Gdańsk

Tereny zabudowane

5 088 ha, 19,42 %

w tym tereny:

 • Mieszkaniowe: 2 376 ha
 • Przemysłowe: 1331 ha
 • Inne: 1381 ha
Lasy

4 747 ha, 18,12 %
w tym:

 • lasy państwowe: 3 449 ha
 • lasy prywatne: 1 052 ha
 • lasy komunalne: 246 ha
Użytki rolne

9 498 ha, 36,25 %

Nieużytki

930 ha, 3,55 %

Wody

1 274 ha, 4,86 %

Inne

4 666 ha, 17,8 %

w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]: 530 ha

Gdynia

Tereny zabudowane

 4 277 ha,    31,65%

w tym tereny:

 • mieszkaniowe      1478 ha,
 • przemysłowe         438 ha,
 • inne                       2311 ha 

 

 

Lasy

6240 ha,   46,18 %
w tym:

 • lasy państwowe     5617 ha
 • lasy prywatne          171 ha
 • lasy komunalne        441 ha
 • inne                           11 ha
Użytki rolne

2207 ha,  16,33 %

Nieużytki

93 ha,   0,68 %

Wody

 358 ha,   2,65 %

 • morskie wewnętrzne       344 ha    
 • śródlądowe płynące       12 ha 
 • śródlądowe stojące        2 ha
Inne

339 ha,   2,51 %

w tym w Gdyni wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] - brak danych

 

Powiat Bytowski

Tereny zabudowane

brak danych

Lasy


117 157,2 ha; 53,44%

w tym:

 • lasy państwowe  105 263,2,  48,02%
 • lasy prywatne   11 894,0,  5,42%
 • lasy komunalne
Użytki rolne

Brak danych z powiatu

Nieużytki

Brak danych z powiatu

Wody

Brak danych z powiatu

Inne

Brak danych z powiatu

Powiat Chojnicki

Tereny zabudowane

4 620 ha - 3,38%

w tym tereny:

 • mieszkalne    1 904 ha
 • przemysłowe    240 ha
 • inne     2 476 ha
Lasy

71 855  ha - 52,67%

w tym:

 • lasy państwowe  60 816, 4  ha
 • lasy prywatne   11 051,2 ha
 • lasy komunalne   brak
Użytki rolne

49 975  ha -  36,63%

 

Nieużytki

2 414,72 ha - 1,77%

Wody

6 767 ha, 4,96%

Inne

793,28 ha,  0,59%

w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] brak danych

 

Powiat Człuchowski

Tereny zabudowane

Tereny zabudowane: 691, 0,43%

w tym tereny:

 • mieszkaniowe:    401
 • przemysłowe:     96
 • inne:                   194
Lasy

76 400, 48,53%

w tym:

 • lasy państwowe: 75 336
 • lasy prywatne:       1064
 • lasy komunalne:      90
Użytki rolne

69 370, 44,07%

Nieużytki

2580, 1,64%

Wody

3 026, 1,92%

Inne

5 374 , 3,41%

w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej 252,9 [ha]

Powiat Gdański

Tereny zabudowane

9 121,45 ha,  11,5 %
 w tym tereny:

 • mieszkaniowe: brak danych
 • przemysłowe: brak danych
 • inne: brak danych
Lasy

14 476  ha, 18,25%
w tym: 
lasy państwowe: 13 565,2 ha
lasy prywatne: 791,3 ha
lasy komunalne: 121,5

Użytki rolne

52 223 ha,   65,84%

Nieużytki

1522 ha,  1.9%

Wody

2 013 ha,   2,53%

Inne

brak
w tym w mieście Pruszcz Gdański powierzchnia łączna zieleni urządzonej: brak danych

Powiat Kartuski

Tereny zabudowane

1 1030,98

w tym tereny:

 • Mieszkaniowe – 868
 • Przemysłowe – 99
 • Inne – 136
Lasy

34 599 , 30,9

w tym:

 • lasy państwowe – 24 083
 • lasy prywatne – 9611
 • lasy komunalne – brak danych
Użytki rolne

6274856

Nieużytki

3183, 2,8

Wody

5805, 5,2%

Inne

46264,1%

Powiat Kościerski

Tereny zabudowane

4 487 ha 3,84%

w tym tereny:

 • mieszkaniowe 651 ha
 • przemysłowe 134 ha
 • inne 3 702  ha
Lasy

52 685 ha     45,19%

w tym:

 • lasy państwowe - 38 619 ha
 • lasy prywatne - 13 556 ha
 • lasy komunalne - 510 ha
Użytki rolne

50 245 ha  43,1%

Nieużytki

3236 ha  2,78%

Wody

5826 ha   5%

Inne

89  ha      0,09%

Powiat Kwidzynski

Tereny zabudowane

55,3 km26,6 %
w tym tereny:

 • mieszkaniowe:  20,0 km2
 • przemysłowe:  3,3 km2
 • inne:   32 km2
Lasy

191,5 km2,   22,9%
w tym:

 • lasy państwowe:  181,3 km2
 • lasy prywatne:  9,4 km2
 • lasy komunalne:  0,3 km2
Użytki rolne

508,2 km2  , 60,9%

Nieużytki

18,0 km2, 2,2%

Wody

38,4 km2, 4,6%

Inne

23,6 km2, 2,8%

w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej - brak danych

Powiat Lęborski

Tereny zabudowane

9831,39%
w tym tereny:

 • Mieszkaniowe 502 ha  0,71 %
 • Przemysłowe 198 ha  0,28 %
 • Inne 283 ha  0,40 %
Lasy

28754 ha 41 %

w tym :

 • lasy państwowe - brak danych
 • lasy prywatne - brak danych
 • lasy komunalne - brak danych

 

Użytki rolne

33844 ha 48 %

Nieużytki

1301 ha 1,84 %

Wody

2730 ha 3,87 %

Inne

Inne [ha, %]    2988 ha,    3,9%
brak danych z gminy  Lębork- 1800ha.

w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] brak danych

Powiat Malborski

Tereny zabudowane

868 ha ,  1,76 %
w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 532
 • przemysłowe: 146
 • inne: 190
Lasy

1 078 ha,  2,18 %

w tym:

 • lasy państwowe   –  1 060
 • lasy prywatne    –  13
 • lasy komunalne  –  5

 w tym w miastach- stolicach powiatu wielkość terenów zieleni urządzonej w [ha] – Miasto Malbork – 20.

Użytki rolne

41 989 ha,  84,96 %

Nieużytki

349 ha, 0,71%

Wody

1 217 ha,  2,46 %

Inne

3 922 ha; 7,93 %

Powiat Nowodworski

Tereny zabudowane

708 ha,  1,07 %

w tym tereny:     

 • mieszkaniowe:    661 ha
 • przemysłowe:     4 ha
 • inne:      43 ha
Lasy

 5493 ha,  8,41

w tym:

 • lasy państwowe    5410 ha
 • lasy prywatne       60 ha
 • lasy komunalne     23 ha
Użytki rolne

40 506 ha,     61,62%

Nieużytki

977  ha,  1,5%

Wody

14 127 ha,   22,10%

Inne

3489 ha,  5,30%

Suma 65 300 ha – 100%

w tym w miastach stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]:

 • w Nowym Dworze Gdańskim   3,90 ha

Powiat Pucki

Tereny zabudowane

4686    
w tym tereny:

 • mieszkaniowe - 1235
 • przemysłowe-604
 • inne-475
Lasy

18 592

w tym:

 • lasy państwowe-16422
 • lasy prywatne-1860
 • lasy komunalne- 310
Użytki rolne

31 656

Nieużytki

2 206

Wody

129

Inne

Inne [ha, %], 769
użytki ekologiczne - 100 , tereny różne 769

w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]

Powiat Starogardzki

Tereny zabudowane

1 747 ha - 1,30  %;

w tym tereny:

 • Mieszkaniowe 1 250 ha
 • Przemysłowe 243 ha
 • Inne 254 ha
Lasy

57 819 ha – 43.00 %;

w tym:

 • lasy państwowe 49 485 ha
 • lasy prywatne 95 ha
 • lasy komunalne 8 239 ha
Użytki rolne

64 554  ha – 48,00 %

Nieużytki

2 497 ha – 1,85%

Wody

3 373 ha -2,50%

Inne

4 510 ha – 3,35%

Suma 134 500 = 100%

w tym w miastach – stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]

bd

Powiat Sztumski

Tereny zabudowane

2687 ha,  3,68 %

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 351 ha
 • przemysłowe: 38 ha
 • tereny komunikacyjne:  2067 ha
 • inne tereny zabudowane: 55 ha
 • zurbanizowane tereny niezabudowane: 45 ha
 • tereny rekreacyjne-wypoczynkowe:  67 ha
 • użytki kopalne: 64 ha
Lasy

13 082 ha,  17,93 %

w tym:

 • lasy: 12499 ha
 • grunty zadrzewione i zakrzewione: 583 ha
Użytki rolne

54 257 ha,  74,37%

Nieużytki

1532 ha,   2,10%

Wody

1276  ha,    1,75%

Inne

122 ha,    0,17%

w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] – brak aktualnych obmiarów

Powiat Słupski

Tereny zabudowane

7 603,2 ha, 3.3%

w tym tereny:

 • mieszkaniowe - brak danych
 • przemysłowe - brak danych
 • inne - brak danych
Lasy

84 556,8 ha, 36,7%

                                                      
w tym:

 • lasy państwowe -    brak danych
 • lasy prywatne -    brak danych
 • lasy komunalne -    brak danych
Użytki rolne

118 886,40 ha,      51,6%
 

Nieużytki

7 142,4 ha,     3,1%
 

Wody

10 368 ha,   4,5%
 

Inne

1 843,20 ha,   0,8

w tym w miastach – stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] - brak danych
 

Powiat Tczewski

Tereny zabudowane

1137 ha   1,62 %

w tym tereny:

 • Mieszkaniowe – 564 ha
 • Przemysłowe – 245,5 ha
 • Inne – 328 ha
Lasy

11 251,62 ha;    16,12%

w tym:

 • lasy państwowe – 9 892,66 ha
 • lasy prywatne –  1 319,10
 • lasy komunalne – 40 ha
Użytki rolne

52 789 ha;  75,63 %

Nieużytki

1486 ha – 2,13 %

Wody

1793, 12 ha    2,57 %

Inne

1343,26 ha,  1,93  %  suma 69 800

 • w tym w miastach – stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] 92,7 ha

Powiat Wejherowski

Tereny zabudowane

brak danych

Lasy

57 155,6 ha , 44,65%
 w tym:

 • lasy państwowe: 50 224,1 ha, 39,23%
 • lasy prywatne: 6 931,5 ha, 5,41%
 • lasy komunalne: brak danych
Użytki rolne

brak danych

Nieużytki

brak danych

Wody

brak danych

Inne

brak danych

Sopot

Tereny zabudowane

681 ha - 39,3 %

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 238 ha
 • przemysłowe: 3 ha
 • inne: 440 ha
Lasy

932 ha - 53,9 %

w tym:

 • lasy państwowe: 727 ha
 • lasy prywatne: 1 ha
 • lasy komunalne: 204 ha
Użytki rolne

68 ha;  4 %

Nieużytki

24 ha;  1,3 %

Wody

3 ha;  0,2 %

Inne

23 ha; 1,3 %


w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]: 50

Słupsk

Tereny zabudowane

1998 ha; 46,40%

w tym tereny:

 • mieszkaniowe 441 ha
 • przemysłowe 239 ha
 • inne 1318 ha
Lasy

595 ha, 13,81%

w tym:

 • lasy państwowe: 319 ha
 • lasy prywatne - brak
 • lasy komunalne: 204 ha
 • grunty zadrzewione i zakrzewione 16 ha
Użytki rolne

1636 ha, 37,99 %

Nieużytki

47 ha, 1,9 %

Wody

28 ha,  0,6 %

Inne

2 ha, 0,04%

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002