Gdańsk

Zadania, projekty
 • Nazwa zadania, ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie powiatu:
 • Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku – Szadółkach
 • Wartość zadania 289,2 mln zł
 • Czas realizacji 2007 -2012

Gdynia

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Bytowski

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Chojnicki

Zadania, projekty

www.powiat.chojnice.pl oto strona na której można się zapoznać z informacją dotyczącą realizacji zadań ujętych w programie ochrony środowiska  za lata 2003-2006
 

Powiat Człuchowski

Zadania, projekty
 • Miasto Człuchów
  • Rekultywacja składowisk w Kiełpinie i w Dębnicy
  • Wartość zadania 2 mln
  • Czas realizacji do 2011
 • Budowa kanalizacji sanitarnej  na terenie Gminy  Przechlewo. Etap I Zawada-Szczytno
  • Wartość zadania 474 448,02
  • Czas realizacji 2006 r.
 • Wymiana  sieci wodociągowej ,kanalizacji sanitarnej , deszczowej w  m. Przechlewo ul. Jeziorna oraz budowa kanalizacji ul. Młyńska
  • Wartość zadania 525.875,40
  • Czas realizacji 2005 – 2006
  • kanalizacja sanitarna         487,4 mb
  • przyłącza kanalizacyjne     52,00 mb
  • sieć wodociągowa             710,8 mb
 • Wymiana sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej deszczowej ul. Człuchowska w Przechlewie 
  • Wartość zadania 412 932,00
  • Czas realizacji - 2006
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2006 (rok aktualizacji danych)    
  • remont drogi powiatowej nr 2505G Lisewo- Przechlewo wymieniona została  sieć wodociągowa (rury azbestocementowe),
  • kanalizacja sanitarna i deszczowa (zły stan techniczny rur) na ul. Człuchowskiej w Przechlewie
  • kanalizacja sanitarna – 123,2 mb
  • sieć wodociągowa – 1053,1 mb
  • kanalizacja deszczowa – 178,3 mb.
 • Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne gmina Przechlewo
  • Wartość zadania 1.000,000,00
  • Czas realizacji – 2006 – 2008

Powiat Gdański

Zadania, projekty
 • Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Miłocinie w gminie Cedry Wielkie
  • Wartość zadania 120 tys. zł
  • Czas realizacji: 2006 – 2011
  • Wartość zrealizowanej części projektu 50 tys. zł
 • Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Gołębiewie w gminie Trąbki Wielkie
  • Wartość zadania 150 tys. zł
  • Czas realizacji 2008 – 2011
 • Informacja i edukacja
  • Wartość zadania 226 tys. zł
  • Czas realizacji 2004 – 2011
 • Likwidacja nielegalnych wysypisk w Pruszczu Gdańskim
  • Wartość zadania 285 tys. zł
  • Czas realizacji 2004 – 2011
  • Wartość zrealizowanej części projektu 110 tys. zł

Powiat Kartuski

Zadania, projekty

brak informacji z powiatu

Powiat Kościerski

Zadania, projekty

brak informacji

Powiat Kwidzynski

Zadania, projekty

Nazwa zadania, ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie powiatu:

 • Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Gilwa Mała – etap I
 • Wartość zadania 24.650.000
 • Czas realizacji 2003-2007
 • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2007 (rok aktualizacji danych)
 • Budowa kwatery na odpady zawierające azbest.
 • Wartość zrealizowanej części projektu 439612,0 tys. zł

Powiat Lęborski

Zadania, projekty

brak informacji z powiatu

Powiat Malborski

Zadania, projekty
 • Gmina Nowy Staw
 • Przeprowadzwenie prac melioracyjnych na terenie gminy Nowy Staw
 • Wartość zadania    24 830,00
 • Czas realizacji 2007 r.
 • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2007 (rok aktualizacji danych)
 • Wartość zrealizowanej części projektu 24 830,00
 • 2. w 2007 r. opracowano operat szacunkowy dotyczący inwentaryzacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą, służącej do odprowadzania ścieków z miasta Nowy Staw oraz miejscowości Trępnowy i Dębina
 • Wartość zadania    21 222
 • Czas realizacji 2007 r.
 • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2007 (rok aktualizacji danych)
 • Wartość zrealizowanej części projektu 21 222
 • Przygotowano dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
 • Dębina
 • Wartość zadania    36 060
 • Czas realizacji 2007 r.
 • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2007 (rok aktualizacji danych)
 • Wartość zrealizowanej części projektu 36 060
 • Opracowano dokumentację na wykonanie remontu kotłowni przy ul. Bankowej w Nowym Stawie oraz koncepcję sieci ciepłowniczej, umożliwiającej podłączenie budynków ul. Żuławskiej do w/w kotłowni
 • Wartość zadania    21 960
 • Czas realizacji 2007 r.
 • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2007 (rok aktualizacji danych)
 • Wartość zrealizowanej części projektu 21 960
 • Opracowano dokumentację na budowę sieci wodociągowej dla części działek nr 16/2 i 18/2 położonych przy ul. Westerplatte przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Wybudowano w/w sieć wodociągową do tych działek.
 • Wartość zadania    62 440
 • Czas realizacji 2007 r.
 • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2007 (rok aktualizacji danych)
 • Wartość zrealizowanej części projektu 62 440
 • Gmina Stare Pole
 • Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Szaleniec
  • Wartość zadania    1 252 500
  • Czas realizacji 2013 r.
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2007 (rok aktualizacji danych)
  • Wartość zrealizowanej części projektu 313 000
    

 

Powiat Nowodworski

Zadania, projekty
 • Reaktywacja Żuławskiej Kolei Dojazdowej.
 • Realizacja kompleksu parkowo-stawowego w m. Żuławki gm. Stegna.
 • Budowa mostu stałego w  miejsce mostu pontonowego w m. Drewnica.
 • Remont mostu zwodzonego na rzece Wiśle Królewieckiej w m. Sztutowo.
 • Odnowa i urządzanie terenów zieleni  w m. Nowy Dwór Gdański.

Powiat Pucki

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Starogardzki

Zadania, projekty
 • Gmina Miejska Czarna Woda:
  • W latach 2006-2007 zrealizowano projekt pn.„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wodzie wraz z budową kolektora tłocznego łączącego systemy kanalizacyjne Czarnej Wody i Czerska”. 
  • Wartość zadania: 579 867,68 zł.
  • Uzyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 300 000,00zł. Po zrealizowaniu zadania i spłacie 65% pożyczki, 35% - w kwocie 105 000 zł, zostało umorzonych.
  • W rezultacie zbudowano dwie przepompownie, 933m kanalizacji ciśnieniowej oraz zmodernizowano i rozbudowano  kanalizację grawitacyjna na odcinku  1330m.


 

Powiat Sztumski

Zadania, projekty
 • Rekultywacja nielegalnych wysypisk w Sztumie i Mikołajkach Pomorskich;
 • Wartość zadania – ok.1 mln zł;
 • Potencjalne źródło finansowania – EFRR;
 • Aktualizacja gminnych planów gospodarki odpadami;
 • Aktualizacja powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami;
 • Opracowanie Programu Usuwania Azbestu;
 • Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych.
   

Powiat Słupski

Zadania, projekty

brak informacji z powiatu

Powiat Tczewski

Zadania, projekty
 • Miasto Tczew
  • Opracowanie dokumentacji technicznej i opracowania wniosku do Funduszu Spójności wraz z badaniami morfologicznymi odpadów dla przedsięwzięcia „Regionalny System Gospodarki Odpadami w Tczewie”.
 • Gmina Morzeszczyn – brak danych
 • Miasto i Gmina Gniew – brak danych
  • Miasto i Gmina Pelplin – w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego ujęty został plan rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów “Rokitki”, który obejmowałby działalnością teren gminy Pelplin
 • Gmina Tczew – brak danych
 • Gmina Subkowy – nazwa zadania, ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie gminy:
  • Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompowniami I i II etap w Subkowach
  • Wartość zadania 17 883 744
  • Czas realizacji 2004-2013 rok
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2007- zakończono prace projektowe, dotychczasowy koszt 355 713,63
  • Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gorzędzieju
  • Wartość zadania 696 000 zł.
  • Czas realizacji 2008-2009 rok.
    

Powiat Wejherowski

Zadania, projekty

brak danych

Sopot

Zadania, projekty
 • Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę
  • Wartość zadania: 29 893 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 - 2011
 • Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej
  • Wartość zadania: 28 822 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej – ochrona przybrzeżnych wód Zatoki Gdańskiej
  • Wartość zadania: 120 738 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Ochrona atmosfery (m.in.: zmiana źródeł ogrzewania, modernizacja układu komunikacyjnego Miasta, budowa tras rowerowych)
  • Wartość zadania: 2 315 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Hałas (m.in.: opracowanie mapy akustycznej Miasta, projekt budowy ekranów akustycznych wzdłuż linii kolejowych, modernizacja i budowa nowych ulic – tzw. ciche nawierzchnie, budowa tras rowerowych)
  • Wartość zadania: 5 375 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2005 – 2011
 • Promieniowanie elektromagnetyczne (wykonanie pomiarów kontrolnych poziomu pól elektromagnetycznych)
  • Wartość zadania: 120 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2005 – 2011
 • Gospodarka odpadami
  • Wartość zadania: 36 176 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Ochrona przyrody i krajobrazu, kształtowanie zieleni
  • Wartość zadania: 3 109 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Zrównoważone wykorzystanie lasów
  • Wartość zadania: 186 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Ochrona zasobów kopalin
  • Wartość zadania: 18 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Edukacja ekologiczna
  • Wartość zadania: 2 565 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011

Słupsk

Zadania, projekty

www.slupsk.pl/info.php?id=149
www.slupsk.pl/info.php?id=215
Aktualnie Miasto Słupsk przystąpiło do aktualizacji ustaleń Programu Ochrony środowiska. W Załączniku Nr 1 znajduje się aktualne sprawozdanie z realizacji Planu operacyjnego przyjętego w Programie Ochrony Środowiska województwa pomorskiego, zgodnie z listą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2003-2006r. - przedsięwzięcia inwestycyjne.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach realizacji Planu Gospodarki Odpadami

Zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ZZO Bierkowo wraz z wprowadzeniem na cały obszar obsługiwany przez ZZO systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych. (PGK Spółka z o. o. - większość udziałów Miasto Słupsk , lokalizacja inwestycji poza obszarem starostwa)

Zadanie
Termin realizacji
Opis podjętych działań
Środki finansowe wydatkowane                      w 2006 roku
Roboty ziemne                           i uszczelnienie niecki              na balast - Bierkowo
Zgodnie             z realizacją III etapu
Budowę kwatery balastu rozpoczęto zgodnie z umową Nr 49/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. zawartą pomiędzy Rejonowym Zarządem Inwestycji (inwestor zastępczy) a Przedsiębiorstwem Usługowo – Transportowym „Kop-Trans”. 30 listopada 2006 r. podpisano protokół odbioru końcowego prac.
Środki budżetu miasta 137.153,00 zł.
Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 411.467,00 zł
Zakup spychacza – szt.1                        Bierkowo
Zgodnie             z realizacją III etapu
Spychacz zakupiono w 2005 roku – koszt 982 727,00 zł (75% wydatków finansowano ze środków EFRR)
--------
Budowa hali sortowni              o pow. 1800 m2                wraz z wyposażeniem Bierkowo
Zgodnie             z realizacją III etapu
Realizacja zadania zakończona w 2007 roku
koszt:10.503.806,95zł
---------
Zakup kompaktora – szt.2                         Bierkowo
Zgodnie             z realizacją III etapu
Zakup kompaktora w 2005 roku - koszt 1 232 200,00 zł (75% wydatków finansowano ze środków EFRR)
Zakup kompaktora w 2007 r.: 982.527,00zł
---------
Zakup ładowarki samobieżnej – szt. 1 Bierkowo
Zgodnie             z realizacją III etapu
Ładowarkę samobieżną zakupiono zgodnie z umową Nr 34/2006 zawartą w dniu 22 sierpnia 2006 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Inwestycji (inwestor zastępczy), a sprzedawcą Grausch i Grausch Maszyny Budowlane W dniu 15 listopada 2006r. protokolarnie dokonano odbioru technicznego dostawy maszyny.
Środki budżetu miasta 229.360,00 zł.
Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 603.9000,00 zł
Zakup pojemników                  do surowców wtórnych 600 szt.
Zgodnie             z realizacją III etapu
Realizacja w 2007 r.: 866.200,00zł
---------
Zakup samochodów specjalistycznych
 
2007r -839.482,00zł
 

 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002