Gdańsk

Nazwa powiatu
Gdańsk
Obszar (km²)

261,96

Liczba mieszkańców

455 581

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

nie dotyczy

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

74 564

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

296 919

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

84 098

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

2 085

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

 58 037

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

4828

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem: 1 696 169 900 zł.
W tym dochody własne: 1 595 828 257 zł.

Aktualne władze powiatu

 • Prezydent Miasta Gdańska: Paweł Adamowicz
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Bogdan Oleszek
 • Gdynia

  Nazwa powiatu

  Gdynia

  Obszar (km²)

  135,1

  Liczba mieszkańców

  245 418

  Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

  nie dotyczy

  Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

  41 521

  Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

  161 961

  Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

  46 305

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

  503

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

  32340

  Liczba rolników

  201

  Liczba bezrobotnych

  2 284

  Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

  brak danych

  Budżet

  922.782.108
  W tym dochody własne: 688.552.032 zł

  Aktualne władze powiatu
  • Prezydent: Wojciech Szczurek
  • Przewodniczący Rady Miasta: Stanisław Szwabski

  Powiat Bytowski

  Nazwa powiatu

  Bytowski

  Obszar (km²)

  2 192,07

  Liczba mieszkańców

  76 666

  Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
  Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

  17 932

  • Gmina Borzytuchom: 2 895
  • Miasto i Gmina Bytów: 23 924
  • Gmina Czarna Dąbrówka: 5 671
  • Gmina Kołczygłowy: 4 420
  • Gmina Lipnica: 5 002
  • Miasto i Gmina Miastko: 19 979
  • Gmina Parchowo:  3 443
  • Gmina Studzienice: 3 486
  • Gmina Trzebielino: 3 807 
  • Gmina Tuchomie: 4 039
  Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

  48 762

  Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

  9 119

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

  228

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

  5 734

  Liczba rolników

  brak danych

  Liczba bezrobotnych

  5 698

  Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

  brak danych

  Budżet

  60 506 819
  W tym dochody własne: 

  2 568 018,67

  Aktualne władze powiatu
  • Starosta: Jacek Żmuda-Trzebiatowski
  • Przewodniczący Rady Powiatu: Andrzej Hrycyna 

  Powiat Chojnicki

  Nazwa powiatu

  Chojnicki

  Obszar (km²)

  1 364,21

  Liczba mieszkańców

  93 857

  Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
  • Miasto Chojnice – 40 006
  • Gmina Chojnice - 16 758
  • Gmina Brusy -  13 744
  • Gmina Czersk –  21 059
  • Gmina Konarzyny - 2 290
  •  suma 93 857
  Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

  22 987

  Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

  56 998

  Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

  12 134

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

  348

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

  6 965

  Liczba rolników

  4 376

  w tym starających się o dotacje UE: 2893

  Liczba bezrobotnych

  5103

  Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

  58%

  Budżet

  Dochody ogółem:  70 269 279,00
         
  deficyt:  794 318,45  
  w tym dochody własne:  16 370 685,00

  Aktualne władze powiatu
  • Starosta: Stanisław Skaja
  • Przewodniczący Rady Powiatu: Stefan Kwiatkowski

  Powiat Człuchowski

  Nazwa powiatu

  Człuchowski

  Obszar (km²)

  1 571,48

  Liczba mieszkańców

  57 885

  Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
  • Miasto Człuchów           14 529
  • Wiejska Człuchów         10 544
  • Debrzno                            9517
  • Czarne                              9539
  • Przechlewo                       6280
  • Rzeczenica                       3820
  • Koczała                            3656
  Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

  12444

  Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

  37 792

  Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

  7649

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

  6

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

  5121

  Liczba rolników

  1400

  Liczba bezrobotnych

  3632

  Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

  brak danych

  Budżet

  Dochody ogółem:  59 047 141,91
  w tym dochody własne 16 386 187,29

  Aktualne władze powiatu
  • Starosta - Aleksander Paweł Gappa
  • Przewodniczący Rady Powiatu  Tadeusz Lisowski

  Powiat Gdański

  Nazwa powiatu

  Gdański

  Obszar (km²)

  793,17 

  Liczba mieszkańców

  90 907

  Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

  Miasto Pruszcz Gdański –   24 906

  Gmina Cedry Wielkie –  6 372

  Gmina Kolbudy –   12 736

  Gmina Pruszcz Gdański –  18 409

  Gmina Przywidz –   5 235

  Gmina Pszczółki –   7 921

  Gmina Suchy Dąb –   3 993

  Gmina Trąbki Wielkie –  10 377

  Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

  20 772

  Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

  59 966

  Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

  10 169

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

  7

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

  9 463

  Liczba rolników

  brak danych

  Liczba bezrobotnych

   1 682 

  Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

  ok. 60%

  Budżet

  Budżet ogółem: 41.240.140,79

  Aktualne władze powiatu
  • Starosta: Cezary Bieniasz – Krzywiec
  • Przewodniczący Rady Powiatu: Zygmunt Rzaniecki

  Powiat Kartuski

  Nazwa powiatu

  Kartuski

  Obszar (km²)

  1 121

  Liczba mieszkańców

  114 083

  Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

  Gmina Chmielno:                                  6390;    
  Miasto i Gmina Kartuzy:                     30538;
  Gmina Przodkowo:                               7348;   
  Gmina Sierakowice:                            17633;         
  Gmina Somonino:                                 9437;  
  Gmina Stężyca:                                    9160;   
  Gmina Sulęczyno:                                5059;    
  Miasto i Gmina Żukowo:                    26 700;  
  suma:                                             112 265;

  Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

  30 748

  Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

  68 903

  Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

  12 568

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

  wg. GUS 292

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

   wg. GUS 9159

  Liczba rolników

  brak danych

  Liczba bezrobotnych

  2349

  Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

  brak danych

  Budżet

  Dochody ogółem: 76 095 529,34
  w tym dochody własne 17 357 000

  Aktualne władze powiatu
  • Starosta: Janina Kwiecień
  • Przewodniczący Rady Powiatu: Edmund Kwidziński

  Powiat Kościerski

  Nazwa powiatu

  Kościerski

  Obszar (km²)

  1165,68

  Liczba mieszkańców

  68 839; wg. GUS 68 134

  Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

  Gmina Miejska Kościerzyna          23 235
  Gmina Liniewo                                4 681                       
  Gmina Dziemiany                            4 169  

  Gmina Karsin                                  6 097   
  Gmina Kościerzyna                      14 094          

  Gmina Lipusz                                  3 443                           
  Gmina Nowa Karczma                    6 534             

  Gmina Stara Kiszewa                     6 586
  Razem                                         68 846

  Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

  brak danych z powiatu
  wg. GUS 16 587

  Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

  brak danych z powiatu

  wg. GUS 42 477

  Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

  brak danych z powiatu

  wg. GUS 8 710

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

  brak danych z powiat
  wg. GUS 232

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

  brak danych z powiatu
  wg. GUS  4 669

  Liczba rolników

  brak danych

  Liczba bezrobotnych

  3 275

  Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

  brak danych

  Budżet

  Dochody ogółem:             53 986 282
  W tym dochody własne      7 425 942

  Aktualne władze powiatu
  • Starosta: Wiesław Baryła
  • Przewodniczący Rady Powiatu: Zbigniew Kucki

  Powiat Kwidzynski

  Nazwa powiatu

  Kwidzynski

  Obszar (km²)

  834

  Liczba mieszkańców

  81 290

  Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

  Gmina Kwidzyn                       10540
  Miasto Kwidzyn                      37964
  Gmina Gardeja                       8221
  Miasto i Gmina Prabuty          13148
  Gmina Sadlinki                        5618
  Gmina Ryjewo                        5799

  Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

  18 633

  Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

  53 091

  Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

  9 709

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

  356

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

  7 111

  Liczba rolników

  brak danych

  Liczba bezrobotnych

  3 215

  Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

  brak danych

  Budżet

  Dochody ogółem:          57 930 524, 00 zł


  W tym dochody własne:     20 596 018, 00 zł

  Aktualne władze powiatu
  • Starosta:  Jerzy Godzik
  • Przewodniczący Rady Powiatu:  Andrzej Zwolak

  Powiat Lęborski

  Nazwa powiatu

  Lęborski   

  Obszar (km²)

   

  706 ,02

  Liczba mieszkańców

  64770

  Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

  Lębork – 34805 osób (gmina Lębork nie dostarczyła danych)
  Łeba - 4012 osób,
  Cewice - 7330 osób,
  Nowa Wieś Lęborska - 12834 osób,

  Wicko - 5789 osób

   

  Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

  14 424

  Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

  41067

  Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

  8276

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

  361

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

  7813

  Liczba rolników

  brak danych

  Liczba bezrobotnych

  3780

  Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

  brak danych

  Budżet

  54 775 593,22
  W tym dochody własne 16 268 550,84

  Aktualne władze powiatu
  • Starosta: Ryszard Wenta
  • Przewodniczący Rady Powiatu: Waldemar Walkusz

  Powiat Malborski

  Nazwa powiatu

  Malborski

  Obszar (km²)

  494,23

  Liczba mieszkańców

  62 681

  Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

  Miasto Malbork                          38 156
  Miasto i Gmina Nowy Staw          7 774
  Gmina Malbork                              4135
  Gmina Miłoradz                             3352
  Gmina Lichnowy                           4648
  Gmina Stare Pole                         4616

  Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

  12 846

  Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

  40 851

  Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

  8 984

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

  404

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

  5 422

  Liczba rolników

  1854

  Liczba bezrobotnych

  3 485

  Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

  59

  Budżet

  Budżet: 59 506 825,53
  w tym dochody własne: 15 609 137,62

  Aktualne władze powiatu
  • Starosta: Mirosław Czapla
  • Przewodniczący Rady Powiatu: Tadeusz Kaczorek

  Powiat Nowodworski

  Nazwa powiatu

  Nowodworski

  Obszar (km²)

  653

  Liczba mieszkańców

  36 796

  Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

   Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.:      18 333

   Miasto Krynica Morska:                    1 304

   Gmina Ostaszewo:                           3 625

   Gmina Stegna:                                  9 877

   Gmina Sztutowo:                              3 657

  Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

  7 715

  Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

  24 196

  Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

  4 885

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

  184

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

  5 333

  Liczba rolników

  brak danych

  Liczba bezrobotnych

  2 602

  Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

  80%

  Budżet

  Dochody ogółem:  31 422 230,17 zł

  W tym dochody własne: 9 263 021,53 zł

  Aktualne władze powiatu
  • Starosta:   Zbigniew Piórkowski
  • Przewodniczący Rady Powiatu:    Ewa Dąbska

  Powiat Pucki

  Nazwa powiatu

  Pucki

  Obszar (km²)

  557

  Liczba mieszkańców

  73 837

  Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

   

  Gmina
  powierzchnia (km2)
  ludność
  (stan na dzień 31.12.2007 r.)
  zagęszczenie ludności na 1 km2
  w stosunku do powierzchni
   całkowitej
  Hel - miasto
  22
  3613
  173
  Jastarnia - miasto
  8
  3860
  499
  Puck - miasto
  5
  11 343
  2268
  Władysławowo - miasto
  39
  14747
  383
  Kosakowo
  50
  8156
  177
  Krokowa
  211
  10058
  49
  Puck
  242
  22060
  93
  Razem Powiat
  577
  73837
  131
  Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

  18 339

  Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

  46 736

  Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

  8 762

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

  1 112

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

  5 803

  Liczba rolników

  2 106

  Liczba bezrobotnych

   3 856

  Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

  brak danych

  Budżet

  Dochody ogółem: 49 681 102,60

  w tym dochody własne: 18 715 070,18

  Aktualne władze powiatu
  • Starosta: Artur Jabłoński
  • Przewodniczący Rady Powiatu: Roman Czerwiński

  Powiat Starogardzki

  Nazwa powiatu

  Starogardzki

  Obszar (km²)

  1 345

  Liczba mieszkańców

  123 071, wg. GUS 123 555

  Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
  • Gmina Wiejska Bobowo: 2 993
  • Gmina Miejska Czarna Woda: 3 464
  • Gmina Wiejska Kaliska: 5 165
  • Gmina Wiejska Lubichowo: 5 978
  • Gmina Wiejska Osieczna: 2 953
  • Gmina Wiejska Osiek: 2 466
  • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy: 14 028
  • Gmina Miejska Skórcz: 3 607
  • Gmina Wiejska Skórcz: 4645
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 5 360
  • Gmina Miejska Starogard Gdański: 47 475
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 13 982
  • Gmina Wiejska Zblewo: 10 955
  • Suma 123 089
  Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

  26 245*  wg. GUS 28 351

  • gm. Smętowo Graniczne –1223;
  • gm. Skórcz –1174;
  • Miasto Skórcz – 848;
  • gm. Osiek-479;
  • gm. Osieczna – 760;
  • gm. Lubichowo -1496;
  • gm. Bobowo –785;
  • gm.Kaliska-1339;
  • Gmina Miejska Starogard – 9734;
  • gm. Czarna Woda – 792;
  • Gmina Skarszewy – 3723;
  • Gmina Wiejska Starogard –3892

  * brak danych z gm. Zblewo

  Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

  78 820

  • gm. Smętowo Graniczne –3518;
  • gm. Skórcz –2918;
  • Miasto Skórcz – 2306;
  • gm. Osiek-1500;
  • gm. Osieczna – 1753;
  • gm. Lubichowo-3555;
  • gm. Bobowo –1875;
  • gm.Kaliska –3199;
  • Gmina Miejska Starogard – 31837 ;
  • gm. Czarna Woda – 2160;
  • Gmina Skarszewy -9049;
  • Gmina Wiejska Starogard –8874

  * brak danych z gm. Zblewo

  Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

  4 900

  • gm. Smętowo Graniczne –619;
  • gm. Skórcz –553;
  • Miasto Skórcz – 453;
  • gm. Osiek-487;
  • gm. Osieczna – 440;
  • gm. Lubichowo -725;
  • gm. Bobowo – 333;
  • gm.Kaliska -627;
  • Gmina Miejska Starogard – 5904;
  • gm. Czarna Woda – 510;
  • Gmina Skarszewy -1156;
  • Gmina Wiejska Starogard –1216

  * brak danych z gm. Zblewo i Lubichowo

  Suma  wg. GUS 123 568

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

  wg. GUS 389

  • gm. Osiek-ok.10;
  • gm. Czarna Woda – 2;
  • Gmina Wiejska Starogard –17
  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

  6184* wg. GUS 10 161

  • gm. Starogard Gdański – 3120;
  • gm. Bobowo – 132;
  • Miasto Skórcz – 199;
  • gm. Smętowo Graniczne – 178;
  • gm. Osiek – 120;
  • gm. Skórcz – 120;
  • gm. Kaliska – 250;
  • Gmina Miejska Czarna Woda – 152 ;
  • gm. Lubichowo – 509;
  • Gmina Skarszewy -689;
  • Gmina Wiejska Starogard –715

  * brak danych z gminy Osieczna i Zblewo

  Liczba rolników

  Gmina Wiejska Starogard –1300

  Liczba bezrobotnych

  8183*

  • gm. Smętowo Graniczne –268;
  • gm. Skórcz –270;
  • Miasto Skórcz – 199;
  • gm. Osiek-126;
  • gm. Osieczna – 218;
  • gm. Lubichowo -308;
  • gm. Bobowo – 156;
  • gm.Kaliska -281;
  • Gmina Miejska Starogard – 5823;
  • gm. Czarna Woda – 215;
  • Gmina Wiejska Starogard –319

  * brak danych z gm. Zblewo i Skarszewy

  Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

  brak danych

  Budżet

  Dochody ogółem: 86.848.310,25
  W tym dochody własne: 9.828.146,03

  Aktualne władze powiatu
  • Starosta: Leszek Burczyk
  • Przewodniczący Rady Powiatu: Wiesław Brzoskowski

  Powiat Sztumski

  Nazwa powiatu

  Powiat sztumski

  Obszar (km²)

  731 

  Liczba mieszkańców

  42 896

  Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

  Sztum – gmina miejsko – wiejska:        18 255
  Dzierzgoń – gmina miejsko – wiejska:    9 836
  Stary Dzierzgoń:                                    4 329
  Stary Targ:                                            6 684
  Mikołajki Pomorskie:                               3 792

  Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

  9 509

  Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

  27 299

  Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

  4 900

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

  172

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

  3047

  Liczba rolników

  brak danych

  Liczba bezrobotnych

  2579

  Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu
  • Gmina Dzierzgoń: 25%
  • Gmina Mikołajki Pomorskie: 70%
  • Gmina Stary Targ: brak danych
  • Gmina Stary Dzierzgoń: brak danych
  • Sztum: brak danych
  Budżet

  34.226.795
  W tym dochody własne:

  4 522 997

  Aktualne władze powiatu
  • Starosta - Piotr Stec
  • Przewodniczący Rady Powiatu - Wojciech Zielonka

  Powiat Słupski

  Nazwa powiatu
  Obszar (km²)

  2304,24

  Liczba mieszkańców

  92704

  Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

  Gm. Damnica                                     6200
  Gm. Dębnica Kaszubska                    9200
  Gm. Główczyce                                 9700
  Gm. Kępice                                        9700
  Gm. Kobylnica                                   9400
  Gm. Potęgowo                                  7200
  Gm. Słupsk                                     12800
  Gm. Smołdzino                                  3700
  Gm. Ustka                                         7300
  M. Ustka                                         16600

  Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

  20 951

  Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

  60628

  Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

  11 124

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

  wg. GUS 280

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

  wg. GUS  8 038

  Liczba rolników

  3805

  Liczba bezrobotnych

  6800

  Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

  brak danych

  Budżet
  • Dochody - 64.495.423
  • Wydatki - 71.858.606
  • Deficyt - 7.363.183
  • Rozchody - 1.750.000
  • Przychody - 9.113.183
  Aktualne władze powiatu
  • Starosta: Sławomir Ziemianowicz
  • Przewodniczący Rady Powiatu: Ryszard Stus

  Powiat Tczewski

  Nazwa powiatu

  Tczewski

  Obszar (km²)

  698

  Liczba mieszkańców

  113 196

  Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

  Miasto Tczew – 60 119      
  Gmina Tczew – 11 797          
  Gmina Morzeszczyn -  3 817
  Gmina Subkowy – 5 320
  Miasto i Gmina  Pelplin – 16 605
  Miasto i Gmina Gniew – 15 538

  Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

  24 661

  Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

  73 121

  Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

  15 414

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

  ok. 300

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

  6499

  Liczba rolników

  1 505

  Liczba bezrobotnych

  3 816

  Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu
  • Miasto i Gmina Pelplin – ok. 50%
  • Gmina Morzeszczyn – ponad 50%
  • Miasto i Gmina Gniew – 30-40 %
  • Pozostałe gminy – brak danych
  Budżet

  Dochody ogółem: 105 539 000,00
  W tym dochody własne: 18 368 000,00

  Aktualne władze powiatu
  • Starosta: Witold Sosnowski
  • Przewodniczący Rady Powiatu: Waldemar Pawlusek 

  Powiat Wejherowski

  Nazwa powiatu

  Wejherowski

  Obszar (km²)

  1280

  Liczba mieszkańców

  187 979

  Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

  Gmina Miasta Wejherowo:   20 293

  Gmina Miasta Reda:   19 503

  Gmina Miasta Rumia:   44 616

  Gmina Choczewo:    5 648

  Gmina Gniewino:    6 931

  Gmina Linia:     5 900

  Gmina Luzino:    13 608

  Gmina Łęczyce:   11 534

  Gmina Szemud:   13 854

  Gmina Wejherowo:   46 092

  Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

  45 145

  Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

  121 437

  Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

  22 391

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

  410

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

  16 848

  Liczba rolników

  brak danych

  Liczba bezrobotnych

  4 042

  Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

  brak danych

  Budżet

  Dochody ogółem:  91.342.748
  w tym dochody własne:  40.601.949,00

  Aktualne władze powiatu
  • Starosta: Józef Reszke
  • Przewodniczący Rady Powiatu:  Wiesław Szczygieł

  Sopot

  Nazwa powiatu

  Sopot

  Obszar (km²)

  17,26

  Liczba mieszkańców

  37 656

  Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

  nie dotyczy

  Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

  5 292

  Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

  23 396

  Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

  8 968

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

  282

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

   7 462

  Liczba rolników

  brak danych

  Liczba bezrobotnych

  337

  Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

  50%

  Budżet

  Dochody ogółem: 280 000 000 zł
  W tym dochody własne: 156 000 000 zł

  Aktualne władze powiatu
  • Prezydent: Jacek Karnowski
  • Przewodniczący Rady Miasta: Wieczesław Augustyniak

  Słupsk

  Nazwa powiatu

   MIASTO SŁUPSK

  Obszar (km²)

  43,15

  Liczba mieszkańców

  94 447

  Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
  Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

  17 294

  Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

  62 244

  Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

  14 909

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

  719

  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

  10 517

  Liczba rolników

  brak danych

  Liczba bezrobotnych

  2 805

  Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

  brak danych

  Budżet

  Dochód ogółem:   347 954 708 zł

  w tym dochody własne:   202 980 174 zł

  Aktualne władze powiatu

 • Starosta: Maciej Kobyliński
 • Przewodniczacy Rady Powiatu: Zdzisław Sołowin 
 • Centrum Informacji i Edukacji
  Ekologicznej w Gdańsku

  80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

  tel./fax (58) 301 80 99

  strona www: www.ciee-gda.pl

  e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

  x

  Wybierz rok

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2005

  2004

  2003

  2002