Gdańsk

Elektrownie wodne

brak

Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.
 • Nazwa i lokalizacja  składowiska Zakład Utylizacyjny Dp. Z o.o. ul. Jabłoniowa 55
  • obszar objęty poborem biogazu. ok. 11 ha.
  • wielkość poboru gazu m3/rok 900 000
  • ilość uzyskiwanej energii cieplnej  brak danych lub elektrycznej ok. 2800 000 [kW] w ciągu roku.
Kolektory słoneczne

brak danych

Pompy ciepła
 • ul. Kanałowa;
 • ul. Zw. Jaszczurczego; 
 • ul. Nadwiślańska
Wykorzystanie biomasy
 • Informacje na podstawie wniosków o dofinansowanie  z GFOŚ- brak danych o innych
 • Lokalizacja obiektu ul. Tęczowa , Gdańsk-  Sobieszewo
Inne

brak danych

Gdynia

Elektrownie wodne

brak

Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

 Nazwa i lokalizacja  składowiska...... Kwatera składowa odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne- obiekt   Zakładu Zagospodarowania Odpadami „Eko Dolina”, Łężyce,  84-207 Koleczkowo, Aleja Parku Krajobrazowego 99, na terenie powiatu Wejherowo
 http://www.ekodolina.pl/www/ekodolina/start,000.html.....,
 obszar objęty poborem biogazu...... 8,06 ha....
wielkość poboru gazu m3/rok...(2006 r.: 4 421 500 m3/rok; 2007 r.: 4 302 804 m3/rok; 2008 r..3 966 874...m3/rok), ilość uzyskiwanej energii cieplnej …(2007 r.: 18588,1 GJ; 2008 r.:..24481,3... [Gj]
 lub elektrycznej 7 367 052…(2006 r.: 5748 MWh/rok; 2007 r.: 5593,6 MWh/rok; 2008 r.:…MWh/rok)…..[kW]      w ciągu roku.

Kolektory słoneczne

 Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne)
 TBS „Czynszówka” ul. Starodworcowa (1 z  4 bloków).
 http://www.czynszowka.com.pl/

Pompy ciepła
 • Kościół Św. Mikołaja
 • Parafia pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli
 • Przedszkole przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara sióstr Anielanek (obiekt dopiero w budowie, ale juz wykonano odwiert ) (dane na podstawie informacji od geologa powiatowego)
Wykorzystanie biomasy

brak danych

Inne

brak danych

Powiat Bytowski

Elektrownie wodne
Elektrownie wiatrowe

Brak danych z powiatu.

Biogaz ze składowiska odpadów.
Kolektory słoneczne
Pompy ciepła
Wykorzystanie biomasy
Inne

Powiat Chojnicki

Elektrownie wodne
 • Lutomski Nowy Młyn w miejscowości Lutomski Nowy Młyn na rzece Czerska Struga o mocy 20KW;
 • Młyn Wodny w Młynku, miejscowość Młynek, nazwa rzeki Parzenica, moc 18KW;
 • Młyn Wodny w Wojtalu, miejscowość Wojtal, nazwa rzeki Wda;
 • Młyn Wodny w Rolbiku, miejscowość Rolbik, rzeka Zbrzyca, moc 25kW;
 • Elektrownia wodna w Kaszubie, rzeka Zbrzyca, moc 25kW;
 • Młyn Wodny w Czernicy, miejscowość Czernica, rzeka Rów Czernicki, moc 15KW;
 • Młyn Wodny w Zawadzie, miejscowość Zawada, rzeka Niechwaszcz, moc ok. 23 KW;
 • MEW zlokalizowane wzdłuż lewego brzegu rzeki Brdy poniżej zapory w Mylofie, wykorzystujące zrzuty wód poprodukcyjnych z podchowalni pstrąga w Mylofie do produkcji energii elektrycznej w czterech turbinach wodnych:
  • MEW nr 1
  • MEW nr 2
  • MEW nr 3
  • MEW nr 4
 • Elektrownia Wodna w Mylofie, miejscowość Mylof, rzeka Brda, moc 800 KW
Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak

Kolektory słoneczne
 • tylko prywatne do ogrzewania wody
Pompy ciepła
 • w miejscowości Funka (gm. Chojnice) na potrzeby Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i ogrzewania 5 domków letniskowych,
 • w miejscowości Czernica (gm. Brusy) do ogrzewania Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego Akademii Marynarki Wojennej „Cyranka” (wydajność pompy Q-10 tys. m3/rok).Woda z pompy odprowadzana jest do jez. Kosobudno

  

 

Wykorzystanie biomasy
 • Kotłownia „Rindipol” S.A w Chojnice – dawna kotłownia zakładowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Mostostal” S.A., ogrzewa południowo-zachodnie dzielnice Chojnic,
 • Kotłownia na odpady drzewne „Floors” w Brusach, ogrzewa pobliską szkołę podstawową oraz Kaszubskie Osiedle Mieszkaniowe. Zastąpiła kotłownię na słomę w szkole w Brusach Gminnego Zarządu Oświaty.
Inne

brak danych

Powiat Człuchowski

Elektrownie wodne
 • Nazwa Buszkowo
 • miejscowość Cierznie- Buszkowo
 • gmina Debrzno
 • właściciel I.Czapiewski
 • nazwa rzeki   Chrząstawa
Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak biogazu

Kolektory słoneczne

 • miejscowość/gmina Międzybórz/Rzeczenica
 • budynek prywatny mieszkalny, instalacja c.w.u.
 • Pompy ciepła

  brak

  Wykorzystanie biomasy

  Lokalizacja obiektu: Gmina Człuchów

  miejscowości Polnica , Barkowo, Wierzchowo Dworzec 
  Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy słoma   ilość t/rok – brak danych
  uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] – brak danych

   

  Lokalizacja obiektu: Gmina Przechlewo
  Kotłownia w Przechlewie; miejscowość Przechlewo
  Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy – słoma,   ilość t/rok -2045,56
  uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku - 21137  [Gj]
  biogazownia rolnicza miejscowość Pawłówko, gmina Przechlewo
  Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy – gnojowica i odpady poprodukcyjne z fermy
  uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku  [Gj] – 21240 energii cieplnej, 19080 energii elektrycznej
  biogazownia rolnicza miejscowość Płaszczyca , gmina Przechlewo
  Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy - gnojowica trzody chlewnej wymieszana z komponentami uzupełniającymi(kiszonka kukurydziana, gliceryna, śruta zbożowa,

  odpady produkcji roślinnej i produkcji pasz)
  uzyskany efekt energetyczny w roku [Gj]- 21240 energii cieplnej, 19080 energii elektrycznej

   

  Lokalizacja obiektu kotłownia w Rzeczenicy miejscowość/gmina Rzeczenica
  Podać rodzaj wykorzystywanej zrębki defibracyjne ilość 794   t/rok
  uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] – 7776

  Inne

  brak danych

  Powiat Gdański

  Elektrownie wodne
  • Nazwa Elektrownia Wodna Pruszcz miejscowość/gmina Straszyn, gm. Pruszcz Gdański
   • właściciel Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. nazwa rzeki Radunia
   • km rzeki brak danych wysokość piętrzenia 12,69 m n.p.m. moc 100 kW
  • Nazwa Elektrownia Wodna Kuźnice miejscowość/gmina Kuźnice, gm. Pruszcz Gdański
   • właściciel ENERGA nazwa rzeki Radunia
   • km rzeki brak danych wysokość piętrzenia brak danych moc 760 Kw
  • Nazwa Elektrownia Wodna Juszkowo miejscowość/gmina Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański
   • właściciel ENERGA nazwa rzeki Radunia
   • km rzeki brak danych wysokość piętrzenia brak danych moc 200 kW
  • Nazwa Elektrownia Wodna Prędzieszyn miejscowość/gmina Prędzieszyn, gm. Pruszcz Gdański
   • właściciel ENERGA nazwa rzeki Radunia
   • km rzeki brak danych wysokość piętrzenia 3,7 m moc 800 kW
  • Nazwa Elektrownia Wodna Bielkowo miejscowość/gmina Bielkowo, gm. Kolbudy
   • właściciel ENERGA nazwa rzeki Radunia
   •  km rzeki 26,5 km wysokość piętrzenia brak danych moc 7200kW
  • Nazwa Elektrownia Wodna Łapino miejscowość/gmina Łapino, gm. Kolbudy
   • właściciel ENERGA nazwa rzeki Radunia
   • km rzeki b.d. wysokość piętrzenia brak danych moc 2294 kW
  • Nazwa Elektrownia Wodna Straszyn miejscowość/gmina Straszyn, gm. Pruszcz Gdański
   • właściciel ENERGA nazwa rzeki Radunia
   • km rzeki b.d. wysokość piętrzenia brak danych moc 2450 kW
  Elektrownie wiatrowe

  brak

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  brak

  Kolektory słoneczne

   

  Lokalizacja - 3  domy prywatne, gmina    Pruszcz Gdański

  ogrzewanie wody - tak

  ogrzewanie pomieszczeń - tak 

   

  Pompy ciepła
  • Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) Zespół Szkół w Cedrach Wielkich oraz  Zespół   Szkół w Cedrach Małych
  • Efekt energetyczny w ciągu roku
  • zużyta energia elektryczna b.d. [kWh],
  • pozyskane ciepło b.d. [Gj]
  Wykorzystanie biomasy

  brak

  Inne

  brak danych

  Powiat Kartuski

  Elektrownie wodne

  Nazwa: Mała Elektrownia Wodna

  • miejscowość/gmina: Żukowo, m. Lniska,
  • właściciel Ryszard Pastuszak
  • nazwa rzeki Radunia,     
  • km rzeki 51,
  • wysokość piętrzenia ---, moc 440kW
  Elektrownie wiatrowe

  Brak danych z powiatu.

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  Brak danych z powiatu.

  Kolektory słoneczne

  Brak danych z powiatu.

  Pompy ciepła
  • Parafia pw. WNMP w Kartuzach
  • Parafia w Baninie, gm. Żukowo
  Wykorzystanie biomasy
  • szkoła podstawowa w Chmielnie
  • szkoła podstawowa w Miechucinie
  • dom pomocy społecznej w Kobysewie

  Rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki

  Inne

  Brak danych z powiatu.

  Powiat Kościerski

  Elektrownie wodne
  • Nazwa ELEKTROWNIA WODNA ZAMEK KISZEWSKI:
   • miejscowość/gmina ZAMEK KISZEWSKI/ STARA KISZEWA
   • właściciel  JERZY KUJAWSKI  nazwa rzeki WIERZYCA
   • km rzeki.117+220,  wysokość piętrzenia 117,20, moc 0,07 MW
  • Nazwa ELEKTROWNIA WODNA RUDA MŁYN:
   • miejscowość/gmina RUDA MŁYN/KOŚCIERZYNA
   • właściciel  ZAKŁADY RYBACKIE WDZYDZE w Czarlinie  nazwa rzeki WIERZYCA
   • km rzeki.127+500,  wysokość piętrzenia 126,20, moc 0,02 MW
  • Nazwa ELEKTROWNIA WODNA NOWA KISZEWA:
   • miejscowość/gmina NOWA KISZEWA/KOŚCIERZYNA
   • właściciel  JERZY KWIDZIŃSKI  nazwa rzeki WIERZYCA
   • km rzeki.137+720,  wysokość piętrzenia 140,81, moc 0,018 MW
  • Nazwa ELEKTROWNIA WODNA GRZYBOWSKI MŁYN:
   • miejscowość/gmina GRZYBOWSKI MŁYN/KOŚCIERZYNA
   • właściciel  ZAKŁADY RYBACKIE WDZYDZE w Czarlinie  nazwa rzeki TRZEBIOCHA
   • km rzeki.2+470,  wysokość piętrzenia 142,60, moc 0,015 MW
  • Nazwa ELEKTROWNIA WODNA WIEPRZNICA:
   • miejscowość/gmina WIEPRZNICA/KOŚCIERZYNA
   • właściciel  TERESA CZAPIEWSKA nazwa rzeki RAKNICA
   • km rzeki.0+300,  wysokość piętrzenia 148,49, moc 0,0062 MW
  • Nazwa ELEKTROWNIA WODNA SKRZYDŁÓWKO:
   • miejscowość/gmina SKRZYDŁÓWKO/NOWA KARCZMA
   • właściciel  GERARD I URSZULA CHAJEWSCY nazwa rzeki WIETCISA
   • wysokość piętrzenia 144,20, moc 0,032 MW
  Elektrownie wiatrowe

  brak

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  brak

  Kolektory słoneczne

  brak

  Pompy ciepła


   Dom Wczasów Dziecięcych miejscowość/gmina Wygonin/Stara Kiszewa:

  •  Efekt energetyczny w ciągu roku brak danych

   Centrum Kultury Kaszubskiej miejscowość/gmina Kościerzyna/M. Kościerzyna:

  •  Efekt energetyczny w ciągu roku brak danych

   Polski Związek Płetwonurkowania miejscowość/gmina Kościerzyna/M. Kościerzyna:

  •  Efekt energetyczny w ciągu roku brak danych
  Wykorzystanie biomasy

  Lokalizacja obiektu: Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „UNIBUD” Sp. z o.o. 

  • miejscowość/gmina Wielki Klincz/Gm. Kościerzyna
  • wykorzystywana biomasa: trociny, wióry, ścinki i drewno ilość t/rok, 750 Mg/rok
  Inne

  brak

  Powiat Kwidzynski

  Elektrownie wodne

  Elektrownia wodna Miłosna miasto  Kwidzyn
  Właściciel                   nazwa rzeki Liwa
  km rzeki  39+570  wysokość piętrzenia 2,26 m  moc 75 kW.

  Elektrownia wodna Młynisko gmina Prabuty
  Właściciel                   nazwa rzeki Liwa
  km rzeki  69+400  wysokość piętrzenia 1,30 m  moc 55 kW.

  Elektrownia wodna Nowy Młyn gmina Prabuty
  Właściciel                   nazwa rzeki Liwa
  km rzeki  70+825  wysokość piętrzenia  1,20 m  moc 45 kW.

  Elektrownia wodna Piekarniak  gmina Kwidzyn
  Właściciel                   nazwa rzeki Liwa
  km rzeki  45+250  wysokość piętrzenia   1,35 m  moc 63 kW.

  Elektrownia wodna Szadowo  gmina Kwidzyn
  Właściciel                   nazwa rzeki Liwa
  km rzeki  57+740  wysokość piętrzenia  1,40 m  moc 55 kW.

  Elektrownia wodna Białki  gmina Sadlinki
  Właściciel                   nazwa rzeki Liwa
  km rzeki  33+180  wysokość piętrzenia 1,15 m  moc 80 kW.

  Elektrownia wodna Borowy Młyn  gmina Ryjewo
  Właściciel                   nazwa rzeki Struga Postolińska
  km rzeki  4+500  wysokość piętrzenia 2,40 m  moc 45 kW.

  Elektrownie wiatrowe

  Brak w powiecie

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  Biogaz był pobierany na Składowisku w Bądkach – składowisko zamknięte

  Kolektory słoneczne

  Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne)    Firma Hydro-San

  • • miejscowość/gmina: Kwidzyn
  • • Opisać efekty wykorzystania kolektorów: 3 panele słoneczne o mocy 3kW
  • • ogrzewanie wody tak, ok. 120 l/h, 60ºC

  Lokalizacja obiektu - Ośrodek Aktywności Społecznej Zaułek Benowo

  • miejscowość/gmina: Ryjewo
  • opisać efekty wykorzystania kolektorów: cztery kolektory słoneczne o przybliżonej mocy łącznej 8.2 kW
  • ogrzewanie wody tak,

  Lokalizacja obiektu - dom jednorodzinny

  • miejscowość/gmina: Sadlinki
  • opisać efekty wykorzystania kolektorów: panele słoneczne o mocy 4 kW
  • ogrzewanie wody: tak, ok. 300 l
  • ogrzewanie pomieszczeń: tak, ok. 170 m2

  Lokalizacja obiektu - dom jednorodzinny

  • miejscowość/gmina: gmina Gardeja
  • opisać efekty wykorzystania kolektorów. Pionierska konstrukcja: panele słoneczne zbudowane z kaloryferów pomalowanych na czarno i osadzonych w szklanej obudowie o mocy ok. 2,5-3kW
  • ogrzewanie wody: ak, ok. 150 l
  Pompy ciepła

  Ośrodek Aktywności Społecznej Zaułek Benowo- pompa ciepła o mocy cieplnej wahającej się miedzy 41,5 a 41,2 kW, (w zależności od trybu pracy urządzenia), napędowa moc elektryczna to od 10,4 kW. do 14,3 kW.

  Wykorzystanie biomasy

  Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Barcicach gm. Ryjewo:

  • Wykorzystywana biomasa - zrębki wierzby , ilość 568  m3/ rok  , 40% wilgotności
  • Ilość uzyskanego ciepła w GJ 1846  ( sezon grzewczy 2004/2005 )
  • Moc 300 kW

  Stacja Uzdatniania Wody w Kamionce gm. Kwidzyn 

  • Wykorzystywana biomasa-  pelety , ilość  t/ rok bd
  • Ilość uzyskanego ciepła w GJ  - brak danych
  • Moc 25 kW

  Lokalizacja obiektu International Paper Kwidzyn Sp. z o. o.  

  • Wykorzystywana biomasa - ługi powarzelniane   t/ rok bd…
  • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
  • Kocioł sodowy, moc 204  MW

  Lokalizacja obiektu International Paper Kwidzyn Sp. z o. o.  

  • Wykorzystywana biomasa  odpady drzewne osady ściekowe   t/ rok bd
  • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
  • Kocioł fluidalny Moc 73 MW
  • Przykładowo w I kwartale 2005r. wyprodukowano w IP Kwidzyn 45 653 MWh energii elektrycznej z  biomasy ( wg. Urzędu Regulacji Energetyki )

  Lokalizacja obiektu Zakład Polima S.A. w Gurczu

  • Wykorzystywana biomasa - odpady drzewne, w szczególności trociny , ilość 5150 Mg/rok
  • Kocioł typu ENOP 3000/13 z rusztem mechanicznym, produkcji ZBIKO
  • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
  • Moc 2,065 MW

  Lokalizacja obiektu Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Handlowe TOR – PAL Sp. z o. o. w Kwidzynie

  • Wykorzystywana biomasa - odpady drzewne, w szczególności trociny  ilość 1200 M/rok
  • Piec suszarniczy M- 829
  • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych, Moc 950 kW

  Lokalizacja obiektu Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe MAN w Kaniczkach

  • Wykorzystywana biomasa - drewno liściaste,  ilość 36Mg/rok
  • W sezonie grzewczym wykorzystywany jest kocioł typu UKS o mocy cieplnej 115 kW.
  • Poza sezonem grzewczym użytkowany jest kocioł o mocy 30 kW.
  • Sprawność obu kotłów wynosi ok. 90%
  • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych

  Lokalizacja obiektu Zakład Produkcyjny w Prabutach

  • Wykorzystywana biomasa  drewno  i odpady drewniane  ilość 700 Mg/rok
  • Kocioł grzewczy Ekowex
  • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
  • Moc 500 kW
  Inne

  brak danych

  Powiat Lęborski

  Elektrownie wodne
  • Nazwa: Zakład Produkcyjno - Usługowy Zdzisław Ramczykowski Osowo 24/6  miejscowość/gmina: Osowo gm. Cewice
   • właściciel: Zdzisław Ramczykowski z przeniesieniem praw i obowiązków na p. Reginę Potrykus zam. w Linii  
   • nazwa  rzeki: Okalica
   • km rzeki..10+450  wysokość piętrzenia do 62 m npm, moc: 18,5 KW
  Elektrownie wiatrowe

  Brak danych z powiatu

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  Brak danych z powiatu

  Kolektory słoneczne

  Brak danych z powiatu

  Pompy ciepła

   

  • Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa
   • Lokalizacja obiektu: Lębork, ul. Teligi 23
   • Instalacja o mocy grzewczej 150 kW/h   195 MWh/rok
  • Parafia rzymsko-katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, miejscowość/gmina Lębork
   • Lokalizacja obiektu: Lębork, pl. Kopernika 6
   • Instalacja o mocy grzewczej 185,7 kW/h
  Wykorzystanie biomasy
  • Zespół Szkół Budowlanych  miejscowość/gmina. ul. Pionierów 16  84-300  Lębork
   • rodzaj wykorzystywanej biomakocioł na słomę  moc: 400 kW ilość t/rok,.....
  • Lokalizacja obiektu: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej miejscowość/gmina ul. Pionierów 11 Lębork 84-300
  Inne

  Brak danych z powiatu

  Powiat Malborski

  Elektrownie wodne
  • Nazwa Rakowiec – Kamienica, gm. Malbork,
   • właściciel:  Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu, 
   • nazwa rzeki: Nogat,
   • km rzeki: 24 +000,
   • wysokość piętrzenia: 2,85 m, 
   • moc 0,54 MW
  • Nazwa „MEW Szonowo” – Kraśniewo, gm. Malbork,
   • właściciel:  Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
   • nazwa rzeki: Nogat
   • km rzeki: 14 + 500,
   • wysokość piętrzenia: 2,1 m, 
   • moc 0,5 MW
  Elektrownie wiatrowe

  brak

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  brak

  Kolektory słoneczne
  • lokalizacja -  miasto Malbork:
  • boisko sportowe na Osiedlu Południe,
  • Kąpielisko Miejskie, Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej
  • kolektory wykorzystywane są do ogrzewania wody, łączna energia cieplna – 38,66 GJ, Ponadto kolektory istnieją w obiektach prywatnych – brak danych.
  Pompy ciepła
  • właściciel – osoba prywatna,
  • lokalizacja Malbork,
  • moc 9,1 kW
  Wykorzystanie biomasy

  Lokalizacja obiektu – Złotowo, gm. Stare Pole

  • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma/drewno – moc 12kW/36kW
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] – brak danych,

  Lokalizacja obiektu – Miłoradz, gm. Miłoradz

  • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma – moc 250 kW
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] – brak danych,

  Lokalizacja obiektu – Mątowy Wielkie, gm. Miłoradz

  • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma – moc 100 kW
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] – brak danych.
  Inne

  brak

  Powiat Nowodworski

  Elektrownie wodne

  brak

  Elektrownie wiatrowe

  brak

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  brak

  Kolektory słoneczne

  3 szt. na terenie Gminy Sztutowo

  Pompy ciepła

  brak danych

  Wykorzystanie biomasy

  Lokalizacja obiektu: m. Grochowo Pierwsze, Gmina Sztutowo:

  • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy – słoma
  • ilość t/rok- brak danych,
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku – brak danych
  Inne

  brak danych

  Powiat Pucki

  Elektrownie wodne
  • Elektrownia Wodna ŻARNOWIEC S.A. Czymanowo-Gniewino; link: www.ewz.pl
  • Elektrownia szczytowo-pompowa wykorzystująca jezioro Żarnowieckie jako zbiornik dolny. Zbiornik górny, całkowicie sztuczny, jest zbudowany na pobliskim płaskowyżu, moc elektrowni przy pracy turbinowej wynosi 716 MW, przy pracy pompowej 800 MW.
  • Elektrownia wodna na rzece Bychowska Struga; miejscowość - Brzyno; moc 15 kW/h
  • Elektrownia wodna w Smolnie na Gizdepce, 6 KW
  Elektrownie wiatrowe

  nazwa
  miejscowość/gmina
  właściciel
  liczba wiatraków
  moc pojedynczej siłowni
  wysokość
  moc zespołu
  Farma Wiatrowa Puck
  Gnieżdżewo, Łebcz/Gm. Puck
  „Dipol” Sp. z o.o.          w Warszawie
  11
  2,0 MW
  80 m kolumna
  22,0 MW
  Farma Wiatrowa Łebcz
  Łebcz/Gm. Puck
  Meritum Sp. z o.o. w Legnicy
  4
  2,0 MW
  80 m kolumna
   
  8,0 MW
  -
  Swarzewo/Gm. Puck
  WestWind-Poland
  2
  600 kW
  60
  1,2 MW
  -
  Gnieżdżewo/Gm. Puck
  Elektrownie Wiatrowe Gnieżdżewo             Sp. z o.o. w Legnicy
  2
  2,0 MW
  80 m kolumna
  4,0 MW
  -
  Gnieżdżewo/Gm. Puck
  INTERPRES w Legnicy
   
  1
  2,0
  80 m kolumna
  2,0 MW
  -
  Gnieżdżewo/Gm. Puck
  Presta w Legnicy
  1
  2,0
  80 m kolumna
  2,0 MW
  -
  Łebcz/Gm. Puck
  EUROWIND POLSKA Sp. z o.o., w Gdańsku
  4
  2,5
  80 m kolumna
  10,0 MW

   
  Biogaz ze składowiska odpadów.

  Brak odgazowywania, składowisko jeszcze eksploatowane.

  Kolektory słoneczne

  Harcerski Ośrodek Morski w Pucku

  Pompy ciepła

  Harcerski ośrodek Morski w Pucku

  Brak danych na temat mniejszych, stosowanych w zabudowie mieszkaniowej pomp ciepła.

  Wykorzystanie biomasy

  Brak  obiektów, wykorzystujących biomasę na dużą skalę.

  Inne

  Powiat Starogardzki

  Elektrownie wodne

  Elektrownia Wodna Czarnocińskie Piece, Czarnocin 61, 83-250 Skarszewy, gmina Skarszewy

  • Właściciel: ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o.., ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn
  • nazwa rzeki: Wierzyca
  • km rzeki: 74+500 wysokość piętrzenia: 100,41 m npm, moc: 156 kW

  Elektrownia Wodna Kolincz, ul. Droga Główna 106, 83-211 Jabłowo, gmina Starogard Gdański

  • Właściciel: ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o, ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn
  • nazwa rzeki: Wierzyca
  • km rzeki: 40+500 wysokość piętrzenia: 58,00 m npm, moc: 407 kW

  Elektrownia Wodna Owidz, ul. Mostowa 2, 83-211 Jabłowo, gmina Starogard Gdański

  • Właściciel: ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o., ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn
  • nazwa rzeki: Wierzyca
  • km rzeki: 51+600 wysokość piętrzenia: 69,30 m npm, moc: 186 kW

  Mała Elektrownia Wodna, miejscowość: Wdecki Młyn

  • Właściciel: Adam Okrój i Grzegorz Kowalski
  • nazwa rzeki: Wda
  • km rzeki 85+330

  Elektrownia Wodna Młyńsk, 83-261 Piece, Struga Młyńska

  • Właściciel: Stanisław Pawłowski,
  • Moc: 0,0022 MW

  Elektrownia Wodna ul. Kanałowa 19, Starogard Gd,

  • Właściciel: Przedsiębiorstwo Hurtu Przemysłowego „DOMAT” s.c. W.A.D. Drzewieccy
  • nazwa rzeki: Wierzyca
  • km rzeki: 57+150, moc: 0,4 MW

  Elektrownia Wodna M.E.W. Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gd

  • Właściciel: Janusz Kawski
  • nazwa rzeki: Wierzyca
  •  moc: 0,075 MW

  Elektrownia Wodna : M.E.W.Skarszewy,

  • Właściciel: Piotr Górski,
  • nazwa rzeki: Wietcisa
  • km rzeki: 6+800

  Elektrownia Wodna : M.E.W.Skarszewy,

  • Właściciel: Władysław Nagórski,
  • nazwa rzeki: Wietcisa
  • km rzeki: 2+400

  Elektrownia Wodna Klonówka

  • Właściciel: EDORADCA, ul.Kubusia Puchatka 5/12, 83-11- Tczew,
  • nazwa rzeki: Wierzyca
  • km rzeki: 37+850
  Elektrownie wiatrowe

  brak danych.

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  brak danych

  Kolektory słoneczne

  brak danych

  Pompy ciepła

  Lokalizacja obiektu: Parafia św. Rocha w Osieku

  • Pompa cieplna ALAND KAL 100, moc grzewcza 100 kW, przystosowana do ogrzewania CO i nagrzewania CWu. Pobór mocy elektrycznej 25 kW. Dolne źródło w postaci odwiertów studziennych.
  • Efekt energetyczny: COP 4
  • Zużyta energia elektryczna w ciągu roku: 31.600 kWh
  • Pozyskane ciepło: 451,43 Gj
  • Bardzo efektywny, niekłopotliwy system grzewczy. Bardzo duża sprawność – z 1 kWh energii elektrycznej uzyskiwano ok. 4 kWh energii cieplnej.
  • Gmina Smętowo Graniczne: 1 gospodarstwo domowe.
  Wykorzystanie biomasy

  Lokalizacja obiektu: ENBIO Sp. z o.o. Czarna Woda ul. Mickiewicza 10

  • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: brykiety drzewne   ilość t/rok ok. 8.500
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku: ok. 150.000  [Gj]

  Lokalizacja obiektu: GRASO Zenon Sobiecki, 

  • miejscowość/gmina: Krąg gm. Starogard Gdański, Bączek gm. Skarszewy
  • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma: ilość t/rok 170
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku:  1.927,5 [Gj]

  Lokalizacja obiektu: Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o.o., ul. Mickiewicza, 83-262 Czarna Woda

  • Rodzaj wykorzystywanej biomasy: trociny
  • Uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku: 24286 [Gj], sprzedane 19434,60 [Gj]

  Lokalizacja obiektu: FAMOS Fabryka Mebli Okrętowych, ul. Gdańska 37, 83-200 Starogard Gdański

  • Rodzaj wykorzystywanej biomasy: odpady drzewne, trociny
  • Uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku: 4527 [Gj]
  Inne

  brak danych

  Powiat Sztumski

  Elektrownie wodne

  Lp.
  Nazwa obiektu
  Gmina
  Ciek
  Km cieku
  Moc [kW]
  1.
  Elektrownia Wodna Myślice
  Stary Dzierzgoń
  rzeka - Dzierzgoń
  52+270
  20
  2.
  Elektrownia Wodna Gronajny
  Sztum
  ciek-Kanał Juranda
  6+730
  66
  3
  Elektrownia Wodna Stanówko
  Dzierzgoń
  rzeka- Dzierzgoń
  27+060
  60
  4.
  Elektrownia Wodna Dzierzgoń
  Dzierzgoń
  rzeka -Dzierzgoń
  21+270
  36
  5.
  Elektrownia Wodna Koniecwałd
  Sztum
  ciek-Kanał Kaniewski
  2+200
  21,5

  Elektrownie wiatrowe

  Lp.
  Nazwa obiektu
  Gmina
  Inwestor
  Moc [MW]
  1.
  Zespół 12 elektrowni wiatrowych typu GE Wind Energy 1.5SL
   
  Sztum: obręb Koniecwałd i Gronajny
  Iberdrola Energia Odnawialna Sp. z o.o.
  Maksymalna moc: 27,6 MW
  2.
  1 elektrownia wiatrowa typu NTK 300
  gmina: Mikołajki Pomorskie
  Inwestor: Bogusław Czeszejko, Produkcja energii dla lokalnego odbiorcy tj. Gdańskiej Kampanii Energetycznej ENERGA S.A.
  Moc znamionowa: 300kW

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  brak

  Kolektory słoneczne

  brak

  Pompy ciepła

  brak

  Wykorzystanie biomasy

   Lp.
   
  Lokalizacja obiektu
   
  Miejscowość/gmina
   
  Wykorzystana biomasa
   
  Ilość t/rok
  1.
  Stary Targ
  Stary Targ
  słoma
  950

  Inne

  brak

  Powiat Słupski

  Elektrownie wodne
  • Nazwa: Łebień I, II; miejscowość: Łebień /gmina: Damnica
   • Właściciel: Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a, 76-200 Słupsk
   • nazwa rzeki: Łupawa; km rzeki: 52,1; wysokość piętrzenia: 2,3 m; moc: 50 kW, 45 kW
  • Nazwa: Krzynia, miejscowość: Krzynia /gmina: Dębnica Kaszubska,
   • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
   • nazwa rzeki: Słupia; km rzeki: 51,0; wysokość piętrzenia: 8 m; moc: 900 kW
  • Nazwa: Skarszów Dolny, miejscowość: Skarszów Dolny /gmina: Dębnica   Kaszubska,  
   • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
   • nazwa rzeki: Skotawa; km rzeki: 10,0; wysokość piętrzenia: 7,8 m; moc:188 kW
  • Nazwa: Jawory, miejscowość: Jawory /gmina: Dębnica Kaszubska,
   • Właściciel: Stanisław Czaszejko, ul. Limanowskiego 51, 76-200 Słupsk
   • nazwa rzeki: Skotawa; km rzeki: brak danych; wysokość piętrzenia: brak danych; moc: 10 kW
  • Nazwa: Strzegomino, miejscowość: Konradowo /gmina: Dębnica Kaszubska,
   • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200
   • Słupsk, nazwa rzeki: Słupia; km rzeki: 59,0; wysokość piętrzenia: 12,3 m; moc: 2400 kW
  • Nazwa: Drzeżewo, miejscowość: Drzeżewo/ gmina: Główczyce
   • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
   • nazwa rzeki: Łupawa; km rzeki: 36,0; wysokość piętrzenia: 2,4 m; moc: 110 kW
  • Nazwa: Główczyce; miejscowość: Główczyce /gmina: Główczyce
   • Właściciel: Alfons Melka, ul. Słupska 32, 76-220 Główczyce
   • nazwa rzeki: Ciek Główczycki; km rzeki brak danych; wysokość piętrzenia: 3,4 m; moc: 5 kW
  • Nazwa: Żelkowo; miejscowość: Żelkowo /gmina: Główczyce
   • Właściciel: Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a, 76-200 Słupsk
   • nazwa rzeki: Łupawa; km rzeki: 31,0; wysokość piętrzenia: 6 m; moc: 382 kW
  • Nazwa: Kępice, miejscowość: Kępice/ gmina: Kępice
   • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
   • nazwa rzeki: Wieprza; km. 73,0; wysokość piętrzenia: 4 m; moc: 504 kW
  • Nazwa: Kępka, miejscowość: Kępka/ gmina: Kępice
   • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
   • nazwa rzeki: Wieprza; km. brak danych; wysokość piętrzenia: 4,6 m; moc: 520 kW
  • Nazwa: Biesowice I, miejscowość: Biesowice/ gmina: Kępice
   • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
   • nazwa rzeki: Wieprza; km. 79,9; wysokość piętrzenia: 5,1 m; moc: 432 kW
  • Nazwa: Biesowice II, miejscowość: Biesowice/ gmina: Kępice
   • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
   • nazwa rzeki: Wieprza; km. 79,9; wysokość piętrzenia: 5,1 m; moc: 41 kW
  • Nazwa: Ciecholub, miejscowość: Ciecholub/ gmina: Kępice
   • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
   • nazwa rzeki: Studnica; km. 2,5; wysokość piętrzenia: 1,9 m; moc: 60 kW
  • Nazwa: Poganice, miejscowość: Poganice/gmina: Potęgowo
   • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk
   • Nazwa rzeki: Łupawa; km. 54,4; wysokość piętrzenia: 2 m; 50 kW
  • Nazwa: Łupawa, miejscowość: Łupawa/gmina: Potęgowo
   • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk
   • Nazwa rzeki: Łupawa; km. 63,0; wysokość piętrzenia: 1,98 m; 50 kW
  • Nazwa: Smołdzino, miejscowośc: Smołdzino/gmina Smołdzino
   • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk
   • Nazwa rzeki: Łupawa; km. 15,0; wysokość piętrzenia: 2,22 m; 200 kW
  Elektrownie wiatrowe
  • Nazwa: brak danych,
   • miejscowość: Zajączkowo/gmina Kobylnica
   • właściciel: brak danych
   • liczba wiatraków: 32
   • moc pojedynczego wiatraka: 2 MW
   • wysokość: 120 m
   • moc zespołu: 64 MW
   • sposób wykorzystania energii: wprowadzanie do sieci krajowej
  • Nazwa: Park Elektrowni Wiatrowych, miejscowość: Darżyno/gmina Potęgowo
   • właściciel: ZU- AN Sp. z o.o., ul. Smoleńska 154, 85-871 Bydgoszcz, Nadmorskie
   • Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o. ul. Bitwy pod Lenino 20, 80-809 Gdańsk
   • liczba wiatraków: 6
   • moc pojedynczego wiatraka: 2 MW
   • wysokość: 98 m
   • moc zespołu: 12 MW
   • sposób wykorzystania energii: sprzedaż za pomocą dystrybutora sieci
  Biogaz ze składowiska odpadów.

  brak danych

  Kolektory słoneczne
  • Lokalizacja obiektu: Szkoła w Niepoględziu /gmina: Dębnica Kaszubska
  Pompy ciepła
  • Lokalizacja obiektu Szkoła w Niepoględziu/gmina Dębnica Kaszubska
  Wykorzystanie biomasy
  • Lokalizacja obiektu: Kotłownia w Biesowicach i Kępicach/gmina: Kępice
   • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna
   • ilość t/rok brak danych: 5 222 m3/rok 
   • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: 28 335 
  • Lokalizacja obiektu: Łosino/gmina: Kobylnica
   • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma
   • ilość t/rok:
  • Lokalizacja obiektu: Jezierzyce Osiedle/gmina: Słupsk
  Inne

  brak danych

  Powiat Tczewski

  Elektrownie wodne

  Miasto Tczew – brak
  Gmina Tczew – brak
  Gmina Subkowy – brak
  Gmina Morzeszczyn – brak.
  Miasto i Gmina Pelplin:

  • Elektrownia Stocki Młyn, w jej skład wchodzą: kanały dopływowy, odpływowy o łącznej długości 90 m, jaz zastawkowy z upustem głębinowym o świetle 20 m, elektrownia wodna
   • powierzchnia zlewni: 850 km2
   • średni przepływ: 5,95 m3/s
   • moc instalowana: 156 kW
   • rzędna piętrzenia: 100,41 m npm
   • spad: 3,50 m
   • średnia roczna produkcja: 0,82 x 10 (do 6) kWh
   • Elektrownia przy Kurii Pelplińskiej

  Miasto i Gmina Gniew – Mała Elektrownia Wodna Brodzkie Młyny, gmina Gniew,            moc 576 KWH

  Elektrownie wiatrowe
  • Miasto Tczew – brak
  • Gmina Tczew – brak
  • Gmina Morzeszczyn –  brak.
  • Miasto i Gmina Pelplin - brak
  • Miasto i Gmina Gniew – brak
  • Gmina Subkowy – brak
  Biogaz ze składowiska odpadów.
  • Miasto Tczew:
   • składowisko odpadów ul. Rokicka, 83-110 Tczew,
   • Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew
   • Obszar objęty poborem biogazu 7 ha
  • Gmina Tczew – brak
  • Gmina Morzeszczyn –– brak
  • Miasto i Gmina Pelplin – brak
  • Miasto i Gmina Gniew – brak
  • Gmina Subkowy – brak
  Kolektory słoneczne
  • Miasto Tczew – brak danych
  • Gmina Tczew – indywidualne domostwa
  • Gmina Morzeszczyn – brak.
  • Miasto i Gmina Pelplin – właściciele prywatni (wykorzystanie głównie do ogrzewania wody)
  • Miasto i Gmina Gniew:
   • Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej, miejscowość Ciepłe 26, gmina Gniew – ogrzewanie wody
   • INWEST-KOM Sp. z o.o., ul. Wiślana 6, miasto Gniew – ogrzewanie wody
  • Gmina Subkowy – brak
  Pompy ciepła
  • Miasto Tczew – brak danych
  • Gmina Tczew – indywidualne domostwa
  • Gmina Morzeszczyn – brak.
  • Miasto i Gmina Pelplin – apteka przy ul. Wybickiego i 1 osoba prywatna przy ul. Księdza Sychty
  • Miasto i Gmina Gniew – brak
  • Gmina Subkowy – brak
  Wykorzystanie biomasy
  • Miasto Tczew – brak danych
  • Gmina Tczew – indywidualne domostwa
  • Gmina Morzeszczyn –– brak.
  • Miasto i Gmina Pelplin – brak
  • Miasto i Gmina Gniew 
   • Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej, miejscowość Ciepłe 26, gmina Gniew (piec na biomasę - zrębki ok. 3t/rok),
   • Szkoła Opalenie, gmina Gniew (piec na biomasę – zrębki z wierzby energetycznej 86,23 t/rok)
  • Gmina Subkowy – brak
  Inne

  brak danych

  Powiat Wejherowski

  Elektrownie wodne

  brak danych

  Elektrownie wiatrowe

  brak danych

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  brak danych

  Kolektory słoneczne

  brak danych

  Pompy ciepła

  brak danych

  Wykorzystanie biomasy

  brak danych

  Inne

  brak danych

  Sopot

  Elektrownie wodne

  Nie ma

  Elektrownie wiatrowe

  Nie ma

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  Nie ma

  Kolektory słoneczne
  • Sanatorium Leśnik – 138 kolektory słoneczne
  • Przystań Rybacka – 12 kolektorów słonecznych
  Pompy ciepła
  • Hipodrom – 0,9 MW,
  • Hala tenisowa – 0,18 MW,
  • Przedszkole nr 2 – 0,09 MW,
  • Sanatorium Leśnik –  1,3 MW,
  • Willa Krystyna – 0,1 MW,
  • Sopocki Klub Żeglarski – 0,1 MW
  Wykorzystanie biomasy

  Nie ma

  Inne

  brak danych

  Słupsk

  Elektrownie wodne

  Muzeum Pomorza Środkowego:

  •  nazwa rzeki: Słupia km 32+264
  •  wysokość piętrzenia do rzędnej  16,16 m npm,
  • moc 16 kWh

  Wyspa Słupska

  • nazwa rzeki: Słupia km 33+047
  •  wysokość piętrzenia do rzędnej 16,16 m npm,
  • moc 170 kWh
  Elektrownie wiatrowe

  brak

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  Nazwa i lokalizacja składowiska:

  • Składowisko odpadów w Bierkowie:
   • obszar objęty poborem gazu: 8,95 ha 
   • wielkość poboru gazu w m3/rok: 525.756 
   • ilość uzyskiwanej energii cieplnej Gj: 901,16 
   • ilość uzyskiwania energii elektrycznej kW w ciągu roku: 41.341
  • Kompostownia osadu Wodociągi Słupsk:
   • ilość uzyskiwanej energii cieplnej 11 000 GJ 
   • ilość uzyskanej energii elektrycznej w ciągu roku. 1 600 000 kWh.
  Kolektory słoneczne

  Lokalizacja obiektu:

  • EnWod Słupsk Sp. z o. o., ul. Rybacka 4a,  Słupsk:
   •    ogrzewanie wody:  tak 
   • ilość uzyskiwanej energii: 36kW
  Pompy ciepła

  Lokalizacja obiektu:

  • Wodociągi Słupsk:
   •        Efekt energetyczny w ciągu roku pozyskane ciepło: 3 000 GJ
  Wykorzystanie biomasy

  Lokalizacja obiektu:

  •  Kotłownia Rejonowa nr 1 , ul. Koszalińska , miejscowość Słupsk:
   • rodzaj wykorzystywanej biomasy zrębki drzewne w ilości:  354,78 t/rok
   • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku: 3416 [Gj/rok]
  Inne

  brak danych

  Centrum Informacji i Edukacji
  Ekologicznej w Gdańsku

  80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

  tel./fax (58) 301 80 99

  strona www: www.ciee-gda.pl

  e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

  x

  Wybierz rok

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2005

  2004

  2003

  2002