Gmina Potęgowo - nieGmina Słupsk - bd
 • Gmina Smołdzino - nie
 • Gmina Miejska Ustka – tak, 1996; w trakcie opracowywania nowej

   

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Damnica – 2000 - rok uchwalenia przez radę
 • Gmina Dębnica Kaszubska – 1986
 • Gmina Główczyce –  2002
 • Gmina Kępice – tak, bd
 • Gmina Kobylnica –  2002
 • Gmina Potęgowo – 1997
 • Gmina Słupsk –  2004
 • Gmina Smołdzino –  2001
 • Gmina Miejska Ustka – 2001 (z późn. zm.)
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Gmina Damnica – 2004 - rok uchwalenia przez radę.
 • Gmina Dębnica Kaszubska –  2004
 • Gmina Główczyce – 2004
 • Gmina Kępice – w trakcie opracowywania (do 30.06.2008 r.)
 • Gmina Kobylnica –  2004
 • Gmina Potęgowo –  2004
 • Gmina Słupsk – 2004
 • Gmina Smołdzino –  2003
 • Gmina Miejska Ustka – 2004
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Gmina Damnica - 18.03.2004
 • Gmina Dębnica Kaszubska – 24.06.2004; aktualizacja w trakcie realizacji
 • Gmina Główczyce – 22.06.2004 
 • Gmina Kępice – 01.07.2004; aktualizacja – 30.06.2008
 • Gmina Kobylnica – 27.05.2004 
 • Gmina Potęgowo – 22.04.2004; aktualizacja przewidziana w tym roku
 • Gmina Słupsk – 15.06.2004 
 • Gmina Smołdzino – 30.12.2003
 • Gmina Ustka – 04.06.2004
 • Miasto Ustka – 30.06.2004
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Damnica - nie
 • Gmina Dębnica Kaszubska – 2006- rok uchwalenia przez radę.
 • Gmina Główczyce –  2006
 • Gmina Kępice - nie
 • Gmina Kobylnica –  2002
 • Gmina Potęgowo – 2004
 • Gmina Słupsk – 2005
 • Gmina Smołdzino - bd
 • Gmina Miejska Ustka –  2008
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Gmina Damnica - nie
 • Gmina Dębnica Kaszubska - nie
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kępice - nie
 • Gmina Kobylnica - nie
 • Gmina Potęgowo - nie
 • Gmina Słupsk - bd
 • Gmina Smołdzino - bd
 • Gmina Miejska Ustka - nie

 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

brak danych z powiatu

Powiat Tczewski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Gmina Pelplin - tak
  • rok uchwalenia przez radę: 1998
  • okres, którego dotyczy: 2000 - 2010
 • Gmina Tczew - nie
 • Gmina Morzeszczyn - tak
  • rok uchwalenia przez radę: 2001
  • okres, którego dotyczy: 2001 – 2010
 • Gmina Subkowynie
 • Gmina Gniewtak
  • rok uchwalenia przez radę: 2004
  • okres, którego dotyczy: 2004-2014
 • Miasto Tczewnie
   
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Gniew -, rok uchwalenia przez radę 2005 r.
 • Gmina Subkowy -  rok uchwalenia przez radę 1999
 • Miasto Tczew - rok uchwalenia przez radę 2004
 • Gmina Tczew - rok uchwalenia przez radę 2000
 • Gmina Pelplin - rok uchwalenia przez radę 1999
 • Gmina Morzeszczyn -  rok uchwalenia przez radę 2001
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat -  2004
 • Gmina Gniew - 2004 
 • Gmina Subkowy – 2004
 • Miasto Tczew - 2002
 • Gmina Tczew -  2004
 • Gmina Pelplin - 2004
 • Gmina Morzeszczyn - 2004
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiat – tak, rok 2004
 • Miasto Tczew – tak, rok 2002
 • Gmina Subkowy – tak, rok 2004
 • Miasto i Gmina Gniew – tak, rok 2004
 • Miasto i Gmina Pelplin – tak, rok 2004
 • Gmina Tczew – tak, rok 2004
 • Gmina Morzeszczyn – tak, rok 2004
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto i Gmina Gniew – tak, rok 2003
 • Gmina Subkowy – tak, rok 2003
 • Miasto Tczew – tak, rok 2000
 • Miasto i Gmina Pelplin – tak, rok 2003
 • Gmina Morzeszczyn – tak,  rok 2006
 • Gmina Tczew – tak, rok 2000
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Powiat i gminy nie prowadzą.

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Koło Ligi Ochrony Przyrody przy UMiG Pelplin

Powiat Wejherowski

Strategia zrównoważonego rozwoju

została uchwalona

 • "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego" - przyjęta Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr XVI/177/2000 z dnia 25 sierpnia 2000 r. - zmieniona Uchwałą Rady Powiatu Wejherowskiego Nr … z dnia … październiku 2003 r.okres, którego dotyczy: 2001-2010
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
  Rok uchwalenia przez radę

Choczewo

2003

Gniewino

2002

Linia

1999

Luzino

2000

Łęczyce

1997

Szemud

2002

Wejherowo

2001

Miasto Reda

1997

Miasto Rumia

1999

Miasto Wejherowo

2001

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

„Program ochrony środowiska dla powiatu wejherowskiego i gmin powiatu na lata 2004-2011” przyjęty Uchwałą Nr II/XVI/168/04 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 26 marca 2004 r.  Tekst programu dostępny na stronie: www.bip.powiat.wejherowo.pl

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • „Plan gospodarki odpadami dla powiatu wejherowskiego i gmin powiatu na lata 2004-2011” przyjęty Uchwałą Nr II/XVI/164/04  Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 26 marca 2004 r. Tekst programu dostępny na stronie: www.bip.powiat.wejherowo.pl
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • dla powiatu nie został opracowany, zostały opracowane  w gminach powiatu
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • nie jest prowadzona
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Koło Wejherowo prowadzi zajęcia instruktażowe i terenowe dla nauczycieli z zakresu „Metod aktywnego kształcenia w edukacji na rzecz rozwoju zrównoważonego”  - szkolne Agendy 21.

Sopot

Strategia zrównoważonego rozwoju

TAK

 • rok uchwalenia przez radę: 1996
 • okres, którego dotyczy: okres ogólnej wizji i misji miasta do 2045 r.,
 • okres celów strategicznych do 2012 r.

W 2002 r. Rada Miasta Sopotu przyjęła aktualizację Planu Strategicznego Miasta Sopotu.  

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Tak
Uchwała Rady Miasta nr XXXV/581/2002 z dnia 04.10.2002 r.

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Tak
Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XIX/347/2004 z dnia 13.08.2004 r.

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Tak
Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XIX/347/2004 z dnia 13.08.2004 r.

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Tak
Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XXXIV/553/2002 z dnia 06.09.2002 r.

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

TAK
rok od kiedy prowadzona jest LA 21: 1998 r.
realizowane formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju:

 •  konsultacje,
 • spotkania z mieszkańcami,
 • otwarte spotkania warsztatowe,
 • ankiety,
 • publikacje w prasie
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Stowarzyszenie Sopot dla Środowiska,
Towarzystwo opieki nad zwierzętami,
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
Kaszubska Fundacja Ekologiczna „Wiatr”,
Młodzieżowe Forum Ekologiczne,
Stowarzyszenie Ekologii Życia „Ekoistnienie”,
Stowarzyszenie "Ekozespoły".

Słupsk

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • została opracowana, rok uchwalenia przez radę: 2003
 • okres, którego dotyczy: 2003 - 2010
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • zostało opracowane, rok uchwalenia przez radę: 2002
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta Słupska na lata 2005-2008 z perspektywą do roku 2012
 • Uchwała Rady Miejskiej w Słupsku Nr LIII/678/06 z dnia 22 lutego 2006
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Słupska
 • Uchwała Rady Miejskiej w Słupsku Nr LIII/678/06 z dnia 22 lutego 2006
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • gazowe - tak, rok uchwalenia 2001
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • od kiedy prowadzona jest LA 21- 1998
  • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane-
  • plany uspołecznione z udziałem liderów lokalnych, partnerskich instytucji organizacji pozarządowych
  • organizowano konferencje, seminaria, warsztaty studyjne, szkolenia
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy

Centrum Ekologiczne w mieście przy Dyrekcji Parku Krajobrazowego Dolina Słupi

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Słupska

Stowarzyszenie Proekoligiczne „Słupia”

Stowarzyszenie na rzecz ochrony środowiska Ekostar

Stowarzyszenie Inicjatywa Przeciwko Elektroskażeniom

 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002