Gdańsk

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne 
 • surowce ilaste  
Złoża kopalin
 • nie ma udokumentowanych złóż kopalin

Gdynia

Rodzaje kopalin podstawowych

Brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • torfy
 • kreda jeziorna
 • inne
Złoża kopalin

brak

Powiat Bytowski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • nie występują
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste 
 • torfy
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

Brak danych z powiatu

Powiat Chojnicki

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • Piaski i żwiry
Złoża kopalin

 

Koncesje wydane przez Marszałka Woj. Pomrskiego

Nazwa złoża
Kopalina
Zasoby (tys. t)
Zasoby przemysłowe (tys. t)
Wydobycie roczne
(tys. t)
Moszczenica –gm. Chojnice
kruszywa naturalne
1106
105
74
Moszczenica II-gm.Chojnice
kruszywa naturalne
330
278
62
Wojtal II- gm. Czersk
kruszywa naturalne
25
23
54
Chojniczki- gm. Chojnice
kruszywa naturalne
103
103
5

 
 
Starosta Chojnicki udzielił koncesji na wydobywanie kopaliny:
·               złoże Moszczenica IV, Gmina Chojnice obszar górniczy o powierzchni – 16.014 m2, teren górniczy o powierzchni – 29.247 m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wynoszą 179,7 000 ton, zasoby możliwe do wydobycia – 113.600 ton.
·               złoże CHOJNICE,, Gmina Chojnice obszar górniczy o powierzchni – 19.499,77 m2, teren górniczy o powierzchni – 19.499,77 m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wynoszą 476.245 ton, zasoby możliwe do wydobycia – 410.969 ton
·               złoże CHOJNICE III, Gmina Chojnice obszar górniczy o powierzchni – 7.314,1 m2, teren górniczy o powierzchni – 8.599,8 m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wynoszą 87.400 ton, zasoby możliwe do wydobycia – 23.179 ton
·               złoże SŁAWĘCIN, Gmina Chojnice obszar górniczy o powierzchni – 11.681 m2, teren górniczy o powierzchni – 16.046 m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wynoszą 208.009 ton
·               złoże Pustki , Gmina Czersk obszar górniczy i teren o powierzchni 19251m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża kat. C1  wynoszą 419 633ton

Powiat Człuchowski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • torfy
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin
 • GMINA PRZECHLEWO
  • Nazwa  - złoże kredy jeziornej „Pawłówko”
   • Rodzaj kopaliny - kreda jeziorna
   • Powierzchnia złoża (ha) – brak danych
   • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) - 1 224 800 ton
   • Położenie złoża /gmina/obręb - Pawłówko gmina Przechlewo
   • Złoże jest eksploatowane -  nie 
   • Organ koncesyjny - brak danych
 • GMINA DEBRZNO
  • Nazwa - żwirownia Skowarnki
   • Rodzaj kopaliny
   • Powierzchnia złoża (ha) – brak danych
   • Wielkość zasobów złoża (t lub m3)  - brak danych
   • położenie złoża /gmina/- Debrzno
   • złoże jest eksploatowane  - nie
   • Organ koncesyjny -brak danych
 • GMINA RZECZENICA
  • kruszywo naturalne
   • nazwa - Garsk (pole A,B,C)
   • rodzaj kopaliny - kruszywo naturalne
   • Powierzchnia złoża (ha) - 2,4 (Garsk pole Ai B)
   • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) - brak danych
   • położenie złoża /gmina/ Garsk gmina Rzeczenica
   • złoże jest eksploatowane   tak
   • Organ koncesyjny - Koncesja Nr OS -XV-7512/7/94
  • kreda jeziorna
   • rodzaj kopaliny - kreda jeziorna
   • Powierzchnia złoża (ha) - 33,43
   • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) - brak danych
   • położenie złoża /gmina/ - Jeziernik gmina Rzeczenica
   • złoże jest eksploatowane   nie
   • Organ koncesyjny Decyzja Prezesa CUG Nr KZK/012/K/2682/72

Powiat Gdański

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • kreda jeziorna
 • inne gytia wapienna
Złoża kopalin
 • nazwa Miłowo, powierzchnia ok. 2 ha; wielkość zasobów złoża  164 000 ton; położenie złoża gmina Przywidz; złoże jest eksploatowane; organ koncesyjny Starosta Gdański, 
 • nazwa Naruszewo, powierzchnia ok. 2 ha; wielkość zasobów złoża  49 000 ton; położenie złoża gmina Przywidz; złoże nie jest eksploatowane; organ koncesyjny Starosta Gdański, 
 • nazwa Różyny 3, powierzchnia ok. 2 ha; wielkość zasobów złoża  26 000 m3-kreda 13 000 m3-torf; położenie złoża gmina Pszczółki; złoże nie jest eksploatowane; organ koncesyjny Starosta Gdański,

Powiat Kartuski

Rodzaje kopalin podstawowych

 

brak

Rodzaje kopalin pospolitych

 

 • kruszywa naturalne
 • torfy 
Złoża kopalin

Nazwa złoża Rodzaj kopaliny Powierzchnia [ha] Zasoby geologiczne [t] gmina Eksplo-atowane Organ koncesyjny

 • BOROWIEC I Pole A Kruszywo naturalne 44,39 13328392 Żukowo tak Marszałek Województwa
 • KAMIENICA SZLACHECKA II Kruszywo naturalne 4,49 540600 Stężyca tak Marszałek Województwa
 • KAPLICA-POŁĘCZYNO torf 10,92 309600 Somonino tak Marszałek Województwa
 • KIEŁPINO II Kruszywo naturalne 1,89 273000 Kartuzy tak Marszałek Województwa
 • ŁĄCZYNO Kruszywo naturalne 15,96 3309900 Stężyca tak Marszałek Województwa
 • ŁĄCZYNO II Kruszywo naturalne 1,8 1970200 Stężyca tak Starosta Kartuski
 • ŁĄCZYNO III Kruszywo naturalne 1,99 617100 Stężyca nie Starosta Kartuski
 • ŁĄCZYNO IV Kruszywo naturalne 18,8 4988300 Stężyca nie Marszałek Województwa
 • SKRZESZEWO II Kruszywo naturalne 1,83 234300 Żukowo tak Marszałek Województwa
 • SKRZESZEWO ŻUKOWSKIE III Kruszywo naturalne 1,44 105500 Żukowo tak Starosta Kartuski
 • ŻUROMINO II Kruszywo naturalne 69,05 5056000 Stężyca tak Marszałek Województwa
 • ŻUROMINO III Kruszywo naturalne 3,32 553600 Stężyca nie Marszałek Województwa
 • ŻUROMINO IV Kruszywo naturalne 1,98 306770 Stężyca tak Starosta Kartuski
 • NIESTĘPOWO II Kruszywo naturalne 4,82 545200 Żukowo tak Marszałek Województwa
 • WĘSIORY Kruszywo naturalne 42,35 1116690 Sulęczyno tak Marszałek Województwa
 • NIESIOŁOWICE  Kruszywo naturalne 1,62 180000 Stężyca tak Starosta Kartuski
 • NIESIOŁOWICE I Kruszywo naturalne 19,30 1639500 Stężyca nie Marszałek Województwa
 • NIESIOŁOWICE II Kruszywo naturalne 1,86 208100 Stężyca nie Starosta Kartuski
 • BARNIEWICE I Kruszywo naturalne 5,5 821700 i 421200 Żukowo nie Marszałek Województwa
 • PRZYJAŹŃ Kruszywo naturalne 7,8 1938000 Żukowo nie Marszałek Województwa
 • SULĘCZYNO I Kruszywo naturalne 6,27 980000 Sulęczyno nie Marszałek Województwa
 • KOSOWO IA Kruszywo naturalne 0,8 82900 Przodkowo tak Starosta Kartuski
 • KOSOWO II Kruszywo naturalne 3,04 667000 Przodkowo nie Marszałek Województwa
 • MŚCISZEWICE  Kruszywo naturalne 1,99 201980 Sulęczyno tak Starosta Kartuski
 • MŚCISZEWICE I Kruszywo naturalne 2,05 129500 Sulęczyno nie Marszałek Województwa
 • MŚCISZEWICE II Kruszywo naturalne 1,5 195400 Sulęczyno nie Starosta Kartuski
 • BERNARDYNA Kruszywo naturalne 1,86 298000 Kartuzy, Somonino tak Starosta Kartuski
 • PUZDROWO Kruszywo naturalne 1,84 340120 Siera-kowice tak Starosta Kartuski
 • PUZDROWO II Kruszywo naturalne 1,98 540600 Siera-kowice tak Starosta Kartuski
 • PAŁUBICE Kruszywo naturalne 1,52 231100 Siera-kowice tak Starosta Kartuski
 • BUKOWA GÓRA I Kruszywo naturalne 1,98 106900 Sulęczyno tak Starosta Kartuski
 • BUKOWA GÓRA II Kruszywo naturalne 1,8 107500 Sulęczyno tak Starosta Kartuski
 • SZCZUKOWO Kruszywo naturalne 1,99 520200 Stężyca tak Starosta Kartuski
 • SZCZUKOWO I Kruszywo naturalne 1,91 499800 Stężyca nie Starosta Kartuski
 • GAPOWO Kruszywo naturalne 1,69 294200 Stężyca tak Starosta Kartuski
 • GAPOWO I Kruszywo naturalne 1,83 231400 Stężyca nie Starosta Kartuski
 • GAPOWO II Kruszywo naturalne 1,03 164600 Stężyca nie Starosta Kartuski
 • GLINCZ Kruszywo naturalne 1,97 469000 Żukowo tak Starosta Kartuski
 • RYBAKI Kruszywo naturalne 1,33 229990 Somonino tak Starosta Kartuski

Powiat Kościerski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne,
Złoża kopalin
 • nazwa Nowa Karczma:        
  • rodzaj kopaliny - KRUSZYWA NATURALNE – PIASKI I ŻWIRY
  • Powierzchnia złoża  1,9 (ha) ,
  • wielkość zasobów złoża 149,8 tyś. Ton
  • położenie złoża /gmina/ Nowa Karczma,
  • złoże jest eksploatowane   tak
  • Organ koncesyjny Starosta Kościerski
 • nazwa Stary Barkoczyn:         
  • rodzaj kopaliny - KRUSZYWA NATURALNE – PIASKI I ŻWIRY
  • Powierzchnia złoża  1,5 (ha) ,
  • wielkość zasobów złoża 124,189 tys. ton
  •  położenie złoża /gmina/ Nowa Karczma,
  • złoże jest eksploatowane   tak
  • Organ koncesyjny Starosta Kościerski

Powiat Kwidzynski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • nie występują
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • torfy
Złoża kopalin
 • Kamionka II
  • rodzaj kopaliny piasek
  • powierzchnia złoża (ha) 1,15 ha
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) 180,4 tys ton
  • położenie złoża /gmina/ Kamionka, Gm. Kwidzyn
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • Olszanica VI
  • rodzaj kopaliny piasek
  • powierzchnia złoża (ha) 1,37ha
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) 91,4 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
  • złoże jest eksploatowane          nie
  • organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • Olszanica VII
  • rodzaj kopaliny piasek
  • powierzchnia złoża (ha) 1,96ha
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) 126,6 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 •  Białki
  • rodzaj kopaliny piasek
  • powierzchnia złoża (ha) 1,99ha
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) 193,98 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ Białki, Gm. Sadlinki
  • złoże jest eksploatowane          nie
  • organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • Olszanica V
  • rodzaj kopaliny piasek, piasek ze żwirem
  • powierzchnia złoża (ha) 1,99ha
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 225,8 tys. ton; piasek ze żwirem 129,8 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • Gonty
  • rodzaj kopaliny piasek
  • powierzchnia złoża (ha) 2,00ha
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 208,6 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ Gonty, Gm. Prabuty
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • Olszanica X
  • rodzaj kopaliny piasek,
  • powierzchnia złoża (ha) 1,99ha
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 102,5tys. ton;
  • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Powiat Lęborski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn,
 • sól kamienna

Gmina Łeba)

Gmina Lębork, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Wicko, Gmina Cewice – brak danych

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

„Oskowo II”

 • rodzaj kopaliny   kruszywo piaskowo-żwirowe
 • Powierzchnia złoża (ha)  16,50 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3)  455 100 t. (przed rozpocz. eksploatacji)
 • położenie złoża /gmina/     działka nr 78/1 obr. Oskowo, gm. Cewice
 • złoże jest eksploatowane  tak
 • Organ koncesyjny    Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

„KRĘPKOWICE”

 • rodzaj kopaliny   piasek
 • Powierzchnia złoża (ha)  (obszar górniczy) 1,9964 ha  
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3)   635 102 t.
 • położenie złoża /gmina/      działka nr 9/8 obr. Krapkowice gm. Cewice
 • złoże jest eksploatowane   nie 
 • Organ koncesyjny      Starostwo Powiatowe w Lęborku

„Kłębowo Nowowiejskie” Zakład budowlany Dzida i Zaręba Sp. J.         

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne KN 8271
 • Powierzchnia złoża(ha) 13530 ha 
 • wielkość zasobów złoża  102700 t
 • położenie złoża /gmina/  Gmina Nowa Wieś Lęborska
 • złoże jest eksploatowane  nie  
 • Organ koncesyjny   Starostwo Powiatowe w Lęborku

„CHOCIELEWKO” Zakład Produkcyjno-Usługowy „Jaś”       

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne KN 7863
 • Powierzchnia złoża (ha) (obszar górniczy)  1,0878 ha
 • wielkość zasobów złoża  50694 t 
 • położenie złoża /gmina/  Gmina Nowa Wieś Lęborska
 • złoże jest eksploatowane  tak 
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

Mariusz Jurgowiak  Żwirownia „Łebień”       

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • Powierzchnia złoża (ha) (obszar górniczy) 0,7458 ha
 • wielkość zasobów złoża 134,8 tyś ton
 • położenie złoża /gmina/   410 obręb Łebień, Gmina Nowa Wieś Lęborska
 • złoże jest eksploatowane  tak 
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

Maria Korda Żwirownia „Ulinia”       

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne KN - piasek
 • Powierzchnia złoża (ha) (obszar górniczy) 1,9816 ha
 • wielkość zasobów złoża  316,9 tyś ton
 • położenie złoża /gmina/ Gmina Wicko
 • złoże jest eksploatowane  tak 
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

Zbigniew Wojdyło Żwirownia  „Podroże”

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne - piasek
 • Powierzchnia złoża (ha) (obszar górniczy) 1,4893 ha
 • wielkość zasobów złoża 127,6 tyś ton
 • położenie złoża /gmina/    458/2,  458/9 , Gmina Wicko
 • złoże jest eksploatowane  tak 
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

Roman Nowacki Żwirownia  „Łebieniec II”

 • rodzaj kopaliny – piasek - kop. podstawowa i piaski gliniaste – kop. towarzysząca,
 • Powierzchnia złoża (ha)  (obszar górniczy) 4,3161 ha
 • wielkość zasobów złoża piasek – 749890 t,  piaski gliniaste – 202458 t
 • położenie złoża /gmina/   236/1 obręb Łebieniec , Gmina Wicko
 • złoże jest eksploatowane  tak 
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

Mirosław Dawidziuk PPHU „Dawia” Lębork VI

 • rodzaj kopaliny – iły warwowe - kop. podstawowa i piaski schudzające – kop. towarzysząca, 
 • Powierzchnia złoża  (ha) (obszar górniczy)  0,4898 ha
 • wielkość zasobów złoża  iły – 37,9 tyś ton, piaski – 1,97 tyś ton
 • położenie złoża /gmina/   119/13 obręb Lębork , Gmina Lębork
 • złoże jest eksploatowane  tak 
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

Wienerberger Cegielnie Lębork SP. z o.o.  Lębork VIII

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne,  piaski
 • Powierzchnia złoża (ha) (obszar górniczy)  1,92555 ha
 • wielkość zasobów złoża 113,4 tyś ton
 • położenie złoża /gmina/      100/1, 100/11  obręb Lębork , Gmina Lębork
 • złoże jest eksploatowane  tak 
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

REZWAP

 • rodzaj kopaliny – kreda jeziorna
 • Powierzchnia złoża (ha) 10 ha
 • wielkość zasobów złoża brak danych
 • położenie złoża /gmina/      Roszczyce
 • złoże jest eksploatowane  tak 
 • Organ koncesyjny: Urząd Wojewódzki

Powiat Malborski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne – piasek, surowce ilaste
Złoża kopalin

 

 • „Kałdowo”:
  • surowce ilaste ceramiki budowlanej do produkcji cegły pełnej 
  • Czerwone Stogi i Malbork, gmina i miasto Malbork 
  • skreślono z bilansu zasobów
 • Nowy Staw, gm. Nowy Staw: 
  • zasoby geologiczne bilansowe – 82
  • wydobycie zostało zaniechane

Powiat Nowodworski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn
 • mułki
 • surowce ceglaste
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin
 • nazwa - bursztyn,.
 • rodzaj kopaliny - podstawowa
 • powierzchnia złoża  (ha)-brak danych ,
 • wielkość zasobów złoża  (t lub m3)- brak danych
 •  położenie złoża /gmina/  Stegna, Sztutowo,
 • złoże jest eksploatowane - nie

Organ koncesyjny - Marszałek Województwa Pomorskiego.

Powiat Pucki

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • żwir
 • piasek
Złoża kopalin

Nazwa
Rodzaj kopaliny
Powierzchnia (ha) obszaru górniczego
Wielkość zasobów złoża t/m3
Położenie złoża/gmina
Eksploatacja złoża
Organ koncesyjny
DĘBOGÓRZE II
Kruszywo naturalne - piasek
1,16
93,3 tys ton
kosakowo
tak
Starosta Pucki
GNIEŻDZEWO
Kruszywo naturalne
1,9
 
puck
tak
Starosta Pucki
GNIEŻDŻEWO I
Kruszywo naturalne
1,9
233,4 tys ton
puck
tak
Starosta Pucki
MINOWICE
Kruszywo naturalne-piasek
1,59
228,5 tys ton
krokowa
tak
Starosta Pucki
PARSZCZYCE III
Kruszywo naturalne - piasek
1,87
 
krokowa
tak
Starosta Pucki

Powiat Starogardzki

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazach złóż oznaczają:
E - złoże eksploatowane
M - złoże skreślone z bilansu zasobów
R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (kategorie A+B+C1)
Z - złoże zaniechane
T - złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo

Lp.
Nazwa złoża
Stan zagospodarowania złoża
Zasoby (tys. t)
Złoże
Wydobycie
Geologiczne bilansowe
Przemysłowe
1
Barłożno
E
1859
-
Piaski i żwiry
-
2
Bobowo
Z
120
-
Kreda
-
3
Bobowo
Z
12
-
Piaski i żwiry
-
4
Bobowo II
R
137
-
Piaski i żwiry
-
5
Bobowo III
R
71
-
Piaski i żwiry
-
6
Dąbrówka
R
314
-
Piaski i żwiry
-
7
Demlin I
E
2003
-
Piaski i żwiry
-
8
Demlin
E
216
 
Piaski i żwiry
36-
9
Godziszewo-Damaszka
Z
-
-
Kreda
-
10
Gołębiewko II*
R
722
 
Piaski i żwiry
-
11
Grabowo
E
247
247
Piaski i żwiry
51
12
Kamierowskie Piece II*
R
31
-
Piaski i żwiry
-
13
Kochanka
Z
2028,65
-
Kreda
-
14
Klonówka
Z
689
-
Piaski i żwiry
-
15
Klonówka I
E
325,5
-
Piaski i żwiry
34
16
Klonówka III
E
188,4
-
Piaski i żwiry
35,5
17
Kolincz I
E
78
-
Piaski i żwiry
4
18
Kochanka
Z
2028,7
-
Kreda
-
19
Kolincz
Z
47
-
Piaski i żwiry
-
20
Mirowo *
Z
18265
-
Piaski i żwiry
-
21
Mirowo I*
T
1126
8
Piaski i żwiry
-
22
Mirowo II*
T
2999
2972
Piaski i żwiry
-
23
Nowa Wieś Rzeczna I
R
198
-
Piaski i żwiry
-
24
Osieczna
P
3064
-
Kreda
-
25
Osieczna I
R
524
-
Piaski i żwiry
-
26
Siwiałka
Z
156,80
-
Kreda
-
27
Siwiałka
E
576
-
Piaski i żwiry
418
28
Skarszewy II
Z
121
-
Piaski i żwiry
-
29
Szlachta
T
2255
2255
Piaski kwarcowe
-
30
Szteklin
R
42
-
Piaski i żwiry
-
31
Szteklin I
R
80
-
Piaski i żwiry
-
32
Sucumin
T
208 (tys. m3)
73 (tys. m3)
Ilaste ceramiki budowlanej
-
33
Rynkówka
E
354
-
Piaski i żwiry
-
34
Trzcińsk
Z
-
-
Kreda
-
35
Wolny Dwór
T
1503
62
Piaski i żwiry
-
36
Wolny Dwór II*
E
-
-
Piaski i żwiry
79
37
Wolny Dwór III*
R
312
-
Piaski i żwiry
-
38
Zblewo*
Z
53
-
Piaski i żwiry
-
39
Zielona Góra
Z
39
-
Piaski i żwiry
-
40 Piece E 496,2 - Piaski i żwiry -

 

Powiat Sztumski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • kreda pisząca
Złoża kopalin

„Morany”

 • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (żwir z piaskiem)
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,98 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 20-30 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/:  Dzierzgoń
 • złoże jest eksploatowane: nie
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Nowa Karczma

 • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,8 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 218 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/: Dzierzgoń 
 • złoże jest eksploatowane: nie 
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Waplewo Wielkie-AG

 • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,6 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 154 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/: Stary Targ
 • złoże jest eksploatowane: tak 
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Nowa Wieś V

 • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,7 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 136 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/: Sztum
 • złoże jest eksploatowane: tak
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Mortąg

 • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,5 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 141 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/: Stary Dzierzgoń
 • złoże jest eksploatowane : tak
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Nowa Wieś IV

 • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,6 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 91 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/: Sztum
 • złoże jest eksploatowane: tak
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Koślinka

 • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,2 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 75 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/: Sztum
 • złoże jest eksploatowane: tak
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Ankamaty

 • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
 • Powierzchnia złoża (ha): 0,5 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 74 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/: Dzierzgoń
 • złoże jest eksploatowane: tak   
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Minięta

 • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,9 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 203 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/: Dzierzgoń
 • złoże jest eksploatowane: tak  
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Dzierzgoń – Stare Miasto

 • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
 • Powierzchnia złoża (ha):  5,5 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 1024,3 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/: Stary Dzierzgoń
 • złoże jest eksploatowane: tak
 • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego

Porzecze

 • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
 • Powierzchnia złoża (ha):  3,3 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 364,4 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/:  Stary Dzierzgoń
 • złoże jest eksploatowane: tak   
 • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego

Minięta II

 • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne piasek
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,99
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 146,8 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/: gmina Dzierzgoń
 • złoże jest eksploatowane: tak   
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Waplewo Wielkie II

 • rodzaj kopaliny: piasek,  żwir
 • Powierzchnia złoża (ha): 7,26
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 416, 25 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/: Stary Targ
 • złoże jest eksploatowane: tak   
 • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego

Powiat Słupski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • wody lecznicze
 • borowiny
 • bursztyn
 • glinoporyty
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne (piaski i piaski ze żwirami)
 • torfy
Złoża kopalin

brak danych

Powiat Tczewski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne,
 • surowce ilaste,
Złoża kopalin
 • Nazwa – Gąsiorki
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża – brak danych
  • Położenie złoża – Gmina Morzeszczyn
  • Złoże jest eksploatowane – tak
 • Nazwa – Gniew III  
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża – brak danych
  • Położenie złoża – Gmina Gniew
  • Złoże jest eksploatowane – tak
 • Nazwa – Gniewskie Młyny
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża – brak danych
  • Położenie złoża – Gmina Gniew
  • Złoże jest eksploatowane – nie
 • Nazwa – Goszyn
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża – brak danych
  • Położenie złoża – Gmina Tczew
  • Złoże jest eksploatowane – tak
 • Nazwa – Królów Las
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża – brak danych
  • Położenie złoża – brak danych
  • Złoże jest eksploatowane – tak okresowo
 • Nazwa – Rokitki
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża – brak danych
  • Położenie złoża – Gmina Tczew
  • Złoże jest eksploatowane – nie
 • Nazwa – Rokitki II
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – 15405 m2
  • Wielkość zasobów złoża – 82 674 m3, 142 777 t
  • Położenie złoża – gmina Tczew
  • Złoże jest eksploatowane – tak
 • Nazwa – Stanisławie  
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża – brak danych
  • Położenie złoża – brak danych
  • Złoże jest eksploatowane – nie
 • Nazwa – Stanisławie I
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża – brak danych
  • Położenie złoża – brak danych
  • Złoże jest eksploatowane – nie
 • Nazwa – Nowa Cerkiew II
  • Rodzaj kopaliny – kreda jeziorna
  • Powierzchnia złoża – dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża – brak danych
  • Położenie złoża – brak danych
  • Złoże jest eksploatowane – tak okresowo
 • Nazwa – Nowa Cerkiew III
  • Rodzaj kopaliny – kreda jeziorna
  • Powierzchnia złoża – dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża – brak danych
  • Położenie złoża – brak danych
  • Złoże jest eksploatowane – tak okresowo
 • Nazwa – Brody
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – 19 908 m2
  • Wielkość zasobów złoża –  582,77 tys.Mg
  • Położenie złoża – Gmina Gniew
  • Złoże jest eksploatowane – nie
 • Nazwa – Zabagno
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – 19 676 m2
  • Wielkość zasobów złoża – 93 133 m3, 159 723 t
  • Położenie złoża – Gmina Tczew
  • Złoże jest eksploatowane – nie
 • Nazwa – Małżewo
  • Rodzaj kopaliny – piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża – 15 290 m2
  • Wielkość zasobów złoża – 105 501 m3, 187 159 t
  • Położenie złoża – Gmina Tczew
  • Złoże jest eksploatowane – tak
 • Nazwa – Rokitki III
  • Rodzaj kopaliny – piaski
  • Powierzchnia złoża – 15 405 m2
  • Wielkość zasobów złoża – 142 800 t
  • Położenie złoża – Gmina Tczew
  • Złoże jest eksploatowane – tak

Powiat Wejherowski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • torfy
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

Brak danych z powiatu.

Sopot

Rodzaje kopalin podstawowych
 • wody lecznicze
Rodzaje kopalin pospolitych

rodzaje  kopalin pospolitych - brak

Złoża kopalin
 • „Sopot” (zdrój Św. Wojciecha)
  • rodzaj kopaliny  wody lecznicze (woda chlorkowo-sodowa, bromkowa, jodkowa, borowa)
  • powierzchnia złoża (ha)   -
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3)  -
  • położenie złoża /gmina/  Sopot
  • złoże jest eksploatowane    tak
  • organ koncesyjny    Koncesja nr 14/2004

Słupsk

Rodzaje kopalin podstawowych
 • nie występują
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne – piaski kwarcowe
Złoża kopalin

nazwa -   SŁUPSK II

 • rodzaj kopaliny piasek kwarcowy
 • Powierzchnia złoża  10,03 ha
 • wielkość zasobów złoża 889,9 t lub m3
 • położenie złoża /gmina/: Słupsk
 • złoże jest eksploatowane: tak
 • Organ koncesyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002