Gdańsk

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

25 625 347

w tym: 

 • przemysł: 1 586 823
 • cele komunalne: 20 400 843
 • pozostałe cele: 3 637 681
 • rolnictwo i leśnictwo: brak danych
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne – wody powierzchniowe 30,5 %
 • ujęcie komunalne – wody podziemne 69%
 • studnie indywidualne – ujęcia lokalne 0,5 %
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne - brak danych
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe- brak danych
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

125

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych: 55 740 m³/dobę
 • do celów przemysłowych: 4336 m³/dobę
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

99,5%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • 3,11 zł woda dostarczana przez SNG S.A
 • 3,47 zł woda dostarczana przez Unikom sp. z o.o.
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych – 86,4%
 • parametrów bakteriologicznych – 99,94 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Saur Neptun Gdańsk S.A., Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.,
  • wielkość produkcji śr. 67537 [m³/d]. 
  • w r. 2008 ~ 96,5 % całkowitego zaopatrzenia Gdańska 
 • Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych „Unikom” sp. z o.o. w Gdańsku
  • wielkość produkcji śr.   428 [m³/d]
  • w r. 2008  ~    0,6  % całkowitego zaopatrzenia Gdańska
 • z ujęć miasta Sopotu
  • wielkość produkcji śr. 2015 [m³/d].  
  • w r. 2008  ~    2,9  % całkowitego zaopatrzenia Gdańska
    

Gdynia

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem 16 122 609 

w tym:

 • przemysł:     1 630 931
 • cele komunalne: 1 325 013
 • rolnictwo i leśnictwo: b.d.
 • gospodarstwa domowe: 12 166 665
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe  brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne  100%
 • studnie indywidualne -bd
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne b.d.
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe b.d.
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

116,2

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

42 596
w tym:

 • do celów komunalnych:  3 630
 • do celów przemysłowych: 4 468
 • gospodarstwa domowe: 34 498
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

ok. 98 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • woda do spożycia lub na cele socjalno- bytowe (+ do publicznych: fontann, zraszania ulic i terenów zielonych oraz na cele przeciwpożarowe):  2,93
 • odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną artykułów spożywczych i farmaceutycznych:  2,95
 • pozostali odbiorcy nie wymienieni: 3,01
 • odbiorcy użytkujący lokale w budynkach wielolokalowych, z których zarządcami Spółka zawarła umowy    o odrębne rozlicznie usług według zużycia lokalach: stawka za 1 odczyt wodomierza: 3,08
 • stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie 1 faktury: 2,85
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych: 100,0
 • parametrów bakteriologicznych: 100,0
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni http://www.pewik.gdynia.pl/index.php

 •  wielkość produkcji śr [m³/d] 52 288
 • 100 % całkowitego zaopatrzenia miasta

Powiat Bytowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Brak danych z powiatu

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Brak danych z powiatu

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Brak danych z powiatu

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Brak danych z powiatu

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

Brak danych z powiatu

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

Brak danych z powiatu

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Brak danych z powiatu

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Brak danych z powiatu

Powiat Chojnicki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Gmina Czersk 503503,10 m3/r  wg. opłat
Gmina Brusy:

komunalne 314800m3/r,

przemysłowe 64300m3/r

produkcja max na dobę 3tyś m3
Miasto Chojnice: 1.734331 m3/r produkcja 1.978007 m3/r
Gmina Chojnice: 509605.9 m3/r   produkcja wody  665379m3/r
Gmina Konarzyny: 75042m3/r max produkcja wody 180 tyś
Według danych z opłat za wydobycie wody podziemnej do celów:

komunalnych - ok. 3 137 282 tj 8714.68  m3/d
 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne – wody powierzchniowe - brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne:
  • Gmina Konarzyny - 95%
  • Gmina Czersk - 93%,
  • Gmina Brusy - 86%,
  • Gmina Chojnice - 100%,
  • Miasto Chojnice - 100%
 • studnie indywidualne  brak danych
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne- brak danych
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe - brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Czersk – 91
 • Gmina Chojnice – 94
 • Gmina Brusy – 87 
 • Gmina Konarzyny – 82
 • Miasto Chojnice – 95
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych:
  • gm. Chojnice:   1507
  • gm. Czersk:  1811
  • gm. Brusy:  1113
  • gm. Konarzyny:   169
  • miasto Chojnice  brak danych,
  • razem ok. 12 000
 • do celów przemysłowych:
  • gm. Chojnice:   714
  • gm. Czersk:  78,6 m³ 
  • gm. Brusy:   78
  • gm. Konarzyny:   29,04
  • miasto Chojnice: brak danych
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Czersk – 85 %  
 • Gmina Chojnice – 98
 • Gmina Brusy - 86 %  
 • Gmina Konarzyny – 78
 • Miasto Chojnice - 100

ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem – 85760 tj. 93%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Konarzyny: cena wody 1.47 opłata abonamentowa 1.07
 • Gmina Czersk: woda 1,78 opłata abonamentowa 2,14 dla firm 1,82 opłata abonamentowa 2,14
 • Gmina Chojnice:  2,18
 • Gmina Brusy: 1,54  opłata abonamentowa 1,79
 • Miasto Chojnice: 2.18 opłata abonamentowa 6,45
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • Gmina Czersk  parametry bakteriologiczne 100%, fizykochemiczne 100%
 • Gmina Brusy bakteriologiczne 100 % fizykochemiczne 100%
 • Gm. Konarzyny bakteriologiczne 100%, fizykochemiczne 100%
 • Gm.Chojnice  bakteriologiczne 100%, fizykochemiczne 100%
 • Miasto Chojnice -100% bakteriologiczne , fizykochemiczne
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Czersk Gmina Czersk   85 

 • 503,010 m3 dostarczonej wody


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Gmina Chojnice   98 

 • ilość dostarczonej wody 509 605, 9 m3

 Zakład Gospodarki Komunalnej Gmina Brusy             93  

 • ilość dostarczonej wody 321,851m3

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Gmina Konarzyny   73 

 • 139 031m3 dostarczanej wody

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. Miasto Chojnice   100 

 • ilość dostarczonej  wody 1 752 700 m3

Razem:       3 226 198tjśr ok.8840m3/d

Powiat Człuchowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem 1 950 911 m3/r

w tym:

 • przemysł 138 706 m3/r
 • cele komunalne 1 562 640  m3/r
 • rolnictwo i leśnictwo  18 875 m3/r
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

 

ujęcie komunalne –wody powierzchniowe
ujęcie komunalne – wody podziemne

Miasto (M)
Miasto – Gmina (MG)
Gmina (G)
Pobór wody
m3/rok 
% mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej
MG.Czarne
197438
99
M. Człuchów
705500
100
G. Człuchów
419900
100
MG. Debrzno
461725
96,9
G. Koczała
158720
90,0
G. Przechlewo
163700
89,9
G. Rzeczenica
255513
93,73
Razem
2362496
tj. śr.ok.6473 m3/d 
95,65

studnie indywidualne

Miasto (M)
Miasto – Gmina (MG)
Gmina (G)
Studnie indywidualne
szt.
MG.Czarne
40
G. Człuchów
220
MG. Debrzno
20
G. Koczała
265
G. Przechlewo
15

 
- ujęcia przemysłowe – wody podziemne

Miasto (M)
Miasto – Gmina (MG)
Gmina (G)
Pobór wody
m3/rok
MG.Czarne
97000
M. Człuchów
44000
G. Człuchów
14200
MG. Debrzno
18000
G. Koczała
35348
G. Przechlewo
28000
Razem                                   
236 548,00

 
ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe           brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

73,96

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych: 4990,5 m3/d
 • do celów przemysłowych: 429,92 m3/d
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

97,8

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Człuchów  –1,73 zł/m3
 • Gmina Człuchów  –1,92 zł/m3
 • Miasto gmina Czarne  –3,01 zł/m3  
 • Miasto gmina Debrzno –2,86 zł/m3 
 • Gmina Koczała  –1,65 zł/m3
 • Gmina Przechlewo  –1,63 zł/m3 
 • Gmina Rzeczenica  –2,66 zł/m3
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Miasto i Gmina Czarne :

 • Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne spółka z o.o. Czarnem                  
  • wielkość produkcji  938,23 m³/d,
  • 83,5 % całkowitego zaopatrzenia  gminy           
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Wyczechy 
  • wielkość produkcji 82,02 m3/d,                                 
  • 7,3 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemieniewo 
  • wielkość produkcji 103,38 m3/d,                                
  • 9,2 % całkowitego zaopatrzenia gminy

Miasto Człuchów     

 • Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Człuchowie
  • 100 % wielkość produkcji 1933 m3/d
 • Gmina Człuchów     
 • Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w  Człuchowie
  • wielkość produkcji 3 135 m3/d,
  • 96,8 % całkowitego zaopatrzenia gminy

Miasto i Gmina Debrzno 

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
  • wielkość produkcji 1265 m3/d, 
  • 96,9 % całkowitego zaopatrzenia gminy  

Gmina Koczała      

 • Zakład Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale;
  • wielkość produkcji 278,79 m3/d,
  • 90 % całkowitego zaopatrzenia gminy

Gmina Przechlewo    

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie;
  • wielkość produkcji  – 448,5 m3/d,
  • 89 % całkowitego zaopatrzenia gminy 
 • POLDANOR S.A.
  • wielkość produkcji – 22,2 m3/d,
  • 5 % całkowitego zaopatrzenia gminy 
 • ROLPAKO  
  • wielkość produkcji – 31,7 m3/d,
  • 6 % całkowitego zaopatrzenia gminy

Gmina Rzeczenica   

 • Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Rzeczenica w Rzeczenicy
  • wielkość produkcji 699 m3/d,
  • 91,5 % całkowitego zaopatrzenia gminy

Powiat Gdański

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

3 263 024,90 m3/r

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe
  • Gmina Kolbudy – 20%
 • ujęcie komunalne – wody podziemne
  • Gmina Cedry Wielkie –239,5 tys./m3/rok
  • Gmina Suchy Dąb – 2 ujęcia komunalne
  • Miasto Pruszcz Gdański – 100%
  • Gmina Pszczółki –  99%, 300 tyś.m3
  • Gmina Kolbudy – 80%
  • Gmina Trąbki Wielkie – 508 943 m3/rok
  • Gmina Pruszcz Gdański – 100 %
  • Gmina Przywidz – 97 %
 • studnie indywidualne
  • Miasto Pruszcz Gdański – 5 sztuk
  • Gmina Pszczółki – 1%
  • Gmina Przywidz – 6 /zdroje/
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne brak
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

98,3

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

8939,8

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

99,5%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Pruszcz Gdański –  2,46 zł/m3
 • Gmina Cedry Wielkie –  2,05 zł/m3
 • Gmina Kolbudy –   2,49 zł/m3
 • Gmina Pruszcz Gdański –  2,72 zł/m3
 • Gmina Przywidz –   2,14 zł/m3
 • Gmina Pszczółki –   2,05 zł/m3
 • Gmina Suchy Dąb –   2,03 zł/m3
 • Gmina Trąbki Wielkie –  2,14 zł/m3
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych: Ilość wody, spełniającej normy, waha się w granicach od 70 do 100%, w gminach Cedry Wielkie i Suchy Dąb w wodzie występują ponadnormatywne ilości fluoru (wszystkie ujęcia z wyjątkiem ujęcia w Kiezmarku i Wocławach)
 • parametrów bakteriologicznych: 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Miasto Pruszcz Gdański
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z  o.o. – 100%    
 • Gmina Cedry Wielkie
  • WEMA S.C. Władysław Girsztowt, Marek Ulmann z Pszczółek – 100%
 • Gmina Kolbudy
  • REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach – 100%; wielkość produkcji 1441 m3/dobę
 • Gmina Pruszcz Gdański
  • "EKSPLOATATOR" sp. z o.o. – wielkość produkcji 1625 m3/dobę
 • Gmina Przywidz – Urząd Gminy Przywidz – wielkość produkcji 645 m3/dobę
 • Gmina Pszczółki – Gmina Pszczółki 93,3 %;
  • WEMA S.C. Władysław Girsztowt, Marek Ulmann z Pszczółek – 6,7%
 • Gmina Suchy Dąb – Urząd Gminy w Suchym Dębie
 • Gmina Trąbki Wielkie
  • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trąbkach Wielkich, wielkość produkcji 2 523 m3/dobę

Powiat Kartuski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

1 080 177  tj 2959 m3/d

w tym:

 • przemysł – brak danych
 • cele komunalne – brak danych
 • rolnictwo i leśnictwo – brak danych
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe – 0%
 • ujęcie komunalne – wody podziemne – 100%
 • studnie indywidualne – brak danych
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne – 100%
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe – 0%
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Kartuzy – 101
 • Gmina Sulęczyno – 11
 • Gmina Chmielno – 140
 • Gmina Stężyca – 10,47
 • Gmina Sierakowice – 100
 • Gmina Przodkowo – 180
 • Gmina Żukowo – 150
 • Gmina Somonino – 86
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • Gmina Sulęczyno – 552
 • Gmina Kartuzy – 0,101 m³/dobęx30538m=3084 m³/dobę
 • Gmina Chmielno – ok.900
 • Gmina Stężyca – 958,91
 • Gmina Sierakowice – 1260
 • Gmina Przodkowo – 1091
 • Gmina Żukowo – 2478,63
 • Gmina Somonino – 726
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Sulęczyno – 85%
 • Gmina Somonino – 89%
 • Gmina Przodkowo – 99%
 • Gmina Stężyca – 91%
 • Gmina Żukowo – 96%
 • Gmina Chmielno-98%
 • Gmina Kartuzy- brak danych z powiatu 
 • Gmina Sierakowice- brak danych z powiatu 
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Kartuzy – 2,71 (gospodarstwa domowe); - 3,06 (pozostali odbiorcy);
 • Gmina Sulęczyno – 2,35
 • Gmina Stężyca – 2,03
 • Gmina Chmielno – 2,50
 • Gmina Sierakowice – 2,4
 • Gmina Przodkowo – 2,08
 • Gmina Żukowo –  2,20 (gospodarstwa domowe); - 3,27 (pozostali odbiorcy)
 • Gmina Somonino – 2,73 (gospodarstwa domowe); - 3,21 (pozostali odbiorcy)
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych – 95%
 • parametrów bakteriologicznych – 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy 

Miasto i Gmina Kartuzy 

 • wielkość produkcji 3000 m3/d
 • % zaopatrzenia gminy: 94 
 • % zaopatrzenia powiatu: 25,6

Zakład Usług Komunalnych w Glinczu 58 a – Marian Marszałkowski 

Gmina Żukowo 

 • wielkość produkcji 4259 m3/d 
 • % zaopatrzenia gminy: 81 
 • % zaopatrzenia powiatu: 20,79

Gminny Zakład Usługowo – Remontowy w Somoninie 
Gmina Somonino
 

 • wielkość produkcji 1014 m3/d
 • % zaopatrzenia gminy: 92 
 • % zaopatrzenia powiatu: 12,55

Zakład Komunalny  w Stężycy 

Gmina Stężyca 

 • wielkość produkcji ok.1000 m3/d
 • % zaopatrzenia gminy: 89 
 • % zaopatrzenia powiatu: 11,9

Urząd Gminy w Chmielnie  

Gmina Chmielno 

 • wielkość produkcji: 997 m3/d 
 • % zaopatrzenia gminy: 92 
 • % zaopatrzenia powiatu: 8,33

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Gmina Sierakowice 

 • wielkość produkcji: 2800 m3/d 
 • % zaopatrzenia gminy: 99 
 • % zaopatrzenia powiatu: 8,25

Urząd Gminy w Przodkowie 

Gmina Przodkowo 

 • wielkość produkcji: 1265 m3/d 
 • % zaopatrzenia gminy: 100 
 • % zaopatrzenia powiatu: 6,9

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowice 
Gmina Sulęczyno 

 • wielkość produkcji: 552 m3/d 
 • % zaopatrzenia gminy: 85 
 • % zaopatrzenia powiatu: 3,83

            
Razem 14 887 m³/dobę

Powiat Kościerski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem: 1 716 616

w tym:

 • przemysł: 132 279
 • cele komunalne: 1 502 937
 • rolnictwo i leśnictwo: 81 400
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • wodociąg:
  • Miasto Kościerzyna: 99%   801 417  m³/rok
  • Gmina Kościerzyna: brak danych (r.2007 56%)                          
  • Gmina Dziemiany: 50%     81 500 m³/rok
  • Gmina Karsin: 82%   163 200 m³/rok
  • Gmina Liniewo: 97%         149 700 m³/rok
  • Gmina Nowa Karczma: 95%   262 900 m³/rok
  • Gmina Stara Kiszewa: 48%  97 049 m³/rok
  • Gmina Lipusz: 24,25  28 232 m³/rok
 • studnie indywidualne  
  • Miasto Kościerzyna: brak danych
  • Gmina Kościerzyna: brak danych  
  • Gmina Dziemiany: 50%  brak danych
  • Gmina Karsin: 18%  64 700 m³/rok
  • Gmina Liniewo: 3%  brak danych 
  • Gmina Nowa Karczma: 5%   brak danych
  • Gmina Stara Kiszewa: 48%  112 117 m³/rok
  • Gmina Lipusz: 75,75%  brak danych
  • Razem          
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne
  • Gmina Dziemiany: 11200 m³/rok
  • pozostałe-brak danych
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne
  • Występują w gminach Kościerzyna, Nowa Karczma, Stara Kiszewa, Karsin. Wody używane są głównie do hodowli ryb oraz w związku z wydobyciem i obróbką kruszyw.
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

47,2

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

 

 • do celów komunalnych: 3249,2 m³/dobę
 • do celów przemysłowych: brak danych
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Kościerzyna: 99%               
 • Gmina Kościerzyna: brak danych  (r.2007 57%)
 • Gmina Dziemiany: 60%  
 • Gmina Karsin: 82%
 • Gmina Liniewo: 97%       
 • Gmina Nowa Karczma: 95%
 • Gmina Stara Kiszewa: 48%
 • Gmina Lipusz: 24,25%
 • Średnio w powiecie: 77,9%
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Kościerzyna: 2,72
 • Gmina Kościerzyna: brak danych
 • Gmina Dziemiany: 2,09
 • Gmina Karsin: 1,93 
 • Gmina Liniewo: 2,68
 • Gmina Nowa Karczma: 2,38
 • Gmina Stara Kiszewa: 1,98
 • Gmina Lipusz: 2,15
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych: 97%
 • parametrów bakteriologicznych: 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

 

 • Nazwa firmy PWiK „WODOCIĄGI KOŚCIERSKIE”
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 2480
  • % całkowitego zaopatrzenia  33,75 % powiatu
 • Nazwa firmy Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] brak danych
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy brak danych 20,47 % powiatu
 • Nazwa firmy Zakład Komunalny w Dziemianach
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 119
 • Nazwa firmy Urząd Gminy Karsin
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 515,9 
 • Nazwa firmy Urząd Gminy Liniewo
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 680 
 • Nazwa firmy Urząd Gminy Nowa Karczma
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 720
 • Nazwa firmy Urząd Gminy Stara Kiszewa
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 391
 • Nazwa firmy Urząd Gminy Lipusz
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 85,88
 •  Razem - 4991,78 śr [m³/d]

Powiat Kwidzynski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

brak danych
w tym:

 • przemysł  - brak danych
 • cele komunalne , rolnictwo i leśnictwo z wodociągu komunalne – 3.935.977
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • Miasto Kwidzyn – 100% ujęcie komunalne-wody podziemne
 • Gmina Kwidzyn – 99% ujęcie komunalne-wody podziemne

                                           - 1% studnie indywidualne

 • Gmina Sadlinki – 95% ujęcie komunalne-wody podziemne

                                           - 5% studnie indywidualne

 • Gmina Gardeja – 95% ujęcie komunalne-wody podziemne
 • Gmina Ryjewo   - 99% ujęcie komunalne-wody podziemne
 • Gmina Prabuty – 99% ujęcie komunalne-wody podziemne

                                          - 1% studnie indywidualne

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

133

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych:  10783,5 m3/d (dostawa)
 • do celów przemysłowych: 5414,3 m3/d (dane tylko z miasta i gminy Kwidzyn oraz miasta i Gminy Prabuty)
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Kwidzyn – 99%
 • Gmina Kwidzyn – 93%
 • Gmina Gardeja – 87%
 • Miasto i Gmina Prabuty – 99,6%
 • Gmina Sadlinki – 64%
 • Gmina Ryjewo – 70%

Średnio dla powiatu 85,4%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Kwidzyn - 2,57
 • Gmina Kwidzyn – 2,57
 • Gmina Sadlinki - 2,90
 • Gmina Gardeja - 2,57
 • Gmina Ryjewo - 2,70
 • Gmina Prabuty  - 3,29
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych
  • Miasto Kwidzyn – 100%
  • Gmina Kwidzyn – 100%
  • Gmina Sadlinki - 90%
  • Gmina Gardeja – 100%
  • Gmina Ryjewo – 100%
  • Gmina Prabuty  - 20%
 • parametrów bakteriologicznych
  • wszystkie gminy 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Lp.

Nazwa firmy

Zaopatruje

Wielkość produkcji [m³/d]

% zaopatrzenia gminy

% zaopatrzenia powiatu

1

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o

Ul. Sportowa 29 Kwidzyn

Miasto i Gmina Kwidzyn

 

7574,5

99%

70%

2

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei

Gmina Gardeja

 570

95%

5%

3

Zakład Usług Wielobranżowych

Tadeusz Kawka

ul. Grudziądzka 13 Sadlinki

Gmina Sadlinki

410

95%

4%

4

Zakład Budżetowy "Pomezania"

ul. Lipowa 1 Ryjewo

Gmina Ryjewo

164

99%

2%

5

Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa

Sp. z o. o.

ul. Kwidzyńska 15 Prabuty

Gmina Prabuty

1705

95%

16%

6

 ECO Malbork z siedzibą w Malborku

Gmina Prabuty

360

4%

3%

           Razem 10783,5 m3/d

Powiat Lęborski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 1 245 757       

w tym:

 • przemysł  112 530
 • cele komunalne 1 119 227
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • Gmina Cewice - ujęcie komunalne – wody podziemne – 90%
 • Gmina Łeba - ujęcie komunalne – wody podziemne
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - ujęcie komunalne – wody podziemne – 390 200 m³/rok
 • Gmina Wicko - ujęcie komunalne – wody podziemne – 97,7 %
 • Gmina Lębork-brak danych
 • Gmina Wicko - ujęcie przemysłowe – wody podziemne – 2,0 %
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Cewice - 97
 • Gmina Łeba – 344,2 (nie uwzględniono osób przebywających w sezonie letnim)
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – 83,3
 • Gmina Wicko - 94
 • Gmina Lębork-brak danych
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • Gmina Cewice - 434
 • Gmina Łeba – 1381
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – 1068,49, do celów komunalnych: 1067
 • Gmina Wicko - 542
 • Gmina Lębork-brak danych
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

śr. 97 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Cewice - 2,00
 • Gmina Łeba – 1,89
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – 2,38 - GZUK,  1,85
 • Gmina Wicko – Zakład Gospodarki Komunalnej Wicko - 1,89
 • Gmina Wicko – Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba – Wicko” Nowęcin – 1,79
 • Gmina Lębork-brak danych
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Gmina Cewice:

 • parametrów fizykochemicznych    95%
 • parametrów bakteriologicznych   100%

Gmina Nowa Wieś Lęborska:

 • parametrów fizykochemicznych  70 %
 • parametrów bakteriologicznych   100 %

Gmina Wicko:

 • parametrów fizykochemicznych 75 %
 • parametrów bakteriologicznych 98 % (woda okresowo nie spełniała norm)

Gmina Lębork-brak danych
Gmina Łeba-brak danych

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Cewice:

 • Nazwa firmy: ujęcia gminne - Cewice
  • wielkość produkcji śr [m³/d]: 628 m3/d
  • 90 % całkowitego zaopatrzenia gminy

Gmina Nowa Wieś Lęborska:

 • Nazwa firmy: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej
  • wielkość produkcji śr [m³/d]: 909,59 m3/d
  • 88 % całkowitego zaopatrzenia gminy Nowa Wieś Lęborska  
 • Nazwa firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku
  • wielkość produkcji śr [m³/d]: 158,90 m3/d
  • 12 % całkowitego zaopatrzenia gminy Nowa Wieś Lęborska  

Gmina Łeba

 • Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba Wicko”
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 10800 m3/d
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy:     brak danych 

Gmina Wicko:

 • Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba Wicko” Nowęcin
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 1542 m3/d
  • 37,5 % całkowitego zaopatrzenia gminy     
 • Nazwa firmy: Zakład Gospodarki Komunalnej Wicko
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 452 m3/d
  • 60,2 % całkowitego zaopatrzenia gminy     
 • Nazwa firmy: Nadleśnictwo Lębork
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 12 m3/d
  • 2 % całkowitego zaopatrzenia gminy 

Razem 14 503 m3/d  
Gmina Lębork nie dostarczyła danych.

Powiat Malborski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem: 2 693 371,5

w tym:

 • przemysł: 241 885,5
 • cele komunalne: 2 312 936
 • rolnictwo i leśnictwo: 138 550
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcia komunalne – wody powierzchniowe – brak
 • ujęcia komunalne – wody podziemne:
  • Centralny Wodociąg Żuławski – 20 studni (15 studni w gm. Stare Pole, 3 studnie w gm. Lichnowy i 2 w gm. Malbork),
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku – 8 studni na terenie miasta Malborka,
  • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu – 8 studni na terenie gminy Miłoradz,
 • studnie indywidualne – 49 studni przydomowych
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne:
  • 1 studnia – PRINO PLAST Sp. z o.o. – Produkcja Artykułów Higienicznych – Malbork,
  • 1 studnia – MADEX – Zakład Pracy Chronionej –  produkcja przędzy – Kościeleczki, gm. Malbork,
  • 1 studnia – M. Leier – Wytwórnia materiałów Budowlanych w Malborku
  • (nie podano danych dot. zakładów rolnych i ogrodów działkowych)
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe:
  • Cukrownia „Malbork” – w okresie kampanii cukrowniczej
  • (nie podano danych dot. zakładów rolnych i ogrodów działkowych).
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • wyliczono na podstawie zużycia wody do celów komunalnych – 101,09
 • wyliczono na podstawie całkowitego zużycia wody w powiecie – 117,72
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

7379,1

 • do celów komunalnych: 6336,8
 • do celów przemysłowych: 662,7
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Malbork – 100
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 98
 • Gmina Malbork – 96
 • Gmina Miłoradz – 99,8
 • Gmina Lichnowy – 99,9
 • Gmina Stare Pole – 99,9
 • średnio w powiecie 98,9
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku – 2,18
 • Centralny Wodociąg Żuławski – 3,53
 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu – 2,10
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku:

 • parametrów fizykochemicznych –  woda nie spełnia norm z uwagi na ponadnormatywną zawartość fluoru, jonu amonowego, sodu.
 • parametrów bakteriologicznych – 100
 • 31.12.2007 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku wydał decyzję administracyjną wyrażającą zgodę na odstępstwo w sprawie jakości wody
 • dostarczanej poprzez wodociąg publiczny miasta Malbork.

Centralny Wodociąg Żuławski:

 • parametrów fizykochemicznych – 91,
 • parametrów bakteriologicznych – 100

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu:

 • parametrów fizykochemicznych – 80,
 • parametrów bakteriologicznych – 100
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku
  • wielkość produkcji śr. [m³/d]   4931,0 w r. 2008,
  • % całkowitego zaopatrzenia  powiatu – 66,8
 • Nazwa firmy Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
  • wielkość produkcji śr. [m³/d] 1778,1 w 2008 r.,
  • % całkowitego zaopatrzenia  powiatu – 24,1
 • Nazwa firmy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu
  • wielkość produkcji śr. [m³/d] 670,0 w r. 2008,
  • % całkowitego zaopatrzenia powiatu – 9,1

Powiat Nowodworski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem   1 314 142     

 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe   - brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne  -  ok. 100%
 • studnie indywidualne  - brak danych – szacunkowo 0,7 %
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne – brak
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe – brak danych
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • 98
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych:   ok. 3500
 • do celów przemysłowych:  brak danych
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 •  99,42 %
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Krynica Morska – 4,92 
 • Miasto Nowy Dwór Gdański – 3,88
 • Gmina Ostaszewo – 3,88
 • Gmina Sztutowo – 3,88
 • Gmina Stegna – 3,88
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

 

 • parametrów fizykochemicznych - 95%
 • parametrów bakteriologicznych - 99%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy Morskiej
  • wielkość produkcji śr [m³/d]  - 882
  • % całkowitego zaopatrzenia  99,9 % Miasta Krynica Morska
 • Nazwa firmy: Centralny Wodociąg Żuławski  Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
  • wielkość produkcji śr [m³/d]  - ok. 10 700
  • % całkowitego zaopatrzenia 99,45 % Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, Gminy Ostaszewo, Gminy Sztutowo, Gminy Stegna

Powiat Pucki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

 2 850 500

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • 99 % pobór z wodociągów gminnych w każdej z gmin
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe-brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne-96%
 • studnie indywidualne- 4%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne – 15 szt.
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe - brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

100

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

7 700

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

99 % zwodociągowania w powiecie

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

2,73 (średnia)

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych- bardzo dobra    
 • parametrów bakteriologicznych – bardzo dobra

Danych na podstawie badań powiat nie dostarczył.

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK”Sp. z o.o. ul. Droga Chłąpowska 21,   84 - 120 Władysławowo - zaopatruje miasto Władysławowo i Jastarnię
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 2008 r. – 2 230 266 m3/rok  
  • % całkowitego zaopatrzenia: 59 % powiatu  
 • Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa-zaopatruje Gminę Krokowa
  • wielkość produkcji śr [m³/rok] 2008 r. -  654 020 m3/rok
  • % całkowitego zaopatrzenia:  17,00 % powiatu   
 • Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. , ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck – zaopatruje Miasto Puck
  • wielkość produkcji śr [m³/rok] 2008 r. – 537 379  m3/rok    
  • % całkowitego zaopatrzenia:  14 % powiatu    
 • ZZOM Sp. z o.o. w Helu, ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel -zaopatruje Miasto Hel
  • wielkość produkcji śr [m³/rok] 2008 r. – 253 488  m3/rok
  • % całkowitego zaopatrzenia:  6,7 % powiatu  
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia – zaopatruje Kosakowo
  • wielkość produkcji śr [m³/rok] 2008 r. -  95 534 m3/rok  - tylko gmina Kosakowo              
  • % całkowitego zaopatrzenia:  2,5 % powiatu                

oraz inne w niewielkim zakresie:

 • RSP "Wiosna" Karwieńskie Błota I Gmina Krokowa
 • RSP "Jedność" Jeldzino Gmina Krokowa 
 • ANR (Świecino) Gmina Krokowa
 • DPS Lubkowo Gmina Krokowa

 

Powiat Starogardzki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem 3.850046*

w tym:

 • przemysł: 173.330
 • cele komunalne: 3.521.551*
 • rolnictwo i leśnictwo – 103723,2

*gm. Czarna Woda podała:
Ogółem 116082

w tym:

 • przemysł:
 • cele komunalne: 103641
 • rolnictwo i leśnictwo
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne : 100%

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne : 10 ujęć

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 87%
 • studnie indywidualne: 13%

Gmina Wiejska Osiek:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 30%
 • studnie indywidualne: 70%

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 5 ujęć, 80,3%
 • studnie indywidualne: 181 studni, 19,7%

Gmina Wiejska Skórcz:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 92%
 • studnie indywidualne: 8%

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 99%
 • studnie indywidualne: 1%

Gmina Miejska Skórcz:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 69%
 • studnie indywidualne : 0,1 %
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne : 30%

Gmina Wiejska Osieczna:

 • ujęcie komunalne – bd
 • studnie indywidualne – bd

Gmina Wiejska Bobowo:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 68,62 %
 • studnie indywidualne: 31,38 %

Gmina Wiejska Zblewo:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 100%

Gmina Wiejska Kaliska:

 • ujęcie komunalne – bd
 • studnie indywidualne - bd

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 98%
 • studnie indywidualne: 1%
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne: 

Miasto Starogard Gdański

 • ujęcia własne: Polpharma, Szpital Kocborowo, Zakłady Obuwnicze "Neptun", Famos, Stado Ogierów 

Gmina Osieczna:

 • 1 ujęcie - tartak
 • ujęcia przemysłowe- wody powierzchniowe 

Miasto Starogard Gdański:

 • Polpharma z Wierzycy, Polmos z Wierzycy 

Miasto Czarna Woda:

 • STEICO S.A. Czarnków z Wdy
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 99,9
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 99
 • Gmina Wiejska Osiek: 100
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 83
 • Gmina Wiejska Skórcz: 70
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 80
 • Gmina Miejska Skórcz: 130
 • Gmina Wiejska Osieczna: 129,5
 • Gmina Wiejska Bobowo: 107,3
 • Gmina Wiejska Zblewo: 88
 • Gmina Wiejska Kaliska: 71,5
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 83,7

Średnio w powiecie 86,1 (bez Gminy Wiejskiej Starogard Gdański)

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4.788
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 532
 • Gmina Wiejska Osiek: 60
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 790,2
 • Gmina Wiejska Skórcz: 400
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 284
 • Gmina Miejska Skórcz: 450
 • Gmina Wiejska Osieczna: 382,31
 • Gmina Wiejska Bobowo: 220,43
 • Gmina Wiejska Zblewo: 706
 • Gmina Wiejska Kaliska: 345,3
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 1174
 • Razem 9398

do celów przemysłowych:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 9,2
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 0
 • Gmina Wiejska Osiek: minimalne
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 3,3
 • Gmina Wiejska Skórcz: 0
 • Gmina Miejska Czarna Woda: bd
 • Gmina Miejska Skórcz: bd
 • Gmina Wiejska Osieczna: bd
 • Gmina Wiejska Bobowo: brak przemysłu
 • Gmina Wiejska Zblewo: 175
 • Gmina Wiejska Kaliska: 22,2
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: bd
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 90 %
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 87
 • Gmina Wiejska Osiek: 30 
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 60,39
 • Gmina Wiejska Skórcz 80 %
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 99
 • Gmina Miejska Skórcz: 99
 • Gmina Wiejska Osieczna: 97,7
 • Gmina Wiejska Bobowo: 68,62
 • Gmina Wiejska Zblewo: 90 %
 • Gmina Wiejska Kaliska 90  %
 • Gmina Miejsko- Wiejska Skarszewy: 12.800 (ilość mieszkańców korzystających z wodociągu), 92%
 • Średnio w powiecie 84%
 • Średnio w powiecie 83,4 %
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 2,56
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 2,26
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 1,98
 • Gmina Wiejska Osiek: 1,87
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 1,926
 • Gmina Wiejska Skórcz: 2,03
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 2,00
 • Gmina Miejska Skórcz: 2,3
 • Gmina Wiejska Osieczna: 1,69
 • Gmina Wiejska Bobowo: 2,022
 • Gmina Wiejska Zblewo: 2,20
 • Gmina Wiejska Kaliska: 2,03
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 2,29 (do celów bytowych); 2,78 (do celów przemysłowych)
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych 100
 • parametrów bakteriologicznych 100
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. (gmina Skarszewy)
  • wielkość produkcji śr [m³/d]-1174
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,STAR-WiK"- miasto Starogard Gdański
  • wielkość produkcji śr [m³/d] - 5835 – 100% całkowitego zaopatrzenia miasta Starogard Gd
 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie 
  • gmina Starogard Gd. 90% - zaopatrzenia gminy
 • Urząd Gminy Smętowo Graniczne
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 897 – 100%
 • Urząd Gminy Osiek, wieś Lisówko z wodociągu w Smętowie Graniczne
  • wielkość produkcji śr [m³/d] - 70
 • Urząd Gminy Skórcz
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 521 – 92%
 • Zakład Gospodarki Miejskiej Skórcz
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 450 – 99%
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi - gm. Osieczna
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 149,35 – 47%
 • Urząd Gminy Bobowo
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 265,64  – 100%
 • Zakład Komunalny Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 1.116
 • Urząd Gminy Lubichowo
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – bd
 • Urząd Gminy Kaliska
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 533,3 – 100%
 • Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., w Skarszewach
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 318
 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie – jedyny eksploatator wodociągów i dostawca wody-bd
 • Urząd Gminy Osieczna,
  • wielkość produkcji 232,96 m³/d, 53% całkowitego zaopatrzenia gminy Osieczna
 • gm. Osieczna Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi,
  • wielkość produkcji 149,35 m³/d, 47% całkowitego zaopatrzenia gminy Osieczna
 • Zakład Gospodarki Miejskiej Skórcz
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 450
 • Razem 10 090[m³/d](bez  Gm.Lubichowo, Miasta Czarna Woda)

Powiat Sztumski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Gmina Sztum
Ogółem: 864 990  

 • Przemysł: 259 497
 • Cele komunalne: 518 994
 • Rolnictwo i leśnictwo: 86 499

 Gmina Dzierzgoń
Ogółem: 587 990

 • Przemysł: brak danych
 • Cele komunalne: brak danych
 • Rolnictwo i leśnictwo: brak danych

Gmina Mikołajki Pomorskie

 Ogółem: 92 400

 • Przemysł: brak danych
 • Cele komunalne: brak danych
 • Rolnictwo i leśnictwo: brak danych

Gmina Stary Dzierzgoń

Ogółem: 123 265

 • Przemysł: brak danych
 • Cele komunalne: 109 267,2
 • Rolnictwo i leśnictwo: 13 997,8

Gmina Stary Targ

Ogółem: 292 000

 • Przemysł: 159 200
 • Cele komunalne: 132 800
 • Rolnictwo i leśnictwo: brak danych

Razem: 1 960 645 m3/rok  tj śr.5372  m3/d 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • Gmina Sztum
  • ujęcie komunalne –wody podziemne –70%
  • ujęcia przemysłowe – wody podziemne – 30%
 • Gmina Dzierzgoń
  • ujęcie komunalne – wody podziemne 98%
  • studnie indywidualne 1,05%
  • ujęcia przemysłowe – wody poziemne 0,05%
 • Gmina Mikołajki Pomorskie
  • ujęcie komunalne – wody podziemne 85%
 • Gmina Stary Dzierzgoń
  • ujęcie komunalne – wody podziemne  100%
 • Gmina Stary Targ
  • ujęcia komunalne-wody podziemne: 80%
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

118

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • Gmina Sztum
  • do celów komunalnych: 1499,3
  • do celów przemysłowych: 683
 • Gmina Dzierzgoń
  • średnie dobowe zużycie wody 1950
  • do celów komunalnych: 1590
  • do celów przemysłowych: 360
 • Gmina Mikołajki Pomorskie
  • średnie dobowe zużycie wody:  235
 • Gmina Stary Dzierzgoń
  • średnie dobowe zużycie wody: 337,70
 • Gmina Stary Targ
  • średnie dobowe zużycie wody: 363,83
 • Razem: 5068,83 m3/dobę.
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Sztum: 95%
 • Gmina Dzierzgoń:  98%
 • Gmina Mikołajki Pomorskie:  85 %
 • Gmina Stary Dzierzgoń:  94 %
 • Gmina Stary Targ:  61%

Średnio w powiecie 91,5%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Sztum: 2,68 zł/m³
 • Gmina Dzierzgoń: 3,79 zł/m³
 • Gmina Mikołajki Pomorskie:  3,15 zł/m³
 • Gmina Stary Dzierzgoń:  3,21 zł/m3
 • Gmina Stary Targ: 3,92 zł/m3
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • Gmina Sztum
  • parametrów fizykochemicznych – 99.5 %
  • parametrów bakteriologicznych – 100 %
 • Gmina Dzierzgoń
  • parametrów fizykochemicznych – 100 %
  • parametrów bakteriologicznych – 100 %
 • Gmina Stary Dzierzgoń
  • parametrów fizykochemicznych – 94%
  • parametrów bakteriologicznych – 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

 

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie, 864 990 m3/r, 44,1%
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu: 587 990 m3/r, 30,0%
 • Urząd Gminy, Referat Komunalny w Starym Targu:  292 000 m3/r, 14,9%
 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu:  123 625 m3/r ,  6,3%
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich: 92 400 m3/r,  4,7%

Powiat Słupski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

brak danych
 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne – wody powierzchniowe - brak
ujęcie komunalne – wody podziemne:

 • Gmina Damnica: 99,99 %
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 98,1 %
 • Gmina Główczyce: 23 ujęcia wody podziemnej, 98 % (dane z 2006r.)
 • Gmina Kępice: 17 ujęć wody podziemnej, 95 % (dane z 2006r.)
 • Gmina Kobylnica: 25 studni - ujęć wody podziemnej
 • Gmina Potęgowo: 93 %
 • Gmina Słupsk: 7196,64 m3/rok (98,6 %)
 • Gmina Smołdzino – 98 %
 • Gmina Ustka – 100 %
 • Miasto Ustka – 100 %

studnie indywidualne:

 • Gmina Damnica – 4 szt.
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 1,9 %
 • Gmina Główczyce: 53 szt.
 • Gmina Kępice: ok 110 szt.
 • Gmina Kobylnica – brak danych
 • Gmina Potęgowo: brak danych
 • Gmina Słupsk: brak danych
 • Gmina Smołdzino – 2 %
 • Gmina Ustka – brak danych
 • Miasto Ustka – brak danych

ujęcia przemysłowe – wody poziemne:

 • Gmina Damnica - brak danych
 • Gmina Dębnica Kaszubska: brak danych
 • Gmina Główczyce: 3 % Gmina Kępice: 1 ujęcie
 • Gmina Kobylnica – brak danych
 • Gmina Potęgowo: brak danych
 • Gmina Słupsk - brak danych
 • Gmina Smołdzino – brak danych
 • Gmina Ustka – brak danych
 • Miasto Ustka – brak danych

ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe

 • Gmina Kępice - 1 ujecie

Pozostałe – brak danych

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Gmina Damnica - brak danych
Gmina Dębnica Kaszubska - 140
Gmina Główczyce - brak danych
Gmina Kępice – 75
Gmina Kobylnica – 90
Gmina Potęgowo - 122
Gmina Słupsk – 135,34
Gmina Smołdzino – 20
Gmina Ustka – 90
Miasto Ustka – 134

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych:
Gmina Damnica - 362,00
Gmina Dębnica Kaszubska - 1434,27
Gmina Główczyce - 840,74
Gmina Kępice – brak danych 
Gmina Kobylnica – brak danych 
Gmina Potęgowo: 462
Gmina Słupsk – 1672,2
Gmina Smołdzino – 730
Gmina Ustka – brak danych
Miasto Ustka – 3025

do celów przemysłowych:
Gmina Damnica - brak danych
Gmina Dębnica Kaszubska - 13,34
Gmina Główczyce - brak danych
Gmina Kępice - brak danych
Gmina Kobylnica – brak danych
Gmina Potęgowo - 119
Gmina Słupsk – 295,8
Gmina Smołdzino – brak danych
Gmina Ustka – brak danych
Miasto Ustka – brak danych

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

topień zwodociągowania w powiecie 96,11 %

 • Gmina Damnica: 99,88 %
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 98,10 %
 • Gmina Główczyce: 87,89 %
 • Gmina Kępice: 84 %
 • Gmina Kobylnica – 97,9 % (dane z 2006r.)
 • Gmina Potęgowo: 93 %
 • Gmina Słupsk – 98,63 %
 • Gmina Smołdzino – 98,61 %
 • Gmina Ustka – 95 %
 • Miasto Ustka – 99,77 %
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

Gmina Damnica:

 • wg ryczałtu – 2,56
 • wg wskazań wodomierza – 1,85

Gmina Dębnica Kaszubska:

 • wg ryczałtu – 2,14
 • wg wskazań wodomierza – 1,87

Gmina Główczyce:

 • 2,00

Gmina Kępice:

 • miasto - 1,96
 • wieś - 2,68
 • wg wskazań wodomierza - 2,28

Gmina Kobylnica:

 • 2,41

Gmina Potęgowo:

 • Gospodarstwa domowe – 2,10
 • Pozostali odbiorcy – 2,80

Gmina Słupsk:

 • 2,24

Gmina Smołdzino:

 • 1,80

Gmina Ustka:

 • Dla odbiorców indywidualnych – 1,59
 • Dla prowadzących działalność i dla ośrodków wczasowych – 3,64

Miasto Ustka:

 • 1,82
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych
Gmina Damnica - 50 %
Gmina Dębnica Kaszubska - 65 %
Gmina Główczyce -61,3 %
Gmina Kępice - 100 %
Gmina Kobylnica – 90 %
Gmina Potęgowo - 80 %
Gmina Słupsk – 97,7 %
Gmina Smołdzino – 100 %
Gmina Ustka – 99 %
Miasto Ustka – 100 %

parametrów bakteriologicznych
Gmina Damnica - 100 %
Gmina Dębnica Kaszubska - 100 %
Gmina Główczyce - 100 %
Gmina Kępice - 100 %
Gmina Kobylnica – 100 %
Gmina Potęgowo - 100 %
Gmina Słupsk – 100 %
Gmina Smołdzino – 100 %
Gmina Ustka – brak danych
Miasto Ustka – 100 %

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

 Nazwa firmy, wielkość produkcji śr [m³/d] ; % całkowitego zaopatrzenia. gminy, powiatu

 • Gmina Damnica: Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy Sp. z o.o. – 436,94; brak danych
 • Gmina Dębnica Kaszubska: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. - 1447,61; 98,1 %
 • Gmina Główczyce: Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o. – 398,74; bd
 • Gmina Kępice: Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach i Zakład Usług Wodnych w Słupsku – 71,00; 80%
 • Gmina Kobylnica – Zakład Usług Wodnych w Słupsku Sp. z o.o. – brak danych; 100 %
 • Gmina Potęgowo: Zakład Usług Publicznych Zakład Budżetowy w Potęgowie – 896,00; 95 %
 • Gmina Słupsk: Zakład Gospodarki Komunalnej Jezierzyce, Rejonowy Zakład Infrastruktury w Redzikowie – 33; 1,6 %; Wodociągi Słupsk - Głobino; 62; 3,2 %
 • Gmina Smołdzino – Zakład Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie, 750; 98 %
 • Gmina Ustka – Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku; brak danych; 100 %
 • Miasto Ustka – Wodociągi Ustka Sp. z o.o.; 3104;100 %

Razem ok. śr 7200 m³/d bez Gm. Ustka i Kobylnica (r.2005 ok.12000m³/d )

Powiat Tczewski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 4 480 293,

w tym:

 • przemysł – brak danych
 • cele komunalne – brak danych
 • rolnictwo i leśnictwo – brak danych
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne –wody powierzchniowe - brak
ujęcie komunalne – wody podziemne:

 • Miasto Tczew – 100 %
 • Gmina Tczew – 99,4 %
 • Gmina Morzeszczyn – 78,90%
 • Miasto i Gmina Pelplin – 99 %
 • Miasto i Gmina Gniew –  95 %
 • Gmina Subkowy – 93,5%

studnie indywidualne:

 • Gmina Tczew – 0,6 %
 • Gmina Morzeszczyn – 21,10
 • Miasto i Gmina Pelplin – 1 %
 • Miasto i Gmina Gniew – brak danych
 • Gmina Subkowy – 5 %

ujęcia przemysłowe – wody podziemne

 • Miasto Tczew – brak danych
 • Gmina Tczew – 0 %
 • Gmina Morzeszczyn – brak danych
 • Miasto i Gmina Pelplin – brak danych
 • Miasto i Gmina Gniew – brak danych
 • Gmina Subkowy – 1,5 %

ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe - brak

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Miasto Tczew – 96,34
 • Gmina Tczew – 130,0
 • Gmina Morzeszczyn – 140,0
 • Miasto i Gmina Pelplin – 83,0
 • Miasto i Gmina Gniew –  74,23
 • Gmina Subkowy – 80,0
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych:
  • Miasto Tczew – 5 803
  • Gmina Tczew –  688
  • Gmina Morzeszczyn – 382
  • Miasto i Gmina Pelplin – 1 352,46
  • Miasto i Gmina Gniew – 1 196
  • Gmina Subkowy – 425,99
  • Razem 9847,45
 • do celów przemysłowych:
  • Miasto Tczew – 944,38
  • Gmina Tczew – 411
  • Gmina Morzeszczyn – 42
  • Miasto i Gmina Pelplin – 50,0
  • Miasto i Gmina Gniew – 95,0
  • Gmina Subkowy – 7,26
  • Razem ok. 1550
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Tczew – 100 
 • Gmina Tczew – 99,8
 • Gmina Morzeszczyn – 85,2
 • Miasto i Gmina Pelplin – 92 
 • Miasto i Gmina Gniew – 85 
 • Gmina Subkowy – 97

Średnio w powiecie 93%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Tczew – 2,63
 • Gmina Tczew – 3,30
 • Gmina Morzeszczyn – 2,31
 • Miasto i Gmina Pelplin – 2,93
 • Miasto i Gmina Gniew – 2,82
 • Gmina Subkowy – 2,59
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych

 • Gmina Tczew – 100
 • Gmina Morzeszczyn – 100
 • Miasto Tczew – 100
 • Miasto i Gmina Gniew – 88
 • Gmina Subkowy – 100
 • Miasto i Gmina Pelplin – 80

parametrów bakteriologicznych

 • Gmina Tczew – 100
 • Gmina Morzeszczyn – 100
 • Miasto Tczew – 100
 • Miasto i Gmina Gniew – 98
 • Gmina Subkowy – 100
 • Miasto i Gmina Pelplin – 80
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy
Zaopatruje
Wielkość produkcji śr.
% zaopatrzenia powiatu/gm
(mз/d)
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.    w Tczewie
Miasto Tczew
8 597,5
100
INWEST-KOM Sp. z o.o. w Gniewie
Gmina Gniew
1 300
86
ENERGOAGVA S.C.  w Tczewie
 
Gmina Tczew
1 698,6
 
100
 
PELKOM Sp. z o.o.
Gmina Pelplin
1 629,86
100
PECOL Eugeniusz Bober w Rożentalu
Od 14.08.2008 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach
Gmina Subkowy
597,23
                95
Urząd Gminy Morzeszczyn
Gmina Morzeszczyn
413
100

Powiat Wejherowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Brak danych z powiatu.

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Brak danych z powiatu.

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Brak danych z powiatu.

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Brak danych z powiatu.

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

Brak danych z powiatu.

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

Brak danych z powiatu.

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Brak danych z powiatu.

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Brak danych z powiatu.

Sopot

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem:   2 498 000. (z wyłączeniem strat i zużycia na płukanie sieci)  w tym:

 •  przemysł:   114 000.
 •  cele komunalne:  1 916 000.
 •  rolnictwo i leśnictwo: nie dotyczy
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • Ujęcia komunalne - wody podziemne - 100% 

Miasto Sopot zaopatrywany jest w wodę z własnych ujęć: Bitwy pod Płowcami, Brodwino, Nowe Sarnie Wzgórze. Kolejne 3 ujęcia nie są eksploatowane: Zacisze, Haffnera, Wzgórze Zamkowe.

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

 181

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych:  5 249
 • do celów przemysłowych:  312
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

100%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

2,29

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych:  97 %
 • parametrów bakteriologicznych:  100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • nazwa firmy SAUR NEPTUN Gdańsk, 100% zaopatrzenia
 • wielkość produkcji śr [m³/d]:  7 430

Słupsk

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem  4 748 200 

w tym:

 • cele produkcyjne 303 600
 • gospodarstwa domowe 3 772 000
 • inne  672 600
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne –wody powierzchniowe
ujęcie komunalne – wody podziemne - 100%


studnie indywidualne:
ujęcia przemysłowe – wody poziemne
ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

104,4 dm³/mieszkańca/dobę

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

13 008,77 m³/dobę

w tym:

 • do celów gospodarstw domowych: 10 334,2 m³/dobę
 • do celów produkcyjnych: 831,78 m³/dobę
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

100%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

1,98 zł/m³

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych: 100%
parametrów bakteriologicznych: 100%

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy (wielkość produkcji śr.[m3/d]; % zaopatrzenia powiatu):

 • Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. (wielkość produkcji śr: 14.109,3 m3 /dobę/ zaopatrzenie powiatu grodzkiego Słupsk – 100 %
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002